Dossiers na Wob/Woo-verzoek Ministerie Van Defensie

Besluit op Woo-verzoek over aanvraag en beschikking project Kanaalzone

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Besluit op een verzoek om informatie over de beschikking van de Woningbouwimpuls en de bijbehorende aanvraag van de gemeente Heumen, project Kanaalzone. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-16 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vlieg en stafkaarten voor het laagvliegen in Dreumel

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Besluit op een verzoek om informatie over het laagvliegen over Dreumel, van onder andere helikopters. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over betalingen Defensie aan HCSS 2001-heden

[Gepubliceerd: 2023-05-15] Besluit op een verzoek om informatie over betaling van het ministerie van Defensie aan het The Hague Center for Strategic Studies (HCSS) vanaf 2001 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-01 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over leveren container sideloaders aan Oekra´ne

[Gepubliceerd: 2023-04-25] Besluit op een verzoek om informatie over het leveren van container sideloaders aan Oekra´ne. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-21 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek nota over staat CZSK

[Gepubliceerd: 2023-04-12] Besluit op een verzoek om een nota uit oktober 2020 over de staat van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-06 defensie Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek buitenlandtoelage Verenigde Staten

[Gepubliceerd: 2023-04-12] Besluit op een verzoek om informatie over de toelagen voor Nederlandse militairen die in de Verenigde Staten werken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-06 defensie Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over Cultuuronderzoek DBBO-Zuid

[Gepubliceerd: 2023-04-25] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) over de Beveiligingsregio Zuid van de Defensie Beveiligings- en Bewakingsorganisatie (DBBO). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-05 defensie Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de aanbesteding van SAR-helikopters

[Gepubliceerd: 2023-04-19] Besluit op een verzoek om informatie over de aanbestedingsprocedure voor de levering van Search and Rescue Helicopter Capacity for the Netherlands Coastguard (SAR-helikopter). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-04 defensie Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek gegevens uit politiesystemen

[Gepubliceerd: 2023-04-12] Besluit op een verzoek om informatie uit de politiesystemen van de Koninklijke Marechaussee. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-31 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek besteloverzicht PVGS artikelen

[Gepubliceerd: 2023-04-12] Besluit op een verzoek om een besteloverzicht van alle Publicatie Vervoer Gevaarlijke Stoffen (PVGS) artikelen die horen bij de Europese aanbesteding nummer 19903293, vanaf 1 december 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-31 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek Nederlandse steun aan Libanese grensagentschappen

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over de ondersteuning die de Koninklijke Marechaussee in de periode 2019 tot 2021 heeft geleverd aan de Libanese grensagentschappen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-28 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek informatie-uitwisseling over Cora van Nieuwenhuizen

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Besluit op een verzoek om correspondentie van het ministerie van Defensie met en over Cora van Nieuwenhuizen uit de periode 1 oktober 2021 tot en met 14 maart 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-22 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Land Information Manoeuvre Centre (LIMC)

[Gepubliceerd: 2023-03-28] Besluit op een verzoek om informatie over documenten die door de politie aan Defensie zijn verstrekt over mis- en desinformatie en over documenten over de onderzoekscommissie Brouwer naar het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-20 defensie Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over asielopvang Ter Apel

[Gepubliceerd: 2023-03-28] Besluit op een verzoek om informatie over de komst van een detentiecentrum en opvanglocatie asielzoekers in Ter Apel en over een verzoek om hulp van de Veiligheidsregio Groningen aan Defensie in 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-13 migratie Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over aantallen Beams uitgevoerd in 2022 door C-130 Hercules-transportvliegtuigen op vliegbases Eindhoven, Volkel en Leeuwarden

[Gepubliceerd: 2023-03-13] Besluit op een verzoek om informatie over het aantallen Beams die in 2022 zijn uitgevoerd door de C-130 Hercules-transportvliegtuigen op vliegbases Eindhoven, Volkel en Leeuwarden. Daarbij een overzicht van aantallen andersoortige tactische naderingen die door de Koninklijke Luchtmacht en diens bondgenoten op vliegbasis Eindhoven zijn uitgevoerd. Het verzoek is op 25 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 10 maart 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-03-10 defensie Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over rol Nederlandse Staat in genocide Rwanda 1994

[Gepubliceerd: 2023-03-07] Besluit op een verzoek om informatie over de rol van de Nederlandse Staat in de genocide in Rwanda in 1994. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-08 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie over PX10

[Gepubliceerd: 2023-03-13] Besluit op een verzoek om informatie over alle stukken en correspondentie die betrekking hebben op PX10 vanaf 2005 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-08 stoffen Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aanbesteding geleverde dienst

[Gepubliceerd: 2023-03-28] Besluit op een verzoek om informatie over een door verzoeker bij naam genoemde onderneming. Specifiek of de door deze onderneming geleverde dienst aanbesteed had moeten worden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-02 inkoop en beheer Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over interne sollicitatieprocedures Defensie

[Gepubliceerd: 2023-02-28] Besluit op een verzoek om informatie over de interne sollicitatieprocedures, functietoewijzingsprocedures en loopbaanpatronen, evenals documenten waarin handvatten worden gegeven voor sollicitatieprocedures en de totstandkoming van het afwijzings- en toewijzingsbesluit. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-27 defensie Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over capaciteitsproblematiek hoog risico profielen

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Besluit op een verzoek om informatie over capaciteitsproblematiek bij hoog risico processen vanaf 1 januari 2019 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aantal bevorderde militairen en militairen met vaste aanstelling

[Gepubliceerd: 2023-02-27] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal militairen die zijn bevorderd naar de officiersrang en het aantal (nieuw) aangestelde militairen dat na het volgen van de KMA een vaste aanstelling (FPS3) heeft gekregen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-21 defensie Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over kwaliteitsinvestering KMar in periode 2016-2023

[Gepubliceerd: 2023-02-27] Besluit op een verzoek om informatie over de kwaliteitsinvestering die de Koninklijke Marechaussee (KMar) in de periode 2016 tot en met 2023 heeft gedaan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-21 defensie Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over toelagen en vergoedingen Korps Mariniers 2020-2021

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Besluit op een verzoek om informatie over toelagen en vergoedingen Korps Mariniers 2020-2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-10 defensie Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Search-and-Rescue Helicopter Capacity en Air Reconnaissance Capacity

[Gepubliceerd: 2023-02-21] Besluit op een verzoek om informatie over Search-and-Rescue Helicopter Capacity Netherlands Coastguard en Air Reconnaissance Capacity Dutch Caribbean Coastguard. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-01 defensie Documenten: 5
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over exportvergunningen en exportkredietverzekeringen ASML naar China

[Gepubliceerd: 2023-01-17] Besluit op een verzoek om informatie over exportvergunningen en exportkredietverzekeringen (ekv) voor machines en technologie van ASML naar China. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-17 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over de Regeling Tijdelijke Toelage Luchtverkeersleiders

[Gepubliceerd: 2022-12-23] Besluit op een verzoek om informatie over de Regeling Tijdelijke Toelage Luchtverkeersleiders (RTTLVL). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aantal militairen met bevordering van 2e luitenant naar 1e luitenant

[Gepubliceerd: 2022-12-23] Besluit op een verzoek om informatie over de aantallen militairen met de rang van 2e luitenant die bevorderd zijn naar 1e luitenant in de jaren 2020, 2021 en 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek overleg regionale opvanglocatie bij Vliegbasis Leeuwarden

[Gepubliceerd: 2022-12-23] Besluit op een verzoek om alle documenten van het overleg tussen het COA, het ministerie van Defensie en de gemeente Leeuwarden over de oprichting van een regionale opvanglocatie nabij Vliegbasis Leeuwarden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-/Woo-verzoek Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met offensief cyberprogramma (Defensie)

[Gepubliceerd: 2022-12-20] Deelbesluit op een verzoek om informatie over de Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma. Het verzoek is op 29 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-20 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek oorlogsschip Prinsessan Sophia Albertina

[Gepubliceerd: 2022-12-14] Besluit op een verzoek om informatie over het Zweedse oorlogsschip 'Prinsessan Sophia Albertina'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-14 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek aanbesteding Search-and-Rescue Helicopter

[Gepubliceerd: 2022-12-14] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de overeenkomst die op 4 november 2021 is gesloten tussen de Staat der Nederlanden en de winnaar van de aanbesteding "Search-and-Rescue Helicopter Capacity for the Netherlands Coastguard". Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-14 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aantallen defensiemedewerkers die na een formele waarneming zijn bevorderd op de functie die zij hebben waargenomen

[Gepubliceerd: 2022-12-12] Besluit op een verzoek om informatie over een overzicht van aantallen defensiemedewerkers die in de afgelopen 5 jaar na een formele waarneming zijn bevorderd op die functie die zij voorheen hebben waargenomen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-12 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over opheffing MIT en overgang naar NSOC

[Gepubliceerd: 2023-02-22] Besluit op een verzoek om informatie over de opheffing van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) en de overgang naar de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-08 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over wervingsplannen van Defensie

[Gepubliceerd: 2022-12-02] Besluit op een verzoek om informatie over de methodiek op basis waarvan de personele behoefte van Defensie wordt bepaald. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Nederlandse bijdrage aan oorlog tegen IS

[Gepubliceerd: 2022-12-02] Besluit op een verzoek om informatie over de Nederlandse bijdrage aan de oorlog tegen de Islamitische Staat. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Nederlandse DDR-deserteur

[Gepubliceerd: 2022-11-22] Besluit op een verzoek om informatie over een Nederlandse deserteur die in 1965 naar de Duitse Democratische Republiek (DDR) zou zijn overgelopen en daar later is overleden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over leefomstandigheden locatie Supportcommand Lukavac

[Gepubliceerd: 2022-11-18] Besluit op een verzoek om informatie over de leefomstandigheden op de locatie van het Supportcommand in Lukavac in het Voormalig JoegoslaviŰ over de periode 1993 tot en met 3 augustus 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over instructies voor beoordeling Woo-verzoeken ministerie van Defensie

[Gepubliceerd: 2022-11-09] Besluit op een verzoek om informatie over de instructies voor de beoordeling van Woo-verzoeken door het ministerie van Defensie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek contacten met bedrijven

[Gepubliceerd: 2022-11-01] Besluit op een verzoek om correspondentie met of over verschillende bedrijven. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek noodplannen voedselschaarste

[Gepubliceerd: 2022-10-26] Besluit op een verzoek om informatie over noodplannen in geval van voedselschaarste. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-26 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Defensie Woo-verzoek noodplannen voedselschaarste

[Gepubliceerd: 2022-11-02] Besluit van de minister van Defensie op een verzoek om informatie over noodplannen in geval van voedselschaarste. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit Woo-verzoek noodplannen voedselschaarste (PDF | 3 pagina's | 422 kB)
Besluit: 2022-10-26 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek aanbestedingsprocedure Search-and-Rescue Helicopter

[Gepubliceerd: 2022-10-25] Besluit op een verzoek om documenten over de aanbestedingsprocedure voor de levering van Search and Rescue Helicopter Capacity for the Netherlands Coastguard uit de periode 24 september 2021 tot 1 april 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-25 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek desktopapplicatie 'Longarm'

[Gepubliceerd: 2022-11-02] Besluit op een verzoek om documenten over de desktopapplicatie 'Longarm'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-18 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over diversiteit en inclusiviteit

[Gepubliceerd: 2022-10-05] Besluit op een verzoek om informatie over de opstelling van de brief aan de Tweede Kamer over diversiteit en inclusiviteit, en rapporten/onderzoeken over dit thema. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-05 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ongeval TukTuk

[Gepubliceerd: 2022-10-05] Besluit op een verzoek om informatie over een ongeval met een TukTuk. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-05 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek uitbetaling compensatie Potocari

[Gepubliceerd: 2022-09-20] Besluit Woo-verzoek uitbetaling compensatie Potocari
Besluit: 2022-09-20 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek aanbestedingsprocedure Search-and-Rescue Helicopter

[Gepubliceerd: 2022-09-16] Besluit op een verzoek om documenten over de aanbestedingsprocedure voor de levering van Search and Rescue Helicopter Capacity for the Netherlands Coastguard uit de periode 1 april tot 6 mei 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Woo-besluit over koude weer training

[Gepubliceerd: 2022-09-13] Besluit op een verzoek om informatie over het rapport CVO Koudeletsel CWB-STAF tijdens de Joint Arctic Training 2022 en de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) over koudetraining. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-13 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek aantallen Beams

[Gepubliceerd: 2022-09-13] Besluit Woo-verzoek aantallen Beams
Besluit: 2022-09-13 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over controlesystematiek voor uitbetalingen aan commissieleden

[Gepubliceerd: 2022-09-07] Besluit op een verzoek om informatie over controlesystematiek voor uitbetalingen aan commissieleden voor de jaren 2017 tot en met 2021. Het verzoek is op 21 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 7 september 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-09-07 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluiten Defensie Wob-verzoeken evacuaties Afghanistan

[Gepubliceerd: 2022-09-06] Besluiten op verzoeken om informatie over de evacuaties uit Afghanistan. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-06 Documenten: 8
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over meldingen van seksueel grensoverschrijdend bij het Meldpunt Integriteit Defensie (MID)

[Gepubliceerd: 2022-08-26] Besluit op een verzoek om informatie over meldingen van seksueel grensoverschrijdend bij het Meldpunt Integriteit Defensie (MID). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-26 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bindingspremies luchtverkeersleiding Koninklijke Luchtmacht

[Gepubliceerd: 2022-08-26] Besluit op een verzoek om informatie over bindingspremies en opleidingen bij de luchtverkeersleiding van de Koninklijke Luchtmacht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-26 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met offensief cyberprogramma (Defensie)

[Gepubliceerd: 2022-08-22] Besluit op een verzoek om informatie over de Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma en de consultatieprocedure van deze wet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek aanbestedingsprocedure Search-and-Rescue Helicopter

[Gepubliceerd: 2022-08-18] Besluit op een verzoek om documenten over de aanbestedingsprocedure voor de levering van Search and Rescue Helicopter Capacity for the Netherlands Coastguard uit de periode 24 september 2021 tot 1 april 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inzetbaarheidsrapportages Defensie

[Gepubliceerd: 2022-07-11] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de inzetbaarheidsrapportages van Defensie en de vertrouwelijke bijlagen die daarbij horen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-11 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over commissie Van der Veer

[Gepubliceerd: 2022-07-06] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek van de 'Tijdelijke commissie onderzoek naar geconstateerde tekortkomingen mortierongeval Mali', kortweg de 'commissie Van der Veer'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-06 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over kosten extern raadsadviseur

[Gepubliceerd: 2022-07-05] Besluit op een verzoek om informatie over kosten extern raadsadviseur. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-05 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over evacuatie uit Afghanistan

[Gepubliceerd: 2022-06-29] Besluit op een verzoek om informatie over evacuatie uit Afghanistan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over het televisieprogramma Ontvoerd van producent Simpel Media

[Gepubliceerd: 2022-06-24] Besluit op een verzoek om informatie over het televisieprogramma Ontvoerd van producent Simpel Media. Het verzoek is op 19 april 2017 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 24 juni 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-24 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over WhatsApp- en sms-verkeer over de schietbaan Katlijk

[Gepubliceerd: 2022-06-24] Besluit op een verzoek om informatie over WhatsApp- en sms-verkeer tussen de Provincie Friesland, FUMO, Politie, Schietvereniging en Gemeente Heerenveen, Defensie en Antea over de schietbaan Katlijk. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-24 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over de wijziging van het Besluit Erfgoedwet archeologie (BEa)

[Gepubliceerd: 2022-06-23] Besluit op een verzoek om informatie over de wijziging van het Besluit Erfgoedwet archeologie (BEa) over de periode 1 januari 2017 tot en met 17 maart 2022. Het verzoek is op 17 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 23 juni 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over plannen opgesteld door de Nederlandse overheid over het Europees Herstelfonds RRF

[Gepubliceerd: 2022-06-22] Besluit op een verzoek om informatie over plannen opgesteld door de Nederlandse overheid over het Europees Herstelfonds Recovery and Resilience Facility (RRF) en de totstandkoming hiervan. Het verzoek is op 11 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 22 juni 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beschikkingen dwangsommen Awb

[Gepubliceerd: 2022-06-02] Besluit op een verzoek om informatie over beschikkingen met de toekenning van dwangsommen over 2020 en 2021 op grond van artikel 4:17 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob/Woo-verzoek over vermeend onderzoek beloning adjudanten

[Gepubliceerd: 2022-06-02] Besluit op Wob/Woo-verzoek over vermeend onderzoek beloning adjudanten
Besluit: 2022-06-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob/Woo-verzoek over rangen personeel en vaststellingsovereenkomst functionaris Defensie

[Gepubliceerd: 2022-06-02] Besluit op Wob/Woo-verzoek over rangen personeel en vaststellingsovereenkomst functionaris Defensie
Besluit: 2022-06-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over Scanla Gryphus vrachtwagens

[Gepubliceerd: 2022-05-25] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van alle correspondentie waarin wordt verwezen naar de aanschaf van Scanla Gryphus vrachtwagens en specifiek de hoogte-overschrijdlng van de Scania Gryphus vrachtwagen in combinatie met de 150-standaard met de 8-voet container. Het verzoek is op 27 september 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 25 mei 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-05-25 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over persoon

[Gepubliceerd: 2022-05-18] Besluit op een verzoek om alle informatie die Defensie over de verzoeker heeft. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-05-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek functionaliteiten drones

[Gepubliceerd: 2022-05-11] Besluit op een verzoek om informatie over functionaliteiten van drones. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-05-11 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over contacten Waalsdorpervlakte

[Gepubliceerd: 2022-04-28] Besluit op een verzoek om informatie over contacten van Defensie met drinkwaterbedrijf Dunea en de gemeente Den Haag, waaruit blijkt dat volgens Defensie geen verzetsstrijders (uit de Tweede Wereldoorlog) zijn achtergebleven in het duingebied de Waalsdorpervlakte. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aanpassingen op brief over dienstplicht

[Gepubliceerd: 2022-04-28] Besluit op een verzoek om informatie over aanpassingen in de dienstplichtbrief. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2022-04-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over overzicht aantallen opgevraagde psychologische expertiseonderzoeken

[Gepubliceerd: 2022-04-28] Besluit op Wob-verzoek over overzicht aantallen opgevraagde psychologische expertiseonderzoeken
Besluit: 2022-04-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Search and Rescue Helicopter Capacity

[Gepubliceerd: 2022-04-05] Besluit op een verzoek om informatie over de aanbestedingsprocedure voor de levering van Search and Rescue Helicopter Capacity for the Netherlands Coastguard. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-05 Documenten: 2
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bindingspremies in de jaren 2018, 2019 en 2020 bij het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK)

[Gepubliceerd: 2022-03-21] Besluit op een verzoek om informatie over bindingspremies in de jaren 2018, 2019 en 2020 bij het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-21 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Beams van C-130 Hercules van het Commando Luchtstrijdkrachten in 2021 op Vliegbasis Eindhoven

[Gepubliceerd: 2022-03-18] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal Beams dat de C-130 Hercules van het Commando Luchtstrijdkrachten in 2021 heeft uitgevoerd op Vliegbasis Eindhoven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wiv-verzoek over afschriften van de Regiobulletins Nederlandse Antillen en Aruba

[Gepubliceerd: 2022-03-17] Besluit op een verzoek om informatie over afschriften van de Regiobulletins Nederlandse Antillen en Aruba tussen 1 januari 1993 en 31 december 1995. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (Wiv).
Besluit: 2022-03-17
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inzet camerasystemen bij hetácoronabeleid

[Gepubliceerd: 2022-03-16] Besluit op een verzoek om informatie over camerasystemen waarbij met gezichtsherkenning geprobeerd zou worden het coronabeleid in Nederland te controleren dan wel te handhaven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vervanging onderzeebootcapaciteit

[Gepubliceerd: 2022-03-10] Besluit op een verzoek om informatie over de mogelijke gevolgen van het AUKUS securitypartnership op het Nederlandse programma vervanging onderzeebootcapaciteit. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over toelagen eenheden Defensie

[Gepubliceerd: 2022-03-09] Besluit op een verzoek om informatie over uitsplitsing van verschillende toelagen en vergoedingen die actief dienende militairen kunnen ontvangen vanwege verrichte werkzaamheden van onderdelen van de Commando Landstrijdkrachten (CLAS), Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie en de brandweer eenheden van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de wolf op defensieterreinen

[Gepubliceerd: 2022-03-09] Besluit op een verzoek om informatie over documenten en interne en externe communicatie van het ministerie van Defensie over de wolf op defensieterreinen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de besluitvorming van de missie Uruzgan

[Gepubliceerd: 2022-02-18] Besluit op een verzoek om informatie over de besluitvorming van de missie Uruzgan, het militaire advies over deelname van Nederlandse eenheden aan de operatie International Security Assistance Force (ISAF) in Uruzgan, Afghanistan in 2005. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over tolkenbeleid Afghanistan

[Gepubliceerd: 2022-02-14] Besluit op een verzoek om informatie over het naar Nederland halen van Afghaanse tolken en hun gezinnen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-14 Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over handhaving van de toegang tot het Kroondomein

[Gepubliceerd: 2022-01-28] Besluit op een verzoek om informatie over handhaving van de toegang tot het Kroondomein. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vliegtuigwrakken in zee

[Gepubliceerd: 2022-01-28] Besluit op een verzoek om informatie over over documenten die gaan over de zoektocht naar de Amerikaanse B-17 bommenwerper genaamd 'Miss Deal' en overige vermiste vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog in de Wadden- en Noordzee. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onderzoeken vliegbasis De Peel

[Gepubliceerd: 2022-01-24] Besluit op een verzoek om informatie over onderzoeken rond de voorgenomen heropening van vliegbasis De Peel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-24 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over afhandeling Wob-verzoek aftreden minister Bijleveld

[Gepubliceerd: 2022-01-24] Besluit op een verzoek om documenten over de behandeling van het Wob-verzoek over het aftreden van minister Bijleveld. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-24 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aanbesteding Exercise Night Hawk 21

[Gepubliceerd: 2022-01-13] Besluit Wob-verzoek aanbesteding Exercise Night Hawk 21
Besluit: 2022-01-13 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verkeersboete

[Gepubliceerd: 2022-01-07] Besluit op een verzoek over een verkeersboete. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-07 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek kosten procedures Mothers of Srebrenica

[Gepubliceerd: 2022-01-05] Besluit Wob-verzoek kosten procedures Mothers of Srebrenica
Besluit: 2022-01-05 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over werking van algoritmes bij de Koninklijke Marechaussee

[Gepubliceerd: 2021-12-20] Besluit op een verzoek om informatie over het gebruik en de werking van algoritmes bij de Koninklijke Marechaussee (KMar). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-20 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek E-knife

[Gepubliceerd: 2021-12-15] Besluit op een verzoek om informatie over de E-knife die als trainingsmiddel in gebruik is bij Defensie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Huishoudelijk onderzoek naar verdwijning van 43 High Bijlagen Explosive (HE) moftiergranaten, kaliber 6OMM, uit Gao, Mali

[Gepubliceerd: 2021-12-03] Besluit op een verzoek om informatie over rapport Huishoudelijk onderzoek naar de verdwijning van 43 High Bijlagen Explosive (HE) moftiergranaten, kaliber 6OMM, uit Gao, Mali. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-03 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek kosten procedures Srebrenica 2003-2015

[Gepubliceerd: 2021-12-02] Besluit op een verzoek om de facturen van de zaken Nuhanovic en Mustafic die de landsadvocaat aan de Staat der Nederlanden heeft gestuurd. Beide zaken houden verband met de val van Srebrenica. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over SMART-L radar

[Gepubliceerd: 2021-12-02] Besluit op een verzoek om informatie over alle documenten over de aanvraag en plaatsing van de SMART-L radar en de interne en externe communicatie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Militair Radarstation Herwijnen

[Gepubliceerd: 2021-12-02] Besluit op een verzoek om informatie over documenten over de Rijksco÷rdinatieregeling Militair Radarstation Herwijnen over de periode 2014-2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek uitzetten (semi-)wilde dieren

[Gepubliceerd: 2021-12-01] Besluit op een verzoek om informatie over het uitzetten en het transport van (semi-)wilde dieren door Defensie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over cijfers controles grensoverschrijding en cijfers toegang tot Nederland geweigerd

[Gepubliceerd: 2021-11-19] Besluit op een verzoek om informatie over cijfers over de controles van personen voor en na grensoverschrijdingen en cijfers over vreemdelingen aan wie toegang tot Nederland is geweigerd. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-19 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek geannuleerde fly by Formule 1

[Gepubliceerd: 2021-11-11] Besluit Wob-verzoek geannuleerde fly by Formule 1
Besluit: 2021-11-11 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Defensie Wob-verzoek pilot Wrakkenbescherming

[Gepubliceerd: 2021-11-10] Besluit van het ministerie van Defensie op een verzoek om documenten over de pilot Wrakkenbescherming. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bezette arbeidsplaatsen Korps Mariniers

[Gepubliceerd: 2021-11-10] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal bezette arbeidsplaatsen per ranggroep per jaar van het Korps Mariniers. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek indexatie militair invaliditeitspensioen

[Gepubliceerd: 2021-11-09] Besluit op een verzoek om documenten over de indexatie van het militair invaliditeitspensioen, de bijzondere invaliditeitsverhoging en de Ereschuldregeling veteranen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek afscheidsvlucht KDC-10

[Gepubliceerd: 2021-11-03] Besluit op een verzoek om informatie over de afscheidsvlucht van de KDC-10 op 7 oktober 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-03 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Land Information Manoeuvre Centre (LIMC)

[Gepubliceerd: 2021-10-26] Besluit op een verzoek om informatie over een interne tijdlijn die Defensie heeft laten maken van de interne gang van zaken van het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-26 Documenten: 13
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aftreden minister Bijleveld

[Gepubliceerd: 2021-10-25] Besluit op een verzoek om informatie over een motie van afkeuring en het aftreden van voormalig minister van Defensie Bijleveld. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-25 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over brandstofverbruik Defensie 2020

[Gepubliceerd: 2021-10-25] Besluit op een verzoek om informatie over het brandstofverbruik van Defensie in 2020 met een overzicht van het verbruik per wapensysteem, de doeleinden waarvoor de brandstof gebruikt is en de herkomst van de brandstof. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-25 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inzet Koninklijke Marechaussee in Eindhoven bij invoering avondklok

[Gepubliceerd: 2021-10-13] Besluit op een verzoek om informatie over de inzet van de Koninklijke Marechaussee (KMar) in Eindhoven tijdens en na invoering van de avondklok op 23 januari 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-13 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aanpassing van vliegroutes bij de vliegbasis Gilze-Rijen

[Gepubliceerd: 2021-10-10] Besluit op een verzoek om informatie over de aanpassing van vliegroutes van helikopters behorend bij de vliegbasis Gilze-Rijen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op verzoek om informatie over doorstroomcijfers KMS

[Gepubliceerd: 2021-10-06] Besluit op een verzoek om informatie over doorstroomcijfers Koinklijke Militaire School (KMS). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-06 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op verzoek om informatie proefdieren Defensie

[Gepubliceerd: 2021-10-06] Besluit op een verzoek om informatie over alle totaaljaarstaten aan- en afvoer proefdieren die gedaan zijn door Defensie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-06 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op verzoek om informatie over kentekengegevens Defensie - KMar

[Gepubliceerd: 2021-10-06] Besluit op een verzoek om informatie over kentekengegevens van Defensie - KMar. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-06 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over ontslagen mariniers

[Gepubliceerd: 2021-09-20] Besluit op een verzoek om informatie over het onderwijs over het zerotolerancebeleid binnen de mariniersopleiding, het ontslag van een aantal mariniers en het aantal ontslagen militairen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-09-20 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de uitstoot van militaire helikopters

[Gepubliceerd: 2021-08-31] Besluit op een verzoek om informatie over de uitstoot van gassen en stoffen van militaire helikopters die mogelijk effect hebben op de volksgezondheid en eventueel de flora en fauna. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-08-31 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over herkansingen leergang Marechaussee Beveiliger

[Gepubliceerd: 2021-08-23] Besluit op een verzoek om informatie over herkansingen bij de leergang Marechaussee Beveiliger. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-08-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wiv-verzoek over gegevens van documenten in de breedste zin des woords betreffende totaalweigeren/totaalweigeraars

[Gepubliceerd: 2021-08-19] Besluit op een verzoek om informatie over gegevens van documenten in de breedste zin des woords betreffende totaalweigeren/totaalweigeraars in de periode 1900 1996. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (Wiv).
Besluit: 2021-08-19 Documenten: 7
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over akkoord collectieve regeling bouwnijverheid

[Gepubliceerd: 2021-08-13] Besluit op een verzoek om informatie over het akkoord collectieve regeling bouwnijverheid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-08-13 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over reguliere landingen C-130 Hercules vliegbasis Eindhoven

[Gepubliceerd: 2021-08-04] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal reguliere landingen van de C-130 Hercules nabij vliegbasis Eindhoven, specifiek om een aanvliegroute vanuit oostelijke of westelijke richting waarbij het toestel een bocht van 90 graden maakt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-08-04 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek fotorolletje Srebrenica

[Gepubliceerd: 2021-08-02] Besluit op een verzoek om documenten over een verloren gegaan fotorolletje uit Srebrenica. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-08-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek vliegbewegingen militaire helikopters in Dongen

[Gepubliceerd: 2021-07-16] Besluit op een Wob-verzoek om informatie over vliegbewegingen van militaire helikopters in Dongen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-07-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over wijziging permanente toegangspas Ramstein Air Base

[Gepubliceerd: 2021-07-16] Besluit op een verzoek om informatie over de reden van wijziging waardoor Nederlandse postactieven, die eerder werkzaam zijn geweest op de (Amerikaanse militaire) vliegbasis Ramstein in Duitsland, niet langer in aanmerking komen voor een permanente toegangspas. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-07-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek naderingen C-130 Vliegbasis Eindhoven

[Gepubliceerd: 2021-07-13] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van verschillende aantallen vliegbewegingen van de C-130 Hercules nabij Vliegbasis Eindhoven over het jaar 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-07-13 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aanbesteding huisartseninformatiesysteem

[Gepubliceerd: 2021-07-12] Besluit op een verzoek om informatie over de aanbesteding van de levering van het huisartseninformatiesysteem en apotheekinformatiesysteem (HIS/AIS) en van het revalidatie-elektronisch patiŰntendossier. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-07-12 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over HR-transitie

[Gepubliceerd: 2021-06-30] Besluit op een verzoek om informatie over relevante stukken en notas behorende bij de HR-transitie, het proces van de voorbereiding en de stapsgewijze invoering van een nieuw en toekomstbestendig HR-model bij Defensie in de komende jaren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek dwangsommen als gevolg van het overschrijden van de wettelijke termijnen van Wob-verzoeken

[Gepubliceerd: 2021-06-22] Besluit op Wob-verzoek over dwangsommen als gevolg van het overschrijden van de wettelijke termijnen van Wob-verzoeken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek salariŰring stafadjudanten

[Gepubliceerd: 2021-06-22] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over stafadjudanten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-22 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bijzondere invaliditeitsverhoging

[Gepubliceerd: 2021-06-11] Besluit op een verzoek om informatie over de bijzondere invaliditeitsverhoging uit artikel 3 van het Besluit bijzondere militaire pensioenen en artikel 8 van het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-11 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over contract ministerie Defensie en combinatie Liftking/Van Santen

[Gepubliceerd: 2021-06-10] Besluit op een verzoek om informatie over een contract dat het ministerie van Defensie en de combinatie Liftking Manufacturing Corporation en Van Santen Intern Transport BV na een aanbestedingsprocedure hebben gesloten voor de levering en het onderhoud van Container Lifting Trucks en Spreaders. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-10 Documenten: 16
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bodemverontreiniging van een perceel in Bennekom

[Gepubliceerd: 2021-05-28] Besluit op een verzoek om een rapport over bodemverontreiniging van perceelnummer 728, gelegen aan de Franse Kampweg in Bennekom. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-05-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over richtlijnen van het Centraal Militair Hospitaal

[Gepubliceerd: 2021-05-28] Besluit op een verzoek om informatie over bestaande en historische richtlijnen voor orthopedisch chirurgische behandelingen in de periode van 1 juli 2017 tot heden, door het Centraal Militair Hospitaal (CMH) te Utrecht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-05-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek werkzaamheden oefenterrein Wacawa

[Gepubliceerd: 2021-05-21] Besluit op een verzoek om documenten over werkzaamheden op oefenterrein Wacawa op Curašao. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-05-21 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het Land Information Manoeuvre Center

[Gepubliceerd: 2021-05-21] Besluit op een verzoek om informatie over het LIMC (Land Information Manoeuvre Center van de Koninklijke Landmacht). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-05-21 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over munitiemagazijncomplex Coevorden

[Gepubliceerd: 2021-04-30] Besluit op een verzoek om informatie over het munitiemagazijncomplex Coevorden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-04-30 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over openstellen functie bij Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart als uitloopfunctie

[Gepubliceerd: 2021-04-26] Besluit op een verzoek om informatie over documenten waarin duidelijk wordt wie toestemming heeft verleend om de functie bij de Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart (BTBB) open te stellen als uitloopfunctie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-04-26 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wiv-verzoek over Regiobulletins Nederlandse Antillen en Aruba

[Gepubliceerd: 2022-03-09] Het ministerie van Defensie heeft op 17 maart 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv). Met het verzoek is kennisneming verzocht van afschriften van de Regiobulletins Nederlandse Antillen en Aruba tussen 1 januari 1993 en 31 december 1995.
Besluit: 2021-03-17 koninkrijksrelaties Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over meldingen geluidsoverlast Luchtmacht in gemeente Waalwijk

[Gepubliceerd: 2021-03-11] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal meldingen over geluidsoverlast door de Luchtmacht uit de gemeente Waalwijk vanaf 2015. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-11 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over film De Oost en over Wikipedia-pagina

[Gepubliceerd: 2021-03-10] Besluit op een verzoek om informatie over de film 'De Oost' en het daarbij behorende lespakket 'De Wereld van de Oost', met als aangevuld verzoek de Wikipiedia-pagina over 'De Oost'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bodemvondst munitie Vaassen

[Gepubliceerd: 2021-03-09] Besluit op een verzoek om informatie over een bodemvondst van munitie uitgevoerd in de jaren 1997-2000 op het terrein van Huize De Kroon te Vaassen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob verzoek over kosten procedure Redacted

[Gepubliceerd: 2021-02-26] Verzoek om informatie over een cijfermatig, gespecificeerd overzicht van de kosten die de minister van Defensie heeft gemaakt voor het geschil waar de desbetreffende persoon bij betrokken is. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-02-26 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over uitstroomrangen CZSK militairen

[Gepubliceerd: 2021-02-16] Besluit op een verzoek om informatie uitstroomrangen CZSK militairen over de afgelopen 10 jaar. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-02-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verslagen overleggen militair invaliditeitspensioen

[Gepubliceerd: 2021-02-08] Besluit op een verzoek om de verslagen en agenda's van de werkgroepen Postactieven en Sociaal overleg defensie en van het overleg tussen Defensie en de vakbonden over het militair invaliditeitspensioen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-02-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over LIMC

[Gepubliceerd: 2021-02-08] Besluit Wob-verzoek over LIMC
Besluit: 2021-02-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek ufomeldingen

[Gepubliceerd: 2021-02-05] Besluit Wob-verzoek ufomeldingen
Besluit: 2021-02-05 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over meewerken aan tv-producties

[Gepubliceerd: 2021-02-05] Besluit op een verzoek om informatie over meewerken aan tv-producties. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-02-05 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Behavioural Dynamics Methodology

[Gepubliceerd: 2020-11-06] Besluit Wob-verzoek over Behavioural Dynamics Methodology
Besluit: 2020-11-06 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Bijlagen deel 1-3 bij besluit Wob-verzoek over Behavioural Dynamics Methodology

[Gepubliceerd: 2020-11-06] Bijlagen deel 1-3 bij besluit Wob-verzoek over Behavioural Dynamics Methodology
Besluit: 2020-11-06 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen deel 4-6 bij besluit Wob-verzoek over Behavioural Dynamics Methodology

[Gepubliceerd: 2020-11-06] Bijlagen deel 4-6 bij besluit Wob-verzoek over Behavioural Dynamics Methodology
Besluit: 2020-11-06 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen deel 10 bij besluit Wob-verzoek over Behavioural Dynamics Methodology

[Gepubliceerd: 2020-11-06] Bijlagen deel 10 bij besluit Wob-verzoek over Behavioural Dynamics Methodology
Besluit: 2020-11-06 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen deel 7-9 bij besluit Wob-verzoek over Behavioural Dynamics Methodology

[Gepubliceerd: 2020-11-06] Bijlagen deel 7-9 bij besluit Wob-verzoek over Behavioural Dynamics Methodology
Besluit: 2020-11-06 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wiv-verzoek over inlichtingensamenvattingen Militaire Inlichtingendienst Koninklijke Landmacht en voorgangers

[Gepubliceerd: 2020-11-05] Het ministerie van Defensie heeft een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv). Met het verzoek is kennisneming verzocht van gegevens over inlichtingensamenvattingen (ISAM) van de afdeling Militaire Inlichtingendienst van de Koninklijke Landmacht en haar voorgangers.
Besluit: 2020-11-05 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Korps Militair Controleurs Gevaarlijke Stoffen

[Gepubliceerd: 2020-10-02] Besluit op een verzoek om informatie over Korps Militair Controleurs Gevaarlijke Stoffen (KMCGS). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aantallen (staf)adjudanten

[Gepubliceerd: 2020-09-30] Besluit op een verzoek om informatie over een viertal overzichten met betrekking tot stafadjudanten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek salariŰring stafadjudanten

[Gepubliceerd: 2020-09-30] Besluit op een Wob-verzoek aan Defensie waarmee informatie over stafadjudanten wordt verstrekt. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-09-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek gasmaskers

[Gepubliceerd: 2020-08-12] Besluit op een verzoek om informatie over gasmaskers vanaf 2005. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-12 Documenten: 10
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over uitgekeerde vergoedingen CLAS militairen

[Gepubliceerd: 2020-07-21] Besluit op een verzoek om informatie over de verschillende premies en betalingen die uitgekeerd worden aan CLAS militairen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-21 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ex-gratia betalingen militaire operaties Afghanistan

[Gepubliceerd: 2020-07-21] Besluit op een verzoek om informatie over ex-gratia betalingen tijdens en na de militaire operaties in Afghanistan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-21 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de behandeling eerder Wob-verzoek over Shell (DEF)

[Gepubliceerd: 2020-06-22] Besluit op een verzoek over de behandeling eerder Wob-verzoek over Shell. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over representatie-uitgaven van Defensie van 2014 tot en met 2018

[Gepubliceerd: 2020-05-20] Besluit op Wob-verzoek over representatie-uitgaven van Defensie van 2014 tot en met 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-20 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over uitbetaalde oefenuren militairen

[Gepubliceerd: 2020-04-14] Besluit op een verzoek om informatie over uitbetaalde oefenuren van militairen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-14 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek ijkrapport lasergun

[Gepubliceerd: 2020-03-30] Besluit op een verzoek om het ijkrapport van een lasergun. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek richtlijn tuchtsepot

[Gepubliceerd: 2020-03-24] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal tuchtrechtprocessen dat is afgehandeld volgens de richtlijn tuchtsepot code 20 in de periode 2017-2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-24 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek procesopvolging aanbevelingen rapport CEAG

[Gepubliceerd: 2020-03-12] Besluit op een verzoek om informatie over de procesopvolging van aanbevelingen uit een rapport van het Co÷rdinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-12 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek laagvliegbeleid Vliegbasis Volkel

[Gepubliceerd: 2020-03-10] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid voor het vliegverkeer in laagvlieggebied Volkel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het afmeren van de mijnenveger Zr. Ms. "Schiedam" aan het Hoofd in Schiedam in februari 2020

[Gepubliceerd: 2020-02-18] Besluit op een verzoek over over het afmeren van de mijnenveger Zr. Ms. "Schiedam" aan het Hoofd in Schiedam in februari 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit Defensie over beleid transparantie burgerslachtoffers

[Gepubliceerd: 2020-02-17] Wob-besluit Defensie over beleid transparantie burgerslachtoffers
Besluit: 2020-02-17 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Defensie over communicatie getal 70

[Gepubliceerd: 2020-02-17] Besluit Wob-verzoek Defensie over communicatie getal 70. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-17 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Defensie over informatievoorziening burgerslachtoffers

[Gepubliceerd: 2020-02-17] Besluit Wob-verzoek Defensie over informatievoorziening burgerslachtoffers in Hawija en Mosul. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-17 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit Defensie over aanvullend onderzoek Defensie burgerslachtoffers Hawija

[Gepubliceerd: 2020-02-17] Besluit op een verzoek om informatie over het aanvullende onderzoek van Defensie naar de Nederlandse luchtaanval op Hawija, Irak. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-17 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit Defensie over handelingen verricht om te achterhalen hoe het kan dat de Tweede Kamer verkeerd is ge´nformeerd

[Gepubliceerd: 2020-02-17] Besluit op een verzoek om informatie over alle handelingen die zijn verricht om te achterhalen hoe het kan dat de Tweede Kamer in 2015 onjuist is ge´nformeerd over Nederlandse betrokkenheid bij burgerslachtoffers in Irak. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-17 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek ex gratia-betalingen missie Mali

[Gepubliceerd: 2020-02-06] Besluit op een verzoek om informatie over ex gratia-betalingen tijdens de missie Mali. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-06 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over overeenkomst tussen het ABP en Defensie aangaande het militaire pensioen

[Gepubliceerd: 2020-01-28] Besluit Wob-verzoek over overeenkomst tussen het ABP en Defensie aangaande het militaire pensioen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over verstrekken, opvragen en ontvangen van persoonsgegevens van militairen

[Gepubliceerd: 2020-01-23] Besluit Wob-verzoek over verstrekken, opvragen en ontvangen van persoonsgegevens van militairen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om het onderzoeksrapport, psychische problematiek bij militairen tijdens en na uitzending in het kader van ISAF

[Gepubliceerd: 2020-01-06] Besluit Wob-verzoek om het onderzoeksrapport, psychische problematiek bij militairen tijdens en na uitzending in het kader van ISAF. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-06 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om een kopie van het AVG-verwerkingsregister van Defensie

[Gepubliceerd: 2020-01-06] Besluit Wob-verzoek om een kopie van het AVG-verwerkingsregister van Defensie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-06 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wiv-verzoek over censuur op maken luchtfotos vanaf de Tweede Wereldoorlog

[Gepubliceerd: 2019-12-17] Besluit op een verzoek om informatie over de censuur op het maken van luchtfotos vanaf de Tweede Wereldoorlog tot medio jaren 80. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (Wiv).
Besluit: 2019-12-17 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier