Dossiers na Wob/Woo-verzoek Ministerie Van Algemene Zaken

[Ingetrokken] Besluit Woo-verzoek voorbereiding toespraak minister-president 14 december 2020

[Gepubliceerd: 2023-05-19] [INGETROKKEN]
Besluit: 2023-05-19 ziekten en behandelingen
Downloads: Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek OneLove-campagne

[Gepubliceerd: 2023-05-09] Besluit op een verzoek om informatie uit de periode 1 oktober 2022 tot en met 14 december 2022 over de OneLove-campagne. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-03 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over contacten met Uber

[Gepubliceerd: 2023-05-02] Besluit op een verzoek om informatie over contacten met Uber. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-01 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aanvraag van Bristow

[Gepubliceerd: 2023-05-09] Besluit op een verzoek om informatie over aanvraag van Bristow. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-30 luchtvaart Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek export chiptechnologie naar China

[Gepubliceerd: 2023-04-25] Besluit op een verzoek om informatie over de export van chipmachines en chiptechnologie naar China. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-19 ondernemen Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek contacten met Uber

[Gepubliceerd: 2023-04-25] Besluit op een verzoek om informatie over contacten van onder anderen de minister-president met Uber. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-19 ondernemen Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie WK voetbal Qatar

[Gepubliceerd: 2023-04-25] Besluit op een verzoek om informatie over het WK voetbal in Qatar. Het gaat om correspondentie in de periode van 5 februari 2021 tot en met 7 november 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-19 recreatie Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit AZ Woo-verzoek contacten met Uber

[Gepubliceerd: 2023-04-25] Besluit van het ministerie van Algemene Zaken (AZ) op een verzoek om informatie over contacten van onder anderen de minister-president met Uber. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-19 ondernemen Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek niet-openbaren chatverkeer bewindspersonen

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Besluit op een verzoek om informatie over het niet-openbaren van chatverkeer tussen bewindspersonen en eenheid van kabinetsbeleid uit de periode mei 2021 tot en met 22 december 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-13 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over archiefstukken met inventarisnummers 6856-6859

[Gepubliceerd: 2023-04-25] Besluit op een verzoek om informatie over archiefstukken van het ministerie van Algemene Zaken. Specifiek om inventarisnummers 6856 tot en met 6859 van archief 2.03.01. Het verzoek is op 29 november 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-24 dienstensector Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

2e deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen offensief cyberprogramma

[Gepubliceerd: 2023-04-24] Deelbesluit op een verzoek om informatie over de Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma. Het verzoek is op 29 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-21 openbare orde en veiligheid Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verschillende strafdossiers

[Gepubliceerd: 2023-03-20] Besluit op een verzoek om informatie over verschillende strafdossiers in de periode 19 april 2021 tot en met 20 oktober 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-20 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over domeinnaamregister Rijksoverheid

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over het domeinnaamregister die door de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) worden beheerd en een lijst van alle domeinnamen die door de Rijksoverheid worden gebruikt voor het ontvangen dan wel versturen van externe e-mailcommunicatie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-20 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over informatie-uitwisseling over Cora van Nieuwenhuizen van Energie-Nederland

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Besluit op een verzoek om correspondentie van het ministerie van Algemene Zaken met en over Cora van Nieuwenhuizen van Energie-Nederland uit de periode 1 oktober 2021 tot en met 14 maart 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek noodregeling ex artikel 3:160 Wft

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over de noodregeling uit artikel 3:160 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) die De Nederlandsche Bank op 11 oktober 2009 heeft verzocht bij de rechtbank Amsterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-14 dienstensector Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over dienstreizen minister-president

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Besluit op een verzoek om overzichten van vliegreizen die de minister-president heeft gemaakt en van de voor de minister-president betaalde reis- en verblijfskosten voor bijeenkomsten van de Bilderbergconferentie en het World Economic Forum (WEF). Specifiek gaat het om overzichten van de periode van 2011 tot en met 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-09 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verkenning kabinetsformatie 2021 tussen Ollongren en Rutte

[Gepubliceerd: 2023-03-07] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van het digitale berichtenverkeer tussen verkenner/informateur K. Ollongren en minister-president Rutte over de verkenning en de (in)formatie over de vorming van een nieuwe coalitie over de periode 17 maart 2021 tot en met 10 januari 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-07 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over medewerking Minister-President en het ministerie van Algemene Zaken aan televisieprogramma Op1 van 26 september 2022

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Besluit op een verzoek om informatie over de medewerking van de Minister-President en het ministerie van Algemene Zaken aan de uitzending van het televisieprogramma Op1 van 26 september 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-23 media Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over uitvoering uitspraak betreffende wob-procedure Ongekend Onrecht

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Besluit op een verzoek om informatie over de uitvoering van de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland onder zaaknummer UTR 21 /3936. Deze uitspraak gaat over een wob-procedure tot openbaarmaking van stukken rondom de kabinetsreactie op de kinderopvangtoeslagaffaire: 'Ongekend Onrecht'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-15 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek gestelde handelingen in kader van zogenaamde geboortetrust

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Besluit op een verzoek om informatie over gestelde handelingen in het kader van de zogenaamde geboortetrust. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-26 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over opdrachtverstrekking aan de landsadvocaat

[Gepubliceerd: 2023-05-19] Besluit op een verzoek om informatie over de opdrachtbevestiging aan de landsadvocaat over de dagvaarding van de Nationale Bond Overheidszaken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-24 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek voorbereiding toespraak minister-president 14 december 2020

[Gepubliceerd: 2023-05-19] Besluit op een verzoek om informatie over de voorbereiding van de toespraak van minister-president Rutte van 14 december 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-22 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over notulen van de ministerraad met betrekking tot de kindertoeslagaffaire

[Gepubliceerd: 2023-05-19] Besluit op een verzoek om informatie over de notulen van de ministerraad met betrekking tot de kindertoeslagaffaire uit de periode van 5 november 2012 tot en met 15 januari 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-22 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over contacten met provider en contacten World Economic Forum (WEF)

[Gepubliceerd: 2023-04-12] Besluit op een verzoek om informatie over het contact tussen de provider en het ministerie van Algemene Zaken (AZ) over de sms-berichten van de minister-president en over het contact tussen AZ, de minister-president en het World Economic Forum (WEF) over de bijeenkomst in mei 2022 te Davos. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-21 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek rioolratten-video

[Gepubliceerd: 2022-11-28] Besluit op een verzoek om documenten over de zogeheten rioolratten-video. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-28 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over CRC-werkgroep

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Besluit op een verzoek om informatie over de werkgroep 'Reputatie en meetbaarheid' van de Commissie Rijksoverheidscommunicatie (CRC) en het project 'Woordvoerder van de Toekomst'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-07 Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de agenda's en de verslagen van de Voorlichtingsraad

[Gepubliceerd: 2023-05-19] Besluit op een verzoek om informatie over de agendas en de verslagen van de Voorlichtingsraad (VoRa) over de periode van 1 januari 2018 tot 9 maart 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-09 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Afghanistan

[Gepubliceerd: 2022-02-14] Besluit op een verzoek om openbaarmaking informatie over evacuatie en veiligheidssituatie Afghanistan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-14 Documenten: 13
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek thuiswerkadvies ministers en ambtenaren

[Gepubliceerd: 2023-03-14] Besluit op een verzoek om alle communicatie over het thuiswerken van het kabinet en ambtenaren rondom het coronabeleid. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-13 overheidspersoneel Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het vertrek van minister Van Nieuwenhuizen

[Gepubliceerd: 2021-11-29] Besluit op een verzoek om informatie over het vertrek van minister Van Nieuwenhuizen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-29 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek ontslag van staatssecretaris Keijzer

[Gepubliceerd: 2021-11-29] Besluit op een verzoek om informatie over het ontslag van staatssecretaris Keijzer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-29 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over benoeming en ontslag bewindspersonen 2021

[Gepubliceerd: 2021-11-25] Besluit op een verzoek om informatie over benoemingen en ontslag (voordrachten) van bewindspersonen in 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-25 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over agenda's en verslagen van CRC

[Gepubliceerd: 2021-11-25] Besluit op een Wob-verzoek om de agenda's en de verslagen van de Commissie Rijksoverheidscommunicatie (CRC). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-25 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de troon

[Gepubliceerd: 2021-11-12] Besluit op een verzoek om informatie over de troon. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-12 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de teruggave/overdracht Nederland na WO II en benoeming kabinet

[Gepubliceerd: 2021-11-12] Besluit op een verzoek om informatie over de teruggave/overdracht Nederland na WO II en benoeming kabinet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-12 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het woordvoerdersoverleg

[Gepubliceerd: 2021-10-27] Besluit op een verzoek om informatie over het woordvoerdersoverleg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-08-13 Besluit: 2021-10-27 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek notulen ministerraad over kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2021-10-15] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om documenten over de kinderopvangtoeslagaffaire. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-07 Besluit: 2021-10-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over benoeming personen in een demissionair kabinet

[Gepubliceerd: 2021-10-14] Besluit op een verzoek om informatie over de benoeming van personen in het demissionair kabinet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-08-12 Besluit: 2021-10-14 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over afschrift van brief aan voorzitter Europees Parlement

[Gepubliceerd: 2021-09-28] Besluit op een verzoek om informatie over een brief aan de voorzitter van het Europees Parlement. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-08-09 Besluit: 2021-09-28 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit AZ Wob-verzoek fraudezaak Pels Rijcken

[Gepubliceerd: 2021-09-16] Besluit van het ministerie van Algemene Zaken (AZ) op een verzoek om informatie over de fraudezaak bij landsadvocaat Pels Rijcken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-18 Besluit: 2021-09-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek kabinetsreactie op rapport 'Ongekend onrecht'

[Gepubliceerd: 2023-05-19] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend onrecht'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-09-15 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek notulen ministerraad over kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2021-08-30] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de kinderopvangtoeslagaffaire uit de notulen van een aantal ministerraden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-09 Besluit: 2021-08-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing AZ op bezwaar Wob-verzoek WK voetbal 2022

[Gepubliceerd: 2021-08-27] Beslissing van het ministerie van Algemene Zaken (AZ) op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om documenten over het wereldkampioenschap voetbal in Qatar in 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-07 Besluit: 2021-08-27 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over geldigheid frankeren met guldenpostzegel

[Gepubliceerd: 2021-08-31] Besluit op een verzoek om informatie over het voornemen om guldenpostzegels niet meer frankeergeldig te laten zijn. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-24 Besluit: 2021-08-25 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Nederlandse pensioenstelsel

[Gepubliceerd: 2021-07-15] Besluit op een verzoek om informatie afkomstig uit de ministerraad over de huidige Pensioenwet en het wetsvoorstel Toekomst pensioenen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-03 Besluit: 2021-07-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit AZ op Wob-verzoek over aanvraagwietteelt.nl

[Gepubliceerd: 2021-07-08] Besluit van het ministerie van Algemene Zaken (AZ) op een verzoek om informatie over de website aanvraagwietteelt.nl. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-10 Besluit: 2021-07-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over II KLM steunmaatregelenpakket

[Gepubliceerd: 2021-07-01] Besluit op een verzoek om informatie over II KLM steunmaatregelenpakket. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-07 Besluit: 2021-07-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over verbreding A-27

[Gepubliceerd: 2021-07-01] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 24 maart 2021 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over de verbreding van de A27.
Verzoek: 2021-03-24 Besluit: 2021-07-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek dwangsommen Wob AZ

[Gepubliceerd: 2021-07-01] Besluit op een verzoek om informatie over de door het ministerie van Algemene Zaken (AZ) verbeurde en betaalde dwangsommen na het niet tijdig beslissen op een Wob-verzoek. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-23 Besluit: 2021-07-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over kabinetsreactie op rapport Ongekend onrecht

[Gepubliceerd: 2021-06-07] Besluit op een verzoek om informatie over de kabinetsreactie op rapport 'Ongekend onrecht'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-19 Besluit: 2021-06-07 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over logboeken besprekingen WEF

[Gepubliceerd: 2021-05-28] Besluit op een verzoek om informatie over logboeken van vergaderingen/besprekingen met het World Economic Forum (WEF). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-08 Besluit: 2021-05-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over maatregelen stikstof- en PFAS-problematiek

[Gepubliceerd: 2021-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over maatregelen stikstof- en PFAS-problematiek. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-12-18 Besluit: 2021-03-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over WK-voetbal in Qatar

[Gepubliceerd: 2021-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over het wereldkampioenschap voetbal in Qatar in 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-08 Besluit: 2021-03-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over verbreding van de A-27

[Gepubliceerd: 2021-03-24] De minister van Algemene Zaken heeft op 24 maart 2021 een besluit genomen op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) inzake verbreding van de A-27.
Verzoek: 2021-03-08 Besluit: 2021-03-24 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over documenten kinderopvangtoeslagaffaire

[Gepubliceerd: 2021-03-17] Besluit op een verzoek om informatie over documenten van de kinderopvangtoeslagaffaire. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-21 Besluit: 2021-03-17 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bespreking van Wob en artikel 68 Grondwet in Secretarissen-Generaal Overleg

[Gepubliceerd: 2021-03-12] Besluit op een verzoek om informatie bespreking van de Wob en artikel 68 van de Grondwet in het Secretarissen-Generaal Overleg (SGO). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-24 Besluit: 2021-03-12 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek notulen ministerraad kinderopvangtoeslagaffaire

[Gepubliceerd: 2021-03-03] Besluit op een verzoek om informatie uit de notulen van de ministerraad over de kinderopvangtoeslagaffaire. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-26 Besluit: 2021-03-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over notulen ministerraad over kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2021-03-02] Besluit op een verzoek om informatie over vier vergaderingen van de ministerraad over de toeslagenaffaire. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-28 Besluit: 2021-03-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob verzoek over tickets vakantie Griekenland

[Gepubliceerd: 2021-02-23] Verzoek om informatie over documenten waarop de berichtgeving gebaseerd is dat de prinsessen Amalia en Alexia niet tegelijk met hun ouders, het koninklijk echtpaar, konden meevliegen vanuit Griekenland naar Nederland in oktober 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-20 Besluit: 2021-02-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek opdrachten campagnebureau BKB (AZ)

[Gepubliceerd: 2021-02-10] Besluit op een verzoek om informatie over campagnebureau BKB. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-19 Besluit: 2021-02-10 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over coronamaatregelen

[Gepubliceerd: 2020-12-02] Besluit op een verzoek om informatie over weken in aanloop naar de coronamaatregelen van 24 maart. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-03-26 Besluit: 2020-12-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over contacten tussen regeringen Nederland, Denemarken en Faeröer-eilanden over wijzigingen visserijbeleid

[Gepubliceerd: 2020-11-23] Besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen de Nederlandse overheid en de regeringen van Denemarken en de Faeröer-eilanden met betrekking tot destijds aanstaande wijzigingen in het visserijbeleid van de Faeröer-eilanden.
Besluit: 2020-11-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over visserijbeleid Faeröer Eilanden

[Gepubliceerd: 2020-11-23] Besluit op een verzoek om informatie over visserijbeleid Faeröer Eilanden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-09 Besluit: 2020-11-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over websites van de Rijksoverheid

[Gepubliceerd: 2020-11-19] De minister van Algemene Zaken heeft op 19 november 2020 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) inzake websites van de Rijksoverheid.
Verzoek: 2020-10-21 Besluit: 2020-11-19 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over voorgenomen vakantie Koning naar Griekenland

[Gepubliceerd: 2020-11-16] Besluit op een verzoek om informatie over de voorgenomen vakantie van de Koning naar Griekenland in oktober 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-20 Besluit: 2020-11-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over maatregelen Corona

[Gepubliceerd: 2020-10-07] Besluit op een verzoek om informatie over de verslagen van de ministerraad en de ministeriele commissie COVID-19 in aanloop naar de Corona-maatregelen van 24 maart 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-03-26 Besluit: 2020-10-07 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit AZ Wob-verzoek steunmaatregelen KLM

[Gepubliceerd: 2020-09-30] Besluit van het ministerie van Algemene Zaken (AZ) op een verzoek om alle communicatie en documentatie over de onderhandelingen, besprekingen en afspraken over de steunmaatregelen voor KLM, en meer in het bijzonder de totstandkoming van de bepalingen hierin over (verplichte aanpassing van) de arbeidsvoorwaarden bij KLM. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit over NGO-schepen in Middellandse Zee zoals Sea Watch

[Gepubliceerd: 2020-07-30] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over NGO-schepen in de Middellandse Zee zoals Sea Watch. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek behandeling Wob-verzoek over Shell (AZ)

[Gepubliceerd: 2020-07-28] Besluit van het ministerie van Algemene Zaken (AZ) op een verzoek om informatie over de behandeling van een eerder ingediend Wob-verzoek over Shell. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek geschenken minister-president

[Gepubliceerd: 2020-07-16] Besluit op een verzoek om informatie over geschenken die de minister-president heeft gekregen van bewindspersonen uit het buitenland in de periode 2016-2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over een bijeenkomst Catshuis inzake racisme

[Gepubliceerd: 2020-07-16] Besluit op een verzoek inzake documenten over een bijeenkomst Catshuis over racisme. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek strafrechtelijk onderzoek OPL245-zaak/Etosha (AZ)

[Gepubliceerd: 2020-07-01] Besluit van het ministerie van Algemene Zaken op een verzoek om informatie over de zogeheten OPL245-zaak, die verband houdt met het strafrechtelijk onderzoek tegen Shell onder de naam Etosha. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over artikel 119 Grondwet in relatie tot de kwestie Bomhoff

[Gepubliceerd: 2020-06-23] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over artikel 119 Grondwet in relatie tot de kwestie Bomhoff. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek ASML en exportvergunning

[Gepubliceerd: 2020-06-09] Besluit op een verzoek om alle documenten over ASML in combinatie met de term Extreme Ultraviolet (EUV) of exportvergunning China of exportkredietverzekering China. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek logboeken ambtenaren coronacrisis

[Gepubliceerd: 2020-06-09] Besluit op een verzoek om een kopie van alle logboeken die ministers en directeuren bijhouden over de crisisbeheersing rond COVID-19 vanaf 1 januari tot 1 mei 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek logboeken coronacrisis minister-president

[Gepubliceerd: 2020-06-09] Besluit op een verzoek om een kopie van alle logboeken die de minister-president bijhoudt over de crisisbeheersing rond COVID-19 vanaf 1 januari tot 1 mei 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over documenten correspondentie Urgenda (1)

[Gepubliceerd: 2020-05-13] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de correspondentie Urgenda-klimaatzaak over aanscherping van de emissiereductie in 2020 in de periode van januari 2012 tot maart 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-13 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek correspondentie Urgenda (2)

[Gepubliceerd: 2020-05-13] Besluit op een verzoek om correspondentie over de Urgenda-klimaatzaak met verschillende instanties en personen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-13 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit AZ Wob-verzoek ASML exportvergunning China

[Gepubliceerd: 2020-04-29] Besluit op een verzoek om documenten over het voornemen van ASML om technologie te exporteren naar China. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit verzoek is ingediend bij de ministeries van Algemene Zaken (AZ), Buitenlandse Zaken (BZ), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Defensie.
Besluit: 2020-04-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over verkeersboetes en verkeersmisdrijven uitgedeeld aan chauffeurs van dienstautos van bewindslieden en de hoogste ambtenaar van het ministerie

[Gepubliceerd: 2020-04-14] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over verkeersboetes en verkeersmisdrijven vanaf 2015 tot 11 februari 2020 in Nederland of in het buitenland uitgedeeld aan chauffeurs van dienstautos van bewindslieden en de hoogste ambtenaar van het ministerie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-14 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over sociale media bij niet aanvaard beleid

[Gepubliceerd: 2020-04-09] Besluit Wob-verzoek om informatie over sociale media bij niet aanvaard beleid. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-09 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek TechLeapNL (AZ)

[Gepubliceerd: 2020-03-31] Besluit op een verzoek om documenten over contacten tussen het ministerie van Algemene Zaken en TechLeapNL. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-31 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Haagse wethouders en gemeenteraadslid

[Gepubliceerd: 2020-03-05] Besluit Wob-verzoek Haagse wethouders en gemeenteraadslid
Besluit: 2020-03-05 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Aanvullend besluit Wob-verzoek Rapportage Vreemdelingenketen

[Gepubliceerd: 2020-02-20] Besluit op een verzoek om documenten over de Rapportage Vreemdelingenketen 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit is een aanvulling op het besluit van 23 januari 2020.
Besluit: 2020-02-20 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek AZ over informatievoorziening burgerslachtoffers

[Gepubliceerd: 2020-02-17] Besluit Wob-verzoek AZ over informatievoorziening burgerslachtoffers in Hawija en Mosul. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-17 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over documenten over de Rapportage Vreemdelingenketen 2018

[Gepubliceerd: 2020-01-23] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 van ministerie van Justitie en Veiligheid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-23 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Wob-besluit over domeinnaam coronacheck

De minister van Algemene Zaken heeft een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur over informatie over de registratie van de domeinnaam coronacheck.nl.
Besluit: 2021-11-10 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de televisietoespraak van 16 maart 2020

De minister van Algemene Zaken heeft een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur inzake de televisietoespraak die de minister-president op 16 maart 2020 gaf.
Besluit: 2021-10-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit op verzoek over de Tijdelijke wet maatregelen covid-19

De minister van Algemene Zaken heeft een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur inzake de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.
Besluit: 2021-10-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek Halix. mondkapjes en hulptroepen.nu

De minister van Algemene Zaken heeft een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur inzake Halix, mondkapjes en hulptroepen.nu.
Besluit: 2021-10-04 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake communicatiebeleid covid-19

De minister van Algemene Zaken heeft op 16 september 2021 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur inzake communicatiebeleid covid-19.
Besluit: 2021-09-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit op Wob-verzoek inzake communicatiebeleid covid-19

De minister van Algemene Zaken heeft op 28 mei 2021 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) inzake communicatiebeleid covid-19.
Besluit: 2021-09-20 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit coronamaatregelen

Beslissing op bezwaar Wob-besluit coronamaatregelen
Besluit: 2021-06-17 Documenten: 11
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit contact met VAN Kansspelen en het coronabeleid

De minister van Algemene Zaken heeft op 24 februari 2021 een besluit genomen inzake contact met VAN Kansspelen en het coronabeleid.
Besluit: 2021-03-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit inzake TV-uitzending EenVandaag en overleggen COVID-19

De minister van Algemene Zaken heeft op 24 februari 2021 een besluit genomen in reactie op een verzoek op grond van de Wob inzake een tv-uitzending van EenVandaag en overleggen over COVID-19.
Besluit: 2021-03-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over coronamaatregelen

Besluit op een verzoek om informatie over weken in aanloop naar de coronamaatregelen van 24 maart. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-12-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over naleving 1.5 meter-maatregelen huwelijksfeest minister Grapperhaus

De minister van Algemene Zaken heeft op 18 november 2020 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) inzake de naleving van de 1,5 meter maatregelen door minister Grapperhaus op zijn huwelijksfeest.
Besluit: 2020-11-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over maatregelen Corona

Besluit op een verzoek om informatie over de verslagen van de ministerraad en de ministeriele commissie COVID-19 in aanloop naar de Corona-maatregelen van 24 maart 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-07 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek logboeken ambtenaren coronacrisis

Besluit op een verzoek om een kopie van alle logboeken die ministers en directeuren bijhouden over de crisisbeheersing rond COVID-19 vanaf 1 januari tot 1 mei 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek logboeken coronacrisis minister-president

Besluit op een verzoek om een kopie van alle logboeken die de minister-president bijhoudt over de crisisbeheersing rond COVID-19 vanaf 1 januari tot 1 mei 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier