Nieuwsberichten Gemeente Ede

Vernieuwde tekst van artikel 1 Grondwet onthuld in Raadhuis Ede

[Gepubliceerd: 2023-06-02] In het Raadhuis van Ede vond op donderdag de onthulling plaats van de vernieuwde tekst van artikel 1 van de Grondwet. In het bijzijn van de Edese gemeenteraad en vertegenwoordigers van de Koplopersgroep en de Edese regenbooggemeenschap, onthulden burgemeester Verhulst en wethouder Karin Bijl (inclusie) de nieuwe tekst, die weer te zien is op de muur in de hal van het Raadhuis.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Ede maakt wederom financiële keuzes in najaar

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Net als vorig jaar heeft het college van B&W een beleidsarme perspectiefnota vastgesteld. Hiervoor is gekozen door de onzekerheid over de bijdragen van het Rijk aan Ede de komende jaren. Slechts voor een aantal urgente onderwerpen wordt nu budget vrijgemaakt. Nieuwe beleidskeuzes worden integraal afgewogen bij de Programmabegroting 2024-2027 dit najaar.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Medaille van Verdienste voor Ellen Bouter-van Rijnbach

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Ellen Bouter-van Rijnbach heeft vanuit het college van B&W de Medaille van Verdienste van de gemeente Ede ontvangen. Deze medaille werd uitgereikt tijdens het Cultureel Café Dante in Cultura op donderdag 25 mei.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Medaille van Verdienste voor Ellen Bouter-van Rijnbach

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Ellen Bouter-van Rijnbach heeft vanuit het college van B&W de Medaille van Verdienste van de gemeente Ede ontvangen. Deze medaille werd uitgereikt tijdens het Cultureel Café Dante in Cultura op donderdag 25 mei.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Programma Airborne Ede-maand 2023 bekend

[Gepubliceerd: 2023-05-24] Het programma van de Airborne Ede-maand 2023 is bekend. September staat in het teken van drie grote herinneringsevenementen. Die verbinden we door culturele en educatieve activiteiten zoals een klassendag, tentoonstellingen, muziek, vlaggen en nog veel meer.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gemeente Ede ondertekent Direct Duidelijk Deal

[Gepubliceerd: 2023-05-16] Gemeente Ede start met een project om duidelijkere, meer begrijpelijke brieven te schrijven voor inwoners. Op 16 mei ondertekenden wethouder Karin Bijl, gemeentesecretaris René Groen en een heel aantal medewerkers de landelijke Direct Duidelijk Deal. De gemeente belooft hiermee serieus te werken aan duidelijke en begrijpelijke communicatie.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Ede: uitbreiding boerenbedrijven mogelijk met forse stikstofreductie

[Gepubliceerd: 2023-05-16] Gemeente Ede wil het uitbreiden of aanpassen van boerenbedrijven weer mogelijk maken. Voorwaarde is wel dat stikstofuitstoot van een bedrijf fors vermindert. De gemeente heeft verzoeken om te mogen uitbreiden of aanpassen op pauze gezet, in afwachting van nieuwe landelijke regels. Die regels komen waarschijnlijk pas in 2024. Daarom komt Ede nu met eigen tijdelijke regels.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gemeente Ede vraagt 1,2 miljoen aan voor isolatie van koopwoningen

[Gepubliceerd: 2023-05-16] Gemeente Ede heeft bij het Rijk een aanvraag ingediend voor ruim 1,2 miljoen euro om woningeigenaren te helpen met energie besparen. Met dit geld kunnen 852 woningen met energielabel D, E, F of G beter geïsoleerd worden. De subsidie komt dit najaar beschikbaar.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Juridisch Loket opent servicepunt in het gemeentehuis van Ede

[Gepubliceerd: 2023-05-12] Het Juridisch Loket is vanaf 1 mei ook te vinden in het gemeentehuis van Ede. Het Juridisch Loket biedt inwoners met een laag inkomen gratis juridisch advies. Zij kunnen hier terecht met een korte vraag, maar kunnen ook uitgebreidere persoonlijke hulp krijgen bij het oplossen van hun juridische problemen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Criminele zzpers in de zorg

[Gepubliceerd: 2023-05-09] De laatste jaren zien we een flinke stijging van het aantal zzpers in de zorg. Het RIEC Oost-Nederland krijgt steeds meer signalen dat criminele zzpers in de zorg actief zijn, waarbij hun cliënten niet alleen verstoken blijven van goede zorg, maar ook gevaar lopen slachtoffer te worden van, of geronseld te worden voor, criminele praktijken. Naar aanleiding van signalen hieromtrent onder andere in Ede, drongen wij aan op nader onderzoek, waarna het RIEC hier een eerste verkenning op uitvoerde in de vorm van deze fenomeenanalyse.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Burgemeester sluit drugspand Lunteren

[Gepubliceerd: 2023-05-08] Op 1 februari jl. zijn er in een pand in Lunteren (hard)drugs en een grote hoeveelheid voorwerpen en stoffen voor de productie van harddrugs aangetroffen. Om hiertegen op te kunnen treden, werken de politie, het OM, de Omgevingsdienst de Vallei en de gemeente ieder vanuit hun eigen rol samen. De gemeente neemt het zogenaamde bestuursrechtelijke traject op zich. Dat maakt dat burgemeester René Verhulst heeft besloten om het betreffende pand vanaf vandaag voor de duur van 6 maanden te sluiten. Hij neemt dit besluit op grond van artikel 13b van de Opiumwet. De productie en handel in harddrugs is levensgevaarlijk en een ernstig strafbaar feit. De sluiting is noodzakelijk om het woon- en leefklimaat te beschermen en de openbare orde te herstellen. Gedurende deze 6 maanden mag niemand het pand betreden. Ook de eigenaar niet.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Aangepaste planning werkzaamheden Enkalaan / Bennekomseweg

[Gepubliceerd: 2023-05-02] Vanaf 12 april 2023 werken we aan het kruispunt Enkalaan/ Bennekomseweg. Helaas hebben we meer tijd nodig om de werkzaamheden af te ronden. Dit betekent dat het langer duurt voordat u weer via het kruispunt kunt rijden en fietsen. We verwachten dat het kruispunt medio juni open kan.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Ga in gesprek met René Verhulst

[Gepubliceerd: 2023-05-02] René Verhulst is sinds september 2017 burgemeester van Ede. En hij gaat nog even door, want hij is afgelopen maart door de raad aanbevolen voor herbenoeming. Een mooi moment om burgemeester Verhulst en de mens achter de ambtsketen beter te leren kennen. Daarom organiseren we op woensdag 17 mei In gesprek met René Verhulst op de CHE in Ede.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Jan Hilgerspenning voor bestuur ZVV Ede

[Gepubliceerd: 2023-05-01] Het bestuur van zaalvoetbalvereniging ZVV Ede heeft op 28 april de Jan Hilgerspenning van de gemeente Ede ontvangen. Burgemeester René Verhulst reikte deze gemeentelijke onderscheiding uit tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen. Na dit seizoen promoveert ZVV naar de eredivisie.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Koninklijke onderscheiding voor 29 inwoners gemeente Ede

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Burgemeester René Verhulst heeft woensdag 26 april 2023 aan 29 inwoners van Ede een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse Lintjesregen ter gelegenheid van de viering van Koningsdag op 27 april.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Wegwerkzaamheden en omleidingen in mei en juni

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Op dit moment werken de bouwers hard aan de aanleg van de Parklaan en de bouw van het nieuwe station Ede-Wageningen. Helaas levert dit voor u als inwoner ook gedoe op, zoals afgesloten wegen, omleidingen en treinen die niet rijden. Met dit overzicht bent u weer op de hoogte van waar u de komende tijd rekening mee moet houden als u op pad gaat.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Opvang dak- en thuislozen komende winter niet bij zwembad De Vrije Slag

[Gepubliceerd: 2023-04-25] De noodopvang voor dak- en thuislozen in zwembad de Vrije Slag in Bennekom heeft goed gefunctioneerd, maar komt volgende winter niet terug. Dat blijkt uit een evaluatie die de gemeente met direct betrokkenen heeft gehouden. Ede gaat op zoek naar een structurele oplossing.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Ambitie Kernhem Noord: groene wijk met 2500 woningen

[Gepubliceerd: 2023-04-18] In de nieuwe wijk komen 2500 tot 2700 woningen. Eén kwart daarvan in de vorm van appartementen en driekwart grondgebonden woningen. Het college wil voldoende betaalbare woningen realiseren: 30 % sociale huur en 10% sociale koop of koopgarant woningen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Burgemeester Van Schaik reikt in Harderwijk een Koninklijke onderscheiding uit aan Edenaar Joost Fraanje

[Gepubliceerd: 2023-04-14] De heer Fraanje uit Bennekom is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Van Schaik van Harderwijk heeft hem op donderdag 13 april de versierselen opgespeld die horen bij deze Koninklijke onderscheiding.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

De Staat van Ede: inwoners tevreden over hun woning en woonomgeving

[Gepubliceerd: 2023-04-11] Inwoners van Ede zijn zeer tevreden over hun woning en woonomgeving, zo blijkt uit het recente onderzoek 'De Staat van Ede'. Dit onderzoek vergelijkt de cijfers en ontwikkelingen van Ede met die van de provincie Gelderland en het landelijke gemiddelde.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Podcastserie en buitenexpositie over evacuaties in 1944

[Gepubliceerd: 2023-04-11] Op 12 april 2023 wordt het project IK KOM TERUG - herinneringen aan de evacuatie van 1944-1945 in gemeente Arnhem, Ede, Renkum en Overbetuwe gelanceerd. Honderdtien burgers deelden hun eigen evacuatieverhaal of dat van hun familie die na de Slag om Arnhem (1944) huis en haard moesten verlaten. Twintig van deze persoonlijke herinneringen komen samen in een buitenexpositie op vijf locaties én er komt een podcastserie met de herinneringen verteld door jongeren.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Spoedsluiting pand in Bennekom beëindigd

[Gepubliceerd: 2023-04-07] Vrijdag 7 april wordt de spoedsluiting van een pand aan de Molenstraat in Bennekom beëindigd. Het pand was vrijdag 31 maart op last van de burgemeester direct gesloten in verband met een risico voor de openbare orde en veiligheid. Tijdens een controle werden er overtredingen geconstateerd van de Wet wapens en munitie, waarbij onder andere een vuurwapen, een gasdrukpistool, een boksbeugel, meerdere messen, tasers en een honkbalknuppel werden gevonden. Aangezien het bedrijf voor publiek toegankelijk is, was dat voor de burgemeester aanleiding om het direct te sluiten en verder onderzoek af te wachten.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Ede sluit jaarrekening 2022 met een positief resultaat van 4,6 miljoen

[Gepubliceerd: 2023-04-06] De jaarrekening 2022 van de gemeente Ede sluit met een positief netto resultaat van 4,6 miljoen. De financiële positie van de gemeente is stabiel, ondanks een veelbewogen jaar.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Edes noodfonds voor inwoners met financiële problemen

[Gepubliceerd: 2023-04-04] Inwoners van de gemeente Ede die door de gestegen kosten in financiële problemen komen, kunnen vanaf 15 mei een beroep doen op een gemeentelijk noodfonds.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Burgemeester sluit per direct pand in Bennekom vanwege vondst van wapen

[Gepubliceerd: 2023-04-01] Vrijdagavond 31 maart is op last van de burgemeester een bedrijfspand in Bennekom per direct gesloten. Burgemeester René Verhulst heeft dit besluit genomen op grond van de APV.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Raad beveelt burgemeester René Verhulst aan voor herbenoeming

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Burgemeester René Verhulst (1960) is sinds 8 september 2017 burgemeester van Ede. Nu zijn eerste ambtsperiode bijna voorbij is heeft burgemeester Verhulst aangegeven graag voor een tweede termijn herbenoemd te willen worden. De afgelopen maanden heeft een vertrouwenscommissie van vier fractievoorzitters het functioneren van de burgemeester beoordeeld. In een besloten vergadering op donderdag 30 maart besprak de raad zijn bevindingen en stemde in met de herbenoeming
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Aanwijzing nieuwe omroep

[Gepubliceerd: 2023-03-29] Tot 15 maart 2024 verzorgt Stichting Omroep Ede de uitzendingen op lokale radio en TV in Ede. Na deze datum kan een andere organisatie deze rol overnemen. Het is ook mogelijk dat Omroep Ede blijft.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Functieverandering biedt stoppende boeren nieuwe kansen

[Gepubliceerd: 2023-03-28] Gemakkelijk en snel een nieuwe bestemming vastleggen voor een agrarisch bedrijf dat gestopt is, of gaat stoppen. Dat is het doel van een nieuwe regeling die de gemeente Ede heeft gemaakt.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gemeente zoekt nieuw Kindercollege Ede

[Gepubliceerd: 2023-03-21] Zit je in groep 5, 6 of 7 van de basisschool, dan kun je solliciteren naar deze hele bijzondere en eervolle functie!
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Stikstof knelpunt in Edese bouwprojecten

[Gepubliceerd: 2023-03-21] Het is steeds moeilijker om een vergunning te verlenen voor nieuwe bouwprojecten in de gemeente Ede. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gemeente stimuleert aantrekkelijke gevels in Ede-centrum

[Gepubliceerd: 2023-03-21] Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een verlenging van het gevelverbeteringfonds. Het fonds is bedoeld om lelijke gevels in het centrum van Ede op te knappen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Iepenziekte slaat toe in Ede: bomenkap noodzakelijk

[Gepubliceerd: 2023-03-16] In de gemeente Ede zijn 87 bomen besmet met de iepenziekte. Deze bomen worden zo snel mogelijk verwijderd om verdere besmetting te voorkomen. De werkzaamheden zijn gestart op 15 maart.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Plannen voor wonen en werken in de KennisAs Ede-Wageningen

[Gepubliceerd: 2023-03-16] In de KennisAs Ede-Wageningen komt ruimte voor wonen, kennisintensief werk en onderzoek, onderwijs, natuur en recreatie. Deze week stelden de colleges van B&W van beide gemeenten de startnotitie KennisAs vast. In april wordt dit document besproken in de gemeenteraden van Ede en Wageningen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Voorlopige telling verkiezingen bekend, nog niet compleet

[Gepubliceerd: 2023-03-16] In gemeente Ede was een hoge opkomst voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en de waterschappen. De telling van de gemeentelijke stemming is nog niet compleet. We hebben de voorlopige telling inmiddels doorgegeven.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

College kiest scenarios WFC Experience

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Afgelopen december werd het bestemmingsplan voor de WFC Experience door de Raad van State vernietigd. Eind januari heeft het college van B&W daarom besloten om samen met de Stichting WFC een vijftal scenarios uit te werken voor de Experience. In het college is dinsdag besloten om met de uitwerking van twee van deze scenarios verder te gaan; een aangepast plan in de bestaande Mauritskazerne en stoppen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Grote brand in de flat Elskamp (Van der Hagenstraat, Ede)

[Gepubliceerd: 2023-03-15] Op woensdagmiddag woedde een grote brand in de flat Elskamp in Ede. De brandweer heeft een aantal appartementen ontruimd.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Acht Pluimen voor Edese kinderen en jongeren

[Gepubliceerd: 2023-03-10] Burgemeester René Verhulst heeft vrijdag 10 maart tijdens een feestelijke bijeenkomst in Cultura acht pluimen uitgereikt aan kinderen en jongeren uit de gemeente Ede.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Burgemeester Verhulst reikt een Koninklijke onderscheiding uit aan Wim Booij

[Gepubliceerd: 2023-03-09] De heer Booij uit Ede is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester René Verhulst heeft hem op donderdag 9 maart de versierselen opgespeld die horen bij deze Koninklijke onderscheiding.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Ede komt met winterfonds voor gestegen energiekosten kleine ondernemingen en maatschappelijke organisaties

[Gepubliceerd: 2023-03-07] De gemeente Ede start een winterfonds om kleine ondernemingen en maatschappelijke organisaties tegemoet te komen in de gestegen energiekosten. De provincie Gelderland heeft voor dat doel de gemeente Ede 571.500 gegeven.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Eerste kilometer aan hagen aangeplant

[Gepubliceerd: 2023-03-02] De gemeente Ede is samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een project gestart om meer heggen en hagen in Ede aan te leggen. De voorbije decennia zijn er veel heggen en hagen verdwenen uit het landschap. Dankzij drie inwoners werd er de voorbije weken in totaal 1138 meter aan bijenhaag en voederhaag in het Edese landschap terug gebracht.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Ede verstrekt alvast 500,- aanvullende energietoeslag

[Gepubliceerd: 2023-02-22] De gemeente Ede gaat alvast een aanvullend bedrag betalen aan alle mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum, die in 2022 energietoeslag hebben ontvangen. Zij krijgen komende weken 500,- op hun rekening bijgeschreven. Zij hoeven daar niets voor te doen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Ede: Hoofdstad van Foodvalley

[Gepubliceerd: 2023-02-21] Ede gaat de komende jaren groeien, dat is iets wat zeker is. De verwachting is dat we in 2040 ongeveer 150.000 inwoners hebben. Maar met die groei moeten we ook stappen maken in de ontwikkeling van wonen, werken en recreëren. Ede ziet kansen om de ontwikkeling van de stedelijke groei te combineren met de rust van de Veluwe.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Energieverbruik in Ede met 15 procent gedaald

[Gepubliceerd: 2023-02-21] Ondanks de groei in woningen en bedrijven is het energieverbruik in Ede tussen 2013 en 2020 met 15 procent gedaald. Dit is twee keer zoveel als gemiddeld in Nederland. Inwoners, bedrijven en instellingen leveren een belangrijke bijdrage aan het behalen van de Edese klimaatdoelen. Dit blijkt uit de Duurzame Energie Monitor Ede 2022.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Zonnelint langs snelwegen A12 - A30

[Gepubliceerd: 2023-02-14] Gemeente Ede wil meer zonne-energie opwekken op restgronden. Daarom werkt zij aan een Zonnelint A12 - A30. Het plan is om in bermen, wallen en eventueel op geluidschermen langs deze snelwegen zonnepanelen plaatsen. Uit verder onderzoek moet blijken wat de mogelijkheden zijn.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Ede steunt Turkije en Syrië

[Gepubliceerd: 2023-02-14] Nog dagelijks zijn de beelden te zien van de ramp die zich heeft voltrokken in Syrië en Turkije. De verschrikkelijke gevolgen van de aardbeving in beide landen zijn pijnlijk zichtbaar.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Voormalig Victoria Vestaterrein krijgt 340 nieuwe woningen

[Gepubliceerd: 2023-02-07] De kantoren van het voormalige Victoria Vesta terrein aan de Loevestein in de wijk Veldhuizen, krijgen een bestemming wonen. Het ontwerp-bestemmingsplan dat het college van B&W vandaag vaststelde, maakt de weg vrij om naast 270 appartementen in de voormalige kantoorpanden, ook 70 nieuwe woningen te bouwen. De 270 appartementen worden momenteel gerealiseerd of kennen al een nieuwe bewoner.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bouwen aan de stad van morgen: 7000 woningen erbij in Ede in 2030

[Gepubliceerd: 2023-02-07] Op 7 februari heeft het college ingestemd met de Woondeal 2022-2030 voor de Regio Foodvalley. In deze deal maakt Ede met de overige gemeenten van Regio Foodvalley, de provincies Gelderland en Utrecht en het Rijk afspraken over de woningbouwproductie in onze regio tot en met 2030. De regio Foodvalley heeft de ambitie om 25.000 woningen te bouwen tot 2030. Hiervan neemt de gemeente Ede er 7000 voor haar rekening.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Koninklijke onderscheiding voor Jessica Laumen-de Valk

[Gepubliceerd: 2023-02-03] Mevrouw Laumen-de Valk uit Ede is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester René Verhulst heeft haar op vrijdag 3 februari de versierselen opgespeld die horen bij deze Koninklijke onderscheiding.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Uitgiftepunt gratis menstruatie-producten op Dulon College

[Gepubliceerd: 2023-02-03] Ook het Dulon College heeft sinds donderdag een uitgiftepunt voor menstruatieproducten, ook wel een MUP genoemd. Het is een extra voorziening voor vrouwen en meisjes die weinig of niet genoeg financiële middelen hebben om deze producten zelf aan te schaffen. Bij dit uitgiftepunt mogen ze die gratis meenemen. Inmiddels zijn er in de gemeente Ede meer dan tien van dit soort punten gerealiseerd.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Brief van gemeente Rhenen over belastingaanslag

[Gepubliceerd: 2023-02-01] Sommige inwoners van onze gemeente hebben een brief van gemeente Rhenen gekregen over de aankomende belastingaanslag. Dit heeft te maken met de instellingen op de website mijn.overheid.nl. We begrijpen dat dit erg verwarrend is, daarom leggen we u graag uit hoe u dit kunt aanpassen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

LED-verlichting op Edese sportparken

[Gepubliceerd: 2023-01-31] Het college van burgemeester en wethouders wil dit jaar LED-verlichting aanleggen op alle gemeentelijke buitensportparken. Het college vraagt aan de gemeenteraad om het geld hiervoor ter beschikking te stellen. De gemeente wil zo snel het energieverbruik terugdringen én de energierekening voor de sportverenigingen verlagen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Natuurinclusief boeren op Edese pachtgronden

[Gepubliceerd: 2023-01-31] Pachtgronden van de gemeente Ede worden natuurinclusief beheerd door Edese boeren. Dat is de uitkomst van een openbare inschrijving. In totaal 17 boeren pachten de komende zes jaar in totaal 61 hectare landbouwgrond die de gemeente in eigendom heeft.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Beschermde status voor graven Molukse KNIL-militairen

[Gepubliceerd: 2023-01-27] De gemeente Ede geeft de graven van 30 Molukse militairen uit het Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL) een beschermde status. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Het college wil met dit besluit erkenning geven aan de gemeenschap en de herinnering aan de Molukse KNIL-militairen in ere houden.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Beschermde status voor graven Molukse KNIL-militairen

[Gepubliceerd: 2023-01-27] De gemeente Ede geeft de graven van 30 Molukse militairen uit het Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL) een beschermde status. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Het college wil met dit besluit erkenning geven aan de gemeenschap en de herinnering aan de Molukse KNIL-militairen in ere houden.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gemeente Ede opent crisisnoodopvang aan de Galvanistraat in Ede

[Gepubliceerd: 2023-01-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een crisisnoodopvang (CNO) te openen in een leegstaand kantoorgebouw aan de Galvanistraat 9 in Ede. Op deze locatie zal de gemeente een opvang openen voor maximaal 111 asielzoekers. Dit is in eerste instantie voor een periode van 6 maanden.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gemeente Ede opent crisisnoodopvang aan de Galvanistraat in Ede

[Gepubliceerd: 2023-01-24] Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een crisisnoodopvang (CNO) te openen in een leegstaand kantoorgebouw aan de Galvanistraat 9 in Ede. Op deze locatie zal de gemeente een opvang openen voor maximaal 111 asielzoekers. Dit is in eerste instantie voor een periode van 6 maanden.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Jan Hilgerspenning voor Jacomien Wijnbergen

[Gepubliceerd: 2023-01-11] Mevrouw Jacomien Wijnbergen uit Ede heeft op 11 januari de Jan Hilgerspenning van de gemeente Ede ontvangen. Burgemeester René Verhulst reikte deze gemeentelijke onderscheiding uit tijdens een receptie van de PCOB (Christelijke Ouderenbond) afdeling Ede.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Jan Hilgerspenning voor Jacomien Wijnbergen

[Gepubliceerd: 2023-01-11] Mevrouw Jacomien Wijnbergen uit Ede heeft op 11 januari de Jan Hilgerspenning van de gemeente Ede ontvangen. Burgemeester René Verhulst reikte deze gemeentelijke onderscheiding uit tijdens een receptie van de PCOB (Christelijke Ouderenbond) afdeling Ede.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Ook energietoeslag voor studenten in Ede

[Gepubliceerd: 2023-01-10] Studenten die in Ede op kamers wonen, kunnen vanaf 16 januari alsnog energietoeslag aanvragen over 2022. De energietoeslag is een regeling die huishoudens met een laag inkomen helpt om de sterk gestegen energierekening te betalen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Ook energietoeslag voor studenten in Ede

[Gepubliceerd: 2023-01-10] Studenten die in Ede op kamers wonen, kunnen vanaf 16 januari alsnog energietoeslag aanvragen over 2022. De energietoeslag is een regeling die huishoudens met een laag inkomen helpt om de sterk gestegen energierekening te betalen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Start werkzaamheden Museumplein in Ede

[Gepubliceerd: 2023-01-09] In opdracht van gemeente Ede start aannemer Van de Haar met het opnieuw inrichten van het Museumplein. Naar verwachting is het grootste deel van het plein in april 2023 klaar. Wethouder Jan Pieter van der Schans gaf samen met de ondernemers van het plein het startsein voor de werkzaamheden.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Jan Hilgerspenning voor Astrant

[Gepubliceerd: 2023-01-06] Stephan Beumer, Xander van Soelen en Twan Spierings, drie drijvende krachten achter Astrant hebben op vrijdag 6 januari de Jan Hilgerspenning ontvangen. Burgemeester René Verhulst reikte deze gemeentelijke onderscheiding uit tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Ede in Cultura.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Nieuwjaarstoespraak burgemeester René Verhulst

[Gepubliceerd: 2023-01-06] Nieuwjaarstoespraak door burgemeester René Verhulst. De toespraak is gegeven tijdens de nieuwjaarsreceptie van vrijdag 6 januari 2023 in Cultura Ede.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Sterke groei Ede door geboorten

[Gepubliceerd: 2023-01-06] In 2022 groeide het aantal inwoners in Ede met 1.920 tot een aantal van 121.906 inwoners. Deze groei heeft vooral te maken met het hoge aantal geboren babys in Ede. In vergelijking met de andere 100.000+ steden bezet Ede hiermee een tweede plek, na Almere. De bevolkingsgroei in Ede is daarnaast toe te schrijven aan een aantal verhuizingen en een positief migratiesaldo. Dat laatste heeft voor het grootste deel betrekking op de opvang van Oekraïners in de gemeente.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bestemmingsplan World Food Experience vernietigd door Raad van State

[Gepubliceerd: 2022-12-28] De Raad van State heeft woensdag 28 december 2022 uitspraak gedaan in de beroepsprocedure van de Stichting Milieuwerkgroepen Ede tegen het bestemmingsplan voor de World Food Experience. Helaas heeft de Raad van State geoordeeld dat de gemeente het bestemmingsplan niet goed onderbouwd heeft.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

In 2023 eenrichtingsverkeer op de Bennekomseweg en Edeseweg

[Gepubliceerd: 2022-12-08] Vanwege de aanleg van de Parklaan zijn de Bennekomseweg en Edeseweg vanaf januari 2023 een jaar lang met de auto alleen vanuit Ede richting Bennekom te berijden. Gemotoriseerd verkeer vanuit Bennekom wordt omgeleid via de Dr. W. Dreeslaan. Ook fietsers en reizigers met het openbaar vervoer ervaren gevolgen van de werkzaamheden.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gemeente Ede verhoogt inkomensregelingen

[Gepubliceerd: 2022-12-06] In 2023 krijgen minima een hogere tegemoetkoming van de gemeente Ede. Het College van B&W heeft hiertoe besloten omdat de kosten voor inwoners blijven stijgen door de inflatie en de hoge energieprijzen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Zonnewal Ede A12

[Gepubliceerd: 2022-12-06] De geluidswal bij de A12 wordt een Zonnewal. Dit betekent dat een deel van de geluidswal met zonnepanelen wordt bedekt.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Ede schrapt grote zonnevelden op landbouwgrond

[Gepubliceerd: 2022-12-06] Gemeente Ede past het beleid voor grote zonnevelden aan. Dit betekent dat zonnevelden groter dan 2 hectare niet langer op landbouwgrond mogelijk zijn.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Betaalbaarheid en beschikbaarheid centraal in prestatieafspraken

[Gepubliceerd: 2022-12-06] De Gemeente Ede, Woonstede, Huurdersbond Ede e.o. en de Huurdersorganisatie Bennekom hebben nieuwe afspraken gemaakt over wonen in de gemeente Ede. Zij maken elk jaar nieuwe prestatieafspraken voor het aankomende jaar en toetsen ook de meerjarige afspraken op actualiteit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Cameratoezicht in deel wijk Veldhuizen

[Gepubliceerd: 2022-12-06] De gemeente Ede heeft besloten om in aanloop naar en gedurende de jaarwisseling 2022/2023 opnieuw cameratoezicht in te zetten in een deel van de wijk Veldhuizen. Vanaf woensdag 7 december zullen cameras de hulpdiensten ondersteunen bij hun werk.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Ede baalt van minder treinen en bussen

[Gepubliceerd: 2022-11-29] Vanaf zondag 11 december rijden er minder bussen en treinen. Door minder reizigers, stijgende kosten en het personeelstekort heeft de NS de dienstregeling aangepast. De provincie Gelderland heeft besloten dat er minder bussen rijden in de regio.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Noodopvang buitenslapers op terrein Zwembad de Vrije slag

[Gepubliceerd: 2022-11-16] Het college van burgemeester en wethouders heeft een vergunning aangevraagd om van 1 december 2022 tot en met 31 maart 2023 op het terrein van Zwembad de Vrije Slag een noodopvang voor dak- en thuislozen te realiseren. De noodopvang is bedoeld voor mensen die nu buiten slapen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Onderzoek naar aardwarmte in Ede

[Gepubliceerd: 2022-11-15] In de gemeente Ede wordt gezocht naar mogelijkheden om gebruik te maken van aardwarmte. Dit gebeurt door verschillende organisaties: Provincie Gelderland, Energie Beheer Nederland en Aardwarmte Ede B.V.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Muziekvereniging OBK Otterlo bestaat 100 jaar

[Gepubliceerd: 2022-11-12] Dit jaar bestaat Muziekvereniging Oefening Baart Kunst (OBK) Otterlo 100 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum hebben zij een Galaconcert gegeven in de grote zaal van het Kulturhus in Wekerom. Burgemeester René Verhulst was hierbij aanwezig en overhandigde hen een cheque ter waarde van 1000 voor dit bijzondere jubileum.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gemeente maakt Flexwoningen mogelijk

[Gepubliceerd: 2022-11-08] De druk op de woningmarkt is enorm, zeker voor huurwoningen in de sociale sector. Met de introductie van een flexibel woonconcept kunnen op korte termijn tijdelijke woningen worden gerealiseerd.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Koninklijke Erepenning voor Muziekvereniging Excelsior Harskamp

[Gepubliceerd: 2022-11-06] Dit jaar bestaat Muziekvereniging Excelsior Harskamp 100 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft de Koning besloten om de Koninklijke Erepenning toe te kennen aan de vereniging. Locoburgemeester Arnold Versteeg heeft de erepenning op zaterdag 5 november uitgereikt aan het bestuur van Excelsior Harskamp tijdens een jubileumreceptie voorafgaand aan het jaarlijkse Marsconcert.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Ede stelt subsidie beschikbaar voor festivals gericht op jongeren

[Gepubliceerd: 2022-11-01] Initiatiefnemers van evenementen of festivals in de gemeente Ede kunnen binnenkort subsidie aanvragen. Vanaf 10 november start de gemeente Ede met een nieuwe stimuleringsregeling voor festivals. In totaal wordt 50.000 beschikbaar gesteld. De gemeente beoogt met deze regeling een aantrekkelijk cultuuraanbod te realiseren voor jongeren.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Inwoners gemeente Ede kunnen energie besparen met gratis advies en producten

[Gepubliceerd: 2022-10-31] Gemeente Ede start tijdens de Nationale Klimaatweek een campagne om Edenaren te helpen met energie besparen. Het landelijke prijsplafond op energie helpt veel inwoners de kosten te verlagen maar er is nog veel meer mogelijk.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Jan Hilgerspenning voor Zeynab Mohamed

[Gepubliceerd: 2022-10-27] Mevrouw Zeynab Mohamed uit Ede heeft op 27 oktober de Jan Hilgerspenning van de gemeente Ede ontvangen. Zij ontvangt deze penning door haar bijzondere bijdrage aan de Edese samenleving. Burgemeester René Verhulst reikte deze gemeentelijke onderscheiding uit op een bijeenkomst georganiseerd door werkgroep Wereldvrouwen in het Kernhuis.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Integraal Veiligheidsplan 2023-2026

[Gepubliceerd: 2022-10-18] De gemeente Ede zet zich in voor een veilige woon- en leefomgeving van de Edese inwoners, organisaties en bedrijven. Dat kunnen we niet alleen en doen dat met een groot aantal maatschappelijke partners, zoals politie, Openbaar Ministerie, scholen, woningbouwcorporaties en zorgpartners. Zo weten we wat er speelt en kunnen we doen wat nodig is. De onderwerpen waar we ons de komende vier jaar op zullen gaan richten zijn beschreven in het Integraal veiligheidsplan dat vandaag door het college van B&W is vastgesteld.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Plan voor verbouwing pand Cultura

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Het college van burgemeester en wethouders wil het gebouw van Cultura - het centrum voor kunst en cultuur - verbouwen. In het pand komt mogelijk een plek voor Poppodium Astrant. Grand café De Verleiding krijgt meer ruimte. Het college werkt het plan de komende maanden verder uit. In het voorjaar van 2023 wordt besloten of het doorgaat.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Nieuwe nota over verkeer en parkeren in Ede: reageren t/m 16 november

[Gepubliceerd: 2022-10-05] De gemeente Ede stelt twee nieuwe notas op over verkeer en parkeren in Ede. In deze Koersnota Mobiliteit en de Nota Parkeernormen staat hoe de gemeente de komende jaren werkt aan het verbeteren van bijvoorbeeld wegen voor fietsers en autos, ruimte voor parkeren en verkeersveiligheid. Op het concept kunnen inwoners van Ede nu reageren. De belangrijkste zaken uit de nota zijn:
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gemeente Ede neemt extra maatregelen voor bestrijding energiearmoede

[Gepubliceerd: 2022-10-04] De gemeente Ede komt met een tijdelijk pakket aan extra maatregelen om inwoners te ondersteunen die door de inflatie en de hoge energiekosten in financiële problemen komen. Een belangrijke maatregel vormt het inrichten van een 'noodfonds bestaanszekerheid' in 2023 waar de gemeente 1 miljoen euro voor uittrekt. Wethouder Karin Bijl (armoede en schulddienstverlening): "We zien dat niet alleen mensen in de bijstand, maar ook steeds meer mensen met een laag middeninkomen moeite hebben om de boodschappen en de energierekening te betalen. Met het maatregelenpakket willen we Edese huishoudens extra ondersteuning bieden voor de aanstaande winterperiode en daarna."
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Autobanden gratis op spanning

[Gepubliceerd: 2022-09-30] Automobilisten kunnen voortaan hun autobanden gratis oppompen op het parkeerterrein van Praxis aan Lorentzstraat 1 in Ede. Daar staat een Slimme Bandenpomp. Deze is gemaakt van duurzaam materiaal en werkt op zonne-energie. De pomp is voor iedere automobilisten te gebruiken, 24 uur per dag.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Programma Week van de Opvoeding Ede

[Gepubliceerd: 2022-09-30] Van 3 tot en met 9 oktober vindt de jaarlijkse Week van de Opvoeding plaats. Tijdens deze week organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) verschillende gratis interessante en leuke workshops, beenkomsten en sport- en spelactiviteiten voor jong en oud. Het thema dit jaar is samen delen is samen weten, want opvoeden doe je nooit alleen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Zonnepark Nergena: opnieuw besluit nemen

[Gepubliceerd: 2022-09-29] Het plan voor het zonneveld Nergena wordt opnieuw besproken in de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt daarbij voor om alsnog akkoord te gaan met de komst van dit zonneveld.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Parklaan later klaar

[Gepubliceerd: 2022-09-27] De Parklaan wordt later aangelegd dan volgens de oorspronkelijke planning. Daarmee is de weg net voor de zomer van 2024 gereed, ruim een jaar later dan gepland. Belangrijkste oorzaken zijn eekhoornnesten en de vertraagde aanleg van kabels en leidingen onder de grond.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Ede keert in oktober extra 500,- uit voor hoge energieprijzen

[Gepubliceerd: 2022-09-20] Per 1 september hebben 3.417 Edese huishoudens met een laag inkomen een aanvraag ingediend voor een eenmalige tegemoetkoming voor de hoge energieprijzen. Doordat de energieprijzen nog altijd erg hoog zijn is dit bedrag met nog eens 500,- verhoogd.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

78e Airborne Luchtlandingen en Herdenking

[Gepubliceerd: 2022-09-17] Ruim 30.000 mensen herdachten op de Ginkelse Heide de luchtlandingen van 78 jaar geleden. De Airborne Luchtlandingen en Herdenking is weer als vanouds, na twee beperktere edities in coronatijd. Naast de herdenking is er een uitgebreid programma in de lucht en op de Heide.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Op meer plekken gratis menstruatieproducten voor Edese minima

[Gepubliceerd: 2022-09-13] Inwoners van Ede die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen kunnen straks op meer plekken terecht voor gratis menstruatieproducten. Op dit moment bevinden zich in de gemeente vijf plekken waar inwoners tampons en maandverband kosteloos kunnen ophalen wanneer zij dat niet zelf kunnen betalen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Arnold Versteeg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

[Gepubliceerd: 2022-09-09] Wethouder Arnold Versteeg wonende in Wekerom is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten als raadslid. Burgemeester René Verhulst heeft hem op donderdag 8 september 2022 de versierselen opgespeld die horen bij deze Koninklijke onderscheiding.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Definitieve vergunning voor zonneveld Schampsteeg

[Gepubliceerd: 2022-09-08] Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de definitieve vergunning voor een zonneveld aan de Schampsteeg in Ede. Het gaat om een middelgroot zonneveld met een netto-oppervlakte van 2,0 hectare.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Zoekgebieden naar windmolens vragen meer tijd

[Gepubliceerd: 2022-09-08] De procedure om zoekgebieden voor windmolens vast te stellen vergt meer tijd. Dit heeft te maken met ontwikkelingen in wet- en regelgeving vanuit het Rijk en de Provincie die van invloed zijn. Wethouder energietransitie Arnold Versteeg: We hebben duidelijkheid nodig om de volgende stappen te zetten. Ik hoop dat Rijk en Provincie snel duidelijkheid kunnen geven, zodat wij door kunnen gaan met de gemeentelijke ambitie op het gebied van duurzaamheid.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Open Monumentendag 2022 in Ede

[Gepubliceerd: 2022-09-07] Op zaterdag 10 september 2022 is de Open Monumentendag. Verschillende monumenten in Ede, Bennekom, Lunteren, Otterlo en Ederveen openen hun deuren. De monumenten en activiteiten zijn gratis te bezoeken.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Ede helpt statushouders sneller aan een woning

[Gepubliceerd: 2022-09-07] De gemeente Ede verwacht dit jaar 50 extra statushouders aan een woning te kunnen helpen. Dat schrijft het college van B en W in een brief aan de provincie Gelderland. Om de gevolgen van de opvangcrisis te verminderen en de druk op Ter Apel te verminderen heeft de provincie gemeenten gevraagd mee te denken over maatregelen die de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus kunnen versnellen. Wethouder Karin Bijl (vluchtelingen en inburgering) We werken aan snelle en creatieve oplossingen, maar daar hebben we wel ondersteuning van het Rijk en de Provincie voor nodig.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

500 extra laadpalen in Ede

[Gepubliceerd: 2022-09-07] In Ede neemt het aantal elektrische voertuigen snel toe. Elektrisch rijden is beter voor de luchtkwaliteit, geeft minder geluidsoverlast en veroorzaakt minder CO2-uitstoot. Wethouder Arnold Versteeg: We willen het zo makkelijk mogelijk maken voor onze inwoners en bedrijven om elektrisch te gaan rijden. Daarom moeten versneld meer laadpalen komen om duurzaam vervoer te stimuleren. Ik verwacht dat deze ontwikkeling mensen helpt om over te stappen op schoner vervoer. Deze ambitie staat in de nieuwe Laadvisie Ede 2022-2026, die het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gemeente: alle eigen panden in 2050 energieneutraal

[Gepubliceerd: 2022-08-30] Gemeente Ede wil alle eigen gebouwen in 2050 energieneutraal hebben gemaakt. Dat blijkt uit de routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed, die het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld. In de routekaart staat beschreven hoe de gemeente 86 eigen gebouwen energieneutraal kan maken.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Blauwalgen aangetroffen in kraatsvijver

[Gepubliceerd: 2022-08-25] Waterschap Vallei en Veluwe heeft blauwalgen aangetroffen in de Proosdijvijver aan de wijk Veldhuizen. De gemeente Ede heeft hier waarschuwingsborden geplaatst. Vermijd contact met het water en laat honden niet in het water zwemmen of van het water drinken.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Blauwalgen aangetroffen in Heidebloemplas

[Gepubliceerd: 2022-08-22] Waterschap Vallei en Veluwe heeft blauwalgen aangetroffen in de vijver aan Hortensiastraat in Ederveen. De gemeente Ede laat waarschuwingsborden plaatsen en zet de fontein uit. Vermijd contact met het water en laat honden niet in het water zwemmen of van het water drinken.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Blauwalgen aangetroffen in vijver Hortensiastraat in Ederveen

[Gepubliceerd: 2022-08-19] Waterschap Vallei en Veluwe heeft blauwalgen aangetroffen in de vijver aan Hortensiastraat in Ederveen. De gemeente Ede laat waarschuwingsborden plaatsen en zet de fontein uit. Vermijd contact met het water en laat honden niet in het water zwemmen of van het water drinken.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Burgemeester Verhulst reikt een Koninklijke onderscheiding uit aan Leo Langeveld

[Gepubliceerd: 2022-08-19] De heer Langeveld uit Ede is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester René Verhulst heeft hem op donderdag 18 augustus de versierselen opgespeld die horen bij deze Koninklijke onderscheiding.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Simac Ladies Tour in Ede op 31 augustus 2022

[Gepubliceerd: 2022-08-17] Na een succesvolle proloog in 2021 keert de wielerwedstrijd Simac Ladies Tour dit jaar terug naar Ede. De Simac Ladies Tour is de enige Womens World Tour-etappewedstrijd van de Benelux. Op woensdag 31 augustus wordt in de gemeente Ede de tweede etappe gehouden met een lengte van maar liefst 117,8 kilometer. Het evenement heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van locaties in Ede.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Deze wegen zijn afgesloten voor verkeer tijdens de Heideweek

[Gepubliceerd: 2022-08-16] Van vrijdag 19 tot en met zaterdag 27 augustus vindt de Heideweek plaats. Ook worden in die week de laatste werkzaamheden aan de Telefoonweg uitgevoerd. Daardoor zijn sommige wegen afgesloten en kunt u uw auto wat minder makkelijk parkeren.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Opnieuw vogelgriep vastgesteld in Lunteren

[Gepubliceerd: 2022-08-14] Bij een pluimveebedrijf Lunteren is vogelgriep vastgesteld. Het bedrijf en zeven omliggende bedrijven worden daarom geruimd.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Per 1 september 2022 reserveren voor afvalbrengstation Ede

[Gepubliceerd: 2022-08-08] Vanaf woensdag 1 september gaat het afvalbrengstation in Ede werken met een reserveringssysteem. Vanaf dan kunnen inwoners van de gemeente Ede alleen met een reservering bij het afvalbrengstation terecht. Zo behoren de wachttijden en wachtrijen tot het verleden en wordt overlast voor omliggende bedrijven beperkt.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Grote werkzaamheden nieuwe station Ede-Wageningen in augustus

[Gepubliceerd: 2022-07-28] De stationsomgeving van Ede-Wageningen gaat flink op de schop om de bouw van het nieuwe station mogelijk te maken. Van 7 tot en met 30 augustus zijn er grote werkzaamheden die dag en nacht doorgaan. In die periode rijden er tijdelijk geen treinen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gemeente Ede realiseert nieuw leefgebied voor reptielen van het WFC-terrein

[Gepubliceerd: 2022-07-12] Op het World Food Center (WFC)-terrein bevindt zich een leefgebied voor reptielen (zandhagedissen en hazelwormen). Dit leefgebied is door de ontwikkelingen op het WFC-terrein niet duurzaam in stand te houden. De gemeente Ede maakt daarom nu het voormalige campingterrein De Braamhorst geschikt voor de reptielen als nieuw leefgebied.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Tekenwedstrijd filmpremière WOLF

[Gepubliceerd: 2022-07-08] Op maandag 12 september gaat de film WOLF in Pathé Ede in première. Een familiefilm die een unieke inkijk geeft in het leven van dit roofdier, dat sinds enige jaren weer terug is in onze natuurgebieden. De gemeente stelt dertig vrijkaartjes beschikbaar voor Edese kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud. Winnen kan door een tekening van een wolf te maken en op te sturen naar Pathé Ede. Natuurwethouder Jan Pieter van der Schans kiest de dertig winnaars uit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gemeente plaatst waarschuwingsborden bij de vijver bij de Copernicuslaan

[Gepubliceerd: 2022-07-06] Waterschap Vallei en Veluwe heeft hoogst waarschijnlijk botulisme aangetroffen in de vijver bij de Copernicuslaan in Ede. Er zijn een aantal dode eenden gevonden. Medewerkers van het waterschap hebben de dieren opgeruimd.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Koninklijke Erepenning voor DOK Ede

[Gepubliceerd: 2022-07-04] Op 6 maart 2022 bestond Christelijke Gymnastiek Vereniging Door Oefening Kracht (DOK) Ede 100 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft de Koning besloten om de Koninklijke Erepenning toe te kennen aan DOK Ede. Burgemeester René Verhulst heeft de oorkonde behorend bij de penning op zaterdag 2 juli aan het bestuur van de vereniging overhandigd.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gemeente plaatst waarschuwingsborden bij Stroombergvijver in Ede

[Gepubliceerd: 2022-06-30] Waterschap Vallei en Veluwe heeft hoogst waarschijnlijk botulisme aangetroffen in de Stroombergvijver in Ede.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Koninklijke Erepenning voor korfbalvereniging DVO/Accountor

[Gepubliceerd: 2022-06-25] Op 6 juni 2021 bestond korfbalvereniging DVO/Accountor 75 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft de Koning besloten om de Koninklijke Erepenning toe te kennen aan de vereniging. Burgemeester Verhulst heeft de erepenning op zaterdag 25 juni uitgereikt aan het bestuur van DVO/Accountor tijdens de uitgestelde jubileumviering.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Unieke streekwinkel met gezond eten op station Ede-Wageningen

[Gepubliceerd: 2022-06-22] Op station Ede-Wagingen komt vanaf halverwege september een pop-up store met gezonde voeding. De ondernemer die deze winkel gaat opzetten is Lukas Lagerweij uit Wilp. In dit dorp onder Deventer heeft hij al een soortgelijke streekwinkel met de naam Pantry.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Beleef het zelf: leven in de ijzertijd

[Gepubliceerd: 2022-06-21] Op 9 juli kan iedereen ervaren hoe het was om te leven in de ijzertijd. Op de ijzertijdboerderij in Wekerom vindt de jaarlijkse ijzertijddag plaats met activiteiten voor jong en oud.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Rob de Nijs wint Cultuurprijs Ede

[Gepubliceerd: 2022-06-17] Zanger en acteur Rob de Nijs heeft dit jaar de gemeentelijke Cultuurprijs gewonnen. Een bevlogen artiest die zich bij ieder optreden voor de volle honderd procent geeft, was het lovende oordeel van de jury. Rob de Nijs, die woonachtig is in Bennekom, ontving de prijs vrijdag uit handen van wethouder Karin Bijl (cultuur). De juryprijs voor veelbelovend talent ging dit jaar naar fotograaf Arjan van Bruggen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Forse daling gemeentefonds vanaf 2026

[Gepubliceerd: 2022-06-16] Gemeente Ede krijgt in de periode 2022-2025 fors meer geld van het Rijk via het gemeentefonds. Dat blijkt uit de meicirculaire gemeentefonds 2022, een brief waarin het Rijk gemeenten informeert over het gemeentefonds. Vanaf 2026 verwacht Ede daarentegen juist weer veel minder geld van het Rijk te ontvangen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Isa, Sam en Merel delen met burgemeester tassen vol speelgoed uit

[Gepubliceerd: 2022-06-13] Dankzij Isa, Sam en Merel was afgelopen zaterdag een vrolijke dag voor de Oekraïense kinderen in Harskamp. De drie meiden brachten namelijk tassen vol speelgoed mee voor de kinderen. Het geld voor het speelgoed hebben zij zelf bij elkaar gespaard met het verkopen van armbandjes en het ophalen van plastic flessen. In een fleurige brief vroegen zij burgemeester Verhulst of hij mee wilde gaan. Afgelopen zaterdag vond de feestelijk aanbieding plaats!
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Ede maakt financiële keuzes in het najaar

[Gepubliceerd: 2022-06-09] De financiën van de gemeente Ede zijn op orde, zo blijkt uit de voorjaarsbrief die het college van burgemeester en wethouders naar de gemeenteraad heeft gestuurd. De grote financiële keuzes worden echter dit najaar gemaakt. Vanwege de verkiezingen en de vorming van een nieuw college bevat de voorjaarsbrief geen nieuwe plannen. Die nieuwe plannen en de bijkomende financiën komen het najaar aan bod, als de gemeenteraad de begroting behandelt.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bestemmingsplan De Stroet maakt groen bedrijventerrein mogelijk

[Gepubliceerd: 2022-05-31] Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de uitbreiding van bedrijventerrein De Stroet in Lunteren. Ten oosten van het huidige bedrijventerrein wordt De Stroet uitgebreid richting Postweg en Westzoom. De uitbreiding bestaat voor ruim tien hectare uit nieuwe bedrijfskavels. Een kleine zeven hectare is bestemd voor water en groen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

SGP, ChristenUnie, GemeenteBelangen, CDA en PvdA presenteren bestuursakkoord

[Gepubliceerd: 2022-05-30] Samen thuis, Samen leven en Samen verder. Dat zijn de uitgangspunten in het bestuursakkoord dat SGP, ChristenUnie, GemeenteBelangen, CDA en PvdA vandaag presenteren. In het akkoord staan de plannen voor Ede van de coalitiepartijen voor de komende vier jaar.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Subsidie voor activiteiten die zich richten op diversiteit en inclusie

[Gepubliceerd: 2022-05-23] De gemeente Ede heeft sinds kort een nieuwe subsidieregeling voor activiteiten die bijdragen aan een inclusieve samenleving. "Dat is belangrijk omdat we als Ede een gemeente willen zijn, waar iedereen zich thuis voelt, mee doet en zich veilig voelt", aldus wethouder Hester Veltman (inclusie).
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Koninklijke Onderscheiding voor Hendrik de Rooij

[Gepubliceerd: 2022-05-21] Op 21 mei 2022 tijdens een terugblik op 22 jaar Lunterse Krant heeft burgemeester René Verhulst een Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt aan de heer Hendrik de Rooij.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Subsidieregeling pilot klimaatadaptieve bedrijventerreinen

[Gepubliceerd: 2022-05-17] De gemeente Ede heeft een subsidieregeling vastgesteld voor ondernemingen, die zijn gevestigd op de Edese bedrijventerreinen. De regeling is een pilot en is bedoeld om bedrijfspanden en terreinen toekomstbestendig in te richten. De subsidie bedraagt totaal 40.000 en is bedoeld voor een aantal geselecteerde bedrijven gelegen in het pilotgebied.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Ede werkt mee aan vestiging Info Support op Food & Businesspark

[Gepubliceerd: 2022-05-17] Het college van burgemeester en wethouders wil meewerken aan de vestiging van het bedrijf Info Support op het Food & Businesspark bij de Klomp. De gemeente onderzoekt of het de nieuwbouw is in te passen in het zuidwestelijke deel van het gebied, langs de A12.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Ede geeft richting aan groei met Omgevingsvisie

[Gepubliceerd: 2022-05-01] Hoe wil Ede de komende jaren groeien? De gemeenteraad heeft het plan dat daarover gaat vastgesteld: de Omgevingsvisie. In de omgevingsvisie staat op hoofdlijnen hoe Ede de groei de komende twintig jaar wil vormgeven.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Koninklijke Erepenning voor voetbalvereniging Ede/Victoria

[Gepubliceerd: 2022-04-30] Op 1 mei 2020 bestond voetbalvereniging Ede/Victoria 100 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft de Koning besloten om de Koninklijke Erepenning toe te kennen aan Ede/Victoria. Wethouder Peter de Pater heeft de oorkonde behorend bij de penning op zaterdag 30 april aan het bestuur van de vereniging overhandigd.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gemeente Ede helpt Oekraïense vluchtelingen bij het vinden van werk

[Gepubliceerd: 2022-04-21] De gemeente Ede wil vluchtelingen uit Oekraïne zo snel mogelijk helpen bij het vinden van werk. Vluchtelingen die op de opvanglocatie in Harskamp verblijven, kunnen sinds kort op een digitaal formulier aangeven dat zij op zoek zijn naar een baan en over welke beroepservaring zij beschikken. Nadat iemand het formulier heeft ingevuld, gaat een werkconsulent van de gemeente met hem of haar in gesprek om een match te maken met een werkgever in de regio.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Ede en Wageningen: Laat ondernemers verantwoord en veilig ondernemen

[Gepubliceerd: 2022-01-11] Geef ondernemers de ruimte om op een verantwoorde en veilige manier te ondernemen. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in Ede aan minister president Mark Rutte. Het kabinet neemt deze week een nieuw besluit over de coronamaatregelen. De gemeente krijgt steeds meer signalen dat ondernemers in de retail, horeca en cultuursector op hun tandvlees lopen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier