Dossiers na Wob/Woo-verzoek Ministerie Van Justitie En Veiligheid

Besluit Woo-verzoek inzake het rapport Commisie onderzoek interlandelijke adoptie

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid met betrekking tot het rapport Commissie onderzoek interlandelijke adoptie zijn bij besluit van 16 mei 2023 documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Deze documenten worden nu voor een ieder ter beschikking gesteld.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake leeftijdsbepaling

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Op 31 mei 2023 heeft de IND een besluit genomen op een Woo-verzoek inzake leeftijdsbepaling middels schouwen.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op bezwaar tegen Woo-besluit inzake de handhaving van een niet-sekseneutrale vangnetbepaling in het namenrecht

[Gepubliceerd: 2023-05-31] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 31 mei 2023 een besluit genomen op een bezwaar tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het betreft informatie over de handhaving van een niet-sekseneutrale vangnetbepaling in het namenrecht.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek met betrekking tot aanpassing van de opdracht aan de Raad voor Rechtsbijstand inzake inschrijvingsvoorwaarden voor mediators

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Op 30 mei 2023 heeft de minister voor Rechtsbescherming een besluit genomen inzake een verzoek op grond van de Wet open overheid informatie. In het verzoek wordt gevraagd om informatie openbaar te maken over de Kamerbrief van 20 april 2021 met betrekking tot aanpassing van de opdracht aan de Raad voor Rechtsbijstand inzake inschrijvingsvoorwaarden voor mediators.
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 10
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inzake de opdracht aan de Raad voor de Rechtsbijstand (RvdR)

[Gepubliceerd: 2023-05-30] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 30 mei 2023 een besluit genomen inzake een Woo-verzoek waarin wordt gevraagd om alle documenten en informatie, welke ziet op een opdracht verstrekt aan de Raad voor de Rechtsbijstand (RvdR) om tot een procedure voor het accrediteren van mediator-organisaties te komen, te overleggen.
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 10
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inzake relatie tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid en Het Juridisch Loket

[Gepubliceerd: 2023-05-17] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 17 mei 2023 beslist inzake een Woo-verzoek in het kader van de Wet open overheid. In het verzoek wordt gevraagd om informatie die de relatie tussen het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de stichting Het Juridisch Loket regelt en met name de financiering van Het Juridisch Loket.
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek met betrekking tot het rapport Commissie onderzoek interlandelijke adoptie

[Gepubliceerd: 2023-05-16] Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid met betrekking tot het rapport Commissie onderzoek interlandelijke adoptie zijn bij besluit van 16 mei 2023 documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Deze documenten worden nu voor een ieder ter beschikking gesteld.
Besluit: 2023-05-16 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake de Wet bescherming klokkenluiders

[Gepubliceerd: 2023-05-15] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 15 mei 2023 beslist inzake een Woo-verzoek in het kader van de Wet open overheid. In het verzoek wordt gevraagd om informatie over de vergaderingen inzake de Wet bescherming klokkenluiders.
Besluit: 2023-05-15 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op bezwaar Woo-verzoek over het MoU met KLM

[Gepubliceerd: 2023-05-12] De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 12 mei 2023 een besluit genomen op een bezwaar betreffende een verzoek
Besluit: 2023-05-12 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake meldingen over het gebruik en misbruik van de Kennismigrantenregeling

[Gepubliceerd: 2023-05-12] Op 12 mei 2023 heeft de IND een besluit genomen op een Woo-verzoek inzake meldingen over het gebruik en misbruik van de Kennismigrantenregeling.
Besluit: 2023-05-12 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over de Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden

[Gepubliceerd: 2023-05-11] De minister van Justitie en Veiligheid heeft mede namens de minister voor Rechtsbescherming op 11 mei 2023 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de Eerste Kamer behandeling van de Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden. Dit is het eerste deelbesluit. Er volgen nog twee deelbesluiten.
Besluit: 2023-05-11 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op aanvullend Woo-verzoek over de verbreding van het inspectieonderzoek in PI Nieuwersluis

[Gepubliceerd: 2023-05-09] Op 9 mei 2023 heeft de Inspecteur-generaal van de Inspectie Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een aanvullend verzoek op grond van de Wet open overheid. Het aanvullende Woo-verzoek heeft betrekking op het verbreden van een inspectieonderzoek met betrekking tot signalen die zijn ontvangen over verschillende vormen van niet-integer gedrag in de penitentiaire inrichting (PI) te Nieuwersluis.
Besluit: 2023-05-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake HALT

[Gepubliceerd: 2023-05-09] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 9 mei 2023 een besluit genomen op het Woo-verzoek over Het ALTernatief (HALT).
Besluit: 2023-05-09 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake Jerusalem Declaration on Antisemitism

[Gepubliceerd: 2023-05-03] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 3 mei 2023 een besluit genomen op een Woo-verzoek over documenten die verwijzen naar en/of betrekking hebben op Jerusalem Declaration on Antisemitism. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-03 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake de kosten van een specifieke casus over de Raad voor de Kinderbescherming, reclassering en Dienst JustitiŽle Inrichtingen

[Gepubliceerd: 2023-05-02] Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid inzake de kosten van een specifieke casus over de Raad voor de Kinderbescherming, reclassering en Dienst JustitiŽle Inrichtingen is bij besluit van 2 mei 2023 cijfermatige informatie openbaar gemaakt. Deze cijfermatige informatie wordt nu voor een ieder ter beschikking gesteld.
Besluit: 2023-05-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op bezwaar over informatie betreffende de definitie van de term digitaal handhaven in de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar

[Gepubliceerd: 2023-05-02] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 2 mei 2022 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op documenten die betrekking hebben op de term digitaal handhaven in de Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar en de communicatie die daarover is geweest met het Openbaar Ministerie.
Besluit: 2023-05-02 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake het overdragen van de bevoegdheid tot het schrijven van uitspraken

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Besluit op een Woo-verzoek om informatie over het overdragen van de bevoegdheid tot het schrijven van gerechtelijke uitspraken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over contact tussen en over de voorzitter van Energie-Nederland en het ministerie van Justitie en Veiligheid

[Gepubliceerd: 2023-04-26] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 26 april 2023 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over contact tussen en over de voorzitter van Energie-Nederland en het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inzake ondersteuning aan Simpel Media of tv-programma Ontvoerd

[Gepubliceerd: 2023-04-25] Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 25 april 2023 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet Open Overheid (Woo). Het besluit en de documenten die daarmee (gedeeltelijk) openbaar worden gemaakt, worden hierbij toegankelijk gemaakt voor een ieder.
Besluit: 2023-04-25 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het aanwenden van de dienstauto voor privťgebruik door de minister voor Rechtsbescherming

[Gepubliceerd: 2023-04-20] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 20 april 2023 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over het aanwenden van de dienstauto voor privťgebruik door de minister voor Rechtsbescherming.
Besluit: 2023-04-20 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Aanvullend besluit op Woo-verzoek inzake aanbestedingen betreffende tolk- en vertaaldiensten voor de overheid

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Op 20 april 2023 is een aanvullend besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de reeds gegunde en lopende aanbestedingen betreffende tolk- en vertaaldiensten voor de overheid.
Besluit: 2023-04-20 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake off-shore gaming Curacao

[Gepubliceerd: 2023-04-18] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 18 april 2023 een besluit genomen op het Woo-verzoek over de rechtshandhaving en bestrijding van witwassen ten aanzien van buitengaatse hazardspelen op CuraÁao
Besluit: 2023-04-18 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op bezwaar over informatie betreffende het Cornelius Haga Lyceum

[Gepubliceerd: 2023-04-17] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 17 april 2023 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het besluit heeft betrekking op documenten die zien op het Cornelius Haga Lyceum.
Besluit: 2023-04-17 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake 'Signalement Terrorisme en Radicalisering 2021'

[Gepubliceerd: 2023-04-14] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 14 april 2023 een besluit genomen betreffende een Woo-verzoek inzake 'Signalement Terrorisme en Radicalisering 2021.
Besluit: 2023-04-14 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek van 22 januari 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-13] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 13 april 2023 een besluit genomen in een Woo-verzoek ter zake van de afhandeling van Kamervragen van het lid Van Nispen (SP), met inbegrip van zowel interne als externe correspondentie en afstemming over de beantwoording van deze Kamervragen.
Besluit: 2023-04-13 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake verbreding onderzoek Inspectie Justitie en Veiligheid

[Gepubliceerd: 2023-04-11] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 11 april 2023 een besluit genomen op het Woo-verzoek over de verbreding van een onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid met betrekking tot signalen die zijn ontvangen over verschillende vormen van niet-integer gedrag in de penitentiaire inrichting te Nieuwersluis, over de periode vanaf het moment waarop is besloten tot verbreding van het onderzoek tot 6 januari 2023.
Besluit: 2023-04-11 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake voorgenomen onderzoek RUG naar UHP-KOT

[Gepubliceerd: 2023-04-11] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 11 april 2023 een besluit genomen op het Woo-verzoek over het onderzoek dat de Rijksuniversiteit Groningen zou uitvoeren naar de uithuisplaatsing van kinderen van gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire, over de periode van 1 juli 2021 tot 20 september 2022
Besluit: 2023-04-11 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op een Woo-verzoek inzake de beantwoording van een Kamervraag over uithuisplaatsingen en de kinderopvangtoeslagaffaire

[Gepubliceerd: 2023-04-07] De minister voor Rechtsbescherming heeft een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet Open Overheid (Woo). Dat besluit en de documenten die daarmee (gedeeltelijk) openbaar worden gemaakt, worden hierbij toegankelijk gemaakt voor een ieder.
Besluit: 2023-04-07 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Woo-(deel)besluit van 4 april 2023 op een verzoek om informatie om alle stukken vanaf 1 januari 2022 (ongeacht de gegevensdrager) ter beschikking te stellen die betrekking hebben op de opheffing van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) en de vorming van de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC).

[Gepubliceerd: 2023-04-05] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 4 april 2023 beslist inzake een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op de opheffing van Multidisciplinair Interventieteam (MIT) en de vorming van de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC. Dit is het tweede deelbesluit.
Besluit: 2023-04-04 Documenten: 25
Downloads: Besluit Volledig dossier

WOO (deel) Besluiten van 4 april 2023 op twee verzoeken inzake informatie betreffende de uitvoering en besluitvorming van de sancties die door Nederland en de Europese Unie tegen Rusland en Belarus zijn aangenomen in de periode van 14 februari 2022 tot en met 15 april 2022

[Gepubliceerd: 2023-04-04] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 4 april 2023 beslist op twee verzoeken in het kader van de Wet open overheid. De verzoeken hebben beide betrekking op informatie betreffende de uitvoering en besluitvorming van de sancties die door Nederland en de Europese Unie tegen Rusland en Belarus zijn aangenomen, vanwege de oorlog in OekraÔne, in de periode van 14 februari 2022 tot en met 15 april 2022. Met dit besluit wordt op het tweede gedeelte van de documenten beslist.
Besluit: 2023-04-04 Documenten: 18
Downloads: Besluit Volledig dossier

WOO (deel)Besluiten van 4 april 2023 op twee verzoeken inzake informatie betreffende de uitvoering en besluitvorming van de sancties die door Nederland en de Europese Unie tegen Rusland en Belarus zijn aangenomen in de periode van 14 februari 2022 tot en met 15 april 2022

[Gepubliceerd: 2023-04-04] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 4 april 2023 beslist op twee verzoeken in het kader van de Wet open overheid. De verzoeken hebben beide betrekking op informatie betreffende de uitvoering en besluitvorming van de sancties die door Nederland en de Europese Unie tegen Rusland en Belarus zijn aangenomen, vanwege de oorlog in OekraÔne, in de periode van 14 februari 2022 tot en met 15 april 2022. Met dit besluit wordt op het tweede gedeelte van de documenten beslist.
Besluit: 2023-04-04 Documenten: 8
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de verbreding van het inspectieonderzoek in PI Nieuwersluis

[Gepubliceerd: 2023-04-04] Op 4 april 2023 heeft de Inspecteur-generaal van de Inspectie Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op het verbreden van een inspectieonderzoek met betrekking tot signalen die zijn ontvangen over verschillende vormen van niet-integer gedrag in de penitentiaire inrichting (PI) te Nieuwersluis.
Besluit: 2023-04-04 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek uitbraakpoging Alphen aan den Rijn

[Gepubliceerd: 2023-03-31] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 31 maart 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op de uitbraakpoging in de PI Alphen aan den Rijn op 12 oktober 2022. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2023-03-31 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake onderzoeken in Rwanda in verband met artikel 1F Vluchtelingenverdrag

[Gepubliceerd: 2023-03-30] De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 30 maart een besluit genomen op een Woo-verzoek inzake onderzoeken in Rwanda in verband met artikel 1F Vluchtelingenverdrag.
Besluit: 2023-03-30 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob/Woo-verzoek Covid beleid 2020 en 2021 PI Krimpen a/d IJssel

[Gepubliceerd: 2023-03-27] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 27 maart 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (oorspronkelijk ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur). Het verzoek heeft betrekking op het Covidbeleid gedurende 2020 en 2021 in PI Krimpen a/d IJssel. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2023-03-27 Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek van 07 december 2022

[Gepubliceerd: 2023-03-24] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 24 maart 2023 een besluit genomen in een Woo-verzoek waarin is besloten om het verzoek niet in behandeling te nemen, omdat er sprake is van misbruik van recht.
Besluit: 2023-03-24 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek van 27 februari 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-24] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 24 maart 2023 een besluit genomen in een Woo-verzoek waarin is besloten om het verzoek niet in behandeling te nemen, omdat er sprake is van misbruik van recht.
Besluit: 2023-03-24 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek van 20 november 2022

[Gepubliceerd: 2023-03-24] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 24 maart 2023 een besluit genomen in een Woo-verzoek waarin is besloten om het verzoek niet in behandeling te nemen, omdat er sprake is van misbruik van recht.
Besluit: 2023-03-24 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Woo-besluit bekende Nederlanders

[Gepubliceerd: 2023-03-23] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 23 maart 2023 een besluit genomen inzake een Woo-verzoek waarin wordt gevraagd om informatie in welke vorm dan ook aangaande de map bekende Nederlanders.
Besluit: 2023-03-23 onbekend thema Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake verschillende personen en entiteiten

[Gepubliceerd: 2023-03-23] De Minister van Justitie en Veilheid heeft op 23 maart 2023 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). In dit verzoek wordt gevraagd om alle correspondentie, e-mails, documenten en andere berichten omtrent verschillende personen en entiteiten.
Besluit: 2023-03-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake communicatie over Videre

[Gepubliceerd: 2023-03-23] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 23 maart 2023 een besluit genomen op een Woo-verzoek inzake communicatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid met de politie en de AIVD over Videre of Videre Collectief.
Besluit: 2023-03-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit op Woo-verzoek over de betrokkenheid van de interdepartementale adviesstructuur inzake wetgeving en juridische zaken omtrent de openbaarmaking van mandaat- en volmachtbesluiten

[Gepubliceerd: 2023-03-20] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 20 maart 2023 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de betrokkenheid van de interdepartementale adviesstructuur inzake wetgeving en juridische zaken, onder andere specifiek het Interdepartementaal Hoofdenoverleg Juridische Zaken, bij de problematiek van de openbaarmaking van mandaat- volmacht- en machtigingsbesluiten, evenals de rol die interne en externe registers daarbij vervullen. Dit deelbesluit bouwt voort op het besluit van 27 oktober 2022.
Besluit: 2023-03-20 onbekend thema Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Factsheet Open Source Security (NCSC)

[Gepubliceerd: 2023-03-15] Naar aanleiding van een Woo-verzoek dat was ingediend bij NCSC is besloten documenten openbaar te maken rondom het Factsheet Open Source Security.
Besluit: 2023-03-15 onbekend thema Documenten: 13
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek kunstzinnige vorming detentie (crea)

[Gepubliceerd: 2023-03-13] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 13 maart 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op correspondentie op de afschaffing van kunstzinnige vorming (crea) in detentie. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2023-03-13 onbekend thema Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluiten op Woo-verzoek inzake opvang van asielzoekers in landhotel t Elshuys in Albergen

[Gepubliceerd: 2023-03-08] Op 8 maart 2023 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een viertal besluiten op verzoeken op grond van de Wet open overheid genomen. Deze verzoeken hebben betrekking op de opvang van asielzoekers in landhotel t Elshuys in Albergen.
Besluit: 2023-03-08 onbekend thema Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake opvang van asielzoekers in landhotel t Elshuys in Albergen

[Gepubliceerd: 2023-03-08] Op 8 maart 2023 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een viertal besluiten op verzoeken op grond van de Wet open overheid genomen. Deze verzoeken hebben betrekking op de opvang van asielzoekers in landhotel t Elshuys in Albergen.
Besluit: 2023-03-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake aanbestedingen betreffende tolk- en vertaaldiensten voor de overheid

[Gepubliceerd: 2023-03-01] Besluit op Woo-verzoek inzake aanbestedingen betreffende tolk- en vertaaldiensten voor de overheid
Besluit: 2023-03-01 onbekend thema Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Woo-besluit inzake correspondentie/communicatie/informatie tussen het LIEC en PostNL over het project PPS Publiek Private Samenwerking

[Gepubliceerd: 2023-03-01] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 1 maart 2023 een besluit genomen in een Woo-verzoek waarin gevraagd wordt om inzage in alle correspondentie/communicatie/informatie tussen het LIEC en PostNL over het project PPS Publiek Private Samenwerking.
Besluit: 2023-03-01 onbekend thema Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

WOO (deel)Besluiten van 1 maart 2023 op twee verzoeken inzake informatie betreffende de uitvoering en besluitvorming van de sancties die door Nederland en de Europese Unie tegen Rusland en Belarus zijn aangenomen in de periode van 14 februari 2022 tot en met 15 april 2022

[Gepubliceerd: 2023-03-01] De minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming hebben op 1 maart 2023 beslist op twee verzoeken in het kader van de Wet open overheid. De verzoeken hebben beide betrekking op informatie betreffende de uitvoering en besluitvorming van de sancties die door Nederland en de Europese Unie tegen Rusland en Belarus zijn aangenomen, vanwege de oorlog in OekraÔne, in de periode van 14 februari 2022 tot en met 15 april 2022. Met dit besluit wordt op het eerste gedeelte van de documenten beslist.
Besluit: 2023-03-01 onbekend thema Documenten: 13
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake trainingskampen rechtsextremisten

[Gepubliceerd: 2023-02-28] Op 28 februari heeft de minister van Justitie en Veiligheid een besluit genomen. Het verzoek betrof om informatie openbaar te maken over de fysieke trainingen van rechtsextremisten in Nederland en de deelname van rechtsextremisten aan internationale trainingskampen in het buitenland. Ook werd verzocht om alle informatie over de online contacten van Nederlandse identitaire actievoerders met identitaire actievoerders uit diverse landen.
Besluit: 2023-02-28 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake een kleine twintig (online) agitatoren en DTN S7

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Op 23 februari heeft de minister van Justitie en Veiligheid een besluit genomen inzake een kleine twintig (online) agitatoren en DTN57.
Besluit: 2023-02-23 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake een kleine twintig (online) agitatoren en DTN 57

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Op 23 februari heeft de minister van Justitie en Veiligheid een besluit genomen inzake een kleine twintig (online) agitatoren en DTN 57.
Besluit: 2023-02-23 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake benoemingsbesluiten van deurwaarders en openbaar ambtenaren (conform art.47 Gw)

[Gepubliceerd: 2023-02-23] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 23 februari 2023 een besluit genomen inzake een Woo-verzoek waarin wordt gevraagd om informatie openbaar te maken over de benoemingsbesluiten van deurwaarders en openbaar ambtenaren (conform art.47 Gw).
Besluit: 2023-02-23 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake het wokisme waarover is gesproken tijdens de HJ Schoo-lezing 2022

[Gepubliceerd: 2023-02-21] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 21 februari 2023 een beslissing genomen naar aanleiding een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over het wokisme waarover is gesproken tijdens de HJ Schoo-lezing 2022.
Besluit: 2023-02-21 onbekend thema Documenten: 8
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om informatie inzake het opsporingsonderzoek "Trojan Shield" en daaraan gerelateerde namen en termen

[Gepubliceerd: 2023-02-20] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 20 februari 2023 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid (voorheen de Wet openbaarheid van bestuur). Het verzoek betreft documenten die zien op het opsporingsonderzoek Trojan Shield en daaraan gerelateerde namen en termen.
Besluit: 2023-02-20 onbekend thema Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inzake informatie inzake bonus zorgprofessionals COVID-19

[Gepubliceerd: 2023-02-17] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 17 februari een besluit genomen inzake een verzoek om informatie openbaar te maken inzake bonus zorgprofessionals COVID-19 op grond van de Wet open overheid (hierna: Woo).
Besluit: 2023-02-17 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Hernieuwde beslissing op bezwaar Wob-besluit over het zelfgekozen levenseinde

[Gepubliceerd: 2023-02-15] Hernieuwde beslissing op bezwaar tegen het besluit om openbaarmaking op basis van de Wob (thans: Woo). Het verzoek heeft betrekking op de handhaving van regels die (mede) strekken tot het voorkomen van het zelfgekozen levenseinde in Nederland. De beslissing op bezwaar omvat een herbeoordeling op basis van de Woo.
Besluit: 2023-02-15 onbekend thema Documenten: 9
Downloads: Besluit Volledig dossier

Woo-besluit inzake kansspeloverleggen 2012

[Gepubliceerd: 2023-02-07] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 7 februari 2023 een besluit genomen op het Woo-verzoek over overleggen met aanbieders van online kansspelen in 2012.
Besluit: 2023-02-07 onbekend thema Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake de dienstverlening van tolk- en vertaalbedrijven voor het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak

[Gepubliceerd: 2023-02-06] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 6 februari 2023 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft documenten die zien op het onderwerp dienstverlening van twee tolk- en vertaalbedrijven voor het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak.
Besluit: 2023-02-06 onbekend thema Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek correspondentie incidenten PIs

[Gepubliceerd: 2023-02-02] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 2 februari 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op correspondentie over incidenen in PIs. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2023-02-02 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de totstandkoming van het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries en het besluit om dit onderzoek te laten verrichten door de Onderzoeksraad voor Veiligheid

[Gepubliceerd: 2023-01-26] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 26 januari 2023 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de totstandkoming van het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries en het besluit om dit onderzoek te laten doen door de Onderzoeksraad voor Veiligheid, specifiek met betrekking tot e-mailcorrespondentie, notas, memos, appjes en overige documenten
Besluit: 2023-01-26 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit op Woo-verzoek inzake relocatie 6 van Sea-Watch en andere NGO-schepen

[Gepubliceerd: 2023-01-17] Deelbesluit op het bezwaar dat ziet op het besluit op het Woo-verzoek inzake relocatie 6 van Sea-Watch en andere NGO-schepen.
Besluit: 2023-01-17 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Woo-besluit inzake adopties vanuit Colombia

[Gepubliceerd: 2023-01-16] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 16 januari 2023 een Woo-besluit genomen inzake informatie over adopties vanuit Colombia.
Besluit: 2023-01-16 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Woo-besluit op bezwaar dat ziet op de Afsluitregeling langdurig verblijvende kinderen (ARLVK)

[Gepubliceerd: 2023-01-16] Beslissing op uw bezwaar dat ziet op het besluit op uw Woo-verzoek inzake de afsluitregeling langdurig verblijvende kinderen
Besluit: 2023-01-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake misbruik van recht

[Gepubliceerd: 2023-01-12] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 12 januari 2023 een besluit genomen in een Woo-verzoek waarin is besloten om het verzoek niet in behandeling te nemen, omdat er sprake is van misbruik van recht.
Besluit: 2023-01-12 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Woo-besluit op het verzoek inzake het onderwerp Encryptie van OTT-diensten

[Gepubliceerd: 2023-01-05] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 5 januari 2023 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op het onderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve van de bijlage van het rapport 'Ruimte voor slagvaardig politiewerk'. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2023-01-05 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake artikel 8 EVRM

[Gepubliceerd: 2023-01-04] De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 4 januari 2023 een besluit genomen op een Woo-verzoek inzake artikel 8 EVRM.
Besluit: 2023-01-04 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek - geen documenten aangetroffen

[Gepubliceerd: 2023-01-03] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 3 januari 2023 een besluit genomen in een Woo-verzoek waarin gevraagd werd informatie openbaar te maken inzake het aantal verzoeken aan de Staat in de jaren 2020 tot en met 2021 met betrekking tot de overschrijding van de redelijke termijn.
Besluit: 2023-01-03 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake migratie en het Justitieel Beleidsplan kustwacht

[Gepubliceerd: 2022-12-27] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 27 december 2022 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over migratie en Justitieel Beleidsplan kustwacht waarover werd gesproken en afspraken werden gemaakt gedurende het Justitieel Vierlanden Overleg van 15 augustus 2022.
Besluit: 2022-12-27 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op bezwaar over informatie betreffende grensbewaking en handhaving aan de grens m.b.t. niet Europese nationaliteiten

[Gepubliceerd: 2022-12-22] De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 22 december 2022 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op documenten die zien op de grensbewaking en handhaving aan de grens m.b.t. niet Europese nationaliteiten.
Besluit: 2022-12-22 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek geen documenten aangetroffen

[Gepubliceerd: 2022-12-22] De minister van Justitie en Veiligheid heeft 22 december 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op informatie betreffende de totstandkoming van een kenbare norm en informatie dat er waarop de stelling is gebaseerd dat er geen sprake is van willekeur in de zaak van dhr. Kroon.
Besluit: 2022-12-22 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake onteigening of schending van het eigendomsrecht in het kader van de opvang van ontheemden uit OekraÔne

[Gepubliceerd: 2022-12-22] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 22 december 2022 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft documenten die zien op het onderwerp onteigening dan wel het schenden van het eigendomsrecht in het kader van de opvang van ontheemden uit OekraÔne.
Besluit: 2022-12-22 onbekend thema Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op bezwaar Woo-verzoek inzake relocatie 6 van Sea Watch en andere NGO schepen januari 2019

[Gepubliceerd: 2022-12-20] Op 20 december 2022 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een deelbesluit genomen op een verzoek op grond van de Wet open overheid. Het betreft het deelbesluit op uw bezwaar dat ziet op het besluit op uw Woo-verzoek inzake relocatie 6 van Sea-Watch en andere NGO-schepen januari 2019
Besluit: 2022-12-20 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake Evaluatiecommissie Tuitjenhorn

[Gepubliceerd: 2022-12-16] De Minister van Justitie en Veilheid heeft op 16 december 2022 een tweede deelbesluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid (voorheen de Wet openbaarheid van bestuur). Het verzoek betreft documenten die zien op de Evaluatiecommissie Tuitjenhorn.
Besluit: 2022-12-16 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Woo-besluit over compensatie AOW-hiaat en de Regeling vliegtoelage

[Gepubliceerd: 2022-12-15] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 15 december 2022 een Woo-besluit genomen naar aanleiding van een beroepschrift. Het besluit heeft betrekking op de compensatie AOW-hiaat en de Regeling vliegtoelage.
Besluit: 2022-12-15 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake Taskforce Economische Veiligheid

[Gepubliceerd: 2022-12-14] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 14 december 2022 een Woo-besluit genomen inzake Taskforce Economische Veiligheid (TEV).
Besluit: 2022-12-14 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Woo-besluit inzake krachtenveldanalyse

[Gepubliceerd: 2022-12-08] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 8 december een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft kopieŽn van alle documenten of correspondentie bij of onder mijn ministerie die betrekking hebben op de krachtenveldanalyse en/of netwerkanalyse van het bureau Nuance door Training en Advies (NTA) , de gehanteerde methode van onderzoek en de rechtmatigheid en proportionaliteit daarvan.
Besluit: 2022-12-08 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek steun Aruba en CuraÁao voor migratieproblematiek

[Gepubliceerd: 2022-12-08] Op 8 december 2022 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek heeft betrekking op de besteding van gelden die aan Aruba en CuraÁao zijn verstrekt in verband met migratieproblematiek.
Besluit: 2022-12-08 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake de aflevering politiegeweld in tv-programma Argos Medialogica

[Gepubliceerd: 2022-12-07] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 7 december 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op de aflevering politiegeweld in beeld van het Tv-programma Argos Medialogica. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-12-07 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake de handhaving van een niet-sekseneutrale vangnetbepaling in het naamrecht

[Gepubliceerd: 2022-12-07] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 7 december 2022 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de handhaving van een niet-sekseneutrale vangnetbepaling in het naamrecht.
Besluit: 2022-12-07 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Aanvullend besluit Woo-verzoek MH17

[Gepubliceerd: 2022-12-06] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 6 december 2022 een aanvullend besluit genomen in een procedure op grond van de Wet open overheid. Met het aanvullende besluit wordt een passage openbaar gemaakt over het verloop van onderhandelingen over luchtvaartverdragen in 2014.
Besluit: 2022-12-06 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake genocide

[Gepubliceerd: 2022-12-02] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 2 december een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking over (bepalingen van) het Genocideverdrag en het internationale gewoonterecht en verzoekt in deze context om ten minste alle informatie over betrokken (juridische) kennis van de NCTV; het gevormde bestuur; de vaststelling van definities, rechten en plichten; de toepassing van kwalificaties, zoals rechtsextremisme, gezien de werking van het internationale recht; en de educatie van de NCTV(-ambtenaren).
Besluit: 2022-12-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Herstelbesluit Woo over interlandelijke adoptie Sri Lanka

[Gepubliceerd: 2022-11-28] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 28 november 2022 documenten openbaar gemaakt naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 november 2022. Het betreft documenten over interlandelijke adopties uit Sri Lanka.
Besluit: 2022-11-28 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de betrokkenheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid bij het samenstellen van antwoord op de vragen van Kamerleden Van Bommel en Teeven uit 2008 over de erkenning van de genocide op de Koerden in Irak

[Gepubliceerd: 2022-11-25] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 25 november 2022 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de betrokkenheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid bij de beantwoording door de minister van Buitenlandse Zaken van de Kamervragen van de Kamerleden Van Bommel en Teeven uit 2008, over de erkenning van de genocide op de Koerden in Irak tijdens het bewind van Saddam Hussein.
Besluit: 2022-11-25 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake de opvolging van de uitspraak UTR 21/ 3858

[Gepubliceerd: 2022-11-24] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 24 november 2022 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over opvolging van de uitspraak met zaaknummer UTR 21 / 3858.
Besluit: 2022-11-24 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

WOO (deel)Besluit van 22 november 2022 op het verzoek inzake informatie betreffende de betrokkenheid van Netpresenter BV bij de invoering, aanpassing en operationalisering van Amber Alert over de periode 1 januari 2001 tot en met 8 april 2021

[Gepubliceerd: 2022-11-22] De minister van Justitie en Veiligheid heeft 22 november 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op informatie betreffende de bemoeienis met en directe betrokkenheid bij de invoering, aanpassing en operationalisering van Amber Alert in samenwerking, dan wel in samenspraak met Netpresenter B.V. over de periode 1 januari 2001 tot en met 8 april 2021. Met dit deelbesluit wordt beslist op de documenten in de periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2010.
Besluit: 2022-11-22 Documenten: 10
Downloads: Besluit Volledig dossier

Woo-besluit op het verzoek inzake de capaciteit van de regionale Teams Zeden van de politie

[Gepubliceerd: 2022-11-21] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 21 november 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op de capaciteit van de regionale Teams Zeden van de politie. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-11-21 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Herstelbesluit naar aanleiding van een beroepschrift over de maatwerkafspraken 1 en 2

[Gepubliceerd: 2022-11-15] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 15 november 2022 een herstelbesluit genomen naar aanleiding van een beroepschrift over de maatwerkafspraken 1 en 2 zoals overeengekomen tussen de bonden en de Nationale Politie.
Besluit: 2022-11-15 onbekend thema Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob/Woo-verzoek inzake personeelsbeleid en begroting AIT PI Krimpen a/d IJssel

[Gepubliceerd: 2022-11-01] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 1 november 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (oorspronkelijk ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur). Het verzoek heeft betrekking op het personeelsbeleid en de begroting van de Afdeling Intensief Toezicht (AIT) in PI Krimpen aan den IJssel. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-11-01 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake Cornelius Haga Lyceum

[Gepubliceerd: 2022-11-01] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 1 november een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek betreft informatie aangaande het Cornelius Haga Lyceum (CHL).
Besluit: 2022-11-01 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake de nota: meer dan de som der delen

[Gepubliceerd: 2022-11-01] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 1 november 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Woo. Het verzoek betreft informatie inzake de nota: meer dan de som der delen.
Besluit: 2022-11-01 onbekend thema Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek waarin verzocht wordt om informatie aangaande het rechtshulpverdrag en uitleveringsverdrag gesloten met de Verenigde Arabische Emiraten

[Gepubliceerd: 2022-10-27] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 27 oktober 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft onder andere betrekking op het rechtshulpverdrag en uitleveringsverdrag gesloten met de Verenigde Arabische Emiraten.
Besluit: 2022-10-27 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake de nota van 5 februari 2020

[Gepubliceerd: 2022-10-27] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 27 oktober 2022 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de nota van 5 februari 2020 die gaat over de verhouding tussen de wetgever en de rechter, de rol van de rechter en de trias politica en is opgesteld naar aanleiding van een debat over de rechtstaat in de Eerste Kamer in 2020.
Besluit: 2022-10-27 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de betrokkenheid van de interdepartementale adviesstructuur inzake wetgeving en juridische zaken omtrent de openbaarmaking van mandaat- en volmachtbesluiten

[Gepubliceerd: 2022-10-27] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 27 oktober 2022 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de betrokkenheid van de interdepartementale adviesstructuur inzake wetgeving en juridische zaken met de problematiek van de openbaarmaking van mandaat- volmacht- en machtigingsbesluiten, evenals de rol die interne en externe registers daarbij vervullen.
Besluit: 2022-10-27 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake factsheets

[Gepubliceerd: 2022-10-24] Op 24 oktober 2022 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op het bezwaarschrift dat ziet op het Woo-besluit van 21 juni 2022 inzake landen factsheets van TOELT.
Besluit: 2022-10-24 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake de concepten voor de implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting en het Implementatiebesluit richtlijn openbaarmaking winstbelasting

[Gepubliceerd: 2022-10-24] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 24 oktober 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op het concept voor het wetsvoorstel implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting en het concept voor het besluit Implementatiebesluit richtlijn openbaarmaking winstbelasting.
Besluit: 2022-10-24 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake de overeenkomst met Google Cloud voor Google Workspace

[Gepubliceerd: 2022-10-21] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 21 oktober 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek betreft de overeenkomst die het ministerie heeft gesloten met Google Cloud voor het gebruik van Google Workspace.
Besluit: 2022-10-21 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over redenen opschorting en deelbesluiten Woo-verzoeken

[Gepubliceerd: 2022-10-21] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 21 oktober 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek betreft de redenen voor opschorting of het overgaan tot het nemen van deelbesluiten bij langlopende Wob- en Woo-verzoeken.
Besluit: 2022-10-21 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Woo-besluit inzake de overgang van MIT naar NSOC

[Gepubliceerd: 2022-10-17] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 17 oktober 2022 een besluit genomen in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op documenten betreffende het MIT en het NSOC.
Besluit: 2022-10-17 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het beŽindigen van het MoU met KLM

[Gepubliceerd: 2022-10-17] De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 17 oktober 2022 een besluit genomen op een verzoek ingevolge de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op het beŽindigen van het MoU dat met KLM was afgesloten.
Besluit: 2022-10-17 onbekend thema Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op bezwaar tegen Wob-besluit inzake informatie betreffende het onderzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid naar de aftapbaarheid van OTT-communicatiediensten

[Gepubliceerd: 2022-10-06] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 6 oktober 2022 een besluit genomen op een bezwaar in het kader van de Wet open overheid. Het bezwaar heeft betrekking op een Wob-besluit over encryptie en in het bijzonder de aftapbaarheid van OTT-communicatiediensten.
Besluit: 2022-10-06 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over totstandkoming beloning bewindvoerders

[Gepubliceerd: 2022-10-03] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 3 oktober 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek betreft de totstandkoming van de beloning bewindvoerders en de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.
Besluit: 2022-10-03 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het MoU met KLM

[Gepubliceerd: 2022-09-23] De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 23 september 2022 een besluit genomen op een verzoek ingevolge de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op het MoU dat met KLM is afgesloten.
Besluit: 2022-09-23 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over (de mogelijke herziening van) artikel 457 Sv

[Gepubliceerd: 2022-09-21] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 21 september een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op (de mogelijke herziening van) artikel 457 Sv.
Besluit: 2022-09-21 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake reacties na publicatie van het rapport van de Commissie Joustra aangaande interlandelijke adoptie

[Gepubliceerd: 2022-09-19] Op 19 september 2022 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op reacties die zijn binnengekomen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid na publicatie van het rapport van de Commissie Joustra aangaande interlandelijke adoptie.
Besluit: 2022-09-19 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit II op Woo-verzoek inzake communicatie met EC over Nederlands kansspelbeleid

[Gepubliceerd: 2022-09-19] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 19 september 2022 het tweede deelbesluit genomen op het informatieverzoek inzake de communicatie met de Europese Commissie over het Nederlands kansspelbeleid, over de periode 4 april 2006 tot 7 december 2017.
Besluit: 2022-09-19 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Woo-besluit over besluit en verzoek over de Woo-contactpersoon

[Gepubliceerd: 2022-09-15] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 15 september een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van het Woo-verzoek over de contactgegevens van de Woo-contactpersoon en het besluit dat op dit Woo-verzoek is genomen.
Besluit: 2022-09-15 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de evaluatie van de Wet openbaarheid van bestuur

[Gepubliceerd: 2022-09-14] Op 14 september 2022 is een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de evaluatie van het proces tot afhandeling van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Besluit: 2022-09-14 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek sanitaire voorzieningen JC Schiphol

[Gepubliceerd: 2022-09-09] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 9 september 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op de sanitaire voorzieningen bij JC Schiphol. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-09-09 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek etnische afkomst klinieken

[Gepubliceerd: 2022-09-08] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 8 september 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op de etnische afkomst van TBS-geplaatsten in klinieken. Het bijgaande document is openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-09-08 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op bezwaar over informatie betreffende bedreigingen van personen in publieke functies op grond van de Woo

[Gepubliceerd: 2022-09-07] De minister van Justitie en heeft op 7 september 2022 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op documenten die betrekking hebben op de ībedreigingen aan het adres van journalisten, advocaten, rechters, officieren van justitie, (lokale en landelijke) politici, bestuurders (waaronder wethouders en burgemeesters) en de handelwijze, correspondentie en het beleid van uw ministerie daaromtrentī.
Besluit: 2022-09-07 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake relocatie 6 van Sea Watch en andere NGO schepen januari 2019

[Gepubliceerd: 2022-09-02] Op 2 september 2022 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet open overheid. Het verzoek betreft verzoek om stukken met betrekking tot de relocatie van drenkelingen in het algemeen en van Sea Watch en andere NOG-schepen in het bijzonder.
Besluit: 2022-09-02 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek BPG-afdeling

[Gepubliceerd: 2022-09-01] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 1 september 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op de afdeling voor Beheersproblematische Gedetineerden (BPG-afdeling). De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-09-01 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Eerste deelbesluit op Woo-verzoek sterfgevallen penitentiaire inrichtingen

[Gepubliceerd: 2022-09-01] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 1 september 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op sterfgevallen in penitentiaire inrichtingen. Het eerste deelbesluit ziet op de piketmeldingen. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-09-01 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob/Woo-verzoek ongediertebestrijding PI Krimpen a/d IJssel

[Gepubliceerd: 2022-08-30] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 25 augustus 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (oorspronkelijk ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur). Het verzoek heeft betrekking op de ongediertebestrijding in PI Krimpen aan den IJssel. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-08-30 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar inzake een gesprek dat heeft plaatsgevonden over het dossier van bezwaarmaker

[Gepubliceerd: 2022-08-26] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 26 augustus 2022 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Dit bezwaar is ongegrond, omdat geen documenten zijn aangetroffen.
Besluit: 2022-08-26 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek Tractaat handel en scheepvaart

[Gepubliceerd: 2022-08-24] De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 24 augustus 2022 een besluit genomen op een verzoek ingevolge de Wet open overheid. Dit verzoek heeft betrekking op een notawisseling met het Verenigd Koninkrijk over het Tractaat van handel en scheepvaart.
Besluit: 2022-08-24 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake Koperplatenwrak

[Gepubliceerd: 2022-08-23] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 23 augustus 2022 een antwoord verzonden op een verzoek om informatie in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie openbaar te maken over het 'Koperplatenwrak'in de periode 1 januari 2019 tot en met 27 juli 2022.
Besluit: 2022-08-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake handhavingsbeleid van de kansspelautoriteit (Ksa)

[Gepubliceerd: 2022-08-22] Op 22 augustus 2022 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op het handhavingsbeleid van de kansspelautoriteit (Ksa) en daarbij gehanteerde prioritering. Het besluit en de bijlagen die met het besluit openbaar worden gemaakt, worden thans beschikbaar gesteld, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn.
Besluit: 2022-08-22 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Woo-verzoek inzake. communicatie met EC over Nederlands kansspelbeleid

[Gepubliceerd: 2022-08-19] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 19 augustus 2022 een besluit genomen op het informatieverzoek inzake de communicatie met de Europese Commissie over het Nederlands kansspelbeleid, over de periode 4 april 2006 tot 7 december 2017
Besluit: 2022-08-19 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo verzoek inzake Factsheet extreemrechts activisme Zwarte Piet

[Gepubliceerd: 2022-08-18] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 18 augustus 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Woo. Het verzoek betreft een Factsheet extreemrechts activisme Zwarte Piet.
Besluit: 2022-08-18 onbekend thema Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake dossier uithuisplaatsingen in relatie tot de kinderopvangtoeslagaffaire

[Gepubliceerd: 2022-08-18] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 18 augustus 2022 een besluit genomen op het Woo-verzoek over het dossier uithuisplaatsingen in relatie tot de kinderopvangtoeslagaffaire, over de periode 1 oktober 2021 tot ī1 april 2022.
Besluit: 2022-08-18 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake documenten die betrekking hebben op rechtshulpverzoeken aan SomaliŽ

[Gepubliceerd: 2022-08-16] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 16 augustus 2022 een besluit genomen in het kader van de Woo. Het verzoek heeft betrekking op documenten die betrekking hebben op rechtshulpverzoeken aan SomaliŽ
Besluit: 2022-08-16 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Eerste deelbesluit op Woo-verzoek incidenten vrouwengevangenissen

[Gepubliceerd: 2022-08-05] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 5 augutus 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op incidenten in vrouwengevangenissen. Het eerste deelbesluit ziet op sterfgevallen in vrouwengevangenissen. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-08-05 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de uitvoering van de motie Van Kooten-Arissen (35526, nr. 53)

[Gepubliceerd: 2022-08-04] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 4 augustus 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Woo. Het verzoek betreft informatie die betrekking heeft op de uitvoering van de motie Van KootenArissen (35526, nr. 53, was nr. 46).
Besluit: 2022-08-04 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op bezwaar over informatie betreffende het programma Ontvoerd en het programma Dossier van den Heuvel op grond van de Woo

[Gepubliceerd: 2022-08-02] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 2 augustus 2022 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het besluit heeft betrekking op de productie van het programma Ontvoerd en het programma Dossier van den Heuvel van Simpel Media.
Besluit: 2022-08-02 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo verzoek inzake toets aan schrijnende situaties/discretionaire bevoegdheid

[Gepubliceerd: 2022-07-28] Op 28 juli 2022 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op grond van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de toets aan schrijnende zaken / discretionaire bevoegdheid.
Besluit: 2022-07-28 onbekend thema Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Woo-besluit inzake Wet wapens en munitie

[Gepubliceerd: 2022-07-26] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 26 juli 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Woo. Het verzoek heeft betrekking op de documenten en notulen van de Wet wapens en munitie.
Besluit: 2022-07-26 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op het Woo-verzoek over het beleid van het ministerie van Justitie en Veiligheid inzake onderwijs en educatie door de rechterlijke macht

[Gepubliceerd: 2022-07-22] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 11 juli 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Woo. Het verzoek betreft informatie over het beleid van het ministerie van Justitie en Veiligheid inzake het volgen en het afnemen van onderwijs en educatie door de rechterlijke macht, zo nodig in samenhang bezien met het bepaalde in artikel 12 van de Wet op de rechterlijke organisatie.
Besluit: 2022-07-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie van en naar de vereniging Milieudefensie en een aantal andere organisaties

[Gepubliceerd: 2022-07-22] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie van en naar de vereniging Milieudefensie en een aantal andere organisaties. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-22 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

WOO (Deel)besluit van 20 juli 2022 op het verzoek inzake informatie in het kader van de capaciteit van de regionale Teams Zeden van de politie

[Gepubliceerd: 2022-07-20] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 20 juli 2022 een deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op informatie in het kader van de capaciteit van de regionale Teams Zeden van de politie, met betrekking tot de kwaliteit en doorlooptijd in het afhandelen van meldingen en aangiftes van aanranding en verkrachting, in de periode van 1 januari 2017 tot en met 22 maart 2022.
Besluit: 2022-07-20 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Tweede deelbesluit op Woo-verzoek over het Multidisciplinair Interventieteam (MIT)

[Gepubliceerd: 2022-07-19] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 19 juli 2022 een tweede deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Woo. Het verzoek heeft betrekking op het Multidisciplinair Interventieteam (MIT).
Besluit: 2022-07-19 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Tweede deelbesluit op Woo-verzoek met betrekking op de totstandkoming van het Multidisciplinair Internventieteam (MIT)

[Gepubliceerd: 2022-07-19] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 19 juli 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Woo. Het verzoek heeft betrekking op de totstandkoming van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT).
Besluit: 2022-07-19 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie met diverse organisaties waaronder Milieudefensie

[Gepubliceerd: 2022-07-22] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie met Friends of the Earth, Milieudefensie, Greenpeace, Stichting Fossiel-vrij Beweging, Vereniging Behoud van de Waddenzee, Stichting Both Ends, Jongeren Milieu Actief en Stichting Action Aid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-18 onbekend thema Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

WOO Besluit van 14 juli 2022 op het verzoek inzake informatie betreffende de transactie tussen het OM en Uber in deze zaak in 2019

[Gepubliceerd: 2022-07-14] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 14 juli 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op informatie betreffende de totstandkoming en/of oplegging van mogelijke strafbeschikkingen, transacties of andere vorm van strafrechtelijke afdoening met betrekking tot individuele medewerkers van Uber in deze zaak, in de periode van november 2015 tot en met maart 2019.
Besluit: 2022-07-14 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over onteigening of schending van het eigendomsrecht in de MR en MCCb

[Gepubliceerd: 2022-07-14] Besluit op een verzoek om informatie openbaar te maken over de behandeling van het onderwerp onteigening of het schenden van het eigendomsrecht in de ministerraad en de MinisteriŽle commissie crisisbeheersing (MCCb). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-14 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over nevenwerkzaamheden op onderwijsgebied door ambtenaren

[Gepubliceerd: 2022-07-13] Besluit op Woo-verzoek over nevenwerkzaamheden op onderwijsgebied door ambtenaren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-13 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake informatie over Data protection impact assessments (DPIA) of gegevensbescherminseffectebeoordelingen (GEB)

[Gepubliceerd: 2022-07-07] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 7 juli 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Woo. Het verzoek betreft informatie over Data protection impact assessments (DPIA) of gegevensbescherminseffectebeoordelingen (GEB).
Besluit: 2022-07-07 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Woo-besluit inzake Chavez-Vilchez

[Gepubliceerd: 2022-07-05] Op 5 juli 2022 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op grond van de Wet open overheid inzake het arrest Chavez-Vilchez.
Besluit: 2022-07-05 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob/Woo-verzoek Covidbeleid 2022 in PI Krimpen a/d IJssel

[Gepubliceerd: 2022-07-04] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 4 juli 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (oorspronkelijk ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur). Het verzoek heeft betrekking op het covidbeleid dat in januari 2022 in PI Krimpen a/d IJssel van kracht geweest is. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-07-04 Documenten: 3
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Besluit op WOO-verzoek over de fraudezaak bij Pels Rijcken

[Gepubliceerd: 2022-07-01] Besluit op een verzoek om informatie over de fraudezaak bij Pels Rijcken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-01 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Woo-verzoek Evaluatiecommissie Tuitjenhorn

[Gepubliceerd: 2022-06-30] Besluit en inventarislijst op een verzoek om informatie over Evaluatiecommissie Tuitjenhorn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-30 Documenten: 2
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek m.b.t. de Afghaanse evacuaties

[Gepubliceerd: 2022-06-28] Besluit op een verzoek om informatie over evacuatievlucht Afghanistan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-06-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek 10 maart 2022

[Gepubliceerd: 2022-06-22] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 22 juni 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Woo. Het verzoek heeft betrekking op de beantwoording van de Kamervragen van het Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) over mogelijke schendingen van het verschoningsrecht door OM en FIOD.
Besluit: 2022-06-22 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek mbt capaciteit van regionale Teams Zeden

[Gepubliceerd: 2022-06-22] Op 22 juni 2022 heeft de Inspecteur-generaal van de Inspectie Justitie en Veiligheid een deelbesluit genomen op een verzoek op grond van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op informatie over het beleid ten aanzien van de capaciteit van de regionale zedenteams van de politie, in relatie tot de kwaliteit en doorlooptijd in het afhandelen van meldingen en aangiftes van aanranding en verkrachting in periode van 1 januari 2012 tot en met heden.
Besluit: 2022-06-22 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake Taskforce IND

[Gepubliceerd: 2022-06-22] Op 22 juni heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek op grond van de Woo voorheen Wet openbaarheid van bestuur. Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). Het verzoek betreft informatie over de Taskforce IND.
Besluit: 2022-06-22 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo verzoek 21 juni 2022

[Gepubliceerd: 2022-06-21] Op 21 juni 2022 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet open overheid. Het verzoek betreft factsheets waarin landeninformatie is opgenomen en daarover gewisselde e-mails.
Besluit: 2022-06-21 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

WOO Besluit van 21 juni 2022 (afwijzing) op verzoek inzake informatie met betrekking tot het aanhouden van Julio Poch in september 2009

[Gepubliceerd: 2022-06-21] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 21 juni 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op informatie over alle contacten tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid en andere instanties (ministeries, OM), buitenlandse autoriteiten (Spanje, ArgentiniŽ), het koningshuis en andere belanghebbenden en/of derden, met betrekking tot het aanhouden van Julio Poch in september 2009. Het besluit betreft een afwijzing, omdat het belang dat de stukken eerst naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden gestuurd zwaarder weegt dan het belang dat verzoeker eerst de stukken ontvangt.
Besluit: 2022-06-21 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek betreffende een nota over de schikking met Farmers Defence Force

[Gepubliceerd: 2022-06-17] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 17 juni 2022 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de schikking die de NCTV met Farmers Defence Force heeft getroffen in een civiele procedure.
Besluit: 2022-06-17 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op bezwaar Wob-verzoek inzake maatwerkvliegers

[Gepubliceerd: 2022-06-15] De minister voor Justitie en Veiligheid heeft op 15 juni 2022 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de maatwerkafspraken 1 en 2 zoals overeengekomen tussen de bonden en de Nationale Politie.
Besluit: 2022-06-15 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de klimaatzaak die Milieudefensie tegen Shell heeft gevoerd

[Gepubliceerd: 2022-06-13] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 13 juni 2022 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de klimaatzaak die Milieudefensie tegen Shell heeft gevoerd en die heeft geleid tot het vonnis van de rechtbank Den Haag van 26 mei 2021.
Besluit: 2022-06-13 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een incident in 1940

[Gepubliceerd: 2022-06-01] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 1 juni 2022 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over een dodelijk incident wat plaatsvond op Aruba in mei 1940.
Besluit: 2022-06-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake huisregels Turfmarkt 147

[Gepubliceerd: 2022-05-31] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 31 mei 2022 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de huisregels voor het pand Turfmarkt 147 in Den Haag.
Besluit: 2022-05-31 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de herbenoeming van de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens

[Gepubliceerd: 2022-05-31] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 31 mei 2022 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over de herbenoeming van de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Besluit: 2022-05-31 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

WOO Besluit van 23 mei 2022 (geen documenten gevonden) op verzoek inzake informatie betreffende Airsoft-wapens in de werkgroep Wet Wapens en Munitie in het jaar 2021

[Gepubliceerd: 2022-05-23] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 23 mei 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op informatie betreffende het onderwerp Airsoft-wapens in de werkgroep Wet Wapens en Munitie in het jaar 2021. Het betreft een afwijzing, omdat er geen stukken zijn gevonden die onder de reikwijdte van het verzoek vallen.
Besluit: 2022-05-23 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob/Woo-verzoek incident PI de Schie

[Gepubliceerd: 2022-05-20] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 20 mei 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (oorspronkelijk ingediend op basis van de Wet openbaarheid van bestuur). Het verzoek heeft betrekking op een incident in PI de Schie.
Besluit: 2022-05-20 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake het handhavingsbeleid van de Kansspelautoriteit

[Gepubliceerd: 2022-05-12] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 12 mei 2022 een besluit genomen op het Woo-verzoek inzake het handhavingsbeleid van de Kansspelautoriteit.
Besluit: 2022-05-12 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op het Woo-verzoek inzake adopties uit EthiopiŽ in de periode van 1985 tot en met 1995

[Gepubliceerd: 2022-05-10] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 10 mei 2022 een besluit genomen op het Woo-verzoek inzake adopties uit EthiopiŽ in de periode van 1985 tot en met 1995.
Besluit: 2022-05-10 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op bezwaar pensioenaftopping op grond van de Woo

[Gepubliceerd: 2022-05-09] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 9 mei 2022 een besluit genomen op grond van de Woo naar aanleiding van het bezwaarschrift tegen een besluit op grond van de Wob aangaande pensioenaftopping.
Besluit: 2022-05-09 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek mbt de overheidscampagne Drop je knife en doe wat met je life

[Gepubliceerd: 2022-04-30] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 30 april 2022 een besluit genomen op een Wob-verzoek met betrekking tot de overheidscampagne Drop je knife en doe wat met je life.
Besluit: 2022-04-30 Documenten: 17
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit PTSS

[Gepubliceerd: 2022-04-30] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 30 april 2022 een verzoek om documenten op basis van de Wet openbaarheid van bestuur met documenten of informatie in het kader van de bestuurlijke aangelegenheid de gespreksverslagen tussen de minister en medewerkers van de politie met Post Traumatische Stress Stoornissen (hierna: PTSS) over de periode 2017 tot en met 27 februari 2021 gedeeltelijk toegewezen.
Besluit: 2022-04-30 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek inzake informatie over een overleg mbt chartervlucht van Afghaanse evacuees

[Gepubliceerd: 2022-04-29] Op 25 april heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over een overleg mbt een chartervlucht van Afghaanse evacuees.
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek met betrekking tot algoritmes

[Gepubliceerd: 2022-04-29] Besluit op Wob-verzoek met betrekking tot algoritmes
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake een e-mail van de voorzitter van het Expertteam Ouderverstoting

[Gepubliceerd: 2022-04-29] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 29 april 2022 een besluit genomen op een tweetal bezwaarschriften tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie met betrekking tot een e-mail van de voorzitter van het Expertteam Ouderverstoting.
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-verzoek HaÔti

[Gepubliceerd: 2022-04-29] Op 29 april 2022 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op adopties vanuit HaÔti naar Nederland in de periodes 2005-2009 ťn 2011-2019.
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit inzake Wetsvoorstel uitbreiding taakstrafverbod

[Gepubliceerd: 2022-04-28] De Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming hebben op 28 april 2022 een besluit genomen op een verzoek om documenten op basis van de Wet openbaarheid van bestuur over het wetsvoorstel Wet uitbreiding taakstrafverbod.
Besluit: 2022-04-28 Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek met betrekking op de totstandkoming van het Multidisciplinair Internventieteam (MIT)

[Gepubliceerd: 2022-04-28] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 28 april 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wob. Het verzoek heeft betrekking op de totstandkoming van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT).
Besluit: 2022-04-28 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake informatie betreffende het onderzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid naar de aftapbaarheid van OTT-communicatiediensten

[Gepubliceerd: 2022-04-28] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 28 april 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op informatie betreffende encryptie en in het bijzonder de aftapbaarheid van OTT-communicatiediensten.
Besluit: 2022-04-28 Documenten: 8
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek Wet Computercriminaliteit III

[Gepubliceerd: 2022-04-28] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 28 april 2022 een besluit genomen op een verzoek om documenten op basis van de Wet openbaarheid van bestuur ten aanzien tot de totstandkoming van de Wet Computercriminaliteit III
Besluit: 2022-04-28 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit Amber Alert

[Gepubliceerd: 2022-04-26] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 1 maart 2022 en 26 april 2022 een verzoek om documenten op basis van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot documenten of informatie in het kader van de bestuurlijke aangelegenheid bemoeienis met en directe betrokkenheid bij de invoering, aanpassing en operationalisering van Amber Alert in samenwerking dan wel in samenspraak met Netpresenter B.V. over de periode 2001 2021 gedeeltelijk toegewezen.
Besluit: 2022-04-26 Documenten: 9
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit inzake Wob-verzoek weekberichten internet monitoring 2017 - 2021

[Gepubliceerd: 2022-04-22] Minister YeilgŲz-Zegerius (JenV) heeft op 22 april 2022 een besluit genomen op een verzoek om kopieŽn van de Weekberichten Internetmonitoring van de Nationaal CoŲrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Het gaat om berichten in de periode van 2017 tot en met 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-22 Documenten: 17
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake informatie over de juridische, politieke en economische achtergrond van het wetsvoorstel Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie

[Gepubliceerd: 2022-04-21] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 21 april 2022 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over, kort gezegd, de juridische, politieke en economische achtergrond van het wetsvoorstel Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie (hierna: EOM).
Besluit: 2022-04-21 Documenten: 11
Downloads: Besluit Volledig dossier

Aanvullend Wob-besluit Vuurwerkramp

[Gepubliceerd: 2022-04-19] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 19 april 2022 een aanvullend Wob-besluit genomen.
Besluit: 2022-04-19 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake het ALTernatief (HALT)

[Gepubliceerd: 2022-04-18] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 18 april 2022 een besluit genomen op het Wob-verzoek over Het ALTernatief (HALT).
Besluit: 2022-04-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek mbt Adopties uit India

[Gepubliceerd: 2022-04-14] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 14 april 2022 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) met betrekking tot adopties in India.
Besluit: 2022-04-14 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek Wob-besluit inzake adopties vanuit Chili naar Nederland tussen 1965 1980

[Gepubliceerd: 2022-04-14] Op 14 april 2022 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op adopties vanuit Chili naar Nederland tussen 1965 1980. Het besluit en de bijlagen die met het besluit openbaar worden gemaakt, worden thans beschikbaar gesteld, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn.
Besluit: 2022-04-14 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit fraudezaak Pels Rijcken

[Gepubliceerd: 2022-04-14] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 14 april 2022 een besluit genomen op een verzoek om documenten op basis van de Wet openbaarheid van bestuur over de fraudezaak bij landsadvocaat Pels Rijcken.
Besluit: 2022-04-14 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op bezwaar Wob-verzoek inzake het onderzoek naar seksueel misbruik en de aangiftebereidheid binnen de Jehovahs Getuigen

[Gepubliceerd: 2022-04-12] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 12 april 2022 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op de gedeeltelijke openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op het onderzoek naar seksueel misbruik en de aangiftebereidheid binnen de Jehovahs Getuigen.
Besluit: 2022-04-12 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Bijlage bij besluit op Wob-verzoek inzake kustwacht

[Gepubliceerd: 2022-04-08] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 8 april 2022 een verzoek om documenten op basis van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot documenten of informatie in het kader van de bestuurlijke aangelegenheid de pilot Wrakkenbescherming gedeeltelijk toegewezen.
Besluit: 2022-04-08 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit spoedadvies van de Raad voor de Rechtspraak

[Gepubliceerd: 2022-04-07] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 7 april 2022 een besluit genomen op een verzoek om documenten op basis van de Wet openbaarheid van bestuur over externe communicatie over het spoedadvies van de Raad voor de Rechtspraak verzonden aan de minister van Justitie en Veiligheid op 17 november 2021.
Besluit: 2022-04-07 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het ingetrokken inspectierapport KC taken

[Gepubliceerd: 2022-04-06] Op 6 april 2022 heeft de Inspecteur-generaal van de Inspectie Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het ingetrokken rapport over de zogenoemde Korpscheftaken (KC taken) met betrekking tot de controle op wapenvergunningen.
Besluit: 2022-04-06 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake extreemrechtse accounts in DTN 54 en Kamervragen over Vizier op Links

[Gepubliceerd: 2022-04-05] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 5 april 2022 een besluit genomen inzake extreemrechtse accounts in DTN 54 en Kamervragen over Vizier op Links.
Besluit: 2022-04-05 onbekend thema Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op bezwaar Wob-verzoek inzake het Joint Investigation Team (JIT) MH17-onderzoek

[Gepubliceerd: 2022-04-05] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 5 april 2022 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie met betrekking tot het Joint Investigation Team dat het neerhalen van vlucht MH17 onderzoekt.
Besluit: 2022-04-05 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake Wib

[Gepubliceerd: 2022-04-04] Besluit op Wob-verzoek inzake Wib
Besluit: 2022-04-04 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake afschriften documenten over behandeling eerder Wob verzoek

[Gepubliceerd: 2022-03-29] Besluit op Wob-verzoek inzake afschriften documenten over behandeling eerder Wob verzoek
Besluit: 2022-03-29 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek II inzake ISF

[Gepubliceerd: 2022-03-23] Op 23 maart 2022 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op uitvoeringsverslagen van het Internal Security Fund (ISF) over de jaren 2020/2021.
Besluit: 2022-03-23 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek Wob besluit risicomodellen en algoritmes

[Gepubliceerd: 2022-03-18] De staatssecretaris voor Justitie en Veiligheid heeft op 18 maart 2022 een besluit genomen op een Wob-verzoek inzake risicomodellen en algoritmes.
Besluit: 2022-03-18 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit Afghanistan

[Gepubliceerd: 2022-03-16] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 16 maart 2022 een vijftal verzoeken om documenten op basis van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot documenten of informatie inzake de bestuurlijke aangelegenheid: "het overbrengen van tolken, hulpverleners, bestuurders en anderen die Nederland bijstonden tijdens de verschillende missies in Afghanistan" gedeeltelijk toegewezen
Besluit: 2022-03-16 Documenten: 9
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ZSM

[Gepubliceerd: 2022-03-14] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 14 maart 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op ZSM.
Besluit: 2022-03-14 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het rapport īIncident of Patroonī

[Gepubliceerd: 2022-03-09] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 9 maart 2022 een besluit genomen op het Wob-verzoek over het rapport īIncident of Patroon?ī.
Besluit: 2022-03-09 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake onderzoek redactie Brabant

[Gepubliceerd: 2022-03-08] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 8 maart 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op een onderzoek van de redactie Brabant.
Besluit: 2022-03-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake RIEC-LIEC

[Gepubliceerd: 2022-03-04] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 4 maart 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het werkproces integrale casusaanpak van de Regionale Informatie en Expertise Centra.
Besluit: 2022-03-04 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Herziening besluit op bezwaar en herziening besluit Wob verzoek inzake antivirussoftware Kaspersky Lab B.V.

[Gepubliceerd: 2022-03-03] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 1 respectievelijk 3 maart 2022 een nieuw besluit en een nieuw besluit op bezwaar genomen naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 januari 2022. Met deze besluiten is uitvoering gegeven aan deze uitspraak van de Raad van State en is een nieuw besluit genomen over de openbaarmaking op grond van de Wob van documenten over de uitfasering van gebruik van antivirussoftware van Kaspersky Lab B.V. bij de Rijksoverheid.
Besluit: 2022-03-03 Documenten: 10
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit inzake NSO Group

[Gepubliceerd: 2022-03-03] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 1 maart 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie inzake NSO Group.
Besluit: 2022-03-03 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake de communicatie met de COIA

[Gepubliceerd: 2022-03-02] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 2 maart 2022 een besluit genomen op het Wob-verzoek over de communicatie door een betrokkene met de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie.
Besluit: 2022-03-02 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob verzoek NSO-Group

[Gepubliceerd: 2022-03-01] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 1 maart 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie inzake NSO Group.
Besluit: 2022-03-01 onbekend thema Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake NSO Group Pegasus

[Gepubliceerd: 2022-02-28] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 28 februari 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie inzake NSO Group Pegasus.
Besluit: 2022-02-28 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een WODC-onderzoek naar klassenjustitie in de strafrechtketen

[Gepubliceerd: 2022-02-25] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 24 februari 2022 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur naar het onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum naar 'klassenjustitie in de strafrechtketen'.
Besluit: 2022-02-25 Documenten: 9
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek mbt de fraudekwestie Pels Rijcken

[Gepubliceerd: 2022-02-17] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 17 februari 2022 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur over informatie met betrekking tot de fraudekwestie bij Pels Rijcken.
Besluit: 2022-02-17 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek van 17 december 2020

[Gepubliceerd: 2022-02-15] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 15 februari 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wob. Het verzoek heeft betrekking op de handhaving van regels die (mede) strekken tot het voorkomen van het zelfgekozen levenseinde in Nederland.
Besluit: 2022-02-15 Documenten: 7
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek ISF

[Gepubliceerd: 2022-02-08] Op 8 februari 2022 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op projecten die worden gefinancierd uit het Internal Security Fund (ISF) in de jaren 2014-2019.
Besluit: 2022-02-08 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake maatwerkvliegers

[Gepubliceerd: 2022-02-01] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 1 februari 2022 een verzoek om documenten op basis van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot documenten of informatie in het kader van de bestuurlijke aangelegenheid maatwerkafspraken 1 en 2 zoals overeengekomen tussen de bonden en de Nationale Politie afgewezen.
Besluit: 2022-02-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake Pegasus

[Gepubliceerd: 2022-01-27] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 27 januari 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie inzake de NSO Group en Pegasus software.
Besluit: 2022-01-27 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op bezwaar Wob-verzoek inzake vliegramp MH17

[Gepubliceerd: 2022-01-27] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 27 januari 2022 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie met betrekking tot de vliegramp MH17.
Besluit: 2022-01-27 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek correspondentie DJI-leverancier

[Gepubliceerd: 2022-01-25] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 25 januari 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de correspondentie tussen DJI en een van haar leveranciers. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-01-25 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake het overleg over de aanpak van het verlenen van toegang tot voetbalstadions in verband met het coronavirus in 2020 en 2021

[Gepubliceerd: 2022-01-19] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 19 januari 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het overleg over de aanpak van het verlenen van toegang tot voetbalstadions in verband met het coronavirus in 2020 en 2021.
Besluit: 2022-01-19 Documenten: 13
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob verzoek Internet Referral Unit (IRU)

[Gepubliceerd: 2021-12-27] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 27 december 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft om documenten openbaar te maken die betrekking hebben op de Internet Referral Unit (IRU) bij de Nederlandse Politie.
Besluit: 2021-12-27 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over mandaatregister bij Justitie en Veiligheid

[Gepubliceerd: 2021-12-23] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 23 december 2021 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over alle (onder)mandaatregisters waarin vermeld staat aan welke ambtenaren een op de Minister van Justitie en Veiligheid terug te voeren mandaat of ondermandaat is verleend.
Besluit: 2021-12-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake medewerkers en collegeleden van de Kamers voor het Notariaat

[Gepubliceerd: 2021-12-17] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 17 december 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op informatie betreffende medewerkers en collegeleden van de Kamers voor het Notariaat waar de presidenten van de rechtbanken Den Haag, Amsterdam en Den Bosch de voorzitters zijn en de president van gerechtshof Amsterdam.
Besluit: 2021-12-17 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake Pensioenaftopping

[Gepubliceerd: 2021-12-14] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 14 december 2021 een verzoek om documenten op basis van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot documenten of informatie in het kader van de bestuurlijke aangelegenheid "compensatie van pensioenaftopping rijksbreed" gedeeltelijk toegewezen.
Besluit: 2021-12-14 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek van 10 december 2021

[Gepubliceerd: 2021-12-10] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 20 april 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wob. Het verzoek heeft betrekking op het project Maisveld.
Besluit: 2021-12-10 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit inzake Inspectieonderzoek naar bejegening slachtoffers door zedenrechercheurs

[Gepubliceerd: 2021-12-09] De inspecteur-generaal van de Inspectie Justitie en Veiligheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 9 december 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op het aanpassen van de onderzoeksopzet van een in juni 2020 gepubliceerd inspectie onderzoek naar de bejegening van slachtoffers in zedenzaken door het openbaar ministerie en de politie.
Besluit: 2021-12-09 Documenten: 9
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op bezwaar openbaarmaking van informatie over NGO-schepen die opereren op de Middellandse zee

[Gepubliceerd: 2021-12-07] De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 7 december een besluit genomen naar aanleiding van een bezwaarschrift over NGO-schepen die opereren op de Middellandse zee.
Besluit: 2021-12-07 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek met betrekking tot kinddossiers en de programma's van John van de Heuvel

[Gepubliceerd: 2021-12-06] De minister van Justitie heeft op 6 december 2021 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking kinddossiers en de programma's van John van de Heuvel, zijn bij dit besluit documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt.
Besluit: 2021-12-06 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake (voor-)onderzoek en strafrechtelijke vervolging belastingconstructie Baker Tilly

[Gepubliceerd: 2021-12-02] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 2 december 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op informatie betreffende het advocatenkantoor NautaDutilh, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Ministerie van FinanciŽn (o.a. FIOD), het Openbaar Ministerie, de AFM en andere betrokkenen met betrekking tot het (voor)onderzoek en de uiteindelijke strafrechtelijke vervolging van Baker Tilly en ondernemer Coen Klawer 2018. (Het verzoek is om deze reden ook doorgezonden ter gedeeltelijke behandeling aan het OM, het Ministerie van FinanciŽn en de AFM.)
Besluit: 2021-12-02 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake informatieberichten en werkinstructies van de IND

[Gepubliceerd: 2021-11-30] De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 30 november 2021 een besluit genomen naar aanleiding informatie inzake informatieberichten en werkinstructies van de IND.
Besluit: 2021-11-30 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake DPIA wetsvoorstel

[Gepubliceerd: 2021-11-26] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 26 november 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie inzake Data Protection Impact Assessment (DPIA) wetsvoorstel.
Besluit: 2021-11-26 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Dossier van den Heuvel en Simpel Media

[Gepubliceerd: 2021-11-26] Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) met betrekking tot Dossier van den Heuvel en Simpel Media zijn bij besluit van 26 november 2021 documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Deze documenten worden nu voor een ieder ter beschikking gesteld.
Besluit: 2021-11-26 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake gerichte energiewapens

[Gepubliceerd: 2021-11-25] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 25 november 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op gerichte energiewapens.
Besluit: 2021-11-25 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake het Havana-Syndroom

[Gepubliceerd: 2021-11-25] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 25 november 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op het Havana-Syndroom.
Besluit: 2021-11-25 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake demonstraties en protesten

[Gepubliceerd: 2021-11-25] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 25 november 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op demonstraties en protesten.
Besluit: 2021-11-25 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake beantwoording van Kamervragen over toezicht op en van advocatenkantoor Houthoff

[Gepubliceerd: 2021-11-11] De minister van voor Rechtsbescherming heeft op 11 november een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de beantwoording van Kamervragen over toezicht op en van advocatenkantoor Houthoff.
Besluit: 2021-11-11 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit- op Wob-verzoek adoptie uit Bangladesh (jaren '70-'80)

[Gepubliceerd: 2021-11-09] Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot adopties uit Bangladesh in de jaren 70 en 80, waar de Commissie onderzoek interlandelijke adoptie (COIA) aan refereert in haar rapport van februari 2021, zijn bij besluit van 9 november 2021 documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Deze documenten worden nu voor een ieder ter beschikking gesteld.
Besluit: 2021-11-09 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake arbeidsongeval

[Gepubliceerd: 2021-11-05] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 5 oktober 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op een arbeidsongeval in een penitentiaire inrichting. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2021-11-05 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake dood van een man uit Waddinxveen op Mallorca

[Gepubliceerd: 2021-10-28] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 28 oktober 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heef betrekking op dood van een man uit Waddinxveen op Mallorca.
Besluit: 2021-10-28 Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake gebruik Clearview AI

[Gepubliceerd: 2021-10-28] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 28 oktober 2021 een verzoek om documenten op basis van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot documenten of informatie in het kader van de bestuurlijke aangelegenheid "het gebruik van dan wel de samenwerking met Clearview AI in de organisatie van JenV" gedeeltelijk toegewezen.
Besluit: 2021-10-28 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek coronabeleid JC Zaanstad

[Gepubliceerd: 2021-10-26] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 26 oktober 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het beleid rond corona in JC Zaanstad. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2021-10-26 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake bestellingen feestdagen JC Zaanstad

[Gepubliceerd: 2021-10-19] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 19 oktober 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking het beleid rond bestellingen voor feestdagen in JC Zaansta. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2021-10-19 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake ritueel misbruik

[Gepubliceerd: 2021-10-19] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 19 oktober 2021 een verzoek om documenten op basis van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot (het onderzoek naar) ritueel misbruik/georganiseerd sadistisch (kinder)misbruik gedeeltelijk toegewezen.
Besluit: 2021-10-19 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake luchtruim Belarus

[Gepubliceerd: 2021-10-14] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 14 oktober 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op documenten omtrent de veiligheidssituatie met betrekking tot het luchtruim van Belarus.
Besluit: 2021-10-14 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake strafrechtelijke vervolging van de heer J. van Rey

[Gepubliceerd: 2021-10-08] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 8 oktober 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de strafrechtelijke vervolging van de heer J. van Rey (zaak San Jose) in de periode 2010 tot en met 2016, alsmede de beantwoording van Tweede Kamervragen over de heer Van Rey en de zogeheten Teeven-tap.
Besluit: 2021-10-08 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek incidenten Limburgse Penitentiaire Inrichtingen

[Gepubliceerd: 2021-10-06] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 6 oktober 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op incidenten bij Limburgse Penitentiaire Inrichtingen. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2021-10-06 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit over het Houthoff rapport over de fraudezaak bij Pels Rijcken

[Gepubliceerd: 2021-09-28] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 28 september 2021 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur over het Houthoff rapport over de fraudezaak bij Pels Rijcken.
Besluit: 2021-09-28 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit over de fraudezaak bij Pels Rijcken

[Gepubliceerd: 2021-09-28] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 28 september 2021 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur over de fraudezaak bij Pels Rijcken.
Besluit: 2021-09-28 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake FIU

[Gepubliceerd: 2021-09-27] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 27 september 2021 een besluit genomen op een Wob-verzoek inzake de Financial Intelligence Unit (FIU-NL).
Besluit: 2021-09-27 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek adopties Nigeria

[Gepubliceerd: 2021-09-21] Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot de opschorting van adopties uit Nigeria zijn bij besluit van 21 september 2021 documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Deze documenten worden nu voor een ieder ter beschikking gesteld.
Besluit: 2021-09-21 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake grondslagen NCTV

[Gepubliceerd: 2021-09-15] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 15 september 2021 een deelbesluit genomen op een Wob-verzoek met betrekking tot de grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens en behoeve van analyseproducten van de NCTV.
Verzoek: 2021-04-15 Besluit: 2021-09-15 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek incidenten PI Nieuwersluis

[Gepubliceerd: 2021-09-07] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 7 september 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op incidenten bij de PI Nieuwersluis. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Verzoek: 2021-04-09 Besluit: 2021-09-07 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over (terug)verplaatsing van asielzoekers van Nederlandse naar Griekse bodem

[Gepubliceerd: 2021-09-03] Op 3 september 2021 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de situatie rondom asielzoekers en hun (terug)verplaatsing van Nederlandse naar Griekse bodem.
Besluit: 2021-09-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Herstelbesluit op bezwaar naar aanleiding van uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland

[Gepubliceerd: 2021-09-02] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 2 september 2021 een nieuw besluit op bezwaar genomen naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 20 juli 2021 met kenmerk 19/2205. Met dit besluit is uitvoering gegeven aan de uitspraak van de rechtbank en is een nieuw besluit genomen over de openbaarmaking op grond van de Wob van informatie over enkele onderwerpen met betrekking tot de vliegramp MH17.
Verzoek: 2021-07-20 Besluit: 2021-09-02 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek en inventarislijst en documenten

[Gepubliceerd: 2021-08-31] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 31 augustus 2021 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek om een kopie van alle documenten met betrekking tot∑ het door de Democratische Republiek Congo in gebruik (geweest) zijnde gebouw (voormalige ambassadegebouw) aan de Violenweg 2 te Den Haag in de periode van januari 2019 tot heden.
Verzoek: 2021-03-31 Besluit: 2021-08-31 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op WOB-verzoek FIU-NL

[Gepubliceerd: 2021-08-23] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 23 augutus 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie inzake FIU-NL.
Verzoek: 2021-07-07 Besluit: 2021-08-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit Schietterrein Katlijk

[Gepubliceerd: 2021-08-19] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 19 augustus 2021 een verzoek om documenten op basis van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot het (politie)schietterrein te Katlijk afgewezen omdat hij hier hierover geen documenten heeft. Het verzoek is doorgezonden naar een ander bestuursorgaan, te weten de politie.
Verzoek: 2021-07-28 Besluit: 2021-08-19 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake het Uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade

[Gepubliceerd: 2021-07-20] Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot het Uitvoeringsprogramma "Scheiden zonder Schade, 2019" zijn bij besluit van 20 juli 2021 documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Deze documenten worden nu voor een ieder ter beschikking gesteld.
Verzoek: 2021-02-10 Besluit: 2021-07-20 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake het (concept)-rapport Als de prooi de jager pakt

[Gepubliceerd: 2021-07-12] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 12 juli 2021 naar aanleiding van een Wob-verzoek informatie openbaar gemaakt met betrekking tot documenten inzake het (concept)-rapport Als de prooi de jager pakt.
Verzoek: 2020-09-24 Besluit: 2021-07-12 Documenten: 29
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek strategisch jaarplan en jaarverslagen In-Made

[Gepubliceerd: 2021-07-12] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 12 juli 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het huidig strategisch jaarplan en de jaarverslagen van 2018 en 2019 van In-Made. Er zijn geen documenten openbaar gemaakt, aangezien de gevraagde documenten al openbaar zijn gemaakt.
Verzoek: 2021-05-26 Besluit: 2021-07-12 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek Nelson

[Gepubliceerd: 2021-07-08] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 8 juli 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op documentatie over het strafrechtelijk onderzoek Nelson en deelonderzoeken Vanguard, Wadi en Gali. Het betreft alle correspondentie bij of onder het ministerie van Justitie en Veiligheid in de periode 1 januari 2016 tot en met 3 mei 2021.
Besluit: 2021-07-08 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake meldingen over gesloten sektes afkomstig van sektesignaal en documenten die zien op de stopzetting van subsidie aan sektesignaal

[Gepubliceerd: 2021-07-08] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 8 juli 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op meldingen over gesloten gemeenschappen/sektes afkomstig van sektesignaal en documenten die zien op de stopzetting van subsidie aan sektesignaal. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Verzoek: 2021-01-07 Besluit: 2021-07-08 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek concept rapport "Als de prooi de jager pakt".

[Gepubliceerd: 2021-07-08] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 8 juli 2021 een beslissing op een bezwaarschrift genomen tegen een besluit op basis van de Wet openbaarheid van bestuur over een conceptversie van het rapport Als de prooi de jager pakt.
Besluit: 2021-07-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake doorberekening van de kosten van toezicht en tuchtrecht aan de KNB over 2018 tot en met 2020

[Gepubliceerd: 2021-07-07] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 7 juli 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op informatie over de doorberekening van de kosten van toezicht en tuchtrecht aan de KNB over 2018 tot en met 2020.
Verzoek: 2021-04-20 Besluit: 2021-07-07 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake Ketenwerkprocesdocument Levenslanggestraften (KWP}

[Gepubliceerd: 2021-07-06] Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot het zogeheten Ketenwerkprocesdocument Levenslanggestraften (KWP Levenslanggestraften) is het besluit genomen om het betreffende document (gedeeltelijk) openbaar te maken en voor iedereen ter beschikking te stellen.
Verzoek: 2021-03-05 Besluit: 2021-07-06 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op een Wob-verzoek inzake facturen en inzet van de landsadvocaat in 2020 en het eerste kwartaal van 2021

[Gepubliceerd: 2021-07-02] De Minister van Justitie en Veiligheid, de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris hebben op 2 juli 2021 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek was om informatie te verstrekken over alle facturen en de inzet van de landsadvocaat sinds 1 januari 2020.
Verzoek: 2021-03-22 Besluit: 2021-07-02 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit met betrekking tot het bestaan en de samenstelling van interdepartementale commissies en externe adviesorganen

[Gepubliceerd: 2021-07-02] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 2 juli 2021 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek was gedeeltelijk doorgezonden en betrof het bestaan en de samenstelling van interdepartementale commissies en externe adviesorganen
Verzoek: 2021-01-29 Besluit: 2021-07-02 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op bezwaar naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland

[Gepubliceerd: 2021-07-02] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 2 juli 2021 een nieuw besluit op bezwaar genomen naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland in een Wob-procedure over een rapport van de Software Improvement Group (SIG) over Summ-IT.
Verzoek: 2021-04-19 Besluit: 2021-07-02 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit WOB inzake Big Tech en Banken

[Gepubliceerd: 2021-06-29] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 29 juni 2021een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op Big Tech en Banken.
Verzoek: 2021-05-30 Besluit: 2021-06-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek beleidswijziging tenuitvoerlegging levenslang

[Gepubliceerd: 2021-06-29] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 29 juni 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de beleidswijziging ten aanzien van de tenuitvoerlegging van levenslang. Bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Verzoek: 2019-06-14 Besluit: 2021-06-29 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inhuur artsen JCvSZ

[Gepubliceerd: 2021-06-28] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 28 juni 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de inhuur van artsen bij het JCvSZ. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Verzoek: 2021-03-04 Besluit: 2021-06-28 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op een bezwaar tegen een Wob-besluit inzake informatie over de Vuurwerkramp Enschede en de Vuurwerkramp Culemborg 1991

[Gepubliceerd: 2021-06-18] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 21 juni 2021 een besluit op bezwaar genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur op een verzoek om informatie over de Vuurwerkramp Enschede en de Vuurwerkramp Culemborg 1991.
Verzoek: 2020-08-31 Besluit: 2021-06-23 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek meldingsplicht ongebruikelijke transacties

[Gepubliceerd: 2021-06-22] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 22 juni 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten die zien op de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties naar aanleiding van het overleg tussen de politie, FIOD, OM, KNB en NOB over dit onderwerp.
Verzoek: 2021-03-10 Besluit: 2021-06-22 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake de besluitvorming en gang van zaken rond de storing bij KPN

[Gepubliceerd: 2021-06-17] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 17 juni 2021 naar aanleiding van een Wob-verzoek informatie openbaar gemaakt met betrekking tot documenten inzake de besluitvorming en gang van zaken rond de storing bij KPN op maandag 24 juni 2019.
Besluit: 2021-06-17 Documenten: 9
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit met betrekking tot onderzoek Jehova's Getuigen

[Gepubliceerd: 2021-06-16] Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur inzake onderzoek naar seksueel misbruik en aangiftebereidheid binnen de Christelijke Gemeente van Jehovas Getuigen is het besluit genomen om een groot aantal documenten (gedeeltelijk) openbaar te maken. Deze documenten worden nu voor iedereen ter beschikking gesteld.
Verzoek: 2020-10-29 Besluit: 2021-06-16 Documenten: 9
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake het ingezetenencriterium

[Gepubliceerd: 2021-06-16] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 16 juni 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het ingezetenencriterium.
Verzoek: 2020-08-20 Besluit: 2021-06-16 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake Bijtende Bende

[Gepubliceerd: 2021-06-09] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 9 juni 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op informatie over het 'project Bijtende Bende dat is ontwikkeld door het Trimbos-instituut in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waaronder het Aanjaagteam Ondermijining'.
Besluit: 2021-06-09 Documenten: 8
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake de verslagen van het Nationaal Platform Matchfixing, het Strategisch Beraad Matchfixing en het Signalenoverleg

[Gepubliceerd: 2021-06-09] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 9 juni 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de verslagen van het Nationaal Platform Matchfixing, het Strategisch Beraad Matchfixing en het Signalenoverleg.
Verzoek: 2021-02-02 Besluit: 2021-06-09 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek verlenen toestemming justitiabele plaatsen foto op Facebook

[Gepubliceerd: 2021-06-03] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 3 juni 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het beleid ten aanzien van het verlenen van toestemming door een justitiabele voor het plaatsen van een foto op Facebook. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Verzoek: 2021-02-09 Besluit: 2021-06-03 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 31 mei 2021

[Gepubliceerd: 2021-05-31] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 31 mei 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op JIT- MH17.
Verzoek: 2021-03-29 Besluit: 2021-05-31 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek terugbelverzoeken

[Gepubliceerd: 2021-05-28] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 28 mei 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de instructies voor terugbelverzoeken in de PI Sittard. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Verzoek: 2021-04-12 Besluit: 2021-05-28 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 27 mei 2021

[Gepubliceerd: 2021-05-27] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 27 mei 2021 een beslissing genomen naar aanleiding van verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten die zien op de vergunningsplicht uit de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) voor accountants en de verwerking van persoonsgegevens door accountants bij de uitvoering van niet-wettelijke taken.
Verzoek: 2021-03-10 Besluit: 2021-05-27 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de Regeling beloning curatoren, bewindsvoerders en mentoren en zelfredzaamheid

[Gepubliceerd: 2021-05-27] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 27 mei 2021 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek ziet op een stakeholdersbijeenkomst in het kader van een wijziging van de Regeling beloning curatoren, bewindsvoerders en mentoren in het kader van het onderwerp zelfredzaamheid.
Verzoek: 2021-04-12 Besluit: 2021-05-27 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake adopties uit IndonesiŽ

[Gepubliceerd: 2021-05-12] Op 12 mei 2021 is een besluit genomen ten aanzien van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot informatie over adopties uit IndonesiŽ in de periode 1975-1985. De documenten die voor (gedeeltelijke) openbaarmaking in aanmerking komen worden nu gepubliceerd zodat iedereen daar kennis van kan nemen.
Verzoek: 2020-02-04 Besluit: 2021-05-12 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over informatie over de voorgenomen wijziging van de Wet continuÔteit ondernemingen I

[Gepubliceerd: 2021-05-11] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 11 mei 2021 een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur over informatie over de voorgenomen wijziging van de Wet continuÔteit ondernemingen I, naar aanleiding van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
Verzoek: 2020-12-29 Besluit: 2021-05-11 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op bezwaar Wob-verzoek openbaarmaking van informatie naar aanleiding van Kamervragen over het tv-programma Ontvoerd

[Gepubliceerd: 2021-05-04] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft mede namens de Minister voor Rechtsbescherming op 4 mei 2021 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van Bestuur over verzoek om openbaarmaking van informatie over (de beantwoording van) Kamervragen naar aanleiding van een uitzending van het tv-programma Medialogica van 28 april 2019 over het tv-programma Ontvoerd.
Verzoek: 2020-12-18 Besluit: 2021-05-04 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek besluitvorming strafoverdracht

[Gepubliceerd: 2021-05-03] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 3 mei een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de besluitvorming ten aanzien van strafoverdracht na het Van Vemde arrest. Er zijn geen documenten openbaar gemaakt.
Verzoek: 2020-12-24 Besluit: 2021-05-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek boeken in penitentiaire inrichtingen

[Gepubliceerd: 2021-04-30] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 30 april een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op inventarislijsten van aanwezige boeken in penitentiaire inrichtingen. Het bijgaande document is openbaar gemaakt.
Besluit: 2021-04-30 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 29 april 2021

[Gepubliceerd: 2021-04-29] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 29 april 2021 een beslissing genomen naar aanleiding van verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten die zien op de aanstelling van de Nationaal CoŲrdinator Antisemitismebestrijding (NCAB).
Verzoek: 2021-03-17 Besluit: 2021-04-29 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake influencers

[Gepubliceerd: 2021-04-22] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 22 april 2021 een beslissing genomen naar aanleiding van verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie met betrekking tot de betalingen aan influencers voor de Alleen Samen-campagne en de totale kosten van deze campagne.
Verzoek: 2020-04-07 Besluit: 2021-04-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake uitleveringen aan Rwanda

[Gepubliceerd: 2021-04-19] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 19 april 2021 een beslissing genomen naar aanleiding van een aanvullend verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten over uitleveringen aan Rwanda en specifiek om documenten sinds de asielaanvraag van de heer Rutunga in Nederland op 26 oktober 2000.
Verzoek: 2020-10-09 Besluit: 2021-04-19 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op Wobverzoek van 14 december 2020 inzake MH17

[Gepubliceerd: 2021-04-14] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 14 april 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Verzoek: 2020-12-16 Besluit: 2021-04-16 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake KPN storing

[Gepubliceerd: 2021-04-08] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 8 april 2021 naar aanleiding van een Wob-verzoek informatie openbaar gemaakt met betrekking tot documenten inzake de besluitvorming en gang van zaken rond de storing bij KPN op maandag 24 juni 2019.
Besluit: 2021-04-08 Documenten: 9
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op bezwaar over Damdemonstratie op 1 juni 2020

[Gepubliceerd: 2021-04-07] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 7 april 2021 een beslissing genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten inzake de Damdemonstratie op 1 juni 2020.
Verzoek: 2020-12-09 Besluit: 2021-04-07 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 29 maart 2021

[Gepubliceerd: 2021-03-29] Op 29 maart 2021 is een beslissing genomen in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over kosten van diverse (uitvoerings)organisaties in de justitiŽle sfeer. Dit besluit wordt hieronder beschikbaar gesteld, zodat het voor iedereen toegankelijk is.
Verzoek: 2020-10-27 Besluit: 2021-03-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek contrabande PI Leeuwarden

[Gepubliceerd: 2021-03-19] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 19 maart 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op meldingen van contrabande in de penitentiaire inrichting Leeuwarden over het jaar 2019. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Verzoek: 2020-06-26 Besluit: 2021-03-19 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op WOB-verzoek inzake BKB

[Gepubliceerd: 2021-03-17] Besluit op WOB-verzoek inzake BKB
Verzoek: 2020-12-17 Besluit: 2021-03-17 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake Werkgroep Advies Wet Wapens en Munitie

[Gepubliceerd: 2021-03-09] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 9 maart 2021 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie met betrekking tot de vergaderingen/notulen van de Werkgroep Advies Wet Wapens en Munitie.
Verzoek: 2020-12-17 Besluit: 2021-03-09 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op bezwaar Wob-verzoek documenten over e-Court

[Gepubliceerd: 2021-03-08] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 8 maart 2021 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten over e-Court en de procedure tussen e-Court en de Staat der Nederlanden.
Verzoek: 2020-10-27 Besluit: 2021-03-08 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Wob-besluit inzake strafrechtelijke vervolging banken

[Gepubliceerd: 2021-03-01] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 1 maart 2021 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie inzake strafrechtelijke vervolging banken.
Verzoek: 2019-01-29 Besluit: 2021-03-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit mbt aanhouding en opsporing

[Gepubliceerd: 2021-03-03] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 25 februari 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op aanhouding en opsporing. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt
Verzoek: 2020-05-28 Besluit: 2021-02-25 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake richtlijnen en gebruik en werking e-screener

[Gepubliceerd: 2021-02-23] Besluit op een verzoek om inzake richtlijnen en gebruik en werking e-screener. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-06-10 Besluit: 2021-02-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 18 februari 2021

[Gepubliceerd: 2021-02-18] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 18 februari 2021 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie inzake alle instructies die zien op de omgang met de uikomst van e-screener en de besluitvorming die zien op de omgang met de uitkomst van de e-screener van 2019 tot op heden.
Verzoek: 2020-07-10 Besluit: 2021-02-18 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit Commissie PTSS

[Gepubliceerd: 2021-02-16] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 16 februari 2021 naar aanleiding van een Wob-verzoek informatie openbaar gemaakt met betrekking tot documenten die inzicht geven in de door minister Grapperhaus aangehaalde commissie tijdens het debat Begroting Justitie en Veiligheid 2021 d.d. 26 november 2020.
Verzoek: 2020-11-28 Besluit: 2021-02-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek inzake de veiligheid van het Iraanse luchtruim

[Gepubliceerd: 2021-02-11] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 11 februari 2021 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op de openbaarmaking van documenten over de beoordeling van de veiligheid van het Iraanse luchtruim en de eventuele gevolgen die daaraan zijn gegeven in de periode van 27 december 2019 tot en met 15 januari 2020.
Verzoek: 2020-10-06 Besluit: 2021-02-11 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit Als de prooi de jager pakt

[Gepubliceerd: 2021-02-11] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 11 februari 2021 naar aanleiding van een Wob-verzoek informatie openbaar gemaakt met betrekking tot documenten inzake het conceptrapport Als de prooi de jager pakt.
Verzoek: 2020-11-30 Besluit: 2021-02-11 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek met betrekking tot complexe scheidingen

[Gepubliceerd: 2021-02-10] Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot complexe scheidingen (vechtscheidingen) is het besluit genomen om een aantal documenten (gedeeltelijk) openbaar te maken. Deze documenten worden nu voor een ieder ter beschikking gesteld.
Verzoek: 2020-05-19 Besluit: 2021-02-10 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek naar aanleiding van een klokkenluidersbrief over de Dienst JustitiŽle Inrichtingen

[Gepubliceerd: 2021-01-19] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 19 januari 2021 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie die betrekking heeft op een klokkenluidersbrief over mogelijke misstanden bij de Dienst JustitiŽle Inrichtingen.
Verzoek: 2019-05-23 Besluit: 2021-01-19 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake adoptie uit HaÔti

[Gepubliceerd: 2021-01-19] Op 19 januari 2021 is op grond van de Wet openbaarheid van bestuur een beslissing genomen met betrekking tot een informatieverzoek over adopties uit HaÔti. De beslissing en de vervolgens daarop (gedeeltelijk) openbaar gemaakte documenten worden hier beschikbaar gesteld, zodat deze voor iedereen toegankelijk is.
Verzoek: 2020-07-13 Besluit: 2021-01-19 Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek erkenning schietverenigingen

[Gepubliceerd: 2020-12-23] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 23 december 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de erkenning van schietverenigingen. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Verzoek: 2020-08-25 Besluit: 2020-12-22 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek Benoeming euthanasiecommissie

[Gepubliceerd: 2020-12-18] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 18 december 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op benoeming euthanasiecommissie.
Besluit: 2020-12-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek benoeming euthanasiecommissie

[Gepubliceerd: 2020-12-18] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 18 december 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op benoeming euthanasiecommissie.
Verzoek: 2020-12-02 Besluit: 2020-12-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek schending verlofvoorwaarden GGZ klinieken Den Dolder

[Gepubliceerd: 2020-12-17] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 17 december 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op schending van verlofvoorwaarden. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Verzoek: 2020-06-10 Besluit: 2020-12-17 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op een Wob-verzoek over mandaat

[Gepubliceerd: 2020-12-15] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 15 december 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over mandaat en de samenwerkingsafspraken tussen het toenmalige directoraat-generaal Jeugd en Sanctietoepassing en de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het toenmalige ministerie van Veiligheid en Justitie.
Verzoek: 2020-10-07 Besluit: 2020-12-15 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Tweede deelbesluit WOB-verzoek Covid-19 ICCb stukken

[Gepubliceerd: 2020-12-11] Het tweede deelbesluit gaat over documenten van de vergaderingen van de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (hierna ICCb) in de maanden april tot en met juni van 2020.
Besluit: 2020-12-11 Documenten: 18
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek vrijwillige brandweer

[Gepubliceerd: 2020-12-11] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 11 december 2020 naar aanleiding van een Wob-verzoek informatie openbaar gemaakt met betrekking tot het goed functioneren van de (vrijwillige) brandweer en een prudente omgang met middelen. Het gaat om de periode vanaf 1 januari 2018 tot en met 30 december 2019.
Verzoek: 2019-12-30 Besluit: 2020-12-11 Documenten: 11
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake zelfonderzoek door advocaten

[Gepubliceerd: 2020-12-09] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 9 december 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekkingt op de wijze waarop het ministerie omgaat met door advocaten uitgevoerde 'corporate investigations' (ook wel zelfonderzoeken door eigen advocaten genoemd.
Verzoek: 2020-08-26 Besluit: 2020-12-09 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Griekenland

[Gepubliceerd: 2020-12-10] Op 10 december 2020 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Griekenland.
Verzoek: 2020-06-18 Besluit: 2020-12-08 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Afschrift brief met deelbesluit WOB Covid-19 ICCb stukken

[Gepubliceerd: 2020-12-02] Het besluit gaat over documenten van de vergaderingen van de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (hierna ICCb) in de maanden februari en maart van 2020. De maanden april tot en met juni 2020 volgen later in een 2e deelbesluit.
Besluit: 2020-12-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit 1 december 2020 inzake Experiment gesloten coffeeshopketen

[Gepubliceerd: 2020-12-01] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 1 december 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek om kopieŽn van alle documenten betreffende alle 149 aanvragen van personen, organisaties of bedrijven om mee te mogen doen als teler aan het wietexperiment, ingekomen in de periode 1 juli 2020 tot en met 28 juli 2020.
Verzoek: 2020-09-30 Besluit: 2020-12-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het wetsvoorstel evenwichtiger verhouding m/v

[Gepubliceerd: 2020-11-27] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 27 november 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van interne en externe advisering op het wetsvoorstel Wijziging Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen.
Verzoek: 2020-09-29 Besluit: 2020-11-27 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake openbaarmaking en verzending rapport dodelijk steekincident Amsterdamse metro

[Gepubliceerd: 2020-11-26] Besluit op Wob-verzoek inzake openbaarmaking en verzending rapport dodelijk steekincident Amsterdamse metro
Verzoek: 2020-10-14 Besluit: 2020-11-26 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over naleving 1,5 meter-maatregelen huwelijksfeest minister Grapperhaus

[Gepubliceerd: 2020-11-18] De minister van Algemene Zaken heeft op 18 november 2020 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) inzake de naleving van de 1,5 meter maatregelen door minister Grapperhaus op zijn huwelijksfeest.
Verzoek: 2020-09-16 Besluit: 2020-11-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake kabinetsbesluit om tijdelijk extra geld voor de sociale advocatuur uit te trekken

[Gepubliceerd: 2020-11-18] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 18 november 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het kabinetsbesluit van 15 november 2019 om tijdelijk extra geld uit te trekken voor de sociale advocatuur. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Verzoek: 2019-11-20 Besluit: 2020-11-18 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake Marokko

[Gepubliceerd: 2020-11-13] Op 13 november 2020 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op informatie inzake Marokko. Het besluit ziet concreet op informatie over (geplande) bezoeken aan Marokko en het terugkeerbeleid ten aanzien van uitgeprocedeerde asielzoekers uit Marokko.
Verzoek: 2019-12-16 Besluit: 2020-11-13 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek mbt de beantwoording van Kamervragen inzake een tv-uitzending van Medialogica

[Gepubliceerd: 2020-11-12] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 12 november 2020 naar aanleiding van een Wob-verzoek informatie openbaar gemaakt met betrekking tot (de beantwoording van) Kamervragen naar aanleiding van een uitzending van het tv-programma Medialogica van 28 april 2019 over het tv-programma Ontvoerd.
Verzoek: 2019-07-25 Besluit: 2020-11-12 Documenten: 19
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek mbt lagere regelgeving kansspelen op afstand en registratieverplichtingen

[Gepubliceerd: 2020-11-10] Naar aanleiding van twee verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot de ontwerpregelgeving op het gebied van kansspelen, specifiek de daarin opgenomen bezoekersregistratieverplichtingen bij landbased kansspelen zijn bij besluit van 10 november 2020 documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Deze documenten worden nu voor een ieder ter beschikking gesteld.
Verzoek: 2020-07-17 Besluit: 2020-11-10 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake openbaarmaking en publicatie rapport en brief steekincident metro

[Gepubliceerd: 2020-11-03] Besluit Wob-verzoek inzake openbaarmaking en publicatie rapport en brief steekincident metro
Besluit: 2020-11-03 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over onderzoek Omgangsregeling tussen ouders na scheiding

[Gepubliceerd: 2020-11-03] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 3 november 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft om kopieŽn van alle documenten die betrekking hebben op het onderzoek en de totstandkoming van het rapport Omgangsregeling tussen ouders na scheiding.
Verzoek: 2020-08-04 Besluit: 2020-11-03 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over adopties uit Sri Lanka

[Gepubliceerd: 2020-10-30] Op 30 oktober 2020 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over adopties uit Sri Lanka. Het besluit wordt thans beschikbaar gesteld, zodat deze voor iedereen toegankelijk is.
Verzoek: 2020-07-17 Besluit: 2020-10-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar in een Wob-zaak aangaande het WODC rapport Seksueel misbruik en aangiftebereidheid binnen de gemeenschap van Jehovas getuigen

[Gepubliceerd: 2020-10-27] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 27 oktober 2020 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op de gedeeltelijke openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op het onderzoek en totstandkoming van het WODC rapport Seksueel misbruik en aangiftebereidheid binnen de gemeenschap van Jehovas getuigen.
Verzoek: 2020-06-29 Besluit: 2020-10-27 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Damdemonstratie op 1 juni 2020

[Gepubliceerd: 2020-10-27] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 27 oktober 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten inzake de Damdemonstratie op 1 juni 2020.
Verzoek: 2020-06-23 Besluit: 2020-10-27 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake de MinisteriŽle Commissie Aanpak Fraude

[Gepubliceerd: 2020-10-26] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 26 oktober 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de MinisteriŽle Commissie Aanpak Fraude. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Verzoek: 2020-07-10 Besluit: 2020-10-26 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit inzake Wob-verzoek Boerenprotest Wijster

[Gepubliceerd: 2020-10-19] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 19 oktober 2020 naar aanleiding van een Wob-verzoek informatie openbaar gemaakt met betrekking tot het boerenprotest in Wijster en de daaropvolgende arrestatie van tientallen mensen aldaar.
Verzoek: 2020-09-15 Besluit: 2020-10-19 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Soedan 19 oktober 2020

[Gepubliceerd: 2020-10-19] Op 24 september 2020 en op 19 oktober 2020 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een deelbesluit genomen op een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op migratie en uitzettingen naar Soedan.
Verzoek: 2019-07-25 Besluit: 2020-10-19 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aantal aanwezigen in kerkelijke gebouwen

[Gepubliceerd: 2020-10-15] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 15 oktober 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de (gedeeltelijke) openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op het aantal aanwezigen in kerkelijke gebouwen.
Verzoek: 2020-04-15 Besluit: 2020-10-15 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake Munir

[Gepubliceerd: 2020-10-14] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 14 oktober 2020 een besluit genomen inzake informatie/documenten over (het strafrechtelijk onderzoek rondom) het overlijden van de Indonesische mensenrechtenactivist de heer Munir, tijdens een vlucht van Garuda Indonesia naar Amsterdam op 7 september 2004.
Verzoek: 2020-04-21 Besluit: 2020-10-14 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit stelselwijziging rechtsbijstand

[Gepubliceerd: 2020-10-08] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 8 oktober 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de stelselwijziging van de gesubsidieerde rechtsbijstand, meer in het bijzonder op de pilot Consumentenzaken en het Topberaad rechtsbijstand. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Verzoek: 2019-08-28 Besluit: 2020-10-08 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inbreukprocedure met nummer 20160127

[Gepubliceerd: 2020-10-06] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 6 oktober 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op documenten over de inbreukprocedure met nummer 20160127 aangaande de omzetting van Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement.
Besluit: 2020-10-06 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek e-Court van 2 oktober 2020

[Gepubliceerd: 2020-10-02] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 2 oktober 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op e-Court. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Verzoek: 2020-03-12 Besluit: 2020-10-02 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Soedan 24 september 2020

[Gepubliceerd: 2020-09-24] Op 24 september 2020 en op 19 oktober 2020 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een deelbesluit genomen op een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op migratie en uitzettingen naar Soedan.
Besluit: 2020-09-24 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake benoeming CSR leden

[Gepubliceerd: 2020-09-24] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 24 september 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur inzake benoeming CSR leden.
Besluit: 2020-09-24 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake documenten asielaanvraag 15 september 2020

[Gepubliceerd: 2020-09-15] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 15 september 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek om kopieŽn van documenten sinds de asielaanvraag van de heer 10.2.e op 26 oktober 2000.
Besluit: 2020-09-15 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek Financial Intelligence Unit (FIU)

[Gepubliceerd: 2020-09-11] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 11 september 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op dienstreizen van de Financial Intelligence Unit. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2020-09-11 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over optreden minister voor Rechtsbescherming in uitzending OP1 van 18 mei 2020

[Gepubliceerd: 2020-09-08] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 8 september 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over de uitzending OP1 van 18 mei 2020, waarin de minister te gast was.
Besluit: 2020-09-08 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake logboeken

[Gepubliceerd: 2020-09-02] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 2 september 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de logboeken die zijn bijgehouden vanaf 1 januari 2020 bij de Covid-19 crisis.
Besluit: 2020-09-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit van 1 september 2020 op Wob-verzoek OJAU mbt twee documenten

[Gepubliceerd: 2020-09-01] Op 1 september 2020 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over adopties uit IndonesiŽ. Het besluit en de bijlagen die met het besluit zijn verstrekt, worden thans beschikbaar gesteld, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn.
Besluit: 2020-09-01 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Wob-besluit van 1 september 2020 op vijf Wob-verzoeken van Against Child Trafficking inzake ketenoverleg adopties

[Gepubliceerd: 2020-09-01] Op 1 september 2020 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over ketenoverleg adopties. Het besluit en de bijlagen die met het besluit zijn verstrekt, worden thans beschikbaar gesteld, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn.
Besluit: 2020-09-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake Circulaire Wapens en Munitie

[Gepubliceerd: 2020-08-28] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 28 augustus 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de Circulaire Wapens en Munitie. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2020-08-28 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit op WOB-verzoek Verantwoording aanpak georganiseerde misdaad 2013

[Gepubliceerd: 2020-08-27] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 20 augustus een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de verantwoording aanpak georganiseerde criminaliteit 2013. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt
Besluit: 2020-08-27 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake Cornelius Haga Lyceum en Stichting Islamitisch Onderwijs

[Gepubliceerd: 2020-08-24] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 24 augustus 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking informatie over documenten en communicatie tussen de NCTV en andere partijen over Cornelius Haga Lyceum (Stichting Islamitisch Onderwijs). De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2020-08-24 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake Cornelius Haga Lyceum

[Gepubliceerd: 2020-08-24] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 24 augustus 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking informatie over het Cornelius Haga Lyceum en de Stichting Islamitisch Onderwijs. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2020-08-24 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 19 augustus 2020 inzake vliegverkeer

[Gepubliceerd: 2020-08-19] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 19 augustus 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie inzake vliegverkeer.
Besluit: 2020-08-19 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de vuurwerkrampen in Enschede en Culemborg

[Gepubliceerd: 2020-08-13] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 13 september 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de vuurwerkrampen in Enschede en Culemborg. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt. Het besluit bestaat uit 3 onderdelen, A (DGPenV), B (DWJZ) en C (DGRR).
Besluit: 2020-08-13 Documenten: 16
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over afspraken met Microsoft

[Gepubliceerd: 2020-08-05] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 5 augustus 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over juridische afspraken en contracten die tussen het Ministerie van Justitie en Veiligheid en Microsoft in juni 2017 zijn gemaakt.
Besluit: 2020-08-05 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op bezwaar Wob-verzoek inzake NGO-schepen die opereren in de Middellandse Zee

[Gepubliceerd: 2020-07-20] De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft twee deelbesluiten genomen op een bezwaarschrift tegen een Wob-besluit over NGO-schepen die opereren in de Middellandse Zee. Het eerste deelbesluit is genomen op 29 mei 2020 en het tweede deelbesluit op 20 juli 2020.
Besluit: 2020-07-20 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek voorstel tot aanpassing van het Burgerlijk Wetboek

[Gepubliceerd: 2020-07-15] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 15 juli 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op het voorstel tot aanpassing van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de financiŽle verslaglegging.
Besluit: 2020-07-15 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden

[Gepubliceerd: 2020-07-13] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 13 juli 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten over het wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden.
Besluit: 2020-07-13 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 9 juli 2020

[Gepubliceerd: 2020-07-09] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 9 juli 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de erkenning van wapenverzamelverenigingen in Nederland.
Besluit: 2020-07-09 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek inzake de Landelijke Vreemdelingen Voorziening

[Gepubliceerd: 2020-07-08] De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 8 juli 2020 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie over de totstandkoming van de afspraken die zijn gemaakt over de Landelijke Vreemdelingen Voorziening.
Besluit: 2020-07-08 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit mbt kosten van de Commissie de Winter incl bijlagen

[Gepubliceerd: 2020-07-07] Naar aanleiding van een verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot kosten van de Commissie Onderzoek naar geweld in de jeugdzorg is besloten om informatie (gedeeltelijk) openbaar te maken. Deze documenten worden nu voor een ieder ter beschikking gesteld.
Besluit: 2020-07-07 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek inzake dertig babys uit IndonesiŽ

[Gepubliceerd: 2020-07-02] De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 2 juli 2020 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op documenten in de periode 1973 en 1984 inzake dertig babys uit IndonesiŽ die met vervalste documenten in 1979 Nederland zouden zijn binnengekomen.
Besluit: 2020-07-02 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 1 juli 2020 inzake kabinetsstandpunt encryptie

[Gepubliceerd: 2020-07-01] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 1 juli een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het kabinetsstandpunt encryptie.
Besluit: 2020-07-01 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op bezwaar naar aanleiding van uitspraak van de rechtbank Amsterdam

[Gepubliceerd: 2020-06-26] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 26 juni 2020 een nieuw besluit op bezwaar genomen naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 21 september 2017 met kenmerk 16/3717 WOB 34. Met dit besluit is uitvoering gegeven aan de uitspraak van de rechtbank en is een nieuw besluit genomen over de openbaarmaking op grond van Wob van informatie uit de e-mailberichten over de Toolbox extremisme.
Besluit: 2020-06-26 Documenten: 8
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek mbt het Europees Openbaar Ministerie EOM

[Gepubliceerd: 2020-06-18] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 18 juni 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het Europees Openbaar Ministerie. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt
Besluit: 2020-06-18 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 9 juni 2020

[Gepubliceerd: 2020-06-09] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 9 juni 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft informatie/documenten inzake uw cliŽnt.
Besluit: 2020-06-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoeken inzake Urgenda

[Gepubliceerd: 2020-06-03] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 3 juni 2020 mede namens de minister voor Rechtsbescherming een beslissing genomen naar aanleiding van verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. De verzoeken betreffen de openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op correspondentie over de Urgenda-klimaatzaak tussen het ministerie en diverse instellingen, organisaties en personen.
Besluit: 2020-06-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissingen op bezwaar Wob-verzoeken inzake stelselwijziging rechtsbijstand 3 juni 2020

[Gepubliceerd: 2020-06-03] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 3 juni 2020 een tweetal besluiten genomen naar aanleiding van bezwaarschriften tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De besluiten heeft betrekking op de stelselwijziging rechtsbijstand.
Besluit: 2020-06-03 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissingen op bezwaar Wob-verzoeken inzake stelselwijziging rechtsbijstand 3-6-2020

[Gepubliceerd: 2020-06-03] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 3 juni 2020 een tweetal besluiten genomen naar aanleiding van bezwaarschriften tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De besluiten heeft betrekking op de stelselwijziging rechtsbijstand.
Besluit: 2020-06-03 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake Poch

[Gepubliceerd: 2020-06-02] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 2 juni 2020 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek ziet op openbaarmaking van documenten uit het dossier dat gaat over de zaak Poch. Meer specifiek is gevraagd om de openbaarmaking van de volgende documenten:
Besluit: 2020-06-02 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake gezichtsherkenningtechnologie

[Gepubliceerd: 2020-05-26] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 26 mei 2020 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur om documenten met betrekking tot gezichtsherkenningstechnologie, biometrische gegevens, en specifiek het gebruik van Clearview.
Besluit: 2020-05-26 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek behandeling Wob-verzoek over Shell (JenV)

[Gepubliceerd: 2020-05-19] Besluit van het ministerie van Justitie en Veiligheid op een verzoek om informatie over de behandeling van een eerder ingediend Wob-verzoek over Shell. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-19 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake onderzoek Seksueel misbruik en aangiftebereidheid binnen de gemeenschap van Jehovas getuigen 18 mei 2020

[Gepubliceerd: 2020-05-18] De directeur van het WODC heeft op 18 mei 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het onderzoek en de totstandkoming van het rapport Seksueel misbruik en aangiftebereidheid binnen de gemeenschap van Jehovas getuigen dat in opdracht van het WODC is uitgevoerd door de Universiteit Utrecht. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2020-05-18 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over kinderpardon

[Gepubliceerd: 2020-05-14] Op 14 mei 2020 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het kinderpardon.
Besluit: 2020-05-14 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake communicatie rond mogelijke handhaving As Soennah moskee

[Gepubliceerd: 2020-05-12] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 12 mei 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft communicatie rond mogelijke handhaving As Soennah moskee.
Besluit: 2020-05-12 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit SV De Bunker inzake de e-screener

[Gepubliceerd: 2020-05-07] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 7 mei 2020 naar aanleiding van een Wob-verzoek informatie openbaar gemaakt over de e-screener.
Besluit: 2020-05-07 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over langlopende letselschadezaken 2018-2019

[Gepubliceerd: 2020-05-01] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 1 mei 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op het onderzoek langlopende letselschadezaken 2018-2019.
Besluit: 2020-05-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over diversiteit en/of inclusiviteit

[Gepubliceerd: 2020-04-15] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 15 april 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten over trainingen, leerprogrammas, workshops dan wel cursussen in het kader van diversiteit en/of inclusiviteit voor medewerkers van het ministerie.
Besluit: 2020-04-15 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake Financial Intelligence Unit (FIU) 15 april 2020

[Gepubliceerd: 2020-04-15] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 15 april 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de Financial Intelligence Unit Nederland. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2020-04-15 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek 7 april 2020 inzake vereniging Martijn (Volkskrant)

[Gepubliceerd: 2020-04-07] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 7 april 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op vereniging Martijn. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2020-04-07 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 7 april 2020 inzake vereniging Martijn (Argos)

[Gepubliceerd: 2020-04-07] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 7 april 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op vereniging Martijn. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2020-04-07 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 26 maart 2020

[Gepubliceerd: 2020-04-07] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 26 maart 2020 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek ziet op openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie over de vervolging van een arts/artsen voor het uitvoeren van euthanasie.
Besluit: 2020-04-07 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake straf- en ordemaatregelen in vreemdelingenbewaring

[Gepubliceerd: 2020-04-06] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 6 april 2020 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op de openbaarmaking van documenten over straf- en ordemaatregelen in vreemdelingenbewaring.
Besluit: 2020-04-06 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de Libische kustwacht

[Gepubliceerd: 2020-03-25] Op 25 maart 2020 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de Libische kustwacht.
Besluit: 2020-03-25 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake OMG's

[Gepubliceerd: 2020-03-20] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 20 maart 2020 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek ziet op openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de (beslissing tot) vervolging van en rechtszaken betreffende motorclubs.
Besluit: 2020-03-20 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake verwerking van BSN-nummer van verzoeker

[Gepubliceerd: 2020-03-12] Besluit op Wob-verzoek inzake verwerking van BSN-nummer van verzoeker
Besluit: 2020-03-12 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake het wetsvoorstel Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening

[Gepubliceerd: 2020-03-11] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 11 maart 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van de reactie van de Autoriteit FinanciŽle Markten op het wetsvoorstel Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening.
Besluit: 2020-03-11 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 10 maart 2020

[Gepubliceerd: 2020-03-10] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij besluit van 10 maart 2020 naar aanleiding van een Wob-verzoek informatie openbaar gemaakt over het de e-screener.
Besluit: 2020-03-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 10 maart 2020 inzake ABN-AMRO

[Gepubliceerd: 2020-03-10] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 10 maart 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op ABN Amro. De gevraagde documenten worden deels openbaar gemaakt.
Besluit: 2020-03-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob verzoek asielzaak en de uitzetting van twee minderjarige kinderen

[Gepubliceerd: 2020-03-04] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 4 maart 2020 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op de openbaarmaking van documenten over een asielzaak en de uitzetting van twee minderjarige kinderen.
Besluit: 2020-03-04 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit van 20 februari 2020 inzake informatie over adopties uit IndonesiŽ

[Gepubliceerd: 2020-02-20] Op 20 februari 2020 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over adopties uit IndonesiŽ. Het besluit en de bijlagen die met het besluit zijn verstrekt, worden thans beschikbaar gesteld, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn.
Besluit: 2020-02-20 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op wob verzoek 18 februari 2020

[Gepubliceerd: 2020-02-18] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 18-2-2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op Onderzoeksrapport Beveiligingsonderzoek RIEC IS 2017 . De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2020-02-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op wob-verzoek over rundermeerlingen

[Gepubliceerd: 2020-02-18] Besluit Wob-verzoek over rundermeerlingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek J&V over informatievoorziening burgerslachtoffers

[Gepubliceerd: 2020-02-17] Besluit Wob-verzoek J&V over informatievoorziening burgerslachtoffers in Hawija en Mosul. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-17 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Herstelbesluit nav uitspraak van de rechtbank Gelderland

[Gepubliceerd: 2020-02-07] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 7 februari 2020 een herstelbesluit genomen naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 9 december 2019 met kenmerk ARN 18/611. Met dit besluit heeft een hernieuwde beoordeling van het bezwaar plaatsgevonden en is een gedeelte van een document alsnog openbaar gemaakt.
Besluit: 2020-02-07 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op wob-verzoek 27 januari 2020 inzake OPL245-zaak

[Gepubliceerd: 2020-01-27] De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 27 januari 2020 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek ziet op openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de zogenaamde OPL245-zaak.
Besluit: 2020-01-27 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake DTN-48 passage over acties tegen windmolens

[Gepubliceerd: 2020-01-23] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 23 januari 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op DTN-48 passage over acties tegen windmolens.
Besluit: 2020-01-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over evaluatie

[Gepubliceerd: 2020-01-23] De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 23 januari 2020 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het rapport Een overzicht werd een incident.
Besluit: 2020-01-23 Documenten: 9
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit inzake versterkingsgelden 2018

[Gepubliceerd: 2020-01-20] De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 20 januari 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking Versterkingsgelden 2018 ten behoeve van het Actieprogramma Integrale aanpak Jihadisme.
Besluit: 2020-01-20 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Publicatie Wob-besluiten naar lekken bij JenV

[Gepubliceerd: 2020-01-15] Op 15 januari 2020 zijn twee WOB-verzoeken beantwoord waarin onder andere gevraagd is naar documenten over de zogenoemde casusposities; de dossiers die JenV ter beoordeling heeft voorgelegd aan het Openbaar Ministerie en waarin in ťťn geval aangifte is gedaan.
Besluit: 2020-01-15 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op WOB-verzoek inzake Rechter-Commissaris

[Gepubliceerd: 2020-01-13] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 13 januari 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op uit welke documenten blijkt dat de wetgever de Rechter-Commissaris onderdeel heeft doen zijn van de rechtbank.
Besluit: 2020-01-13 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 12 maart 2019

[Gepubliceerd: 2019-12-10] De minister voor Rechtsbescherming heeft op 10 december 2019 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de stelselwijziging rechtsbijstand. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2019-12-10 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over onderzoeksrapport ADR melding Inspectie JenV

[Gepubliceerd: 2019-12-05] Besluit op een verzoek om informatie over een onderzoeksrapport dat de Auditdienst Rijk (ADR) uitbracht met betrekking tot een melding bij de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-05 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake adoptie uit Colombia

[Gepubliceerd: 2017-07-07] Op 7 juli 2017 is in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur, een beslissing genomen inzake een verzoek aangaande correspondentie over adopties uit Colombia .
Besluit: 2017-07-07 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Derde deelbesluit Wob-verzoek aantal aanwezigen in kerken periode 14 april - 26 oktober 2020

Derde deelbesluit Wob-verzoek aantal aanwezigen in kerken periode 14 april - 26 oktober 2020
Besluit: 2021-10-05 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob Covid-19 IAO stukken

Het besluit gaat over documenten van de vergaderingen van het Interdepartementaal Afstemmingsoverleg (hierna IAO) in de maanden januari 2020 tot en met juni 2020.
Besluit: 2021-09-03 Documenten: 8
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op bezwaar tegen een Wob-besluit inzake informatie met betrekking tot de persconferenties over het Coronavirus

Besluit op bezwaar tegen een Wob-besluit inzake informatie met betrekking tot de persconferenties over het Coronavirus
Besluit: 2021-09-03 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit betreffende openbaarmaking correspondentie omtrent de juridische procedure van de avondklok.

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 15 juli 2021 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur om openbaarmaking van correspondentie omtrent de juridische procedure van de avondklok.
Besluit: 2021-07-22 Documenten: 3
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek coronabeleid DJI

Besluit op Wob-verzoek coronabeleid DJI
Besluit: 2021-07-12 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Tweede deelbesluit Wob-verzoek aantal aanwezigen in kerken periode 14 april - 26 oktober 2020

Tweede deelbesluit Wob-verzoek aantal aanwezigen in kerken periode 14 april - 26 oktober 2020
Besluit: 2021-07-06 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op een bezwaar tegen een Wob-besluit met betrekking inzake in Griekenland verblijvende alleenstaande minderjarige vreemdelingen en hun huisvesting

Besluit op een bezwaar tegen een Wob-besluit met betrekking inzake in Griekenland verblijvende alleenstaande minderjarige vreemdelingen en hun huisvesting
Besluit: 2021-06-24 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek demonstratie en verstoringen openbare orde Eindhoven 24 januari 2021

Besluit op Wob-verzoek demonstratie en verstoringen openbare orde Eindhoven 24 januari 2021
Besluit: 2021-06-24 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit met betrekking tot de juridische grondslag van het instellen van de avondklok in verband met Covid-19

Wob-besluit met betrekking tot de juridische grondslag van het instellen van de avondklok in verband met Covid-19
Besluit: 2021-06-18 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek coronamaatregelen DJI

Besluit op Wob-verzoek coronamaatregelen DJI
Besluit: 2021-06-10 Documenten: 9
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit WOB inzake subsidieverstrekking Goodbye 2020

Het besluit gaat over documenten die betrekking hebben op de subsidieverstrekking aan het eindejaarsfestival GOODBYE 2020.
Besluit: 2021-05-27 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluiten op Wob-verzoeken over huwelijk van de minister van Justitie en Veiligheid

Besluiten op Wob-verzoeken over huwelijk van de minister van Justitie en Veiligheid
Besluit: 2021-04-01 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over covid-19 gerelateerde onderwerpen

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 19 januari 2021 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over 1,5m afstand, het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer en vaccineren.
Besluit: 2021-03-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit WOB Covid-19 MCCb stukken

Het besluit gaat over documenten van de vergaderingen van de MinisteriŽle Commissie Crisisbeheersing (hierna MCCb) in de maanden maart tot en met juni van 2020.
Besluit: 2021-02-25 Documenten: 9
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit COVID beleid P.I. Zwolle

Besluit op een verzoek om informatie inzake het COVID beleid van de Penitentiaire Inrichting Zwolle. Dit verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-02-18 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Tweede deelbesluit WOB-verzoek Covid-19 ICCb stukken

Het tweede deelbesluit gaat over documenten van de vergaderingen van de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (hierna ICCb) in de maanden april tot en met juni van 2020.
Besluit: 2020-12-11 Documenten: 9
Downloads: Volledig dossier

Afschrift brief met deelbesluit WOB Covid-19 ICCb stukken

Het besluit gaat over documenten van de vergaderingen van de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (hierna ICCb) in de maanden februari en maart van 2020. De maanden april tot en met juni 2020 volgen later in een 2e deelbesluit.
Besluit: 2020-12-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over optreden minister voor Rechtsbescherming in uitzending OP1 van 18 mei 2020

De minister voor Rechtsbescherming heeft op 8 september 2020 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over de uitzending OP1 van 18 mei 2020, waarin de minister te gast was.
Besluit: 2020-09-08 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier