Dossiers na Wob/Woo-verzoek Ministerie Van Economische Zaken En Klimaat

Documenten Saba bij Woo-besluit over machtigingen onderzeekabel Saba en Sint Eustatius

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Documenten Saba bij Woo-besluit over afgegeven concessies en machtigingen aan Saba Statia Cable System B.V. (SSCS) voor het aanleggen, instandhouden en gebruiken van een onderzeese glasvezelkabelverbinding in de openbare lichamen Saba en Sint Eustatius. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-26 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over machtigingen onderzeekabel Saba en Sint Eustatius

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Besluit op een verzoek om informatie over afgegeven concessies en machtigingen aan Saba Statia Cable System B.V. (SSCS) voor het aanleggen, instandhouden en gebruiken van een onderzeese glasvezelkabelverbinding in de openbare lichamen Saba en Sint Eustatius. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-26 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Documenten Sint Eustatius bij Woo-besluit over machtigingen onderzeekabel Saba en Sint Eustatius

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Documenten Sint Eustatius bij Woo-besluit over afgegeven concessies en machtigingen aan SSCS voor het aanleggen, instandhouden en gebruiken van een onderzeese glasvezelkabelverbinding in de openbare lichamen Saba en Sint Eustatius. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-26 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-/Woo-verzoek over kussengas in gasopslagen

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over aanwezig kussengas in de ondergrondse gasopslagen Grijpskerk, Norg en de bergingen van Taqa in Noord-Holland. Het verzoek is op 1 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-26 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Bijlagen deel 2 bij Woo-besluit over kussengas in gasopslagen

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Bijlagen deel 2 bij Woo-besluit over aanwezig kussengas in de ondergrondse gasopslagen Grijpskerk, Norg en de bergingen van Taqa in Noord-Holland.
Besluit: 2023-05-26 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen deel 1 bij Woo-besluit over kussengas in gasopslagen

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Bijlagen deel 1 bij Woo-besluit over aanwezig kussengas in de ondergrondse gasopslagen Grijpskerk, Norg en de bergingen van Taqa in Noord-Holland.
Besluit: 2023-05-26 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vulgraad Bergermeer

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Besluit op een verzoek om informatie over de vulgraad van het Bergermeer en de voorwaarden van het gebruik van gasopslag Bergermeer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-19 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Bijlagen deel 2 bij besluit op Woo-verzoek over vulgraad Bergermeer

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Bijlagen deel 2 bij het besluit op Woo-verzoek over vulgraad Bergermeer.
Besluit: 2023-05-19 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen deel 1 bij besluit op Woo-verzoek over vulgraad Bergermeer

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Bijlagen deel 1 bij het besluit op Woo-verzoek over vulgraad Bergermeer.
Besluit: 2023-05-19 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen deel 3 bij besluit op Woo-verzoek over vulgraad Bergermeer

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Bijlagen deel 3 bij het besluit op Woo-verzoek over vulgraad Bergermeer.
Besluit: 2023-05-19 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Deelbesluit 2 Woo-verzoek TVL-regeling voor ondernemer met te hoge btw-aangifte

[Gepubliceerd: 2023-05-15] Besluit op een verzoek om informatie van alle stukken waaruit blijkt dat een ondernemer met een te hoge btw-aangifte wel voor subsidie uit de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) in aanmerking komt. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-15 ondernemen Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek subsidies fossiele brandstoffen

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Besluit op een verzoek om documenten over de voorbereiding van 2 Kamerbrieven uit 2020 en 2021 over subsidies voor fossiele brandstoffen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-15 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-Woo-verzoek over aantallen varkens per gevraagde locatie

[Gepubliceerd: 2023-05-12] Besluit op een verzoek om informatie over de geregistreerde aantallen varkens (gespeende biggen, kraamzeugen, guste-, en dragende zeugen, dekberen en vleesvarkens) per gevraagde locatie in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022.
Besluit: 2023-05-12 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van Energie Nederland, en LNV

[Gepubliceerd: 2023-05-11] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van Energie Nederland, en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 14 maart 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-11 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Bijlagen bij besluit op Woo-verzoek over beleid en communicatie over de productie en subsidieverstrekking van groene waterstof in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-05-22] Bijlagen bij het besluit op Woo-verzoek over beleid en communicatie over de productie en subsidieverstrekking van groene waterstof in Nederland.
Besluit: 2023-05-10 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Lijst van documenten

[Gepubliceerd: 2023-05-22] Lijst van documenten bij besluit op Woo-verzoek over beleid en communicatie over de productie en subsidieverstrekking van groene waterstof in Nederland.
Besluit: 2023-05-10 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beleid en communicatie over de productie en subsidieverstrekking van groene waterstof in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-05-22] Besluit op een verzoek om informatie over beleid en communicatie over de productie en subsidievestrekking van (groene) waterstof in Nederland in de periode vanaf 1 februari 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-10 klimaatverandering Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de encryptie van over-the-top (OTT)-diensten

[Gepubliceerd: 2023-05-24] Besluit op een verzoek om informatie over de encryptie van over-the-top (OTT)-diensten over periode van 1 januari 2019 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-10 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Bijlagen deel 3 bij besluit op Woo-verzoek over de encryptie van over-the-top (OTT)-diensten

[Gepubliceerd: 2023-05-24] Bijlagen deel 3 bij besluit op Woo-verzoek over de encryptie van over-the-top (OTT)-diensten.
Besluit: 2023-05-10 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen deel 2 bij besluit op Woo-verzoek over de encryptie van over-the-top (OTT)-diensten

[Gepubliceerd: 2023-05-24] Bijlagen deel 2 bij besluit op Woo-verzoek over de encryptie van over-the-top (OTT)-diensten.
Besluit: 2023-05-10 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen deel 1 bij besluit op Woo-verzoek over de encryptie van over-the-top (OTT)-diensten

[Gepubliceerd: 2023-05-24] Bijlagen deel 1 bij besluit op Woo-verzoek over de encryptie van over-the-top (OTT)-diensten.
Besluit: 2023-05-10 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over subsidies SDE++ regelingen voor de stook van houtige biomassa

[Gepubliceerd: 2023-05-01] Besluit op een verzoek om informatie over de SDE++ regelingen voor de stook van houtige biomassa over de jaren 2012 tot en met 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-01 energie Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over geo-engineering

[Gepubliceerd: 2023-05-02] Besluit op een verzoek om informatie over geo-engineering, ook wel bekend als klimaat-engineering. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-25 klimaatverandering Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inpassingsplan Windpark De Drentse Monden - Oostermoer

[Gepubliceerd: 2023-05-02] Besluit op een verzoek om informatie over akoestische rapporten/berekeningen behorende bij het inpassingsplan Windpark De Drentse Monden - Oostermoer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-25 energie Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie bij uitvoering amendement over kennis- en innovatieprogramma nucleaire technologie

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Nucleair Nederland over de uitvoering van een amendement over een kennis- en innovatieprogramma op het gebied van nucleaire technologie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-18 energie Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over TVL-regeling voor ondernemer met te hoge btw-aangifte

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Deelbesluit op een verzoek om informatie van alle stukken waaruit blijkt dat een ondernemer met een te hoge btw-aangifte wel voor subsidie in het kader van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) in aanmerking komt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-17 gezondheidsrisico's Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over waterstofproductie en -infrastructuur in Noord-Nederland

[Gepubliceerd: 2023-04-25] Besluit op een verzoek om informatie over de waterstofproductie en -infrastructuur in Noord Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe en het Noordzeegebied). Het verzoek betreft de periode vanaf 1 januari 2011. Het verzoek is op 27 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-17 energie Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie specifieke SDE++ subsidie

[Gepubliceerd: 2023-05-08] Besluit op een verzoek om informatie over documenten betreffende SDE++ subsidie aan Soleila Rooftop B.V. en correspondentie tussen RVO en de gemeente Groningen, RVO en EST B.V. en RVO en Soleila Rooftop B.V.. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-17 energie Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-verzoek kabinetsreactie op rapport Ongekend onrecht

[Gepubliceerd: 2023-05-11] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om conceptversies van de Kamerbrief met daarin de kabinetsreactie op het rapport Ongekend onrecht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-17 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

2e Deelbesluit op verschillende Woo-verzoeken over sancties Rusland waarbij het eerste verzoek van 24 maart 2022

[Gepubliceerd: 2023-04-17] 2e Deelbesluit op een verzoek om informatie over verschillende Woo-verzoeken waarbij het eerste verzoek van 24 maart 2022 over sancties Rusland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-17 internationale betrekkingen Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aangepaste besluiten Nedmag

[Gepubliceerd: 2023-04-21] Besluit op een verzoek om informatie over het aangepaste instemmingsbesluit en de omgevingsvergunning voor uitvoering van diepboringen door Nedmag BV.
Besluit: 2023-04-12 bodem Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over Woo-verzoek

[Gepubliceerd: 2023-04-07] Besluit op een verzoek om het formulier waarmee een bepaald Woo-verzoek is ingediend. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-07 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Klimaattafels en Klimaatberaad

[Gepubliceerd: 2023-04-17] Besluit op een verzoek om informatie over Klimaattafels en Klimaatberaad. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-06 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Instemmingsbesluit winningsplan Nedmag 2018

[Gepubliceerd: 2023-04-14] Besluit op een verzoek om informatie over het 'Instemmingsbesluit winningsplan Nedmag 2018'. Het verzoek gaat om alle verschillen tussen het besluit van 24 januari 2023 en het besluit van 30 april 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-05 bodem Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over handhaving technische parameters FM kavels B14-B37-B40 en B50

[Gepubliceerd: 2023-04-21] Besluit op een verzoek om informatie over handhavingsverzoeken op de naleving van technische parameters voor de FM kavels B14, B37, B40 en B50 in de periode 1 januari 2021 t/m heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-04 dienstensector Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over overstap voormalig DG Bedrijfsleven en Innovatie naar VNO-NCW

[Gepubliceerd: 2023-04-03] Besluit op een verzoek om informatie over de overstap van de voormalig Directeur-Generaal (DG) Bedrijfsleven en Innovatie naar VNO-NCW. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-30 inrichting van de overheid Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek investeringsverklaring verbouw woningen

[Gepubliceerd: 2023-04-03] Besluit op een verzoek om informatie over de definitieve investeringsverklaring(en) verleend in verband met de verbouw van 220 woningen met projectnummer RVVN200264. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek 1e deelbesluit over de relatie tussen de overheid en Mezuro B.V.

[Gepubliceerd: 2023-03-28] Besluit op een verzoek om informatie over de relatie tussen het ministerie van EZK, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Mezuro B.V. Het verzoek is op 18 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 23 maart 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-03-23 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie EZK en ACM over faillissement Welkom Energie

[Gepubliceerd: 2023-03-29] Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over het faillissement van Welkom Energie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-23 energie Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Windpark Goyerbrug

[Gepubliceerd: 2023-04-11] Besluit op een verzoek om informatie over Windpark Goyerbrug. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-22 energie Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over opdracht NEN aangaande NPR 9998

[Gepubliceerd: 2023-03-21] Besluit op een verzoek om informatie over de opdracht en uitvoering van de opdracht aan de NEN (NEderlandse Norm) betreffende de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 9998. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-21 markttoezicht Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over olievelden Guyana en Suriname

[Gepubliceerd: 2023-03-27] Besluit op een verzoek om informatie over de vondst, ontwikkeling, productie en verkoop van olie uit olievelden van Guyana en Suriname, over de periode 1 janauri 2015 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-17 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Woo-verzoek over gespreksverslagen NCG versterking Dorpenaanpak

[Gepubliceerd: 2023-03-13] Besluit op een verzoek om informatie over gespreksverslagen van de Nationaal CoŲrdinator Groningen over de versterking Dorpenaanpak. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-09 natuur en milieu Documenten: 3
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gasafspraken met andere landen

[Gepubliceerd: 2023-03-15] Besluit op een verzoek om informatie over gasafspraken met andere landen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-07 natuur en milieu Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Expression of Principles - Tata Steel

[Gepubliceerd: 2023-03-08] Besluit op een verzoek om informatie over Expression of Principles - 'Afspraken met Tata Steel over CO2-reductie en verbeteren leefomgeving'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-06 natuur en milieu Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over uitgezonden percentage muziek Radio Veronica

[Gepubliceerd: 2023-03-07] Besluit op een verzoek om informatie over uitgezonden percentage muziek door Radio Veronica. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-03 dienstensector Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over afspraken aanpassingen afdrachtvermindering WBSO

[Gepubliceerd: 2023-03-03] Besluit op een verzoek om informatie over de gesprekken over aanpassingen aan de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerkzaamheden van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-27 ondernemen Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen Vereniging Energie-Nederland en EZK met en rondom Cora van Nieuwenhuizen

[Gepubliceerd: 2023-04-07] Besluit op een verzoek om alle externe en interne communicatie tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Vereniging Energie-Nederland met en rondom Cora van Nieuwenhuizen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-23 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de correspondentie tussen EZK en (de partners van) Nucleair Nederland

[Gepubliceerd: 2023-02-17] Besluit op een verzoek om informatie over de correspondentie tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en (de partners van) Nucleair Nederland met betrekking tot (de invulling van) het amendement Erkens/Dassen.
Besluit: 2023-02-16 kenniseconomie Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie kabinetsreactie rapport 'Ongekend onrecht'

[Gepubliceerd: 2023-02-17] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van correspondentie over de kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend onrecht'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open-overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-14 gezin en kinderen Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gegevens inzake regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen

[Gepubliceerd: 2023-02-24] Besluit op een verzoek om informatie over over gegevens van Kences en het CBS in relatie tot de Kamerbrief Contouren regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-13 energie Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-/Woo-verzoek over klimaatcommitment financiŽle sector

[Gepubliceerd: 2023-02-16] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over het klimaatcommitment van de financiŽle sector. Het verzoek is op 31 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-13 dienstensector Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over uitspraak Raad van State over bouwvrijstelling

[Gepubliceerd: 2023-02-17] Besluit op een verzoek om informatie over de uitspraken van minister Jetten (Klimaat en Energie) in het televisieprogramma Buitenhof naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over bouwvrijstelling. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-12 stoffen Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vastleggingen samenkomsten EZK met Energie-Nederland

[Gepubliceerd: 2023-02-10] Besluit op een verzoek om informatie over documenten van contacten, verslagen en andere vastleggingen van samenkomsten van vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met vertegenwoordigers van branchevereniging Energie-Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-10 energie Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over handhavingsverzoeken Noordzee FM/Talpa Radio tegen SLAM FM/ID&T

[Gepubliceerd: 2023-02-27] Besluit op een verzoek om informatie over handhavingsverzoeken van Noordzee FM/Talpa Radio tegen SLAM FM/ID&T radio in de periode 2003-2005. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-08 dienstensector Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over correspondentie tussen Staat der Nederlanden en Stichting Urgenda

[Gepubliceerd: 2023-02-07] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen de Staat der Nederlanden en Stichting Urgenda, en over de uitvoering van het Urgenda-arrest. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-06 stoffen Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Woo-besluit over uitfaseren van kolencentrales in Nederland en de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

[Gepubliceerd: 2023-02-07] Beslissing op bezwaar tegen Woo-besluit over uitfaseren van kolencentrales in Nederland en de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-03 kenniseconomie Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aantasting Zandwolfsmelk door bouw geluidsscherm spoordijk Arnhem-Zuid

[Gepubliceerd: 2023-01-26] Besluit op een verzoek om informatie over de aantasting van de beschermde Zandwolfsmelk door de bouw van een geluidsscherm langs de spoordijk Arnhem-Zuid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-26 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over ondernemingsraad Instituut Mijnbouwschade Groningen

[Gepubliceerd: 2023-01-13] Besluit op een verzoek om informatie over de ondernemingsraad van het Instituut Mijnbouwschade Groningen en voorganger Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-13 Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een Europese Aanbesteding voor tijdelijk beschikbaar stellen ICT Professionals voor resultaat verplichte opdrachten Perceel 2

[Gepubliceerd: 2023-01-12] Besluit op een verzoek om informatie over een Europese Aanbesteding voor het tijdelijk ter beschikking stellen van ICT Professionals voor resultaat verplichte opdrachten voor Perceel 2, informatiebeveiliging, TenderNed-kenmerk 32318. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-12 Documenten: 2
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over klimaatverandering, klimaatadaptatie en waterveiligheid BES-eilanden

[Gepubliceerd: 2023-01-11] Besluit op een verzoek om informatie over klimaatverandering, klimaatadaptatie en waterveiligheid op en rond de BES-eilanden (Caribisch Nederland) binnen de Rijksoverheid ťn tussen de Rijksoverheid en derden vanaf 27 mei 2003 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-11 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over sanctiebesluit uitgezonden percentage muziek Radio Veronica

[Gepubliceerd: 2023-01-10] Besluit op een verzoek om informatie over het sanctiebesluit aan Sky Radio Nederland B.V. voor het uitgezonden percentage muziek door Radio Veronica. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op bezwaar op Wob-/Woo-verzoek over communicatie tussen Staat der Nederlanden en Fastned

[Gepubliceerd: 2023-01-09] Besluit op een bezwaar op een Wob-besluit over de communicatie tussen de Staat/ministeries en Fastned. Het bezwaar is op 7 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-09 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Dashboard Gasleveringszekerheid

[Gepubliceerd: 2022-12-22] Besluit op een verzoek om informatie over Dashboard Gasleveringszekerheid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over specifieke absorptiewaarde (SAR) elektromagnetische straling mobiele apparatuur op lichamen

[Gepubliceerd: 2022-12-19] Besluit op een verzoek om informatie over alle testrapporten over de specifieke absorptiewaarde (SAR) van elektromagnetische straling van mobiele telefoons, tablets en draadloze apparatuur op lichamen (hoofd, romp en ledematen). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-19 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over Protocol mijnbouwschade Groningen

[Gepubliceerd: 2022-12-15] Besluit op een verzoek om informatie over het Protocol mijnbouwschade Groningen. Het verzoek is op 18 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-15 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inschrijvingen veiling niet-landelijke FM-vergunningen

[Gepubliceerd: 2022-12-13] Besluit op een verzoek om informatie over de inschrijvingen bij de veiling van de niet-landelijke FM-vergunningen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-13 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over EU-regeling nieuwe plantenveredelingstechnieken (EZK)

[Gepubliceerd: 2022-12-13] Besluit op een verzoek om informatie over de EU-regeling rondom nieuwe plantenveredelingstechnieken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-13 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over Uber en Neelie Kroes

[Gepubliceerd: 2022-12-12] Besluit op een verzoek om informatie over Uber en Neelie Kroes uit de periode 2014-2016. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-12 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek blurring

[Gepubliceerd: 2022-12-12] Besluit op een verzoek om informatie over 'blurring'. Blurring is het combineren van verschillende bedrijfsmodellen zoals horeca, detailhandel of slijterij; concreet betekent het dat ook bijvoorbeeld de kapper klanten alcohol mag aanbieden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-12 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over rechtszaak Milieudefensie en Shell

[Gepubliceerd: 2022-12-08] Besluit op een verzoek om informatie over de rechtszaak tussen Milieudefensie en Shell. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-08 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie over boringen op de Nedmag locatie WHC-1

[Gepubliceerd: 2022-12-06] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie over boringen op de Nedmag locatie WHC-1. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-06 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over totstandkoming van de omgevingsvergunning voor de zoutboring door Nedmag van zoutput VE-7

[Gepubliceerd: 2022-12-06] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de omgevingsvergunning voor de zoutboring door Nedmag van zoutput VE-7. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-06 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over schoolzuivel

[Gepubliceerd: 2023-05-15] Besluit op een verzoek om informatie over onder andere de selectie en de namen van de bij de uitgifte van schoolzuivel aangesloten scholen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-05 basisonderwijs Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over correspondentie tussen Staat der Nederlanden en Stichting Urgenda

[Gepubliceerd: 2022-12-05] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over alle correspondentie tussen de Staat der Nederlanden en de Stichting Urgenda en aan haar gelieerde personen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-05 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over totstandkoming regels geluidsnormen windpark Noordoostpolder

[Gepubliceerd: 2022-12-02] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de regels met betrekking tot geluidsnormen van windpark Noordoostpolder. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-02 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over het World Economic Forum

[Gepubliceerd: 2022-12-01] Besluit op een verzoek om informatie over de juridisch bindende overeenkomsten en alle schriftelijke stukken van de afgelopen drie jaar over het World Economic Forum (WEF). Het verzoek is op 22 december 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 1 december 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-12-01 Documenten: 3
Downloads: Verzoek Volledig dossier

1e Deelbesluit op verschillende Woo-verzoeken over sancties Rusland waarbij het eerste verzoek van 24 maart 2022

[Gepubliceerd: 2023-05-15] 1e Deelbesluit op een verzoek om informatie over verschillende Woo-verzoeken waarbij het eerste verzoek van 24 maart 2022 over sancties Rusland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-30 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

1e Deelbesluit op verschillende Woo-verzoeken over sancties Rusland waaronder het eerste verzoek van 24 maart 2022

[Gepubliceerd: 2023-05-15] 1e Deelbesluit op een verzoek om informatie over verschillende Woo-verzoeken waaronder het eerste verzoek van 24 maart 2022 over sancties Rusland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-30 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over onderneming Wanroij in kader van regeling TVL

[Gepubliceerd: 2022-11-29] Besluit op een verzoek om informatie over een onderneming in Wanroij in relatie tot de regeling Tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over grondtransactie Zeewolde

[Gepubliceerd: 2022-11-29] Besluit op een verzoek om informatie over grondtransactie Zeewolde. Het verzoek is op 19 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 29 november 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-11-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over gasvelden Westerveld-systeem

[Gepubliceerd: 2022-11-24] Besluit op een verzoek om informatie over het complex van gasvelden dat bekend staat als het Westerveld-systeem in de provincie Drenthe. Het verzoek is op 7 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-24 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over storingen en storingsgevoeligheid C2000-systeem

[Gepubliceerd: 2022-11-23] Besluit op een verzoek om informatie over storingen en de storingsgevoeligheid van het C2000-systeem. Het verzoek is op 11 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-23 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Woo deelbesluit 2 inzake de praktische uitvoering Urgenda van vonnis in Kllimaatzaak

[Gepubliceerd: 2022-11-22] Besluit op een verzoek om informatie over de praktische uitvoering Urgenda van het vonnis in de Klimaatzaak deelbesluit 2. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-22 Documenten: 5
Downloads: Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over Kabinetsreactie op rapport Ongekend onrecht

[Gepubliceerd: 2022-11-22] Besluit op een verzoek om informatie over de inventarisatie van conceptversies van de Kamerbrief met daarin de Kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend onrecht'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Tata Steel Nederland

[Gepubliceerd: 2022-11-21] Besluit op een verzoek om documenten en correspondentie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over Tata Steel Nederland uit de periode 1 januari 2021 tot heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-21 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over kabinetsreactie op rapport Ongekend onrecht

[Gepubliceerd: 2022-11-25] Besluit op een verzoek om informatie over de inventarisatie van conceptversies van de Kamerbrief met daarin de kabinetsreactie op het rapport Ongekend onrecht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-21 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over kennisgeving melding buitengebruikstelling winningsput TR-5 Nedmag

[Gepubliceerd: 2022-11-17] Besluit op een verzoek om informatie over de kennisgeving melding buitengebruikstelling van winningsput TR-5 van Nedmag. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-17 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over aardgascondensaat overlaadstation in Roodeschool

[Gepubliceerd: 2022-11-16] Besluit op een verzoek om informatie over aardgascondensaat overlaadstation in Roodeschool. Het verzoek is op 7 juni 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-16 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie tussen EZK en derde partijen over postmarkt

[Gepubliceerd: 2022-11-11] Besluit op een verzoek om informatie over de correspondentie tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en derde partijen over de postmarkt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-11 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over compensatie hogere energieprijzen

[Gepubliceerd: 2022-11-08] Besluit op een verzoek om informatie over de compensatie voor de hogere energieprijzen waartoe in het najaar van 2021 besloten is. Het verzoek is op 19 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-08 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over SBI-code 94.99.6 subsidieperiodes regio Maastricht

[Gepubliceerd: 2022-11-04] Besluit op een verzoek om informatie over SBI-code 94.99.6 voor alle subsidieperiodes in de regio Maastricht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-04 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Gazprom Germania en dochterondernemingen

[Gepubliceerd: 2022-11-01] Besluit op een verzoek om informatie over Gazprom Germania en haar dochterondernemingen Gazprom Marketing & Trading Reten en Gazprom Energy, vanaf begin april 2022 hernoemd tot de SEFE (Securing Energy for Europe) Group. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-01 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek communicatie over booractiviteiten Nedmag

[Gepubliceerd: 2022-11-01] Besluit op een verzoek om communicatie over booractiviteiten van Nedmag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-01 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verduurzaming Tata Steel

[Gepubliceerd: 2022-10-17] Besluit op een verzoek om alle documenten en correspondentie over de verduurzaming van Tata Steel Nederland uit de periode 4 juni 2020 tot en met 1 november 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-17 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek faillissement Welkom Energie

[Gepubliceerd: 2022-10-17] Besluit op een verzoek om informatie over het faillissement van Welkom Energie en de overname van klanten door Eneco. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-17 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Hernieuwde beslissing op bezwaar Wob-verzoek Shell-papers

[Gepubliceerd: 2022-10-14] Hernieuwde beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de invloed van Shell op het Nederlandse openbaar bestuur, ook wel bekend als de 'Shell-papers'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-10-14 onbekend thema Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Hernieuwde beslissing op bezwaar Wob-verzoek Shell-papers II

[Gepubliceerd: 2022-10-14] Hernieuwde beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de invloed van Shell op het Nederlandse openbaar bestuur, ook wel bekend als de 'Shell-papers'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-10-14 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over landbouwvrijstelling in de inkomsten en vennootschapsbelasting

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Besluit op een verzoek om informatie over landbouwvrijstelling in de inkomsten en vennootschapsbelasting. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-13 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek verslagen Regiegroep Aardbevingen

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Besluit op een verzoek om de verslagen van de Regiegroep Aardbevingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-13 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek behandeling Wob-verzoek over dividendbelasting

[Gepubliceerd: 2022-09-29] Besluit op een verzoek om informatie over de behandeling van een op 16 november 2017 bij het ministerie van FinanciŽn ingediend Wob-verzoek over de dividendbelasting en de daarover gevoerde gerechtelijke procedures. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-29 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek afbouw gaswinning Groningen 2018 (Deelbesluit 2)

[Gepubliceerd: 2022-09-28] Vervolgbesluit op een verzoek om documenten over het versneld afbouwen van de Groningse gaswinning, de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie uit de periode 1 november 2017 tot 1 augustus 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-28 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verbod faciliteren uitzendingen RT en Sputnik

[Gepubliceerd: 2022-09-28] Besluit op een verzoek om documenten over de Europese verordening die dienstverleners verbiedt om uitzendingen van RT en Sputnik te faciliteren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-28 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over Wob-/Woo-verzoeken langer dan 6 maanden in behandeling

[Gepubliceerd: 2022-09-27] Besluit op een verzoek om informatie over Wob- en Woo-verzoeken die langer dan 6 maanden in behandeling zijn. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is per 1 mei 2022 vervallen, en opgevolgd door de Wet open overheid (Woo). Dit besluit gaat over een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-27 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aanvraag en verlenging vergunningen landelijke commerciŽle radio-omroep in de FM-band

[Gepubliceerd: 2022-09-26] Besluit op een verzoek om informatie over aanvraagformulieren en onderliggende stukken over aanvraag en verlenging vergunningen landelijke commerciŽle radio-omroep in de FM-band. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-26 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer en enkele besluiten Omgevingswet rondom jurisprudentie over windparken

[Gepubliceerd: 2022-09-23] Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie rondom het besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en enkele besluiten op grond van de Omgevingswet in verband met jurisprudentie over windparken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-23 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correctiebedragen Wind op Zee

[Gepubliceerd: 2022-09-22] Besluit op een verzoek om informatie over correctiebedragen Wind op Zee. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-22 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over krediet voor verbetering voorzieningen proefdieren

[Gepubliceerd: 2022-09-22] Besluit op een verzoek om informatie over het renteloze krediet dat Erasmus MC ontvangen heeft uit het Toekomstfonds om de voorzieningen voor proefdieren te verbeteren. Het gaat om het Toekomstfondskrediet Onderzoeks Faciliteiten (TOF) aan het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam, om de voorzieningen voor proefdieren en dierproeven te verbeteren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-22 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek afdrachten winningsvergunning Veendam

[Gepubliceerd: 2022-09-22] Besluit op een verzoek om informatie over de afdrachten die Nedmag verschuldigd is over de zoutwinning van de winningsvergunning Veendam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-22 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over integratie van s Rijks volmachtregisters in het Handelsregister

[Gepubliceerd: 2022-09-21] Besluit op een verzoek om informatie over de follow-up van de toezegging uit 2007 van staatssecretaris Van Gennip (EZ) tot integratie van s Rijks volmachtregisters in het Handelsregister. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-21 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek geluidsnormen windturbines

[Gepubliceerd: 2022-09-20] Besluit op een verzoek om informatie uit de periode 2004-2011 over de totstandkoming van de geluidsnormen voor windturbines, die in 2010 zijn vastgesteld in de 'wijziging milieuregels windturbines'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-20 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek Gazprom en Gasopslag Bergermeer

[Gepubliceerd: 2022-09-13] Besluit op een verzoek om informatie over het minder vullen van Gasopslag Bergermeer door Gazprom in vergelijking tot voorgaande jaren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-13 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over de Oostvaardersplassen, het Oostvaardersveld en etalagegebied langs A6 NP Nieuwland

[Gepubliceerd: 2022-09-13] Besluit op een verzoek om informatie over de Oostvaardersplassen, het Oostvaardersveld en etalagegebied langs A6 NP Nieuwland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-13 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek contacten EZK en VNO-NCW over IMVO

[Gepubliceerd: 2022-09-13] Besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en VNO-NCW over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-13 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals BV

[Gepubliceerd: 2022-09-13] Besluit op een verzoek om informatie over beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-13 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over uitfaseren kolencentrales in Nederland en Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

[Gepubliceerd: 2022-09-12] Besluit op een verzoek om informatie over uitfaseren van kolencentrales in Nederland en de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-12 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek afbouw gaswinning Groningen 2018

[Gepubliceerd: 2022-09-12] Besluit op een verzoek om documenten over het versneld afbouwen van de Groningse gaswinning, de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie uit de periode 1 november 2017 tot 1 augustus 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-12 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit EZK op Wob-verzoek over controle op declaraties door externe commissies

[Gepubliceerd: 2022-09-08] Besluit op een verzoek om informatie over de controle op de declaratie van kosten door leden van externe commissies. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-08 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de aan de NPO verleende vergunning voor gebruik van frequentieruimte voor digitale-omroep

[Gepubliceerd: 2022-09-01] Besluit op een verzoek om informatie over de aan de Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO) verleende vergunning voor het gebruik van frequentieruimte voor digitale-omroep. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-01 Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over CITES SA/NL - genus Adelphobates over de periode 1987 tot 24 augustus 2022

[Gepubliceerd: 2022-08-24] Besluit op een verzoek om informatie over documenten CITES SA/NL over het genus Adelphobates (tot 12 juni 2013 gerekend tot het genus Dendrobates) over de periode 1987 tot 24 augustus 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-24 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over deelnemende partijen aan de veiling kleine FM-frequenties

[Gepubliceerd: 2022-08-23] Besluit op een verzoek om informatie over deelnemende partijen aan de veiling kleine FM-frequenties. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek behandeling Wob-verzoek verhuizing hoofdkantoor Shell

[Gepubliceerd: 2022-08-22] Besluit op een verzoek om informatie over de behandeling van een Wob-verzoek over de verhuizing van het hoofdkantoor van Shell naar het Verenigd Koninkrijk. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-22 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek concessies Telefonia Bonairiano en Flamingo TV Bonaire

[Gepubliceerd: 2022-08-19] Besluit op een verzoek om de concessies die zijn verleend aan Telefonia Bonairiano N.V. en Flamingo TV Bonaire B.V. en de daarbij behorende documenten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-19 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over NAM en groeperen parameters van injectiewater

[Gepubliceerd: 2022-08-02] Besluit op Wob-verzoek over NAM en groeperen parameters van injectiewater
Besluit: 2022-08-02 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over beleid van mini-kernreactoren of small modular reactors (SMR)

[Gepubliceerd: 2022-07-21] Besluit op een verzoek om informatie over kleine kernreactoren, ook wel mini-kernreactoren of small modular reactors (SMR) genoemd. Het verzoek is op 15 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 21 juli 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-07-21 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Constantijn van Oranje en Techleap

[Gepubliceerd: 2022-07-20] Besluit op een verzoek om informatie over Constantijn van Oranje als 'special envoy' van StartupDelta en Techleap.nl. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-20 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek correspondentie Amerikaans verzoek over extra gaswinning Groningen

[Gepubliceerd: 2022-07-19] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie rond Amerikaans verzoek over extra gaswinning Groningen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-19 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over alternatieven voor gasleveranties door Rusland

[Gepubliceerd: 2022-07-19] Besluit op een verzoek om informatie over scenario's alternatieven voor gasleveranties door Rusland met het conflict met OekraÔne. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-19 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over correspondentie binnen de NCG en met externe partijen over metingen in Groningen inzake aardbevingen

[Gepubliceerd: 2022-07-15] Besluit op Wob-/Woo-verzoek over correspondentie binnen de NCG en met externe partijen over metingen in Groningen inzake aardbevingen
Besluit: 2022-07-15 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

3e deelbesluit Wob-verzoek over in Nederland gevestigde defensie- en veiligheidsgerelateerde industrie

[Gepubliceerd: 2022-07-15] Besluit op een verzoek om informatie over de in Nederland gevestigde defensie- en veiligheidsgerelateerde industrie van 1 januari 2013 tot 24 juni 2019. Dit laatste deelbesluit bevat de resterende 155 stukken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-15 Documenten: 8
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek correspondentie en contracten over gaswinning in Groningen

[Gepubliceerd: 2022-07-14] Besluit op een verzoek om informatie over de correspondentie en lopende contracten tussen de Nederlandse overheid en externe partijen in Duitsland aangaande de gaswinning in Groningen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-14 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het geschilbesluit allotment 9c

[Gepubliceerd: 2022-07-05] Besluit op een verzoek om informatie over het geschilbesluit allotment 9c. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-05 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over grensoverschrijdend gedrag bij D66

[Gepubliceerd: 2022-07-01] Besluit op een verzoek om informatie die betrekking heeft op Frans van Drimmelen en op grensoverschrijdend gedrag (bijvoorbeeld seksuele intimidatie, machtsmisbruik, stalking, chantage of bedreiging) bij/binnen/met betrekking tot D66 voor het tijdvak 1 september 2020 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verhuizing hoofdkantoor Shell

[Gepubliceerd: 2022-06-21] Besluit op een verzoek om informatie over de verhuizing van het hoofdkantoor van Shell naar het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-21 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het Europees Herstelfonds deelbesluit 3

[Gepubliceerd: 2022-06-03] Deelbesluit 3 op een verzoek om informatie over het Europees Herstelfonds (Recovery and Resilience Facility RRF). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-03 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over communicatie LNV over stikstofbeleid, vergunningsverlening, PAS-melders en juridische procedures

[Gepubliceerd: 2022-06-01] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie van het ministerie van LNV met diverse partijen over stikstofbeleid, vergunningsverlening, PAS-melders en juridische procedures. Het verzoek is op 21 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 1 juni 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-01 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inschrijving van werkzame personen in het Nederlandse register van octrooigemachtigden

[Gepubliceerd: 2022-05-25] Besluit op een verzoek om informatie over de inschrijving van, als examiner bij het Europees Octrooibureau (EOB), werkzame personen in het Nederlandse register van octrooigemachtigden over de periode 2007 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-05-25 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Stichting Sound-Music22 2019-2022

[Gepubliceerd: 2022-05-13] Besluit op een verzoek om informatie over de Stichting Sound-Music22 over de periode 2019-2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Deze wet heeft de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), op basis waarvan op 20 april 2022 het verzoek werd gedaan, vervangen sinds 1 mei 2022.
Besluit: 2022-05-13 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over bedrijven die gevestigd zijn aan de Kooimaten 3 te Goor

[Gepubliceerd: 2022-05-13] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van onder andere vergunningen, erkenningen en registraties met betrekking tot bedrijven die gevestigd zijn aan de Kooimaten 3, 7472 DL te Goor. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-05-13 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 2 Wob-verzoek gaswinning en aardbevingen Groningen (totstandkoming NCG/IMG en richtlijnen inspecteurs)

[Gepubliceerd: 2022-04-29] 2e deelbesluit op een verzoek om informatie over de gaswinning in Groningen en de aardbevingen die dit veroorzaakt. Dit deelbesluit gaat over de totstandkoming van de NCG (Nationaal CoŲrdinator Groningen) en TCMG/IMG (Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) (Instituut Mijnbouwschade Groningen) als aparte organisaties. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over tracťkeuze Zuidwest 380 kV Oost langs de A17

[Gepubliceerd: 2022-04-28] Besluit op een verzoek om informatie over de tracťkeuze Zuidwest 380 kilovolt (kV) Oost langs de A17 / Bewonersgroep Vlietwegen Noordstraat (Roosendaal). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over campagnes

[Gepubliceerd: 2022-04-28] Besluit op een verzoek om informatie over de campagnes 'Iedereen doet wat' (IDW) en 'Ruimte voor nieuwe energie niet makkelijk, wel nodig' (RES). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over gebruikers voor portofonie

[Gepubliceerd: 2022-04-25] Besluit op een verzoek om informatie over om een overzicht van alle gebruikers voor portofonie binnen de frequentie 400 - 4 70 Mhz in Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-25 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over communicatie ACM en EZK over postmarkt

[Gepubliceerd: 2022-04-25] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie van Autoriteit Consument en Markt (ACM) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over de postmarkt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-25 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over communicatie tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Power Plant Rotterdam BV.

[Gepubliceerd: 2022-04-20] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de kolen/biomassa centrale Power Plant Rotterdam BV. in de periode van 1 januari 2019 tot 1 oktober 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-20 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over correspondentie met zendamateurs en verenigingen van zendamateurs

[Gepubliceerd: 2022-04-07] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie en correspondentie met zendamateurs en verenigingen van zendamateurs, waaronder Veron (Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland) tussen 1 januari 2016 tot 11 augustus 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-07 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

[Gepubliceerd: 2022-03-29] Besluit op een verzoek om informatie over het uitfaseren van kolencentrales in Nederland en de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-29 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over onderzoek waarderegeling NAM

[Gepubliceerd: 2022-03-25] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek naar de Waarderegeling van de NAM tussen 12 november 2020 en 13 juli 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-25 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek geschil kosten versterkingsoperatie Groningen

[Gepubliceerd: 2022-03-24] Besluit op een verzoek om informatie over het geschil tussen de Staat en de NAM over de betaling van de facturen voor de versterkingsoperatie in Groningen uit de periode 1 januari 2020 - 27 oktober 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-24 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit EZK Wob-verzoek gebruik Clearview AI

[Gepubliceerd: 2022-03-23] Besluit op een verzoek om informatie over het gebruik van Clearview AI door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-23 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bijeenkomst de Boshal te Loppersum

[Gepubliceerd: 2022-03-22] Besluit op een verzoek om informatie over bijeenkomst de Boshal te Loppersum. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-22 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over NFIA en plannen datacenter Facebook

[Gepubliceerd: 2022-03-18] Besluit Wob-verzoek over NFIA en plannen datacenter Facebook
Besluit: 2022-03-18 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit op Wob-verzoek EZK over woordencombinatie, synoniemen of Engelse vertaling van specifieke instellingen of begrippen

[Gepubliceerd: 2022-11-11] Deelbesluit op een Wob-verzoek om informatie over woordencombinatie, synoniemen of Engelse vertaling van specifieke instellingen of begrippen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-16 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Elbit Systems

[Gepubliceerd: 2022-03-02] Besluit op een verzoek om documenten over Elbit Systems vanaf 24 juni 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-02 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek over in Nederland gevestigde defensie- en veiligheidsgerelateerde industrie

[Gepubliceerd: 2022-03-02] Besluit op een verzoek om informatie over de in Nederland gevestigde defensie- en veiligheidsgerelateerde industrie van 1 januari 2013 tot 24 juni 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-02 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over evenementenfrequenties

[Gepubliceerd: 2022-02-22] Besluit op een verzoek om informatie over uitgegeven evenementenfrequenties in de bandbreedte 87.5 MHz tot 108.0 MHz in de periode januari 2021 tot en met januari 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Vervangende beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over contacten overheid en Shell

[Gepubliceerd: 2022-02-16] Vervangende beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 19 november 2020 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over informatie over contacten tussen vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid en Shell uit de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2014 en die betrekking hebben op het Europese Klimaat- en Energiepakket dat in oktober 2014 tot stand is gekomen.
Besluit: 2022-02-16 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit (Engelstalig) op Wob-verzoek over antwoord Europese Commissie juridische procedure tussen Nederland en RWE

[Gepubliceerd: 2022-02-11] Besluit op een verzoek om informatie over het antwoord van de Europese Commissie (EC) aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) naar aanleiding van de brief over de juridische procedure 'Staat der Nederlanden tegen energiebedrijf RWE AG' voor het Oberlandesgericht KŲln. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-11 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over subsidieaanvraag Demonstratie Energie Innovatie

[Gepubliceerd: 2022-02-21] Besluit op een verzoek om informatie over een subsidieaanvraag voor Demonstratie Energie Innovatie (DEI). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-11 onbekend thema Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aanvraag Radio Limburg 97FM B.V.

[Gepubliceerd: 2022-02-10] Besluit op een verzoek om de aanvraag van Radio Limburg 97FM B.V. in het kader van de Regeling aanvraag verlenging en digitalisering commerciŽle radio-omroep 2016. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek wijzigingsbesluit opstelpunt 93.1 MHz

[Gepubliceerd: 2022-02-10] Besluit op een verzoek om alle bij Agentschap Telecom aanwezige correspondentie over het wijzigingsbesluit waarin Agentschap Telecom heeft besloten om het opstelpunt van de frequentie 93.1 MHz te verplaatsen van Bathmen naar Deventer. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Dutch Grand Prix

[Gepubliceerd: 2022-02-08] Besluit op een verzoek om informatie over de Dutch Grand Prix tussen 1 januari en 12 oktober 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-08 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over High Tech Campus Eindhoven

[Gepubliceerd: 2022-02-03] Besluit op een verzoek om informatie over High Tech Campus Eindhoven en correspondentie tussen het ministerie van EZK en de High Tech Campus Eindhoven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-03 Documenten: 11
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over contacten EZK-Russische Federatie in kader van Gasrichtlijn/Nord Stream 2

[Gepubliceerd: 2022-01-25] Besluit op Wob-verzoek over contacten EZK-Russische Federatie in kader van Gasrichtlijn/Nord Stream 2
Besluit: 2022-01-25 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over contacten EZK-OekraÔne in kader van Gasrichtlijn/Nord Stream 2

[Gepubliceerd: 2022-01-25] Besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen het ministerie van EZK en het ministerie van Energie van OekraÔne met betrekking tot de Europese Gasrichtlijn (2009/73/EC) dan wel Nord Stream 2 in de periode van 1 juni 2017 tot en met 1 januari 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-25 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Windpark N33

[Gepubliceerd: 2022-01-24] Besluit op een verzoek om informatie over het Windpark N33 uit de periode 1 december 2020 tot 10 september 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-24 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de verkenning Stikstofruimte voor de toekomst

[Gepubliceerd: 2022-01-15] Besluit op een verzoek om informatie over de verkenning Stikstofruimte voor de toekomst. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-15 Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over intrekking vergunningen van boerenbedrijven (stikstofcrisis)

[Gepubliceerd: 2022-01-11] Besluit op een verzoek om informatie over intrekking vergunningen van boerenbedrijven (stikstofcrisis). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-11 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over het klimaatakkoord

[Gepubliceerd: 2022-01-05] 1e deelbesluit op een verzoek om informatie over het klimaatakkoord - overwegingen en advies wind-op-land versus wind-op-zee en de gehaalde doelstelling duurzame opwek wind-op-land en grootschalige zon-op-land. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-05 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onderzoek naar PostNL op grond van artikel 24 Mededingingswet

[Gepubliceerd: 2021-12-27] Besluit op een verzoek om documenten over het onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt naar PostNL op basis van artikel 24 van de Mededingingswet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-27 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over jaarlijkse rapportage Platform Energiediefstal

[Gepubliceerd: 2021-12-21] Besluit op een verzoek om informatie over de jaarlijkse rapportage van het Platform Energiediefstal in de periode 2010 tot en met 2020 (onder andere over fraude en diefstal van energie door hennepkwekerijen). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-21 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over toepassen aardwarmte in provincie Utrecht

[Gepubliceerd: 2021-12-20] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over het voornemen, de gedachtevorming en onderzoek naar het toepassen van aardwarmte in provincie Utrecht. Dit deelbesluit gaat over de correspondentie van aanvragen en verlenen van vergunningen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-20 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-verzoek over toepassen aardwarmte in provincie Utrecht

[Gepubliceerd: 2021-12-20] Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over het voornemen, de gedachtevorming en onderzoek naar het toepassen van aardwarmte in provincie Utrecht. Dit deelbesluit gaat over de overige informatie/correspondentie van het verzoek. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-20 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op het door SodM deels doorgezonden Wob-verzoek van 2 september 2021 inzake aardwarmte Utrecht

[Gepubliceerd: 2021-12-20] Besluit op het door SodM deels doorgezonden Wob-verzoek d.d. 2 september 2021 inzake aardwarmte Utrecht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-20 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over beleidsrijke begroting klimaat

[Gepubliceerd: 2021-12-16] Besluit op een verzoek om informatie over het pakket aan klimaatmaatregelen die het kabinet op Prinsjesdag 2021 in de Miljoenennota heeft aangekondigd (de beleidsrijke begroting klimaat). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Vereniging Energie Nederland

[Gepubliceerd: 2021-12-16] Besluit op een verzoek om informatie over Vereniging Energie Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-16 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de veiling van kavel B05

[Gepubliceerd: 2021-12-10] Besluit op een verzoek om informatie over op de veiling van kavel BOS die gewonnen is door Radio Limburg 97FM B.V. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-10 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek correspondentie oud-minister Van Nieuwenhuizen

[Gepubliceerd: 2021-12-09] Besluit op een verzoek om alle correspondentie tussen toenmalig minister Van Nieuwenhuizen en ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in de periode 14 tot en met 20 januari 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aanvragen voor 2020 Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk

[Gepubliceerd: 2021-12-07] Besluit op een verzoek om informatie over WBSO-aanvragen (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) voor het kalenderjaar 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-07 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de zaak frequenties voor SCR Culemborg, Vijfherenland

[Gepubliceerd: 2021-12-02] Besluit op een verzoek om informatie over alle afschriften (notities, verslagen, etc.) in de zaak SRC Culemborg, Vijfherenland en alle verbonden (voormalige) omroepen en/of juridische structuren die ook hetzelfde programma uitzenden voor alle gemeenten waarvoor zij of de verbonden personen een publiek programma uitzenden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over communicatie met Fastned

[Gepubliceerd: 2021-11-30] Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie tussen de staat/ministeries en Fastned (voorheen Breesaap) in de periode vanaf januari 2010 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-30 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek vergunningverlening windenergie op zee Hollandse Kust (noord)

[Gepubliceerd: 2021-11-29] Besluit op een verzoek om informatie over de Regeling vergunningverlening windenergie op zee kavel V Hollandse Kust (noord). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-29 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Wob-verzoek inzake art. 47 Mw besluit (vervolg)

[Gepubliceerd: 2021-11-25] Besluit op een Wob-verzoek over documenten over artikel 47 Mw besluit van PostNL (vervolg). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-25 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek staatsveiligheid project WarmtelinQ

[Gepubliceerd: 2021-11-15] Besluit op een verzoek om informatie over 'staatsveiligheid' van het project WarmtelinQ van de Gasunie naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer 'In publieke handen'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-15 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het bestuurlijk overleg Stikstof in de periode van 29 mei tot 23 juli 2021

[Gepubliceerd: 2021-11-10] Besluit op een verzoek om informatie over bestuurlijk overleg Stikstof in de periode van 29 mei tot 23 juli 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-10 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek correspondentie over postmarkt

[Gepubliceerd: 2021-11-09] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie met bestuursleden van de Autoriteit Consument en Markt (AMC) over de postmarkt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over IPCC Sixth Assessment Report

[Gepubliceerd: 2021-11-02] Besluit op Wob-verzoek over IPCC Sixth Assessment Report
Verzoek: 2021-08-10 Besluit: 2021-11-02 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over datacentra in gemeente Hollands Kroon

[Gepubliceerd: 2021-11-02] Besluit op een verzoek om informatie over datacenters in de gemeente Hollands Kroon. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-02 Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek veiling niet-landelijke commerciŽle FM-vergunningen

[Gepubliceerd: 2021-11-01] Besluit op een verzoek om afschriften van alle verzoeken tot intrekking en alle intrekkingsbesluiten over de voorwaardelijke veiling van niet-landelijke commerciŽle FM-vergunningen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-12 Besluit: 2021-11-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over fosfaatrechten

[Gepubliceerd: 2021-10-29] Besluit op een verzoek om informatie over fosfaatrechten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-29 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over opgenomen telefoongesprekken door RVO

[Gepubliceerd: 2021-10-28] Besluit op Wob-verzoek over opgenomen telefoongesprekken door RVO
Besluit: 2021-10-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de totstandkoming van het rapport In gesprek over ammoniak: contouren van een uitweg uit de controverse

[Gepubliceerd: 2021-09-27] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van het rapport In gesprek over ammoniak: contouren van een uitweg uit de controverse (Rathenau Instituut, 2018). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-07-13 Besluit: 2021-10-27 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over correspondentie berekeningsmethode pensioenverplichtingen van pensioenfondsen

[Gepubliceerd: 2021-10-25] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen het Centraal Planbureau (CBP) en prof. Bomhoff over de berekeningsmethode om de pensioenverplichtingen te berekenen van pensioenfondsen onder de Pensioenwet 2007. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-09-27 Besluit: 2021-10-25 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over zoutwinning door Nedmag

[Gepubliceerd: 2021-10-15] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 29 april 2021 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over zoutwinning.
Verzoek: 2021-06-07 Besluit: 2021-10-15 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit Wob-verzoek gaswinning en aardbevingen Groningen (NPR en waardedaling)

[Gepubliceerd: 2021-10-06] Besluit op een verzoek om informatie over de gaswinning in Groningen en de aardbevingen die dit veroorzaakt. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met dit besluit worden documenten openbaar over de NPR en waardedaling.
Verzoek: 2021-08-18 Besluit: 2021-10-06 Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over subsidiŽring van FEIST, Kapitaal Plaza en Compaktboard

[Gepubliceerd: 2021-10-06] Besluit op een verzoek om informatie over de subsidiŽring in meest ruime zin van FEIST, Kapitaal Plaza en Compaktboard. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-06 Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over kopie van de aanvraag natuurvergunning Maastricht Aachen Airport

[Gepubliceerd: 2021-10-01] Besluit op een verzoek om informatie over kopie van de aanvraag natuurvergunning Maastricht Aachen Airport. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-01 Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

Bijlagen bij besluit op Wob-verzoek over kopie van de aanvraag natuurvergunning Maastricht Aachen Airport

[Gepubliceerd: 2021-10-01] Openbaargemaakte documenten (7 t/m 12) op het verzoek om informatie over kopie van de aanvraag natuurvergunning Maastricht Aachen Airport
Besluit: 2021-10-01 Documenten: 7
Downloads: Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek participatie in telecomdossier

[Gepubliceerd: 2021-10-01] Beslissing op bezwaar op een verzoek om informatie over participatie in telecomdossier. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-07 Besluit: 2021-10-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek subsidies BioLNG ECL

[Gepubliceerd: 2021-09-29] Besluit op een verzoek om informatie over subsidies toegekend aan of aangevraagd door BioLNG ECL B.V. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-09-01 Besluit: 2021-09-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Tijdelijke wet Groningen

[Gepubliceerd: 2021-09-29] Besluit op een verzoek om informatie over het voornemen tot het gefaseerd in werking treden van de Wet Versterken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-24 Besluit: 2021-09-29 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar op besluit op Wob-verzoek over contacten met het farmaceutisch bedrijfsleven

[Gepubliceerd: 2021-09-29] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over contacten met het farmaceutisch bedrijfsleven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-16 Besluit: 2021-09-29 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de postdialoog

[Gepubliceerd: 2021-09-28] Besluit op een verzoek om informatie over de postdialoog. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-22 Besluit: 2021-09-28 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit EZK Wob-verzoek verslagen werkgroep 'Bomen, Bos en Natuur'

[Gepubliceerd: 2021-09-15] Besluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op een verzoek om de verslagen van de bijeenkomsten van de werkgroep 'Bomen, Bos en Natuur'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het ministerie heeft deze documenten niet.
Verzoek: 2021-09-07 Besluit: 2021-09-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over pelagische visserij deelbesluit 1

[Gepubliceerd: 2021-09-15] Besluit op een verzoek om informatie over externe contacten over pelagische visserij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-08 Besluit: 2021-09-15 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de rol van supermarkten bij verduurzaming van de voedselketen

[Gepubliceerd: 2021-09-10] Besluit op een verzoek om informatie over de rol van supermarkten bij verduurzaming van de voedselketen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-22 Besluit: 2021-09-10 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek toezegging CO2-metingen

[Gepubliceerd: 2021-08-31] Besluit Wob-verzoek toezegging CO2-metingen
Verzoek: 2021-06-07 Besluit: 2021-08-31 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de wolf (periode 1990 - heden)

[Gepubliceerd: 2021-08-20] Besluit op Wob-verzoek van 9 augustus 2021 over de wolf, over de periode: vanaf 1990-heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-08-09 Besluit: 2021-08-20 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-verzoek over subsidiŽring FEIST, Kapitaal Plaza en Compakboard

[Gepubliceerd: 2021-08-13] Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over subsidiŽring van FEIST NV, van Kapitaal Plaza BV en van Compakboard Holding BV. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-16 Besluit: 2021-08-13 Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek toegangsadviezen ACM

[Gepubliceerd: 2021-08-12] Besluit op een verzoek om informatie over de toegangsadviezen van de ACM in het kader van de vergunningsaanvraag van PostNL op basis van artikel 47 van de Mededingingswet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-20 Besluit: 2021-08-12 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek dossier PostNL en Sandd

[Gepubliceerd: 2021-07-30] Besluit op een verzoek om informatie over documenten over het dossier PostNL en Sandd. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-07-30 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 3 Wob-verzoek 28 januari toegangsadvies ACM/Artikel 47-procedure PostNL-Sandd

[Gepubliceerd: 2021-07-30] Besluit op een verzoek om documenten over de vergunningsaanvraag van PostNL op basis van artikel 47 van de Mededingingswet. Dit tegen de achtergrond van de overname van Sandd door PostNL en het advies van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hierover. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-28 Besluit: 2021-07-30 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over procesdossier gasexplosie

[Gepubliceerd: 2021-07-22] Besluit op een verzoek om informatie over het (proces)dossier over een gasexplosie in relatie tot een wegenbouwbedrijf. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-28 Besluit: 2021-07-22 Documenten: 9
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verlenging predicaat 'koninklijk' Shell

[Gepubliceerd: 2021-07-22] Besluit Wob-verzoek verlenging predicaat 'koninklijk' Shell
Verzoek: 2021-05-07 Besluit: 2021-07-22 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het project Milieurisico bestrijdingsmiddelen en veterinaire stoffen in mest via effecten op de voedselketen voor weidevogels

[Gepubliceerd: 2021-07-20] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Wageningen University Research (WUR) over het project Milieurisico bestrijdingsmiddelen en veterinaire stoffen in mest via effecten op de voedselketen voor weidevogels. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-11 Besluit: 2021-07-20 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over afspraken tussen de Nederlandse overheid en Apple Inc.

[Gepubliceerd: 2021-07-20] Besluit op een verzoek om informatie over afspraken tussen de Nederlandse overheid en Apple Inc. in het licht van het Nederlandse en Europese consumentenrecht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-23 Besluit: 2021-07-20 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over praktische uitvoering Urgenda-vonnis - IBO-CO2 en traject uitfasering kolencentrales (periode 2016)

[Gepubliceerd: 2021-07-16] 1e deelbesluit op een verzoek om informatie over de praktische uitvoering Urgenda van het vonnis in de zogeheten Klimaatzaak. Het besluit is opgesplitst, dit deelbesluit gaat over het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) CO2 en traject uitfasering kolencentrales in de periode 2016. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-07-10 Besluit: 2021-07-16 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek overdracht examentaken Agentschap Telecom

[Gepubliceerd: 2021-07-15] Besluit op een verzoek om documenten over het elders onderbrengen van de examentaken van Agentschap Telecom voor het Basiscertificaat Marifonie, Marcom-A, Marcom-B, radiozendamateur Novice en radiozendamateur Full. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-08-31 Besluit: 2021-07-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aanjager NRG/COVRA

[Gepubliceerd: 2021-07-15] Besluit op een verzoek om informatie over aanjagers die de samenwerking tussen ECN/NRG en COVRA stimuleren en die in mei 2018 door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn aangesteld. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-23 Besluit: 2021-07-15 Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek financiering Smart Photonics

[Gepubliceerd: 2021-07-14] Besluit Wob-verzoek financiering Smart Photonics
Verzoek: 2021-04-16 Besluit: 2021-07-14 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over contacten tussen EZK en Gasunie in kader van Europese Gasrichtlijn en project gasinfrastructuur Nord Stream 2 (2017-heden)

[Gepubliceerd: 2021-07-12] Besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen het ministerie van EZK en de NV Nederlandse Gasunie in het kader van de Europese Gasrichtlijn (2009/73/EC) en het gasinfrastructuurproject Nord Stream 2 in de periode 1 januari 2017 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-26 Besluit: 2021-07-12 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over contacten tussen EZK en Shell in kader van Europese Gasrichtlijn en project gasinfrastructuur Nord Stream 2 (2017-heden)

[Gepubliceerd: 2021-07-12] Besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen het ministerie van EZK en de bedrijven Shell Nederland, Shell Companies en Royal Dutch Shell plc in het kader van de Europese Gasrichtlijn (2009/73/EC) en het gasinfrastructuurproject Nord Stream 2 in de periode 1 januari 2017 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-26 Besluit: 2021-07-12 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over contacten tussen EZK en Duitse bondsministeries in kader van Europese Gasrichtlijn en project gasinfrastructuur Nord Stream 2 (2017-heden)

[Gepubliceerd: 2021-07-12] Besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen het ministerie van EZK en de Duitse bondsministeries van Economie en Energie en Buitenlandse Zaken in het kader van de Europese Gasrichtlijn (2009/73/EC) en het gasinfrastructuurproject Nord Stream 2 in de periode 1 januari 2017 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-26 Besluit: 2021-07-12 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Aanvulling beslissing op bezwaar 2e deelbesluit Wob-verzoek HRA-methodiek versterking Groningen

[Gepubliceerd: 2021-07-12] Aanvulling op de beslissing op een bezwaar van 16 juli 2020 tegen een besluit op een verzoek van 9 september 2019 (deelbesluit 2) op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over over de HRA-methodiek voor de versterkingsaanpak in Groningen.
Verzoek: 2020-07-16 Besluit: 2021-07-12 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over productie vaccins tegen Covid-19 bij Halix BV

[Gepubliceerd: 2021-07-09] Besluit op een verzoek om informatie over productie vaccins tegen Covid-19 bij Halix BV. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-02 Besluit: 2021-07-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over subsidiŽring FEIST, Kapitaal Plaza en Compakboard

[Gepubliceerd: 2021-07-07] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over subsidiŽring van FEIST NV, van Kapitaal Plaza BV en van Compakboard Holding BV. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-07-07 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de gasvelden Smitstede, De Bree en Leemdijk en Boergrup-Lombok en boorlocatie Wapse

[Gepubliceerd: 2021-07-02] Besluit op een verzoek om informatie over gasvelden Smitstede, De Bree en Leemdijk en Boergrup-Lombok en boorlocatie Wapse. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-14 Besluit: 2021-07-02 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over internationale coŲrdinatieaanvragen voor kleine FM-frequenties

[Gepubliceerd: 2021-07-02] Besluit op een verzoek om informatie over internationale coŲrdinatieaanvragen van Nederland en de reactie hierop vanuit BelgiŽ voor de frequenties 94,8 MHz te Breda, 94,5 MHz te Etten Leur en 103,3 te Eindhoven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-09 Besluit: 2021-07-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op een Wob-verzoek over adviesopdracht visitatiecommissie van het Dolfinarium Harderwijk

[Gepubliceerd: 2021-06-29] Besluit op een verzoek om informatie over de adviesopdracht visitatiecommissie van het Dolfinarium Harderwijk. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-29 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over listeria en een vleesverwerkingsbedrijf

[Gepubliceerd: 2021-06-25] Besluit op een verzoek om informatie over een listeria-incident bij een vleesverwerkingsbedrijf. Excelsheets kunnen bij de NVWA opgevraagd worden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-25 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over nationale herstel- en veerkrachtplannen EU (RRP/RRF)

[Gepubliceerd: 2021-06-18] Besluit op Wob-verzoek over nationale herstel- en veerkrachtplannen EU (RRP/RRF)
Verzoek: 2021-04-02 Besluit: 2021-06-18 Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de Europese Gasrichtlijn (2009/73/EC) en het gasinfrastructuur project Nord Stream AG en Nord Stream 2 AG

[Gepubliceerd: 2021-06-09] Wob verzoek d.d. 26 maart 2021 over contacten en ontmoetingen over de Europese Gasrichtlijn (2009/73/EC) en het gasinfrastructuur project Nord Stream 2 vanaf i januari 2017 tot en met 26 maart 2021 tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Nord Stream AG en Nord Stream 2 AG.
Besluit: 2021-06-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de Europese Gasrichtlijn en het gasinfrastructuur project Nord Stream 2

[Gepubliceerd: 2021-06-09] Besluit op een verzoek om informatie over contacten en ontmoetingen over de Europese Gasrichtlijn (2009/73/EC) en het gasinfrastructuur project Nord Stream 2 vanaf 1 januari 2017 tot en met 16 april 2021 tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en European Federation of Energy Traders (EFET). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-26 Besluit: 2021-06-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 2 Wob-verzoek toegangsadvies ACM/Artikel 47-procedure PostNL-Sandd

[Gepubliceerd: 2021-06-08] Besluit op een verzoek om informatie over toegangsadvies ACM/Artikel 47 procedure PostNL-Sandd. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-28 Besluit: 2021-06-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek adviezen Centrale economische commissie

[Gepubliceerd: 2021-06-03] Besluit op een verzoek om de adviezen van de Centrale economische commissie voor de kabinetsformaties in 1989, 1994, 1998 en 2002. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-16 Besluit: 2021-06-03 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek landbouwtelling Diepenveen

[Gepubliceerd: 2021-06-03] Besluit op een verzoek om informatie over de Gecombineerde Opgaven van Wildenbergsweg 6 te Diepenveen over de periode 2002 t/m 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-19 Besluit: 2021-06-03 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over betrokkenheid van Davalon in het onderzoek The Safe Dog Project

[Gepubliceerd: 2021-06-01] Besluit op een verzoek om informatie over betrokkenheid van Davalon in het onderzoek The Safe Dog Project (HR-honden). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-01 Documenten: 3
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over subsidieverstrekking aan stichting calamiteitenfonds mijnwaterschade Limburg

[Gepubliceerd: 2021-05-26] Besluit op een verzoek om informatie over subsidieverstrekking aan stichting calamiteitenfonds mijnwaterschade Limburg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-09 Besluit: 2021-05-26 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over besluitvorming rondom apotheekbereidingen

[Gepubliceerd: 2021-05-25] Besluit op een verzoek om informatie over de besluitvorming rondom apotheekbereidingen. Dit is het maken van medicijnen (geneesmiddelen) door een apotheek (ook wel magistrale bereiding genoemd). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-03 Besluit: 2021-05-25 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Deelbesluit 1 Wob-verzoek toegangsadvies ACM/Artikel 47-procedure PostNL-Sandd

[Gepubliceerd: 2021-05-25] Besluit op een verzoek om documenten over het advies van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over toegang van postvervoerbedrijven tot het netwerk van PostNL. Dit tegen de achtergrond van de overname van Sandd door PostNL. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-28 Besluit: 2021-05-25 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek wijziging Postwet

[Gepubliceerd: 2021-05-25] Besluit op een verzoek om correspondentie en documenten over het wetsvoorstel tot wijziging van de Postwet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-19 Besluit: 2021-05-25 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Inventarislijst en geopenbaarde documenten bij Wob-verzoek over rapport ENCO kernenergie

[Gepubliceerd: 2021-05-11] Inventarislijst en geopenbaarde documenten bij het verzoek om informatie over correspondentie rondom het rapport van ENCO over kernenergie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-05-11 Documenten: 6
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over rapport 'Possible Role of Nuclear in the Dutch Energy Mix of the Future'

[Gepubliceerd: 2021-05-11] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie rondom het kernenergierapport door ENCO 'Possible Role of Nuclear in the Dutch Energy mix of the Future'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-05-11 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over rapport kernenergie ENCO

[Gepubliceerd: 2021-05-11] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie rondom het rapport van ENCO over kernenergie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-05-11 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ENCO-rapport kernenergie

[Gepubliceerd: 2021-05-11] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie rondom het ENCO-rapport over kernenergie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-01 Besluit: 2021-05-11 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aanpassing van hoogspanningstracťs

[Gepubliceerd: 2021-05-10] Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie tussen het ministerie van EZK en de gemeente Voorschoten en tussen EZK en andere gemeentes tot aanpassing van hoogspanningstracťs. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-03 Besluit: 2021-05-10
Downloads: Volledig dossier

Wob-verzoek inzake redding IHC Merwede

[Gepubliceerd: 2021-05-07] Besluit op een verzoek d.d. 17 juni 2020, om informatie over documenten die betrekking hebben op betrokkenheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bij de reddingsoperatie van IHC. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-06-22 Besluit: 2021-05-07 Documenten: 5
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek welzijnsschendingen bij de Nederlandse varkensslachterijen

[Gepubliceerd: 2021-05-03] Besluit op een verzoek om alle rapporten van bevindingen die de NVWA heeft opgemaakt naar aanleiding van welzijnsschendingen bij de Nederlandse varkensslachterijen, inclusief door de inspecteurs gemaakt beeldmateriaal, opgemaakt vanaf 1 februari 2020 tot en met 31 juli 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-05-03 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over zoutwinning

[Gepubliceerd: 2021-04-29] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en zoutwinningsbedrijf Nedmag in het kader van zoutwinning. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-07 Besluit: 2021-04-29 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek wegenbouwbitumenzaak uit 2006

[Gepubliceerd: 2021-04-29] Besluit op een verzoek om documenten over de zogenoemde Bitumenzaak. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-25 Besluit: 2021-04-29 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over exportkredietverzekering voor bouw multifunctionele markt in Zinder, Niger

[Gepubliceerd: 2021-04-29] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake de exportkredietverzekering voor bouw multifunctionele markt in Zinder, Niger. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-04-29 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over correspondentie winningsplan 2018

[Gepubliceerd: 2021-04-29] Besluit op een verzoek van om informatie over correspondentie tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en zoutwinningsbedrijf Nedmag met betrekking tot het winningsplan 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-18 Besluit: 2021-04-29 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek participatie in telecomdossier

[Gepubliceerd: 2021-04-28] Besluit op een verzoek om informatie over participatie in het telecomdossier. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-27 Besluit: 2021-04-28 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over contacten overheid en bedrijfsleven (waaronder Shell)

[Gepubliceerd: 2021-04-28] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 19 november 2020 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging om informatie over de contacten tussen vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven (o.a. Shell) uit de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2014 en die betrekking hebben op het Europese Klimaat- en Energiepakket dat in oktober 2014 tot stand is gekomen.
Besluit: 2021-04-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek communicatie tussen EZK en de NAM

[Gepubliceerd: 2021-04-26] Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie tussen EZK en de NAM over de injectie van productiewater in de voormalige gasvelden in Twente. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-26 Besluit: 2021-04-26 Documenten: 2
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over American Chamber of Commerce in the Netherlands (deel 2)

[Gepubliceerd: 2021-04-26] Besluit Wob-verzoek over American Chamber of Commerce in the Netherlands (deel 2)
Verzoek: 2019-07-09 Besluit: 2021-04-26 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek financiŽle draagkracht Vermilion

[Gepubliceerd: 2021-04-23] Besluit op een verzoek om informatie over de financiŽle draagkracht van het bedrijf Vermilion. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-04 Besluit: 2021-04-23 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek website Iedereen doet wat

[Gepubliceerd: 2021-04-22] Besluit op een verzoek om informatie over de consumptie van dierlijke producten met betrekking tot de website Iedereen doet wat. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-12-04 Besluit: 2021-04-22 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de betrokkenheid van de NVWA bij intensivering toezicht op melatonineproducten

[Gepubliceerd: 2021-04-14] Besluit op een verzoek om informatie over de betrokkenheid van de NVWA, bij de voorbereiding en de uitvoering van de intensivering van het toezicht op melatonineproducten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-04-14 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over RVV nieuwbouw 2020

[Gepubliceerd: 2021-04-14] Besluit op een verzoek om informatie over de regeling vermindering verhuurderheffing voor nieuwbouw 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-05 Besluit: 2021-04-14 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over project NortH2

[Gepubliceerd: 2021-04-13] Besluit op een verzoek om informatie over het waterstofproject NortH2 in de Eemshaven en aan het project verbonden bedrijven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-06 Besluit: 2021-04-13 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over planvorming, bouw of exploitatie windturbines

[Gepubliceerd: 2021-04-12] Besluit op een verzoek om informatie over de planvorming, de bouw of de exploitatie van windturbines, alsook de bezwaren daartegen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-26 Besluit: 2021-04-12 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over storingsmeldingen ontvangstklachten DVB-C signalen

[Gepubliceerd: 2021-04-07] Besluit op een verzoek om informatie over storingsmeldingen ontvangen in 2018 en 2019 over ontvangstklachten van zogenoemde DVB-C signalen (digitale televisie via de kabel) met transmissie via omroepnetwerken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-13 Besluit: 2021-04-07 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 Kv Oost

[Gepubliceerd: 2021-04-06] Besluit op een verzoek om informatie over de ligging van het tracť voor de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost, specifiek het uitwerkingsgebied Roosendaal-Halderberge ter hoogte van bedrijventerrein Borchwerf II. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-16 Besluit: 2021-04-06 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over correspondentie over 5 rapporten van het Planbureau voor de Leefomgeving

[Gepubliceerd: 2021-03-31] Besluit op een verzoek om informatie over alle correspondentie over 5 rapporten van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
Verzoek: 2020-07-17 Besluit: 2021-03-31 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over vergunningverlening aanleg 20 kV kabel NAM-locaties Ameland

[Gepubliceerd: 2021-03-30] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 17 november 2020 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over vergunningverlening aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voor de aanleg van een 20 kV kabel tussen NAM -locaties Ameland Oost-1 en Ameland West in de periode van 1 maart 2020 en 29 juni 2020.
Verzoek: 2020-12-01 Besluit: 2021-03-30 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek toekenning Innovatiekrediet AvL Motion

[Gepubliceerd: 2021-03-29] Besluit op een verzoek om informatie over de toekenning van een Innovatiekrediet aan AvL Motion B.V. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-06 Besluit: 2021-03-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over campagnebureau BKB (EZK)

[Gepubliceerd: 2021-03-26] Besluit op Wob-verzoek over gegunde en uitgevoerde opdrachten van de Nederlandse Rijksoverheid door campagnebureau BKB. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-17 Besluit: 2021-03-26 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de Europese Gasrichtlijn (2009/73/EC) en het gasinfrastructuur project Nord Stream 2 Wintershall Holding GmbH

[Gepubliceerd: 2021-03-26] Besluit op een verzoek om informatie over contacten en ontmoetingen over de Europese Gasrichtlijn (2009/73/EC) en het gasinfrastructuur project Nord Stream 2 vanaf i januari 2017 tot 15 april 2021 tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Wintershall Holding GmbH. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-26 Besluit: 2021-03-26 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een geldlening aan de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

[Gepubliceerd: 2021-03-25] Besluit op een verzoek om informatie over een geldlening voor Smart Photonic aan de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-22 Besluit: 2021-03-25 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over windmolenpark Heldersbroek

[Gepubliceerd: 2021-03-25] Besluit op een verzoek om informatie over windturbines in het Heldersbroek, het gebied tussen de Koersweg en Luttenbergweg te Haarle, gemeente Hellendoorn. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-01 Besluit: 2021-03-25 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over slimme meters en de PAMR-frequentie

[Gepubliceerd: 2021-03-17] Besluit op een verzoek om informatie over slimme meters en de PAMR-frequentie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-05-28 Besluit: 2021-03-17 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoeken RijkscoŲrdinatieregeling Militair Radarstation Herwijnen

[Gepubliceerd: 2021-03-17] Besluit op verzoeken om documenten over de RijkscoŲrdinatieregeling Militair Radarstation Herwijnen. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-17 Besluit: 2021-03-17 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Toolkit Houtrok en Gezondheid

[Gepubliceerd: 2021-03-15] Verzoek om informatie over alle documenten die betrekking hebben op de Toolkit Houtrook en Gezondheid en het ontstaan van die Toolkit voor zover betrekking hebben op de periode 1 januari 2016 tot 1 januari 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-16 Besluit: 2021-03-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over richtlijnen ter behandeling van Wob-verzoeken

[Gepubliceerd: 2021-03-04] Besluit op een verzoek om informatie over richtlijnen ter behandeling van Wob-verzoeken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-17 Besluit: 2021-03-04 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Shell-medewerker bij ministerie van Economische Zaken en Klimaat

[Gepubliceerd: 2021-03-01] Besluit op een verzoek om informatie over een Shell-medewerker die gestationeerd is op het ministerie vann Economische Zaken en K limaat. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-20 Besluit: 2021-03-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over The American Chamber of Commerce in The Netherlands

[Gepubliceerd: 2021-02-18] Besluit op een verzoek om informatie over de The American Chamber of Commerce in The Netherlands. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-02-18 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob verzoek voor overzicht vergunninghoudende leveranciers

[Gepubliceerd: 2021-02-17] Verzoek om informatie over overzicht vergunninghouders voor leveren gas en licht aan kleingebruikers. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-19 Besluit: 2021-02-17 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob verzoek over evenementenfrequenties

[Gepubliceerd: 2021-02-10] Verzoek om informatie over uitgegeven evenementenfrequenties in de bandbreedte 87.5 MHz tot 108.0 MHz in de periode januari 2020 tot en met januari 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-04 Besluit: 2021-02-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het Nationaal Groeifonds en investeringsvoorstellen van partijen die werkzaam zijn in de nucleaire sector

[Gepubliceerd: 2021-02-02] Besluit op een verzoek om informatie over het Nationaal Groeifonds en informatie over de te ontwikkelen investeringsvoorstellen van partijen die werkzaam zijn in de nucleaire sector. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-11 Besluit: 2021-02-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over toepassen van Msw met betrekking tot het stelsel van Fosfaatrechten

[Gepubliceerd: 2021-02-01] Verzoek om informatie over het toepassen van artikel 38 van de meststoffenwet (Msw) met betrekking tot het stelsel van Fosfaatrechten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-11-11 Besluit: 2021-02-01 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ontmoetingen tussen PV-EZK en Engie, Shell en Gasunie

[Gepubliceerd: 2021-01-29] Besluit op een verzoek om informatie over ontmoetingen tussen de vertegenwoordiger van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), actief voor de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging (PV) in de Europese Unie (EU), en Engie, Shell Nederland en de Gasunie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-30 Besluit: 2021-01-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over uitkering aankoop woningen onder hoogspanningsverbinding

[Gepubliceerd: 2021-01-28] Besluit op een verzoek om informatie over panden gelegen in de provincie Gelderland waarbij gebruik is gemaakt van de uitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningslijn' over de periode van 1 januari 2017 tot en met 23 november 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-24 Besluit: 2021-01-28 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over uitzendvermogen Merwe RTV

[Gepubliceerd: 2021-01-21] Besluit op een verzoek om informatie over het vermogen waar Merwe RTV mee uitzendt en of er ooit controles zijn uitgevoerd op de naleving van het toegestane vermogen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-13 Besluit: 2021-01-21 Documenten: 9
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over rapport ENCO

[Gepubliceerd: 2021-01-21] Verzoek om informatie over het rapport kernenergie door ENCO. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-23 Besluit: 2021-01-21 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek over in Nederland gevestigde defensie- en veiligheidsgerelateerde industrie

[Gepubliceerd: 2020-12-30] Besluit op een verzoek om informatie over de in Nederland gevestigde defensie- en veiligheidsgerelateerde industrie van 1 januari 2013 tot 24 juni 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-06-25 Besluit: 2020-12-30 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over leveranciersselectie MKB Phishingtest

[Gepubliceerd: 2020-12-29] Besluit op een verzoek om informatie over de leveranciersselectie van de midden- en kleinbedrijf (MKB) phishingtest die geleid heeft tot het kiezen van deze leverancier. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-18 Besluit: 2020-12-29 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over verdeling van radiofrequenties

[Gepubliceerd: 2020-12-22] Besluit op een verzoek om informatie over de verdeling van radiofrequenties. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-31 Besluit: 2020-12-22 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS)

[Gepubliceerd: 2020-12-18] Besluit op een verzoek om informatie over de uitvoering van de beleidsregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-21 Besluit: 2020-12-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek graafschade en grondroeren

[Gepubliceerd: 2020-12-11] Besluit op een verzoek om informatie over de uitvoering en handhaving van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten en de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken. Het verzoek gaat ook over graafschade en grondroeren. Het is een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-02-18 Besluit: 2020-12-11 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over geldlening aan Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

[Gepubliceerd: 2020-12-08] Besluit op een verzoek om informatie over geldlening aan Brabantse Ontwikkelings Maatschappij voor Smart Photonics. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-13 Besluit: 2020-12-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Technology Readiness Level

[Gepubliceerd: 2020-12-04] Besluit op een verzoek om informatie over de uitgaven en inkomsten aan innovaties, onderverdeeld in Technology Readiness Levels (TRLs). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-01 Besluit: 2020-12-04 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek over opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht

[Gepubliceerd: 2020-12-03] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 11 mei 2020 (deelbesluit 1) en een besluit op een verzoek van 23 juli (deelbesluit 2) op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht.
Verzoek: 2020-09-02 Besluit: 2020-12-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Energielandgoed/Wells Meer

[Gepubliceerd: 2020-12-01] Besluit op een verzoek om informatie over de onderhandelingen en verkoop van het Energielandgoed/Wells Meer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-09 Besluit: 2020-12-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over contacten overheid en bedrijfsleven (waaronder Shell)

[Gepubliceerd: 2020-11-19] Besluit op een verzoek om informatie over de contacten tussen de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven zoals Shell over klimaatbeleid en de energietransitie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-06-18 Besluit: 2020-11-19 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ontginningsplan Nedmag Industrie Mining & Manufacturing B.V.

[Gepubliceerd: 2020-11-19] Besluit op een verzoek om informatie over ontginningsplan Nedmag Industrie Mining & Manufacturing B.V. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-08-05 Besluit: 2020-11-19 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over industriŽle uitstoters van broeikasgassen

[Gepubliceerd: 2020-11-17] Besluit op een verzoek om informatie over industriŽle uitstoters van broeikasgassen in Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-02-12 Besluit: 2020-11-17 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over meitellingen Hagestein en Kedichem

[Gepubliceerd: 2020-11-10] Besluit op een verzoek om informatie over meitellingen in de jaren 1990 tot en met heden van de locatie Breede Sticht 1, 4214 AC in Hagestein en over meitellingen in de jaren 1991 tot en met heden van de locatie Nieuweweg 22, 4247 ET in Kedichem. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-24 Besluit: 2020-11-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op het bezwaar tegen besluit van 30 juli 2020 over gaswinning uit het Warffumveld

[Gepubliceerd: 2020-11-06] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek over gaswinning uit het Warffumveld. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-04 Besluit: 2020-11-06 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit verlening Toekomstfondskrediet Onderzoeksfaciliteiten

[Gepubliceerd: 2020-11-06] Beslissing op het bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de verlening van een Toekomstfondskrediet Onderzoeksfaciliteiten aan Erasmus Medisch Centrum om de voorzieningen voor proefdieren en dierproeven te concentreren en te verbeteren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-05-26 Besluit: 2020-11-06 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de gereserveerde ontwikkelingsruimte onder de PAS voor de ontwikkeling van Lelystad Airport

[Gepubliceerd: 2020-11-05] Besluit op een verzoek om informatie over de gereserveerde ontwikkelingsruimte onder de PAS voor de ontwikkeling van Lelystad Airport voor 45.000 vliegbewegingen groot luchtverkeer per jaar. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-21 Besluit: 2020-11-05 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over risicobedrijven in de veehouderijsector

[Gepubliceerd: 2020-11-03] Besluit op een verzoek om informatie over risicobedrijven in de veehouderijsector. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-11-03 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek over aanwijzing netbeheerders

[Gepubliceerd: 2020-11-02] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 5 februari 2019 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over de openbaarmaking van informatie over de aanwijzing van netbeheerders (beheerders van elektriciteitsnetwerken).
Verzoek: 2019-03-15 Besluit: 2020-11-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over wijziging Postwet 2009

[Gepubliceerd: 2020-10-08] Besluit op een verzoek om documenten met betrekking tot alle correspondentie of andere communicatie die is gevoerd over het Wetsvoorstel tot wijziging van de Postwet 2009. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek nadeelcompensatie sluiting kolencentrales

[Gepubliceerd: 2020-10-08] Besluit op een verzoek om informatie over nadeelcompensatie voor de sluiting van alle in Nederland aanwezige kolencentrales. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek coronavoucher

[Gepubliceerd: 2020-10-05] Besluit op een verzoek om informatie over de coronavoucher van reisorganisaties. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-05 Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over antenne-installatie Hemelsbeekweg

[Gepubliceerd: 2020-09-30] Besluit op een verzoek om informatie over de antenne-installatie op de locatie van de Hemelsbeekweg in De Mortel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-30 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de juridische houdbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

[Gepubliceerd: 2020-09-24] Besluit op een verzoek om informatie over over de juridische houdbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-24 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verantwoording TechLeap.nl 2019

[Gepubliceerd: 2020-09-23] Besluit op een verzoek om documenten over de verantwoording van TechLeap.nl over zijn werkplan 2019 voor het tijdvak 2019 tot en met heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-23 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Seed Capital regeling

[Gepubliceerd: 2020-09-23] Besluit Wob-verzoek Seed Capital regeling
Besluit: 2020-09-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Gasrotonde II

[Gepubliceerd: 2020-09-21] Besluit op een verzoek om informatie over de Gasrotonde II. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-21 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit export ASML naar China

[Gepubliceerd: 2020-09-18] Beslissing op het bezwaar tegen het besluit op een verzoek om documenten over het voornemen van ASML om technologie te exporteren naar China. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit over mogelijkheden van overname van de winningsvergunning van het gas-en olievoorkomen Papekop

[Gepubliceerd: 2020-09-17] Beslissing op bezwaar tegen het besluit van 17 januari 2020 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over mogelijkheden van de vergunningshouders Vermilion Energy en Parkmead van overname van de winningsvergunning van het gas-en olievoorkomen Papekop.
Besluit: 2020-09-17 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek correspondentie levensduur Borssele

[Gepubliceerd: 2020-09-15] Besluit op een verzoek om correspondentie tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en EPZ over de levensduur van de kerncentrale Borssele. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-15 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onderzoek herziening beleids- en subsidiekader NRG

[Gepubliceerd: 2020-09-15] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoeksrapport Onderzoek herziening van het beleids- en subsidiekader NRG. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-15 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek contacten met farmaceuten

[Gepubliceerd: 2020-09-07] Besluit op een verzoek om informatie over contacten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met het farmaceutisch bedrijfsleven. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-07 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over genomen monsters van eieren naar aanleiding van salmonellabesmetting

[Gepubliceerd: 2020-08-31] Besluit op een verzoek om informatie over de genomen monsters van eieren naar aanleiding van een salmonella besmetting in 2019.
Besluit: 2020-08-31 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek website Iedereen doet wat

[Gepubliceerd: 2020-08-06] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie met belanghebbenden over de consumptie van dierlijke producten in het kader van de website Iedereen doet wat. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-06 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Porthos over CO2-afvang en opslag haven Rotterdam

[Gepubliceerd: 2020-07-30] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over bezwaar CO2-afvang en opslag Porthos haven Rotterdam. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-30 Documenten: 8
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over gaswinning uit Warffumveld

[Gepubliceerd: 2020-07-30] Besluit op een verzoek om informatie over de gaswinning uit het Warffumveld over de periode 16 augustus 2012 tot 30 juli 2020.
Besluit: 2020-07-30 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek behandeling Wob-verzoek over Shell (EZK)

[Gepubliceerd: 2020-07-30] Besluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op een verzoek om informatie over de behandeling van een eerder ingediend Wob-verzoek over Shell. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-30 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek juridische correspondentie Urgenda-klimaatzaak (EZK)

[Gepubliceerd: 2020-07-29] Besluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op een verzoek om documenten over de gerechtelijke procedures naar aanleiding van de rechtszaak aangespannen door Urgenda. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Bijlagen 1 t/m 4 bij besluit Wob-verzoek mesttransporten Hoebertsweg 15, America

[Gepubliceerd: 2020-07-29] Bijlagen bij het besluit op een verzoek om documenten over mesttansporten in de jaren 2018 en 2019 van en naar het bedrijf aan de Hoebertweg 15 te America.
Besluit: 2020-07-29 Documenten: 5
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Urgenda-klimaatzaak (EZK)

[Gepubliceerd: 2020-07-29] Besluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op een verzoek om de correspondentie tussen het ministerie en een aantal personen en organisaties over de door Urgenda aangespannen rechtszaak. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Bijlagen 5 t/m 9 bij besluit Wob-verzoek mesttransporten Hoebertsweg 15, America

[Gepubliceerd: 2020-07-29] Bijlagen bij het besluit op een verzoek om documenten over mesttansporten in de jaren 2018 en 2019 van en naar het bedrijf aan de Hoebertweg 15 te America.
Besluit: 2020-07-29 Documenten: 5
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Antenneconvenant

[Gepubliceerd: 2020-07-27] Besluit op een verzoek om documenten over het Antenneconvenant. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-27 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over stopzetten van ontwikkelingen ICT-project Inspectie in de herbezinningsperiode

[Gepubliceerd: 2020-07-27] Besluit op een verzoek om informatie over stopzetten van ontwikkelingen ICT-project Inspectie in de herbezinningsperiode. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-27 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht

[Gepubliceerd: 2020-07-23] Besluit op een verzoek om informatie over de opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht uit 2007. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-23 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek zoutwinning Nedmag

[Gepubliceerd: 2020-07-21] Besluit op een verzoek om informatie over zoutwinning door Nedmag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-21 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Gasrotonde II

[Gepubliceerd: 2020-07-16] Besluit op een verzoek om informatie over Gasrotonde II. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-16 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar 2e deelbesluit Wob-verzoek HRA-methodiek versterking Groningen

[Gepubliceerd: 2020-07-16] Beslissing op bezwaar 2e deelbesluit Wob-verzoek HRA-methodiek versterking Groningen
Besluit: 2020-07-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit over aanvragen voor vergunningen voor laag 6 (DAB)

[Gepubliceerd: 2020-07-13] Besluit op een verzoek om documenten over vergunningen voor laag 6 (DAB). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-13 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit over het draadloze CDMA-communicatienetwerk en joint venture Utility Connect

[Gepubliceerd: 2020-07-13] Besluit op een verzoek om informatie over het draadloze CDMA-communicatienetwerk van netbeheerders Liander, Stedin en Westland Infra, en de speciaal hiervoor opgerichte joint venture Utility Connect. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-13 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek voorraadvorming aardolieproducten

[Gepubliceerd: 2020-07-08] Besluit op een verzoek om informatie over voorraadvorming van aardolieproducten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-08 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over elektromagnetische velden

[Gepubliceerd: 2020-07-07] Besluit op een verzoek om informatie over elektromagnetische velden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-07 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inkooptraject corporate website TCMG

[Gepubliceerd: 2020-07-07] Besluit Wob-verzoek inkooptraject corporate website TCMG
Besluit: 2020-07-07 Documenten: 9
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aanvullende contacten tussen tabaksindustrie en EZK

[Gepubliceerd: 2020-07-01] Besluit op een verzoek om aanvullende documenten over contacten tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de tabaksindustrie, na een eerder Wob-besluit over tabaksontmoediging. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Investeringsfonds (EZK)

[Gepubliceerd: 2020-07-01] Besluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op een verzoek om documenten over het in de Miljoenennota 2020 aangekondigde investeringsfonds om het verdienvermogen van de Nederlandse economie te versterken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over storing alarmnummer 112

[Gepubliceerd: 2020-07-01] Besluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op een verzoek om documenten over de storing in het telefonienetwerk van KPN op 24 juni 2019, die ervoor gezorgd heeft dat het alarmnummer 112 tijdelijk onbereikbaar was. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-01 Documenten: 4
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoeken Dutch Growth Co-Investment Programme en Dutch European Angels Fund Netherlands

[Gepubliceerd: 2020-06-30] Besluit Wob-verzoeken Dutch Growth Co-Investment Programme en Dutch European Angels Fund Netherlands
Besluit: 2020-06-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aanvragen Aecorsis

[Gepubliceerd: 2020-06-30] Besluit op een verzoek om informatie over de aanvragen Innovatiekrediet, DHI en DEI van Aecorsis. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-30 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Nederlandse Aardolie Maatschappij

[Gepubliceerd: 2020-06-29] Besluit op een verzoek om informatie over de vergunningverlening aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voor de aanleg van een elektriciteitskabel tussen NAM locaties op Ameland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-29 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek gaswinning Groningen 2013

[Gepubliceerd: 2020-06-29] Besluit Wob-verzoek gaswinning Groningen 2013
Besluit: 2020-06-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek octrooiverlening

[Gepubliceerd: 2020-06-24] Besluit op een verzoek om documenten over de octrooiverlening bij Octrooicentrum Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-24 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over beschadigde kabels en/of leidingen

[Gepubliceerd: 2020-06-22] Beslluit op Wob-verzoek naar aanleiding van de beschadiging van een elektrakabel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-22 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek antenne Den Bosch

[Gepubliceerd: 2020-06-22] Besluit op een verzoek om informatie over een antenne in 's-Hertogenbosch. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek 5G

[Gepubliceerd: 2020-06-22] Besluit op een verzoek om informatie over 5G. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Dienstenrichtlijn en marktvergunningen

[Gepubliceerd: 2020-06-10] Besluit op een verzoek om informatie over de gevolgen van de Dienstenrichtlijn voor bestaande en nieuwe (nog te verlenen) marktvergunningen en standplaatsvergunningen uit 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-10 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over exporteren EUV machine ASML

[Gepubliceerd: 2020-06-03] Besluit op een verzoek om informatie over het exporteren van een EUV machine aan het bedrijf ASML.
Besluit: 2020-06-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ondergrondse gasopslag Norg

[Gepubliceerd: 2020-06-03] Besluit op Wob-verzoek over ondergrondse gasopslag Norg. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-03 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Herziening beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over aanmeldingen Regeling Vermindering Verhuurderheffing

[Gepubliceerd: 2020-05-29] Herziening op een beslissing op een bezwaar van 30 oktober 2019 tegen een besluit op een verzoek van 8 maart 2019 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over aanmeldingen in het kader van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing door vier woningcorporaties in Rotterdam.
Besluit: 2020-05-29 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit op Wob-verzoek Stichting Stop Zoutwinning

[Gepubliceerd: 2020-05-18] Besluit op een verzoek om informatie van de Stichting Stop Zoutwinning. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-18 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit Wob-verzoek omgevingsproces Ternaard

[Gepubliceerd: 2020-05-18] Besluit op een verzoek om informatie over het omgevingsproces Ternaard. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-18 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de octrooiverlening bij Octrooicentrum Nederland

[Gepubliceerd: 2020-05-13] Besluit op een verzoek om informatie over de octrooiverlening bij Octrooicentrum Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-13 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht

[Gepubliceerd: 2020-05-11] Besluit op een verzoek om informatie over de opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht uit 2007. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-11 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Tweede deelbesluit op Wob-verzoek over marges inzake overtredingen van de Meststoffenwet

[Gepubliceerd: 2020-05-06] Tweede deelbesluit op Wob-verzoek over marges inzake overtredingen van de Meststoffenwet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-06 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over consumptie en productie van dierlijke eiwitten

[Gepubliceerd: 2020-04-28] Besluit Wob-verzoek om informatie over communicatie over de consumptie en productie van dierlijke eiwitten m.b.t. het Klimaatakkoord. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-28 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het voornemen van ASML om technologie te exporteren naar China

[Gepubliceerd: 2020-04-21] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over het voornemen van ASML om technologie, onder meer in de vorm van de EUV-machine, te exporteren naar China. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-21 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over de EU regulering van nieuwe plantenveredelingstechnieken

[Gepubliceerd: 2020-04-20] Besluit Wob-verzoek om informatie over de EU regulering van nieuwe plantenveredelingstechnieken (new breeding techniques). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-20 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over de oprichting van het Dutch Venture Initiative

[Gepubliceerd: 2020-04-17] Besluit Wob-verzoek om informatie over de oprichting van het Dutch Venture Initiative. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-17 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over contacten tussen de tabaksindustrie en EZK

[Gepubliceerd: 2020-04-17] De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft op 17 april 2020 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om contacten met de tabaksindustrie in de periode 1 januari 2014 tot en met 10 oktober 2019.
Besluit: 2020-04-17 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aardbevingen Alkmaar en Bergen september 2001

[Gepubliceerd: 2020-04-16] Besluit op een verzoek om informatie over de aardbevingen in Bergen en Alkmaar op 9 en 10 september 2001. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-16 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over correspondentie tussen X en het ministerie van EZK die betrekking heeft op Y

[Gepubliceerd: 2020-03-17] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen X en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat die betrekking heeft op Y. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-17 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de correspondentie over de CV/BV-regeling

[Gepubliceerd: 2020-03-13] Besluit Wob-verzoek over de correspondentie van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) over de CV/BV-regeling. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-13 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Papekop

[Gepubliceerd: 2020-03-04] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over alle documenten in de periode van 13 juli 2017 tot 1 augustus 2019 over het gas- en olievoorkomen Papekop zoals gedefinieerd in de winningsvergunning vastgesteld volgens het stelsel van Rijks Driehoeksmeting. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-04 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om correspondentie met Nederlandse Haarden- en Kachelbranche over eisen aan de installatie van pelletkachels

[Gepubliceerd: 2020-03-03] Besluit Wob-verzoek om correspondentie met Nederlandse Haarden -en Kachelbranche over eisen aan de installatie van pelletkachels. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op wob-verzoek over subsidies in het kader van het Dutch Venture Initiative

[Gepubliceerd: 2020-02-26] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van informatie over de subsidies verstrekt aan PPM Oost in het kader van het Dutch Venture Initiative. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-26 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over juridische-vakinhoudelijke afweging/evaluatie over de positieflijst omtrent de kabinetsformaties

[Gepubliceerd: 2020-02-26] Besluit Wob-verzoek over juridische-vakinhoudelijke afweging/evaluatie over de positieflijst omtrent de kabinetsformaties. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-26 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek wetsvoorstel ombouw grootverbruikers gas

[Gepubliceerd: 2020-02-24] Besluit op een verzoek om informatie en communicatie met Gastransport Services en andere partijen over het effect van het wetsvoorstel tot wijziging van de Gaswet voor het beperken van de vraag van grote afnemers naar laagcalorisch gas. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-24 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een ander wob-verzoek

[Gepubliceerd: 2020-02-20] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van informatie over het verzoek met kenmerk Wob/2019/243. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-20 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek windpark Drentse Monden Oostermoer

[Gepubliceerd: 2020-02-14] 2e deelbesluit Wob-verzoek windpark Drentse Monden Oostermoer
Besluit: 2020-02-14 Documenten: 8
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over grijze roodstaartpapegaaien

[Gepubliceerd: 2020-02-11] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van informatie over de verblijfplaats van 2 in beslaggenomen grijze roodstaartpapegaaien. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-11 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de toepassing van artikel 47 van de Mededingingswet in de zaak PostNL/Sandd

[Gepubliceerd: 2020-02-05] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de vergunning die door EZK is afgegeven voor de overname van Sandd door PostNL. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-05 Documenten: 9
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over koelinstallaties

[Gepubliceerd: 2020-02-03] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over koelinstallaties, betreffende het onderdeel koudemiddelenregistratie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het Dolfinarium

[Gepubliceerd: 2020-01-23] Besluit op een verzoek over het Dolfinarium. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-01-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over mogelijkheden van de vergunningshouders Vermilion Energy en Parkmead van overname van de winningsvergunning van het gas-en olievoorkomen Papekop

[Gepubliceerd: 2020-01-17] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de technische en financiŽle mogelijkheden van de vergunningshouders Vermilion Energy en Parkmead, waarnaar is verwezen bij de aanvraag van de overname van de winningsvergunning van het gas-en olievoorkomen Papekop. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-17 Documenten: 3
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Deelbesluit I op Wob-verzoek over gas- en olieboringen Papekop

[Gepubliceerd: 2020-01-17] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over gas- en olieboringen Papekop. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-17 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit op Wob-verzoek over marges inzake overtredingen van de Meststoffenwet

[Gepubliceerd: 2019-12-17] Besluit op Wob-verzoek om informatie over de gehanteerde marges inzake overtredingen van de Meststoffenwet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-17 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek over nadeelcompensatie voor de sluiting van alle in Nederland aanwezige kolencentrales

[Gepubliceerd: 2019-12-03] Eerste deelbesluit Wob-verzoek over nadeelcompensatie voor de sluiting van alle in Nederland aanwezige kolencentrales. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-03 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over aanmeldingen Regeling Vermindering Verhuurderheffing

[Gepubliceerd: 2019-10-30] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 8 maart2019 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over aanmeldingen in het kader van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing door vier woningcorporaties in Rotterdam.
Besluit: 2019-10-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

2e deelbesluit op Wob-verzoek over Klimaatakkoord

[Gepubliceerd: 2019-07-22] 2e deelbesluit op een verzoek om informatie over het Klimaatakkoord. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit op Wob-verzoek over Klimaatakkoord

[Gepubliceerd: 2019-06-19] 1e deelbesluit op een verzoek om informatie over het Klimaatakkoord. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-06-19 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aanmeldingen Regeling Vermindering Verhuurderheffing

[Gepubliceerd: 2019-03-08] Besluit op een verzoek om informatie over aanmeldingen in het kader van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing door vier woningcorporaties in Rotterdam. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-03-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties

[Gepubliceerd: 2019-02-15] Besluit op een verzoek om informatie over documenten die direct of indirect betrekking hebben op verleende subsidies aan centra in Amsterdam onder het beleidskader Eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties.
Besluit: 2019-02-15 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aanwijzing netbeheerders

[Gepubliceerd: 2019-02-05] Besluit op een verzoek om informatie over aanwijzing netbeheerders (beheerders van elektriciteitsnetwerken). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-02-05 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Herziene beslissing op bezwaar Wob-verzoek gas- en olieboringen Papekop (1 februari 2019)

[Gepubliceerd: 2019-02-01] In 2017 heeft het toenmalige ministerie van Economische Zaken een verzoek om informatie gekregen over olie- en gaswinning bij Woerden (Papekop). Het ging om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Tegen de oorspronkelijke besluiten heeft de verzoeker bezwaar en vervolgens beroep aangetekend. Deze herziene beslissing op bezwaar volgt op de beroepsprocedure.
Besluit: 2019-02-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 1 Wob-verzoek d.d. 11 augustus 2021 inzake het Europees Herstelfonds

Deelbesluit 1 Wob-verzoek d.d. 11 augustus 2021 inzake het Europees Herstelfonds
Besluit: 2021-11-16 Documenten: 7
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Besluit d.d. 2 juli 2020 inzake financiele staatsteun KLM _

Besluit d.d. 2 juli 2020 inzake financiele staatsteun KLM _
Besluit: 2021-09-21 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek d.d. 11 juni 2021 inzake uitgezonderde detailhandel tijdens de lockdown

Besluit Wob-verzoek d.d. 11 juni 2021 inzake uitgezonderde detailhandel tijdens de lockdown
Besluit: 2021-09-21 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek dd. 22 juli 2021 inzake kosten- en batenanalyse tabel in de hypothetische situatie waarbij deze coronapandemie ongecontroleerd door het land zou razen. n.a.v. documentaire over het verloren aantal kwalitatieve levensjaren (zogenoemde Qalys)

Besluit op Wob-verzoek dd. 22 juli 2021 inzake kosten- en batenanalyse tabel in de hypothetische situatie waarbij deze coronapandemie ongecontroleerd door het land zou razen, n.a.v. documentaire over het verloren aantal kwalitatieve levensjaren (zogenoemde Qalys)
Besluit: 2021-09-14 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek d.d. 31 maart 2021 inzake productie vaccins tegen Covid-19 bij Halix B.V.

Besluit Wob-verzoek d.d. 31 maart 2021 inzake productie Vaccins tegen Covid-19 bij Halix B.V.
Besluit: 2021-09-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek d.d. 9 juni 2020 inzake contact met het bedrijfsleven over de corona-crisis

Besluit Wob-verzoek d.d. 9 juni 2020 inzake contact met het bedrijfsleven over de corona-crisis
Besluit: 2021-08-05 Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek d.d. 12 oktober 2020 inzake notities besluitvorming coronacrisis

Besluit Wob-verzoek d.d. 12 oktober 2020 inzake notities besluitvorming coronacrisis
Besluit: 2021-08-04 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit Wob-verzoek d.d. 13 augustus 2020 inzake medicijnenfabriek Apotex

Dit Wob-verzoek betreft een onderzoek naar de wijze waarop beleidsmakers en belanghebbenden zich hebben ingespannen om de toekomst van de Leidse medicijnenfabriek Apotex veilig te stellen.
Besluit: 2021-07-27 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Wob-besluit terzake MKBA'S voor Coronabeleid

Wob-besluit terzake MKBA'S voor Coronabeleid
Besluit: 2021-06-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek d.d. 18 september 2020 inzake Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Besluit Wob-verzoek d.d. 18 september 2020 inzake Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)
Besluit: 2021-06-16 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek d.d. 18 september 2020 inzake BIK en VPB

Besluit Wob-verzoek d.d. 18 september 2020 inzake BIK en VPB
Besluit: 2021-06-16 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek inzake uitgezonderde detailhandel tijdens lockdown

Een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) om nadere informatie inzake de uitgezonderde detailhandel tijdens de lockdown welke op 15 december 2020 van kracht werd.
Besluit: 2021-06-08 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op WOB verzoek inzake de betrokkenheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bij het bieden van financiŽle oplossingen voor winkelketen HEMA.

Drie partijen hebben bij seperate berichten met een beroep op Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzocht om informatie over de betrokkenheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bij het bieden van financiŽle oplossingen voor winkelketen HEMA.
Besluit: 2021-05-18 Documenten: 4
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Besluit Wob inzake agenda afspraken Minister. Staatsscretaris en leden Bestuursraad

Een verzoek om toezending van een overzicht van alle agenda-afspraken van de minister, de staatssecretaris en alle leden van de bestuursraad van het ministerie, waaronder de secretaris-generaal, plv. secretaris-generaal, dg bedrijfsleven en innovatie, dg klimaat en energie en chief economist
Besluit: 2021-03-04 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over contracten die de overheid heeft afgesloten met de COVID-19 vaccin fabrikanten

Verzoek om informatie over contracten die de overheid heeft afgesloten met de COVID-19 vaccin-fabrikanten, specifiek de contracten waarin de overheid de aansprakelijkheid voor schadeclaims van deze fabrikanten overneemt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob).
Besluit: 2021-02-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS)

Besluit op een verzoek om informatie over de uitvoering van de beleidsregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-12-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek coronavoucher

Besluit op een verzoek om informatie over de coronavoucher van reisorganisaties. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-05 Documenten: 7
Downloads: Volledig dossier