Dossiers na Wob/Woo-verzoek Ministerie Van Binnenlandse Zaken En Koninkrijksrelaties

Besluit op een Woo-verzoek over de Nederlandse Moslimomroep

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Besluit op een verzoek om informatie over de ontwikkeling rondom de opkomst en ondergang van de Nederlandse Moslimomroep en andere omroepen die zendtijd verzorgden voor moslims en de betrokkenheid van BZK. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-15 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Woo-besluit over digitale openbaarmaking van beleidsinformatie RVB

[Gepubliceerd: 2023-05-24] Beslissing op bezwaar tegen besluit op een verzoek om informatie over digitale openbaarmaking van beleidsinformatie van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-12 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over actie-agenda vakantieparken

[Gepubliceerd: 2023-05-11] Besluit op een verzoek om informatie over de Actie-agenda Vakantieparken 2018-2020 en de Actie-agenda vakantieparken 2021-2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-11 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over subsidieverstrekking politieke partijen

[Gepubliceerd: 2023-05-12] Besluit op een verzoek om informatie over subsidieverstrekking aan politieke partijen op basis van de ledenaantallen van politieke partijen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-09 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit Woo-verzoek energielabels gebouwen

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Besluit op een verzoek om informatie over energielabels en energie-indexen uit de periode 2013 tot heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-03 bouwen en verbouwen Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over documenten met betrekking tot BRP-verbinding voor informatieveiligheid bij systemen van SILA

[Gepubliceerd: 2023-05-16] Besluit op een verzoek om informatie over documenten met betrekking tot BRP-verbinding voor informatieveiligheid bij systemen van SILA. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-03 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Raadsbesluit bouw en locatie stadhuis Den Helder

[Gepubliceerd: 2023-05-09] Besluit op een verzoek om informatie over het Raadsbesluit dat ziet op de bouw en locatie van het stadhuis in Den Helder. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-02 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit Woo-verzoek rapport Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR

[Gepubliceerd: 2023-05-01] Besluit op een verzoek om informatie over het rapport Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-21 bouwen en verbouwen Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 2 Woo-verzoek Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen

[Gepubliceerd: 2023-05-24] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming, het doel en het (beoogde) functioneren van de Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-21 bouwen en verbouwen Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluiten Woo-verzoeken excuses slavernijverleden

[Gepubliceerd: 2023-04-18] Besluiten op 2 verzoeken om alle documenten en correspondentie over de excuses voor het slavernijverleden van Nederland. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-18 migratie Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek correspondentie over strafrechtelijk onderzoek

[Gepubliceerd: 2023-04-24] Besluit op een verzoek om alle e-mailcorrespondentie van voormalig minister Plasterk met de Senator für Inneres van de Freie Hansestadt Bremen, Ulrich Maurer over een strafrechtelijk onderzoek. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-13 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over alle overeenkomsten die zijn gesloten met het Kadaster en alle opdrachten die zijn verstrekt aan het Kadaster in verband met de Wet en Besluit BAG

[Gepubliceerd: 2023-04-21] Besluit op een verzoek om informatie over alle overeenkomsten die zijn gesloten met het Kadaster en alle opdrachten die zijn verstrekt aan het Kadaster in verband met de Wet en Besluit BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-11 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over niet-naleving artikel 15 Kaderwet adviescolleges

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Besluit op een verzoek om informatie over de niet-naleving van artikel 15 Kaderwet adviescolleges. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-06 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek geboorteakte

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Besluit op een verzoek om informatie over een geboorteakte. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-06 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bijverdiensten bestuurders semipublieke sector (WNT)

[Gepubliceerd: 2023-04-19] Besluit op een verzoek om informatie over de bijverdiensten van bestuurders in de semipublieke sector die onder de Wet normering topinkomens (WNT) vallen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-03 overheidspersoneel Documenten: 6
Downloads: Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek overstap Focco Vijselaar naar VNO-NCW

[Gepubliceerd: 2023-04-04] Besluit op een verzoek om documenten over de overstap van Focco Vijselaar van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar VNO-NCW. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-30 overheidspersoneel Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over eenheid van kabinetsbeleid in periode mei 2021 - december 2022

[Gepubliceerd: 2023-04-03] Besluit op een verzoek om informatie over het onderwerp 'eenheid van kabinetsbeleid' voor het tijdvak mei 2021 tot en met 22 december 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-30 informatievoorziening en ict Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over dienstenrichtlijn voor bestemmings- en omgevingsplannen

[Gepubliceerd: 2023-04-04] Besluit op een verzoek om informatie over de dienstenrichtlijn voor bestemmingsplannen, omgevingsplannen en andere ruimtelijke besluiten van 2010 tot en met 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-28 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie tussen besturen bij totstandkoming rapport Perspectief voor de Gnephoek e.o.

[Gepubliceerd: 2023-03-28] Besluit op een verzoek om informatie over onder meer de correspondentie tussen de betrokken besturen (ambtelijk en bestuurlijk) bij de totstandkoming van het Rapport 'Perspectief voor de Gnephoek e.o.'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-27 ruimtelijke ordening Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de plannen en beoordelingen van openbare verkoop van voormalige penitentiaire inrichting aan Wolvenplein 27 Utrecht

[Gepubliceerd: 2023-04-03] Besluit op een verzoek om informatie over de planning en beoordelingen van de kwalitatieve eisen en wensen van de winnende partij AM B.V. op de verkoop van de voormalige penitentiaire inrichting Wolvenplein. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-27 ruimtelijke ordening Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over exploitatie Haagse Zuiderstrand

[Gepubliceerd: 2023-04-04] Besluit op een verzoek om informatie over de huidige privaatrechtelijke toestemming van de eigenaar inzake de exploitatie van het Haagse Zuiderstrand. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-27 ruimtelijke ordening Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over departementale kaarten

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Besluit op een verzoek om informatie over departementale kaarten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-21 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de vaststelling van de openbare ruimten

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Besluit op een verzoek om informatie over de vaststelling van de openbare ruimten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-20 onbekend thema Documenten: 2
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over uitvoering geven door de Staat aan het vonnis van de rechtbank van 14 april 2021

[Gepubliceerd: 2023-04-03] Besluit op een verzoek om informatie over uitvoering geven door de Staat aan het vonnis van de rechtbank van 14 april 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-17 rail- en wegverkeer Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend onrecht'

[Gepubliceerd: 2023-03-22] Besluit op een verzoek om informatie over kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend onrecht'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-13 gezin en kinderen Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over subsidie aan Stichting Natuur en Milieu voor campagne

[Gepubliceerd: 2023-03-28] Besluit op een verzoek om informatie over een subsidie die is toegekend aan de Stichting Natuur en Milieu voor de campagne 'Zet hem op 50'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-13 informatievoorziening en ict Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over samenwerking tussen Barneveld en Scherpenzeel

[Gepubliceerd: 2023-03-16] De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 13 maart 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (WOO). Het betreft een verzoek inzake het openbaar maken van informatie over de mogelijke herindeling/samenwerking tussen de gemeenten Barneveld en Scherpenzeel over de periode van 1 juni 2020 tot en met 11 augustus 2022.
Besluit: 2023-03-12 inrichting van de overheid Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bevoegdheid CJIB om boetes te schrijven en versturen aan entiteiten

[Gepubliceerd: 2023-03-14] Besluit op een verzoek om informatie over de bevoegdheid van het CJIB om namens de minister van BZK boetes uit te schrijven en te versturen aan entiteiten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-08 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie BZK met Urgenda en over uitvoering Urgenda-arrest

[Gepubliceerd: 2023-03-22] Besluit op een verzoek om informatie over alle correspondentie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) na 20 december 2019 met Stichting Urgenda en aan haar gelieerde personen. Het verzoek gaat eveneens om interne stukken met een besluitvormend of informerend karakter die zien op de uitvoer van het Urgenda-arrest en de monitoring van de voortgang daarvan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-06 bouwen en verbouwen Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

2e deelbesluit Woo-verzoek algoritme Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

[Gepubliceerd: 2023-03-22] Deelbesluit op een verzoek om informatie over toepassing van algoritmen bij de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Dit 2e deelbesluit omvat de notulen van de stuurgroep en het ketenoverleg Landelijke Aanpak Adreskwaliteit van januari 2019 tot en met mei 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-06 rechten en vrijheden Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over opkomst en ondergang Nederlandse Moslimomroep (NMO)

[Gepubliceerd: 2023-03-08] Besluit op een verzoek om informatie over de ontwikkeling rondom de opkomst en ondergang van de Nederlandse Moslimomroep (NMO) en andere omroepen die zendtijd verzorgden voor moslims en de betrokkenheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) daarbij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-02 media Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bijlagen mail vergaderstukken IWO

[Gepubliceerd: 2023-03-22] Besluit op een verzoek om informatie over 2 geweigerde documenten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) die als bijlagen waren verzonden in een mail. Deze mail is met het Woo-besluit over vergaderstukken van het Interdepartementaal Wob-/Woo-overleg (IWO) openbaar gemaakt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-01 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over koopcontract Pesthuiscomplex Leiden

[Gepubliceerd: 2023-03-01] Besluit op een verzoek om informatie over het koopcontract van het in 2019 verkochte Pesthuiscomplex in Leiden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-22 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bestuurlijke aangelegenheid van de hack bij ID-ware

[Gepubliceerd: 2023-03-01] Besluit op een verzoek om informatie over algemene openbaarmaking en verstrekking van documenten met informatie over bestuurlijke aangelegenheid van de hack bij ID-ware. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-20 veiligheid Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen

[Gepubliceerd: 2023-02-27] Deelbesluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming, het doel en het (beoogde) functioneren van de Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-16 bouwen en verbouwen Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over mogelijke toestemming bestuurder Stichting Loterijverlies.nl

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Besluit op onderdeel 8 van een verzoek om informatie over mogelijke toestemming van een medewerker van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om bestuurder van Stichting Loterijverlies.nl te worden. Het verzoek is op 9 oktober 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-14 openbare orde en veiligheid Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

2e deelbesluit op Wob-Woo-verzoek over Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met offensief cyberprogramma (BZK)

[Gepubliceerd: 2023-02-15] 2e deelbesluit op een verzoek om informatie over de Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma en de consultatieprocedure van deze wet. Het verzoek is op 29 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-13 openbare orde en veiligheid Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de regel- en/of wetgeving die door de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme gebruikt is

[Gepubliceerd: 2023-02-20] Besluit op een verzoek om informatie over de regel- en/of wetgeving die door de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme gebruikt is toen hij stelde dat gemeenten verplicht zijn om iets te doen tegen discriminatie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-13 migratie Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verkoop van perceel in Wijk bij Duurstede

[Gepubliceerd: 2023-02-08] Besluit op een verzoek om informatie over bodemonderzoeken, flora- en faunaonderzoeken en de verkoop van het perceel Sluis Noord 14 te Wijk bij Duurstede. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-08 onbekend thema Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Bijlagen III (deel 13 - 16) bij besluit op Woo-verzoek over samenwerkingsprotocol Libanese grensagentschappen

[Gepubliceerd: 2023-03-20] Bijlage III - Besluit Woo-verzoek Libanese grensagentschappen - deel 13
Besluit: 2023-02-01 internationale betrekkingen Documenten: 7
Downloads: Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek richtlijn chatberichten

[Gepubliceerd: 2023-01-31] Besluit op een verzoek om documenten over de 'Handreiking bewaren van chatberichten' en de 'Rijksbrede richtlijn inzake chatberichten'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-31 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over klimaatverandering, klimaatadaptie en waterveiligheid BES-eilanden

[Gepubliceerd: 2023-01-30] Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over de volledige communicatie rond klimaatverandering, klimaatadaptie en waterveiligheid op de BES-eilanden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-30 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de kabinetsreactie op het rapport Ongekend Onrecht

[Gepubliceerd: 2023-01-24] Besluit op een verzoek om informatie over de kabinetsreactie op het rapport Ongekend Onrecht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-24 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over religieuze uitingen politie

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Besluit op een verzoek om informatie over religieuze uitingen bij de politie, met name in relatie tot de belangen van de LHBTIQ+ gemeenschap. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-20 migratie Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking van het inspectierapport ILT naar aanleiding van een handhavingsverzoek

[Gepubliceerd: 2023-01-16] Besluit op een verzoek om informatie over de openbaarmaking van het inspectierapport Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van 17 februari 2020 naar aanleiding van een handhavingsverzoek. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over broncode DigiD

[Gepubliceerd: 2023-01-16] Besluit op een verzoek over de broncode (source code) van DigiD. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt, waarin de link is opgenomen naar de locatie waar de broncode van de DigiD-app is gepubliceerd. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-16 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Interdepartementaal Wob/Woo-overleg

[Gepubliceerd: 2023-01-16] Besluit op een verzoek om informatie over het Interdepartementaal Wob/Woo-overleg (IWO), met name de vergaderstukken van het IWO in de periode van 1 januari 2022 tot 5 september 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-12 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vergaderstukken IWO

[Gepubliceerd: 2023-01-12] Besluit op een verzoek om informatie over vergaderstukken van het Interdepartementaal Wob-/Woo-overleg (IWO). Wob staat voor de Wet openbaarheid van bestuur. Deze is op 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van de Woo is dit besluit genomen.
Besluit: 2023-01-12 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over afspraken met de NAM, Shell en/of ExxonMobil over gaswinning in Groningen

[Gepubliceerd: 2023-02-07] Besluit op een verzoek om informatie over afspraken met de NAM, Shell en/of ExxonMobil over gaswinning in Groningen over de periode 1 januari 2020 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-11 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over communicatie tussen BZK, burgemeester Bloemendaal, gemeente Bloemendaal en provincie Noord Holland over de integriteitscommissie in Bloemendaal

[Gepubliceerd: 2023-01-11] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen ministerie BZK, burgemeester Bloemendaal, gemeente Bloemendaal en provincie Noord Holland over de integriteitscommissie in Bloemendaal over de periode 1 januari 2019 en 17 oktober 2022. Het verzoek is op 17 oktober 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 11 januari 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-01-11 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over motie afschaffing hondenbelasting

[Gepubliceerd: 2023-01-11] Besluit op een verzoek om informatie over motie om de financiële gevolgen voor gemeenten van de afschaffing van de hondenbelasting in kaart te brengen en de mogelijkheid van afschaffing van de hondenbelasting te onderzoeken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-11 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen specifieke personen en de Nederlandse overheid

[Gepubliceerd: 2023-01-10] Besluit op een verzoek om informatie over het openbaar maken van informatie over de communicatie tussen specifieke personen en de Nederlandse overheid tussen 1 januari 2017 en heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over grond-/onroerendgoedtransacties Staat der Nederlanden

[Gepubliceerd: 2023-01-09] Besluit op een verzoek om informatie over grond-/onroerendgoedtransacties tussen diverse partijen en de Staat der Nederlanden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-09 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beslissing op bezwaar van VNPI en VPI tegen het Wob-besluit van 29 april 2022 over uitvoeren door Staat/Ministeries/RVB over vonnis rechtbank Den Haag

[Gepubliceerd: 2023-01-09] Besluit op een verzoek om informatie over beslissing op bezwaar van de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) en De Vereniging Particuliere Rijkswegvergunningen van Tankstations (VPI) tegen het Wob-besluit van 29 april 2022 over het uitvoeren door de Staat/Ministeries/RVB aan het vonnis van de rechtbank Den Haag van 14 april 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit nazending bij Wob-/Woo-verzoek over problematiek rond woningbouw en woningmarkt

[Gepubliceerd: 2023-02-22] Besluit tot nazending van documenten bij een verzoek om informatie over de problematiek rond woningbouw en woningmarkt (de wooncrisis) in brede zin. Het verzoek is op 6 juli 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-06 woningmarkt Documenten: 9
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 2 Woo-verzoek beleid Regeling beheer onroerende zaken Rijk

[Gepubliceerd: 2022-12-23] Besluit op een verzoek om informatie over aanpassingen van en het beleid voor de Regeling beheer onroerende zaken Rijk. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-23 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de verkoop van in de Eemshaven gelegen grond

[Gepubliceerd: 2022-12-23] Besluit op een verzoek om informatie over de verkoop van de in de Eemshaven gelegen grond. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-23 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek integriteit gewezen bewindspersonen

[Gepubliceerd: 2022-12-20] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van het integriteitsbeleid voor gewezen bewindspersonen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-20 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over regulering middenhuur (Programma betaalbaar wonen)

[Gepubliceerd: 2022-12-20] Besluit op een verzoek om informatie over de regulering van de middenhuur zoals vermeld in het Programma betaalbaar wonen. Het verzoek gaat met name om de aangekondigde maatregelen over het doortrekken van het woningwaarderingsstelsel tot een huur van 1.250 euro, de opkoopbescherming en de aanpassing van box 3 voor woningbeleggers.
Besluit: 2022-12-20 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek overhuisvesting OM te Maastricht

[Gepubliceerd: 2022-12-13] De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 13 december 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het betreft een verzoek inzake het openbaar maken van documenten waaruit blijkt dat het gebouw van het Openbaar Ministerie (OM) te Maastricht geregistreerd staat in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) en derhalve over een KvK-nummer beschikt.
Besluit: 2022-12-13 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over Grondwetsartikelen en naoorlogse regering

[Gepubliceerd: 2022-12-09] Besluit op een verzoek om documenten over de Nederlandse Grondwet en de Nederlandse regering na de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-09 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over 1e Rijksbrede evaluaties van implementaties Rijksbrede instructie behandelen Woo-verzoeken

[Gepubliceerd: 2022-12-09] Besluit op een verzoek om informatie over de 1e Rijksbrede evaluaties of onderzoeksresultaten van de implementaties van de Rijksbrede instructie voor het behandelen van Woo-verzoeken. Specifiek de gegevens over de implementatie van de instructie bij het Rijksvastgoedbedrijf. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit op Woo-verzoek over klimaatverandering, klimaatadaptie en waterveiligheid BES-eilanden

[Gepubliceerd: 2022-12-08] Deelbesluit op een verzoek om informatie over de volledige communicatie rond klimaatverandering, klimaatadaptie en waterveiligheid op de BES-eilanden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-08 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over klimaatverandering, klimaatadaptie en waterveiligheid BES-eilanden

[Gepubliceerd: 2022-12-20] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over de volledige communicatie rond klimaatverandering, klimaatadaptie en waterveiligheid op de BES-eilanden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-08 koninkrijksrelaties Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over rapport voor het vaststellen van een energielabel van een woning

[Gepubliceerd: 2022-12-07] Besluit op een verzoek om informatie over het openbaar maken van het rapport dat is opgesteld voor het vaststellen van een energielabel van een specifieke woning in Enschede. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-07 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het Interdepartementaal Subsidie Netwerk van de overheid

[Gepubliceerd: 2022-12-06] Besluit op een verzoek om informatie over documenten van het Interdepartementaal Subsidie Netwerk van 1 januari 2015 tot en met 6 december 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-06 Documenten: 2
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het Zweedse oorlogsschip Prinsessan Sophia Albertina

[Gepubliceerd: 2022-11-30] Besluit op een verzoek om informatie over het Zweedse oorlogsschip Prinsessan Sophia Albertina. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek omgang met fascistische medewerkers en sollicitanten

[Gepubliceerd: 2022-11-25] Besluit op een verzoek om informatie over hoe het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties omgaat met fascisten/nazi's die binnen het ministerie solliciteren en werken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-25 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

2e deelbesluit Woo-verzoek over Directeurenoverleg Desinformatie

[Gepubliceerd: 2022-11-22] Besluit op een verzoek om informatie over het Directeurenoverleg Desinformatie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-22 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over interactie politie en AIVD

[Gepubliceerd: 2022-11-15] Besluit op een verzoek om informatie over mogelijke informanten bij inlichtingendiensten en over interactie tussen politie en de AIVD. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over digitale openbaarmaking van beleidsinformatie RVB

[Gepubliceerd: 2022-11-15] Besluit op een verzoek om informatie over digitale openbaarmaking van beleidsinformatie van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-15 Documenten: 4
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over belcellen VROM-gebouw Den Haag

[Gepubliceerd: 2022-11-11] Besluit op een verzoek om informatie over de aanschaf van belcellen voor het VROM-gebouw in Den Haag. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-11 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek voorlichting over Woo-verplichtingen

[Gepubliceerd: 2022-11-10] Besluit op een verzoek om informatie over de voorlichting, direct of indirect vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, aan zelfstandige bestuursorganen over uit de Wet open overheid (Woo) voortvloeiende verplichtingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Woo.
Besluit: 2022-11-10 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over herindeling/samenwerking gemeenten Barneveld en Scherpenzeel

[Gepubliceerd: 2022-11-10] Besluit op een verzoek om documenten, gespreksverslagen en correspondentie over de mogelijke herindeling/samenwerking tussen de gemeenten Barneveld en Scherpenzeel in de periode van 1 juni 2020 tot en met 11 augustus 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-10 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over problematiek rond woningbouw en woningmarkt

[Gepubliceerd: 2022-11-04] Besluit op een verzoek om informatie over de problematiek rond woningbouw en woningmarkt (de wooncrisis) in brede zin. Het verzoek is op 6 juli 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 4 november 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-11-04 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over diversiteit Rijksambtenaren en managementfuncties ABD

[Gepubliceerd: 2022-11-03] Besluit op een verzoek om informatie over het aandeel vrouwen en allochtonen in functie bij de Rijksoverheid en over managementfuncties van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Het verzoek is op 27 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 3 november 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-11-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek voorgenomen militair radarstation Herwijnen

[Gepubliceerd: 2022-11-03] Besluit op een verzoek om informatie over de voorgenomen plaatsing van een militair radarstation in Herwijnen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-03 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Directeurenoverleg Desinformatie

[Gepubliceerd: 2022-11-01] Besluit op een verzoek om informatie over het Directeurenoverleg Desinformatie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over interdepartementale werkgroep desinformatie COVID-19

[Gepubliceerd: 2022-10-27] Deelbesluit op een verzoek om informatie over de interdepartementale werkgroep desinformatie COVID-19. Het verzoek is op 31 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 27 oktober 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-10-27 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

2e deelbesluit Woo-verzoek consultatie centrale voorziening biometrische gegevens

[Gepubliceerd: 2022-10-25] Besluit op een verzoek om informatie over de consultatie van de wijziging van de Paspoortwet met betrekking tot de centrale voorziening voor biometrische gegevens. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-25 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over kabinetsreactie op rapport Ongekend Onrecht

[Gepubliceerd: 2022-10-24] De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 24 oktober een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het betreft een verzoek inzake de kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend Onrecht'.
Besluit: 2022-10-24 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het rapport Toezicht op WSW 2021

[Gepubliceerd: 2022-10-18] Besluit op een verzoek om informatie over het openbaar maken van het rapport Toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek taakverwaarlozingsprocedure tegen gemeente Wierden

[Gepubliceerd: 2022-10-18] Besluit op een verzoek om documenten over de taakverwaarlozingsprocedure tegen de gemeente Wierden wegens de weigering in huisvesting te voorzien van scholengroep De Passie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-18 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar op besluit Wob over VOC-schip De Rooswijk

[Gepubliceerd: 2022-10-17] De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 17 oktober 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek inzake informatie met betrekking tot het VOC-schip De Rooswijk, betreffende de periode 1 januari 2000 tot en met 31 december 2009 respectievelijk de periode 1 januari 2010 tot en met 7 december 2021. Het bijgevoegde document is openbaar gemaakt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-17 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek subsidieaanvraag Woningbouwimpuls Vlaardingen

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Besluit op een verzoek om informatie over de subsidieaanvraag van de gemeente Vlaardingen voor de 3e tranche van de Woningbouwimpuls. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-13 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over wetsvoorstel NLQF

[Gepubliceerd: 2022-10-12] Besluit op een verzoek om informatie over het wetsvoorstel NLQF. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-12 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek benoemingen raad van commissarissen Bo-ex

[Gepubliceerd: 2022-10-12] Besluit op een verzoek om documenten over de benoeming van een raadslid en van een nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van woningcorporatie Bo-ex. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-12 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over camerabeelden

[Gepubliceerd: 2022-10-11] Besluit op een verzoek om informatie over camerabeelden van 30 maart 2022 in het atrium van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-11 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over alle communicatie van BZK met een aantal bedrijven

[Gepubliceerd: 2022-10-06] Besluit op een verzoek om informatie over alle communicatie van BZK met Control Risks Benelux B.V., Hakluyt & Company Limited, Kroll B.V. en Booz Hamilton Netherlands B.V. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-06 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek waarde percelen Terschelling

[Gepubliceerd: 2022-10-03] Besluit op een verzoek om informatie over de waarde van verschillende percelen op Terschelling. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-03 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit BZK Woo-verzoek over Wob/Woo-verzoeken buiten wettelijke termijn

[Gepubliceerd: 2022-09-27] Besluit op een verzoek aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om informatie over elk verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) of de Wet open overheid (Woo) dat op 20 juli 2022 langer dan de wettelijk vastgelegde 8 weken bij BZK in behandeling was. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-27 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over totstandkoming van besluit verplichte hybride warmtepompen per 2026

[Gepubliceerd: 2022-09-22] Besluit op Woo-verzoek over totstandkoming van besluit verplichte hybride warmtepompen per 2026
Besluit: 2022-09-22 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Bijlagen bij Woo-besluit over totstandkoming van besluit verplichte hybride warmtepompen per 2026

[Gepubliceerd: 2022-09-22] Bijlagen bij Woo-besluit over totstandkoming van besluit verplichte hybride warmtepompen per 2026
Besluit: 2022-09-22 Documenten: 4
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen specifieke personen en Nederlandse overheid

[Gepubliceerd: 2022-09-20] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen specifieke personen en Nederlandse overheid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-20 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over het bewijs van de term 'gratie Gods'

[Gepubliceerd: 2022-08-31] De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 31 augustus 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het betreft een verzoek inzake het bewijs van de term "gratie Gods". De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-08-31 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met offensief cyberprogramma

[Gepubliceerd: 2022-08-26] Besluit op een verzoek om informatie over de Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma en de consultatieprocedure van deze wet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-26 openbare orde en veiligheid Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met offensief cyberprogramma (BZK)

[Gepubliceerd: 2022-08-26] Besluit op een verzoek om informatie over de Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma en de consultatieprocedure van deze wet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-26 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit Woo-verzoek algoritme Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

[Gepubliceerd: 2022-08-19] Besluit op een verzoek om informatie over toepassing van algoritmen bij de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-19 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek Parkietenbosdump Aruba

[Gepubliceerd: 2022-08-19] Besluit op een verzoek om informatie over de vuilstortplaats Parkietenbos in Aruba. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-19 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beslissingsbevoegdheid bij Woo-verzoeken

[Gepubliceerd: 2022-08-19] Besluit op een verzoek om informatie over de (on)mogelijkheid om de beslissingsbevoegdheid op Woo-verzoeken te delegeren en om een Woocontactpersoon die werkzaam is bij een ander bestuursorgaan aan te wijzen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-19 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek belastingplicht bij toekenning investeringsverklaringen

[Gepubliceerd: 2022-08-18] Besluit op een verzoek om informatie over belastingplicht als voorwaarde bij toekenning van definitieve investeringsverklaringen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-18 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over het bewijs van 'gratie Gods'

[Gepubliceerd: 2022-08-15] Besluit op een verzoek om informatie over het bewijs van de 'gratie Gods'. De formule 'bij de gratie Gods' is in de aanhef bij wetgeving opgenomen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-15 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit BZK Wob-verzoek uitvoering sancties tegen Rusland

[Gepubliceerd: 2022-08-24] Besluit op een verzoek om informatie over de uitvoering van sancties door Nederland tegen Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft documenten beoordeeld over vastgoed. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo). Besluit en lijst van documenten (PDF | 10 pagina's | 2,4 MB) Openbaar gemaakte documenten (PDF | 22 pagina's | 6 MB)
Besluit: 2022-08-09 internationale betrekkingen Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek uitvoering sancties tegen Rusland

[Gepubliceerd: 2022-08-09] Besluit op een verzoek om informatie over de uitvoering van sancties door Nederland tegen Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft documenten beoordeeld over vastgoed. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-09 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek toewijzing nieuwbouw-koopwoningen

[Gepubliceerd: 2022-08-09] Besluit op een verzoek om informatie over de toewijzing van nieuwbouw-koopwoningen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-09 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Tactisch Overleg Planleveranciers

[Gepubliceerd: 2022-08-05] Besluit op een verzoek om informatie over 7 vergaderingen van het 'Tactisch Overleg Planleveranciers' in de periode 15 maart tot 7 juni 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-05 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over twee vacatures uit 2020

[Gepubliceerd: 2022-07-28] Besluit op een verzoek om informatie over twee vacatures uit 2020, van directeur-generaal Curatieve Zorg en inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-28 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over procedure van gemeente Hulst en/of provincie Zeeland voor garantstelling financiering Perkpolder Beheer bv.

[Gepubliceerd: 2022-07-27] Besluit op een verzoek om informatie over de procedure van gemeente Hulst en/of provincie Zeeland voor garantstelling financiering Perkpolder Beheer bv. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-27 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over communicatie met Fastned (voorheen Breesaap)

[Gepubliceerd: 2022-07-27] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie met Fastned (voorheen Breesaap) in de periode vanaf januari 2010 tot en met 10 juni 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-27 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit BZK op Wob-verzoek over controle op declaraties door externe commissies

[Gepubliceerd: 2022-07-15] Besluit op een verzoek om informatie over de controle op de declaratie van kosten door leden van externe commissies. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over consultatie van wijziging Paspoortwet

[Gepubliceerd: 2022-07-15] Besluit op een verzoek om informatie over de voorbereiding, financiering en uitvoering van de consultatie van de wijziging van de Paspoortwet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek communicatie omtrent mondkapjesdebat 7 april 2022

[Gepubliceerd: 2022-07-15] De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 15 juli 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek inzake de communicatie omtrent het mondkapjesdebat van 7 april 2022. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-15 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek communicatie mondkapjesdeal

[Gepubliceerd: 2022-07-15] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen ministeries over de mondkapjesdeal vanaf 1 maart 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-15 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over artikel uit BAG Praktijkhandleiding van Kadaster Wat betekent de Wet elektronische publicatie voor de BAG?

[Gepubliceerd: 2022-07-12] Besluit op een verzoek om informatie over een artikel uit de BAG Praktijkhandleiding van het Kadaster Wat betekent de Wet elektronische publicatie voor de BAG?. Het verzoek is op 2 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 12 juli 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-07-12 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Paleis Soestdijk

[Gepubliceerd: 2022-07-11] Besluit op een verzoek om informatie over Paleis Soestdijk en de grondruil die daar heeft plaatsgevonden tussen Staatsbosbeheer en de nieuwe eigenaar van Paleis Soestdijk. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-11 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over Europees Herstelfonds

[Gepubliceerd: 2022-07-04] Besluit op een verzoek om informatie over het Europees Herstelfonds. Het verzoek werd 11 augustus 2021 en 6 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van de Woo is dit besluit genomen.
Besluit: 2022-07-04 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO)

[Gepubliceerd: 2022-06-24] Besluit op een verzoek om informatie over School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) met met klachten over potentiele gemeenten waar zij zich wilden vestigen als school. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-24 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over grensoverschrijdend gedrag D66

[Gepubliceerd: 2022-06-24] De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 24 juni 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het betreft een verzoek inzake grensoverschrijdend gedrag bij D66.
Besluit: 2022-06-24 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek plannen Koninklijk Conservatorium locatie Den Haag

[Gepubliceerd: 2022-06-17] Besluit op een verzoek om informatie over plannen van het Rijksvastgoedbedrijf rondom de locatie van het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-17 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over leegstaande gebouwen in eigendom van het Rijk

[Gepubliceerd: 2022-06-17] Besluit op een verzoek om informatie over leegstaande Rijksgebouwen in bezit bij het Rijksvastgoedbedrijf. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-17 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Kamervragen Wob

[Gepubliceerd: 2022-06-16] Besluit op een verzoek om informatie over de beantwoording van Kamervragen over de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek is op 2 april 2022 gedaan op basis van de Wob. Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen voor de Wet open overheid (Woo). Het besluit van 16 juni 2022 is genomen op basis van de Woo.
Besluit: 2022-06-16 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over neveninkomsten ambtenaren

[Gepubliceerd: 2022-06-02] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal ambtenaren (uitgesplitst naar totaal en per ministerie) dat over de laatste 5 jaar neveninkomsten heeft gehad uit het geven van gratis masterclasses en/of webinars aan professional. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Bitumen

[Gepubliceerd: 2022-06-01] Besluit op een verzoek om informatie over het Akkoord collectieve regeling bouwnijverheid dat op 29 april 2005 is gesloten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

2e deelbesluit op op Wob-/Woo-verzoek over plannen hyperscale datacenters

[Gepubliceerd: 2022-05-31] 2e deelbesluit op op Wob-/Woo-verzoek over plannen hyperscale datacenters
Besluit: 2022-05-31 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek verkoop Blokzijlseweg 8 Scheerwolde

[Gepubliceerd: 2022-05-31] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om documenten over de verkoop van het pand Blokzijlseweg 8 in Scheerwolde. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-05-31 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bijvoeren wilde dieren op defensieterrein

[Gepubliceerd: 2022-05-30] Besluit op een verzoek om informatie over bijvoeren wilde dieren op defensieterrein. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-05-30 Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek overleg vijver Westraven

[Gepubliceerd: 2022-05-24] Besluit op een verzoek om een verslag van het overleg van 22 januari 2021 tussen het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat over de 'externe communicatie project vijver Westraven'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-05-24 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over verstrekte subsidies aan Stichting Trivire

[Gepubliceerd: 2022-05-18] Besluit op een verzoek om informatie over subsidies die zijn verstrekt in 2019 en 2020 aan de stichting Trivire te Dordrecht. De subsidies zijn verstrekt in het kader van de energietransitie bij ERA-flats, liggend aan het Gerbrandyplein en P.J. Oudplein te Dordrecht. Het verzoek om informatie is ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van de Woo is dit besluit genomen.
Besluit: 2022-05-18 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over offline halen BSNk-decryptiecomponent

[Gepubliceerd: 2022-05-16] Besluit op Wob-/Woo-verzoek over offline halen BSNk-decryptiecomponent
Besluit: 2022-05-16 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over rechtshandhaving Caribische landen

[Gepubliceerd: 2022-05-09] Besluit op een verzoek om informatie over rechtshandhaving Caribische landen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-05-09 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over uitvoering vonnis rechtbank Den Haag

[Gepubliceerd: 2022-04-29] Besluit op een verzoek om alle documenten met betrekking tot het uitvoering geven door de Staat/Ministeries/Rijksvastgoedbedrijf aan het vonnis van de rechtbank Den Haag van 14 april 2021 (ECLI:RBDHA:2021:3894). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over onderzoek en begroting duurzaamheidsplannen Paleis Huis ten Bosch

[Gepubliceerd: 2022-04-29] Besluit op een verzoek om informatie over de begroting van de duurzaamheidsplannen van Huis ten Bosch en uitkomsten van het onderzoek naar de verduurzamingsmogelijkheden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over voormalig Vliegveld Valkenburg

[Gepubliceerd: 2022-04-26] De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 29 april 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het betreft een verzoek inzake voormalig Vliegveld Valkenburg te Katwijk. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-04-26 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Eerste deelbesluit op Wob-verzoek over de (wettelijke) legitimiteit van Stichting Woondiensten Enkhuizen/Welwonen als toegelaten instelling

[Gepubliceerd: 2022-04-25] Besluit op een verzoek om informatie over stukken vanaf 1 januari 2015 over de totstandkoming, voortzetting en de (wettelijke) legitimiteit van Stichting Woondiensten Enkhuizen/Welwonen als toegelaten instelling. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-25 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over uitgestelde herdenking van de komst van de eerste Molukkers

[Gepubliceerd: 2022-04-25] Besluit op een verzoek om informatie over de uitgestelde (landelijke) herdenking van de komst van de eerste Molukkers naar Nederland 70 jaar geleden, welke zou plaatsvinden op 7 oktober 2021 in Rotterdam. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-25 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over maximering van het WOZ-puntenaandeel in het woningwaarderingsstelsel (WWS)

[Gepubliceerd: 2022-04-25] Besluit op een verzoek om informatie over maximering van het WOZ-puntenaandeel in het woningwaarderingsstelsel (WWS). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-25 Documenten: 2
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over VOC-schip De Rooswijk

[Gepubliceerd: 2022-04-22] Besluit op een verzoek om informatie over het VOC-schip De Rooswijk, over de periode 1 januari 2000 tot en met 31 december 2009 en de periode 1 januari 2010 tot en met 7 december 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-22 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over gebruik breedplaatvloeren in rijksgebouwen

[Gepubliceerd: 2022-04-22] Besluit op een verzoek om informatie over het gebruik van breedplaatvloeren in rijksgebouwen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-22 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over toekenning uit het Volkshuisvestingsfonds aan de gemeente Rotterdam

[Gepubliceerd: 2022-04-15] De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 15 april 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek om informatie over de toekenning uit het Volkshuisvestingsfonds aan de gemeente Rotterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-15 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over correspondentie tussen secretariaat en leden van de Studiegroep Ruimtelijke Inrichting

[Gepubliceerd: 2022-04-14] De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 14 april 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek inzake de correspondentie tussen secretariaat en leden van de Studiegroep Ruimtelijke Inrichting.Het bijgevoegde document is openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-04-14 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over plannen datacenter Zeewolde

[Gepubliceerd: 2022-04-19] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van in- en uitgaande correspondentie tussen het ministerie van BZK/het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de gemeente Zeewolde/provincie Flevoland over de plannen voor een datacenter in Zeewolde. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-12 kenniseconomie Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit op Wob-verzoek over plannen datacenter Zeewolde

[Gepubliceerd: 2022-04-12] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van in- en uitgaande correspondentie tussen het ministerie van BZK/het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de gemeente Zeewolde/provincie Flevoland over de plannen voor een datacenter in Zeewolde. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-12 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Aanvullend besluit Wob-verzoek voorwaarden financiële steun Sint Maarten

[Gepubliceerd: 2022-04-05] Besluit op een verzoek om documenten over de voorwaarden die Nederland heeft gesteld aan de financiële steun aan Sint Maarten in de periode vanaf maart 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-05 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Subsidie woningbouwimpuls project Stadshaven Nijkerk

[Gepubliceerd: 2022-04-05] Besluit op een verzoek om informatie over subsidie die de gemeente Nijkerk heeft ontvangen vanuit de Woningbouwimpuls voor het project Stadshaven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-05 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over kantoorgebouw RWS Westraven

[Gepubliceerd: 2022-04-04] Besluit op een verzoek om alle documenten en aanverwant die betrekking hebben op de renovatie van het kantoorgebouw RWS Westraven in Utrecht, vanaf de oplevering tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-04 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-verzoek over Nederlandse inzet in discussie vingerafdrukken op identiteitskaart

[Gepubliceerd: 2022-03-31] Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over de Nederlandse inzet in Europa in de periode 2010 tot heden met betrekking tot de vingerafdrukken op de identiteitskaart. Dit 2e deelbesluit gaat over de periode van april 2018 tot heden, het 1e deelbesluit ging over de periode 2010-2018. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
Besluit: 2022-03-31 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over gebruik en werking van algoritmes

[Gepubliceerd: 2022-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over het gebruik en de werking van algoritmes en/of modellen en specifiek informatie over het model Leefbaarometer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-30 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over openbaarmaking van een taxatierapport

[Gepubliceerd: 2022-03-29] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van een taxatierapport en de daarbij behorende aanvullingen die verband houden met de goedkeuring die is verleend voor de verkoop door woningcorporatie Talis van het maatschappelijk complex `Van Slichtenhorststraat 91-93 in Nijmegen` aan Claver Real Estate. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-29 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over elf ruimtebrieven over de jaren 2011 tot en met 2021

[Gepubliceerd: 2022-03-29] Besluit op een verzoek om informatie over elf ruimtebrieven over de jaren 2011 tot en met 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-29 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een artikel uit de BAG Praktijkhandleiding van het Kadaster

[Gepubliceerd: 2022-03-29] Besluit op een verzoek om informatie over een artikel uit de BAG Praktijkhandleiding van het Kadaster Wat betekent de Wet elektronische publicatie voor de BAG? Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over asielopvang 1 oktober-15 november 2021

[Gepubliceerd: 2022-03-18] Besluit op een verzoek om informatie over asielopvang in Nederland in de periode 1 oktober t/m 15 november 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-18 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over onderzoek klassenjustitie in de strafrechtketen van de WODC

[Gepubliceerd: 2022-03-18] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek klassenjustitie in de strafrechtketen van de Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Privacy Impact Assessment van Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

[Gepubliceerd: 2022-03-15] Besluit op een verzoek om de Privacy Impact Assessment (PIA) van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) in te zien, die onder de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) valt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-15 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek participatie vrouwen in adviescolleges in 2020

[Gepubliceerd: 2022-03-14] Besluit op een verzoek om informatie over de participatie van vrouwen in adviescolleges in 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-14 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek herindeling Scherpenzeel en ontslag waarnemend burgemeester

[Gepubliceerd: 2022-03-07] Besluit op een verzoek om documenten rond de herindeling van de gemeente Scherpenzeel, meer specifiek de ontheffing uit het ambt van de waarnemend burgemeester van Scherpenzeel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-07 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bouwhistorisch onderzoek Commandopost Clingendael

[Gepubliceerd: 2022-02-21] Besluit op een verzoek om informatie over het bouwhistorisch onderzoek met ruimteboek op hoofdlijnen en waardestelling met betrekking tot de Commandopost Clingendael. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-21 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over grondtransactie grondruil Paleis Soestdijk

[Gepubliceerd: 2022-02-10] Besluit op een verzoek om informatie over de grondtransactie in verband met de grondruil Paleis Soestdijk vanaf 11 december 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-10 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over NSO Group Technologies en Pegasus

[Gepubliceerd: 2022-02-10] Besluit Wob-verzoek over NSO Group Technologies en Pegasus
Besluit: 2022-02-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de Regeling Vermindering Verhuurderheffing voor projecten binnen de gemeente Den Haag

[Gepubliceerd: 2022-02-09] Besluit op een verzoek om informatie over de Regeling Vermindering Verhuurderheffing van Arcade Wonen, Haag Wonen, Mooiland, Staedion, Stichting DUWO, Vestia, Vidomes en WoonInvest, vanaf de invoering van de verhuurderheffing, voor projecten binnen de gemeente Den Haag. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-09 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aanvragen RVV Nieuwbouw 2020 Woningcorporatie Talis

[Gepubliceerd: 2022-02-07] Besluit op een verzoek om informatie over een aanvraag voor de regeling vermindering verhuurderheffing voor nieuwbouw 2020 (RVV Nieuwbouw 2020) van Woningcorporatie Talis. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-07 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de Regeling Verduurzaming en Verbetering Groningen

[Gepubliceerd: 2022-02-03] Besluit op een verzoek over de Regeling Verduurzaming en Verbetering Groningen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-03 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de man-vrouwverhouding in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk (JBR) over 2018 en 2020

[Gepubliceerd: 2022-02-03] Besluit op een verzoek om inzage in documenten die zien op het ontbreken van de vermelding van de man-vrouwverhouding in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk (JBR) over 2018 en 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-03 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Catshuis

[Gepubliceerd: 2022-02-01] Besluit op een verzoek om stukken die ten grondslag liggen aan de ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Adriaan Goekooplaan 10, Den Haag (Catshuis) . Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek mandaatregisters BZK

[Gepubliceerd: 2022-01-25] Besluit op een verzoek om het complete centraal mandaatregister van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de specifieke (onder)mandaatregisters voor dienstonderdelen van BZK, agentschappen en andere instituties waarvoor BZK Wob-verantwoordelijkheid draagt. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-25 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over tijdelijke huisvesting ministerie van Algemene Zaken

[Gepubliceerd: 2022-01-18] Besluit op een verzoek om informatie over de keuze van het Catshuisterrein als enige geschikte alternatief voor de tijdelijke vestiging van Algemene Zaken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-18 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over openbare inschrijvingsprocedure en toekenning Zonnepark A6

[Gepubliceerd: 2022-01-12] Besluit op een verzoek om informatie over openbare inschrijvingsprocedure en toekenning Zonnepark A6. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-12 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over een handhavingsverzoek jegens woningstichting

[Gepubliceerd: 2021-12-23] De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 23 december 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (wob). Het betreft een verzoek inzake een handhavingsverzoek jegens woningstichting Bo-Ex'91. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2021-12-23 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over documenten aan werkgevers VO relevant voor de afgelopen CAO VO onderhandelingen

[Gepubliceerd: 2021-12-23] De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 23 december 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2021-12-23 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verkoop verhuureenheden woningcorporatie Mitros

[Gepubliceerd: 2021-12-23] Besluit op een verzoek om documenten over de verkoop van 274 verhuureenheden van woningcorporatie Mitros aan de dochtermaatschappijen Mitros Monumenten 1 B.V. en Mitros Monumenten 2 B.V. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-23 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek antwoorden Kamervragen dekolonisatieproces Nederlandse Antillen

[Gepubliceerd: 2021-12-21] Besluit op een verzoek om informatie over de voorbereiding van de beantwoording van vragen van het Kamerlid Bosman aan staatssecretaris Knops op 30 september 2019 over het dekolonisatieproces van de voormalige Nederlandse Antillen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-21 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verkoopprocedure Ensemble Veenhuizen

[Gepubliceerd: 2021-12-20] Besluit op een verzoek om alle correspondentie en documenten die verband houden met de verkoopprocedure van het Ensemble Veenhuizen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-20 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over totstandkoming van Batch 3260

[Gepubliceerd: 2021-12-17] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van Batch 3260. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-17 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek migratie en bescherming in Curaçao

[Gepubliceerd: 2021-12-15] Besluit op een verzoek om documenten over migratie en bescherming in Curaçao. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-15 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek ambtsberichten gemeente Brunssum

[Gepubliceerd: 2021-12-14] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om de ambtsberichten die door of namens de burgemeester van de gemeente Brunssum en de commissaris van de Koning in de provincie Limburg tot de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn gericht vanaf 1 januari 2015 tot heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-14 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Clearview AI

[Gepubliceerd: 2021-12-09] Besluit op een verzoek om informatie over het gebruik van dan wel samenwerking met Clearview AI. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de verkoop van het pand/perceel Blokzijlseweg 8 te Scheerwolde

[Gepubliceerd: 2021-11-25] Besluit op een verzoek om informatie over de verkoop van het pand/perceel Blokzijlseweg 8 te Scheerwolde. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-25 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-verzoek over Wob-instructie waarover in ministerraad van 16 april 2021 een besluit is genomen

[Gepubliceerd: 2021-11-23] Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over de Wob-instructie waarover in de ministerraad van 16 april 2021 een besluit is genomen. Dit deelbesluit gaat over de correspondentie van de totstandkoming van de wob-instructie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-23 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek hulp en ondersteuning aan Curaçao en Aruba voor aanpak migratieproblematiek uit Venezuela

[Gepubliceerd: 2021-11-12] Besluit op een verzoek om informatie over hulp en ondersteuning van Nederland aan Curaçao en Aruba voor de aanpak van migratieproblematiek vanuit Venezuela. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-12 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het aantal aanwezigen in kerkelijke gebouwen

[Gepubliceerd: 2021-11-10] De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 10 november 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek om informatie over besluiten en uitlatingen van het kabinet/ministers over het aantal aanwezigen in kerkelijke gebouwen in de periode 14 april 26 oktober 2020. Het verzoek heeft deels betrekking op informatie die berust bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het bijgevoegde document is openbaar gemaakt.
Besluit: 2021-11-10 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek EC INFR (2012)0388 Energieprestatie van Gebouwen

[Gepubliceerd: 2021-11-04] Besluit op een verzoek om informatie over de inbreukprocedure van de Europese Commissie tegen Nederland voor het te laat implementeren van de richtlijn over de energieprestatie van gebouwen in Nederlandse wetgeving. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-04 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over rapport 'Ketenen van het Verleden'

[Gepubliceerd: 2021-10-29] Besluit op een verzoek om informatie over het rapport 'Ketenen van het Verleden', het werk van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden en correspondentie tussen het ministerie van BZK en de gemeente Amsterdam hierover. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-29 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over APPA-gelden (algemene pensioenwet politieke ambtsdragers)

[Gepubliceerd: 2021-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over de uitgekeerde APPA-gelden over de periode 2017 tot heden van (oud-)Kamerleden, staatssecretarissen en ministers. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over vuurwerkramp Enschede

[Gepubliceerd: 2021-10-19] Besluit op een verzoek om informatie over de vuurwerkrampen in Enschede in 2000 en Culemborg in 1991. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-19 Documenten: 10
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over 6e rapportage renovatie Binnenhof

[Gepubliceerd: 2021-10-14] Besluit op een verzoek om informatie over de timing van de verzending van de zesde rapportage project Renovatie Binnenhof van 9 juli 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-14 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over veiligheid en kosten van DigiD platform

[Gepubliceerd: 2021-10-05] Besluit op een verzoek om informatie over de veiligheid en kosten van het Digid platform. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-05 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de circulaire `lobbyverbod bewindspersonen'

[Gepubliceerd: 2021-10-05] De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 5 oktober 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de circulaire `lobbyverbod bewindspersonen` voor het tijdvak 2019 tot en met heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-05 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Openbaarmaking rapport Toezicht WSW 2020 op grond van Wob

[Gepubliceerd: 2021-10-04] BZK maakt het rapport Toezicht WSW 2020 - over het toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw openbaar op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-04 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek voorwaarden financiële steun Sint Maarten

[Gepubliceerd: 2021-10-01] Besluit op een verzoek om documenten over de voorwaarden die Nederland heeft gesteld aan de financiële steun aan Sint Maarten in de periode maart 2020 tot nu. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de op handen zijnde versterking van een pand te Eppenhuizen

[Gepubliceerd: 2021-09-20] Besluit op een verzoek om informatie over de op handen zijnde versterking van een pand te Eppenhuizen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-09-20 Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de op handen zijnde versterking van een pand te Eppenhuizen

[Gepubliceerd: 2021-09-20] Besluit op een verzoek om informatie over de op handen zijnde versterking van een pand te Eppenhuizen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-09-20 Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Patrimonium Woonservice

[Gepubliceerd: 2021-09-10] Besluit op een verzoek om informatie over de afgegeven cashflowgarantie van Patrimonium Woonservice aan het bedrijf Quattro B.V. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-09-10 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Patrimonium Woonservice

[Gepubliceerd: 2021-09-10] Besluit op een verzoek om informatie over de afgegeven cashflowgarantie van Patrimonium Woonservice aan het bedrijf Quattro B.V. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-09-10 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek hulp en ondersteuning aan Curaçao en Aruba voor aanpak migratieproblematiek uit Venezuela

[Gepubliceerd: 2021-07-22] De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 22 juli 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het betreft een verzoek over hulp en ondersteuning van Nederland aan Curaçao en Aruba voor de aanpak van migratieproblematiek vanuit Venezuela.
Verzoek: 2021-05-12 Besluit: 2021-07-22 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit op Wob-verzoek over migratie en bescherming in Curaçao

[Gepubliceerd: 2021-07-14] Besluit op een verzoek om informatie over migratie en bescherming in Curaçao. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-10 Besluit: 2021-07-14 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de Wob-instructie waarover in de ministerraad van 16 april 2021 een besluit is genomen

[Gepubliceerd: 2021-07-14] Besluit op een verzoek om informatie over de Wob-instructie waarover in de ministerraad van 16 april 2021 een besluit is genomen. Documenten over de totstandkoming van deze instructie, waaronder conceptversies, correspondentie, notulen, memos, notas en vergaderverslagen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-26 Besluit: 2021-07-14 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over woningcorporatie te Apeldoorn

[Gepubliceerd: 2021-07-09] Besluit op een verzoek om informatie over woningcorporatie Stichting De Woonmensen te Apeldoorn. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-08 Besluit: 2021-07-09 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek communicatie BZK totstandkoming maatregelen stikstof en PFAS

[Gepubliceerd: 2021-07-09] Besluit op een verzoek om alle communicatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) rond de totstandkoming van het maatregelenpakket voor de stikstof- en PFAS-problematiek van 13 november 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-11-22 Besluit: 2021-07-09 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de vuurwerkramp in Culemborg in 1991 en in Enschede in 2000

[Gepubliceerd: 2021-07-06] De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 6 juli 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek over de vuurwerkramp in Culemborg in 1991 en de vuurwerkramp in Enschede in 2000. Dit eerste deelbesluit gaat over de vuurwerkramp in Culemborg in 1991.
Verzoek: 2020-02-24 Besluit: 2021-07-06 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek arbeidsduur rijksambtenaren

[Gepubliceerd: 2021-07-06] Besluit op een verzoek om informatie over het huidig aantal rijksambtenaren met een arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week, meer dan 36 uur per week en minder dan 36 uur per week. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-05 Besluit: 2021-07-06 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de behandeling van omvangrijke Wob-verzoeken

[Gepubliceerd: 2021-06-30] Besluit op een verzoek om informatie over de behandeling van omvangrijke Wob-verzoeken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-23 Besluit: 2021-06-30 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over project renovatie Binnenhof

[Gepubliceerd: 2021-06-21] Besluit op een verzoek om informatie over het project renovatie van het Binnenhof, de overwegingen om geen openbare aanbesteding te houden, de architectenkeuze en de correspondentie met architecten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-21 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over renovatie Binnenhof

[Gepubliceerd: 2021-06-21] 1e Deelbesluit op een verzoek om informatie over de renovatie van het Binnenhof. Er wordt gevraagd om interne communicatie tussen medewerkers vanaf niveau directeur en meest betrokken projectmanagers, externe communicatle tussen het departement en betrokken coördinerend archltecten/hoofdarchltecten, hoofdadviseurs en de bemiddelaar. Verder wordt er gevraagd om een overzicht van betallngen aan architecten en adviseurs. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-09-12 Besluit: 2021-06-21 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Interdepartementaal Wob-overleg (IWC) en het Interdepartementaal Hoofdenoverleg Juridische Zaken (HJZ)

[Gepubliceerd: 2021-06-21] De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 21 juni 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek om een vijftal documenten, te weten een Rijksbrede Wob-leidraad, een Leidraad omvangrijke Wob-verzoeken en een Handleiding Wob-verzoeken, een notitie over omvangrijke Wob-verzoeken en een memo Agendas van de ambtelijke top.
Verzoek: 2021-04-08 Besluit: 2021-06-21 Documenten: 2
Downloads: Verzoek Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek breedplaatvloeren rijksgebouwen

[Gepubliceerd: 2021-06-18] Besluit op een verzoek om documenten over het gebruik van breedplaatvloeren in gebouwen van de rijksoverheid. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Aanvullend besluit Wob-verzoek HRA-methodiek versterkingsaanpak Groningen

[Gepubliceerd: 2021-06-14] Besluit op een verzoek om informatie over de HRA-methodiek die ten grondslag ligt aan het Plan van Aanpak van de versterkingsaanpak in Groningen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2018-11-08 Besluit: 2021-06-14 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek lobby particuliere woningbeleggers

[Gepubliceerd: 2021-06-02] Besluit op een verzoek om informatie over de lobbyactiviteiten van particuliere vastgoedbeleggers. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-02 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Nederlandse inzet in discussie vingerafdrukken op identiteitskaart

[Gepubliceerd: 2021-06-01] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over de Nederlandse inzet in Europa in de periode 2010 tot heden met betrekking tot de vingerafdrukken op de identiteitskaart. Dit 1e deelbesluit gaat over de periode 2010-2018. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-23 Besluit: 2021-06-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bij het ministerie van BZK berustende documenten over bestuurlijke aangelegenheden die verband houden met het Huis voor Klokkenluiders

[Gepubliceerd: 2021-05-28] Besluit op een verzoek om informatie over bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties berustende documenten over bestuurlijke aangelegenheden die verband houden met het Huis voor Klokkenluiders.
Verzoek: 2021-03-22 Besluit: 2021-05-28 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over cijfers over het instrument schorsing en vernietiging van besluiten van decentrale overheden

[Gepubliceerd: 2021-05-28] Besluit op een verzoek om informatie over cijfers over het instrument schorsing en vernietiging van besluiten van decentrale overheden, over de periode 1 oktober 2012-31 december 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-25 Besluit: 2021-05-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over grenzen en toestaan gebruik benzinestations en wegrestaurants

[Gepubliceerd: 2021-05-26] Besluit op een verzoek om informatie over grenzen en toegestaan gebruik door benzinestations en wegrestaurants van terreinen in eigendom van de Nederlandse Staat en gelegen op verzorgingsplaatsen langs de snelweg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-16 Besluit: 2021-05-26 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over begrotingssteun voor Curaçao

[Gepubliceerd: 2021-05-20] Besluit op een verzoek om informatie over WhatsApp-berichten, memos en notities over de lening begrotingssteun voor Curaçao. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-20 Besluit: 2021-05-20 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over BP Wateringen

[Gepubliceerd: 2021-05-14] Besluit op een verzoek om informatie over BP Wateringen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-04 Besluit: 2021-05-14 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over rapport militair terrein Wacawa

[Gepubliceerd: 2021-05-12] Besluit op een verzoek om informatie over het rapport militair terrein Wacawa. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-01 Besluit: 2021-05-12 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het bedrijf Digi-D

[Gepubliceerd: 2021-05-07] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijf Digi-D. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-30 Besluit: 2021-05-07 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over EU-notificatieprocedure van onderdelen Wet toeristische verhuur van woonruimte

[Gepubliceerd: 2021-04-30] Besluit op een verzoek om informatie over Europese notificatieprocedure van artikelen 23a, derde lid en 23d van de Huisvestingswet 2014. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-07 Besluit: 2021-04-30 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over buitenlandse dienstreizen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

[Gepubliceerd: 2021-04-30] Besluit op een verzoek om informatie over buitenlandse dienstreizen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-08 Besluit: 2021-04-30 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Paleis Soestdijk

[Gepubliceerd: 2021-04-26] De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 26 april 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek inzake Paleis Soestdijk. Het bijgevoegde document is openbaar gemaakt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-21 Besluit: 2021-04-26 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over recente (her)benoemingen van leden van de Kiesraad

[Gepubliceerd: 2021-04-23] De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 23 april 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het betreft een verzoek inzake recente (her)benoemingen van leden van de Kiesraad. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Verzoek: 2021-01-19 Besluit: 2021-04-23 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek ambtsberichten gemeente Brunssum

[Gepubliceerd: 2021-04-22] Besluit op een verzoek om de ambtsberichten die door of namens de burgemeester van de gemeente Brunssum en de commissaris van de Koning in de provincie Limburg tot de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn gericht vanaf 1 januari 2015 tot heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-05 Besluit: 2021-04-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bodemsanering Ameland

[Gepubliceerd: 2021-04-22] Besluit op een verzoek om informatie over alle communicatie, documenten, verslagen, nota's etc. met betrekking tot de Nederlandse Aardolle Maatschappij B.V. (NAM)/Shell en/of Antea Group over Ameland en de kust van Ameland ult de periode van 1 juli 2014 tot en met 17 december 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-07 Besluit: 2021-04-22 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over lobby vastgoedbeleggers en bouwondernemers op woningmarktbeleid

[Gepubliceerd: 2021-04-19] Besluit op een verzoek om informatie over de lobby van vastgoedbeleggers en bouwondernemers op woningmarktbeleid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-04-19 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over toekenning van Paleis Soestdijk

[Gepubliceerd: 2021-04-19] Besluit op een verzoek om informatie over alle documenten die geleid hebben tot het besluit van toekenning van Paleis Soestdijk aan de Meijer Bergman Erfgoed Groep. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-17 Besluit: 2021-04-19 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over toekennen energielabels aan recreatiewoningen

[Gepubliceerd: 2021-04-16] Besluit op een verzoek om informatie over het toekennen van energielabels aan recreatiewoningen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-27 Besluit: 2021-04-16 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over overheidscontracten

[Gepubliceerd: 2021-04-16] Besluit op een verzoek om informatie over overheidscontracten met Florisse De Haagse Arc B.V. in 2016. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-27 Besluit: 2021-04-16 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vijver bij kantoorgebouw te Utrecht

[Gepubliceerd: 2021-04-16] Besluit op een verzoek om informatie over de vijver bij een kantoorgebouw van Rijkswaterstaat te Utrecht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-19 Besluit: 2021-04-16 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over stembiljetten Tweede Kamerverkiezing

[Gepubliceerd: 2021-04-16] Besluit op een verzoek om informatie over drukken en gereed maken van de stembiljetten voor de Tweede Kamerverkiezing 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-23 Besluit: 2021-04-16 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over niet-naleving van paragraaf 9 van de Aanwijzingen interdepartementale commissies

[Gepubliceerd: 2021-04-08] Besluit op een verzoek om informatie over niet-naleving van paragraaf 9 van de Aanwijzingen interdepartementale commissies. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-29 Besluit: 2021-04-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit verlenging Nederlandse Sportraad

[Gepubliceerd: 2021-04-07] Beslissing op bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de politieke en ambtelijke betrokkenheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij de verlenging van de levensduur van de Nederlandse Sportraad. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-22 Besluit: 2021-04-07 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Chw-aanmelding evenemententerreinen Meppel

[Gepubliceerd: 2021-04-07] Besluit Wob-verzoek Chw-aanmelding evenemententerreinen Meppel
Verzoek: 2021-02-17 Besluit: 2021-04-07 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over naamswijziging Commandopost Clingendael

[Gepubliceerd: 2021-04-07] De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 7 april 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het betreft een verzoek over de wijziging van de naam van het Rijksmonument 532049 in het Rijksmonumentenregister.
Verzoek: 2020-12-11 Besluit: 2021-04-07 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over verbouwing Tweede Kamergebouw en tijdelijke huisvesting

[Gepubliceerd: 2021-04-06] Besluit op een verzoek om informatie over de verbouwing van het Tweede Kamergebouw en de verhuizing naar de tijdelijke huisvesting. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-08 Besluit: 2021-04-06 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het verkopen van een huis zonder energielabel

[Gepubliceerd: 2021-03-30] De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 30 maart 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek inzake informatie over het beleid en procedures mbt het opleggen van bestuurlijke sancties en de bezwaarbehandeling daarvan inzake het verkopen van een huis zonder energielabel. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.
Verzoek: 2020-07-23 Besluit: 2021-03-30 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit betrokkenheid BZK bij woning staatssecretaris

[Gepubliceerd: 2021-03-30] Beslissing op het bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over betrokkenheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken bij de bouw van het woonhuis van staatssecretaris Knops en de daarmee gemoeide grondtransacties. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-10 Besluit: 2021-03-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onderzoek haalbaarheid toekomstscenario's Landgoed Soestdijk

[Gepubliceerd: 2021-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek van het adviesbureau Planmaat naar de financiële haalbaarheid van diverse toekomstscenario's voor het Landgoed Soestdijk. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-18 Besluit: 2021-03-30 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek vrouwen in adviescolleges

[Gepubliceerd: 2021-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over de participatie van vrouwen in adviescolleges. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-30 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Paleis Soestdijk

[Gepubliceerd: 2021-03-25] Besluit op een verzoek om informatie over de door het Rijksvastgoedbedrijf in 2015 ontvangen ideeën die bij de openbare inschrijving zijn indiend of op tafel zijn gekomen van de commissie Ronde Tafel Paleis Soestdijk. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-24 Besluit: 2021-03-25 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek SEEH-subsidies

[Gepubliceerd: 2021-03-24] Besluit op een verzoek om alle besluiten op aanvragen voor subsidie vanuit de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH), waarbij volgens de aanvraag gebruik is gemaakt van het materiaal Isobooster T3 of T5. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-08 Besluit: 2021-03-24 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over transparantie van politieke advertenties

[Gepubliceerd: 2021-03-22] Besluit op een verzoek om informatie over (transparantie over) politieke advertenties en financiering. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-04 Besluit: 2021-03-22 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over wetsvoorstel samenvoeging gemeenten Heerhugowaard en Langedijk

[Gepubliceerd: 2021-03-16] Besluit op een verzoek om informatie over het wetsvoorstel samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-09 Besluit: 2021-03-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over interdepartementaal Wob-overleg

[Gepubliceerd: 2021-03-12] Verzoek om informatie over de omgang van Wob-verzoeken in brede zin en de afstemming daarover op interdepartementaal niveau. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-24 Besluit: 2021-03-12 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

[Gepubliceerd: 2021-03-10] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 20 oktober 2020 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over het verstrekken van documenten die betrekking hebben op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, waaronder de voorbereiding en de uitvoering daarvan.
Verzoek: 2020-11-09 Besluit: 2021-03-10 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek overeenkomst met 'Stem op een Vrouw'

[Gepubliceerd: 2021-03-09] Besluit op een verzoek om de overeenkomst tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de stichting 'Stem op een Vrouw' over het Netwerkevent vrouwen in de politiek 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-19 Besluit: 2021-03-09 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over totstandkoming maatregelenpakket stikstof- en PFAS-problematiek

[Gepubliceerd: 2021-03-01] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van het maatregelenpakket voor de stikstof- en PFAS-problematiek. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-11-22 Besluit: 2021-03-01 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over werkzaamheden aan de Commandopost Clingendael

[Gepubliceerd: 2021-02-26] Besluit op een verzoek om informatie over werkzaamheden aan de Commandopost Clingendael. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-01 Besluit: 2021-02-26 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit over controverse benoeming tot wethouder Brunssum

[Gepubliceerd: 2021-02-15] Beslissing op het bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de controverse rond de benoeming tot wethouder van Brunssum per 10 oktober 2017. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-13 Besluit: 2021-02-15 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Aanvullend besluit over Wob-verzoek Adopties uit Haïti 1980 - 1995

[Gepubliceerd: 2021-02-01] Aanvullend besluit over een Wob-verzoek over adopties uit Haïti in de periode 1980 1995. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Verzoek: 2020-10-16 Besluit: 2021-02-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over objecten in Heerlen

[Gepubliceerd: 2021-01-27] Besluit op een verzoek om informatie over het CBS-gebouw en gekochte, verkochte, verhuurde en gehuurde objecten in Heerlen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-08-11 Besluit: 2021-01-27 Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over terrein Commandopost Clingendael en voormalige Prinses Julianakazerne

[Gepubliceerd: 2021-01-26] Besluit op een verzoek om informatie over het archeologisch onderzoek van het terrein Commandopost Clingendael en voormalige Prinses Julianakazerne (Therese Schwartzestraat in Den Haag). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-01 Besluit: 2021-01-26 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over monument/herinnerlngscentrum Oranjehotel

[Gepubliceerd: 2021-01-25] De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 25 januari 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het betreft een verzoek inzake het monument/herinneringscentrum 'Oranjehotel'. Het bijgevoegde document is openbaar gemaakt.
Verzoek: 2020-09-23 Besluit: 2021-01-25 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vertrekregelingen of WNT regelgeving of ontslagregelingen en of mobiliteitsdienstverbanden

[Gepubliceerd: 2021-01-25] Verzoek om informatie over vertrekregelingen of WNT regelgeving of ontslagregelingen, en of mobiliteitsdienstverbanden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-24 Besluit: 2021-01-25 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de verklaring van overbrenging van het Centraal Archief van de Bijzondere Rechtspleging (CABR)

[Gepubliceerd: 2021-01-19] Besluit op verzoek om informatie over de verklaring van overbrenging van het Centraal Archief van de Bijzondere Rechtspleging (CABR) en het daarbij behorende beperkingsbesluit, waarbij de beperkingen aan de openbaarheid van de archiefbescheiden van het CABR zijn gesteld. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-23 Besluit: 2021-01-19 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek DigiD aansluiting en DigiD assessment rapportages

[Gepubliceerd: 2021-01-04] Besluit op verzoek om informatie over DigiD aansluiting en DigiD-assessment rapportages die onder Logius vielen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-16 Besluit: 2021-01-04 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek project 'Eigen Initiatief'

[Gepubliceerd: 2021-01-04] Besluit op een verzoek om documenten over een project binnen de pilot 'Eigen Initiatief'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-12-04 Besluit: 2021-01-04 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Shell

[Gepubliceerd: 2020-12-08] De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 8 december 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek inzake de behandeling van het op 12 april 2019 ingediende Wob-verzoek over Shell.
Verzoek: 2020-02-11 Besluit: 2020-12-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek ambassadeursfunctie Rijksvastgoedbedrijf

[Gepubliceerd: 2020-11-30] Besluit op een verzoek om informatie over de ambassadeursfunctie bij het Rijksvastgoedbedrijf. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-22 Besluit: 2020-11-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek om informatie over aanvragen STEP en RVV Verduurzaming in de periode van 1 januari 2018 tot 20 oktober 2020

[Gepubliceerd: 2020-11-13] Besluit op een verzoek om informatie over aanvragen in de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) en Regeling Vermindering Verhuurdersheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming) in de periode van 1 januari 2018 tot 20 oktober 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-19 Besluit: 2020-11-13 Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over betrokkenheid ministerie BZK bij verlenging levensduur Nederlandse Sportraad

[Gepubliceerd: 2020-11-10] Besluit op een verzoek om informatie over de politieke en ambtelijke betrokkenheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bij het Koninklijk Besluit van 11 mei 2020 tot verlenging van de levensduur van de Nederlandse Sportraad. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-06-09 Besluit: 2020-11-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vijver kantoorgebouw

[Gepubliceerd: 2020-11-06] Besluit op een verzoek om informatie over de vijver van het kantoorgebouw in gebruik van Rijkswaterstaat in Westraven, Utrecht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-06-13 Besluit: 2020-11-06 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit benoemingen ROB en Rfv

[Gepubliceerd: 2020-10-30] Beslissing op het bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over werving, selectie en benoeming van personen die per 1 juli 2009 of op latere datum lid waren van de Raad voor het openbaar bestuur (ROB) of de Raad voor de Financiële verhoudingen (Rfv). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-05-20 Besluit: 2020-10-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Indonesische activiteiten binnen de Molukse gemeenschap in Nederland

[Gepubliceerd: 2020-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over activiteiten van Indonesiers, a! dan niet aan de Indonesische ambassade gelieerd, binnen de Molukse gemeenschap in Nederland in de periode 1965-1985. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-28 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

[Gepubliceerd: 2020-10-20] Besluit op een verzoek om informatie over de voorbereiding en uitvoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-09 Besluit: 2020-10-20 Documenten: 8
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over aantallen en bedragen van goedgekeurde en afgewezen aanvragen SEEH

[Gepubliceerd: 2020-10-20] Besluit op een verzoek om informatie over aantallen en bedragen van goedgekeurde en afgewezen aanvragen SEEH. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-08-27 Besluit: 2020-10-20 Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vertrek burgemeester Noordoostpolder

[Gepubliceerd: 2020-10-16] Besluit op een verzoek om informatie over de gang van zaken rond het vertrek van burgemeester Bouman van de gemeente Noordoostpolder in de provincie Flevoland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-20 Besluit: 2020-10-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over controle kosten bemiddelen bij dienstreizen Rijksoverheid

[Gepubliceerd: 2020-10-16] Besluit op een verzoek om informatie over een controle van de kosten die Travel Management Companies maken bij het bemiddelen van dienstreizen voor de Rijksoverheid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-12-20 Besluit: 2020-10-16 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over informatie over Reppel B.V.

[Gepubliceerd: 2020-10-09] De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 9 oktober 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek om openbaarmaking van alle informatie, correspondentie en documenten waarin Reppel B.V. onderwerp is.
Verzoek: 2020-03-19 Besluit: 2020-10-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Tweede deelbesluit Wob-verzoek over institutionele beleggers op de woningmarkt in Nederland

[Gepubliceerd: 2020-10-08] Tweede deelbesluit op een verzoek over institutionele beleggers op de woningmarkt in Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-01-21 Besluit: 2020-10-08 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders

[Gepubliceerd: 2020-10-08] Besluit op een verzoek om informatie over de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-08-17 Besluit: 2020-10-08 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Wfpp 2019

[Gepubliceerd: 2020-10-07] Besluit op een verzoek om informatie over alle verantwoording van poltieke partijen over de periode 2019 met betrekking tot de Wet financiering politieke partijen (Wfpp). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-09 Besluit: 2020-10-07 Documenten: 14
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over antwoorden op Kamervragen

[Gepubliceerd: 2020-10-06] De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 6 oktober 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Verzoek: 2020-07-09 Besluit: 2020-10-06 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over betrokkenheid privéaangelegenheid woonhuis Horst aan de Maas

[Gepubliceerd: 2020-10-05] Besluit op een verzoek om informatie over betrokkenheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken bij de bouw en daarmee gemoeide grondtransacties van het woonhuis van staatssecretaris Knops in Horst aan de Maas. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-10 Besluit: 2020-10-05 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over informatie met betrekking tot Curaçao (deelbesluit 3)

[Gepubliceerd: 2020-09-29] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van documenten en correspondentie over de door Nederland aan Curaçao te verstrekken 3e tranche. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-10 Besluit: 2020-09-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over stichting Woonstad Rotterdam

[Gepubliceerd: 2020-09-24] De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 24 september 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-09-24 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over informatie met betrekking tot Curaçao (deelbesluit 2)

[Gepubliceerd: 2020-09-23] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van documenten en correspondentie over de door Nederland aan Curaçao te verstrekken 3e tranche. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Stichting Sint Trudo

[Gepubliceerd: 2020-09-23] Besluit op een verzoek over het door de Autoriteit woningcorporaties aan Stichting Sint Trudo verleende goedkeuring voor de hybride scheiding van Daeb- en niet-Daeb activiteiten en de door de Autoriteit woningcorporaties ten aanzien van Sint Sint Trudo opgestelde oordeelsbrieven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om openbaarmaking van een besluit van de Autoriteit Woningcorporaties

[Gepubliceerd: 2020-09-23] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van een besluit van de Autoriteit Woningcorporaties. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek correspondentie over tipgeld

[Gepubliceerd: 2020-09-21] Besluit op een verzoek om correspondentie tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Financiën over het beschikbaar stellen van fiscaal tipgeld in de zaak van F.H. Drost en personen die bij BZK hebben aangeklopt met een verzoek om tipgeld. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-21 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek overleg Servatius

[Gepubliceerd: 2020-09-15] Besluit op een verzoek om informatie over de interne beraadslaging uit 2012 tussen woningstichting Servatius en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het aansprakelijkheidstraject rond de Campus in Maastricht.
Besluit: 2020-09-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aanbesteding valveiligheidsvoorzieningen

[Gepubliceerd: 2020-09-15] Besluit op een verzoek om documenten over de aanbesteding van het aanbrengen van valveiligheidsvoorzieningen op voornamelijk Belastingdienstpanden, die vermoedelijk heeft plaatsgehad in de jaren 2007-2008. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek burgemeestersbenoeming gemeente Bergeijk

[Gepubliceerd: 2020-09-09] Besluit op een verzoek om informatie over de invulling van een burgemeestersvacature van de gemeente Bergeijk. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over voorwaarden 3e tranche lening voor regering Curaçao en Aruba

[Gepubliceerd: 2020-08-06] Besluit op een verzoek om informatie over het pakket voorwaarden die de regering van Curaçao en Aruba van de Nederlandse regering hebben ontvangen voor de 3e tranche van een lening. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-06 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over advies erfpacht Waterkant 19 te Ens

[Gepubliceerd: 2020-07-31] Besluit op een verzoek om informatie openbaar te maken over advies erfpacht Waterkant 19 te Ens. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-31 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob besluit over vergunningverlening aan NAM voor aanleg kabel tussen Ameland-Oost 1 en Ameland Westgat 1

[Gepubliceerd: 2020-07-30] De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 30 juli 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-07-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over institutionele beleggers op de woningmarkt in Nederland

[Gepubliceerd: 2020-07-27] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over institutionele beleggers op de woningmarkt in Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-27 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek terreinen benzinestations

[Gepubliceerd: 2020-07-27] Besluit op een verzoek om informatie over de terreinen die de Nederlandse Staat verhuurt aan benzinestations langs snelwegen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-27 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Huis voor Klokkenluiders

[Gepubliceerd: 2020-07-23] Besluit op een verzoek om informatie over het Huis voor Klokkenluiders. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-23 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Urgenda klimaatzaak

[Gepubliceerd: 2020-07-14] Besluit op een verzoek om informatie over de Urgenda klimaatzaak. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-14 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Rijksvastgoed Weert

[Gepubliceerd: 2020-07-09] Besluit op een verzoek om informatie over verkoop, verhuur, ontwikkeling en/of gebruik van het MOB-complex, de Van Hornekazerne, het voormalig Bisschoppelijk College en de Nelissenhofweg in Weert. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-09 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek coronabrief aan burgemeesters

[Gepubliceerd: 2020-07-08] Besluit op een verzoek om de brief van 25 maart 2020 aan alle burgemeesters over de impact van het coronavirus. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over niet werkgerelateerde personeelsuitgaven bij het ministerie van Binnenlandse Zaken

[Gepubliceerd: 2020-07-08] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over niet werkgerelateerde personeelsuitgaven bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Wederopbouw van Sint Maarten na orkaan Irma

[Gepubliceerd: 2020-07-08] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over Wederopbouw van Sint Maarten na orkaan Irma. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Indonesische activiteiten binnen de Molukse gemeenschap in Nederland

[Gepubliceerd: 2020-06-23] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over Indonesische activiteiten binnen de Molukse gemeenschap in Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over samenwerkingsovereenkomst vliegveld Valkenburg

[Gepubliceerd: 2020-06-15] De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 15 juni 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek over de samenwerkingsovereenkomst voor vliegveld Valkenburg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op WOB-verzoek inzake onderbouwing Kamerbrief Minister Plasterk

[Gepubliceerd: 2020-06-15] De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 15 juni 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-06-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek laadstations langs snelwegen

[Gepubliceerd: 2020-06-15] Besluit op een verzoek om informatie over laadstations langs snelwegen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over benoeming tot wethouder van Brunssum

[Gepubliceerd: 2020-06-11] Besluit op een verzoek dat betrekking heeft op de controverse rond een benoeming tot wethouder van Brunssum. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-11 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verkoop huurwoningen Havensteder

[Gepubliceerd: 2020-06-10] Besluit op een verzoek om informatie over de verkoop van huurwoningen in Rotterdam door Stichting Havensteder. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie en documenten met 'Miedema bouw'

[Gepubliceerd: 2020-06-09] Besluit Wob-verzoek om informatie en documenten met 'Miedema bouw' als onderwerp, waaronder in ieder geval het dossier zoals bekend bij de ILT onder nummer M-2019-0210224. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-09 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verkoop Torenflat Gorinchem

[Gepubliceerd: 2020-06-09] Besluit op een verzoek om informatie over de verkoop van de zogenoemde Torenflat in Gorinchem. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de Bernhardkazerne in Amersfoort

[Gepubliceerd: 2020-06-08] Besluit op een verzoek over de Bernhardkazerne in Amersfoort. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-08 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op wob-verzoek over verkeersboetes van bewindspersonen vanaf 2015

[Gepubliceerd: 2020-06-08] De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 8 juni 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek inzake verkeersboetes bewindspersonen vanaf 2015.
Besluit: 2020-06-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over Kinderdagcentrum (KDC) de Toermalijn

[Gepubliceerd: 2020-06-05] Besluit Wob-verzoek om informatie over Kinderdagcentrum (KDC) de Toermalijn. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-05 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over kosten inrichting privé-vertrekken Huis ten Bosch

[Gepubliceerd: 2020-05-20] Besluit op een verzoek over de kosten inrichting privé-vertrekken Huis ten Bosch. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-20 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit-Wob-verzoek over aan Sdu-geleverde informatie voor de Staatsalmanak

[Gepubliceerd: 2020-05-19] Besluit-Wob-verzoek over aan Sdu-geleverde informatie voor de Staatsalmanak. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-19 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over vertrekregelingen en/of de WNT-regelgeving en/of ontslagregeling(en) die door de gemeente Amsterdam zijn uitgekeerd

[Gepubliceerd: 2020-05-14] Besluit op een verzoek om alle in- en uitgaande correspondentie inclusief bijlages tussen ambtsdragers/medewerkers/externen van het ministerie van BZK en ambtsdragers/medewerkers/externen van de gemeente Amsterdam en/of (medewerkers van) de gemeentelijke accountant sedert 1 januari 2018 en heden waarin op enigerlei wijze gerept wordt over vertrekregelingen en/of de WNT-regelgeving en/of ontslagregeling(en) die door de gemeente Amsterdam zijn uitgekeerd. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-14 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek brandveiligheid veestallen

[Gepubliceerd: 2020-05-14] Besluit op een verzoek om informatie over brandveiligheid in veestallen en het Bouwbesluit. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-14 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek brief Autoriteit Wonen

[Gepubliceerd: 2020-05-11] Besluit op een verzoek om informatie over een brief van de Autoriteit Wonen van 22 februari 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-11 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek SEEH

[Gepubliceerd: 2020-05-06] Besluit op een verzoek om informatie over de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-06 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bijeenkomst Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) en term 'seksuele gerichtheid'

[Gepubliceerd: 2020-05-01] Besluit van 1 mei 2020 op een verzoek om informatie over een bijeenkomst over de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) en de term 'seksuele gerichtheid'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Tegen dit besluit werd bezwaar gemaakt. Op 14 september 2020 is op dit bezwaar gereageerd.
Besluit: 2020-05-01 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het besluit tot verkoop Noordeinde 64/64A

[Gepubliceerd: 2020-04-28] Besluit op een verzoek om informatie over het besluit tot verkoop Noordeinde 64/64A. Het verzoek is in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-04-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over documenten van het project flexwonen gemeente Castricum artikel 6 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

[Gepubliceerd: 2020-04-22] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over alle documenten die betrekking hebben op het project flexwonen van de gemeente Castricum in de periode van 2019 tot maart 2020 als bedoeld in artikel 6 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-22 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de bommenregeling

[Gepubliceerd: 2020-04-20] De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 20 april 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek over ingediende gemeenteraadsbesluiten voor de bommenregeling en de inzichtelijk gemaakte kosten over de periode 2015-2020 van 12 gemeenten.
Besluit: 2020-04-20 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over benoemingen Raad voor het openbaar bestuur (ROB) of de Raad voor de Financiële verhoudingen (Rfv)

[Gepubliceerd: 2020-04-10] Besluit op een verzoek over werving, selectie en benoeming van personen die per 1 juli 2009 of op latere datum lid waren van de Raad voor het openbaar bestuur (ROB) of de Raad voor de Financiële verhoudingen (Rfv). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ontwerpplannen renovatie Binnenhof

[Gepubliceerd: 2020-04-10] De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 10 april een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek inzake de ontwerpplannen van architect Ellen van Loon voor de renovatie van het Binnenhof. Het bijgevoegde document is openbaar gemaakt.
Besluit: 2020-04-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over uitkeringen Appa 2005 tot en met 2011

[Gepubliceerd: 2020-03-31] Besluit Wob-verzoek over uitkeringen Appa 2005 tot en met 2011. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-31 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek omtrent de introductie van biometrie op reisdocumenten

[Gepubliceerd: 2020-03-25] Besluit op een verzoek omtrent de introductie van biometrie op reisdocumenten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-25 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de gronden ten zuiden van de Buiksloterdraaibrug in Amsterdam

[Gepubliceerd: 2020-03-23] Besluit op een verzoek om informatie over de gronden ten zuiden van de Buiksloterdraaibrug in Amsterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek gebouw Kralingse Plaslaan 108

[Gepubliceerd: 2020-03-18] Besluit op een verzoek om informatie over het gebouw Kralingse Plaslaan 108 in Rotterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op wob-verzoek over leerprogramma's in het kader van diversiteit en inclusie

[Gepubliceerd: 2020-03-13] De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 13 maart 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-03-13 Documenten: 4
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake aanbesteding Integrated Workplace Management Systeem (IWMS)

[Gepubliceerd: 2020-03-05] De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 5 maart 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek inzake aanbesteding Integrated Workplace Management Systeem (IWMS). Het bijgevoegde document is openbaar gemaakt.
Besluit: 2020-03-05 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over financiën Huis voor Klokkenluiders

[Gepubliceerd: 2020-02-24] Besluit op een verzoek om informatie over de financiën van het Huis voor Klokkenluiders. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek is onderdeel van een algemeen Wob-verzoek over het Huis voor Klokkenluiders.
Besluit: 2020-02-24 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de capaciteit versterkingsoperatie Groningen

[Gepubliceerd: 2020-02-21] Besluit Wob-verzoek over de capaciteit versterkingsoperatie Groningen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-21 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de organisatie van het Democratiefestival 30 en 31 augustus 2019

[Gepubliceerd: 2020-02-13] Besluit op een verzoek om informatie over de organisatie van het Democratiefestival van 30 en 31 augustus 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-13 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de nieuwe huisvesting voor de rechtbank Almelo

[Gepubliceerd: 2020-02-06] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de nieuwe hulsvesting voor de rechtbank Almelo op het perceel Egbert Gorterstraat 3 in Almelo. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-06 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek communicatie over Fort Oranje

[Gepubliceerd: 2020-02-06] Besluit Wob-verzoek communicatie over Fort Oranje
Besluit: 2020-02-06 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit verzoek inzage persoonsgegevens

[Gepubliceerd: 2020-02-06] Besluit op een verzoek om inzage in verwerkingen van persoonsgegevens. Het gaat om een verzoek op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Besluit: 2020-02-06 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over stranden

[Gepubliceerd: 2020-01-30] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de stranden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek kantorencomplex aan de Anna van Hannoverstraat

[Gepubliceerd: 2020-01-20] Besluit op een verzoek om documenten over kantorencomplex aan de Anna van Hannoverstraat. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-20 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Structuurvisie Buisleidingen

[Gepubliceerd: 2020-01-14] Besluit op een verzoek om documenten over de Structuurvisie Buisleidingen, en specifiek over het indicatieve tracé Laarbeek-Echt Susteren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-14 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Programma Aanpak Stikstof

[Gepubliceerd: 2020-01-10] Besluit op een verzoek om documenten en communicatie over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over politiek en sociale media manipulatie

[Gepubliceerd: 2020-01-07] Besluit op Wob-verzoek over het onderzoek naar politieke en sociale media manipulatie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-07 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit wob-verzoek over meldingen beroepsziekten

[Gepubliceerd: 2020-01-07] De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 7 januari 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek inzake meldingen beroepsziekten in de periode 2015 tot en met 2018.
Besluit: 2020-01-07 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit wob-verzoek over joumalistiek onderzoek naar cryptografische apparatuur

[Gepubliceerd: 2020-01-07] De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 7 januari 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek over journalistiek onderzoek naar cryptografische apparatuur o.a. van Philips Crypto.
Besluit: 2020-01-07 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Inzageverzoek publicatie CTIVD-rapport 56

[Gepubliceerd: 2018-09-16] Inzageverzoek publicatie CTIVD-rapport 56
Besluit: 2018-09-16 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier