Dossiers na Wob/Woo-verzoek Ministerie Van Buitenlandse Zaken

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie BZ en andere partijen over David Icke

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen het ministerie van BZ met andere partijen over David Icke. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-26 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Openbaargemaakte documenten bij Besluit op Woo-verzoek over correspondentie BZ en andere partijen over David Icke

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Openbaargemaakte documenten bij het besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen het ministerie van BZ met andere partijen over David Icke. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-26 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek niet evacueren medewerkers ATVET

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Besluit op een verzoek om informatie over het uitsluiten van evacuatie van de medewerkers van het ATVET project in Afghanistan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-24 internationale betrekkingen Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de financiering van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS)

[Gepubliceerd: 2023-05-12] Besluit op een verzoek om informatie over de uitgaven die door/vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken aan the Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) zijn gedaan vanaf 2001 tot en met 17 januari 2023 en de afspraken of overeenkomsten die daarbij zijn gemaakt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-11 overheidsfinanciŽn Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over WK Qatar

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie over alestijnse Ngos tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Centrum Informatie en Documentatie IsraŽl (CIDI). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-03 recreatie Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek naar correspondentie tussen BZ-CIDI over Palestijnse Ngos

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie over Palestijnse Ngos tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Centrum Informatie en Documentatie IsraŽl (CIDI). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-03 ontwikkelingssamenwerking Documenten: 2
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Aanvullende besluiten BZ Woo-verzoeken WK Qatar

[Gepubliceerd: 2023-05-08] Besluiten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) op verzoeken om documenten over het wereldkampioenschap (WK) voetbal in Qatar. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo). Deze besluiten zijn een aanvulling op de besluiten van 31 maart 2023.
Besluit: 2023-05-03 rechten en vrijheden Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bezoek Geert Wilders aan Moskou 2018

[Gepubliceerd: 2023-05-08] Besluit op een verzoek om informatie over het bezoek van de heer Geert Wilders aan Moskou van 24 februari tot 3 maart 2018. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-02 inrichting van de overheid Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verbintenissen biologische diversiteit en klimaatverandering aangegaan in juni 1992 te Rio de Janeiro

[Gepubliceerd: 2023-04-24] Besluit op een verzoek om informatie over verbintenissen aangegaan in juni 1992 te Rio de Janeiro door Lubbers en Van den Broek over het Verdrag biologische diversiteit en het Raamverdrag van de Verenigde Naties over klimaatverandering. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-18 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op een Woo-verzoek inzake communicatie tussen Buitenlandse Zaken en de voorzitter van Energie-Nederland

[Gepubliceerd: 2023-04-07] Besluit op een verzoek om alle externe en interne communicatie tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van Energie-Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-04 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluiten BZ Woo-verzoeken WK Qatar

[Gepubliceerd: 2023-05-03] Besluiten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) op verzoeken om documenten over het wereldkampioenschap (WK) voetbal in Qatar. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-31 rechten en vrijheden Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op een Woo-verzoek over De Schilderkunst van Vermeer

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over de betrokkenheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij de niet geslaagde onderhandelingen met de Oostenrijkse counterparts over De Schilderkunst van Vermeer, dat door Oostenrijk niet wordt uitgeleend voor de naderende tentoonstelling in het Rijksmuseum. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid Woo).
Besluit: 2023-03-27 cultuur Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek strafbepaling ecocide

[Gepubliceerd: 2023-03-29] Besluit op een verzoek om informatie over de formulering van een strafbepaling over ecocide. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-24 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over "erkenning van de Armeense genocide"

[Gepubliceerd: 2023-03-24] Besluit op een verzoek om informatie over de "erkenning van de Armeense genocide". Het verzoek is op 3 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 22 maart 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-03-22 internationale betrekkingen Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over export van en exportvergunningen en exportkredietverzekeringen voor EUV/DUV lithografiemachines en -technologie van ASML naar China

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over de export van en exportvergunning(en) en exportkredietverzekeringen voor EUV/DUV lithografiemachines en -technologie van ASML alsook machines en technologie van ASMI naar China. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-14 ondernemen Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-/Woo-verzoek over uitvoering sancties tegen Rusland

[Gepubliceerd: 2023-03-15] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek om informatie over de uitvoering van sancties door Nederland tegen Rusland vanwege de oorlog met OekraÔne. Het bezwaar is gemaakt op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-10 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Aanvullende beslissing op bezwaar over de EU-Turkije deal

[Gepubliceerd: 2023-04-12] Aanvullende beslissing op bezwaar over de EU-Turkije deal. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-10 europese zaken Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op een Woo-verzoek inzake samenwerkingsprotocol Libanese grensagentschappen II

[Gepubliceerd: 2023-03-09] Besluit op een verzoek om informatie over een samenwerkingsprotocol ondertekend door het project Netherlands Assistance to Libanese Border Agencies en het Libanese leger.
Besluit: 2023-03-09 internationale betrekkingen Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op een Woo-verzoek inzake ongepubliceerde onderzoeksrapporten

[Gepubliceerd: 2023-03-03] Besluit op een verzoek om informatie over ongepubliceerde onderzoeksrapporten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-03 onbekend thema Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ingestelde sancties tegen Rusland na annexatie Krim

[Gepubliceerd: 2023-03-10] Besluit op een verzoek om informatie over sancties tegen Rusland, ingesteld naar aanleiding van de Russische annexatie van de Krim. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit, relevante artikelen Woo en inventarislijst openbaargemaakte documenten (PDF | 15 pagina's | 601 kB) Deel 1 van openbaargemaakte documenten (PDF | 124 pagina's | 12,1 MB) Deel 2 van openbaargemaakte documenten (PDF | 85 pagina's | 7,5 MB)
Besluit: 2023-03-01 internationale betrekkingen Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over financiŽle sancties tegen Rusland

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Besluit op een verzoek om informatie over verslagen van overleggen over de diverse financiŽle sancties die de Europese Unie heeft opgelegd tegen Rusland vanwege de militaire agressie van Rusland tegen OekraÔne. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-28 europese zaken Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over EPRM

[Gepubliceerd: 2023-02-28] Besluit op een verzoek om informatie over European Partnership for Responsible Minerals (EPRM) wat onder beheer is bij RVO. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-27 kenniseconomie Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verslag Fonds Kinderarbeid

[Gepubliceerd: 2023-02-28] Besluit op een verzoek om informatie over het verslag van het Fonds Kinderarbeid gemaakt door de Universiteit van Greenwich en dat aan RVO is verstuurd, evenals alle correspondentie tussen RVO en de Universiteit van Greenwich. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-27 kenniseconomie Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek aangepaste werkwijze gezinshereniging

[Gepubliceerd: 2023-03-06] Besluit op een verzoek om documenten over de aangepaste werkwijze voor nareizende gezinsleden van asielstatushouders uit de Kamerbrief van 26 augustus 2022 over de opvangcrisis. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-15 migratie Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het onderzoeksrapport van Proximities B.V. naar de banden tussen UAWC en PFLP

[Gepubliceerd: 2023-02-20] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoeksrapport van Proximities B.V. naar de banden tussen Union of Agricultural Workers Committee ((UAWC) en Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-15 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek ECER-website

[Gepubliceerd: 2023-03-06] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van alle informatie op de website van het Expertisecentrum Europees Recht (ECER). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-08 europese zaken Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Eerste deelbesluit op bezwaarschrift Wooverzoek LNG-project Mozambique

[Gepubliceerd: 2023-02-08] Eerste deelbesluit op bezwaarschrift over besluit op Woo-verzoek over een LNG-project in Mozambique. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-08 kenniseconomie Documenten: 6
Downloads: Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Woo-besluit over Aanspreekpunt PotentiŽle Buitenlandse Investeerders (APBI)

[Gepubliceerd: 2023-02-07] Beslissing op bezwaar tegen Woo-besluit over het Aanspreekpunt PotentiŽle Buitenlandse Investeerders (APBI), in de periode 1995 tot en met 9 augustus 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-02 belasting Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking rapport ICRC

[Gepubliceerd: 2023-02-07] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van een rapport van het Internationale Comitť van het Rode Kruis (ICRC). Specifiek om het rapport 'State Support to Parties to Armed Conflict: Observations and Recommendations on Better Protecting People Affected by Armed Conflict in the Middle East and Beyond' van 7 februari 2017. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-02 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Bijlagen III (deel 6 - 12) bij besluit op Woo-verzoek over samenwerkingsprotocol Libanese grensagentschappen

[Gepubliceerd: 2023-03-20] Bijlage III - Besluit Woo-verzoek Libanese grensagentschappen - deel 6
Besluit: 2023-02-01 internationale betrekkingen Documenten: 7
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over samenwerkingsprotocol Libanese grensagentschappen

[Gepubliceerd: 2023-03-20] Besluit op een verzoek om informatie over samenwerkingsprotocol Libanese grensagentschappen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-01 internationale betrekkingen Documenten: 6
Downloads: Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek oorlogsschip Prinsessan Sophia Albertina

[Gepubliceerd: 2023-01-30] Besluit op een verzoek om informatie over het Zweedse oorlogsschip Prinsessan Sophia Albertina. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-30 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en Vindicat atque Polit

[Gepubliceerd: 2023-01-23] Besluit op een verzoek om informatie over de samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en Vindicat atque Polit. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-23 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over subsidie of financieringsrelatie met Instituut Clingendael

[Gepubliceerd: 2022-12-23] Besluit op een verzoek om informatie over subsidie of een financieringsrelatie met Instituut Clingendael. Het verzoek is op van 1 juli 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-23 Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Chinese politiestations in Nederland

[Gepubliceerd: 2022-12-23] Besluit op een verzoek op informatie over Chinese politiebureaus in Nederland over de periode 1 januari 2017-4 november 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-23 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over levering militaire goederen

[Gepubliceerd: 2022-12-23] Besluit op Woo-verzoek over documenten die betrekking hebben op levering van militaire goederen aan OekraŌne. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-23 Documenten: 8
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek overleggen Chinabeleid

[Gepubliceerd: 2022-12-23] Besluit op een verzoek om de vergaderstukken van de Departementale China Werkgroep van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Interdepartementale China Werkgroep, het Groot China overleg en de Rijksbrede China Taskforce vanaf 1 januari 2019 tot 5 september 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-23 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoeken over NLA-programma SyriŽ

[Gepubliceerd: 2022-12-20] Besluit op verzoeken om informatie over het Non Lethal Assistance-programma (NLA-programma) in SyriŽ en uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken. De verzoeken zijn op 17 juni 2021 en 13 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-20 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoeken over DDR-deserteurs

[Gepubliceerd: 2022-11-23] Besluit op 2 verzoeken om informatie over de terugkeer van 2 DDR-deserteurs naar Nederland en over 1 specifieke DDR-deserteur. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over lidmaatschap Sigrid Kaag van Global Preparedness Monitoring Board

[Gepubliceerd: 2022-11-22] Besluit op een verzoek om informatie over het lidmaatschap van Sigrid Kaag van het Global Preparedness Monitoring Board (GPMB). Het verzoek werd op 5 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van de Woo is dit besluit genomen.
Besluit: 2022-11-22 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Koninkrijk Saoedi-ArabiŽ-beleid na Khashoggi

[Gepubliceerd: 2022-11-11] Besluit op Woo-verzoek over Koninkrijk Saoedi-ArabiŽ-beleid na Khashoggi
Besluit: 2022-11-11 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over African Parks

[Gepubliceerd: 2022-11-04] Besluit op een verzoek om informatie over African Parks en haar activiteiten in de periode van 1 januari 2004 tot en met 1 juni 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-04 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over dialoog BZ met VN-mensenrechtenraad

[Gepubliceerd: 2022-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over de dialoog van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) met de VN-mensenrechtenraad. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-28 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over visumvertegenwoordigingsovereenkomst tussen Nederland en Luxemburg

[Gepubliceerd: 2022-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over de basis-afspraken die Nederland en Luxemburg hebben vastgelegd voor wederzijdse vertegenwoordiging bij de afgifte van Schengenvisa op een aantal locaties wereldwijd en het overzicht van de locaties in Afrika waar Nederland visumaanvragen voor Luxemburg in behandeling neemt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-28 Documenten: 3
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over door PvEU gevoerde gesprekken handelsverdrag India

[Gepubliceerd: 2022-10-26] Besluit op een verzoek om informatie over door de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie (PvEU) gevoerde gesprekken over het handelsverdrag met India in de periode van 1 januari 2021 tot en met 3 oktober 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-26 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gesprekken met vertegenwoordigers van Danish Crown, COPA COGECA en European Meat Network

[Gepubliceerd: 2022-10-26] Besluit op een verzoek om informatie over door de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie (PvEU) gevoerde gesprekken met vertegenwoordigers van Danish Crown, COPA COGECA en European Meat Network in de periode van 1 januari 2021 tot en met 28 september 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-26 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over totstandkoming van het reisadvies Thailand

[Gepubliceerd: 2022-10-24] Besluit op een verzoek om informatie over totstandkoming van het reisadvies Thailand. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-24 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake voorbereiding stikstofdebat

[Gepubliceerd: 2022-10-17] Besluit op een verzoek om informatie over documenten ter voorbereiding op het debat van de minister van Buitenlandse Zaken van 23 augustus 2022 over de stikstofafspraken uit het regeerakkoord en over de koopkracht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-17 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen een Woo-besluit over de EU-Turkije deal

[Gepubliceerd: 2023-04-12] Beslissing op bezwaar tegen een Woo-besluit over de EU-Turkije deal. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-14 europese zaken Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek visumvertegenwoordiging door Oostenrijk in Kazachstan

[Gepubliceerd: 2022-10-04] Besluit op een verzoek om informatie over de afspraken die Nederland heeft met Oostenrijk over de behandeling van Schengenvisumaanvragen voor Nederland in Nur-Sultan (Kazachstan). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-04 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over begeleiding Nederlandse gedetineerden in buitenland

[Gepubliceerd: 2022-09-28] Besluit op een verzoek om informatie over de werkwijze, zoals vastgelegd in het Handboek Bedrijfsvoering Buitenlandse Zaken, bij begeleiding van in het buitenland gedetineerde Nederlandse staatsburgers. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-28 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over door PvEU gevoerde gesprekken met vertegenwoordigers bezorgdiensten

[Gepubliceerd: 2022-09-27] Besluit op een verzoek om informatie over door de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie (PvEU) gevoerde gesprekken met vertegenwoordigers van bezorgdiensten Uber, Deliveroo, Bolt, Wolt, Free Now, Delivery Hero en Glovo in de periode van 1 januari 2021 tot en met 17 augustus 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-27 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gesprekken tussen de Nederlandse ambassadeur in Moskou met de adviseur van Poetin

[Gepubliceerd: 2022-09-26] Besluit op een verzoek om informatie met betrekking tot gesprekken tussen de Nederlandse ambassadeur in Moskou met de adviseur van Poetin betreffende ontwikkelingen rondom de MH 17 naar aanleiding van het gesprek tussen de minister-president en de Russische leider Poetin op de G20-top in Hamburg in 2017. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-26 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek contacten BZ en VNO-NCW over IMVO

[Gepubliceerd: 2022-09-13] Besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) en VNO-NCW over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) in de periode 1 oktober 2020 tot en met 14 juni 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-13 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit BZ Woo-verzoek contacten met Pfizer

[Gepubliceerd: 2022-09-08] Besluit van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) op een verzoek om informatie over contacten van ambtsbekleders en personen werkzaam bij de overheid met personen die voorheen of heden werkzaam zijn bij het bedrijf Pfizer. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit BZ Woo-verzoek over Aanspreekpunt PotentiŽle Buitenlandse Investeerders

[Gepubliceerd: 2022-09-02] Besluit van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) op een verzoek om documenten over het Aanspreekpunt PotentiŽle Buitenlandse Investeerders over de periode 1995 tot en met 9 augustus 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie van plaatsen logo van het ministerie van BZ op website van de studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V.

[Gepubliceerd: 2022-08-25] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie van het plaatsen van het logo van het ministerie van Buitenlandse Zaken op de website van de studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-25 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoeken ontmoetingen Koningin MŠxima

[Gepubliceerd: 2022-08-23] Besluit op verzoeken om documenten over de ontmoetingen die Koningin MŠxima in haar rol van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling had met respectievelijk premier Modi van India en de Mexicaanse minister van FinanciŽn Urzua. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoeken rechtszaak Milieudefensie tegen Shell en communicatie met Milieudefensie en anderen

[Gepubliceerd: 2022-08-18] Besluit op verzoeken om stukken over de zaak Milieudefensie tegen Shell en communicatie met Milieudefensie en andere partijen. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-18 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over documenten die betrekking hebben op de totstandkoming reisadvies Thailand mei-juli 2022

[Gepubliceerd: 2022-08-16] Besluit op Woo-verzoek over documenten die betrekking hebben op de totstandkoming reisadvies Thailand mei-juli 2022
Besluit: 2022-08-16 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit op een Woo-verzoek inzake het bezoek van minister Hoekstra aan IsraŽl en de Palestijnse gebieden

[Gepubliceerd: 2022-08-15] Besluit op een verzoek om informatie over het bezoek van minister Hoekstra aan IsraŽl en de Palestijnse gebieden dat in het nieuwsartikel op www.nos.nl op 18 mei 2022 verscheen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-15 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over plaatsing belhokjes in Rijkskantoor

[Gepubliceerd: 2022-08-12] Besluit op een verzoek om informatie over de plaatsing van belhokjes in het Rijkskantoor aan de Rijnstraat 8 in Den Haag. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-12 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over artikel 15 van Verdrag tot bescherming rechten van mens en fundamentele vrijheden

[Gepubliceerd: 2022-08-10] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen Nederland en de secretaris-generaal van de Raad van Europa die vanwege artikel 15 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden tot stand is gekomen gedurende de periode 1 januari 2017 tot 4 augustus 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit BZ Wob-verzoek uitvoering sancties tegen Rusland

[Gepubliceerd: 2022-08-09] Besluit van de minister van Buitenlandse Zaken (BZ) op een verzoek om informatie over de uitvoering door Nederland van sancties tegen Rusland voor de oorlog in OekraÔne. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-09 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek financiŽle sancties tegen Rusland

[Gepubliceerd: 2022-08-09] Besluit op een verzoek om informatie over financiŽle sancties tegen Rusland voor de oorlog in OekraÔne. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-09 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 3 op Wob-verzoek over Afghanistan

[Gepubliceerd: 2022-08-05] Besluit op een verzoek om informatie over evacuatie en veiligheidssituatie Afghanistan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-05 Documenten: 9
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over afwijzing subsidieaanvraag

[Gepubliceerd: 2022-08-02] Besluit op een verzoek om informatie over de achterliggende verslaglegging met betrekking tot de afwijzing op een subsidieaanvraag met referentienummer DHIA22D017. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-02 Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek reisadvies Thailand 2017-2019

[Gepubliceerd: 2022-07-28] Besluit op een verzoek om alle informatie die de basis vormt voor het reisadvies voor Thailand van 2017 tot en met 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-28 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek correspondentie over gendergelijkheid en genderemancipatie

[Gepubliceerd: 2022-07-21] Besluit op een verzoek om correspondentie tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en het kantoor van Victor Madrigal-Borloz, onafhankelijke deskundige van de Verenigde Naties inzake bescherming tegen geweld en discriminatie op basis van seksuele geaardheid en genderidentiteit. Het verzoek gaat over de periode vanaf 1 januari 2019 tot heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-21 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over contact Rabobank en Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging EU

[Gepubliceerd: 2022-07-14] Besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen de Rabobank en de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-14 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek veiligheid Nederlanders in Rusland

[Gepubliceerd: 2022-07-13] Besluit op een verzoek om informatie over de veiligheid van Nederlanders en mensen die een band hebben opgebouwd met Nederland in Rusland, na de Russische invasie van OekraÔne. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-13 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gaswinning in Tanzania

[Gepubliceerd: 2022-07-12] Besluit op een verzoek om informatie over de Nederlandse betrokkenheid bij de ontwikkeling van de aardgasindustrie in Tanzania. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-12 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over de toegang tot Russische nieuwsbronnen

[Gepubliceerd: 2022-07-08] Besluit op een verzoek om informatie over de toegang tot de uitzendingen van Russische nieuwsbronnen RT en Sputnik. Het verzoek is op 5 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 8 juli 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-07-08 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over de herinneringsmedaille buitenlandse bezoeken

[Gepubliceerd: 2022-07-08] Besluit op een verzoek om informatie over de uitvoering van het Besluit Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken van 20 december 2000. Het verzoek is op 15 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 8 juli 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-07-08 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek subsidie voor activiteiten in Ghana

[Gepubliceerd: 2022-06-28] Besluit op een verzoek om informatie over een subsidie, die het ministerie van Buitenlandse Zaken in 2013 heeft toegekend aan Tahal Group B.V. voor activiteiten in Ghana. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-28 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over zaak-Agostinho EHRM

[Gepubliceerd: 2022-06-28] Besluit op een verzoek om informatie over de stukken die Nederland heeft ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in de zaak 39371/20 Duarte Agostinho and Others v. Portugal and Others. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-28 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over FMO-financiering van palmolieplantages in Democratische Republiek Congo

[Gepubliceerd: 2022-06-16] Besluit op een verzoek om informatie over de financiering door de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) van de onderneming Plantations et Huileries du Congo S.A. (PHC Feronia) in de Democratische Republiek Congo (DRC). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-16 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over reisadvies Thailand

[Gepubliceerd: 2022-06-08] Besluit op een verzoek om informatie over het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse zaken voor Thailand in de periode 1 januari 2021 - 26 april 2022. Het verzoek is op 26 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 8 juni 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-08 Documenten: 8
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over programma met Sigrid Kaag

[Gepubliceerd: 2022-05-10] Besluit op Wob-verzoek over een televisieprogramma met Sigrid Kaag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-05-10 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar besluit Wob-verzoek over (erkenning van) Armeense genocide

[Gepubliceerd: 2022-04-29] Beslissing op bezwaar tegen het besluit van de minister van Buitenlandse Zaken (BZ) op een verzoek om informatie over (de erkenning van) de Armeense genocide van 1915. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op een Wob-verzoek over besluit van de minister van SZW genoemde documenten afkomstig van ministerie van BZ over (erkenning van) Armeense genocide van 1915

[Gepubliceerd: 2022-04-29] Besluit op een verzoek over de in het besluit van 13 april 2022 van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid genoemde documenten van het ministerie van Buitenlandse Zaken over (de erkenning van) de Armeense genocide van 1915. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-verzoek over Afghanistan

[Gepubliceerd: 2022-04-29] Besluit op een verzoek om informatie over evacuatie en veiligheidssituatie Afghanistan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 8
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake het Tractatenblad

[Gepubliceerd: 2023-01-03] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van informatie betreffende de notawisseling met het Verenigd Koninkrijk inzake het Tractaat van Handel en Scheepvaart, 's-Gravenhage 27 oktober 1837 tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Verenigd Koninkrijk en Noord-lerland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-29 internationale betrekkingen Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek afhandeling Wob-verzoek naamswijziging MacedoniŽ

[Gepubliceerd: 2022-04-28] Besluit op een verzoek om documenten over de afhandeling van een eerder Wob-verzoek over de naamswijziging van de Republiek MacedoniŽ naar de Republiek Noord-MacedoniŽ. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-28 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek humanitaire vluchten uit CuraÁao en Aruba naar Venezuela

[Gepubliceerd: 2022-04-21] Besluit op een verzoek om alle correspondentie over het bezoek van Delcy Rodriguez aan officier Karim Khan, en documentatie waaruit blijkt dat het ministerie van Buitenlandse Zaken pogingen onderneemt om humanitaire vluchten vanuit CuraÁao en Aruba te realiseren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-21 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over NATO Civilian Personnel Regulations (NCPRs)

[Gepubliceerd: 2022-04-20] Besluit op een verzoek om informatie over de vergelijkbaarheid van de NATO Civilian Personnel Regulations (NCPRs) met het Nederlandse systeem van sociale zekerheid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2022-04-20 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit (Engelstalig) op Wob-verzoek over de gesprekkenlijst van PV EU 2020-2021

[Gepubliceerd: 2022-04-06] Besluit op een verzoek om informatie over de gesprekkenlijst van de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU (2020-2021). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2022-04-06 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op een Wob-verzoek inzake de zogenaamde Grote Mars van de Terugkeer

[Gepubliceerd: 2022-04-05] Besluit van de minister van Buitenlandse Zaken op een Wob-verzoek om informatie over de demonstraties in het kader van de zogenaamde Grote Mars van de Terugkeer, die plaatsvonden in of bij Gaza in 2018 en 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-05 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over erkenning genocide op Koerden

[Gepubliceerd: 2022-04-05] Besluit op een verzoek om informatie over de besluitvorming van de reactie op vragen van Kamerleden over de erkenning van de genocide op de Koerden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-05 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake NLA-programma

[Gepubliceerd: 2022-04-01] Besluit op een verzoek om openbaarmaking informatie inzake de afronding van het NLA-programma in SyriŽ.
Besluit: 2022-04-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een EU rapport over Gujarat (2002)

[Gepubliceerd: 2022-03-31] Besluit op een verzoek om informatie van een EU rapport over de gewelddadigheden die in februari en maart 2002 in Gujarat plaatsvonden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2022-03-31 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het World Economic Forum

[Gepubliceerd: 2022-03-31] Besluit op een verzoek om informatie over voorbereidingsdossiers, nota's en ambtelijke communicatie binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken die betrekking hebben op het World Economic Forum. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-31 Documenten: 12
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over overleg aanbod chartervlucht Kabul-Pakistan met evacuees Afghanistan

[Gepubliceerd: 2022-03-30] Besluit op Wob-verzoek over overleg aanbod chartervlucht Kabul-Pakistan met evacuees Afghanistan
Besluit: 2022-03-30 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar op Wob-verzoek over Exportkredietverzekering Mozambique LNG-project

[Gepubliceerd: 2022-03-28] Besluit op een verzoek om informatie over de exportkredietverzekering voor het Mozambique LNG-project. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het 2e deelbesluit wordt meegenomen met de afhandeling van dit bezwaar tegen het 1e deelbesluit.
Besluit: 2022-03-28 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek overeenkomsten met World Economic Forum

[Gepubliceerd: 2022-03-24] Besluit Wob-verzoek overeenkomsten met World Economic Forum
Besluit: 2022-03-24 Documenten: 10
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over naamswijziging MacedoniŽ

[Gepubliceerd: 2022-03-11] Besluit op een verzoek om informatie over het proces rondom de naamswijziging van de Republiek MacedoniŽ naar de Republiek Noord-MacedoniŽ. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-11 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-verzoek erkenning Armeense genocide

[Gepubliceerd: 2022-03-08] Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over (de erkenning van) de Armeense genocide van 1915 uit de periode 1 januari 2000 tot en met 29 augustus 2019. Dit 2e deelbesluit gaat om de documenten van het jaar 2000, uit fysieke archieven. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-08 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aanschaf nieuwe onderzeeboten

[Gepubliceerd: 2022-12-21] Besluit op een verzoek om informatie over de aanschaf van nieuwe onderzeeboten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-02 defensie Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over evacuatievlucht Afghanistan

[Gepubliceerd: 2022-02-14] Besluit op een verzoek om informatie over evacuatievlucht Afghanistan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-14 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over behandeling Oeigoeren door China

[Gepubliceerd: 2022-02-07] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 9 augustus 2021 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over 'de genocide die de Volksrepubliek China zou plegen op de Oeigoeren'.
Besluit: 2022-02-07 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoeken over samenwerkingsovereenkomsten Nederlandse overheid en het World Economic Forum (WEF)

[Gepubliceerd: 2022-02-02] Besluit op Wob-verzoeken over samenwerkingsovereenkomsten Nederlandse overheid en het World Economic Forum (WEF)
Besluit: 2022-02-02 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing BZ op bezwaar Wob-verzoek neerhalen MH17

[Gepubliceerd: 2022-01-27] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit van de minister van Buitenlandse Zaken (BZ) op een verzoek om informatie over het neerhalen van vlucht MH17. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-27 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over De Vaandeldrager van Rembrandt van Rijn

[Gepubliceerd: 2022-01-24] Besluit op een verzoek om informatie over het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt van Rijn over de periode 2016 tot en met 5 januari 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-24 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek schriftelijke inbreng Chagos Archipel

[Gepubliceerd: 2022-01-19] Besluit Wob-verzoek schriftelijke inbreng Chagos Archipel
Besluit: 2022-01-19 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Hybrid Power System Group (HPSG)

[Gepubliceerd: 2022-01-11] Besluit op Wob-verzoek over Hybrid Power System Group (HPSG)
Besluit: 2022-01-11 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over WK voetbal 2022 in Qatar

[Gepubliceerd: 2021-12-23] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 6 juli 2021 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over informatie over het WK voetbal dat in 2022 in Qatar wordt gehouden, over de periode 2010 c.q. 2012 tot 5 februari 2021.
Besluit: 2021-12-23 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek Chinabeleid

[Gepubliceerd: 2021-12-23] Besluit op een verzoek om documenten over de beleidsnotities 'Het Nederlandse China-beleid: investeren in Waarden en Zaken' (2013) en 'Nederland-China: Een nieuwe Balans' (2019). Dit deelbesluit gaat over de notitie 'Nederland-China: Een nieuwe Balans'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-23 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Cornelius Haga Lyceum

[Gepubliceerd: 2021-12-22] Besluit op een verzoek om documenten over het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-22 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit (Engelstalig) op Wob-verzoek over gevoerde gesprekken PV Nederland bij EU

[Gepubliceerd: 2021-12-10] Besluit op een verzoek om informatie over door de Permanente Vertegenwoordiging (PV) van Nederland bij de Europese Unie (EU) gevoerde gesprekken over digitaal beleid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-10 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit inzake Wob-verzoek over de heer Mola Nissi

[Gepubliceerd: 2021-12-10] Besluit inzake een Wob-verzoek over de heer Mola Nissi. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-10 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over mw. R. Post

[Gepubliceerd: 2021-12-08] Besluit op wob-verzoek over mw. R. Post. Mw. Post heeft ingestemd met het in behandeling nemen van dit verzoek. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-08 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over scheepswrak van VOC-schip 'Rooswijk'

[Gepubliceerd: 2021-12-01] Besluit op een verzoek om informatie over het VOC-schip 'Rooswijk' over de periode 1 januari 2010 tot en met 9 september 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek reisadvies ItaliŽ

[Gepubliceerd: 2022-12-21] Besluit op een verzoek om informatie over de wijziging van het reisadvies voor ItaliŽ van 8 augustus 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-30 internationaal Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek Chinabeleid

[Gepubliceerd: 2021-11-19] Besluit op een verzoek om documenten over de beleidsnotities 'Het Nederlandse China-beleid: investeren in Waarden en Zaken' (2013) en 'Nederland-China: Een nieuwe Balans' (2019). Dit deelbesluit gaat over de notitie 'Het Nederlands China-beleid: investeren in Waarden en Zaken'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-19 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Nederlandse inzet op LHBTI-dossier in GeorgiŽ

[Gepubliceerd: 2021-11-01] Besluit op een verzoek om informatie over de Nederlandse inzet voor LHBTI+ (Lesbisch, Homo, Biseksueel, Transgender, lntersekse) emancipatie in GeorgiŽ. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Nederlandse ambassade in Angola

[Gepubliceerd: 2023-01-10] Besluit op een verzoek om informatie over de Nederlandse ambassade in Luanda (Angola). Specifiek over de achtergrond van beslissingen van de Nederlandse overheid over een toegende subsidie aan Aquaculture Innovations onder het Private Sector Investeringsprogramma. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-01 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit op Wob-verzoek over projecten op het gebied van rechtstaat en veiligheid in Rwanda en Oeganda

[Gepubliceerd: 2021-10-29] Besluit op een verzoek om informatie over projecten op het gebied van rechtstaat en veiligheid in Rwanda en Oeganda. Het besluit bestaat uit twee separate deelbesluiten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-29 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deel 1 bijlagen bij deelbesluit op Wob-verzoek over projecten op het gebied van rechtstaat en veiligheid in Rwanda en Oeganda

[Gepubliceerd: 2021-10-29] Besluit op een verzoek om informatie over projecten op het gebied van rechtstaat en veiligheid in Rwanda en Oeganda. Het besluit bestaat uit twee separate deelbesluiten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-29 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Deel 2 bijlagen bij deelbesluit op Wob-verzoek over projecten op het gebied van rechtstaat en veiligheid in Rwanda en Oeganda

[Gepubliceerd: 2021-10-29] Besluit op een verzoek om informatie over projecten op het gebied van rechtstaat en veiligheid in Rwanda en Oeganda. Het besluit bestaat uit twee separate deelbesluiten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-29 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Deel 3 bijlagen bij deelbesluit op Wob-verzoek over projecten op het gebied van rechtstaat en veiligheid in Rwanda en Oeganda

[Gepubliceerd: 2021-10-29] Besluit op een verzoek om informatie over projecten op het gebied van rechtstaat en veiligheid in Rwanda en Oeganda. Het besluit bestaat uit twee separate deelbesluiten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-29 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Deel 4 bijlagen bij deelbesluit op Wob-verzoek over projecten op het gebied van rechtstaat en veiligheid in Rwanda en Oeganda

[Gepubliceerd: 2021-10-29] Besluit op een verzoek om informatie over projecten op het gebied van rechtstaat en veiligheid in Rwanda en Oeganda. Het besluit bestaat uit twee separate deelbesluiten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-29 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Deel 5 bijlagen bij deelbesluit op Wob-verzoek over projecten op het gebied van rechtstaat en veiligheid in Rwanda en Oeganda

[Gepubliceerd: 2021-10-29] Besluit op een verzoek om informatie over projecten op het gebied van rechtstaat en veiligheid in Rwanda en Oeganda. Het besluit bestaat uit twee separate deelbesluiten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-29 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Deel 6 bijlagen bij deelbesluit op Wob-verzoek over projecten op het gebied van rechtstaat en veiligheid in Rwanda en Oeganda

[Gepubliceerd: 2021-10-29] Besluit op een verzoek om informatie over projecten op het gebied van rechtstaat en veiligheid in Rwanda en Oeganda. Het besluit bestaat uit twee separate deelbesluiten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-29 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Deel 7 bijlagen bij deelbesluit op Wob-verzoek over projecten op het gebied van rechtstaat en veiligheid in Rwanda en Oeganda

[Gepubliceerd: 2021-10-29] Besluit op een verzoek om informatie over projecten op het gebied van rechtstaat en veiligheid in Rwanda en Oeganda. Het besluit bestaat uit twee separate deelbesluiten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-29 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Deel 8 bijlagen bij deelbesluit op Wob-verzoek over projecten op het gebied van rechtstaat en veiligheid in Rwanda en Oeganda

[Gepubliceerd: 2021-10-29] Besluit op een verzoek om informatie over projecten op het gebied van rechtstaat en veiligheid in Rwanda en Oeganda. Het besluit bestaat uit twee separate deelbesluiten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-29 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over PIB-aanvraag (Partners for International Business)

[Gepubliceerd: 2021-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over Partners for International Business-aanvraag door JV-events en andere toegekende aanvragen waarin Nooyen Manufacturing betrokken is geweest. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-28 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over lidmaatschap van Palestijnse Gebieden van VN, UNESCO en ICC

[Gepubliceerd: 2021-10-26] Besluit op een verzoek om informatie over de rol van Nederland bij stappen van de Palestijnse Gebieden om erkend te worden via de VN, UNESCO en door het Internationaal Strafhof (International Criminal Court, ICC). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-20 Besluit: 2021-10-26 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over afhandeling Wob-verzoek documentaire Sigrid Kaag: van Beiroet tot Binnenhof

[Gepubliceerd: 2021-10-01] Besluit op een verzoek om informatie over de afhandeling van een Wob-verzoek over de documentaire Sigrid Kaag: van Beiroet tot Binnenhof. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-07-08 Besluit: 2021-10-01 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over (voormalige) ambassadegebouw van de Democratische Republiek Congo

[Gepubliceerd: 2021-09-29] Besluit op een verzoek om informatie over het door de Democratische Republiek Congo in gebruik (geweest) zijnde gebouw (het voormalige ambassadegebouw) gelegen aan de Violenweg 2 te Den Haag. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-31 Besluit: 2021-09-29 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek subsidie voor activiteiten in Ghana

[Gepubliceerd: 2021-09-20] Besluit op een verzoek om informatie over een subsidie, die het ministerie van Buitenlandse Zaken in 2013 heeft toegekend aan Tahal Group B.V. voor activiteiten in Ghana. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-09-20 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Documenten 32-53 bij 1e deelbesluit Wob-verzoek subsidie voor activiteiten in Ghana

[Gepubliceerd: 2021-09-20] Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over een subsidie, die het ministerie van Buitenlandse Zaken in 2013 heeft toegekend aan Tahal Group B.V. voor activiteiten in Ghana. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-09-20 Documenten: 5
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over interview met minister Kaag

[Gepubliceerd: 2021-09-14] Besluit op een verzoek om informatie over het interview dat minister Sigrid Kaag aan Eva Jinek gaf ter bekendmaking van haar kandidatuur als D66-lijsttrekker. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-07-06 Besluit: 2021-09-14 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Sigrid Kaag en het programma Zomergasten

[Gepubliceerd: 2021-09-14] Besluit op een verzoek om informatie over Sigrid Kaag en het VPRO-programma Zomergasten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-07-26 Besluit: 2021-09-14 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over declaraties

[Gepubliceerd: 2021-09-14] Besluit op Wob-verzoek over declaraties. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-07-05 Besluit: 2021-09-14 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek exportkredietverzekering Mozambique LNG-project

[Gepubliceerd: 2021-09-06] Besluit op een verzoek om informatie over een exportkredietverzekering van Atradius voor het 'Mozambique LNG-project'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-07 Besluit: 2021-09-06 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek behandeling Oeigoeren door China

[Gepubliceerd: 2021-08-09] Besluit op een verzoek om informatie over "de genocide die de Volksrepubliek China zou plegen op de Oeigoeren". Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-07-12 Besluit: 2021-08-09 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit op Wob-verzoek over projecten op het gebied van rechtstaat en veiligheid in Oeganda en Rwanda

[Gepubliceerd: 2021-08-03] Besluit op een verzoek om informatie over projecten op het gebied van rechtstaat en veiligheid in Oeganda en Rwanda. Het besluit bestaat uit twee separate deelbesluiten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-08-03 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deel 1 bijlagen bij deelbesluit op Wob-verzoek over projecten op het gebied van rechtstaat en veiligheid in Oeganda en Rwanda

[Gepubliceerd: 2021-08-03] Besluit op een verzoek om informatie over projecten op het gebied van rechtstaat en veiligheid in Oeganda en Rwanda. Het besluit bestaat uit twee separate deelbesluiten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-08-03 Documenten: 5
Downloads: Volledig dossier

Deel 2 bijlagen bij deelbesluit op Wob-verzoek over projecten op het gebied van rechtstaat en veiligheid in Oeganda en Rwanda

[Gepubliceerd: 2021-08-03] Besluit op een verzoek om informatie over projecten op het gebied van rechtstaat en veiligheid in Oeganda en Rwanda. Het besluit bestaat uit twee separate deelbesluiten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-08-03 Documenten: 4
Downloads: Volledig dossier

Deel 3 bijlagen bij deelbesluit op Wob-verzoek over projecten op het gebied van rechtstaat en veiligheid in Oeganda en Rwanda

[Gepubliceerd: 2021-08-03] Besluit op een verzoek om informatie over projecten op het gebied van rechtstaat en veiligheid in Oeganda en Rwanda. Het besluit bestaat uit twee separate deelbesluiten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-08-03 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Deel 4 bijlagen bij deelbesluit op Wob-verzoek over projecten op het gebied van rechtstaat en veiligheid in Oeganda en Rwanda

[Gepubliceerd: 2021-08-03] Besluit op een verzoek om informatie over projecten op het gebied van rechtstaat en veiligheid in Oeganda en Rwanda. Het besluit bestaat uit twee separate deelbesluiten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-08-03 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Deel 5 bijlagen bij deelbesluit op Wob-verzoek over projecten op het gebied van rechtstaat en veiligheid in Oeganda en Rwanda

[Gepubliceerd: 2021-08-03] Besluit op een verzoek om informatie over projecten op het gebied van rechtstaat en veiligheid in Oeganda en Rwanda. Het besluit bestaat uit twee separate deelbesluiten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-08-03 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Deel 6 bijlagen bij deelbesluit op Wob-verzoek over projecten op het gebied van rechtstaat en veiligheid in Oeganda en Rwanda

[Gepubliceerd: 2021-08-03] Besluit op een verzoek om informatie over projecten op het gebied van rechtstaat en veiligheid in Oeganda en Rwanda. Het besluit bestaat uit twee separate deelbesluiten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-08-03 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek e-mails Nederlandse ambassadeur in Rwanda 2008 - 2012

[Gepubliceerd: 2021-07-30] Besluit op een verzoek over e-mails van de Nederlandse ambassadeur in Rwanda in de periode 2008 - 2012. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-06 Besluit: 2021-07-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Klaas de Jonge

[Gepubliceerd: 2021-07-08] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid in relatie tot de Nederlandse antropoloog Klaas de Jonge in de periode juli 1985 tot en met september 1987. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-07-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit over Soedan

[Gepubliceerd: 2021-07-07] Beslissing op bezwaar tegen een besluit op een verzoek om informatie over Soedan. Het verzoek om informatie gaat over de bilaterale betrekkingen tussen Nederland en Soedan met een focus op migratie en mensenrechten, het Khartoem Proces in het jaar 2018, een Soedanese oud-ambassadeur en contacten met de Soedanese diaspora in Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-07-06 Besluit: 2021-07-07 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over WK voetbal 2022 in Qatar

[Gepubliceerd: 2021-07-06] Besluit op een verzoek om informatie over het WK voetbal dat in 2022 in Qatar wordt gehouden, over de periode 2010 c.q. 2012 tot 5 februari 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-07-06 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek agenda's en verslagen Interdepartementaal Overleg Scheepswrakken

[Gepubliceerd: 2021-07-01] Besluit op een verzoek om informatie over regelgeving rondom amateurarcheologie en amateurduiken, en alle agenda's en verslagen van het Interdepartementaal Overleg Scheepswrakken uit de periode 1 januari 2009 tot en met 29 maart 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-09 Besluit: 2021-07-01 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit BZ Wob-verzoek contacten met Shell over Europese Gasrichtlijn en Nord Stream 2

[Gepubliceerd: 2021-07-01] Besluit BZ Wob-verzoek contacten met Shell over Europese Gasrichtlijn en Nord Stream 2
Verzoek: 2021-03-30 Besluit: 2021-07-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit BZ Wob-verzoek contacten met Gasunie over Europese Gasrichtlijn en Nord Stream 2

[Gepubliceerd: 2021-07-01] Besluit van de minister van Buitenlandse Zaken (BZ) op een verzoek om informatie over contact en ontmoetingen tussen het ministerie en N.V. Nederlandse Gasunie over de Europese Gasrichtlijn (2009/73/EC) en het gasinfrastructuurproject Nord Stream 2. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-30 Besluit: 2021-07-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit BZ Wob-verzoek contacten met Duitsland over Europese Gasrichtlijn en Nord Stream 2

[Gepubliceerd: 2021-07-01] Besluit van de minister van Buitenlandse Zaken (BZ) op een verzoek om informatie over contact en ontmoetingen tussen het ministerie en het Bondsministerie van Economische Zaken en Energie en het Bondsministerie van Buitenlandse Zaken over de Europese Gasrichtlijn (2009/73/EC) en het gasinfrastructuurproject Nord Stream 2. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-30 Besluit: 2021-07-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit BZ Wob-verzoek contacten met Nord Stream over Europese Gasrichtlijn en Nord Stream 2

[Gepubliceerd: 2021-07-01] Besluit van de minister van Buitenlandse Zaken (BZ) op een verzoek om informatie over contact en ontmoetingen tussen het ministerie en Nord Stream AG en Nord Stream 2 AG over de Europese Gasrichtlijn (2009/73/EC) en het gasinfrastructuurproject Nord Stream 2. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-30 Besluit: 2021-07-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit BZ Wob-verzoek over Werkgroep Energie van Gemengde Economische Commissie

[Gepubliceerd: 2021-07-01] Besluit van de minister van Buitenlandse Zaken (BZ) op een verzoek om informatie over de Werkgroep Energie van de Gemengde Economische Commissie in de periode 1 januari 2017 tot en met maart 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-23 Besluit: 2021-07-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over totstandkoming documentaire 'Sigrid Kaag: van Beiroet tot Binnenhof'

[Gepubliceerd: 2021-06-29] Besluit van de minister van Buitenlandse Zaken op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de documentaire 'Sigrid Kaag: van Beiroet tot Binnenhof'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-18 Besluit: 2021-06-29 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over een exportvergunning naar Egypte

[Gepubliceerd: 2021-06-03] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 2 december 2020 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over de vergunning voor export van militair materieel naar Egypte.
Verzoek: 2021-01-11 Besluit: 2021-06-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op een Wob-verzoek inzake Simpel Media, tv programmas Ontvoerd en Dossier Van den Heuvel

[Gepubliceerd: 2021-06-01] Besluit op een verzoek om informatie over de bemoeienis van het ministerie met de productie van het tv-programma Ontvoerd en het tv-programma Dossier van den Heuvel van Simpel Media. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Verzoek: 2021-03-26 Besluit: 2021-06-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over contacten en ontmoetingen tussen ministerie van Buitenlandse Zaken en Wintershall Holding GmbH

[Gepubliceerd: 2021-04-29] Besluit op een verzoek om informatie over informatie over contacten en ontmoetingen tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en Wintershall Holding GmbH inzake de Europese Gasrichtlijn (2009/73/EC) en gasinfrastructuurproject Nord Stream 2 gedurende de periode 1 januari 2017 tot 26 maart 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-30 Besluit: 2021-04-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek contacten Buitenlandse Zaken en EFET

[Gepubliceerd: 2021-04-29] Besluit Wob-verzoek contacten Buitenlandse Zaken en EFET
Verzoek: 2021-03-30 Besluit: 2021-04-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek erkenning Armeense genocide

[Gepubliceerd: 2021-04-28] Besluit op een verzoek om informatie over (de erkenning van) de Armeense genocide van 1915 uit de periode 1 januari 2000 tot en met 29 augustus 2019. Dit 1e deelbesluit gaat om de documenten digitale archieven. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-09-03 Besluit: 2021-04-28 Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Stichting Both ENDS

[Gepubliceerd: 2021-04-23] Besluit op een verzoek om informatie over contacten die tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en Stichting Both ENDS hebben plaatsgehad in de periode 1 januari 2016 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-24 Besluit: 2021-04-23 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over stichting Mayday Rescue en de Witte Helmen

[Gepubliceerd: 2021-04-15] Besluit op een verzoek om informatie over stichting Mayday Rescue en Syria Civil Defence (de Witte Helmen). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-04 Besluit: 2021-04-15 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek neerhalen vlucht MH17

[Gepubliceerd: 2021-04-14] Besluit op een verzoek om informatie over het neerhalen van vlucht MH17. Het verzoek ziet concreet op de manier van totstandkoming van de besluitvorming over het delen van informatie uit het strafrechtelijk onderzoek met de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Buitenlandse Zaken en het indienen van een interventie in de individuele klachtprocedures en het indienen van een statenklacht bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-14 Besluit: 2021-04-14 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over wereldkampioenschap voetbal in Qatar in 2022

[Gepubliceerd: 2021-04-09] Besluit op een verzoek om informatie over het wereldkampioenschap voetbal in Qatar in 2022, over de periode 1 januari 2011 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-05 Besluit: 2021-04-09 Documenten: 9
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op een Wob-verzoek inzake het visserijbeleid van de FaerŲer Eilanden

[Gepubliceerd: 2021-03-16] Besluit op een verzoek om informatie over de contacten tussen de Nederlandse overheid en de regeringen van Denemarken en de FaerŲer Eilanden inzake de rond 2017 voorgenomen wijzigingen in het visserijbeleid van de FaerŲer Eilanden.
Verzoek: 2020-10-08 Besluit: 2021-03-16 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit inzake Wob-verzoek onderzoek erkenning Kosovo

[Gepubliceerd: 2021-03-15] Besluit inzake een Wob-verzoek over het onderzoek naar de erkenning van Kosovo. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Verzoek: 2020-10-19 Besluit: 2021-03-15 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over fiscale behandeling van personen

[Gepubliceerd: 2021-03-05] Besluit op een verzoek om informatie over de fiscale behandeling van personen betrokken bij de verdediging van verdachten voor de in Nederland gevestigde internationale (straf-) hoven en tribunalen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-15 Besluit: 2021-03-05 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over visum langeafstandsrelaties

[Gepubliceerd: 2021-03-04] Besluit op een verzoek om informatie over het aanvragen van een visum voor langeafstandsrelaties in Nur-Sultan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-18 Besluit: 2021-03-04 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek opdrachten campagnebureau BKB (BZ)

[Gepubliceerd: 2021-02-17] Besluit op een verzoek om informatie over campagnebureau BKB. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-19 Besluit: 2021-02-17 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit inzake Wob-verzoek Kmar-project Athens Airport

[Gepubliceerd: 2021-02-09] Besluit inzake een Wob-verzoek over het Kmar-project op het internationale vliegveld van Athene. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Verzoek: 2020-11-18 Besluit: 2021-02-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ontmoetingen tussen vertegenwoordigers Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in EU en Shell

[Gepubliceerd: 2021-02-03] Verzoek om informatie over ontmoetingen tussen vertegenwoordigers van de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in de EU en Shell. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Verzoek: 2020-11-30 Besluit: 2021-02-03 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake de ontmoeting tussen de Plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger (PlvPV) en Nord Stream 2

[Gepubliceerd: 2021-02-03] Verzoek om informatie over de ontmoeting tussen de Plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger (PlvPV) en Nord Stream 2 op 21 januari 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Verzoek: 2020-11-30 Besluit: 2021-02-03 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek fusieproces Netherlands Food Partnership

[Gepubliceerd: 2021-01-29] Besluit op Wob-verzoek fusieproces Netherlands Food Partnership
Verzoek: 2020-10-08 Besluit: 2021-01-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek fusieproces Netherlands Food Partnership

[Gepubliceerd: 2021-01-29] Besluit op Wob-verzoek fusieproces Netherlands Food Partnership
Verzoek: 2020-10-08 Besluit: 2021-01-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten

[Gepubliceerd: 2020-12-18] Besluit op een verzoek om informatie over subsidie aan het Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2019 - 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-08-12 Besluit: 2020-12-18 Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over reisadvies voor China door COVID-19

[Gepubliceerd: 2020-12-17] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van het reisadvies voor China door het coronavirus. Het gaat om de periode 10 februari 2020 -19 maart 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-03-30 Besluit: 2020-12-17 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Thematisch Ambtsbericht Rwanda 2016

[Gepubliceerd: 2020-12-16] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van het Thematisch Ambtsbericht Rwanda 2016. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-01-06 Besluit: 2020-12-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over contacten Ministerie van Buitenlandse Zaken met Digivox in het bijzonder over de buitenlandse handel

[Gepubliceerd: 2020-12-15] Besluit op een verzoek om informatie over de contacten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken met het bedrijf Digivox in het bijzonder over de buitenlandse handel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-03-16 Besluit: 2020-12-15 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek contacten Buitenlandse Zaken met Fox-IT

[Gepubliceerd: 2020-12-15] Besluit op een verzoek om informatie over de contacten van het ministerie van Buitenlandse Zaken met het bedrijf Fox-IT in de periode 2014-2019. Het gaat met name om contacten over buitenlandse handel. Het is een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-03-16 Besluit: 2020-12-15 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek contacten Buitenlandse Zaken met Group2000

[Gepubliceerd: 2020-12-15] Besluit Wob-verzoek contacten Buitenlandse Zaken met Group2000
Verzoek: 2020-03-16 Besluit: 2020-12-15 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over hervestiging migranten op Griekse vasteland

[Gepubliceerd: 2020-12-15] Besluit op een verzoek om informatie over de hervestiging van migranten op het Griekse vasteland met Nederlandse ondersteuning/middelen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-30 Besluit: 2020-12-15 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek repatriŽring Nederlanders uit Marokko

[Gepubliceerd: 2020-12-09] Besluit op een verzoek om informatie over repatriŽring van Nederlanders uit Marokko in verband met de coronapandemie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-04-29 Besluit: 2020-12-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aankoop medische middelen COVID-19

[Gepubliceerd: 2020-11-19] Besluit op een verzoek om informatie over de rol van het ministerie van Buitenlandse Zaken bij de aankoop van medische middelen in het buitenland in de periode tot en met 11 juni 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-03-30 Besluit: 2020-11-19 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek communicatie met stichting CIJA

[Gepubliceerd: 2020-11-17] Besluit Wob-verzoek communicatie met stichting CIJA
Verzoek: 2020-06-24 Besluit: 2020-11-17 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bezoeken en terugkeerbeleid Marokko

[Gepubliceerd: 2020-11-13] Besluit op een verzoek om informatie over Marokko. Concreet gaat het om informatie over (geplande) bezoeken aan Marokko en het terugkeerbeleid voor uitgeprocedeerde asielzoekers uit Marokko. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-12-16 Besluit: 2020-11-13 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over reisadvies KroatiŽ

[Gepubliceerd: 2020-11-06] Besluit op een verzoek om informatie over wijziging van het reisadvies naar KroatiŽ op 21 juli 2020 als gevolg van de crisis rondom het coronavirus. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-08 Besluit: 2020-11-06 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het Internationaal Strategisch Overleg

[Gepubliceerd: 2020-10-30] Besluit op een verzoek om informatie over het Internationaal Strategisch Overleg (ISO NL). Het ISO NL is een publiek-privaat overleg op strategisch niveau en richt zich op 1) internationaal ondernemen en internationaal-economische vraagstukken en 2) op coŲrdinatie van de publiek-private inspanningen op strategisch niveau. In het ISO NL zijn verschillende partijen vertegenwoordigd. De ministers van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Economische Zaken en Klimaat nemen op uitnodiging deel aan het overleg.
Verzoek: 2020-06-11 Besluit: 2020-10-30 Documenten: 5
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over gesprekken met belangenvertegenwoordigers op de PV EU (Engelstalig)

[Gepubliceerd: 2020-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over gesprekken met belangenvertegenwoordigers die op de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de EU (PV EU) hebben plaatsgevonden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Verzoek: 2020-07-02 Besluit: 2020-10-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek Staatsbezoeken VK en IndonesiŽ

[Gepubliceerd: 2020-10-23] Besluit op een verzoek om informatie over de kosten van de staatsbezoeken aan het Verenigd Koninkrijk en IndonesiŽ. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-10-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onderhandelingen TTIP

[Gepubliceerd: 2020-10-23] Besluit Wob-verzoek onderhandelingen TTIP
Besluit: 2020-10-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek VN Treaty Bodies

[Gepubliceerd: 2020-10-19] Besluit Wob-verzoek VN Treaty Bodies
Besluit: 2020-10-19 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit inzake Wob-verzoek Adopties uit HaÔti 1980 - 1995

[Gepubliceerd: 2020-10-16] Besluit inzake een Wob-verzoek over adopties uit HaÔti in de periode 1980 1995. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Green Safari project (deelbesluit 2) (deel 2)

[Gepubliceerd: 2020-10-16] Besluit op een verzoek om informatie over Green Safari project. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-16 Documenten: 7
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Green Safari project (deelbesluit 2) (deel 1)

[Gepubliceerd: 2020-10-16] Besluit op een verzoek om informatie over Green Safari project. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-16 Documenten: 10
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de Genocide Fugitive Tracking Unit (GFTU)

[Gepubliceerd: 2020-09-30] Besluit op een verzoek om informatie over documenten met betrekking tot de Genocide Fugitive Tracking Unit (GFTU). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-30 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit inzake Wob-verzoek RepatriŽring Venezolanen vanuit Aruba

[Gepubliceerd: 2020-09-30] Besluit inzake een Wob-verzoek over de repatriŽring van Venezolanen vanuit Aruba. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het Khartoum Process

[Gepubliceerd: 2020-09-30] Besluit op een verzoek om informatie over het Khartoum Process. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-09-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over asiel en terugkeer Soedan

[Gepubliceerd: 2020-09-29] Besluit op een verzoek om informatie over asiel en terugkeer met betrekking tot Soedan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake het voorkomen van de vernietiging van een lading varkenspoten in pekel in Liberia

[Gepubliceerd: 2020-09-23] Besluit met bijlage op een verzoek om informatie over het voorkomen van de vernietiging van een lading varkenspoten in pekel in Liberia. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-23 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Rijksintern Bericht 14 mei 2019

[Gepubliceerd: 2020-09-23] Besluit op een verzoek over het Rijksintern Bericht van 14 mei 2019, afkomstig van de Nederlandse vertegenwoordiging in Koeweit. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Green Safari project (deelbesluit 1)

[Gepubliceerd: 2020-09-21] Besluit op een verzoek om informatie over Green Safari project. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-21 Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over mensenrechtenactivist Munir Said Thalib

[Gepubliceerd: 2020-09-21] Besluit op een verzoek om informatie over de vermoorde mensenrechtenactivist Munir Said Thalib. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-21 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake het programma FOBO

[Gepubliceerd: 2020-09-18] Besluit met bijlagen op een verzoek om informatie over het programma FOBO. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-09-18 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek ngo-schepen die opereren in de Middellandse Zee

[Gepubliceerd: 2020-08-26] Besluit op een verzoek om informatie over schepen van niet-gouvernementele organisaties (ngos) die opereren in de Middellandse zee. Zoals Sea Watch 3, Lifeline, Sea fuchs en Sea Eye. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-26 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over communicatie tussen Stichting The Rights Forum en het ministerie van Buitenlandse Zaken 2009-2020

[Gepubliceerd: 2020-08-20] Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie tussen Stichting The Rights Forum en het ministerie van Buitenlandse Zaken in de jaren 2009-2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-20 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over due diligencebeleid BZ en subsidieovereenkomst UAWC

[Gepubliceerd: 2020-08-19] Besluit op een verzoek om informatie over het due diligencebeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), en de toepassing hiervan voor het sluiten van de subsidieovereenkomst in 2013 en de subsidieovereenkomst in 2017 met de Union of Agricultural Workers Committee (UAWC). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-19 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek International Holocaust Remembrance Alliance

[Gepubliceerd: 2020-08-10] Besluit op Wob-verzoek International Holocaust Remembrance Alliance
Besluit: 2020-08-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over EU-investeringen in Eritrea

[Gepubliceerd: 2020-08-06] Besluit op een verzoek om informatie over EU-investeringen in Eritrea. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-06 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek uitlevering persoon aan Rwanda

[Gepubliceerd: 2020-08-04] Besluit op een verzoek om informatie over de asielaanvraag en uitlevering aan Rwanda van een persoon. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-04 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek integriteitsschendingen bij BZ

[Gepubliceerd: 2020-07-30] Besluit op een verzoek om informatie over (vermoedens van) integriteitsschendingen door medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) en ingehuurde externen, in de periode 2010 tot 27 januari 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-30 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek geschenken bewindspersonen Buitenlandse Zaken

[Gepubliceerd: 2020-07-17] Besluit op een verzoek om informatie over geschenken die de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking hebben gekregen van bewindspersonen uit het buitenland in de periode 2016-2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-17 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek strafrechtelijk onderzoek OPL245-zaak/Etosha (BZ)

[Gepubliceerd: 2020-07-16] Besluit van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op een verzoek om informatie over de zogeheten OPL245-zaak, die verband houdt met het strafrechtelijk onderzoek tegen Shell onder de naam Etosha. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op bezwaar Wob over interlandelijke adopties Sri Lanka 1979-1993

[Gepubliceerd: 2020-07-15] Besluit op een bezwaar over interlandelijke adopties Sri Lanka in de periode 1979-1993. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-15 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek IBO OekraÔne

[Gepubliceerd: 2020-06-17] Besluit op een verzoek om informatie over de investeringsbeschermingsovereenkomst (IBO) met OekraÔne. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-17 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over verkeersboetes dienstautos vanaf 2015

[Gepubliceerd: 2020-06-08] Besluit op een verzoek om alle verkeersboetes en verkeersovertredingen vanaf 2015 in Nederland of het buitenland van (chauffeurs van) dienstautos van bewindspersonen en de hoogste ambtenaar van het ministerie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Soedan

[Gepubliceerd: 2020-05-26] Besluit op een verzoek om informatie inzake Soedan. Het besluit ziet concreet op informatie over de bilaterale betrekkingen tussen Nederland en Soedan met een focus op migratie en mensenrechten, het Khartoem Proces in het jaar 2018, een Soedanese oud-ambassadeur en contacten met de Soedanese diaspora in Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-05-26 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aanhouding en uitlevering

[Gepubliceerd: 2020-05-19] Besluit op een verzoek om informatie over aanhouding en uitlevering. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-19 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de arrestatie en uitzetting van een Nederlandse journaliste

[Gepubliceerd: 2020-04-29] Besluit met bijlage op een verzoek om informatie over de arrestatie en uitzetting van een Nederlandse journaliste.
Besluit: 2020-04-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ADR-rapporten ICT

[Gepubliceerd: 2020-04-20] Besluit op een verzoek om informatie inzake ADR-rapporten ICT. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-20 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over IBO Nigeria 1992

[Gepubliceerd: 2020-03-25] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van het Verdrag inzake bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen (IBO) tussen Nederland en Nigeria in 1992. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-25 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over informatie over de productie van 'Wie is de Mol'

[Gepubliceerd: 2020-03-24] Besluit Wob-verzoek over informatie over de productie van 'Wie is de Mol' 2020 in China. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-03-24 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over IT-bedrijf Levi9

[Gepubliceerd: 2020-03-10] Besluit op een verzoek om informatie over contacten met IT-bedrijf Levi9. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-03-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit BZ inzake informatievoorziening burgerslachtoffers

[Gepubliceerd: 2020-02-17] Besluit op een verzoek over informatievoorziening burgerslachtoffers. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-17 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit BZ over informatievoorziening burgerslachtoffers en CENTCOM onderzoek

[Gepubliceerd: 2020-02-17] Besluit op een verzoek over informatievoorziening burgerslachtoffers en CENTCOM onderzoek. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-17 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek cryptografische apparatuur

[Gepubliceerd: 2020-02-10] Besluit op een verzoek om informatie over cryptografische apparatuur. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-10 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek WK Qatar 2022

[Gepubliceerd: 2020-02-07] Besluit op een verzoek om informatie over de betrokkenheid van de Nederlandse overheid en het Nederlandse bedrijfsleven bij het WK Voetbal 2022 in Qatar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-07 Documenten: 11
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Confucius-instituten

[Gepubliceerd: 2020-01-29] Besluit op een verzoek om informatie over de Confucius-instituten in Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-29 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over interlandelijke adopties Sri Lanka in de periode 1979-1993

[Gepubliceerd: 2020-01-07] Besluit op een verzoek om informatie over interlandelijke adopties Sri Lanka in de periode 1979 - 1993. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-07 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Nederlandse bijdrage aan bestrijding COVID pandemie Suriname

Nederlandse bijdrage aan de bestrijding van de COVID 19 pandemie in Suriname.
Besluit: 2021-10-19 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over reisadvies voor China door COVID-19

Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van het reisadvies voor China door het coronavirus. Het gaat om de periode 10 februari 2020 -19 maart 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-12-17 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek repatriŽring Nederlanders uit Marokko

Besluit op een verzoek om informatie over repatriŽring van Nederlanders uit Marokko in verband met de coronapandemie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-12-09 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aankoop medische middelen COVID-19

Besluit op een verzoek om informatie over de rol van het ministerie van Buitenlandse Zaken bij de aankoop van medische middelen in het buitenland in de periode tot en met 11 juni 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-11-19 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over reisadvies KroatiŽ

Besluit op een verzoek om informatie over wijziging van het reisadvies naar KroatiŽ op 21 juli 2020 als gevolg van de crisis rondom het coronavirus. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-11-06 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier