Dossiers na Wob/Woo-verzoek Gemeente Hoeksche Waard

WSNP

WOO-verzoek over kopie van het volledige dossier WSNP aanvraag/onderzoek.
Verzoek: 2023-04-24 Besluit: 2023-05-23 werk Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Kosten centrale as Numansdorp

WOO-verzoek over kosten verkeersmaatregelen Rijksstraatweg, Burgemeester de Zeeuwstraat en Voorstraat te Numansdorp.
Verzoek: 2023-03-23 Besluit: 2023-05-16 ruimte en infrastructuur Documenten: 3
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Woo-verzoek over locatiestudie

Woo-verzoek over locatiestudie
Verzoek: 2023-04-05 Besluit: 2023-05-10 huisvesting Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Woo-verzoek advies commissie bezwaarschriften

Woo-verzoek over advies commissie bezwaarschriften betreffende de handhaving opstallen aan de Derde Kruisweg 1 en ong.
Verzoek: 2023-03-28 Besluit: 2023-05-03 recht Documenten: 3
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Woo-verzoek over bekabelingswerkzaamheden aan de Sluisjesdijk

Woo-verzoek over bekabelingswerkzaamheden aan de Sluisjesdijk
Verzoek: 2023-03-07 Besluit: 2023-04-14 ruimte en infrastructuur Documenten: 3
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Woo-verzoek GPS

Woo-verzoek GPS
Verzoek: 2023-04-03 Besluit: 2023-04-12 recht Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Woo-verzoek over verkeersbesluit Centrale As van Numansdorp

Woo-verzoek over verkeersbesluit Centrale As van Numansdorp
Verzoek: 2023-03-13 Besluit: 2023-04-03 ruimte en infrastructuur Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Woo-verzoek over bestemmingsplan Schenkeldijk

Woo-verzoek over bestemmingsplan Schenkeldijk
Verzoek: 2023-02-06 Besluit: 2023-03-24 ruimte en infrastructuur Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Woo-verzoek over een evenement dat plaatsvond op 27 augustus 2022

Verzoeker vraagt om informatie openbaar te maken over een ingediende melding van een evenement dat plaatsvond op 27 augustus 2022 en de bevestiging ervan.
Verzoek: 2022-12-28 Besluit: 2023-02-16 openbare orde en veiligheid Documenten: 5
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Woo-verzoek over APPM facturen

Verzoeker vraagt om informatie openbaar te maken over de door APPM gestuurde facturen van het Rapport Verbetering infrastructuur HWZW.
Verzoek: 2022-12-20 Besluit: 2023-01-20 ruimte en infrastructuur Documenten: 3
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Woo-verzoek over de Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes

Verzoeker vraagt om informatie openbaar te maken over de Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes.
Verzoek: 2022-12-09 Besluit: 2023-01-12 recht Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Woo-verzoek over de Laan van Heemstede

Verzoeker vraagt om informatie openbaar te maken over een extern juridisch advies over het bestemmingsplan Laan van Heemstede.
Verzoek: 2022-12-19 Besluit: 2023-01-10 recht Documenten: 4
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Woo-verzoek over de inwerkingtreding van straatnaambesluiten

Verzoeker vraagt om informatie openbaar te maken over de datum van <br /> inwerkingtreding van straatnaambesluiten en de wijze waarop voldaan wordt aan de <br /> formele en materiele eisen van de Algemene wet bestuursrecht.
Verzoek: 2022-11-23 Besluit: 2023-01-04 ruimte en infrastructuur Documenten: 8
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Woo-verzoek over de kwalitatieve verplichting van de Perengaard (oneven) in Nieuw-Beijerland

Verzoeker vraagt om inzage in de schriftelijke stukken die hebben geleid tot het opnemen van een kwalitatieve verplichting voor de inrichting van het talud in de koopaktes van de Perengaard (oneven) in Nieuw-Beijerland.
Verzoek: 2022-09-30 Besluit: 2022-11-29 ruimte en infrastructuur Documenten: 4
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Woo-verzoek over de woningbouw in de gebieden nabij de Admiraal Ruyterstraat 58-b - 58o, 48, Abel Tasmanstraat 2 - 4 en Karel Doormanstraat 63 in Oud-Beijerland

Verzoeker vraagt om inzage in de stukken en communicatie over de woningbouw in de gebieden nabij de Admiraal Ruyterstraat 58-b - 58o, 48, Abel <br /> Tasmanstraat 2 - 4 en Karel Doormanstraat 63 in Oud-Beijerland.
Verzoek: 2022-10-18 Besluit: 2022-11-24 ruimte en infrastructuur Documenten: 4
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Woo-verzoek over het handhavingsverzoek op de percelen PTH E 116 en MDM G 508

Verzoeker vraagt om inzage in informatie over het handhavingsverzoek van illegale opstallen op de percelen PTH E 116 en MDM G 508.
Verzoek: 2022-08-18 Besluit: 2022-11-21 ruimte en infrastructuur Documenten: 7
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Woo-verzoek over de risicoanalyse planschade inzake de aanleg van windpark Oude Maas.

Verzoeker vraagt om informatie over de risicoanalyse planschade inzake de aanleg van windpark Oude Maas.
Verzoek: 2022-10-18 Besluit: 2022-11-21 ruimte en infrastructuur Documenten: 3
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Woo-verzoek over ontsluitingsvariant Zuidwestelijk deel van de Hoeksche Waard

Verzoeker vraagt om informatie over een ontsluitingsvariant van het Zuidwestelijk deel van de Hoeksche Waard, namelijk via de Gebrokendijk te Goudswaard.
Verzoek: 2022-11-30 Besluit: 2022-11-15 ruimte en infrastructuur Documenten: 4
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Woo-verzoek over voetbalvereniging Zinkwegse Boys

Verzoeker vraagt om informatie over de aanleg van speelvoorzieningen, extra kleedkamers, vergroting van het parkeerterrein en een gesprek met een omwonende.
Verzoek: 2022-09-07 Besluit: 2022-11-09 ruimte en infrastructuur Documenten: 6
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Woo-verzoek over de Munnikendijk te Westmaas

Verzoeker vraagt om beschikbare informatie omtrent eventuele ongevallen aan de Munnikendijk.
Verzoek: 2022-10-11 Besluit: 2022-10-28 openbare orde en veiligheid Documenten: 5
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Woo-verzoek over het plan Scheepmakershaven te Oud-Beijerland

Verzoeker vraagt om informatie over het plan Scheepmakershaven te Oud-Beijerland.
Verzoek: 2022-09-27 Besluit: 2022-10-20 ruimte en infrastructuur Documenten: 6
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Woo-verzoek over de sloop van de wijk Oosterse Gorzen in Oud-Beijerland

Verzoeker vraagt om inzage in alle correspondentie die gerelateerd is aan de plannen voor renovatie dan wel sloop(meldingen) voor de wijk Oosterse Gorzen in Oud-Beijerland.
Verzoek: 2022-09-23 Besluit: 2022-10-13 ruimte en infrastructuur Documenten: 17
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Woo-verzoek over Tijdelijke Woonunit Beneden Molendijk Numansdorp

Verzoeker vraagt om informatie over het verlenen van een omgevingsvergunning voor een tijdelijke woonunit op de Beneden Molendijk in Numansdorp.
Verzoek: 2022-08-15 Besluit: 2022-10-10 huisvesting Documenten: 10
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Woo-verzoek over ontsluitingsvariant Zuidwestelijk deel van de Hoeksche Waard

Verzoeker vraagt om informatie over een ontsluitingsvariant van het Zuidwestelijk deel van de Hoeksche Waard, namelijk via de Bosweg.
Verzoek: 2022-08-24 Besluit: 2022-10-06 ruimte en infrastructuur Documenten: 4
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Woo-verzoek over Ooststraat 76-82 te Oud-Beijerland

Verzoeker(s) vragen om alle beraadslaging/communicatie met betrekking tot de verleende omgevingsvergunning betreffende Ooststraat 76-82 te Oud-Beijerland.
Verzoek: 2022-07-21 Besluit: 2022-09-29 huisvesting Documenten: 191
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Woo-verzoek over Tijdelijke Woonunit Beneden Molendijk Numansdorp

Verzoeker vraagt om drie documenten met betrekking tot het plaatsen van een tijdelijke woonunit op de Beneden Molendijk in Numandorp.
Verzoek: 2022-08-28 Besluit: 2022-09-26 huisvesting Documenten: 4
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Woo-verzoek over voetbalvereniging Zinkwegse Boys

Verzoeker vraagt om informatie over evenementen, exploitatievergunning, kunstgrasveld en verlichting van voetbalvereniging Zinkwegse Boys.
Verzoek: 2022-06-28 Besluit: 2022-08-02 openbare orde en veiligheid Documenten: 8
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Woo-verzoek over ontsluiten Leenheerenpolder

Verzoeker vraagt om verschillende documenten over de ontwikkeling en ontsluiting van de Leenheerenpolder, de aanwijzing en voorwaarden van het stiltegebied in het zuidwestelijk deel van de Hoeksche Waard, de omgevingsvergunning van uitbreiding van Kleinjan B.V.
Verzoek: 2022-02-21 Besluit: 2022-07-01 ruimte en infrastructuur Documenten: 11
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Woo-verzoek over vrachtverkeer Rustenburgstraat in Puttershoek

Verzoeker vraagt om de metingen V85 (team verkeer), het adviesrapport van de bouwkundige staat van de dijk en de geanonimiseerde inbreng van buurtbewoners op voorgenomen werkzaamheden (januari 2022).
Verzoek: 2022-05-06 Besluit: 2022-06-30 verkeer Documenten: 2
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Woo-verzoek over het voornemen om twee objecten in Zuid-Beijerland aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Verzoeker vraag om inzage in alle informatie die betrekking heeft op het voornemen om de objecten aan de Dorpsstraat 181 en 185 in Zuid-Beijerland aan te merken als gemeentelijk monument.
Verzoek: 2022-06-01 Besluit: 2022-06-28 cultuur en recreatie Documenten: 4
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Woo-verzoek over Derde Kruisweg 1 te 's-Gravendeel en Derde Kruisweg ongenummerd te Strijen

Verzoeker vraagt om verschillende documenten met betrekking tot de Derde Kruisweg 1 te 's-Gravendeel en Derde Kruisweg ongenummerd te Strijen.
Verzoek: 2022-04-22 Besluit: 2022-06-21 ruimte en infrastructuur Documenten: 10
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Woo-verzoek over de Havenverordeningen voor 2005

Woo-verzoek over alle Havenverordeningen en aanverwante beleidsstukken van de gemeente Cromstrijen van voor 2005 en beleidsstukken waarnaar in de Havenverordening 2005 wordt verwezen.
Verzoek: 2022-05-24 Besluit: 2022-06-20 ruimte en infrastructuur Documenten: 4
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Woo-verzoek over overeenkomst sloop woning Pesanthof Westmaas

Verzoeker vraagt om een afschrift van een overeenkomst over een woning in het gebied Pesanthof in Westmaas
Verzoek: 2022-05-03 Besluit: 2022-05-30 ruimte en infrastructuur Documenten: 3
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Woo-verzoek over de intentieovereenkomst Prinses Irenestraat 6 Oud-Beijerland

Woo-verzoek over de intentieovereenkomst tussen gemeente Hoeksche Waard en de andere partijen over de locatie Prinses Irenestraat 6 in Oud-Beijerland.
Verzoek: 2022-04-20 Besluit: 2022-05-16 ruimte en infrastructuur Documenten: 3
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

WOB-verzoek offerte Even Buiten

Verzoeker vraagt mondeling om de stukken van de offerte van de landschapsarchitect voor het project Even Buiten, Beneden-Oostdijk in Oud-Beijerland.
Verzoek: 2022-03-30 Besluit: 2022-04-14 ruimte en infrastructuur Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over de WOZ

Wob-verzoek over de WOZ in het openbaar openbaarmaking voor eenieder van reeds geproduceerde bescheiden besluiten, overzichten, correspondentie, interne notities en alle overige relevante stukken.
Verzoek: 2021-12-22 Besluit: 2022-01-12 financiŽn Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over een (stedenbouwkundige) visie m.b.t. locatie Scheepmakershaven 1 te Oud-Beijerland

Verzoek naar alle in de afgelopen 10 jaar aan het college/collegeleden geadviseerde documenten en/of in of door het college c.q. met de collegeleden besproken documenten en/of alle vastgelegde documenten betreffende het voorbereiden, vastleggen, of uitvoeren van een stedenbouwkundige visie met betrekking tot de locatie Scheepmakershaven 1 te Oud-Beijerland.
Verzoek: 2021-10-08 Besluit: 2021-12-23 ruimte en infrastructuur Documenten: 3
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over plaatsen Windmolenpark aan de Oude Maas

Verzoek om informatie over gemaakte afspraken met betrokken investeerders zoals Vattenfall, Eneco en Renewable Factory over windmolens en windmolenparken.
Verzoek: 2021-10-20 Besluit: 2021-12-23 natuur en milieu Documenten: 8
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over gegevens woonplaats wethouder H. van Waveren

Onderzoek woonplaatsen wethouders.
Verzoek: 2021-11-10 Besluit: 2021-12-22 bestuur Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over de grondslag van besluitvorming betreft het niet plaatsen van technische vragen gesteld door Raadsleden aan het college op de site

In het wob-verzoek wordt gevraagd om de volgende informatie: 1. De beslissing die aan het niet meer openbaar maken van de technische vragen en de antwoorden erop ten grondslag ligt. Hierbij wordt specifiek gevraagd naar: - de documenten, - het verslag van dit overleg en - de mail die hierover is gewisseld. 2. Alle technische vragen (ook de mondeling opgetekende) gesteld door raadsleden aan het college vanaf 1 september tot en met 31 oktober 2021 en de antwoorden daarop.
Verzoek: 2021-10-25 Besluit: 2021-12-20 bestuur Documenten: 7
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over (concessie) overeenkomsten voor wat betreft de exploitatie van rotonde- en lichtmastreclame

Wob-verzoek over (concessie) overeenkomsten tussen gemeente Hoeksche Waard en de C & W groep B.V. voor wat betreft de exploitatie van rotonde- en lichtmastreclame.
Verzoek: 2021-11-06 Besluit: 2021-12-20 financiŽn Documenten: 4
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over graafwerkzaamheden Heinenoord

Wob-verzoek betreft gegevens van firma's die op of omstreeks 29 oktober Wilhelminastraat 29 te Heinenoord graafwerkzaamheden hebben verricht.
Verzoek: 2021-11-17 Besluit: 2021-12-09 ruimte en infrastructuur Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over werkzaamheden ter hoogte van Vrijthofflaan 23 te Numansdorp

Wob-verzoek over welke firma's op of omstreeks 1 oktober 2021 ter hoogte van Vrijthofflaan 23 te Numansdorp hebben gewerkt voor het achterhalen van een kabelschade.
Verzoek: 2021-11-02 Besluit: 2021-11-16 ruimte en infrastructuur Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over keuze informeren klanten over einde indicatietermijn

Klanten worden niet proactief benaderd als hun Wmo-indicatie bijna afloopt (bijvoorbeeld bij begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke hulp), maar moeten zelf in de gaten houden wanneer deze eindigt. Waarom is hiervoor gekozen?
Verzoek: 2021-10-11 Besluit: 2021-10-27 zorg en gezondheid Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over vindplaats van relevante informatie openbare verlichting

Wob-verzoek betreft vindplaats van relevante informatie openbare verlichting (verzoek afgewezen).
Verzoek: 2021-06-16 Besluit: 2021-09-30 ruimte en infrastructuur Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek omtrent openbare verlichting

Wob-verzoek/informatieverzoek omtrent openbare verlichting
Verzoek: 2021-07-08 Besluit: 2021-09-21 ruimte en infrastructuur Documenten: 3
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over facturen

Wob-verzoek over afschrift van alle facturen die sinds 1 januari 2019 ontvangen zijn inzake inhuur externe dienstverleners in het kader van de lokale belastingheffing en/of uitvoering van de wet Woz
Verzoek: 2021-07-27 Besluit: 2021-09-21 financiŽn Documenten: 5
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over beleidsafspraken betreffende perceel Polderdijk 7 te Maasdam

Wob-verzoek om inzage in documenten, over beleidsafspraken betreffende perceel Polderdijk 7 te Maasdam
Verzoek: 2021-08-12 Besluit: 2021-09-16 ruimte en infrastructuur Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over schuren

Wob-verzoek over schuren eind Laan van Heemstede te Puttershoek percelen Puttershoek E 116 en Maasdam G 508
Verzoek: 2021-08-16 Besluit: 2021-08-31 ruimte en infrastructuur Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek omtrent openbare verlichting, smartcities, aanleggen van digitale en/of draadloze infrastructuren

Wob-verzoek omtrent informatie over openbare verlichting in de gemeente, smartcities, aanleggen van digitale en/of draadloze infrastructuren.
Verzoek: 2021-06-10 Besluit: 2021-07-29 ruimte en infrastructuur Documenten: 3
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over besluitvorming zonneweiden Heinenoord en overleg ENECO/A.S.R.

Wob-verzoek om alle documenten in de besluitvorming en verslagen rondom de aanleg van de zonneweide in Heinenoord.
Verzoek: 2021-05-07 Besluit: 2021-07-28 ruimte en infrastructuur Documenten: 10
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over HWwerkt aanvulling op eerder verzoek

Wob-verzoek naar aanleiding van de verstrekte informatie in een eerder verzoek over HWwerkt.
Verzoek: 2021-06-28 Besluit: 2021-07-23 werk Documenten: 7
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over de onderwerpen van alle Wob-verzoeken vanaf 23 juni 2019

Wob-verzoek over de onderwerpen van alle wob-verzoeken vanaf 23 juni 2019
Verzoek: 2021-06-23 Besluit: 2021-07-13 recht Documenten: 3
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over herstelkosten beschadigde rioolput door maaiwerkzaamheden

Opgave herstelkosten beschadigde rioolput en doorspuitput van gemeentelijke rioolpersleiding door maaiwerkzaamheden op 10 mei 2019, locatie hoek Molendijk/Jan Vollaardsweg, Zuid-Beijerland, naast in/uitrit, in opdracht van WSHD.
Verzoek: 2021-06-28 Besluit: 2021-07-09 ruimte en infrastructuur Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

WOB-verzoek over zendmast T-Mobile Randweg/Binnenpad te Oud-Beijerland

Verzoek om alle correspondentie: 1. (zowel schriftelijk als digitaal) tussen T-Mobile en de gemeente vanaf de eerste acties om te komen tot plaatsing van de huidige mast; 2. m.b.t. de komende verwijdering van de huidige mast en mogelijke plaatsing van een nieuwe zendmast; 4. Met de grondeigenaar over de huidige en/ of toekomstige mast 5. Tussen de gemeente en HW Wonen m.b.t. de huidige mast en mogelijke plaatsing op een van hun gebouwen.
Verzoek: 2021-04-14 Besluit: 2021-07-07 ruimte en infrastructuur Documenten: 2
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Wob-verzoek over bezwaar X van cafť De Vrije Wereld, op besluit op bezwaar met betrekking tot cafť X in Numansdorp van 21-01-2020

Wob-verzoek over bezwaar X van cafť De Vrije Wereld, op besluit op bezwaar met betrekking tot cafť X in Numansdorp van 21-01-2020
Verzoek: 2021-05-31 Besluit: 2021-07-05 recht Documenten: 4
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over leeftijdscategorieŽn HW Werkt

Wob-verzoek over de reden dat leeftijdscategorieŽn zijn ingevoegd in de caseloads van HW Werkt.
Verzoek: 2021-05-27 Besluit: 2021-06-23 werk Documenten: 3
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over participatie in de voormalige gemeente Binnenmaas aangaande 'Visie De Buitenzomerlanden'

Wob-verzoek over alle mogelijk vormen van participatie die hebben plaatsgevonden in de voormalige gemeente Binnenmaas aangaande 'Visie De Buitenzomerlanden'
Verzoek: 2021-05-03 Besluit: 2021-06-15 ruimte en infrastructuur Documenten: 6
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over herontwikkeling bestemmingsplan bij de watertoren 's-Gravendeel

Verzoek om alle documenten betreffende ontwerp dan wel wijziging of plannen tot herontwikkeling van het bestemmingsplan Bij de Watertoren, s-Gravendeel over de periode 1-6-2019 tot en met heden
Verzoek: 2021-03-09 Besluit: 2021-05-17 ruimte en infrastructuur Documenten: 4
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over onderzoek HW werkt

Wob-verzoek over onderzoek HW werkt
Verzoek: 2021-02-25 Besluit: 2021-04-22 werk Documenten: 6
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over factuur mediation

Wob-verzoek over (nota) factuur van de onkosten van de mediation
Verzoek: 2021-04-12 Besluit: 2021-04-15 financiŽn Documenten: 3
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek betreffende correspondentie over fonteinen, waterkunstwerken, fonteinbouw en fonteinonderhoud in de gemeente Hoeksche Waard

Wob-verzoek betreffende alle correspondentie (zowel schriftelijk, per email, als ook via alle andere beschikbare digitale en analoge middelen) vanaf 01-01-2020 tot heden over fonteinen, waterkunstwerken, fonteinbouw en fonteinonderhoud in de gemeente Hoeksche Waard.
Verzoek: 2021-01-19 Besluit: 2021-04-08 ruimte en infrastructuur Documenten: 12
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over participatiebijeenkomsten inzake plannen Visie Buitenzomerlanden

In het kader van de participatiebijeenkomsten die hebben plaatsgevonden in het kader van Visie Buitenzomerlanden, waaronder participatiebijeenkomst 2 die gehouden is op 20 januari 2020 wordt verzocht om Uitkomsten van deze avonden; notulen, verslag(en) en andere uitkomsten en bevindingen die deze avonden zijn verzameld.
Verzoek: 2021-01-27 Besluit: 2021-04-08 cultuur en recreatie Documenten: 3
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek Bartels Consultancy B.V. over WOZ

Wob-verzoek om openbaarmaking van reeds geproduceerde bescheiden, welke zien op de wijze van waardering in het kader van de WOZ.
Verzoek: 2020-12-22 Besluit: 2021-02-09 financiŽn Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over WOZ

Wob-verzoek over openbaarmaking van reeds geproduceerde bescheiden, welke zien op de wijze van waardering in het kader van de WOZ.
Verzoek: 2020-12-22 Besluit: 2021-02-09 financiŽn Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over overeenkomst tussen gemeente Hoeksche Waard en Reclanet

Wob-verzoek over inzage van overeenkomst tussen gemeente Hoeksche Waard en Reclanet voor wat betreft de exploitatie van lichtmastreclame.
Verzoek: 2020-12-15 Besluit: 2021-01-13 financiŽn Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over totstandkoming Regionale Energie Strategie

Wob-verzoek over informatie in het kader van de totstandkoming van de Regionale Energiestrategie.
Verzoek: 2020-06-09 Besluit: 2020-08-05 ruimte en infrastructuur Documenten: 9
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over werkzaamheden nabij Belcampohof 71 te Oud-Beijerland

Wob-verzoek over gegevens van de partij die op of omstreeks 31-10-2019 werkzaamheden heeft verricht nabij Belcampohof 71 te Oud-Beijerland.
Verzoek: 2020-07-31 Besluit: 2020-08-04 ruimte en infrastructuur Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over gemeentelijk onderzoek m.b.t. de levensvatbaarheid van lunchcafť Zonder Meer te Oud-Beijerland

Verzoek over gemeentelijk onderzoek uit 2018 met betrekking tot de levensvatbaarheid van lunchcafť Zonder Meer te Oud-Beijerland
Verzoek: 2020-06-30 Besluit: 2020-07-17 financiŽn Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over kosten van afscheidsfeesten van de voormalige gemeenten

Wob-verzoek over kosten van afscheidsfeesten van de voormalige gemeenten m.b.t. herindeling waaruit de gemeente is ontstaan. Het gaat hier om inzage in het totaal van de kosten van de afscheidsbijeenkomsten van de gemeente voor burgers, medewerkers, politici en anderen met een toelichting waar het geld aan is uitgegeven.
Verzoek: 2020-01-17 Besluit: 2020-04-30 financiŽn Documenten: 4
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over herinrichting Fortlaan

Wob-verzoek over herinrichting Fortlaan (het wegontwerp, het overzicht van de mogelijkheden voor het verbreden van de weg en de aanleg van een voetpad, de planning met betrekking tot het openstellen van de Fortlaan).
Verzoek: 2020-03-06 Besluit: 2020-04-15 ruimte en infrastructuur Documenten: 3
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over herstelbestemmingsplan bouw woning Laan van Heemstede te Puttershoek

Wob-verzoek over verzoek tot inzicht in informatie ten aanzien van het herstelbestemmingsplan bouw woning Laan van Heemstede (naast 60) te Puttershoek
Verzoek: 2019-11-18 Besluit: 2020-02-18 ruimte en infrastructuur Documenten: 7
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over stukken inzake bestuurlijke boetes die niet zijn opgelegd

Wob-verzoek over stukken t.a.v. de Kinderopvangorganisatie ABBW (Holding) / Partez Oud-Beijerland inzake besluitvorming omtrent bestuurlijke boetes die in 2018 niet zijn opgelegd.
Verzoek: 2020-01-16 Besluit: 2020-02-06 bestuur Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek Bartels Consultancy B.V. over WOZ c.a.

Wob-verzoek om openbaarmaking van reeds geproduceerde bescheiden, welke zien op de wijze van waardering in het kader van de WOZ.
Verzoek: 2019-12-24 Besluit: 2019-12-27 financiŽn Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over besluitvorming parkeerterrein Torensteepolder Numansdorp

Vragen met betrekking tot de besluitvorming van het parkeerterrein Torensteepolder te Numansdorp.
Verzoek: 2019-11-11 Besluit: 2019-12-19 ruimte en infrastructuur Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over documenten/gegevensdragers welstandsadviezen Binnenmaas

Wob-verzoek om binnen 4 weken alle documenten/gegevensdragers over welstandsadviezen gemeente Binnenmaas van 2014-2018 zoveel mogelijk digitaal aan te leveren.
Verzoek: 2019-11-06 Besluit: 2019-12-16 ruimte en infrastructuur Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek verkeerscirculatieplan Numansdorp

Wob-verzoek over bestuurlijke argumenten plaatsen poller verkeerscirculatieplan Numansdorp.
Verzoek: 2019-11-11 Besluit: 2019-12-05 verkeer Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over fietsverbinding vanuit de Torensteepolder te Numansdorp

Vragen over de fietsverbinding vanuit de Torensteepolder te Numansdorp
Verzoek: 2019-11-11 Besluit: 2019-12-05 verkeer Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over stikstofbesluit Raad van State

Wob-verzoek over alle documenten betreffende de gevolgen van het stikstofbesluit van de Raad van State van 29 mei 2019.
Verzoek: 2019-10-08 Besluit: 2019-11-28 bestuur Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over verkeerscirculatieplan (VCP) Numansdorp 2018

Wob-verzoek inhoudende: - Opdrachtomschrijving door de gemeente Cromstrijen van het verkeerscirculatieplan aan de opdrachtnemer; - Het verkeerscirculatieplan 2018.
Verzoek: 2019-11-05 Besluit: 2019-11-26 verkeer Documenten: 4
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over plannen tot aanleggen zonnepark in Piershil

Wob-verzoek over stukken, correspondentie en beleidskaders met betrekking tot plannen tot aanleggen zonnepark aan de Oud Piershilseweg in Piershil,
Verzoek: 2019-08-06 Besluit: 2019-10-14 ruimte en infrastructuur Documenten: 5
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

WOB-verzoek over aanstelling (voormalig) politici en bestuurders

WOB-verzoek over aanstelling (voormalig) politici en bestuurders
Verzoek: 2019-07-18 Besluit: 2019-10-10 bestuur Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over bestemmingsplan en notulen raadsvergaderingen inz. uitrit Industrieterrein Numansdorp Einsteinstraat met Rijksstraatweg (N488)

Wob-verzoek om notulen raadsvergaderingen over uitrit Industrieterrein Numansdorp Einsteinstraat met Rijksstraatweg (N488). Bestemmingsplan van over uitrit Industrieterrein Numansdorp Einsteinstraat met Rijksstraatweg (N488).
Verzoek: 2019-08-30 Besluit: 2019-10-03 ruimte en infrastructuur Documenten: 10
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over bomenkap N489

Wob-verzoek inzake bomenkap N489 om 'inzage te geven in besluitvorming, rapportage onderzoek, bomenschouw'
Verzoek: 2019-06-12 Besluit: 2019-08-29 natuur en milieu Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over notulen Monumentencommissie van de Gemeente Strijen van 4 april 2008

Wob-verzoek om afschrift van de notulen van de Monumentencommissie van de Gemeente Strijen van 4 april 2018.
Verzoek: 2019-02-28 Besluit: 2019-03-28 bestuur Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over Register van Verwerkingen in het kader van de AVG

Wob-verzoek over Register van Verwerkingen in het kader van de AVG van de voormalige gemeenten binnen de Hoeksche Waard.
Verzoek: 2019-02-14 Besluit: 2019-03-18 recht Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over wachtgeld onder oud-wethouders

Wob-verzoek over wachtgeld onder oud-wethouders
Verzoek: 2019-01-15 Besluit: 2019-02-12 financiŽn Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier