Gemeente De Bilt

Kadernota 2024-2028: De weg naar een sluitende begroting

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Door de toename van de jeugdzorg en bezuinigingen bij de Rijksoverheid komt gemeente De Bilt op dit moment niet tot groene cijfers. We moeten opnieuw wat gaan minderen. Niet alleen vanwege de financiën, maar ook omdat onze organisatie door een groot aantal extra taken onder druk staat.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Hoogste punt nieuwbouw brandweerpost Westbroek-Tienhoven

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Woensdag 31 mei werd het bereiken van het hoogste punt van de nieuwbouw van de brandweerpost Westbroek-Tienhoven gevierd. Burgemeesters Sjoerd Potters van gemeente De Bilt en Ap Reinders van gemeente Stichtse Vecht plaatsten vlaggen op het hoogste punt, samen met brandweercommandant Kees van Barneveld.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Inloopavond ontwerp bestemmingsplan Leyenseweg 38

[Gepubliceerd: 2023-05-22] Op dinsdagavond 30 mei vindt er tussen 19.00-21.00 uur in de oude raadszaal van gemeentehuis Jagtlust een inloopavond plaats over het ontwerp bestemmingsplan Leyenseweg 38 te Bilthoven.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Cursus stamboomonderzoek voor beginners bij regionaal archief RHCVV

[Gepubliceerd: 2023-05-10] Heeft u altijd al uw familiegeschiedenis willen uitzoeken, maar weet u niet waar te beginnen? Het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) organiseert een cursus stamboomonderzoek voor beginners waarin u leert hoe u uw voorgeschiedenis kunt onderzoeken.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Help mee en meet de waterkwaliteit in jouw buurt

[Gepubliceerd: 2023-05-09] We genieten allemaal van het water in onze leefomgeving. Maar wat is de kwaliteit van vijvers, sloten en grachten? Hoe helder is het water? Leven er eigenlijk wel genoeg planten en dieren in? Het waterschap onderzoekt dit graag samen met u.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Nieuwe Biltse kinderburgemeester gezocht!

[Gepubliceerd: 2023-05-08] Gemeente De Bilt heeft inmiddels alweer drie kinderburgemeester mogen benoemen. Voor het schooljaar 2023-2024 zijn we weer op zoek naar een nieuwe kinderburgemeester.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Opening herinrichting Oosterlichtkerk in Bilthoven

[Gepubliceerd: 2023-05-03] Buurtbewoners en geïnteresseerden zijn uitgenodigd om bij de opening van de openbare ruimte rondom de Oosterlichtkerk, 1e Brandenburgerweg 34, op zaterdag 13 mei aanwezig te zijn. De festiviteiten beginnen om 14.30 uur.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Provincie trekt ontheffing Wet natuurbescherming Utrechtseweg 341 in

[Gepubliceerd: 2023-04-28] Het college van B & W heeft kennisgenomen van het besluit van de provincie Utrecht over het ingediende bezwaar op de verleende ontheffing van de Wet natuurbescherming voor de Utrechtseweg 341. De provincie heeft deze ontheffing in maart 2022 verleend aan projectontwikkelaar Verwelius voor het woningbouwplan aan de Utrechtseweg 341.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Lintjesregen 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-26] "Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd ". Met die woorden heeft burgemeester Potters de onderscheidingen bij de Lintjesregen aan 8 inwoners uit onze gemeente mogen uitreiken.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Wethouder Hagedoorn neemt vragen over aardgasvrije wijk Brandenburg West in ontvangst

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Het Buurtinitiatief Brandenburg West heeft maandag 24 april een lijst met vragen over de energietransitie in hun wijk aan wethouder Krischan Hagedoorn (Duurzaamheid) overhandigd.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Nationale Dodenherdenking op 4 mei in gemeente De Bilt

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In Hollandsche Rading en Bilthoven worden herdenkingen georganiseerd op 4 mei 2023, de Nationale Dodenherdenking.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Evaluatie verkeerscirculatieplan De Bilt: de puntjes op de i

[Gepubliceerd: 2023-04-21] Het Verkeerscirculatieplan De Bilt is geëvalueerd. Op donderdag 20 april zijn de bevindingen gedeeld met inwoners. Er waren zon vijftig aanwezigen. Wethouder Pim van de Veerdonk buigt zich over de aanbevelingen van het rapport en de omwonenden.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Een lintje verdien je!

[Gepubliceerd: 2023-04-19] Een Koninklijke Onderscheiding (lintje) aanvragen voor iemand waarvan u vindt dat die het echt verdient, kan vanaf 27 april 2023 tot en met 1 juni 2023.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Een goed idee voor Hollandsche Rading? Doe met ons mee!

[Gepubliceerd: 2023-04-14] Het is goed toeven in Hollandsche Rading. In onze mooie groene omgeving willen we graag sociale activiteiten blijven organiseren. Daarom zijn we op zoek naar mensen met goede ideeën. Heeft u een plan voor Hollandsche Rading? Dan horen we dat graag!
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Herdenking slavernijverleden: denk mee!

[Gepubliceerd: 2023-04-14] Op 1 juli 2023 is het precies 160 jaar geleden dat de Nederlandse trans-Atlantische slavernij beëindigd is. Op 22 december 2022 diende Audrey Kruiniger, raadslid voor GroenLinks De Bilt, namens GroenLinks, PvdA, SP en D66 een motie in om dat feit te herdenken in de gemeente De Bilt.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Oud papier wordt in Westbroek op 22 april opgehaald

[Gepubliceerd: 2023-04-14] Het oud papier wordt op 22 april in Westbroek opgehaald vanwege de activiteiten rondom Koningsdag.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Meld Misdaad Anoniem (M.)

[Gepubliceerd: 2023-04-14] Weet u wie de dader is, maar kent de dader u ook? U heeft misschien wel informatie over een misdaad, maar er kunnen redenen zijn waarom u niet naar de politie kunt of durft. Een lastig dilemma. Meld Misdaad Anoniem biedt hiervoor een vangnet.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Wethouder 't Hart opent informatiecentrum Spoorzone

[Gepubliceerd: 2023-04-12] Op dinsdagochtend 11 april heeft wethouder Anne Marie t Hart het Informatiecentrum Spoorzone Bilthoven geopend. Het informatiecentrum bevindt zich in de voormalige boekhandel op Julianalaan 1, vlak naast station Bilthoven.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Uitnodiging evaluatie Verkeerscirculatieplan (VCP) De Bilt

[Gepubliceerd: 2023-04-06] De verkeerssituatie in de kern De Bilt is het afgelopen jaar veranderd. Door de uitvoering van het Verkeerscirculatieplan (VCP) is een aantal wegen éénrichtingsverkeer geworden. Het VCP is uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren, sluipverkeer te verminderen en de leefbaarheid in de kern te vergroten. We hebben deze maatregelen geëvalueerd. De uitkomsten bespreken we graag met inwoners op 20 april.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Subsidieregeling energiesteun maatschappelijke organisaties geopend

[Gepubliceerd: 2023-04-06] De prijzen voor gas en elektra zijn fors gestegen. Om maatschappelijke organisatie te ondersteunen treft de gemeente maatregelen voor de korte en de lange termijn.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Herbenoeming burgemeester Sjoerd Potters

[Gepubliceerd: 2023-04-05] In de buitengewone raadsvergadering van dinsdagavond 4 april 2023 is burgemeester Sjoerd Potters herbenoemd als burgemeester van gemeente De Bilt.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Uitnodiging informatieve open dag Algemene Begraafplaats Brandenburg

[Gepubliceerd: 2023-04-03] Gemeente De Bilt nodigt u graag uit voor de informatieve open dag op de Algemene Begraafplaats Brandenburg. Op 15 april tussen 10.30 en 14.30 uur, staan wij voor u klaar om u alles te vertellen over onze begraafplaats en haar mogelijkheden.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Beperkte bereikbaarheid Bilthoven tijdens Koningsdag en Dodenherdenking

[Gepubliceerd: 2023-04-03] Op Koningsdag en tijdens Dodenherdenking wordt de Soestdijkseweg Zuid voor het gemeentehuis afgesloten, zoals elk jaar. Dit jaar is dat iets ingewikkelder vanwege de werkzaamheden aan de Leyenseweg.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Extra informatiebijeenkomst Voorontwerp-Omgevingsvisie

[Gepubliceerd: 2023-03-31] Tijdens de 3e Maand van de Leefomgeving presenteert de gemeente het Voorontwerp-Omgevingsvisie aan inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeenteraad. Vanwege grote belangstelling organiseert de gemeente op 6 april een extra informatiebijeenkomst in de Ontmoetingskerk Maartensdijk.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Herbenoeming burgemeester Potters

[Gepubliceerd: 2023-03-21] Op dinsdag 4 april zal burgemeester Sjoerd Potters in een buitengewone raadsvergadering worden herbenoemd als burgemeester van gemeente De Bilt. De herbenoeming is voor een termijn van 6 jaar.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

3e Maand van de Leefomgeving: informatiebijeenkomsten 23 en 28 maart

[Gepubliceerd: 2023-03-21] Tijdens een derde participatieronde presenteren wij het Voorontwerp-Omgevingsvisie aan inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeenteraad. Meld u aan voor deze bijeenkomsten op 23 maart (voor inwoners van De Bilt en Bilthoven) en op 28 maart (voor inwoners van de overige kernen).
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Werkzaamheden kruising Leyenseweg Soestdijkseweg Zuid

[Gepubliceerd: 2023-03-21] Op maandag 3 april starten we met werkzaamheden aan het kruispunt Leyenseweg Soestdijkseweg Zuid. Eén rijbaan zal worden afgesloten. Voor de doorstroming kiezen we voor om-en-omtoegang zodat verkeer uit beide richtingen beurtelings kan doorrijden. Daarvoor zetten we een tijdelijke verkeersinstallatie neer.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Update: uitslag Provinciale Statenverkiezing bekend

[Gepubliceerd: 2023-03-20] Het gemeentelijk stembureau heeft donderdagochtend om 9.00 uur nog niet de uitslagen van de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen vast kunnen stellen. Nog niet alle stembureaus zijn volledig geteld. Bij meerdere gemeenten is vertraging.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gewijzigde openingstijden rond de komende feestdagen

[Gepubliceerd: 2023-03-20] Een overzicht van de gewijzigde openingstijden in april en mei van het gemeentehuis en de milieustraat.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Mathilde-beeldjes dit jaar naar Marian Starkenburg en Ellen Kieviet

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Op woensdag 15 maart jl. heeft burgemeester Potters samen met collegeleden Anne Marie t Hart, Pim van de Veerdonk, Dolf Smolenaers en Krischan Hagedoorn de genomineerde inwoners verrast met een bezoekje en bos bloemen aan huis.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Prokkelduo op stembureau Jagtlust

[Gepubliceerd: 2023-03-14] Morgen zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. U gaat toch ook stemmen? Op het stembureau bij Jagtlust in Bilthoven staat morgen tot 12.00 uur een prokkelduo voor u klaar.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Zonneveldenbeleid aangenomen in raad: Ruim baan voor duurzame energie

[Gepubliceerd: 2023-03-10] Een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen, minstens 50% lokaal eigendom én het behouden van een prettige leefomgeving. Met deze uitgangspunten is het Zonneveldenbeleid 2023 opgesteld. De gemeenteraad heeft het voorstel deze week aangenomen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Kinderburgemeester Renske organiseert Muziekchallenge

[Gepubliceerd: 2023-03-10] Onze kinderburgemeester Renske besteedt gedurende haar kinderburgemeesterschap aandacht aan het thema Meer muziek voor kinderen. Renske zelf groeit op met muziek, heeft muzikale ouders en ziet de meerwaarde van muziek voor kinderen. Onder andere door de organisatie van de Muziekchallenge brengt ze dit thema meer onder de aandacht zodat meer kinderen met muziek in aanraking komen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gemeente De Bilt investeert fors in de gemeentelijke organisatie

[Gepubliceerd: 2023-03-10] Goede dienstverlening en aantrekkelijk werkgeverschap staan centraal. In het raadsvoorstel Versterken vitale organisatie is uitbreiding gevraagd voor de loonsom om deze doelen te borgen. In de raadsvergadering (uitloop) van 7 maart heeft de gemeenteraad dit voorstel aangenomen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Kwijtschelding van belasting: komt u in aanmerking?

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Als u weinig inkomen of spaargeld heeft komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van belasting. Daar geldt een regeling voor sinds september 2022. Om te zien of u recht heeft op kwijtschelding kijkt de gemeente en het waterschap naar uw inkomen en vermogen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Expositie Ik heb het gevoel dat ik vast zit toont verhalen inwoners in kwetsbare positie in gemeente

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Wethouder Krischan Hagedoorn opent op 9 maart de expositie Ik heb het gevoel dat ik vast zit in de traverse van het gemeentehuis. De expositie werpt een licht op inwoners van gemeente De Bilt in een kwetsbare positie.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vervolgaanpak locaties Samen Werken aan Wonen

[Gepubliceerd: 2023-03-01] In het participatietraject Samen Werken aan Wonen betrokken wij inwoners bij de woningbouwopgave in onze gemeente. Wij vroegen hen: Hoe ziet u het wonen in de toekomst in onze gemeente? En welke locaties ziet u als kansrijk voor woningbouw?
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vragen over de hoogte van de WOZ-waarde?

[Gepubliceerd: 2023-02-28] Op donderdag 9 maart en donderdag 23 maart zijn taxateurs van BghU van 09.00 tot 16.00 uur op het gemeentehuis in Bilthoven aanwezig om vragen over de hoogte van de WOZ-waarde te beantwoorden.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Loods van lachgashandelaar aangetroffen bij controle

[Gepubliceerd: 2023-02-17] In een loods op de Hessenweg in De Bilt is woensdag vermoedelijk de thuisbasis van een lachgashandelaar aangetroffen. Dit is het resultaat van een integrale controle door de gemeente, de politie, de omgevingsdienst, de brandweer en Stedin.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Tijdelijk Noodfonds Energie: steun voor kwetsbare huishoudens

[Gepubliceerd: 2023-02-15] De Rijksoverheid heeft een tijdelijk noodfonds geopend om kwetsbare huishoudens te ondersteunen nu de energieprijzen gestegen zijn.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Oproep: heeft u een honden uitlaatservice in gemeente De Bilt?

[Gepubliceerd: 2023-02-15] De gemeente wil graag in contact komen met hondenuitlaatservices om het gesprek aan te gaan over hun ervaring met het uitlaten van meerdere honden tegelijkertijd.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vlag halfstok op Jagtlust voor slachtoffers en nabestaanden Turkije en Syrië

[Gepubliceerd: 2023-02-08] Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië hangt de vlag halfstok op het gemeentehuis van De Bilt. Het gemeentebestuur spreekt medeleven uit aan de nabestaanden.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Participatieproces Spoorzone Bilthoven van start

[Gepubliceerd: 2023-02-06] Op 31 januari 2023 heeft de gemeenteraad van De Bilt het 'Participatieplan integrale gebiedsvisie Spoorzone Bilthoven' vastgesteld en heeft besloten om het aanvullende voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Doorfietsroute Hilversum-De Bilt-Utrecht

[Gepubliceerd: 2023-02-02] We werken de komende jaren aan de aanleg van de doorfietsroute tussen Utrecht en Hilversum. Dat doen we samen met gemeente Utrecht en Hilversum, de provincie Utrecht en Noord-Holland en met u.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Aangepaste telefonische bereikbaarheid

[Gepubliceerd: 2023-02-01] Per 6 februari is het gemeentehuis telefonisch bereikbaar van 08.30 uur tot 12.30 uur. In de middagen is het gemeentehuis bereikbaar via E-mail en WhatsApp.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gemeente publiceert selectieprocedure grondverkoop Groenekanseweg 32 in Groenekan

[Gepubliceerd: 2023-02-01] Gemeente De Bilt is eigenaar van het perceel Groenekanseweg 32 in Groenekan. Op het perceel kan een bouwplan (maximaal 4 woningen) worden ontwikkeld. De gemeente is op zoek naar een partij die de grond wil kopen om vervolgens de woningen te realiseren.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Tips tegen internetcriminaliteit

[Gepubliceerd: 2023-02-01] Internetcriminaliteit ofwel cybercrime is een vorm van criminaliteit waarbij computers, mobiele telefoons, tablets het doelwit zijn van criminele activiteiten.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Mogelijk volle glasbakken

[Gepubliceerd: 2023-01-30] Van 31 januari tot 6 februari worden de glasbakken in onze gemeente niet geleegd. Medewerkers van Stadsbedrijven Utrecht leggen dan het werk neer. Het is dus mogelijk dat de glasbakken de komende week vol zitten.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Uitbreiding Mathildedag: voor álle vrijwilligers

[Gepubliceerd: 2023-01-30] Jaarlijks vieren we op 15 maart Mathildedag. Deze dag staat altijd in het teken van de waardering voor vrijwilligers. Dit jaar wordt de dag uitgebreid en er is de mogelijkheid om vrijwilligers in het algemeen aan te melden, naast het gekozen thema. De gemeente beschouwt alle vrijwilligers als drijvende krachten in onze samenleving en verdienen onze waardering.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Middelgrote gemeenten kunnen sneller en goedkoper bouwen dan grotere gemeenten

[Gepubliceerd: 2023-01-24] "Middelgrote gemeenten willen graag minstens 65.000 woningen bouwen en kunnen dat vaak sneller en goedkoper dan grotere gemeenten, dat stelt burgemeester Sjoerd Potters, voorzitter van het samenwerkingsverband van gemeenten M50. Op 26 januari 2023 legt hij in gemeente De Bilt, samen met 25 wethouders, een gezamenlijk woningbod bij minister Hugo de Jonge op tafel.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Transitievisie Warmte: stap voor stap van het gas af

[Gepubliceerd: 2023-01-16] Hoe krijg je je huis duurzaam warm, zonder aardgas? Daarover sprak de gemeenteraad in december bij de behandeling van de Transitievisie Warmte. In dat plan staat hoe we als gemeente naar een duurzame toekomst gaan.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Mathildedag: meldt u een vrijwilliger aan?

[Gepubliceerd: 2023-01-13] Op Mathildedag zetten we vrijwilligers in het zonnetje. Ook dit jaar en wel op woensdag 15 maart. Dit jaar is het thema vrijwilligers die zich inzetten voor vluchtelingen of ontheemden.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Herdenking Holocaust Memorial Day op 26 januari

[Gepubliceerd: 2023-01-13] Op donderdag 26 januari om 18.00 uur zal er ter ere van de Holocaust Memorial Day een herdenkingsbijeenkomst bij Jagtlust plaatsvinden.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Nieuwjaarspeech burgemeester Sjoerd Potters

[Gepubliceerd: 2023-01-11] Tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft burgemeester Sjoerd Potters op woensdag 11 januari de volgende nieuwjaarspeech uitgesproken.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Snoeibeleid

[Gepubliceerd: 2023-01-03] In de winter laat de gemeente in samenwerking met onze groenaannemer (BIGA) plantsoenen snoeien. De werkzaamheden vinden plaats vanaf half januari tot half maart (we stoppen i.v.m. het broedseizoen).
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Aanpassing telefonische bereikbaarheid

[Gepubliceerd: 2023-01-03] Vanaf 9 januari geldt een aangepaste telefonische bereikbaarheid voor het Klant Contact Centrum.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Naar een stationsgebied Bilthoven waar we trots op zijn

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In de afgelopen jaren is centrum Bilthoven opgeknapt tot een levendig en mooi (winkel)centrum. De gemeente wil nu ook het stationsgebied aan de noordoostzijde van het station verbeteren.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Fotowedstrijd 2022 / 2023 inwoners: gemeente De Bilt in Beeld

[Gepubliceerd: 2022-12-23] De gemeente De Bilt heeft met al haar verschillende dorpen veel te bieden. Fotografeert u graag en vindt u het leuk de mooie plekjes in onze gemeente vast te leggen? Doe dan mee met de fotowedstrijd van gemeente De Bilt!
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Samen houden wij onze leefomgeving schoon en mooi

[Gepubliceerd: 2022-12-22] In het afgelopen jaar hebben veel inwoners van onze gemeente zich ingezet voor een schone, groene en mooie leefomgeving. Bijvoorbeeld door een afvalbak te adopteren, een stukje groen te onderhouden of een speelplaats op te knappen. Daar willen wij u graag voor bedanken!
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Omgevingsvisie: 'Kern van de Visie' vastgesteld

[Gepubliceerd: 2022-12-21] De kern van de Omgevingsvisie 2040 is op 5 december vastgesteld door het college van B&W. Tijdens de 2e Maand van de Leefomgeving dit voorjaar konden inwoners, bedrijven en organisaties meedenken over de toekomst van onze dorpen en het buitengebied.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Afvalkalenders 2023

[Gepubliceerd: 2022-12-21] Wanneer zet ik welke kliko aan de straat? Vind uw antwoord en meer informatie eenvoudig en snel met de digitale afvalkalender van 2023 via de app of website.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Kerstwens van het college

[Gepubliceerd: 2022-12-21] In 2023 gaan we mooie dingen doen. Samen met u kijken we onder andere naar de toekomst in de Omgevingsvisie: hoe ontwikkelt De Bilt zich de komende jaren?
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Brief van burgemeester Sjoerd Potters aan alle inwoners

[Gepubliceerd: 2022-12-21] Nog 10 dagen en dan sluiten we het jaar 2022 af en verwelkomen we 2023. Graag richt ik nog voor een laatste keer dit jaar het woord tot u via deze weg.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Burgemeester Potters voor herbenoeming aanbevolen

[Gepubliceerd: 2022-12-16] De gemeenteraad van gemeente De Bilt heeft donderdag 15 december 2022 vergaderd over de herbenoeming van burgemeester Potters. De raad heeft besloten om de burgemeester aan te bevelen voor herbenoeming en heeft dit kenbaar gemaakt aan de commissaris van de Koning, Hans Oosters.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Prijsuitreiking fotowedstrijd gemeente De Bilt

[Gepubliceerd: 2022-12-14] Gemeente De Bilt heeft afgelopen jaar een fotowedstrijd georganiseerd voor de inwoners van haar zes kernen om op deze manier de mooiste plekken in beeld te brengen. Burgemeester Potters en raadslid Vendrig hebben op dinsdag 13 december tijdens de prijsuitreiking de drie winnaars bekend gemaakt.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Nieuwe dienstregeling trein en buslijn 31, 55, 58 en 77

[Gepubliceerd: 2022-12-14] NS en U-OV rijden vanaf zondag 11 december 2022 een nieuwe dienstregeling. Ook in onze gemeente gelden er wijzigingen voor trein- en busreizigers.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Extra borden bij bussluis Blauwkapelseweg

[Gepubliceerd: 2022-12-12] Het gaat de laatste tijd regelmatig mis: personenautos rijden de bussluis op de Blauwkapelseweg op, met schade als gevolg. Gemeente De Bilt plaatst extra borden die meer opvallen en onderzoekt of de bussluis verlicht kan worden, vooruitlopend op een bredere evaluatie van het Verkeer Circulatie Plan De Bilt.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Hekken en cameras op plangebied Schapenweide

[Gepubliceerd: 2022-12-07] Het Rijksvastgoedbedrijf heeft hekken en cameras bij de toegangspunten van het plangebied Schapenweide in Bilthoven geplaatst. Dit hebben zij gedaan om kraken van het terrein, nu het niet meer agrarisch in gebruik is, te voorkomen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Overstap naar gemeentelijke collectieve zorgverzekering loont

[Gepubliceerd: 2022-12-05] Aan het einde van elk jaar kunt u een andere zorgverzekering kiezen. Als u een laag inkomen heeft, dan kunt u mogelijk gebruik maken van de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering (CAZ) die uw gemeente aanbiedt. U bent dan verzekerd bij DSW.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Doorfietsroute Utrecht-Hilversum: vul de enquête in!

[Gepubliceerd: 2022-12-05] Een doorfietsroute is een directe verbinding tussen woon-werklocaties, scholen en knooppunten. De route is zo ingericht dat fietsers comfortabel, veilig en vlot kunnen doorfietsen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Toekomstbestendig plan voor Hessingterrein

[Gepubliceerd: 2022-12-01] Het college van de gemeente De Bilt is in november 2022 met ontwikkelaar Verwelius de kaders van een toekomstbestendig woningbouwplan overeengekomen op het voormalig Hessingterrein aan de Utrechtseweg 341 in De Bilt. De huidige portefeuillehouder ruimtelijke ordening Anne Marie t Hart is sinds haar aantreden eind mei in gesprek gegaan met Verwelius om tot een toekomstbestendig woningbouwplan te komen. Dat is gelukt. Er ligt nu een nieuw resultaat.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Extra investeringen in onderhoud van wegen, voet- en fietspaden, bruggen en tunnels

[Gepubliceerd: 2022-11-28] Gemeente De Bilt gaat de komende jaren extra geld vrijmaken voor het onderhoud aan wegen, voet- en fietspaden, bruggen en tunnels. Dat besloot de gemeenteraad op 24 november.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Hulpteam Geld op Orde helpt bij financiële zorgen

[Gepubliceerd: 2022-11-21] Veel inwoners in gemeente De Bilt hebben moeite om rond te komen. Nu de energieprijzen zijn gestegen en het steeds kouder wordt, en de boodschappen steeds duurder zijn, komen mensen in de problemen. Gemeente De Bilt, MENS De Bilt en de Regionale Sociale Dienst (RSD) hebben een hulpteam ingesteld.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Extra hulp aan vluchtelingen in gemeente De Bilt

[Gepubliceerd: 2022-11-21] Gemeente De Bilt ziet het als haar maatschappelijke taak om een rol te spelen in de opvang van vluchtelingen. Op 17 november brachten wethouder Smolenaers en wethouder Welting (Zeist) een bezoek aan de Albatros school in Bilthoven, waar 100 vluchtelingenkinderen les krijgen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Begroting 2023 vastgesteld door gemeenteraad

[Gepubliceerd: 2022-11-04] In de speciale begrotingsraadsvergadering van donderdag 3 november heeft de gemeenteraad de begroting 2023 vastgesteld. De begroting staat in het teken van ondersteuning aan inwoners in de huidige crisistijden, vooruit kijken naar realisatie van de doelen uit het coalitieakkoord en anticiperen op te verwachten kosten in de komende jaren.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

AAN in het donker

[Gepubliceerd: 2022-11-01] Fietst u met fietsverlichting aan, dan verkleint u de kans op ongevallen. U valt dan namelijk meer op en ook ziet u de weg voor u een stuk beter. Gelukkig gaan de meeste fietsers goed zichtbaar over straat. Staat u ook AAN?
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

De begroting 2023 in één oogopslag

[Gepubliceerd: 2022-10-31] Op 3 november bespreekt de gemeenteraad van De Bilt de Begroting 2023. De fracties van de politieke partijen gaan met elkaar in debat over de verdeling van de financiële middelen van de gemeente voor het komende jaar. De vergadering begint om 16.00 uur.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Burgemeester en wethouder reiken Mantelzorgwaardering 2022 uit

[Gepubliceerd: 2022-10-25] Op 10 november is het landelijk de Dag van de Mantelzorg. Op deze dag zetten we mantelzorgers in het zonnetje. Burgemeester Sjoerd Potters en wethouder Krischan Hagedoorn reiken daarnaast de Mantelzorgwaardering 2022 uit.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gemeente publiceert voornemen tot verkoop onroerende zaken in het Nobelkwartier

[Gepubliceerd: 2022-10-20] De gemeente DE Bilt is voornemens een aantal onroerende zaken in het project Nobelkwartier te verkopen aan woonstichting SSW. Het doel van de voorgenomen verkoop is de ontwikkeling van woningen voor sociale en middenhuur.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Samenwerking in hybride teams: Wmo sneller en integraler opgepakt in gemeente

[Gepubliceerd: 2022-10-20] Ondersteuning, zorg en welzijn wordt flink vernieuwd in gemeente De Bilt. Door de nieuwe samenwerking tussen Jayda CC, Boerderij De Toekomst en Coachia ontstaat een unieke aanpak voor mensen met bijvoorbeeld GGZ- en psychosociale klachten of met lichamelijke beperkingen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gemeente De Bilt waardeert mantelzorg

[Gepubliceerd: 2022-10-18] Zorgen voor een naaste is misschien vanzelfsprekend, maar toch bijzonder. De Bilt waardeert de inzet van mantelzorgers elk jaar met de mantelzorgwaardering. Zorgt u voor iemand met een ziekte, beperking, psychische problemen? Doet u dat langer dan drie maanden en gemiddeld acht uur per week of meer? Dan kunt u de mantelzorgwaardering aanvragen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Start fase 3 herinrichting Leyenseweg

[Gepubliceerd: 2022-10-10] Gemeente De Bilt voert vanaf eind oktober tot de zomer van 2023 werkzaamheden uit aan de Leyenseweg. De Leyenseweg wordt opnieuw ingericht en de riolering wordt aangepast.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Geef fietsendieven geen kans

[Gepubliceerd: 2022-10-07] Wist u dat de kans dat uw e-bike wordt gestolen met meer dan 200 procent is gestegen sinds 2010? Naast gelegenheidsdieven zijn tegenwoordig vooral georganiseerde bendes actief.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Verlichting op Jagtlust uit in avond en nacht

[Gepubliceerd: 2022-10-07] De schijnwerpers die 's avonds en 's nachts op Jagtlust schijnen worden vanaf 7 oktober 2022 uitgezet.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Invoering opkoopbescherming in gemeente De Bilt

[Gepubliceerd: 2022-10-06] Vanaf 6 oktober wordt in gemeente De Bilt de opkoopbescherming ingevoerd. Daarmee mogen koopwoningen niet meer zonder vergunning worden verhuurd. Het doel is om starters en middeninkomens meer kansen te bieden op de woningmarkt, omdat zij niet meer hoeven te concurreren met beleggers.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Expo Rampjaar Online Museum bezoekt gemeentehuis

[Gepubliceerd: 2022-10-06] Donderdag 6 oktober 2022 opent de banner-expositie 'Moord en brand op het platteland' in de Kunstgang voorheen Art Traverse van het gemeentehuis.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Voor de vijfde keer: Biltse Week van de Duurzaamheid

[Gepubliceerd: 2022-10-03] Van 7 tot en met 16 oktober is het weer de Biltse Week van de Duurzaamheid. Deze week zit vol activiteiten en bijeenkomsten over duurzame keuzes op het gebied van eten, mobiliteit, energie, bewegen en ondernemen. Ook gemeente De Bilt doet mee.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Begroting 2023: perspectief in onzekere tijden

[Gepubliceerd: 2022-10-03] Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 september 2022 de begroting 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. De begroting staat in het teken van ondersteuning in deze crisistijden, vooruit kijken naar realisatie van de doelen uit het coalitieakkoord en anticiperen op te verwachten kosten in de komende jaren.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Tussentijdse resultaten CO2-prestatieladder

[Gepubliceerd: 2022-10-03] Gemeente De Bilt heeft zich eind 2021 laten certificeren op de CO2-Prestatieladder Dat betekent dat we flink willen besparen op de CO2-uitstoot van alle werkzaamheden en huisvesting van de gemeente.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Nieuwe kinderburgemeester geïnstalleerd: bedankt Feline, welkom Renske!

[Gepubliceerd: 2022-09-30] In de raadsvergadering van donderdag 29 september 2022 is Renske Iseger als nieuwe kinderburgemeester geïnstalleerd. Ook namen we afscheid van vorige kinderburgemeester Feline Lauret die de ambtsketen overhandigde aan haar opvolgster Feline.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Energietoeslag verhoogd

[Gepubliceerd: 2022-09-30] De energietoeslag is verhoogd van 800,- naar 1300,-. Heeft u recht op de energietoeslag en al een deel van het geld ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. Vanaf de tweede helft van oktober ontvangt u het aanvullende bedrag automatisch.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Burgemeester Potters nieuwe voorzitter van M50-netwerk van middelgrote steden

[Gepubliceerd: 2022-09-24] Burgemeester Sjoerd Potters van gemeente De Bilt is gekozen tot de nieuwe voorzitter van M50. Dat is het netwerk van middelgrote gemeenten in Nederland. Hij neemt het voorzitterschap over van Koos Janssen, de burgemeester van Zeist.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Burgemeester Potters ambieert tweede ambtstermijn

[Gepubliceerd: 2022-09-23] Burgemeester Sjoerd Potters heeft de commissaris van de Koning en het presidium van de gemeenteraad laten weten dat hij graag in aanmerking komt voor herbenoeming.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Start evaluatiefase Verkeerscirculatieplan De Bilt

[Gepubliceerd: 2022-09-22] Gemeente De Bilt start 23 september met de evaluatie van het Verkeerscirculatieplan (VCP). Daarbij wordt gekeken naar de verkeersveiligheid, verkeersaantallen, type verkeer en snelheid. De resultaten van de evaluatie worden medio december verwacht.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Winters vuurtje stoken met minder rook- en geuroverlast

[Gepubliceerd: 2022-09-20] Nu de avonden langzaam weer wat killer beginnen te worden, kan het stoken van een houtkachel of open haard heel aangenaam zijn. Het kan echter ook overlast van geur, roet en rook geven. Die rook bevat schadelijke stoffen, waaronder fijnstof. Let daarom tijdens het stoken op de veiligheid en de gezondheid van uzelf en de buurt.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Nieuwe beweegroute in gemeente De Bilt

[Gepubliceerd: 2022-09-12] Bewegen en sporten is belangrijk voor lichaam en geest en draagt bij aan het welbevinden van inwoners. Als gemeente willen we bewegen daarom stimuleren en zo aantrekkelijk, gratis en makkelijk mogelijk maken. In samenwerking met het bedrijf QR-FIT heeft de gemeente een beweegroute uitgezet in kernen De Bilt en Bilthoven. Op vrijdag 23 september om 14.15 uur wordt deze nieuwste beweegroute van QR-FIT officieel geopend.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Glasvezel in gemeente De Bilt: wat betekent het voor u?

[Gepubliceerd: 2022-09-06] Wij werken vanuit huis, streamen muziek en films, volgen online onderwijs, communiceren met instellingen en ons sociale leven speelt zich deels af op het web. Glasvezel maakt sneller en stabieler internet mogelijk dan een coax- of koperaansluiting. Op steeds meer plekken in Nederland worden daarom glasvezelnetwerken aangelegd.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Start GGD-onderzoek naar impact corona op gezondheid

[Gepubliceerd: 2022-09-06] Hoe gaat het met de inwoners van GGD regio Utrecht na 2,5 jaar corona? De coronacrisis heeft ieders leven beïnvloed. GGD regio Utrecht brengt daarom met een extra meting de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder in kaart. Dit doet de GGD in samenwerking met het RIVM, het CBS en de andere GGDen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Nieuwe beweegroute door gemeente

[Gepubliceerd: 2022-09-05] Als gemeente willen we bewegen in de openbare ruimte verder stimuleren. We hebben hiervoor een beweegroute met oefeningen laten uitzetten. Geen trimbaan met hindernissen, maar paaltjes met QR-codes waarmee u op uw smartphone een oefening te zien krijgt die u ter plekke kunt doen. Kies bij de oefening uit beginner, gemiddeld of gevorderd en u kunt starten met bewegen. De oefeningen zijn afwisselend en veranderen iedere dag.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Uitreiking Medaille van Verdienste aan Vincent Cornelissen

[Gepubliceerd: 2022-08-29] Zaterdag 27 augustus verraste loco-burgemeester Krischan Hagedoorn de heer Vincent Cornelissen met de uitreiking van een medaille van Verdienste.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Geheimhouding persoonsgegevens

[Gepubliceerd: 2022-08-15] Met geheimhouding vraagt u de gemeente uw gegevens uit de BRP niet door te geven aan bepaalde organisaties. U kunt dit aanvragen voor uzelf of voor uw minderjarige kinderen en u kunt dit eenvoudig ook zelf weer opzeggen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Burgemeester Potters tekent huurcontract nieuwe vluchtelingenopvang Dorpsstraat

[Gepubliceerd: 2022-07-13] Burgemeester Sjoerd Potters heeft dinsdag het huurcontract getekend voor het gebouw waarin Oekraïense vluchtelingen voor langere tijd kunnen blijven. Er is plek voor ruim 30 personen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Grondoverdracht locatie Beatrixlaan 1 (voormalige Werkschuit)

[Gepubliceerd: 2022-07-11] Het voormalige terrein van de Werkschuit aan de Beatrixlaan in Bilthoven is verkocht aan Woonstichting SSW. De Woonstichting SSW zal hier nieuwe huurwoningen laten bouwen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Fotoclub Bilthoven start nieuwe Kunstgang Het perfecte plaatje in het gemeentehuis'

[Gepubliceerd: 2022-07-11] Voor het eerst sinds de coronapandemie is er weer een expositie in het gemeentehuis van de gemeente De Bilt. Wethouder Anne Marie t Hart opende op 8 juli 2022 de expositie van Fotoclub Bilthoven.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Renske (10) uit Groenekan is de nieuwe kinderburgemeester

[Gepubliceerd: 2022-07-08] Gemeente De Bilt zal eind september alweer voor de 3e keer een kinderburgemeester benoemen. Na het insturen van een vlog waarin de geïnteresseerde kinderen zich presenteerden en de selectiegesprekken is Renske Iseger uit de kern Groenekan uitverkoren om het ambt van kinderburgemeester voor het schooljaar 2022/2023 te bekleden.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Geschil bestemmingsplan Bilthoven Noord opgelost

[Gepubliceerd: 2022-07-08] Het college en de Stichting Planschade Bilthoven Noord hebben op 30 juni 2022 overeenstemming bereikt over de oplossing van de onbedoelde neveneffecten van het bestemmingsplan Bilthoven Noord uit 2013. Beide partijen zijn tevreden over de gemaakte afspraken. Hiermee lijkt een einde gekomen aan een jarenlang slepende conflict tussen honderden bewoners van Bilthoven-Noord en de gemeente.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Mathildebeeldje dit jaar naar coronaheldin Hanneke Robberegt

[Gepubliceerd: 2022-07-04] Op Mathildedag staan we stil bij de inwoners die zich belangeloos inzetten voor anderen in onze samenleving. Op zaterdag 2 juli heeft burgemeester Potters de genomineerde inwoners verrast met een bezoekje en bos bloemen aan huis. Het Mathilde-beeldje werd dit jaar uitgereikt aan mevrouw Hanneke Robberegt.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gebruiksverzoek golfbaan in het Noorderpark

[Gepubliceerd: 2022-06-24] De initiatiefnemer van golfbaan Ruigenhoek in het Noorderpark heeft bij de gemeente De Bilt afgelopen week een exploitatieverzoek (gebruiksverzoek) ingediend voor een horecavergunning in het golfcentrum
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Stand van zaken opvang vluchtelingen uit Oekraïne

[Gepubliceerd: 2022-06-21] Het is ruim twee maanden geleden dat gemeente De Bilt de eerste vluchtelingen uit Oekraïne opving. Op verschillende plekken in de gemeente is opvang geregeld. Het is vandaag Wereldvluchtelingendag en burgemeester Sjoerd Potters bracht een bezoek aan de opvang op het gemeentehuis.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Werkgroep ArtTraverse stopt activiteiten

[Gepubliceerd: 2022-06-13] Werkgroep ArtTraverse van de Stichting Kunst en Cultuur De Bilt heeft besloten met ingang van medio juni 2022 haar activiteiten te beëindigen. Gedurende ruim 25 jaar heeft de werkgroep kwalitatief hoogstaande en drukbezochte professionele kunsttentoonstellingen georganiseerd in het gemeentehuis onder de naam ArtTraverse.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Basisschool Het Zonnewiel wint Zwerfafval challenge

[Gepubliceerd: 2022-06-13] Kinderburgemeester Feline heeft onlangs een Zwerfafval challenge georganiseerd voor de basisscholen in alle kernen van gemeente De Bilt. Basisschool Het Zonnewiel uit De Bilt heeft met hun leerlingen het meeste zwerfafval verzameld en is daarmee winnaar geworden van de Zwerfafval challenge 2022.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Stedenband Coesfeld-De Bilt springlevend

[Gepubliceerd: 2022-06-07] Op vrijdag 3 juni is een delegatie van zusterstad Coesfeld (Duitsland) naar gemeente De Bilt gekomen om de gezamenlijke vriendschapsband te vieren. Oud-burgemeester Öhmann, burgemeester Potters en mevrouw Rigter van de Stichting Jumelage De Bilt-Coesfeld onthulden een gedenkteken en openden een speciaal aangelegde vriendschapstuin bij het gemeentehuis
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Rookmelders in huis vanaf 1 juli verplicht

[Gepubliceerd: 2022-06-03] Vanaf 1 juli 2022 is het wettelijke verplicht dat er op elke verdieping van een huis een rookmelder hangt. Het doel hiervan is om het aantal doden bij woningbranden te verminderen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gemeenteraad benoemt nieuw college

[Gepubliceerd: 2022-06-01] De raad van de gemeente De Bilt heeft tijdens de raadsvergadering van 31 mei 2022 het nieuwe college benoemd en geïnstalleerd.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Nieuw college gaat na installatie aan de slag met definitief akkoord

[Gepubliceerd: 2022-05-30] Dinsdag 31 mei worden de nieuwe wethouders geïnstalleerd en debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord Ruimte voor morgen Naar een eerlijke, groene toekomst. Na de installatie gaat het college naar buiten, de gemeente in.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Ruimte voor morgen: presentatie nieuwe coalitieakkoord gemeente De Bilt

[Gepubliceerd: 2022-05-20] Vandaag, 20 mei 2022, presenteren GroenLinks, D66, Beter De Bilt en Bilts Belang, PvdA en SP het conceptcoalitieakkoord Ruimte voor morgen Naar een eerlijke groene toekomst.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Benefiet korenfestival voor Oekraïne

[Gepubliceerd: 2022-05-16] Op zaterdag 28 mei is er in de Dorpskerk in De Bilt een benefietkorenfestival voor Oekraïne. Mannenkoor Noot aan de Man heeft daartoe het initiatief genomen. Het geld dat daarmee wordt opgehaald komt rechtstreeks ten goede aan Oekraïense vluchtelingen in onze Poolse partnergemeente Miecisko.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Conceptakkoord bereikt in formatie GroenLinks, D66, Beter De Bilt en Bilts Belang, PvdA en SP

[Gepubliceerd: 2022-05-10] De gesprekken tussen GroenLinks, D66, Beter De Bilt en Bilts Belang, PvdA en SP, die kort na het eindadvies van de verkenners op 11 april gestart zijn, zijn zeer constructief en voorspoedig verlopen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Nieuwe Biltse kinderburgemeester gezocht!

[Gepubliceerd: 2022-05-09] Voor het schooljaar 2022-2023 zijn we weer op zoek naar een nieuwe kinderburgemeester. Wie volgt Feline, de huidige kinderburgemeester, op?
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Certificaat voor circulair slopen in gemeente De Bilt

[Gepubliceerd: 2022-05-06] VSM Sloopwerken uit Leiderdorp heeft op vrijdag 6 mei een certificaat ontvangen voor circulair slopen. Daarmee is vastgesteld dat hun sloopprojecten in gemeente De Bilt circulair zijn.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Laag inkomen? Dan heeft u misschien recht op energietoeslag

[Gepubliceerd: 2022-04-26] De kosten voor energie zijn flink gestegen. Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u misschien dit jaar een bedrag van 800,- (per huishouden) voor hoge energiekosten krijgen. U kunt nu energietoeslag aanvragen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Nieuwe opvangvoorzieningen voor Oekraïense vluchtelingen

[Gepubliceerd: 2022-04-23] Gemeente De Bilt richt de komende maanden drie nieuwe opvangvoorzieningen in voor Oekraïense vluchtelingen. Op De Biltse Hof, aan de Dorpsstraat en in chalets kunnen ongeveer honderd vluchtelingen duurzaam worden opgevangen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Liveblog explosie flatgebouw Weegschaal

[Gepubliceerd: 2022-04-22] Bij een flat aan de Weegschaal in Bilthoven is bij werkzaamheden een gasleiding lek geraakt en twee explosie ontstaan. Een deel van de gevel van de flat is weggeslagen. Veel omliggende woningen waren uit voorzorg al ontruimd. Er zijn enkele gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk hoeveel.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gemeente en Kringloop t Groene Hart starten weggeefwinkel voor vluchtelingen

[Gepubliceerd: 2022-04-20] De gemeente heeft veel aanbiedingen ontvangen van hulpgoederen voor Oekraïense vluchtelingen; variërend van kleding tot kinderschoenen en linnen tot ledikantjes. Kringloop t Groene Hart helpt ons om deze spullen in te zamelen en uit te reiken aan vluchtelingen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Een lintje verdien je!

[Gepubliceerd: 2022-04-19] Een Koninklijke Onderscheiding (lintje) aanvragen voor iemand waarvan u vindt dat die het echt verdient, kan vanaf 27 april 2022 tot en met 1 juni 2022.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Winnaars horecaspecial bekend

[Gepubliceerd: 2022-04-19] Inwoners konden door het afmaken van een slagzin een horecabon ter waarde van 50 winnen in één van de deelnemende horecazaken. Er zijn bijna 100 slagzinnen ingestuurd. Wethouder Madeleine Bakker heeft samen met haar team van Economische zaken de leukste 17 slagzinnen uitgekozen en de winnaars verblijd met een cadeaubon ter waarde van 50.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gemeentekantoor klaar voor ontvangst Oekraïense vluchtelingen

[Gepubliceerd: 2022-04-15] De eerste Oekraïense vluchtelingen kunnen vanaf 15 april terecht in de opvanglocatie in het gemeentekantoor. De afgelopen weken is hard gewerkt om de locatie in te richten, maar nu zijn dan toch echt alle slaapkamers, de ontmoetingsruimten en andere gezamenlijke voorzieningen klaar voor gebruik. Op de bovenste verdieping van het gemeentekantoor worden zestig vluchtelingen opgevangen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Leyenseweg op de schop na Pasen

[Gepubliceerd: 2022-04-12] De Leyenseweg in Bilthoven (van de 2e Brandenburgerweg tot de Soestdijkseweg Zuid) krijgt dit jaar een opknapbeurt. Er worden verschillende werkzaamheden tegelijk uitgevoerd.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Verkenners presenteren eindadvies

[Gepubliceerd: 2022-04-12] De verkenners adviseren onderhandelingen tot een nieuw college te starten met GroenLinks, D66, PvdA, SP en Lokaal De Bilt.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Samen actief: volop activiteiten voor jeugd en jongeren

[Gepubliceerd: 2022-04-12] De coronamaatregelen horen steeds meer tot de verleden tijd. We kunnen weer uitgaan, elkaar ontmoeten, sporten en cultuur beleven. Veel activiteiten die zo belangrijk zijn voor jongeren voor lange tijd stil gestaan. De komende tijd staan er daarom tal van activiteiten op het gebied van sport, cultuur en ontmoeting op de agenda.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Eerste stap in verkenning nieuwe coalitie

[Gepubliceerd: 2022-04-07] De verkenners Cees de Wildt en Ibtisam Daoudi hebben op dinsdag 5 april een tussenrapportage gepresenteerd aan de gemeenteraad.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Benefietconcert voor Oekraïense vluchtelingen

[Gepubliceerd: 2022-04-06] De Koninklijke Biltse Harmonie geeft op zaterdag 23 april om 20.00 uur een benefietconcert. Alle opbrengsten van onder andere kaartverkoop komen ten goede aan Oekraïense vluchtelingen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Paspoort, rijbewijs of ander document: we proberen u snel van dienst te zijn

[Gepubliceerd: 2022-04-05] Diverse media berichtten over lange wachttijden bij de aanvraag van paspoorten, rijbewijzen en ID-kaarten.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bestrijding eikenprocessierups begint

[Gepubliceerd: 2022-04-05] Vanaf week 15 begint de gemeente preventief met de bestrijding van de eikenprocessierups. Wanneer precies hangt van het weer af. Door de rupsen preventief te bestrijden, hoopt de gemeente later in het jaar de overlast te beperken.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Huisartsen in gemeente De Bilt krijgen praktijkondersteuners voor jeugd

[Gepubliceerd: 2022-04-01] Vanaf het tweede kwartaal van dit jaar kunnen jeugdigen en ouders met vragen terecht bij een praktijkondersteuner Jeugd. Bij de helft van de huisartsenpraktijken in de gemeente kan dan een afspraak worden ingepland met een dergelijke gespecialiseerde medewerker.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Denk mee over de Omgevingsvisie De Bilt 2040

[Gepubliceerd: 2022-04-01] Wat is belangrijk voor de toekomst van de leefomgeving? Daarover kan iedereen - inwoners, ondernemers en organisaties - tijdens de 2e Maand van de Leefomgeving zijn mening geven. Van 7 april tot half mei zijn er volop mogelijkheden om mee te denken: door het invullen van de online enquête of tijdens de Toekomstdialoog. De resultaten gebruikt de gemeente om keuzes te maken voor de Omgevingsvisie.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Q&A en terugkijken informatieavond polio

[Gepubliceerd: 2022-03-29] Maandag 21 maart 2022 vond de digitale informatieavond polio plaats. Tijdens deze avond gaf een aantal experts een toelichting op de activiteiten die op het terrein plaatsvinden.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Stemmen De Bilt herteld: geen wijziging in zetelverdeling

[Gepubliceerd: 2022-03-25] De hertelling van de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen heeft niet tot wijzigingen geleid in de zetelverdeling. Vrijwilligers hebben vrijdag de uitgebrachte stemmen opnieuw geteld in het HF Witte Centrum in De Bilt. Vanmiddag werd het proces verbaal opgemaakt. Waarnemers van verschillende politieke partijen waren bij de hertelling aanwezig.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gemeenteraad besluit tot hertelling stemmen

[Gepubliceerd: 2022-03-24] De gemeenteraad van De Bilt heeft donderdagavond besloten dat de stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week moeten worden herteld. Een verzoek hiertoe werd ingediend door de VVD vanwege het geringe verschil in stemmen en de verdeling van de restzetels.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Opvang Oekraïense vluchtelingen in gemeentehuis

[Gepubliceerd: 2022-03-23] Gemeente De Bilt gaat Oekraïense vluchtelingen opvangen in het gemeentehuis. Op de bovenste verdieping van het gemeentekantoor richt de gemeente een locatie in voor tijdelijke opvang van maximaal 60 Oekraïense vluchtelingen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Start werkzaamheden voor de nieuwe fusiebrandweerpost Westbroek Tienhoven

[Gepubliceerd: 2022-03-23] Op woensdag 23 maart hebben burgemeester Potters van gemeente De Bilt en burgemeester Reinders van gemeente Stichtse Vecht met het slopen van een muur het startsein gegeven voor de werkzaamheden voor de nieuwe fusiebrandweerpost Westbroek Tienhoven.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Kinderburgemeester Feline start zwerfafvalchallenge voor basisscholen in alle kernen

[Gepubliceerd: 2022-03-21] Het thema duurzaamheid heeft de aandacht van onze kinderburgemeester Feline. Ze wil met kleine stapjes de bewustwording voor het behoud van de aarde onder de aandacht van kinderen brengen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Subsidie voor verbetering winkelcentra Hessenweg-Looydijk en Bilthoven

[Gepubliceerd: 2022-03-21] Gemeente De Bilt ontvangt 74.500,-- van de provincie Utrecht voor het maken van plannen met ondernemers en eigenaren om de winkelcentra Hessenweg-Looydijk en centrum Bilthoven toekomstbestendiger te maken.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Tijdelijk beperkt parkeren voor bezoekers gemeentehuis vanaf 21 maart

[Gepubliceerd: 2022-03-18] Door werkzaamheden is het vanaf maandag 21 maart niet mogelijk om te parkeren op de bezoekersparkeerplaats van het gemeentehuis.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

GroenLinks grote winnaar verkiezingen De Bilt

[Gepubliceerd: 2022-03-17] GroenLinks is de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in gemeente De Bilt. Woensdagavond zijn de voorlopige uitslagen bekendgemaakt op de verkiezingsavond op het gemeentehuis. GroenLinks behaalde 7 van de 27 zetels.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen

[Gepubliceerd: 2022-03-16] De RSD start komende week met het uitkeren van een energietoeslag van 200,- aan alle bijstandsgerechtigde huishoudens die op 1-1-2022 (of hierna) een uitkering ontvingen. Ook inwoners die een IOAW-uitkering ontvangen, krijgen de tegemoetkoming in de energiekosten uitgekeerd.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gemeente De Bilt speelt vanaf 21 maart mee in het NK Tegelwippen

[Gepubliceerd: 2022-03-15] Zeker 100 Nederlandse gemeenten treffen elkaar vanaf 21 maart 2022 in het jaarlijkse NK Tegelwippen. De Bilt daagt Zeist uit. Welke gemeente wipt de meeste tegels en maakt plaats voor groen?
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vluchtelingenopvang in gemeente De Bilt

[Gepubliceerd: 2022-03-14] Net als vele andere gemeenten wil gemeente De Bilt haar aandeel leveren in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, die tegen hun wil huis en haard hebben moeten verlaten. De gemeente ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om de vluchtelingen te voorzien van opvang en eerste levensbehoeften. Hiertoe worden nu voorbereidingen getroffen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Project Samen Een Thuis gestart

[Gepubliceerd: 2022-03-10] Voor mensen die uitstromen uit Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW) is voortaan een nieuw woonalternatief beschikbaar in de gemeente De Bilt. De overgang van begeleid naar zelfstandig wonen is vaak een grote stap. Om die stap kleiner te maken, kunnen zij voortaan als twee alleenstaanden vanuit een beschermde woonvorm in één huis gaan wonen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Rijk kent subsidie aardgasvrij Brandenburg toe

[Gepubliceerd: 2022-03-10] De subsidie die gemeente De Bilt heeft aangevraagd voor het aardgasvrij maken van de wijk Brandenburg West in Bilthoven, is toegekend door het Rijk. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet voor verduurzaming in de gemeente. Met de subsidie is 4 miljoen euro gemoeid.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Openbaar groen in De Leijen aangepakt voor biodiversiteit

[Gepubliceerd: 2022-03-09] Het openbare groen in de wijk De Leijen in Bilthoven wordt gerenoveerd. Eerder deze maand is een start gemaakt met het vernieuwen van de beplanting.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Voorbereidingen vluchtelingenopvang Oekraïne gestart

[Gepubliceerd: 2022-03-07] In de regio Utrecht worden op korte termijn 1.000 2.000 vluchtelingen verwacht. Gemeente De Bilt wil haar aandeel leveren in de opvang van deze mensen, die tegen hun wil huis en haard hebben moeten verlaten. Daartoe worden nu de voorbereidingen getroffen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Subsidieregelingen voor herstel sport, kunst, cultuur en welzijn verlengd tot 1 juni 2022

[Gepubliceerd: 2022-03-07] De sluitingstermijn voor aanvragen van subsidieregelingen in het kader van het Crisis- en herstelplan Corona is verlengd tot 1 juni 2022. Aanvragen kunnen via het subsidieloket worden ingediend en worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Verklaring van politiek en bestuur in De Bilt over de situatie in Oekraïne

[Gepubliceerd: 2022-03-04] Russische troepen zijn op 24 februari 2022 Oekraïne binnengevallen, de Oekraïense bevolking is terechtgekomen in een oorlog. De gemeenteraad van De Bilt en het college van burgemeester en wethouders voelen zich, net als veel inwoners van gemeente De Bilt, machteloos en spreken zich uit tegen dit geweld.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Afgebroken takken in uw tuin na de storm? Breng ze naar de Milieustraat

[Gepubliceerd: 2022-03-04] Onlangs hebben de stormen Eunice en Franklin voor flink wat omgevallen bomen of afgebroken takken gezorgd in onze gemeente. Heeft u na de storm in uw tuin nog losse takken of omgewaaide bomen? Dan kunt u die naar onze Milieustraat brengen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Goed nieuws voor Groenekan: Bastionweg blijft toegankelijk

[Gepubliceerd: 2022-02-25] De gemeente Utrecht heeft na onderzoek besloten de Bastionweg toegankelijk te houden voor autos. Dat is goed nieuws voor inwoners van Groenekan, die zo nog steeds makkelijk met de auto in het Utrechtse Tuindorp kunnen komen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vernieuwd dorpshart Bilthoven geopend

[Gepubliceerd: 2022-02-25] Het centrum van Bilthoven en de directe omgeving is opnieuw ingericht. Daarmee is de vernieuwing van dit deel van het centrum afgerond. Samen met de nieuwe horeca, winkels en woningen die de afgelopen jaren zijn gebouwd, bieden het Vinkenplein en omgeving volop mogelijkheden om gezellig te winkelen, een terrasje te pakken en elkaar te ontmoeten. Vrijdag 25 februari 2022 was de feestelijke opening van het nieuwe dorpshart.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Ontwerp Omgevingswetprogramma Gezond en veilig 2022 2025 vastgesteld

[Gepubliceerd: 2022-02-25] Het ontwerpprogramma ligt ter inzage van 22 februari tot en met 4 april 2022. Gedurende deze periode kan iedereen zienswijzen indienen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bijblijven in De Bilt

[Gepubliceerd: 2022-02-22] Gemeente De Bilt komt elke twee weken uit met een digitale nieuwsbrief met algemeen nieuws. Meld u snel aan voor onze nieuwsbrief en mis nooit meer het laatste nieuws!
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Ondertekening Pact van Ruigenhoek

[Gepubliceerd: 2022-02-21] Op vrijdag 18 februari vond op fort Nieuwersluis de feestelijk ondertekening plaats van de Actualisatie Pact van Ruigenhoek 2022. Dit is de opvolger van het eerdere Pact uit 2017.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Verduurzaam nu uw koopwoning

[Gepubliceerd: 2022-02-15] Jouw Huis Slimmer en gemeente De Bilt helpen u als inwoner graag met het verduurzamen van uw huis. Daarom kunt u nu een waardebon krijgen, waarmee u energiebesparende maatregelen kunt treffen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Rookmelders vanaf 1 juli 2022 wettelijk verplicht in elke woning

[Gepubliceerd: 2022-02-15] Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om in elke Nederlandse woning optische rookmelders aanwezig te hebben. In een woning moet op elke verdieping, het liefst in de gang een rookmelder aanwezig zijn.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Pact Groen Groeit Mee brengt meer en beter groen in Utrechtse regio

[Gepubliceerd: 2022-02-14] Op 7 februari 2022 ondertekenden bijna veertig betrokken overheden, natuurorganisaties en andere partners het Groen Groeit Mee Pact. Namens de gemeente De Bilt ondertekende wethouder Anne Brommersma.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Voorkom auto-inbraak

[Gepubliceerd: 2022-02-11] Lees de preventietips en verklein de kans dat uw eigendommen worden gestolen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

De Bilt op weg naar keuzes voor de Omgevingsvisie 2040

[Gepubliceerd: 2022-02-09] Hoe gaat de gemeente de leefomgeving de komende twintig jaar verder ontwikkelen? Wat is belangrijk om te behouden en wat gaan we versterken? Tijdens de 2e Maand van de Leefomgeving, dit voorjaar, organiseert gemeente De Bilt verschillende Toekomstdebatten. We gaan dan in gesprek over vier mogelijke vergezichten.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Coronatoegangsbewijs contactfunctionaris beschikbaar

[Gepubliceerd: 2022-02-07] Binnen de gemeente is een contactfunctionaris CTB (Corona Toegangsbewijs) beschikbaar om ondernemers te ondersteunen om controles op het CTB uit te voeren. Zo dragen we eraan bij om besmettingen met het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Open behandelcentrum Wier op Berg en Bosch terrein

[Gepubliceerd: 2022-02-07] Sinds medio januari is het behandelcentrum Wier verhuisd naar het Berg en Bosch terrein in Bilthoven. Wier is een behandelcentrum van de zorginstelling waar zij cliënten behandelen met een licht verstandelijke beperking die intensieve behandeling nodig hebben.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Heeft u geldproblemen of schulden?

[Gepubliceerd: 2022-02-01] Kunt u uw rekeningen niet meer betalen? Kan uw kind niet mee op schoolreisje? Herkent u dit? Kom dan in actie voordat het te laat is. Voorkom dat schulden zich opstapelen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Indrukwekkende slotceremonie Holocaust Memorial Day

[Gepubliceerd: 2022-01-28] Op donderdag 27 januari zijn wereldwijd de slachtoffers van de Holocaust herdacht op deze speciale Holocaust Memorial Day. Ook op in gemeente De Bilt op Jagtlust.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Resultaten Algemene Inwoner-enquête beschikbaar

[Gepubliceerd: 2022-01-20] Inwoners zijn over het algemeen positief gestemd over het leven en voorzieningen in de gemeente. Ook de sociale kwaliteit van hun buurt beoordelen zij positief. Wel is er een dalende trend te zien in de waardering van het woningaanbod. Inwoners zijn positief over het contact met medewerkers van de gemeente maar voelen zich minder vaak gehoord en vertegenwoordigd
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Holocaust Memorial Day op 27 januari 2022

[Gepubliceerd: 2022-01-18] Op Holocaust Memorial Day worden wereldwijd de slachtoffers van de Holocaust herdacht. Deze herdenkingsdag is in 2005 door de Verenigde Naties uitgeroepen en vindt sindsdien jaarlijks plaats op 27 januari. Ook in gemeente De Bilt.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Het maatjesproject verbindt en verrijkt elkaar!

[Gepubliceerd: 2022-01-18] In deze tijd hebben we elkaar nog meer nodig dan voorheen. Veel mensen hebben behoefte aan contact, aan een beetje aandacht. Want door persoonlijke aandacht ontstaat er weer meer positieve energie. Wilt u ook iets doen voor een ander? Word dan maatje!
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Terugblik kennismakingsbijeenkomst van Wier en vervolg

[Gepubliceerd: 2022-01-12] Behandelcentrum Wier (onderdeel van Fivoor) opent 18 januari 2022 een vestiging van hun open kliniek op het Berg en Bosch terrein. Wier is een behandelcentrum van de zorginstelling waar zij cliënten behandelen met een licht verstandelijke beperking die intensieve behandeling nodig hebben.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

EBN onderzoekt mogelijkheden geothermie in De Bilt

[Gepubliceerd: 2022-01-10] In heel Nederland wordt de komende jaren gezocht naar plekken waar we warmte kunnen halen uit de aarde. Deze techniek heet geothermie. Ook in de omgeving van De Bilt wordt daarnaar gezocht.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Nieuwe subsidieronde Blauwe bewonersinitiatieven

[Gepubliceerd: 2022-01-05] Afgelopen jaar hebben tientallen groepen bewoners, scholen en buurtcomités schoolpleinen vergroend, regentonnen geplaatst, gastlessen over water gegeven en groene daken aangelegd. Met subsidie van het waterschap.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Online kennismakingsbijeenkomst van Fivoor over behandelcentrum Wier op bedrijvenpark Berg en Bosch

[Gepubliceerd: 2022-01-04] De open afdeling van Wier, onderdeel van zorgorganisatie Fivoor, start op 18 januari een open kliniek in het oude klooster op bedrijvenpark Berg en Bosch in Bilthoven.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Raad bespreekt Dialoognotitie Omgevingsvisie op 18 januari

[Gepubliceerd: 2021-12-24] Op de speciale Raadsavond dinsdag 18 januari 2022 toetsen de raads- en commissieleden de concept-Dialoognotitie voor de Omgevingsvisie De Bilt 2040 op kwaliteit en volledigheid.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Sagènn gaat taalonderwijs Inburgering verzorgen in regio Kromme Rijn Heuvelrug

[Gepubliceerd: 2021-12-23] In het nieuwe jaar verzorgt taalaanbieder Sagènn het taalonderwijs voor nieuwkomers in de regio Zuid-Oost-Utrecht. Na een aanbesteding door de vijftien gemeenten in de provincie Utrecht kwam taalaanbieder Sagènn als beste uit de bus.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Komt u in de problemen door een hoge energienota?

[Gepubliceerd: 2021-12-20] De energietarieven stijgen hard. Zo hard dat het kan zijn dat u in de problemen komt om uw gas en licht te betalen. Is dat in uw situatie het geval? Lees dan vooral verder.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Geen financiële bijdrage landelijke regeling Woningbouwimpuls

[Gepubliceerd: 2021-12-16] Het college van B & W is teleurgesteld dat het Rijk besloten heeft voor het gebied Spoorzone Bilthoven geen financiële bijdrage uit de Woningbouwimpuls toe te kennen.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Kunstwerk weer terug in Theresiaschool

[Gepubliceerd: 2021-12-08] De directie van de Theresiaschool en de gemeente De Bilt hebben in eendrachtige samenwerking een bijzonder kunstwerk behouden. Het betreft een mozaïek aan de gevel van de oude Theresiaschool aan de Gregoriuslaan in Bilthoven.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gemeente De Bilt sluit aan bij CO²-Prestatieladder

[Gepubliceerd: 2021-12-06] Gemeente De Bilt heeft zich laten certificeren op de CO²-Prestatieladder. Daarmee maakt de gemeente inzichtelijk wat de eigen CO²-uitstoot is en legt het zichzelf de verplichting op om dat te verminderen.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Feestelijke heropening Hessenweg-Zuid

[Gepubliceerd: 2021-12-02] Om de leefbaarheid, de veiligheid en het wooncomfort voor de bewoners te verbeteren, is de weg aan de Hessenweg-Zuid opnieuw ingericht. Op maandag 6 december zal de weg worden heropend en de eerste boom door wethouder Brommersma, in aanwezigheid van de bewonersvereniging, worden geplant.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Hondenpoep en opruimplicht: hoe werkt het?

[Gepubliceerd: 2021-11-30] Iedereen die een hond in de openbare ruimte uitlaat, moet de uitwerpselen van de hond opruimen. Dus niet alleen op de stoep maar overal in de bebouwde kom (m.u.v. de hondenuitlaatstroken). Op het niet opruimen van de hondenpoep staat een boete.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Advies inwoners krijgt plek in Woonvisie

[Gepubliceerd: 2021-11-16] Gemeente De Bilt werkt momenteel aan de Woonvisie 2030. Een belangrijke bouwsteen hiervoor is de uitkomst van het participatietraject 'Samen Werken aan Wonen'. Hierin hebben inwoners een aantal adviezen op het gebied van woningbouw aan de gemeente gegeven.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Heeft u vaccinatieangst?

[Gepubliceerd: 2021-11-15] Dan kunt u een speciale afspraak maken bij GGD regio Utrecht. Het bijzondere aan deze afspraak is dat een arts u begeleidt. Vanaf de aankomst op de vaccinatielocatie tot en met het zetten van de prik is de arts aanwezig.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Woninginbraak: voorkomen is beter dan genezen

[Gepubliceerd: 2021-11-15] De donkere dagen zijn aangebroken en daarmee stijgt de kans op inbraak. Dit is iets wat we helaas ook in de gemeente De Bilt zien. Inbrekers of insluipers kunnen op veel manieren uw woning binnenkomen. Met wat simpele maatregelen maakt u het hen lastig.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Integraal Ruimtelijk Perspectief: regio Utrecht neemt regie op woningcrisis, bereikbaarheid en behoud van karakter

[Gepubliceerd: 2021-11-08] Met onder andere 80.000 nieuwe arbeidsplaatsen, 4.000 hectare nieuw natuur- en recreatiegebied en 125.000 nieuwe huizen willen zestien gemeenten in de regio Utrecht zorgen dat de regio klaar is voor 2040.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gemeentelijk subsidieregelingen voor herstel sport, kunst, cultuur en welzijn opengesteld

[Gepubliceerd: 2021-11-04] Eind juni is de gemeenteraad akkoord gegaan met het Crisis- en herstelplan corona. Een belangrijk onderdeel van dit plan zijn een drietal subsidieregelingen voor coronaondersteuning van het maatschappelijk veld, het werven van nieuwe leden en cursisten en ondersteuning van culturele ondernemers.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Meld Misdaad Anoniem (M.)

[Gepubliceerd: 2021-11-02] Weet u wie de dader is, maar kent de dader u ook? U heeft misschien wel informatie over een misdaad, maar er kunnen redenen zijn waarom u niet naar de politie kunt of durft. Een lastig dilemma. Meld Misdaad Anoniem biedt hiervoor een vangnet.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Waardebon voor energiebesparing huurwoning

[Gepubliceerd: 2021-10-12] Samen met Winst uit je Woning organiseert gemeente De Bilt een waardebonactie voor energiebesparende producten. Daarmee wil de gemeente verduurzaming en energiebesparing makkelijker maken voor huurders.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Programmabegroting 2022: ruimte voor investeringen

[Gepubliceerd: 2021-10-08] Sluitend meerjarenperspectief aflopende budgetten van het Rijk zijn onrealistisch.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Flitspeiling wijkoverstijgende speelplek Bilthoven

[Gepubliceerd: 2021-10-08] De gemeente De Bilt gaat samen met inwoners en overige belanghebbenden vier speelplekken opwaarderen naar wijkoverstijgende speelplekken. In Bilthoven is dat onder andere de speelplek aan de Koperwieklaan/Kruisbeklaan.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

De Bilt zet koers uit voor 2040

[Gepubliceerd: 2021-10-06] Het college van B & W heeft op 28 september de Koersnotitie Omgevingsvisie De Bilt 2040 vastgesteld. van de Hoe wil de gemeente de leefomgeving de komende twintig jaar verder ontwikkelen? Wat is waard om te behouden, wat moet anders of beter?
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Koopstromenonderzoek 2021 van start

[Gepubliceerd: 2021-10-06] De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, start in de Randstad, Utrecht, Noord-Brabant, een deel van Flevoland (Almere en Lelystad) en een deel van Gelderland (regio Rivierenland) een grootschalig consumentenonderzoek.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Nieuwe kinderburgemeester geïnstalleerd

[Gepubliceerd: 2021-10-01] In de raadsvergadering van 30 september hebben we als gemeente afscheid genomen van onze 1e kinderburgemeester van gemeente De Bilt: Carmen Braak maar ook de nieuwe kinderburgemeester Feline Lauret geïnstalleerd.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Weet u wat u wilt? Vier bijeenkomsten over de laatste levensfase

[Gepubliceerd: 2021-09-28] Gezondheidscentrum De Bilt, Huisartsenpraktijk Orionlaan, Steunpunt Mantelzorg en Stichting Het Bezinningshuis organiseren in oktober en november gezamenlijk vier bijeenkomsten in H.F. Witte Centrum in De Bilt.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Zorgkrant De Bilt

[Gepubliceerd: 2021-09-28] Binnenkort ligt de zorgkrant De Bilt op uw deurmat. Deze krant is bedoeld u wegwijs te maken in het zorgnetwerk binnen onze gemeente.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Wethouder Brommersma ondertekent intentieverklaring snelfietsroute

[Gepubliceerd: 2021-09-23] Op 22 september hebben de gemeenten Utrecht, De Bilt en Hilversum en de provincies Utrecht en Noord-Holland een intentieverklaring ondertekend voor de aanleg van een snelfietsroute tussen Utrecht en Hilversum.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Doorgang Prof. Dr. T. M.C. Asserweg voor fietsverkeer opengesteld

[Gepubliceerd: 2021-09-21] De doorgang van de Prof. Dr. T. M.C. Asserweg is voor fietsverkeer opengesteld. Voor autoverkeer is de weg open voor eenrichtingsverkeer (dorp uit).
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Project WijZijnDeBilt.nl succesvol afgerond

[Gepubliceerd: 2021-09-20] In het project WijzijnDeBilt.nl hebben meer dan 100 jongeren uit de gemeente hun talent ontdekt, leuke dingen gedaan, nieuwe mensen ontmoet en zich dienstbaar gesteld aan de lokale samenleving.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Babbeltruc aan de deur: hoe herkennen?

[Gepubliceerd: 2021-09-14] De babbeltruc. Veel ouderen zijn hier de dupe van. Maar het kan iedereen overkomen. Aan de deur, bij de pinautomaat of aan de telefoon. Met een smoes komt de dief bij je binnen om vervolgens geld of andere bezittingen te stelen. En dat wil je natuurlijk voorkomen!
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst maakt uitwisseling boas mogelijk

[Gepubliceerd: 2021-09-13] Op vrijdagochtend 10 september jl. hebben de burgemeesters van de gemeenten Baarn, Bunschoten, De Bilt, Eemnes en Soest tijdens een digitale bijeenkomst hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst die het voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boas) mogelijk maakt om op elkaars grondgebied te opereren.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

De eerste stappen naar onze Omgevingsvisie zijn gezet

[Gepubliceerd: 2021-09-10] Hoe moet de leefomgeving van onze gemeente zich de komende 20 jaar verder ontwikkelen? Wat willen we daarbij behouden, wat kan beter en wat willen we veranderen? En wat is de gewenste identiteit van onze kernen en buitengebied in de Utrechtse metropoolregio? Op deze vragen en veel meer gaat de Omgevingsvisie De Bilt een antwoord geven.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

De Bilt vraagt financiële bijdrage landelijke regeling Woningbouwimpuls

[Gepubliceerd: 2021-09-02] Het college van B & W heeft besloten een subsidieaanvraag in te dienen bij het Rijk voor een financiële bijdrage aan de woningbouwambities voor het gebied Centrumplan/Spoorzone. Het gaat om een bijdrage uit de Nationale Woningbouwimpuls.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Hennepkwekerij? Niet in uw buurt!

[Gepubliceerd: 2021-08-30] Ook uw hulp is nodig in de aanpak van illegale hennepteelt. Voor uw eigen veiligheid en om criminele organisaties die zich met hennepteelt bezighouden aan te kunnen pakken. Waaraan kunt u een hennepkwekerij herkennen?
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Wijkoverstijgende speelplek La Plata

[Gepubliceerd: 2021-08-23] De gemeente De Bilt gaat samen met inwoners en overige belanghebbenden vier speelplekken opwaarderen naar wijkoverstijgende speelplekken. In kern De Bilt is dat de speelplek in de wijk La Plata bij IKC de Regenboogschool/ achter De Hessenweg.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Hulp gedupeerden kinderopvangtoeslag-affaire in gemeente De Bilt

[Gepubliceerd: 2021-07-29] Bent u een inwoner van de gemeente De Bilt en bent u gedupeerd geraakt door de manier waarop kinderopvangtoeslag is uitgevoerd door de Belastingdienst. Neem contact op met de gemeente zodat wij u kunnen ondersteunen.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam zijn één UNESCO Werelderfgoed de Hollandse Waterlinies

[Gepubliceerd: 2021-07-28] Op 26 juli heeft het Werelderfgoedcomité besloten om de Hollandse Waterlinies de werelderfgoedstatus te verlenen.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Succesvolle samenwerking voortzetten

[Gepubliceerd: 2021-07-21] Gemeente De Bilt wil de samenwerking met de dorpen over de gewenste toekomstige ontwikkelingen voortzetten. Onder begeleiding van de gemeente gaan de dorpen, die dat willen, zelf aan de slag om hun gezamenlijke ambities voor de fysieke leefomgeving verder vorm te geven
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Samen avontuurlijke speelplekken inrichten

[Gepubliceerd: 2021-07-20] Carmen, kinderburgemeester: Geen wipkippen maar uitdagende natuurspeelplekken.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Koel de zomer in met woningisolatie

[Gepubliceerd: 2021-07-16] Warmte binnen én buiten je huis houden.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Langste zonnefietspad ter wereld geopend in Maartensdijk

[Gepubliceerd: 2021-07-14] Vandaag is het langste zonnefietspad ter wereld geopend. Basisscholieren uit Maartensdijk fietsten als eersten over het 330 meter lange zonnefietspad met gedeputeerde Arne Schaddelee van de provincie Utrecht en wethouder Madeleine Bakker van de gemeente De Bilt.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Uittreksel basisregistratie personen via MijnOverheid

[Gepubliceerd: 2021-07-08] Gemeente De Bilt zet de volgende stap in de digitale dienstverlening. Vanaf nu is het mogelijk om een aangevraagd uittreksel basisregistratie personen digitaal te ontvangen in MijnOverheid.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Plannen bekend hoe de regio Utrecht in 2030 energie opwekt

[Gepubliceerd: 2021-07-01] De Regionale Energie Strategie (RES) van de regio U16 is gepubliceerd. Het resultaat van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. Iedere gemeente draagt zijn steentje bij aan het overstappen op duurzame energie.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Advies van inwoners door de raad overgenomen

[Gepubliceerd: 2021-06-30] De gemeenteraad heeft besloten het advies van inwoners De Bilt: wonen in een groene omgeving! als bouwsteen mee te nemen in het nieuwe woonbeleid en de omgevingsvisie.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Accountmanager bedrijven bij de gemeente

[Gepubliceerd: 2021-06-29] U staat als ondernemer voor talloze uitdagingen waarbij u de gemeente goed kunt gebruiken als partner. De accountmanager bedrijven maakt het ondernemen in De Bilt voor u aantrekkelijker en gemakkelijker door mee te denken, contacten te leggen en kennis te delen.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gemeente De Bilt hijst de regenboogvlag

[Gepubliceerd: 2021-06-27] Met de regenboogvlag laten we zien dat we belang hechten aan de fundamentele mensenrechten en tegen discriminatie van LHBTIQ+-ers zijn.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gemeenteraad neemt Crisis- en herstelplan corona aan

[Gepubliceerd: 2021-06-25] Samen sterker uit de crisis komen: gemeente, maatschappelijke instellingen, ondernemers, verenigingen en inwoners slaan handen ineen.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gemeente start experiment met basisbaan

[Gepubliceerd: 2021-06-23] De gemeente De Bilt gaat starten met een pilot BasisMaatWerk'. Dit is een lokale versie van de basisbaan voor mensen met een bijstandsuitkering en een afstand tot de arbeidsmarkt.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Het Utrecht Science Park van de toekomst

[Gepubliceerd: 2021-06-18] Bekijk het concept Omgevingsvisie voor het Utrecht Science Park 2040. En meld u aan voor de informatieavond op 6 juli.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Werkbezoek demissionair minister Grapperhaus aan De Bilt

[Gepubliceerd: 2021-06-09] Woensdag 9 juni bracht demissionair minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus een werkbezoek aan De Bilt.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Verwijderen asbest en duurzame sloop zeven gemeentelijke gebouwen

[Gepubliceerd: 2021-05-31] In opdracht van gemeente De Bilt wordt door VSM Sloopwerken B.V. binnenkort gestart met de sloop van in totaal zeven gemeentelijke gebouwen
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Verkenning naar onderzoeksboring voor aardwarmte gestart

[Gepubliceerd: 2021-05-28] De gemeente heeft informatie gekregen van EBN (Energie Beheer Nederland) over hun voornemen om met het programma SCAN een boring uit te voeren aan de oostkant van de gemeente Utrecht.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Het definitieve advies over wonen van inwoners is klaar

[Gepubliceerd: 2021-05-27] De afgelopen maanden is er door inwoners hard gewerkt om tot een advies over wonen te komen. In het traject Samen werken aan wonen zijn de ruim 50 ingekomen adviezen en 1400 reacties door een redactieteam van inwoners gebundeld. Nu ligt er een definitief advies van inwoners aan de gemeenteraad.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Zwerfafvalonderzoekers aan de slag

[Gepubliceerd: 2021-05-17] Wil jij ook meehelpen om zwerfafval tegen te gaan? Dat kan! Met de app Litterati houden we voortaan het resultaat bij van alle schoonmaakacties. Zo weten we precies waar afval verschijnt en kunnen we het probleem bij de bron aanpakken.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Verlopen reisdocument: vraag op tijd een nieuw document aan!

[Gepubliceerd: 2021-05-11] Als er straks weer gereisd mag worden naar het buitenland is het goed als u daar klaar voor bent. Is uw paspoort of identiteitskaart (bijna) verlopen? Vraag dan op tijd een nieuw reisdocument aan.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Isolatieadvies en energiebesparende maatregelen voor 6.400 inwoners

[Gepubliceerd: 2021-04-29] De gemeente De Bilt heeft van het Rijk bijna 600.000 euro subsidie gekregen om inwoners te helpen bij het verminderen van hun energieverbruik.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

De Biltse bijdrage aan de Regionale Energiestrategie

[Gepubliceerd: 2021-04-29] Het college stelt voor om tot 2030 30 GWh energie op te wekken met ca. 30 hectare zonnevelden op grote daken en op land.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Jan Meeuwsen ontvangt Chapeaupenning

[Gepubliceerd: 2021-04-28] Op Koningsdag heeft burgemeester Potters de Chapeaupenning uitgereikt aan Jan Meeuwsen. Als waardering voor zijn 20-jarige inzet voor het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Lintjesregen 2021

[Gepubliceerd: 2021-04-26] Burgemeester Potters en wethouder Bakker hebben 16 inwoners uit gemeente De Bilt mogen verrassen met een koninklijke onderscheiding.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Aanbieding manifest Energie De Bilt

[Gepubliceerd: 2021-04-22] Op vrijdag 23 april aanstaande verwelkomt gemeente De Bilt een vertegenwoordiging van het bewonersinitiatief Energie De Bilt (EDB) op het gemeentehuis.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Ambitieverklaring Uitstroom beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Zuid-Oost Utrecht

[Gepubliceerd: 2021-04-20] Op 12 april tekenden Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist, de woningbouwverenigingen, de aanbieders van beschermd wonen en de regionale sociale dienst de ambitieverklaring Uitstroom beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Zuid-Oost Utrecht.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Kent u iemand die een lintje verdient?

[Gepubliceerd: 2021-04-19] Elk jaar is er voor inwoners van de gemeente de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding. Kent u iemand die een lintje verdient? Dan kunt u tot 1 juni 2021 een aanvraag indienen.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Hoe groen is uw tuin? Bereken nu uw tuinlabel

[Gepubliceerd: 2021-04-19] Bepaal met het berekenen van uw tuinlabel eenvoudig hoe goed uw tuin bijdraagt aan een groene toekomst. Het tuinlabel is te vergelijken met het energielabel, alleen dan voor uw tuin. Hoe groener uw tuin, hoe beter uw label.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Ecologisch maaien

[Gepubliceerd: 2021-04-16] De gemeente De Bilt gaat delen van het groen anders beheren om meer plantjes, grassen en kruiden een kans te geven: we gaan meer ecologisch maaien
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Datalek bij verkeerscontrole Korssesteeg in Westbroek

[Gepubliceerd: 2021-04-14] Op woensdag 7 april is de gemeente De Bilt geïnformeerd over een datalek in een verkeerscontrolesysteem. Het verkeerscontrolesysteem was geplaatst in de Korssesteeg in Westbroek.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Omgevingsvisie 2040. Doet u mee?

[Gepubliceerd: 2021-04-01] De omgevingsvisie beschrijft de gewenste ontwikkeling van de toekomst van onze leefomgeving. Met als stip op de horizon het jaar 2040. Praat mee!
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Houd de lijn vrij!

[Gepubliceerd: 2021-03-30] Mensen die slechtziend of blind zijn vertrouwen op blindegeleidestroken om op straat hun weg te vinden. Helaas staan er regelmatig obstakels op de lijnen. Reden voor de gemeente om mensen beter op de geleidelijnen te attenderen.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Hulp voor inwoners en bedrijven bij aanleg groen dak

[Gepubliceerd: 2021-03-25] Meer groene daken in de regio Utrecht. Dat is wat Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) samen met de provincie voor elkaar wil krijgen. Om inwoners en bedrijven te helpen bij het realiseren van duurzame daken is er nu het Servicepunt duurzame daken.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

De Bilt gaat de strijd aan in het NK Tegelwippen

[Gepubliceerd: 2021-03-25] Dinsdag 30 maart gaat het jaarlijkse NK Tegelwippen van start. De Bilt gaat de strijd aan met Zeist. Wie verruilt de meeste (tuin)tegels voor groen? Met een gezonde portie rivaliteit biedt deze competitie een ludiek alternatief voor de (door corona) nog onzekere sportcompetities. Maar er is ook een belangrijker, gemeenschappelijk doel. Wanneer in heel Nederland tegels plaatsmaken voor gras, bloemperken en geveltuinen, maken we samen onze steden en dorpen meer klimaatadaptief en biodivers. Vanaf 30 maart kan iedereen zijn of haar gewipte tegels aanmelden via nk-tegelwippen.nl. Deze worden automatisch opgeteld bij de Tegelstand van de betreffende gemeente. Het NK Tegelwippen loopt tot 30 september 2021.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vervolg participatie zonnevelden en windmolens

[Gepubliceerd: 2021-03-25] Samen met inwoners en organisaties verkenden wij de afgelopen maanden de (on)mogelijkheden voor zonnevelden en windmolens in de gemeente. Veel mensen leverden een belangrijke bijdrage, door deel te nemen aan één of meer bijeenkomsten of de online vragenlijst in te vullen. Hieronder leest u meer over de opbrengst en hoe we nu verder gaan.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Maak een persoonlijk isolatieplan voor jouw woning met IKwoon

[Gepubliceerd: 2021-03-25] Met de IKwoon-app kunnen woningeigenaren voortaan eenvoudig inzicht krijgen in interessante verduurzamingsmogelijkheden van hun woning. Na het invullen van een aantal vragen, maakt de IKwoon-app een isolatieplan op maat.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Klimaatadaptatie avond hoveniers succesvol

[Gepubliceerd: 2021-03-25] Klimaatadaptatie avond hoveniers succesvol
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Nieuwe overeenkomst huishoudelijke ondersteuning

[Gepubliceerd: 2021-03-19] Gemeenten Bunnik en De Bilt sluiten samen met 10 aanbieders overeenkomst voor huishoudelijke ondersteuning
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

55 adviezen voor woningbouw

[Gepubliceerd: 2021-02-26] In het traject 'Samen werken aan wonen' hebben we inwoners gevraagd waar zij mogelijkheden zien voor woningbouw. Dit heeft een rijke oogst aan ideeën opgeleverd. Bekijk de ingestuurde adviezen.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Pas op met het delen van gegevens

[Gepubliceerd: 2021-02-22] De gemeente werkt niet samen met partijen die u telefonisch of aan de deur zomaar om gegevens vragen.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Klimaatadaptatie begint in uw eigen tuin

[Gepubliceerd: 2021-02-19] Gemeenten De Bilt en Zeist, Stichting Steenbreek en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden organiseerden daarom op 16 februari een online kenniscafé De klimaatvriendelijke hovenier.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Waar komen wijkoverstijgende speelplekken?

[Gepubliceerd: 2021-02-15] Het college heeft ingestemd met vier wijkoverstijgende locaties in De Bilt, Bilthoven en Maartensdijk. Bewoners, van jong tot oud, uit de omliggende buurten, wijken en dorpen kunnen straks gebruik maken van zon speelplek.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gemeente De Bilt helpt inwoners met beginnende schulden

[Gepubliceerd: 2021-02-04] De gemeente De Bilt wil voorkomen dat beginnende financiële problemen van inwoners uitgroeien tot problematische schulden. Daarom wordt onder de naam Vroeg in actie gestart met de Vroegsignalering van schulden.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Met je hart - De Bilt blij verrast door buurtgenoten Bilthoven

[Gepubliceerd: 2021-02-04] Buurtgenoten uit Bilthoven doneren 750,- aan Met je hart De Bilt. Het is de opbrengst van hun alternatieve oliebollenactie nu er niet bijeen gekomen kon worden vanwege de coronamaatregelen. Ambassadeur burgemeester Potters neemt vandaag namens en met de Biltse delegatie van Met je hart de cheque in ontvangst.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vanaf 1 april strengere milieuzone in Utrecht

[Gepubliceerd: 2021-02-01] De milieuzone in Utrecht wordt vanaf 1 april strenger voor personen- en bestelautos op diesel. Deze autos mogen dan alleen de milieuzone in als ze emissieklasse 4 of hoger hebben. Op dit moment is de toegangseis emissieklasse 3 of hoger.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

RSD Kromme Rijn Heuvelrug lanceert OndernemersScan

[Gepubliceerd: 2021-01-26] De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) biedt zelfstandig ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis ondersteuning en perspectief via een specialistisch Ondernemersteam.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Herinrichting beeldenpark Jits Bakker is klaar

[Gepubliceerd: 2021-01-21] De onderhoudswerkzaamheden aan het beeldenpark Jits Bakker op landgoed Beerschoten zijn voltooid. De provincie, het Utrechts Landschap, gemeente De Bilt en de Stichting Jits Bakker Collectie hebben gezamenlijk voor de herinrichting van het beeldenpark gezorgd.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Kunstles voor alle basisschoolleerlingen in De Bilt

[Gepubliceerd: 2021-01-08] Door de toekenning van een vierjarige subsidie Cultuur met Kwaliteit (CMK) van Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen de leerlingen van alle basisscholen in gemeente De Bilt weer creatieve lessen krijgen op school.
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties is gestart!

[Gepubliceerd: 2021-01-04] Wie een fout wil laten corrigeren, meldt dit bij de organisatie waar het om gaat. Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij welke organisatie iemand moet zijn. Daarom is er vanaf nu het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO).
Jaar: 2021 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Oproep burgemeester Sjoerd Potters

[Gepubliceerd: 2020-12-11] 'Ik maak mij grote zorgen om uw gezondheid nu de besmettingscijfers weer stijgen.'
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

College ziet geen plek voor 1000 tot 2000 woningen in het stationsgebied

[Gepubliceerd: 2020-12-01] Het college van burgemeester en wethouders herkent zich niet in de genoemde aantallen woningen en de intekening van de P&R in pas verschenen rapport.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Nieuwe brandweerpost voor Westbroek en Tienhoven

[Gepubliceerd: 2020-11-20] Inwoners van het gebied dachten de afgelopen zomer mee over de nieuwe brandweerpost voor Westbroek en Tienhoven. De fusiepost komt tot stand in goede samenwerking tussen de gemeenten Stichtse Vecht en De Bilt. De Veiligheidsregio Utrecht verwacht de post medio 2022 in gebruik te kunnen nemen.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Een gezonde vijver in het Van Boetzelaerpark

[Gepubliceerd: 2020-11-17] Mede dankzij de grote inzet door de Vrienden van het Van Boetzelaerpark is het park al op een aantal punten onder handen genomen. Een volgende stap is de aanpak van de vijver.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Biltse energiepartners en bewonersinitiatieven in gesprek over zonnepanelen op daken

[Gepubliceerd: 2020-11-16] Vrijdag 6 november spraken Biltse energiepartners én bewonersinitiatieven over het onderwerp. Het themagesprek vond plaats in het kader van de Utrechtse Klimaatweken.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Inwonerpanel: meer woningen belangrijke opgave

[Gepubliceerd: 2020-11-06] Een peiling onder het inwonerpanel van onze gemeente laat zien, dat de meeste inwoners het bouwen van woningen een belangrijke opgave vinden. Ook de zorg om de groene leefomgeving kwam naar voren. mee aan de peiling.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gemeente blijft zich inzetten voor aardgasvrij Brandenburg

[Gepubliceerd: 2020-10-29] Het aardgasvrij maken van wijken is belangrijk om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te behalen. Net als 70 andere gemeenten vroeg gemeente De Bilt subsidie aan voor het aanleggen van een collectief warmtenet in Brandenburg West. Dit jaar is geen subsidie toegekend aan gemeente De Bilt.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Let op: misleidende e-mails over gemeentegids

[Gepubliceerd: 2020-10-28] Bent u per e-mail benaderd voor het controleren van uw gegevens in een online gemeentegids? Mogelijk betreft het misleidende acquisitie
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Brief burgemeester Sjoerd Potters aan alle inwoners

[Gepubliceerd: 2020-10-21] Erop of Eronder: Samen het coronavirus de kop indrukken.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Verstrikt in ondermijnende criminaliteit

[Gepubliceerd: 2020-10-16] De Veiligheidscoalitie Midden-Nederland lanceert de website stopondermijningsamen.nl. Hier vindt u verhalen over ondermijning. Verhalen van echte mensen.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Wandelnetwerk Kromme Rijnstreek officieel geopend

[Gepubliceerd: 2020-10-14] 510 Kilometer aaneengesloten wandelpaden in het buiten van Utrecht
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Duurzaamheid en aanpassen aan klimaat belangrijk

[Gepubliceerd: 2020-09-17] Uit een peiling van het inwonerpanel blijkt dat inwoners van gemeente De Bilt duurzaamheid en het bestrijden van de gevolgen van klimaatverandering zeer belangrijk vinden.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gemeente De Bilt werkt niet samen met Afspraakloket.nl

[Gepubliceerd: 2020-09-07] U kunt altijd een gratis afspraak maken via onze website of via de telefoon. Een website als afspraakloket.nl vraagt hier onterecht geld voor.
Jaar: 2020 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier