Nieuwsberichten Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bemonsteringsfrequentie zoŲnotische salmonella bij vermeerderingsdieren gaat per 1 juli 2023 omlaag

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Met ingang van 1 juli 2023 wordt de verplichte monstername voor de monitoring van zoŲnotische salmonella door houders van vermeerderingsdieren in Nederland verlaagd naar een monstername die minimaal elke drie weken plaatsvindt. De houders van vermeerderingsdieren in Nederland hebben afgelopen week een brief van de NVWA hierover ontvangen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA handhaaft verbod smaakjes en verkoop op afstand voor tabak en vapes

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Vanaf 1 juli 2023 mogen tabaksproducten en aanverwante producten niet meer op afstand worden verkocht. Dit betekent onder andere dat webwinkels en flitsbezorgers geen tabaksproducten, zoals sigaretten, shag, elektronische sigaretten (vapes) en hun navulverpakkingen mogen aanbieden. Ook gaat per 1 oktober het zogeheten smaakjesverbod in voor vapes en navulverpakkingen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of beide verboden worden nageleefd.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA haalt alle honden weg bij Brabantse fokker

[Gepubliceerd: 2023-05-23] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op dinsdag 23 mei rond de 160 honden in bewaring genomen die nog op de locatie aanwezig waren bij een hondenfokker in Brabant. Tijdens de inspectie bleek wederom dat de honden gezondheidsproblemen hadden, niet de juiste zorg kregen of niet op de juiste wijze werden gehouden. Naast de honden wordt er ook pluimvee in bewaring genomen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA-slachthuismonitor: Veel overtredingen in slachthuizen in eerste helft 2022

[Gepubliceerd: 2023-05-22] In de eerste helft van 2022 zijn er door de NVWA 5.700 tekortkomingen vastgesteld in de 39 grote Nederlandse roodvlees- en pluimveeslachthuizen. Dit heeft geleid tot 401 schriftelijke waarschuwingen of boetes.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA verlaagt slachtsnelheid pluimveeslachterij

[Gepubliceerd: 2023-05-19] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) trekt de toestemming om op hoge snelheid te mogen slachten in van een pluimveeslachterij in Limburg. Het bedrijf mag nog wel slachten, maar niet meer op hoge snelheid. Daarnaast wordt het slachthuis onder verscherpt toezicht geplaatst.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Veiligheid speeltuinen goed: 99% speeltoestellen voldoet aan eisen

[Gepubliceerd: 2023-05-17] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft afgelopen jaar 700 speeltoestellen in speeltuinen onderzocht hoe veilig ze zijn. Dit waren toestellen in openbare speeltuinen, speeltuinverenigingen, scholen en kinderboerderijen. Bijna alle gecontroleerde toestellen (99%) waren veilig. Inspecteurs troffen 7 toestellen aan die mogelijk tot onveilige situaties kunnen leiden.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Verspreiding Meloidogyne enterolobii lijkt beperkt, alertheid sector blijft noodzakelijk

[Gepubliceerd: 2023-05-16] De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft in samenwerking met Naktuinbouw de afgelopen maanden een survey uitgevoerd om de aanwezigheid van Meloidogyne enterolobii op Nederlandse bedrijven in kaart te brengen. Aanleiding voor de survey zijn de 4 vondsten eerder dit jaar van de nematode in Nederland. In totaal zijn 33 bedrijven bezocht die risicogewassen zoals de Ficus microcarpa uit risicogebieden importeren. Op 3 bedrijven werd de nematode aangetroffen. Deze bedrijven hebben (een deel van) hun planten moeten vernietigen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Weinig overtredingen Too Good To Go producten

[Gepubliceerd: 2023-05-16] De meeste Verrassingspakketten die aangeboden worden via de app Too Good To Go voldoen aan de voedselveiligheidseisen. Dat blijkt uit een steekproef van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA haalde 51 pakketten op bij onder meer hotels, all you can eat-restaurants en kantines en in geen geval was er een gevaar voor de voedselveiligheid. Wel werden aanbieders aangesproken op het bewaren op de correcte temperatuur, het verstrekken van allergeneninformatie en het feit dat zij hun klanten moeten laten weten dat het eten bedoeld is om direct te consumeren.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA voert controles uit voor een voedselveilige Koningsdag: 49 waarschuwingen en 6 boeterapporten

[Gepubliceerd: 2023-04-28] Gisteren, op Koningsdag, gingen 20 inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op pad om inspecties uit te voeren op vrijmarkten en oranjefeesten. Verspreid over het land zijn er 89 inspecties uitgevoerd. Daarbij werden vooral standhouders van de horeca gecontroleerd. NVWA-inspecteurs maakten 6 keer een boeterapport op; 49 overtreders kregen een schriftelijke waarschuwing.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA neemt beschermde dieren in beslag op curiosamarkt

[Gepubliceerd: 2023-04-24] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maakt proces-verbaal op tegen 4 handelaren op een curiosamarkt in de provincie Brabant. Zij boden zondag 23 april onder andere opgezette beschermde dieren en beschermde dieren op sterk water te koop aan, maar konden niet aantonen dat zij die dieren legaal in hun bezit hadden gekregen. NVWA-inspecteurs namen in totaal 12 dieren en voorwerpen in beslag.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA neemt ruim 350 vogels in beslag bij handelaar

[Gepubliceerd: 2023-04-21] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft woensdag 19 april 369 vogels zoals eenden, ganzen en fazanten en 1 zwaan in beslag genomen bij een groothandel in dieren in de provincie Gelderland. Het grootste deel van deze vogels was geleewiekt. Dit amputeren van een deel van de vleugel is niet toegestaan. Van een aantal andere vogels kon de handelaar niet aantonen dat hij ze legaal in zijn bezit had gekregen. De inbeslaggenomen vogels zijn ondergebracht bij een gespecialiseerde opvang. De NVWA maakt proces-verbaal op tegen de handelaar.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA: gebruik geen therapeutische schommels

[Gepubliceerd: 2023-04-20] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseert om geen therapeutische schommels meer te gebruiken. Deze schommels leveren namelijk een ernstig risico op voor verwurging. Dit blijkt uit onderzoek van de NVWA. De therapeutische, sensorische of yoga schommel is een flexibele doek die in een lus wordt opgehangen en waar een kind in kan schommelen. Het product is met name ontworpen voor kinderen met prikkelverwerkingsproblemen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA neemt 128 verwaarloosde runderen in bewaring bij Utrechtse veehouder

[Gepubliceerd: 2023-04-19] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op maandag 17 april 128 runderen in bewaring genomen bij een veehouder in de provincie Utrecht. Deze dieren kregen niet de zorg die ze moesten krijgen. De politie heeft de veehouder aangehouden, omdat hij een NVWA-inspecteur heeft bespuugd en bedreigd. De NVWA maakt proces-verbaal op tegen de boer.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Update lijst toegelaten middelen R&O AVP

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In de toelatingendatabank van het College voor de toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) zijn desinfectiemiddelen opgenomen die gebruikt mogen worden voor de reiniging en ontsmetting (R&O) van diertransportmiddelen en dierverblijfsruimten. Een goede R&O met de juiste middelen is belangrijk om een uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) in Nederland te voorkomen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Energielabels huishoudelijke apparatuur nog niet altijd op orde

[Gepubliceerd: 2023-04-14] Uit marktonderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat 87% van de onderzochte elektrische huishoudelijke apparaten een correct energielabel heeft. De NVWA heeft in 2022 ruim 15.000 apparaten onderzocht. Het overgrote deel daarvan voldeed. Maar bij ruim 1.900 producten was het wettelijk verplichte energielabel niet op orde. De meest geconstateerde overtreding was het volledig ontbreken van het label. De resultaten zijn gedeeld met de gecontroleerde bedrijven. Dit jaar volgen herinspecties.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

VK publiceert nieuw ontwerp Border Target Operating Model (TOM) voor feedback

[Gepubliceerd: 2023-04-14] Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuw draft ontwerp Target Operating Model (TOM) gepubliceerd. Dit is een voorlopige tekst. Eind mei, begin juni is de definitieve versie voorzien. De voorlopige versie geeft aan dat vanaf 31 oktober 2023 alle veterinaire producten moeten zijn voorzien van een gezondheidscertificaat, en 'medium risk plants and plants products' moeten zijn voorzien van een fytosanitair certificaat. Welke plantaardige producten hieronder vallen is nog niet duidelijk. Daarnaast geeft het document aan hoe de grenscontroles bij import van veterinaire en fytosanitaire goederen in het GB zullen plaatsvinden. Deze controles treden gefaseerd in werking vanaf 31 januari 2024.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Minderjarigen komen nog steeds te makkelijk aan tabak en vapes

[Gepubliceerd: 2023-04-12] Jongeren onder de 18 komen nog te makkelijk aan tabak en vapes. Dat blijkt uit de inspecties afgelopen weekend van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in Den Haag. De NVWA heeft risicogericht 35 winkels (overwegend kleine supermarkten en avondwinkels) op de verkoop van vapes en sigaretten aan jongeren onder de 18 jaar gecontroleerd. Bij twee derde (23 van de 35) van de winkels werd niet naar een identiteitskaart gevraagd en werden sigaretten en tabak verkocht aan minderjarigen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA haalt in jaar tijd 100.000 verpakkingen nicotinezakjes uit de handel

[Gepubliceerd: 2023-04-11] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit haalde van november 2021 tot en met september 2022 zo'n 100.000 verpakkingen met nicotinezakjes (ook wel snus genoemd) uit de handel. Verkoop van deze nicotinezakjes is in Nederland verboden als zij 0,035 mg of meer nicotine bevatten. De zakjes zijn aangetroffen tijdens controles bij importeurs en groothandels. De NVWA heeft ook opgetreden tegen de verkoop van snus op websites en via social media.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Inspectieresultaten 2022: overgroot deel toestellen in attractieparken voldoet aan wettelijke eisen

[Gepubliceerd: 2023-04-07] Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben in 2022 op 20 attractieparken gecontroleerd of de attractie- en speeltoestellen veilig zijn en aan de wettelijke eisen voldoen. Bij deze inspecties zijn bijna alle gecontroleerde toestellen akkoord bevonden. Inspecteurs hebben fysieke en/of administratieve onvolkomenheden geconstateerd aan 7 van de ruim 100 onderzochte attractie- en/of speeltoestellen. Bij de herinspecties waren alle tekortkomingen hersteld.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Allergeeninformatie moet beter bij bedrijven in retail, ambacht en horeca

[Gepubliceerd: 2023-03-29] Uit inspecties van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat 60 procent van de bijna 13.000 geÔnspecteerde bedrijven in retail, ambacht en horeca klanten niet goed informeren over welke allergenen er in het voedsel of gerecht zijn verwerkt. De inspecties vonden plaats in 2022. De toezichthouder ziet wel een lichte verbetering als het gaat om het geven van informatie (menukaart of bordje), maar bij het doorvragen wat er in het eten zit, blijkt de kennis van allergenen doorgaans beperkt. Het kan voor mensen met een allergie of intolerantie gevaarlijk zijn als zij niet goed worden geÔnformeerd over wat er in eten is verwerkt.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA scherpt certificering voor transport van licht zieke en gewonde dieren aan

[Gepubliceerd: 2023-03-24] Dieren die licht gewond of ziek zijn, en waarvoor het vervoer mogelijk extra lijden veroorzaakt, worden per 3 april 2023 niet meer gecertificeerd door de NVWA-dierenarts. Reden voor deze aanscherping is voortschrijdend inzicht en nieuw wetenschappelijk onderzoek rondom transport en dierenwelzijn van varkens en runderen. De NVWA ziet dat de sector op diverse locaties onvoldoende kritisch kijkt naar de transportwaardigheid van dieren die zij willen vervoeren naar het buitenland. Deze aanscherping moet ervoor zorgen dat het risico op inbreuk van dierenwelzijn tijdens het transport wordt verlaagd.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA houdt 5 verdachten aan voor illegaal vangen en verhandelen tapijtschelpen

[Gepubliceerd: 2023-03-23] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in de nacht van zondag 19 op maandag 20 maart 5 inwoners van de provincie Zeeland aangehouden. Zij worden verdacht van het op grote schaal illegaal vangen en verhandelen van tapijtschelpen. Rechercheurs en inspecteurs van de NVWA hebben de woningen en 3 bedrijfspanden van de verdachten doorzocht. Daarbij zijn o.a. tapijtschelpen, machines voor de verwerking daarvan en een groot contant geldbedrag in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op bankrekeningen, woningen en voertuigen van de verdachten.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Controle in Den Haag: Vapes te vaak nog op toonbank

[Gepubliceerd: 2023-03-17] Tijdens een risicogerichte inspectiedag van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in Den Haag bleek dat het merendeel van de gecontroleerde verkooppunten zich niet aan alle regels hielden. Inspecteurs voerden in totaal bij 25 winkels inspecties uit op onder andere het uitstalverbod dat geldt voor tabaksproducten en dampwaren (ook wel vapes genoemd). Zo werden er vapes zichtbaar op of achter de toonbank aangetroffen, terwijl dat niet is toegestaan. De NVWA blijft de komende tijd controleren of het de regels rondom tabak- en vapeverkoop worden nageleefd.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA verlaagt handhavingsgrens vangletsel pluimvee

[Gepubliceerd: 2023-03-17] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) treedt vanaf 1 januari 2024 handhavend op als er bij 1% of meer van de dieren in een koppel pluimvee vangletsel wordt geconstateerd. In die gevallen legt de NVWA een bestuurlijke boete op aan zowel pluimveehouders als aan de betrokken vangploegen. De NVWA zet met de lagere handhavingsgrens in op verdere verbetering van het welzijn van pluimvee tijdens het vangen en het transport. Tot 1 januari a.s. hanteert de NVWA nog de huidige handhavingsgrens van 2%.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA legt opnieuw stevige maatregelen op na nieuwe vondst Meloidogyne enterolobii

[Gepubliceerd: 2023-03-09] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft afgelopen maand opnieuw stevige maatregelen opgelegd na de vondst van Meloidogyne enterolobii. Een glastuinbouwbedrijf moet meerdere partijen Ficus microcarpa vernietigen na de vondst van de nematode. Het is de vierde keer dit jaar dat de NVWA maatregelen op moet leggen. Begin dit jaar werd in drie kassen van andere bedrijven ook Meloidogyne enterolobii op Ficus microcarpa aangetroffen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA neemt 44 vogels in beslag in Twente

[Gepubliceerd: 2023-03-03] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft woensdag 1 maart 44 vogels in beslag genomen in Twente. Dat gebeurde tijdens controles bij houders van inheemse vogels. Die zijn uitgevoerd door de NVWA, politie, provincie Overijssel, gemeente Twenterand en jachtopzichters. Bij de controles zijn ook verschillende vangmiddelen aangetroffen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Friese visstropers op heterdaad betrapt

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Op het Heegermeer in Friesland zijn dinsdag 28 februari 2 visstropers op heterdaad betrapt. De inwoners van Friesland zijn aangehouden. Hun bootje, de illegaal uitgezette netten en de gevangen vis zijn in beslag genomen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Tweede R&O- verplicht bij transport vanwege Afrikaanse Varkenspest in Duitsland

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Vanwege een uitbraak van Afrikaanse Varkenspest (AVP) in Duitsland op een kleinschalige varkenshouderij, moeten met ingang van 1 maart 2023 vervoermiddelen voor evenhoevigen (*) die (leeg of geladen) terugkeren of komen uit Duitsland onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een tweede reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats, slachthuis of verzamelcentrum.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA weigert import planten vatbaar voor Xylella fastidiosa uit 13 derde landen

[Gepubliceerd: 2023-03-01] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat met ingang van 2 maart 2023 de import weigeren van planten die vatbaar zijn voor Xylella fastidiosa en afkomstig zijn uit 13 derde landen. Dit is het gevolg van Europese maatregelen die per 1 maart 2023 in gaan. Het gaat om zendingen uit de volgende landen: ArgentiniŽ, Chili, China, Colombia, Ecuador, Filipijnen, India, IndonesiŽ, JordaniŽ, Oezbekistan, Peru, Sri Lanka en Vietnam.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA neemt 4 koffers met glasaal in beslag

[Gepubliceerd: 2023-03-01] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft dinsdag 28 februari in samenwerking met de Douane en de Koninklijke Marechaussee 54 kilo glasaal in beslag genomen op luchthaven Schiphol. De 170.000 beschermde babypalingen werden aangetroffen in de koffers van 2 passagiers. Zij wilden vanaf Schiphol naar MaleisiŽ vliegen. De 2 zijn aangehouden en in verzekering gesteld.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA neemt extra maatregelen tegen virusdruk en opzettelijk infecteren met ToBRFV

[Gepubliceerd: 2023-02-16] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) neemt extra maatregelen ter bestrijding van het tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV). Dit is nodig omdat uit inspecties van de NVWA blijkt dat op meerdere besmette bedrijven sprake is van een hogere virusdruk. Hierdoor neemt het risico op verspreiding naar omringende bedrijven sterk toe. De maatregelen richten zich op bedrijven met een hogere virusdruk en bedrijven die illegaal planten opzettelijk infecteren met ToBRFV, de zogeheten cross-protectie.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA legt maatregelen op vanwege besmettingen met het wortelknobbelaaltje Meloidogyne enterolobii

[Gepubliceerd: 2023-02-15] In drie kassen in Nederland is begin dit jaar Meloidogyne enterolobii aangetroffen op Ficus microcarpa Ginseng. Deze nematode kan grote schade veroorzaken aan vele gewassen, waaronder belangrijke economische teelten in de EU zoals tomaat, paprika, komkommer en aardappel. Zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) al in 2020 aankondigde, heeft Meloidogyne enterolobii op 11 april 2022 de quarantaine-status gekregen in de EU. Daarom moet de NVWA nu maatregelen nemen om deze nematode uit te roeien om zo verdere verspreiding te voorkomen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA laat half miljoen waterplanten vernietigen

[Gepubliceerd: 2023-02-10] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op dinsdag 31 januari bij een bedrijf in het westen van het land ongeveer een half miljoen waterplanten laten vernietigen. Het gaat om de grote vlotvaren (Salvinia molesta), een invasieve uitheemse soort die niet mag worden verhandeld. Invasieve uitheemse soorten zijn schadelijk voor de natuur in Nederland en Europa.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA en politie nemen dieren in beslag vanwege dierenwelzijn

[Gepubliceerd: 2023-02-02] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie hebben woensdag 1 februari ruim 150 dieren in beslag genomen bij een veehouder in Overijssel. Het gaat om runderen, schapen, geiten, paarden, konijnen, duiven, eenden en kippen. Tegen de veehouder wordt proces-verbaal opgemaakt.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA neemt opnieuw 435 honden in bewaring bij Brabantse fokker vanwege problemen dierenwelzijn

[Gepubliceerd: 2023-01-25] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op dinsdag 24 en woensdag 25 januari 435 honden in bewaring genomen bij een hondenfokker in Brabant. Tijdens de inspectie bleek dat de honden gezondheidsproblemen hadden, niet de juiste zorg kregen of niet op de juiste wijze werden gehouden. De dieren worden opgevangen op adressen waar zij de juiste zorg wel krijgen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Marcel Baas afdelingshoofd Communicatie NVWA

[Gepubliceerd: 2023-01-10] Marcel Baas start met ingang van 1 maart 2023 als afdelingshoofd Communicatie bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De afdeling Communicatie draagt eraan bij dat alle doelgroepen weten hoe de NVWA werkt, hoe zij tot haar keuzes komt en welke resultaten de organisatie boekt. Als afdelingshoofd Communicatie zal Marcel hieraan sturing geven en zich in deze functie inzetten voor een goede verbinding met stakeholders en de samenleving.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vanaf 9 januari digitale certificering via TracesNT met de eSeal

[Gepubliceerd: 2023-01-06] Het vernieuwde Traces, Traces New Technology (TracesNT), geeft lidstaten de mogelijkheid om certificaten te voorzien van een digitale handtekening, de zogenaamde eSeal. Een lidstaat moet hiervoor voldoen aan (digitale) veiligheidseisen en kan dan een verzoek indienen bij het Directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid (DG SANTE) in Brussel. Nederland heeft dit proces doorlopen en op 23 december 2022 formeel toestemming gekregen voor het gebruik van deze eSeal.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Nieuw: Veldgids invasieve houtige planten in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-01-06] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft, in samenwerking met Naturalis Biodiversity Center en Staatsbosbeheer, een veldgids gemaakt met daarin de uitheemse bomen en struiken die in bospercelen prioriteit hebben bij het voorkomen van schade.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA neemt meer dan 70 verwaarloosde runderen in bewaring vanwege dierenwelzijn

[Gepubliceerd: 2023-01-05] Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben woensdag 4 januari bij een veehouder in het midden van het land meer dan 70 runderen in bewaring genomen. Tegen de veehouder wordt proces-verbaal opgemaakt.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA neemt honden in bewaring bij Brabantse hondenfokker

[Gepubliceerd: 2022-12-22] Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben op donderdag 22 december bij een hondenfokker in Brabant rond de 30 honden in bewaring genomen. Tijdens de herinspectie bleek, na eerder opgelegde maatregelen, dat er bij deze honden de nodige zorg werd onthouden. De honden die in bewaring zijn genomen worden opgevangen op een adres waar zij de juiste zorg krijgen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Uitbreiding administratieve handhaving bij welzijnsafwijkingen pluimvee

[Gepubliceerd: 2022-12-20] Vanaf 1 januari 2023 zal de NVWA bij welzijnsafwijkingen op het slachthuis bij scharrel- en biologische vleeskuikens en andere soorten pluimvee dezelfde administratieve werkwijze gebruiken als bij de regulier gehouden vleeskuikens. Dit betekent dat zodra een NVWA dierenarts in het slachthuis ziet dat pluimvee in slechte dierenwelzijnsomstandigheden heeft geleefd, hij dit administratief kan afhandelen. Worden deze waarnemingen na 12 weken opnieuw gedaan? Dan riskeert u als pluimveehouder een boete. Wees daarom als pluimveehouder alert op de strooiselkwaliteit in de stal en voorkom welzijnsproblemen bij uw pluimvee.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Wijziging NVWA-tarieven per 1 januari 2023

[Gepubliceerd: 2022-12-19] Per 1 januari 2023 wijzigen de tarieven van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het gaat om de tarieven die de NVWA in rekening brengt voor activiteiten als keuringen, herinspecties, systeemtoezicht, certificering, monsterneming- en analyse bij bedrijven en personen die bedrijfsmatig activiteiten verrichten.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA-IOD houdt nieuwe verdachte aan in onderzoek naar illegale afslankcapsules

[Gepubliceerd: 2022-12-16] De NVWA-IOD heeft in Den Haag een 33-jarige vrouw aangehouden in een lopend onderzoek naar de handel in illegale afslankcapsules. De vrouw wordt ervan verdacht op verzoek van een verkoper capsules te hebben gemaakt met dezelfde ingrediŽnten als het middel Iomax. Dat is een in Nederland verboden geneesmiddel. De capsules bevatten amfetamine en kunnen zeer ernstige bijwerkingen hebben. In dit onderzoek werd eerder een 36-jarige man aangehouden. De verdachte is na verhoor weer in vrijheid gesteld.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA: extra monsternames op varkens in slachthuizen

[Gepubliceerd: 2022-12-16] Van september tot eind dit jaar neemt de NVWA extra monsters op slachterijen van runderen, varkens, paarden, geiten en schapen. Dit in aanvulling op het reguliere Nationaal Programma Residuen (NPR). Afgelopen maand berichtte de NVWA over de resultaten van monsternames in runderen. Nu delen we de eerste resultaten met betrekking tot varkens.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA neemt dieren in bewaring vanwege dierenwelzijn

[Gepubliceerd: 2022-12-15] Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben dinsdag 13 december op verschillende plekken in Nederland dieren in bewaring genomen. Bij een veehouder in de provincie Brabant ging het om 57 verwaarloosde runderen en kalveren. In de provincie Zuid-Holland hebben inspecteurs 16 exotische dieren meegenomen bij een particulier, omdat hun onderkomens niet op orde waren.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Reactie NVWA item RTL Nieuws mishandelingen varkenstransporten

[Gepubliceerd: 2022-12-07] RTL heeft op 7 december een item gemaakt over misstanden bij een aantal varkenstransporten in Nederland. Als NVWA vinden we wat op deze beelden te zien is volstrekt onacceptabel. Hier worden duidelijk regels overtreden en is er sprake van dierenmishandeling.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Actie tegen wildlife crime: tientallen illegaal ingevoerde dieren en producten van dieren en planten in beslag genomen

[Gepubliceerd: 2022-12-07] De NVWA, Politie en de Douane hebben in oktober van dit jaar 5 kilo vlees van de grote kroonslak, ruim 4 kilo vlees van Pecaris (navelzwijn), 30 levende dieren zoals papegaaien, zangvogels, slangen, een vogelspin en schildpadden, pleisters met als ingrediŽnt zeepaardjes, beelden van ivoor, horlogebandjes van krokodillenleer, thee en koffie met beschermde planten en tientallen andere producten van beschermde planten en dieren in beslag genomen. De Nederlandse inzet is onderdeel van de jaarlijkse internationale operation Thunder, die zich richt op de aanpak van wildlife crime. Wereldwijd doen ruim 100 landen mee aan operation Thunder, gecoŲrdineerd door Interpol.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Controle in Amsterdam: minderjarigen kopen nog te makkelijk vapes

[Gepubliceerd: 2022-12-05] Uit controles blijkt dat jongeren onder de 18 nog steeds te makkelijk aan vapes kunnen komen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleerde op zondag 4 december 51 winkels in Amsterdam op de verkoop van vapes aan jongeren onder de 18 jaar. Bij 30 van de 51 gecontroleerde winkels werd niet naar een identiteitsbewijs van minderjarige testkopers gevraagd. Vooral in souvenirwinkels werden vapes aan minderjarigen verkocht.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA: beperkte leeftijdscheck bij online verkoop alcohol

[Gepubliceerd: 2022-12-02] Online verkooppunten van alcohol voldoen in veel gevallen niet aan de eisen die de wet stelt aan leeftijdscontrole om te voorkomen dat alcohol wordt verkocht aan minderjarigen. Dat blijkt uit inspectieresultaten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Van 166 inspecties bij online aanbieders bleken er 16 geen leeftijdsverificatiesysteem te hebben en bij nog eens 106 aanbieders bevatte dit systeem tekortkomingen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA: Strenge voorwaarden aan verkoop wildernisvlees uiterwaarden

[Gepubliceerd: 2022-11-30] Vlees van runderen die worden gehouden in Nederlandse uiterwaarden moet aantoonbaar veilig zijn. Het is aan de beheerders en houders van deze runderen om ervoor te zorgen dat het dioxinegehalte van vlees dat zij verkopen binnen de wettelijke norm blijft. Lukt dit niet, dan is de verkoop verboden. Deze voorwaarde stelt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) na uitgebreid onderzoek dat zij liet doen naar het dioxinegehalte van vlees van runderen uit 14 uiterwaarden. Bij ruim 2/3 van de onderzochte runderen was het dioxinegehalte hoger dan de wettelijke norm.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA treft wratziekte aan op 8 landbouwpercelen in noordoost-Nederland

[Gepubliceerd: 2022-11-25] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in 2022 8 keer wratziekte, veroorzaakt door de schimmel Synchytrium endobioticum, in de aardappelteelt vastgesteld. Het betrof 8 landbouwpercelen bij 7 telers in noordoost-Nederland, waar door inspecteurs van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) en de NVWA symptomen van wratziekte zijn aangetroffen. Dit is voor Nederland een hoog aantal vondsten.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA legt maatregelen op vanwege besmetting met Scirtothrips dorsalis

[Gepubliceerd: 2022-11-24] In een kas in Nederland is begin oktober de tripssoort Scirtothrips dorsalis op Podocarpus macrophyllus (grootbladige podocarpus) aangetroffen. Scirtothrips dorsalis is een insect met een quarantainestatus in de EU. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft maatregelen opgelegd.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Nieuw Informatieblad 64 over de beheersing relevante gevaren inkoop levensmiddelen

[Gepubliceerd: 2022-11-23] Informatieblad 64 en Informatieblad 65 zijn door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) samengevoegd tot een informatieblad. Het nieuwe informatieblad 64 is een handreiking dat een aantal controlemogelijkheden beschrijft die levensmiddelenbedrijven kunnen toepassen bij het beheersen van de relevante gevaren verbonden aan de inkoop van levensmiddelen en grondstoffen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA: Let op bij online bestellen buiten de EU

[Gepubliceerd: 2022-11-21] Black Friday, Sinterklaas en Kerstmis. Het cadeauseizoen is begonnen en bezorgt flink wat Nederlanders cadeaustress. Door de hoge inflatie is de prikkel om online naar goedkope aanbiedingen te zoeken misschien wel groter dan andere jaren. Consumenten komen voor goedkope producten vaak uit bij webshops buiten de EU. Maar let op: de producten die deze webshops verkopen zijn lang niet altijd veilig.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld in Oostrum

[Gepubliceerd: 2022-11-21] In Oostrum (gemeente Venray, provincie Limburg) is vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf met leghennen. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 223.000 dieren op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld in Stolwijk

[Gepubliceerd: 2022-11-21] In Stolwijk (gemeente Krimpenerwaard, provincie Zuid-Holland) is op een leghennenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 23.000 leghennen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld in Zegveld

[Gepubliceerd: 2022-11-21] In Zegveld (gemeente Woerden, provincie Utrecht) is vogelgriep vastgesteld op een kleinschalige hobbyhouderij met sierwatervogels. Op de locatie worden circa 100 sierwatervogels gehouden. Daarnaast bevinden zich er wilde vogels. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de aanwezige vogels geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld in Koudum

[Gepubliceerd: 2022-11-21] In Koudum (gemeente Sķdwest-Frysl‚n, provincie Friesland) is op een bedrijf met grootouderdieren voor vleeskuikens vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 29.000 kippen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besmettingen Euwallacea fornicatus (schorskever) uitgeroeid

[Gepubliceerd: 2022-11-18] Bij 2 bedrijven in Nederland is vorig jaar de schorskever Euwallacea fornicatus aangetroffen. De getroffen bedrijven hebben op aanwijzing van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de kever inmiddels succesvol uitgeroeid.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Met ingang van 16 november 2022 wordt de noodprocedure CLIENT import gewijzigd

[Gepubliceerd: 2022-11-15] Deze noodprocedure geldt in geval er een verstoring optreedt in de keten tussen aanvrager en CLIENT Import.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Eerste vondst sweet potato chlorotic stunt virus in zoete aardappel door NVWA

[Gepubliceerd: 2022-11-11] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft maatregelen getroffen na 3 vondsten van het EU-quarantaine-organisme sweet potato chlorotic stunt virus (SPCSV) in de eindteelt van zoete aardappel (Ipomoea batatas). Zoete aardappel is ondanks zijn gangbare naam doet vermoeden niet nauw verwant aan de aardappel (Solanum tuberosum) en komt uit een andere plantenfamilie. Het virus is voor het eerst in Nederland aangetroffen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld in Uden

[Gepubliceerd: 2022-11-10] In Uden (gemeente Maashorst, provincie Noord-Brabant) is vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf met vleeskuiken ouderdieren. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 46.000 dieren op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA: extra monsternames in slachthuizen

[Gepubliceerd: 2022-11-07] Van september tot eind dit jaar neemt de NVWA extra monsters op slachterijen van runderen, varkens, paarden, geiten en schapen. Aanleiding daarvoor waren de uitslagen van een proef met een nieuwe detectiemethode. Deze vertoonden onverwacht te hoge concentraties van (niet toegestane) medicijnresten in bijna 50 van de 240 genomen proefmonsters (20%).
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA houdt opnieuw verdachte van handel in illegale afslankpillen aan

[Gepubliceerd: 2022-11-03] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft woensdag 2 november een 38-jarige Rotterdammer aangehouden. Hij wordt verdacht van handel in illegale afslankpillen. Inspecteurs en rechercheurs doorzochten 2 woningen en een bedrijfspand. Daarbij troffen zij verschillende soorten anabolen en 300 Iomaxpillen aan. Iomax is een in Nederland verboden geneesmiddel. Deze pillen bevatten amfetamine en kunnen zeer ernstige bijwerkingen hebben.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bernadette Ossendorp Chief Food Safety Officer bij de NVWA

[Gepubliceerd: 2022-11-01] Bernadette Ossendorp is per 1 oktober 2022 benoemd als Chief Food Safety Officer (CFSO) bij de NVWA. Deze functie is belangrijk voor het optimaal inzetten van de toezichtscapaciteit van de NVWA op de grootste voedselveiligheidsrisico's.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Fokken met katten met schadelijke kenmerken of erfelijke ziektes

[Gepubliceerd: 2022-10-31] In de kattenwereld ziet de NVWA een trend, waarbij fokkers selecteren op bepaald uiterlijk, zoals de Scottish Fold en andere vouwoorkatten. De katten zijn drager van een gen dat zorgt voor kraakbeenafwijkingen (osteochondrodysplasie) in het hele lichaam. Op latere leeftijd krijgen de katten ernstige gezondheidsproblemen, zoals kreupelheid en pijn. Daarom mag er met een Scottish Fold kat niet gefokt worden, ook niet als er gekruist wordt met een ander ras. De NVWA zal hierop handhaven.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA treft illegale pesticiden en hennepkwekerij aan in woning

[Gepubliceerd: 2022-10-28] In een Rotterdamse woning hebben de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie illegale gewasbeschermingsmiddelen en een hennepkwekerij aangetroffen. Dat gebeurde tijdens een bezoek aan de woning op dinsdag 25 oktober. De NVWA heeft de gewasbeschermingsmiddelen in beslag genomen en laten vernietigen. De politie heeft de hennepkwekerij ontmanteld. Tegen de bewoner wordt proces-verbaal opgemaakt.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA: Verdiep je als consument vooraf bij aanschaf van een pup

[Gepubliceerd: 2022-10-26] Vieze hokken. Te kleine hokken. Niet de beschikking hebben over (schoon) drinkwater en geen aandacht voor socialisatie. Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit komen tijdens inspecties helaas regelmatig honden tegen die in slechte omstandigheden zijn gefokt voor de snelle verkoop. Dit en meer is te zien in de reportage met NVWA-inspecteur Paul Visscher op controle bij een grote hondenhandelaar.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA haalt grote partij illegale sportvoeding van de markt

[Gepubliceerd: 2022-10-21] Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hebben op vrijdag 14 oktober een grote partij sportvoeding van de markt gehaald die ingrediŽnten bevat die in de EU niet zijn toegestaan. Verschillende ingrediŽnten zoals de stoffen DMAA en yohimbine kunnen zeer ernstige bijwerkingen hebben.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld in Lunteren

[Gepubliceerd: 2022-10-21] In Lunteren (gemeente Ede, provincie Gelderland) is op een leghennenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 55.000 leghennen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA: Bijna 6 miljoen dieren geruimd in jaarrond vogelgriep

[Gepubliceerd: 2022-10-20] Vogelgriep heerst nu een jaarrond onder wilde en gehouden vogels in Nederland. Sinds oktober 2021 tot en met vandaag waren er 98 uitbraken op locaties met meer dan 50 vogels, verspreid over het land. Anders dan voorheen, raakten ook in de zomer bedrijven besmet. Zo komt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in dit vogelgriepjaar al op ruim 5,8 miljoen geruimde vogels op besmette locaties, waarvan meer dan 1 miljoen preventief.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld in Heythuysen

[Gepubliceerd: 2022-10-20] In Heythuysen (gemeente Leudal, provincie Limburg) is op een legpluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 300.000 kippen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA deelt boetes uit op paardenmarkt Zuidlaren

[Gepubliceerd: 2022-10-19] Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben tijdens de paardenmarkt op 18 oktober 2022 in Zuidlaren meerdere boetes uitgedeeld. Daarbij ging het o.a. om pogingen tot illegale export en het niet beschikken over de verplichte documenten. Tegen de handelaren wordt proces-verbaal opgemaakt. Daarnaast zijn er twee schriftelijke waarschuwingen gegeven voor het niet kunnen tonen van een transportvergunning en paardenpaspoort.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Intensivering inspectie planten bestemd voor Verenigd Koninkrijk

[Gepubliceerd: 2022-10-17] Het Verenigd Koninkrijk heeft aangegeven dat het aantal onderscheppingen van tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) op met name Solanum pseudocapsicum planten herkomst Nederland veel te hoog is. De NVWA heeft, in samenspraak met de keuringsdiensten, daarom besloten de inspectie van de volgende planten te intensiveren: Solanum pseudocapsicum en Euphorbia pulcherrina (kerstster). Deze intensivering gaat in op 19 oktober aanstaande.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld in Ospel

[Gepubliceerd: 2022-10-16] In Ospel (gemeente Nederweert, provincie Limburg) is op een kalkoenenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 23.850 kalkoenen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld in Blija

[Gepubliceerd: 2022-10-14] In Blija (gemeente Noardeast-Frysl‚n, provincie Friesland) is op een vleeskuikenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 80.000 vleeskuikens op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Kilometers aan illegale netten in beslag genomen op Markermeer

[Gepubliceerd: 2022-10-14] Het visstroperijteam van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de politie en de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek hebben in totaal ruim 4 kilometer aan illegale netten in beslag genomen op het Markermeer. Dat gebeurde donderdag 13 oktober tijdens een gezamenlijke actie. Een visserijbedrijf wordt ervan verdacht de netten in het water te hebben gezet. Tegen dat bedrijf wordt proces-verbaal opgemaakt.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld in Nieuwleusen

[Gepubliceerd: 2022-10-13] In Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, provincie Overijssel) is op een vleeskuiken ouderdierenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 60.000 vleeskuiken ouderdieren op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA-IOD houdt verdachte van handel in gevaarlijke illegale afslankpillen aan

[Gepubliceerd: 2022-10-13] De NVWA-IOD heeft in samenwerking met de politie op donderdag 13 oktober in Zuid-Holland een 36-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van de handel in illegale afslankpillen. Vermoedelijk verkoopt hij online pillen met dezelfde ingrediŽnten als het middel Iomax. Dat is een in Nederland verboden geneesmiddel. De pillen bevatten amfetamine en kunnen zeer ernstige bijwerkingen hebben. Zo kreeg een Nederlandse vrouw een hersenbloeding na het gebruiken van Iomax.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld in Bodegraven

[Gepubliceerd: 2022-10-11] In Bodegraven (gemeente Bodegraven-Reeuwijk, provincie Zuid-Holland) is op een vleeskuikenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 40.000 vleeskuikens op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld in Waddinxveen

[Gepubliceerd: 2022-10-09] In Waddinxveen (provincie Zuid-Holland) is op een vleeskuikenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 80.000 vleeskuikens op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld in Wildervank

[Gepubliceerd: 2022-10-07] In Wildervank (gemeente Veendam, provincie Groningen) is op een leghennenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 27.000 leghennen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld in Tiel en Wouterswoude

[Gepubliceerd: 2022-10-07] Zowel in Tiel (provincie Gelderland) en in Wouterswoude (gemeente Dantumadiel, provincie Friesland) is bij een kleinschalige houderij vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de in totaal circa 800 sierwatervogels geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Ondanks beperkingen vogelgriepuitbraken blijft officiŽle monstername Salmonella noodzakelijk

[Gepubliceerd: 2022-10-06] Met de huidige vogelgriepuitbraken is het voor pluimveehouders een spannende tijd. De uitbraken zorgen voor veel ongerustheid bij de bedrijven en binnen de sector. Ondertussen spant de sector zich in om verdere besmettingen te voorkomen. Bijvoorbeeld door bezoekers op het erf en in de stallen zoveel mogelijk te beperken. Toch wil de NVWA benadrukken dat de programmas ter bescherming van de gezondheid van dieren ťn mensen wel door moeten gaan.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep: landelijke ophok- en afschermplicht van kracht

[Gepubliceerd: 2022-10-06] Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt per 5 oktober 2022 een landelijke ophok- en afschermplicht in voor locaties met risicovogels.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA: Ruim 450 publieke meldingen vanwege hittestress bij dieren

[Gepubliceerd: 2022-10-05] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ontving in de afgelopen zomer in totaal 453 publieke meldingen over hittestress bij dieren. De meeste (427) gingen over gebrek aan schaduw en drinkwater voor dieren in de weide. Na beoordeling op ernst van de situatie en compleetheid van de meldingen, is ruim 40 procent (189) ter inspectie aangeboden. Dit leidde bij weidedieren tot 12 schriftelijke waarschuwingen. Daarnaast verrichte de NVWA tijdens de hitte 200 inspecties op dierenwelzijn tijdens transport, waarvan vier niet conform de transportverordening waren.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Opnieuw vogelgriep vastgesteld Wildervank (Groningen)

[Gepubliceerd: 2022-10-05] In Wildervank (gemeente Veendam, provincie Groningen) is op een biologisch legpluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 14.740 kippen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld in Kiel-Windeweer

[Gepubliceerd: 2022-10-04] In Kiel-Windeweer (gemeente Midden-Groningen, provincie Groningen) is op een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 102.150 vleeskuikens op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Meer mensen ziek door voedsel uit eigen keuken

[Gepubliceerd: 2022-10-04] In 2021 kregen de NVWA en de GGD 14% meer meldingen van uitbraken van infecties door voedsel dan in 2019. Vergeleken met 2020 was er zelfs sprake van een stijging van 50%, maar toen lag het aantal infecties een stuk lager. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de maatregelen en adviezen tegen corona zoals het handen wassen of de sluiting van de horeca. Dit effect lijkt in 2021 weg te zijn, ook al koken mensen vaker thuis dan voor de coronaepidemie en worden in de thuissituatie meer uitbraken gemeld.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld in Klarenbeek

[Gepubliceerd: 2022-10-02] Bij een eendenbedrijf in Klarenbeek (gemeente Voorst, provincie Gelderland) is vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 8.500 dieren op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld in Zuidwolde

[Gepubliceerd: 2022-09-29] In Zuidwolde (gemeente Het Hogeland, provincie Groningen) is op een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 28.000 vleeskuikens op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld in Nieuw-Weerdinge (provincie Drenthe)

[Gepubliceerd: 2022-09-26] In Nieuw-Weerdinge (gemeente Emmen) is bij een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 201.600 vleeskuikens geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA onderzoekt illegaal gebruik gewasbeschermingsmiddel

[Gepubliceerd: 2022-09-23] Inspecteurs en rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben op vrijdag 16 september 2022 binnen een strafrechtelijk onderzoek een doorzoeking uitgevoerd bij een teler van orchideeŽn. De teler wordt verdacht van het illegaal gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Vydate. Dit doet hij vermoedelijk om er voor te zorgen dat zijn orchideeŽn minder door parasieten worden aangetast en daardoor sneller en beter groeien. Bij de doorzoeking is het middel aangetroffen en zijn aanwijzingen gevonden dat het inderdaad op illegale wijze wordt gebruikt. Ook zijn er gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen en in beslag genomen die niet in Nederland zijn toegelaten. Door het illegaal gebruik ontstaat mogelijk een gevaar voor mens, dier en milieu.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld in Geesteren

[Gepubliceerd: 2022-09-21] In Geesteren (gemeente Tubbergen, provincie Overijssel) is bij een kleinschalige houderij vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de in totaal circa 120 sierwatervogels en kippen geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Rookverbod op onderwijsterreinen wordt goed nageleefd

[Gepubliceerd: 2022-09-19] Onderwijsinstellingen handhaven het rookverbod op hun terreinen goed. Dat blijkt uit inspecties bij 568 onderwijsinstellingen. Terreinen bij onderwijsinstellingen zoals basisscholen, voortgezet en hoger onderwijs moeten sinds augustus 2020 volledig rookvrij zijn. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van dit rookverbod.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA-slachthuismonitor: Ruim 88.000 inspecties verricht op slachterijen in 2021

[Gepubliceerd: 2022-09-19] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voerde in 2021 ruim 88.000 inspecties uit bij slachterijen (roodvlees en pluimvee samen). Hierbij zijn 951 overtredingen vastgesteld. Dit leidde tot 175 schriftelijke waarschuwingen en 161 boetes aan roodvleesslachthuizen. Aan pluimveeslachterijen zijn 349 waarschuwingen en 266 boetes opgelegd. Dit blijkt uit de NVWA-slachthuizenmonitor over het jaar 2021.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld in Schuinesloot

[Gepubliceerd: 2022-09-18] Bij een eendenbedrijf in Schuinesloot (gemeente Hardenberg, provincie Overijssel) is vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de in totaal circa 60.000 dieren geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld in Oldekerk

[Gepubliceerd: 2022-09-18] Bij een vermeerderingsbedrijf van ouderdieren in Oldekerk (gemeente Westerkwartier, provincie Groningen) is vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de in totaal circa 38.000 dieren geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld in Vriezenveen

[Gepubliceerd: 2022-09-17] In Vriezenveen (gemeente Twenterand, provincie Overijssel) is bij een hobbyhouder vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de in totaal circa 150 sierwatervogels en kippen geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het gaat om een locatie van dezelfde hobbyhouder waar op 15 september 2022 vogelgriep is vastgesteld. Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA: Cornť van Alphen nieuwe directeur plantgezondheid (NPPO)

[Gepubliceerd: 2022-09-16] Cornť van Alphen is eind augustus benoemd als nieuwe directeur National Plant Protection Organization (NPPO) bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Daarmee volgt hij Ton van Arnhem op die in augustus aantrad als landbouwraad in Washington voor het gebied Noord-Amerika (VS en Canada). Van Alphen werkte bij het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en heeft ruime ervaring in het fytosanitaire domein en in internationale gremia.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld in Tjerkgaast (provincie Friesland)

[Gepubliceerd: 2022-09-16] Bij een vleeskuikenbedrijf in Tjerkgaast (gemeente De Friese Meren, provincie Friesland) is vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 87.000 dieren op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld in De Krim

[Gepubliceerd: 2022-09-09] In De Krim (provincie Overijssel) is op een (vermeerderings)bedrijf voor vleeskuikens vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 26.000 kippen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA: transporthygiŽne aanscherpen tegen vogelgriep en varkenspest

[Gepubliceerd: 2022-09-07] Betere reiniging en ontsmetting van veewagens en containers is dringend noodzakelijk om verspreiding van vogelgriep en Afrikaanse Varkenspest te voorkomen. Dat adviseert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Nederland kent een zorgelijke situatie rond vogelgriep. Waar het virus in vorige jaren een zomerdip kende, zijn besmettingen deze zomer vrijwel onverminderd doorgegaan. Recent raakten opnieuw bedrijven besmet en is op grote schaal geruimd. Tevens is een grote toename aan besmettingen onder wilde vogels te zien. Voorts zijn in omliggende landen gevallen van Afrikaanse Varkenspest (AVP) gemeld.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA analyse: veranderingen nodig voor duurzame visketen

[Gepubliceerd: 2022-09-05] Structurele veranderingen zijn nodig om de visketen in Nederland duurzaam en toekomstbestendig te maken. Dat blijkt uit de analyse 'De Visketen in Beeld'. Daarin beschrijft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) risicos voor voedselveiligheid, natuur en milieu, dierenwelzijn en diergezondheid in de visketen. De NVWA onderzocht wat de toezichthouder zelf, de departementen en het bedrijfsleven kunnen doen om de risico's in de visketen zo effectief mogelijk te beheersen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA-IOD geeft luisteraars inkijk in opsporingsonderzoeken

[Gepubliceerd: 2022-09-05] Hoe vang je een boef? Die vraag staat centraal in de podcastserie "Roet in het eten" over de recherche van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA-IOD. Deze true crime-serie geeft luisteraars een bijzondere inkijk in 5 echte opsporingsonderzoeken. De eerste aflevering is vanaf maandag 5 september te beluisteren.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld in Blija (FR)

[Gepubliceerd: 2022-09-02] In Blija (gemeente Noardeast-Frysl‚n provincie Friesland) is op een vleeskuikenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 66.000 kuikens op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld in Bunschoten-Spakenburg (UT)

[Gepubliceerd: 2022-09-02] In Bunschoten-Spakenburg (provincie Utrecht) is bij een hobbyhouder met sierwatervogels vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 150 vogels op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld in Ried (FR)

[Gepubliceerd: 2022-09-02] In Ried (gemeente Waadhoeke, provincie Friesland) is op een vleeskuikenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 104.000 kuikens op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld in Barneveld (GLD)

[Gepubliceerd: 2022-09-02] In Barneveld (provincie Gelderland) is op een legpluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 41.000 kippen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA voert controles uit op de paardenmarkten

[Gepubliceerd: 2022-09-01] Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleren ook op paardenmarkten op het dierenwelzijn, diergezondheid en de identificatie- en registratieverplichtingen. Een juiste registratie is belangrijk en is daardoor een aandachtspunt voor onze inspecteurs. Bij overtredingen treedt de NVWA handhavend op.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Nieuwe afspraken in de maak voor toezicht en handhaving Wet gewasbescherming en biociden

[Gepubliceerd: 2022-08-29] Een aantal overheidsdiensten gaat werken aan nieuwe samenwerkingsafspraken voor het toezicht en de handhaving op het gebied van de Wet gewasbescherming en biociden (Wgb). De Inspectie Leefomgeving en Transport zal dit traject coŲrdineren. De andere betrokken ketenpartners en toezichthouders zijn het Openbaar Ministerie (OM), de politie, de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Unie van Waterschappen (UvW).
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld in Ter Aar

[Gepubliceerd: 2022-08-29] In Ter Aar (gemeente Nieuwkoop, provincie Zuid-Holland) is bij een hobbyhouder met kippen en eenden vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Op het bedrijf waren circa 80 kippen en eenden aanwezig. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de nog aanwezige kippen en eenden op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld in Abbekerk (NH)

[Gepubliceerd: 2022-08-24] In Abbekerk (gemeente Medemblik, provincie Noord-Holland) is bij een hobbyhouder met sierwatervogels vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 100 vogels op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld in Lunteren

[Gepubliceerd: 2022-08-18] In Lunteren (gemeente Ede, provincie Gelderland) is op een eendenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 3000 eenden op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld in Maurik

[Gepubliceerd: 2022-08-17] In Maurik (gemeente Buren, provincie Gelderland) is op een grootouderdierenbedrijf voor vleeskuikens vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 24.000 kippen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Schore

[Gepubliceerd: 2022-08-16] In Schore (gemeente Kapelle, provincie Zeeland) is op een legpluimveedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 76.000 kippen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA publiceert handboek Voedingssupplementen met tips voor bedrijfsleven

[Gepubliceerd: 2022-08-15] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een Handboek Voedingssupplementen, verrijkte levensmiddelen en kruidenpreparaten gepubliceerd. Supplementen zijn bedoeld als een aanvulling op de dagelijkse voeding en moeten veilig zijn. Het handboek is bedoeld voor het bedrijfsleven als hulpmiddel om ervoor te zorgen dat zij voldoet aan de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Lunteren

[Gepubliceerd: 2022-08-14] In Lunteren (gemeente Ede, provincie Gelderland) is op een legpluimveedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 5.000 kippen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA treedt handhavend op tegen gebruik van ozon in bloembollensector

[Gepubliceerd: 2022-08-05] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat vanaf oktober 2022 handhavend optreden tegen het gebruik van ozon bij de bewaring en (trek)teelt van bloembollen. Dit gebruik van ozon is namelijk een gewasbeschermingstoepassing. In Nederland zijn echter geen gewasbeschermingsmiddelen op basis van ozon toegelaten. Het toepassen van ozon in de teelt en opslag van bloembollen is dus niet toegestaan.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Import Citrus sinensis uit Zuid-Afrika met voldoende koudebehandeling voor vervangend fytosanitair certificaat

[Gepubliceerd: 2022-08-03] Met ingang van 24 juni 2022 zijn er nieuwe vereisten voor Thaumatotibia leucotreta. (Commission Implementing Regulation (EU) 2022/959) Op dit moment komen er nog veel zendingen Citrus sinensis binnen uit Zuid Afrika met een onjuiste bijschrijving. Dit betreft fytosanitaire certificaten met afgiftedatum 24 juni tot en met 13 juli 2022.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Voorkom Afrikaanse varkenspest via diertransport!

[Gepubliceerd: 2022-08-02] Afrikaanse varkenspest, een zeer besmettelijke dierziekte, breidt zich uit in verschillende EU-lidstaten en landen buiten de Europese Unie. Reinig en ontsmet daarom uw veewagens direct na (terug)komst in Nederland. Zo helpt u Afrikaanse varkenspest voorkomen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA: Voorkom verspreiding invasieve planten en dieren in Nederland

[Gepubliceerd: 2022-08-02] Planten en dieren die van nature niet in Europa voorkomen, kunnen schadelijk zijn voor de natuur. Met ingang van 2 augustus 2022 heeft de Europese Unie daarom 22 nieuwe soorten aan de Unielijst toegevoegd. In de Europese Unie geldt een verbod op bezit, handel, kweek, transport en import van deze invasieve exoten. Ook moet voorkomen worden dat deze soorten zich voortplanten.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Dalfsen

[Gepubliceerd: 2022-08-02] In Dalfsen (provincie Overijssel) is op een legpluimveebedrijf in een biologische stal met circa 13.000 kippen vogelgriep vastgesteld. Op deze locatie liggen nog vier stallen met circa 95.000 scharrelkippen. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden alle kippen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Dalfsen

[Gepubliceerd: 2022-08-01] In Dalfsen (provincie Overijssel) is op een pluimveebedrijf met vleeskuikenouderdieren vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 42.000 kippen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Dalfsen

[Gepubliceerd: 2022-07-28] In Dalfsen (provincie Overijssel) is op een vleeseendenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 88.000 eenden op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid.nl Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Minnertsga

[Gepubliceerd: 2022-07-27] In Minnertsga (gemeente Waadhoeke, provincie Friesland) is op een vleeskuikenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 105.000 vleeskuikens op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid.nl Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA: ruim honderd meldingen over dierenwelzijn tijdens warme dagen

[Gepubliceerd: 2022-07-22] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft tijdens de afgelopen warme dagen extra inspecteurs ingezet om toezicht te houden op de regels voor dierenwelzijn tijdens extreme weersomstandigheden. In totaal zijn er tijdens deze hitteprotocolperiode van 13 tot en met 20 juli 117 meldingen binnengekomen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA: Neem geen planten mee vanaf je vakantieadres

[Gepubliceerd: 2022-07-21] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) roept iedereen op geen planten of stekjes mee te nemen uit het buitenland. Die kunnen namelijk plantenziektes bevatten. Zoals de Xylella-bacterie, een heel schadelijke ziekte voor een groot aantal plantensoorten. Verspreiding ervan zou zeer ernstige gevolgen hebben voor de agrarische sector, de natuur, parken en tuinen in Nederland.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Geen ernstige overtredingen tijdens offerfeest

[Gepubliceerd: 2022-07-14] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie hebben dit jaar tijdens het Offerfeest geen illegale slachterijen of ernstige overtredingen op het gebied van dierenwelzijn en voedselveiligheid geconstateerd. Wel is handhavend opgetreden tegen een paar geringe overtredingen zoals ontbrekende I&R registraties.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld bij vogel hobbyhouder in Watergang

[Gepubliceerd: 2022-07-06] In Watergang (provincie Noord Holland) is op een kleinschalige houderij vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 550 sierkippen en watervogels op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid.nl Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA houdt scherp toezicht op onbedwelmd slachten tijdens het Offerfeest

[Gepubliceerd: 2022-07-06] Dierenartsen van de NVWA houden ook tijdens het Offerfeest 2022 scherp toezicht op het doden van dieren. Dat betekent dat in ieder slachthuis dierenartsen aanwezig zijn die toezien op het slachtproces en ingrijpen als regels niet worden nageleefd. Daarnaast houden de NVWA, de politie en de Veiligheidsregio's tijdens het Offerfeest extra controles om er op toe te zien dat bedrijven en personen zich houden aan de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Politie en NVWA doen onderzoek naar illegaal verhandelen vis

[Gepubliceerd: 2022-07-05] Dinsdag 5 juli is in Breskens een 35-jarige man uit Breskens aangehouden omdat hij vermoedelijk illegaal vis verhandelde.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA stopt bestrijding Aziatisch bosmug in Flevoland en Limburg

[Gepubliceerd: 2022-07-04] De NVWA stopt met het actief bestrijden van de Aziatische bosmug op vijf locaties waar deze mug inmiddels is gevestigd. In plaats daarvan zal de NVWA rondom deze vijf recente vondstlocaties (Urk, Sittard, Heerlen, Roermond en Vlodrop (gemeente Roerdalen)) via actieve surveillance de verspreiding van de ontwikkeling van de populaties van Aziatische bosmug volgen. Dit betekent dat (directe uitbreiding van) de gevestigde populaties niet langer worden bestreden.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA schorst erkenning slachterij

[Gepubliceerd: 2022-06-30] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) schorst per direct de slachthuiserkenning van een middelgrote slachterij in Midden-Nederland. De NVWA heeft ernstige misstanden op het gebied van dierenwelzijn geconstateerd. Door de schorsing komt het slachtproces stil te liggen. Het bedrijf zal een gedegen plan van aanpak voor structurele verbetering van dierenwelzijn moeten opstellen voordat het weer mag opstarten.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Tabaksreclame verdwijnt uit het straatbeeld

[Gepubliceerd: 2022-06-27] Vanaf 1 juli 2022 mag er geen reclame voor sigaretten meer zijn op winkelruiten, in de etalage of op de buitenmuren van tabakswinkels. Reclame voor tabaksproducten en aanverwante producten is alleen nog onder voorwaarden toegestaan in uitgezonderde speciaalzaken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet hier op toe.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Twentse hondenfokker op de bon bij inspectie NVWA en dierenpolitie

[Gepubliceerd: 2022-06-24] Inspecteurs van de NVWA en de dierenpolitie hebben dinsdag een serie overtredingen vastgesteld bij een gezamenlijke controle van een hondenfokker in Twente. De huisvesting, vakbekwaamheid en administratie waren niet op orde. De politie maakt proces-verbaal op van de overtredingen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Biddinghuizen

[Gepubliceerd: 2022-06-18] In Biddinghuizen (provincie Flevoland) is op een biologisch leghennenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 56.000 leghennen op het bedrijf geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid.nl Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA neemt 4 pallets vlees in beslag

[Gepubliceerd: 2022-06-17] Inspecteurs en rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) hebben donderdag 16 juni vier pallets met vlees in beslag genomen in Den Haag. De actie draait om onderzoek naar valsheid in geschrifte bij illegale import van vleesproducten vermoedelijk afkomstig uit China.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Tzum

[Gepubliceerd: 2022-06-16] In Tzum (gemeente Waadhoeke, provincie Friesland) is op een vleeskuikenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 166.000 vleeskuikens op het bedrijf geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid.nl Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA neemt 400 liter illegale gewasbeschermingsmiddelen in beslag

[Gepubliceerd: 2022-06-15] Inspecteurs en rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben dinsdag 14 juni een grote hoeveelheid illegale gewasbeschermingsmiddelen in beslag genomen. In een schuur bij een woning in Breda troffen zij middelen aan met de werkzame stof glyfosaat die hier in Nederland niet mogen worden binnengebracht en verkocht. Tegen de eigenaar van de illegale gewasbeschermingsmiddelen wordt proces-verbaal opgemaakt.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld op 2 pluimveebedrijven in Hierden

[Gepubliceerd: 2022-06-10] In Hierden (provincie Gelderland) is op 2 pluimveebedrijven vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden, op het ene bedrijf, circa 100.000 eenden en op het andere bedrijf 6.000 vleeseenden en 8.300 leghennen geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het gaat in 1 van de gevallen om het eendenbedrijf dat op 4 februari ook geruimd is vanwege de vaststelling van vogelgriep. Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid.nl Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Afrikaanse varkenspest in ItaliŽ, 2e R&O vervoermiddelen verplicht

[Gepubliceerd: 2022-06-10] In verband met de uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) in ItaliŽ onder gehouden varkens, moeten vervoermiddelen voor evenhoevigen[1] die terugkeren of komen uit ItaliŽ onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een 2e reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats, slachthuis of verzamelcentrum.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA legt miljoenenboete op aan voedselbedrijf

[Gepubliceerd: 2022-06-09] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een importeur van grondstoffen voor levensmiddelen een boete opgelegd van bijna 3,5 miljoen euro. Het bedrijf heeft partijen granen, zaden en peulvruchten verhandeld die niet aan de voedselveiligheidseisen voldoen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Hierden

[Gepubliceerd: 2022-06-08] In Hierden (provincie Gelderland) is op een eendenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 7.000 eenden op het pluimveebedrijf geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het gaat om een bedrijf dat op 3 februari 2022 ook geruimd is vanwege de vaststelling van vogelgriep. Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid.nl Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Extra toezicht NVWA op dierenwelzijn bij hoge temperaturen

[Gepubliceerd: 2022-06-03] Periodes van langere droogte en warm weer zijn de laatste jaren eerder regel dan uitzondering. Ook dieren hebben bij hoge temperaturen behoefte aan verkoeling. Doordat dieren minder goed kunnen zweten dan mensen, raken ze overmatige warmte niet makkelijk kwijt. Als dan niet wordt ingegrepen kunnen dieren door oververhitting in shock raken met lichamelijke schade tot gevolg. Met enige voorbereiding kunnen we ervoor zorgen dat de gevolgen van hitte voor dieren beperkt blijven.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA lokaliseert met wratziekte besmette tarragrond uit Duitsland

[Gepubliceerd: 2022-06-01] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft wratziekte aangetroffen in tarragrond afkomstig van een Duitse aardappelverwerkende fabriek. In totaal is circa 13.000 ton tarragrond ten onrechte gestort op twee Nederlandse percelen gedurende de periode oktober 2021 tot april 2022.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA gaat strikter toezien op registratieplicht paarden

[Gepubliceerd: 2022-06-01] Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaan nadrukkelijker toezien op de identificatie- en registratieverplichtingen die gelden voor de houders van paarden, pony's en andere 'paardachtigen'. Redenen voor strikter toezicht op de naleving van dit I&R beleid ligt onder meer in de noodzakelijke tracering bij dierziekten.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA: cameratoezicht slachthuizen genomineerd voor 'Innovatieprijs Toezicht 2022'

[Gepubliceerd: 2022-05-31] De pilot cameratoezicht in slachthuizen voor dierenwelzijn van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is ťťn van de vijf genomineerden voor de 'Innovatieprijs Toezicht 2022'. De vakjury maakt 16 juni op het Toezichtfestival de winnaar bekend. Daarnaast is er een publieksprijs, waarbij stemmen de doorslag geven.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Afrikaanse varkenspest in Duitsland, 2e R&O vervoermiddelen verplicht

[Gepubliceerd: 2022-05-31] In verband met de uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) in Duitsland onder gehouden varkens, moeten vervoermiddelen voor evenhoevigen[1] die terugkeren of komen uit Duitsland onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een 2e reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats, slachthuis of verzamelcentrum.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bedrijven moeten consumenten beter informeren over allergenen in voedsel

[Gepubliceerd: 2022-05-25] De meeste bedrijven in retail, ambacht en horeca informeren klanten niet goed over welke allergenen in het voedsel of gerecht is verwerkt. Dat blijkt uit gegevens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA inspecteerde in 2021 ruim 5.000 bedrijven op naleving van de regels voor het verstrekken van allergeneninformatie. Allergenen zijn stoffen in levensmiddelen waar sommige mensen ernstig ziek van kunnen worden.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA neemt twee dwergzijdeaapjes in beslag

[Gepubliceerd: 2022-05-20] Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben donderdagmiddag 19 mei twee dwergzijdeaapjes in beslag genomen bij een particulier in Tilburg. In Nederland is het verboden voor particulieren om apen te houden. De dieren zijn onderzocht en ondergebracht bij een opvangadres. De NVWA maakt proces-verbaal op tegen de Tilburger.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA controleert tussen 23 mei en 3 juni landelijk op juiste toepassing gewasbeschermingsmiddelen

[Gepubliceerd: 2022-05-19] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat van 23 mei tot 3 juni door het hele land controles naar de juiste toepassing van gewasbeschermingsmiddelen uitvoeren. Voor deze inspecties zal gebruik worden gemaakt van drones en een helicopter. De NVWA vindt het belangrijk dat telers zich beter aan de wettelijke voorschriften gaan houden en mogelijke risicos voorkomen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Internationale Dag van de Plantgezondheid en de rol van de NVWA

[Gepubliceerd: 2022-05-12] Vandaag is het de Internationale Dag van de Plantgezondheid. De Verenigde Naties hebben 12 mei uitgeroepen tot International Day of Plant Health, omdat gezonde planten de basis vormen voor al het leven op aarde, maar ook voor voedselzekerheid en voeding. Jaarlijks gaat er in de plantenwereld in Nederland 12 miljard euro om. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) speelt een belangrijke rol in het toezicht op de plantgezondheid en draagt op die manier bij aan de handel en voedselzekerheid in Nederland.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA neemt verwaarloosde dieren in beslag

[Gepubliceerd: 2022-05-09] Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben maandagmiddag meerdere dieren in beslag genomen bij een bedrijf in de provincie Overijssel. Het gaat om 2 paarden, 4 honden, 6 geiten, 30 konijnen en 25 kippen en duiven. Veel dieren zijn mager, hebben huid- en vachtproblemen en onvoldoende water en voer tot hun beschikking. Tegen de eigenaar is proces verbaal opgemaakt.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Lunteren

[Gepubliceerd: 2022-05-03] In Lunteren (provincie Gelderland) is op een pluimveebedrijf met opfok leghennen vogelgriep H5 vastgesteld, het gaat hier waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 90.000 dieren op het besmette bedrijf geruimd door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld op legbedrijf in Lunteren

[Gepubliceerd: 2022-04-29] In Lunteren (provincie Gelderland) is op een pluimveebedrijf met legkippen vogelgriep H5 vastgesteld, het gaat hier waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 50.000 dieren op het besmette bedrijf geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Esmeralda Wallast Groenewoud directeur Handhaven NVWA

[Gepubliceerd: 2022-04-28] Esmeralda Wallast Groenewoud wordt met ingang van 11 juli 2022 directeur Handhaven bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Directie Handhaven is verantwoordelijk voor inspectie, regie & expertise, de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD), laboratoria, het nationaal referentie centrum fytosanitair en het contact met klant, bedrijf & consument.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA houdt toezicht op voedselveiligheid op Koningsdag: 5 boeterapporten en 55 schriftelijke waarschuwingen

[Gepubliceerd: 2022-04-28] In het kader van de voedselveiligheid op vrijmarkten en oranjefeesten zijn gisteren op Koningsdag 24 inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op pad gegaan om inspecties uit te voeren. Verspreid over het land zijn zo'n 118 inspecties uitgevoerd. Daarbij werden vooral beroepsmatige standhouders gecontroleerd. NVWA-inspecteurs maakten 5 keer een boeterapport op; 55 overtreders kregen een schriftelijke waarschuwing.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA verhaalt kosten vernietigen verboden middelen op kweker

[Gepubliceerd: 2022-04-26] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) laat bijna 500 liter niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen vernietigen op kosten van een boomkweker in de provincie Noord-Brabant. Een inspecteur trof ruim 80 verpakkingen met middelen tegen onkruid aan op de kwekerij. De NVWA maakt ook een rapport van bevindingen op, dat kan leiden tot een bestuurlijke boete.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld op legbedrijf in Lunteren

[Gepubliceerd: 2022-04-24] In Lunteren (provincie Gelderland) is op een pluimveebedrijf met legkippen vogelgriep H5 vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 88.000 kippen op het besmette bedrijf geruimd. Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld op vermeerderingsbedrijf in Terschuur

[Gepubliceerd: 2022-04-24] In Terschuur (gemeente Barneveld, provincie Gelderland) is op een vermeerderingsbedrijf met kippen vogelgriep H5 vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 28.600 dieren op het besmette bedrijf geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Nieuw pakket sancties tegen Russische Federatie van kracht

[Gepubliceerd: 2022-04-22] Per 9 april 2022 is een nieuw pakket sancties, gericht tegen de Russische Federatie, van kracht. De sancties zijn te vinden in verordening (EU) 2022/576 en omvatten een wijziging op (EU) 833/2014. De sancties hebben ook betrekking op plantaardige producten en hout.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld op eendenbedrijf in Lunteren

[Gepubliceerd: 2022-04-21] In Lunteren (provincie Gelderland) is op een eendenbedrijf vogelgriep H5 vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 3.000 eenden op het besmette bedrijf door de NVWA geruimd. Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA: let op bij gebruik van papieren rietjes

[Gepubliceerd: 2022-04-21] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseert ouders en verzorgers op te letten als jonge kinderen en mensen met een beperking een papieren rietje gebruiken. Wanneer er langdurig op gesabbeld wordt, kunnen delen van de rietjes week worden en loslaten. Na een oproep heeft de NVWA ruim 400 meldingen ontvangen waarbij een kind een stuk van een papieren rietje in de keel kreeg. In verreweg de meeste gevallen kon het kind dit zelf uithoesten. De NVWA heeft geen meldingen ontvangen van daadwerkelijke verstikking of van situaties waarbij medisch ingrijpen nodig was.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Importinspectie op wortelknobbelaaltje Meloidogyne enterolobii bij Ficus en Philodendron

[Gepubliceerd: 2022-04-20] Meloidogyne enterolobii (een wortelknobbelnematode, ook wel wortelknobbelaaltje genoemd) heeft vanaf 11 april 2022 de EU-quarantainestatus. Het wordt regelmatig aangetroffen bij import van verschillende soorten waardplanten, met name Ficus en Philodendron. Om de kans op insleep op bedrijven te verkleinen gaan de keuringsdiensten bij import gericht op deze nematode inspecteren.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA wijzigt aanpak voor uitroeiing van Euwallacea fornicatus (schorskever)

[Gepubliceerd: 2022-04-20] De NVWA past de aanpak om Euwallacea fornicatus op bedrijven uit te roeien aan. Vorig jaar is Euwallacea fornicatus bij twee bedrijven in Nederland aangetroffen. Bij ťťn van de bedrijven is het uitroeien van deze kever inmiddels gelukt, maar bij het andere bedrijf nog niet. De schorskever Euwallacea fornicatus vormt een groot risico voor de EU vanwege schade aan teelt en openbaar groen. De kever heeft een quarantainestatus en bij een vondst in Nederland neemt de NVWA maatregelen om deze soort uit te roeien.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld op twee legbedrijven in Lunteren

[Gepubliceerd: 2022-04-20] In Lunteren (provincie Gelderland) is op twee pluimveebedrijven met legkippen vogelgriep H5 vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 280.000 kippen op het de besmette bedrijven geruimd. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid.nl Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gewasbeschermingsmiddelen met voorschriften voor gestapeld gebruik mogen tot 6 oktober 2022 worden opgemaakt

[Gepubliceerd: 2022-04-19] Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft het stapelen van vier werkzame stoffen (abamectine, deltamethrin, esfenvaleraat en chlorantraniliprole) beperkt vanwege de ongewenste milieueffecten. Deze nieuwe gebruiksvoorschriften moeten bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater en mogelijk verdere beperkingen van toelatingen voorkomen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld op legbedrijf in Barneveld

[Gepubliceerd: 2022-04-15] In Barneveld (provincie Gelderland) is op een pluimveebedrijf met legkippen vogelgriep H5 vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 34.000 kippen op het besmette bedrijf geruimd. In de 1 kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen nog zeven andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden uit voorzorg geruimd om verspreiding naar de omliggende bedrijven te voorkomen. Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid.nl Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Stimulerend toezicht in gerberateelt - van naleven naar nadenken

[Gepubliceerd: 2022-04-14] De NVWA trekt samen met Glastuinbouw Nederland op om de naleving bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de gerberateelt te verbeteren. De sector wil de gerberateelt verder verduurzamen met als belangrijke basis geÔntegreerde gewasbescherming of ook wel Integrated Pest Management genoemd (hierna IPM). Een sterkere inzet van bestaande en nieuwe IPM-maatregelen om ziekten en plagen te voorkomen zal naar verwachting de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen doen afnemen. Dit levert dan weer minder overtredingen en een hogere naleving op. De NVWA ondersteunt de ambitie van de gerberatelers en Glastuinbouw Nederland door middel van stimulerend toezicht.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA neemt koffers vol glasaal in beslag

[Gepubliceerd: 2022-04-14] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft maandag 11 april in samenwerking met de Douane, Schiphol Security en de Koninklijke Marechaussee 105 kilo glasaal in beslag genomen op luchthaven Schiphol. De beschermde babypalingen werden aangetroffen in de koffers van 3 passagiers. Zij waren op doorreis van Portugal naar MaleisiŽ. De 3 zijn aangehouden en in verzekering gesteld. De NVWA maakt proces-verbaal op.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld op eendenbedrijf in Lunteren

[Gepubliceerd: 2022-04-13] In Lunteren (provincie Gelderland) is op een eendenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 8.500 eenden op het besmette bedrijf geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid.nl Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA vindt medicijnresten in rundvlees met nieuwe opsporingstechniek

[Gepubliceerd: 2022-04-12] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft te hoge concentraties van (verboden) medicijnresten aangetroffen in vlees van runderen. Het gaat om beperkte overschrijdingen van ontstekingsremmers, pijnstillers en antibiotica. De overschrijdingen kwamen aan het licht in een onderzoeksproject met een innovatieve detectiemethode. Hoewel er een minimaal risico is voor de volksgezondheid, handhaaft de NVWA strikt. Daarom wordt het nog aanwezige vlees in de keten van de markt gehaald.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA waarschuwt voor enkele chocoladeproducten van Ferrero

[Gepubliceerd: 2022-04-06] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseert om een aantal chocoladeproducten van Ferrero zoals Kindersurprise niet te eten. Ferrero heeft dinsdagochtend de NVWA laten weten dat producten uit een fabriek in Aarlen in BelgiŽ ook zijn geleverd in Nederland. Deze producten zijn mogelijk gerelateerd aan gerapporteerde gevallen van salmonella in Europa. Dat wordt nog onderzocht in Europa en Nederland.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA waarschuwt voor erectiestimulerende honing

[Gepubliceerd: 2022-04-06] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt consumenten om het product Epimedyumlu Macun niet te gebruiken. In deze kruidenpasta met honing is sildenafil gevonden, een stof die alleen door artsen mag worden voorgeschreven. Het komt voor in geneesmiddelen bij erectiestoornissen. Sildenafil mag niet in levensmiddelen voorkomen. Er kunnen vervelende bijwerkingen optreden zoals hartklachten, diarree en een wazig zicht. Bedrijven die deze potentieverhogende honing verkopen, moeten het uit de handel halen. Bol.com en Marktplaats hebben in opdracht van de NVWA de aanbieders van het product verwijderd.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA laat potplanten vernietigen wegens besmetting met Aleurocanthus spiniferus (witte vlieg)

[Gepubliceerd: 2022-04-05] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft maatregelen getroffen na een vondst van het EU-quarantaine-organisme Aleurocanthus spiniferus (witte vlieg) in een partij xCitrofortunella microcarpa potplanten met herkomst ItaliŽ. De partij stond bij een exporteur en was bestemd voor het Verenigd Koninkrijk. Van deze partij waren ook nog planten aanwezig bij een Nederlandse handelskwekerij. De planten zijn op beide locaties vernietigd.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Handhaving NVWA op naleven Europese richtsnoeren transportwaardigheid varkens

[Gepubliceerd: 2022-04-01] De Europese richtsnoeren voor het bepalen van de geschiktheid voor vervoer van varkens beschrijven een aantal situaties waarbij extra voorwaarden voor het vervoer vereist zijn. Vanaf 4 april 2022 beschouwt de NVWA het niet vervoeren van varkens onder extra voorwaarden als geringe overtreding (klasse D overtreding). Het gaat nadrukkelijk niet om het vervoeren van niet-transportwaardige dieren. Daartegen treedt de NVWA altijd streng op.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Voorbereiding GB certificaten

[Gepubliceerd: 2022-03-31] Groot-BrittanniŽ heeft certificeringsplicht van veterinaire producten ingesteld. Vanaf 1 januari 2021 zijn deze gezondheidscertificaten nodig voor de export van levende dieren naar het VK.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA neemt 750.000 euro in beslag bij eierhandelaar

[Gepubliceerd: 2022-03-25] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op dinsdag 22 maart in totaal 750.000 euro aan contant geld in beslag genomen bij een eierhandelaar in de provincie Zuid-Holland. Rechercheurs en inspecteurs troffen het grote geldbedrag aan bij de doorzoeking van een bedrijfspand en een woning. Ook namen zij bedrijfsadministratie in beslag. De handelaar wordt ervan verdacht te frauderen met de herkomst van eieren. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA waarschuwt voor gebruik huidbleekmiddelen

[Gepubliceerd: 2022-03-23] Huidbleekmiddelen met de verboden ingrediŽnten hydrochinon, corticosteroÔden en kwikverbindingen worden nog steeds verkocht. Dat blijkt uit bijna 1 op de 3 inspecties van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) naar huidbleekmiddelen in 2021. De NVWA waarschuwt om deze middelen niet te gebruiken. Middelen met de genoemde ingrediŽnten kunnen permanente schade aan de huid aanbrengen, de hormoonbalans verstoren of schadelijk zijn voor het zenuwstelsel.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld op kleinschalige houderij in Lunteren

[Gepubliceerd: 2022-03-21] In Lunteren (provincie Gelderland) is op een kleinschalige houderij vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. De circa 100 vogels op de locatie zijn in overleg met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) door een dierenarts geŽuthanaseerd. Het gaat om eenden, ganzen en een paar kippen. Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Motieven voor het niet-naleven bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in open teelten

[Gepubliceerd: 2022-03-18] De naleving van wet- en regelgeving bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in open teelten is tussen 2015 en 2019 met 15% gedaald; het nalevingspercentage lag in 2019 op slechts 67%. Dat komt enerzijds door onvoldoende kennis van de inhoud van de regels bij telers. Anderzijds ervaren telers de regels vaak als onduidelijk en onrechtvaardig. Ook twijfelt men aan het nut van benodigde investeringen om aan de regelgeving te kunnen voldoen. Dat blijkt uit onderzoek naar de achterliggende redenen van de lage naleving dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2021 op verzoek van de minister van LNV onder telers heeft gedaan.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Opnieuw overtredingen bij verkoop tabak aan jongeren

[Gepubliceerd: 2022-03-17] Jongeren onder de 18 jaar komen nog te makkelijk aan tabak. Dat concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) naar aanleiding van inspecties in 2021. Vooral kleine supermarkten en cafetarias verkochten nog regelmatig sigaretten aan jongeren. De boetes voor verkoop van rookwaren aan minderjarigen variŽren van 1.360 tot 9.000 euro.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Oproep registratie van pluimveehouders met meer dan 250 vogels

[Gepubliceerd: 2022-03-17] De NVWA roept pluimveehouders die meer dan 250 vogels hebben op zich te laten registreren bij AVINED. Registratie is namelijk verplicht op grond van de Regeling houders van dieren. Toch komt het nog steeds voor dat deze pluimveehouders niet geregistreerd staan.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA-IOD neemt ruim 500 kuub 'fout hout' in beslag

[Gepubliceerd: 2022-03-15] De NVWA-IOD heeft dinsdag 15 maart ruim 500 m3 teakhout in beslag genomen bij een bedrijf in Zuid-Holland. Het bedrijf kan niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. Dat is wel verplicht volgens de Europese Houtverordening (EUTR). Rechercheurs en inspecteurs van team Natuur hebben het bedrijfspand en een woning doorzocht en 1 verdachte aangehouden. In de woning werd 90.000 euro aan contant geld aangetroffen. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld op legbedrijf in Lunteren

[Gepubliceerd: 2022-03-11] In Lunteren (gemeente Ede, provincie Gelderland) is op een biologisch pluimveebedrijf met legkippen vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 40.000 kippen op het besmette bedrijf geruimd. Binnen 1 kilometer liggen drie bedrijven waar pluimvee wordt gehouden. Om te voorkomen dat het virus in dit pluimveedichte gebied verder verspreidt, worden deze drie pluimveebedrijven preventief geruimd. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geruimd. Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Per 1 april 2022 gelden aangepaste eisen voor etiketten van zaaizaden die zijn behandeld met een gewasbeschermingsmiddel

[Gepubliceerd: 2022-03-07] Verhandelt u zaaizaden die zijn behandeld met een gewasbeschermingsmiddel? Dan moet de verpakking van de zaden een etiket hebben met informatie over dat middel. Om de voorwaarden te verduidelijken waaraan etiketten moeten voldoen, is een zogenoemde nationale werkwijze opgesteld. Vanaf 1 april 2022 moeten de etiketten van zaaizaden die zijn behandeld met een gewasbeschermingsmiddel aan de voorwaarden van die nationale werkwijze voldoen. Zo kunnen bedrijven en particulieren de zaden op een veilige manier zaaien.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld op legbedrijf in Hekendorp

[Gepubliceerd: 2022-03-06] In Hekendorp (gemeente Oudewater, provincie Utrecht) is op een pluimveebedrijf met leghennen en opfokleghennen vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 121.000 kippen op het bedrijf door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geruimd. Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld op kalkoenenbedrijf in Hedel

[Gepubliceerd: 2022-03-03] In Hedel (provincie Gelderland) is op een kalkoenenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 64.500 dieren op het bedrijf door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geruimd. Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid.nl. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld op vleeskuikenbedrijf in Son

[Gepubliceerd: 2022-03-02] In Son (provincie Brabant) is op een vleeskuikenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 170.000 dieren op het bedrijf door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geruimd. Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid.nl. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Verlenging pilotperiode Europese richtsnoeren transportwaardigheid varkens in NL

[Gepubliceerd: 2022-03-02] Vanaf 1 november 2021 past de NVWA de Europese Richtsnoeren toe bij de beoordeling van transportwaardigheid van varkens. De richtsnoeren zijn op Europees niveau opgesteld door verschillende sectorpartijen en dierenwelzijnsorganisaties, waaronder ook de FVE (de Europese federatie voor dierenartsen). De richtsnoeren geven onder andere aan dat licht zieke en lichtgewonde varkens nog wel vervoerd mogen worden indien er tijdens het transport aan een aantal specifieke voorwaarden wordt voldaan. Het werkbaar inrichten van deze nieuwe voorwaarden blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Er is tijd nodig om dit op een zorgvuldige manier verder te ontwikkelen, waarvoor een pilotperiode is ingesteld.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogels, netten en geld aangetroffen in onderzoek naar illegale handel in vogels

[Gepubliceerd: 2022-03-02] Tijdens een onderzoek naar de illegale vangst en verkoop van vogels hebben de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), politie, jachtopzichters en provincie Overijssel de afgelopen maanden vangnetten, verschillende soorten, levende vogels, vuurwapens en contant geld in beslag genomen. Het onderzoek naar de illegale vangst en verkoop van vogels loopt nog en staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA: Vangletsel bij Nederlands pluimvee flink verminderd

[Gepubliceerd: 2022-03-01] Het aantal overtredingen op het gebied van vangletsel bij pluimvee afkomstig uit Nederland is flink verminderd, blijkt uit cijfers van de vangletsel naleefmeting van de NVWA 2021. Het aantal koppels afkomstig uit Nederland, waarbij meer dan 2% vangletsel werd geconstateerd, ging van 27% in 2017 naar 4% in 2021. Bij deze periodieke, uitgebreide naleefmeting werden in de grote pluimvee slachthuizen met permanent toezicht, gedurende acht uur de aangevoerde koppels pluimvee gecontroleerd op vangletsel. Dit zijn dieren afkomstig van Nederlandse en van buitenlandse pluimveehouderijen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld op vermeerderingsbedrijf in Wageningen

[Gepubliceerd: 2022-03-01] In Wageningen (provincie Gelderland) is op een vermeerderingsbedrijf met kippen vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 47.000 dieren op het bedrijf door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geruimd. Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid.nl Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Hellum

[Gepubliceerd: 2022-02-28] In Hellum (provincie Groningen) is op een kalkoenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 16.000 kalkoenen op het bedrijf door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geruimd. Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid.nl Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Losdorp

[Gepubliceerd: 2022-02-28] In Losdorp (provincie Groningen) is op een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 37.000 vleeskuikens op het bedrijf door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geruimd. Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid.nl Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Woltersum

[Gepubliceerd: 2022-02-24] In Woltersum (provincie Groningen) is op een biologisch opfoklegpluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 50.000 kippen op het bedrijf door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geruimd. Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid.nl Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA waarschuwt voor mogelijk levensgevaarlijke harddrugs in 3-literfles MoŽt Imperial Ice

[Gepubliceerd: 2022-02-24] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt consumenten zeer voorzichtig te zijn met champagneflessen van het merk MoŽt & Chandon Ice Impťrial van 3-literformaat. Recent bleek zowel in Duitsland als in Nederland een fles van dat formaat gevuld te zijn met de harddrug MDMA (ook bekend als xtc). Aanraken en/of opdrinken van de inhoud van de flessen is levensgevaarlijk. Dit heeft in Duitsland geleid tot 7 zeer ernstige ziektegevallen en ťťn dode. In Nederland waren er volgens de producent 4 ziektegevallen te betreuren. In beide gevallen zijn de betrokken flessen via een tot nu toe onbekende website gekocht. Fabrikant MoŽt Hennessy heeft de NVWA hierover deze week geÔnformeerd. Het is niet bekend hoe de MDMA in deze flessen terecht is gekomen. De NVWA kan daarom niet inschatten of er nog meer van deze flessen met de gevaarlijke stof in omloop zijn. Ook kan niet uitgesloten worden dat er andere flessen van hetzelfde merk in omloop zijn waar ook MDMA in zit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA onderzoekt verstikkingsgevaar papieren rietjes

[Gepubliceerd: 2022-02-23] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoekt mogelijk verstikkingsgevaar bij het gebruik van papieren rietjes. De toezichthouder heeft een aantal meldingen ontvangen van ouders van jonge kinderen die bijna zijn gestikt na het sabbelen op een papieren rietje.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Uithuizen

[Gepubliceerd: 2022-02-21] In Uithuizen (provincie Groningen) is op een kalkoenenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 10.000 kalkoenen op het pluimveebedrijf geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid.nl Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Putten

[Gepubliceerd: 2022-02-16] In Putten (provincie Gelderland) is op een leghennenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 77.000 kippen op het pluimveebedrijf geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid.nl Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA: pas geen cross-protectie toe tegen ToBRFV

[Gepubliceerd: 2022-02-16] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft aanwijzingen dat enkele Nederlandse tomatenteeltbedrijven planten opzettelijk infecteren met een milde variant van ToBRFV. Telers proberen op die manier de schade van agressieve virusvarianten te beperken. Deze zogeheten cross-protectie is niet toegestaan. Het virus heeft een quarantaine-status in de Europese Unie. Het is daarom verplicht om introductie en verspreiding van ToBRFV te voorkomen. De NVWA roept tomatentelers dan ook met klem op geen cross-protectie tegen ToBRFV toe te passen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep (HPAI) nu ook in Denemarken en RoemeniŽ: 2e R&O vervoermiddelen verplicht

[Gepubliceerd: 2022-02-15] In verband met de uitbraak van de besmettelijke (hoog pathogene) variant van vogelgriep (oftewel HPAI) onder gehouden pluimvee in Denemarken en RoemeniŽ, moeten vervoermiddelen voor pluimvee (hoenderachtigen, eenden of ganzen) of broedeieren, die terugkeren of komen uit Denemarken en RoemeniŽ, onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een 2e reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Nieuwe eisen vanaf 11 april 2022 voor handel binnen de EU van planten voor opplant

[Gepubliceerd: 2022-02-14] Vanaf 11 april 2022 gelden voor handel binnen de EU nieuwe of gewijzigde eisen voor diverse planten bestemd voor opplant. Deze eisen moeten verdere verspreiding van enkele quarantaine-organismen binnen de EU voorkomen. Daarnaast zijn er wijzigingen voor Regulated Non-Quarantaine Pests (RNQPs). Alle EU-landen moeten aan de nieuwe of gewijzigde eisen voldoen. Overige bestaande eisen blijven eveneens van kracht, waaronder de eis van afwezigheid van alle quarantaine-organismen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Onderzoek NVWA: een derde slime en putty voldoet niet aan eisen

[Gepubliceerd: 2022-02-14] Bijna een derde vertoont afwijkingen variŽrend van onjuiste etikettering tot te hoge afgifte van zware metalen en conserveermiddelen. Het merendeel betreft lichte overschrijdingen. Bij 2 producten is sprake van een grove overschrijding. De NVWA heeft de verkoop van alle producten met tekortkomingen verboden, omdat ze een veiligheidsrisico kunnen vormen. Consumenten kunnen op de website van de NVWA een overzicht raadplegen met foto's en merknamen van de onderzochte slimes & putties.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Afrikaanse Varkenspest in diverse EU landen, 2e R&O vervoermiddelen verplicht

[Gepubliceerd: 2022-02-11] In verband met uitbraken van Afrikaanse Varkenspest (AVP) in diverse EU landen onder gehouden varkens, moeten vervoermiddelen voor evenhoevigen[1] die terugkeren of komen uit Bulgarije, Estland, Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, RoemeniŽ en Slowakije onmiddellijk na binnenkomst in Nederland. De 2e reiniging en ontsmetting (R&O) van vervoermiddelen moet plaatsvinden op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats, een roodvlees slachthuis of een verzamelcentrum voor evenhoevigen[1].
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep (HPAI) nu in Litouwen, Slowakije en Spanje: 2e R&O vervoermiddelen verplicht

[Gepubliceerd: 2022-02-11] In verband met de uitbraak van de besmettelijke (hoog pathogene) variant van vogelgriep (oftewel HPAI) onder gehouden pluimvee in Litouwen, Slowakije en Spanje, moeten vervoermiddelen voor pluimvee (hoenderachtigen, eenden of ganzen) of broedeieren, die terugkeren of komen uit Litouwen, Slowakije en Spanje, onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een 2e reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Koning bezoekt Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

[Gepubliceerd: 2022-02-10] Zijne Majesteit de Koning brengt donderdagmiddag 17 februari een werkbezoek aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in Utrecht. Het werkbezoek aan de NVWA staat in het teken van het toezicht op voedselveiligheid, dierenwelzijn en visserij.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Eefde

[Gepubliceerd: 2022-02-09] In Eefde (provincie Gelderland) is op een legbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 6.000 kippen op het pluimveebedrijf geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid.nl Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Hierden

[Gepubliceerd: 2022-02-04] In Hierden (provincie Gelderland) is op een eendenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 53.000 eenden op het pluimveebedrijf geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid.nl Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Nieuwe regeling voor toetsing van zaaizaden voor exportcertificering

[Gepubliceerd: 2022-02-04] Om de verspreiding van schadelijke organismen te voorkomen stellen landen fytosanitaire eisen aan plantaardige producten. De afwezigheid van schadelijke organismen in exportzendingen van zaaizaden kan vaak worden onderbouwd met een laboratoriumtoets. De officiŽle laboratoria van de plantaardige keuringsdiensten of het Nationaal Referentiecentrum Fytosanitair van de NVWA kunnen veel van deze toetsen uitvoeren. Om gebruik te kunnen maken van toetsuitslagen van buitenlandse laboratoria is in 2019 een overbruggingsregeling ingesteld voor schadelijke organismen waarvoor in de officiŽle Nederlandse laboratoria geen zaadtoets beschikbaar was. Deze overbruggingsregeling loopt op 1 januari 2023 af en wordt vanaf nu geleidelijk vervangen door een definitieve regeling.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Update lijst toegelaten ontsmettingsmiddelen R&O HPAI

[Gepubliceerd: 2022-02-04] In de toelatingendatabank van het College voor de toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) zijn ontsmettingsmiddelen te vinden, die gebruikt mogen worden voor de reiniging en ontsmetting (R&O) van diertransportmiddelen en dierverblijfsruimten vanwege de vogelgriep (HPAI) uitbraak in Nederland en andere EU-risicolanden. Om het zoeken naar middelen voor diertransport en dierverblijfsruimten te vereenvoudigen, heeft de NVWA besloten om op haar website een actuele lijst te publiceren met alle door het Ctgb toegelaten ontsmettingsmiddelen bij HPAI.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Exportslachterij Gosschalk weer onder regulier toezicht van de NVWA

[Gepubliceerd: 2022-02-04] De NVWA heft het verscherpt toezicht bij roodvlees-slachterij Gosschalk in Epe vanaf maandag 7 februari op. Het bedrijf voldoet weer aan de voorwaarden waaronder regulier toezicht door de NVWA kan worden uitgevoerd.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Nieuwe importeisen vanaf 11 april 2022 voor planten voor opplant van houtige gewassen en palmen

[Gepubliceerd: 2022-02-03] Vanaf 11 april 2022 gelden er voor een groot aantal planten bestemd voor opplant extra of gewijzigde eisen voor import uit ťťn of meerdere landen. Sommige eisen kunnen grote impact hebben op de import van deze gewassen. De wijzigingen hebben te maken met nieuwe quarantaine-organismen en met strengere eisen voor een aantal bestaande quarantaine-organismen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Zeewolde

[Gepubliceerd: 2022-02-03] In Zeewolde (provincie Flevoland) is op een pluimveebedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 15.000 kippen op het pluimveebedrijf geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid.nl Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Hierden

[Gepubliceerd: 2022-02-03] In Hierden (provincie Gelderland) is op een eendenbedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 15.000 eenden op het pluimveebedrijf geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid.nl Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Nieuwe importeisen vanaf 11 april 2022 voor planten voor opplant van onder meer vaste planten, perkgoed, groenteplanten en bollen

[Gepubliceerd: 2022-02-03] Vanaf 11 april 2022 komen er voor een groot aantal planten bestemd voor opplant eisen bij voor import uit ťťn of meerdere landen. De wijzigingen hebben te maken met nieuwe quarantaine-organismen, en met strengere eisen voor een aantal bestaande quarantaine-organismen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Vuren

[Gepubliceerd: 2022-02-01] In Vuren (provincie Gelderland) is op een pluimveebedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 168.000 kippen op het legbedrijf geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA legt fikse boete op aan online drogist

[Gepubliceerd: 2022-02-01] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een online drogist een boete opgelegd van ruim 73 duizend euro. Het bedrijf verkocht producten waarbij gezondheidsclaims werden gemaakt die wettelijk niet zijn toegestaan. De online drogist bleef de claims bij de producten vermelden, ondanks waarschuwingen, bestuurlijke boetes en herinspecties van de NVWA.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld bij vleeseendenbedrijf in Biddinghuizen

[Gepubliceerd: 2022-01-31] In Biddinghuizen (provincie Flevoland) is bij eenden op een vleeseendenbedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 9.700 dieren op het betreffende bedrijf geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA-IOD houdt nog vier verdachten aan in onderzoek naar fraude bij export

[Gepubliceerd: 2022-01-28] De NVWA-IOD (Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA) heeft vrijdag 28 januari nog vier verdachten aangehouden in een lopend onderzoek naar vermoedelijke omvangrijke fraude met documenten bij de export van o.a. kippenvlees. Afgelopen dinsdag 25 januari hielden rechercheurs ook al drie verdachten aan. Van hen wordt er ťťn na verhoor weer in vrijheid gesteld op vrijdag 28 januari.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA-IOD en politie houden vijf verdachten van internationale mestfraude aan

[Gepubliceerd: 2022-01-26] De NVWA-IOD en de politie hebben dinsdag 25 januari vijf verdachten aangehouden in een lopend onderzoek naar internationale mestfraude. Nederlandse en Belgische faciliterende bedrijven worden ervan verdacht samen te werken bij grootschalige fraude met meststoffen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld bij vleeskuikenbedrijf in Grootschermer

[Gepubliceerd: 2022-01-25] In Grootschermer (gemeente Alkmaar, provincie Noord-Holland) is bij vleeskuikens op een vleeskuikenbedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 170.000 dieren op het betreffende bedrijf geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA en politie nemen meerdere dieren in bewaring tijdens actie in Noord-Holland

[Gepubliceerd: 2022-01-25] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft samen met de politie in Noord-Holland vijf paarden, vier alpacas en twee hangbuikzwijnen in bewaring genomen. De dieren zijn dinsdag in slechte omstandigheden aangetroffen tijdens een herinspectie. Tegen de eigenaren is procesverbaal opgemaakt.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Ede

[Gepubliceerd: 2022-01-25] In Ede (provincie Gelderland) is bij eenden op een vermeerderingsbedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 3.000 dieren op het betreffende bedrijf geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid.nl Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld bij vleeskuikenbedrijf in Willemstad

[Gepubliceerd: 2022-01-25] In Willemstad (gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant) is bij vleeskuikens op een vleeskuikenbedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 46.000 dieren op het betreffende bedrijf geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid. Voor vragen over de ruiming kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700. Voor vragen over beleid rond vogelgriep kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA-IOD onderzoekt documentenfraude bij export kippenvlees

[Gepubliceerd: 2022-01-25] De NVWA-IOD (Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA) heeft dinsdag 25 januari 2 bedrijfspanden en 2 woningen doorzocht. Dat gebeurde in een lopend onderzoek naar vermoedelijke fraude met documenten bij de export van o.a. kippenvlees. Rechercheurs hebben (digitale) bedrijfsadministratie in beslag genomen. Tegelijkertijd vonden er in BelgiŽ en Spanje doorzoekingen plaats bij 3 bedrijven die mogelijk samenwerken met het verdachte Nederlandse bedrijf. De NVWA-IOD heeft in Nederland 3 verdachten aangehouden.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld bij leghennenbedrijf in Lelystad

[Gepubliceerd: 2022-01-22] In Lelystad (provincie Flevoland) is bij kippen op een leghennenbedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 24.000 dieren op het betreffende bedrijf geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA publiceert integrale ketenanalyse aardappelketen: waar gaat het goed en waar kan het beter?

[Gepubliceerd: 2022-01-20] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een integrale ketenanalyse aardappelketen gepubliceerd. De integrale ketenanalyse (IKA) aardappelketen maakt deel uit van de IKA voedselgewassen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA: Veehouder vanaf 1 februari 2022 risico op proces-verbaal bij afvoer hoogdrachtig rund

[Gepubliceerd: 2022-01-19] De NVWA vraagt veehouders extra aandacht te hebben voor de regels rondom het laten vervoeren van hoogdrachtige of pas afgekalfde runderen. Het gaat specifiek om runderen waarvan de draagtijd voor 90% of meer gevorderd is en om runderen die in de week voor het transport hebben gekalfd. Vanaf 1 februari 2022 verandert de handhaving met betrekking tot het afvoeren van een hoogdrachtig rund naar het slachthuis. Als het hoogdrachtige rund wordt aangevoerd op een slachthuis, kan dit leiden tot strafrechtelijke vervolging van de veehouder.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld bij kleinschalige houderij in Nieuwerbrug

[Gepubliceerd: 2022-01-14] In Nieuwerbrug (gemeente Bodegraven-Reeuwijk, provincie Zuid Holland) is bij eenden op een kleinschalige houderij vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 220 eenden en kippen geruimd. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Nieuwe importeisen vanaf 11 april 2022 voor groente en fruit (eindproduct)

[Gepubliceerd: 2022-01-12] Op 11 april 2022 gaan voor enkele soorten groente en fruit extra of gewijzigde eisen gelden voor import uit ťťn of meerdere landen. Dit geldt voor Annona, Carica papaya, Psidium gujava, Capsicum, Solanum en Momordica. De wijzigingen hebben te maken met nieuwe quarantaine-organismen en met strengere eisen voor een aantal bestaande quarantaine-organismen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA waarschuwt voor kruidenpreparaten Shambala en OPEN UP

[Gepubliceerd: 2022-01-11] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt consumenten het kruidenpreparaat Shambala en OPEN UP niet te gebruiken. Deze kruidenpreparaten bevatten ingrediŽnten, die een risico vormen voor de volksgezondheid. De NVWA heeft de verkopers opgedragen te stoppen met de verkoop en de middelen uit de handel te halen. De NVWA ziet hierop toe.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Hoog pathogene vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Bentelo

[Gepubliceerd: 2022-01-04] Uit onderzoek is gebleken dat de legkippen op het pluimveebedrijf in Bentelo (gemeente Hof van Twente, provincie Overijssel) waar eerder vogelgriep werd vastgesteld, een hoog pathogene vorm van vogelgriep hebben. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 120.000 legkippen op dit bedrijf geruimd. Naast het besmette bedrijf ligt een pluimveebedrijf van dezelfde eigenaar, waar dezelfde verzorgers werken. Dit bedrijf met circa 69.000 kippen wordt preventief geruimd. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De eerder genomen maatregelen blijven van kracht. Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Bentelo

[Gepubliceerd: 2022-01-04] In Bentelo (gemeente Hof van Twente, provincie Overijssel) is bij legkippen op een pluimveebedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Uit de verschijnselen bij de legkippen is niet op te maken of het om een hoog of laag pathogene vorm gaat, dat wordt op dit moment onderzocht. De uitslag volgt morgen. Uit voorzorg wordt in afwachting van de uitslag een vervoersverbod ingesteld in de 10 kilometer zone rondom dit bedrijf. Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Blija

[Gepubliceerd: 2022-01-03] In Blija (gemeente Noardeast-Frysl‚n, provincie Friesland) is bij vleeskuikens op een pluimveebedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 177.000 vleeskuikens op dit bedrijf geruimd. Op 100 meter afstand van het besmette bedrijf ligt een pluimveebedrijf van dezelfde eigenaar. Dit bedrijf met circa 45.000 vleeskuikens wordt preventief geruimd. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA: bruinrot in een partij zetmeelaardappelen

[Gepubliceerd: 2021-12-29] In een monster dat genomen is van een hoop zetmeelaardappelen in de gemeente Westerwolde (Gr.) is bij laboratoriumonderzoek de bacterie Ralstonia solanacearum aangetoond. Deze bacterie veroorzaakt bruinrot in aardappels. De NVWA heeft naar aanleiding van deze besmetting een onderzoek uitgevoerd. De bruinrotbacterie is niet aangetroffen in het aantal onderzochte partijen. Het onderzoek is inmiddels afgerond.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Geen quarantaine-boktor gevonden bij omgevingsonderzoek Apriona

[Gepubliceerd: 2021-12-24] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft geen nieuwe vondsten gedaan van Apriona of andere quarantaine-boktorren in Zuid-Holland. Dat is het resultaat van het omgevingsonderzoek dat de afgelopen week is gedaan naar aanleiding van een eerdere vondst begin december van een larve van de boktor Apriona in een geÔmporteerde Enkianthus-plant. De besmette partij Enkianthus-planten is inmiddels vernietigd; daarmee kunnen alle maatregelen op het bedrijf worden opgeheven.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Wijziging werkwijze voor het melden van MRL overschrijdingen in levensmiddelen

[Gepubliceerd: 2021-12-23] De NVWA heeft de werkwijze gewijzigd ten aanzien van het melden bij de NVWA van overschrijdingen van een maximum residu limiet (MRL) voor residuen van bestrijdingsmiddelen, in het kader van artikel 19 van de Algemene Levensmiddelen Verordening (ALV, Verordening 178/2002). Met deze nieuwe werkwijze sluit Nederland aan bij de werkwijze van de Europese Commissie en de meeste andere EU lidstaten. De nieuwe werkwijze is afgestemd met het ministerie van Volksgezondheid (VWS) en Landbouw (LNV).
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA waarschuwt voor afslankmiddel Sulami

[Gepubliceerd: 2021-12-22] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt consumenten het kruidenpreparaat Sulami niet te gebruiken. Het kruidenpreparaat bevat naast kruiden ook een geneesmiddel voor behandeling van overgewicht en een plasmiddel dat ervoor zorgt dat je overtollig vocht kwijtraakt. Deze middelen zijn illegaal toegevoegd en worden niet vermeld op de verpakking. De NVWA heeft de verkopers opgedragen om de verkoop direct te staken. Ook moeten zij klanten die het product al hebben gekocht waarschuwen het niet meer te gebruiken. Daarnaast heeft de NVWA Marktplaats verzocht om met spoed advertenties te verwijderen.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Ysselsteyn

[Gepubliceerd: 2021-12-21] In Ysselsteyn (gemeente Venray, provincie Limburg) is bij kalkoenen op een pluimveebedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 24.000 kalkoenen op dit bedrijf geruimd. Omdat personeel van het besmette bedrijf ook op twee andere pluimveebedrijven in het 1 kilometer gebied werkzaam is, worden deze twee bedrijven preventief geruimd. Op deze twee bedrijven gaat het in totaal om circa 40.000 dieren. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Den Ham

[Gepubliceerd: 2021-12-20] In Den Ham (gemeente Twenterand, provincie Overijssel) is bij vleeskuikens op een pluimveebedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 80.000 kippen geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Advies en risicobeoordeling landplatwormen

[Gepubliceerd: 2021-12-20] Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) heeft een advies uitgebracht over de risicos van uitheemse landplatwormen aan de directeur Natuur van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en aan de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het advies is drieledig: onderzoek hoe import van landplatwormen kan worden voorkomen; maak ondernemers alert op de mogelijke aanwezigheid van landplatwormen; en bevorder kennis over effectieve methoden van eliminatie en beheersing, in het bijzonder van de Nieuw-Zeelandse landplatworm.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA zet verbetertraject voort in 2022

[Gepubliceerd: 2021-12-15] Vandaag heeft minister Schouten van LNV, mede namens de Staatssecretaris van VWS, het NVWA Jaarplan 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer. Inspecteur-generaal Gerard Bakker geeft hierin aan dat de NVWA in 2022 de disbalans in taken en middelen aanpakt en toewerkt naar een goede oplossing in de langlopende discussie rond het stelsel van keuren en toezicht in de vleesketen en de blik verder naar buiten gaat richten.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Collectie van NRC fyto online

[Gepubliceerd: 2021-12-10] Het Nationaal Referentiecentrum Fytosanitair (NRC fyto) heeft een nieuwe database gelanceerd waarin de collecties online doorzoekbaar zijn. Voortaan kan worden gezocht op organismen die zijn opgeslagen in de NRC-collectie zoals insecten, bacteriŽn, schimmels, invasieve planten, nematoden, phytoplasmas, virussen en viroÔden die van fytosanitair belang zijn, evenals gelijkende of verwante soorten. Deze gegevens kunnen nu in ťťn enkele database, de NRC-Bank, worden geraadpleegd. Deze kan hier worden gevonden.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA vindt boktor Apriona in Enkianthus

[Gepubliceerd: 2021-12-09] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op een boomkwekerij in Zuid-Holland in een Enkianthus-plant een larve van de boktor Apriona aangetroffen. Deze boktor is in Nederland als quarantaine-waardig aangewezen en daarmee bestrijdingsplichtig. De NVWA heeft vernietiging van de besmette partij opgelegd en voert een omgevingsonderzoek uit. Bij het omgevingsonderzoek worden, in een straal van 100 m rondom de percelen waar de besmet bevonden partij heeft gestaan, alle loofbomen en Pinus onderzocht op sporen van Apriona spp.. Als dat nodig is, worden hierbij monsters genomen.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA treft wratziekte aan op vier landbouwpercelen

[Gepubliceerd: 2021-12-08] Na de teelt van 2021 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wratziekte vastgesteld op vier landbouwpercelen in noordoost-Nederland, waarop de NAK symptomen van wratziekte had aangetroffen. Rassen waarin de besmettingen werden vastgesteld zijn Altus (2x), Aventra en Festien. De NVWA heeft op de besmette percelen een teeltverbod opgelegd voor het telen van voortkwekingsmateriaal en aardappelen voor een termijn van tenminste 20 jaar.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Inspectieresultaten NVWA grote slachthuizen: jaarlijks honderden boetes en waarschuwingen

[Gepubliceerd: 2021-12-03] De NVWA heeft de cijfers gepubliceerd over de inspecties die hebben plaatsgevonden in de grote slachthuizen. Hieruit blijkt dat jaarlijks honderden waarschuwingen en boetes worden opgelegd voor overtredingen op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA ziet toe op verbod tabaksautomaten horeca en rookverbod bedrijfsleven

[Gepubliceerd: 2021-12-01] De verkoop van sigaretten in restaurants en cafťs wordt binnenkort verboden. Ook de rookruimte in bedrijfspanden wordt verleden tijd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat vanaf 1 januari 2022 toezien op het verbod hiervan. Roken is zeer schadelijk voor de gezondheid. Het verminderen van verkooppunten voor tabak en het verbod op rookruimtes zijn kabinetsmaatregelen op weg naar een rookvrije generatie. De NVWA ziet hierop toe.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Honderden dieren in beslag genomen tijdens actie tegen wildlife crime

[Gepubliceerd: 2021-11-30] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Douane en de politie hebben in oktober 647 levende vogels, reptielen en amfibieŽn, 3 kilo vlees, huiden, bontjassen en 2.300 andere producten van beschermde planten en dieren in beslag genomen. Het zijn de resultaten van de Nederlandse deelname aan de internationale operatie Thunder 2021. Deze operatie is gericht op wildlife crime en wordt gecoŲrdineerd door Interpol. NVWA, politie en Douane werken bij de aanpak van wildlife crime nauw samen met het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Aanscherping eisen bemonstering voor ToBRFV-toetsen

[Gepubliceerd: 2021-11-29] De Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) vraagt bedrijven zich voor te bereiden op de gevolgen van EU-noodmaatregelen voor zaden van tomaat en paprika. Er zal vanaf 1 januari 2022 strikt worden gehandhaafd op de eisen aan bemonstering voor toetsing op Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV). Bemonstering waarbij de ToBRFV-toetsuitslagen gebruikt gaan worden voor de afgifte van plantenpaspoorten en voor exportcertificering, moeten worden uitgevoerd door de bevoegde autoriteit of onder toezicht van de bevoegde autoriteit.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA waarschuwt opnieuw voor schadelijke stof DNP

[Gepubliceerd: 2021-11-29] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt opnieuw voor de aanwezigheid van de schadelijke stof DNP op de Nederlandse markt. DNP is een toxische stof die bij gebruik ernstige gezondheidsgevolgen kan hebben. Er zijn aanwijzingen dat afslankmiddelen die DNP bevatten vanuit Nederland online worden aangeboden. De NVWA roept op om deze producten niet te kopen en ook niet te gebruiken.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Vinkeveen

[Gepubliceerd: 2021-11-21] In Vinkeveen (gemeente De Ronde Venen, provincie Utrecht) is bij legkippen op een pluimveebedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 10.000 legkippen geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de site van Rijksoverheid
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA: Kippen in de tuin? Scherm ze af!

[Gepubliceerd: 2021-11-19] De afgelopen weken zijn er in ons land verschillende uitbraken van vogelgriep geweest. Niet alleen bij pluimveebedrijven, maar ook bij hobbyhouders. Vogelgriep is een zeer besmettelijke dierziekte die vaak dodelijk is voor hoenderachtigen, watervogels en loopvogels. Om verspreiding tegen te gaan en dieren te beschermen, gelden er in heel Nederland strenge voorzorgsmaatregelen voor iedereen die kippen of ander pluimvee houdt.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Tzum

[Gepubliceerd: 2021-11-14] In Tzum (gemeente Waadhoeke, provincie Friesland) is bij vleeskuikens op een pluimveebedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 122.500 vleeskuikens geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de site van Rijksoverheid.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Wijzigingen NVWA-tarieven per 1 januari 2022

[Gepubliceerd: 2021-11-09] Per 1 januari 2022 stijgen de tarieven van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) met maximaal 2,4 %. Het gaat om tarieven die de NVWA in rekening brengt voor keuringen, herinspecties, systeemtoezicht, certificering, monsterneming en -analyse bij bedrijven en personen die bedrijfsmatig activiteiten verrichten.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA: Geen schadelijke bacterie in pootaardappelen gevonden

[Gepubliceerd: 2021-11-09] Het Kazachstaanse ministerie van Landbouw meldt dat afgelopen voorjaar pootaardappelen uit Nederland, Duitsland en Frankrijk in beslag zijn genomen. Dit gebeurde vanwege vermeende aanwezigheid van een schadelijke bacterie die de ziekte zebrachips veroorzaakt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit betwist deze vondst in Nederlands pootgoed.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Lutjegast

[Gepubliceerd: 2021-11-08] In Lutjegast (gemeente Westerkwartier in Groningen) is bij legkippen vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen wordt het bedrijf geruimd. Het gaat om circa 48.000 dieren. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Zeewolde

[Gepubliceerd: 2021-11-05] In Zeewolde (provincie Flevoland) is bij vleeseenden vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen wordt het bedrijf geruimd. Het gaat om circa 21.000 dieren. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Zeewolde

[Gepubliceerd: 2021-11-04] In Zeewolde (provincie Flevoland) is bij vleeseenden vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen wordt het bedrijf geruimd. Het gaat om circa 10.000 dieren. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Minister Schouten vraagt naar aanleiding van de recente besmettingen de deskundigengroep dierziekten om een nieuwe risicobeoordeling. Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA vindt spintmijt Eotetranychus lewisi in kerststerren

[Gepubliceerd: 2021-11-03] De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft na opvolging van een melding de spintmijt Eotetranychus lewisi aangetroffen in kerststerren. Deze spintmijt is een EU quarantaine organisme. Dit betekent dat EU-lidstaten verplicht zijn de introductie en verspreiding van dit organisme tegen te gaan en om deze spintmijt bij een vondst te bestrijden. Deze spintmijt is niet schadelijk voor mens en dier.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld bij vogels op een kleinschalige houderij in Parrega

[Gepubliceerd: 2021-11-03] In Parrega (Sķdwest-Frysl‚n, provincie Friesland) is bij (water)vogels van een particuliere eigenaar vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 200 dieren geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ook geldt per vandaag een landelijk bezoekverbod voor vogelverblijfplaatsen waar risicovogels worden gehouden. Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Douane en NVWA over Wildlife crime op Fraude Film Festival

[Gepubliceerd: 2021-11-02] De Douane en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verzorgen tijdens het Fraude Film Festival op 4 en 5 november 2021 een programmaonderdeel over Wildlife crime. Het Fraude Film Festival is een jaarlijks terugkerend festival met films, documentaires, workshops en interviews over fraude en fraudebestrijding. Het festival vindt plaats in Tuschinski Amsterdam. Lees het hele bericht op de website van de Douane.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld bij kleinschalige houderij in Assendelft

[Gepubliceerd: 2021-11-01] In Assendelft (gemeente Zaanstad, provincie Noord-Holland) is bij legkippen op een kleinschalige houderij vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 140 legkippen en 50 loopeenden van de besmette locatie geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Grootschermer

[Gepubliceerd: 2021-10-30] In Grootschermer (gemeente Alkmaar, provincie Noord-Holland) is bij een pluimveebedrijf met vleeskuikens vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. Het gaat om circa 107.000 dieren. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Transport dieren en dierlijke producten anders geregistreerd

[Gepubliceerd: 2021-10-29] Nieuw systeem EU: TRACES classic wordt TRACES New Technology: TRACES classic vanaf 6 november 2021 niet meer beschikbaar De registratie van het vervoer van dieren en dierlijke producten (zoals sperma en embryos) binnen de Europese Unie (EU) gaat veranderen. Deze transporten moeten worden geregistreerd in een Europees systeem genaamd TRACES. TRACES New Technology (TNT) vervangt TRACES Classic. De EU heeft besloten dat vanaf zaterdag 6 november 2021 TRACES Classic niet meer beschikbaar is. Op dit moment draaien beide systemen naast elkaar.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA: Donkere teelten voldoen in tweede instantie voor 93% aan gewasbeschermingsregels

[Gepubliceerd: 2021-10-27] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hield in 2020 gerichte inspecties in de donkere teelten: champignonteelt en witloftrek. Uiteindelijk voldeed 93 procent aan de regels rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dat komt dichtbij de beoogde 95 procent naleving. Maar dit eindresultaat werd pas bereikt nadat geÔnspecteerde bedrijven de kans kregen om onvolkomenheden te herstellen. Dit deden 10 van de 27 geÔnspecteerde bedrijven om alsnog te slagen. Desondanks waren er ook nog twee bedrijven die hun zaken niet op orde hadden.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besmetting vogelgriep bij leghennen op pluimveebedrijf Zeewolde: landelijke ophokplicht van kracht

[Gepubliceerd: 2021-10-26] Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt per 26 oktober 2021 om 12:00 uur voor heel Nederland een ophokplicht in voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. De maatregel wordt genomen naar aanleiding van een vondst van hoogpathogene vogelgriep (H5) bij leghennen op een biologisch pluimveebedrijf in Zeewolde (Flevoland). Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het besmette bedrijf in Zeewolde met circa 36.000 dieren door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geruimd. Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA attendeert op extra importregels vanwege schorskever

[Gepubliceerd: 2021-10-20] In Nederland zijn dit jaar verschillende soorten niet-Europese schorskevers aangetroffen bij import van tropische planten en op teeltbedrijven. In de meeste gevallen betrof dit soorten die weinig risico vormen voor de EU. Op twee bedrijven is echter Euwallacea fornicatus aangetroffen, een schorskever die een groot risico vormt voor de EU vanwege schade aan teelt en openbaar groen. Bij een vondst neemt de NVWA maatregelen om deze soort uit te roeien. Daarnaast stelt de EU op korte termijn strengere import-eisen in met mogelijk grote gevolgen op de import van diverse planten uit niet EU-landen.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA voert extra controles uit op paardenmarkt Zuidlaren

[Gepubliceerd: 2021-10-20] Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben gisteren bij extra controles op de Zuidlaarder paardenmarkt vier boetes uitgedeeld. Twee boetes voor illegale export, een boete vanwege illegale import van paarden en een voor het verkopen van een paard zonder paspoort.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA strikt bij overtreding gewasbescherming in sierteelt onder glas

[Gepubliceerd: 2021-10-15] De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) gaat overtredingen bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de sierteelt onder glas harder aanpakken. Aanleiding voor deze strengere aanpak is het aanhoudende relatief hoge percentage niet-naleving in deze sector. Zo werd eerder bij 40 procent van deze bedrijven resten van niet-toegestane middelen aangetroffen. De actie richt zich vooral op overtreders die herhaaldelijk in de fout gaan. Zij riskeren bij inspectie- naast een boete ook een 'last onder dwangsom'.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA: Nieuw sectorprotocol transportwaardigheid dieren van kracht

[Gepubliceerd: 2021-10-14] De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft akkoord gegeven op het sectorprotocol transportwaardigheid van Vee & Logistiek Nederland, Producenten-organisatie Varkenshouderij (POV) en Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland voor het nationaal en internationaal vervoer van varkens, paarden en volwassen runderen vanuit en naar Nederland. Afgesproken is dat vanaf 14 oktober 2021 de certificering van dieren die lichtgewond of ziek zijn en die na beoordeling met behulp van de Europese richtsnoeren vervoerd kunnen worden 'zonder aanvullende voorwaarden', weer wordt toegestaan.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA en BVA Auctions pakken verkoop verboden artikelen samen aan

[Gepubliceerd: 2021-10-14] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en online veilingplatform BVA Auctions gaan structureel samenwerken om handel in illegale producten tegen te gaan. De organisaties hebben werkafspraken gemaakt met als doel om verboden producten preventief te weren en snel te verwijderen.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA: larven van Koreaanse bosmug gevonden bij Montfoort

[Gepubliceerd: 2021-10-07] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft begin september acht larven van de Koreaanse bosmug (Aedes koreicus) aangetroffen in een monster genomen te Montfoort (UT). Het is de eerste keer dat deze exotische muggensoort in Nederland is gesignaleerd. De vondst werd gedaan op een broedplaats in de nabijheid van een bandenbedrijf tijdens de start van een bestrijding van de Aziatische tijgermug (Aedes albopictus) op deze locatie, waarmee de Koreaanse bosmug eveneens is bestreden. Beide soorten zijn waarschijnlijk door internationaal transport in Europa terecht gekomen en hebben zich in een aantal landen gevestigd. Ze kunnen via handelsproducten of vakantieverkeer ook hier terecht komen en mogelijk populaties vormen in Nederland. De kans dat de in Nederland aangetroffen exotische muggen nu al ziekten overdragen, is verwaarloosbaar klein, volgens het RIVM.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA: Strengere maatregelen tegen toename illegale hondenhandel

[Gepubliceerd: 2021-10-04] De NVWA gaat steviger ingrijpen op de illegale import van honden. Dat is noodzakelijk omdat het aantal meldingen over de illegale import stijgt. Vanaf 1 november moeten honden bij verkoop of overdracht in het bezit zijn van een Europees dierenpaspoort. Daarin staat onder andere informatie over de herkomst en vaccinaties van de hond. Alleen erkende dierenartsen kunnen zon paspoort bestellen. De NVWA controleert vanaf november op deze nieuwe regels.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA-IOD onderzoekt gebruik niet-toegelaten middel tegen tomatenvirus

[Gepubliceerd: 2021-09-22] Rechercheurs van de NVWA-IOD hebben dinsdag 21 september de locatie van 2 bedrijven en een woning in Zuid-Holland doorzocht. Deze 2 bedrijven worden ervan verdacht dat zij samenwerken bij het maken en gebruiken van een niet-toegelaten middel om het zeer besmettelijke plantenvirus ToBRFV te bestrijden.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Nieuw infoblad 85 over microbiologische criteria voor levensmiddelen

[Gepubliceerd: 2021-09-17] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een nieuwe versie van het Interpretatiedocument NVWA m.b.t. Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen, beter bekend als infoblad 85, gepubliceerd.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA neemt ruim 26 ton ondermaatse schol in beslag

[Gepubliceerd: 2021-09-16] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft ruim 26.500 kilo ondermaatse schol in beslag genomen. De vis is afkomstig van 19 kotters, die varen onder Nederlandse, Britse en Duitse vlag. Tegen de schippers wordt proces-verbaal opgemaakt.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Telers in grondwaterbeschermingsgebieden houden zich beter aan de regels voor gewasbeschermingsmiddelen

[Gepubliceerd: 2021-09-15] De naleving van de toepassingsvoorwaarden van gewasbeschermingsmiddelen in grondwater-beschermingsgebieden is flink verbeterd. Het nalevingspercentage op bedrijven steeg van 2017 tot in 2020 van 41% naar 78%. Tegelijk gebruikte nog 22% niet-toegestane middelen in deze gebieden.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA neemt 70 schapen in beslag

[Gepubliceerd: 2021-09-10] Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben 70 schapen in beslag genomen op donderdag 9 september 2021 in een gemeente in de provincie Gelderland. De dieren zijn in beslag genomen omdat er sprake was van nalatige verzorging. Een groot deel van de schapen was sterk vermagerd, er waren zieke schapen en schapen die ernstig kreupel liepen.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Aardappelwratziekte bij Stadskanaal blijkt fysio 38

[Gepubliceerd: 2021-09-10] Het fysio (pathotype) van de wratziekte die eind 2020 in Stadskanaal werd gevonden, is bekend. Op twee van de drie percelen is vastgesteld dat het gaat om fysio 38 (Nevehir) van Synchytrium endobioticum. Dit fysio is van oorsprong aangetroffen in Turkije. Het fysio dat op het derde perceel tot besmetting heeft geleid, wordt dit najaar definitief bepaald.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Xylella-beperkingen opgeheven na afronding NVWA-inspectie

[Gepubliceerd: 2021-09-09] Na een melding van Portugal dat rozemarijnplanten uit een met Xylella fastidiosa besmette partij aan twee Nederlandse bedrijven waren geleverd, heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) inspecties en tracering uitgevoerd. Op dit moment zijn van deze partij geen planten meer in Nederland en op de betrokken bedrijven zijn geen cicaden gevonden die Xylella kunnen overbrengen. Dit betekent dat gebiedsafbakening niet nodig is en dat alle beperkende maatregelen door de NVWA zijn opgeheven.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA controleert tabaksverkoop op neutrale verpakking

[Gepubliceerd: 2021-09-03] De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) controleert vanaf 1 oktober 2021 bij verkooppunten of alle sigaretten en shag in neutrale verpakkingen worden verkocht. Deze donkergroen-bruine verpakkingen zijn al sinds een jaar verplicht voor nieuw geproduceerde rookwaar. Eventuele oude voorraad mag per 1 oktober 2021 niet meer worden verkocht en overtreding kan een boete opleveren.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Slachterij Gosschalk mag onder voorwaarden weer opstarten

[Gepubliceerd: 2021-08-30] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heft de schorsing van Exportslachterij Gosschalk in Epe op met de nodige restricties. Dat betekent dat het bedrijf geleidelijk weer mag opstarten met ingang van 31 augustus 2021. Het slachthuis blijft wel onder verscherpt toezicht staan. Ook mag het bedrijf alleen dieren aanvoeren onder toezicht van de NVWA, is het cameratoezicht fors uitgebreid en wordt de slachtsnelheid zo ingesteld dat dierenwelzijn, voedselveiligheid en arbeidsomstandigheden geborgd zijn. Daarnaast verricht de NVWA aanvullende controles op alle bedrijfsactiviteiten.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gerard Bakker aangetreden als nieuwe inspecteur-generaal bij de NVWA

[Gepubliceerd: 2021-08-26] Op 16 augustus 2021 is Gerard Bakker aangetreden als inspecteur-generaal (IG) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Hij volgt de voormalige interim-IG Maarten Ruys op.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld bij zwanen en eenden in Heeten

[Gepubliceerd: 2021-08-24] In Heeten (provincie Overijssel) is bij sierwatervogels van een vogelhouder vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden alle circa 665 sierwatervogels van de besmette locatie geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Retributies bedrijven gewasbeschermingsmiddelen

[Gepubliceerd: 2021-08-19] De NVWA gaat op basis van Europese wetgeving retributies in rekening brengen voor herinspecties na overtredingen met gewasbeschermingsmiddelen. Retributies zijn kosten voor keuringen en herinspecties die door de NVWA bij het bedrijfsleven in rekening worden gebracht. Dit gebeurt vanaf 1 september 2021 ook bij herinspecties bij distributeurs en professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA vernietigt rozemarijnplanten met Xylella fastidiosa besmetting uit Portugal

[Gepubliceerd: 2021-08-19] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft maatregelen getroffen na een melding van Portugal over planten uit een met Xylella fastidiosa besmette partij, die aan twee Nederlandse bedrijven geleverd zijn door een Portugese teler. De NVWA traceert deze rozemarijnplanten en de nog in Nederland aanwezige planten worden vernietigd. Daarmee wordt de kans op verspreiding in Nederland geminimaliseerd.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Goede naleving slachterijen tijdens Offerfeest

[Gepubliceerd: 2021-07-27] De regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid zijn over het algemeen goed nageleefd tijdens het Offerfeest 2021. Een aantal slachterijen is tijdelijk stilgelegd, omdat er niet hygiŽnisch genoeg werd gewerkt of omdat er op dat moment geen gekwalificeerd personeel aanwezig was dat onbedwelmd mocht slachten. Ook troffen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie op 2 locaties illegaal geslachte schapen aan.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 onderstreept klimaatzorgen

[Gepubliceerd: 2021-07-22] Milieucriminaliteit raakt ons dubbel en dwars. De effecten ervan zijn niet altijd (direct) zichtbaar, maar hebben zeer grote en ondermijnende gevolgen voor de leefomgeving, economie en maatschappij. Als samenleving draaien we op voor zowel de milieu- als de economische schade. Bovendien schaadt het ook nog eens de gezondheid van mensen, dieren en planten. Dit staat in het Dreigingsbeeld Milieu≠criminaliteit 2021 dat vandaag is overhandigd aan de Strategische Milieukamer.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA voorkomt verkoop ongeschikte levensmiddelen

[Gepubliceerd: 2021-07-22] Inspecteurs en rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben bij een particulier in Flevoland verschillende levensmiddelen in beslag genomen die niet meer geschikt waren voor humane consumptie. Het gaat o.a. om blikken met medische voeding, sportvoeding en alcoholhoudende dranken. Uit onderzoek door de NVWA blijkt dat de man de goederen heeft gestolen bij een bedrijf dat ze zou vernietigen. Hij was van plan de levensmiddelen te verkopen. Dat is door het ingrijpen van de NVWA voorkomen. De NVWA heeft de levensmiddelen in beslag genomen en toegezien op de vernietiging ervan.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Illegale slachterij opgerold in Gelderland

[Gepubliceerd: 2021-07-20] Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), politie en opsporingsambtenaren van de Omgevingsdienst Rivierenland hebben op dinsdag 20 juli een illegale slachterij opgerold in de provincie Gelderland. Zij troffen in een boerderij 18 schapen aan die voor het Offerfeest geslacht zouden worden, 5 schapen waren al geslacht. Zes verdachten zijn verhoord en er wordt proces-verbaal opgemaakt.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

EU-geharmoniseerde aanpak ethyleenoxide in samengestelde producten

[Gepubliceerd: 2021-07-20] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wijst fabrikanten en verkopers van levensmiddelen erop dat de Europese Commissie een geharmoniseerde aanpak heeft gepubliceerd met betrekking tot ethyleenoxide in samengestelde producten. Het betreft samengestelde producten, waarin het levensmiddelenadditief E410 (johannesbroodpitmeel) is verwerkt waarvan bekend is dat het ethyleenoxidegehalte de MRL (0,1 mg/kg) overschrijdt.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA neemt 11 illegale puppys in bewaring

[Gepubliceerd: 2021-07-16] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op donderdag 15 juli 2021 11 puppys in bewaring genomen. De puppys zijn aangetroffen in een woning in de gemeente Tilburg na een melding.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Tweede R&O- verplichting transport vanwege Afrikaanse Varkenspest in Duitsland

[Gepubliceerd: 2021-07-16] Vanwege een uitbraak van Afrikaanse Varkenspest (AVP) in Duitsland op twee kleinschalige varkenshouderijen, moeten met ingang van 16 juli 2021 19:00 uur vervoermiddelen voor evenhoevigen (*) die (leeg) terugkeren of komen uit Duitsland onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een tweede reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA: per direct wijziging Salmonella monstername bij (groot)ouderdierbedrijven

[Gepubliceerd: 2021-07-15] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wijst houders van (groot)ouderdieren erop dat de frequentie van de Salmonella monitoring wijzigt. De (groot)ouderdieren moeten per direct iedere 2 weken worden bemonsterd. Daarnaast wordt de officiŽle monitoring door C-mark 3 keer per productiecyclus uitgevoerd. Dit is een Europese verplichting.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Strikt toezicht NVWA op dierenwelzijn en voedselveiligheid tijdens Offerfeest

[Gepubliceerd: 2021-07-15] Dierenartsen van de NVWA houden ook tijdens het Offerfeest 2021 strikt toezicht op het doden van dieren. Dat betekent dat in ieder slachthuis dierenartsen aanwezig zijn die toezien op het slachtproces en ingrijpen als regels niet worden nageleefd. Daarnaast houden de NVWA, de politie en de Veiligheidsregios tijdens het Offerfeest extra controles om er op toe te zien dat bedrijven en consumenten zich houden aan de regels voor dierenwelzijn, voedselveiligheid en coronamaatregelen.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Aanscherping EU-verplichte importtoetsing ToBRFV

[Gepubliceerd: 2021-07-13] De Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) vraagt zaadbedrijven zich voor te bereiden op de gevolgen van EU- regels voor zaden van tomaat en paprika. De werkwijze voor de importtoetsing voor Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) wordt vanaf 15 juli aangescherpt. ToBRFV is een zeer besmettelijk plantenvirus dat schade veroorzaakt in de tomatenteelt en dat ook paprikaplanten (Capsicum sp.) kan besmetten. ToBRFV is niet schadelijk voor mens en dier.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA neemt grote partij illegale gewasbeschermingsmiddelen in beslag

[Gepubliceerd: 2021-07-08] Inspecteurs en rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en opsporingsambtenaren van de douane hebben op donderdag 8 juli een grote hoeveelheid illegale middelen in beslag genomen. Zij troffen niet in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddelen aan bij twee panden in de provincie Flevoland. Tijdens de actie zijn ook partijen alcohol aangetroffen die niet bij de douane zijn aangegeven. Tegen de eigenaar van deze panden wordt proces-verbaal opgemaakt.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Ophokplicht in Nederland ingetrokken

[Gepubliceerd: 2021-07-06] Vanaf vannacht, 6 juli om 00:00 is de afscherm- en ophokplicht in de overige regios in Nederland ingetrokken. Dat heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de pluimveesector meegedeeld.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA waarschuwt voor kruidenpreparaat Montalin

[Gepubliceerd: 2021-07-05] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt consumenten het kruidenpreparaat Montalin niet te gebruiken. Het kruidenpreparaat bevat naast kruiden ook pijnstillende geneesmiddelen. Deze middelen zijn illegaal toegevoegd en worden niet vermeld op de verpakking. De webshops die dit middel verkochten, hebben de handel direct moeten staken. Onlangs ontving de NVWA signalen dat Montalin via besloten groepen nog steeds wordt verkocht.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA schorst slachthuiserkenning slachterij Gosschalk

[Gepubliceerd: 2021-07-02] De NVWA is overgegaan tot het per direct schorsen van de slachthuiserkenning van Exportslachterij Gosschalk. Dit betekent dat het bedrijf het slachtproces voorlopig moet stoppen.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA beŽindigt online verkoop illegale onkruidverdelgers door particulier

[Gepubliceerd: 2021-06-30] Inspecteurs en rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben op dinsdag 29 juni 178 liter illegale onkruidverdelgers en 7 kilogram illegaal ratten- en mierengif in beslag genomen bij een inwoner van Krimpen aan den IJssel. De man wilde geld bijverdienen door deze middelen online aan particulieren te verkopen. Die verkoop is met deze actie beŽindigd. De NVWA maakt proces-verbaal op tegen de man. De middelen worden vernietigd.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Rookruimteverbod in publieke en openbare gebouwen per 1 juli

[Gepubliceerd: 2021-06-25] De rookruimte is binnenkort verleden tijd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat met ingang van 1 juli 2021 toezien op de naleving van het verbod op rookruimtes in (semi) publieke sectoren en openbare gebouwen. Dat zijn bijvoorbeeld overheidsgebouwen, zorginstellingen, scholen, sportinrichtingen, bibliotheken en culturele instellingen. Per 1 januari 2022 geldt dit verbod ook voor het bedrijfsleven.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA-onderzoek houten speelgoedtreintjes: veel treintjes voldoen niet aan de eisen

[Gepubliceerd: 2021-06-21] Van de 21 houten speelgoedtreintjes die de NVWA vorig jaar aan een veiligheidsonderzoek onderwierp, voldeed 2/3e niet aan de wettelijke eisen. Bij 5 houten treinsets was zelfs sprake van ernstige tekortkomingen, zoals loslatende kleine onderdelen waardoor verstikkingsgevaar optreedt en magneten die bij inslikken kunnen zorgen voor ernstig letsel. De verkoop van deze treintjes is verboden. Op de website van de NVWA staat een overzicht met fotos van de onderzochte houten treinsets op merknaam dat consumenten kunnen raadplegen.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Ophokplicht deels ingetrokken

[Gepubliceerd: 2021-06-18] Vanaf vannacht, zaterdag 19 juni om 00:00, wordt de afscherm- en ophokplicht in vijf van de 20 regios in Nederland ingetrokken. Dat heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag aan de pluimveesector meegedeeld. Voor de overige regios blijft de afscherm- en ophokplicht onverkort van kracht.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Opnieuw kleiner gebied met gebruiksverbod oppervlaktewater

[Gepubliceerd: 2021-06-18] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de gebieden waar een zogenoemd beregeningsverbod geldt voor oppervlaktewater, recent opnieuw in kaart gebracht. Op basis van het onderzoek naar de aanwezigheid van de bruinrotbacterie wordt de omvang van de verbodsgebieden vanaf morgen, 19 juni 2021, met ruim 21% gereduceerd. Ook in 2019 en 2020 zijn de gebieden verkleind. In verbodsgebieden mogen telers geen oppervlaktewater gebruiken voor aardappelen, omdat ze besmet kunnen worden met de bruinrotbacterie. Het verbod geldt landelijk in de teelt van pootaardappelen.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA gaat controleren op stuntprijzen en online verkoop van alcohol aan consumenten

[Gepubliceerd: 2021-06-16] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat met ingang van 1 juli 2021 toezien op de naleving van strengere regels bij de online verkoop van alcohol en hoge kortingen in de retail. Op 1 juli treedt de nieuwe Alcoholwet in werking, die in de plaats komt van de Drank- en Horecawet. De nieuwe regels in de Alcoholwet zijn bedoeld om het gebruik van alcohol door jongeren te voorkomen en problematisch alcoholgebruik in Nederland tegen te gaan.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Extra toezicht NVWA op dierenwelzijn bij hoge temperaturen

[Gepubliceerd: 2021-06-15] Vanwege de verwachte hoge temperaturen voeren de inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de komende dagen extra controles uit om te kijken of bedrijven zich houden aan de regels voor dierenwelzijn. De extra controles sluiten goed aan op het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen, dat vorig jaar in werking is getreden.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld bij hoenders en watervogels op dierenweide in Vleuten

[Gepubliceerd: 2021-06-10] In Vleuten (provincie Utrecht) is bij hoenders en watervogels op een dierenweide vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de 56 besmette hoenders en watervogels op de dierenweide geruimd. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA neemt 2.000 liter illegale gewasbeschermingsmiddelen in beslag

[Gepubliceerd: 2021-06-09] Inspecteurs en rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben op dinsdag 8 juni een grote hoeveelheid illegale gewasbeschermingsmiddelen in beslag genomen. Zij troffen in totaal 2.000 liter niet in Nederland toegelaten middelen aan bij een boomkweker in het Oosten van Nederland. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA neemt 3 roofkatten in beslag

[Gepubliceerd: 2021-06-04] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft bij een inwoner van Almere 3 caracals in beslag genomen. Deze beschermde katachtigen houden is verboden in Nederland. De man kon daarnaast niet aantonen dat hij de dieren op een legale manier in zijn bezit had gekregen. De dieren zijn ondergebracht bij een deskundige opvang. De NVWA maakt proces-verbaal op tegen de Almeerder.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

EnquÍte voor agrarisch ondernemers

[Gepubliceerd: 2021-05-31] Vanuit de NVWA vinden we het onderhouden van relaties met belanghebbenden en samenwerkingspartners van groot belang.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gerard Bakker inspecteur-generaal NVWA

[Gepubliceerd: 2021-05-28] Dr. mr. G.J.C.M. (Gerard) Bakker wordt inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 16 augustus 2021.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld bij kalkoenbedrijf in Weert

[Gepubliceerd: 2021-05-22] In Weert (provincie Limburg) is bij een kalkoenbedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf ligt een leghennenbedrijf. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden het besmette bedrijf en het leghennenbedrijf in de 1 kilometerzone geruimd. Op het besmette bedrijf gaat het om circa 13.000 dieren. Op het bedrijf in de 1 kilometer zone zijn 66.000 leghennen. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Weert liggen 7 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA-IOD doorzoekt bedrijf in onderzoek naar mestfraude

[Gepubliceerd: 2021-05-19] De NVWA-IOD (Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) heeft woensdag 19 mei een bedrijf in Zuid-Drenthe doorzocht vanwege mogelijke betrokkenheid bij mestfraude. Rechercheurs hebben onder meer bedrijfsadministratie en mestmonsters in beslag genomen. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Update lijst toegelaten ontsmettingsmiddelen reiniging en ontsmetting ter voorkoming van Afrikaanse varkenspest

[Gepubliceerd: 2021-05-12] In de toelatingendatabank van het College voor de toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) zijn ontsmettingsmiddelen te vinden die gebruikt mogen worden voor de reiniging en ontsmetting (R&O) van vervoermiddelen om een uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) te voorkomen. Om het zoeken naar middelen voor diertransport en dierverblijfsruimten te vereenvoudigen, heeft de NVWA op haar website een actuele lijst met alle door het Ctgb toegelaten ontsmettingsmiddelen bij AVP gepubliceerd.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Maarten Ruys sluit interim-periode als IG bij de NVWA af

[Gepubliceerd: 2021-05-10] Maarten Ruys sluit op 1 juli a.s. zijn periode als interim inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) af. Het afgelopen jaar heeft hij zich vooral gericht op het samen met medewerkers realiseren van verbeteringen in toezicht en handhaving.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Nieuwe inzichten Europese autoriteit EFSA over witte kleurstof E 171 titaandioxide

[Gepubliceerd: 2021-05-06] De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA heeft opnieuw naar de veiligheid van het additief E 171 gekeken. Reden is dat nieuwe informatie over mogelijke effecten van titaandioxide beschikbaar is gekomen. EFSA concludeert dat niet zeker is dat het gebruik van E 171 in voedsel veilig is. Het is nu aan de Europese Commissie en de lidstaten om te beslissen of titaandioxide nog in voedsel gebruikt mag worden in Europa. Dit gebeurt naar verwachting op korte termijn. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is voor Nederland betrokken bij deze beslissing.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA bestrijdt tijgermug in Zuid-Limburg

[Gepubliceerd: 2021-04-28] Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) zijn in Zuid-Limburg om de vestiging van de Aziatische tijgermug te bestrijden. Vorig jaar zijn de meeste tijgermuggen gevonden in Zuid-Limburg, op 2 locaties. De NVWA heeft deze muggensoort bestreden en zal nu op deze plekken nabehandelingen uitvoeren. De Aziatische tijgermug is een invasieve exoot die kan bijdragen aan het verspreiden van ziekten. De kans dat de tijgermuggen die tot nu toe in Nederland zijn aangetroffen, virussen van infectieziekten, zoals dengue (knokkelkoorts) en chikungunya overdragen, is echter verwaarloosbaar klein.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

De Europese commissie vraagt uw mening over de regels voor de handel in planten

[Gepubliceerd: 2021-04-26] Sinds december 2019 zijn er nieuwe regels voor de handel in planten, de Plantgezondheidsverordening. Deze wetgeving wordt binnenkort op Europees niveau geŽvalueerd. De Europese commissie vraagt daarvoor input van burgers en bedrijven.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Verdachten langer vast in onderzoek naar verkoop schadelijke kruidenpotjes

[Gepubliceerd: 2021-04-23] De NVWA-IOD (Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA) heeft in de afgelopen twee weken in totaal 5 verdachten aangehouden op verdenking van het willens en wetens verhandelen van schadelijke potjes met kruiden en specerijen. Zij zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter commissaris in Zwolle en in bewaring gesteld voor de maximale termijn van 14 dagen.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA staakt werkzaamheden slachthuis vanwege slechte naleving Corona-maatregelen

[Gepubliceerd: 2021-04-22] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de keuringswerkzaamheden in een kalverslachthuis in Apeldoorn per direct gestaakt omdat het slachthuis onvoldoende maatregelen nam om te voorkomen dat positief geteste medewerkers in contact konden komen met dierenartsen van de NVWA en hun officiŽle assistenten in dienst van KDS.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA neemt grote hoeveelheid illegale gewasbeschermingsmiddelen in beslag

[Gepubliceerd: 2021-04-21] Inspecteurs en rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben ruim 2.000 kilo illegale gewasbeschermingsmiddelen in beslag genomen. Ze troffen de middelen aan bij de doorzoeking van 4 locaties voor chrysanten- en fruitteelt in Gelderland. De eigenaar van deze locaties is aangehouden op verdenking van het voorhanden hebben en gebruiken van niet toegelaten en daardoor illegale - gewasbeschermingsmiddelen. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA vindt uitheemse schorskevers in tropische kassen

[Gepubliceerd: 2021-04-20] De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft tijdens inspecties bij een Nederlands plantenbedrijf meerdere niet-Europese schorskevertjes gevonden. Het gaat om de zogenoemde Euwallacea fornicatus, die sinds 2019 is aangemerkt als een Q-organisme. EU-lidstaten zijn verplicht de introductie en verspreiding van dit organisme tegen te gaan. De NVWA heeft de planten waarop deze kevers bij het bedrijf zijn aangetroffen daarom laten vernietigen. Schorskevers zijn niet schadelijk voor mens en dier.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Onderzoek NVWA: jongeren komen nog te makkelijk aan tabak

[Gepubliceerd: 2021-04-20] Het is voor jongeren onder de 18 jaar niet moeilijk om tabaksproducten en dampwaren (e-sigaretten en e-liquids) te kopen. Dat blijkt uit onderzoek door onderzoeksbureau Breuer&Intraval in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA-IOD treft mogelijk schadelijke potjes met kruiden aan; gebruik ze niet

[Gepubliceerd: 2021-04-16] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor het gebruik van een aantal glazen strooiers met kruiden en specerijen van het merk Verstegen. De producent had deze potjes vorig jaar maart van de markt gehaald, omdat er mogelijk glasdeeltjes los konden komen van de bovenrand onder de dop. Producten uit deze specifieke partij lijken zonder medeweten van de producent niet te zijn vernietigd, maar opnieuw op de markt te zijn gebracht. Dat blijkt uit strafrechtelijk onderzoek door de NVWA-IOD (Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA).
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA zet toezicht op additieven in vleesbereidingen en -producten voort

[Gepubliceerd: 2021-04-08] Vleesverwerkende bedrijven moeten waar nodig de receptuur en de etiketten van de vleesbereidingen die zij verkopen aanpassen zodat zij voldoen aan de Europese regels voor het gebruik van additieven (E-nummers) in vleesbereidingen en vleesproducten. Dat is het gevolg van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) waaruit blijkt dat de NVWA de Europese definities van vleesbereidingen en vleesproducten juist heeft geÔnterpreteerd. De NVWA heeft met de branchevereniging VNV afgesproken dat hun leden tot 1 oktober 2021 de tijd hebben om de receptuur van hun vleesbereidingen aan te passen aan de wettelijke eisen, voor zover deze nog niet aan de eisen voldeden. Na 1 oktober zal de NVWA het toezicht op additieven in vleesbereidingen weer voortzetten en handhavend optreden bij overtredingen.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA: kwart onderzochte kinderbedjes zeer onveilig

[Gepubliceerd: 2021-04-01] Bij 5 van de 20 kinderbedjes die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vorig jaar onderzocht, is sprake van ernstig veiligheidsrisico. De tekortkomingen die werden geconstateerd, leveren een reŽle kans op beknelling van ledematen, hoofdletsel of verstikkingsgevaar. De NVWA adviseert ouders en/of verzorgers deze kinderbedjes niet te gebruiken voor kinderen tot 4 jaar. Bij 3 andere onderzochte kinderbedjes werden minder risicovolle tekortkomingen geconstateerd. De verkoop van alle 8 kinderbedjes is verboden. Op de website van de NVWA staat een overzicht met fotos van de onderzochte kinderbedden op merknaam dat consumenten kunnen raadplegen. Op de site van Veiligheid.nl kunnen ouders en verzorgers lezen waar ze op kunnen letten bij de aankoop van een kinderbed.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA en politie nemen illegaal gevangen vogels in beslag

[Gepubliceerd: 2021-03-30] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie hebben dinsdag 30 maart 19 vogels in beslag genomen. Dat gebeurde bij de doorzoeking van 2 woningen en een bedrijfspand in de omgeving van Almelo. Het gaat om putters. De vogels zijn vermoedelijk illegaal in het wild gevangen en bedoeld voor de verkoop. Een gespecialiseerd zoekteam van Defensie trof 7.800 euro aan contant geld aan. Het geld is in beslag genomen.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bemonstering geÔmporteerde tomaten- en paprikazaden gaat van start

[Gepubliceerd: 2021-03-24] De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft opdracht gegeven aan de keuringsdiensten om per 1 april 2021 importmonsters te nemen van tomaten- en paprikazaden. Er geldt een verplichting voor exporterende landen om aan te tonen dat deze partijen vrij zijn van de plantenziekte Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV). De EU noodmaatregel 2020/1191 legt vast wat er moet gebeuren om de insleep en verspreiding van ToBRFV te voorkomen. De bemonsterde partij mag niet de markt op voordat er een negatieve toetsuitslag is en de importeur zal hier voortaan voor moeten betalen.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA publiceert handboek Voedings- en gezondheidsclaims

[Gepubliceerd: 2021-03-19] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een Handboek Voedings- en gezondheidsclaims gepubliceerd. Claims kunnen voorkomen op etiketten van levensmiddelen, maar ook in folders, op websites en in (sociale) media. Claims, inclusief voedings- en gezondheidsclaims, zijn een vrijwillige vorm van voedselinformatie. Vrijwillige voedselinformatie mag nooit misleidend, verwarrend of dubbelzinnig zijn. Voor voedings- en gezondheidsclaims zijn nadere regels uitgewerkt op basis van de EU Claimsverordening (EG) Nr. 1924/2006.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Onderzoek naar de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen

[Gepubliceerd: 2021-03-12] Gebruikt u gewasbeschermingsmiddelen in de buitenteelt? De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hoort graag uw mening. Wat vindt u van de regels voor driftreductie? En waar loopt u tegenaan? Laat het weten door de vragenlijst in te vullen. Dit duurt maximaal 15 minuten.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Handige site voor veilige planten

[Gepubliceerd: 2021-03-11] Ruim 60% van de uitheemse plantensoorten die in Nederland in het wild zijn waargenomen, zijn verwilderde tuinplanten. Dit blijkt uit het rapport 'Risicobeoordeling van de sierteeltketen als introductieroute voor invasieve plantensoorten' dat in opdracht van de NVWA is gemaakt. Verwilderde tuin- en vijverplanten kunnen schade toebrengen aan de natuur. Maar hoe weet je welke plant veilig is?
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA neemt maatregelen tegen vangletsel bij pluimvee

[Gepubliceerd: 2021-03-03] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat strenger optreden tegen vangletsel bij pluimvee. Dierenartsen van de NVWA zien op pluimveeslachthuizen namelijk nog teveel slachtkuikens, legkippen, moederdieren en eenden die bij het vangen op het pluimveebedrijf ernstig letsel zoals bloedingen, gebroken vleugels of andere botbreuken hebben opgelopen.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Sint-Oedenrode

[Gepubliceerd: 2021-02-20] In Sint-Oedenrode (gemeente Meierijstad, provincie Noord-Brabant) is bij een legkippenbedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen 2 andere pluimveebedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden het besmette bedrijf en de 2 bedrijven binnen 1 kilometer geruimd. Op het besmette bedrijf gaat het om circa 35.000 dieren. De andere twee bedrijven bevatten circa 49.920 en 47.000 dieren. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Verwaarloosde honden weggehaald bij fokker in Limburg

[Gepubliceerd: 2021-02-17] Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben samen met collegas van de (dieren)politie en een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) 79 honden weggehaald bij een fokker in de provincie Limburg. De volwassen honden en puppys werden onder erbarmelijke omstandigheden gehouden in te kleine buitenverblijven en onverwarmde bijgebouwen en schuurtjes.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Reiniging & ontsmetting van veewagens niet altijd in orde bij koude weer

[Gepubliceerd: 2021-02-17] Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben tijdens de afgelopen koude dagen extra gecontroleerd op het welzijn van dieren die vervoerd werden bij extreme temperaturen. Bij deze inspecties bleek dat transporteurs van alle gecontroleerde transporten voldoende maatregelen hadden genomen om de dieren te beschermen tegen de koude. Bij de inspecties bleek echter ook dat vooral op veehouderijbedrijven met eenvoudige wasplaatsen het reinigen en ontsmetten (R&O) van veewagens nogal eens niet of niet goed uitgevoerd werd.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Let op met servies van bamboe en melamine

[Gepubliceerd: 2021-02-15] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseert om melamine kunststof serviesgoed waarin bamboe en/of maisvezels zijn verwerkt, niet (meer) te gebruiken. Bij gebruik bestaat een kans dat er te veel formaldehyde in het voedsel of drinken terecht komt. De NVWA laat importeurs en aanbieders van deze producten weten dat zij de producten direct uit de handel moeten halen. De autoriteit treedt handhavend op als de producten in Nederland worden aangeboden. Daarnaast adviseert het Voedingscentrum om ook servies dat voor 100% van de kunststof melamine is gemaakt, niet te gebruiken voor heet eten en drinken voor kinderen tussen 0 en 3 jaar.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep (HPAI) nu ook in Finland: 2e R&O vervoermiddelen verplicht

[Gepubliceerd: 2021-02-15] In verband met de uitbraak van de besmettelijke (hoog pathogene) variant van vogelgriep (oftewel HPAI) onder gehouden pluimvee in Finland moeten vervoermiddelen voor gevogelte [1] (onder andere pluimvee) of broedeieren, die leeg terugkeren of komen uit Finland, onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een 2e reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan, op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats voor veetransportmiddelen ůf geregistreerde reinigings- en ontsmettingsplaats voor pluimveetransportmiddelen. Deze verplichting geldt reeds voor de EU-lidstaten BelgiŽ, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, KroatiŽ, Polen, RoemeniŽ, Zweden ťn voor alle landen buiten de Europese Unie oftewel derde landen (w.o. Verenigd Koninkrijk (VK)).
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Doorzoekingen in internationaal onderzoek naar mestfraude

[Gepubliceerd: 2021-02-11] Nederlandse en Belgische opsporingsdiensten hebben op donderdag 11 februari doorzoekingen verricht in Nederland en BelgiŽ. Dat gebeurde in een gezamenlijk onderzoek naar vermoedelijke georganiseerde, grensoverschrijdende mestfraude. In Nederland hebben de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie 8 locaties in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Utrecht doorzocht. Daarbij is o.a. administratie in beslag genomen voor verder onderzoek. Ook is er beslag gelegd op banktegoeden, onroerend goed en voertuigen.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep (HPAI) nu ook in Bulgarije: 2e R&O vervoermiddelen verplicht

[Gepubliceerd: 2021-02-10] In verband met de uitbraak van de besmettelijke (hoog pathogene) variant van vogelgriep (oftewel HPAI) onder gehouden pluimvee in Bulgarije moeten vervoermiddelen voor gevogelte [1] (onder andere pluimvee) of broedeieren, die leeg terugkeren of komen uit Bulgarije, onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een 2e reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan, op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats voor veetransportmiddelen ůf geregistreerde reinigings- en ontsmettingsplaats voor pluimveetransportmiddelen. Deze verplichting geldt reeds voor de EU-lidstaten BelgiŽ, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, KroatiŽ, Polen, RoemeniŽ, Zweden ťn voor alle landen buiten de Europese Unie oftewel derde landen (w.o. Verenigd Koninkrijk (VK)).
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Voorkom besmetting met spintmijt op stek van kerstster

[Gepubliceerd: 2021-02-08] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor het risico op het binnenbrengen van een quarantaine spintmijt met stekmateriaal van kerstster (Euphorbia pulcherrima). Het betreft de soort Eotetranychus lewisi, die voorkomt op verschillende plantensoorten. De mijt komt verspreid over de wereld voor, waaronder in verschillende landen die stek van kerstster produceren. Deze spintmijt is in het laatste kwartaal van 2020 aangetroffen op kerstster bij 5 bedrijven in Duitsland. Deze planten waren verkregen van een Nederlands bedrijf.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA nuanceert interpretatie resultaten STEC-analyse

[Gepubliceerd: 2021-02-08] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een aanpassing doorgevoerd met betrekking tot het onderzoek op STEC (Shiga toxine producerende E. coli). Deze wijziging betreft alleen de stroomschemas voor de hoog- en laag risicoprofiel levensmiddelen en de interpretatie en rapportage van het eindresultaat.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep (HPAI) nu ook in RoemeniŽ: 2e R&O vervoermiddelen verplicht

[Gepubliceerd: 2021-02-04] In verband met de uitbraak van de besmettelijke (hoog pathogene) variant van vogelgriep (oftewel HPAI) onder gehouden pluimvee in RoemeniŽ moeten vervoermiddelen voor gevogelte [1] (onder andere pluimvee) of broedeieren, die leeg terugkeren of komen uit RoemeniŽ, onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een 2e reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan, op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats voor veetransportmiddelen ůf geregistreerde reinigings- en ontsmettingsplaats voor pluimveetransportmiddelen.Deze verplichting geldt reeds voor de EU-lidstaten BelgiŽ, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, KroatiŽ, Polen, Zweden ťn voor alle landen buiten de Europese Unie oftewel derde landen (w.o. Verenigd Koninkrijk (VK)).
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Nieuwe EU verplichting ToBRFV voor PCR-toetsgarantie zaden

[Gepubliceerd: 2021-02-03] De Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit vraagt zaadbedrijven zich voor te bereiden op nieuwe EU- regels voor zaden van tomaat en paprika.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

BuRO NVWA publiceert onderzoek over risicos sierteeltketen

[Gepubliceerd: 2021-02-01] Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft onderzoek gedaan naar de risicos van de sierteeltketen voor de plantgezondheid, de natuur en de volks- en diergezondheid. In de risicobeoordeling schetst BuRO de risico's die ontstaan bij de import, veredeling, vermeerdering, productie en verhandeling van sierteeltproducten en doet een aantal aanbevelingen aan de inspecteur generaal (IG) van de NVWA om deze risico's te verkleinen.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Veel overtredingen bij verkoop tabak aan jongeren

[Gepubliceerd: 2021-01-27] Er worden nog te vaak tabaksproducten, dampwaren (e-sigaretten en e-liquids) en kruidenrookproducten verkocht aan jongeren onder de 18 jaar. Dat blijkt uit de resultaten van de 440 leeftijdgrenscontroles die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2020 heeft uitgevoerd.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

ToBRFV bij Nederlandse plantenkweker getackeld

[Gepubliceerd: 2021-01-26] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft maatregelen getroffen om besmettingen van het Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) gerelateerd aan een Nederlandse plantenkweker uit te schakelen. ToBRFV komt in veel Europese landen voor en is schadelijk voor planten, maar niet voor mens en dier.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep (HPAI) nu ook in Hongarije: 2e R&O vervoermiddelen verplicht

[Gepubliceerd: 2021-01-11] In verband met de uitbraak van de besmettelijke (hoog pathogene) variant van vogelgriep (oftewel HPAI) onder gehouden pluimvee in Hongarije moeten vervoermiddelen voor gevogelte [1] (onder andere pluimvee) of broedeieren, die leeg terugkeren of komen uit Hongarije, onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een 2e reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan, op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats voor veetransportmiddelen ůf geregistreerde reinigings- en ontsmettingsplaats voor pluimveetransportmiddelen. Deze verplichting geldt reeds voor de EU-lidstaten BelgiŽ, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland, KroatiŽ, Polen, Zweden ťn voor alle landen buiten de Europese Unie oftewel derde landen (w.o. Verenigd Koninkrijk (VK)).
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Brexit - werkproces invoer veterinaire goederen uit het VK

[Gepubliceerd: 2021-01-08] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft het proces voor aankomsten van veterinaire goederen per ferry vanuit het Verenigd Koninkrijk (VK) gewijzigd.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

OM vordert stillegging bedrijf voor handel met zaden die niet voldeden aan eisen voedselveiligheid

[Gepubliceerd: 2021-01-06] Het Openbaar Ministerie (OM) heeft voor de rechtbank in s-Hertogenbosch de stillegging gevorderd van een bedrijf dat handelt in onder andere (biologische) zaden en peulvruchten in Zuidwest-Nederland. Het bedrijf verkocht partijen die niet voldeden aan de eisen voor voedselveiligheid. Aanleiding voor de stillegging van het bedrijf is een onderzoek van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD).
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Moergestel

[Gepubliceerd: 2021-01-05] In Moergestel (gemeente Oisterwijk, provincie Noord Brabant) is bij een bedrijf met kalkoenen vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 18.000 dieren. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep (HPAI) nu ook in Ierland: 2e R&O vervoermiddelen verplicht

[Gepubliceerd: 2021-01-04] In verband met de uitbraak van de besmettelijke (hoog pathogene) variant van vogelgriep (oftewel HPAI) onder gehouden pluimvee in Ierland moeten vervoermiddelen voor gevogelte [1] (onder andere pluimvee) of broedeieren, die leeg terugkeren of komen uit Ierland, onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een 2e reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan, op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats voor veetransportmiddelen ůf geregistreerde reinigings- en ontsmettingsplaats voor pluimveetransportmiddelen. Deze verplichting geldt reeds voor de EU-lidstaten Duitsland, Zweden, Denemarken, Frankrijk, KroatiŽ en Polen, BelgiŽ ťn voor alle landen buiten de Europese Unie oftewel derde landen (w.o. Verenigd Koninkrijk (VK)).
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Wijziging VKI-controles pluimveeslachthuizen per 1 januari 2021

[Gepubliceerd: 2020-12-24] Per 1 januari 2021 zal de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het toezicht op de VKI-controle door exploitanten van pluimveeslachthuizen gaan aanpassen in lijn met de voorschriften van de nieuwe EU-controleverordeningen. Slachthuisexploitanten zijn daarover door de NVWA geÔnformeerd. De wijzigingen hebben ook gevolgen voor de pluimveehouders die de VKI-formulieren moeten invullen.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA-jaarplan 2021: flexibiliteit en verbeteren van toezicht

[Gepubliceerd: 2020-12-23] Er wordt in het jaar 2021 veel gevraagd van het verandervermogen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en haar medewerkers. Dat concludeert inspecteur-generaal Maarten Ruys in zijn voorwoord van het Jaarplan 2021 van de NVWA. De coronacrisis en de Brexit brengen nog veel onzekerheid met zich mee. Ook de invoering van Europese verordeningen op het gebied van planten en dieren zal in 2021 veel impact hebben op het werk van de NVWA.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Minister Schouten: duizenden beschermde planten en dieren onderschept tijdens landelijke actie

[Gepubliceerd: 2020-12-21] Tijdens een landelijke actie tegen illegale handel in beschermde plant- en diersoorten zijn duizenden levende planten en dieren en goederen in beslag genomen. Waaronder 30.000 cactussen, 26.000 kg haaienvlees, een witoorpenseelaapje en opgezette zeeschildpadden. Tussen 1 september en 10 november 2020 werkten verschillende overheden onder de noemer Operatie Cactus samen aan gerichte handhavingsacties. De resultaten deelde minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Lees het hele bericht op Rijksoverheid.nl
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Inspectieraad: Drieslag nodig om vertrouwen in inspecties te versterken

[Gepubliceerd: 2020-12-17] Meer contact, uitwisseling en dialoog met de maatschappij. Een onafhankelijke positie die wettelijk is vastgelegd. En goede samenwerkingsafspraken met de departementen. Voor deze 3 zaken zet de Inspectieraad zich in om het vertrouwen in de inspecties en de overheid als geheel te versterken. Dat schrijft de Inspectieraad op 10 december 2020 aan staatssecretaris Knops van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Lees het hele bericht op de website van de Samenwerkende Rijksinspecties.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Veel varkenshouders registreren aan- en afvoer van varkens te laat in I&R-systeem

[Gepubliceerd: 2020-12-17] Het op tijd melden van de aan- en afvoer van varkens in het Identificatie en Registratiesysteem (I&R) blijft een belangrijk aandachtspunt. Dat blijkt uit administratieve inspecties die Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2020 bij varkenshouders heeft uitgevoerd. Het tijdig melden van verplaatsingen van dieren is van groot belang; dieren moeten bij een dierziekte-uitbraak, zoals Afrikaanse varkenspest, namelijk onmiddellijk kunnen worden getraceerd.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Mogelijke Quarantainestatus voor wortelknobbelnematode

[Gepubliceerd: 2020-12-17] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vraagt telers en importeurs zich voor te bereiden op de mogelijke toekomstige quarantainestatus van Meloidogyne enterolobii, een tropische wortelknobbelnematode. Deze nematode zal waarschijnlijk in 2021 een Q(uarantaine)-status krijgen. Bij Q-organismen is het doel de Europese Unie vrij te houden van deze organismen of, indien deze al aanwezig zijn, verdere verspreiding te voorkomen.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Buitenpost

[Gepubliceerd: 2020-12-15] In Buitenpost (gemeente Achtkarspelen, provincie Friesland) is bij een vermeerderingsbedrijf met kippen vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere bedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 28.000 kippen. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees het hele bericht op de website van Rijksoverheid.nl
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA ontdekt onbekende variant wratziekte in Noord-Oost Nederland

[Gepubliceerd: 2020-12-11] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een onbekende variant van wratziekte ontdekt op de onlangs met wratziekte besmet bevonden landbouwpercelen in de gemeente Stadskanaal. De nieuwe variant kan gevolgen hebben voor de beheersing van wratziekte in Noord-Oost Nederland, waar sprake is van intensieve aardappelteelt. De NVWA verricht nader onderzoek naar de herkomst van de besmetting en de mogelijkheden voor een gerichte aanpak. Wratziekte is een plantenziekte die wordt veroorzaakt door de schimmel Synchytrium endobioticum en is niet schadelijk voor mensen of dieren.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Man verkoopt illegale gewasbeschermingsmiddelen, NVWA grijpt in

[Gepubliceerd: 2020-12-10] Inspecteurs en rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben dinsdag 8 december ongeveer 100 liter niet in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen bij een inwoner van de gemeente Hoogeveen. De man wordt verdacht van het voorhanden hebben en online verhandelen van deze illegale middelen.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA treedt op tegen verkoopbonussen voor rookwaren bij supermarkten

[Gepubliceerd: 2020-12-10] Tabaksfabrikanten maken op grote schaal verboden afspraken met supermarkten over verkoopbonussen en vergoedingen voor de zichtbaarheid en beschikbaarheid van rookwaren (zoals tabak en elektronische sigaretten). Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarbij 6 supermarktketens zijn onderzocht.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld bij leghennenbedrijf Den Bommel

[Gepubliceerd: 2020-12-10] In Den Bommel (gemeente Goeree-Overflakkee, provincie Zuid-Holland) is bij een bedrijf met leghennen vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een laagpathogene variant van de vogelgriep. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 25.000 kippen. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Wijziging NVWA-tarieven per 1 januari 2021

[Gepubliceerd: 2020-12-09] De tarieven die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij bedrijven en personen die activiteiten verrichten die bedrijfsmatig zijn in rekening brengt voor keuringen, herinspecties, systeemtoezicht, certificering, monsterneming en -analyse wijzigen per 1 januari 2021. De tarieven gaan in 2021 met maximaal 1,7% omhoog.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Inspecteurs betrappen Duitse kotter op vissen met illegaal tuig

[Gepubliceerd: 2020-12-09] Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben in de nacht van 8 op 9 december 2020 een Duitse kotter op heterdaad betrapt op het vissen met zogenoemde binnenkuilen. Inspecteurs van de NVWA hebben de verboden netten en de vangst van de kotter in beslag genomen en de kotter opgebracht naar de haven van Scheveningen. De bemanning van de kotter is voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Sint Annaparochie

[Gepubliceerd: 2020-12-07] In Sint Annaparochie (Friesland) is bij een bedrijf met vleeskuikens vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 21.000 kippen. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Maasland

[Gepubliceerd: 2020-12-05] In Maasland (gemeente Midden-Delfland, provincie Zuid Holland) is bij een kleinschalig pluimveebedrijf met kippen vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 500 kippen. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA start met controles rookverbod schoolpleinen

[Gepubliceerd: 2020-12-02] Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) starten na 1 januari 2021 met controles op de naleving van het rookverbod op schoolterreinen. Inspecteurs kijken bij de inspecties of de schoolterreinen rookvrij zijn en of scholen het instellen, aanduiden en handhaven van het rookverbod op een goede manier hebben geregeld.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep (HPAI) nu ook in BelgiŽ en Polen: 2e R&O vervoermiddelen verplicht

[Gepubliceerd: 2020-11-30] In verband met de uitbraak van de besmettelijke (hoog pathogene) variant van vogelgriep (oftewel HPAI) onder gehouden pluimvee in BelgiŽ en Polen moeten vervoermiddelen voor gevogelte [1] (onder andere pluimvee) of broedeieren, die leeg terugkeren of komen uit BelgiŽ en Polen, onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een 2e reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan, op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats voor veetransportmiddelen ůf geregistreerde reinigings- en ontsmettingsplaats voor pluimveetransportmiddelen. Deze verplichting geldt reeds voor de EU-lidstaten Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Denemarken, Frankrijk en KroatiŽ ťn voor alle landen buiten de Europese Unie oftewel derde landen.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld bij een hobby pluimveelocatie in Mijdrecht

[Gepubliceerd: 2020-11-28] In Mijdrecht (gemeente De Ronde Venen Voorst, provincie Utrecht) is bij een hobbylocatie met diverse vogels vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, zijn de vogels op de locatie geruimd. En omdat het om ongeveer 300 vogels gaat, zijn voor het gebied rond de locatie vervoersbeperkingen ingesteld. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA treft wratziekte aan op 2 landbouwpercelen

[Gepubliceerd: 2020-11-24] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een besmetting met wratziekte vastgesteld op 2 landbouwpercelen in de gemeente Stadskanaal. Aanleiding voor onderzoek op deze percelen is de vondst van knollen met wratten in een partij aardappelen die afkomstig is van deze percelen. Aanvullend onderzoek in de omgeving heeft niet geleid tot meer vondsten. De gevolgen zijn vooral economisch. Op de besmette percelen mogen 20 jaar geen aardappelen meer geteeld worden. De schimmel is niet schadelijk voor mensen of dieren.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep (HPAI) in Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Denemarken, Frankrijk en KroatiŽ: 2e R&O vervoermiddelen verplicht

[Gepubliceerd: 2020-11-23] In verband met de uitbraak van de besmettelijke (hoog pathogene) variant van vogelgriep (oftewel HPAI) in Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Denemarken, Frankrijk en KroatiŽ moeten vervoermiddelen voor gevogelte [1] (onder andere pluimvee) of broedeieren, die leeg terugkeren of komen uit Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Denemarken, Frankrijk en KroatiŽ, onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een 2e reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan, op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats voor veetransportmiddelen ůf geregistreerde reinigings- en ontsmettingsplaats voor pluimveetransportmiddelen. Deze verplichting geldt eveneens voor alle landen buiten de Europese Unie oftewel derde landen.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Hekendorp

[Gepubliceerd: 2020-11-22] In Hekendorp (gemeente Oudewater, provincie Utrecht) is bij een leghennenbedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 100.000 dieren in de leg- en opfokstallen van het bedrijf. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Witmarsum

[Gepubliceerd: 2020-11-21] In Witmarsum (Friesland) is bij een bedrijf met vleeskuikens vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 90.000 dieren. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA publiceert handboek Nieuwe voedingsmiddelen

[Gepubliceerd: 2020-11-18] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een handboek Nieuwe voedingsmiddelen samengesteld en gepubliceerd. Het handboek is vooral bedoeld voor het bedrijfsleven als hulpmiddel om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die zij hieromtrent hebben. In het handboek wordt onder andere aandacht besteed aan wat een nieuw voedingsmiddel is, de Europese en Nederlandse regelgeving op het gebied van nieuwe voedingsmiddelen, de toelatingsprocedure voor nieuwe voedingsmiddelen en het interventiebeleid van de NVWA. Ook komen enkele specifieke nieuwe voedingsmiddelen aan bod zoals insecten, kweekvlees en levensmiddelen die bestaan uit technisch vervaardigd nanomateriaal. Het handboek is te raadplegen via de site van de NVWA.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA: monstername Salmonella moet ook tijdens vogelgriep-uitbraken doorgaan

[Gepubliceerd: 2020-11-18] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wijst pluimveehouders er op dat de officiŽle monstername in het kader van het Europese Nationaal Controle Programma Salmonella ook tijdens uitbraken van vogelgriep door moet gaan. De monstername wordt in opdracht van de NVWA uitgevoerd door het bedrijf C-mark B.V.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

ILT en NVWA letten scherp op productie en handel corona-desinfectiemiddelen

[Gepubliceerd: 2020-11-18] Door de coronapandemie is er grote behoefte aan desinfectiemiddelen voor de zorg en andere professionele sectoren. Handdesinfectiemiddelen zijn biociden en moeten een toelating hebben. Dankzij tijdelijke vrijstellingen van het ministerie van IenW voor de productie en het op de markt brengen van deze middelen op basis van alcoholen, kunnen bedrijven relatief makkelijk in dat gat in de markt springen. Zo begonnen onder meer een ijsfabriek en een aantal drankproducenten dit voorjaar met het maken van handdesinfectiemiddelen voor de bestrijding van COVID-19. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben de afgelopen maanden scherp gekeken of deze producten voldoen aan de veiligheidseisen en veilig geproduceerd worden.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Terwolde

[Gepubliceerd: 2020-11-13] In Terwolde (gemeente Voorst, provincie Gelderland) is bij een eendenbedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. Het gaat daar om circa 20.000 eenden. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Terwolde liggen 6 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen 13 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt het vervoersverbod.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Inspecties gewasbescherming akkerbouw- en groenteteelt: vooral overtredingen in praktijk

[Gepubliceerd: 2020-11-12] Telers die buiten in de volle grond akkerbouw- en groentegewassen verbouwen gebruiken in overgrote meerderheid alleen toegestane gewasbeschermingsmiddelen en houden zich over het algemeen redelijk goed aan de bijbehorende administratieve verplichtingen. Tegelijkertijd zien inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij inspecties in het veld dat de regels voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen in de praktijk een stuk minder goed worden nageleefd. Vooral het niet of niet goed toepassen van de voorgeschreven drift reducerende technieken, is een punt van zorg. Dat blijkt uit een overzicht van de inspecties die de NVWA in 2019 bij deze telers heeft uitgevoerd.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Lutjegast

[Gepubliceerd: 2020-11-10] In Lutjegast (gemeente Westerkwartier, provincie Groningen) is bij een legbedrijf met kippen vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere bedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 48.000 kippen. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

De status van Plant Health Protected Zones na Brexit: waar kunt u rekening mee houden?

[Gepubliceerd: 2020-11-09] Brexit - het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie - heeft gevolgen voor u als handelaar in planten of plantaardige producten. Heeft u bijvoorbeeld afnemers van planten of plantaardige producten in het VK? Dan kunnen u en uw leverancier spoedig te maken krijgen met nieuwe documenteisen.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Landbouwhuisdieren en Brexit

[Gepubliceerd: 2020-11-09] Handelt u in levende landbouwhuisdieren, zoals schapen, koeien en paarden? En vervoert u deze tussen het Verenigd Koninkrijk en andere landen van de Europese Unie? Zoals bekend hoeven ze dan vůůr 1 januari 2021 niet gekeurd te worden als ze - komend vanuit het Verenigd Koninkrijk - de grens passeren.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Puiflijk

[Gepubliceerd: 2020-11-05] In Puiflijk (gemeente Druten) is bij een bedrijf met legpluimvee vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van vogelgriep. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf ligt ťťn ander bedrijf. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden het besmette bedrijf en het bedrijf dat binnen het 1 kilometer gebied ligt geruimd. Op het besmette bedrijf gaat het om circa 100.000 leghennen. Het andere bedrijf heeft 115.000 opfokleghennen. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA deelt beschikbare informatie ToBRFV ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek

[Gepubliceerd: 2020-11-02] Het Nationaal Referentiecentrum fytosanitair (NRC-fyto) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft beschikbare informatie over besmettingen met het Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) verzameld in een interactieve webtool. Door beschikbare informatie te delen en internationale collega-wetenschappers uit te nodigen hun gegevens aan de webtool toe te voegen neemt de NVWA het voortouw bij het onderzoek naar de diversiteit en de verspreiding van dit virus. Het tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) is een plantenziekte die tomaat, paprika en Spaanse peper kan aantasten. Voor mensen en dieren is het niet gevaarlijk.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Altforst

[Gepubliceerd: 2020-10-29] In Altforst (gemeente West Maas en Waal) is bij een bedrijf met vleeskuikenouderdieren vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere bedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 35.700 dieren. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Doorzoeking in onderzoek naar mogelijk verhandelen onveilige zaden en peulvruchten

[Gepubliceerd: 2020-10-28] Rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben 2 bedrijfslocaties in Zuidwest-Nederland doorzocht. Daarbij hebben zij administratie in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op banktegoeden. De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA (NVWA-IOD) vermoedt dat het bedrijf bewust partijen zaden en peulvruchten in de handel heeft gebracht voor humane consumptie, terwijl ze daar niet geschikt voor waren door te hoge gehaltes aan onder meer aflatoxine en gewasbeschermingsmiddelen. Om dat te verhullen heeft het bedrijf vermoedelijk analysegegevens vervalst. Daardoor ontstaat een risico voor de voedselveiligheid en volksgezondheid. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Update lijst toegelaten ontsmettingsmiddelen R&O HPAI

[Gepubliceerd: 2020-10-23] In de toelatingendatabank van het College voor de toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) staan ontsmettingsmiddelen die mogen worden gebruikt voor de reiniging en ontsmetting van vervoermiddelen en stallen vanwege de vogelgriep(HPAI)-uitbraak in Nederland en andere risicolanden binnen de EU. Om het zoeken naar middelen voor diertransport en dierverblijfsruimten te vereenvoudigen, heeft de NVWA op haar website een actuele lijst gepubliceerd met alle door het Ctgb toegelaten ontsmettingsmiddelen bij HPAI.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA gaat overtreders in sierteelt harder aanpakken

[Gepubliceerd: 2020-10-23] Ruim 60% van de telers van snijbloemen, potplanten, vaste planten of boomkwekerijgewassen in kassen houdt zich goed aan de regels voor het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen. Dat blijkt uit een analyse van de inspecties die de NVWA in 2019 bij deze groep telers heeft uitgevoerd. Uit de analyse blijkt echter ook dat er een te grote groep telers is die zich - vaak zelfs bij herhaling - niet aan de regels houdt. Deze telers riskeren hogere boetes, dwangsommen en strafrechtelijke maatregelen als zij de regels niet beter gaan naleven. Het merendeel van de overtredingen in 2019 gaat over het gebruik van niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. Onjuist gebruik of gebruik van niet toegelaten middelen levert risicos op voor mens, dier en milieu.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Landelijke ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee

[Gepubliceerd: 2020-10-22] Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt per 23 oktober 2020 om 00:00 uur voor heel Nederland een ophokplicht in voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Aangepaste steekproefgroottes bij import plantaardig materiaal

[Gepubliceerd: 2020-10-21] Inspecteurs gaan vanaf 15 november 2020 werken volgens een nieuwe versie van de tabel steekproeven bij import. Van iedere zending plantaardig materiaal wordt een gedeelte bekeken door een inspecteur van de NVWA, of van een van de plantaardige keuringsdiensten. Op basis van die steekproeven kunnen inspecteurs oordelen over de mogelijke aanwezigheid van ongewenste organismen in een zending. Alleen wanneer een zending geen ziekten en plaagorganismen bevat, mag deze worden ingevoerd in de Europese Unie.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Terughaalactie producten met verontreinigd sesamzaad afkomstig uit India

[Gepubliceerd: 2020-10-13] Bedrijven die verontreinigd sesamzaad, afkomstig van meerdere leveranciers uit India, hebben geÔmporteerd of verhandeld, moeten dat direct uit de handel halen. Ook producten met dit verontreinigd sesamzaad moeten uit de handel worden gehaald. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de betrokken bedrijven hiervan op de hoogte gesteld. Het gaat om een maatregel die ook andere EU-landen nemen. De bedrijven die verontreinigd sesamzaad of producten waarin dit is verwerkt hebben verhandeld of verkocht, zijn bezig de verontreinigde producten terug te halen.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Boetes en dagvaardingen voor meer dan 100 veehouders vanwege strafbare feiten met meerlingen

[Gepubliceerd: 2020-10-05] Het Openbaar Ministerie (OM) heeft aan circa 100 rundveehouders boetes opgelegd tussen de 700 en bijna 24.000 euro. Het OM verwijt de rundveehouders strafbare feiten met de registratie van dieren, waardoor het leek of er minder melkkoeien waren. De veehouders zouden hierdoor een onterecht voordeel hebben gehaald, want een aantal veehouders ontving ten onrechte subsidie van de RVO voor vermindering van het vee. Ook konden ze besparen op de mestafzet. Circa 20 veehouders zullen worden gedagvaard door het OM.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Partij niet-traceerbare garnalen vernietigd in fraudeonderzoek

[Gepubliceerd: 2020-10-01] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een handelaar in garnalen opdracht gegeven een partij 10.500 kilo garnalen te vernietigen omdat de herkomst van de garnalen niet met de benodigde documentatie aangetoond kon worden. Om de voedselveiligheid te waarborgen moet de herkomst van levensmiddelen altijd traceerbaar zijn. Omdat dit bij deze garnalen niet het geval was heeft de eigenaar op dinsdag 29 september 2020 afstand van de garnalen gedaan en zullen de garnalen worden vernietigd.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Nieuwe noodmaatregelen ToBRFV

[Gepubliceerd: 2020-09-29] De Europese Commissie heeft 15 augustus jl. aangescherpte noodmaatregelen afgekondigd om nieuwe introducties en verspreiding van ToBRFV tegen te gaan. Deze maatregelen zijn van toepassing bij zowel import als intern verkeer en vervangen de eerdere maatregelen van september 2019.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA controleert op R&O veewagens vanwege risico Afrikaanse varkenspest

[Gepubliceerd: 2020-09-11] Gezien de dreiging van Afrikaanse varkenspest vanuit Oost-Europa en Duitsland voert de NVWA extra controles uit op het juist reinigen en ontsmetten (R&O) van veewagens bij terugkeer naar Nederland. Samen met diverse sectorpartijen heeft de NVWA een brochure opgesteld voor vervoerders, die onder andere ingaat op het gebruik van toegestane desinfectiemiddelen in diertransportmiddelen.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA stuit dankzij oplettende getuige op illegale handel in diergeneesmiddelen

[Gepubliceerd: 2020-09-09] Inspecteurs en rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben op maandag 7 september een man aangehouden die wordt verdacht van illegale handel in diergeneesmiddelen. De NVWA kwam de vermoedelijke illegale handel op het spoor dankzij een oplettende getuige. Bij doorzoeking van de woning en een bedrijfspand van de verdachte in Noord-Holland hebben rechercheurs en inspecteurs van de NVWA vervolgens een aanzienlijke hoeveelheid diergeneesmiddelen en 30 duizend euro aan contant geld in beslag genomen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Ontwikkelingen en stand van zaken ToBRFV

[Gepubliceerd: 2020-08-27] Er heeft zich in de afgelopen periode een aantal ontwikkelingen voorgedaan in de bestrijding van het tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV). Het betreft hier zowel tomatentelers, zaadbedrijven als detectietoetsen.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA-inspectieresultaten per 1 september 2020 sneller openbaar

[Gepubliceerd: 2020-08-26] Per 1 september 2020 verandert er iets in de openbaarmaking van inspectieresultaten van de NVWA. Dan treden namelijk zowel de beleidsregel openbaarmaking NVWA en het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet in werking. Het besluit biedt de NVWA de mogelijkheid om inspectieresultaten - veel meer dan voorheen - sneller met naam en toenaam naar buiten te brengen. Zo zullen bijvoorbeeld de inspectieresultaten van alle horeca in Nederland zichtbaar worden.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Interventiebeleid NVWA herzien voor dierenwelzijn, diergeneesmiddelen en I&R

[Gepubliceerd: 2020-08-24] Het specifieke interventiebeleid voor de aandachtsgebieden dierenwelzijn, diergeneesmiddelen en identificatie en registratie van dieren (I&R) is herzien. In het interventiebeleid staat hoe de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) handelt bij het vaststellen van een overtreding. Het nieuwe interventiebeleid geldt vanaf 1 september 2020.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Beroepsvisser betrapt met illegale mosselvangst

[Gepubliceerd: 2020-08-21] Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) hebben samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de kustwacht een beroepsvisser betrapt op illegale mosselvisserij in de Voordelta. De Voordelta, de ondiepe zee voor de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden, is een natuurbeschermingsgebied waar niet op mosselen gevist mag worden.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA betrapt kotter op vissen met illegaal tuig

[Gepubliceerd: 2020-08-20] Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben op woensdag 19 augustus 2020 een kotter op de Noordzee betrapt op het vissen met verboden vistuig. Het verboden vistuig is in overleg met een officier van justitie in beslag genomen. Tegen de schipper wordt proces-verbaal opgemaakt.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Import van citroenen en sinaasappels uit ArgentiniŽ per 16 augustus 2020 verboden

[Gepubliceerd: 2020-08-14] De EU heeft op 13 augustus door middel van een spoedprocedure besloten tot een tijdelijk verbod op import van (verse vruchten van) citroenen (Citrus limon) en sinaasappels (Citrus sinensis) uit ArgentiniŽ. Het verbod gaat in op 16 augustus en loopt tot en met 30 april 2021.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA intensiveert controles op handel in ivoor

[Gepubliceerd: 2020-08-06] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) start met intensieve controles bij beroepsmatige verkopers van (voorwerpen van) ivoor als antiquairs en veilinghuizen. In Nederland zijn de afgelopen jaren de regels rondom de handel in ivoor verscherpt. Ivoor mag alleen verhandeld, geruild of weggegeven worden met een ontheffing in de vorm van een EU-certificaat. Er geldt een uitzondering voor antiek ivoor. Dat moet dan wel bewerkt zijn en aantoonbaar legaal zijn verkregen voor 3 maart 1947. Dit kan een aanbieder aantonen met een deskundigenverklaring.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Regels dierenwelzijn en voedselveiligheid goed nageleefd tijdens Offerfeest 2020

[Gepubliceerd: 2020-08-05] De regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid zijn over het algemeen goed nageleefd tijdens het Offerfeest. Eťn slachterij is tijdelijk stilgelegd omdat er niet hygiŽnisch genoeg gewerkt werd. Ook troffen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en politie op 2 boerenbedrijven illegaal geslachte schapen aan.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA: dierenwelzijn en diergezondheid pluimvee blijft aandachtspunt

[Gepubliceerd: 2020-08-04] Het naleven van de regels voor dierenwelzijn bij vleeskuikens en het opvolgen van de daaraan gekoppelde administratieve verplichtingen door vleeskuikenhouders en andere pluimveehouders is een punt van zorg. Dat blijkt uit een overzicht van alle dierenwelzijns- en diergezondheidsinspecties die inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2019 hebben uitgevoerd bij verschillende pluimveebedrijven in Nederland. Om naleving van de regels door pluimveehouders te bevorderen, zet de NVWA het toezicht door middel van bedrijfsinspecties, administratieve handhaving en controles op slachthuizen de komende jaren voort.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Overtredingen gebruik en verkoop gewasbeschermingsmiddelen en biociden strenger aangepakt

[Gepubliceerd: 2020-08-03] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat strenger optreden tegen overtredingen bij het op de markt brengen en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Lisette de Ruigh directeur Keuren bij de NVWA

[Gepubliceerd: 2020-07-29] Lisette de Ruigh wordt met ingang van 15 september 2020 benoemd tot directeur Keuren bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Schapen en geiten vaccineren tegen Q-koorts voor 1 augustus 2020

[Gepubliceerd: 2020-07-29] Publieksbedrijven zoals kinderboerderijen, zorgboerderijen en boerencampings en professionele melkschapen- en melkgeitenbedrijven en opfokbedrijven hebben nog tot 1 augustus 2020 de tijd om hun schapen en geiten te vaccineren tegen Q-koorts en deze vaccinaties te registreren in het I&R-systeem. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert na 1 augustus of het enten ook daadwerkelijk is gebeurd.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Afrikaanse Varkenspest in Letland, 2e R&O vervoermiddelen verplicht

[Gepubliceerd: 2020-07-21] In verband met de uitbraak van Afrikaanse Varkenspest (AVP) in Letland onder gehouden varkens, moeten vervoermiddelen voor evenhoevigen[1] die terugkeren of komen uit Letland onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een 2e reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats. Deze 2e R&O gold reeds voor de EU-risicolanden RoemeniŽ, Litouwen, Polen, Slowakije, Bulgarije, Griekenland en alle landen buiten de Europese Unie oftewel derde landen.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Extra controles dierenwelzijn, voedselveiligheid en coronaregels tijdens Offerfeest

[Gepubliceerd: 2020-07-21] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de politie en de Veiligheidsregios houden tijdens het Offerfeest extra controles om er op toe te zien dat bedrijven en consumenten zich houden aan de regels voor dierenwelzijn, voedselveiligheid en regels en voorschriften om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Specifiek interventiebeleid exotische muggen

[Gepubliceerd: 2020-07-17] De NVWA heeft een specifiek interventiebeleid opgesteld om vestiging en verspreiding van invasieve exotische muggen zoals de Aziatische tijgermug tegen te gaan. Dit specifiek interventiebeleid (spec) is een vastlegging van de bestaande praktijk en geldt vanaf 1 augustus 2020. In een spec staan de maatregelen genoemd die de NVWA toepast indien zij overtredingen van wet- en regelgeving constateert. Het interventiebeleid exotische muggen beschrijft de gevolgen van overtredingen van het Warenwetbesluit Lucky Bamboo en van artikel 47a van de Wet publieke gezondheid. De bestuursrechtelijke handhaving hiervan ligt bij de NVWA.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Zorgen om waterkwaliteit in sloten Oost-Brabant

[Gepubliceerd: 2020-07-14] Uit watermonsters die waterschap Aa en Maas en waterschap De Dommel regelmatig nemen blijkt dat de waterkwaliteit in het oostelijk deel van Brabant in bepaalde gebieden achterblijft. Watermonsters laten daar een hoog gehalte aan stikstof en fosfor zien, wat duidt op te veel aan meststoffen in het water. De waterschappen gaan, samen met partners de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Omgevingsdiensten, controleren of mest op de juiste wijze wordt bewerkt en toegepast. Het niet correct toepassen kan grote effecten hebben op de waterkwaliteit.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA-BuRO: voedingssupplementen met zilverkaars zijn ongeschikt voor risicogroepen

[Gepubliceerd: 2020-07-10] Zwangere of borstvoeding gevende vrouwen, kinderen, patiŽnten met (een geschiedenis van) leveraandoeningen, patiŽnten die een behandeling ondergaan of hebben ondergaan voor borstkanker of andere hormoonafhankelijke tumoren en mensen die overgevoelig zijn voor de actieve bestanddelen van zilverkaars, zouden geen voedingssupplementen met zilverkaars moeten consumeren. Deze risicogroepen moeten worden gewaarschuwd voor de risicos die kunnen samenhangen met zilverkaarsgebruik. Dat adviseert BuRO, een onafhankelijk adviesorgaan bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, aan de minister voor Medische zorg en Sport.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Importmonitoring zaaizaden van tomaat en paprika m.b.t. ToBRFV

[Gepubliceerd: 2020-07-07] In opdracht van de NVWA worden vanaf medio juli a.s. steekproefsgewijs importpartijen van tomaten- en paprikazaden getoetst op Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV). Hiermee geeft de NVWA invulling aan de Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2130 van de Commissie (bijlage III, artikel 6) waarin verplicht wordt om risicogericht planten bestemd voor opplant (waaronder ook zaden vallen) te toetsen op latente besmettingen.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA gaat extra controleren op aanleveren van mortaliteitsgegevens van vleeskuikens

[Gepubliceerd: 2020-07-06] De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) gaat vanaf 1 januari 2021 handhaven op het correct en volledig aanleveren van de dagelijkse mortaliteit en de opgetelde dagelijkse mortaliteit bij de aanvoer van vleeskuikens op het slachthuis. Deze gegevens moeten door de vleeskuikenhouder worden berekend. De sectororganisaties AVINED en Nepluvi en de slachthuizen zijn hiervan op de hoogte gesteld.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA waarschuwt voor SARMs

[Gepubliceerd: 2020-07-03] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor de aanwezigheid van SARMs op de Nederlandse markt. Deze middelen zijn verboden, maar desondanks te koop via internet. Ze zijn populair in het fitness- en bodybuildingcircuit. Volgens de verkopers van deze selectieve androgeenreceptor modulatoren (SARMs) hebben de middelen dezelfde gewenste effecten als anabole steroÔden, maar niet de bijwerkingen. Gebruikers kunnen echter ernstige gezondheidsschade oplopen. De NVWA adviseert om geen SARMs te gebruiken en bij klachten de huisarts te raadplegen.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA-IOD neemt verboden prestatieverhogende middelen in beslag

[Gepubliceerd: 2020-07-01] Rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben dinsdag 30 juni 3 woningen en een bedrijfspand in de provincie Zeeland doorzocht. Dat deden zij in een lopend strafrechtelijk onderzoek naar handel in verboden prestatieverhogende middelen. De rechercheurs hebben onder meer bedrijfsadministratie, capsuleermachines en een aanzienlijke hoeveelheid zogeheten SARMs in beslag genomen. Ook is er conservatoir beslag gelegd op onroerend goed en banktegoeden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA (NVWA-IOD) en staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Tabak en rookwaren in alle supermarkten uit het zicht

[Gepubliceerd: 2020-06-30] Supermarkten moeten er voor zorgen dat tabaksproducten, dampwaren (e-sigaretten) en voor roken bestemde kruidenproducten vanaf 1 juli 2020 niet meer zichtbaar zijn voor klanten. In plaats van open schappen moeten deze producten worden opgeborgen achter (schuif) deuren, gordijnen of in dichte laden die alleen even open gaan als een klant de producten koopt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert vanaf 1 juli 2020 of supermarkten zich houden aan dit uitstalverbod.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vijf concrete voorstellen om onafhankelijkheid inspecties steviger te verankeren

[Gepubliceerd: 2020-06-29] In een brief aan staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doet de Inspectieraad 5 concrete voorstellen om een nieuwe stap te kunnen zetten in een ontwikkeling die 5 jaar geleden is ingezet. Toen ging de regeling Aanwijzingen inzake rijksinspecties in werking waarmee de relatie tussen ministeries en inspecties formeel werd gereguleerd. Onder andere een Wet op de rijksinspecties en eenduidige afspraken over totstandkoming en verdeling van budgetten kunnen de onafhankelijke positionering van de rijksinspecties nog steviger verankeren.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA-IOD treft illegale slachtplaats aan op boerderij

[Gepubliceerd: 2020-06-25] Op een boerderij in de Betuwe hebben rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) woensdag 24 juni een geÔmproviseerde slachtplaats en een grote hoeveelheid resten van schapen en geiten aangetroffen. Zij doorzochten het bedrijf in een lopend strafrechtelijk onderzoek naar het illegaal slachten van schapen. De rechercheurs hebben vermoedelijke slagerswerktuigen in beslag genomen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA (NVWA-IOD) en staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA: extra toezicht op dierenwelzijn bij hoge temperaturen

[Gepubliceerd: 2020-06-23] Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voeren tijdens de komende warme dagen extra controles uit om te kijken of bedrijven zich houden aan de regels voor dierenwelzijn. Vanwege de verwachte aanhoudende hoge temperaturen treedt vanaf 24 juni 2020 ook het Nationaal plan voor veetransport tijdens extreme temperaturen in werking.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Een beeld van het werk van de NVWA in 2019

[Gepubliceerd: 2020-06-19] Vandaag zijn de Verantwoording 2019 en het Jaarbeeld 2019 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) naar de Tweede Kamer gestuurd. De verantwoordingsrapportage en het jaarbeeld werpen licht op de 7 publieke belangen waar de NVWA haar werkzaamheden op richt: voedselveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, natuur en milieu, plantgezondheid, productveiligheid en tabaksontmoediging. Daarnaast komen in de verantwoordingsrapportage een aantal bredere themas aan bod, zoals openbaarmaking, opsporing en import en export, terwijl in het jaarbeeld ook aandacht wordt geschonken aan contacten met de samenleving.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA controleert uitvoering verbeterplannen voetzoollaesiesscore vleeskuikens

[Gepubliceerd: 2020-06-19] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voert vanaf juni 2020 administratieve inspecties uit om te controleren of vleeskuikenhouders die een verbeterplan hebben moeten opstellen voor het verminderen van het aantal voetzoollaesies bij hun dieren deze plannen ook zo spoedig mogelijk hebben uitgevoerd. Voetzoollaesies zijn pijnlijke zweren onder de poten van pluimvee en zijn daardoor schadelijk voor het welzijn van vleeskuikens.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA treft bruinrot aan in reeds gepote partij pootaardappelen

[Gepubliceerd: 2020-06-19] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een besmetting met bruinrot vastgesteld in een partij pootaardappelen van het ras Axion. De partij was afkomstig van een pootgoedteler in de provincie Groningen. De NVWA heeft onderzoek gedaan naar de bron en de omvang van de bruinrotbesmetting. Hierbij is de bruinrotbacterie vastgesteld in een deel van een partij die reeds was uitgepoot in Oost-Groningen.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA publiceert nieuwe versie Nationaal plan veetransport bij extreme temperaturen

[Gepubliceerd: 2020-06-17] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een update van het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen en de bijbehorende sectorprotocollen op 17 juni 2020 gepubliceerd op de website van de NVWA. In het Nationaal plan en de protocollen staan de afspraken tussen het bedrijfsleven en de overheid over het vervoeren van dieren op warme dagen. Het Nationaal plan treedt in werking als er temperaturen van 30 graden Celsius, of meerdere aaneengesloten dagen van 27 graden Celsius of hoger worden verwacht.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

BuRO NVWA: tref maatregelen om voortplanting en verspreiding Japanse duizendknoop te voorkomen

[Gepubliceerd: 2020-06-15] Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op verzoek van het ministerie van LNV de risicos van vier Aziatische duizendknopen beoordeeld en advies uitgebracht. Aziatische duizendknopen behoren tot de meest invasieve exoten wereldwijd en het effect van deze planten op de biodiversiteit en infrastructuur is groot. BuRO staat in haar advies ook stil bij de vraag of zaden van de Japanse duizendknoop kiemkrachtig zijn en welke risicos zaadvorming met zich meebrengt. Mogelijke beleidsmaatregelen zijn het stoppen van de handel en het nemen van maatregelen rond grondtransport, tuinafval, gft-afval en compost.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Kabinet volgt advies: besmette nertsenbedrijven ruimen

[Gepubliceerd: 2020-06-03] De met COVID-19 besmette nertsenbedrijven zullen vanaf komende vrijdag geruimd worden. Het gaat inmiddels om 7 besmette bedrijven op 9 locaties. Ook het bedrijf in Venray is besmet. Dit besluit hebben minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister De Jonge van Volksgezondheid genomen op basis van het advies van het Outbreak Management Team ZoŲnosen (OMT-Z) en van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg ZoŲnosen (BAO-Z). Lees het hele bericht en de kamerbrief op de website van Rijksoverheid.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Ralph van Disseldorp afdelingshoofd Communicatie NVWA

[Gepubliceerd: 2020-06-02] Ralph wordt per 1 augustus 2020 benoemd als Afdelingshoofd Communicatie van de directie Strategie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Landelijke preventiemaatregelen voor nertsenbedrijven

[Gepubliceerd: 2020-05-29] Vanaf 28 mei 2020 moeten alle nertsenbedrijven in Nederland zich houden aan voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. De maatregelen gelden in elk geval totdat de uitkomsten van het screeningsonderzoek van alle nertsenbedrijven in Nederland is afgerond.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA geeft handvatten voor naleven fokverbod kortsnuitige honden

[Gepubliceerd: 2020-05-22] Bij het fokken van honden wordt op steeds extremere raskenmerken gefokt en geselecteerd. Een voorbeeld is het fokken van honden met zeer korte snuiten die hierdoor erg benauwd kunnen worden. Omdat dit soort erfelijke afwijkingen het welzijn van dieren ernstig aantasten, gelden er regels voor het fokken van gezelschapsdieren. Om naleving van deze regels en daarmee het welzijn van de dieren te bevorderen heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) meegewerkt aan een informatiepakket voor fokkers en dierenartsen. Daarnaast voert de NVWA inspecties uit om te controleren of de regels voor het fokken van huisdieren worden nageleefd.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Eťnderde telers buitenteelt houdt zich niet aan regels bij toepassing gewasbeschermingsmiddelen

[Gepubliceerd: 2020-05-20] Telers van gewassen die in de openlucht worden geteeld, zoals akkerbouwgewassen, vollegrondsgroenten, fruitgewassen of sierteeltgewassen houden zich onvoldoende aan de regels voor het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in verschillende buitenteelten. De NVWA voerde in 2019 121 controles uit in de buitenteelten om te controleren of telers zich bij het bespuiten van de gewassen aan de regels houden. Dit was slechts bij 67% van de telers het geval. In 2016 was dit nog 80%.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA wil betere naleving regels gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden

[Gepubliceerd: 2020-05-14] Eigenaren, huurders of pachters van percelen landbouwgrond in grondwaterbeschermingsgebieden ontvangen deze week een mail van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In deze mail aan 2.100 telers van land- en tuinbouwgewas worden de geldende regels en beperkingen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in deze gebieden onder de aandacht gebracht.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gebied met beregeningsverbod in verband met bruinrot weer verkleind

[Gepubliceerd: 2020-05-07] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de gebieden waar een beregeningsverbod geldt voor oppervlaktewater in verband met bruinrot recent weer in kaart gebracht. Op basis van dit onderzoek wordt de omvang van de verbodsgebieden in 2020 met bijna 12% gereduceerd. In de periode 2019 tot en met 2021 worden de beregeningsverbodsgebieden jaarlijks opnieuw door de NVWA afgebakend.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Intensief controleren voor een integere transportbranche

[Gepubliceerd: 2020-04-30] Samenwerkende overheidsorganisaties hebben in 2019 in de strijd tegen misstanden in de transportsector 54 bedrijven gecontroleerd. Daarbij zijn onder andere voor 3 miljoen euro aan boetes opgelegd. Om een eerlijke transportsector te krijgen is het erg belangrijk dat de sector integer is en blijft. Daar werken deze partners samen aan, ieder vanuit de eigen expertise.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Specifiek interventiebeleid natuurwetgeving aangepast

[Gepubliceerd: 2020-04-30] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hanteert met ingang van 1 juni 2020 een vernieuwd specifiek interventiebeleid op het gebied van natuurwetgeving. In het specifiek interventiebeleid staat beschreven hoe de NVWA optreedt tegen overtredingen op het gebied van de Wet natuurbescherming (voorheen Flora- en faunawet) en van de Wet implementatie Nagoya Protocol.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Landelijke ophokplicht per 29 april 2020 ingetrokken

[Gepubliceerd: 2020-04-28] Met ingang van 29 april 2020 wordt de landelijke ophokplicht ingetrokken die nu geldt voor bedrijven die commercieel pluimvee houden. Dat schrijft minister Schouten van LNV in een brief aan de kamer. Het risico op insleep van hoogpathogene vogelgriep is zoveel afgenomen dat de maatregel niet langer noodzakelijk is. De ophokplicht is twee maanden van kracht geweest.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA publiceert handboek Regelgeving voeding voor specifieke groepen

[Gepubliceerd: 2020-04-21] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een handboek Regelgeving voor specifieke groepen samengesteld en gepubliceerd. In het handboek wordt aandacht besteed aan voeding voor specifieke groepen als zuigelingen, jonge kinderen, zieke mensen en mensen met overgewicht. Onderwerpen als flesvoeding en peutermelk, dieetvoeding voor medisch gebruik, maaltijdvervangers, etc. komen aan bod. Het handboek is bestemd voor professionals en is te raadplegen via de site van de NVWA.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Maarten Ruys interim inspecteur-generaal NVWA

[Gepubliceerd: 2020-04-17] Maarten Ruys wordt per 1 mei a.s. interim inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Hij zal zich richten op de afronding van het proces van herbezinning en hij zal samen met de medewerkers en managers en de directieraad werken aan verdere verbeteringen in toezicht en handhaving. Het herstel van de relatie met de medezeggenschap en het werken aan vertrouwen zijn daarbij prioriteit. Hiermee maakt Maarten Ruys kwartier voor de IG die na hem hiermee verder kan. De ministerraad heeft kennisgenomen van de benoeming door minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in overeenstemming met minister Van Rijn voor Medische Zorg en Sport.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gebruik van oppervlaktewater voor de aardappelteelt

[Gepubliceerd: 2020-04-10] Het is mooi voorjaarsweer, en akkerbouwers gaan aan de slag om te zaaien en te poten. Aardappeltelers moeten zichzelf dan de vraag stellen: 'Mag ik mijn perceel beregenen met oppervlaktewater, voorafgaand aan de grondbewerking voor aardappelen?' De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wil de regels voor het gebruik van oppervlaktewater nog eens onder de aandacht brengen. Het gebruik van bronwater is niet aan fytosanitaire regels gebonden en is toegestaan.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA: DNA-onderzoek helpt bij monitoring invasieve exoten in zeehavens

[Gepubliceerd: 2020-04-01] In de Sloehaven bij Vlissingen is een pilotstudie gedaan naar in het water aanwezige DNA-sporen van uitheemse soorten. DNA-monitoring kan een goede aanvulling zijn om in de gaten te houden of er via de scheepvaart invasieve exoten in zeehavens worden geÔntroduceerd en verspreid. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is verantwoordelijk voor het monitoren en opsporen van uitheemse soorten. Het onderzoek is door Naturalis uitgevoerd in opdracht van de NVWA.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Landelijke ophokplicht verlengd

[Gepubliceerd: 2020-03-25] De landelijke ophokplicht die op 12 februari 2020 was ingesteld voor bedrijven met commercieel pluimvee wordt verlengd. Dat schrijft minister Schouten in een brief aan de kamer.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA: ToBRFV op tomaten-, paprika- en hete peperzaad uit meerdere landen

[Gepubliceerd: 2020-03-19] Meerdere zaadpartijen uit China, IsraŽl en JordaniŽ zijn positief getest voor het Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV). Eerder maakte de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) al bekend dat een partij tomatenzaad uit Peru positief getest is voor het virus. Het gaat nu zowel om tomatenzaad als om paprika- en hete peperzaad.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA treft bruinrot aan in partij pootaardappelen in haven Beverwijk

[Gepubliceerd: 2020-03-13] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een besmetting met bruinrot vastgesteld in een partij pootaardappelen van het ras Cara die in de haven van Beverwijk klaar stond voor verzending naar Egypte. Deze partij is afkomstig van een pootgoedteler in de provincie Friesland. De NVWA heeft onderzoek gedaan naar de bronnen en de omvang van de bruinrotbesmettingen. Onderzoek in de klonale lijn heeft geen besmettingen aan het licht gebracht waardoor wordt uitgegaan van introductie op het betreffende bedrijf.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Rob van Lint verlaat de NVWA

[Gepubliceerd: 2020-03-11] Rob van Lint heeft besloten per 1 mei 2020 terug te treden als inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Aanleiding hiervoor is het feit dat de Ondernemingsraad van de NVWA heeft aangegeven dat zij geen vertrouwen heeft in het onder zijn leiding opgestelde plan van aanpak voor het verbetertraject van de NVWA.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA neemt tientallen vogels in beslag rond vogelmarkt Zwolle

[Gepubliceerd: 2020-03-02] Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben in samenwerking met de politie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) 53 vogels in beslag genomen voor en tijdens de vogelmarkt in Zwolle. Het gaat om tangaras, putters en grijze roodstaartpapegaaien. Een handelaar is aangehouden.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA: gebruik van sulfiet in vlees minder maar nog steeds niet uitgebannen

[Gepubliceerd: 2020-02-24] Bij een risicogerichte inspectie eind 2019 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werd bij 15% van de geÔnspecteerde bedrijven, waarvan bekend is dat ze de afgelopen jaren sulfiet hadden gekocht, het gebruik van verboden sulfiet geconstateerd. In eerdere acties was dit overtredingspercentage nog 50%. Het gebruik van sulfiet in vlees lijkt af te nemen concludeert de NVWA.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Onderzoek BuRO NVWA: insecten kunnen veilig in diervoeder gebruikt worden

[Gepubliceerd: 2020-02-19] Larven van de zwarte soldaatvlieg, larven van de huisvlieg, meelwormen en kleine meelwormen die gekweekt worden op zogenoemde voormalige voedingsmiddelen (VVM) kunnen onder voorwaarden veilig gebruikt worden als ingrediŽnt voor diervoeder. Dat blijkt uit onderzoek van het bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Tot 12 maanden geŽist voor illegale export en handel in papegaaien

[Gepubliceerd: 2020-02-18] In dit onderzoek is er sprake van tientallen zendingen van papegaaiachtige met valse veterinaire documenten, sommige met groen geverfde vleugels of zwart geverfde snavels om ze op een andere soort te laten lijken. Een man uit Den Haag stond gisteren en vandaag samen met zijn vader, medepleger, terecht voor de rechtbank in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de hoofdverdachte illegale export en handel in papegaaien, het overtreden van veterinaire regels, valsheid in geschrift en oplichting. De hoofdverdachte hoorde een gevangenisstraf van 12 maanden tegen zich eisen.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep (HPAI) in Bulgarije, 2e R&O vervoersmiddelen verplicht

[Gepubliceerd: 2020-02-18] In verband met de uitbraak van de besmettelijke (hoog pathogene) variant van vogelgriep (oftewel HPAI) in Bulgarije moeten vervoermiddelen voor gevogelte [1] (onder andere pluimvee) of broedeieren, die leeg terugkeren of komen uit Bulgarije, onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een 2e reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan, op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats voor veetransportmiddelen ůf geregistreerde reinigings- en ontsmettingsplaats voor pluimveetransportmiddelen. Deze verplichting geldt eveneens voor EU-landen Polen, Slowakije, Hongarije, RoemeniŽ, TsjechiŽ, Duitsland en alle landen buiten de Europese Unie oftewel derde landen.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA spoort geiten- en schapenhouders aan om dieren te vaccineren

[Gepubliceerd: 2020-02-18] Schapen- en geitenhouders in Nederland ontvangen deze week een digitale nieuwsbrief van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In de nieuwsbrief legt de NVWA uit waarom het belangrijk is om geiten en schapen te vaccineren tegen Q-koorts.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Afrikaanse Varkenspest in Griekenland, 2e R&O vervoermiddelen verplicht

[Gepubliceerd: 2020-02-14] In verband met de uitbraak van Afrikaanse Varkenspest (AVP) in Griekenland onder gehouden varkens, moeten vervoermiddelen voor evenhoevigen[1] die terugkomen uit Griekenland onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een 2e reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats. Deze 2e R&O gold reeds voor de EU-risicolanden RoemeniŽ, Litouwen, Polen, Slowakije, Bulgarije en alle landen buiten de Europese Unie oftewel derde landen.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA controleert extra op regels uitrijden van mest

[Gepubliceerd: 2020-02-14] Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voeren de komende weken extra inspecties uit om te controleren of boeren zich houden aan de regels voor het uitrijden van mest. De NVWA start nu met deze inspecties omdat vanaf 16 februari 2020 weer drijfmest uitgereden mag worden op gras- en bouwland.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA: Etiketten van zuigelingenvoeding voldoen beter aan de wettelijke regels

[Gepubliceerd: 2020-02-13] De etiketten op zuigelingenvoeding voldoen in vergelijking met een aantal jaren geleden beter aan de wettelijke regels. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) deed in 2019 onderzoek naar de etikettering van zuigelingenvoeding. Bij de eerste inspectieronde bleek dat 74% van de etiketten volledig voldeed aan de regels. Dat is een verbetering ten opzichte van 2015, toen dat nog maar voor 53% van de etiketten gold. Het merendeel van de overtredingen was bovendien zodanig dat de kans op misleiding van de consument gering is. Ook werd er in 2019 nog maar 1 niet-toegestane gezondheidsclaim aangetroffen.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA-IOD onderzoekt illegale export van verwerkte dierlijke eiwitten

[Gepubliceerd: 2020-02-12] De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft dinsdag 11 februari 2 woningen en 3 bedrijfspanden in verschillende delen van Nederland doorzocht. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar de illegale export van verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van herkauwers. Er is onder meer administratie in beslag genomen. Ook is er voor ruim 4 miljoen euro beslag gelegd op banktegoeden en onroerend goed van de hoofdverdachte. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep (HPAI) in Duitsland, 2e R&O vervoersmiddelen verplicht

[Gepubliceerd: 2020-02-11] In verband met de uitbraak van de besmettelijke (hoog pathogene) variant van vogelgriep (oftewel HPAI) in Duitsland moeten vervoermiddelen voor gevogelte [1] (onder andere pluimvee) of broedeieren, die leeg terugkeren of komen uit Duitsland, onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een 2e reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan, op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats voor veetransportmiddelen ůf geregistreerde reinigings- en ontsmettingsplaats voor pluimveetransportmiddelen. Deze verplichting geldt eveneens voor EU-landen Polen, Slowakije, Hongarije, RoemeniŽ, TsjechiŽ en alle landen buiten de Europese Unie oftewel derde landen.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Ophokplicht commercieel gehouden vogels

[Gepubliceerd: 2020-02-11] Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt per 12 februari 2020 om 00:00 uur voor heel Nederland een ophokplicht in voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. De maatregel wordt genomen naar aanleiding van een recente besmetting bij een hobbylocatie in Bretzfeld, Duitsland.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA: Tomatenvirus ToBRFV ook aangetroffen op tomatenzaad

[Gepubliceerd: 2020-02-07] Het Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) dat vorig jaar bij een aantal Nederlandse tomatentelers is gevonden is nu ook aangetroffen op tomatenzaad dat uit Peru is geÔmporteerd. Dit tomatenzaad is in het handelsverkeer terecht gekomen. Dit blijkt uit traceringsonderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De gevolgen voor de tomatensector kunnen aanzienlijk zijn. Het ToBRFV is een zeer besmettelijk plantenvirus en kan schade veroorzaken in de teelt. ToBRFV is niet schadelijk voor mens en dier.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA legt half miljoen euro boete op aan bedrijf voor niet meewerken aan terugroepactie mogelijk besmet varkensvlees

[Gepubliceerd: 2020-01-23] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een vleesverwerkingsbedrijf een boete opgelegd van ruim EUR 500.000. Het bedrijf heeft in 2018, ondanks aandringen van de NVWA, onvoldoende maatregelen getroffen om varkensvlees dat mogelijk besmet was met Salmonella Goldcoast uit de handel te nemen. Daarnaast heeft de vleesverwerker zijn afnemers verzocht instructies van de NVWA om producten uit de handel te halen, te negeren.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep (HPAI) in TsjechiŽ, 2e R&O vervoersmiddelen verplicht

[Gepubliceerd: 2020-01-20] In verband met de uitbraak van de besmettelijke (hoog pathogene) variant van vogelgriep (oftewel HPAI) in TsjechiŽ moeten vervoermiddelen voor gevogelte [1] (onder andere pluimvee) of broedeieren, die leeg terugkeren of komen uit TsjechiŽ, onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een 2e reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan, op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats voor veetransportmiddelen ůf geregistreerde reinigings- en ontsmettingsplaats voor pluimveetransportmiddelen. Deze verplichting geldt eveneens voor EU-landen Polen, Slowakije, Hongarije, RoemeniŽ en alle landen buiten de Europese Unie oftewel derde landen.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Actueel overzicht reinigings- en ontsmettingsplaatsen pluimveetransportmiddelen

[Gepubliceerd: 2020-01-17] De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de lijst met geregistreerde reinigings- en ontsmettingsplaatsen voor pluimveetransportmiddelen geactualiseerd.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep (HPAI) in RoemeniŽ, 2e R&O vervoersmiddelen verplicht

[Gepubliceerd: 2020-01-15] In verband met de uitbraak van de besmettelijke (hoog pathogene) variant van vogelgriep (oftewel HPAI) in RoemeniŽ moeten vervoermiddelen voor gevogelte [1] (onder andere pluimvee) of broedeieren, die leeg terugkeren of komen uit RoemeniŽ, onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een 2 reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan, op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats voor veetransportmiddelen ůf geregistreerde reinigings- en ontsmettingsplaats voor pluimveetransportmiddelen. Deze verplichting geldt eveneens voor EU-landen Polen, Slowakije, Hongarije en alle landen buiten de Europese Unie oftewel derde landen.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep (HPAI) in Hongarije, 2e R&O vervoersmiddelen verplicht

[Gepubliceerd: 2020-01-13] In verband met de uitbraak van de besmettelijke (hoog pathogene) variant van vogelgriep (oftewel HPAI) in Hongarije moeten vervoermiddelen voor gevogelte [1] (onder andere pluimvee) of broedeieren, die leeg terugkeren of komen uit Hongarije, onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een 2 reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan, op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats voor veetransportmiddelen ůf geregistreerde reinigings- en ontsmettingsplaats voor pluimveetransportmiddelen. Deze verplichting geldt eveneens voor EU-landen Polen, Slowakije en alle landen buiten de Europese Unie oftewel derde landen.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Inspectie Beverwijkse Bazaar: 5 spoedsluitingen en vele overtredingen

[Gepubliceerd: 2020-01-12] Zaterdag 11 januari hebben meer dan 30 inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op de Beverwijkse Bazaar een uitgebreide inspectie uitgevoerd. In totaal zijn 93 levensmiddelenbedrijven en restaurants in de Bazaar aan een inspectie onderworpen. Aanleiding waren eerdere spoedsluitingen na muizenoverlast en meerdere signalen en constateringen van vooral plaagdierenoverlast.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep (HPAI) in Slowakije, 2e R&O vervoersmiddelen verplicht

[Gepubliceerd: 2020-01-10] In verband met de uitbraak van de besmettelijke (hoog pathogene) variant van vogelgriep (oftewel HPAI) in Slowakije moeten vervoermiddelen voor gevogelte [1] (onder andere pluimvee) of broedeieren, die leeg terugkeren of komen uit Slowakije, onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een 2 reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan, op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats voor veetransportmiddelen ůf geregistreerde reinigings- en ontsmettingsplaats voor pluimveetransportmiddelen. Deze verplichting geldt eveneens voor EU-land Polen en alle landen buiten de Europese Unie oftewel derde landen.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vogelgriep (HPAI) in Polen, 2e R&O vervoersmiddelen verplicht

[Gepubliceerd: 2020-01-03] In verband met de uitbraak van de besmettelijke (hoog pathogene) variant van vogelgriep (oftewel HPAI) in Polen moeten vervoermiddelen voor gevogelte [1] (onder andere pluimvee) of broedeieren die terugkomen uit Polen onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een 2 reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats voor veetransportmiddelen ůf geregistreerde reinigings- en ontsmettingsplaats voor pluimveetransportmiddelen. Deze verplichting geldt eveneens voor alle landen buiten de Europese Unie oftewel derde landen.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

NVWA controleert op aangescherpte regels e-sigaret

[Gepubliceerd: 2017-06-23] Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) starten vanaf 1 juli 2017 met inspecties om te controleren of kermisexploitanten en andere ondernemers zich houden aan de leeftijdsgrens en het reclame- en sponsoringsverbod voor elektronische sigaretten en navulverpakkingen zonder nicotine.
Jaar: 2017 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier