Beschikkingen Autoriteit FinanciŽle Markten

AFM legt last onder dwangsom op aan zaakvoerder Trade4Profit

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 30 mei 2013 een last onder dwangsom opgelegd aan de heer J.A.P.L. van der Leest (de heer Van der Leest), omdat hij niet voldoet aan informatieverzoeken van de AFM. Er is om informatie verzocht, omdat hij de zaakvoerder is van Trade4Profit bvba (nu InPro Group bvba), een Belgische vennootschap die vermoedelijk aan Nederlandse consumenten beleggingsdiensten heeft verleend, en/of nog steeds verleent, zonder de verplichte vergunning van de AFM.
Jaar: 2013 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Boete voor M.P.G. Berkers wegens feitelijk leidinggeven aan illegale bemiddeling

Update 14 oktober 2013: Het besluit van de AFM is inmiddels definitief geworden en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.
Jaar: 2013 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM eist informatie voor beleggers over Genmed

Genmed B.V. (Genmed) moet meer informatie geven aan beleggers die obligaties hebben gekocht of willen kopen. Daarnaast moet Genmed al verstrekte informatie rectificeren. Dat eist de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) in een last onder dwangsom. De onderneming heeft niet binnen de gestelde termijn volledig hieraan voldaan en moet voor iedere dag dat ze niet volledig voldoet aan de last 4.000 betalen.
Jaar: 2013 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM eist informatie voor consumenten over Duitse Investerings Maatschappij Holland B.V.

Duitse Investerings Maatschappij Holland B.V. (DIM Holland) moet meer informatie geven aan de consumenten die geld hebben geÔnvesteerd in de obligaties van de onderneming. Doet DIM Holland dit niet binnen de gestelde termijn dan moet DIM Holland 4.000,- betalen voor iedere dag dat de informatie niet wordt verstrekt. Deze last onder dwangsom heeft de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) aan DIM Holland op 11 april 2013 opgelegd.
Jaar: 2013 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt boete op aan Inhout Sales & More B.V.

Update 22 augustus 2013: Het besluit van de AFM is inmiddels definitief geworden en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.
Jaar: 2013 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt boete op aan voormalig financieel dienstverlener E-Proof B.V.

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 27 april 2009 een bestuurlijke boete van 24.000 opgelegd aan E-Proof B.V. (E-Proof). Deze voormalig financieel dienstverlener heeft in de periode van januari 2007 tot en met januari 2008 zonder wettelijk verplichte vergunning bemiddeld in hypothecair krediet. Door een uitspraak van een College van Beroep voor het bedrijfsleven van 11 februari 2013 is deze boete onaantastbaar geworden en kan deze worden gepubliceerd.
Jaar: 2013 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM legt last onder dwangsom op aan Bergheuvel B.V.

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 11 januari 2013 een last onder dwangsom opgelegd aan Bergheuvel B.V., omdat deze partij niet voldoet aan informatieverzoeken van de AFM. Er is om informatie verzocht, omdat het vermoeden bestaat dat Bergheuvel B.V. financiŽle diensten heeft verleend, of nog steeds verleent, zonder de verplichte AFM-vergunning.
Jaar: 2013 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt boete op aan Global Return

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 29 mei 2013 een bestuurlijke boete van 100.000,- euro opgelegd aan Global Return B.V. (Global Return) omdat deze onderneming zonder een vergunning van de AFM beleggingsdiensten heeft verleend. Dit is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (Wft).
Jaar: 2013 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt Commandeur boete op voor bewuste samenwerking met illegaal en onjuiste informatieverstrekking aan de toezichthouder en derden

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 19 april 2013 een bestuurlijke boete van 6.000 opgelegd aan Commandeur B.V. (Commandeur), omdat zij geen adequaat beleid heeft gevoerd om een integere uitoefening van haar bedrijf te waarborgen. Dit is een overtreding van artikel 4:11, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Ook de feitelijk leidinggevende van Commandeur, de heer Mulder heeft een boete opgelegd gekregen van 6.000.
Jaar: 2013 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM legt bestuurlijke boete op aan de heer P. van Rijn wegens feitelijk leidinggeven aan overtreding Monetalis Financieel Advies B.V.

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 10 december 2013 een bestuurlijke boete van 500 opgelegd aan de heer P. van Rijn. Hij heeft feitelijk leiding gegeven aan verboden colportage door Monetalis Financieel Advies B.V. (Monetalis) in de periode van 8 april 2009 tot 7 mei 2011.
Jaar: 2013 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Boete QuotiŽnt Groep voor beleid om verboden vergoeding voor kredietbemiddeling in rekening te brengen

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 20 december 2012 een bestuurlijke boete van 25.000,- opgelegd aan QuotiŽnt Groep B.V. Deze kredietbemiddelaar heeft geen adequaat beleid gevoerd dat een integere uitoefening van zijn bedrijf waarborgt. QuotiŽnt Groep bracht consumenten in bijna alle gevallen voor kredietbemiddeling een vergoeding in rekening, die bestond uit bezoekkosten. Dat is verboden.
Jaar: 2013 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt bestuurlijke boete op aan Monetalis Financieel Advies B.V.

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 10 december 2013 een bestuurlijke boete van 30.000 opgelegd aan Monetalis Financieel Advies B.V. (Monetalis). De boete is opgelegd omdat Monetalis zich in de periode van 8 april 2009 tot 7 mei 2011 schuldig heeft gemaakt aan verboden colportage.
Jaar: 2013 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt last onder dwangsom op aan Ruyterborgh Investment N.V.

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 18 november 2013 een last onder dwangsom opgelegd aan Ruyterborgh Investment N.V. Ruyterborgh Investment handelt tevens onder de naam Eurovest en Verenigd Europees Advies & Incassobureau. Ruyterborgh Investment voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM, die deze informatie nodig heeft om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.
Jaar: 2013 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Boete financieel dienstverlener Paul Peeman Advies B.V. voor verboden bemiddeling in kredieten en verzekeringen

Update 6 juni 2013: Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in zijn uitspraak van 7 mei 2013 de opgelegde boete rechtmatig bevonden. Met de uitspraak is het besluit van de AFM definitief geworden en kan het door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.
Jaar: 2013 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM legt lasten onder dwangsom op voor niet invullen self-assessment

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 28 januari en 4 februari 2013 lasten onder dwangsom opgelegd aan drie financieel dienstverleners die het self-assessment voor 2012 niet hebben ingevuld. Deze financieel dienstverleners is verzocht om de vragenlijst binnen tien dagen in te vullen. Ze zijn volgens de wet verplicht om medewerking te verlenen aan dit informatieverzoek van de AFM.
Jaar: 2013 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Drie boetes voor het illegaal aanbieden van flitskrediet

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft een boete opgelegd aan de aanbieder van flitskrediet BA Finance en aan de twee bestuurders van die onderneming. Ze zijn beboet voor het zonder vergunning aanbieden van kortlopende kredieten (flitskrediet).
Jaar: 2013 Documenten: 6
Downloads: Volledig dossier

AFM legt last onder dwangsom op aan Farmfield

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 4 november 2014 een last onder dwangsom opgelegd aan Farmfield B.V. Deze onderneming voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM. De toezichthouder heeft de gevraagde informatie nodig om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.
Jaar: 2014 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt last onder dwangsom op aan Cage Capital B.V.

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 5 november 2014 een last onder dwangsom opgelegd aan Cage Capital B.V. Deze onderneming voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM. De toezichthouder heeft de gevraagde informatie nodig om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.
Jaar: 2014 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt een bestuurlijke boete op voor het niet melden van een verdenking door de politie

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 4 juni 2010 een bestuurlijke boete van 1.000 opgelegd aan een financieeldienstverlener, hierna īde overtrederī. De overtreder is sinds 2008 actief als adviseur en bemiddelaar in verschillende financiŽle producten. De bestuurlijke boete is opgelegd omdat de overtreder heeft verzuimd te melden aan de AFM dat ťťn van haar beleidsbepalers door de politie is gehoord als verdachte.
Jaar: 2014 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM legt een boete op aan Homburg Capital B.V. voor een niet duidelijke televisiereclame

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 12 september 2011 een bestuurlijke boete van 62.500,- opgelegd aan Homburg Capital B.V. (Homburg; thans Veninda Beleggings Maatschappij B.V.) voor een niet duidelijke televisiereclame in het kader van de Homburg Stoneridge obligatie. Dit is een overtreding van artikel 4:19, tweede lid van de Wet op het financieel toezicht (Wft).
Jaar: 2014 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

De AFM legt twee bestuurlijke boetes op voor te late meldingen aandelenbezit en stemrechten

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 16 juni 2014 twee bestuurlijke boetes opgelegd aan de heer J. Oerlemans als commissaris van Vivenda Media Groep N.V. (VMG).
Jaar: 2014 Documenten: 4
Downloads: Volledig dossier

Boete Prinsegracht Monumenten voor illegaal aanbieden van deelnemingsrechten in een beleggingsfonds

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 21 oktober 2014 een bestuurlijke boete van 100.000 opgelegd aan Prinsegracht Monumenten B.V. (Prinsegracht). Prinsegracht was de beheerder van het beleggingsfonds Capex CV (Capex) en beschikte niet over een vergunning van de AFM.
Jaar: 2014 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM legt eigenaar Ener2Save last onder dwangsom op

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 3 februari 2014 een last onder dwangsom opgelegd aan de heer M. van der Gulik. Hij handelt onder de naam Ener2Save. De heer Van der Gulik voldoet niet volledig aan informatieverzoeken van de AFM, die deze informatie nodig heeft om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.
Jaar: 2014 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 2 december 2014 een bestuurlijke boete opgelegd van 31.250 aan t Sorgh & Huis B.V., bij consumenten bekend onder de naam Maesons. Deze partij heeft niet-passend advies gegeven bij het verstrekken van leningen aan consumenten.
Jaar: 2014 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Boete voor de Stichting Notarieel Pensioenfonds voor niet tijdig verstrekken beŽindigingsinformatie

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 16 juli 2014 een bestuurlijke boete van 4.687 opgelegd aan de Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF). Deze boete is opgelegd omdat SNPF in de periode van 1 januari 2010 tot begin maart 2013 niet tijdig beŽindigingsinformatie heeft verstrekt aan gewezen deelnemers.
Jaar: 2014 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Boete voor de heer Kooij voor feitelijk leidinggeven aan overtreding Ontwikkeling Vastgoed Nederland

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft een bestuurlijke boete van 120.000 opgelegd aan de heer S.R. Kooij. Hij heeft van 1 juni 2010 tot 23 november 2010 feitelijk leidinggegeven aan het illegaal aanbieden van beleggingsobjecten door Ontwikkeling Vastgoed Nederland B.V. (OVN). Deze onderneming heeft percelen grond aangeboden aan consumenten, waarbij werd gespeculeerd op een waardevermeerdering door een bestemmingswijziging.
Jaar: 2014 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

AFM legt bestuurlijke boete op aan Mercedes-Benz Financial Services B.V. voor overkreditering

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 8 april 2010 een bestuurlijke boete van 1000,- opgelegd aan Mercedes-Benz Financial Services B.V. (MBFS). De bestuurlijke boete is opgelegd omdat MBFS in de periode van 1 juli 2008 tot 5 december 2008 kredieten heeft verstrekt die met het oog op overkreditering onverantwoord waren.
Jaar: 2014 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt bestuurlijke boete op voor te late meldingen

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 3 oktober 2014 een bestuurlijke boete opgelegd van 375.000 aan mevrouw C.L. De Carvalho-Heineken. Mevrouw De Carvalho-Heineken is bestuurder van Heineken Holding N.V.
Jaar: 2014 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt boete op aan ABN AMRO voor onvoldoende bijhouden van gegevens door Fortis over dienstverlening aan Vestia

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 28 augustus 2014 een bestuurlijke boete van 3 miljoen opgelegd aan ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO). Medio 2010 is Fortis Bank (Nederland) N.V. (Fortis) opgegaan in ABN AMRO. Fortis heeft aan de woningcorporatie Vestia diensten verleend met betrekking tot het afsluiten van transacties inzake rentederivaten. Over die dienstverlening zijn onvoldoende gegevens bijgehouden om toezicht door de AFM mogelijk te maken. Daarmee heeft ABN AMRO als rechtsopvolger van Fortis artikel 35, eerste lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiŽle ondernemingen (BGfo) overtreden.
Jaar: 2014 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt Staal Participaties last onder dwangsom op

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 24 april 2014 een last onder dwangsom opgelegd aan Staal Participaties N.V. (Staal Participaties). Deze onderneming handelt ook onder de naam Staal Vastgoed Participaties. Ze voldoet onvoldoende aan informatieverzoeken van de AFM, die deze informatie nodig heeft om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.
Jaar: 2014 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt boete op aan Ferratum voor aanbieden van flitskrediet zonder vergunning

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 18 november 2013 een bestuurlijke boete van 300.000 opgelegd aan Ferratum Netherlands B.V. De boete is opgelegd, omdat Ferratum van 25 mei 2011 tot en met 11 december 2012 flitskrediet heeft aangeboden zonder te beschikken over de daartoe benodigde vergunning. Dat is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (artikel 2:60, eerste lid, Wft).
Jaar: 2014 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt boete op aan Friendly Finance voor aanbieden van flitskrediet zonder vergunning

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 12 juli 2013 een bestuurlijke boete van 2 miljoen opgelegd aan Technicolor Dreamcoat B.V., voorheen genaamd Friendly Finance B.V. De boete is opgelegd, omdat Friendly Finance van 10 juni 2011 tot en met 2 mei 2012 flitskrediet heeft aangeboden zonder te beschikken over de daartoe benodigde vergunning. Dat is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (artikel 2:60, eerste lid, Wft).
Jaar: 2014 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Boete voor flitskredietaanbieder Beautiful Day

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 3 september 2014 een bestuurlijke boete van 300.000 opgelegd aan Beautiful Day B.V. De boete is opgelegd omdat Beautiful Day in de periode van mei 2012 tot en met augustus 2013 flitskrediet heeft aangeboden zonder te beschikken over een vergunning van de AFM. Dat is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (artikel 2:60, eerste lid, Wft).
Jaar: 2014 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM beboet SNS Bank N.V. in 2011 voor fouten bij professionele beleggingen van bepaalde particuliere klanten

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 20 januari 2011 een bestuurlijke boete van 5.000 opgelegd aan SNS Bank N.V. (SNS). De boete is op 17 juli 2014 onherroepelijk geworden.
Jaar: 2014 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM eist informatie voor consumenten van Centaurus Investments

Centaurus Investments B.V. (Centaurus) moet meer informatie verstrekken aan consumenten die geld hebben geÔnvesteerd in haar obligatieleningen. Dat eist de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) in een last onder dwangsom, die op 24 september 2014 is opgelegd. Als Centaurus dit niet binnen de gestelde termijn doet, moet de onderneming 5.000 betalen voor iedere dag dat de informatie niet wordt verstrekt, tot een maximum van 50.000.
Jaar: 2014 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt aan de heer Ultee boetes op voor marktmanipulatie

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 7 juli 2014 twee bestuurlijke boetes van ieder 5.000 opgelegd aan de heer B.C. Ultee te Alphen-Chaam, omdat hij op verschillende manieren de koers van participaties in een beleggingsfonds heeft gemanipuleerd. Daarmee heeft hij artikel 5:58, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreden.
Jaar: 2014 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM legt lasten onder dwangsom op voor niet invullen Self Assessment

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 30 januari 2014 en 14 maart 2014 lasten onder dwangsom opgelegd aan twaalf financiŽle dienstverleners die het Self Assessment 2013 niet hebben ingevuld. De AFM heeft deze dienstverleners herhaaldelijk per brief en telefonisch verzocht om het Self Assessment in te vullen en aan de AFM te versturen. Dit hebben zij tot op heden niet gedaan.
Jaar: 2014 Documenten: 13
Downloads: Volledig dossier

AFM eist informatie voor consumenten over German Property

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft aan German Property B.V. (German Property) een last onder dwangsom opgelegd. German Property moest meer informatie geven aan consumenten die obligaties van German Property hebben gekocht of wilden kopen. Daarnaast moest German Property bepaalde verstrekte informatie herstellen.
Jaar: 2014 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt boete op aan de maatschap Baat accountants en adviseurs voor niet naleven zorgplicht

Inmiddels is de boete rechtens onaantastbaar geworden.
Jaar: 2014 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM legt boete op aan DELA voor misleidende informatie over CoŲperatiespaarplan

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 16 april 2014 een bestuurlijke boete van 500.000 opgelegd aan DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. (DELA). De boete is opgelegd, omdat DELA in de periode van 14 maart 2013 tot en met 3 juni 2013 informatie heeft verstrekt over het CoŲperatiespaarplan, waaruit consumenten niet konden afleiden dat het spaarplan een verzekering is.
Jaar: 2014 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM eist informatie voor consumenten over Centurion Vastgoed B.V.

Centurion Vastgoed B.V. (Centurion) moet meer informatie geven aan consumenten die obligaties en/of certificaten van Centurion hebben gekocht en/of mogelijk zullen kopen. Daarnaast moet Centurion bepaalde verstrekte informatie herstellen. Doet Centurion dit niet binnen de gestelde termijn dan moet Centurion 20.000 betalen voor iedere dag dat de informatie niet wordt verstrekt.
Jaar: 2014 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt last onder dwangsom op aan Finade

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 3 februari 2014 een last onder dwangsom opgelegd aan de heer Josť Luis Manso y Cabreros. Hij handelt onder de naam Finade. Finade had tot 19 november 2013 een vergunning van de AFM. De AFM heeft om informatie verzocht, omdat het vermoeden bestaat dat de bedrijfsvoering van Finade mogelijk niet integer en/of beheerst is.
Jaar: 2014 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Boete voor Veldmaarschalk N.V. voor illegaal aanbieden beleggingsobjecten

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 13 juni 2014 een bestuurlijke boete van 24.000 opgelegd aan Veldmaarschalk N.V. (Veldmaarschalk). Veldmaarschalk heeft beleggingsobjecten aangeboden zonder dat zij over een verplichte vergunning van de AFM beschikte.
Jaar: 2014 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM legt boete op voor marktmanipulatie

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 7 juli 2014 een bestuurlijke boete van 15.000 opgelegd aan een natuurlijk persoon, hierna de overtreder, omdat hij de koers van participaties in een beleggingsfonds heeft gemanipuleerd. Daarmee heeft hij artikel 5:58, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreden.
Jaar: 2014 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM legt boete op aan de heer Van t Wout voor marktmanipulatie

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 7 juli 2014 een bestuurlijke boete opgelegd aan de heer A. van t Wout te Rotterdam, omdat hij op verschillende manieren de koers van participaties in een beleggingsfonds heeft gemanipuleerd. Daarmee heeft hij artikel 5:58, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreden.
Jaar: 2014 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM legt boete op aan Your Finance voor aanbieden van flitskrediet zonder vergunning

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 31 december 2013 een bestuurlijke boete van 2 miljoen opgelegd aan Your Finance B.V. (gevestigd te Berkel en Rodenrijs). De boete is opgelegd, omdat Your Finance van 25 mei 2011 tot 21 februari 2012 flitskrediet heeft aangeboden zonder te beschikken over de daartoe benodigde vergunning. Dat is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (artikel 2:60, eerste lid, Wft).
Jaar: 2014 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Boete Landis Projectontwikkeling voor het illegaal aanbieden van beleggingsobjecten

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 13 juni 2014 een bestuurlijke boete van 24.000 opgelegd aan Landis Projectontwikkeling B.V. (Landis). Landis heeft beleggingsobjecten aangeboden zonder te beschikken over een verplichte vergunning van de AFM.
Jaar: 2014 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Boete Maesons voor rekenen van vergoeding voor bemiddelen in consumptief krediet

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 2 december 2014 een bestuurlijke boete opgelegd van 31.250 aan t Sorgh & Huis B.V., bij consumenten bekend onder de naam Maesons. Maesons heeft voor haar dienstverlening bij consumptief krediet een directe afsluitvergoeding bij consumenten in rekening gebracht. Dit is op grond van artikel 4:74 Wft uitdrukkelijk verboden.
Jaar: 2015 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM beboet Gooisch Effectenhuis voor onvoldoende informatie-inwinning bij vermogensadvies en -beheer

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 10 september 2015 een bestuurlijke boete van 31.250 opgelegd aan Gooisch Effectenhuis B.V.
Jaar: 2015 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Boete voor te late melding van shortposities door AQR Capital Management LLC

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 28 april 2015 een bestuurlijke boete van 500.000 opgelegd aan AQR Capital Management LLC (AQR).
Jaar: 2015 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM heeft boete opgelegd voor het niet tijdig melden van transacties

Op 6 juli 2015 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) geoordeeld dat de boete die de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft opgelegd aan ABR Financial B.V. (ABR) rechtmatig was en het hoger beroep van ABR ongegrond verklaard. De AFM had namelijk op 17 juli 2012 een bestuurlijke boete van 50.000,- opgelegd aan ABR te Amsterdam, omdat ABR in de periode van 28 juni 2011 tot 12 september 2011 niet tijdig heeft voldaan aan haar transactierapportageverplichting.
Jaar: 2015 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM legt boete op aan financiŽle dienstverlener

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 21 februari 2014 een bestuurlijke boete van 96.000 opgelegd aan een financiŽle dienstverlener, hierna de overtreder. De overtreder heeft in 2010 en 2011 zonder wettelijk verplichte vergunning bemiddeld in financiŽle producten, zoals verzekeringen en kredieten. Dat is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (artikel 2:80, eerste lid, Wft). In haar beslissing op bezwaar van 1 juli 2014 heeft de AFM de boete gematigd tot 24.000.
Jaar: 2015 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM eist informatie van Joceka B.V.

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 15 april 2015 een last onder dwangsom opgelegd aan Joceka B.V (Joceka), gevestigd op het adres Torenallee 26 08 te Eindhoven. De last onder dwangsom is opgelegd, omdat Joceka tijdens een onaangekondigd onderzoek van de AFM op 14 april 2015 niet volledig voldeed aan de informatieverzoeken van de toezichthouders van de AFM.
Jaar: 2015 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Boete voor de heer Kruissen voor feitelijk leidinggeven aan overtreding AGA International

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 12 maart 2015 een bestuurlijke boete opgelegd van 200.000 aan de heer P. Kruissen, woonachtig te Bemmel, voor het feitelijk leidinggeven aan een overtreding van AGA International B.V. (AGA). AGA heeft onder leiding van de heer Kruissen beleggingsdiensten verleend zonder te beschikken over een vergunning van de AFM en daarmee in strijd gehandeld met artikel 2:96, eerste lid, Wft.
Jaar: 2015 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM legt 5 Star Services Holding last onder dwangsom op

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 8 oktober 2015 een last onder dwangsom opgelegd aan 5 Star Services Holding (5 Star). De AFM vermoedt dat 5 Star rechten van deelneming in een beleggingsinstelling heeft aangeboden of nog steeds aanbiedt, zonder te beschikken over een vergunning. De toezichthouder heeft 5 Star om informatie gevraagd, die ze nodig heeft om vast te stellen of deze onderneming inderdaad de wet overtreedt. 5 Star heeft deze informatie nog niet overhandigd.
Jaar: 2015 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Boete ABN AMRO voor onvoldoende bijhouden gegevens over werkzaamheden rentederivaten mkb

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 20 oktober 2015 een bestuurlijke boete van 2.000.000 opgelegd aan ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO). ABN AMRO heeft aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) diensten met betrekking tot rentederivaten verleend. ABN AMRO heeft echter onvoldoende gegevens over die dienstverlening bijgehouden. Daardoor kan de AFM niet onderzoeken of de werkzaamheden aansluiten bij de wensen van de klant en haar toezicht niet goed uitoefenen.
Jaar: 2015 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Boete voor AGA International voor verlenen beleggingsdiensten zonder vergunning

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 12 maart 2015 een bestuurlijke boete van 10.000 opgelegd aan AGA International B.V. (AGA), gevestigd te Bemmel, omdat deze onderneming beleggingsdiensten heeft verleend zonder te beschikken over een vergunning van de AFM. Hiermee heeft zij artikel 2:96, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreden.
Jaar: 2015 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Boete voor Delta Lloyd Asset Management N.V. wegens niet beheerste bedrijfsvoering

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 5 juni 2015 een bestuurlijke boete van 750.000 opgelegd aan Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM). DLAM had in de door de AFM onderzochte periode van 1 april 2012 tot 26 november 2014 haar bedrijfsvoering niet zodanig ingericht dat deze een beheerste uitoefening van haar bedrijf waarborgde.
Jaar: 2015 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt Rendero Groep B.V. last onder dwangsom op

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 2 september 2015 een last onder dwangsom opgelegd aan Rendero Groep B.V. (Rendero).
Jaar: 2015 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt last onder dwangsom op aan FX-CI

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 4 juni 2015 een last onder dwangsom opgelegd aan FX-CI. FX-CI voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM, die deze informatie nodig heeft om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.
Jaar: 2015 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Boete feitelijk leidinggever bij het aanbieden van flitskredieten door Inpetto

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 30 december 2014 een bestuurlijke boete van 200.000 opgelegd aan de heer E.J. Meter (de heer Meter), omdat Inpetto Services B.V. (Inpetto) in de periode van oktober 2012 tot en met augustus 2013 flitskrediet heeft aangeboden zonder te beschikken over een vergunning van de AFM. Dat is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (artikel 2:60, eerste lid, Wft). De heer Meter heeft feitelijk leiding gegeven aan deze overtreding.
Jaar: 2015 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

AFM legt twee lasten onder dwangsom op voor niet invullen Marktmonitor

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 14 september 2015 lasten onder dwangsom opgelegd aan twee ondernemingen die de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars 2015 niet hebben ingevuld.
Jaar: 2015 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

De AFM legt een bestuurlijke boete op voor te late meldingen

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 19 december 2014 een bestuurlijke boete van 37.500,- opgelegd aan de heer R.J.M. Van Veldhoven (de heer Van Veldhoven). De heer Van Veldhoven was (tot 18 augustus 2014) bestuurder van Inverko N.V. (voorheen, namelijk tot 18 november 2013 Vivenda Media Group N.V.).
Jaar: 2015 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Boete voor flitskredietaanbieder Inpetto

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 30 december 2014 een bestuurlijke boete van 300.000 opgelegd aan Inpetto Services B.V. (Inpetto). De boete is opgelegd omdat Inpetto in de periode van oktober 2012 tot en met augustus 2013 flitskrediet heeft aangeboden zonder te beschikken over een vergunning van de AFM. Dat is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (artikel 2:60, eerste lid, Wft).
Jaar: 2015 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

AFM legt boete op aan ProAssist voor het optreden als gevolmachtigde agent zonder vergunning

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 26 juli 2016 een bestuurlijke boete van 600.000 opgelegd aan ProAssist Nederland Verzekeringen B.V. (ProAssist). De boete is opgelegd omdat ProAssist voor rekening van een verzekeraar overeenkomsten met consumenten heeft afgesloten voor de verzekering van mobiele telefoons. Voor dit optreden als gevolmachtigde agent is een vergunning van de AFM vereist. ProAssist beschikte niet over een vergunning en heeft daarom de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreden. De overtreding vond plaats in de periode van 26 juli 2011 tot 16 februari 2015.
Jaar: 2016 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM legt Assurantiekantoor Henk de Ridder Axel B.V. last onder dwangsom op

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 21 maart 2016 een last onder dwangsom opgelegd aan AFM-vergunninghouder Assurantiekantoor Henk de Ridder Axel B.V. (AHRA). De AFM heeft om informatie verzocht, omdat zij het vermoeden heeft dat de betrouwbaarheid van de beleidsbepaler van AHRA mogelijk niet meer buiten twijfel staat en/of dat de bedrijfsvoering van AHRA mogelijk niet beheerst en integer is. Hiermee wordt artikel 4:10, 4:11 en/of 4:15 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) mogelijk overtreden. AHRA heeft niet voldaan aan informatieverzoeken van de AFM, die deze informatie nodig heeft om vast te kunnen stellen of AHRA voornoemde overtredingen begaat.
Jaar: 2016 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt Millbond Wind Energy last onder dwangsom op

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 20 april 2016 een last onder dwangsom opgelegd aan Millbond Wind Energy (Millbond). Millbond heeft mogelijk effecten aangeboden zonder een prospectus dat door de AFM is goedgekeurd. De AFM heeft Millbond in onderzoek en heeft in dat kader informatieverzoeken gedaan. Daaraan heeft deze partij echter niet voldaan.
Jaar: 2016 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt last onder dwangsom op aan financieel adviseur Storms

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 21 april 2016 een last onder dwangsom opgelegd aan Marcel Storms. Storms is bestuurder van EMSTO Advies B.V. De AFM vermoedt dat Storms adviseert over en/of bemiddelt in onder andere hypotheken zonder AFM-vergunning.
Jaar: 2016 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM legt Sustainable Care Bonds B.V. last onder dwangsom op

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 1 augustus 2016 een last onder dwangsom opgelegd aan Sustainable Care Bonds B.V. (Sustainable Care). Sustainable Care voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM, die deze informatie nodig heeft om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.
Jaar: 2016 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt vermoedelijke boiler room Nankai last onder dwangsom op

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 16 februari 2016 een last onder dwangsom opgelegd aan Nankai Group (Nankai). Nankai voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM, die informatie nodig heeft om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden. Nankai benadert consumenten in Nederland met het aanbod om aandelen te kopen.
Jaar: 2016 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt Woonfonds Duitsland B.V. last onder dwangsom op

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 1 augustus 2016 een last onder dwangsom opgelegd aan Woonfonds Duitsland B.V. (Woonfonds Duitsland). Woonfonds Duitsland voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM, die deze informatie nodig heeft om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.
Jaar: 2016 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt boete op aan creditcardbedrijf ICS voor onverantwoorde kredietverstrekking

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 7 juni 2017 een bestuurlijke boete van 2.400.000 opgelegd aan International Card Services B.V. (ICS). De boete is opgelegd omdat ICS van juni 2012 tot maart 2015 meer krediet heeft verstrekt dan verantwoord was. Hierdoor hebben kaarthouders meer rente en kosten moeten betalen aan ICS en zijn ze mogelijk in financiŽle problemen geraakt.
Jaar: 2017 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt boete op voor het niet melden van stemrechten in beursgenoteerd fonds

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 14 december 2017 een bestuurlijke boete van 50.000 opgelegd aan een natuurlijk persoon, hierna de overtreder, omdat hij meerdere keren heeft nagelaten onverwijld melding te doen van een wijziging in zijn stemrechten in een aan Euronext Amsterdam genoteerd fonds, waardoor hij een drempelwaarde passeerde. Dit is een overtreding van artikel 5:38, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft).
Jaar: 2017 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt boete op aan Lexon Capital S.L. voor marktmanipulatie

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft een bestuurlijke boete van 10.000 opgelegd aan de Spaanse vennootschap Lexon Capital S.L. (Lexon). De boete is opgelegd, omdat Lexon de koers van 4 aan Euronext Amsterdam genoteerde aandelenfondsen heeft gemanipuleerd. De handelwijze van Lexon had (een gevaar voor) misleidende signalen met betrekking tot de koersvorming tot gevolg. Ook zijn de koersen van de aandelen door Lexon op een kunstmatig niveau gebracht. Dit is een overtreding van het verbod op marktmanipulatie.
Jaar: 2017 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM boete voor financieel dienstverlener Double RR Holding

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 30 december 2014 een boete opgelegd van 37.500 aan Double RR Holding B.V. (Double RR). Deze boete is op 26 januari 2017 onherroepelijk geworden en wordt daarom nu door de AFM gepubliceerd. Double RR heeft in de periode van 1 januari 2011 tot en met 23 oktober 2012 verschillende overtredingen begaan. De boete is opgelegd omdat Double RR geen beleid heeft gevoerd dat een integere uitoefening van het bedrijf waarborgt.
Jaar: 2017 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM eist informatie voor obligatiehouders van Home Instead

Home Instead Finance B.V. (Home Instead) moet misleidende informatie herstellen aan beleggers die geld hebben geÔnvesteerd in hun obligatieleningen. Dat eist de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) in een last onder dwangsom die op 29 mei 2017 is opgelegd. Home Instead heeft vervolgens binnen de gestelde termijn de gevraagde informatie schriftelijk verstrekt aan haar obligatiehouders en de AFM hierover geÔnformeerd. Hiermee heeft Home Instead aan de voorschriften uit de last onder dwangsom voldaan en zijn geen dwangsommen verbeurd.
Jaar: 2017 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Voorschrift verbonden aan bemiddelingsvergunning Wilshaus Verzekeringen & Advies

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 1 juni 2017 het besluit genomen dat het J. Wilshaus h.o.d.n. Wilshaus Verzekeringen & Advies niet langer is toegestaan om te adviseren uit hoofde van haar bemiddelingsvergunning.
Jaar: 2017 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt last onder dwangsom op aan Excon Fuji Securities

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 28 juli 2017 een last onder dwangsom opgelegd aan Excon Fuji Securities (Excon). Excon voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM, die deze informatie nodig heeft om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.
Jaar: 2017 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt boete op aan Florentis voor overtreding provisieverbod

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 19 mei 2017 een boete van 100.000 opgelegd aan Florentis Uitvaartverzekeringen N.V. (Florentis). De boete is opgelegd omdat Florentis aan een tussenpersoon provisie heeft betaald voor het bemiddelen in uitvaartverzekeringen. Hiermee heeft Florentis het provisieverbod overtreden.
Jaar: 2017 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

AFM legt bestuurder vermoedelijke flitskredietaanbieder last onder dwangsom op

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 21 december 2016 een last onder dwangsom opgelegd aan de bestuurder van een vermoedelijke onderneming die mogelijk in Nederland flitskrediet heeft aangeboden of daarin heeft bemiddeld. De bestuurder voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM. De AFM heeft deze informatie nodig om vast te stellen of de bestuurder zonder vergunning van de AFM actief is geweest.
Jaar: 2017 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Todays Tomorrow sluit GFH Paraplufonds tijdelijk na maatregel AFM

Op 29 december 2016 heeft de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) Todays Tomorrow B.V. (TT) verplicht om de inschrijving, inkoop en terugbetaling van rechten van deelneming in het GFH Paraplufonds op te schorten. De AFM heeft ernstige twijfels bij de juistheid van de waardering van het GFH Paraplufonds. Dit betekent dat het tijdelijk onmogelijk is dat deelnemers in of uit het GFH Paraplufonds kunnen stappen. Ook de periodieke inleg en uitkering vanuit het GFH Paraplufonds is tijdelijk onmogelijk. Tot op heden heeft TT de twijfels van AFM niet weggenomen.
Jaar: 2017 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM beboet ABN AMRO Bank N.V. en ABN AMRO Clearing Bank N.V. voor niet tijdig melden transacties

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 6 juli 2017 twee bestuurlijke boetes opgelegd van 400.000 en 500.000, aan respectievelijk ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) en ABN AMRO Clearing Bank N.V. (ABN AMRO Clearing). De boetes zijn opgelegd omdat de banken transacties niet tijdig aan de AFM hebben gemeld. Dat is een overtreding van artikel 4:90e, derde lid van de Wet op het financieel toezicht.
Jaar: 2017 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM legt financiŽle dienstverlener Van der Leij last onder dwangsom op

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 7 december 2016 een last onder dwangsom opgelegd aan de heer G.P. van der Leij uit Helmond. De heer Van der Leij handelt onder de naam De Vestelier financiŽle diensten en is tevens bestuurder van Personal Service 4 U B.V. De heer Van der Leij is bij beide ondernemingen dagelijks beleidsbepaler. Hij voldoet onvoldoende aan informatieverzoeken van de AFM, die deze informatie nodig heeft om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden. De dwangsom bedraagt 5.000 voor iedere dag dat hij niet de gevraagde informatie geeft.
Jaar: 2017 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt boete op aan assurantiekantoor ABF en de heer E.E.M.P Loohuis voor overtreding provisieverbod

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 29 december 2016 een boete van 80.000 opgelegd aan ABF Adviesgroep B.V. (ABF). Ook de heer Loohuis die de leiding heeft bij ABF krijgt een boete van 5.000. De boetes zijn opgelegd omdat ABF van een verzekeraar provisie heeft ontvangen voor het bemiddelen in uitvaartverzekeringen. Hierdoor is het provisieverbod overtreden.
Jaar: 2017 Documenten: 4
Downloads: Volledig dossier

AFM heeft curator benoemd bij Todays Tomorrow

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 19 december 2016 een curator benoemd bij Todays Tomorrow B.V. (TT). De curator is benoemd om het dagelijks bestuur van TT te versterken.
Jaar: 2017 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt boete op aan de heer R.J. Wegner voor oneerlijke handelspraktijken

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 29 december 2016 een boete van 5.000 opgelegd aan de heer R.J. Wegner. De boete is opgelegd omdat WVGH B.V. (WVGH) onjuiste en misleidende informatie heeft verstrekt aan beleggers, en essentiŽle informatie niet of te laat is verstrekt. De heer Wegner had de leiding binnen WVGH.
Jaar: 2017 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM beboet beleggingsadviseur voor onvoldoende informatie-inwinning

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 21 augustus 2017 een bestuurlijke boete van 20.000 opgelegd aan Het Effectenhuis Commissionairs B.V. (HEC). HEC heeft in de periode van 28 augustus 2012 tot en met 11 november 2015 onvoldoende klantgegevens ingewonnen bij haar beleggingsadvies en vermogensbeheer. Dat is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (artikel 4:23, eerste lid, aanhef en onder a, Wft).
Jaar: 2017 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt last onder dwangsom op aan De Hypotheekexperts

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 8 augustus 2017 een last onder dwangsom van 2.000 per dag opgelegd aan De Hypotheekexperts B.V. in Almere. De last is opgelegd omdat Hypotheekexperts B.V. niet voldoet aan informatieverzoeken van de AFM.
Jaar: 2017 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt last onder dwangsom op aan Tectona Forestry

Op 29 mei 2017 heeft de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) een last onder dwangsom opgelegd aan Tectona Forestry B.V. (Tectona). De last onder dwangsom is opgelegd omdat Tectona essentiŽle informatie niet aan beleggers heeft verstrekt.
Jaar: 2017 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM beboet DeGiro B.V. voor niet tijdig melden transacties

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 26 oktober 2017 een bestuurlijke boete opgelegd van 240.000 aan DeGiro B.V. (DeGiro). De boete is opgelegd aan DeGiro, omdat zij transacties niet tijdig aan de AFM heeft gemeld.
Jaar: 2018 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM legt SRLEV N.V. (Reaal) last onder dwangsom op

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 8 februari 2018 een last onder dwangsom opgelegd aan SRLEV N.V., onder meer handelend onder de naam Reaal. SRLEV N.V. is onderdeel van de Vivat groep. De last onder dwangsom is opgelegd, omdat Reaal zich onvoldoende had ingespannen om een bepaalde groep klanten met een hypotheek- of pensioengebonden beleggingsverzekering te activeren. Reaal diende alsnog voor 16 maart 2018 te voldoen aan haar activeringplicht voor deze groep klanten. Uit controle is gebleken dat Reaal alsnog in voldoende mate heeft voldaan aan haar activeringsplicht voor hypotheek- en pensioengebonden beleggingsverzekeringen. Dit betekent dat zij geen dwangsom hoeft te betalen.
Jaar: 2018 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt bestuurder Wolf van het Nederlands Innovatiefonds last onder dwangsom op

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 27 september 2018 een last onder dwangsom opgelegd aan de heer Ruben Wolf, bestuurder van Nederlands Innovatiefonds B.V. en Nederlands Innovatiefonds Bond I B.V. (samen het Nederlands Innovatiefonds). Wolf moet meer en juiste informatie verstrekken aan beleggers die hebben geÔnvesteerd in obligatieleningen van het Nederlands Innovatiefonds. Als de heer Wolf dit niet binnen de gestelde termijn doet, moet hij 5.000 betalen voor iedere dag dat de informatie niet wordt verstrekt, tot een maximum van 50.000. De AFM heeft beleggers al eerder
Jaar: 2018 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM trekt de advies- en bemiddelingsvergunning in van de heer G.P. van der Leij handelend onder de naam De Vestelier FinanciŽle Diensten

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 20 december 2017 de vergunning van de heer G.P. van der Leij, handelend onder de naam De Vestelier FinanciŽle Diensten (De Vestelier), ingetrokken. De beleidsbepaler van deze financiŽle adviseur en bemiddelaar uit Helmond is de heer G.P. van der Leij. De AFM heeft zijn betrouwbaarheid hertoetst en is tot het oordeel gekomen dat die niet langer buiten twijfel staat. Zonder vergunning mag De Vestelier geen financiŽle diensten meer verlenen.
Jaar: 2018 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM legt Miscanthus Green Power B.V. last onder dwangsom op

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 25 juli 2018 een last onder dwangsom opgelegd aan Miscanthus Green Power B.V. (Miscanthus). Miscanthus voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM, die deze informatie nodig heeft om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden. Per 1 augustus 2018 heeft Miscanthus de naam gewijzigd naar Pecunia Assetmanagement B.V.
Jaar: 2018 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM boete voor Perfect Hypotheken

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 4 december 2014 een boete opgelegd van 6.000 aan Perfect Hypotheken B.V. (Perfect Hypotheken). De boete is opgelegd omdat Perfect Hypotheken een werkwijze hanteerde die tot wetsovertredingen leidde. Klanten van Perfect konden daardoor een hogere hypothecaire lening krijgen dan was toegestaan. Perfect Hypotheken heeft hiermee geen beleid gevoerd dat een integere bedrijfsuitoefening waarborgt.
Jaar: 2018 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM beboet accountantsorganisatie Baker Tilly Berk voor slechte beheersing integriteitsrisicos

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 6 juli 2018 een bestuurlijk boete van 900.000 opgelegd aan de accountantsorganisatie Baker Tilly Berk N.V. (BTB). De boete is opgelegd omdat BTB van januari 2014 tot mei 2017 geen beheerste en integere uitoefening van haar bedrijf heeft gewaarborgd.
Jaar: 2018 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM legt Young & Parker International B.V. last onder dwangsom op

Young & Parker International B.V. (Young & Parker International) heeft op 12 oktober 2018 een last onder dwangsom opgelegd gekregen door de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM). De last onder dwangsom is opgelegd, omdat Young & Parker International niet voldoet aan informatieverzoeken van de AFM.
Jaar: 2018 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt Finles fondsmaatregel en aanwijzing op

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 20 juli 2017 Finles N.V. (Finles) verplicht om de inschrijving, inkoop of terugbetaling van rechten van deelneming in drie van haar fondsen op te schorten.
Jaar: 2018 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM beboet kredietbemiddelaars Geldshop en Geldlenen

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 18 december 2014 twee bestuurlijke boetes opgelegd van ieder 270.000 aan bemiddelaars in consumptief krediet Geldshop.nl B.V. (Geldshop) en Geldlenen B.V. (Geldlenen). De boetes zijn opgelegd aan Geldshop en Geldlenen omdat zij tussen 1 januari 2011 en 6 april 2012 geen adequaat beleid hebben gevoerd dat een integere uitoefening van hun bedrijf waarborgt. Zij hebben in de onderzochte periode standaard een vergoeding in rekening gebracht bij consumenten voor bemiddeling in consumptief krediet, terwijl dit niet is toegestaan. Daarnaast hebben zij misleidende informatie aan klanten verstrekt en daarbij huisbezoeken afgelegd om krediet af te sluiten, terwijl dit bij consumptief krediet niet is toegestaan.
Jaar: 2018 Documenten: 4
Downloads: Volledig dossier

AFM trekt de advies- en bemiddelingsvergunning in van Personal Service 4U

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 20 december 2017 de vergunning van Personal Service 4U B.V. (Personal Service 4U) ingetrokken. Deze financiŽle adviseur en bemiddelaar gevestigd in Helmond, beschikt niet over een integere bedrijfsvoering. De betrouwbaarheid van de beleidsbepaler is hertoetst en de AFM is tot het oordeel gekomen dat deze niet langer buiten twijfel staat. Zonder vergunning mag Personal Service 4U geen financiŽle diensten meer verlenen.
Jaar: 2018 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

AFM legt boete op aan B.A. van Doorn & Comp. B.V. voor niet (onverwijld) melden redelijk vermoeden van gebruik van voorwetenschap

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 19 april 2017 een bestuurlijke boete van 50.000 opgelegd aan B.A van Doorn & Comp. B.V. (Van Doorn). De boete is opgelegd vanwege het niet (onverwijld) melden van een redelijk vermoeden van het gebruik van voorwetenschap door een van haar cliŽnten. Dat is een overtreding van artikel 5:62, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) (oud).
Jaar: 2018 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM legt boete op aan De Groot, eigenaar van Perfect Hypotheken

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 4 december 2014 een boete opgelegd van 4.000 aan de heer De Groot, enig aandeelhouder van en bestuurder bij Perfect Hypotheken B.V. (Perfect Hypotheken). De Groot krijgt deze boete omdat hij vanuit die hoedanigheid feitelijk leiding heeft gegeven aan de overtredingen van Perfect Hypotheken. Er is ook een boete opgelegd door de AFM aan
Jaar: 2018 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM legt Brucon Krommenie B.V. last onder dwangsom op

Brucon Krommenie B.V. (Brucon Krommenie) heeft op 5 oktober 2018 een last onder dwangsom opgelegd gekregen door de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM). De last onder dwangsom is opgelegd omdat Brucon Krommenie niet voldoet aan informatieverzoeken van de AFM.
Jaar: 2018 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

AFM beboet Novum Bank voor aanbieden flitskrediet zonder vergunning

Jaar: 2018 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

AFM legt de heer Persoon last onder dwangsom op

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 24 september 2018 een last onder dwangsom opgelegd aan Martinus Persoon, (middellijk) bestuurder van United Wealth Exclusive B.V. (United Wealth Exclusive) en Congenials B.V. (Congenials). De heer Persoon voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM. Deze informatie is nodig om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.
Jaar: 2018 Documenten: 5
Downloads: Volledig dossier

AFM legt Dutch Crypto Mining B.V. last onder dwangsom op

Dutch Crypto Mining B.V. (DCM) heeft op 20 september 2018 een last onder dwangsom opgelegd gekregen door de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM). De last onder dwangsom is opgelegd omdat DCM niet voldoet aan informatieverzoeken van de AFM. De AFM kan daardoor niet vaststellen of de wet wordt overtreden.
Jaar: 2018 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM beboet accountantsorganisatie EY voor overtreding onafhankelijkheidsregels

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 8 oktober 2018 een bestuurlijke boete van 165.000 opgelegd aan Ernst & Young Accountants LLP (EY). EY heeft in 2015 en 2016 wettelijke controles verricht bij cliŽnten, terwijl binnen het EY-netwerk tegelijkertijd andere werkzaamheden voor een aantal van die cliŽnten werd verricht. Een dergelijke samenloop van activiteiten is niet toegestaan en kan een onafhankelijk oordeel van de accountantsorganisatie in de weg staan.
Jaar: 2018 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM beboet SBM Offshore voor niet tijdig openbaar maken voorwetenschap

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 28 maart 2019 een bestuurlijke boete van 2.000.000 opgelegd aan SBM Offshore N.V. De boete is opgelegd omdat SBM Offshore in de periode tussen maart 2012 en november 2014 viermaal heeft nagelaten om voorwetenschap (voorheen aangeduid als koersgevoelige informatie) tijdig openbaar te maken.
Jaar: 2019 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

AFM beboet De Grote Voskuil Capital voor niet aangaan schriftelijke overeenkomst met onafhankelijke bewaarder

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 5 december 2018 een bestuurlijke boete van 25.000 opgelegd aan De Grote Voskuil Capital B.V. (DGVC) in Haarlem. De boete is opgelegd omdat DGVC in de periode van juli 2014 tot april 2015 niet heeft voldaan aan het voorschrift om een schriftelijke overeenkomst inzake beheer en bewaring aan te gaan met de onafhankelijke bewaarder van het door haar beheerde beleggingsfonds Hoofbosch.
Jaar: 2019 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt Raedts als bestuurder van Vastgoedfonds Nederland een last onder dwangsom op

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 30 augustus 2019 een last onder dwangsom opgelegd aan de heer S.E.M. Raedts, bestuurder van Vastgoedfonds Nederland B.V. (Vastgoedfonds Nederland). Raedts moet essentiŽle informatie verstrekken aan beleggers die hebben geÔnvesteerd in obligaties van Expat Real Estate Fund IV B.V. (EREF IV). Als hij dit niet binnen de gestelde termijn doet, moet hij 5.000 betalen voor iedere dag dat de informatie niet wordt verstrekt, tot een maximum van 50.000.
Jaar: 2019 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM beboet Flow Traders voor niet tijdig melden transacties

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft Flow Traders B.V. op 1 februari 2019 een bestuurlijke boete van 100.000 opgelegd voor overtreding van de transactierapportageverplichting. Flow Traders heeft van 21 maart tot 20 juli 2017 gegevens over 140.500 transacties niet tijdig aan de AFM gemeld.
Jaar: 2019 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt Peter Verdonck van PV-Finance last onder dwangsom op

Peter Verdonck, directeur en eigenaar van PV-Finance B.V., heeft op 8 mei 2019 een last onder dwangsom opgelegd gekregen door de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM). De last onder dwangsom is opgelegd omdat Peter Verdonck weigert om aan informatieverzoeken van de AFM te voldoen.
Jaar: 2019 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt beheerder van beleggingsinstelling een last onder dwangsom op

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 19 september 2017 een last onder dwangsom ter voorkoming van herhaling (de last) voor de periode van twee jaar opgelegd aan een beheerder van een beleggingsinstelling. De AFM heeft deze last opgelegd, omdat de AFM er onvoldoende vertrouwen in had dat de beheerder zich zou houden aan de verplichting om bij reclame-uitingen te informeren over de belangrijkste financiŽle risico's van het product. Omdat de beheerder zich heeft gehouden aan de last, is er geen dwangsom betaald.
Jaar: 2019 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt boete op aan Mooren van De Waerdt Vermogensbeheer

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 28 december 2018 een bestuurlijke boete van 10.000 opgelegd aan de heer J.H.M. Mooren van voormalig vermogensbeheerder De Waerdt Vermogensbeheer B.V. (De Waerdt) in Roermond. De boete is opgelegd omdat De Waerdt van mei 2016 tot september 2017 geen integere uitoefening van haar bedrijf heeft gewaarborgd en Mooren daarvoor mede verantwoordelijk was.
Jaar: 2019 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

AFM beboet Nationale-Nederlanden voor overtreding regels kredietverstrekking

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 30 augustus 2019 aan Nationale-Nederlanden Bank N.V. (NN) een bestuurlijke boete van 1.125.000 opgelegd voor overtreding van consumptief-kredietregels.
Jaar: 2019 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM legt boete op aan De Jong van De Waerdt Vermogensbeheer

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 28 december 2018 een bestuurlijke boete van 50.000 opgelegd aan de heer K. de Jong van voormalig vermogensbeheerder De Waerdt Vermogensbeheer B.V. (DWV) in Roermond. De boete is opgelegd omdat DWV van oktober 2014 tot mei 2016 geen integere uitoefening van haar bedrijf heeft gewaarborgd en De Jong daarvoor mede verantwoordelijk was.
Jaar: 2019 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

AFM legt beheerder beleggingsinstelling last onder dwangsom op

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 10 augustus 2017 een last onder dwangsom ter voorkoming van herhaling voor de periode van ťťn jaar opgelegd aan een beheerder van een beleggingsinstelling. De AFM heeft deze last opgelegd omdat de AFM er onvoldoende vertrouwen in had dat de beheerder zich zou houden aan de verplichting om correcte en niet-misleidende informatie te verstrekken. Omdat de beheerder zich heeft gehouden aan de last, is er geen dwangsom betaald.
Jaar: 2019 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM legt boete op aan Holtschoppen van De Waerdt Vermogensbeheer

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 28 december 2018 een bestuurlijke boete van 100.000 opgelegd aan de heer H.J. Holtschoppen van voormalig vermogensbeheerder De Waerdt Vermogensbeheer B.V. (De Waerdt) in Roermond. De boete is opgelegd omdat De Waerdt van oktober 2014 tot december 2017 geen integere uitoefening van haar bedrijf heeft gewaarborgd en Holtschoppen daarvoor mede verantwoordelijk was.
Jaar: 2019 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

AFM legt F. Amar een last onder dwangsom op

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 8 februari 2019 een last onder dwangsom opgelegd aan de heer F. Amar. De last onder dwangsom is opgelegd, omdat F. Amar niet voldoet aan informatieverzoeken van de AFM. Deze informatie is nodig om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.
Jaar: 2019 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM legt FPlus Trading last onder dwangsom op

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 12 februari 2019 een last onder dwangsom opgelegd aan FPlus Trading Ltd. (FPlus Trading). De last onder dwangsom is opgelegd, omdat FPlus Trading op haar website (https://fplus.ai) ten onrechte vermeldt te handelen met een vergunning van de AFM. Hierdoor worden consumenten misleid en overtreedt FPlus Trading de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc).
Jaar: 2019 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM beboet ABN AMRO voor niet tijdig openbaar maken voorwetenschap

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 13 november 2019 een bestuurlijke boete van 2.000.000 opgelegd aan ABN AMRO Bank N.V. De boete is opgelegd omdat ABN AMRO in de periode tussen 18 juli en 13 september 2016 heeft nagelaten om voorwetenschap tijdig openbaar te maken.
Jaar: 2019 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM legt boete op aan Bertholet en Jellema voor aanbieden obligaties Zonneperceel zonder prospectus

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 28 december 2018 twee bestuurlijke boetes van elk 75.000 opgelegd aan de heren J.C.N. Bertholet en S. Jellema. De boetes zijn opgelegd omdat verschillende ondernemingen onder de naam Zonneperceel obligaties aan het publiek hebben aangeboden zonder een door de AFM goedgekeurd prospectus en de heer Bertholet en de heer Jellema daarvoor verantwoordelijk zijn.
Jaar: 2019 Documenten: 4
Downloads: Volledig dossier

AFM beboet Santander Consumer Finance Benelux voor overtreding regels kredietverstrekking

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 30 augustus 2019 aan Santander Consumer Finance Benelux B.V. (SCF Benelux) een bestuurlijke boete van 1.125.000 opgelegd voor overtreding van consumptief kredietregels.
Jaar: 2019 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM beboet InsingerGilissen voor niet tijdig melden transacties

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft InsingerGilissen Bankiers N.V. op 15 februari 2019 een bestuurlijke boete van 100.000 opgelegd voor een overtreding van de transactierapportageverplichting. (De rechtsvoorganger van) InsingerGilissen heeft van 6 januari 2015 tot 30 november 2017 gegevens over 21.509 transacties niet tijdig aan de AFM gemeld.
Jaar: 2019 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM legt boetes op aan SRLEV en Vivat Schadeverzekeringen voor overtreding provisieregels

SRLEV N.V. en Vivat Schadeverzekeringen N.V. hebben op 17 april 2019 boetes van totaal 400.000 opgelegd gekregen van de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM). De boetes zijn opgelegd omdat beide verzekeraars in april 2017 voor tussenpersonen een reis naar China hebben georganiseerd. SRLEV heeft hiermee het provisieverbod overtreden. Vivat Schadeverzekeringen heeft met het organiseren van de reis een vergelijkbare provisieregeling overtreden en gehandeld in strijd met de regels voor een passende volmachtbeloning.
Jaar: 2019 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

AFM legt boete op aan Esperite voor te late publicatie jaarcijfers

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 14 februari 2020 een bestuurlijke boete van 312.500 opgelegd aan het biotechbedrijf Esperite N.V., genoteerd aan Euronext Amsterdam. De boete is opgelegd omdat Esperite haar financiŽle verslaggeving over 2017 en 2018 niet tijdig algemeen verkrijgbaar heeft gesteld.
Jaar: 2020 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

AFM verlengt benoeming van curator bij Todays Tomorrow B.V. met terugwerkende kracht

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) verlengt met terugwerkende kracht de benoeming van de curator ten aanzien van het dagelijks bestuur van Todays Tomorrow B.V. (TT). Hiermee corrigeert de AFM het verzuim om na afloop van het eerste jaar een verlengingsbesluit te nemen. Daarbij hebben TT en de AFM afspraken gemaakt over de kosten van de curator.
Jaar: 2020 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

AFM legt Aegon boete op voor overtreding regels productontwikkelingsproces

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 12 mei 2020 een bestuurlijke boete van 500.000 opgelegd aan AEGON Levensverzekering N.V. De boete is opgelegd omdat Aegon bij de ontwikkeling en aanpassing van een financieel product, het Uitkerend Beleggingspensioen (UBP), voorschriften voor het productontwikkelingsproces niet naleefde.
Jaar: 2020 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM legt boetes op aan Goedkopehypotheek.nl, Bandstra en Van Doorn

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 3 december 2019 bestuurlijke boetes opgelegd aan Goedkopehypotheek.nl V.O.F. te Kuinre, en aan de heren D.K. Bandstra en T. van Doorn. De boetes zijn opgelegd omdat Goedkopehypotheek.nl in de periode van februari 2015 tot december 2017 geen integere uitoefening van haar bedrijf heeft gewaarborgd
Jaar: 2020 Documenten: 9
Downloads: Volledig dossier

Boete Nationale-Nederlanden voor overtreding provisieregels

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 16 december 2020 een boete van 400.000 opgelegd aan Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. (NN Schade).
Jaar: 2020 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM legt DeGiro last onder dwangsom op

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 23 april 2018 een last onder dwangsom opgelegd aan DeGiro B.V. De last is opgelegd omdat DeGiro geen adequaat beleid heeft gevoerd voor een integere uitoefening van haar bedrijf.
Jaar: 2020 Documenten: 4
Downloads: Volledig dossier

Boetes voor Todays Tomorrow en bestuurder Smit voor overtreding regels integere bedrijfsuitoefening

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 6 april 2017 bestuurlijke boetes opgelegd aan Todays Tomorrow B.V. (TT) en zijn bestuurder de heer C.A. Smit. De boetes zijn opgelegd omdat TT in de periode van begin januari tot eind augustus 2014 als stroman is opgetreden voor een Luxemburgse onderneming.
Jaar: 2021 Documenten: 4
Downloads: Volledig dossier

Last onder dwangsom voor Actuaat Pensioen Services voor niet voldoen aan informatieverzoek

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 10 juni 2021 een last onder dwangsom van tweeduizend euro per dag opgelegd aan Actuaat Pensioen Services in Amersfoort. Actuaat Pensioen Services voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM.
Jaar: 2021 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Last onder dwangsom voor Zeker van Zanten voor niet voldoen aan informatieverzoek

Jaar: 2021 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM legt de heer J. Jacobs last onder dwangsom op

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft de heer J. Jacobs een last onder dwangsom opgelegd omdat hij geen gehoor geeft aan informatieverzoeken. De dwangsom bedraagt 5.000 per dag.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM geeft Van Baaren en Leeuwestein FinanciŽle Dienstverlening B.V. een aanwijzing tot heenzending beleidsbepaler

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 18 mei 2020 Van Baaren en Leeuwestein FinanciŽle Dienstverlening B.V. een aanwijzing gegeven om haar beleidsbepaler heen te zenden. De AFM heeft geoordeeld dat zijn betrouwbaarheid niet langer buiten twijfel staat.
Jaar: 2021 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM trekt vergunning in van R.S. Tewarie FinanciŽle Diensten B.V.

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 17 september 2020 de vergunning van R.S. Tewarie FinanciŽle Diensten B.V. ingetrokken. De AFM heeft geoordeeld dat het bedrijf niet meer voldoet aan de eisen die in de Wft gesteld worden en die verbonden zijn aan een vergunning van de AFM. Zonder vergunning mag R.S. Tewarie FinanciŽle Diensten B.V. geen financiŽle diensten meer verlenen.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Boetes voor exploitanten van platform 24option.com

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 18 december 2020 bestuurlijke boetes opgelegd aan Rodeler (NL) B.V. (Rodeler) en Rodeler Limited (Rodeler Ltd), tevens handelend onder de naam 24Option.com. De boetes zijn opgelegd wegens het in strijd handelen met artikel 5:20 Algemene wet Bestuursrecht (Awb).
Jaar: 2021 Documenten: 6
Downloads: Volledig dossier

AFM legt boetes op aan exploitanten van het platform 24option.com

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 18 december 2020 in totaal zes bestuurlijke boetes opgelegd aan Rodeler (NL) B.V., Rodeler Limited en de heer A. Shkuri. Rodeler NL en Rodeler Ltd exploiteerden het online platform 24option.com, waarop beleggers konden handelen in
Jaar: 2021 Documenten: 9
Downloads: Volledig dossier

AFM beboet T.W. Wijnen voor aanbieden flitskrediet zonder vergunning

Jaar: 2021 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

AFM legt last onder dwangsom op aan Proton Capital Markets Limited

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 26 april 2022 een last onder dwangsom opgelegd aan Proton Capital Markets Limited (Proton). De maatregel is opgelegd omdat Proton beleggingsdiensten verleent in Nederland zonder dat zij beschikt over de daartoe benodigde vergunning. Dat is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (Wft).
Jaar: 2022 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Boete Robeco vanwege nalatigheden bij voorkomen witwassen

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 31 maart 2022 een bestuurlijke boete van 2.000.000 opgelegd aan Robeco Institutional Asset Management B.V. (RIAM). De boete is opgelegd omdat RIAM tussen juli 2018 en april 2020 er onvoldoende voor heeft gezorgd dat de beleggingsinstellingen die in RIAMs beheer zijn, cliŽnten hebben gecontroleerd op witwassen.
Jaar: 2022 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Boete voor R.A.D. Kartaram voor overtreding van verbod op marktmanipulatie

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 1 september 2022 een bestuurlijke boete van 750.000 opgelegd aan de heer R.A.D. Kartaram voor overtreding van het verbod op marktmanipulatie uit artikel 15 van de Verordening Marktmisbruik (MAR).
Jaar: 2022 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM trekt vergunning in van De Veste B.V.

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 10 december 2019 de vergunning van De Veste B.V. (De Veste) voor het beheren en aanbieden van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen ingetrokken omdat zij geen adequaat beleid voerde dat een integere uitoefening van haar bedrijf waarborgde. De AFM heeft geconstateerd dat De Veste stelselmatig en langdurig overtredingen beging. De eerder door de AFM aan De Veste geboden ruimte tot verbetering heeft geen effect gehad. De Veste moet haar activiteiten afwikkelen.
Jaar: 2022 Documenten: 4
Downloads: Volledig dossier

Robeco voldoet tijdig aan gedragslijnen Last onder dwangsom Wwft

Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco) heeft tijdig voldaan aan de last onder dwangsom die de AFM op 18 november 2020 aan haar heeft opgelegd omdat zij niet voldeed aan de Wwft. De last onder dwangsom had tot doel dat Robeco ervoor zorgdraagt dat de door haar beheerde beleggingsinstellingen de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) nakomen en daarmee de overtredingen herstelt. Na een intensief verbetertraject heeft de AFM bevestigd dat Robeco aan de lastonderdelen voldoet en er geen dwangsommen zijn verbeurd.
Jaar: 2022 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Boete voor Merian Global Investors (UK) Limited voor niet melden netto shortposities

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 7 januari 2020 een bestuurlijke boete van 250.000 opgelegd aan Merian Global Investors (UK) Limited (thans genaamd Jupiter Investment Management Limited, hierna: Merian). De boete is opgelegd omdat Merian de voorschriften voor het melden van netto shortposities niet heeft nageleefd in de periode van 8 oktober 2014 tot en met 19 januari 2018. Dat is een overtreding van de Short selling verordening.
Jaar: 2022 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM beboet Crťdit Agricole Consumer Finance Nederland B.V. voor niet waarborgen beheerste en integere bedrijfsvoering

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 24 februari 2022 een bestuurlijke boete van 425.000 opgelegd aan Crťdit Agricole Consumer Finance Nederland B.V. (CACF NL). De boete is opgelegd, omdat 9 dochterondernemingen van CACF NL aanbieders van doorlopend krediet bij de inrichting van hun bedrijfsvoering geen beheerste en integere uitoefening van hun bedrijf waarborgden.
Jaar: 2022 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Na aanwijzing van AFM heeft STX tekortkomingen in het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering binnen de gestelde termijn hersteld.

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 8 juni 2021 een aanwijzing gegeven aan STX Fixed Income B.V. (STX) wegens het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft). STX schoot tekort in het verrichten van cliŽntenonderzoek en verscherpt cliŽntenonderzoek (artikel 3 en 8 Wwft). Ook maakte de onderneming fouten bij het vastleggen van documenten en gegevens in cliŽntendossiers (artikel 33 Wwft) en bleef ze in gebreke bij de opleiding van compliancemedewerkers op het gebied van de Wwft (artikel 35 Wwft). Het doel van een aanwijzing is een onderneming bepaalde overtredingen zo snel mogelijk te doen beŽindigen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AFM beboet accountantsorganisatie JPA voor overtreding vergunningplicht

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 15 juli 2022 een bestuurlijke boete van 75.000 opgelegd aan de accountantsorganisatie JPA Van Noort Gassler & Co B.V. (JPA). De boete is opgelegd omdat JPA in 2019 een wettelijke controle verrichtte van een jaarrekening van een Organisatie van Openbaar Belang (OOB), terwijl zij daar geen vergunning voor had.
Jaar: 2022 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM legt Revo Capital Management boetes op wegens overtredingen Wwft

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 25 mei 2022 twee bestuurlijke boetes opgelegd aan Revo Capital Management B.V. (Revo) vanwege overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). De overtredingen vonden plaats tussen juli 2018 en december 2020. Het gaat om boetes van 28.000 en 125.000.
Jaar: 2022 Documenten: 4
Downloads: Volledig dossier

Last onder dwangsom voor BinckBank voor overtreding regels productgovernance

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 3 juni 2022 een last onder dwangsom opgelegd aan BinckBank N.V. BinckBank handelt onder de naam Saxo Bank. De last onder dwangsom is opgelegd omdat BinckBank niet beschikt over procedures en maatregelen die ervoor zorgen dat de distributie van financiŽle instrumenten aansluit op de kenmerken van de doelgroep. Ook heeft BinckBank de gedistribueerde producten, in ieder geval de door de AFM onderzochte producten SPACs en opties, niet voldoende geŽvalueerd.
Jaar: 2022 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

AFM legt last onder dwangsom op aan De Leeuwen & Partners B.V.

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 26 april 2022 een last onder dwangsom opgelegd aan De Leeuwen & Partners B.V. (DL&P). De maatregel is opgelegd omdat DL&P medepleger is van overtreding van de Wet op het financieel toezicht door een illegale buitenlandse broker. Deze illegale broker verleent beleggingsdiensten in Nederland zonder dat zij beschikt over de daartoe benodigde vergunning.
Jaar: 2022 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Boete FlatexDeGiro voor te late en onjuiste meldingen van ongebruikelijke transacties

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 23 december 2021 een bestuurlijke boete van 2.000.000 opgelegd aan de Duitse onderneming flatexDEGIRO Bank AG (FlatexDeGiro). De boete is opgelegd omdat de online-broker DeGiro ongebruikelijke transacties te laat en onjuist heeft gemeld bij de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU). DeGiro deed dit in 27 gevallen te laat en in 10 gevallen was een onjuiste transactiedatum gemeld. Ongebruikelijke transacties kunnen wijzen op witwassen door beleggers.
Jaar: 2022 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

AFM legt last onder dwangsom op aan mevrouw M. Plat

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 20 september 2022 een last onder dwangsom opgelegd aan mevrouw M. Plat omdat zij geen gehoor geeft aan informatieverzoeken van de AFM. De AFM wil onderzoeken in hoeverre mevrouw Plat de regels heeft overtreden van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De dwangsom bedraagt 5.000 per dag tot een maximum van 50.000.
Jaar: 2022 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Aanwijzing voor Zwaan Finance B.V. wegens tekortschieten in voorkomen witwassen en terrorismefinanciering

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 25 maart 2022 een aanwijzing gegeven aan Zwaan Finance B.V. (Zwaan), wegens overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) door beleggingsinstellingen onder haar beheer. Zwaan schoot als beheerder tekort in meerdere Wwft-verplichtingen.
Jaar: 2023 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Last onder dwangsom aan Momentum Capital: ontbreken essentiŽle informatie

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft op 7 december 2020 een last onder dwangsom opgelegd aan Momentum Capital B.V. (Momentum Capital), enig aandeelhouder en bestuurder van Momentum Estate Fund I B.V. (MEFI). Momentum Capital moet essentiŽle informatie verstrekken aan beleggers die hebben geÔnvesteerd in obligaties MC Bond 11 +Bond Brazil of van plan zijn dat te doen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier