Dossiers na Wob/Woo-verzoek Ministerie Van Volksgezondheid, Welzijn En Sport

Bijlagen deel 1 bij besluit op Woo-verzoek over afhandeling Woo-verzoek met kenmerk 2022 292

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking van alle stukken en correspondentie, intern en extern, over het Woo-verzoek met kenmerk 2022.292. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over afhandeling Woo-verzoek met kenmerk 2022 292

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking van alle stukken en correspondentie, intern en extern, over het Woo-verzoek met kenmerk 2022.292. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Bijlagen deel 2 bij besluit op Woo-verzoek over afhandeling Woo-verzoek met kenmerk 2022 292

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking van alle stukken en correspondentie, intern en extern, over het Woo-verzoek met kenmerk 2022.292. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen deel 3 bij besluit op Woo-verzoek over afhandeling Woo-verzoek met kenmerk 2022 292

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking van alle stukken en correspondentie, intern en extern, over het Woo-verzoek met kenmerk 2022.292. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over opdrachtverlening aan IPW

[Gepubliceerd: 2023-05-08] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrag dat het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) heeft ontvangen voor de opdracht betreffende de Doorbraakmethode. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-01 markttoezicht Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over audiobestanden vergaderingen OMT

[Gepubliceerd: 2023-05-08] Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie binnen het ministerie van VWS, en tussen VWS en het ministerie en het RIVM, over opgedoken audiobestanden van OMT-vergaderingen (vergaderingen van het Outbreak Management Team) in de periode 20 mei t/m 29 oktober 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-30 ziekten en behandelingen Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek testen apenpokken

[Gepubliceerd: 2023-05-12] Besluit op een verzoek om informatie over het testen op apenpokken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-26 ziekten en behandelingen Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deel 3 documenten besluit op Woo-verzoek over apenpokken

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Deel 3 openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de apenpokken.
Besluit: 2023-04-26 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Deel 6 documenten besluit op Woo-verzoek over apenpokken

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Deel 6 openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de apenpokken.
Besluit: 2023-04-26 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Deel 5 documenten besluit op Woo-verzoek over apenpokken

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Deel 5 openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de apenpokken.
Besluit: 2023-04-26 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Eerste deelbesluit op Woo-verzoek over apenpokken

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Besluit op een verzoek om informatie over apenpokken. Het gaat om openbaarmaking van documenten over de volgorde van vaccinatie, de wijze waarop de vaccinatie door de betrokken organisaties/GGD'en zal plaatsvinden, gemelde uitvoeringsproblemen en getrokken lessen over de periode van 1 mei 2022 tot en met 21 augustus 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-26 ziekten en behandelingen Documenten: 7
Downloads: Volledig dossier

Deel 1 documenten besluit op Woo-verzoek over apenpokken

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Deel 1 openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de apenpokken.
Besluit: 2023-04-26 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Deel 4 documenten besluit op Woo-verzoek over apenpokken

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Deel 4 openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de apenpokken.
Besluit: 2023-04-26 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Deel 2 documenten besluit op Woo-verzoek over apenpokken

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Deel 2 openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de apenpokken.
Besluit: 2023-04-26 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over de beroepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut

[Gepubliceerd: 2023-05-16] Besluit op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de beroepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut, zoals genoemd in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Meer specifiek gaat het verzoek om openbaarmaking van informatie met betrekking tot de beschikbaarheidsbijdrage en subsidiering ten aanzien van de beroepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut in de zin van artikel 3 van de Wet BIG.
Besluit: 2023-04-20 zorg en gezondheid Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

2e deelbesluit op Woo-verzoek over Philips Dreamstation 1

[Gepubliceerd: 2023-05-16] Besluit op een verzoek om informatie over de veiligheid en kwaliteit van slaap- en beademingsapparatuur van Philips (Philips Dreamstation 1). Het gaat om alle informatie en documenten die bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bekend waren vanaf de periode van 1 oktober 2021 tot en met de periode van 1 december 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-17 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

2e Deelbesluit op Woo-verzoek over handhaving van overtredingen van de Alcoholwet door buitenlandse aanbieders

[Gepubliceerd: 2023-05-16] Besluit op een verzoek om informatie over handhaving van overtredingen van de Alcoholwet door buitenlandse aanbieders van alcoholische dranken die zich op de Nederlandse markt begeven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-13 gezondheidsrisico's Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het gebruik van het regeringstoestel voor WK Voetbal in Qatar

[Gepubliceerd: 2023-05-16] Besluit op een verzoek om informatie over het gebruik van het regeringstoestel door de minister van Langdurige Zorg en Sport voor het bezoek aan het WK Voetbal in Qatar. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-06 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over uit basisverzekering vergoeden vitamine D

[Gepubliceerd: 2023-04-24] Besluit op een verzoek om informatie over het wel of niet uit de basisverzekering vergoeden van vitamine D (en/of colecalciferol). Het gaat om informatie in de periode van 5 december 2020 tot en met 29 april 2022. Het verzoek is op 29 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-30 zorgverzekeringen Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over jaarverslagen en facturen SKU (Radboudumc) aan VWS

[Gepubliceerd: 2023-04-28] Besluit op een verzoek om informatie over toezending van de jaarverslagen van het Radboudumc over de diensten die zij heeft uitgevoerd vanaf 2016. Ook is gevraagd om inzage van de gefactureerde bedragen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-30 werk Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het onderzoek die het RIVM namens de NVWA uitvoert met betrekking tot verwerkt coquillevlees

[Gepubliceerd: 2023-04-18] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) uitvoert met betrekking tot verwerkt coquillevlees. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-23 gezondheidsrisico's Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over nota met kenmerk 1039928

[Gepubliceerd: 2023-04-05] Besluit op een verzoek om informatie over de nota met het kenmerk 1039928. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-22 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over Visus Oogkliniek

[Gepubliceerd: 2023-04-05] Besluit op een verzoek om documenten over het toezicht op de kwaliteit, veiligheid en zorg bij particuliere oogklinieken, en specifiek de Visus Oogkliniek. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-13 zorg en gezondheid Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Eerste deelbesluit op Woo-verzoek over Transparantieregister Zorg

[Gepubliceerd: 2023-03-31] Deelbesluit op een verzoek om informatie over de periodieke onderzoeken naar de kwaliteit van het Transparantieregister Zorg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit en inventaris bij Woo-verzoek over Transparantieregister Zorg (PDF | 9 pagina's | 1,3 MB) Documenten deel 1 bij Woo-besluit Transparantieregister Zorg (PDF | 61 pagina's | 10,7 MB) Documenten deel 2 bij Woo-besluit Transparantieregister Zorg (PDF | 334 pagina's | 9,9 MB) Documenten deel 3 bij Woo-besluit Transparantieregister Zorg (PDF | 139 pagina's | 9,6 MB) Documenten deel 4 bij Woo-besluit Transparantieregister Zorg (PDF | 260 pagina's | 8,5 MB) Documenten deel 5 bij Woo-besluit Transparantieregister Zorg (PDF | 123 pagina's | 28,7 MB) Documenten deel 6 bij Woo-besluit Transparantieregister Zorg (PDF | 48 pagina's | 29,2 MB)
Besluit: 2023-03-07 zorg en gezondheid Documenten: 7
Downloads: Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek kosten Koningsspelen

[Gepubliceerd: 2023-03-20] Besluit op een verzoek om informatie over de kosten die de overheid heeft gemaakt voor de Koningsspelen in de periode 2013-2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-06 recreatie Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek toelating Ibrutinib tot basispakket

[Gepubliceerd: 2023-03-29] Besluit op een verzoek om informatie over de manier waarop het geneesmiddel Ibrutinib (merknaam: Imbruvica) is toegelaten tot het basispakket van de zorgverzekering. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-06 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek verplichte loondienst medisch specialisten

[Gepubliceerd: 2023-05-12] Besluit op een verzoek om documenten over een loondienstregeling van medisch specialisten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-24 werk Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over het smaakstoffen-rapport

[Gepubliceerd: 2023-03-06] Besluit op een verzoek om informatie over het RIVM-voorstel en het smaakstoffenrapport van het RIVM die mede ten grondslag liggen aan het ontwerpbesluit van 27 mei 2020 waarmee het Nederlandse Tabaks-en Rookwarenbesluit wordt gewijzigd. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-21 gezondheidsrisico's Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo verzoek over beslissingen op bezwaar in bezwaarprocedures van melatonine fabrikanten

[Gepubliceerd: 2023-02-20] Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking van documenten over lopende procedures van twee melatonine fabrikanten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2023-02-13 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over medisch hulpmiddel Aquatouch

[Gepubliceerd: 2023-04-14] Besluit op een verzoek om informatie over gesprekken die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft gevoerd over het medisch hulpmiddel Aquatouch. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-23 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Philips Dreamstation 1

[Gepubliceerd: 2023-01-11] Besluit op een verzoek om informatie over de veiligheid en kwaliteit van slaap- en beademingsapparatuur van Philips (Philips Dreamstation 1). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-11 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie van het RIVM omtrent lijst met top-100 stikstofuitstoters

[Gepubliceerd: 2022-12-22] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 22 december 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de lijst met top 100 stikstofuitstoters in de periode van de Kamervragen over dit onderwerp van 22 februari 2022 tot ontvangst van het Woo-verzoek op 5 mei 2022.
Besluit: 2022-12-22 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over brief IGJ aan Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

[Gepubliceerd: 2023-04-14] Besluit op een verzoek om informatie over een brief van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan de Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-22 jeugdzorg Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over blurring

[Gepubliceerd: 2023-05-16] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 22 december 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de correspondentie inzake het reguleren van mengvormen of blurring, tussen de betrokken bewindspersonen van VWS en EZ onderling, met de bewindspersonen, met en tussen ambtenaren van VWS en EZ, alsmede met de betrokken veldpartijen.
Besluit: 2022-12-21 zorg en gezondheid Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie tussen VWS en KNVB over Wereldkampioenschap voetbal 2022 in Qatar

[Gepubliceerd: 2022-12-20] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen het ministerie van VWS en de KNVB over het Wereldkampioenschap voetbal 2022 in Qatar. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-20 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over reclame voor online kansspelen

[Gepubliceerd: 2022-12-15] Besluit op een verzoek om informatie over reclame voor online kansspelen over de periode van 12 februari 2019 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-15 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen IGJ en VUMC aangaande calamiteitenonderzoek

[Gepubliceerd: 2022-12-13] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van documenten over een calamiteitenonderzoek tussen het VUmc en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-13 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over instroom (medische) vervolgopleidingen

[Gepubliceerd: 2022-12-05] Besluit op een verzoek om informatie over de instroom van (medische) vervolgopleidingen. Het betreft de openbaring van het verdeelplan voor de instroom van medisch specialismen over de jaren 2021, 2022 en 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-05 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over opvang asielzoekers Ter Apel

[Gepubliceerd: 2022-12-02] Besluit op een verzoek om informatie over de opvang van asielzoekers voor en binnen de poorten van het aanmeldcentrum in Ter Apel, in de periode 1 juli-16 september 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-02 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Deelbesluit 2 Woo-verzoek over de totstandkoming van de Kamerbrieven over het zoŲnosenbeleid

[Gepubliceerd: 2022-12-01] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 2 juni 2022 een eerste deelbesluit en op 1 december 2022 een tweede deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet Open Overheid. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de totstandkoming van de Kamerbrieven over het zoŲnosenbeleid van 6 juli 2021 en 23 december 2021. Het verzoek werd ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen voor de Wet open overheid (Woo). Het besluit is op basis van de Woo genomen.
Besluit: 2022-12-01 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit Woo-verzoek testfaciliteiten en laboratoria RIVM

[Gepubliceerd: 2022-11-28] Besluit op een verzoek om documenten over het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), ISO-certificering en Good Laboratory Practice-compliance van de testfaciliteiten en laboratoria van het RIVM. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-28 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over afhandeling Woo-verzoek 2022.176

[Gepubliceerd: 2023-04-14] Besluit op een verzoek om informatie over de afhandeling van een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo) met het kenmerk 2022.176. Dit verzoek is eveneens gedaan op basis van de Woo.
Besluit: 2022-11-20 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inzake de subsidieverlening aan de Stichting Q-Support

[Gepubliceerd: 2022-11-15] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 15 november 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten inzake de subsidieverlening aan de Stichting Q-Support tot en met de periode 29 april 2022.
Besluit: 2022-11-15 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de wijze waarop publiek Woo-verzoeken digitaal kan indienen bij het ministerie van VWS en vermelding van contactgegevens Woo-contactpersoon

[Gepubliceerd: 2022-11-11] Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking van documenten over de wijze waarop het publiek Woo-verzoeken digitaal kan indienen bij het ministerie van VWS en vermelding van contactgegevens van Woo-contactpersoon op de website van het ministerie van VWS. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-11 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

3e deelbesluit Wob-verzoek concentratie zorg kinderhartchirurgie

[Gepubliceerd: 2022-11-04] Besluit op een verzoek om alle documenten vanaf 1 januari 2021 over de concentratie van de zorg voor patiŽnten met aangeboren hartafwijkingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-04 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de behandeling autologe hematopoietische stamceltransplantatie bij multiple sclerose.

[Gepubliceerd: 2022-10-31] Besluit op een verzoek om informatie over de behandeling autologe hematopoietische stamceltransplantatie (aHSCT) bij multiple sclerose (MS). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-31 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de inzet van voormalig verpleegkundigen en artsen tijdens de coronapandemie

[Gepubliceerd: 2022-10-27] Besluit op een verzoek om informatie over de inzet van voormalig verpleegkundigen en artsen tijdens de coronapandemie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-27 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e Deelbesluit op Woo-verzoek over handhaving van overtredingen van de Alcoholwet door buitenlandse aanbieders

[Gepubliceerd: 2023-05-16] Besluit op een verzoek om informatie over handhaving van overtredingen van de Alcoholwet door buitenlandse aanbieders van alcoholische dranken die zich op de Nederlandse markt begeven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-21 gezondheidsrisico's Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-/Woo-verzoek over BiOns B.V.

[Gepubliceerd: 2023-04-12] Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over alle correspondentie aangaande BiOns B.V. aanwezig bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) of de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het verzoek is op 23 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-19 ouderenzorg Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over seksuele intimidatie en misbruik in de ziekenhuiszorg

[Gepubliceerd: 2022-10-14] Besluit op een verzoek om informatie over seksuele intimidatie en misbruik in de ziekenhuiszorg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-14 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek Wvkl-erkenning Stichting Katholieke Universiteit

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Besluit op een verzoek om documenten over de aanvraag van de Stichting Katholieke Universiteit om een erkenning voor de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal (Wvkl). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-13 Documenten: 8
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over transvaginale bekkenbodemmatjes

[Gepubliceerd: 2023-04-13] 1e deelbesluit op een verzoek om informatie over transvaginale bekkenbodemmatjes. Het verzoek is gedaan op 24 maart 2022 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Op 1 mei 2022 is deze wet opgevolgd door de Wet open overheid (Woo). Op basis van de Woo is dit besluit genomen.
Besluit: 2022-10-13 zorg en gezondheid Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over alle communicatie tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Voedingscentrum

[Gepubliceerd: 2022-10-11] Besluit op een verzoek om informatie over alle communicatie tussen het ministerie van VWS, het ministerie van LNV, de Gezondheidsraad, Wageningen University & Research en (niet)commerciŽle partijen en brancheorganisaties zoals Friesland Campina en NZO. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-11 gezondheidsrisico's Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek concentratie zorg kinderhartchirurgie

[Gepubliceerd: 2022-10-07] Besluit op een verzoek om alle documenten vanaf 1 januari 2021 over de concentratie van de zorg voor patiŽnten met aangeboren hartafwijkingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-07 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over melding IGJ en inspectietraject bij JAR Zorg

[Gepubliceerd: 2022-10-07] Besluit op een verzoek om informatie over een melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over JAR Zorg B.V. en het daaropvolgende inspectietraject. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-07 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verkoop UAD-geneesmiddelen

[Gepubliceerd: 2023-05-10] Besluit op een verzoek om informatie over verkoop van UAD-geneesmiddelen over de periode 1 januari 2018 tot 1 juni 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-30 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 5
Downloads: Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek WK Qatar

[Gepubliceerd: 2022-09-22] Besluit op een verzoek om correspondentie over het wereldkampioenschap voetbal (WK) in Qatar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-22 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Etizolam

[Gepubliceerd: 2022-09-22] Besluit op een verzoek om informatie over Etizolam in de periode van 1 januari 2017 tot en met 27 oktober 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-22 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inclusief lijst van documenten en bijlagen over het geneesmiddel dexmethylfenidaat

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Besluit op een verzoek om informatie over het geneesmiddel dexmethylfenidaat. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over methylfenidaat

[Gepubliceerd: 2023-04-24] Besluit op een verzoek om informatie over het medicijn methylfenidaat. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-15 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek afbouwmedicatie

[Gepubliceerd: 2022-09-14] Besluit op een verzoek om documenten over afbouwmedicatie en taperingstrips. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-14 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over restitutie van eigen bijdrage bij niet-gecontracteerde zorg

[Gepubliceerd: 2022-09-02] Besluit op een verzoek om informatie over overleg tussen het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over restitutie van eigen bijdrage bij niet-gecontracteerde zorg. Het verzoek is op 15 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 2 september 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-09-02 zorgverzekeringen Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Deelbesluit 2 van Wob-verzoek over productverbetering

[Gepubliceerd: 2022-09-01] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een tweede deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over contacten en ontmoetingen tussen het ministerie van VWS en alle betrokken partijen over productverbetering, in het bijzonder afspraken over de Nutri-Score. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar besluit Wob-verzoek over bereiding geneesmiddelen met CDCA

[Gepubliceerd: 2022-08-30] Beslissing op bezwaar besluit Wob-verzoek over bereiding geneesmiddelen met CDCA
Besluit: 2022-08-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek concentratie zorg kinderhartchirurgie

[Gepubliceerd: 2022-07-28] Besluit op een verzoek om alle documenten vanaf 1 januari 2021 over de concentratie van de zorg voor patiŽnten met aangeboren hartafwijkingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-28 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek neveninkomsten ambtenaren

[Gepubliceerd: 2023-05-11] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal ambtenaren dat in de laatste 5 jaren neveninkomsten had uit het geven van gratis masterclasses en webinars aan professionals. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-28 overheidspersoneel
Downloads: Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over inkomenstoets WMO

[Gepubliceerd: 2022-07-22] Besluit op een verzoek om informatie over bestuurlijk overleg met de gemeente Krimpen aan den IJssel over de inkomenstoets WMO. Het verzoek is op 6 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 22 juli 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-07-22 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over verantwoord medicijngebruik

[Gepubliceerd: 2023-05-16] Besluit op een verzoek om informatie over verantwoord medicijngebruik. Het verzoek is op 31 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-20 geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Holocaust Namenmonument

[Gepubliceerd: 2023-04-12] Besluit op een verzoek om documenten over het Holocaust Namenmonument uit de periode 20 mei 2021 tot 24 maart 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-19 cultureel erfgoed Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-/Woo-verzoek over BiOns B.V.

[Gepubliceerd: 2023-04-12] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over alle correspondentie aangaande BiOns B.V. aanwezig bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) of de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het verzoek is op 23 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-14 ouderenzorg Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Beslissing op bezwaar besluit Wob-verzoek over bereiding geneesmiddelen met CDCA

[Gepubliceerd: 2022-07-07] Beslissing op bezwaar besluit Wob-verzoek over bereiding geneesmiddelen met CDCA
Besluit: 2022-07-07 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 1 van Wob-verzoek over productverbetering

[Gepubliceerd: 2022-06-15] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een eerste deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over contacten en ontmoetingen tussen het ministerie van VWS en alle betrokken partijen over productverbetering, in het bijzonder afspraken over de Nutri-Score. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over een BIG-geregistreerde zorgverlener

[Gepubliceerd: 2023-02-28] Besluit op een verzoek om informatie over een BIG-geregistreerde zorgverlener. Het verzoek is op 7 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 3 juni 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-03 zorg en gezondheid Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 1 Woo-verzoek over de totstandkoming van de Kamerbrieven over het zoŲnosenbeleid

[Gepubliceerd: 2022-06-02] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 2 juni 2022 een eerste deelbesluit en op 1 december 2022 een tweede deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet Open Overheid. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de totstandkoming van de Kamerbrieven over het zoŲnosenbeleid van 6 juli 2021 en 23 december 2021. Het verzoek werd ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen voor de Wet open overheid (Woo). Het besluit is op basis van de Woo genomen.
Besluit: 2022-06-02 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Wmo convenant Regresrecht/Overeenkomst 2018

[Gepubliceerd: 2022-05-09] Besluit op een verzoek om informatie over het Wmo Convenant Regresrecht/Overeenkomst 2018. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-05-09 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de Nationale Adviesgroep Cabinelucht

[Gepubliceerd: 2022-04-28] Besluit op een verzoek tot openbaarmaking van informatie over de totstandkoming van de rapportages van de Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC) in de periode van 2020 tot ontvangst van het verzoek op 16 februari 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-28 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 2 Wob-verzoek evaluatierapport Bureau voor Medicinale Cannabis

[Gepubliceerd: 2022-04-26] Besluit op een verzoek om alle directe en indirecte bronnen die ten grondslag liggen aan het evaluatierapport over de rol, taken en activiteiten van het Bureau voor Medicinale Cannabis. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-26 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek functioneren jeugdzorgstelsel

[Gepubliceerd: 2022-04-14] Besluit op een verzoek om informatie over het functioneren van het jeugdzorgstelsel. Meer specifiek gaat het verzoek over de agenda's en verslagen van bestuurlijke overleggen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-14 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Briedis Jeugdbeschermers

[Gepubliceerd: 2022-04-13] Besluit op een verzoek tot openbaarmaking van de jaarverantwoording van Briedis Jeugdbeschermers van de jaren 2017 t/m 2020 en alle achterliggende stukken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-13 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek validatiestudies OPS-model

[Gepubliceerd: 2022-03-28] Besluit op een verzoek om de validatiestudies van het OPS-model en de studie waarbij 1 bron tot op grote afstand kan worden gevalideerd. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-28 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Selective Androgen Receptor Modulators

[Gepubliceerd: 2022-03-28] Besluit op een verzoek om informatie over Selective Androgen Receptor Modulators vanaf september 2018 tot 23 december 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-28 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het zelfgekozen levenseinde

[Gepubliceerd: 2022-03-14] Besluit op een verzoek om informatie over vraagstukken over zelfgekozen levenseinde, euthanasie, voltooid leven en (de preventie van) suÔcide in Nederland over de periode van 1 januari 2016 tot en met 17 december 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-14 Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over experiment gesloten coffeeshopketen

[Gepubliceerd: 2022-03-04] Besluit op een verzoek om informatie over de gesloten coffeeshopketen; specifiek om 'openheid in bestuursbeslissingen over de aanwijzing van de exacte locatie van de 'experimentele wietteler' in Almere'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-04 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over jaarverslagen van alle abortusklinieken in Nederland over 2019

[Gepubliceerd: 2022-02-18] Besluit op een verzoek om informatie over jaarverslagen van alle abortusklinieken in Nederland over 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-18 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over bereiding geneesmiddelen met CDCA

[Gepubliceerd: 2022-02-15] Besluit Wob-verzoek over bereiding geneesmiddelen met CDCA
Besluit: 2022-02-15 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake handhavingsverzoek Regenboog Apotheek

[Gepubliceerd: 2022-02-10] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 10 februari 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten aangaande het handhavingsverzoek inzake Regenboog Apotheek. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-10 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het beleid van softdrugs

[Gepubliceerd: 2022-02-07] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid van softdrugs, coffeeshops en de teelt van cannabis en de internationale implicaties van het Nederlandse gedoogbeleid over de jaren 70 en 90. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-07 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake RIVM-briefrapport 'Smaakbepalende additieven in vloeistoffen voor e-sigaretten: een voorstel voor een limitatieve lijst

[Gepubliceerd: 2022-02-03] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 3 februari 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over het RIVM-briefrapport 'Smaakbepalende additieven in vloeistoffen voor e-sigaretten: een voorstel voor een limitatieve lijst. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-03 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over BiOns BV

[Gepubliceerd: 2022-01-28] Besluit op een verzoek om informatie over BiOns B.V. en haar directeur. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-28 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek protonenbestraling

[Gepubliceerd: 2021-12-23] Besluit op een verzoek om documenten over protonenbestraling. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over experiment gesloten coffeeshopketen

[Gepubliceerd: 2021-12-22] Besluit op een verzoek om informatie over het experiment gesloten coffeeshopketen (wietexperiment). Er wordt gevraagd om documenten van aanvragen van personen, organisaties of bedrijven om mee te mogen doen als teler aan het wietexperiment. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-22 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek benoeming plaatsvervangend voorzitter Centraal Tuchtcollege

[Gepubliceerd: 2021-12-20] Besluit op een verzoek om informatie over en rondom de benoeming van mr. S.M. Evers tot plaatsvervangend voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-20 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek subsidiestukken Gezondheidscentrum Westergouwe

[Gepubliceerd: 2021-12-16] Besluit op een verzoek om informatie over de subsidieaanvragen van de Stichting Gezondheidscentrum Westergouwe. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 1 Wob-verzoek evaluatierapport Bureau voor Medicinale Cannabis

[Gepubliceerd: 2021-12-07] Besluit op een verzoek om alle directe en indirecte bronnen die ten grondslag liggen aan het evaluatierapport over de rol, taken en activiteiten van het Bureau voor Medicinale Cannabis. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-07 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek casus Tuitjenhorn

[Gepubliceerd: 2021-12-03] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 3 december 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten verband houdende met de casus Tuitjenhorn.
Besluit: 2021-12-03 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over geneesmiddelentekorten

[Gepubliceerd: 2021-11-24] Besluit op een verzoek om informatie over de definitie van een geneesmiddelentekort, de procedure om te bepalen of sprake is van een geneesmiddeltekort en het toepassingskader van deze procedure ten aanzien van disulfiram- en/of lithiumcarbonaathoudende geneesmiddelen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-24 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek beleid ongeregistreerde geneesmiddelen

[Gepubliceerd: 2021-11-19] Besluit op een verzoek om documenten over het beleid voor ongeregistreerde geneesmiddelen uit de periode 1 januari 2011 tot en met 4 juni 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-19 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over beroep MC IJsselmeerziekenhuizen tegen besluit minister VWS

[Gepubliceerd: 2021-10-18] Besluit op een verzoek om informatie over het beroep van MC IJsselmeerziekenhuizen tegen het besluit van de minister van VWS van 23 augustus 2019 om te voldoen aan de verplichting tot medewerking. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-18 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over afleveren geneesmiddelen op artsenverklaring

[Gepubliceerd: 2021-09-23] Besluit op een verzoek om documenten over (onder andere) het afleveren op artsenverklaring van N13NH3 (ammonia gelabeld voor stikstof N13) voor het meten van myocardiale perfusie of andere lichaamsfuncties. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-09-23 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek EPD-diners

[Gepubliceerd: 2021-09-17] Besluit op een verzoek om informatie over zogenoemde 'EPD-diners'. Hiermee doelt de verzoeker op de diners waarbij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestuurders van ziekenhuizen hebben gesproken over het elektronisch patiŽntendossier. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-09-17 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het geneesmiddel Namuscla

[Gepubliceerd: 2021-09-15] Besluit op een verzoek om informatie over het besluit van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om het geneesmiddel Namuscla niet in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem op te nemen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-09-15 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over recht op vergetelheid bij mijn.rivm.nl

[Gepubliceerd: 2021-09-03] Besluit op een verzoek om informatie over de procesuitvoering van verzoeken met een beroep op het recht op vergetelheid bij mijn.rivm.nl. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-09-03 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek gebruik IC-bedden

[Gepubliceerd: 2021-09-02] Besluit op een verzoek om informatie over het gebruik van intensive care bedden in Nederlandse zorginstellingen en alles dat daarmee verband houdt, in de periode voor en na de coronacrisis. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-09-02 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over bezwaren deelname Nederlands voetbalelftal aan WK Qatar

[Gepubliceerd: 2021-08-25] Besluit op een verzoek om informatie over de (mogelijke) bezwaren tegen de deelname van het Nederlands voetbalelftal aan het WK in Qatar vanwege mensenrechtenschendingen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-08-25 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek gezondheidseffect van windmolens

[Gepubliceerd: 2021-08-19] Besluit op een verzoek om informatie over de gezondheidseffecten van windmolens en alle documenten die betrokken zijn bij studies hiernaar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-08-19 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over subsidieverlening aan stichting Palga

[Gepubliceerd: 2021-08-19] Besluit op een verzoek om informatie over de besluitvorming van VWS over Stichting Palga in de periode 1 januari 2017 tot 3 mei 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-08-19 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over experiment gesloten coffeeshopketen (deelbesluit 2)

[Gepubliceerd: 2021-07-21] Besluit op een verzoek om informatie over het experiment gesloten coffeeshopketen (deelbesluit 2). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-07-21 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verkoopbonussen tabaksindustrie

[Gepubliceerd: 2021-07-19] Besluit op een verzoek om documenten over (verkoop)bonussen en vergoedingen van de tabaksindustrie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-07-19 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek realisering Holocaust Namenmonument

[Gepubliceerd: 2021-07-15] Besluit op een verzoek om documenten over het besluit van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een financiŽle bijdrage ter beschikking te stellen voor de realisering van het Holocaust Namenmonument in Amsterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-07-15 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek collectieve erkenning

[Gepubliceerd: 2021-07-13] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 13 juli 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de afhandeling van de Collectieve Erkenningsregeling en de subsidietoewijzingen van deze regeling door het Ministerie van VWS. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-07-13 Documenten: 12
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek correspondentie over intensieve kindzorg

[Gepubliceerd: 2021-06-18] Besluit op een verzoek om alle correspondentie met Per Saldo, Zorgverzekeraars Nederland, V&VN, Kinderthuiszorg Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde over intensieve kindzorg uit de periode 1 oktober 2019 tot en met 6 oktober 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-18 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek gebruik IC-bedden

[Gepubliceerd: 2021-06-16] Besluit op een verzoek om informatie over het gebruik van intensive care bedden in Nederlandse zorginstellingen en alles dat daarmee verband houdt, in de periode voor en na de coronacrisis. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-16 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over informatie-uitwisseling voedselkeuzelogo's

[Gepubliceerd: 2021-06-11] Besluit op een verzoek om informatie over informatie-uitwisseling over voedselkeuzelogo's tussen het ministerie van VWS en (functionarissen van) de levensmiddelenindustrie in de periode 19 maart 2019-5 augustus 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-11 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek voorzieningszekerheid medische isotopen

[Gepubliceerd: 2021-06-10] Besluit op een verzoek om documenten over de voorzieningszekerheid van medische isotopen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-10 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek protonenbestraling

[Gepubliceerd: 2021-06-01] Besluit op een verzoek om documenten over protonenbestraling. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-01 Documenten: 11
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek evaluatie Bureau Medicinale Cannabis

[Gepubliceerd: 2021-05-18] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van documenten over de evaluatie van de rol van het Bureau Medicinale Cannabis (BMC). De minister voor Medische Zorg en Sport heeft deze evaluatie in een Kamerbrief van 14 oktober 2020 aangekondigd. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-05-18 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit VWS Wob-verzoek over Tyltylschool De Maasgouw

[Gepubliceerd: 2021-05-11] Besluit van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op een verzoek om informatie over Tyltylschool De Maasgouw. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-05-11 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over fluoxetine

[Gepubliceerd: 2021-05-04] Besluit op een verzoek om informatie over fluoxetine in relatie tot geneesmiddelen en/of farmaceutische zorg vanaf 1 januari 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-05-04 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over Experiment gesloten coffeeshopketen (wietexperiment)

[Gepubliceerd: 2021-04-30] Deelbesluit op een verzoek om informatie over aanvragen, besluiten op aanvragen en de loting van de telers in het wietexperiment. Deelbesluit 1 gaat over interne en externe correspondentie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-04-30 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het experiment gesloten coffeeshopketen

[Gepubliceerd: 2021-04-21] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 21 april 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten die verband houden met de aanvraagprocedure en loting voor kandidaat-telers in het kader van het experiment gesloten coffeeshopketen.
Besluit: 2021-04-21 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over plasmageneesmiddelen

[Gepubliceerd: 2021-04-16] Besluit op een verzoek om informatie over toestemming van de minister voor Medische Zorg voor het uitvoeren van werkzaamheden rond plasmageneesmiddelen door Sanquin Plasma Products BV. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-04-16 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek naar contracten tussen RIVM en vaccinfabrikanten voor Rijksvaccinatieprogramma

[Gepubliceerd: 2021-04-02] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 2 april 2021 een besluit op bezwaar genomen naar aanleiding van een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van contracten tussen het RIVM en fabrikanten van vaccins die worden ingezet voor het Rijksvaccinatieprogramma. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-04-02 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek film 'De Oost' en lespakket 'De Wereld van de Oost'

[Gepubliceerd: 2021-03-25] Besluit op een verzoek om informatie over de film 'De Oost' en het daarbij behorende lespakket 'De Wereld van de Oost'. Specifiek gaat het om informatie over alle contactmomenten die Nederlandse overheidsorganen, zowel onderling als met buitenlandse publiek- en privaatrechtelijke organen, over de film en het lespakket hebben gehad. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-25 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over overleg uitvoering gedelegeerde taken

[Gepubliceerd: 2021-03-25] Besluit op een verzoek om informatie over het overleg van 9 december 2020 tussen de Stichting Geborgde Dierenartsen, de Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitvoering van de gedelegeerde taken omtrent de richtlijnen EU 2004/853 en EU 2017/625. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-25 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over kandidaat-teler binnen Experiment gesloten coffeeshopketen

[Gepubliceerd: 2021-03-23] Besluit op een verzoek om informatie over een kandidaat-teler binnen het Experiment gesloten coffeeshopketen (wietexperiment). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-23 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over producten met THC en CBD

[Gepubliceerd: 2021-03-22] Besluit op een verzoek om informatie over de legaliteit van het verrichten van handelingen met producten met daarin THC en/of CBD en de kwalificatie van dergelijke producten door de Rijksoverheid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-22 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek factsheet e-sigaretten

[Gepubliceerd: 2021-03-19] Besluit op een verzoek om documenten over de Factsheet E-sigaretten die het Trimbos-instituut in april 2020 heeft gepubliceerd. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-19 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het Holocaust Namenmonument

[Gepubliceerd: 2021-03-18] Besluit op een verzoek om informatie over de realisering van het Holocaust Namenmonument. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-18 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek toezicht kleinschalig wonen dementie

[Gepubliceerd: 2021-03-11] Besluit op een verzoek om documenten over het door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd uitgeoefende toezicht op een bedrijf dat kleinschalig wonen aanbiedt aan mensen die lijden aan dementie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-11 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek zorgbonus

[Gepubliceerd: 2021-02-22] Besluit op een verzoek om een overzicht van alle zorginstellingen die de zorgbonus hebben aangevraagd tot en met 10 november 2020, inclusief een overzicht van de status van de verzoeken en het bedrag dat per zorginstelling is aangevraagd dan wel uitgekeerd. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-02-22 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over zorggroep Pluryn

[Gepubliceerd: 2021-02-04] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over zorggroep Pluryn. Dit deelbesluit 1 gaat over notas en brieven over en/of gericht aan zorggroep Pluryn over de periode van 1 januari 2014 tot en met 8 juni 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-02-04 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over novel food

[Gepubliceerd: 2021-01-27] Besluit Wob-verzoek over novel food
Besluit: 2021-01-27 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek voortgang Akkoord Verbetering Productsamenstelling

[Gepubliceerd: 2021-01-26] Besluit op een verzoek om informatie over de voortgang van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling (AVP) vanaf 1 januari 2020 tot en met 10 november 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-01-26 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over lening doorstart Apotex

[Gepubliceerd: 2021-01-20] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 20 januari 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de wijze waarop beleidsmakers en belanghebbenden zich hebben ingespannen om de toekomst van de Leidse medicijnfabriek Apotex, van de Indiase generieke medicijnmultinational AuroBindo, veilig te stellen voor Nederland.
Besluit: 2021-01-20 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over elektronisch patiŽntendossier HiX

[Gepubliceerd: 2022-11-15] Besluit op een verzoek om informatie over het elektronisch patiŽntendossier HiX. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-01-12 zorgverzekeringen Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over grensoverschrijdend gedrag in de gymnastieksport en veilig sportklimaat in de gymnastieksport

[Gepubliceerd: 2021-01-07] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 7 januari 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over grensoverschrijdend gedrag in de gymnastieksport en veilig sportklimaat in de gymnastieksport in de periode 15 juli 2020 tot en met 25 september 2020.
Besluit: 2021-01-07 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek contacten met farmaceutische bedrijven en PharmInvestHolland

[Gepubliceerd: 2020-12-29] Besluit op een verzoek om informatie over de contacten tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het farmaceutische bedrijfsleven en PharmInvestHolland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-12-29 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Disulfiram

[Gepubliceerd: 2020-12-24] Besluit op een verzoek om documenten over Disulfiram en/of Refusal en/of Antabus vanaf 1 januari 2020 openbaar te maken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-12-24 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over afdeling reumatologie Antonius Zorggroep Sneek

[Gepubliceerd: 2020-12-23] Besluit op een verzoek om documenten over de afdeling reumatologie van de Antonius Zorggroep in Sneek over de periode 2016 tot en met 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-12-23 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over verhuizing EMA, Nederlands vestigingsklimaat en het beleid voor geneesmiddelenprijzen

[Gepubliceerd: 2020-12-22] Besluit op een verzoek om informatie over de verhuizing van het European Medicine Agency (EMA), het Nederlandse vestigingsklimaat voor de farmaceutische industrie en het Nederlands beleid voor geneesmiddelenprijzen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-12-22 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit faillissement MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen

[Gepubliceerd: 2020-12-22] Beslissing op bezwaar tegen het besluit op het verzoek om documenten over de aanloop naar het faillissement van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen in de periode januari tot en met oktober 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-12-22 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het Nationaal Preventieakkoord, thematafel Problematisch Alcoholgebruik

[Gepubliceerd: 2020-12-18] Verzoek om informatie over documenten rondom de totstandkoming van het deelakkoord Problematisch Alcoholgebruik. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-12-18 Documenten: 10
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de jaarverantwoording van Aventura B.V.

[Gepubliceerd: 2020-12-16] Verzoek om informatie over de jaarverantwoording van zorgverlener Aventura B.V. te Drachten over de periode van 30 juni 2015 tot 13 oktober 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-12-16 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over aanpak en visie van complexe echtscheidingen

[Gepubliceerd: 2020-12-15] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 15 december 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-12-15 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aanspreken huisarts en apotheker op de toepassing van experimentele behandeling tegen het coronavirus

[Gepubliceerd: 2020-11-27] Verzoek om informatie over openbaarmaking van documenten over het aanspreken van een huisarts en een apotheker door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over een experimentele behandeling tegen het coronavirus. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-11-27 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 2 Wob-verzoek over Regenboog Apotheken

[Gepubliceerd: 2020-11-27] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 15 september 2020 en 27 november 2020 een deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Gevraagd is om openbaarmaking van documenten opgemaakt of gecreŽerd op of na 1 januari 2010 met betrekking tot Regenboog en/of Regenboog Apotheek en/of Regenboog Apotheken en/of een bij naam genoemde persoon.
Besluit: 2020-11-27 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over verpleeghuis Patria (stichting Nusantara Zorg) Bussum

[Gepubliceerd: 2020-11-18] Besluit op een verzoek om informatie over een bezoek in maart 2019 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan verpleeghuis Patria van de stichting Nusantara Zorg te Bussum. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-11-18 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek voordrachten herregistratie op basis van artikel 50 Wet BIG

[Gepubliceerd: 2020-11-12] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van alle door de minister gedane voordrachten als bedoeld in artikel 50, derde lid van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) vanaf 1 januari 2010. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-11-12 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de invoering van de Nederlandse taaleis

[Gepubliceerd: 2020-11-09] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 9 november 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de invoering van de Nederlandse taaleis voor zorgverleners met een buitenlands diploma van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2016.
Besluit: 2020-11-09 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verscherpt toezicht Huisartsenposten Amsterdam

[Gepubliceerd: 2020-11-06] Besluit op een verzoek om informatie over het verscherpt toezicht bij de Huisartsenposten Amsterdam in de periode 2017-2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-11-06 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over corona de KNMT en Dental Clinics

[Gepubliceerd: 2020-11-05] Verzoek om informatie over openbaarmaking van documenten over corona gerelateerde onderwerpen met betrekking tot de KNMT en Dental Clinics, in de periode 1 maart 2020 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-11-05 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over ME/CVS ontwikkelingen

[Gepubliceerd: 2020-11-02] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 2 november 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-11-02 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Outbreak Management Team

[Gepubliceerd: 2020-10-29] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 oktober 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten van de Outbreak Management Team betreffende het Covid-19 virus.
Besluit: 2020-10-29 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over herinneringserfgoederen

[Gepubliceerd: 2020-10-27] Besluit op een verzoek om informatie over herinneringserfgoederen, onder andere over de Visie Erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog, de Rapportage Verkenning Herinneringserfgoed, de Muur van Mussert en het Oranjehotel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-27 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het Robertshuis

[Gepubliceerd: 2020-10-15] Verzoek om informatie over het fixeren van kinderen in de periode maart 2017 tot en met januari 2020 bij Stichting Het Robertshuis. Het Robertshuis begeleidt en behandelt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een stoornis binnen het Autistisch Spectrum. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-15 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over de breuk tussen de Alliantie Nederland Rookvrij en Tabak Nee

[Gepubliceerd: 2020-10-08] Het betreft een besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de breuk tussen de Alliantie Nederland Rookvrij (thans: Gezondheidsfondsen voor Rookvrij) en Tabak Nee (onderdeel van Stichting Rookpreventie Jeugd). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-08 Documenten: 2
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over betrokkenheid ministerie VWS bij verlenging levensduur Nederlandse Sportraad

[Gepubliceerd: 2020-10-02] Besluit op een verzoek om informatie over de politieke en ambtelijke betrokkenheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bij het Koninklijk Besluit van 11 mei 2020 tot verlenging van de levensduur van de Nederlandse Sportraad. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-02 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over vergoeding sensortechnologie

[Gepubliceerd: 2020-10-02] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van documenten over het onderzoek naar uitbreiding van de vergoeding van glucosesensoren (real time Continue Glucose Monitoring & Flash Glucose Monitoring). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-02 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek BAO-documenten

[Gepubliceerd: 2020-10-01] Besluit op een verzoek om documenten van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO) over COVID-19. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Eerste deelbesluit over Wob-verzoek rituele besnijdenissen

[Gepubliceerd: 2020-09-17] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de uitvoering van (rituele) besnijdenissen in Nederland en de handelwijze, correspondentie en het beleid van VWS aangaande rituele besnijdenissen. Dit besluit betreft het eerste deelbesluit op dit verzoek. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-17 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 1 Wob-verzoek over Regenboog Apotheken

[Gepubliceerd: 2020-09-15] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 15 september 2020 en 27 november 2020 een deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Gevraagd is om openbaarmaking van documenten opgemaakt of gecreŽerd op of na 1 januari 2010 met betrekking tot Regenboog en/of Regenboog Apotheek en/of Regenboog Apotheken en/of een bij naam genoemde persoon.
Besluit: 2020-09-15 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de inzet van influencers voor de campagne #alleensamen

[Gepubliceerd: 2020-09-04] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 4 september 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-09-04 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over een plenaire zitting International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) in mei 2016

[Gepubliceerd: 2020-08-28] Besluit op een verzoek om informatie over de plenaire zitting van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-28 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het gebruik van de e-screener

[Gepubliceerd: 2020-08-06] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van documenten met betrekking tot de ontwikkeling en het gebruik van de e-screener, waaraan iedereen, die een wapenvergunning wil aanvragen, moet meedoen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-06 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over notas en memos over het coronavirus

[Gepubliceerd: 2020-07-30] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 30 juli 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-07-30 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek 24-uurszorg vanuit pgb

[Gepubliceerd: 2020-07-28] Besluit op een verzoek om documenten over het leveren van 24-uurszorg door zorgverleners die worden betaald vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) en wat daar onder wordt verstaan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-28 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Zorgvilla Decor

[Gepubliceerd: 2020-07-24] Besluit op een verzoek om informatie over Zorgvilla Decor in Ede. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-24 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over NDMA in producten met ranitidine

[Gepubliceerd: 2020-07-24] Besluit op een verzoek om informatie over de hoeveelheid NDMA in producten met ranitidine. Het verzoek gaat over de openbaarmaking van documenten over terugtrekking van producten met ranitidine van de markt door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), en over resultaten van metingen van NDMA in producten met ranitidine. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-24 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over bacteriofagen

[Gepubliceerd: 2020-07-24] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 24 juli 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de toepassing van bacteriofagen.
Besluit: 2020-07-24 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over De Hoenderloo Groep

[Gepubliceerd: 2020-07-24] Besluit op een verzoek over De Hoenderloo Groep. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-24 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over zorginnovatiereizen in de periode 2004 tot en met 2018

[Gepubliceerd: 2020-07-23] Besluit op een verzoek om informatie over zorginnovatiereizen in de periode 2004 tot en met 2018. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-23 Documenten: 6
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Bijlagen bij Besluit op Wob-verzoek over zorginnovatiereizen in de periode 2004 tot en met 2018 - deel 1

[Gepubliceerd: 2020-07-23] Bijlagen bij Besluit op Wob-verzoek over zorginnovatiereizen in de periode 2004 tot en met 2018 - deel 1
Besluit: 2020-07-23 Documenten: 5
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen bij Besluit op Wob-verzoek over zorginnovatiereizen in de periode 2004 tot en met 2018 - deel 2

[Gepubliceerd: 2020-07-23] Bijlagen bij Besluit op Wob-verzoek over zorginnovatiereizen in de periode 2004 tot en met 2018 - deel 2
Besluit: 2020-07-23 Documenten: 6
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over kunstmatige inseminatie met donorsperma (KID)

[Gepubliceerd: 2020-07-17] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 17 juli 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten die direct of indirect betrekking hebben op informatie over de totstandkoming van de besluitvorming over kunstmatige inseminatie met donorsperma door minister Borst, minister Schippers en minister Bruins, waaronder de reacties op Kamervragen en Kamerbrieven, en documenten over de onderhandelingen met zorgverzekeraars.
Besluit: 2020-07-17 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over vaccinaties

[Gepubliceerd: 2020-07-16] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van documenten over vaccinaties binnen het huidige Rijksvaccinatieprogramma. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-16 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over subsidieverlening aan Siriz

[Gepubliceerd: 2020-07-10] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 10 juli 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-07-10 Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over thuis- en dakloosheid

[Gepubliceerd: 2020-07-02] Besluit op een verzoek over gemeentelijke informatie over thuis- en dakloosheid. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-02 Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over calamiteiten Radboudumc

[Gepubliceerd: 2020-06-11] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 11 juni 2020 en 22 oktober 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-11 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Stichting Careyn

[Gepubliceerd: 2020-06-04] Besluit op een verzoek om informatie over Stichting Careyn. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-04 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Bijlagen bij besluit op Wob-verzoek over Stichting Careyn

[Gepubliceerd: 2020-06-04] Bijlagen bij het besluit op een verzoek om informatie over Stichting Careyn. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-04 Documenten: 7
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over 1,1,1-trimethylolpropane

[Gepubliceerd: 2020-06-04] Besluit op een verzoek om informatie over de chemische samenstelling en toepassing van 1,1,1-trimethylolpropane. Dit verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-04 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over BIG-beroepen

[Gepubliceerd: 2020-06-04] Besluit op verzoek om openbaarmaking van documenten over het beleid ten aanzien van de in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg genoemde beroepen psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog.
Besluit: 2020-06-04 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over medicijnprijzenbeleid

[Gepubliceerd: 2020-05-19] Besluit op een verzoek om informatie over medicijnprijzenbeleid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-19 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over contacten tussen VWS en de tabaksindustrie en diverse brancheorganisaties

[Gepubliceerd: 2020-05-08] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over contacten en overige documenten tussen enerzijds VWS en de tabaksindustrie en VWS en diverse brancheorganisaties. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-08 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over subsidiŽring NOC-NSF

[Gepubliceerd: 2020-05-07] Besluit op een verzoek om documenten over de bedragen die het NOC-NSF jaarlijks van de rijksoverheid ontvangt, eventueel geoormerkte gelden en waarvoor die gelden zijn geoormerkt, en de verantwoording van de ontvangen bedragen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-07 Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over meldingen bij IGJ calamiteiten ziekenhuizen 2018 en 2019

[Gepubliceerd: 2020-04-30] Besluit op een verzoek om informatie over meldingen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) van calamiteiten bij ziekenhuizen in 2018 en 2019. Het verzoek om informatie is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-30 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het Holocaust Namenmonument

[Gepubliceerd: 2020-04-30] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over documenten over de herziening van de subsidieverlening voor het Nationaal Holocaust Namenmonument Nederland 2017 - 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-30 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de sluisopname van de combinatietherapie dabrafenib/trametinib bij melanoom in de adjuvante setting

[Gepubliceerd: 2020-04-29] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 april 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de pakketbeoordeling en sluisopname van de combinatietherapie dabrafenib/trametinib bij melanoom in de adjuvante setting.
Besluit: 2020-04-29 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar autovaccintherapie

[Gepubliceerd: 2020-04-24] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over onderzoek van de IGJ van het definitieve onderzoeksrapport en de stukken die betrekking hebben op autovaccintherapie. Het onderzoek gaat over een arts en/of de door hem toegepaste behandeling over een aangeboden autovaccintherapie.
Besluit: 2020-04-24 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de Commissie Beoordeling Verpleegkundige Vervolgopleidingen

[Gepubliceerd: 2020-04-16] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van documenten van of bij de Commissie Beoordeling Verpleegkundige Vervolgopleidingen (Commissie Meurs). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-16 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over totstandkoming code

[Gepubliceerd: 2020-04-08] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken van documenten over de totstandkoming van de code signalering risicos op suÔcide met behulp van chemische stoffen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-07-22 Besluit: 2020-04-08 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het Nationaal Preventieakkoord, thematafel Overgewicht

[Gepubliceerd: 2020-06-03] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 2 april 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Verzoek: 2019-02-28 Besluit: 2020-04-02 Documenten: 8
Downloads: Besluit Volledig dossier

Eerste deelbesluit Wob-verzoek over Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC)

[Gepubliceerd: 2020-03-14] Eerste deelbesluit op een verzoek betreft openbaarmaking van documenten die zien op de wens en/of pogingen om te komen tot wetenschappelijk bewijs voor de positieve effecten die medicinale cannabis kan hebben op patiŽnten die kampen met bepaalde gezondheidsklachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-07-12 Besluit: 2020-03-04 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Zorgvilla Decor

[Gepubliceerd: 2020-02-28] Besluit op een verzoek om informatie over documenten van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over Zorgvilla Decor. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-12-17 Besluit: 2020-02-28 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek BIG-beroepen

[Gepubliceerd: 2020-02-19] Besluit op een verzoek om documenten over het beleid voor de in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) genoemde beroepen Psychotherapeut en Gezondheidszorgpsycholoog. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-05-21 Besluit: 2020-02-19 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Stichting Fair Medicine

[Gepubliceerd: 2020-02-18] Verzoek om informatie over over de subsidieverleningen aan Stichting Fair Medicine. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-12-19 Besluit: 2020-02-18 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek calamiteitenmelding Pieter van Foreest

[Gepubliceerd: 2020-02-17] Besluit op een verzoek om documenten die direct of indirect betrekking hebben op de door Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest gedane calamiteitenmelding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-17 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Q-koorts 2006-2009

[Gepubliceerd: 2020-02-06] Besluit op een verzoek om informatie over Q-koorts in de periode 2006 tot en met 2009. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-06 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over website met blender-actie tegen vaccinatie

[Gepubliceerd: 2020-02-05] Besluit op een verzoek om informatie over melding van een website waarop aan een groep aanstaande moeders een blender wordt beloofd als men er bewust voor kiest zich niet te laten vaccineren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-05 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over College Adviserend Tandartsen

[Gepubliceerd: 2020-01-30] Besluit op een verzoek om documenten over een voormalige senior inspecteur van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in relatie tot het College Adviserend Tandartsen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-30 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek wijziging Zorgverzekeringswet

[Gepubliceerd: 2020-01-21] Besluit op een verzoek om informatie over het voornemen tot wijziging van de Zorgverzekeringswet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-07-05 Besluit: 2020-01-21 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het beheer van de back-ups van de e-mailservers van VWS

[Gepubliceerd: 2020-01-17] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 17 januari 2020 een tweede deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van alle (procedurele) informatie omtrent het maken, het beheren, het opslaan en het vernietigen van de informatie op de back-ups van de e-mailservers van het ministerie van VWS over de periode 2007 tot en met de datum van het vertrek van een door verzoeker genoemde ambtenaar.
Verzoek: 2019-02-18 Besluit: 2020-01-17 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Grand Prix Zandvoort

[Gepubliceerd: 2020-01-16] Besluit op een verzoek om documenten over benodigde vergunningen en ontheffingen voor de Formule 1 Grand Prix in Zandvoort en de gevolgen van de zogeheten stikstofuitspraak van de Raad van State. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-09-23 Besluit: 2020-01-16 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek magistrale bereiding

[Gepubliceerd: 2020-01-16] Besluit op een verzoek om documenten over kleinschaligheid/grootschaligheid, magistrale bereiding, apotheekbereiding en collegiale bereiding in het kader van farmacie, apotheken en geneesmiddelen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-06-11 Besluit: 2020-01-16 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over 2 zorgaanbieders

[Gepubliceerd: 2020-01-14] Besluit op een verzoek om informatie over Stichting Medisch Centrum Midden Nederland (MCMN) en Nationaal Huidcentrum B.V (NHC). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-14 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over subsidies Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

[Gepubliceerd: 2020-01-14] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over openbaarmaking van documenten over subsidies die zijn toegekend aan de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-08-29 Besluit: 2020-01-14 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de beslissing tot overheveling van immunoglobulines en TNF-alfaremmers

[Gepubliceerd: 2020-01-10] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de beslissing tot overheveling van immunoglobulines en de beslissing tot overheveling van TNF-alfaremmers. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-06-13 Besluit: 2020-01-10 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over stichting Careyn

[Gepubliceerd: 2019-11-21] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 21 november 2019 een eerste deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Verzoek: 2019-06-06 Besluit: 2019-11-21 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over afwijzing van een vergunningaanvraag

[Gepubliceerd: 2019-11-08] Besluit op een verzoek om informatie over afwijzing van een vergunningaanvraag. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-08 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Medisch Centrum Midden Nederland en Nationaal Huidcentrum

[Gepubliceerd: 2019-09-13] Besluit op een verzoek om informatie over Stichting Medisch Centrum Midden Nederland en Nationaal Huidcentrum B.V. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-09-13 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de registratie van een beroepsbeoefenaar in het BIG-register

[Gepubliceerd: 2019-08-27] Besluit op een verzoek om informatie over de registratie van een beroepsbeoefenaar in het BIG-register. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-08-27 Documenten: 2
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek subsidies Rutgers Kenniscentrum seksualiteit

[Gepubliceerd: 2019-08-27] Besluit op een verzoek om documenten over 2 subsidies aan Rutgers Kenniscentrum seksualiteit. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-08-27 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Ottho Gerhard Heldringstichting

[Gepubliceerd: 2019-08-08] Besluit op een verzoek om documenten uit de periode 1 augustus 2018 tot en met 24 mei 2019 over het onderzoek naar de Ottho Gerhard Heldringstichting dat een onafhankelijke onderzoekscommissie uitvoerde in opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-08-08 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over overdracht van taken buitendienst en medewerkers naar ministerie van VWS

[Gepubliceerd: 2019-06-26] Besluit op een verzoek om informatie over de overeenkomsten tussen het ministerie van EZK en Productschap Vis over overdracht van taken van de buitendienst en medewerkers naar het ministerie van VWS. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-06-26 Documenten: 2
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek brief 'Liever thuis wonen'

[Gepubliceerd: 2019-05-06] Besluit op een verzoek om de brief 'Liever thuis wonen' van 22 juli 2005 en de daarmee verband houdende correspondentie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-05-06 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek prijsafspraken met geneesmiddelenfabrikanten

[Gepubliceerd: 2019-04-23] Besluit op een verzoek om informatie over prijsafspraken die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met fabrikanten heeft gemaakt voor de geneesmiddelen Sovaldi, Harvoni, Epclusa, Nivolumab en Pertuzumab. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-04-23 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Subsidieverlening Herziening Programma Nu Niet Zwanger 2018-2021

[Gepubliceerd: 2019-04-19] Besluit op een verzoek om informatie over Subsidieverlening Herziening Programma Nu Niet Zwanger 2018-2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-04-19 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek e-screener

[Gepubliceerd: 2019-04-17] Besluit op een verzoek om informatie over de e-screener. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-04-17 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het project Kans voor de VeenkoloniŽn

[Gepubliceerd: 2018-12-21] De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft op 21 december 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten die direct of indirect betrekking hebben op informatie waaruit blijkt wat voor budget er beschikbaar is gekomen, wat er naar de projecten gaat en welke rol de projecten in het geheel spelen.
Besluit: 2018-12-21 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over overleggen tussen VWS en de Koninklijke Horeca Nederland

[Gepubliceerd: 2018-12-12] Besluit op een verzoek om informatie over overleggen die zijn gevoerd tussen VWS en de Koninklijke Horeca Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2018-12-12 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over koploperspilot In de Westelijke Mijnstreek

[Gepubliceerd: 2018-12-05] Besluit op een verzoek om informatie over het convenant dat gesloten is in het kader van de koploperspilot In de Westelijke Mijnstreek. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2018-12-05 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob deelbesluit aangaande scenarios en maatregelen in de periode van maart 2020

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 30 september 2021 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten over scenarios en maatregelen in de periode van maart 2020.
Besluit: 2021-11-09 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Wob deelbesluit aangaande overleggen VWS in de periode van maart 2020

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 30 september 2021 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten over 'overleggen VWS" in de periode van maart 2020.
Besluit: 2021-11-08 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Wob deelbesluit aangaande besmettelijkheid kinderen in de periode van maart 2020

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 september 2021 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten over de besmettelijkheid van kinderen in de periode van maart 2020.
Besluit: 2021-11-03 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aangaande digitale middelen in de periode maart 2020

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 28 september 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2021-10-19 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake de Inclusieve Vaccin Alliantie. deelonderwerp vaccinaties en medicijnen. over de periode maart-augustus 2020

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft 5 juli 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2021-07-27 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over notas en memos over het coronavirus

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 30 juli 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2021-07-26 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aangaande Overleggen VWS in de periode februari 2020

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft 4 mei 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2021-05-25 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aangaande testen in de periode februari 2020

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft 20 april 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2021-05-11 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aangaande vaccinaties in de periode februari 2020

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft 29 maart 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2021-04-19 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aangaande capaciteit ziekenhuizen in de periode februari 2020

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft 14 april 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2021-04-19 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aangaande overleggen overig in de periode februari 2020

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft 29 maart 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2021-04-19 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aangaande scenarios en maatregelen in de periode februari 2020

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft 5 februari 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2021-03-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Covid-19

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft 2 februari 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2021-02-23 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aanspreken huisarts en apotheker op de toepassing van experimentele behandeling tegen het coronavirus

Verzoek om informatie over openbaarmaking van documenten over het aanspreken van een huisarts en een apotheker door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over een experimentele behandeling tegen het coronavirus. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-11-27 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Outbreak Management Team

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 oktober 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten van de Outbreak Management Team betreffende het Covid-19 virus.
Besluit: 2020-10-29 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek BAO-documenten

Besluit op een verzoek om documenten van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO) over COVID-19. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-01 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de inzet van influencers voor de campagne #alleensamen

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 4 september 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-09-04 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier