Convenanten Ministerie Van Binnenlandse Zaken En Koninkrijksrelaties

Memorandum of Understanding - Mutual agreement concerning the budget right to the Public Entity of Sint Eustatius

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Onderlinge overeenstemming over het budgetrecht aan het openbaar lichaam Sint Eustatius. Dit document is enkel in het Engels beschikbaar.
Besluit: 2023-04-25 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Convenant transparantie aanvangshuurprijzen

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Speerpunt van dit convenant is ervoor te zorgen dat het voor potentiële huurders transparanter wordt wat zij krijgen voor de te betalen huur. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), IVBN, Vastgoed Belang en Aedes hebben dit convenant opgesteld.
Besluit: 2022-10-13 woningmarkt Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Saba package 2.0

[Gepubliceerd: 2022-07-01] Bestuursakkoord zoals overeengekomen tussen het Openbaar Lichaam Saba en de Staat der Nederlanden waarin Saba en de ministeries de gezamenlijke prioriteiten voor de periode 2022-2025 vaststellen.
Besluit: 2022-07-01 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Afsprakenakkoord Sint Eustatius 2022-2023

[Gepubliceerd: 2022-07-01] Het Afsprakenakkoord Sint Eustatius is gebaseerd op de gezamenlijke prioriteiten die uit het mediation-traject tussen de regeringscommissaris en de eilandsraad zijn gekomen.
Besluit: 2022-07-01 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bestuurlijke werkafspraken Bonaire 2022-2023

[Gepubliceerd: 2022-07-01] Bestuurlijke werkafspraken Bonaire gesloten tussen De Staat der Nederlanden en Het Openbaar Lichaam Bonaire.
Besluit: 2022-06-16 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Verbeterplan Vertrouwen in het koopproces

[Gepubliceerd: 2022-02-16] Gezamenlijk verbeterplan van overheid en belangenorganisaties om de integriteit van makelaars in het koopproces te vergroten.
Besluit: 2022-02-16 woningmarkt Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Prestatieafspraken tariefverlaging verhuurderheffing per 1-1-2022

[Gepubliceerd: 2021-12-16] Minister Ollongren (BZK) en Aedes maken afspraken over een verlaging van de verhuurderheffing, gekoppeld aan prestatieafspraken over investeringen in woningbouw en verduurzaming.
Besluit: 2021-12-16 woningmarkt Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Woondeal Addendum Regio Amersfoort

[Gepubliceerd: 2021-07-14] Samenwerkingsagenda voor de woningbouwopgave in de regio Amersfoort. Dit addendum sluit aan op de afspraken en de samenwerking in de Woondeal Regio Utrecht.
Besluit: 2021-07-14 ruimtelijke ordening Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Akkoord structurele oplossing Vestia probleem

[Gepubliceerd: 2021-07-08] Akkoord structurele oplossing Vestia probleem tussen Staat de Nederlanden, Vereniging Aedes, Stichting Vestia ,Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw en De stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw, handelend namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in hoedanigheid van gemandateerd saneerder.
Besluit: 2021-07-08 woningmarkt Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Onderlinge regeling landspakket Sint Maarten

[Gepubliceerd: 2020-12-22] Overeenkomst die de regeringen van Sint Maarten en Nederland bindt aan de uitvoering van de maatregelen in het landspakket Sint Maarten. Onderlinge regeling landspakket Sint Maarten (PDF | 19 pagina's | 258 kB)
Besluit: 2020-12-22 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Convenant verduurzaming in de koopketen

[Gepubliceerd: 2020-12-17] Het gezamenlijke doel van de partijen is om het onderwerp verduurzaming in de keten te verankeren, de bewustwording te vergroten en de investeringen in verduurzaming te stimuleren bij kopers en woningeigenaren, en daarmee een bijdrage te leveren aan het behalen van de Klimaatdoelen voor 2030. Om dit gezamenlijke doel te behalen zijn er afspraken met partijen gemaakt die zijn vastgelegd in dit convenant. Convenant verduurzaming in de koopketen (PDF | 11 pagina's | 253 kB)
Besluit: 2020-12-17 woningmarkt Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Intentieverklaring samenwerking NCG en aardbevingsgemeenten in provincie Groningen

[Gepubliceerd: 2021-03-10] De intentieverklaring samenwerking van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de aardbevingsgemeenten in de provincie Groningen in het kader van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).
Besluit: 2020-12-17 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gemeenschappelijke Verklaring van de tweede regeringsconsultaties tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen

[Gepubliceerd: 2020-12-14] Verslag van het overleg van bewindspersonen van Nederland en Noordrijn-Westfalen op 3 december 2020.
Besluit: 2020-12-03 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gezamenlijke verklaring Vlaams-Nederlandse Top 4 november 2020

[Gepubliceerd: 2020-12-14] Verslag van het overleg van Vlaamse en Nederlandse bewindspersonen op 4 november 2020.
Besluit: 2020-11-04 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bestuurlijke afspraken woningbouw

[Gepubliceerd: 2020-09-15] De bestuurlijke afspraken woningbouw tussen de vereniging van woningcorporaties AEDES, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de minister van Binnenlandse Zaken. Bestuurlijke afspraken woningbouw (PDF | 4 pagina's | 200 kB)
Besluit: 2020-09-15 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Afschrift brief over verkenning economische steunmaatregelen COVID-19 voor BES eilanden

[Gepubliceerd: 2020-04-24] Afschrift van de brief van Openbaar Lichaam Bonaire over verkenning economische steunmaatregelen COVID-19 voor BES eilanden.
Besluit: 2020-04-24 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bestuurlijke afspraak Valkenburg 2020

[Gepubliceerd: 2020-03-05] Samenwerkingsovereenkomst tussen het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Katwijk en de gemeente Wassenaar voor de ontwikkeling van locatie Valkenburg.
Besluit: 2020-03-05 ruimtelijke ordening Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Woondeal regio Arnhem-Nijmegen

[Gepubliceerd: 2020-03-04] Samenwerkingsagenda voor de woningbouwopgave in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.
Besluit: 2020-03-04 woningmarkt Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Samenwerkingsconvenant NCG en IMG

[Gepubliceerd: 2021-03-10] Het samenwerkingsconvenant tussen de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).
Besluit: 2019-09-11 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Overeenkomst tussen architect en Rijksvastgoedbedrijf voor het project Renovatie Binnenhof

[Gepubliceerd: 2019-09-03] Bestand: overeenkomst-tussen-architect-en-rijksvastgoedbedrijf.pdf
Besluit: 2019-09-03 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Woondeal Metropoolregio Amsterdam

[Gepubliceerd: 2019-08-14] Bestand: woondeal-metropoolregio-amsterdam.pdf
Besluit: 2019-07-05 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bestuursakkoord Banenafspraak 11

[Gepubliceerd: 2019-06-28] Bestuursakkoord Banenafspraak ondertekend.
Besluit: 2019-06-28 overheidspersoneel Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Tekenexemplaar Woondeal Regio Utrecht

[Gepubliceerd: 2019-06-27] Het doel van de woondeal is om een langjarig partnerschap aan te gaan tussen de Partijen om de hierna genoemde opgaven gezamenlijk en integraal vorm te geven.
Besluit: 2019-06-27 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Convenant Volkshuisvesting Bonaire

[Gepubliceerd: 2019-06-27] Convenant Volkshuisvesting Bonaire
Besluit: 2019-06-27 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Woondeal zuidelijke Randstad

[Gepubliceerd: 2019-06-13] Woondeal zuidelijke Randstad: samenwerkingsagenda voor toekomstbestendige verstedelijking.
Besluit: 2019-06-13 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Samenwerkingsovereenkomst tussen Rijk en regio

[Gepubliceerd: 2019-06-06] Dit is de Samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van het Programma Internationale Knoop XL.
Besluit: 2019-06-06 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Den Haag Bouwlust - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

[Gepubliceerd: 2019-05-24] De gemeente Den Haag diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Besluit: 2019-05-22 netwerken Documenten: 8
Downloads: Volledig dossier

Appingedam - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

[Gepubliceerd: 2019-05-24] De gemeente Appingedam diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Besluit: 2019-05-22 netwerken Documenten: 5
Downloads: Volledig dossier

Sliedrecht - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

[Gepubliceerd: 2019-05-22] De gemeente Sliedrecht diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Besluit: 2019-05-22 netwerken Documenten: 8
Downloads: Volledig dossier

Eindhoven - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

[Gepubliceerd: 2019-05-24] De gemeente Eindhoven diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Besluit: 2019-05-22 netwerken Documenten: 5
Downloads: Volledig dossier

Delfzijl - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

[Gepubliceerd: 2019-05-24] De gemeente Delfzijl diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Besluit: 2019-05-22 netwerken Documenten: 5
Downloads: Volledig dossier

Sittard-Geleen - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

[Gepubliceerd: 2019-05-24] De gemeente Sittard-Geleen diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Besluit: 2019-05-22 netwerken Documenten: 6
Downloads: Volledig dossier

Katwijk - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

[Gepubliceerd: 2019-05-24] De gemeente Katwijk diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Convenant (PDF | 8 pagina's | 318 kB) Aanbiedingsbrief (PDF | 2 pagina's | 161 kB) Uitvoeringsplan (PDF | 25 pagina's | 1,4 MB) Uitvoeringsplan Bijlage 1 Smartpolder BC IF Technology (PDF | 67 pagina's | 3,3 MB) Uitvoeringsplan bijlage 2 uitgangspunten en resultaten AllianderDGO (PDF | 11 pagina's | 1.009 kB) Samenvatting aanvraag subsidie (PDF | 2 pagina's | 35 kB) Collegebesluit (PDF | 5 pagina's | 100 kB) Verslag reflectieve monitor 2019 (PDF | 7 pagina's | 863 kB) Verslag reflectieve monitor 2020 (PDF | 4 pagina's | 493 kB)
Besluit: 2019-03-21 netwerken Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Amsterdam - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

[Gepubliceerd: 2019-05-24] De gemeente Amsterdam diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Besluit: 2019-03-21 netwerken Documenten: 5
Downloads: Volledig dossier

Pekela - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

[Gepubliceerd: 2019-05-24] De gemeente Pekela diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Besluit: 2019-03-21 netwerken Documenten: 5
Downloads: Volledig dossier

Utrecht - Convenant over grootschalige proeftuin met een aardgasvrije wijk

[Gepubliceerd: 2019-05-24] De gemeente Utrecht diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Besluit: 2019-03-21 netwerken Documenten: 6
Downloads: Volledig dossier

Brunssum - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

[Gepubliceerd: 2019-05-24] De gemeente Brunssum diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Besluit: 2019-03-21 netwerken Documenten: 8
Downloads: Volledig dossier

Woondeal Stedelijk Gebied Eindhoven

[Gepubliceerd: 2019-03-13] Woondeal Stedelijk Gebied Eindhoven.
Besluit: 2019-03-07 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Oldambt - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

[Gepubliceerd: 2019-05-24] De gemeente Oldambt diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Besluit: 2019-02-26 netwerken Documenten: 15
Downloads: Volledig dossier

Nijmegen - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

[Gepubliceerd: 2019-05-24] De gemeente Nijmegen diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Besluit: 2019-02-26 netwerken Documenten: 18
Downloads: Volledig dossier

Loppersum - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

[Gepubliceerd: 2019-05-24] De gemeente Loppersum diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Besluit: 2019-02-26 netwerken Documenten: 18
Downloads: Volledig dossier

Noordoostpolder - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

[Gepubliceerd: 2019-05-24] De gemeente Noordoostpolder - Nagele, diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Besluit: 2019-02-26 netwerken Documenten: 7
Downloads: Volledig dossier

Wageningen - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

[Gepubliceerd: 2019-05-24] De gemeente Wageningen diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Besluit: 2019-02-26 netwerken Documenten: 18
Downloads: Volledig dossier

Rotterdam - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

[Gepubliceerd: 2019-05-24] De gemeente Rotterdam diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Besluit: 2019-02-26 netwerken Documenten: 6
Downloads: Volledig dossier

Groningen - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

[Gepubliceerd: 2019-05-24] De gemeente Groningen diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Besluit: 2019-01-29 netwerken Documenten: 11
Downloads: Volledig dossier

Zoetermeer - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

[Gepubliceerd: 2019-05-24] De gemeente Zoetermeer diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Besluit: 2019-01-29 netwerken Documenten: 12
Downloads: Volledig dossier

Tilburg - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

[Gepubliceerd: 2019-05-24] De gemeente Tilburg diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Besluit: 2019-01-29 netwerken Documenten: 15
Downloads: Volledig dossier

Tytsjerksteradiel - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

[Gepubliceerd: 2019-05-24] De gemeente Tytsjerksteradiel diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Besluit: 2019-01-29 netwerken Documenten: 6
Downloads: Volledig dossier

Purmerend - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

[Gepubliceerd: 2019-05-24] De gemeente Purmerend diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Besluit: 2019-01-29 netwerken Documenten: 15
Downloads: Volledig dossier

Hengelo (O) - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

[Gepubliceerd: 2019-05-24] De gemeente Hengelo diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Besluit: 2019-01-29 netwerken Documenten: 12
Downloads: Volledig dossier

Drimmelen - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

[Gepubliceerd: 2019-05-24] De gemeente Drimmelen diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Besluit: 2019-01-29 netwerken Documenten: 12
Downloads: Volledig dossier

Middelburg - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

[Gepubliceerd: 2019-05-24] De gemeente Middelburg diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Besluit: 2019-01-29 netwerken Documenten: 9
Downloads: Volledig dossier

Vlieland - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

[Gepubliceerd: 2019-05-24] De gemeente Vlieland diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Besluit: 2019-01-29 netwerken Documenten: 4
Downloads: Volledig dossier

Assen - Aanvraag en Convenant Proeftuin Aardgasvrij Wijk

[Gepubliceerd: 2019-05-24] De gemeente Assen diende in 2018 een aanvraag in om deel te nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeente doet mee in de eerste selectie van 27 deelnemende gemeenten. En heeft daarvoor een convenant gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Besluit: 2019-01-29 netwerken Documenten: 11
Downloads: Volledig dossier

Samenwerkingsconvenant Groeistrategie 21012019

[Gepubliceerd: 2019-02-12] Samenwerkingsconvenant Groeistrategie Curaçao ondertekend door de ministers-presidenten van Nederland en Curaçao.
Besluit: 2019-01-21 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

[Gepubliceerd: 2019-01-17] Bestand: Bestuursakkoord Kwaliteitsborging voor het bouwen.pdf
Besluit: 2019-01-17 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Overeenkomst Bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

[Gepubliceerd: 2019-01-17] Bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen tussen VNG en BZK. Overeenkomst Bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (PDF | 7 pagina's | 63 kB)
Besluit: 2019-01-17 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Beheersovereenkomst Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke voorziening (2019)

[Gepubliceerd: 2019-01-25] Deze beheerovereenkomst is een nadere uitwerking van het Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet (2015) en het Hoofdlijnenakkoord financiële afspraken stelselherziening omgevingsrecht (2016).
Besluit: 2018-12-18 wonen Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Voorbereiding inrichting beheer DSO

[Gepubliceerd: 2019-01-25] Beheerarrangement bij de beheerovereenkomst DSO-LV.
Besluit: 2018-12-11 wonen Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer 2019-2023

[Gepubliceerd: 2018-12-21] Afspraken tussen de Rijksoverheid en de provincie Fryslân over de bevordering van de Friese taal en cultuur. Dit document is zowel in het Fries als het Nederlands.
Besluit: 2018-11-30 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Protocol Aruba Nederland 2019-2021

[Gepubliceerd: 2018-11-30] Dit protocol staat in het teken van het pad richting solide, transparante en houdbare overheidsfinanciën van Aruba.
Besluit: 2018-11-22 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Convenant inzake de Nederlandse erkenning van de regionale Nedersaksische taal

[Gepubliceerd: 2018-12-21] Afspraken tussen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de colleges van gedeputeerde staten van de provincies Drenthe, Fryslân, Gelderland, Groningen, Overijssel en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf over behoud en bevordering van de Nedersaksische taal.
Besluit: 2018-10-10 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Convenant Nedersaksisch

[Gepubliceerd: 2018-10-10] Convenant inzake de Nederlandse erkenning van de regionale Nedersaksische taal
Besluit: 2018-10-10 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Convenant Samenwerking Provincie Zuid-Holland (PZH) en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

[Gepubliceerd: 2016-08-01] Convenant Samenwerking Provincie Zuid-Holland (PZH) en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).
Besluit: 2016-08-01 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bestuursovereenkomst N65 Vught - Haaren

[Gepubliceerd: 2016-07-01] Overeenkomst over de vaststelling van een voorkeursalternatief en de daarop volgende planfase en realisatiefase voor de aanpassing van de N65 Vught - Haaren.
Besluit: 2016-07-01 ruimtelijke ordening Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Verklaring van partijen

[Gepubliceerd: 2016-03-31] Verklaring van partijen naar aanleiding van het advies van de verkenner Van de Donk.
Besluit: 2016-03-31 overheidspersoneel Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Conclusies Koninkrijksconferentie Curaçao

[Gepubliceerd: 2015-06-23] Door de vier landen ondertekende conclusies van de Koninkrijksconferentie 2015.
Besluit: 2015-06-16 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Protocol tussen Nederland en Sint Maarten

[Gepubliceerd: 2015-05-26] Protocol tussen Nederland en Sint Maarten over de samenwerking in verband met de Integriteitkamer op Sint Maarten.
Besluit: 2015-05-26 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Overeenkomst arbeidsvoorwaarden Rijksschoonmaakorganisatie

[Gepubliceerd: 2015-02-06] Overeenkomst tussen werkgever en werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van medewerkers bij de nieuw op te richten Rijksschoonmaakorganisatie.
Besluit: 2015-02-06 overheidspersoneel Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Overeenkomst op hoofdlijnen Rijksmonumentenportefeuille Staat der Nederlanden en Nationale Monumentenorganisatie

[Gepubliceerd: 2015-04-03] Principeovereenkomst gesloten met de Nationale Monumentenorganisatie (NM0) voor het overdragen van de 31 monumenten.
Besluit: 2014-12-17 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Uitvoeringsagenda 2014-2015 Rijksvastgoedbedrijf en Den Haag

[Gepubliceerd: 2014-10-07] Uitvoeringsagenda 2014 2015 naar aanleiding van de Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Den Haag en de Staat der Nederlanden van mei 2013 inzake de herontwikkeling van diverse kantoorpanden te Den Haag.
Besluit: 2014-10-07 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bestuurlijke afspraken in relatie tot de integratie-uitkering sociaal domein

[Gepubliceerd: 2014-09-11] Bestuurlijke afspraken van de minister Plasterk (BZK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in relatie tot de integratie-uitkering Sociaal Domein.
Besluit: 2014-09-11 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Achtervangovereenkomst Rijk 2015

[Gepubliceerd: 2014-01-13] Overeenkomst tussen het Rijk en de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen tot zekerstelling voor de nakoming van betalingsverplichtingen van de stichting.
Besluit: 2014-01-13 woningmarkt Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Intentieverklaring betrokkenheid SPAR Holding B.V. en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met betrekking tot leefbaarheid in krimp- en anticipeergebieden

[Gepubliceerd: 2013-10-09] Het Rijk gaat de keten van buurtsupers Spar helpen bij projecten die de leefbaarheid in krimpgebieden kunnen verbeteren. In buurten waar door krimp supermarkten onder druk staan, helpt het Rijk met het bij elkaar brengen van publieke en private partijen zodat voorzieningen zoveel mogelijk op peil blijven.
Besluit: 2013-10-09 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Aanvullende afspraken samenwerkingsmiddelen

[Gepubliceerd: 2013-10-08] Aanvullende afspraken over herprioritering samenwerkingsmiddelen Curacao en financiering ngos vanaf 2014.
Besluit: 2013-10-08 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gedragscodes Vastgoed Belang

[Gepubliceerd: 2012-03-17] Gedragscode goed verhuurderschap Vastgoedbelang (VB).
Besluit: 2013-07-12 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Raamovereenkomst interest rate swaps

[Gepubliceerd: 2013-07-12] Bestand: raamovereenkomst-interest-rate-swaps.pdf
Besluit: 2013-07-12 woningmarkt Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Intentieverklaring revolverend Fonds Energiebesparing

[Gepubliceerd: 2013-07-12] Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Rabobank met betrekking tot het Revolverend Fonds Energiebesparing.
Besluit: 2013-07-11 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bestuursafspraak Friese taal en cultuur 2013-2018

[Gepubliceerd: 2013-04-22] Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op maandag 22 april samen met gedeputeerde van de provincie Fryslân De Vries de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur (BFTC) getekend. In de bestuursafspraak staan voor de komende vijf jaar afspraken die de Friese taal en cultuur bevorderen op het gebied van onderwijs, media en cultuur.
Besluit: 2013-04-22 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bestuursafspraak Friese taal en cultuur Fries 2013-2018

[Gepubliceerd: 2013-04-22] Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op maandag 22 april samen met gedeputeerde van de provincie Fryslân De Vries de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur (BFTC) getekend. In de bestuursafspraak staan voor de komende vijf jaar afspraken die de Friese taal en cultuur bevorderen op het gebied van onderwijs, media en cultuur.
Besluit: 2013-04-22 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur 2013

[Gepubliceerd: 2013-04-16] In de bestuursafspraak staan voor de komende vijf jaar afspraken die de Friese taal en cultuur bevorderen op het gebied van onderwijs, media en cultuur.
Besluit: 2013-04-16 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur 2013 (in het Fries)

[Gepubliceerd: 2013-04-16] In de bestuursafspraak staan voor de komende vijf jaar afspraken die de Friese taal en cultuur bevorderen op het gebied van onderwijs, media en cultuur.
Besluit: 2013-04-16 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bestuurlijk Statement Monitor Integriteit

[Gepubliceerd: 2012-12-17] Verklaring Integriteit en integriteitsbeleid openbaar bestuur ondertekend door de minister van BZK, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen.
Besluit: 2012-12-12 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Convenant Nationaal Programma Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid inzake rijksbudget

[Gepubliceerd: 2012-10-31] Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015).
Besluit: 2012-10-31 woningmarkt Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Convenant vermindering regeldruk - rijksoverheid en waterschappen

[Gepubliceerd: 2012-10-02] Betere dienstverlening en eenvoudigere regels voor burgers en bedrijven die bij waterschappen aankloppen. Dat is het doel van het convenant dat minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voorzitter Glas van de Unie van Waterschappen tekenden in Den Haag.
Besluit: 2012-10-02 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Convenant Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer

[Gepubliceerd: 2012-07-09] Convenant dat minister Spies op maandag 9 juli 2012 in Den Haag ondertekende, samen met streekvervoerders, CNV, provincies en stadsregios. In het convenant is afgesproken dat er bij aanbesteding van openbaar vervoer basisnormen gaan gelden voor de veiligheid van medewerkers en passagiers.
Besluit: 2012-07-09 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Meer met minder - convenant Energiebesparing bestaande woningen en gebouwen

[Gepubliceerd: 2012-06-28] Het Rijk heeft in 2012 met verschillende branche-organisaties (bouw-, installatie- en energiesector) afgesproken om elk jaar 300.000 bestaande woningen en gebouwen energiezuiniger te maken.
Besluit: 2012-06-28 energie Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Convenant huursector

[Gepubliceerd: 2012-06-28] Met de huursector is in 2012 afgesproken dat vanaf 2020 alle huurwoningen van woningcorporaties gemiddeld energielabel B of beter hebben. En dat 80% van de particuliere huurwoningen energielabel C of beter heeft.
Besluit: 2012-06-28 energie Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Convenant Herijkt Lente-akkoord

[Gepubliceerd: 2012-06-28] Eind juni 2012 hebben Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB met de minister van Binnenlandse Zaken het Lente-akkoord ondertekend. Energiereductie in combinatie met woonwensen staat centraal bij het vernieuwde Lente-akkoord voor energiezuinige nieuwbouw.
Besluit: 2012-06-28 energie Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Convenant Limburg en Rijk: een koers voor Limburg

[Gepubliceerd: 2012-05-07] Convenant tussen de provincie Limburg en het Rijk, waarin maatregelen benoemd worden om in te spelen op de gevolgen van de demografische ontwikkelingen in de Provincie Limburg. De afspraken in het convenant spitsen zich toe op Zuid-Limburg waar vergrijzing en ontgroening aan de orde is. Het Rijk gaat de regio ondersteunen bij het actieprogramma dat de provincie, gemeenten, de onderwijswereld en het bedrijfsleven hebben ontwikkeld. Doel is de leefbaarheid en de economische ontwikkeling naar een hoger plan te tillen.
Besluit: 2012-05-07 ruimtelijke ordening Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Convenant VPT Provincie Limburg

[Gepubliceerd: 2012-05-07] Convenant voor de aanpak van agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak, dat minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de provincie Limburg op 7 mei 2012 tekenden
Besluit: 2012-05-07 veiligheid Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Convenant Verbetering samenwerking tussen de rijksoverheid en het ICT-bedrijfsleven

[Gepubliceerd: 2012-01-26] Convenant tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ICT~Office, de brancheorganisatie van de IT-, Telecom-, Internet- en Officebedrijven in Nederland.
Besluit: 2012-01-26 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Samenwerkingsovereenkomst tussen sector Rijk en UWV WERKbedrijf

[Gepubliceerd: 2011-12-05] Convenant tussen Rijk en UWV WERKbedrijf over plaatsing van Wajong- en WIA-kandidaten bij het Rijk en de bevordering van uitstroom naar arbeidsplaatsen buiten het Rijk.
Besluit: 2011-12-05 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2011 tot 2016

[Gepubliceerd: 2011-11-17] Met het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting wordt een verbreding gegeven aan de aandacht en inzet voor studentenhuisvesting die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Het eerste actieplan studentenhuisvesting dateert van 2003 en heeft geleid tot betere samenwerking tussen de betrokken lokale partijen, zoals gemeenten, studentenhuisvesters en andere woningcorporaties, universiteiten en hogescholen en studentenorganisaties/-vakbonden.
Besluit: 2011-11-17 woningmarkt Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Samenwerkingsprotocol tussen Nederland en Aruba

[Gepubliceerd: 2011-10-27] Samenwerkingsprotocol tussen Nederland en Aruba waarin staat welke initiatieven worden ontplooid.
Besluit: 2011-10-28 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Samenwerkingsprotocol Aruba - Nederland

[Gepubliceerd: 2011-12-16] Het Samenwerkingsprotocol Aruba - Nederland somt uiteenlopende onderwerpen op waarop beide landen intensiever wensen samen te werken.
Besluit: 2011-10-27 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Zuid Werkt! Nationaal programma Kwaliteitsprong Zuid

[Gepubliceerd: 2011-09-19] Rotterdam-Zuid moet de komende 20 jaar de sprong maken naar het niveau van de vier grote steden in ons land. Dat betekent: meer werk, betere scholing en opleiding, de vestiging van ook mensen met hogere inkomens in een aantrekkelijk woongebied In Rotterdam Zuid werk en bouw je aan je toekomst. Dit is de gezamenlijke ambitie waaraan de gemeente Rotterdam, het rijk en alle bij Rotterdam-Zuid betrokken partijen zich hebben verbonden met het ondertekenen van het Nationaal Programma Kwaliteitsprong Zuid.
Besluit: 2011-09-19 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Overeenkomst tussen Sint Maarten en Nederland in het kader van de samenwerkingsregeling waarborging uitvoering landstaken

[Gepubliceerd: 2011-05-13] Overeenkomst tussen Sint Maarten en Nederland over de ondersteuning bij de uitvoering van de plannen van aanpak in het kader van de samenwerkingsregeling waarborging uitvoering landstaken Sint maarten en Curaçao.
Besluit: 2011-05-13 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bestuursakkoord 2011 - 2015

[Gepubliceerd: 2011-04-21] Een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid; een overheid die zich tot haar kerntaken beperkt en waarbij taken zo dicht mogelijk bij de burger worden belegd. Dat is waar Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen voor staan. Dit staat in het bestuursakkoord 2011 - 2015
Besluit: 2011-04-21 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Regeling BZK Woningwet

[Gepubliceerd: 2011-01-18] Verandering in de woningwet.
Besluit: 2011-01-18 woningmarkt Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Modelconvenant Calamiteitenzender en Toelichting

[Gepubliceerd: 2010-02-15] Bestand: modelconvenantcalamiteitenzenderentoelichting.pdf
Besluit: 2010-02-15 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier