Nieuwsberichten Gemeente Zeist

Doelgroepenverordening regelt bouw en behoud van betaalbare woningen

[Gepubliceerd: 2023-06-01] De doelgroepenverordening regelt dat er genoeg betaalbare woningen voor lage en middeninkomens worden gebouwd Ún dat ze ook behouden blijven.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Word ov-ambassadeur!

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Ervaren ov-reiziger? Help uw dorpsgenoten die reizen met bus of trein best ingewikkeld vinden en word ov-ambassadeur!
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Expositie en bijeenkomsten over verduurzaming monumenten

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Isoleren van monumenten is regelmatig een uitdaging. Daarom organiseert de gemeente een expositie en 3 bijeenkomsten over verduurzamen van monumenten.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gemeente Zeist bezoekt vriendschapsstad Berkane

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Van dinsdag 23 tot vrijdag 26 mei bezoekt een delegatie uit de gemeente de vriendschapsstad Berkane in Marokko. Tijdens het werkbezoek staan de themas zorg en welzijn, onderwijs en sport centraal.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Geen afvalinzameling op 2e Pinksterdag

[Gepubliceerd: 2023-05-22] Op maandag 29 mei, tweede pinksterdag, is Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) gesloten. Er vindt dan geen inzameling van huishoudelijk afval plaats. Ook het recyclingstation is gesloten.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Advies Burgerberaad over jaarwisseling aangeboden aan raad

[Gepubliceerd: 2023-05-17] Het Burgerberaad heeft zijn advies over de jaarwisseling in Zeist aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad gaat het advies nu bespreken en neemt er op 4 juli een besluit over.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Praat met gemeenteraden over plan van aanpak stationsgebied

[Gepubliceerd: 2023-05-02] Op 11 mei houden de gemeenteraden van Zeist en Utrechtse Heuvelrug een gezamenlijke Ronde Tafel/Beeldvormende bijeenkomst over het plan van aanpak voor de gebiedsvisie stationsgebied Driebergen-Zeist.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Wat voor burgemeester wilt u voor Zeist?

[Gepubliceerd: 2023-05-01] De gemeenteraad gaat aan de slag met de profielschets: welke eigenschappen, ervaring, interesse en kennis moet de nieuwe burgemeester hebben? De raad hoort ook graag wat inwoners belangrijk vinden.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Lintjesregen

[Gepubliceerd: 2023-04-26] 19 Zeistenaren en 1 inwoonster van gemeente Utrechtse Heuvelrug ontvingen in de Broederkerk Zeist een Koninklijke onderscheiding tijdens de jaarlijkse Lintjesregen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vaststelling plan van aanpak gebiedsvisie Driebergen-Zeist

[Gepubliceerd: 2023-04-19] Op 18 april hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist en de gemeente Utrechtse Heuvelrug een besluit genomen over het plan van aanpak voor de gebiedsvisie Driebergen-Zeist.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bijna 600 aanmeldingen voor Burgerberaad Jaarwisseling

[Gepubliceerd: 2023-04-11] Maar liefst 593 inwoners hebben zich aangemeld voor het Burgerberaad over de jaarwisseling. Het Burgerberaad Jaarwisseling gaat de komende maanden aan de slag met een advies voor de gemeenteraad. Dat advies gaat over de vraag: "Hoe zorgen we in onze gemeente samen voor een jaarwisseling waar we ons met elkaar op kunnen verheugen?"
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Burgemeester Koos Janssen kondigt vertrek aan

[Gepubliceerd: 2023-03-07] Burgemeester Koos Janssen heeft de commissaris van de Koning en de gemeenteraad van Zeist laten weten dat hij begin volgend jaar vertrekt als burgemeester van Zeist.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bewoners Vollenhove gestart met het maken van een plan voor de buurt

[Gepubliceerd: 2023-03-07] Dit Vollenhove Advies Team (VAT) bespreekt wat er nodig is om fijn te kunnen wonen, werken, sporten, spelen en ontmoeten in Vollenhove. Het advies wordt daarna verwerkt in een gebiedsvisie.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Buurtinitiatieven vinden elkaar

[Gepubliceerd: 2022-12-28] Buurtbewoners die energie willen besparen, zoeken elkaar steeds meer op om samen iets te ondernemen. Onlangs was de eerste bijeenkomst voor dit soort buurtinitiatieven.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Nieuwe en duurzame sociale huurwoningen in Zeist

[Gepubliceerd: 2022-12-12] In 2023 realiseren Woongoed Zeist en RK Zeist 93 nieuwe sociale huurwoningen. Daarnaast verduurzamen de corporaties zo'n 500 bestaande huurwoningen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Flat Kerckebosch nu echt van aardgas af

[Gepubliceerd: 2022-12-01] De verduurzaming van flat Kerckebosch is afgerond. De flat is nu aardgasvrij. En dankzij de 390 zonnepanelen op het dak, wekken de bewoners nu deels hun eigen energie op.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Start gebiedsontwikkeling rond station Driebergen-Zeist

[Gepubliceerd: 2022-11-10] Er is een grote behoefte aan woningen en kantoorlocaties die goed bereikbaar zijn. De gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug starten samen een proces om het gebied rond station Driebergen - Zeist verder te ontwikkelen.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gemeente Zeist onderzoekt onteigening Joods vastgoed

[Gepubliceerd: 2022-08-26] We laten onderzoek doen naar de feiten rond de koop en verkoop van Joods vastgoed in WOII in Zeist en het naoorlogse rechtsherstel voor de overlevenden en nabestaanden van de slachtoffers.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Huishoudens met een laag inkomen krijgen energietoeslag

[Gepubliceerd: 2022-05-06] Huishoudens in Zeist met een laag inkomen krijgen een eenmalige energietoeslag van 800 van de regering.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier