Beschikking Gemeente Assen

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure)

[Gepubliceerd: 2023-08-01] Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum: - Akkerland, Hakselaar, Dorser , 36 woningen, aanvraag OBM voor de aanleg van 36 gesloten bodemenergiesystemen buiten inrichtingen in het interferentiegebied Kloosterakker (Fase 1) te Assen, 12 september 2023.
Jaar: 2023 Gemeente Assen Documenten: 1

📁 Download volledig dossier (ZIP)

Documenten (1)
Attribuut Waarde
Identifier nl.gm0106.2k.2023.58
Aanbieder (Naam) Gemeente Assen
Titel Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure)
Beschrijving Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum: - Akkerland, Hakselaar, Dorser , 36 woningen, aanvraag OBM voor de aanleg van 36 gesloten bodemenergiesystemen buiten inrichtingen in het interferentiegebied Kloosterakker (Fase 1) te Assen, 12 september 2023.
Thema Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Publicatiedatum 2023-08-01
Jaar 2023
Type 2k - Beschikking
Aanbieder (Code) gm0106
Totaal aantal documenten 1
Bron Originele publicatie
Verkregen op 2023-12-01
Aantal pagina's in dossier 1