Gemeente Ridderkerk

Onderzoek damwandconstructie kademuur rivier de Nieuwe Maas

Onderzoek damwandconstructie kademuur rivier de Nieuwe Maas
Verzoek: 2023-10-04 Besluit: 2023-10-31 ruimte en infrastructuur Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Informatie over eventuele bodemverontreiniging

Met een beroep op de Wet open overheid is alle documentatie opgevraagd tussen de gemeente en de projectontwikkelaar over de status van een eventuele bodemverontreiniging. Het Woo-verzoek is echter niet op een correcte wijze ingediend en is daarom buiten behandeling gesteld.
Verzoek: 2023-10-02 Besluit: 2023-10-24 financiŽn Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Informatie over permanente markt educatie

Met een beroep op de Wet open overheid is informatie opgevraagd over permanente markt educatie. Het Woo-verzoek is echter niet op een correcte wijze ingediend en is daarom buiten behandeling gesteld.
Verzoek: 2023-09-27 Besluit: 2023-10-24 financiŽn Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Informatie over de functies binnen de afdeling juridische zaken en over WOZ-beschikkingen

Met een beroep op de Wet open overheid is informatie opgevraagd over de verschillende functies binnen de afdeling juridische zaken en de afdeling WOZ. Ook is informatie opgevraagd over de afgegeven WOZ-beschikkingen. Het Woo-verzoek is echter niet op een correcte wijze ingediend en is daarom buiten behandeling gesteld.
Verzoek: 2023-10-02 Besluit: 2023-10-24 financiŽn Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Informatie over bepaling WOZ-waarde

Met een beroep op de Wet open overheid informatie opgevraagd over de correctiepercentages van de volgende factoren bij vaststelling van de WOZ-waarde: kwaliteit, onderhoud, uitstraling, doelmatigheid, voorzieningenniveau en ligging. Het Woo-verzoek is echter niet op een correcte wijze ingediend en is daarom buiten behandeling gesteld.
Verzoek: 2023-09-27 Besluit: 2023-10-24 financiŽn Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Opschorting ambtelijke ondersteuning van de wijkoverleggen

De ambtelijke ondersteuning van de wijkoverleggen is opgeschort. Met een beroep op de Wet open overheid is alle documentatie opgevraagd over de redenen hiervoor. Ook is alle documentatie opgevraagd over de redenen waarom het rapport 'Evaluatie Participatie in Ridderkerk' van maart 2022 niet gedeeld is in de wijkoverleggen.
Verzoek: 2023-07-17 Besluit: 2023-10-16 bestuur Documenten: 133
Downloads: 📄 Volledig dossier

Rapportage 0-meting en onderzoek naar verantwoordelijkheid van park Maasdonck

Met een beroep op de Wet open overheid is gevraagd om de rapportage van de 0-meting van de gebouwen en kades aan de Ankerplaats en de Werfkade en het appartementengebouw Het Bordes aan de Ringdijk. Ook is met dit beroep op de Wet open overheid (de bevindingen naar aanleiding van) het onderzoek naar verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid opgevraagd. Beide gevraagde documenten zijn echter nog niet beschikbaar.
Verzoek: 2023-07-18 Besluit: 2023-08-15 ruimte en infrastructuur Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Parkeeronderzoek Dillenburgplein en omgeving

Er is een aanpassingsbesluit genomen voor de Blauwe Zone Dillenburgplein. Met dit Woo-verzoek zijn alle documenten opgevraagd waarop dit besluit is gebaseerd. Alle documenten gericht op parkeertellingen en de evaluaties van de blauwe zone zijn geÔnventariseerd en openbaar gemaakt. Dit betreft 3 rapportages parkeeronderzoeken.
Verzoek: 2023-06-21 Besluit: 2023-07-19 verkeer Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Integriteitsschendingen

RTL Nieuws verzoekt om informatie over (meldingen van) integriteitsschendingen in de jaren 2020-2022.
Verzoek: 2023-06-05 Besluit: 2023-06-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aantal WMO-vragen ingediend in 2020, 2021 en 2022

Opgevraagd is het aantal WMO-aanvragen in de jaren 2020, 2021 en 2022. Hierbij is ook opgevraagd wanneer de WMO-aanvragen zijn ingediend, of de WMO-aanvragen zijn toe- of afgewezen en wat de reden was van de eventuele afwijzing. Het Woo-verzoek was echter niet via de juiste (elektronische) kanaal ingediend. Het Woo-verzoek wordt daarom niet behandeld.
Verzoek: 2023-02-04 Besluit: 2023-05-16 sociale zekerheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Begraafplaats Vredehof (2e verzoek)

Dit verzoek is een vervolg op het Woo-besluit van 24 november 2022 waarbij informatie openbaar is gemaakt over Begraafplaats Vredehof. In het verzoek is met een beroep op de Wet open overheid om nadere informatie gevraagd.
Verzoek: 2023-04-14 Besluit: 2023-05-05 bestuur Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aantallen opgelegde aanslagen en ingediende bezwaren tegen deze opgelegde aanslagen

Betreft een overzicht van de aantallen opgelegde aanslagen ter zake van verschillende heffingen, zoals afvalstoffenheffing, leges omgevingsvergunningen en rioolheffing. Verder is er een overzicht van aantallen van ingediende bezwaarschriften, aantallen van gegrond verklaarde bezwaarschriften, aantallen van ingediende beroepschriften, aantallen van ingediende hoger beroepschriften en aantallen van ingediende cassatieberoepen tegen deze opgelegde aanslagen.
Verzoek: 2023-03-30 Besluit: 2023-05-02 financiŽn Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Locaties (half) ondergrondse afvalbakken aan de Werfkade

De locatie van de (half) ondergrondse afvalbakken aan de Werfkade is opgevraagd. De gemeente Ridderkerk heeft enkel een kaart waarop de kabels en leidingen liggen. Hierop is ook ťťn afvalbak getekend.
Verzoek: 2023-03-06 Besluit: 2023-04-06 ruimte en infrastructuur Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verzoek tot inzien van documenten na grondroerderswerkzaamheden

Inzage in vergunningen die in het kader van werkzaamheden ter plaatse van de schadelocatie zijn verleend aan derden en officiŽle documenten waaruit blijkt dat de gemeente Ridderkerk opdracht heeft verstrekt tot het uitvoeren van werkzaamheden ter plaatse van de schadelocatie; in het jaar voorafgaande aan de storingsdatum van 22 juni 2021.
Verzoek: 2023-01-30 Besluit: 2023-03-09 ruimte en infrastructuur Documenten: 12
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verzoek tot inzien in- en uitritvergunning Juliana van Stolbergstraat

Inzien van zowel de aanvraag in- en uitritvergunning als verstrekte vergunning van Juliana van Stolbergstraat in Ridderkerk.
Verzoek: 2022-11-15 Besluit: 2022-12-07 verkeer Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Begraafplaats Vredehof

Verzocht wordt om openbaarmaking van informatie over de begraafplaats Vredehof in Ridderkerk, inzake de activiteiten die in de jaren 2019, 2020 en 2021 hebben plaatsgevonden m.b.t. het beheer en het onderhoud van deze begraafplaats en in het bijzonder de gestelde schending van het grafrecht, als ook de vernietiging van de gedenktekens.
Verzoek: 2022-10-07 Besluit: 2022-11-24 bestuur Documenten: 50
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 5 maart

[Gepubliceerd: 2024-02-21] Op dinsdag 5 maart 2024 houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Informatieavond zonnepanelen op VvE-daken

[Gepubliceerd: 2024-02-21] Uw VvE verduurzamen? Kom dan op dinsdag 5 maart naar de bijeenkomst zonnepanelen op VvE-daken. Als vervolg nodigen we ook uit om deel te nemen aan een gratis verduurzamingstraject.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Stand van zaken Centrumring

[Gepubliceerd: 2024-02-15] De gemeente onderzoekt diverse mogelijkheden om voldoende ruimte te bieden aan al het verkeer op de centrumring. In oktober van het afgelopen jaar zijn zowel het Kwaliteitskader Centrumring als twee varianten voor het verkeer op de centrumring gepresenteerd.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Activiteiten voor iedereen bij V.V. Rijsoord

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Verenigingen bieden niet alleen lessen en activiteiten aan voor hun eigen leden, maar ook voor anderen. Zoals V.V. Rijsoord, waar jong en oud niet alleen komt om een balletje te trappen.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanslag gemeentelijke belastingen

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Volgende week komt bij iedere Ridderkerkse inwoner en ondernemer een aanslag voor de gemeentelijke belastingen door de (digitale) brievenbus.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Buurtbus zoekt nieuwe chauffeurs

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Het aantal mensen dat met de buurtbus reist, stijgt gestaag. Daarom zijn we hard op zoek naar nieuwe chauffeurs. Lijkt u het leuk om een paar uur per week op de buurtbus te rijden?
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Volgende stap in plan hoogspanningsverbinding

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Er is een nieuwe stap gezet op weg naar een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayestein.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Voorleesplezier voor jong en oud

[Gepubliceerd: 2024-02-15] De Nationale Voorleesdagen zijn net achter de rug. Ook in Ridderkerk werd er volop voorgelezen. Maar daar stopt het niet, want de vrijwilligers van het Voorleesproject lezen het hele jaar door voor.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Minicontainers met de wielen en het handvat naar de rijbaan

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Maak het legen van minicontainers minder zwaar voor de afvalinzamelaars: bied de minicontainers aan met de wielen en het handvat naar de rijbaan toe. Houdt u hier ook rekening mee?
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Slauerhoffstraat 12 2985BL Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Betreft: het kappen van een boom [Z2024-00000039], Slauerhoffstraat 12 2985BL Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Voorweg 25A, 2988 CG Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Betreft: het leggen van middenspanningskabel en hogedruk gasleiding [Z2024-00000036], Voorweg 25A, 2988 CG Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Kievitsweg 6, 2983AE Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Betreft: het vervangen van een houten balkon en kozijnen en zonnepanelen op schuur [Z2024-00000046], Kievitsweg 6, 2983AE Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Boutensstraat 13, 2985CA Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Betreft: het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak en wijzigen kozijnen [Z2024-00000045], Boutensstraat 13, 2985CA Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Laurierweg te Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Betreft: het plaatsen van 2 tijdelijke projectcontainers [Z2024-00000044], Laurierweg te Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-WABO, Middenmolendijk 199, 2986AB Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Betreft: het bouwen van een tuinkamer [Z2024-00000042], Middenmolendijk 199, 2986AB Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Kerkweg 43a, 2985AM Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Betreft: het realiseren van 2 seniorenwoningen in opslag/kantoorpand [Z2024-00000038], Kerkweg 43a, 2985AM Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

De raad vergadert op 15 februari

[Gepubliceerd: 2024-02-12] De raadsvergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadzaal of volgen via internet.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

RET schaalt dienstregeling opnieuw af

[Gepubliceerd: 2024-02-08] De RET moet de bussendienstregeling opnieuw afschalen. Het personeelstekort bij het OV-bedrijf blijft onverminderd hoog waardoor het genoodzaakt is om vanaf maandag 12 februari te snijden in het aantal ritten.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Voorleesplezier bij Ridderkerkse kinderen

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Voorlezen is leuk ťn belangrijk voor de (taal)ontwikkeling. Afgelopen week vonden daarom de Nationale Voorleesdagen plaats. Ook in Ridderkerk werd er volop voorgelezen.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Buurtpreventie Drievliet t Zand heeft nieuwe uitvalbasis

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Het gerenoveerde Sportcentrum Drievliet biedt sinds kort plek aan Buurtpreventie Drievliet t Zand.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Zwemmen: voor de leuk of voor de competitie

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Recreatief zwemmen van jong tot oud, of het serieuzer aanpakken en trainen voor competities? Het kan allemaal bij de Ridderkerkse Zwemclub, onderdeel van Poseidon 56. Bestuurslid Ditty Romijn: We zijn een brede zwemclub.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gezelligheid en aandacht voor wijkbewoners

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Een kringloopwinkel, wijkdiner en activiteiten rond zingeving en geloof: Het Anker van Bolnes biedt een luisterend oor voor wijkbewoners en brengt hun bij elkaar. Wijkpastor Peter Huijser: We willen Bolnes een stukje mooier maken.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Voorjaarsvakantie boordevol activiteiten

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Ridderkerkse kinderen hoeven zich in de voorjaarsvakantie niet te vervelen. Facet Ridderkerk organiseert namelijk allerlei sportieve, recreatieve en culturele activiteiten.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Dode of zieke wilde dieren? Meld het!

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Ziet u een dood wild dier langs de kant van de openbare weg of in het water? Bijvoorbeeld een rat, vogel of wild konijn? Laat het ons weten via onze app, de website of door te bellen.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Definitieve verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning Woning Waalweg nabij 1

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Definitieve verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning Woning Waalweg nabij 1
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging Z2023-00000111, Nassaustraat 96, 2983RJ Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Betreft: Beschikking verlenging beslistermijn op locatie Nassaustraat 96, 2983RJ Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Oudelandseweg 41, 2981BT Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Betreft: het kappen van 3 bomen [Z2024-00000033], Oudelandseweg 41, 2981BT Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit omgevingsvergunninng RX-AANVRBS-WABO, Ringdijk 444, 2983GS Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Betreft: het kappen van een boom (beuk) [Z2023-00000107], Ringdijk 444, 2983GS Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging Z2023-00000110, kavel naast Selderijweg 70 te Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Betreft: Beschikking verlenging beslistermijn op locatie kavel naast Selderijweg 70 te Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit omgevingsvergunninng RX-AANVRBS-WABO, Geerhoek 39, 2988HA te Ridderkerk (Rijssoord)

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Betreft: het bouwen van een woning project de landerijen van Rijsoord [2023-002881], Geerhoek 39, 2988HA te Ridderkerk (Rijssoord)
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Willemstraat 239a, 2983ET Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Betreft: het vervangen van een garage [Z2024-00000026], Willemstraat 239a, 2983ET Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit omgevingsvergunninng RX-AANVRBS-WABO, Erasmuslaan 72, 2984XH Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Betreft: het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak [Z2023-00000118], Erasmuslaan 72, 2984XH Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Definitieve verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning Woning Waalweg nabij 1

[Gepubliceerd: 2024-02-08] Burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk maken op grond van het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat: de gemeenteraad op 14 december 2023 een definitieve verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven; Het college van burgemeester en wethouders een vergunning heeft verleend (2023-000650) voor de nieuwbouw van 1 grondgebonden woning nabij Waalweg 1 (naast het parkeerterrein voor het Waalbos).
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kinderboerderij in eigen beheer

[Gepubliceerd: 2024-02-07] De gemeente Ridderkerk heeft sinds 1 januari 2024 kinderboerderij De Dierenhof in het Oosterpark in eigen beheer.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 20 februari

[Gepubliceerd: 2024-02-07] Op dinsdag 20 februari 2024 houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Burgemeester leest kinderen voor

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Een verrassing voor de peuters en kleuters van CBS De Fontein en De Peuterbol van kinderopvang SKR vrijdagochtend: burgemeester Marco Oosterwijk kwam langs om een uurtje voor te lezen aan de kinderen.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Noodfonds Energie geopend

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Bent u relatief veel geld kwijt aan gas en licht? Dan kunt u een beroep doen op het Tijdelijk Noodfonds Energie.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Oud matras: waardevolle grondstof

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Als u uw oude matras inlevert bij het afvalaanbiedstation of laat ophalen, wordt deze helemaal gerecyled.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Problemen Ridderkerkpas verholpen

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Met het uitkeren van de bedragen op de Ridderkerkpas voor het jaar 2024 bleek het een en ander mis te zijn gegaan. Deze problemen zijn verholpen. U kunt de pas weer als normaal gebruiken.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Online vragenlijst verlengd privaat laden

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Het aantal elektrische autos is enorm gegroeid de afgelopen jaren, ook in Ridderkerk. Dit zorgt voor uitdagingen op het gebied van elektrisch opladen. Met een online vragenlijst onderzoeken we de mogelijkheden voor verlengd privaat laden.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Politie controleert op rijden onder invloed

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Het afgelopen halfjaar zijn er in Ridderkerk 34 bestuurders aangehouden voor rijden onder invloed van alcohol en/of drugs.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvragen energietoeslag 2023

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Had u in 2023 recht op energietoeslag, maar is deze nog niet automatisch toegekend aan u? U kunt de toeslag aanvragen via onze website.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Pas op voor babbeltrucs

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Pas op voor babbeltrucs
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit omgevingsvergunninng RX-AANVRBS-WABO, Hoogzandweg 20, 2988DA Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Betreft: het plaatsen van een CO2 tank met hekwerk en betonvloer [Z2023-00000051], Hoogzandweg 20, 2988DA Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Govert Flohilstraat 20, 2988XG Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Betreft: het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak [Z2024-00000025], Govert Flohilstraat 20, 2988XG Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging Z2023-00000097, Donckselaan 2, 2983LC Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Betreft: Beschikking verlenging beslistermijn op locatie Donckselaan 2, 2983LC Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit omgevingsvergunninng RX-AANVRBS-WABO, Sprtlaan te Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Betreft: het kappen van 7 bomen [Z2023-00000100], Sprtlaan te Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging Z2023-00000095, Meidoornlaan 4, 2982BG te Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Betreft: Beschikking verlenging beslistermijn op locatie Meidoornlaan 4, 2982BG te Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit omgevingsvergunninng RX-AANVRBS-WABO, Pruimendijk 168, 2989AL Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Betreft: het bouwen van een eengezinswoning in het project Hof van Waelsicht [Z2023-00000002], Pruimendijk 168, 2989AL Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging Z2023-00000078, Pruimendijk 168, 2989AL Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Betreft: Beschikking verlenging beslistermijn op locatie Pruimendijk 168, 2989AL Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Wilhelminiastraat 21, 2987BX te Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-02-01] Betreft: Inwendig balkon dichtmaken. [Z2024-00000018], Wilhelminiastraat 21, 2987BX te Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gemeente positief over plan twintig woningen Kievitsweg

[Gepubliceerd: 2024-01-31] De gemeente Ridderkerk staat positief tegenover het plan om twintig betaalbare (starters) woningen aan de Kievitsweg 134 te ontwikkelen.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

De commissies vergaderen op 1 februari

[Gepubliceerd: 2024-01-30] U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen in het gemeentehuis. U kunt op elk moment in- en uitlopen. De vergaderingen zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren via internet.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluiten gemeenteraad 25 januari

[Gepubliceerd: 2024-01-29] De gemeenteraad heeft vergaderd. Lees verder voor de genomen besluiten.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Maya geÔnstalleerd als nieuwe kinderburgemeester

[Gepubliceerd: 2024-01-26] Maya van den Ham is donderdag 25 januari geÔnstalleerd als derde kinderburgemeester van Ridderkerk.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Uitslag onderzoek: wat voor soort zwembad wil Ridderkerk?

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Ruim drieduizend Ridderkerkers hebben afgelopen december ons onderzoek over de toekomst van zwembad De Fakkel ingevuld. Hieruit blijkt dat vernieuwing van het zwembad, meer (sociale) veiligheid en grotere baden de belangrijkste verbeterpunten zijn.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bewust leren bewegen bij Go! Health

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Niet alleen gezonder worden, maar ook blijven: daar helpen Simon Bliek en Frank Le Loux hun leden mee. Zij zijn sinds oktober de eigenaren van Go! Health en Fysiotherapie Ridderkerk aan het Sint Jorisplein. Frank: Met innovatieve technologie en fysiotherapie helpen wij mensen te bewegen en dat te blijven doen.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Fotowerkgroep Ommoord viert 50-jarig bestaan in Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Fotowerkgroep Ommoord viert 50-jarig bestaan in Ridderkerk
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wijkbrandweerman in vaste dienst

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Wijkbrandweerman Martin Bouman heeft officieel een vaste aanstelling gekregen. Vanaf nu is hij voor onbepaalde tijd de wijkbrandweerman van Ridderkerk.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wat is uw favoriete plek in Ridderkerk?

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Wat is uw favoriete plek in Ridderkerk?
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit omgevingsvergunninng RX-AANVRBS-WABO, Bliek 33, 2986SB Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Betreft: het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak [2023-002790], Bliek 33, 2986SB Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Olmenlaan en omstreken te Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Betreft: het onderhouden van schilderwerk [Z2024-00000012], Olmenlaan en omstreken te Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving wijziging besluit omgevingsvergunninng RX-AANVRBS-WABO, Ridderhof 2-41 te Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Betreft: wijziging op de bestaande vergunning R210311335 Verbouw Winkelcentrum Ridderhof [Z2023-00000049], Ridderhof 2- 41 te Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Maya van den Ham nieuwe kinderburgemeester Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-01-23] Maya van den Ham is de nieuwe kinderburgemeester van Ridderkerk. De 10-jarige leerling van OBS De Noord is de opvolgster van Meike Oosterwijk, die in februari 2023 werd geÔnstalleerd als tweede kinderburgemeester van Ridderkerk.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

De raad vergadert op 25 januari

[Gepubliceerd: 2024-01-22] De raadsvergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadzaal of volgen via internet.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Huldigingen tijdens korpsavond Ridderkerkse brandweer

[Gepubliceerd: 2024-01-22] Burgemeester Marco Oosterwijk was afgelopen vrijdag voor de eerste keer aanwezig bij de jaarlijkse korpsavond van het Ridderkerkse brandweerkorps. Hij had de eer om verschillende brandweerlieden te huldigen en diplomas uit te reiken.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Buurtbus zoekt chauffeurs

[Gepubliceerd: 2024-01-18] De buurtbus zoekt nieuwe chauffeurs voor buslijn 608, 609 en 610. Dat zijn de buurtbuslijnen tussen Ridderkerk en Barendrecht.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kinderburgemeester Meike Oosterwijk blikt terug

[Gepubliceerd: 2024-01-18] Op donderdag 16 februari vorig jaar vond de officiŽle installatie van kinderburgemeester Meike Oosterwijk plaats. Tijdens de raadsvergadering kreeg zij voor het eerst de symbolische ambtsketen omgehangen. Meike blikt met veel plezier terug op een inspirerend jaar.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hulp of zorg met Wmo

[Gepubliceerd: 2024-01-18] Heeft u hulp of zorg nodig? Misschien komt u in aanmerking voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wel of niet bij GFT?

[Gepubliceerd: 2024-01-18] GFT is enorm waardvol omdat het verwerkt kan worden tot compost en duurzaam biogas. Om GFT opnieuw te kunnen gebruiken, moet het wel goed gescheiden zijn. Wat mag er zoal wel en niet bij GFT?
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit omgevingsvergunninng RX-AANVRBS-WABO, Churchillplein 5, 2983EB Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-01-18] Betreft: het samenvoegen en intern verbouwen van woon- en winkelruimte [Z2023-00000077], Churchillplein 5, 2983EB Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging Z2023-00000068, Sportlaan te Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-01-18] Betreft: Beschikking verlenging beslistermijn op locatie Sportlaan te Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning RX-AANVRBS-OW, Peterselieweg 80 en 82, 2988DH Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-01-18] Betreft: het tijdelijke afwijken van een bestemmingsplan [Z2024-00000007], Peterselieweg 80 en 82, 2988DH Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Een tussenstop bij Jong Vermogen

[Gepubliceerd: 2024-01-17] Een werkplek om veilig en zonder druk te ontwikkelen, dat vond Rick Hoogenboezem (30) bij Jong Vermogen in Ridderkerk. Het leerwerkbedrijf geeft jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Online vragenlijst Gemeente Ridderkerk app en UITagenda

[Gepubliceerd: 2024-01-11] Om de Gemeente Ridderkerk app te kunnen doorontwikkelen en de UITagenda te kunnen bouwen en vormgeven, vragen wij om uw mening. Hiervoor hebben wij een vragenlijst opgesteld.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vrijblijvend volleyballen voor iedereen

[Gepubliceerd: 2024-01-11] Iedere vrijdagavond volleyballen, of weleens een potje spelen? Beide kan bij Voio72. Voorzitter Jeroen de Kort: We kennen geen verplichtingen.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Meer dan alleen een moskee

[Gepubliceerd: 2024-01-11] Niet alleen bidden en met geloof bezig zijn: bij Stichting Islamitisch Centrum (SIC) Ridderkerk is iedereen welkom om op te warmen en elkaar te ontmoeten. Voorzitter Seyit Askin: Voor ouderen is dit hun tweede thuis.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Keuze sfeerimpressies buitensportlocatie Binnenrijk

[Gepubliceerd: 2024-01-11] In het Binnenrijk van Driehoek het Zand komt een buitensportlocatie. Inmiddels zijn we begonnen met het ontwerpen van deze locatie. Hoe gaat dit eruit zien? U kunt stemmen op twee sfeerimpressies.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Meldpunt goed verhuurderschap

[Gepubliceerd: 2024-01-11] Intimidatie, discriminatie, te hoge huren: bij de verhuur van woonruimte komen misstanden voor. Om hier een einde aan te maken, geldt sinds 1 juli 2023 de Wet goed verhuurderschap.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, RDK01 C 7042 Hof van Waelsicht, Pruimendijk, 2989AG Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-01-11] Betreft: Aanvraag op locatie RDK01 C 7042 Hof van Waelsicht, Pruimendijk, 2989AG Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Het Kwatrijn 12, 2985VV Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-01-11] Betreft: Aanvraag op locatie Het Kwatrijn 12, 2985VV Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Krommeweg 1, 2988CB Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-01-11] Betreft: Aanvraag op locatie Krommeweg 1, 2988CB Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, RDK01 H 6686

[Gepubliceerd: 2024-01-11] Betreft: Aanvraag op locatie RDK01 H 6686
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Uitkeren tegoed Ridderkerkpas loopt mis

[Gepubliceerd: 2024-01-10] Heeft u een Ridderkerkpas? Met het uitkeren van de bedragen op de Ridderkerkpas voor het jaar 2024, blijkt het een en ander mis te zijn gegaan.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ridderkerk doet het samen!

[Gepubliceerd: 2024-01-09] De Gemeente Ridderkerk heeft vanaf 1 januari 2024 weer een eigen ambtelijke organisatie. De ruim 300 mensen in deze organisatie gaan dagelijks vol enthousiasme voor u aan de slag.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

De gezamenlijke commissies vergaderen op 11 januari

[Gepubliceerd: 2024-01-09] U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen in het gemeentehuis. U kunt op elk moment in- en uitlopen. De vergaderingen zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren via internet.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende alcoholwetvergunning, Sportcaf de Fakkel, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-01-08] Alcoholvergunning cafe de fakkel
Jaar: 2024 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende exploitatievergunning, Sportcaf de Fakkel, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-01-08] exploitatie cafe de fakkel
Jaar: 2024 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvragen energietoeslag 2023

[Gepubliceerd: 2024-01-04] Had u in 2023 recht op energietoeslag, maar is deze nog niet automatisch toegekend aan u? U kunt de toeslag aanvragen via onze website.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nieuwjaarstoespraak Marco Oosterwijk

[Gepubliceerd: 2024-01-04] Dinsdag 2 januari was er weer een nieuwjaarsbijeenkomst in het gemeentehuis. De receptie werd druk bezocht. Burgemeester Marco Oosterwijk hield zijn eerste nieuwjaarstoespraak.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gemeentehuis ochtend dicht op 8 januari

[Gepubliceerd: 2024-01-04] Volgende week maandagochtend 8 januari is het gemeentehuis dicht, vanwege een interne nieuwjaarsbijeenkomst.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vrijwilligers gehuldigd tijdens mooie bijeenkomst

[Gepubliceerd: 2024-01-04] Stefan Oudijn en het bestuur van jongerensociŽteit en poppodium de Gooth zijn de winnaars van de vrijwilligersprijzen 2023.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wijzigingen buurtbus en openbaar vervoer in Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-01-04] Vanaf 8 januari 2024 rijdt buurtbus 608 een andere lijn en vertrekt de laatste rit van lijn 609 iets later. Lijnen 143 en 146 gaan tijdens de spits vaker rijden.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Afmeerpalen en dukdalven worden vervangen

[Gepubliceerd: 2024-01-04] De houten afmeerpalen in de jachthaven en de dukdalven aan de buitenkant van Watersportvereniging Sint Joris worden vervangen door metalen varianten.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Straatkolken alleen voor regenwater

[Gepubliceerd: 2024-01-04] De afvoerputten (kolken) langs stoepranden zijn er om regenwater af te voeren. Voorkom een verstopte straatkolk.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wie wordt onze volgende kinderburgemeester?

[Gepubliceerd: 2024-01-04] Wilt uw (klein)kind de nieuwe kinderburgemeester van Ridderkerk worden? Hij of zij kan nog tot maandag 8 januari solliciteren.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, RDK01 D 4622 Laurierweg, 2988DD Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-01-04] Betreft: Aanvraag op locatie RDK01 D 4622 Laurierweg, 2988DD Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Ringdijk 454, 2983GS Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-01-04] Betreft: Aanvraag op locatie Ringdijk 454, 2983GS Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Willemstraat 223, 2983ET Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-01-04] Betreft: Aanvraag op locatie Willemstraat 223, 2983ET Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Bieslookweg 90, 2988DE Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-01-04] Betreft: Aanvraag op locatie Bieslookweg 90, 2988DE Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, RDK01 C 7041 Hof van Waelsicht Pruimendijk te Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-01-04] Betreft: Aanvraag op locatie RDK01 C 7041 Hof van Waelsicht Pruimendijk te Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Jan Steenstraat 4a, 2981EG Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-01-04] Betreft: Aanvraag op locatie Jan Steenstraat 4a, 2981EG Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Rijnsingel ter hoogte van nummer 31, 49, 361, 379, 2987SC Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-01-04] Betreft: Aanvraag op locatie Rijnsingel ter hoogte van nummer 31, 49, 361, 379, 2987SC Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Retiefstraat 21, 2987AL Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-01-04] Betreft: Aanvraag op locatie Retiefstraat 21, 2987AL Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Pruimendijk 164-168, 2989AL Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-01-04] Betreft: Aanvraag op locatie Pruimendijk 164, 2989AL Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Kerkweg 239, 2985AS Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-01-04] Betreft: Aanvraag op locatie Kerkweg 239, 2985AS Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, RDK01 D 4538 Selderijweg, 2988DG Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-01-04] Betreft: Aanvraag op locatie RDK01 D 4538
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, RDK01 A 6577 Van Anrooystraat 1 t/m 481, 2983VD Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2024-01-04] Betreft: Aanvraag op locatie RDK01 A 6577 Van Anrooystraat 1 t/m 481, 2983VD Ridderkerk
Jaar: 2024 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Feestelijke start 2024 tijdens nieuwjaarsbijeenkomst

[Gepubliceerd: 2024-01-03] Stefan Oudijn en het bestuur van jongerensociŽteit en poppodium de Gooth zijn de winnaars van de vrijwilligersprijzen 2023. Dinsdag 2 januari reikte wethouder Henk van Os de prijzen uit tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in het gemeentehuis.
Jaar: 2024 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Sterren en gezelligheid tijdens Kerstherberg

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Volg de ster: dat was het thema van de Kerstherberg in Kerk aan de Maas afgelopen zondag. Het jaarlijkse evenement gaf voor jong en oud weer een gezellige invulling van de middag en avond voor kerst.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nieuwe kunst van afgedankte spullen

[Gepubliceerd: 2023-12-28] De jonge kunstenares Lidori ten Have exposeert vanaf volgende week haar kunstwerken in het gemeentehuis. Ze heeft in haar 22 jaar in Japan, Frankrijk en Engeland gewoond. Haar internationale kijk is dan ook in haar werk te zien.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Definitieve uitslag onderzoek

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Alle Ridderkerkse huishoudens kregen de kans om mee te doen aan een onderzoek. Hier hebben wij ruim 2.000 reacties op gekregen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Lunchen en dineren bij De Oude Haven

[Gepubliceerd: 2023-12-28] De menukaart van restaurant de Oude Haven houdt niet op bij tournedos, zalmfilet of truffel risotto. Eigenaresse Silvana van Houwelingen: Bij ons kun je eigenlijk alles eten.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, RDK01 C 7244 Kavel 32 De Landerij van Rijsoord te Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Betreft: Aanvraag op locatie RDK01 C 7244 Kavel 32 De Landerij van Rijsoord
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Benedenrijweg 131, 2983GB Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Betreft: Aanvraag op locatie Benedenrijweg 131, 2983GB Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Bolnesserkade 165a, 2987VC Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Betreft: Aanvraag op locatie Bolnesserkade 165a, 2987VC Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Dillenburgplein 6 en 8, 2983CC Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Betreft: Aanvraag op locatie Dillenburgplein 8, 2983CC Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, RDK01 C 5335 Kavel 40 De Landerije van Rijsoord te Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Betreft: Aanvraag op locatie RDK01 C 5335 Kavel 40 De Landerije van Rijsoord
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Ringdijk 412, 2983GS Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Betreft: Aanvraag op locatie Ringdijk 412, 2983GS Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, RDK01 D 4687 Prunuslaan te Ridderkerk, bouwen van 63 appartementen

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Betreft: Aanvraag op locatie RDK01 D 4687
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Rijksstraatweg 50, 2988BK Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Rijksstraatweg 50, 2988BK Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Rijksweg 15, 2989AT Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Rijksweg 15 te Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Rijksstraatweg 50, 2988BK Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Rijksstraatweg 50, 2988BK Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, RDK01 H 7430, kapvergunning

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Bilderdijklaan 2 te Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Lagendijk 305, 2988AB Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Lagendijk 305, 2988AB Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Pruimendijk 180b, 2989AL Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Pruimendijk 180b, 2989AL Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Ferdinand Bolstraat 14, 2981CC Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Ferdinand Bolstraat 14, 2981CC Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Reijerweg 41, 2983AN Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Reijerweg 41, 2983AN Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Ringdijk 412, 2983GS Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-28] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Ringdijk 412, 2983GS Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, RDK01 A 8310 J.S. Bachstraat, 2983AB Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-28] J.S. Bachstraat, bouwen 42 appartementen
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ridderkerkers in actie voor het goede doel

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Ridderkerkers slaan de handen ineen om iedereen mooie feestdagen te bezorgen. Voor de vijfde keer op rij wordt de Toon je hart-actie en de Winter5daagse gehouden.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gratis ophalen grof snoeiafval

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Als u grof snoeiafval heeft, kunt u dit wegbrengen bij afvalaanbiedstation HVC in Hendrik-Ido-Ambacht. Lukt dit niet, dan kunt u het vanaf 1 januari 2024 ook gratis op afspraak laten ophalen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Een kopje oploskoffie drinken met de buren

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Lawaaierige buren of bladeren van hun boom die in uw tuin vallen: voor de vrijwilligers van de buurtbemiddeling van Facet Ridderkerk zijn dit veel voorkomende onderwerpen. De buurtbemiddelaars helpen ruziŽnde buren weer met elkaar praten.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ik noem het geen werk, maar actief bezig zijn

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Op achtjarige leeftijd ging Stefan Oudijn voor het eerst met een vriendje mee naar de scouting. Hij is er nooit meer weggegaan. Nu, ruim dertig jaar later, is hij een actieve vrijwilliger bij Scouting Sint Joris Ridderkerk.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Noodfonds Energie heropent in januari

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Bent u relatief veel geld kwijt aan gas en licht? Dan kunt u in 2024 een beroep doen op het Tijdelijk Noodfonds Energie.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Frituurvet? Niet in het toilet!

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Na de feestdagen verdwijnt veel olie en vet van het bakken en frituren bij het restafval. Of nog erger: door de gootsteen en in het toilet. Dat zorgt voor verstoppingen in het riool en daardoor voor onnodige kosten.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Steek uw vuurwerk veilig af

[Gepubliceerd: 2023-12-21] U mag vuurwerk alleen afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur. Er zijn in Ridderkerk vuurwerkvrije zones. Het is verboden vuurwerk af te steken in winkelgebied Centrum, op het Vlietplein, Dillenburgplein en Plein Oost en in de fietstunnel aan de Vlasstraat.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Lever uw kerstboom in

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Net als voorgaande jaren houdt de gemeente een inzamelactie. Zaterdag 6 januari kunt u op verschillende locaties uw kerstboom inleveren. De vergoeding per ingeleverde boom is 50 cent.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Welkom voor nieuwe Nederlanders

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Op vrijdag 15 december, Koninkrijksdag, kreeg weer een aantal Ridderkerkers het Nederlanderschap. Dat gebeurde tijdens een naturalisatieceremonie in de trouwzaal van het gemeentehuis.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Geluidsscherm Oosterpark weer stap dichterbij

[Gepubliceerd: 2023-12-21] In het Oosterpark gaan we zowel een geluidsscherm aanleggen als het veld van honkbalvereniging de Rowdies verplaatsen. Om dit mogelijk te maken hebben we een aangepast ontwerpbestemmingsplan opgesteld.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

De Tentweek: een week van en voor kinderen en tieners

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Zon 30 jaar geleden werd door Ton van der Steen en een aantal jongeren uit de Wilhelminakerk de Tentweek opgericht. Vandaag de dag is het nog steeds een fenomeen in de wijk Slikkerveer. De laatste week van de zomervakantie staat dan in het teken van en voor kinderen en tieners.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wat is er leuker dan spelende kinderen?

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Bij Speeltuinvereniging Dillenburg kunnen kinderen terecht voor heel veel uren speelplezier. En dat allemaal dankzij de inzet van vrijwilligers.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - saneren glas Lagendijk 285 en Pruimendijk 53 ter inzage

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - saneren glas Lagendijk 285 en Pruimendijk 53
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbestemmingsplan Ontsluitingsweg tussen Hoogzandweg en Salieweg ter inzage

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Ontsluitingsweg tussen Hoogzandweg en Salieweg
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbestemmingsplan Oosterpark en ontwerp-omgevingsvergunningen ter inzage

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Ontwerpbestemmingsplan Oosterpark ter inzage
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Seniorendag, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-21] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: V.V. Rijsoord voor het organiseren van het evenement Seniorendag op donderdag 8 februari 2024 van 13:00 tot 21:00 uur in de kantine van VV Rijsoord op het adres Vlasstraat 1a, 2988 XR te Ridderkerk, referentienummer 2023-042592 verzonden aan aanvrager op 18 december 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Rijksstraatweg 135, 2988BC Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Betreft: Aanvraag op locatie Rijksstraatweg 135, 2988BC Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit buiten behandelingstelling RX-AANVRBS-WABO P.C. Hooftstraat 2a, 2985BK Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Betreft: Besluit op locatie P.C. Hooftstraat 2a, 2985BK Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Govert Flohilstraat 1a, 2988XE Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Govert Flohilstraat 1a, 2988XE Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Ringdijk 444, 2983GS Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Betreft: Aanvraag op locatie Ringdijk 444, 2983GS Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Amaliastraat 17, 2983EA Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Betreft: Aanvraag op locatie Amaliastraat 17, 2983EA Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Windmolen 82, 2986TL Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Betreft: Aanvraag op locatie Windmolen 82, 2986TL Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Laurierweg 51 te Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Laurierweg 51 te Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, naast kavel Selderijweg 70, 2988DG RidderkerkRDK01 D 4683

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Betreft: Aanvraag op locatie naast kavel Selderijweg 70, 2988DG Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Nassaustraat 96, 2983RJ Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Betreft: Aanvraag op locatie Nassaustraat 96, 2983RJ Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-002881, RDK01 C 3931 kavel 44 te Ridderkerk (Rijsoord)

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Betreft: Beschikking verlenging beslistermijn op locatie RDK01 C 3931 kavel 44 te Ridderkerk (Rijsoord)
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Samen aan de slag voor een veilig Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-19] De gemeente Ridderkerk gaat in 2024 aan de slag met een nieuw Integraal Veiligheidsbeleid. Een belangrijk uitgangspunt voor het nieuwe beleid: bij inwoners en ondernemers ophalen wat er speelt omtrent veiligheid in Ridderkerk.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluiten gemeenteraad 14 en 18 december

[Gepubliceerd: 2023-12-19] De gemeenteraad heeft vergaderd. Lees verder voor de genomen besluiten.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Sint Jorisplein wordt dorpsplein

[Gepubliceerd: 2023-12-18] De gemeenteraad is donderdag 14 december akkoord gegaan met het schetsontwerp voor het Sint Jorisplein. De volgende stap is het maken van een voorlopig ontwerp.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

De raad vergadert verder op 18 december

[Gepubliceerd: 2023-12-15] De raadsvergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadzaal of volgen via internet.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Inloopavond ontwerpbestemmingsplan J.S. Bachstraat 4

[Gepubliceerd: 2023-12-14] De gemeente organiseert op dinsdag 19 december een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan J.S. Bachstraat 4.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Openingstijden gemeentehuis rond feestdagen

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Het gemeentehuis is op feestdagen gesloten.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Afval ophalen en brengen tijdens de feestdagen

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Op eerste en tweede kerstdag en op nieuwjaarsdag worden de minicontainers niet geleegd. Ook het afvalaanbiedstation is tijdens de feestdagen gesloten.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Afsluiten prullenbakken

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Voor ieders veiligheid en om schade te voorkomen, sluiten we rond de jaarwisseling de prullenbakken in Ridderkerk af.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

De Klimop ontvangt pestdoos van kinderburgemeester

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Een brievenbus doos tegen pesten: dat bedacht kinderburgemeester Meike Oosterwijk. De doos heeft een tijd bij haar op school gestaan, maar heeft nu een plek op CBS De Klimop.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ridderkerk in kerstsfeer gehuld

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Op het Koningsplein, voor het gemeentehuis, schittert zoals elk jaar weer een prachtige kerstboom. De boom werd vorige week door medewerkers van de gemeente geplaatst.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vuurwerkles voor scholieren

[Gepubliceerd: 2023-12-14] In de brandweerkazerne krijgen ruim 500 leerlingen van Ridderkerkse scholen de komende weken les over vuurwerk.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ik wil graag dienstbaar zijn

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Ondanks dat Christiaan den Hartog zelf niet van lezen houdt, zijn de boeken in de kringloopwinkel in het Wijkvoorzieningencentrum (WVC) Bolnes zijn domein. Christiaan werkt met veel plezier als vrijwilliger in de winkel die is opgezet door Stichting Het Anker.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Avonden vol muziek en gezelligheid

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Een gezellige avond voor iedereen, daar zetten de vrijwilligers van jongerensociŽteit en poppodium De Gooth zich wekelijks voor in. Voorzitter Marc Harreman en vrijwilliger Stephanie Konings leerden De Gooth via vrienden kennen. Het is een grote vriendengroep.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking BP Europa SE (2352125) Rijksweg 15, 2989AT Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Rijksweg 15, milieuneutraal wijzigen
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Gieterijstraat 2, 2984AB Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Betreft: Aanvraag op locatie Gieterijstraat 2, 2984AB Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Houtstraat 6, 2984AD Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Houtstraat 6, 2984AD Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Damweg 30, 2989AD Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Betreft: Aanvraag op locatie Damweg 30, 2989AD Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, RDK01 D 3971 Sportlaan, 2982SN Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Betreft: Aanvraag op locatie RDK01 D 3971
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Donckselaan 2, 2983LC Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Betreft: Aanvraag op locatie Donckselaan 2, 2983LC Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Rectificatie kennisgeving besluit op kapvergunning, diverse locaties in†Ridderkerk - 2023-002703, het kappen van 102 bomen

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Diverse locaties in Ridderkerk, kappen 102 bomen
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gemeente Ridderkerk verlengt haven als opvanglocatie

[Gepubliceerd: 2023-12-13] De gemeente Ridderkerk biedt de haven tot juli 2026 aan als mogelijke opvanglocatie. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kan tot die tijd op een schip asielzoekers opvangen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Geluidsontheffing / APV ontheffing voor een geluidswagen in de wijk Rijsoord op 6 januari 2024 van 9.00 tot 15.00 uur

[Gepubliceerd: 2023-12-13] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een ontheffing op grond van artikel 4:6 lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening Ridderkerk is verleend aan: VV Rijsoord voor een geluidswagen, die rondrijdt in de wijk Rijsoordop 6 januari 2024 van 9.00 tot 15.00 uur, referentienummer 2023-041779, verzonden aan aanvrager op 7 december 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Winterfair, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-13] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend: voor het organiseren van het evenement Winterfair op 15 december 2023 van 10.00 tot 21.30 uur aan de Havenstraat 53 te Ridderkerk, referentienummer 2023-038631verzonden aan aanvrager op 11 december 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gemeente, Wooncompas en Progressie maken nieuwe afspraken over hun samenwerking

[Gepubliceerd: 2023-12-07] De gemeente Ridderkerk, Wooncompas en huurdersorganisatie Progressie ondertekenden op woensdag 6 december nieuwe prestatieafspraken voor de komende vier jaar.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Proeftuin zelfstandig wijkoverleg

[Gepubliceerd: 2023-12-07] In januari 2024 start een proeftuin zelfstandig Wijkoverleg.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Prikken in gemeentehuis

[Gepubliceerd: 2023-12-07] In Theater Het Plein in het gemeentehuis (Koningsplein 1) is op de vrijdagen 8 en 15 december een priklocatie van GGD Rotterdam-Rijnmond geopend.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nieuwjaarsbijeenkomst: komt u ook?

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Onder het genot van muziek, een hapje en een drankje luiden we samen het nieuwe jaar in. U bent op dinsdag 2 januari vanaf 19.00 uur van harte welkom in het gemeentehuis (Koningsplein 1) voor de nieuwjaarsbijeenkomst.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

WijkIdeeTeam: voor ťn door inwoners

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Het WijkIdeeTeam is er voor en door inwoners. Het bestaat uit vrijwilligers die zich met liefde en passie inzetten om de wijk mooi, leuk en gezellig te houden. Elk jaar krijgt het WijkIdeeTeam van de gemeente een budget waarvan activiteiten georganiseerd kunnen worden. Ridderkerk heeft acht WijkIdeeTeams. We stellen twee teams hier aan u voor.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Veel creativiteit bij ontwerpwedstrijd

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Chantal Waarts van het Farelcollege won de ontwerpwedstrijd voor een nieuw logo voor stichting Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven (SOB) Ridderkerk. In totaal deden vijftien leerlingen van het Maximacollege, Farelcollege en het Gemini College mee aan de wedstrijd.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tips voor minder afval

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Afval scheiden is enorm belangrijk, maar het verminderen van de productie van afval is minstens zo belangrijk.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbestemmingsplan t Ronde Sant ter inzage

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Ontwerpbestemmingsplan t Ronde Sant ter inzage
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbestemmingsplan J.S. Bachstraat 4 en ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Ontwerpbestemmingsplan J.S. Bachstraat 4 en ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning z148944/OLO7952781 Brandveilig gebruik van onderwijsgebouw (Dr. Schaepmanschool) Hovystraat 60, 2982PE Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Hovystraat 60, brandveilig gebruik onderwijsgebouw
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, RDK01 D 3646

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Betreft: Aanvraag op locatie RDK01 D 3646
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, RDK01 G 5421

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Betreft: Aanvraag op locatie RDK01 G 5421
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Oudelandseweg 45, 2981BT Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Betreft: Aanvraag op locatie Oudelandseweg 45, 2981BT Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, RDK01 H 7430

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Betreft: Aanvraag op locatie RDK01 H 7430
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Geerhoek 36 te Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Geerhoek 36 te Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, RDK01 C 5978

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Betreft: Aanvraag op locatie RDK01 C 5978
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Gieterijstraat 40, 2984AB Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Gieterijstraat 40, 2984AB Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, van de Vossiusstraat naar de Donkerslootweg te Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie van de Vossiusstraat naar de Donkerslootweg te Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Pruimendijk 304, 2989AR Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Betreft: Aanvraag op locatie Pruimendijk 304, 2989AR Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Reijerweg 41, 2983AN Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Betreft: Aanvraag op locatie Reijerweg 41, 2983AN Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Euroweg 52, 2988CM Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Euroweg 52, 2988CM Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-002842, perceel RDK01 B 3042 Jachthaven Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Betreft: Beschikking verlenging beslistermijn op locatie perceel RDK01 B 3042 Jachthaven Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-002851, P.C. Hooftstraat 1, 2985BK Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Betreft: Beschikking verlenging beslistermijn op locatie P.C. Hooftstraat 1, 2985BK Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Slauerhoffstraat 27, 2985BL Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Betreft: Aanvraag op locatie Slauerhoffstraat 27, 2985BL Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Geerlaan te Ridderkerk (Rijsoord)

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Geerlaan te Ridderkerk (Rijsoord)
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Pruimendijk 168, 2989AL Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Betreft: Aanvraag op locatie Pruimendijk 168, 2989AL Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Zalm 37, 2986PC Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-07] Betreft: Aanvraag op locatie Zalm 37, 2986PC Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gemeente officieel eigenaar historisch schoolgebouw

[Gepubliceerd: 2023-12-06] Gemeente officieel eigenaar historisch schoolgebouw
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Marije Kitselar nieuwe gemeentesecretaris Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-12-05] Marije Kitselar is per 1 januari 2024 de nieuwe gemeentesecretaris / algemeen directeur van de gemeente Ridderkerk. Ze wordt in deze functie eerste adviseur van het college en hoofd van de ambtelijk organisatie.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wat voor zwembad wil Ridderkerk?

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Zwembad De Fakkel is toe aan vernieuwing. Er liggen 3 mogelijkheden op tafel: renovatie, nieuwbouw of een combinatie van de twee. Gedurende de hele maand december kunnen inwoners van Ridderkerk en gebruikers van De Fakkel via een digitale enquÍte hun mening, ideeŽn en wensen over de toekomst van De Fakkel delen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 12 december 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Op dinsdag 12 december 2023 houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Feestelijke intocht Sinterklaas

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Een week nadat hij Rijsoord al bezocht, kwam Sinterklaas zaterdag in Ridderkerk aan. Heel veel kinderen en ouders stonden hem op te wachten aan De Schans in Slikkerveer.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bon voor gratis zak strooizout

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Onze strooiploeg houdt vanaf november de weersinformatie en situatie op de weg weer in de gaten. Als er gladheid wordt voorspeld, rukken de strooiwagens voor dag en dauw uit. Helpt u ook dit jaar weer mee door uw eigen stoep schoon te maken?
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Betrokken Ridderkerk: onderzoek al ingevuld?

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Deze week valt bij alle huishoudens in Ridderkerk een brief op de mat van de gemeente. Hierin staat een uitnodiging om mee te doen aan een online onderzoek over een betrokken Ridderkerk. Heeft u al gereageerd?
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vakanties voor iedereen

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Ze kende de Jong Intra Vakanties al van haar werk bij Schiphol, maar Maaike van der Windt is sinds september het gezicht van de Ridderkerkse reisorganisatie. We ontzorgen niet alleen tijdens het maken van de keuze, maar ook op reis.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Dutch Fresh Port inspireert jonge bezoekers voor sector

[Gepubliceerd: 2023-11-30] In het kader van oriŽntatie op hun toekomstig beroep bezochten leerlingen van het Farelcollege (vmbo basis 4 Dienstverlening en Producten) vrijdag het Ridderkerkse bedrijf Allround Cargo Handling (ACH) aan de Selderijweg op bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Wethouder Fleur Stip (onderwijs) was ook bij het bezoek aanwezig.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Zorgpolis voor minima

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Heeft u een laag inkomen? Kijk dan of u gebruik kunt maken van de collectieve zorgverzekering die we aanbieden.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Koninginneweg 267, 2982AM Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Koninginneweg 267, 2982AM Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Rijksstraatweg 225, 2988BE Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Rijksstraatweg 225, 2988BE Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Dr. Ir. Lelystraat 3, 2982SE Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Betreft: Aanvraag op locatie Dr. Ir. Lelystraat 3, 2982SE Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Sportlaan te Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Betreft: Aanvraag op locatie Sportlaan te Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Lampionnenoptocht 2023, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-11-30] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Wijkideeteam centrum Ridderkerk voor het organiseren van het evenement Lampionnenoptocht 2023 op 22 december 2023 van 19:00 tot 20:30 uur door de gemeente en eindigt op Koningsplein te Ridderkerk, referentienummer 2023-036928, verzonden aan aanvrager op 27 november 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende exploitatievergunning, Sportcafť Drievliet, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-11-30] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Sportcafť Drievliet, op 21 november 2023 en geregistreerd is onder nummer 2023-033444.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende alcoholwetvergunning, Sportcaf Drievliet, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-11-30] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet is verleend aan: Sportcaf Drievliet, Vlietplein 137 te Ridderkerk, referentienummer 2023-033447, verzonden aan aanvrager op 21 november 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Vet Coole Sintshow, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-11-30] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Wijkvereniging Drievliet - 't Zand voor het organiseren van het evenement Vet Coole Sintshow op zaterdag 2 december 2023 van 14:00 tot 15:30 uur in het Sportcentrum Drievliet op het adres Vlietplein 137 te Ridderkerk, referentienummer 2023-038368, verzonden aan aanvrager op 28 november 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nieuwe zitting gemeentelijk stembureau (GSB)

[Gepubliceerd: 2023-11-29] Op 29 november 2023 heeft de gemeente Ridderkerk een melding gekregen die aanleiding geeft tot onderzoek / hertelling. De zitting vindt plaats op 29 november 2023 om 16.30 uur in de trouwzaal in het gemeentehuis in Ridderkerk. Belangstellenden mogen aanwezig zijn bij het onderzoek / de telling.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluiten van de raad van 23 november 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-27] De gemeenteraad heeft vergaderd. Lees verder voor de genomen besluiten.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Definitieve uitslag Tweede Kamerverkiezing

[Gepubliceerd: 2023-11-24] De definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezing in Ridderkerk is bekend. De meeste stemmen gingen naar de PVV, gevolgd door de VVD en het NSC. Het opkomstpercentage in Ridderkerk was 75,86%.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Processen-verbaal en tellingen Tweede Kamerverkiezing

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Op deze pagina vindt u de processen-verbaal en de telling voor de Tweede Kamerverkiezing.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Duurzame Sporthal Drievliet klaar voor komende veertig jaar

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Sporthal Drievliet is donderdag 23 november officieel opgeleverd. Na een periode van renoveren en verduurzamen, nam wethouder Henk van Os de sleutel symbolisch weer in ontvangst.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Buurtpreventie Drievliet - Het Zand 15 jaar

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Met het huldigen van haar jubilarissen, muziek, een lezing en een Hollands minibuffet vierde Stichting Buurtpreventie Drievliet - Het Zand zaterdagavond haar vijftienjarig bestaan.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderzoek betrokken Ridderkerk: doe ook mee!

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Volgende week valt bij alle Ridderkerkse huishoudens een brief op de mat van de gemeente. Hierin staat een uitnodiging om mee te doen aan een online onderzoek.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ruim 1.900 tegels gewipt in Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Ridderkerk is weer een stukje groener. Van maart tot en met oktober deed de gemeente mee met het NK Tegelwippen. Ridderkerkers wipten in totaal 1.956 tegels.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Eerste steen voor Jimmy Products

[Gepubliceerd: 2023-11-23] De nieuwbouw van Jimmy Products op Nieuw Reijerwaard vordert gestaag. Vrijdag 17 november werd de eerste steen gepresenteerd die binnenkort door de bouwers wordt ingemetseld.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verpakkingsglas: waardevolle grondstof

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Verpakkingsglas: waardevolle grondstof
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Expositie: Uit het niets iets creŽren

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Sonja van Klaren is schilderes en vindt het heerlijk om uit het niets iets te creŽren. Ze legt een doek op tafel, verzamelt materiaal en gaat aan het werk. Haar kunst is vanaf volgende week in het gemeentehuis te zien.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Avondje weg? Licht aan en deur op slot

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Inbrekers grijpen de donkere herfst- en wintermaanden aan om vaker hun slag te slaan. In het donker zijn zij minder zichtbaar en kunnen zij gemakkelijker hun gang gaan. Hoe verkleint u de kans op inbraak in huis?
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Buurtent in Rijsoord

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Verbinden, ontmoeten en ideeŽn uitwisselen staan centraal tijdens de Buurtent in Rijsoord, donderdag 30 november in de gezamenlijke tuin tussen de G. Alewijnszstraat en de Ds. Sleeswijk Visserstraat.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Buurtcirkel: handig en gezellig

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Boodschappen doen, een administratieve klus of de tuin opknappen. De deelnemers van de Buurtcirkel helpen elkaar bij dagelijkse dingen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Zes genomineerden voor Vrijwilligersprijzen 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-23] De kandidaten voor de Vrijwilligersprijzen van dit jaar zijn bekend.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Actieplan voor langer thuis wonen

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Maandag 13 november ondertekenden verschillende maatschappelijke partners op het gebied van wonen, welzijn en zorg (waaronder de gemeente Ridderkerk) het Actieplan Samenredzaam Ridderkerk.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbestemmingsplan Rembrandtweg fase 2 en ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Ontwerpbestemmingsplan Rembrandtweg fase 2 en ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezing

[Gepubliceerd: 2023-11-23] De voorlopige uitslag van de verkiezing voor Tweede Kamer in Ridderkerk is bekend.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Clara Wichmannstraat 26, 2984XE Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Clara Wichmannstraat 26, 2984XE Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Ferdinand Bolstraat 14, 2981CC Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Betreft: Aanvraag op locatie Ferdinand Bolstraat 14, 2981CC Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Graaf Adolfstraat 5, 2983HA Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Graaf Adolfstraat 5, 2983HA Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Schaapherderweg 1d, 2988CK Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Betreft: Aanvraag op locatie Schaapherderweg 1d, 2988CK Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Oranjestraat 20, 2983HS Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Betreft: Aanvraag op locatie Oranjestraat 20, 2983HS Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Dijkje 115, 2987VJ Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Dijkje 115, 2987VJ Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tussentijdse opkomst Tweede Kamerverkiezing

[Gepubliceerd: 2023-11-22] Bekijk de opkomstpercentages tot 10.00, 13.00 en 19.00 uur van de stembureaus in de gemeente Ridderkerk.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

De raad vergadert op 23 november

[Gepubliceerd: 2023-11-22] De raadsvergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadzaal of volgen via internet.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende alcoholwetvergunning, De Meiden van , gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-11-22] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet is verleend aan: De Meiden van te Ridderkerk, referentienummer 2023-029142, verzonden aan aanvrager op 16 november 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende exploitatievergunning, De Meiden van , gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-11-22] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: De Meiden van , op 16 november 2023 en geregistreerd is onder nummer 2023-029142 Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling APV van Gemeente Ridderkerk of e-mail naar APV@ridderkerk.nl.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Preventief fouilleren: wapenbezit kop indrukken

[Gepubliceerd: 2023-11-21] De gemeente Ridderkerk heeft in samenspraak met de politie en het Openbaar Ministerie twee veiligheidsrisicogebieden in Ridderkerk aangewezen. In deze gebieden mag de politie per 1 december preventief fouilleren.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Crossen door de Gorzen, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-11-21] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend voor het organiseren van het evenement Crossen door de Gorzen op zondag 21 januari 2024 van 13:00 tot 15:00 uur op het adres Gorzenweg 5, 2984 BN te Ridderkerk, referentienummer 2023-029407 verzonden aan aanvrager op 16 november 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 28 november 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Op dinsdag 28 november 2023 houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Mantelzorgers in het zonnetje

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Mantelzorgers konden afgelopen zaterdag even ontspannen en genieten van een lunch in Hofstede de Paradijshoeve. Die werd speciaal voor hen gehouden door Facet Mantelzorg voor de Dag van de Mantelzorg.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Dit jaar geen Lichtjesavond op begraafplaats

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Door storm CiarŠn kon Lichtjesavond op begraafplaats Vredehof niet doorgaan. Samen met de organisatie en vrijwilligers is gekeken naar een alternatieve datum. Helaas is het niet mogelijk om het evenement dit jaar alsnog te organiseren.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nog meer bushaltes in Ridderkerk toegankelijk

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Vanaf deze week worden de bushaltes aan de Geerlaan vervangen en toegankelijk gemaakt. Het gaat om de haltes tussen de rotondes aan de Burgemeester de Zeeuwstraat en de Burgemeester de Gaay Fortmanstraat.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Eerste gratis bomen en struiken thuisbezorgd

[Gepubliceerd: 2023-11-16] De wijken Rijsoord, Oostendam, Donkersloot en Cornelisland zijn vele bomen en struiken rijker. Maandag werden de eerste bezorgd.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Rotarys Ridderkerk vieren 100-jarig bestaan Rotary

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Met een fietsestafette vierden Rotary Ridderkerk en Rotary Ridderkerk de Waal het 100-jarig bestaan van het wereldwijde Rotary. Leden van de Ridderkerkse Rotarys reden een bakfiets van Ridderkerk naar Dordrecht en plantten 2.500 tulpenbollen in Ridderkerk.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Definitieve verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning Blaak 3 t/m 15

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Definitieve verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning Blaak 3 t/m 15
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Ringdijk 392 a, 392 b, 394 a, 394 b, 2983GS te Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Ringdijk 392 a, 392 b, 394 a, 394 b, 2983GS te Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Willemstraat 189, 2983ES Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Willemstraat 189, 2983ES Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Bosstraat 5, 2983LB Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Bosstraat 5, 2983LB Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op RX-AANVRBS-WABO, Oosterparkweg 56, 2985SB Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Betreft: Beschikking op aanvraag op locatie Oosterparkweg 56, 2985SB Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Ringdijk 412, 2983GS Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Betreft: Aanvraag op locatie Ringdijk 412, 2983GS Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, RDK01 H 7045

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Betreft: Aanvraag op locatie RDK01 H 7045
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Hoogzandweg 20, 2988DA Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Betreft: Aanvraag op locatie Hoogzandweg 20, 2988DA Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Ringdijk 412, 2983GS Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Betreft: Aanvraag op locatie Ringdijk 412, 2983GS Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontvangst RX-AANVRBS-WABO, Potgieterstraat 3, 2987AH Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Betreft: Aanvraag op locatie Potgieterstraat 3, 2987AH Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Intocht Sinterklaas Ridderkerk, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-11-16] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Stichting Evenementen Ridderkerk voor het organiseren van het evenement Intocht Sinterklaas Ridderkerk op zaterdag 25 november 2023 van 10:30 tot 15:30 uur met de aankomst van de Sint aan De Schans te Ridderkerk, referentienummer 2023-025417 verzonden aan aanvrager op 13 november 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Definitieve verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning Blaak 3 t/m 15

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk maken op grond van het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat: de gemeenteraad op 8 juni 2023 een definitieve verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven voor de ruimtelijke onderbouwing Blaak 3 t/m 15 (oneven); het college van burgemeester en wethouders een vergunning heeft verleend (R220312413 / 2022-002168) voor de bouw van 7 grondgebonden woningen.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tiny Forest geplant bij de Dr. Schaepmanschool

[Gepubliceerd: 2023-11-15] Kinderen van de Dr. Schaepmanschool plantten woensdag 15 november een Tiny Forest aan de Poesiastraat. Dit deden zij met wethouder Peter Meij en leerkracht Peter Schraders.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende vuurwerkvergunning, Trade Investment Group B.V., gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-11-15] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat de vergunning voor de verkoop van consumentenvuurwerk op grond van artikel 2:72 van de Algemene plaatselijke verordening Ridderkerk 2020 verleent wordt aan Trade Investment Group B.V. Locatie is: Mr. Troelstrastraat 48 te Ridderkerk op donderdag 28 december 2023, vrijdag 29 december 2023 en zaterdag 30 december 2023, referentienummer 2023-033148 verzonden aan aanvrager op 14 november 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bericht burgemeester na schietincident

[Gepubliceerd: 2023-11-14] Bericht burgemeester na schietincident
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gemeentesecretaris Henk Klaucke naar Roosendaal

[Gepubliceerd: 2023-11-14] Henk Klaucke, gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Ridderkerk, is benoemd in dezelfde functie in de Noord-Brabantse gemeente Roosendaal.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Dansuitvoering Upstairs, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-11-13] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Upstairs Dance & Fit voor het organiseren van het evenement Dansuitvoering Upstairs op zaterdag 16 december 2023 van 12:00 tot 14:00 uur op het adres Sint Jorisplein 30a te Ridderkerk, referentienummer 2023-031670 verzonden aan aanvrager op 9 november 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Pleegouders in het zonnetje

[Gepubliceerd: 2023-11-09] In de Week van de Pleegzorg zijn pleegouders in Ridderkerk in het zonnetje gezet. Tijdens de bijeenkomst op maandag 6 november reikte wethouder Edward Piena cadeaubonnen uit aan pleegouders en bedankte hen voor hun geweldige inzet.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Mantelzorgconsulenten geven ondersteuning

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Vrijdag 10 november is het Dag van de Mantelzorg. Deze zorg is niet zonder uitdagingen. De mantelzorgconsulenten van Facet Mantelzorg helpen hierbij.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Fietscontroles op Ridderkerkse scholen

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Hebben Ridderkerkse leerlingen goede verlichting, goed werkende remmen en een werkende bel op hun fiets? De afgelopen weken hebben verschillende scholen door heel Ridderkerk de fietsen van hun leerlingen laten controleren.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Meer dan alleen een balletje trappen

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Al meer dan een jaar een ledenstop: Voetbalvereniging Rijsoord is uit haar jasje gegroeid volgens jeugdvoorzitter Marcel van Duffelen. Toch ziet hij de toekomst van de vereniging florissant tegemoet.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Van samenspeelgroep naar orkest

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Allerlei instrumenten bespeeld door leden van allerlei leeftijden: elke dinsdag komt de allermooiste muziek uit De Klinker in Bolnes. De bijna 30 leden van het Ridderkerks Symfonieorkest zijn druk bezig met de voorbereidingen voor hun najaarsconcert.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Koffiemiddag: Hoe sta jij ervoor?

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Door de hoge energiekosten en dure boodschappen hebben steeds meer mensen moeite met rondkomen. Dinsdagmiddag 14 november is daarom in De Huiskamer van Ridderkerk aan Sint Jorisstraat 8 een presentatie: Hoe sta jij ervoor?
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Containertuintjes tegen bijplaatsen afval

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Misschien heeft u het al gezien: een tuintje om een ondergrondse container. De tuintjes hebben als doel bijplaatsen van afval tegen te gaan. Ook fleuren ze de openbare ruimte op. U kunt ze ook adopteren.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Van afval naar waardevolle grondstof

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Nederland is op weg naar een circulaire economie, waarin niets verloren gaat en alles wordt hergebruikt. We zien afval niet meer als afval, omdat het uit waardevolle grondstoffen bestaat die we weer kunnen hergebruiken. Denk bijvoorbeeld aan papier en karton.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning Z2023-00000030, Bieslookweg 90, 2988DE Ridderkerk, ruimtelijke invulling

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Bieslookweg 90, Ruimtelijke invulling perceel met bedrijfsgebouwen
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning Z2023-00000023, Graaf Adolfstraat 5, 2983HA Ridderkerk, plaatsen dakkapel

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Graaf Adolfstraat 5, plaatsen dakkapel
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning Z2023-00000020, Oosterparkweg 7, 2986AE Ridderkerk, plaatsen veldverlichting

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Oosterparkweg 7, plaatsen veldverlichting
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op kapvergunning, diverse locaties inRidderkerk - 2023-002703, het kappen van bomen

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Diverse locatie in Ridderkerk, kappen van bomen
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning Z2023-00000033, Bosstraat 5, 2983LB Ridderkerk, plaatsen dakkapel

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Bosstraat 5, plaatsen dakkapel
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, kenmerk 2023-002613, Rijksstraatweg 75, 2988BB Ridderkerk, realiseren boogzinkers voor aanleggen Waterleiding

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Rijksstraatweg 75, 9 boogzinkers voor aanleggen waterleiding
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

De commissies vergaderen op 9 november

[Gepubliceerd: 2023-11-08] U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen in het gemeentehuis. U kunt op elk moment in- en uitlopen. De vergaderingen zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren via internet.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

"Ik doe veel om overlast door houtstook te voorkomen"

[Gepubliceerd: 2023-11-07] Rob Groen heeft een houtkachel in de woonkamer. Die gebruikt hij vooral voor de sfeer. Hij kent de gevolgen: Het is niet goed voor de lucht die we inademen. Er komen veel schadelijke stoffen bij vrij, zoals fijnstof. Natuurlijk vind ik het belangrijk dat mijn gezin en ik schone lucht inademen. En ook de buren. Daarom stookt hij bewust.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Intocht Sint Nicolaas, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-11-07] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Oranjevereniging "Nederland & Oranje" voor het organiseren van het evenement Intocht Sint Nicolaas op zaterdag 18 november 2023 van 09:30 tot 12:00 uur. Aankomst Sint en de Pieten ter hoogte van de Waalweg 3. Einde: parkeerplaats van de firma 4Consult op de hoek Linnenstraat/Rijksstraatweg te Ridderkerk, referentienummer 2023-029509 verzonden aan aanvrager op 2 november 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Sensoren meten geluid

[Gepubliceerd: 2023-11-06] Sensoren meten geluid
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluiten begrotingsraad 2 november 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-06] De gemeenteraad heeft vergaderd. Lees verder voor de genomen besluiten.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning Z2023-00000011, Lagendijk 305, 2988AB Ridderkerk, wijzigen bestemming bedrijfswoning in plattelandswoning

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Lagendijk 305, wijzigen bestemming bedrijfswoning in plattelandswoning
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Kapvergunning Z2023-00000016, Pruimendijk 34, 2988XN Ridderkerk, het kappen van een boom

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Pruimendijk 34, kappen boom
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning Z2023-00000002, Pruimendijk 170, 2989AL Ridderkerk, bouwen woning

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Pruimendijk 170, bouwen woning
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning Z2023-00000004, Pruimendijk 354, 2989AR Ridderkerk, interne verbouwing

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Pruimendijk 354, interne verbouwing
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning Z2023-00000007, Rijksweg 15 4, 2985AT Ridderkerk, aanpassen BP Tankstation

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Rijksweg 15 4, aanpassen BP Tankstation
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Lichtjesavond gaat niet door

[Gepubliceerd: 2023-11-02] Lichtjesavond kan vanavond helaas niet doorgaan. Storm CiarŠn zorgt voor zeer zware windstoten. We kunnen de veiligheid van bezoekers vanavond niet garanderen. Daarom is besloten om het evenement af te lasten.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Werken voor Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-11-02] Ridderkerk werkt aan een nieuwe organisatie. Vanaf 1 januari 2024 zijn we een zelfstandige werkgever met meer dan driehonderd mensen. Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging? En wilt u uw talent inzetten voor Ridderkerk? Dan is dit uw kans!
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Voor ieder wat wils bij Duurzaam Wonen Beurs

[Gepubliceerd: 2023-11-02] Ridderkerkers konden zich zaterdag laten informeren en inspireren tijdens de Duurzaam Wonen Beurs.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bladruimen gaat weer van start

[Gepubliceerd: 2023-11-02] Ook Ridderkerk kleurt weer rood en oranje door alle herfstbladeren. Deze week starten we met het ruimen van bladeren die al gevallen zijn. U kunt zelf bladeren kwijt in bladkorven.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Jongeren warm maken voor baan in logistiek

[Gepubliceerd: 2023-11-02] Kom werken in de logistiek: dat was de boodschap van Open Dag Logistiek Ridderkerk afgelopen zaterdag. Wethouder Henk van Os opende de dag en nam een kijkje bij de kramen van deelnemende bedrijven.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Lezingen tijdens Nacht van de Nacht

[Gepubliceerd: 2023-11-02] Zaterdag was het Nacht van de Nacht. Duizenden lichten gingen uit en door het hele land werden evenementen gehouden in het donker. In Ridderkerk hield Stichting Natuurbeheer Waalbos lezingen en een nachtwandeling door het Waalbos.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Terugblik: Buurttent in Centrum

[Gepubliceerd: 2023-11-02] IdeeŽn uitwisselen om het centrum nog levendiger te maken: dat deden centrumbewoners afgelopen zaterdag. In de Buurttent op het terrein van RTV-Ridderkerk konden zij met elkaar, de gemeente en partners in gesprek.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ridderkerk Veilig WhatsApp-groep: meld u aan

[Gepubliceerd: 2023-11-02] Bent u al lid van de WhatsApp-groepen van Ridderkerk Veilig? In deze groepen kunt u elkaar op de hoogte stellen van verdachte situaties en noodgevallen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Donderdag Begrotingsraad: plannen 2024

[Gepubliceerd: 2023-10-31] De gemeenteraad vergadert op donderdag 2 november de hele dag over de plannen en de begroting voor 2024. De vergaderingen zijn bij te wonen in de raadzaal van het gemeentehuis of te volgen via internet
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Wintermarkt, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-10-30] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Christelijke muziekvereniging Harpe Davids voor het organiseren van het evenement Wintermarkt op zaterdag op 18 november 2023 van 10:00 tot 16:00 uur op het terrein van de muziekvereniging op het adres Kerkweg 80, 2985 AV te Ridderkerk, referentienummer 2023-028623 verzonden aan aanvrager op 23 oktober 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende exploitatievergunning, Bakkerij 't Zand h.o.d.n. Dagvers Ridderkerk B.V., gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-10-30] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Bakkerij 't Zand h.o.d.n. Dagvers Ridderkerk B.V., op 26 oktober 2023 en geregistreerd is onder nummer 2023-018410.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nieuw leerwerkbedrijf opent haar deuren

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Stichting Jong Vermogen opende donderdag 26 oktober officieel haar deuren. Het leerwerkbedrijf bood bezoekers tijdens een feestelijke middag de kans om een kijkje te nemen in het pand aan de Kolenbranderstraat 14 in Ridderkerk.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving beschikking Esso Vissers (2193522) Rotterdamseweg 15, 2984CA Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Rotterdamseweg 15, milieuneutraal wijzigen
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving ontwerpbeschikking (1614726) Bukom Service B.V., Wagenmakerstraat 19, 2984BD Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Wagenmakerstraat 19, onderdeel milieu
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vergadering Algemeen Bestuur Bestuur BAR-organisatie 7 november

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Op dinsdag 7 november is er een vergadering van het Algemeen Bestuur van de BAR-organisatie.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ridderkerkse kinderen prikken erop los

[Gepubliceerd: 2023-10-26] In de herfstvakantie prikten zon twintig kinderen zwerfafval. Dat deden ze samen met kinderburgemeester Meike Oosterwijk en wethouder Peter Meij, onder begeleiding van Facet Ridderkerk.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Lichtjesavond op begraafplaats Vredehof

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Op Allerzielen, donderdag 2 november, worden overledenen herdacht. Daarom wordt op begraafplaats Vredehof een lichtjesavond gehouden: Allerzielen in t Licht.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Niet alleen maar T-shirts bedrukken

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Een T-shirt, veiligheidshesje of paraplu met je eigen logo, foto of tekst erop: Tshirtdeal bedrukt en borduurt allerlei textiel. Wat vijftien jaar geleden begon op zolder, is nu een bedrijf met een pand van 2.000 vierkante meter en 30 medewerkers. Levi (29), Jermain (24) en ÷mer (29) leiden het bedrijf.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Meet & match op de Vrijwilligersmarkt

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Het was afgelopen dinsdag gezellig druk op de Vrijwilligersmarkt in kerkgebouw De Levensbron. Ridderkerkers konden er kennismaken met vrijwilligerswerk en de organisaties daarachter.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Pesten melden is geen klikken!

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Pesten kan heftige gevolgen hebben. Kinderburgemeester Meike Oosterwijk introduceert daarom een brievenbusdoos waarin leerlingen (anoniem) kunnen aangeven als er een pestsituatie is binnen de school.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Expositie diverse fotoclubs

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Fotowerkgroep Ommoord exposeert vanaf volgende week met vijf fotoclubs uit de regio in het gemeentehuis.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Van afval naar waardevolle grondstof

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Nederland is op weg naar een economie waarin alles wordt hergebruikt. We zien afval niet meer als afval, omdat het uit waardevolle grondstoffen bestaat die we opnieuw kunnen gebruiken. Denk aan groente-, fruit- en tuinafval (GFT).
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Statiegeldringen

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Aan een aantal vuilnisbakken hangen sinds kort statiegeldringen. Inwoners die van hun flesje of blikje af willen, kunnen deze in de ring zetten. Inzamelaars kunnen ze er dan weer uit halen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tour de France Femmes 2024 komt naar Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-10-25] In Parijs is vandaag de route bekendgemaakt van de Tour de France Femmes avec Zwift 2024. De route van de tweede etappe op 13 augustus loopt door Ridderkerk.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gemeente Ridderkerk sluit aan bij Klimaatalliantie

[Gepubliceerd: 2023-10-24] CO2-uitstoot van woon-werkverkeer en zakelijke reizen halveren: dit wil Gemeente Ridderkerk bereiken door zich aan te sluiten bij de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gratis boom voor bewoners Rijsoord, Oostendam, Donkersloot en Cornelisland

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Woont u in Rijsoord, Oostendam, Donkersloot of Cornelisland? Dan kunt u deze maand gratis een boom of struiken voor in uw tuin aanvragen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Burgemeestersontbijt in de raadzaal

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Vorige week donderdag ontbeten burgemeester Marco Oosterwijk en kinderburgemeester Meike Oosterwijk samen met kinderen van groep 8 van basisschool De Fontein.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bezoek de Duurzaam Wonen Beurs

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Zaterdag 28 oktober is Van der Valk Hotel Ridderkerk omgetoverd tot een centrum van duurzaamheid tijdens de Duurzaam Wonen Beurs.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onvergetelijke week voor slachtoffers aardbevingen

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Leerlingen uit de getroffen gebieden van de aardbevingen in Turkije waren vorige week op uitnodiging van het Gemini College op bezoek in Ridderkerk.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Subsidie voor groenere tuin

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Ridderkerk wil de groenste gemeente van de regio worden. Dat is ťťn van de ambities van onze Groenvisie Groen is onze toekomst. Doet u mee?
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Laatste ronde tegeltaxi

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Laatste ronde tegeltaxi
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gastles Water leeft! over schoon water

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Schoon water in sloten en meren is belangrijk voor iedereen. Dat ontdekten leerlingen van openbare basisschool De Reijer afgelopen vrijdagochtend. Tijdens de gastles Water leeft! leerden zij over de waterwereld.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Buurttent in de wijk Centrum

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Verbinden, ontmoeten en ideeŽn uitwisselen staan centraal tijdens de Buurttent in de wijk Centrum, zaterdag 28 oktober op het terrein van RTV-Ridderkerk aan Jhr. De Savornin Lohmanstraat 1.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Afwegingskader voor woon-zorginitiatieven

[Gepubliceerd: 2023-10-19] We ontvangen regelmatig verzoeken om mee te werken aan een woonzorgconcept in de gemeente. Om te helpen deze verzoeken te beoordelen, heeft het college van burgemeester en wethouders het Afwegingskader marktinitiatieven Wonen, Welzijn, Zorg vastgesteld.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

De Reijer wint prijsvraag Jeugdboekenfestival

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Welk monstertje woont er bij jou thuis onder het bed? Leerlingen van groep 7b van OBS De Reijer wonnen een prijs met hun knutselwerken als antwoord op die vraag. De prijsuitreiking was onderdeel van het Jeugdboekenfestival afgelopen zaterdag.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Waterbus start winterdienstregeling

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Maandag 2 oktober is de nieuwe winterdienstregeling van de waterbussen in regio Rotterdam-Drechtsteden ingegaan.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning 2023-002881 aangevraagd, perceel RDK01 C 3931 kavel 44 project de Landerijen van Rijsoord in Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-10-19] RDK01 C 3931 kavel 44 Landerijen van Rijsoord, bouwen woning
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning, kenmerk 2023-002429 Verlenging beslistermijn, Pruimendijk 180b, 2989AL Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Pruimendijk 180b, bouwen B&B
Jaar: 2023 Sociale zekerheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Omgevingsvergunning, kenmerk 2023-002404 Verlenging beslistermijn Koninginneweg 267, 2982AM Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Koninginneweg 267, Wijzigen vloer en fundering
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit omgevingsvergunning, kenmerk 2023-002655, Rijksstraatweg 4, 2988BJ Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Rijksstraatweg 4, kappen boom
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit omgevingsvergunning, kenmerk 2023-002726, Waalweg 15, 2988CH Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Waalweg 15, kappen boom
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit omgevingsvergunning, kenmerk 2023-002604, Nikkelstraat 6b, 2984AM Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Nikkelstraat 6b, Plaatsen systeemloods
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluiten van de raad van 12 oktober 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-16] De gemeenteraad heeft vergaderd. Lees verder voor de genomen besluiten.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Lampionnen maken en het houden van een lampionnenoptocht, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-10-16] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Singelkerk voor het organiseren van het evenement Lampionnen maken en het houden van een lampionnenoptocht op zaterdag 28 oktober 2023. De lampionnen worden gemaakt in een pipowagen van 9:30 tot 15:00 uur op het adres Sint Jorisplein, 2981 GC te Ridderkerk.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vergadering Algemeen Bestuur Bestuur BAR-organisatie 24 oktober

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Op dinsdag 24 oktober is er een vergadering van het Algemeen Bestuur van de BAR-organisatie.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ridderkerk start uitbetaling energietoeslag 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-12] De gemeente Ridderkerk start vanaf eind oktober met de uitbetaling van de energietoeslag van 1.300 euro.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Consul voor oorlogsgraven benoemd

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Coran Groenendijk is sinds vrijdag 6 oktober consul voor de Oorlogsgravenstichting in Ridderkerk. Hij werd aangesteld door burgemeester Marco Oosterwijk.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Terugblik: hoe toegankelijk is onze buitenruimte?

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Een aantal inwoners deed vorige week donderdag een rondje in het nieuwste gedeelte van woonwijk Het Zand. De groep keek samen met wethouder Peter Meij en gemeentemedewerkers of de straat en stoepen goed toegankelijk zijn.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hollandse liedjes en gezelligheid

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Zingen, koffiedrinken en ruzie maken: de leden van Gezelligheidskoor De Ridderkerkse Noordzangers zitten tussen het zingen van Hollandse liedjes door vol met grappen. Met een drummer en accordeonisten treden ze bij iedere gelegenheid op.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gymmen van peuter tot senior

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Met honderden leden en tientallen trainers en assistenten voelt OKK Ridderkerk voor voorzitter Bianca Klapwijk als ťťn grote familie. Peuters kunnen hun Nijntje Beweegdiploma halen, fanatiekelingen kunnen extra lessen krijgen en senioren blijven in beweging.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Mattie Meeting in het teken van verbinding

[Gepubliceerd: 2023-10-12] De jongerenwerkers van Facet Ridderkerk zetten zich in om eenzaamheid onder jongeren aan te pakken. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid hielden ze vorige week donderdag een Mattie Meeting.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Cilinders lachgas: maak melding of lever in

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Lachgascilinders belanden steeds vaker bij het restafval sinds het verbod op lachgas per 1 januari 2023 en het vervallen van statiegeld op lege cilinders. Dit is een groeiend probleem voor de afvalketen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Buurtbus: laagdrempelig ťn gezellig

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Buurtbus: laagdrempelig ťn gezellig
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Najaarsexpositie Kunstroute

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Na de mooie viering van het dertigjarig jubileum van Stichting Kunstroute Ridderkerk in april, is het nu tijd voor een najaarsexpositie in het gemeentehuis.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Op de koffie bij wijkregisseur en wijkbeheerder

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Terwijl kinderen vrijdag 13 oktober om 18.00 uur bij het Cruyff Court onder de sterrenhemel genieten van een film, zijn ouders die niet meekijken en andere bewoners van Slikkerveer welkom een kopje koffie te drinken met de wijkregisseur en wijkbeheerder.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Reageren op plannen centrum(ring)

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Op dinsdag 10 oktober hebben we samen met het externe onderzoeksbureau de plannen voor het centrum gepresenteerd: het Ruimtelijk Kwaliteitsplan Centrumring en de Ontwerpkeuze Centrumring.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Raad en inwoners ontmoeten elkaar

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Inwoners konden vorige week kennismaken met de gemeenteraadsleden en burgerleden. In het gemeentehuis werd de jaarlijkse Ontmoeting rond de Begroting gehouden.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tijdloos Talent met vrijwilligersmarkt

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Facet Vrijwilligerssteunpunt houdt dinsdag 24 oktober een vrijwilligersmarkt onder het motto Tijdloos Talent. Deze middag is met name bedoeld voor inwoners rond de pensioenleeftijd.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002786, Rijksstraatweg 225, 2988BE Ridderkerk, het verbouwen van de woning

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Betreft: aanvraag op locatie Rijksstraatweg 225, 2988BE Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002790,Bliek 33, 2986SB Ridderkerk, het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Betreft: aanvraag op locatie Bliek 33, 2986SB Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Van Riebeekstraat 25, 2987AV Ridderkerk - 2023-002658, het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak van de woning

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Van Riebeekstraat 25, 2987AV Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-002396, RDK01 H 8010

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie RDK01 H 8010
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002821, Govert Flohilstraat 1a, 2988XE Ridderkerk, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Betreft: aanvraag op locatie Govert Flohilstraat 1a, 2988XE Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Oranjestraat 102, 2983HV Ridderkerk - 2023-002598, het vergroten van het raamkozijn

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Oranjestraat 102, 2983HV Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002842, perceel RDK01 B 3042 jachthaven Ridderkerk, het vervangen van afmeerpalen

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Betreft: aanvraag op locatie perceel RDK01 B 3042 jachthaven Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002851, P.C. Hooftstraat 1, 2985BK Ridderkerk, het tijdelijke. huisvesten van IKC De Noord (school)

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Betreft: aanvraag op locatie P.C. Hooftstraat 1, 2985BK Ridderkerk.
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002855, Gieterijstraat 40, 2984AB Ridderkerk, het afwijkend gebruik van het bedrijf

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Betreft: aanvraag op locatie Gieterijstraat 40, 2984AB Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Zeemanstraat 5, 2984ER Ridderkerk - 2023-002723, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Zeemanstraat 5, 2984ER Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002809,Gerard Terborghstraat 14, 2981CK Ridderkerk, het plaatsen van een uitbouw aan achterzijde woning

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Betreft: aanvraag op locatie Gerard Terborghstraat 14, 2981CK Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Lagendijk 156, 2988 AD Ridderkerk - 2023-002164, het bouwen van een nieuwe bedrijfswoning met bijgebouw

[Gepubliceerd: 2023-10-12] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Lagendijk 156, 2988 AD Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

College bezoekt De Huiskamer van Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-10-11] Het college van burgemeester en wethouders bracht afgelopen dinsdag een bezoek aan De Huiskamer van Ridderkerk.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ridderkerkse vlag halfstok

[Gepubliceerd: 2023-10-11] We zijn verbijsterd over de geweldsexplosie afgelopen dagen in IsraŽl en de Gazastrook. De verschrikkelijke beelden en verhalen die tot ons komen, raken ons diep.We kunnen alleen maar wensen en bidden dat de haat in dit gebied zal verdwijnen en er ruimte komt voor vrede en verzoening.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelscooters terug in Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Ridderkerk heeft weer deelscooters en deelfietsen. Aanbieder GO Sharing is sinds vorige week terug in onze gemeente.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gecombineerde achternaam vanaf volgend jaar aan te vragen

[Gepubliceerd: 2023-10-09] Op 1 januari 2024 verandert het Nederlandse naamrecht. Ouders krijgen de mogelijkheid om hun beider namen aan hun kinderen door te geven.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

De raad vergadert op 12 oktober

[Gepubliceerd: 2023-10-09] De raadsvergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadzaal of volgen via internet.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Lekker Ridderkerk, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-10-09] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Stichting BIZ Winkelhart Ridderkerk voor het organiseren van het evenement Lekker Ridderkerk zaterdag 14 oktober 2023 van 12:00 tot 16:00 uur op het Sint Jorisplein, 2981 GD te Ridderkerk, referentienummer 2023-019335 verzonden aan aanvrager op 5 oktober 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Voedselbank viert tienjarig jubileum

[Gepubliceerd: 2023-10-05] Kledingbank Ridderkerk bestaat tien jaar. Dat werd afgelopen zaterdag gevierd met een evenement voor zon vijfhonderd cliŽnten van de FoodCompany en de Kledingbank.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aandacht voor ondernemers in Week van de Veiligheid

[Gepubliceerd: 2023-10-05] Van 9 tot en met 15 oktober is het Week van de Veiligheid. Het thema is dit jaar Agressie en geweld tegen ondernemers.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wijksafari Hitte in Ridderkerk-Oost

[Gepubliceerd: 2023-10-05] Wijkoverleg Ridderkerk-Oost, Klimaatverbond Nederland, weervrouw Margot Ribberink en gemeente Ridderkerk houden maandag 9 oktober een Wijksafari Hitte.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Komt u kind ook zwerfafval prikken?

[Gepubliceerd: 2023-10-05] Kinderburgemeester Meike Oosterwijk gaat woensdag 18 oktober (in de herfstvakantie) op pad om afval te prikken. Doen uw kinderen ook mee?
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ondernemerslunch over kansen voor samenwerking

[Gepubliceerd: 2023-10-05] Vrijdag 29 september was er een Ondernemerslunch in Hotel van der Valk Ridderkerk. Ondernemers spraken elkaar over het thema koppelkansen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Leerlingen Gemini College in debat

[Gepubliceerd: 2023-10-05] Leerlingen van het Gemini College gingen woensdag 27 september met elkaar in debat. In de raadzaal van het gemeentehuis gingen ze in gesprek over twee stellingen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Laatste maand NK Tegelwippen

[Gepubliceerd: 2023-10-05] De laatste maand van het NK Tegelwippen is ingegaan. Ridderkerk staat met 1.796 gewipte tegels op plek 66. Tot en met 31 oktober kunt u nog meedoen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002721, Kastanjelaan 27a, 2982CM Ridderkerk, het realiseren van een aanbouw Knaagspoor

[Gepubliceerd: 2023-10-05] Betreft: aanvraag op locatie locatie Kastanjelaan 27a, 2982CM Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Kapvergunning 2023-002726, Waalweg 15, 2988CH Ridderkerk, het kappen van bomen

[Gepubliceerd: 2023-10-05] Betreft: aanvraag op locatie Waalweg 15, 2988CH Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Kapvergunning 2023-002726, Waalweg 15, 2988CH Ridderkerk, het kappen van bomen

[Gepubliceerd: 2023-10-05] Betreft: aanvraag op locatie Waalweg 15, 2988CH Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002723, Zeemanstraat 5, 2984ER Ridderkerk, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-10-05] Betreft: aanvraag op locatie Zeemanstraat 5, 2984ER Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Bernhard Zweersstraat 15, 2983BA Ridderkerk - 2023-002665, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-10-05] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Bernhard Zweersstraat 15, 2983BA Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002761, Willemstraat 189, 2983ES Ridderkerk, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-10-05] Betreft: aanvraag op locatie Willemstraat 189, 2983ES Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-002053, Oosterparkweg 56, 2985SB Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-10-05] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Oosterparkweg 56, 2985SB Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Kapvergunning 2023-002726, Waalweg 15, 2988CH Ridderkerk, het kappen van bomen

[Gepubliceerd: 2023-10-05] Betreft: aanvraag op locatie Waalweg 15, 2988CH Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Goed kunnen lezen en schrijven opent deuren

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Er is nog een wereld te winnen om in Ridderkerk en daarbuiten iedereen te laten meedoen. Elayna Martina zet zich hier voor in, als Taalambassadeur ťn ervaringsdeskundige.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Inspiratie voor Kinderboekenweek

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Stichting Lezen Okť hield vorige week woensdag in speciaal kindcentrum De Burcht een inspiratieavond in het kader van de Kinderboekenweek.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Donckse buurt viert eeuwfeest

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Bewoners van de Donckse buurt vierden zaterdag feest. Dat deden ze vanwege het honderdjarig bestaan van hun huizen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bijeenkomst over verbeteren kwaliteit centrum

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Dinsdag 10 oktober houden we om 19.00 uur een bijeenkomst over het verbeteren van de kwaliteit van het centrum.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bazin van alle vrachtwagens

[Gepubliceerd: 2023-09-28] De kleine buurtwinkel waar de wijk samenkomt en grote, markante bedrijven. Starters met een creatief idee en ondernemers die onvermoeibaar doorzetten. Stuk voor stuk verrijken zij Ridderkerk met hun passie, ambacht en ondernemerszin. Zij geven Ridderkerk smoel. Hier leest u hun verhaal.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tegeltaxi haalt gewipte tegels op

[Gepubliceerd: 2023-09-28] In Ridderkerk zijn al 1796 tegels gewipt in het kader van het NK Tegelwippen. Maandag 30 oktober kunt u uw gewipte tegels weer laten ophalen door de Tegeltaxi.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gezocht: volgende kinderburgemeester

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Gemeente Ridderkerk heeft inmiddels twee kinderburgemeesters mogen benoemen. Voor het kalenderjaar 2024 zijn we op zoek naar een nieuwe kinderburgemeester.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Praat met de gemeenteraad

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Praat met de gemeenteraad
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gezellige middag op Wereld Alzheimer Dag

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Dementievriendelijk Ridderkerk hield vorige week donderdag een gezellige middag voor mensen met dementie en hun familie of mantelzorgers. Het was 21 september namelijk Wereld Alzheimer Dag.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Geslaagde Burendag en Sociaal Tuinieren

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Elkaar ontmoeten en helpen: afgelopen zaterdag stond Ridderkerk in het teken van Burendag en Sociaal Tuinieren.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kom erbij tijdens Week tegen Eenzaamheid

[Gepubliceerd: 2023-09-28] De Coalitie Een tegen Eenzaamheid biedt in Ridderkerk activiteiten aan in de Week tegen Eenzaamheid van 28 september tot en met 4 oktober.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Lever afgedankte elektrische apparaten in

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Afgedankte elektrische apparaten en spaarlampen, ook wel e-waste genoemd, kunnen vaak nog worden hergebruikt. Of ze bevatten grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. Tijdens de Nationale Wecycleweek van 9 tot en met 15 oktober zijn er inzamelacties.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Praat met de gemeenteraad

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Praat met de gemeenteraad
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002665, Bernhard Zweersstraat 15, 2983BA Ridderkerk, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Betreft: aanvraag op locatie Bernhard Zweersstraat 15, 2983BA Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002666, Ringdijk 392 a, 392 b, 394 a, 394 b te Ridderkerk, het bouwen van een distributiecentrum (wijzing vergunning R200310909)

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Betreft: aanvraag op locatie Ringdijk 392 a, 392 b, 394 a, 394 b te Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002687, Noldijk 37, 2988CD Ridderkerk, het aanleggen fundering bijgebouw

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Betreft: aanvraag op locatie Noldijk 37, 2988CD Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002693, Oudelandseweg 41, 2981BT Ridderkerk, het bouwen van een woning

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Betreft: aanvraag op locatie Oudelandseweg 41, 2981BT Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Kapvergunning 2023-002703,Diverse lokaties in Ridderkerk, het kappen van bomen

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Betreft: aanvraag op locatie Diverse lokaties in Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-001640, Dijkje 115, 2987FJ Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie [ Dijkje 115, 2987FJ Ridderkerknd]
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Kapvergunning, t.h.v. de Goudenregenplantsoen 1, Seringenplantsoen 3 en de Coosje Ayalstraat 21 naast het gemeentehuis te Ridderkerk - 2023-002358, het kappen van 3 bomen vanuit de losse inboet

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie t.h.v. de Goudenregenplantsoen 1, Seringenplantsoen 3 en de Coosje Ayalstraat 21 naast het gemeentehuis te Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoe toegankelijk is onze buitenruimte?

[Gepubliceerd: 2023-09-27] Donderdag 5 oktober houden we een schouw in Het Zand. Er wordt gekeken of de straat en stoepen goed toegankelijk zijn voor rolstoel- en rollatorgebruikers en voor mensen met een visuele beperking.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Cyclocross Ridderkerk, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-09-25] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Cyclocross Ridderkerk voor het organiseren van het evenement Cyclocross Ridderkerk op zaterdag 25 november 2023 van 09:00 tot 15:00 uur in de Gorzen te Ridderkerk, referentienummer 2023-019002 verzonden aan aanvrager op 21 september 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002608, RDK01 D 4641 Kavel E1 Laurierweg te Ridderkerk, nieuwbouw bedrijfsgebouw

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: aanvraag op locatie RDK01 D 4641 Kavel E1 Laurierweg te Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op omgevingsvergunning, Laurierweg 150 en 151, 2988DD Ridderkerk - 2023-001734, het bouwen van een distributiecentrum VDH

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Laurierweg 150 en 151, 2988DD Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Kerkweg 112, 2985AW Ridderkerk - 2023-002331, het plaatsen van een dakkapel op het rechterzijdakvlak

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Kerkweg 112, 2985AW Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Bilderdijklaan 2, 2985XB Ridderkerk - 2023-002064, het wijzigen omgevingsvergunning IKC De Noord met het realiseren van een extra leslokaal

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Bilderdijklaan 2, 2985XB Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002613,Rijksstraatweg 62, 2988BK Ridderkerk, het maken van boogzinkers voor aanleggen waterleiding

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: aanvraag op locatie Rijksstraatweg 62, 2988BK Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002624, Euroweg 52, 2988CM Ridderkerk, het plaatsen van een veiligheidshek om het pand

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: aanvraag op locatie Euroweg 52, 2988CM Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Kapvergunning, Pruimendijk 302, 2989AP Ridderkerk - 2023-002464, zieke kers voortuin kappen

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Pruimendijk 302, 2989AP Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002646, Geerlaan te Ridderkerk (Rijsoord), het aanleggen van een tijdelijke in-/uitrit voor bouwverkeer Landerijen van Rijsoord

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: aanvraag op locatie Geerlaan te Ridderkerk (Rijsoord)
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Lagendijk 155, 2981EL Ridderkerk - 2023-001243, het bouwen van een woning

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Lagendijk 155, 2981EL Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Kapvergunning 2023-002655,Rijksstraatweg 4, 2988BJ Ridderkerk, het kappen van een boom

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: aanvraag op locatie Rijksstraatweg 4, 2988BJ Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002658, Van Riebeekstraat 25, 2987AV Ridderkerk, het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak van de woning

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: aanvraag op locatie Van Riebeekstraat 25, 2987AV Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002664, Rosmolen 9, 2986EA Ridderkerk, het plaatsen van een overkapping

[Gepubliceerd: 2023-09-22] Betreft: aanvraag op locatie Rosmolen 9, 2986EA Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wereldwinkel in gemeentehuis

[Gepubliceerd: 2023-09-21] In de hal van het gemeentehuis staat sinds vorige week een vitrinekast die ingericht is met een selectie uit het gevarieerde aanbod van Wereldwinkel Ridderkerk.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Muziek voor het goede doel

[Gepubliceerd: 2023-09-21] Muziek voor het goede doel
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Met sport en spel meer thuis in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-09-21] Vluchtelingen, statushouders en vrijwilligers uit Ridderkerk hadden vrijdag 15 september een gezellige middag met elkaar op het terrein van KCR Korfbal.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vrolijke theatervoorstelling Pannenkoeken uit SyriŽ!

[Gepubliceerd: 2023-09-21] Taalgrapjes, muziek en pannenkoeken: met de theatervoorstelling Pannenkoeken uit SyriŽ konden kinderen en nieuwkomers meer te weten komen over het leren van de Nederlandse taal.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Praat met de gemeenteraad

[Gepubliceerd: 2023-09-21] Praat met de gemeenteraad
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wandelvierdaagse viert vijfjarig jubileum

[Gepubliceerd: 2023-09-21] De Ridderkerkse Wandelvierdaagse beleefde deze week haar vijfde editie. Bewoners van Reyerheem, Riederborgh, het Jasmijnhuis en het Anjerhuis liepen vier dagen achter elkaar verschillende routes door Ridderkerk.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Sociaal Tuinieren in Bolnes

[Gepubliceerd: 2023-09-21] Woont u in de buurt van het Haringvliethof en kunt u wel wat hulp gebruiken bij het weggooien van spullen, een karweitje in de tuin of wilt u een tegel vervangen door een plantje? Kom dan naar Sociaal Tuinieren.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Lopend of op de fiets naar school

[Gepubliceerd: 2023-09-21] Kom te voet of met de fiets naar school: dat was de boodschap van de Schoolbrengweek afgelopen week. Op donderdag deelden leerlingen van groep acht van OBS de Noord groene en rode kaarten uit aan kinderen en ouders/verzorgers.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Burendag: elkaar ontmoeten

[Gepubliceerd: 2023-09-21] Beter een goede buur dan een verre vriend: zaterdag 23 september kunt u met allerlei activiteiten uw buren ontmoeten tijdens Burendag.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

WijkIdeeTeam: voor ťn door inwoners

[Gepubliceerd: 2023-09-21] Het bulkt bij inwoners van de ideeŽn om wijken en buurten prettiger en leefbaarder te maken. Maar waar kan je met je idee terecht en waar kan je bijvoorbeeld budget aanvragen? Het antwoord is simpel: het WijkIdeeTeam.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Met plezier hardlopen tijdens Ridderkerk City Run

[Gepubliceerd: 2023-09-21] De eerste Ridderkerkse City Run was een groot succes. Afgelopen zondag startten er ruim 600 hardlopers, onder wie 150 kinderen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Fietsroutes regio: wat kan er beter?

[Gepubliceerd: 2023-09-21] Tussen Rotterdam, Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht en Dordrecht wordt veel gefietst. Om ervoor te zorgen dat nog meer mensen met plezier fietsen, brengt Provincie Zuid-Holland in kaart welke verbeteringen het belangrijkste zijn voor fietsers in deze regio.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, 10-jarig jubileum Foodcompany/Voedselbank, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-09-18] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Stichting Voedselbank Ridderkerk voor het organiseren van het evenement 10-jarig jubileum Foodcompany/Voedselbank op zaterdag 30 september 2023 van 10:00 tot 17:00 uur en vindt plaats op het parkeerterrein voor de Voedselbank, Dr. Colijnstraat 1-25 te Ridderkerk, referentienummer 2023-008092 verzonden aan aanvrager op 14 september 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, GZB Verkoopdag, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-09-18] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Hervormde gemeente Singelkerk voor het organiseren van het evenement GZB Verkoopdag op zaterdag 7 oktober 2023 van 10:00 uur tot 14:00 uur en vindt plaats in en rondom gebouw Obadja, Schepenstraat 4 te Ridderkerk, referentienummer 2023-014125 verzonden aan aanvrager op 12 september 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Voorgenomen aankoop voor behoud historisch schoolgebouw

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Voorgenomen aankoop voor behoud historisch schoolgebouw
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kruiden krijgen de kans in Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Op steeds meer plekken in Ridderkerk maakt glad gemaaid gras plaats voor kruidenrijke bermen. Wethouder Peter Meij en stadsecoloog Daan van der Sluis plaatsten woensdag 13 september het eerste bordje met uitleg hierover.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woonlasten Ridderkerkers ruim onder landelijk gemiddelde

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Net als vorig jaar blijven ook in 2024 de tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen in Ridderkerk ruim onder het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit de begroting voor 2024, die deze week gepresenteerd werd.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Brien dicht voor onderhoud

[Gepubliceerd: 2023-09-14] In september is de hoofdrijbaan van de Van Brienenoordbrug (A16) een paar nachten en een weekend dicht vanwege onderhoud.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Op de fiets genieten van de natuur

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Een sociale en gezellige vereniging, dat is Ridderkerkse Fiets Toer Club Rekreatoer volgens voorzitter Jaap Vogelzang. Zelfs al fietsen we met dertig man, iedereen stopt als je een lekke band of pech hebt
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Meer dan alleen een koor

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Niet alleen zingen, maar ook dansen en toneelspelen: de leden van jongerenkoor One Voice maken gebruik van elkaars talenten om bij hun eigen concerten iets moois neer te zetten.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ridderkerk vestigt wereldrecord met polonaise

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Ridderkerk staat sinds zaterdag op de kaart als houder van het wereldrecord polonaise lopen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002604, Nikkelstraat 6b, 2984AM Ridderkerk, plaatsen systeemloods

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Betreft: aanvraag op locatie Nikkelstraat 6b, 2984AM Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002598, Oranjestraat 102, 2983HV Ridderkerk, vergroten raamkozijn

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Betreft: aanvraag op locatie Oranjestraat 102, 2983HV Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002544, RDK01 C 3931 Kavel 47 De Landerij van Rijsoord in Ridderkerk, bouwen vrijstaande woning

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Betreft: aanvraag op locatie RDK01 C 3931 Kavel 47 De Landerij van Rijsoord in Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning 2023-001734, Voorweg perceel D4638 Laurierweg 150 en 151, 2988DD Ridderkerk, bouwen distributiecentrum VDH

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Betreft: beschikking op locatie Voorweg perceel D4638 Laurierweg 150 en 151, 2988DD Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, naast Ringdijk 390a, 2983GS Ridderkerk - 2023-002335, verlengen termijn tijdelijke zendmast

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Betreft: Beschikking op locatie naast Ringdijk 390a, 2983GS Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, De Mrodelaan 1, 2985BD Ridderkerk - 2023-002199, realiseren twee parkeerplekken in zijtuin

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie De Mrodelaan 1, 2985BD Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving geweigerd besluit op Omgevingsvergunning, Nassaustraat 82, 2983RJ Ridderkerk - 2023-002116, plaatsen dakopbouw

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Betreft: geweigerde beschikking op aanvraag op locatie Nassaustraat 82, 2983RJ Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Eemhof 8, 2987EA Ridderkerk - 2023-002229, plaatsen dakkapel

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Eemhof 8, 2987EA Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbeschikking voor Omgevingsvergunning, kenmerk z148944/OLO7952781 Hovystraat 60, 2982PE Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Hovystraat 60, Brandveilig gebruik van onderwijsgebouw Dr. Schaepmanschool
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende exploitatievergunning, Eethuis Alizeeb, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-09-14] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Eethuis Alizeeb, op 11 september 2023 en geregistreerd is onder nummer 2023-009094.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kruiden krijgen de kans in Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-09-13] Kruiden krijgen de kans in Ridderkerk
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woonlasten Ridderkerkers ruim onder landelijk gemiddelde

[Gepubliceerd: 2023-09-11] Net als vorig jaar blijven ook in 2024 de tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen in Ridderkerk ruim onder het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit de begroting voor 2024, die deze week gepresenteerd werd.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

De raad vergadert op 14 september

[Gepubliceerd: 2023-09-11] De raadsvergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadzaal of volgen via internet.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 19 september 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Op dinsdag 19 september 2023 houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tegels gewipt? Gratis plantje als beloning

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Tegels gewipt? Gratis plantje als beloning
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennismaken met de gemeenteraad

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Wilt u kennismaken met de raadsleden en burgerleden of wilt u hen vertellen over uw organisatie? Meld u dan aan voor de ontmoeting met de gemeenteraad op donderdag 5 oktober.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Jos Wesdijk Fotografieprijs voor beste (amateur)foto

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Vanaf 2024 wordt er in Ridderkerk jaarlijks een fotografieprijs uitgereikt aan plaatselijke (amateur)fotografen: de Jos Wesdijk Fotografieprijs.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Studietoeslag voor studenten met beperking

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Heeft u een studerend kind met een langdurige fysieke of psychische beperking? En kan hij of zij niet werken naast een studie? Misschien komt uw kind in aanmerking voor een studietoeslag.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Inschrijven voor de Ridderkerk City Run

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Hebt u zich al ingeschreven voor de Ridderkerk City Run? De eerste editie is op zondag 17 september.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Koffieochtend over veiligheid

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Gemeente Ridderkerk houdt samen met partners koffieochtenden over verschillende onderwerpen. De eerste gaat over veiligheid in en om het huis. Dinsdag 19 september zijn inwoners welkom in de Huiskamer van Ridderkerk.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002513, Ringdijk 238, 2983GP Ridderkerk, plaatsen uitbouw

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Betreft: aanvraag op locatie Ringdijk 238, 2983GP Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Kapvergunning 2023-002300, nabij Kruisweg 1, 2982TN Ridderkerk, noodkap boom (Es) in het Reijerpark

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie nabij Kruisweg 1, 2982TN Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning 2023-001402, Bieslookweg 90, 2988DE Ridderkerk, bouwen distributiecentrum Quooker fase 1

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Bieslookweg 90 in Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning 2023-002223, Drierivierenlaan 389, 2983GW Ridderkerk, plaatsen balkonbeglazing

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Drierivierenlaan 389, 2983GW Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning 2023-002200, Mauritshoek 63, 2988EC Ridderkerk, wijzigen gevel

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Mauritshoek 63, 2988EC Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Kapvergunning 2023-002206, Pruimendijk 302, 2989AP Ridderkerk, kappen boom

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Pruimendijk 302, 2989AP Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging Omgevingsvergunning, Nikkelstraat 17, 2984AM Ridderkerk - 2023-002201, bouwen CO2 opslag

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Nikkelstraat 17, 2984AM Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, RadioNL Zomertour, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-09-07] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Stichting Evenementen Ridderkerk voor het organiseren van het evenement RadioNL Zomertour op 9 september 2023 van 16:30 tot 23:00 uur op het adres Koningsplein 1, 2981 EA te Ridderkerk, referentienummer 2023-001747verzonden aan aanvrager op 5 september 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Cityrun Ridderkerk, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-09-05] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: WE-Link voor het organiseren van het evenement Cityrun Ridderkerk op zondag 17 september 2023 van 13:00 uur tot 17:30 uur met de start en finish op het Koningsplein te Ridderkerk, referentienummer 2023-008632 verzonden aan aanvrager op 1 september 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Halloween lasershow, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-09-05] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Team Wijk-idee 3vliet 'tZand voor het organiseren van het evenement Halloween lasershow op donderdag 28 oktober 2023 van 19:00 tot 20:00 uur in het Erasmuspark, Erasmuslaan te Ridderkerk, referentienummer 2023-014886 verzonden aan aanvrager op 1 september 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Welke vrijwilliger verdient een prijs?

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Vele inwoners maken in Ridderkerk het verschil voor een ander. Aan deze inwoners en groepen reiken we jaarlijks de Vrijwilligersprijzen uit. Wie wilt u aanmelden?
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Muzikaal genieten tijdens Klassiek op de Waal

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Wie afgelopen zaterdag op of langs de Waal was, kon genieten van een muzikaal hoogstandje. Het openluchtconcert Klassiek op de Waal werd dit jaar voor het eerst georganiseerd en trok honderden bezoekers.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Afval scheiden was nog nooit zo makkelijk

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Afval scheiden: heel waardevol, maar soms best lastig. Met de app BAR Afvalbeheer heeft u alle informatie over het scheiden van afval altijd bij de hand.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Niet alleen voor wijn naar Jan & Monique

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Wijnhandel en Slijterij Jan & Monique is meer dan alleen de winkel op de hoek van de Prinses Margrietstraat in Slikkerveer. Wijnproeverijen, catering, gepersonaliseerde relatiegeschenken en kerstpakketten: Jan en Monique den Boef doen het allemaal.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Twee kunstenaars tonen samen hun liefde in expositie

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Mark Isarin en Willie Roosenbrand, twee kunstenaars die de liefde voor hun passie met elkaar gemeen hebben, exposeren de komende weken in het gemeentehuis.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Afval scheiden nu nog makkelijker

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Om afval scheiden makkelijker te maken, is het afvalaanbiedstation in Hendrik-Ido- Ambacht vanaf nu ook s avonds open. Daarnaast kunnen bewoners van laagbouw gebruikmaken van de ondergrondse containers voor oud papier en karton.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002429, Pruimendijk 180b, 2989AL Ridderker, het bouwen van een nieuwe B&B

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Betreft: aanvraag op locatie Pruimendijk 180b, 2989AL Ridderker
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Ankerplaats 25, 2987RA Ridderkerk - 2023-002180, het plaatsen van transparante balkonbeglazing

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Ankerplaats 25, 2987RA Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Ankerplaats 36, 2987RA Ridderkerk - 2023-002181, het plaatsen van transparante balkonbeglazing

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Ankerplaats 36, 2987RA Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Kapvergunning 2023-002464, Pruimendijk 302, 2989AP Ridderkerk, zieke kers voortuin kappen

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Betreft: aanvraag op locatie Pruimendijk 302, 2989AP Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Openbare verlichting versneld naar led

[Gepubliceerd: 2023-08-30] Ridderkerk wordt steeds duurzamer. De gemeente Ridderkerk gaat de komende jaren de openbare verlichting versneld vervangen door duurzame ledverlichting.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

De commissies vergaderen op 31 augustus

[Gepubliceerd: 2023-08-28] U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. U kunt op elk moment in- en uitlopen. De vergaderingen zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren via internet.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 5 september 2023

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Op dinsdag 5 september 2023 houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Klassiek op de Waal, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Klassiek aan de waal
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Concert aan de Waal, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-08-28] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Rotary Club Ridderkerk voor het organiseren van het evenement Concert aan de Waal op zaterdag 16 september 2023 van 17:30 tot 22:30 uur aan de Rijksstraatweg ter hoogte van nummer 169, 2988 BD te Ridderkerk, referentienummer 793334 verzonden aan aanvrager op 24 augustus 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aansprakelijkheid Chemours

[Gepubliceerd: 2023-08-25] De gemeente Ridderkerk heeft een aansprakelijkheidstelling en stuitingsbrief verstuurd naar chemiefabriek Chemours. Daarmee wordt de mogelijkheid opengehouden om het bedrijf op een later moment onderbouwd aansprakelijk te stellen voor geleden en toekomstige schade van vrijgekomen PFAS.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

College bezoekt Tentweek en jarige Jeugdland

[Gepubliceerd: 2023-08-24] De vakantie is weer voorbij, maar Ridderkerkse kinderen kunnen nog nagenieten van alle activiteiten die georganiseerd werden. Het college van burgemeester en wethouders bracht vorige week een bezoek aan twee daarvan: Tentweek en Jeugdland.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Pas op in het verkeer: kinderen weer naar school

[Gepubliceerd: 2023-08-24] De scholen zijn weer begonnen, dus ook in Ridderkerk is het op de weg een stuk drukker. Past u ook op?
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Cameras brengen risicovolle verkeerssituaties in beeld

[Gepubliceerd: 2023-08-24] In het verkeer kunnen allerlei gevaarlijke situaties ontstaan, zeker bij kruispunten. Op twee kruisingen in Ridderkerk worden cameras opgehangen die het gebruik hiervan in beeld brengen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Op zoek naar vleermuizen

[Gepubliceerd: 2023-08-24] In het weekend van 25 tot en met 27 augustus is het de nacht van de vleermuis. Met vele excursies wordt in dit weekend in heel Nederland aandacht gegeven aan deze bijzondere soortgroep. Ook in Ridderkerk.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Multifunctionele campus voor Ridderkerkse jeugd

[Gepubliceerd: 2023-08-24] Pal naast het Gemini College werkt Gemeente Ridderkerk hard aan de realisatie van een nieuw gebouw. Hierin worden jongerencentrum De Loods en de jongerensoos van Facet, poppodium De Gooth, ToBe en RTV-Ridderkerk gezamenlijk gehuisvest.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002404, Koninginneweg 267, 2982AM Ridderkerk, wijzigen vloer en fundering

[Gepubliceerd: 2023-08-24] Betreft: aanvraag op locatie Koninginneweg 267, 2982AM Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002396, Vossiusstraat, 2984GS Ridderkerk, realiseren fietsbrug

[Gepubliceerd: 2023-08-24] Betreft: aanvraag op locatie RDK01 H 8010
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002377, Gieterijstraat 2, 2984AB Ridderkerk, verbouwen restaurant

[Gepubliceerd: 2023-08-24] Betreft: aanvraag op locatie Gieterijstraat 2, 2984AB Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002369, Houtstraat 6, 2984AD Ridderkerk, revitaliseren bedrijfspand

[Gepubliceerd: 2023-08-24] Betreft: aanvraag op locatie Houtstraat 6, 2984AD Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, 2023-002339 - Steur 128, 2986SL Ridderkerk, plaatsen dakkapel

[Gepubliceerd: 2023-08-24] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Steur 128, 2986SL Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving van rechtswege verleend besluit op Omgevingsvergunning 2023-000005, Prinses Margrietstraat 38, 2983EH Ridderkerk, realiseren kap op plat dak

[Gepubliceerd: 2023-08-24] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Prinses Margrietstraat 38, 2983EH Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-002064, Bilderdijklaan 2, 2985XB Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-08-24] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Bilderdijklaan 2, 2985XB Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Donckse Fair 2023, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-08-21] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Stichting Het Huys Ten Donck voor het organiseren van het evenement Donckse Fair 2023 op zaterdag 26 augustus 2023 van 08:00 tot 20:00 uur op het adres Benedenrijweg 461, te Ridderkerk, referentienummer 2023-001369 verzonden aan aanvrager op 17 augustus 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Feestelijke afsluiting Jeugdwielertour 3x2

[Gepubliceerd: 2023-08-17] Na een week van fietsen en zwemmen kwam er afgelopen zaterdag een einde aan Jeugdwielertour 3x2. Wethouder Fleur Stip en burgemeester Marco Oosterwijk waren ook bij de feestelijke afsluiting aanwezig.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Openbare verlichting brandt overdag door storing

[Gepubliceerd: 2023-08-17] Soms komt het voor dat de openbare verlichting overdag ook brandt. Dit komt door een netwerkstoring.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Geef textiel een tweede leven

[Gepubliceerd: 2023-08-17] Wat te doen met oude kleding, knuffels of dekens? Alle textiel mag in de textielcontainer. Draagbare kleding en schoenen worden hergebruikt, textiel dat niet meer draagbaar is wordt gerecycled.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanmelding vrijwilligersprijzen van start

[Gepubliceerd: 2023-08-17] U kunt weer Ridderkerkers aanmelden voor de jaarlijkse vrijwilligersprijzen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002331, Kerkweg 112, 2985AW Ridderkerk, het plaatsen van een dakkapel op het rechterzijdakvlak

[Gepubliceerd: 2023-08-17] Betreft: aanvraag op locatie Kerkweg 112, 2985AW Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002339, Steur 128, 2986SL Ridderkerk, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-08-17] Betreft: aanvraag op locatie Steur 128, 2986SL Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Kapvergunning 2023-002358, t.h.v. de Goudenregenplantsoen 1, Seringenplantsoen 3 en de Coosje Ayalstraat 21 naast het gemeentehuis te Ridderkerk, het kappen van 3 bomen vanuit de losse inboet

[Gepubliceerd: 2023-08-17] Betreft: aanvraag op locatie t.h.v. de Goudenregenplantsoen 1, Seringenplantsoen 3 en de Coosje Ayalstraat 21 naast het gemeentehuis te Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Rijksstraatweg 165, 2988BD Ridderkerk - 2023-001120, het verduurzamen van de woning

[Gepubliceerd: 2023-08-17] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Rijksstraatweg 165, 2988BD Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002335, naast Ringdijk 390a te Ridderkerk, verlengen termijn tijdelijke zendmast

[Gepubliceerd: 2023-08-17] Betreft: aanvraag op locatie naast Ringdijk 390a te Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002349, Clara Wichmannstraat 26, 2984XE Ridderkerk, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-08-17] Betreft: aanvraag op locatie Clara Wichmannstraat 26, 2984XE Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Rijksstraatweg 346, 2988BR Ridderkerk - 2023-002106, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-08-17] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Rijksstraatweg 346, 2988BR Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Check op tijd of u recht hebt op toeslagen

[Gepubliceerd: 2023-08-15] Eťn op de tien mensen laat toeslagen van de Belastingdienst liggen. U misschien ook? Tot 1 september is het mogelijk om een toeslag over vorig jaar aan te vragen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Feestelijke opening Jeugdwielertour 3x2

[Gepubliceerd: 2023-08-10] Een hele week fietsen en zwemmen: dat doen rond de 240 Ridderkerkse kinderen van negen tot en met vijftien jaar. Tijdens Jeugdwielertour 3x2 staat elke dag in het teken van sportiviteit en gezelligheid.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wip overbodige tegels en maak kans op een cadeaubon

[Gepubliceerd: 2023-08-10] Het NK Tegelwippen is volop bezig. In Ridderkerk zijn inmiddels al 1049 tegels gewipt en u kunt nog steeds meedoen. Door tegels te vervangen door gras, bloemen, bomen en geveltuinen, maken we Ridderkerk klimaatbestendiger, insectvriendelijker ťn gewoonweg mooier.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Meld u aan voor Ridderkerk Veilig WhatsApp-groep

[Gepubliceerd: 2023-08-10] In de WhatsApp-groepen van Ridderkerk Veilig kunt u elkaar op de hoogte stellen van verdachte situaties en noodgevallen. Door met elkaar waakzaam en alert te zijn, kunnen bijvoorbeeld inbraken, vernielingen en babbeltrucs worden voorkomen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Elkaar ontmoeten tijdens Burendag

[Gepubliceerd: 2023-08-10] Elkaar ontmoeten tijdens Burendag
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Zomer boordevol activiteiten

[Gepubliceerd: 2023-08-10] Het weer zit deze zomervakantie dan misschien niet echt mee, maar dat mag de pret niet drukken. Ruim 1.600 kinderen deden de afgelopen weken mee aan de Summer Events.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Terug van vakantie? Spoel de kraan door

[Gepubliceerd: 2023-08-10] Als kraanwater langere tijd stilstaat, verslechtert de kwaliteit. Spoel daarom de kranen goed door wanneer u thuiskomt van vakantie.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Inschrijven voor Ridderkerk City Run

[Gepubliceerd: 2023-08-10] De eerste editie van de Ridderkerk City Run is op zondag 17 september.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Samen hardlopen en wandelen

[Gepubliceerd: 2023-08-10] De natuur in om te genieten ťn aan je conditie te werken: leden van Trimclub Antilope komen wekelijks bij elkaar. Voorzitter Elise Kocks: De een traint voor een marathon, de ander loopt voor de gezelligheid.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Oefenen, optreden en plezier maken

[Gepubliceerd: 2023-08-10] Een actieve vereniging met een rijke historie: generatie na generatie maakt muziek bij Christelijke Muziekvereniging Sursum Corda Rijsoord.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning 2023-002057, Zeemanstraat 6, 2984ER Ridderkerk, plaatsen dakkapel

[Gepubliceerd: 2023-08-10] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Zeemanstraat 6, 2984ER Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning 2023-001982, Spuistraat 19, 227, 435, 2987TE Ridderkerk, realiseren van 3 scootmobielstallingen en wijzigen voorgevel

[Gepubliceerd: 2023-08-10] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Spuistraat 19, 2987TE Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning 2023-002015, Zalm 16, 2986PC Ridderkerk, plaatsen dakkapel

[Gepubliceerd: 2023-08-10] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Zalm 16, 2986PC Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning 2023-000946, Geerlaan 47, 49, 49a 2981AP Ridderkerk, verbouwen achterbouw

[Gepubliceerd: 2023-08-10] Betreft: Beschikking op locatie RDK01 H 6813 Geerlaan 47, 49, 49a, 2981AP Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning 2023-002005, Stadhouderslaan 335, 2983CX Ridderkerk, aanleggen oprit

[Gepubliceerd: 2023-08-10] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Stadhouderslaan 335, 2983CX Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning 2023-002058, Ds. Sleeswijk Visserstraat 18, 2988XC Ridderkerk, verwijderen draagmuur

[Gepubliceerd: 2023-08-10] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Ds. Sleeswijk Visserstraat 18, 2988XC Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning 2023-002144, Jan Willem Frisostraat 19, 2983CE Ridderkerk, plaatsen dakopbouw

[Gepubliceerd: 2023-08-10] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Jan Willem Frisostraat 19, 2983CE Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Distributiecentrum Picnic geopend

[Gepubliceerd: 2023-08-07] Distributiecentrum Picnic geopend
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Aangenaam Klassiek, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-08-07] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Stichting Het Huys Ten Donck voor het organiseren van het evenement Aangenaam Klassiek op zondag 27 augustus 2023 van 13:00 tot 20:00 uur op het adres Benedenrijweg 461 te Ridderkerk, referentienummer 2023-004943 verzonden aan aanvrager op 2 augustus 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Jeugdland Ridderkerk, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-08-04] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Stichting Evenementen Ridderkerk voor het organiseren van het evenement Jeugdland Ridderkerk van 15 augustus 2023 t/m 18 augustus 2023 van 09:30 tot 16:00 uur op het adres Sportlaan 10, 2982 SN te Ridderkerk, referentienummer 2023-000958 verzonden aan aanvrager op 2 augustus 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit last onder bestuursdwang aanhangwagen OG-67-NY

[Gepubliceerd: 2023-08-03] Op het parkeerterrein aan de Schaapherderweg staat gedurende langere tijd een aanhangwagen geparkeerd. Deze aanhangwagen, met kenteken OG-67-NY, is van het merk Carrier en heeft een witte kleur. Dit is een overtreding van de APV van de gemeente Ridderkerk. Op grond van artikel 5:6 van de APV is het verboden een aanhangwagen langer dan op drie achtereenvolgende dagen op de weg te plaatsen of te hebben.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nog eens drie deelautos in Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-08-03] Hebt u zelf geen auto of heeft u soms een tweede auto nodig? In Bolnes was al een deelauto te vinden, maar sinds vorige week worden ze ook op drie andere locaties aangeboden.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Schilderen bracht mij innerlijke rust

[Gepubliceerd: 2023-08-03] Van maandag 7 augustus tot vrijdag 1 september exposeert Victor Zeegers zijn schilderijen in het gemeentehuis van Ridderkerk.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

GFT scheiden waardevol

[Gepubliceerd: 2023-08-03] Het scheiden van GFT is de moeite waard. Groente-, fruit- en tuinafval en etensresten kunnen verwerkt worden tot compost en duurzaam biogas. Het spaart ook grondstoffen uit en bespaart geld en energie.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Tentweek 2023 gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-08-03] Tentweek
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning 2023-002056, Koolmees 73, 2986VD Ridderkerk, plaatsen dakkapel

[Gepubliceerd: 2023-08-03] Betreft: beschikking op locatie Koolmees 73, 2986VD Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002229, Eemhof 8, 2987EA Ridderkerk, plaatsen dakkapel

[Gepubliceerd: 2023-08-03] Betreft: aanvraag op locatie Eemhof 8, 2987EA Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002223, Drierivierenlaan 389, 2983GW Ridderkerk, plaatsen balkonbeglazing

[Gepubliceerd: 2023-08-03] Betreft: aanvraag op locatie Drierivierenlaan 389, 2983GW Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning 2023-002056, Koolmees 73, 2986VD Ridderkerk, plaatsen dakkapel

[Gepubliceerd: 2023-08-03] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Koolmees 73, 2986VD Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002206, Pruimendijk 302, 2989AP Ridderkerk, kappen boom

[Gepubliceerd: 2023-08-03] Betreft: aanvraag op locatie Pruimendijk 302, 2989AP Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002202, Bourgondischelaan 32, 2983SH Ridderkerk, realiseren fitnessruimte

[Gepubliceerd: 2023-08-03] Betreft: aanvraag op locatie Bourgondischelaan 32, 2983SH Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002201, Nikkelstraat 17, 2984AM Ridderkerk, bouwen CO2 opslag

[Gepubliceerd: 2023-08-03] Betreft: aanvraag op locatie Nikkelstraat 17, 2984AM Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002199, De Mrodelaan 1, 2985BD Ridderkerk, realiseren twee parkeerplekken in zijtuin

[Gepubliceerd: 2023-08-03] Betreft: aanvraag op locatie De Mrodelaan 1, 2985BD Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002200, Mauritshoek 63, 2988EC Ridderkerk, wijzigen gevel

[Gepubliceerd: 2023-08-03] Betreft: aanvraag op locatie Mauritshoek 63, 2988EC Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002190, Dillenburgplein 4, 2983CC Ridderkerk, wijzigen pand naar horecabestemming

[Gepubliceerd: 2023-08-03] Betreft: aanvraag op locatie Dillenburgplein 4, 2983CC Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning 2022-002648, Willemstraat 257 en 259 en Kievitsweg 76a t/m 76d, 78a t/m 78f, 2983ET Ridderkerk, transformeren bedrijfsgebouw naar appartementen

[Gepubliceerd: 2023-08-03] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Willemstraat 257 en 259, 2983ET Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Samen spelen tijdens Summer Events

[Gepubliceerd: 2023-07-27] Een taart versieren, skaten of een afvalestafette: ook deze zomervakantie hoeven Ridderkerkse kinderen zich niet te vervelen. Facet Ridderkerk organiseert namelijk de hele zomer allerlei activiteiten.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Help een jongere uit de schulden

[Gepubliceerd: 2023-07-27] Kent u een jongere uit uw omgeving met flinke financiŽle problemen?
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Huizen verkopen met aandacht

[Gepubliceerd: 2023-07-27] De kleine buurtwinkel waar de wijk samenkomt en grote, markante bedrijven. Starters met een creatief idee en ondernemers die onvermoeibaar doorzetten. Stuk voor stuk verrijken zij Ridderkerk met hun passie, ambacht en ondernemerszin. Zij geven Ridderkerk smoel. Hier leest u hun verhaal.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vertraging renovatie sporthal Drievliet

[Gepubliceerd: 2023-07-27] De renovatie van sporthal Drievliet heeft vertraging opgelopen. Het nieuwe hoofdtrappenhuis is later klaar dan gepland.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning - 2023-001360, Prinsenstraat 2, 2983CL Ridderkerk, plaatsen dakopbouw

[Gepubliceerd: 2023-07-27] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Prinsenstraat 2, 2983CL Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning - 2023-001073, Nikkelstraat 6b, 2984AM Ridderkerk, uitbreiden en gevelrenovatie bedrijfshal

[Gepubliceerd: 2023-07-27] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Nikkelstraat 6b, 2984AM Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning - 2023-001584 Olmenlaan 14, 2982CP Ridderkerk, uitbreiden en verbouwen Aldi supermarkt

[Gepubliceerd: 2023-07-27] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Olmenlaan 14, 2982CP Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit Omgevingsvergunning uitgebreid 2023-000194, Geerhoek 31, 32, 48, 49, 2988HA Ridderkerk, bouwen 4, twee onder n kapwoningen project "Landerij van Rijsoord" type Rietdekker

[Gepubliceerd: 2023-07-27] Betreft: ontwerpbesluit op locatie Geerhoek 31, 32, 48, 49, 2988HA Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning - 2023-001735, diverse adressen in Ridderkerk, het kappen van 13 bomen

[Gepubliceerd: 2023-07-27] Betreft: beschikking op aanvraag op diverse locaties Klooslaan 50 in Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning - 2023-002181, Ankerplaats 36, 2987RA Ridderkerk, plaatsen balkonbeglazing

[Gepubliceerd: 2023-07-27] Betreft: aanvraag op locatie Ankerplaats 36, 2987RA Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning - 2023-002180, Ankerplaats 25, 2987RA Ridderkerk, plaatsen balkonbeglazing

[Gepubliceerd: 2023-07-27] Betreft: aanvraag op locatie Ankerplaats 25, 2987RA Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning - 2023-002164, Lagendijk 156, 2988AD Ridderkerk, bouwen bedrijfswoning met bijgebouw

[Gepubliceerd: 2023-07-27] Betreft: aanvraag op locatie Lagendijk 156, 2988AD Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning - 2023-002144, Jan Willem Frisostraat 19, 2983CE Ridderkerk, plaatsen dakopbouw

[Gepubliceerd: 2023-07-27] Betreft: aanvraag op locatie Jan Willem Frisostraat 19, 2983CE Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning - 2023-002123, Graaf Adolfstraat 15, 2983HA Ridderkerk, plaatsen aanbouw

[Gepubliceerd: 2023-07-27] Betreft: aanvraag op locatie Graaf Adolfstraat 15, 2983HA Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning - 2023-001620, Ridderpoort 36-42, 2984BG Ridderkerk, plaatsen drie vlaggenmasten

[Gepubliceerd: 2023-07-27] Betreft: Beschikking op locatie Ridderpoort 36-42, 2984BG Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Timmeren, samenwerken en spelen in Bouwstad

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Een snackbar, kasteel en een schip: dat zijn drie van de zeventien hutten die kinderen afgelopen week bouwden. Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer (SWS) organiseert Bouwstad ieder jaar. Naast het bouwen konden kinderen de hele week meedoen aan allerlei activiteiten.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tips voor minder afval

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Minder afval produceren is goed voor het milieu, nog beter dan afval recyclen. Het bespaart grondstoffen en energie ťn is goed voor uw portemonnee.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Houd uw banden goed opgepompt

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Houd uw banden goed opgepompt
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Luikse Markt, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Luikse Markt
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Waalbos Prestatieloop, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-07-20] prestatieloop
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Zomerfeest terras, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Taveerne den dill
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende exploitatievergunning, Subway Ridderkerk, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-07-20] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Subway Ridderkerk, geregistreerd onder nummer 735958, verzonden aan aanvrager op 11 juli 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontheffing artikel 35 alcoholwet, Zomerfeest terras, 26 augustus 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-20] art35
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Peterselieweg 30, 30a en 32 te Ridderkerk - 2023-000920, het bouwen van een productiehal + kantoor, Jimmy's

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Peterselieweg 30, 30a en 32 te Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002058, Ds Sleeswijk Visserstr 18, 2988XC Ridderkerk, het verwijderen van een draagmuur

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Betreft: aanvraag op locatie Ds Sleeswijk Visserstr 18, 2988XC Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002064, Bilderdijklaan 2, 2985XB Ridderkerk, het wijzigen omgevingsvergunning IKC De Noord met het realiseren van een extra leslokaal

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Betreft: aanvraag op locatie Bilderdijklaan 2, 2985XB Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002053, Oosterparkweg 56, 2985SB Ridderkerk, het realiseren van een tuinkamer

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Betreft: aanvraag op locatie Oosterparkweg 56, 2985SB Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002056, Koolmees 73, 2986VD Ridderkerk, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Betreft: aanvraag op locatie Koolmees 73, 2986VD Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002057, Zeemanstraat 6, 2984ER Ridderkerk, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Betreft: aanvraag op locatie Zeemanstraat 6, 2984ER Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002073,Paul Krugerstraat 96 2987 BW Ridderkerk, het uitbreiden van de woning

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Betreft: aanvraag op locatie Paul Krugerstraat 96 2987 BW Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit Omgevingsvergunning 2022-002031, Geerhoek 21, 22, 42 en 43 in Ridderkerk, het bouwen van 4, twee onder n kapwoningen project "Landerij van Rijsoord" type Vlechtwerker

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Betreft: ontwerpbesluit op locatie Geerhoek 21, 22, 42 en 43 in Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit Omgevingsvergunning 2022-002032, Geerhoek 28, 29, 46 en 47 in Ridderkerk, het bouwen van 4, twee onder n kapwoningen project "Landerij van Rijsoord" type Gaardenier

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Betreft: ontwerpbesluit op locatie Geerhoek 28, 29, 46 en 47 in Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002095, Dolfijnpark 37, 2983AZ Ridderkerk, het realiseren van een aanbouw

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Betreft: aanvraag op locatie Dolfijnpark 37, 2983AZ Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit Omgevingsvergunning 2022-002030, Geerhoek 14, 15, 23 en 24 in Ridderkerk, het bouwen van 4, twee onder n kapwoningen in project "Landerij van Rijsoord" type Houtvester

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Betreft: ontwerpbesluit op locatie Geerhoek 14, 15, 23 en 24 in Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit uitgebreid 2023-000195,Geerhoek 34, 35, 37 en 38 in Ridderkerk, het bouwen van 4, twee onder n kapwoningen project "Landerij van Rijsoord" type Hovenier

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Betreft: ontwerpbesluit op locatie Geerhoek 34, 35, 37 en 38 in Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002106, Rijksstraatweg 346, 2988BR Ridderkerk, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Betreft: aanvraag op locatie Rijksstraatweg 346, 2988BR Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Pelikaan 14, 2986TA Ridderkerk - 2023-001497, het plaatsen van een aanbouw

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Pelikaan 14, 2986TA Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002116, Nassaustraat 82, 2983RJ Ridderkerk, het plaatsen van een dakopbouw

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Betreft: aanvraag op locatie Nassaustraat 82, 2983RJ Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-001360, Prinsenstraat 2, 2983CL Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Prinsenstraat 2, 2983CL Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

RIVM-onderzoek naar PFAS in water zwemlocaties

[Gepubliceerd: 2023-07-17] Het RIVM heeft berekend hoeveel PFAS (Per- en polyfluoralkylstoffen ) er zit in het water van dertien zwemlocaties in de omgeving van chemiefabriek Chemours. De berekende hoeveelheid PFAS is volgens het RIVM op twaalf van die locaties niet schadelijk voor de gezondheid van zwemmers.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hadassa krijgt een pluim

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Hadassa Kinderdagverblijf kreeg vorige week donderdag een Passend Onderwijs Pluim. Die werd aan hen uitgereikt door wethouder Edward Piena en de driejarige LoÔs t Hart.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ook energietoeslag in 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Ook dit jaar kunnen inwoners met een laag inkomen de energietoeslag aanvragen bij de gemeente. Deze toeslag is een tegemoetkoming voor de gestegen kosten voor gas en elektriciteit.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Meer dan alleen vissen

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Geduldig genieten langs de Waal: de vissers van Eerste Rijsoordse Hengelsportvereniging De Waal (ERHV De Waal) doen dat graag. De vereniging is er voor haar leden, maar doet ook haar best om de natuur in en langs de Waal te onderhouden.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Samen modelschepen bouwen en showen

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Gezellig samen bouwen aan modelschepen: de leden van Scheeps Modelbouw Vereniging Ridderkerk (SMVR) komen om de week bij elkaar.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Meer keuze voor Wmo-vervoer

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Ridderkerkers die het Wmo-vervoer gebruiken, kunnen vanaf 1 augustus kiezen uit vijf nieuwe vervoerders. Gemeente Ridderkerk verwacht dat deze belangrijke dienstverlening hiermee nog beter, klantvriendelijker en efficiŽnter zal zijn.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Stem op uw favoriete speelplek voor Reyerpark

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Hoe gaat de nieuwe speelplek in het Reyerpark eruit zien? U kunt tot en met 25 juli stemmen op twee ontwerpen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelnemers Nijmeegse Vierdaagse in het zonnetje

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Wethouder Fleur Stip ontving vorige week woensdag in het gemeentehuis Ridderkerkers die meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Voorkom inbraak als u op vakantie gaat

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Het aantal woninginbraken stijgt in de zomerperiode flink. Als u uw koffer inpakt om op vakantie te gaan, is het ook voor inbrekers een goede tijd om op pad te gaan.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende Omgevingsvergunningz107020/OLO7521029 Vlietlaan 2, 2986AZ Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Vlietlaan 2, Brandveilig gebruik Salem bouwdeel A
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit Omgevingsvergunning 2022-002029, RDK01 C 463, het bouwen van 2, twee onder n kapwoningen in project "Landerij van Rijsoord"

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Betreft: ontwerpbesluit op locatie RDK01 C 463
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-001402, RDK01 D 4528

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie RDK01 D 4528
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-001243, Lagendijk 155, 2981EL Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Lagendijk 155, 2981EL Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-001073, Nikkelstraat 6b, 2984AM Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Nikkelstraat 6b, 2984AM Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Westmolendijk 77, 2985XJ Ridderkerk - 2023-001106, het herstellen van de voorgevel

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Westmolendijk 77, 2985XJ Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit Omgevingsvergunning 2023-000196, Geerhoek 52 tot en met 77 te Ridderkerk, het bouwen van 26 appartementen in plan "Landerij van Rijsoord" type Vlasserij bouwnr. 65 t/m 77 en Weverij nr. 52 t/m 64, nabij de Geerlaan) in Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Betreft: ontwerpbesluit op locatie Geerhoek 52 tot en met 77 te Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002026, Voorweg 25a, 2988CG Ridderkerk, het maken van tijdelijke aansluiting en leggen laagspanningskabel

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Betreft: aanvraag op locatie Voorweg 25a, 2988CG Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002021, Westmolendijk 8, 2985XH Ridderkerk, het plaatsen van zonnepanelen

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Betreft: aanvraag op locatie Westmolendijk 8, 2985XH Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002015, Zalm 16, 2986PC Ridderkerk, Het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Betreft: aanvraag op locatie Zalm 16, 2986PC Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Melding inrit 2023-002005, Stadhouderslaan 335, 2983CX Ridderkerk, het aanleggen van een oprit

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Betreft: aanvraag op locatie Stadhouderslaan 335, 2983CX Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-002001, Dillenburgplein 4, 2983CC Ridderkerk, wijzigen bestemming naar Horeca

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Betreft: aanvraag op locatie Dillenburgplein 4, 2983CC Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001987, RDK01 C 7034, het herbouwen van een kantoor en woning

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Betreft: aanvraag op locatie RDK01 C 7034
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001983, Gieterijstraat 55, 2984AB Ridderkerk, het realiseren van een entersolvloer in een bedrijfsloods

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Betreft: aanvraag op locatie Gieterijstraat 55, 2984AB Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Burendag 2023, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-07-10] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend voor het organiseren van het evenement Burendag 2023 op zaterdag 23 september 2023 van 13:00 tot 23:00 uur en vindt plaats in de Nassaustraat ter hoogte van de huisnummers 48 t/m 63, te Ridderkerk, referentienummer, 2023-002792 verzonden aan aanvrager op 6 juli 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nieuwe Metropolitane Fietsroute in de regio

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Een mijlpaal voor de Metropolitane Fietsroute tussen Dordrecht en Rotterdam: De 21 gemeenten hebben deze week besloten over de investering in het noordelijke gedeelte van de route. De gemeente Rotterdam, Ridderkerk en Capelle aan den IJssel leggen dit deel samen met het waterschap Hollandse Delta aan. Naar verwachting is de doorfietsroute in 2028 gereed.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennismaken met de gemeenteraad

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Wilt u kennismaken met de raadsleden en burgerleden of wilt u hen vertellen over uw organisatie? Meld u aan voor de ontmoeting met de gemeenteraad op donderdag 5 oktober.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Welkom voor nieuwe Nederlanders

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Afgelopen vrijdag kreeg een aantal Ridderkerkers het Nederlanderschap. Dat gebeurde tijdens een naturalisatieceremonie in de trouwzaal van het gemeentehuis.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nieuwbouw Noord en Wingerd stap dichterbij

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Door het akkoord van de gemeenteraad vorige week donderdag op tijdelijke huisvesting voor leerlingen van OBS De Noord en CBS De Wingerd, is de nieuwbouw van beide basisscholen weer een stap dichterbij.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Inschrijven Ridderkerk City Run

[Gepubliceerd: 2023-07-06] De eerste editie van de Ridderkerk City Run is op zondag 17 september. De inschrijvingen zijn geopend.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

IJsselmondse Knoop feestelijk geopend

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Zaterdag werden de fietstunnels onder de vernieuwde IJsselmondse Knoop feestelijk geopend.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

In Nieuw Reijerwaard komt alles bij elkaar

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Aan het woord is Freek van der Valk. Hij heeft de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard vanaf het begin meegemaakt. In 2007 opende hij Van der Valk Hotel Ridderkerk. Tien jaar later begon de bouw van de eerste bedrijfsvestiging: Van Gelder Groente en Fruit.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Expositie: Levend landschap

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Vanaf volgende week is de expositie Levend landschap van de 56-jarige kunstenaar Marcel Peeters in het gemeentehuis te zien.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wie verdienen volgens u de vrijwilligersprijzen?

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Binnenkort kunt u weer Ridderkerkers aanmelden voor de jaarlijkse vrijwilligersprijzen. De inschrijving opent donderdag 17 augustus.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001939, Mr. Treubstraat 14, 2982VN Ridderkerk, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Betreft: aanvraag op locatie Mr. Treubstraat 14, 2982VN Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001970, Oostmolendijk 40, 2986AA Ridderkerk, het plaatsen van Beschoeiing

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Betreft: aanvraag op locatie Oostmolendijk 40, 2986AA Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001971, Sophiastraat 4, 2983EM Ridderkerk, het plaatsen van een Damwand

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Betreft: aanvraag op locatie Sophiastraat 4, 2983EM Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001982,onder Spuistraat 19, 2987TE Ridderkerk, Spuistraat 227, 2987TL Ridderkerk en Spuistraat 435, 2987TS Ridderkerk, het realiseren van 3 scootmobielstallingen

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Betreft: aanvraag op locatie onder Spuistraat 19, 2987TL Ridderkerk, Spuistraat 227, 2987TE Ridderkerk en Spuistraat 435, 2987TS Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Pruimendijk 192-194 te Ridderkerk - 2023-000687, het inrichting van de oever als parkje voor licht recreatief gebruik

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Pruimendijk 192-194 te Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-001120, Rijksstraatweg 165, 2988BD Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Rijksstraatweg 165, 2988BD Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-000946,Geerlaan 1-49 te Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Geerlaan 1-49 te Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Burgemeester sluit woning na harddrugsvondst

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Op 4 april 2023 heeft de politie in een woning aan de Clara Wichmannstraat 3 in Ridderkerk een grote handelshoeveelheid harddrugs aangetroffen. Burgemeester Oosterwijk heeft op grond van artikel 13b Opiumwet in combinatie met de Beleidsregel Damocles Ridderkerk, besloten de woning zes maanden te sluiten.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Rommelmarkt, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-07-04] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer voor het organiseren van het evenement Rommelmarkt op zaterdag 9 september 2023 van 10:00 tot 16:00 uur op het adres Reijerweg 62 t/m 205, 2983 AT te Ridderkerk, referentienummer 780721, verzonden aan aanvrager op 30 juni 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Veilig recreŽren op en rond De Waal

[Gepubliceerd: 2023-07-03] De recreatie op en rond De Waal neemt weer toe. Met elkaar gaan we voor een veilig en leuk vaarseizoen. Daarom is er vanuit Ridderkerk, Barendrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht dit seizoen regelmatig toezicht op en rond het water.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 11 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Op dinsdag 11 juli 2023 houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluiten van de raad van 29 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-03] De gemeenteraad heeft vergaderd. Lees verder voor de genomen besluiten.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toepassen bestuursdwang voor een witte aanhangwagen met kenteken OG-67-NY op het parkeerterrein aan Schaapherderweg te Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Op het parkeerterrein aan de Schaapherderweg (X: 98331,078 Y: 432101,512) staat gedurende langere tijd een aanhangwagen geparkeerd. Deze aanhangwagen, met kenteken OG-67-NY, is van het merk Carrier en heeft een witte kleur.
Jaar: 2023 Bestuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Jeugdwielertour 3 x 2 Ridderkerk, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-07-03] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Stichting Instandhouding Vakantiebesteding voor het organiseren van het evenement Jeugdwielertour 3 x 2 Ridderkerk van maandag 7 augustus 2023 t/m zaterdag 12 augustus 2023 van 08:00 tot 17:00 uur. De jeugdwielertour start vanaf het adres Kastanjelaan 28 te Ridderkerk, referentienummer 771639, verzonden aan aanvrager op 29 juni 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vergadering Algemeen Bestuur BAR-organisatie 11 juli

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Op dinsdag 11 juli is er een vergadering van het Algemeen Bestuur van de BAR-organisatie.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Niet alleen verkopen, maar vooral adviseren

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Bij kantoorartikelen denk je als eerste aan bureaus, pennen en printpapier. Toch komt er volgens de eigenaren van Den Otter Kantoorpartners heel wat meer bij kijken. We krijgen bijna elke dag de vraag: Oh, doen jullie dat ook?
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vijfde editie Leespret is uit

[Gepubliceerd: 2023-06-29] De nieuwe editie van Leespret werd vorige week dinsdag gepresenteerd in theater Het Plein. Wethouder Fleur Stip nam het eerste exemplaar in ontvangst.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Fairtrade in Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Ridderkerk is trots om een Fairtrade-gemeente te zijn. Dit laat zien dat zowel de gemeente als inwoners, winkels, horeca, bedrijven en instellingen Fairtrade belangrijk vinden en er actief aandacht aan besteden.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

We moeten blijven herdenken

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Op donderdag 22 juni was de herdenking bij het Lancaster-monument aan de Rijksstraatweg. De herdenking vond plaats op de plek waar in 1943, tijdens de Tweede Wereldoorlog, een Britse Lancaster-bommenwerper is neergestort.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Koken op inductie: lekker en duurzaam

[Gepubliceerd: 2023-06-29] De fijne kneepjes van het koken op inductie werden bijgebracht tijdens een door de gemeente georganiseerde kookworkshop. Tijdens de workshop ging het over koken met LEF. Dat staat voor lokaal, ecologisch en Fairtrade.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Stichting Bram vertelt over inclusief onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Stichting Bram kreeg vorige week vrijdag bezoek van Tweede Kamer-lid MariŽlle Paul. Ook wethouder Edward Piena was erbij. Stichting Bram biedt zorg, begeleiding en onderwijs op maat aan kinderen met een (ernstig) meervoudige beperking vanaf drie jaar.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Reageren op plan hoogspanningsverbinding

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Nog tot en met 6 juli kan iedereen reageren op het plan voor een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Geertuidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayesteijn.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Zorgeloos zwemmen met Zwemwater-app

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Rijkswaterstaat, de provincies en de waterschappen hebben de Zwemwater-app ontwikkeld, met daarin actuele gegevens van zwemlocaties. Tijdens het zwemseizoen, van 1 mei tot 1 oktober, wordt de kwaliteit van het zwemwater regelmatig gemeten en beoordeeld.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Stolpersteine voor omgebrachte familie Den Hartog nu compleet

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Bij de woning aan Damstraat 25 in Oostendam zijn maandag vier zogenoemde Stolpersteine gelegd, bij de vier die er al sinds 2016 liggen. De nu acht struikelstenen zijn een eerbetoon aan de vermoorde leden van de Joodse familie Den Hartog.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ontwerpomgevingsvergunning Woning Waalweg nabij 1

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ontwerpomgevingsvergunning Woning Waalweg nabij 1
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ontwerpomgevingsvergunning Woning Waalweg nabij 1

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk maken op grond van het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat de gemeenteraad op 25 mei 2023 een ontwerpverklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven. Deze ontwerpverklaring heeft betrekking op de ruimtelijke onderbouwing die hoort bij de ontwerpomgevingsvergunning (2023-000650) voor de nieuwbouw van 1 grondgebonden woning nabij Waalweg 1 (naast het parkeerterrein voor het Waalbos).
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001888, Verbindingsweg 3, 2988CE Ridderkerk, het aanleggen van twee hogedrukleidingen Hoogzandweg 1

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Betreft: aanvraag op locatie Verbindingsweg 3, 2988CE Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit Omgevingsvergunning 2022-001995, Geerhoek 1 t/m 12 te Ridderkerk (Rijsoord), het bouwen van 12 woningen in 2 bouwblokken, plan "Landerij van Rijsoord" type R

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Betreft: ontwerpbesluit op locatie Geerhoek 1 t/m 12 te Ridderkerk (Rijsoord)
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001870, RDK01 H 6970 Donkerslootweg in Ridderkerk, het aanleggen van voet- en fietspaden

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Betreft: aanvraag op locatie RDK01 H 6970
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001834, Benedenrijweg 89a, 2983GA Ridderkerk, het vernieuwen van de gevel

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Betreft: aanvraag op locatie Benedenrijweg 89a, 2983GA Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Koolmees 85, 2986VE Ridderkerk - 2023-001565, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Koolmees 85, 2986VE Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001817, Benedenrijweg 54, 2983GG Ridderkerk, het starten van een kinderdagverblijf

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Betreft: aanvraag op locatie Benedenrijweg 54, 2983GG Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Ridderkerk skate, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Bekendmaking besluit tot het verlenen van een evenementenvergunning. De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Stichting Facet Ridderkerk voor het organiseren van het evenement Ridderkerk skate op onderstaande woensdagen van 18:00 tot 20:00 uur met als start en finish: - 12 juli 2023 vanaf de parkeerplaats sportpark Reyerpark (Kastanjelaan); - 19 juli 2023 vanaf de parkeerplaats bij De Loods (PC Hooftstraat); - 26 juli 2023 vanaf de parkeerplaats bij Kinderboerderij De Dierenhof (Oosterparkweg); - 2 augustus 2023 vanaf de parkeerplaats van sportpark Rijsoord (Vlasstraat), referentienummer 2023-001028 verzonden aan aanvrager op 27 juni 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

De raad vergadert op 29 juni

[Gepubliceerd: 2023-06-28] De raadsvergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadzaal of volgen via internet.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ridderkerk teleurgesteld: minder bussen RET in de zomer

[Gepubliceerd: 2023-06-27] De RET kondigde dinsdag 20 juni een extra afschaling van de dienstregeling in de zomerperiode aan. Dit is wat de Gemeente Ridderkerk betreft onacceptabel, zeer ongewenst en aan de Ridderkerkse gebruikers van het openbaar vervoer niet te verkopen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Eigen hitteplan voor Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Eigen hitteplan voor Ridderkerk
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Volgende stap naar toekomstbestendig centrum

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Volgende stap naar toekomstbestendig centrum
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vooraankondiging last onder bestuursdwang aanhangwagen OG-67-NY

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Vooraankondiging last onder bestuursdwang aanhangwagen OG-67-NY
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Regeling kunststofproducten voor ťťnmalig gebruik

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Houdt u zich binnen uw organisatie bezig met zwerfafval, evenementen, horeca, detailhandel of recreatie?
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gemeente Ridderkerk stimuleert ondernemers bij aanpak asbestdaken

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Er is momenteel geen wettelijk verbod op het hebben van een asbesthoudend dak. Maar asbestdaken zijn de grootste bron van asbestvezels in de leefomgeving en vormen een risico voor de gezondheid en het milieu
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nieuwe afspraken met Facet Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-06-22] De gemeente heeft met stichting Facet Ridderkerk nieuwe afspraken gemaakt over de dienstverlening op het gebied van welzijn. Facet is de belangrijkste uitvoerder van het gemeentelijk welzijnsbeleid.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Lokale belastingen al betaald?

[Gepubliceerd: 2023-06-22] In maart ontving u het aanslagbiljet lokale belastingen van SVHW. Heeft u deze belastingen nog niet betaald of nog geen machtiging verstuurd? U heeft nog tot 30 juni de tijd.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Jong en oud geniet van de buitenlucht

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Zon zestig bewoners van woonzorgcentrum Reyerheem deden vorige week donderdag voor de eerste keer mee aan Kom naar buiten-dag.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Opening IJsselmondse Knoop met streetfair

[Gepubliceerd: 2023-06-22] De IJsselmondse Knoop, de toegang naar bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard, is bijna klaar. Zaterdag 1 juli is de officiŽle opening. Iedereen is dan welkom bij een streetfair.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tips voor frisse minicontainer

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Als het warm is, wilt u geen last hebben van nare geurtjes en ongedierte. In dit nieuwsbericht een paar tips voor een frisse GFT-minicontainer.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Een diepe buiging voor de veteranen

[Gepubliceerd: 2023-06-22] De Ridderkerkse veteranen werden afgelopen zaterdag getrakteerd op een evenement op het Koningsplein. Het was een eerbetoon aan de mannen en vrouwen die zich in oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies hebben ingezet voor vrede, veiligheid en vrijheid.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Laat gewipte tegels ophalen door Tegeltaxi

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Heeft u tegels gewipt voor het NK Tegelwippen? Die kunt u dan gratis laten ophalen door de Tegeltaxi. Aanmelden kan tot en met 3 juli.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nieuwe afspraken met Facet Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-06-22] De gemeente heeft met stichting Facet Ridderkerk nieuwe afspraken gemaakt over de dienstverlening op het gebied van welzijn. Facet is de belangrijkste uitvoerder van het gemeentelijk welzijnsbeleid.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Lokale belastingen al betaald?

[Gepubliceerd: 2023-06-22] In maart ontving u het aanslagbiljet lokale belastingen van SVHW. Heeft u deze belastingen nog niet betaald of nog geen machtiging verstuurd? U heeft nog tot 30 juni de tijd.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Jong en oud geniet van de buitenlucht

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Zon zestig bewoners van woonzorgcentrum Reyerheem deden vorige week donderdag voor de eerste keer mee aan Kom naar buiten-dag.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Opening IJsselmondse Knoop met streetfair

[Gepubliceerd: 2023-06-22] De IJsselmondse Knoop, de toegang naar bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard, is bijna klaar. Zaterdag 1 juli is de officiŽle opening. Iedereen is dan welkom bij een streetfair.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tips voor frisse minicontainer

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Als het warm is, wilt u geen last hebben van nare geurtjes en ongedierte. In dit nieuwsbericht een paar tips voor een frisse GFT-minicontainer.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Een diepe buiging voor de veteranen

[Gepubliceerd: 2023-06-22] De Ridderkerkse veteranen werden afgelopen zaterdag getrakteerd op een evenement op het Koningsplein. Het was een eerbetoon aan de mannen en vrouwen die zich in oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies hebben ingezet voor vrede, veiligheid en vrijheid.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Laat gewipte tegels ophalen door Tegeltaxi

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Heeft u tegels gewipt voor het NK Tegelwippen? Die kunt u dan gratis laten ophalen door de Tegeltaxi. Aanmelden kan tot en met 3 juli.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001721, Koninginneweg 267, 2982AM Ridderkerk, het plaatsen van een uitbouw

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Betreft: aanvraag op locatie Koninginneweg 267, 2982AM Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001733, Rijksweg 15 4 te Ridderkerk, het realiseren van een overkapping t.b.v. snelladers electrische voertuigen

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Betreft: aanvraag op locatie Rijksweg 15 4 te Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Kapvergunning 2023-001735, Klooslaan 10, 44 en 50, Bourgondischelaan 26, Donckselaan 1, Koninginneweg 251, Middenmolendijk 157, Noordenweg 34 en Rijksstraatweg 267 te Ridderkerk , het kappen van 14 bomen

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Klooslaan 10, 44 en 50, Bourgondischelaan 26, Donckselaan 1, Koninginneweg 251, Middenmolendijk 157, Noordenweg 34 en Rijksstraatweg 267 te Ridderkerk Klooslaan 50, 2985CL Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Electropark 17, 2983GV Ridderkerk - 2023-001476, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Electropark 17, 2983GV Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, RDK01 B 2347 - 2023-001493, het plaatsen van een tijdelijke zendmast

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie RDK01 B 2347
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Kapvergunning, Schepenstraat 4, 2981EX Ridderkerk - 2023-001439, het kappen van een dode boom tegenover Verenigingsgebouw Obadja

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Schepenstraat 4, 2981EX Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Kapvergunning, Diverse locaties in Ridderkerk - 2023-001470, het kappen van bomen

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Betreft: beschikking op aanvraag op diverse locaties in Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Kapvergunning, RDK01 H 7854 - 2023-001401, het kappen van 5 bomen aan de Geerlaan thv Burg. Crezeestraat

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie RDK01 H 7854
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Graaf Dirkstraat 13, 2983SJ Ridderkerk - 2023-001363, het plaatsen van een nokverhoging op het voor- en een dakkapel op het achterdakvlak

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Graaf Dirkstraat 13, 2983SJ Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Middenmolendijk 185, 2986AB Ridderkerk - 2023-000145, het bouwen van een uitbouw

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Middenmolendijk 185, 2986AB Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Boksdoornstraat 2, 2982BC Ridderkerk - 2023-000957, het aanleggen van een belevingstuin bij verpleeghuis

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Boksdoornstraat 2, 2982BC Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Zevenbergsedijkje 64b te Ridderkerk- 2023-000584, het bouwen van een woning

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Zevenbergsedijkje 64b te Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Forel 110, 2986RA Ridderkerk - 2023-000923, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Forel 110, 2986RA Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-000920, Perceel D4649 Voorweg, Peterselieweg te Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Perceel D4649 Voorweg, Peterselieweg te Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001734, Voorweg perceel D 4638 te Ridderkerk, het bouwen van een distributiecentrum VDH

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Betreft: aanvraag op locatie Voorweg perceel D 4638 te Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

WijkIdeeTeam: voor ťn door inwoners!

[Gepubliceerd: 2023-06-19] Het bulkt bij inwoners van de ideeŽn om wijken en buurten prettiger en leefbaarder te maken. Maar waar kan je met je idee terecht en waar kan je bijvoorbeeld budget aanvragen? Het antwoord is simpel: het WijkIdeeTeam.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Josť Leenders Ridder Oranje-Nassau

[Gepubliceerd: 2023-06-17] Josť Leenders Ridder Oranje-Nassau
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 27 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Op dinsdag 27 juni 2023 houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bestemmingsplan Rijksstraatweg nabij 151 niet vastgesteld

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Bestemmingsplan Rijksstraatweg nabij 151 niet vastgesteld
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vastgesteld bestemmingsplan Woongebied Ridderkerk ter inzage

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Vastgesteld bestemmingsplan Woongebied Ridderkerk ter inzage
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verduurzamen: we helpen u op weg

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Gemeente Ridderkerk heeft verduurzaming hoog op de agenda staan. Daarom stimuleren we met acties, leningen en subsidies inwoners om hun huis te verduurzamen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Blauwe zone Dillenburgplein op zaterdag

[Gepubliceerd: 2023-06-15] De blauwe zone op het Dillenburgplein blijft gelden op zaterdagen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Fietsdiplomas uitgereikt

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Iedereen moet veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. Daarom zijn er fietslessen voor mensen die nog niet hebben leren fietsen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Herdenking bij Lancaster-monument

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Op donderdag 22 juni is er weer een herdenking bij het Lancaster-monument aan de Rijksstraatweg (nabij de kruising met de Voorweg).
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Carpoolplaats Schaapherderweg gaat dicht

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Rijkswaterstaat sluit vanaf 14 juli de carpoolplaats aan de Schaapherderweg.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Is er iets stuk op straat? Meld het!

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Is er iets stuk op straat? Meld het!
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Werkzaamheden voor toegankelijkere bushaltes

[Gepubliceerd: 2023-06-15] We maken een aantal bushaltes beter bereikbaar voor mindervalide personen. Daarom zijn daar vanaf volgende week werkzaamheden.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nu inschrijven voor eerste Ridderkerk City Run

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Op zondag 17 september 2023 vindt de eerste editie van de Ridderkerk City Run plaats. De voorbereidingen zijn gestart en de inschrijvingen zijn geopend.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verduurzamen: we helpen u op weg

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Gemeente Ridderkerk heeft verduurzaming hoog op de agenda staan. Daarom stimuleren we met acties, leningen en subsidies inwoners om hun huis te verduurzamen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Herdenking bij Lancaster-monument

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Op donderdag 22 juni is er weer een herdenking bij het Lancaster-monument aan de Rijksstraatweg (nabij de kruising met de Voorweg).
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Carpoolplaats Schaapherderweg gaat dicht

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Rijkswaterstaat sluit vanaf 14 juli de carpoolplaats aan de Schaapherderweg.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Is er iets stuk op straat? Meld het!

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Is er iets stuk op straat? Meld het!
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Werkzaamheden voor toegankelijkere bushaltes

[Gepubliceerd: 2023-06-15] We maken een aantal bushaltes beter bereikbaar voor mindervalide personen. Daarom zijn daar vanaf volgende week werkzaamheden.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nu inschrijven voor eerste Ridderkerk City Run

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Op zondag 17 september 2023 vindt de eerste editie van de Ridderkerk City Run plaats. De voorbereidingen zijn gestart en de inschrijvingen zijn geopend.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bestemmingsplan Rijksstraatweg nabij 151 niet vastgesteld

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Bestemmingsplan Rijksstraatweg nabij 151 niet vastgesteld
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vastgesteld bestemmingsplan Woongebied Ridderkerk ter inzage

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Vastgesteld bestemmingsplan Woongebied Ridderkerk ter inzage
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Blauwe zone Dillenburgplein op zaterdag

[Gepubliceerd: 2023-06-15] De blauwe zone op het Dillenburgplein blijft gelden op zaterdagen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Kapvergunning, 2023-001425 Erasmuslaan 2984XH Ridderkerk, het kappen van een boom (Linde) en het aanleggen van een inrit

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie RDK01 B 3160
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Eindejaarsfeest 2023, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-06-15] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Dr. Schaepmanschool voor het organiseren van het evenement Eindejaarsfeest 2023 op vrijdag 23 juni 2023 van 17:00 uur tot 20:00 uur op het adres Hovystraat 60 te Ridderkerk, referentienummer 2023-000169 verzonden aan aanvrager op 12 juni 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Ridderkerkse Veteranendag, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-06-15] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Gemeente Ridderkerk voor het organiseren van het evenement Ridderkerkse Veteranendag op zaterdag 17 juni 2023 van 13:00 uur tot 17:00 uur op het adres Koningsplein 1 te Ridderkerk, referentienummer 780449 verzonden aan aanvrager op 13 juni 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

De commissies vergaderen op 15 en 22 juni

[Gepubliceerd: 2023-06-13] U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. U kunt op elk moment in- en uitlopen. De vergaderingen zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren via internet.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Fietsvierdaagse Zuid-Holland Zuid, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-06-13] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Fietsvierdaagse Zuid-Holland Zuid voor het organiseren van het evenement Fietsvierdaagse Zuid-Holland Zuid is van maandag 26 juni 2023 tot en met donderdag 29 juni 2023 van 18:00 tot 22:00 uur vanaf het adres Vlasstraat 1a, 2988 XR te Ridderkerk, referentienummer 755259, verzonden aan aanvrager op 1 juni 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Caribbean Party, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-06-12] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Koffie- en theehuis De Heul voor het organiseren van het evenement Caribbean Party op zaterdag 9 september 2023 van 13:00 tot 23:00 uur op het adres Kerkweg 217, 2985 AR te Ridderkerk, referentienummer 2023-000594, verzonden aan aanvrager op 8 juni 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Opening IJselmondse Knoop, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-06-12] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Gemeenschappelijke regeling Nieuw Rijerwaard voor het organiseren van het evenement Opening IJselmondse Knoop op op vrijdag 30 juni 2023 van 16:30 tot 19:00 uur en op zaterdag 1 juli 2023 van 11:00 tot 14:00 uur naast het Verkeersplein IJsselmondse Knoop te Ridderkerk, referentienummer 2023-000270, verzonden aan aanvrager op 8 juni 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beschermde status voor graven KNIL-veteranen

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Beschermde status voor graven KNIL-veteranen
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nieuw Islamitisch Centrum feestelijk geopend

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Stichting Islamitisch Centrum Ridderkerk heeft haar nieuwe pand aan de Jhr. van Karnebeekweg officieel geopend.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Koffieochtend rond zwerfafval

[Gepubliceerd: 2023-06-08] De Ridderkerkse Johanna Swart komt graag in contact met mensen die zwerfafval opruimen of daar interesse in hebben. Daarom is er zaterdag 10 juni een koffieochtend.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ravotten, spelen en samenwerken bij Scouting Sint Joris

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Spelletjes spelen, vuur maken, torens bouwen en vooral veel lol maken: Scouting Sint Joris Ridderkerk daagt jongeren uit om activiteiten te doen die ze anders niet snel zouden doen. Voorzitter Richard Huijs: Hier hoeven ze niet binnen de lijntjes te kleuren.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kom maar door met de ideeŽn over speelplek Reyerpark!

[Gepubliceerd: 2023-06-08] De speelplek in het Reyerpark is toe aan een opknapbeurt. De toestellen zijn nog veilig, maar verouderd. Ridderkerkers worden daarom uitgenodigd om mee te denken over de nieuwe inrichting.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Meedenken busverbinding Rotterdam

[Gepubliceerd: 2023-06-08] We werken aan een betrouwbare, snelle en comfortabele busverbinding met Rotterdam. U kunt daarover, vanuit huis, meedenken.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Veteranendag weer op het Koningsplein

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Veteranendag weer op het Koningsplein
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelnemers Nijmeegse Vierdaagse gezocht

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Bent u ťťn van de 72 Ridderkerkse deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse? Dan zijn we op zoek naar u!
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onze Groene Kaart is geactualiseerd

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Bomen bepalen het groene beeld van Ridderkerk. Daarom stelt de gemeente regels om beeldbe-palende, monumentale en bijzondere bomen te beschermen. De Groene Kaart speelt hierin een belangrijke rol. Daarom hebben we die recent geactualiseerd.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Lever batterijen apart in

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Lever batterijen apart in
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Expositie Vanda Santos Raposo in gemeentehuis

[Gepubliceerd: 2023-06-08] De Portugese Vanda Santos Raposo exposeert vanaf volgende week in het gemeentehuis.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

NL-Alert: iťdereen direct informatie bij een noodsituatie

[Gepubliceerd: 2023-06-08] NL-Alert waarschuwt en informeert u via uw mobiele telefoon bij noodsituaties. Ontvangt u een NL-Alert? Dan is het belangrijk dat u meteen het bericht leest, de instructies opvolgt en anderen in uw omgeving informeert.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Voorontwerpbestemmingsplan t Ronde Sant ter inzage

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Voorontwerpbestemmingsplan t Ronde Sant ter inzage
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Bieslookweg 20, 40 en 60, 2988DE Ridderkerk- 2022-002818, nieuwbouw bedrijfspand DC

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Bieslookweg 20, 40 en 60, 2988DE Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001584, Olmenlaan 14, 2982CP Ridderkerk, het verbouwen van een winkelruimte

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Betreft: aanvraag op locatie Olmenlaan 14, 2982CP Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001617, Gerard Alewijnszstraat 48, 2988XD Ridderkerk, het aanpassen van de brandscheiding

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Betreft: aanvraag op locatie Gerard Alewijnszstraat 48, 2988XD Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-000957, Boksdoornstraat 2, 2982BC Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Boksdoornstraat 2, 2982BC Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001620, Ridderpoort 36-42, 2984BG Ridderkerk, het plaatsen van drie vlaggenmasten

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Betreft: aanvraag op locatie Ridderpoort 36 - 42, 2984BG Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001640, Dijkje 115, 2987VJ Ridderkerk, het uitbreiden van de woning

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Betreft: aanvraag op locatie Dijkje 115, 2987VJ Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-001106, Westmolendijk 77, 2985XJ Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Westmolendijk 77, 2985XJ Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Midgetgolf: op vakantie, maar ook serieuze sport

[Gepubliceerd: 2023-06-07] Een vakantie is voor velen geen echte vakantie zonder een potje midgetgolf. Ook in Ridderkerk kun je een balletje slaan. Ridderkerkse Midgetgolfclub De Hole Ridders is meerdere keren per week open voor recreanten en sporters.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

De raad vergadert op 8 juni

[Gepubliceerd: 2023-06-07] De raadsvergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadzaal of volgen via internet.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verblijf asielschip in haven verlengd

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Het asielschip Calypso blijft tot januari 2024 in de haven van Ridderkerk liggen. De gemeente heeft dat besloten op basis van een positieve evaluatie en omdat de behoefte aan crisisnoodopvang in ons land nog onverminderd groot is.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 13 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Op dinsdag 13 juni 2023 houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Bouwstad, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-06-06] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer voor het organiseren van het evenement Bouwstad op maandag 10 juli tot en met vrijdag 14 juli 2023 van 09:00 tot 17:00 uur op het grasveld naast het wijkcentrum aan de Reijerweg 62 te Ridderkerk, referentienummer 780718 verzonden aan aanvrager op 1 juni 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Het Taalhuis: samen tegen laaggeletterdheid

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Het Taalhuis: samen tegen laaggeletterdheid
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, op dam van ontsluitingsweg Langeweg 3a1, 3a2, 3a3, 3a4, 2988CC Ridderkerk, het plaatsen van een toegangspoort op de dam

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie op dam van ontsluitingsweg Langeweg 3a1, 3a2, 3a3, 3a4, 2988CC Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001563, Rijksstraatweg 135, 2988BC Ridderkerk, het verbouwen van de woning

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Betreft: aanvraag op locatie Rijksstraatweg 135, 2988BC Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001565, Koolmees 85, 2986VE Ridderkerk, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Betreft: aanvraag op locatie Koolmees 85, 2986VE Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Kievitsweg 24, 2983AE Ridderkerk - 2023-000910, het restaureren van het dak

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Kievitsweg 24, 2983AE Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Nassaustraat 102, 2983RJ Ridderkerk - 2023-000640, het plaatsen van een opbouw

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Nassaustraat 102, 2983RJ Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op omgevingsvergunning, Bieslookweg 120, 2988DE Ridderkerk - 2023-000080, Gewijzigde aanvraag Renes AGF (locatie Nieuw Reijerwaard, Ridderkerk) R200309982

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Bieslookweg 120, 2988DE Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning 2023-001570, de Wetstraat 3, 2987AA Ridderkerk, het vervangen van een dakkapel

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Betreft: aanvraag op locatie de Wetstraat 3, 2987AA Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Rommelmarkt, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-06-01] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Activiteitencommissie Protestantse Gemeente Levensbron voor het organiseren van het evenement Rommelmarkt op 22 september 2023 van 19:00 tot 21:30 uur en op 23 september 2023 van 10:00 tot 16:00 uur op het adres Jan Luykenstraat 10, 2985 VB te Ridderkerk, referentienummer 745562 verzonden aan aanvrager op 30 mei 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Nationale Buitenspeeldag, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-06-01] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer voor het organiseren van het evenement Nationale Buitenspeeldag op woensdag op 14 juni 2023 van 13:30 tot 16:30 uur op de adressen: Reyerweg en de Willemstraat te Ridderkerk, referentienummer 780647 verzonden aan aanvrager op 30 mei 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Openingsevenement Stichting Islamitisch Centrum Ridderkerk, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-06-01] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Stichting Islamitisch Centrum Ridderkerk voor het organiseren van het evenement Openingsevenement Stichting Islamitisch Centrum Ridderkerk is vanaf donderdag 1 juni 2023 tot en met zaterdag 3 juni 2023 van 11:00 tot 20:00 uur en op zondag 4 juni 2023 van 13:00 uur tot 20:00 uur. Het evenement vindt plaats op het adres Jonkheer van Karnebeekweg 106, 2982 VM te Ridderkerk., referentienummer 2023-000226, verzonden aan aanvrager op 30 mei 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Onderzoek naar route nieuwe hoogspanningsverbinding

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Onderzoek naar route nieuwe hoogspanningsverbinding
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Veilig door het verkeer

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Vorige week waren er verkeersexamens. 502 Ridderkerkse basisschoolleerlingen legden een fietsroute af. Vijf leerlingen zakten, de andere leerlingen slaagden.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

30 miljoen voor huisvesting onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Tot 2026 geeft de gemeente 30 miljoen euro uit aan goede onderwijshuisvesting. Dit bedrag is inclusief de huisvesting van kinderopvang in nieuwe schoolgebouwen en bij uitbreiding.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Mooi weer en muziek moedigen Roparunners aan

[Gepubliceerd: 2023-05-31] De voorlopige opbrengst van Roparun 2023 is ruim 2,5 miljoen euro. Het geld is bestemd voor organisaties en projecten die het leven van mensen met kanker veraangenamen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aandacht voor jonge mantelzorgers

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Om jonge mantelzorgers te ondersteunen en zichtbaar te maken, is het van 1 tot en met 7 juni de nationale Week van de Jonge Mantelzorger.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Regie op duurzame deelmobiliteit

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Binnenkort is het weer mogelijk deeltweewielers te gebruiken in Ridderkerk. De deeltweewielers moeten een aanvulling zijn op al bestaande reisopties.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontdek duurzaam koken

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Bent u een gepassioneerde kok? Wilt u leren hoe u op een duurzame en eerlijke manier kunt koken met lokale, ecologische en fairtrade-producten? Dan is de kookworkshop LEF iets voor u.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende exploitatievergunning, Bakkerij Ridderkerk VOF, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-05-31] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Bakkerij Ridderkerk VOF, op 25 mei 2023 en geregistreerd is onder nummer 687043.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluiten van de raad van 25 mei

[Gepubliceerd: 2023-05-30] De gemeenteraad heeft op 25 mei vergaderd. Lees verder voor de genomen besluiten.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verrassing: gemeentewapen in kruissteek

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Jan van Beek houdt van borduren. Al 45 jaar. Tot nu toe heeft Van Beek dertig gemeentewapens geborduurd. Het wapen van Ridderkerk is een van de laatste borduurprojecten die hij heeft voltooid.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Zwerfafval: een doorn in het oog

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Zwerfafval is voor veel mensen een doorn in het oog. Ook de 87-jarige Johanna Swart is afval op plekken waar het niet hoort liever kwijt dan rijk.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende exploitatievergunning, Ridder Food, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-05-30] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Ridder Food, op 23 mei 2023 en geregistreerd is onder nummer 769421.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Extra steuntje bij eerste koopwoning

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Wilt u uw eerste huis kopen, maar kunt u net niet genoeg hypotheek krijgen? Misschien de gemeente u helpen via de Starterslening.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Jubileum-Vierdaagse: bijna 4.000 wandelaars

[Gepubliceerd: 2023-05-25] De Avond4daagse bracht het recordaantal van bijna vierduizend deelnemers op de been.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bomen gecontroleerd op veiligheid

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Dit jaar zijn de bomen waarvan de gemeente eigenaar is weer gecontroleerd.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verkeershinder door afsluitingen Heinenoordtunnel

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Rijkswaterstaat renoveert in 2023 en 2024 de Heinenoordtunnel (A29). In juni is de tunnel daarom een weekend en twee nachten afgesloten.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Papier kan zeven keer worden hergebruikt

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Door papier en karton op de juiste manier aan te bieden kan dit weer opnieuw gebruikt worden.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ondersteuning voor kinderen

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Kunt u moeilijk rondkomen? Via het Jeugdeducatiefonds kunt u hulp voor uw kind krijgen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Uitkomsten enquÍte Geluid en Lucht

[Gepubliceerd: 2023-05-25] De uitkomsten van de enquÍte Geluid en Lucht zijn bekend. In dit nieuwsbericht kunt u de resultaten bekijken.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Buurtbus zoekt vrijwilligers

[Gepubliceerd: 2023-05-25] De buurtbus zoekt nieuwe chauffeurs voor buslijn 608, 609 en 610. Dat zijn de buurtbuslijnen tussen Ridderkerk en Barendrecht.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aangepaste openingstijden Pinksteren en 1 juni

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Vanwege een personeelsbijeenkomst zijn wij op donderdag 1 juni vanaf 15.30 uur telefonisch en via WhatsApp niet bereikbaar.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Volkstuinen Ringdijk hebben weer gezonde bodem

[Gepubliceerd: 2023-05-25] De sanering van de bodem van de volkstuinen aan de Ringdijk - Slotgracht is afgerond.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Boezemstraat 34, 2987BG Ridderkerk - 2023-000933, het plaatsen van een dakopbouw met nokverhoging en dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Boezemstraat 34, 2987BG Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Bolnesserkade nabij 183 te Ridderkerk - 2023-000777, het plaatsen van een telecommunicatiemast

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Bolnesserkade nabij 183 te Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Kapvergunning 2023-001470, diverse locaties in Ridderkerk, het kappen van bomen

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Betreft: aanvraag op diverse locaties in Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001476, Electropark 17, 2983GV Ridderkerk, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Betreft: aanvraag op locatie Electropark 17, 2983GV Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, J.C. de Backstraat 52, 2988XJ Ridderkerk - 2023-000909, het plaatsen van een nokverhoging op het achterdakvlak en een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie J.C. de Backstraat 52, 2988XJ Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001493, Gorzenweg naast nr. 5 te Ridderkerk, het plaatsen van een tijdelijke zendmast

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Betreft: aanvraag op locatie Gorzenweg naast nr. 5 te Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001497, Pelikaan 14, 2986TA Ridderkerk, het plaatsen van een aanbouw

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Betreft: aanvraag op locatie Pelikaan 14, 2986TA Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2022-002648, Willemstraat 257, 2983ET Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Willemstraat 257, 2983ET Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-000080, Bieslookweg 120, 2988DE Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Bieslookweg 120, 2988DE Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Mr. Troelstrastraat 61a, 2982AT Ridderkerk - 2023-001328, het doorbreken van een draagmuur

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Mr. Troelstrastraat 61a, 2982AT Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Pinkstermarkt, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-05-24] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Stichting Evenementen Ridderkerk voor het organiseren van het evenement Pinkstermarkt op zaterdag 27 mei 2023 van 09:00 uur tot 17:00 uur in het centrum van Ridderkerk. De muziekavond Ridderkerk zingt vindt plaats op het Koningsplein te Ridderkerk van 19:30 uur tot 24:00 uur met een uitloop tot maximaal 00:30 uur te Ridderkerk, referentienummer 736447 verzonden aan aanvrager op 22 mei 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Actiemarkt Hoop voor Kinderen 2023, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-05-24] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Hervormde wijkgemeente Drievliet-Oostendam voor het organiseren van het evenement Actiemarkt Hoop voor Kinderen 2023 op zaterdag 17 juni 2023 van 09:00 tot 14:00 uur op het adres Vlietplein 1, 2986 GH te Ridderkerk, referentienummer 778953, verzonden aan aanvrager op 22 mei 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Foodtruckfestival 2023, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-05-24] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Muziekvereniging "Harmonie" voor het organiseren van het evenement Foodtruckfestival 2023 op zaterdag 24 juni 2023 van 17:00 tot 21:00 uur op het adres Prinsenstraat 76, 2983CL te Ridderkerk, referentienummer 794441, verzonden aan aanvrager op 22 mei 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Muziekmiddag, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-05-24] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Stichting Evenementen Ridderkerk voor het organiseren van het evenement Muziekmiddag op zondag 28 mei 2023 van 13:30 tot 17:00 uur op de locatie Koningsplein te Ridderkerk, referentienummer 751231 verzonden aan aanvrager op 22 mei 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vooruitkijken, voorkomen en oplossen: dat doet Justspark

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Het Ridderkerkse bedrijf, gerund door Goran Grcic, is de IT-afdeling voor allerlei organisaties, waaronder bibliotheken.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

De raad vergadert op 25 mei

[Gepubliceerd: 2023-05-22] U kunt de vergadering bijwonen in het gemeentehuis of volgen via internet.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Avondvierdaagse, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-05-19] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Stichting Evenementen Ridderkerk werkgroep Avond4daagse voor het organiseren van het evenement Avondvierdaagse op maandag 22 mei tot en met donderdag 25 mei 2023 van 18:30 tot 21:30 uur, start/finish op het parkeerterrein Reijerpark, donderdag finish Jan Steenstraat, referentienummer 749844 verzonden aan aanvrager op 15 mei 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende exploitatievergunning, Caf Dique, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-05-19] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Caf Dique, op 3 mei 2023 en geregistreerd is onder nummer 726831.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende alcoholwetvergunning, Caf Dique, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-05-19] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet is verleend aan: Caf Dique Oostmolendijk 84 te Ridderkerk, referentienummer 726831, verzonden aan aanvrager op 3 mei 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 30 mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-17] Op dinsdag 30 mei 2023 houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ridderkerk bespaart flink op energie

[Gepubliceerd: 2023-05-17] Inwoners werden de afgelopen jaren met allerlei acties door Gemeente Ridderkerk gestimuleerd om duurzamer te gaan wonen. Dit leidde in 2022 tot zon 282 ton aan CO2-reductie.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Debat over games en klimaat

[Gepubliceerd: 2023-05-17] Leerlingen van het Gemini College gingen woensdag 10 mei in debat met leerlingen uit ItaliŽ. De internationale uitwisseling vindt jaarlijks plaats.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Direct informatie bij noodsituatie

[Gepubliceerd: 2023-05-17] NL-Alert waarschuwt en informeert u via uw mobiele telefoon bij noodsituaties.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Eindexamen-expositie Farelcollege

[Gepubliceerd: 2023-05-17] Eindexamenleerlingen van het Farelcollege tonen het werk wat zij hebben gemaakt tijdens de lessen beeldende vorming. Hun werk is vanaf vandaag, woensdag 17 mei, gratis te bekijken in de expositieruimte in het gemeentehuis.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tegeltaxi: laat gewipte tegel gratis ophalen

[Gepubliceerd: 2023-05-17] Heeft u meegedaan aan het NK Tegelwippen en heeft u tegels verwijderd? Maak dan gebruik van de Tegeltaxi, die maandag 5 juni klaarstaat om uw tegels gratis op te halen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Een zaterdag vol tuinieren

[Gepubliceerd: 2023-05-17] De Hortensiastraat stond afgelopen zaterdag in het teken van Sociaal Tuinieren. Wethouder Fleur Stip was aanwezig om de dag ťn de speeltuin feestelijk te openen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vrijwilligers brandweer zoeken collegas

[Gepubliceerd: 2023-05-17] Zaterdag 13 mei stonden brandweervrijwilligers op het Koningsplein. Ze lieten hun nieuwe voertuig zien en hoopten nieuw collegae te ontmoeten.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Warm afscheid voor Anny Attema

[Gepubliceerd: 2023-05-17] Met een raadsvergadering en een receptie, vorige week donderdag, heeft Anny Attema haar 12,5-jarig burgemeesterschap van Ridderkerk beŽindigd.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001439, Schepenstraat 4, 2981EX Ridderkerk, het kappen van een boom

[Gepubliceerd: 2023-05-17] Betreft: aanvraag op locatie Schepenstraat 4, 2981EX Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Kruisweg 3, 2982TN Ridderkerk - 2023-000779, het verlengen van de termijn voor een een tijdelijke zendmast

[Gepubliceerd: 2023-05-17] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Kruisweg 3, 2982TN Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Kapvergunning 2023-001401, Geerlaan, het kappen van 5 bomen voor aanleg inritconstructie en doorsteek

[Gepubliceerd: 2023-05-17] Betreft: aanvraag op locatie RDK01 H 7854
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001425, Erasmuslaan te Ridderkerk, het kappen van een boom (Linde) en het aanleggen van een inrit

[Gepubliceerd: 2023-05-17] Betreft: aanvraag op locatie Erasmuslaan te Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Sint Jorisplein 30c en 30d, 2981GC Ridderkerk - 2022-002220, het inbouwen van een tweetal appartementen op de eerste verdieping

[Gepubliceerd: 2023-05-17] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Sint Jorisplein 30c en 30d, 2981GC Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001402, Bieslookweg te Ridderkerk, het bouwen van een distributiecentrum Quooker fase 1

[Gepubliceerd: 2023-05-17] Betreft: aanvraag op locatie Bieslookweg te Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-000923, Forel 110, 2986RA Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-05-17] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Forel 110, 2986RA Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Fietsroute Dordrecht - Rotterdam stap dichterbij

[Gepubliceerd: 2023-05-16] Gemeente Ridderkerk heeft groen licht gegeven voor de aanleg van haar deel van de metropolitane fietsroute tussen Dordrecht en Rotterdam.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Lazy Fathersday, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-05-16] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Koffie- en theehuis De Heul voor het organiseren van het evenement Lazy Fathersday op zondag op 18 juni 2023 van 13:00 uur tot 20:00 uur op het adres Kerkweg 217, 2985AR te Ridderkerk, referentienummer 746063 verzonden aan aanvrager op 12 mei 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Doorkomst Roparun, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-05-16] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Stichting Evenementen Ridderkerk voor het organiseren van het evenement Doorkomst Roparun op maandag 29 mei 2023 van 10:00 tot 18:00 uur op het adres Koningsplein, 2981 EA te Ridderkerk, referentienummer 736448 verzonden aan aanvrager op 12 mei 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nieuw leerbedrijf in onze regio: Stichting Jong Vermogen!

[Gepubliceerd: 2023-05-15] Werk is een belangrijk onderdeel als u mee wilt kunnen doen in de maatschappij. Voor sommige jongeren geldt dat ze nťt even een steuntje extra in de rug nodig hebben. Zowel op het gebied van vakvaardigheden als werknemer vaardigheden.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ondernemers gezocht voor versterking SOB Ridderkerk bestuur

[Gepubliceerd: 2023-05-15] Met de Stichting Samenwerking Onderwijs en Bedrijfsleven (SOB) werken gemeente Ridderkerk, onderwijs en bedrijfsleven samen om de afstand tussen onderwijs en bedrijfsleven te verkleinen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Marco Oosterwijk geÔnstalleerd als nieuwe burgemeester

[Gepubliceerd: 2023-05-15] Marco Oosterwijk is vanavond tijdens een bijzondere raadsvergadering geÔnstalleerd als nieuwe burgemeester van de gemeente Ridderkerk.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gemeentehuis en bibliotheek 11 mei gesloten

[Gepubliceerd: 2023-05-11] Gemeentehuis en bibliotheek 11 mei gesloten
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Samen stilstaan bij oorlog en vrede

[Gepubliceerd: 2023-05-11] Vorige week donderdag zijn ook in Ridderkerk de burgers en militairen herdacht die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Nederland of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Maai Mei Niet

[Gepubliceerd: 2023-05-11] In mei is het Maai Mei Niet-maand. Door minder te maaien en een deel van de bermen en groenstroken niet te maaien, krijgen onder meer bijen, kevers, vlinders en hommels meer voedsel.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Samen zingen over goed nieuws

[Gepubliceerd: 2023-05-11] Elke week samen allerlei nummers zingen met een mooie boodschap: het kan bij Gospelkoor Share. We zingen allerlei genres.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bewegen en tot rust komen bij In Mind & Body

[Gepubliceerd: 2023-05-11] Niet alleen inspannen, maar ook ontspannen: bij In Mind & Body kan jong en oud terecht om samen te bewegen en mentaal tot rust te komen. De stichting geeft les in krijgskunsten, yoga, meditatie en dans.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Voorjaarsschoonmaak van alle borden

[Gepubliceerd: 2023-05-11] De lente is begonnen. Dus het is tijd voor een voorjaarsschoonmaak van alle verkeersborden, straatnaamborden en bewegwijzering in Ridderkerk.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Doe mee aan de Week Zonder Afval

[Gepubliceerd: 2023-05-11] Doe mee aan de Week Zonder Afval
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hulpteam Toeslagenaffaire bouwt aan vertrouwen

[Gepubliceerd: 2023-05-11] De gemeente probeert inwoners zo goed mogelijk te helpen, op allerlei manieren. Een voorbeeld is het Hulpteam Toeslagenaffaire. Bijna 2 jaar onderweg blikken projectleider Miranda Vonk en medewerker Gerdinand Hoogendijk terug en kijken ze vooruit.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Rommelmarkt 2023, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-05-11] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Muziekvereniging "Harmonie" voor het organiseren van het evenement Rommelmarkt 2023 op vrijdag 19 mei 2023 van 18:30 uur tot 21:30 uur en op zaterdag 20 mei 2023 van 09:30 uur tot 16:00 uur op het adres Prinsenstraat 76, 2983 CL te Ridderkerk, referentienummer 771640 verzonden aan aanvrager op 1 mei 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Schaapscheren, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-05-11] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Kinderboerderij de Dierenhof voor het organiseren van het evenement Schaapscheren op zaterdag 20 mei 2023 van 10:00 uur tot 16:00 uur op het adres Oosterparkweg 17, 2986 AJ te Ridderkerk, referentienummer 773346, verzonden aan aanvrager op 1 mei 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Familiedag, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-05-11] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: VV Rijsoord voor het organiseren van het evenement Familiedag op zaterdag 10 juni 2023 van 11:30 tot 21:30 uur op het adres Vlasstraat 1a, 2988 XR te Ridderkerk, referentienummer 781376 verzonden aan aanvrager op 4 mei 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Jaarmarkt OBS De Piramide, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-05-11] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: OBS De Piramide voor het organiseren van het evenement Jaarmarkt OBS De Piramide op zaterdag 10 juni 2023 van 10:00 tot 16:00 uur op het adres Burgemeester de Zeeuwstraat 294 te Ridderkerk, referentienummer 721619, verzonden aan aanvrager op 4 mei 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, BBQ burgers bij terras De Heul, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-05-11] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Koffie- en theehuis De Heul voor het organiseren van het evenement BBQ burgers bij terras De Heul op maandag 29 mei 2023 van 10:00 tot 22:00 uur op het adres Kerkweg 217, 2985 AR te Ridderkerk, referentienummer 742568 verzonden aan aanvrager op 4 mei 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001360, Prinsenstraat 2, 2983CL Ridderkerk, het plaatsen van een dakopbouw

[Gepubliceerd: 2023-05-11] Betreft: aanvraag op locatie Prinsenstraat 2, 2983CL Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001359,Perceel RDK01A 08197 te Ridderkerk, het restaureren gebouw van de Tiendverpachting Huys ten Donck

[Gepubliceerd: 2023-05-11] Betreft: aanvraag op locatie RDK01A 08197
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001363, Graaf Dirkstraat 13, 2983SJ Ridderkerk, het plaatsen van een nokverhoging op het voor- en een dakkapel op het achterdakvlak

[Gepubliceerd: 2023-05-11] Betreft: aanvraag op locatie Graaf Dirkstraat 13, 2983SJ Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001328, Mr. Troelstrastraat 61a, 2982AT Ridderkerk, het doorbreken van een draagmuur

[Gepubliceerd: 2023-05-11] Betreft: aanvraag op locatie Mr. Troelstrastraat 61a, 2982AT Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-000447, Verlengde Kerkweg 21, 2985AZ Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-05-11] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Verlengde Kerkweg 21, 2985AZ Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-000584, naast Zevenbergsedijkje 64 te Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-05-11] Betreft: Omgevingsvergunning verlening beslistermijn op locatie
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Balies gesloten op Hemelvaart

[Gepubliceerd: 2023-05-10] Het is op donderdag 18 mei, Hemelvaartsdag, niet mogelijk om documenten aan te vragen en af te halen bij het Servicecentrum.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Herdenking bij monument Donckselaan

[Gepubliceerd: 2023-05-09] Vandaag legden leerlingen van basisschool De Driemaster een krans bij het monument aan de Donckselaan.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

De commissies vergaderen op woensdag 10 mei

[Gepubliceerd: 2023-05-08] U kunt de vergaderingen bijwonen in het gemeentehuis of volgen via internet.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Lazy Mothersday, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-05-05] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Koffie- en theehuis De Heul voor het organiseren van het evenement Lazy Mothersday op zondag 14 mei 2023 van 13:00 uur tot 20:00 uur op het adres Kerkweg 217, 2985 AR te Ridderkerk., referentienummer 746059 verzonden aan aanvrager op 2 mei 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Installatie burgemeester Marco Oosterwijk

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Marco Oosterwijk wordt op maandag 15 mei geÔnstalleerd als nieuwe burgemeester van Ridderkerk.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kent u iemand die een lintje verdient?

[Gepubliceerd: 2023-05-04] U kunt nu al een lintje aanvragen voor volgend jaar. Kent u iemand die zich al jaren vrijwillig en op een bijzondere manier voor de maatschappij inzet? Vraag dan voor 1 juli een koninklijke onderscheiding aan voor 2024.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Spelen, leren en bewegen met interactieve muur

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Geen kaarten, bord, spelcomputer, maar een muur: bij wijkcentrum Bolnes kan jong en oud spelletjes spelen op de SportsWall. Wethouder Fleur Stip opende daar vorige week woensdag de interactieve muur.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Dag in het teken van tuinieren

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Ridderkerk staat op zaterdag 13 mei in het teken van Sociaal Tuinieren. U kunt een handje helpen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vacaturekrant voor mensen met uitkering

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Ook in Ridderkerk kampen bedrijven en instellingen met personeelskrapte. Tegelijkertijd ontvangen ruim 900 inwoners een uitkering op basis van de Participatiewet. De gemeente wil deze mensen nog meer helpen een nieuwe baan te vinden.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Duurzamer vve-gebouw: bespaar energie

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Ontdek hoe u uw cv-installatie kunt optimaliseren en kosten kunt besparen op de energierekening. In 85 procent van de Nederlandse woningen is het namelijk heel makkelijk om minimaal 15 procent energie te besparen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Geldzorgen?

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Moeite om de rekeningen te betalen? Op Geldfit.nl vindt u via een simpele test de juiste hulp.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, kenmerk 2023-000680 Ridderhof 86, 2981ET Ridderkerk, het plaatsen van een afzuiginstallatie

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Betreft: beschikking buiten behandeling laten op locatie Ridderhof 86, 2981ET Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Bevrijdingsvuurestafette 5 mei 2023, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-05-04] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Trimclub Antilope voor het organiseren van het evenement Bevrijdingsvuurestafette 5 mei 2023 op vrijdag 5 mei 2023 van 10:00 tot 12:30 uur, komend vanaf de Pruimendijk, Rijksstraatweg, Geerlaan, Frans Halsstraat naar het Koningsplein te Ridderkerk, referentienummer 770519 verzonden aan aanvrager op 1 mei 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bevrijdingsvuur naar Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-05-02] Trimclub Antilope brengt het bevrijdingsvuur dit jaar naar Ridderkerk.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Zeven Ridderkerkers koninklijk onderscheiden

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Zeven inwoners van Ridderkerk hebben woensdag 26 april een koninklijke onderscheiding ontvangen. Zes Ridderkerkers werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, een zevende inwoner werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Derde editie Sint Joris en de Zaak

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Sint Joris en de Zaak was voor de derde keer op rij een succes. Donderdag 20 april konden ondernemers in een ongedwongen sfeer met elkaar in contact komen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Programma Dodenherdenking 4 mei

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Tijdens de nationale herdenking op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesoperaties daarna.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Dertig jaar Kunstroute Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Kunstliefhebbers konden het afgelopen weekend hun hart ophalen aan het werk van Ridderkerkse kunstenaars. Zon 20 kunstenaars stelden in het kader van de dertigste Kunstroute Ridderkerk hun atelier open.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Lening om te verduurzamen

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Het budget van de Stimuleringslening Duurzaamheid is aangevuld. Bent u eigenaar of bewoner van een woning in Ridderkerk? Dan mag u van deze lening gebruikmaken.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Groene, weersbestendige gazons

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Groene, weersbestendige gazons
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Maai Mei Niet-maand

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In mei is het Maai Mei Niet-maand. Ook in Ridderkerk maaien we met beleid.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Koningsspelen met sponsorloop

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Kinderburgemeester Meike Oosterwijk maakte vrijdag 21 april de opbrengst van de sponsorloop van de Rehobothschool bekend.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beweegweek voor senioren

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Van maandag 8 tot vrijdag 12 mei doet Ridderkerk mee aan de Nationale Beweegweek voor ouderen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001187, Rijksstraatweg 204, 2988BN Ridderkerk, het plaatsen van een overkapping met zonnepanelen

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Betreft: aanvraag op locatie Rijksstraatweg 204, 2988BN Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Natalstraat 16, 2987AG Ridderkerk - 2023-000704, het plaatsen van een nieuw kunststof kozijn

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Natalstraat 16, 2987AG Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Johann Sebastian Bachstr 34, 2983AB Ridderkerk - 2023-000648, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Johann Sebastian Bachstr 34, 2983AB Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Dijkje 95, 2987VJ Ridderkerk - 2023-000686, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Dijkje 95, 2987VJ Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001225, Pelikaan 14, 2986TA Ridderkerk, het plaatsen van een aanbouw

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Betreft: aanvraag op locatie Pelikaan 14, 2986TA Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001243, Lagendijk 155, 2981EL Ridderkerk, het bouwen van een woning

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Betreft: aanvraag op locatie Lagendijk 155, 2981EL Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Oranje terras Heul gezellig, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-04-26] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Koffie- en theehuis De Heul voor het organiseren van het evenement Oranje terras Heul gezellig op donderdag 26 april 2023 van 18:00 tot 23:00 uur en op donderdag 27 april 2023 van 12:00 tot 23:00 uur op het adres Kerkweg 217, 2985 AR te Ridderkerk, referentienummer 741170 verzonden aan aanvrager op 24 april 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Cadeaus voor iedereen

[Gepubliceerd: 2023-04-25] Makkelijk een cadeau voor iemand regelen, maar het toch persoonlijk maken: bij For You Gifts kunnen particulieren en bedrijven hun eigen cadeau samenstellen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

In de rij voor bingo en Ome Cor

[Gepubliceerd: 2023-04-20] De Coalitie tegen Eenzaamheid schoot vrijdagmiddag in de roos met een leuke activiteit voor Ridderkerkse senioren.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Loods Y6 beschermd als gemeentelijk monument

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Gemeente Ridderkerk heeft Loods Y6 aangewezen als gemeentelijk monument.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nieuwe Ridderkerkers welkom geheten

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Burgemeester Anny Attema heette afgelopen dinsdag zon 200 nieuwe Ridderkerkers welkom in de gemeente.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vrijmarkt Koningsdag, wat zijn de spelregels?

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Met oud speelgoed, kleding en andere spullen maakt u op Koningsdag een ander blij. Traditiegetrouw is er donderdag 27 april van 7.00 tot 17.00 uur in het centrum een vrijmarkt.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Veel tegels gewipt met inruilactie

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Maandag 10 april konden inwoners hun gewipte tuintegels bij De Bloemenjungle inruilen voor een plant. Maar liefst honderd tegels werden die dag geruild.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bestrijding eikenprocessierups

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Deze en volgende week bestrijden wij de eikenprocessierups. Contact met brandharen van deze rups kunnen jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen veroorzaken. Daarom bestrijden we de eikenprocessierups. We gebruiken hiervoor een natuurlijke methode.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ruimte voor jeugdhulp op school

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Wethouder Fleur Stip opende vorige week donderdag The Max, de ruimte waar het MŠximacollege jeugdhulp op school biedt.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beleidsplatform NMD zoekt nieuwe leden

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Beleidsplatform NMD zoekt nieuwe leden
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vastgesteld bestemmingsplan Geerpolder Rijsoord, beeldkwaliteitsplan, stap-3 besluit en besluit hogere grenswaarden ter inzage

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Vastgesteld bestemmingsplan Geerpolder Rijsoord, beeldkwaliteitsplan, stap-3 besluit en besluit hogere grenswaarden ter inzage
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

EnquÍte over geluid en lucht

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Van 20 april tot en met 9 mei peilen we uw mening als inwoner van Ridderkerk over overlast van geluid en lucht.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Koningsdag Slikkerveer, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-04-20] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Ideeteam Slikkerveer voor het organiseren van het evenement Koningsdag Slikkerveer op woensdag 26 april 2023 van 18:00 uur tot 20:00 uur en op donderdag 27 april 2023 van 12:00 uur tot 21:00 uur op het Dillenburgplein te Ridderkerk, referentienummer 749580 verzonden aan aanvrager op 6 april 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Koningsdagsmarsen, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-04-20] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Muziekvereniging "Harmonie" voor het organiseren van het evenement Koningsdagmarsen op donderdag 27 april 2023 van 11:00 tot 12:00 uur en van 21:00 tot 22:00 uur vanaf het adres Prinsenstraat 76, 2983 CL te Ridderkerk, referentienummer 757214 verzonden aan aanvrager op 5 april 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Koningsdag Voetbalvereniging Bolnes, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-04-20] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Voetbalvereniging Bolnes voor het organiseren van het evenement Koningsdag Voetbalvereniging Bolnes op donderdag 27 april 2023 van 11:00 tot 21:00 uur op het voetbalveld van Voetbalvereniging Bolnes, Kievitsweg 153 te Ridderkerk, referentienummer 757657 verzonden aan aanvrager op 6 april 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Kraaiepop en Koningsnacht, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-04-20] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Oranjevereniging "Nederland & Oranje" voor het organiseren van het evenement Kraaiepop en Koningsnacht op woensdag 26 april 2023 van 19:00 uur tot 01:00 uur op het adres Vlasstraat 1 te Ridderkerk, referentienummer 755866 verzonden aan aanvrager op 13 april 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Rommelmarkt Koningsdag, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-04-20] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend: Het evenement Rommelmarkt Koningsdag op donderdag 27 april 2023 van 10:00 tot 16:00 uur op het adres De Genestetstraat/Plein Oost te Ridderkerk, referentienummer 768447, verzonden aan aanvrager op 13 april 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-000640, Nassaustraat 102, 2983RJ Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Nassaustraat 102, 2983RJ Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-000080, Bieslookweg 120, 2988DE Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Bieslookweg 120, 2988DE Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001175, Lagendijk 155, 2981EL Ridderkerk, het slopen van de woning

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Betreft: aanvraag op locatie Lagendijk 155, 2981EL Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001120, Rijksstraatweg 165, 2988BD Ridderkerk, het verduurzamen van de woning

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Betreft: aanvraag op locatie Rijksstraatweg 165, 2988BD Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2023-000470, Langeweg 3a1, 3a2, 3a3, 3a4, 2988CC Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie RDK01 E 939
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Pottenbakkerstraat 12-14, 2984AX Ridderkerk - 2023-000621, het splitsen van 2 panden

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Pottenbakkerstraat 12-14 te Ridderkerk1
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Rijksstraatweg 102r, 2988BL Ridderkerk - 2023-000356, het plaatsen van een hekwerk en een poort

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Rijksstraatweg 102r, 2988BL Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Gerard Terborghstraat 14, 2981CK Ridderkerk - 2023-000937, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Gerard Terborghstraat 14, 2981CK Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Kievitsweg 123, 2983AD Ridderkerk - 2023-000929, het aansluiten van 7 nieuwe winputten

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Kievitsweg 123, 2983AD Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Geldzaken: advies en hulp

[Gepubliceerd: 2023-04-19] Heeft u geldzorgen of vragen over uw financiŽn? U kunt terecht bij het Financieel Serviceloket of een online zelftest doen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Balies gesloten met Koningsdag

[Gepubliceerd: 2023-04-19] Het is op donderdag 27 april, Koningsdag, niet mogelijk om documenten aan te vragen en af te halen bij het Servicecentrum.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

WijkIdeeTeam: voor ťn door inwoners!

[Gepubliceerd: 2023-04-19] Het WijkIdeeTeam is er voor en door inwoners. Het bestaat uit vrijwilligers die zich met liefde en passie inzetten om de wijk mooi, leuk en gezellig te houden. Elk jaar krijgt het WijkIdeeTeam van de gemeente een budget waarvan activiteiten georganiseerd kunnen worden. Ridderkerk heeft acht WijkIdeeTeams. De komende maanden stellen we de teams hier aan u voor.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nieuw leerwerkbedrijf heeft huisvesting

[Gepubliceerd: 2023-04-18] Het nieuwe leerwerkbedrijf voor jongeren, dat wordt opgezet door de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk, heeft de huisvesting geregeld. Woensdag 12 april 2023 zette de uitvoerende Stichting Jong Vermogen de handtekening onder het huurcontract voor een locatie aan de Kolenbranderstraat in Ridderkerk.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluiten van de raad van 13 april

[Gepubliceerd: 2023-04-14] De raad heeft vergaderd op 13 april. Lees verder voor de genomen besluiten.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vijfentwintig miljoen kilo noten onder ťťn dak

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Het college van burgemeester en wethouders bezocht dinsdagmiddag het Ridderkerkse bedrijf Allround Cargo Handling (ACH) aan de Selderijweg, op bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Afscheidsreceptie burgemeester Anny Attema

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Burgemeester Anny Attema neemt afscheid op donderdag 11 mei. U bent welkom van 18.30 tot 20.30 uur in de hal van het gemeentehuis aan Koningsplein 1.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ondersteuning voor kinderen in armoede

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Kunt u moeilijk rondkomen? Via het Jeugdeducatiefonds kunt u hulp voor uw kind krijgen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Plannen voor waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Hynetwork Services willen een landelijk netwerk voor waterstofgas aanleggen. Een deel hiervan loopt mogelijk door Ridderkerk.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kunstroute Ridderkerk bestaat dertig jaar

[Gepubliceerd: 2023-04-13] In het weekend van 22 en 23 april kunt u 18 deelnemende kunstenaars en 3 gastexposanten bezoeken op 10 locaties waar zij hun werk exposeren. Neem vooral ook een kijkje bij de overzichtstentoonstelling van 17 april tot 12 mei in het gemeentehuis
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Meer dan alleen Oranje

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Meer dan alleen Oranje
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ridderkerk doet mee aan landelijk Schone Lucht Akkoord

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Het college van B en W heeft dinsdag 4 april besloten om deel te gaan nemen aan het Schone Lucht Akkoord (SLA).
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wel of niet bij GFT?

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Het scheiden van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) is enorm waardvol, omdat het wordt verwerkt tot compost en duurzaam biogas.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Is er iets stuk op straat? Meld het!

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Ziet u een losse stoeptegel, volle afvalbak of heeft u overlast door bijvoorbeeld ongedierte of vandalisme? Laat het ons weten via onze app, de website of door te bellen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Cursus voor mantelzorgers

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Facet Mantelzorg geeft een cursus Mantelzorgen met aandacht voor uzelf voor mantelzorgers, gericht op het voorkomen van overbelasting.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

GecoŲrdineerde vaststelling bestemmingsplan Woning Rijksstraatweg 165B en omgevingsvergunning 2022-000097

[Gepubliceerd: 2023-04-13] GecoŲrdineerde vaststelling bestemmingsplan Woning Rijksstraatweg 165B en omgevingsvergunning 2022-000097
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001073, Nikkelstraat 6b, 2984AM Ridderkerk, het uitbreiden en gevelrenovatie bedrijfshal

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Betreft: aanvraag op locatie Nikkelstraat 6b, 2984AM Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001089, Begoniastraat 14, 2981BC Ridderkerk, het bouwen van een tuinhuis

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Betreft: aanvraag op locatie Begoniastraat 14, 2981BC Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2022-002818, Bieslookweg 20, 40 en 60, 2988DE Ridderkerk (RDK01 D 4617)

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Bieslookweg 20, 40 en 60, 2988DE Ridderkerk (RDK01 D 4617)
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-001106, Westmolendijk 77, 79 en 81 2985XJ Ridderkerk, het herstellen van de voorgevel

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Betreft: aanvraag op locatie Westmolendijk 77, 79 en 81 2985XJ Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Boelewerf 1f en 1k, 2987VD Ridderkerk - 2023-000185, legalisatie van de gerealiseerde verdiepingsvloeren in bedrijfsruimtes

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Boelewerf 1f en 1k, 2987VD Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deze vereniging voelt als een grote familie

[Gepubliceerd: 2023-04-12] Competitief, maar ook gezellig: tennissen kun je van je vierde tot na je tachtigste doen. Bij dOudelande kunnen Ridderkerkers bijna altijd terecht.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Weer prima rapport voor Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-04-12] De rapportcijfers die inwoners van Ridderkerk vorig jaar aan het gemeentebestuur gaven zijn bekend. De cijfers over 2022 liggen iets hoger dan het landelijk gemiddelde in gemeenten van vergelijkbare grootte.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hulp nodig met het aanvragen van ISDE-subsidie voor verduurzaming van uw woning?

[Gepubliceerd: 2023-04-11] Het aanvragen van de ISDE-subsidie wordt soms als best lastig ervaren. Daarom heeft de gemeente Ridderkerk een subsidieloket (via Simpel Subsidie) ingericht om de aanvraag gratis voor u in te dienen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

De raad vergadert op 13 april

[Gepubliceerd: 2023-04-10] De vergadering is openbaar. U kunt de vergadering bijwonen in het gemeentehuis. U kunt de vergadering ook volgen via internet.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Social Store geeft steuntje in de rug

[Gepubliceerd: 2023-04-06] Eťn plek waar allerlei sociale initiatieven en organisaties bijeen komen: Social Store opent volgende week haar deuren aan Sportlaan 8. Ridderkerkers kunnen daar terecht voor praktische en sociale support.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hergebruik is duurzaam en goedkoop

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In deze tijd waarin producten steeds duurder worden, zoeken meer mensen manieren om spullen te hergebruiken. Kringloopwinkels zijn de plek bij uitstek om spullen een tweede kans te geven.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Iftar-maaltijd in nieuw Islamitisch Centrum

[Gepubliceerd: 2023-04-06] Op uitnodiging van Stichting Islamitisch Centrum Ridderkerk genoten leden van het college vorige week dinsdag van een iftar-maaltijd in het nieuwe gebouw aan de Jhr. van Karnebeekweg.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Schop in de grond voor glasvezel bedrijventerreinen

[Gepubliceerd: 2023-04-06] Vorige week ging symbolisch de schop in de grond: de aanleg van glasvezel op de Ridderkerkse bedrijventerreinen is begonnen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Huiskamer voor en door Ridderkerkers

[Gepubliceerd: 2023-04-06] Huiskamer voor en door Ridderkerkers
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Viering Koningsdag Ridderkerk, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-04-06] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Stichting Evenementen Ridderkerk voor het organiseren van het evenement Viering Koningsdag Ridderkerk op donderdag op 27 april 2023 van 09:00 tot 21:00 uur op het adres Koningsplein te Ridderkerk, referentienummer 733024, verzonden aan aanvrager op 30 maart 2023 Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling APV van Gemeente Ridderkerk of e-mail naar APV@ridderkerk.nl.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Paasmars, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-04-06] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Muziekvereniging "Harmonie" voor het organiseren van het evenement Paasmars op maandag 10 april 2023 van 07:30 tot 09:00 uur vanaf het adres Prinsenstraat te Ridderkerk, referentienummer 757210, verzonden aan aanvrager op 30 maart 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ontwerpbeschikking voor Omgevingsvergunningz107020 Vlietlaan 2, 2986AZ Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-04-06] Vlietlaan 2, brandveilig gebruik nieuw gezondheidsgebouw (Salem bouwdeel A)
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000982, Ferdinand Bolstraat 14 te Ridderkerk, het bouwen van een vrijstaande woning

[Gepubliceerd: 2023-04-06] Betreft: aanvraag op locatie Ferdinand Bolstraat 14 te Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Pretoriusstraat 1, 2987AJ Ridderkerk - 2022-002849, het vervangen van de kozijnen aan de voorgevel

[Gepubliceerd: 2023-04-06] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Pretoriusstraat 1, 2987AJ Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000976, Wagenmakerstraat 10, 2984BD Ridderkerk, het verplaatsen van een hekwerk

[Gepubliceerd: 2023-04-06] Betreft: aanvraag op locatie Wagenmakerstraat 10, 2984BD Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Dijkje 145, 2987VK Ridderkerk - 2022-002606, het realiseren van een aanbouw

[Gepubliceerd: 2023-04-06] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Dijkje 145, 2987VK Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000957, Boksdoornstraat 2, 2982BC Ridderkerk, het aanleggen van een belevingstuin bij verpleeghuis

[Gepubliceerd: 2023-04-06] Betreft: aanvraag op locatie Boksdoornstraat 2, 2982BC Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000946, Geerlaan 1 t/m 49, 2981AP Ridderkerk, het verbouwen van de achterbouw

[Gepubliceerd: 2023-04-06] Betreft: aanvraag op locatie Geerlaan 1 t/m 49 te Riddekerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Benedenrijweg 9, 2981EB Ridderkerk - 2023-000496, het restaureren van het dak

[Gepubliceerd: 2023-04-06] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Benedenrijweg 9, 2981EB Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000937, Gerard Terborghstraat 14, 2981CK Ridderkerk, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-04-06] Betreft: aanvraag op locatie Gerard Terborghstraat 14, 2981CK Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000933, Boezemstraat 34, 2987BG Ridderkerk, plaatsen dakopbouw met nokverhoging en dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-04-06] Betreft: aanvraag op locatie Boezemstraat 34, 2987BG Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000932, Generaal Smutsstraat 21, 2987XW Ridderkerk, het wijzigen van de bestemming bedrijf naar wonen

[Gepubliceerd: 2023-04-06] Betreft: aanvraag op locatie Generaal Smutsstraat 21, 2987XW Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000929, Kievitsweg 123, 2983AD Ridderkerk, het aansluiten nieuwe winputten

[Gepubliceerd: 2023-04-06] Betreft: aanvraag op locatie Kievitsweg 123, 2983AD Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bouw laatste blok Binnenrijk begonnen

[Gepubliceerd: 2023-04-03] Wethouder Kees van der Duijn Schouten gaf vorige week donderdag het officiŽle startsein voor de bouw De Reijer, het laatste blok van project Binnenrijk.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Kermis Ridderkerk, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-04-03] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Sterrenberg V.O.F. voor het organiseren van het evenement Kermis Ridderkerk van 5 april 2023 tot en met 10 april 2023 van 13:00 uur tot 23:00 uur op het parkeerterrein, gelegen aan de Kastanjelaan te Ridderkerk. Op zondag 9 april 2023 (1e paasdag) is er geen kermis, referentienummer 653668, verzonden aan aanvrager op 30 maart 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Huwelijksjubilea nog een keer gevierd

[Gepubliceerd: 2023-03-31] Huwelijksjubilea nog een keer gevierd
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

12,5 jaar ogen en oren van de wijk

[Gepubliceerd: 2023-03-30] 12,5 jaar ogen en oren van de wijk
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

In gesprek over oorlog, vrede en herdenken

[Gepubliceerd: 2023-03-30] In gesprek over oorlog, vrede en herdenken
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Afvalkalender in nieuwe app

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Bent u al overgestapt naar de nieuwe app van BAR Afvalbeheer? De oude app is per 1 april definitief offline. Heeft u de nieuwe app nog niet, download hem dan snel.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Van marktkraam naar webshop

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Groeien, dat wilden Bastian (41) en Hania Boer (34) toen zij tien jaar geleden het bedrijf van Bastians vader Bas overnamen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ondernemersborrel over lokaal inkopen

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Theo van der Linden, de meest gevraagde spreker op het gebied van Europese aanbestedingen en lokaal inkopen, sprak Ridderkerkse ondernemers vorige week donderdag toe tijdens onze ondernemersborrel.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ridderkerk trapt NK Tegelwippen af met actie

[Gepubliceerd: 2023-03-30] NK Tegelwippen 2023 is van start. Ridderkerk doet mee met ruim 150 Nederlandse gemeenten om tuinen klimaatbestendiger te maken en biodiversiteit te bevorderen. Het NK Tegelwippen wordt op 10 april afgetrapt met een actie bij De Bloemenjungle in Oosterpark. Hier kunnen inwoners hun (tuin)tegel tussen 10:00 17:00 inleveren en een gratis plant krijgen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Raad van State doet uitspraak over Oosterpark

[Gepubliceerd: 2023-03-30] De gemeente moet het voorgestelde bestemmingsplan voor het Oosterpark aanpassen. Het gaat onder andere om parkeren, herplantplicht van bomen en onderzoek naar bijzondere diersoorten.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanslag WOZ-belasting: waardebepaling en bezwaar

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Aanslag WOZ-belasting: waardebepaling en bezwaar
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, De draai rond de Kraai, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-03-30] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Wielerronde Rijsoord voor het organiseren van het evenement De draai rond de Kraai op zaterdag 13 mei 2023 van 10:00 tot 20:00 uur en loopt over de navolgende locaties: de Vlasstraat, de Mauritsweg en het fietspad langs de A16 te Ridderkerk, referentienummer 732165 verzonden aan aanvrager op 21 maart 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Ringdijk 402, 2983GS Ridderkerk - 2023-000608, het houden van een maandelijkse verkoop van samples van Sweet Jewellery voor een periode van 5 jaar.

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Ringdijk 402, 2983GS Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Markstraat 7, 2987TC Ridderkerk - 2023-000290, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Markstraat 7, 2987TC Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Reggestraat 17 en 18, 2987VT Ridderkerk - 2023-000699, het splitsen van de woning in 2 huisnummers

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Reggestraat 17 en 18, 2987VT Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000910, Kievitsweg 24, 2983AE Ridderkerk, het restaureren van het dak

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Betreft: aanvraag op locatie Kievitsweg 24, 2983AE Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000909, J.C. de Backstraat 52, 2988XJ Ridderkerk, het plaatsen van een nokverhoging op het achterdakvlak en een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Betreft: aanvraag op locatie J.C. de Backstraat 52, 2988XJ Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000923, Forel 110, 2986RA Ridderkerk, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Betreft: aanvraag op locatie Forel 110, 2986RA Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000920, Perceel D4649 Voorweg, Peterselieweg te Ridderkerk, het bouwen van een productiehal + kantoor

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Betreft: aanvraag op locatie Perceel D4649 Voorweg, Peterselieweg te Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Sloopmelding met voorschrift 2023-00468 Verleend, Lagendijk 281, 2988AA Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Lagendijk 281, Slopen voormalig kerkgebouw en bijgebouw
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Balies tweede paasdag gesloten

[Gepubliceerd: 2023-03-29] Het is op maandag 10 april, tweede paasdag, niet mogelijk om documenten aan te vragen en af te halen bij het Servicecentrum. De balies in het gemeentehuis zijn dan gesloten.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Slim en gratis banden oppompen

[Gepubliceerd: 2023-03-29] Wethouders Henk van Os en Peter Meij onthulden vorige week 2 slimme en gratis bandenpompen, zodat Ridderkerkers vaker hun bandenspanning kunnen controleren.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Winkeluitstallingen

[Gepubliceerd: 2023-03-28] De doorgang in winkelgebieden wordt wel eens gehinderd door uitstallingen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beleidsregel braderieŽn en snuffelmarkten

[Gepubliceerd: 2023-03-28] Goede braderieŽn en snuffelmarkten dragen bij aan de levendigheid in Ridderkerk. Niet alle braderieŽn en snuffelmarkten die in het verleden zijn georganiseerd hadden dat effect met klachten tot gevolg.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

De commissies vergaderen op donderdag 30 maart

[Gepubliceerd: 2023-03-27] De vergaderingen zijn openbaar. U kunt de vergadering bijwonen in het gemeentehuis of volgen via internet.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Definitieve uitslag provinciale verkiezingen en waterschapsverkiezing 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-24] Definitieve uitslag provinciale verkiezingen en waterschapsverkiezing 2023
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Havenhoofd officieel geopend

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Het opnieuw ingerichte Havenhoofd is woensdag 22 maart officieel geopend. De wethouders Peter Meij (Ridderkerk) en Ralph Lafleur (Hendrik-Ido-Ambacht) sloten tijdens een feestelijk moment de periode van werkzaamheden af.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

De Wingerd denkt mee over speelruimte

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Ridderkerk telt zon 175 speelplekken. In alle wijken zijn ze te vinden. En veiligheid staat voorop. Daarom worden alle speelplekken regelmatig gecontroleerd en om de ongeveer 12 jaar gerenoveerd.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Een nieuwe burgemeester gezocht en gevonden

[Gepubliceerd: 2023-03-23] De gemeenteraad van Ridderkerk heeft woensdag 15 maart Marco Oosterwijk aanbevolen als nieuwe burgemeester van Ridderkerk. De vertrouwenscommissie heeft veel werk verzet om een nieuwe burgemeester te vinden.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Zuid-Holland bouwt circa 250.000 woningen

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Zuid-Holland wil voor 2030 maar liefst 250.000 woningen bouwen. Zuid-Hollandse bestuurders en minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) hebben hiervoor de regionale realisatieagendas ondertekend, ook wel woondeals genoemd.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ondernemers werken samen met BIZ

[Gepubliceerd: 2023-03-23] De ondernemers van Winkelhart Ridderkerk en Cornelisland blijven investeren in de kwaliteit van hun winkelgebied.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Paasactie, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-03-23] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Hervormde gemeente te Ridderkerk voor het organiseren van het evenement Paasactie op zaterdag 1 april 2023 van 09:00 tot 15:30 uur op het Sint Jorisplein te gemeente Ridderkerk, referentienummer 720117 verzonden aan aanvrager op 6 maart 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Reijerfeest, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-03-23] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Stichting OZHW voor PO en VO voor het organiseren van het evenement Reijerfeest op woensdag 17 mei 2023 van 9:00 tot 18:00 uur, Prinsenstraat 74 te Ridderkerk, referentienummer 716288, verzonden aan aanvrager op 6 maart 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende exploitatievergunning, Ristorante La Maremma, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-03-23] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Ristorante La Maremma, op 6 maart 2023 en geregistreerd is onder nummer 671492.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Kazoku Cup, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-03-23] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Kazoku Dojo voor het organiseren van het evenement Kazoku Cup op zaterdag 30 september 2023 van 08:30 tot 21:00 uur in Sporthal De Fakkel, op het adres Sportlaan 8-10 te Ridderkerk, referentienummer 729463 verzonden aan aanvrager op 17 maart 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, RDK01 E 936 - 2023-000222, het verbreden van sloten

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie RDK01 E 936
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000783, Sint Jorisplein 10, 2981GB Ridderkerk, het vestigen van een Subway restaurant

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Betreft: aanvraag op locatie Sint Jorisplein 10, 2981GB Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000782, Gieterijstraat 81, 2984AB Ridderkerk, het plaatsen van een reclamebord

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Betreft: aanvraag op locatie Gieterijstraat 81, 2984AB Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000779, Kruisweg 3, 2982TN Ridderkerk, het plaatsen van een tijdelijke zendmast

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Betreft: aanvraag op locatie Kruisweg 3, 2982TN Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000777, RDK01 D 3814, het vervangen van een telecommunicatiemast

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Betreft: aanvraag op locatie RDK01 D 3814
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, J.C. de Backstraat 8, 2988XJ Ridderkerk - 2022-002664, bouwen aanbouw

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie J.C. de Backstraat 8, 2988XJ Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2022-002626, Olmenlaan 14, 2982CP Ridderkerk Verbouwen winkelruimte

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Olmenlaan 14, 2982CP Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Bothastraat 12, 2987BH Ridderkerk - 2023-000523, het plaatsen van dakkapellen

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Bothastraat 12, 2987BH Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Kievitsweg 20, 2983AE Ridderkerk - 2023-000042, het realiseren van een aanbouw en vergroten dakkapel

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Kievitsweg 20, 2983AE Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Lagendijk 162, 2988AD Ridderkerk - 2023-000243, het intern verbouwen, renoveren gevel en bouwen erfscheiding

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Lagendijk 162, 2988AD Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Kievitsweg 20, 2983AE Ridderkerk - 2023-000042, het realiseren van een aanbouw en vergroten dakkapel

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Betreft: beschikking op locatie Kievitsweg 20, 2983AE Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

College op bezoek bij Walhout Civil

[Gepubliceerd: 2023-03-22] Leden van het Ridderkerks college van burgemeester en wethouders brachten dinsdag een bezoek aan Walhout Civil aan de Wagenmakerstraat.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 4 april 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-21] Op dinsdag 4 april 2023 houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Processen-verbaal en tellingen

[Gepubliceerd: 2023-03-20] Op deze pagina vindt u de processen-verbaal en de tellingen voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

De raad vergadert op 23 maart

[Gepubliceerd: 2023-03-20] De vergadering is openbaar. U kunt de vergadering bijwonen in het gemeentehuis of volgen via internet.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bord 'Coosje Ayalstraat' officieel onthuld

[Gepubliceerd: 2023-03-17] Bord 'Coosje Ayalstraat' officieel onthuld
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bouw Hof van Ridderkerk begonnen

[Gepubliceerd: 2023-03-17] De bouw van Knarrenhof Ridderkerk is begonnen. De heipalen zitten in de grond en de komende maanden krijgen de 27 woningen aan de Kapteynstraat steeds meer vorm.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Zitting Gemeentelijk Stembureau hervat

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Zitting Gemeentelijk Stembureau hervat
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Marco Oosterwijk aanbevolen als burgemeester Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-03-16] De gemeenteraad van Ridderkerk heeft woensdagavond 15 maart 2023 de heer C.A. Oosterwijk (46 jaar, SGP) aanbevolen als nieuwe burgemeester van de gemeente Ridderkerk.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

SER viert jubileum met tentoonstelling

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Stichting Evenementen Ridderkerk (SER) bestaat dit jaar 50 jaar. Daarom is in de Oudheidkamer nu de tentoonstelling 50 jaar SER te zien.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ridderkerkers kijken naar elkaar om

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Vorige week donderdag lanceerde wethouder Fleur Stip de campagne Ridderkerkers kijken naar elkaar om'.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Zaterdag 25 maart Landelijke Compostdag

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Inwoners van Ridderkerk kunnen zaterdag 25 maart weer gratis compost ophalen tussen 8.30 en 15.00 uur. Dat kan op de locatie De Gorzen aan Gorzenweg 79. Het is die dag Landelijke Compostdag.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

In gesprek over de zin van het leven

[Gepubliceerd: 2023-03-16] De sociaal werkers ouderen van Facet Ridderkerk houden dit voorjaar een serie groepsgesprekken in samenwerking met Centrum Levensvragen Drechtsteden.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Voorlopige uitslag verkiezingen Provinciale Staten en waterschap

[Gepubliceerd: 2023-03-16] De voorlopige uitslagen van de verkiezingen voor Provinciale Staten en het waterschap in Ridderkerk is bekend.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving geweigerd besluit op omgevingsvergunning - weigering, Rijksstraatweg 102r, 2988BL Ridderkerk - 2023-000356, het plaatsen van een hekwerk en een poort (weigering)

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Betreft: Weigering beschikking op aanvraag op locatie Rijksstraatweg 102r, 2988BL Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Melding inrit 2023-000719, Kerkweg 187, 2985AR Ridderkerk, het aanleggen van een oprit/parkeerplaats

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Betreft: aanvraag op locatie Kerkweg 187, 2985AR Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000704, Natalstraat 16, 2987AG Ridderkerk, het plaatsen van een nieuw kunststof kozijn

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Betreft: aanvraag op locatie Natalstraat 16, 2987AG Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000699, Reggestraat 17 en 18, 2987VT Ridderkerk, het splitsen van de woning in 2 huisnummers

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Betreft: aanvraag op locatie Reggestraat 17 en 18, 2987VT Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000680, Ridderhof 86, 2981ET Ridderkerk, het plaatsen van een afzuiginstallatie

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Betreft: aanvraag op locatie Ridderhof 86, 2981ET Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000687, RDK01 C 7048, het inrichting van de oever als parkje voor licht recreatief gebruik

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Betreft: aanvraag op locatie RDK01 C 7048
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000686, Dijkje 95, 2987VJ Ridderkerk, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Betreft: aanvraag op locatie Dijkje 95, 2987VJ Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Zitting gemeentelijk stembureau

[Gepubliceerd: 2023-03-15] De openbare zitting van het gemeentelijk stembureau (GSB) is op donderdag 16 maart 2023 en start om 9.00 uur.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tussentijdse opkomst

[Gepubliceerd: 2023-03-15] Bekijk de opkomstpercentages tot 10.00, 13.00 en 19.00 uur van de stembureaus in de gemeente Ridderkerk.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verspil geen geld, ga naar het Repair Cafť

[Gepubliceerd: 2023-03-09] Repair Cafť Ridderkerk is een plek waar u uw kapotte spullen kunt laten repareren.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Volgende week verkiezingen: uw stem telt

[Gepubliceerd: 2023-03-09] Woensdag 15 maart kunt u als stemgerechtigde inwoner van Zuid-Holland naar de stembus om de 55 leden van Provinciale Staten te kiezen. Op die dag zijn er ook Waterschapsverkiezingen, ook bij Waterschap Hollandse Delta.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Knuffels voor OekraÔense kinderen

[Gepubliceerd: 2023-03-09] Om wat warmte te geven in deze koude tijden, deelden medewerkers van gemeente Ridderkerk vorige week knuffels uit aan OekraÔense vluchtelingenkinderen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Doe mee met Landelijke Opschoondag

[Gepubliceerd: 2023-03-09] Minder zwerfafval zorgt voor een fijnere leefomgeving en een schoner milieu. Daarom wil gemeente Ridderkerk samen met u aan de slag op en rond zaterdag 18 maart. Dan is het Landelijke Opschoondag.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bijeenkomst brandveiligheid en noodsituaties

[Gepubliceerd: 2023-03-09] Vanuit Ridderkerk Langer Gezond is er maandag 20 maart een voorlichtingsbijeenkomst over brandveiligheid en noodsituaties.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Herkent u iemand met dementie?

[Gepubliceerd: 2023-03-09] Dinsdag 21 maart is de eerste training Samen Dementievriendelijk voor inwoners van Ridderkerk.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000659, Ridderhof 86, 2981ET Ridderkerk, het plaatsen van een nieuw luchtafvoerkanaal

[Gepubliceerd: 2023-03-09] Betreft: aanvraag op locatie Ridderhof 86, 2981ET Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000650, Waalweg 1a, 2988CH Ridderkerk, het bouwen van een woning

[Gepubliceerd: 2023-03-09] Betreft: aanvraag op locatie Waalweg 1a te Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Dijkje 163a, 2987VK Ridderkerk - 2023-000034, het afwijkend gebruik van het bestemmingsplan t.b.v. wonen

[Gepubliceerd: 2023-03-09] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Dijkje 163a, 2987VK Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000648, J.S. Bachstraat 34, 2983AB Ridderkerk, het plaatsen dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-03-09] Betreft: aanvraag op locatie Johann Sebastian Bachstr 34, 2983AB Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000647, Koolmees 85, 2986VE Ridderkerk, plaatsen dakkapel op het voordakvlak en vervangen kozijnen

[Gepubliceerd: 2023-03-09] Betreft: aanvraag op locatie Koolmees 85, 2986VE Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000645, RDK01 B 2570, het realiseren van een pumptrackbaan langs rivieroevers

[Gepubliceerd: 2023-03-09] Betreft: aanvraag op locatie RDK01 B 2570
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000621, Pottenbakkerstraat 12 en 14, 2984AX Ridderkerk, het splitsen van 2 panden

[Gepubliceerd: 2023-03-09] Betreft: aanvraag op locatie Pottenbakkerstraat 12 en 14 te Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000640, Nassaustraat 102, 2983RJ Ridderkerk, het plaatsen van een opbouw

[Gepubliceerd: 2023-03-09] Betreft: aanvraag op locatie Nassaustraat 102, 2983RJ Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving geweigerd besluit op Kapvergunning, Kastanjelaan 28, 2982CM Ridderkerk - 2023-000087, het kappen van een boom (Es)

[Gepubliceerd: 2023-03-09] Betreft: beschikking op aanvraag geweigerd op locatie Kastanjelaan 28, 2982CM Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Proefproject met groenteboxjes bij De Bron

[Gepubliceerd: 2023-03-08] Een kind dat dol is op spruitjes, dat zie je niet vaak. Toch is het ook voor kinderen belangrijk om dagelijks verschillende soorten groente te eten. Wethouder Fleur Stip opende het proefproject Groenteboxjes om dit te stimuleren.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kinderburgemeester Meike opent theatervoorstelling

[Gepubliceerd: 2023-03-08] Meike Oosterwijk trad afgelopen zaterdag voor het eerst op als kinderburgemeester. In theater Het Plein opende ze de voorstelling Jorissa en de Draak.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gemeenteraad vergadert over de aanbeveling nieuwe burgemeester

[Gepubliceerd: 2023-03-08] Op woensdagavond 15 maart 2023 houdt de gemeenteraad vanaf 20.00 uur een besloten vergadering over de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester. Na een pauze wordt daarna een (korte) openbare vergadering gehouden. De openbare vergadering met de bekendmaking is te volgen via Raad in beeld en bij te wonen in het gemeentehuis.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

De commissies vergaderen op 9 maart

[Gepubliceerd: 2023-03-06] De commissie bereidt de besluitvorming in de raad voor. De vergaderingen zijn bij te wonen in het gemeentehuis en te volgen via internet.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ridderkerk betrokken in verkenning aanleg nieuwe hoogspanningsverbinding

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Gemeente Ridderkerk en regiogemeenten zijn door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en netbeheerder TenneT geÔnformeerd over de noodzaak van een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Geertuidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayesteijn.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Stilstaan bij ťťn jaar oorlog in OekraÔne

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Op het Koningsplein stond de OekraÔense gemeenschap in Ridderkerk vrijdagavond stil bij een jaar oorlog. Het was precies een jaar geleden dat het Russische leger OekraÔne binnenviel.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Zet de afvalmedewerkers in het zonnetje

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Van maandag 6 tot en met zondag 12 maart zetten ook wij onze afvalmedewerkers in het zonnetje. Het is dan in heel Nederland weer Week van de AfvalHelden.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Grijs geluidsscherm wordt groen

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Bij het nieuwe geluidsscherm langs de A15/A16 zijn tientallen bomen en klimplanten geplant.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Pas op voor babbeltrucs

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te beroven. Door goed op te passen, kunt u voorkomen dat u slachtoffer wordt.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wijzigingen in buslijnen RET

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Vanaf 6 maart kunt u in een kwartier met de bus tussen Ridderkerk en Barendrecht NS-station reizen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verkiezingen: uw stem is belangrijk

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Woensdag 15 maart kunt u de leden van de Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Hollandse Delta (WSHD) kiezen. U gaat toch ook stemmen?
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel: geen dierlijke producten

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel: geen dierlijke producten
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende vuurwerkvergunning, Vuurwerkverkoop Ridderkerk h/o Home-Line B.V., gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-03-02] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat de vergunning voor de verkoop van consumentenvuurwerk op grond van artikel 2:72 van de Algemene plaatselijke verordening Ridderkerk 2020 verleent wordt aan Vuurwerkverkoop Ridderkerk h/o Home-Line B.V. aan de Platanenstraat 1 te Ridderkerk op donderdag 28 december 2023, vrijdag 29 december 2023 en zaterdag 30 december 2023 van 07:00 uur tot 22:00 uur, referentienummer 725657 verzonden aan aanvrager op 16 februari 2023.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000547, Willem Pijperstraat 6, 2983VP Ridderkerk, het plaatsen van een overkapping in de tuin.

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Betreft: aanvraag op locatie Willem Pijperstraat 6, 2983VP Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Sophiastraat 17, 2983EM Ridderkerk - 2022-000423, het wijzigen van een pand naar een woonfunctie en het aanpassen van de achtergevel

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Sophiastraat 17, 2983EM Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Klooslaan 7, 2985CK Ridderkerk - 2023-000159, het dichtmaken van de (dak)tussenruimte garages

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Klooslaan 7, 2985CK Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000584, Naast Zevenbergsedijkje 64 te Ridderkerk, het bouwen van een woning

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Betreft: aanvraag op locatie naast Zevenbergsedijkje 64 te Riddekerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Voorzand 24, 2984BH Ridderkerk - 2022-002639, het starten van een kringloopbedrijf (Opnieuw & Co)

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Voorzand 24, 2984BH Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000608, Ringdijk 402, 2983GS Ridderkerk, het houden van een maandelijkse verkoop (verlenging vergunning)

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Betreft: aanvraag op locatie Ringdijk 402, 2983GS Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Rijksstraatweg 164, 2988BM Ridderkerk - 2022-002591, het wijzigen van bedrijfswoning naar plattelandswoning

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Rijksstraatweg 164, 2988BM Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besluit op omgevingsvergunning z69048/OLO7302719, Jhr. van Karnebeekweg 106

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Jhr. van Karnebeekweg 106, brandveilig gebruik SIC Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Lokale belastingen eind maart in uw (digitale) brievenbus

[Gepubliceerd: 2023-03-01] Dit jaar verstuurt SVHW de lokale belastingaanslagen voor de gemeente Ridderkerk. Door de overgang van gemeente naar SVHW, vindt de verzending van de belastingaanslagen een maand later plaats dan u gewend bent. U ontvangt de aanslag eind maart.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gemeenteraad vergadert over de aanbeveling nieuwe burgemeester

[Gepubliceerd: 2023-02-28] Op woensdagavond 15 maart 2023 wordt bekend gemaakt wie de gemeenteraad bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanbeveelt voor een benoeming.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verlagen van uw energierekening? Schakel de Energiecoach in

[Gepubliceerd: 2023-02-27] Een lagere energierekening zonder geld uit te geven? De Energiecoach helpt u graag en geeft op maat gemaakt advies. U krijgt van de coach ook een doos met energiebesparende producten. Gratis! En als u hulp nodig heeft met het installeren van de producten, ook daar kan de coach u bij helpen.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nieuwe kinderburgemeester geÔnstalleerd

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Meike Oosterwijk is donderdag 16 februari geÔnstalleerd als tweede kinderburgemeester van Ridderkerk.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Valentijnsdiner: er weer even uit

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Valentijnsdiner: er weer even uit
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Violetta en Serhij komen tot rust in Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Een aantal woningen van Wooncompas, die uiteindelijk gesloopt worden, zijn tijdelijk beschikbaar gesteld aan OekraÔense vluchtelingen. We gingen op bezoek bij Violetta (40) en Serhij (49) Shumylo.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Joke Vonk-Schot exposeert weer in gemeentehuis

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Joke Vonk-Schot exposeert na zes jaar weer in het gemeentehuis. Haar werk is van maandag 27 februari tot en met vrijdag 24 maart gratis te zien in de expositieruimte.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Stoofvlees ŗ la minute van De Stoverij

[Gepubliceerd: 2023-02-23] De kleine buurtwinkel waar de wijk samenkomt en grote, markante bedrijven. Starters met een creatief idee en ondernemers die onvermoeibaar doorzetten. Stuk voor stuk verrijken zij Ridderkerk met hun passie, ambacht en ondernemerszin. Zij geven Ridderkerk smoel. Hier leest u hun verhaal.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Verleende evenementenvergunning, Truckersrit, gemeente Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-02-23] De burgemeester van Ridderkerk maakt bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend aan: Stichting Help Eens Een Handje voor het organiseren van het evenement Truckersrit op donderdag 27 april 2023 van 09:00 tot 17:00 uur.
Jaar: 2023 Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000523, Bothastraat 12, 2987BH Ridderkerk, het plaatsen van dakkapellen op het voordakvlak en achterdakvlak

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Betreft: aanvraag op locatie Bothastraat 12, 2987BH Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000470, RDK01 E 939, het plaatsen van een toegangspoort op de dam aan de Langeweg, 2988CC Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Betreft: aanvraag op locatie RDK01 E 939
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000503, RDK01 G 4740 Bebendenrijweg te Ridderkerk, het toegankelijk maken van bushaltes voor mindervalide

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Betreft: aanvraag op locatie RDK01 G 4740
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000496, Benedenrijweg 9, 2981EB Ridderkerk, het restaureren van het dak

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Betreft: aanvraag op locatie Benedenrijweg 9, 2981EB Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000447, Verlengde Kerkweg 21, 2985AZ Ridderkerk, het verbouwen van een wonng tot overdekt schoolplein

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Betreft: aanvraag op locatie Verlengde Kerkweg 21, 2985AZ Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000517, Hogeweg 12, 2982TP Ridderkerk, het plaatsen van zonnepanelen op een caravanstalling

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Betreft: aanvraag op locatie RDK01 A 2880
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Kerksingel 18, 2981EH Ridderkerk - 2022-001566, het vervangen van een schuur

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Kerksingel 18, 2981EH Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving besloten besluit op omgevingsvergunning verlengen, Pretoriusstraat 1 t/m 23, 2987AJ Ridderkerk - 2022-002849, het vervangen van de kozijnen aan de voorgevel

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Pretoriusstraat 1, 2987AJ Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Korhoen 55, 2986CP Ridderkerk - 2023-000274, het verwijderen van een draagmuur en verbreden doorgang achterdeur

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Korhoen 55, 2986CP Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Zevenbergsedijkje 62, 2988CJ Ridderkerk - 2022-002804, het aanbrengen van damwanden, brug, toegangsweg en watergangen

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Zevenbergsedijkje 62, 2988CJ Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, RDK01 B 2989 Gorzenweg naast nr. 5 2984BN Ridderkerk - 2022-001728, het plaatsen van een zendmast

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie RDK01 B 2989
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving termijnverlenging 2022-002220, Sint Jorisplein 30b, 2981GC Ridderkerk

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Sint Jorisplein 30b, 2981GC Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vergadering Algemeen Bestuur BAR-organisatie 7 maart

[Gepubliceerd: 2023-02-22] Op dinsdag 7 maart is er een vergadering van het Algemeen Bestuur van de BAR-organisatie.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Collegebesluiten 14 februari 2023

[Gepubliceerd: 2023-02-21] Collegebesluiten 14 februari 2023
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

BIZ Winkelhart Ridderkerk gaat door

[Gepubliceerd: 2023-02-21] Op vrijdag 17 februari 2023 vond bij notariskantoor van Dongen onder toeziend oog van notaris Stivaktas de stemming van BIZ Winkelhart Ridderkerk plaats. De uitslag was positief, de BIZ kan de komende jaren door. Het bestuur van de Stichting BIZ Winkelhart Ridderkerk is blij met dit resultaat.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Uitnodiging ronde tafel circulair bouwen

[Gepubliceerd: 2023-02-21] Graag willen wij u uitnodigen om deel te nemen aan ons rondetafelgesprek over circulair bouwen. Wij nodigen u van harte uit voor onze Ronde Tafel op vrijdag 17 maart te Ridderkerk.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Uitnodiging Ondernemersborrel Lokaal Inkopen

[Gepubliceerd: 2023-02-20] Op donderdag 23 maart organiseert de gemeente Ridderkerk een Ondernemersborrel Lokaal Inkopen voor de ondernemers in Ridderkerk.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluiten van de raad

[Gepubliceerd: 2023-02-20] De raad heeft op donderdag 16 februari 2023 vergaderd. Kijk de vergaderingen terug via Raad in beeld. Lees verder voor de genomen besluiten.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000347, Boezemstraat 34, 2987BG Ridderkerk, het uitbreiden van de woning aan de achterzijde

[Gepubliceerd: 2023-02-20] Betreft: aanvraag op locatie Boezemstraat 34, 2987BG Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2023-000356, Rijksstraatweg 102r, 2988BL Ridderkerk, het plaatsen van een hekwerk en een poort

[Gepubliceerd: 2023-02-20] Betreft: aanvraag op locatie Rijksstraatweg 102r, 2988BL Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Sint Jorisstraat 2, 2981GA Ridderkerk - 2023-000252, het verbouwen van een bedrijfswoning naar zelfstandige woning

[Gepubliceerd: 2023-02-20] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Sint Jorisstraat 2, 2981GA Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Boerhaavestraat 41, 2984GA Ridderkerk - 2023-000241, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

[Gepubliceerd: 2023-02-20] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Boerhaavestraat 41, 2984GA Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving aanvraag Kapvergunning 2023-000386, Benedenrijweg 459c, 2983LA Ridderkerk, het kappen van een boom (eik)

[Gepubliceerd: 2023-02-20] Betreft: aanvraag op locatie Benedenrijweg 459c, 2983LA Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kennisgeving verleend besluit op Kapvergunning, Benedenrijweg 459c, 2983LA Ridderkerk - 2023-000386, het kappen van een boom (eik) ten behoeve van de nieuwbouw van de 'houtloods'

[Gepubliceerd: 2023-02-20] Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Benedenrijweg 459c, 2983LA Ridderkerk
Jaar: 2023 Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bouw Binnenrijk en renovatie sporthal Drievliet in volle gang

[Gepubliceerd: 2023-02-16] In Drievliet - Het Zand wordt druk gebouwd en verbouwd. De renovatie van sporthal Drievliet is in volle gang. Aan de andere kant van de Vlietlaan worden 133 koopwoningen gebouwd.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ridderkerk doneert voor slachtoffers aardbeving

[Gepubliceerd: 2023-02-16] De gemeente Ridderkerk doneert ťťn euro per inwoner voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en SyriŽ.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Financieel Serviceloket denkt graag mee

[Gepubliceerd: 2023-02-16] Financieel Serviceloket denkt graag mee
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Minicontainers met handvat naar de weg

[Gepubliceerd: 2023-02-16] Minicontainers met handvat naar de weg
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Herinrichting fiets- en voetpaden Donkerslootweg

[Gepubliceerd: 2023-02-15] De gemeente gaat de fietspaden en voetpaden langs de Donkerslootweg herinrichten. Tijdens een inloopbijeenkomst kunt u het eerste schetsontwerp hiervoor bekijken.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Collegebesluiten 7 februari 2023