Nieuwsbericht Gemeente Ede

Lokale aanpak versnelling energietransitie

[Gepubliceerd: 2023-09-20] De energietransitie is van groot belang om de doelen richting een energieneutraal Ede in 2050 te halen. Dit jaar zijn er veel acties in gang gezet om de lokale energietransitie verder te versnellen. De gemeente Ede ligt op koers om de doelen die zijn vastgesteld in de Regionale Energie Strategie (RES) in de regio Foodvalley te halen. Daarnaast is er veel inzet op nieuwe projecten en zullen de gemeentelijke doelen en ambities in 2024 aangescherpt worden.
Jaar: 2023 Gemeente Ede Documenten: 1

📁 Download volledig dossier (ZIP)

Documenten (1)
Attribuut Waarde
Identifier nl.gm0228.1b-n.2023.49
Aanbieder (Naam) Gemeente Ede
Titel Lokale aanpak versnelling energietransitie
Beschrijving De energietransitie is van groot belang om de doelen richting een energieneutraal Ede in 2050 te halen. Dit jaar zijn er veel acties in gang gezet om de lokale energietransitie verder te versnellen. De gemeente Ede ligt op koers om de doelen die zijn vastgesteld in de Regionale Energie Strategie (RES) in de regio Foodvalley te halen. Daarnaast is er veel inzet op nieuwe projecten en zullen de gemeentelijke doelen en ambities in 2024 aangescherpt worden.
Publicatiedatum 2023-09-20
Jaar 2023
Type 1b-n - Nieuwsbericht
Aanbieder (Code) gm0228
Totaal aantal documenten 1
Bron Originele publicatie
Verkregen op 2023-09-20
Aantal pagina's in dossier 1