Ministerie Van Sociale Zaken En Werkgelegenheid

Beslisnota bij aanbiedingsbrief over cao-onderzoek faciliteiten voor vakbondswerk

[Gepubliceerd: 2023-09-18] Hoort bij Aanbiedingsbrief over cao-onderzoek faciliteiten voor vakbondswerk. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de resultaten van het onderzoek naar cao-afspraken over faciliteiten voor vakbondswerk. Het gaat om faciliteren in brede zin, zoals het ter beschikking stellen van een vergaderruimte, het verlenen van verlof voor vakbondsleden om scholing te volgen of toegang van externe vakbondsmedewerkers tot bijvoorbeeld de kantine.
Besluit: 2023-09-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Gemeentenieuws van SZW 2023- speciale editie (over energiearmoede)

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Kamerbrief Gemeentenieuws van SZW 2023- speciale editie (over energiearmoede). Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt Gemeentenieuws van SZW 2023- speciale editie (over energiearmoede). Een vergelijkbare brief is naar de Eerste Kamer gestuurd. Dit is de aanbiedingsbrief.
Besluit: 2023-09-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's wetsvoorstel tot wijziging Wet op kindgebonden budget tot intensivering kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Bestand: Beslisnotas Wetsvoorstel aanpassing kindgebonden budget 2024.pdf
Besluit: 2023-09-19 begroting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's wetsvoorstel tot wijziging Algemene nabestaandenwet en Participatiewet wegens het in 2024 niet afbouwen dubbele algemene heffingskorting in referentieminimumloon

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Bestand: Beslisnotas.pdf
Besluit: 2023-09-19 begroting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief borging van de onderwijsroute binnen het inburgeringstelsel

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Kamerbrief borging van onderwijsroute binnen het inburgeringsstelsel. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over aanvullende middelen voor de onderwijsroute binnen het inburgeringsstelsel.
Besluit: 2023-09-19 integratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over de vertraagde invoering bijna gratis kinderopvang BES-eilanden (Van Gennip)

[Gepubliceerd: 2023-09-18] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over vertraagde invoering van bijna gratis kinderopvang BES-eilanden. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen antwoorden op Kamervragen over vertraagde invoering van bijna gratis kinderopvang op de BES-eilanden. De Tweede Kamerleden Sahla en Wuite (beiden D66) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief Herstel vertrouwen overheid en moslimgemeenschappen

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Kamerbrief Herstel vertrouwen overheid en moslimgemeenschappen. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over het traject dat SZW heeft ingezet gericht op het herstel van vertrouwen tussen de moslimgemeenschappen en de overheid. In het kader van dit traject hebben vorig jaar negen reflectiesessies plaatsgevonden waaraan moslimgemeenschappen, gemeenten, diverse ministeries en maatschappelijke organisaties hebben deelgenomen.
Besluit: 2023-09-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief Beantwoording inbreng schriftelijk overleg Impactanalyses concept-stelselontwerp financieringsstelsel kinderopvang

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Hoort bij Aanbiedingsbrief beantwoording inbreng schriftelijk overleg Impactanalyses concept-stelselontwerp financieringsstelsel kinderopvang. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden van de inbreng voor het schriftelijk overleg over de impactanalyses van het concept-stelselontwerp van het kinderopvangfinancieringsstelsel.
Besluit: 2023-09-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief Stand van zeken herziening financieringsstelsel kinderopvang

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Hoort bij Kamerbrief - Stand van zaken herziening financieringsstelsel kinderopvang. Minister Van Gennip (SZW), minister Dijkgraaf (OCW), Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) en staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de herziening van het financieringsstelsel van de kinderopvang.
Besluit: 2023-09-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over duurzame inzetbaarheid en zwaar werk na 2025

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Kamerbrief over duurzame inzetbaarheid en zwaar werk na 2025 . Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de stand van het gesprek met sociale partners over de situatie rond duurzame inzetbaarheid en zwaar werk na 2025.
Besluit: 2023-09-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota cijfermatige info

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Hoort bij Kamerbrief aanvullende cijfermatige informatie restitutie. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Tweede Kamer aanvullende cijfermatige informatie aan bij het onderzoek naar de mogelijkheid van het bieden van restitutie in aanvulling op het risicogedekt nabestaandenpensioen.
Besluit: 2023-09-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij antwoorden op Kamervragen over 1e deelrapport van Commissie sociaal minimum

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over 1e deelrapport van Commissie sociaal minimum. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) bieden de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het 1e deelrapport van de Commissie sociaal minimum aan. De vaste commissie voor SZW heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief ontwerpbesluit meertalige kinderopvang

[Gepubliceerd: 2023-09-13] Hoort bij Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit meertalige kinderopvang. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang in verband met het stellen van regels over meertalige kinderopvang.
Besluit: 2023-09-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over alleenverdienende huishoudens: voortgang aanpak bij samenloop van regeling

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Kamerbrief over alleenverdienende huishoudens: voortgang aanpak bij samenloop van regeling. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen), minister Van Gennip (SZW), staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) informeren de Tweede Kamer over de oplossing voor alleenverdienersproblematiek.
Besluit: 2023-09-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief op Kamervragen over 1e deelrapport van Commissie sociaal minimum

[Gepubliceerd: 2023-09-13] Hoort bij Uitstelbrief op Kamervragen over 1e deelrapport van Commissie sociaal minimum. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) meldt dat de antwoorden op vragen over het 1e deelrapport van de Commissie sociaal minimum later komen dan gebruikelijk. De vaste Tweede Kamercommissie voor SZW heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over arbeidsmigratiepakket naar aanleiding van motie-Omtzigt

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Hoort bij Kamerbrief over arbeidsmigratiepakket na motie-Omtzigt. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de motie van het Tweede Kamerlid Omtzigt. Met deze motie wordt het kabinet opgeroepen om, ondanks de ontstane politieke situatie, de maatregelen rond arbeidsmigratie verder uit te werken en aan de Tweede Kamer voor te leggen.
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over arbeidsmigratie

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over arbeidsmigratie. Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op Kamervragen over arbeidsmigratie. Het Tweede Kamerlid Omtzigt (Groep-Omtzigt) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over de werkerscoŲperatie

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Beantwoording Kamervragen over de werkerscoŲperatie. Minister Van Gennip (SZW) beantwoordt Kamervragen over 'de werkerscoŲperatie in aanvulling op de beraadslagingen tijdens het commissiedebat ZZP van woensdag 7 juni 2023'. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Palland (CDA).
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij Tweede tussenrapportage handhaving op Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-09-06] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Tweede tussenrapportage handhaving op Schiphol. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de tweede tussenrapportage over de handhaving door de Nederlandse Arbeidsinspectie op Schiphol, met de actuele stand van zaken over de fysieke belasting bij de bagageafhandeling en blootstelling aan gevaarlijke stoffen.
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over opzet periodieke rapportage Arbeid en Zorg

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Hoort bij Kamerbrief over opzet periodieke rapportage Arbeid en Zorg. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de opzet en vraagstelling van de periodieke rapportage (voorheen beleidsdoorlichting) van het beleidsthema Arbeid en Zorg uit de Strategische Evaluatieagenda (SEA).
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen seizoensarbeid

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen seizoensarbeid. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de antwoorden op de Kamervragen over 'seizoensarbeid'. De vragen zijn gesteld door Tweede Kamerlid Van der Lee (GroenLinks). Dit is de aanbiedingsbrief.
Besluit: 2023-08-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over artikel Zorgen om kinderdagverblijven en bsos: Ernstige incidenten zijn topje van ijsberg'

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over artikel Zorgen om kinderdagverblijven en bsos: Ernstige incidenten zijn topje van ijsberg'. Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over het artikel Zorgen om kinderdagverblijven en bsos: Ernstige incidenten zijn topje van ijsberg. Het Tweede Kamerlid Van den Hil (VVD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen werkloze ouderen komen nog altijd moeilijk aan een baan

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Hoort bij Aanbiedingsbrief Kamervragen werkloze ouderen komen nog altijd moeilijk aan een baan. Minister Van Gennip (SZW) biedt de antwoorden aan op de Kamervragen over het bericht werkloze ouderen komen nog altijd moeilijk aan een baan. De vragen zijn gesteld door de leden Den Haan (fractie Den Haan) en Smals (VVD).
Besluit: 2023-08-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen onderwijsroute

[Gepubliceerd: 2023-09-11] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over onderwijsroute. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de antwoorden op vragen over de onderwijsroute naar de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-08-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording Kamervragen over de instroom in de sociale zekerheid tijdens een crisis

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Hoort bij Beantwoording Kamervragen over de instroom in de sociale zekerheid tijdens een crisis. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de antwoorden op de Kamervragen over de instroom in de sociale zekerheid tijdens een crisis. De vragen zijn gesteld door Tweede Kamerlid Van der Lee (GroenLinks).
Besluit: 2023-08-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij ontwerpbesluit meertalige kinderopvang

[Gepubliceerd: 2023-09-13] Hoort bij Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit meertalige kinderopvang. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang in verband met het stellen van regels over meertalige kinderopvang.
Besluit: 2023-08-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Eerste Voortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2022-2025

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Hoort bij Kamerbrief over Eerste Voortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2022-2025. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de 1e Voortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2022-2025. Ook informeert zij de Tweede Kamer over wat er sinds het aanbieden van het Actieplan is gedaan om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan en gelijkwaardige kansen te creŽren voor iedereen in Nederland.
Besluit: 2023-08-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief nota van wijziging en nota nav verslag Eenmalige energietoeslag en tegemoetkoming studenten 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij nota van wijziging en nota nav verslag Eenmalige energietoeslag en tegemoetkoming studenten 2023. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Tweede Kamer de nota van wijziging en de nota naar aanleiding van het verslag aan van de wetswijziging over de eenmalige energietoeslag en tegemoetkoming voor energiekosten aan uitwonende studenten met een aanvullende beurs.
Besluit: 2023-08-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Reactie met betrekking tot toepassing hardheidsclausule bij beslagvrije voet

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Hoort bij Reactie met betrekking tot toepassing hardheidsclausule bij beslagvrije voet. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft een reactie op de brief over toepassing hardheidsclausule bij beslagvrije voet die de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ontvangen.
Besluit: 2023-08-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op burgerbrief over 'ex-student, ouderschapsverlof en kinderopvangtoeslag'

[Gepubliceerd: 2023-08-23] Hoort bij Reactie op burgerbrief 'ex-student, ouderschapsverlof en kinderopvangtoeslag'. Minister Van Gennip (SZW) stuurt haar reactie op een verzoek van de vaste commissie van FinanciŽn over een brief van een ex-student en de aanspraak op ouderschapsverlof en kinderopvangtoeslag.
Besluit: 2023-08-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over sluiting papierfabriek De Hoop

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over sluiting papierfabriek De Hoop. Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over de sluiting van papierfabriek De Hoop in Eerbeek. Het Tweede Kamerlid Van Kent (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over Betaald voetbal predikte loonmatiging tijdens corona, maar spelers kregen meer

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Betaald voetbal predikte loonmatiging tijdens corona, maar spelers kregen meer. Minister Van Gennip (SZW) stuurt, mede namens minister Helder (Langdurige Zorg en Sport), antwoorden op Kamervragen over het artikel Betaald voetbal predikte loonmatiging tijdens corona, maar spelers kregen meer. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Westerveld en Van der Lee (beiden GroenLinks).
Besluit: 2023-08-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording Kamervragen Kinderopvang voor kinderen van ouders met ernstige ziekte

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over kinderopvang voor kinderen van ouders met ernstige ziekte. Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over kinderopvang voor kinderen van ouders met ernstige ziekte. Het Tweede Kamerlid Sahla (D66) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op brief over problemen op site van mijnpensioenoverzicht.nl

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Kamerbrief met reactie op brief over problemen op site van mijnpensioenoverzicht.nl. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer een reactie op een brief over de problemen op de website van mijnpensioenoverzicht.nl. De vaste Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid had de minister om reactie gevraagd.
Besluit: 2023-08-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Verzamelbrief inburgering 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Hoort bij Verzamelbrief inburgering 2023. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de actuele ontwikkelingen betreffende het inburgeringsbeleid.
Besluit: 2023-08-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over lonen en winstenaanpassingen in de WW premiedifferentiatie

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over lonen en winstenaanpassingen in de WW premiedifferentiatie. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op Kamervragen over aanpassingen in de WW- premiedifferentiatie. De vragen zijn van Tweede Kamerlid Van der Lee (GroenLinks).
Besluit: 2023-08-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief verzoek tot spoedige behandeling wetsvoorstel meertalige kinderopvang

[Gepubliceerd: 2023-08-21] Hoort bij Kamerbrief verzoek tot spoedige behandeling wetsvoorstel meertalige kinderopvang. Minister Van Gennip (SZW) verzoekt de Tweede Kamer het wetsvoorstel dat meertalige dagopvang mogelijk maakt met spoed te behandelen.
Besluit: 2023-08-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over heldere en toegankelijke publiekscommunicatie over Wet toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2023-08-23] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over heldere en toegankelijke publiekscommunicatie over Wet toekomst pensioenen. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over heldere en toegankelijke publiekscommunicatie over de Wet toekomst pensioenen aan. Het Tweede Kamerlid Smals (VVD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over de vertraagde invoering bijna gratis kinderopvang BES-eilanden (Schouten)

[Gepubliceerd: 2023-09-18] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over vertraagde invoering van bijna gratis kinderopvang BES-eilanden. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen antwoorden op Kamervragen over vertraagde invoering van bijna gratis kinderopvang op de BES-eilanden. De Tweede Kamerleden Sahla en Wuite (beiden D66) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over medische zorg voor asielzoekers

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Besluit op een verzoek om informatie van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) openbaar te maken over bedrijven die medische zorg voor asielzoekers uitvoeren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar besluit Wob-verzoek over chemiebedrijf Zaltbommel

[Gepubliceerd: 2023-08-07] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over BRZO-bedrijf Sachem Europe B.V. in Zaltbommel. Het verzoek is op 25 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel Wijziging Participatiewet

[Gepubliceerd: 2023-08-24] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel Wijziging Participatiewet. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Eerste Kamer de Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet voor de werkvoorzieningen voor visueel beperkten aan.
Besluit: 2023-08-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen van inburgeraars

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen van inburgeraars. Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen van inburgeraars. Het Tweede Kamerlid Becker (VVD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de Inkomensondersteuning AOW (IOAOW)

[Gepubliceerd: 2023-08-23] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over de Inkomensondersteuning AOW (IOAOW). Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Eerste Kamer de antwoorden op vragen over de uitvoering van de motie over Inkomensondersteuning AOW (IOAOW) aan. Eerste Kamerlid Van Rooijen (50PLUS) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen IOAOW

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over IOAOW. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden op vragen over de inkomensondersteuning AOW (IOAOW).
Besluit: 2023-07-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ICT-strategie UWV

[Gepubliceerd: 2023-07-24] Besluit op een verzoek om informatie over de ICT-strategie van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ICT-strategie UWV

[Gepubliceerd: 2023-07-24] Besluit op een verzoek om informatie over de ICT-strategie van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op een verzoek om informatie over een bijlage bij Woo-verzoek van 14 februari 2023

[Gepubliceerd: 2023-08-08] Besluit op een verzoek om informatie over een bijlage bij een Woo-verzoek van 14 februari 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om openbaarmaking informatie over beslissingen op bezwaar over Tozo 2020

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de beslissingen op bezwaar over de Tozo 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij Verslag Informele Raad WSB

[Gepubliceerd: 2023-08-24] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Verslag Informele Raad WSB. Minister Van Gennip (SZW) biedt het verslag aan van de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSB) van 13 en 14 juli in Madrid. Dit is de aanbiedingsbrief. Een dergelijke brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-07-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit SZW Woo-verzoek mensenrechtenkwesties rond WK Qatar

[Gepubliceerd: 2023-07-17] Besluit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op een verzoek om alle documenten uit het jaar 2022 over mensenrechtenkwesties die speelden rond het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek psychische gezondheidsklachten NS Reizigers

[Gepubliceerd: 2023-09-06] Besluit op een verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier van NS Reizigers B.V. over psychische gezondheidsklachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen Schriftelijk Overleg over Informele Raad WSB 13-14 juli

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen Schriftelijk Overleg over Informele Raad WSB 13-14 juli. Minister Van Gennip (SZW) biedt haar antwoorden op vragen over de Geannoteerde Agenda voor de Informele Raad voor de Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSB) van 13 en 14 juli aan. De vragen zijn gesteld door de vaste Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een verslag van een schriftelijk overleg (VSO).
Besluit: 2023-07-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over overleden uitwonende kinderen

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal overleden uitwonende kinderen van de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 3 bij Kabinetsreactie op SER-advies Waardevol werk publieke dienstverlening onder druk

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Hoort bij Kamerbrief met Kabinetsreactie op SER-advies Waardevol werk publieke dienstverlening onder druk. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de reactie van het kabinet op het SER-advies over krapte op de arbeidsmarkt in de (semi)publieke sectoren. De reactie richt zich op de aanbevelingen Kom tot een effectievere inzet van de beschikbare menskracht en Verbeter de beleidsvorming en de uitvoerbaarheid van beleid.
Besluit: 2023-07-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op vragen na het commissiedebat ZZP

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op vragen na het Commissiedebat ZZP. Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer een afschrift van de antwoorden op vragen van zelfstandigenorganisaties VZN en PZO, zoals toegezegd tijdens het Commissiedebat zzp aan.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over onderzoek 'Verkenning grijze vlek binnen DC-regelingen'

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over onderzoek 'Verkenning grijze vlek binnen DC-regelingen'. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de antwoorden op vragen over het onderzoek 'Verkenning grijze vlek binnen DC-regelingen' aan. Het Tweede Kamerlid Maatoug (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie brief VNG over initiatiefnota sneller uit de schulden

[Gepubliceerd: 2023-08-15] Hoort bij Kamerbrief met reactie op brief VNG over initiatiefnota sneller uit de schulden. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) reageert op de brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze ging over de initiatiefnota 'Sneller uit de schulden' van het Tweede Kamerlid Kat (D66).
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief start vereenvoudiging verlofstelsel

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Hoort bij Kamerbrief start vereenvoudiging verlofstelsel. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de inventarisatie van mogelijkheden om het verlofstelsel eenvoudiger te maken.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Ontwerpregeling Tijdelijke subsidieregeling EVC-procedures

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij voorhang Tijdelijke subsidiereling EVC-procedures. Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de Tijdelijke subsidieregeling voor de stimulering van Erkenning van eerder Verworven Competenties (EVC)-procedures aan.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief rapportage cao-afspraken 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Aanbiedingsbrief rapportage cao-afspraken 2023. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van het jaarlijkse onderzoek naar de afspraken die cao-partijen in de meest recente cao's hebben vastgelegd.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over collectieve arbeidsvoorwaarden en het algemeen verbindend verklaren (avv) van cao-bepalingen

[Gepubliceerd: 2023-07-17] Hoort bij Kamerbrief over collectieve arbeidsvoorwaarden en het algemeen verbindend verklaren (avv) van cao-bepalingen. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over een voorstel om knelpunten in het algemeen verbindend verklaren (avv) van cao-bepalingen te verhelpen. De minister heeft daarbij expliciete aandacht voor het stimuleren van het gebruik van hardheidsclausules.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over afkalvende bestaanszekerheid voor mensen met publieke beroepen door kostenstijgingen en loonbeslag

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Aanbiedingsbrief Kamervragen over afkalvende bestaanszekerheid voor mensen met publieke beroepen door kostenstijgingen en loonbeslag. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt, mede namens minister De Jonge (BZK), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport), minister YeilgŲz-Zegerius (JenV), minister Weerwind (Rechtsbescherming) en minister Dijkgraaf (OCW), de antwoorden op de Kamervragen over afkalvende bestaanszekerheid voor mensen met publieke beroepen door kostenstijgingen en loonbeslag. Het Tweede Kamerlid Kuiken (PvdA) heeft de vragen gesteld. Dit is de aanbiedingsbrief.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over stemmen in Nederland voor 2e ronde Turkse verkiezingen

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over stemmen in Nederland voor 2e ronde Turkse verkiezingen. Minister Van Gennip (SZW) en minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken) geven antwoord op vragen over het bericht Turkse Nederlanders mogen opnieuw in Amsterdam stemmen, extra aandacht voor veiligheid. De Tweede Kamerleden Becker en Brekelmans (beiden VVD) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Geannoteerde Agenda Informele Raad WSB

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Aanbiedingsbrief Geannoteerde Agenda Informele Raad WSB. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda voor de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSB) in Madrid. Dit is de aanbiedingsbrief. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verslag 111e Internationale Arbeidsconferentie

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Hoort bij Kamerbrief bij verslag 111e Internationale Arbeidsconferentie. Minister Van Gennip (SZW) stuurt het verslag van de 111e Internationale Arbeidsconferentie (IAC)), die plaatsvond van 5 tot en met 16 juni 2023. De IAC wordt georganiseerd door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).
Besluit: 2023-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over artikel Loonkloof tussen man en vrouw in Nederland is groter dan in veel andere EU-landen

[Gepubliceerd: 2023-07-17] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over artikel Loonkloof tussen man en vrouw in Nederland is groter dan in veel andere EU-landen. Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan op vragen over het artikel Loonkloof tussen man en vrouw in Nederland is groter dan in veel andere EU-landen. De Tweede Kamerleden Warmerdam en Romke de Jong (beiden D66) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief uitstel inwerkingtreding bedrag ineens ouderdomspensioen

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Hoort bij Kamerbrief uitstel inwerkingtreding bedrag ineens ouderdomspensioen. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over het uitstel van de inwerkingtredingsdatum van het keuzerecht bedrag ineens van het ouderdomspensioen. De Eerste Kamer heeft een vergelijkbare brief gekregen.
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over reactie rapportages uitvoering uniforme loonwaardebepaling en nader advies

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Hoort bij Kamerbrief over reactie rapportages uitvoering uniforme loonwaardebepaling en nader advies. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) reageert op de rapportage van de Nederlandse Arbeidsinspectie over het onderzoek naar de uitvoering van de uniforme loonwaardebepaling. Eenzelfde brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief ontvangst tussenrapport commissie sociaal minimum

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Hoort bij Kamerbrief over ontvangst tussenrapport commissie sociaal minimum. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de ontvangst van het tussenrapport van de commissie sociaal minimum.
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Kabinetsreactie op onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk naar de vierdaagse werkweek

[Gepubliceerd: 2023-08-24] Hoort bij Kamerbrief over Kabinetsreactie op onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk naar de vierdaagse werkweek. Minister Van Gennip (SZW) reageert op het verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor appreciatie van een onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk (VK) naar de vierdaagse werkweek.
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief rapport Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2021-2022

[Gepubliceerd: 2023-07-10] Hoort bij Aanbiedingsbrief rapport Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2021-2022. Minister Van Gennip (SZW) geeft de Tweede Kamer een toelichting bij de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2021-2022. Ook deelt de minister de stand van zaken van het traject van de herijking van kwaliteitseisen in de kinderopvang.
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over sociaal ontwikkelbedrijven en beschut werk

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief over sociaal ontwikkelbedrijven en beschut werk. Minister Schouten (Armoedebeleid,Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom beschut werk, de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven en de financiŽle investeringen hiervan in 2024.
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief voorstel afschaffen schuldige nalatigheid AOW

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Hoort bij Aanbiedingsbrief voorstel afschaffen schuldige nalatigheid AOW. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel tot wetswijziging van de Algemene Ouderdomswet, de wet financiering sociale verzekeringen en de Invorderingswet 1990. Het betreft het afschaffen van de mogelijkheid van schuldig nalatig verklaren bij het niet of niet geheel betalen van de premie voor de volksverzekeringen.
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief Monitor uitvoering energietoeslag 2022

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Hoort bij Aanbiedingsbrief over Monitor uitvoering energietoeslag 2022. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt meting 1 van de Monitor uitvoering energietoeslag 2022 aan. Het is een eerste inkijk met als doel inzicht te krijgen in hoe de uitvoering van uitkeren van de energietoeslag 2022 door gemeenten verloopt.
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over resultaten banenafspraak 2022

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief over resultaten banenafspraak 2022. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de banenafspraak over 2022.
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over oproep Landelijke Armoedecoalitie over bestaanszekerheid

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief over oproep Landelijke Armoedecoalitie over bestaanszekerheid. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de brief van de Landelijke Armoedecoalitie over de campagne bestaanszekerheid voor iedereen.
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over tweede voortgangsbrief herijking handhavingsinstrumentarium

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Hoort bij Kamerbrief over tweede voortgangsbrief herijking handhavingsinstrumentarium. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van het traject herijking handhavingsinstrumentarium. Een vergelijkbare brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over 2e monitorrapportage Wet vereenvoudiging Wajong 2022

[Gepubliceerd: 2023-08-14] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over 2e monitorrapportage Wet vereenvoudiging Wajong 2022. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over de 2e monitorrapportage Wajong. Eerste Kamerleden van de ChristenUnie hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over 5e voortgangsrapportage ijkpunt Sociaal Minimum Caribisch Nederland

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Hoort bij Kamerbrief over 5e voortgangsrapportage ijkpunt Sociaal Minimum Caribisch Nederland. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de 5e voortgangsrapportage over het ijkpunt sociaal minimum.
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij antwoorden rapport Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden rapport Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt. Minister Van Gennip (SZW) stuurt, mede namens de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, haar reactie op de vragen en opmerkingen van de fracties in het kader van het schriftelijk overleg over het rapport van Regioplan Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt.
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek aggregaat

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om alle gegevens die te maken hebben met het gegrond vaststellen dat er een grote aggregaat er al enkele weken stond op een adres genoemd in het Woo-verzoek. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over inzet resterende STAP-middelen 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief over inzet resterende STAP-middelen 2023. Minister Van Gennip (SZW) en minister Dijkgraaf (OCW) informeren de Tweede Kamer over het besluit om het STAP-budget scholingsaanbod te beperken tot OCW-erkende opleidingen en eventueel andere scholing.
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over negatieve indexatie kinderbijslag per 1 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over negatieve indexatie kinderbijslag per 1 juli 2023. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de antwoorden op vragen over de negatieve indexatie van de kinderbijslag per 1 juli 2023 naar de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over uitspraak Hoge Raad over uitzendbeding

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over uitspraak Hoge Raad over uitzendbeding. Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan op vragen over een uitspraak van de Hoge Raad over het uitzendbeding. De Tweede Kamerleden Van der Lee (GroenLinks) en Kathmann (PvdA) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij Kabinetsreactie op SER-advies Waardevol werk publieke dienstverlening onder druk

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Hoort bij Kamerbrief met Kabinetsreactie op SER-advies Waardevol werk publieke dienstverlening onder druk. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de reactie van het kabinet op het SER-advies over krapte op de arbeidsmarkt in de (semi)publieke sectoren. De reactie richt zich op de aanbevelingen Kom tot een effectievere inzet van de beschikbare menskracht en Verbeter de beleidsvorming en de uitvoerbaarheid van beleid.
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrieven nadere informatie Europese dimensie Tozo-uitkering

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Hoort bij Aanbiedingsbrief nadere informatie Europese dimensie Tozo-uitkering. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer ter informatie haar brief aan de Eerste Kamer over de uitspraken in hoger beroep over het verstrekken van de Tozo 1-uitkering voor levensonderhoud aan zelfstandig ondernemers die in Nederland gevestigd zijn maar in een andere lidstaat wonen. Tozo staat voor Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers.
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het onderzoek naar een natuurlijk persoon

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek naar een natuurlijk persoon, over diens activiteit bestaande uit het werkzaamheden laten verrichten door vreemdelingen, waaronder de cliŽnt van de gemachtigde, in de constructie van drijvende woningen en het opknappen van oude schepen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota-minister Van Gennip bij Antwoorden op Kamervragen over Synthesestudie niet-gebruik inkomensondersteunende regelingen SZW

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Synthesestudie niet-gebruik inkomensondersteunende regelingen SZW. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geven antwoord op vragen over de Synthesestudie niet-gebruik inkomensondersteunende regelingen SZW. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden van VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en SGP.
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 12 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Hoort bij Aanbiedingsbrief verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 12 juni 2023. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 12 juni 2023. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen rapporten financieel ontzorgen

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen rapporten financieel ontzorgen. Minister van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen over de rapporten Een status met weinig armslag van de Nationale Ombudsman en het rapport Hoe te ontzorgen voor echt ontzorgen van het Verweij-Jonker Instituut. De vragen zijn van de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de eenmalige energietoeslag

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Besluit op een verzoek om informatie over de eenmalige energietoeslag, in het bijzonder het Kamerdossier rondom het Wetsvoorstel eenmalige energietoeslag voor lage inkomens en de totstandkoming en/of wijziging van het beleid rondom het uitsluiten van studenten voor de eenmalige energietoeslag. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over Crisisregeling Personeelsbehoud

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Hoort bij Kamerbrief over Crisisregeling Personeelsbehoud. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van de Crisisregeling Personeelsbehoud (CP). Het doel van de CP is om bedrijven en hun werknemers te ondersteunen in het behouden van banen in een crisis waar de werkgever geen invloed op heeft.
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij nota's Wet kinderopvang BES

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij nota's naar aanleiding van het verslag over de Wet kinderopvang BES. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Tweede Kamer de nota's naar aanleiding van het verslag over de Regels ten behoeve van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES) aan.
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over drempels voor mensen met AOW om te werken

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over drempels voor mensen met AOW om te werken. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over drempels voor mensen met AOW om te blijven werken.
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Stijging ziekteverzuim in 2022 naar 5,6%: hoogste ooit'

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Stijging ziekteverzuim in 2022 naar 5,6%: hoogste ooit'. Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over het artikel Stijging ziekteverzuim in 2022 naar 5,6%: hoogste ooit. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Smals en De Kort (beiden VVD).
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deel 2 beslisnota bij Kamerbrief TK Stand van de uitvoering SZW juni 2023 en knelpuntenbrieven UWV, de SVB en LCR

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief TK Stand van de uitvoering SZW juni 2023 en knelpuntenbrieven UWV, de SVB en LCR. Minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer de Stand van de uitvoering sociale zekerheid, samen met de knelpuntenbrieven van UWV, de SVB en de Landelijke CliŽntenraad (LCR). Een vergelijkbare brief met bijlagen is aan de Eerste Kamer aangeboden.
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief impactanalyses concept-stelselontwerp financiering kinderopvang

[Gepubliceerd: 2023-06-21] Hoort bij Kamerbrief impactanalyses concept-stelselontwerp financiering kinderopvang. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de impactanalyses van het 1e concept van een nieuw financieringsstelsel voor de kinderopvang.
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het Universitair Medisch Centrum Groningen en Concern voor Werk

[Gepubliceerd: 2023-09-12] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid en de behandeling van de onderzoeken (volgens artikel 24 lid 7 van de Arbeidsomstandighedenwet) over het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Concern voor Werk. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op advies 'Fries in de voorschoolse fase'

[Gepubliceerd: 2023-08-15] Hoort bij Kamerbrief met reactie op advies 'Fries in de voorschoolse fase'. Minister Van Gennip (SZW) reageert op het rapport over de positie van het Fries in de voorschoolse fase.
Besluit: 2023-06-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Na Zaanstad start ook Tilburg proef met gratis geld voor 150 bijstandsgezinnen'

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Na Zaanstad start ook Tilburg proef met gratis geld voor 150 bijstandsgezinnen'. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het bericht 'Na Zaanstad start ook Tilburg proef met 'gratis geld' voor 150 bijstandsgezinnen' aan. De vragen zijn gesteld door Tweede Kamerlid De Kort (VVD).
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij antwoorden op Kamervragen over 1e suppletoire begroting SZW 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over 1e suppletoire begroting SZW 2023. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).
Besluit: 2023-06-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over stakingen bij sociale werkvoorziening

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over stakingen bij sociale werkvoorziening. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over de stakingen bij de sociale werkvoorziening. Het Tweede Kamerlid Van Kent (SP) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij antwoorden op Kamervragen over 1e suppletoire begroting SZW 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over 1e suppletoire begroting SZW 2023. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).
Besluit: 2023-06-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over transitieperiode wet toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Hoort bij Kamerbrief over transitieperiode wet toekomst pensioenen. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de transitieperiode naar de herziening van het Nederlandse pensioenstelsel.
Besluit: 2023-06-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang wetsvoorstel Energietoeslag 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-13] Hoort bij Kamerbrief voortgang wetsvoorstel Energietoeslag 2023. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het wetsvoorstel Eenmalige energietoeslag 2023.
Besluit: 2023-06-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief nadere beleidsreactie evaluatie Wet Algemeen Pensioenfonds

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Hoort bij Kamerbrief nadere beleidsreactie evaluatie Wet Algemeen Pensioenfonds. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) deelt de nadere beleidsreactie op de evaluatie van de Wet Algemeen Pensioenfonds met de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-06-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over voortvarende aanpak voor halvering armoede

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Hoort bij Kamerbrief met reactie op motie over voortvarende aanpak voor halvering armoede. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer de appreciatie van de motie over een voortvarende aanpak voor halvering van armoede. Het Tweede Kamerlid Azarkan (Denk) heeft de motie ingediend.
Besluit: 2023-06-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over planning uitwerking moties en toezeggingen Wet toekomst pensioenen (Wtp)

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Hoort bij Kamerbrief over planning uitwerking moties en toezeggingen Wet toekomst pensioenen (Wtp). Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer een update van de planning van de uitwerking van de moties en toezeggingen behorende bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel toekomst pensioenen (Wtp).
Besluit: 2023-06-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over Subsidieregeling Ontwikkeladvies STAP 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Hoort bij Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over Subsidieregeling Ontwikkeladvies STAP 2023. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de antwoorden op vragen over de Subsidieregeling Ontwikkeladvies STAP 2023 naar de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over brief Commissie sociaal minimum over wijzing planning eindrapport

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Hoort bij Kamerbrief over brief Commissie sociaal minimum over wijzing planning eindrapport. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de brief die zij ontving van de Commissie sociaal minimum. De Commissie heeft meer tijd nodig om tot een gedegen advies te komen en om een eindrapport op te stellen, wel zal de Commissie voor de zomer een 1e deelrapport aanbieden.
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Een op negen flitsbezorgers van Getir betrokken bij een verkeersongeluk

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Een op negen flitsbezorgers van Getir betrokken bij een verkeersongeluk. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het NRC-artikel 'Een op negen flitsbezorgers van Getir betrokken bij een verkeersongeluk. De vragen zijn gesteld door Tweede Kamerlid Van Kent (SP).
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over eerste voortgangsrapportage aanpak geldzorgen, armoede en schulden

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Hoort bij Kamerbrief over eerste voortgangsrapportage aanpak geldzorgen, armoede en schulden. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer de eerste voortgangsrapportage van de aanpak geldzorgen, armoede en schulden. Deze brief is ook aan de Eerste Kamer aangeboden.
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Herzien besluit Wob-verzoek Systeem Risico-indicatie (SyRI) en gebruikte risicomodellen

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Besluit op een verzoek om informatie over het Systeem Risico-indicatie (SyRI) en het verband met de hierbij gebruikte risicomodellen (bijvoorbeeld Wijkgerichte Aanpak en Ondernemingen, Adresgerelateerd) en eventuele risicos op het gebied van privacy en vooringenomenheid. Dit besluit vervangt het besluit van 7 november 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Wob is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Arbeidsinspectie rapport van ongeval bij priklocatie Puttershoek

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Besluit op een verzoek om informatie over het Arbeidsinspectie rapport van het ongeval dat op 10 december 2021 bij de priklocatie Puttershoek plaatsvond waarbij het slachtoffer verongelukt raakte. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over de organisatie van de Turkse verkiezingen in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief over de organisatie van de Turkse verkiezingen in Nederland. Minister Van Gennip (SZW) en minister Hoekstra (BZ) informeren de Tweede Kamer over de toezegging over de organisatie van de Turkse verkiezingen in Nederland, naar aanleiding van een mondelinge vraag van het Tweede Kamerlid Becker (VVD) over het bericht Grote vechtpartij bij Turkse stemgang in Amsterdamse RAI, ME ingezet'. De ministers geven ook antwoorden op de aanvullende schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden Becker en Brekelmans (beiden VVD) over de Turkse verkiezingen in Nederland.
Besluit: 2023-06-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over visie Participatiewet in balans

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Hoort bij Kamerbrief over visie Participatiewet in balans . Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer haar visie voor de herziening van de Participatiewet (spoor 2).
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met uitvoeringsbrief inburgering

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Hoort bij Kamerbrief over uitvoering inburgering . Minister Van Gennip (SZW) informeert 2 keer per jaar over de ervaringen met het functioneren van de Wet inburgering 2021, oudere stelsels en bredere ontwikkelingen in de uitvoering van de inburgering. Dit is de uitvoeringsbrief inburgering.
Besluit: 2023-06-06 integratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op mailbericht over begeleiding omgaan met geld inburger

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Hoort bij Kamerbrief met reactie op mailbericht over begeleiding omgaan met geld inburger. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op een mailbericht over de begeleiding op het gebied van omgaan met geld aan inburgeringsplichtigen. De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft om een reactie gevraagd.
Besluit: 2023-06-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging subsidieregeling scholing en re-integratie personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen

[Gepubliceerd: 2023-06-13] Hoort bij Kamerbrief over verlenging subsidieregeling scholing en re-integratie personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over haar voornemen om de subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen te verlengen in de periode 2024-2027.
Besluit: 2023-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij antwoorden over Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 12 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden over Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 12 juni 2023. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op schriftelijke vragen over de Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid. Deze vindt op 12 juni 2023 plaats.
Besluit: 2023-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang aanpak samenloop regelingen bij alleenverdienende huishoudens

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Hoort bij Kamerbrief voortgang aanpak samenloop regelingen bij alleenverdienende huishoudens. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen), minister Van Gennip (SZW), staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van een oplossing voor de groep alleenverdienende huishoudens met een uitkering die door een samenloop van belastingen, toeslagen en sociale zekerheid een lager besteedbaar inkomen heeft dan een vergelijkbaar paar in de bijstand.
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 3 bij Kamerbrief voortgang werkprogramma Personeel Niet in Loondienst

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Hoort bij Kamerbrief voortgang werkprogramma Personeel Niet in Loondienst. Minister Van Gennip (SZW), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van het werkprogramma Personeel Niet in Loondienst (PNIL). Doel van het PNIL-werkprogramma is duurzame arbeidsrelaties in de sectoren zorg, cultuur, onderwijs en kinderopvang stimuleren en schijnzelfstandigheid in deze sectoren voorkomen.
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over artikel 'Als tweederangsburgers opgehokt: in 1 jaar 5 arbeidsmigranten vermoord door huisgenoten'

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over artikel 'Als tweederangsburgers opgehokt: in 1 jaar 5 arbeidsmigranten vermoord door huisgenoten'. Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over het artikel 'Als tweederangsburgers opgehokt: in 1 jaar 5 arbeidsmigranten vermoord door huisgenoten'. Het Tweede Kamerlid Podt (D66) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief en bijlage Verbetertraject gastouderopvang

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Hoort bij Kamerbrief Verbetertraject gastouderopvang. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de aanvullende maatregelen die zij wil nemen om de begeleiding door de gastouderbureaus te verbeteren en om de gastouders te professionaliseren.
Besluit: 2023-05-31 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Inzet Internationale Arbeidsconferentie 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Hoort bij Kamerbrief over inzet Internationale Arbeidsconferentie 2023. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer op hoofdlijnen over de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de 111e Internationale Arbeidsconferentie (IAC) van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota minister APP bij Aanbiedingsbrief Kamervragen over verantwoordingsstukken SZW

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over verantwoordingsstukken SZW. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) bieden de Tweede Kamer de antwoorden aan op vragen over het Jaarverslag SZW 2022, het bijbehorende verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer en de slotwet SZW 2022.
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over subsidieverlening aan het Tijdelijke Noodfonds Energie

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Besluit op een verzoek om informatie over de besluitvorming rond het oprichten en subsidiŽren van het Tijdelijke Noodfonds Energie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief ontwikkeling pensioenpremies

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Hoort bij Kamerbrief ontwikkeling pensioenpremies. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft de Tweede Kamer de jaarlijkse update over de ontwikkeling van de pensioenpremies.
Besluit: 2023-05-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding programmarapportage Uitzendbureaus 2020-2022

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Kamerbrief over aanbieding programmarapportage Uitzendbureaus 2020-2022. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de aanbieding van de programmarapportage Uitzendbureaus 2020-2022 van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA).
Besluit: 2023-05-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitwerking plan van aanpak Statushouders aan het werk

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Hoort bij Kamerbrief over uitwerking plan van aanpak Statushouders aan het werk. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van een aantal lopende activiteiten uit het plan van aanpak Statushouders aan het werk.
Besluit: 2023-05-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij Kabinetsreactie op SER-advies 'Waardevol werk publieke dienstverlening onder druk

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Hoort bij Kamerbrief met Kabinetsreactie op SER-advies Waardevol werk publieke dienstverlening onder druk. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de reactie van het kabinet op het SER-advies over krapte op de arbeidsmarkt in de (semi)publieke sectoren. De reactie richt zich op de aanbevelingen Kom tot een effectievere inzet van de beschikbare menskracht en Verbeter de beleidsvorming en de uitvoerbaarheid van beleid.
Besluit: 2023-05-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief indexatie kinderbijslag per 1 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Hoort bij Kamerbrief indexatie kinderbijslag per 1 juli 2023. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de verlaging van de kinderbijslag per 1 juli 2023.
Besluit: 2023-05-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief afronding STAP-budget 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-13] Hoort bij Kamerbrief afronding STAP-budget 2023. Minister Van Gennip (SZW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Tweede Kamer over de inzet van het resterende STAP-budget.
Besluit: 2023-05-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over nieuwe ontwikkelingen voor thuiswerkende grensarbeiders

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Hoort bij Kamerbrief over nieuwe ontwikkelingen voor thuiswerkende grensarbeiders. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de nieuwe ontwikkelingen voor thuiswerkende grensarbeiders.
Besluit: 2023-05-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het bericht Zelfbenoemde salafistenpolitie zaait angst in moskeeŽn

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht Zelfbenoemde salafistenpolitie zaait angst in moskeeŽn. Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over het bericht Zelfbenoemde salafistenpolitie zaait angst in moskeeŽn: moslims met verkeerd geloof aan schandpaal genageld. De Tweede Kamerleden Becker en Michon-Derkzen (beiden VVD) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen (AIO)

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Kamerbrief over Aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen (AIO) uitvoering van enkele moties en toezeggingen. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) gaat in op de uitvoering van enkele moties en toezeggingen over de Aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen (AIO).
Besluit: 2023-05-22 ouderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij Kamerbrief over versterken banenafspraak en bijbehorende ondersteuning

[Gepubliceerd: 2023-06-07] Hoort bij Kamerbrief over versterken banenafspraak en bijbehorende ondersteuning. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over het versterken van de banenafspraak en bijbehorende ondersteuning. De banenafspraak is een afspraak uit het sociaal akkoord van 2013 om in 2026 in totaal 125.000 extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking.
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij Kamerbrief over versterken banenafspraak en bijbehorende ondersteuning

[Gepubliceerd: 2023-06-07] Hoort bij Kamerbrief over versterken banenafspraak en bijbehorende ondersteuning. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over het versterken van de banenafspraak en bijbehorende ondersteuning. De banenafspraak is een afspraak uit het sociaal akkoord van 2013 om in 2026 in totaal 125.000 extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking.
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met jaarlijkse monitoring Participatiewet

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Hoort bij Kamerbrief met jaarlijkse monitoring Participatiewet. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer met een jaarlijkse monitoringsbrief over de belangrijkste cijfermatige ontwikkelingen rond de Participatiewet.
Besluit: 2023-05-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding Handreiking evenwichtige transitie

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Kamerbrief over aanbieding Handreiking Evenwichtige Transitie. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Tweede Kamer de Handreiking Evenwichtige Transitie aan. In de handreiking wordt expliciet aandacht gegeven aan adequate compensatie bij fondsen met een lage dekkingsgraad.
Besluit: 2023-05-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij aanbiedingsbrief afbakeningsdocument hotspot COVID-19 SZW

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief afbakeningsdocument hotspot COVID-19 SZW. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer het afbakeningsdocument van de hotspot COVID-19 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief uitkomsten onderzoek effectiviteit alleenstaande ouderkop

[Gepubliceerd: 2023-07-10] Hoort bij Kamerbrief uitkomsten onderzoek effectiviteit alleenstaande ouderkop. Minister Van Gennip (SZW) deelt de resultaten van het onderzoek naar de effectiviteit van de alleenstaande ouderkop met de Tweede Kamer. De alleenstaande ouderkop is een extra bedrag aan kindgebonden budget dat alleenstaande ouders met lage en middeninkomens kunnen krijgen.
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij aanbiedingsbrief afbakeningsdocument hotspot COVID-19 SZW

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief afbakeningsdocument hotspot COVID-19 SZW. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer het afbakeningsdocument van de hotspot COVID-19 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitwerking gebaar van erkenning naar ouderen van Surinaamse herkomst

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-16 ouderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bericht 'UWV en ministerie van Sociale Zaken kwakzalven door met STAP-regeling'

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over bericht 'UWV en ministerie van Sociale Zaken kwakzalven door met STAP-regeling'. Minister Van Gennip (SZW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) bieden de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het bericht UWV en ministerie van Sociale Zaken kwakzalven door met STAP-regeling aan. De Tweede Kamerleden Palland en Van den Berg (beiden CDA) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit Wob-verzoek algoritmes SZW: RAO en NOW

[Gepubliceerd: 2023-05-17] Besluit op een verzoek om informatie over algoritmes in gebruik bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit besluit gaat specifiek over het systeem risico-analyse omgeving (RAO) van de Nederlandse Arbeidsinspectie en de risicogerichte analyse NOW. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-16 rechten en vrijheden Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over 'berichten omtrent maandelijks beslag op bijstand in strijd met de wet'

[Gepubliceerd: 2023-08-14] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over 'berichten omtrent maandelijks beslag op bijstand in strijd met de wet'. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Tweede Kamer de antwoorden over 'berichten omtrent maandelijks beslag op bijstand in strijd met de wet' aan. Het Tweede Kamerlid Kat (D66) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief instellen hoger beroep tegen uitspraak rechtbank over 24-weken-eis

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nota naar aanleiding van verslag Eerste Kamer bij Wetsvoorstel toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-14 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over intrekking wetsvoorstel RIV-toets UWV door abeidsdeskundigen

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Hoort bij Kamerbrief over intrekking wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen. Minister Van Gennip (SZW) meldt de Tweede Kamer dat het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet wordt ingetrokken.
Besluit: 2023-05-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek om kabinetsreactie op Nationale EnquÍte Arbeidsomstandigheden (NEA) 2022

[Gepubliceerd: 2023-06-07] Hoort bij Kamerbrief over verzoek om kabinetsreactie op Nationale EnquÍte Arbeidsomstandigheden (NEA) 2022 . Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over het verzoek om een kabinetsreactie op de Nationale EnquÍte Arbeidsomstandigheden (NEA) 2022. De minister zal rond de zomer de visie van het kabinet op de arbeidsomstandigheden in de Arbovisie 2040 neerleggen.
Besluit: 2023-05-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij verslag Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Hoort bij Aanbiedingsbrief Verslag Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid. Minister Van Gennip (SZW) stuurt het verslag van de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 3 en 4 mei te Stockholm. Het is ook een terugkoppeling over de Coreper-vergadering over de herziening van Verordening 883/2004 (coŲrdinatie van de socialezekerheidsstelsels) en een reactie op de motie van het Tweede Kamerlid Amhaouch over het in beeld brengen van de behoefte, kansen en bedreigingen omtrent praktisch en technisch geschoold personeel in Europa. Een vergelijkbare brief is ook naar de Eerste Kamer verzonden.
Besluit: 2023-05-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota-minister Schouten bij Antwoorden op Kamervragen over Synthesestudie niet-gebruik inkomensondersteunende regelingen SZW

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Synthesestudie niet-gebruik inkomensondersteunende regelingen SZW. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geven antwoord op vragen over de Synthesestudie niet-gebruik inkomensondersteunende regelingen SZW. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden van VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en SGP.
Besluit: 2023-05-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Antwoorden op Kamervragen over sociale verzekeringspremies in de binnenvaart

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Hoort bij Aanbiedingsbrief Kamervragen over sociale verzekeringspremies in de binnenvaart. Minister Van Gennip (SZW) geeft, mede namens de staatssecretaris van FinanciŽn Fiscaliteit en Belastingdienst, antwoord op Kamervragen over sociale verzekeringspremies in de binnenvaart. Het Tweede Kamerlid Kathmann (PvdA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij hoogte ouderbijdrage kinderopvang Caribisch Nederland

[Gepubliceerd: 2023-09-18] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over vertraagde invoering van bijna gratis kinderopvang BES-eilanden. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen antwoorden op Kamervragen over vertraagde invoering van bijna gratis kinderopvang op de BES-eilanden. De Tweede Kamerleden Sahla en Wuite (beiden D66) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang Professionals voor Maatwerk Multiproblematiek

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Hoort bij Kamerbrief voortgang Professionals voor Maatwerk Multiproblematiek. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) deelt een evaluatie van het functioneren van het Landelijk Maatwerkloket Multiproblematiek met de Tweede Kamer. Ook gaat de minister in op de structurele inbedding van Professionals voor Maatwerk Multiproblematiek (PMM). PMM dient als landelijke hulpstructuur voor complexe multiproblematiek in het sociaal domein.
Besluit: 2023-05-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoek naar waterbedeffecten van arbeidsmarktbeleid

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Hoort bij Kamerbrief over onderzoek naar waterbedeffecten van arbeidsmarktbeleid. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de waterbedeffecten van het arbeidsmarktbeleid. De minister stuurt het onderzoek naar waterbedeffecten van arbeidsmarktbeleid mee als bijlage van deze Kamerbrief.
Besluit: 2023-05-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij antwoorden over Ontwerpbesluit Parameters

[Gepubliceerd: 2023-05-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-10 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over uitsluitingsgronden vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over uitsluitingsgronden vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen. Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over uitsluitingsgronden van de vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Het Tweede Kamerlid Maatoug (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over wetgevingswensen AFM voor pensioentoezicht

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Hoort bij Kamerbrief over wetgevingswensen AFM voor pensioentoezicht. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer de rapportage van de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) over door hen geconstateerde knelpunten in wet- en regelgeving op het terrein van de financiŽle markten. De minister stuurt de Tweede Kamer ook haar reactie op de wetgevingswensen op het gebied van pensioentoezicht.
Besluit: 2023-05-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over representativiteitstoetsing wegens publicatie in Staatscourant van 14 februari 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-08] Besluit op een verzoek om informatie over representativiteitstoetsing wegens publicatie in de Staatscourant van 14 februari 2023 (Staatscourant 2023, 5376). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-08 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek advies landsadvocaat invaren pensioenen

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Besluit op een verzoek om een exemplaar van het advies van de landsadvocaat uit 2011 over het zogenoemde 'invaren', het omzetten van pensioenrechten in een nieuw contract. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over versoepeld bijstandsregime voor jongeren in Utrecht

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over versoepeld bijstandsregime voor jongeren in Utrecht. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over het artikel 'Utrecht zet versoepeld bijstandsregime voor jongeren voort, "geen aanzuigende werking"'. Het Tweede Kamerlid De Kort (VVD) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over indexatie kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2023-05-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-03 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 3 op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-05-19] Deelbesluit 3 op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Dit onderdeel gaat over activiteiten van de Nederlandse arbeidsinspectie op Schiphol vanwege de fysieke belasting onder het bagage/vracht-personeel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-03 arbeidsomstandigheden Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over artikel Brancheroganisatie BMK wil prijsplafond voor kinderopvang in 2025

[Gepubliceerd: 2023-05-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die de bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-01 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij voorstel wet invoering uniform wettelijk minimumuurloon

[Gepubliceerd: 2023-05-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-30 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief reactie op brief over UWV-keuring

[Gepubliceerd: 2023-06-07] Hoort bij Aanbiedingsbrief reactie op brief over UWV-keuring. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de reactie op een e-mail van een mevrouw die ziek is en zich onheus bejegend voelt door de overheid en haar advocaat.
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Invulling motie oplossingen geÔdentificeerde knelpunten samenwerking tussen de kinderopvang en het onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-26 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over ontwikkeling uurtarieven kinderopvangsector en gebruik kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-26 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief Voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket

[Gepubliceerd: 2023-04-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-21 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang verbetertraject kinderopvangtoeslag 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-19 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief conceptregelingen Wetsvoorstel toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over publicatie Staat van Gezond werk

[Gepubliceerd: 2023-05-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de PE-onderzoeksopdrachten financiering kinderopvang

[Gepubliceerd: 2023-04-25] Besluit op een verzoek om informatie over de financiering, marktwerking en mogelijke maatregelen in verband met de private equity (PE)-onderzoeksopdrachten financiering kinderopvang in 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-18 gezin en kinderen Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over arbeidsomstandigheden installateurs zonnepanelen

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-17 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over diversiteitsaspecten in pensioenbesturen

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-16 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over voortgang aanpak personeelstekort kinderopvang

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-16 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief advies Raad van State over wetsvoorstel verplichte certificering uitzendsector

[Gepubliceerd: 2023-04-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-16 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief Kamervragen (VSO) over informele Raad WSB 3 en 4 mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-16 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Memorie van antwoord wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beleidsnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-13 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's Kamerbrief over Taboe Overgang en Werk

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-13 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over initiatieven van sportduikers

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-12 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het voorgehangen ontwerpbesluit Parameters

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-12 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie tussen de Staat Nederland en de Europese Commissie over implementatie van de Europese pensioenrichtlijnen IORP en IORP II

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Besluit op een verzoek om informatie over alle gevoerde correspondentie en uitgewisselde stukken tussen de Staat Nederland en de Europese Commissie over implementatie van de Europese pensioenrichtlijnen IORP en IORP II, implementatie in de Pensioenwet en de voormalige Pensioen- en Spaarfondsenwet.
Besluit: 2023-04-12 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Jaarverslag Nederlandse Arbeidsinspectie 2022

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-11 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief gemeentenieuws SZW 2023-1

[Gepubliceerd: 2023-04-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-11 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief rapport Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt

[Gepubliceerd: 2023-04-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-10 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over kinderopvang bij boer

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-06 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op verzoek toezending Agenda Veerkracht en Weerbaarheid

[Gepubliceerd: 2023-04-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar op Woo-besluit over besluit 21 januari 2022 algemeen verbindend verklaring bepalingen Cao Arbeidsmarktfonds FCB 2022-2024

[Gepubliceerd: 2023-04-19] Beslissing op bezwaar op Woo-besluit over het besluit van 21 januari 2022 over de algemeen verbindend verklaring van bepalingen van de Cao Fonds Collectieve Belangen Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang (Cao Arbeidsmarktfonds FCB) 2022-2024 uit de periode 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022.
Besluit: 2023-04-06 arbeidsverhoudingen Documenten: 6
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over fatwa-units

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-05 integratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota naar aanleiding van verslag schriftelijk overleg uitvoeringsbrief inburgering

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-05 integratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het STAP-budget

[Gepubliceerd: 2023-04-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-05 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang uitvoering amendement financiŽle zelfredzaamheid

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-05 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over loon voor werknemers van sociale werkbedrijven

[Gepubliceerd: 2023-04-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-04 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de komst van Marokkaanse staatsimams naar Nederland

[Gepubliceerd: 2023-05-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-04 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het STAP-budget

[Gepubliceerd: 2023-04-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

3e beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het STAP-budget

[Gepubliceerd: 2023-04-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over Lessons Learned OekraÔense ontheemden Nederland

[Gepubliceerd: 2023-04-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij vragen vaste commissie SZW over asbest in verband met voorhang wijziging AVB 2005 en Bbl

[Gepubliceerd: 2023-05-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die de bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-02 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over Tijdelijk Noodfonds Energie

[Gepubliceerd: 2023-04-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-02 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deel 1 Beslisnota schorsen algemeen gebruik risicoscan UWV verblijf buiten Nederland

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief TK Stand van de uitvoering SZW juni 2023 en knelpuntenbrieven UWV, de SVB en LCR. Minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer de Stand van de uitvoering sociale zekerheid, samen met de knelpuntenbrieven van UWV, de SVB en de Landelijke CliŽntenraad (LCR). Een vergelijkbare brief met bijlagen is aan de Eerste Kamer aangeboden.
Besluit: 2023-03-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over gevolg van hogere instroom van jonge pensioendeelnemers voor opbouwpercentage

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over gevolg van hogere instroom van jonge pensioendeelnemers voor opbouwpercentage (PDF | 3 pagina's | 2,2 MB)
Besluit: 2023-03-29 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Kamervragen over uitbuiting internationale studenten Groningse Horeca

[Gepubliceerd: 2023-04-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-29 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over motie STAP-regeling ook voor op arbeidsmarkt actieve AOW'ers

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over motie STAP-regeling ook voor op arbeidsmarkt actieve AOW'ers (PDF | 1 pagina | 709 kB)
Besluit: 2023-03-29 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over ongewenste 2e nationaliteit en reactie op SCP-publicatie

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-29 migratie en integratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voorhang Regeling ontwikkeladvies STAP 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief voorhang Regeling ontwikkeladvies STAP 2023 (PDF | 3 pagina's | 2,2 MB)
Besluit: 2023-03-29 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief geannoteerde agenda Informele Raad WSBVC 3 en 4 mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-29 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over wijziging Besluit kinderopvangtoeslag 2023 i.v.m. extra indexatie maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief over wijziging Besluit kinderopvangtoeslag 2023 i.v.m. extra indexatie maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag (PDF | 7 pagina's | 7,0 MB)
Besluit: 2023-03-28 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over effect samenloop van regelingen op toeslagen alleenverdieners

[Gepubliceerd: 2023-03-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over effect samenloop van regelingen op toeslagen alleenverdieners (PDF | 3 pagina's | 178 kB)
Besluit: 2023-03-27 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij aanbiedingsbrief Gemeentenieuws van SZW 2023-2

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over sociale zekerheid in crisistijd

[Gepubliceerd: 2023-05-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-27 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij aanbiedingsbrief Gemeentenieuws van SZW 2023-2

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de toenemende kinderarmoede

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-26 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de ondergrensindicatie bij Wet sociale werkvoorziening (Wsw-)werknemers

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-25 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanbiedingsbrief bij beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over reactie op brief LOSR over samenloop regelingen en effect op toeslagen

[Gepubliceerd: 2023-03-27] Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer de beslisnota behorend bij de antwoorden op Kamervragen van het lid Maatoug (GroenLinks) over 'Reactie op brief Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) over samenloop regelingen en effect op toeslagen'. Aanbiedingsbrief bij beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over reactie op brief LOSR over samenloop regelingen en effect op toeslagen (PDF | 1 pagina | 52 kB)
Besluit: 2023-03-23 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van verslag Wetswijziging kinderopvangtoeslag OekraÔense ontheemden

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-23 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over beleidsreactie Eindrapport bestandsopname kwaliteit kinderopvang Caribisch Nederland

[Gepubliceerd: 2023-04-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief over beleidsreactie Eindrapport bestandsopname kwaliteit kinderopvang Caribisch Nederland (PDF | 8 pagina's | 6,5 MB)
Besluit: 2023-03-23 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-22 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota minister Van Gennip bij aanbiedingsbrief Kamervragen over financiŽle situatie gezinnen

[Gepubliceerd: 2023-04-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-21 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief memorie van antwoord wetsvoorstel toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2023-03-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief memorie van antwoord wetsvoorstel toekomst pensioenen (PDF | 4 pagina's | 244 kB)
Besluit: 2023-03-21 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief medezeggenschap in de publieke sector

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Hoort bij Kamerbrief medezeggenschap in de publieke sector. Minister Van Gennip (SZW) reageert op een aantal moties van de Tweede Kamer over medezeggenschap in de zorg, het onderwijs en bij de politie. Ook gaat de minister in op de betrokkenheid van de medezeggenschap bij een veilige werkomgeving.
Besluit: 2023-03-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota minister Schouten bij Aanbiedingsbrief Kamervragen over financiŽle situatie gezinnen

[Gepubliceerd: 2023-04-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-21 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over toezicht en handhaving kinderopvang

[Gepubliceerd: 2023-04-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief over toezicht en handhaving kinderopvang (PDF | 19 pagina's | 12,9 MB)
Besluit: 2023-03-21 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over verzamelwet SZW 2024

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Hoort bij Kamerbrief over wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2024 en anticiperen op wijzigingen IOAW/IOAZ. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie) informeert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2024 en op wijzigingen IOAW/IOAZ.
Besluit: 2023-03-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over ontvangen brief betreffende Voortgang werken met en als zelfstandige(n)

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen (VSO) over ontvangen brief betreffende Voortgang werken met en als zelfstandige(n). Minister Van Gennip (SZW) en staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) bieden de antwoorden aan op vragen over een brief betreffende de Voortgang werken met en als zelfstandige(n) van 16 december 2022. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-03-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsreactie op 4 rapporten Nationale ombudsman

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Hoort bij Kamerbrief met kabinetsreactie op 4 rapporten Nationale ombudsman. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer de kabinetsreactie op 4 rapporten van de Nationale ombudsman over omstandigheden waarin specifieke groepen (statushouders, jongeren met een beperking en jongeren in de bijstand) bestaansonzekerheid ervaren.
Besluit: 2023-03-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toekenning middelen ESF+ voor voedselhulp (2021-2027)

[Gepubliceerd: 2023-03-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over toekenning middelen ESF+ voor voedselhulp (2021-2027) (PDF | 3 pagina's | 1,9 MB)
Besluit: 2023-03-20 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Tijdelijk Noodfonds Energie in relatie tot zelfstandige ondernemers

[Gepubliceerd: 2023-03-27] Besluit op een verzoek om informatie over het Tijdelijk Noodfonds Energie in relatie tot zelfstandige ondernemers opgesteld of gemuteerd sinds 1 januari 2022 tot en met 7 februari 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-20 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over ontslagen PostNL

[Gepubliceerd: 2023-04-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-19 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij Kamerbrief over diverse onderzoeken werknemersverzekeringen en de hybride markt

[Gepubliceerd: 2023-05-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-14 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over de LSI-verslagen

[Gepubliceerd: 2023-03-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-14 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij verslag formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 13 maart 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-14 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over brief over effect van armoede op ziekte

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-14 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief conceptbesluiten wetsvoorstel toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2023-03-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief conceptbesluiten wetsvoorstel toekomst pensioenen (PDF | 1 pagina | 572 kB)
Besluit: 2023-03-14 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over keuringen chemiebedrijf te Zaltbommel

[Gepubliceerd: 2023-03-27] Besluit op een verzoek om informatie over de keuringen van de (oude) reactoren en procesinstallaties en de aangekoppelde installaties bij BRZO-bedrijf Sachem Europe B.V. te Zaltbommel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-14 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij antwoorden over beŽindigen overgangsrecht Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

[Gepubliceerd: 2023-03-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Dit is de beslisnota voor minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen). Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij antwoorden over beŽindigen overgangsrecht Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)
Besluit: 2023-03-13 ouderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbieding antwoorden over beŽindigen overgangsrecht Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

[Gepubliceerd: 2023-03-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Dit is de beslisnota voor minister Van Gennip (SZW). Beslisnota bij aanbieding antwoorden over beŽindigen overgangsrecht Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (PDF | 2 pagina's | 1,6 MB)
Besluit: 2023-03-13 ouderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over reactie middeninkomens en hoge energiekosten

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-12 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over tussenrapportage handhaving Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-03-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over tussenrapportage handhaving Schiphol (PDF | 3 pagina's | 2,1 MB)
Besluit: 2023-03-08 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over belastingregels vrijwilligersvergoeding

[Gepubliceerd: 2023-03-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over belastingregels vrijwilligersvergoeding (PDF | 2 pagina's | 1,9 MB)
Besluit: 2023-03-07 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoord op Kamervraag over stand van zaken NOW 2022

[Gepubliceerd: 2023-03-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoord op Kamervraag over stand van zaken NOW 2022 (PDF | 1 pagina | 683 kB)
Besluit: 2023-03-05 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aanvraag tot verplichtstelling van deelneming in Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie

[Gepubliceerd: 2023-03-06] Besluit op een verzoek om informatie over de aanvraag tot verplichtstelling van de deelneming in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie bij verscheidene besluiten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-03 arbeidsverhoudingen Documenten: 3
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Monitorrapportage Wajong 2022

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-02 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Startnota wetstraject dubbele kinderbijslag intensieve zorg

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Hoort bij Nader rapport over voorstel wijziging van de Wet langdurige zorg en de Algemene Kinderbijslagwet. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Koning een nader rapport over het voorstel tot wijziging van de Wet langdurige zorg en de Algemene Kinderbijslagwet door de invoering van ambtshalve toekenning en toekenning met terugwerkende kracht van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg.
Besluit: 2023-03-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota minister Schouten bij Kamervragen over vakbonden zoeken nieuwe varianten opbouw vroegpensioen

[Gepubliceerd: 2023-03-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota minister Schouten bij Kamervragen over vakbonden zoeken nieuwe varianten opbouw vroegpensioen (PDF | 2 pagina's | 1,0 MB)
Besluit: 2023-03-01 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota minister Van Gennip bij Kamervragen over vakbonden zoeken nieuwe varianten opbouw vroegpensioen

[Gepubliceerd: 2023-03-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota minister Van Gennip bij Kamervragen over vakbonden zoeken nieuwe varianten opbouw vroegpensioen (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)
Besluit: 2023-03-01 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over chemiebedrijf te Zaltbommel

[Gepubliceerd: 2023-03-24] Besluit op een verzoek om informatie over BRZO-bedrijf Sachem Europe B.V. te Zaltbommel. Het verzoek is op 25 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-01 arbeidsomstandigheden Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over beloning van 14 euro bij uitbesteding gemeenten

[Gepubliceerd: 2023-07-10] Hoort bij Kamerbrief over beloning van 14 euro bij uitbesteding gemeenten. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over een onderzoek naar aanleiding van een motie over op welke manier gemeenten een beloning van 14 euro bruto per uur voor medewerkers als voorwaarde kunnen stellen bij aanbestedingen, en wat de eventuele kosten voor gemeenten hierbij zijn. Het Tweede Kamerlid Kathmann (PvdA) heeft de motie ingediend.
Besluit: 2023-02-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Leefvormen in de AOW

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Hoort bij Kamerbrief over Leefvormen in de AOW. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over het tijdpad van besluitvorming op het dossier leefvormen in de AOW.
Besluit: 2023-02-28 ouderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief nota n.a.v. het verslag bij wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet

[Gepubliceerd: 2023-04-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-27 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over berichten Maak regels arbeidsmigratie snel strenger en Duitse burgemeesters niet blij met arbeidsmigranten

[Gepubliceerd: 2023-03-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over berichten Maak regels arbeidsmigratie snel strenger en Duitse burgemeesters niet blij met arbeidsmigranten (PDF | 2 pagina's | 1,1 MB)
Besluit: 2023-02-25 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over rapport Kansen op de arbeidsmarkt: de regionale werkgeversservicepunten aan zet

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-22 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek representativiteitsgegevens cao Bouw & Infra

[Gepubliceerd: 2023-03-10] Besluit op een verzoek om informatie waaruit blijkt dat voorafgaand aan de algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) Bouw & Infra en BTER, en aan de totstandkoming van de verplichtstellingsbeschikking en wijzigingen daarin, steeds sprake was van voldoende representativiteit. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit en lijst van documenten (PDF | 7 pagina's | 192 kB) Openbaar gemaakte documenten (PDF | 38 pagina's | 10,6 MB)
Besluit: 2023-02-22 arbeidsverhoudingen Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over voorgestelde keuze- en shoprecht gepensioneerden

[Gepubliceerd: 2023-02-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over voorgestelde keuze- en shoprecht gepensioneerden (PDF | 2 pagina's | 1,8 MB)
Besluit: 2023-02-21 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op bezwaar tegen definitieve berekening NOW 1

[Gepubliceerd: 2023-03-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief reactie op bezwaar tegen definitieve berekening NOW 1 (PDF | 1 pagina | 713 kB)
Besluit: 2023-02-20 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Kamervragen over instelling Maatschappelijk Impact Team (MIT)

[Gepubliceerd: 2023-02-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Kamervragen over instelling Maatschappelijk Impact Team (MIT) (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)
Besluit: 2023-02-19 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over bericht Kennis in kinderopvang schiet te kort

[Gepubliceerd: 2023-02-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over bericht Kennis in kinderopvang schiet te kort (PDF | 1 pagina | 585 kB)
Besluit: 2023-02-19 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij verzamelbrief inburgering

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Besluit tot wijziging parameters

[Gepubliceerd: 2023-02-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over Besluit tot wijziging parameters (PDF | 2 pagina's | 1,7 MB)
Besluit: 2023-02-19 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief antwoorden op vragen over Aanpak Geldzorgen, Armoede, Schulden 2022-2025

[Gepubliceerd: 2023-04-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-16 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aanpassen maximaal uurtarief kinderopvangtoeslag in systemen Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2023-02-16] Besluit op een verzoek om informatie over de mogelijkheid om het maximaal uurtarief voor de kinderopvangtoeslag aan te passen in de systemen van Belastingdienst en waarom het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) tot de conclusie is gekomen dat de systemen niet kunnen worden aangepast. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-16 gezin en kinderen Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief met Kabinetsreactie op IBO Vereenvoudiging sociale zekerheid

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Hoort bij Kamerbrief met Kabinetsreactie op IBO Vereenvoudiging sociale zekerheid. Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) Vereenvoudiging sociale zekerheid. De ministers informeren de Kamer over hoe ze met de resultaten van het IBO om willen gaan, zodat vereenvoudiging kan bijdragen aan een sociale zekerheid, die beter past bij wat mensen nodig hebben.
Besluit: 2023-02-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij kabinetsreactie op onderzoek Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt

[Gepubliceerd: 2023-07-17] Hoort bij Kamerbrief met kabinetsreactie op onderzoek Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de reactie van het kabinet op het onderzoek Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt.
Besluit: 2023-02-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over voortgangsrapportage herziening financieringsstelsel kinderopvang

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-15 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij vierde editie monitor AOW-leeftijdsverhoging

[Gepubliceerd: 2023-03-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij vierde editie monitor AOW-leeftijdsverhoging (PDF | 2 pagina's | 1,5 MB)
Besluit: 2023-02-15 ouderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Lessons learned OekraÔense ontheemden in NL

[Gepubliceerd: 2023-02-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief Lessons learned OekraÔense ontheemden in NL (PDF | 2 pagina's | 1,1 MB)
Besluit: 2023-02-14 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie met Arva Specerijen

[Gepubliceerd: 2023-03-13] Besluit op een verzoek om informatie over alle rapporten en onderzoeken naar en communicatie met Arva Specerijen uit de periode van 10 september 2019 tot en met 19 oktober 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-14 arbeidsomstandigheden Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over arbeidsomstandigheden flitsbezorgers

[Gepubliceerd: 2023-03-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over arbeidsomstandigheden flitsbezorgers (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)
Besluit: 2023-02-13 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over instellingsbesluit en benoemings- en vergoedingenbesluit Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland

[Gepubliceerd: 2023-02-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over instellingsbesluit en benoemings- en vergoedingenbesluit Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland (PDF | 2 pagina's | 1,1 MB)
Besluit: 2023-02-13 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief geannoteerde agenda Formele Raad WSB

[Gepubliceerd: 2023-02-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief geannoteerde agenda Formele Raad WSB (PDF | 2 pagina's | 1,5 MB)
Besluit: 2023-02-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over cijfers TNO-rapport 'Energiearmoede in Nederland 2022'

[Gepubliceerd: 2023-02-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over cijfers TNO-rapport 'Energiearmoede in Nederland 2022' (PDF | 2 pagina's | 1,1 MB)
Besluit: 2023-02-09 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over het bericht Telefoonlijnen roodgloeiend bij uitkerende instanties over tegenvallende AOW-uitkering

[Gepubliceerd: 2023-02-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over het bericht Telefoonlijnen roodgloeiend bij uitkerende instanties over tegenvallende AOW-uitkering (PDF | 2 pagina's | 991 kB)
Besluit: 2023-02-08 ouderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota over Lancering Tijdelijk Noodfonds Energie

[Gepubliceerd: 2023-02-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota over Lancering Tijdelijk Noodfonds Energie (PDF | 2 pagina's | 1,5 MB)
Besluit: 2023-02-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoek Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

[Gepubliceerd: 2023-03-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoek Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)
Besluit: 2023-02-07 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitkomsten onderzoek banenafspraak bij overheidswerkgevers

[Gepubliceerd: 2023-02-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over uitkomsten onderzoek banenafspraak bij overheidswerkgevers (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)
Besluit: 2023-02-07 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Agenda Veerkrachtige en Weerbare Samenleving

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Hoort bij Kamerbrief over Agenda Veerkrachtige en Weerbare Samenleving. Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de Agenda Veerkrachtige en Weerbare Samenleving (2023-2025) aan. De minister beschrijft het belang van het versterken van veerkracht en weerbaarheid, het doel en de activiteiten van de Agenda en de samenhang met al bestaande programmas binnen haar ministerie en andere departementen.
Besluit: 2023-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over het spoedig uitkeren van de energietoeslag 2023

[Gepubliceerd: 2023-02-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over het spoedig uitkeren van de energietoeslag 2023 (PDF | 2 pagina's | 826 kB)
Besluit: 2023-02-05 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek interdepartementale inventarisatie bevolking 2050

[Gepubliceerd: 2023-02-07] Besluit op een verzoek om de stukken die horen bij de 'interdepartementale inventarisatie van de huidige en toekomstige beleidsinhoudelijke opgaven' zoals benoemd op pagina 2 in de Kamerbrief met referentienummer 2022-0000148447 van 6 juli 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-31 onbekend thema Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek cao Reisbranche

[Gepubliceerd: 2023-02-28] Besluit op een verzoek om informatie over de representativiteitstoets cao voor de Reisbranche en cao Private Aanvulling WW en WGA-sector Dienstverlening-niet (semi) publiek domein, sector 4-no. 02. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-31 arbeidsverhoudingen Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek beslisnota bij Kamerbrief overslaan januari-aanvraagtijdvak STAP-regeling

[Gepubliceerd: 2023-01-25] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de gelakte passage in de openbaar gemaakte beslisnota bij de Kamerbrief over het overslaan van het januari-aanvraagtijdvak van de STAP-regeling. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inspectiebezoek bij KMT Ter Apel BV vanwege blootstelling van medewerkers aan lood

[Gepubliceerd: 2023-01-25] Besluit op een verzoek om informatie over inspectiebezoek bij KMT Ter Apel BV vanwege blootstelling van medewerkers aan lood. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-25 arbeidsomstandigheden Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over cao in de reisbranche

[Gepubliceerd: 2023-02-07] Besluit op een verzoek om informatie over 'openbaarmaking van de reactie van cao-partijen op de bedenkingen van Booking.com in het kader van het verzoek tot algemeen verbindendverklaring van de cao in de Reisbranche'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-20 arbeidsverhoudingen Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-01-16] Deelbesluit 2 op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-16 Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol

[Gepubliceerd: 2022-12-23] Deelbesluit 1 op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-23 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-01-13] Besluit op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-23 natuur en milieu Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering moties indexatie-AMvB en vrijstellingsregeling

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering moties indexatie-AMvB en vrijstellingsregeling (PDF | 2 pagina's | 1,0 MB)
Besluit: 2022-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief technische wijziging Remigratiebesluit

[Gepubliceerd: 2023-01-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief technische wijziging Remigratiebesluit (PDF | 1 pagina | 645 kB)
Besluit: 2022-12-20 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over DNB scenario's Commissie Parameters voor de Wet Toekomst Pensioenen

[Gepubliceerd: 2022-12-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over DNB scenario's Commissie Parameters voor de Wet Toekomst Pensioenen (PDF | 1 pagina | 105 kB)
Besluit: 2022-12-20 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek informatie verhoging sociale uitkeringen versus ijkpunt sociaal minimum

[Gepubliceerd: 2023-01-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek informatie verhoging sociale uitkeringen versus ijkpunt sociaal minimum (PDF | 2 pagina's | 1,0 MB)
Besluit: 2022-12-19 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij Kamerbrief extra verhoging uurprijzen kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2023-01-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 2 bij Kamerbrief extra verhoging uurprijzen kinderopvangtoeslag (PDF | 4 pagina's | 3,0 MB)
Besluit: 2022-12-19 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over cao Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer

[Gepubliceerd: 2022-12-19] Besluit op een verzoek om informatie over de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen. Waaronder de begroting en controleverklaring van de betrokken verenigingen die verstrekkingen uit het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds hebben ontvangen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over algemeenverbindendverklaring cao Zorgvervoer en Taxi 2022

[Gepubliceerd: 2023-02-09] Besluit op een verzoek om informatie over de algemeenverbindendverklaring van de cao Zorgvervoer en Taxi 2022, de voorbereiding en de vaststelling van het AVV-besluit. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-19 openbaar vervoer Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verwacht advies Stichting van de Arbeid over aanvullende pensioenmaatregelen zelfstandigen

[Gepubliceerd: 2022-12-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over verwacht advies Stichting van de Arbeid over aanvullende pensioenmaatregelen zelfstandigen (PDF | 2 pagina's | 85 kB)
Besluit: 2022-12-18 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over kosten afschaffing doorsneesystematiek

[Gepubliceerd: 2022-12-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over kosten afschaffing doorsneesystematiek (PDF | 1 pagina | 92 kB)
Besluit: 2022-12-18 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Gemeentenieuws SZW 2022-7

[Gepubliceerd: 2022-12-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Gemeentenieuws SZW 2022-7 (PDF | 4 pagina's | 2,0 MB)
Besluit: 2022-12-15 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over berichten Studenten met STAP-budget niet tevreden over commerciŽle opleiders

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over berichten Studenten met STAP-budget niet tevreden over commerciŽle opleiders (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)
Besluit: 2022-12-15 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met onderbouwing spoedbehandeling Verzamelwet SZW 2023

[Gepubliceerd: 2022-12-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met onderbouwing spoedbehandeling Verzamelwet SZW 2023 (PDF | 4 pagina's | 2,2 MB)
Besluit: 2022-12-15 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over berichtgeving pakketjes en Brabantse dorp Riel

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over berichtgeving pakketjes en Brabantse dorp Riel (PDF | 1 pagina | 835 kB)
Besluit: 2022-12-15 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Vervolgbesluit op Woo-verzoek over besluit 21 januari 2022 algemeen verbindend verklaring bepalingen Cao Fonds Collectieve Belangen Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang 2022-2024

[Gepubliceerd: 2022-12-15] Besluit op een verzoek om informatie over vervolgbesluit op Woo-verzoek over besluit 21 januari 2022 over algemeen verbindend verklaring bepalingen Cao Fonds Collectieve Belangen Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang 2022-2024. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief over reactie op motie maximum uurprijzen tijdens debat over Najaarsnota 2022

[Gepubliceerd: 2022-12-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota Kamerbrief over reactie op motie maximum uurprijzen tijdens debat over Najaarsnota 2022 (PDF | 1 pagina | 578 kB)
Besluit: 2022-12-14 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij antwoorden over aanpak geldzorgen, armoede en schulden

[Gepubliceerd: 2022-12-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij antwoorden over aanpak geldzorgen, armoede en schulden (PDF | 2 pagina's | 843 kB)
Besluit: 2022-12-14 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt

[Gepubliceerd: 2022-12-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over bericht Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt (PDF | 1 pagina | 615 kB)
Besluit: 2022-12-14 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij rapportage over arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling

[Gepubliceerd: 2023-01-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij rapportage over arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling (PDF | 2 pagina's | 970 kB)
Besluit: 2022-12-14 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Inwerkingtreding Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten

[Gepubliceerd: 2022-12-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over Inwerkingtreding Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (PDF | 2 pagina's | 1,1 MB)
Besluit: 2022-12-14 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'UWV ontdekt Slowaakse fraude met Ziektewet-uitkeringen'

[Gepubliceerd: 2022-12-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'UWV ontdekt Slowaakse fraude met Ziektewet-uitkeringen' (PDF | 5 pagina's | 2,5 MB)
Besluit: 2022-12-12 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toegang tot de gezondheidszorg voor arbeidsmigranten

[Gepubliceerd: 2022-12-12] Ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben met Zorgverzekeraars Nederland een zorgconvenant afgesloten om samen met werkgevers en zorgverleners de toegang voor arbeidsmigranten tot zorg te verbeteren.
Besluit: 2022-12-12 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over algoritmes van LSI-projecten

[Gepubliceerd: 2022-12-12] Deelbesluit op onderdeel 1 van een verzoek om informatie over welke algoritmes bij LSI-projecten als Wijkgerichte Aanpak en de Flexibele Inzet Controlecapaciteit in gebruik zijn, hoe zij worden toegepast en welk doel zij dienen. Het verzoek is op 5 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-12 Documenten: 8
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen 2e suppletoire begroting 2022 SZW

[Gepubliceerd: 2022-12-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen 2e suppletoire begroting 2022 SZW (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)
Besluit: 2022-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsmatige mutaties begroting SZW 2022

[Gepubliceerd: 2022-12-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsmatige mutaties begroting SZW 2022 (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)
Besluit: 2022-12-11 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Aanbiedingsbrief nota van wijziging Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Aanbiedingsbrief nota van wijziging Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie (PDF | 7 pagina's | 5,2 MB)
Besluit: 2022-12-11 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's SZW bij Voortgangsbrief over werken met en als zelfstandige(n)

[Gepubliceerd: 2022-12-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's SZW bij Voortgangsbrief over werken met en als zelfstandige(n) (PDF | 25 pagina's | 12,7 MB)
Besluit: 2022-12-09 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang psychosociale arbeidsbelasting

[Gepubliceerd: 2023-01-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang psychosociale arbeidsbelasting (PDF | 3 pagina's | 1,8 MB)
Besluit: 2022-12-08 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over 4e nota van wijziging bij wetsvoorstel toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2022-12-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over 4e nota van wijziging bij wetsvoorstel toekomst pensioenen (PDF | 2 pagina's | 1,0 MB)
Besluit: 2022-12-08 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij Kamerbrief met beleidsreactie over rapport Spiegel Bestaanszekerheid 2022

[Gepubliceerd: 2023-02-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 1 bij Kamerbrief met beleidsreactie over rapport Spiegel Bestaanszekerheid 2022 (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)
Besluit: 2022-12-08 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over compensatie in 2023 voor gestegen kosten kinderopvang

[Gepubliceerd: 2023-01-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over compensatie in 2023 voor gestegen kosten kinderopvang (PDF | 2 pagina's | 99 kB)
Besluit: 2022-12-07 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Stand van de uitvoering SZW 2022

[Gepubliceerd: 2023-01-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over Stand van de uitvoering SZW 2022 (PDF | 5 pagina's | 3,1 MB)
Besluit: 2022-12-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de prudent person principle en het beleggen met geleend geld in de Wet toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2022-12-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de prudent person principle en het beleggen met geleend geld in de Wet toekomst pensioenen (PDF | 1 pagina | 688 kB)
Besluit: 2022-12-07 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over invoering werkwijze gedifferentieerde aanpak ongevalsonderzoek NLA

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over invoering werkwijze gedifferentieerde aanpak ongevalsonderzoek NLA (PDF | 2 pagina's | 1,6 MB)
Besluit: 2022-12-07 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij ontwerpbesluit tot uitvoering van de Wet invoering minimumuurloon

[Gepubliceerd: 2023-01-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij ontwerpbesluit tot uitvoering van de Wet invoering minimumuurloon (PDF | 6 pagina's | 4,6 MB)
Besluit: 2022-12-06 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota's Inkomensondersteuning AOW - minister Van Gennip

[Gepubliceerd: 2022-12-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's Inkomensondersteuning AOW - minister Van Gennip (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)
Besluit: 2022-12-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief stand van zaken implementatie taaleis Nederlands

[Gepubliceerd: 2023-02-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief stand van zaken implementatie taaleis Nederlands (PDF | 13 pagina's | 7,0 MB)
Besluit: 2022-12-04 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's Inkomensondersteuning AOW - minister Schouten

[Gepubliceerd: 2022-12-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's Inkomensondersteuning AOW - minister Schouten (PDF | 2 pagina's | 1,4 kB)
Besluit: 2022-12-04 ouderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over NOW voor failliete bedrijven

[Gepubliceerd: 2022-12-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over NOW voor failliete bedrijven (PDF | 2 pagina's | 1,5 MB)
Besluit: 2022-12-04 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over overslaan januaritijdvak STAP-regeling

[Gepubliceerd: 2022-12-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief over overslaan januaritijdvak STAP-regeling (PDF | 7 pagina's | 1,5 MB)
Besluit: 2022-12-01 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek 3 zorginstellingen

[Gepubliceerd: 2022-12-01] Besluit op een verzoek om informatie over welke bedragen er aan subsidies van het ministerie van SZW zijn ontvangen door 3 zorginstellingen over het jaar 2020 en/of 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-01 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over subsidieaanvragen ondernemingen Hessing B.V.

[Gepubliceerd: 2022-11-30] Besluit op een verzoek om informatie over subsidieaanvragen uit de periode 1 januari 2014 tot en met 25 juli 2022 van Hessing B.V., Hessing Zwaagdijk, Hessing Innovations, Hessing Helmond, Hessing Logistiek, Hessing Uden, Hessing Vastgoed en Hessing Innovations. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij Aanbiedingsbrief 4e Nota van wijziging voorstel Verzamelwet SZW 2023

[Gepubliceerd: 2022-12-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 1 bij Aanbiedingsbrief 4e Nota van wijziging voorstel Verzamelwet SZW 2023 (PDF | 4 pagina's | 3,4 MB)
Besluit: 2022-11-29 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over STAP-regeling

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over STAP-regeling (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)
Besluit: 2022-11-28 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Advies Commissie Parameters 2022

[Gepubliceerd: 2022-12-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief Advies Commissie Parameters 2022 (PDF | 3 pagina's | 153 kB)
Besluit: 2022-11-28 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over STAP-subsidieregeling blijkt funest voor kleine opleider

[Gepubliceerd: 2022-12-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over STAP-subsidieregeling blijkt funest voor kleine opleider (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)
Besluit: 2022-11-28 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitspraak rechtbank voorschotten eigenrisicodragende werkgevers

[Gepubliceerd: 2022-12-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over uitspraak rechtbank voorschotten eigenrisicodragende werkgevers (PDF | 2 pagina's | 1,4 MB)
Besluit: 2022-11-28 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek over Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO)

[Gepubliceerd: 2022-11-28] Besluit op een herzieningsverzoek om informatie over het Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO). Het herzieningsverzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken Participatiewet in balans

[Gepubliceerd: 2022-11-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken Participatiewet in balans (PDF | 2 pagina's | 906 kB)
Besluit: 2022-11-27 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over begroting SZW 2023

[Gepubliceerd: 2022-11-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over begroting SZW 2023 (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)
Besluit: 2022-11-27 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over cijfers van regering en cijfers van Rode Kruis

[Gepubliceerd: 2022-11-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over cijfers van regering en cijfers van Rode Kruis (PDF | 1 pagina | 744 kB)
Besluit: 2022-11-24 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Implementatieplan Aanpak geldzorgen, armoede en schulden

[Gepubliceerd: 2022-11-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over Implementatieplan Aanpak geldzorgen, armoede en schulden (PDF | 2 pagina's | 717 kB)
Besluit: 2022-11-24 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief 1e voortgangsrapportage MDIEU

[Gepubliceerd: 2022-11-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief 1e voortgangsrapportage MDIEU (PDF | 3 pagina's | 2,3 MB)
Besluit: 2022-11-20 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over STAP-budget

[Gepubliceerd: 2022-11-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief over STAP-budget (PDF | 4 pagina's | 3,3 MB)
Besluit: 2022-11-18 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's FinanciŽn bij Voortgangsbrief over werken met en als zelfstandige(n)

[Gepubliceerd: 2022-12-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's FinanciŽn bij Voortgangsbrief over werken met en als zelfstandige(n) (PDF | 49 pagina's | 20,7 MB)
Besluit: 2022-11-17 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij advies Landsadvocaat over tegemoetkoming Surinaamse Nederlanders met onvolledige AOW-opbouw

[Gepubliceerd: 2022-11-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij advies Landsadvocaat over tegemoetkoming Surinaamse Nederlanders met onvolledige AOW-opbouw (PDF | 1 pagina | 624 kB)
Besluit: 2022-11-17 ouderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op burgerbrief over beslagvrije voet

[Gepubliceerd: 2022-12-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op burgerbrief over beslagvrije voet (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)
Besluit: 2022-11-17 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief uitvoering motie verbetering positie werknemers vleessector

[Gepubliceerd: 2022-11-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief uitvoering motie verbetering positie werknemers vleessector (PDF | 3 pagina's | 2,1 MB)
Besluit: 2022-11-17 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over besluit 21 januari 2022 over algemeen verbindend verklaring bepalingen Cao Fonds Collectieve Belangen Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang 2022-2024

[Gepubliceerd: 2022-11-17] Besluit op Woo-verzoek over besluit 21 januari 2022 over algemeen verbindend verklaring bepalingen Cao Fonds Collectieve Belangen Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang 2022-2024
Besluit: 2022-11-17 Documenten: 7
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op moties over statushouders en werk

[Gepubliceerd: 2022-11-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op moties over statushouders en werk (PDF | 2 pagina's | 1,7 MB)
Besluit: 2022-11-16 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij brief om verzoek spoedige behandeling wetsvoorstel Breed Offensief

[Gepubliceerd: 2022-11-17] Beslisnota bij brief om verzoek spoedige behandeling wetsvoorstel Breed Offensief (PDF | 1 pagina | 587 kB)
Besluit: 2022-11-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over Stand van de uitvoering SZW december 2022

[Gepubliceerd: 2023-01-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief over Stand van de uitvoering SZW december 2022 (PDF | 23 pagina's | 16,0 MB)
Besluit: 2022-11-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over getuigenverklaringen in specifieke zaak

[Gepubliceerd: 2022-11-16] Besluit op een verzoek om informatie over getuigenverklaringen in een specifieke zaak. Het verzoek is op 10 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 16 november 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-11-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over artikel 'Tien jaar stilstand reden recordkrapte'

[Gepubliceerd: 2022-12-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over artikel 'Tien jaar stilstand reden recordkrapte' (PDF | 4 pagina's | 2,4 MB)
Besluit: 2022-11-15 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij definitieve Kamerbrief vervallen regeling Aziatische horeca

[Gepubliceerd: 2022-11-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij definitieve Kamerbrief vervallen regeling Aziatische horeca (PDF | 1 pagina | 504 kB)
Besluit: 2022-11-15 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij instellings- en benoemingsbesluit Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel

[Gepubliceerd: 2022-11-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij instellings- en benoemingsbesluit Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)
Besluit: 2022-11-15 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek arbeidsomstandigheden ICL Gaskets & Insulation

[Gepubliceerd: 2022-11-15] Besluit op een verzoek om informatie over onderzoeken naar de arbeidsomstandigheden bij ICL Gaskets & Insulation B.V. in de periode 1 juni 2015 tot en met 31 december 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over Meerjarenplan 2023-2026 en jaarplan 2023 NLA

[Gepubliceerd: 2022-11-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief over Meerjarenplan 2023-2026 en jaarplan 2023 NLA (PDF | 3 pagina's | 2,4 MB)
Besluit: 2022-11-14 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Reactie motie Palland en Ceder over verdere vereenvoudiging van de methode voor loonwaardebepaling in het kader van de Participatiewet

[Gepubliceerd: 2022-11-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief Reactie motie Palland en Ceder over verdere vereenvoudiging van de methode voor loonwaardebepaling in het kader van de Participatiewet (PDF | 2 pagina's | 1,1 MB)
Besluit: 2022-11-14 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over update maatregelen loondoorbetaling bij ziekte

[Gepubliceerd: 2022-11-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over update maatregelen loondoorbetaling bij ziekte (PDF | 5 pagina's | 3,8 MB)
Besluit: 2022-11-14 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over tijdspad invoering verplicht certificeringsstelsel voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

[Gepubliceerd: 2022-11-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over tijdspad invoering verplicht certificeringsstelsel voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (PDF | 5 pagina's | 3,3 MB)
Besluit: 2022-11-13 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief stand van zaken toezeggingen minister Schouten aan Eerste Kamer

[Gepubliceerd: 2022-11-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief stand van zaken toezeggingen minister Schouten aan Eerste Kamer (PDF | 1 pagina | 556 kB)
Besluit: 2022-11-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over implementatieplan aanpak geldzorgen armoede en schulden

[Gepubliceerd: 2022-11-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over implementatieplan aanpak geldzorgen armoede en schulden (PDF | 2 pagina's | 865 kB)
Besluit: 2022-11-13 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over informatie van werking LIBRA - LSI Integrale Brede Risicoanalyse

[Gepubliceerd: 2022-11-11] Deelbesluit op onderdeel 3 op een verzoek om informatie over Libra: documenten over de werking van LIBRA (LSI Integrale Brede Risicoanalyse). Hieronder vallen kaarten die voor dit model zijn gemaakt en documenten over mogelijke risicos op gebied van privacy en vooringenomenheid (bias en discriminatie). Bijvoorbeeld juridische adviezen en documenten over indicatoren en werking van het systeem. Daarbij de programmeercode van het systeem zelf, codeboeken en eventuele trainingsdata. Het verzoek is op 5 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 11 november 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-11-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over wetsvoorstel Energietoeslag en positie van studenten

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Kamerbrief over wetsvoorstel Energietoeslag en positie van studenten. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft de Tweede Kamer een toelichting bij het wetsvoorstel Energietoeslag en positie van studenten.
Besluit: 2022-11-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij Verslag Formele Raad WSB 8 december

[Gepubliceerd: 2022-12-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij Verslag Formele Raad WSB 8 december (PDF | 17 pagina's | 10,5 MB)
Besluit: 2022-11-10 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over scenarioset berekeningen De Nederlandsche Bank (DNB)

[Gepubliceerd: 2022-11-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over scenarioset berekeningen De Nederlandsche Bank (DNB) (PDF | 1 pagina | 530 kB)
Besluit: 2022-11-10 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief verhoging AOW-leeftijd

[Gepubliceerd: 2022-11-09] Beslisnota bij Kamerbrief verhoging AOW-leeftijd (PDF | 3 pagina's | 2 MB)
Besluit: 2022-11-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang vervolg Verkenning Bevolking 2050

[Gepubliceerd: 2022-11-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief voortgang vervolg Verkenning Bevolking 2050 (PDF | 2 pagina's | 741 kB)
Besluit: 2022-11-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief vervallen regeling Aziatische horeca

[Gepubliceerd: 2022-11-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief vervallen regeling Aziatische horeca (PDF | 5 pagina's | 2,9 MB)
Besluit: 2022-11-09 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over wachtlijsten bij agrarische kinderopvang door starre regelgeving

[Gepubliceerd: 2022-12-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over wachtlijsten bij agrarische kinderopvang door starre regelgeving (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)
Besluit: 2022-11-09 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over inhuur externe arbeid in publieke sectoren

[Gepubliceerd: 2022-12-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over inhuur externe arbeid in publieke sectoren (PDF | 1 pagina | 581 kB)
Besluit: 2022-11-09 zorg en gezondheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over inkomensgrenzen eenmalige energietoeslag

[Gepubliceerd: 2022-11-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over inkomensgrenzen eenmalige energietoeslag (PDF | 1 pagina | 674 kB)
Besluit: 2022-11-08 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen wachttijd energietoeslag

[Gepubliceerd: 2022-11-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij beantwoording Kamervragen wachttijd energietoeslag (PDF | 1 pagina | 471 kB)
Besluit: 2022-11-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over Systeem Risico-indicatie (SyRI) en verband met gebruikte risicomodellen

[Gepubliceerd: 2022-11-07] Besluit op een verzoek om informatie over het Systeem Risico-indicatie (SyRI) en het verband met de hierbij gebruikte risicomodellen (bijvoorbeeld Wijkgerichte Aanpak en Ondernemingen, Adresgerelateerd) en eventuele risicos op gebied van privacy en vooringenomenheid. Het verzoek is op 5 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-07 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Aanbiedingsbrief bij beslisnotas instelling en benoeming Maatschappelijk Impact Team (MIT)

[Gepubliceerd: 2022-11-07] Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer beslisnotas aan die ten grondslag liggen aan de instelling van het MIT en de benoeming van de leden. Aanbiedingsbrief bij beslisnotas instelling en benoeming Maatschappelijk Impact Team (MIT) (PDF | 1 pagina | 52 kB)
Besluit: 2022-11-06 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over schuldhulpverlening en krijgen van baan

[Gepubliceerd: 2022-11-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over schuldhulpverlening en krijgen van baan (PDF | 1 pagina | 586 kB)
Besluit: 2022-11-06 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over beleidsreactie evaluatie Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

[Gepubliceerd: 2022-11-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief over beleidsreactie evaluatie Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) (PDF | 12 pagina's | 3,7 MB)
Besluit: 2022-11-03 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij Kamerbrief over Meerjarenplan Zelfbeschikking 2022-2025

[Gepubliceerd: 2022-11-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 2 bij Kamerbrief over Meerjarenplan Zelfbeschikking 2022-2025 (PDF | 2 pagina's | 1,6 MB)
Besluit: 2022-11-03 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over rapport Sociale minima in de knel

[Gepubliceerd: 2022-12-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over rapport Sociale minima in de knel (PDF | 2 pagina's | 993 kB)
Besluit: 2022-11-02 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aanvraag NOW

[Gepubliceerd: 2022-11-02] Besluit op een verzoek om alle dossiers, stukken, rapporten, correspondentie, aantekeningen en overige documenten over de beslissing en de beoordeling van een NOW-aanvraag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over vaststelling bedragen SZW domein Caribisch Nederland per 1 januari 2023 en Wetsvoorstel kinderopvang Caribisch Nederland.

[Gepubliceerd: 2022-11-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over vaststelling bedragen SZW domein Caribisch Nederland per 1 januari 2023 en Wetsvoorstel kinderopvang Caribisch Nederland. (PDF | 5 pagina's | 3,8 MB)
Besluit: 2022-11-01 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij de aangepaste nota van wijziging bij wetsvoorstel intensivering van het kindgebonden budget i.v.m. de koopkrachtondersteuning en het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOWers

[Gepubliceerd: 2022-11-04] Beslisnota voor minister Van Gennip (SZW). In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij de aangepaste nota van wijziging bij wetsvoorstel intensivering van het kindgebonden budget i.v.m. de koopkrachtondersteuning en het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOWers (PDF | 3 pagina's | 1,7 MB)
Besluit: 2022-11-01 ouderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op burgerbrief over energietoeslag en kwijtscheldingen

[Gepubliceerd: 2022-12-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief reactie op burgerbrief over energietoeslag en kwijtscheldingen (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)
Besluit: 2022-11-01 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen specifieke personen over COVID-19

[Gepubliceerd: 2022-11-01] Besluit op een verzoek om informatie over inkomende en uitgaande communicatie openbaar te maken tussen genoemde personen en de minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over COVID-19. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo
Besluit: 2022-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over over het artikel 'Statushouders Utrecht nemen ontslag na verkrijgen huurwoning'

[Gepubliceerd: 2022-11-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over over het artikel 'Statushouders Utrecht nemen ontslag na verkrijgen huurwoning' (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)
Besluit: 2022-10-31 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over brandbrief 40 prominenten over het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2022-11-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over brandbrief 40 prominenten over het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (PDF | 2 pagina's | 314 kB)
Besluit: 2022-10-31 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Simpel Switchen 2022

[Gepubliceerd: 2023-01-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Simpel Switchen 2022 (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)
Besluit: 2022-10-31 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij Kamerbrief over diverse onderzoeken werknemersverzekeringen en de hybride markt

[Gepubliceerd: 2023-05-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-31 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief Kamervragen SZW begroting 2023

[Gepubliceerd: 2022-11-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief Kamervragen SZW begroting 2023 (PDF | 6 pagina's | 5,1 MB)
Besluit: 2022-10-31 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Maatschappelijk Impact Team (MIT)

[Gepubliceerd: 2022-11-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Maatschappelijk Impact Team (MIT) (PDF | 1 pagina | 523 kB)
Besluit: 2022-10-30 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief aanpassing Monitor Arbeidsongevallen Nederlandse Arbeidsinspectie 2021

[Gepubliceerd: 2022-11-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief aanpassing Monitor Arbeidsongevallen Nederlandse Arbeidsinspectie 2021 (PDF | 1 pagina | 520 kB)
Besluit: 2022-10-30 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over armoede- en schuldenbeleid

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-30 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief toezeggingen wetgevingsoverleg wetsvoorstel toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2022-10-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief toezeggingen wetgevingsoverleg wetsvoorstel toekomst pensioenen (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)
Besluit: 2022-10-30 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over tussentijdse evaluatie project Decade People form African Descent en inzicht in aanbestedingsprocedure Oranjefonds

[Gepubliceerd: 2022-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over de tussentijdse evaluatie van het project Decade People form African Descent en inzicht in de aanbestedingsprocedure over het project van het Oranjefonds. Hierbij gaat het om het project dat nog niet is afgewikkeld en waarvan nog geen evaluatie is. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-28 Documenten: 7
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Covid-uitbraak fabriek in Deventer persoon 1

[Gepubliceerd: 2022-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over een Covid-uitbraak in een machinefabriek in Deventer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-28 Documenten: 7
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Covid-uitbraak fabriek in Deventer persoon 2

[Gepubliceerd: 2022-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over een Covid-uitbraak in een machinefabriek in Deventer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-28 Documenten: 7
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen specifieke personen over COVID-19

[Gepubliceerd: 2022-10-27] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen specifieke personen over COVID-19. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie SZW met gemeente Den Haag en VNG over bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

[Gepubliceerd: 2022-10-27] Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie tussen SZW en de gemeente Den Haag, en tussen SZW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief reactie op burgerbrief over dat laag minimumloon schulden veroorzaakt

[Gepubliceerd: 2022-11-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief reactie op burgerbrief over dat laag minimumloon schulden veroorzaakt (PDF | 1 pagina | 585 kB)
Besluit: 2022-10-26 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief uitvoeringstoets SVB initiatiefwetsvoorstel Wet invoering minimumuurloon

[Gepubliceerd: 2022-10-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief uitvoeringstoets SVB initiatiefwetsvoorstel Wet invoering minimumuurloon (PDF | 3 pagina's | 2,2 MB)
Besluit: 2022-10-26 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Memorie van antwoord wetsvoorstel Breed Offersief

[Gepubliceerd: 2022-11-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Memorie van antwoord wetsvoorstel Breed Offersief (PDF | 2 pagina's | 952 kB)
Besluit: 2022-10-23 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over arbeidsongeval bij Tata Steel IJmuiden

[Gepubliceerd: 2022-10-21] Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking van de brief waarbij de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) aan de werkgever van het slachtoffer heeft aangegeven dat er geen verder onderzoek zal worden verricht naar aanleiding van het arbeidsongeval dat bij Tata Steel IJmuiden heeft plaatsgevonden.
Besluit: 2022-10-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek integriteit Nederlandse Arbeidsinspectie

[Gepubliceerd: 2022-10-21] Besluit op een verzoek om documenten van de Nederlandse Arbeidsinspectie over (mogelijke) integriteitsschendingen en belangenverstrengeling door medewerkers, toezichthouders en bestuurders van de Nederlandse Arbeidsinspectie in de periode 1 januari 2018 tot en met 1 januari 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief over 3e nota van wijziging bij wetsvoorstel toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2022-10-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief over 3e nota van wijziging bij wetsvoorstel toekomst pensioenen (PDF | 3 pagina's | 2,2 MB)
Besluit: 2022-10-19 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over kinderopvang en personeelstekort

[Gepubliceerd: 2022-11-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over kinderopvang en personeelstekort (PDF | 1 pagina | 706 kB)
Besluit: 2022-10-17 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding onderzoek effectuering arbeidsrechten

[Gepubliceerd: 2022-11-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding onderzoek effectuering arbeidsrechten (PDF | 2 pagina's | 1,5 MB)
Besluit: 2022-10-17 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over 6-tal meldingen Masters HQ

[Gepubliceerd: 2022-10-17] Besluit op een verzoek om informatie over een 6-tal meldingen over Masters HQ. Het verzoek is op 30 maart 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-17 Documenten: 8
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief verslag informele Raad WSB 13-14 oktober 2022

[Gepubliceerd: 2022-10-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief verslag informele Raad WSB 13-14 oktober 2022 (PDF | 2 pagina's | 1,4 MB)
Besluit: 2022-10-16 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over nader rapport voorstel van wet tot wijziging van de Wet kinderopvang voor kinderopvangtoeslag OekraÔense ontheemden en ouders met partner buiten de EU

[Gepubliceerd: 2022-11-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief over nader rapport voorstel van wet tot wijziging van de Wet kinderopvang voor kinderopvangtoeslag OekraÔense ontheemden en ouders met partner buiten de EU (PDF | 27 pagina's | 20,9 MB)
Besluit: 2022-10-16 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over Wob-/Woo-verzoeken langer dan 6 maanden in behandeling bij SZW

[Gepubliceerd: 2022-10-14] Besluit op een verzoek aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om informatie over elk verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) of de Wet open overheid (Woo) dat op 20 juli 2022 langer dan 6 maanden bij SZW in behandeling was. Het gaat om een verzoek op basis van de Woo.
Besluit: 2022-10-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over voorhangprocedure experiment bredere inzet re-integratie instrumenten

[Gepubliceerd: 2022-11-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief over voorhangprocedure experiment bredere inzet re-integratie instrumenten (PDF | 36 pagina's | 16,8 MB)
Besluit: 2022-10-13 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met appreciatie onderzoek naar gedragsreacties bij verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-12 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over nieuwe programmering Europees Sociaal Fonds 2021 - 2027

[Gepubliceerd: 2022-10-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over nieuwe programmering Europees Sociaal Fonds 2021 - 2027 (PDF | 2 pagina's | 1,5 MB)
Besluit: 2022-10-10 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieden schoolmaaltijden in Caribisch Nederland

[Gepubliceerd: 2022-10-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieden schoolmaaltijden in Caribisch Nederland (PDF | 2 pagina's | 1,1 MB)
Besluit: 2022-10-09 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief beantwoording Kamervragen Schriftelijk Overleg Informele Raad WSB

[Gepubliceerd: 2022-10-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief beantwoording Kamervragen Schriftelijk Overleg Informele Raad WSB (PDF | 2 pagina's | 891 kB)
Besluit: 2022-10-06 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota rechterlijke uitspraak: Gemeente Nijmegen mag student niet uitsluiten van eenmalige energietoeslag

[Gepubliceerd: 2022-10-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota rechterlijke uitspraak: Gemeente Nijmegen mag student niet uitsluiten van eenmalige energietoeslag (PDF | 7 pagina's | 3,0 MB)
Besluit: 2022-10-05 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Europees Sociaal Fonds (ESF) en EFMB

[Gepubliceerd: 2023-01-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Europees Sociaal Fonds (ESF) en EFMB (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)
Besluit: 2022-10-05 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over verlaging van de variabele pensioenuitkeringen

[Gepubliceerd: 2022-10-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over verlaging van de variabele pensioenuitkeringen (PDF | 3 pagina's | 2,1 MB)
Besluit: 2022-10-04 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving

[Gepubliceerd: 2022-10-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (PDF | 39 pagina's | 12,6 MB)
Besluit: 2022-10-04 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota minister Van Gennip bij Kamerbrief halfjaarlijkse indexatie en bijzondere verhoging wettelijk minimumloon

[Gepubliceerd: 2022-10-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota minister Van Gennip bij Kamerbrief halfjaarlijkse indexatie en bijzondere verhoging wettelijk minimumloon (PDF | 1 pagina | 688 kB)
Besluit: 2022-10-04 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bedrijfstakpensioenfonds MITT en de representativiteit van hun werkingssfeer

[Gepubliceerd: 2022-10-04] Besluit op een verzoek om informatie over de representativiteit in de laatste verplichtstellingsprocedure van het bedrijfstakpensioenfonds voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (Bpf MITT). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-04 Documenten: 13
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Verzamelwet SZW 2023

[Gepubliceerd: 2022-10-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Verzamelwet SZW 2023 (PDF | 29 pagina's | 13,9 MB)
Besluit: 2022-10-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Gemeentenieuws SZW 2022-5 Min SZW

[Gepubliceerd: 2022-10-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Gemeentenieuws SZW 2022-5 Min SZW (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)
Besluit: 2022-10-02 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Gemeentenieuws SZW 2022-5 Min APP

[Gepubliceerd: 2022-10-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Gemeentenieuws SZW 2022-5 Min APP (PDF | 2 pagina's | 1,0 MB)
Besluit: 2022-10-02 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over actualisatie en crisisbestendigheid CBBS

[Gepubliceerd: 2022-12-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over actualisatie en crisisbestendigheid CBBS (PDF | 4 pagina's | 2,1 MB)
Besluit: 2022-10-02 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief MIT-advies - Fit voor het najaar

[Gepubliceerd: 2022-10-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief MIT-advies - Fit voor het najaar (PDF | 2 pagina's | 1,4 MB)
Besluit: 2022-09-29 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kabinetsreactie onderzoek doeltreffendheid van de wezenuitkering

[Gepubliceerd: 2022-11-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kabinetsreactie onderzoek doeltreffendheid van de wezenuitkering (PDF | 3 pagina's | 2,3 MB)
Besluit: 2022-09-28 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij Kamerbrief over begeleiden van langdurig bijstandsgerechtigden naar werk

[Gepubliceerd: 2022-11-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 2 bij Kamerbrief over begeleiden van langdurig bijstandsgerechtigden naar werk (PDF | 5 pagina's | 3,4 MB)
Besluit: 2022-09-28 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over lagere uitkering in buitenland door bankkosten

[Gepubliceerd: 2022-10-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over lagere uitkering in buitenland door bankkosten (PDF | 2 pagina's | 964 kB)
Besluit: 2022-09-28 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 3 bij Kamerbrief met stand van zaken tegemoetkomingsregelingen kinderopvang

[Gepubliceerd: 2022-09-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 3 bij Kamerbrief met stand van zaken tegemoetkomingsregelingen kinderopvang (PDF | 3 pagina's | 2,3 MB)
Besluit: 2022-09-28 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanpak geldzorgen, armoede en schulden

[Gepubliceerd: 2022-10-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over aanpak geldzorgen, armoede en schulden (PDF | 1 pagina | 679 kB)
Besluit: 2022-09-28 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief met reactie kabinet op onderzoek hardvochtige effecten overheidshandelen

[Gepubliceerd: 2022-11-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief met reactie kabinet op onderzoek hardvochtige effecten overheidshandelen (PDF | 11 pagina's | 6,5 MB)
Besluit: 2022-09-28 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij Kamerbrief reactie op wetgevingsoverleg wetsvoorstel toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2022-10-06] Beslisnota over het effect van de hoge inflatie op de nieuw vast te stellen pensioenpremie en pensioenopbouw voor 2023. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 1 bij Kamerbrief reactie op wetgevingsoverleg wetsvoorstel toekomst pensioenen (PDF | 4 pagina's | 224 kB)
Besluit: 2022-09-27 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 4 bij aanbiedingsbrief nota van wijziging Verzamelwet SZW 2023

[Gepubliceerd: 2022-10-06] Beslisnota over een nota van wijziging bij het voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2023). In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 4 bij aanbiedingsbrief nota van wijziging Verzamelwet SZW 2023 (PDF | 3 pagina's | 1,2 MB)
Besluit: 2022-09-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over energietoeslag en schuldsaneringstrajecten

[Gepubliceerd: 2022-11-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over energietoeslag en schuldsaneringstrajecten (PDF | 1 pagina | 587 kB)
Besluit: 2022-09-27 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij Kamervragen over het rapport Meedoen zonder beperkingen

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Beslisnota van minister van Gennip (SZW). In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 2 bij Kamervragen over het rapport Meedoen zonder beperkingen (PDF | 2 pagina's | 1019 kB)
Besluit: 2022-09-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Koopkrachtbehoud toch een illusie'

[Gepubliceerd: 2022-10-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Koopkrachtbehoud toch een illusie' (PDF | 2 pagina's | 881 kB)
Besluit: 2022-09-27 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken NOW oktober 2022

[Gepubliceerd: 2022-10-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken NOW oktober 2022 (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)
Besluit: 2022-09-26 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording Kamervragen over het artikel Inspectie controleerde twaalf jaar niet op zwaar werk Schiphol

[Gepubliceerd: 2022-10-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Beantwoording Kamervragen over het artikel Inspectie controleerde twaalf jaar niet op zwaar werk Schiphol (PDF | 3 pagina's | 3,6 MB)
Besluit: 2022-09-26 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Jamal Oulel zet met zijn fintech Socialdebt incassobureaus buitenspel'

[Gepubliceerd: 2022-11-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Jamal Oulel zet met zijn fintech Socialdebt incassobureaus buitenspel' (PDF | 2 pagina's | 1,1 MB)
Besluit: 2022-09-26 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoord op Kamervragen over het bericht 'Bent u geen acteur, liegt u niet'

[Gepubliceerd: 2022-09-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoord op Kamervragen over het bericht 'Bent u geen acteur, liegt u niet' (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)
Besluit: 2022-09-25 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij Kamerbrief Seniorenkansenvisie

[Gepubliceerd: 2022-11-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 1 bij Kamerbrief Seniorenkansenvisie (PDF | 2 pagina's | 1,8 MB)
Besluit: 2022-09-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzamelbrief Wet inburgering 2021

[Gepubliceerd: 2022-09-29] Beslisnota bij Kamerbrief over de verzamelbrief Wet inburgering 2021. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over verzamelbrief Wet inburgering 2021 (PDF | 3 pagina's | 3,4 MB)
Besluit: 2022-09-20 integratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief agenda informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 13-14 oktober 2022

[Gepubliceerd: 2022-09-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief agenda informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 13-14 oktober 2022 (PDF | 2 pagina's | 1,1 MB)
Besluit: 2022-09-20 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij Kamervragen over personeelstekorten overheid

[Gepubliceerd: 2022-11-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 2 bij Kamervragen over personeelstekorten overheid (PDF | 2 pagina's | 1,0 MB)
Besluit: 2022-09-19 overheidspersoneel Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over armoedebeleid Caribisch Nederland

[Gepubliceerd: 2022-10-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over armoedebeleid Caribisch Nederland (PDF | 2 pagina's | 914 kB)
Besluit: 2022-09-14 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief tussentijdse rapportage aan CERD

[Gepubliceerd: 2022-11-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief tussentijdse rapportage aan CERD (PDF | 2 pagina's | 993 kB)
Besluit: 2022-09-14 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over opleidingsinstituten die profiteren van subsidieregeling

[Gepubliceerd: 2022-10-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over opleidingsinstituten die profiteren van subsidieregeling (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)
Besluit: 2022-09-13 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over onderzoeken kinderopvang

[Gepubliceerd: 2022-11-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief over onderzoeken kinderopvang (PDF | 6 pagina's | 3,9 MB)
Besluit: 2022-09-08 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op toegankelijkheidstoets verlofregelingen

[Gepubliceerd: 2022-10-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief reactie op toegankelijkheidstoets verlofregelingen (PDF | 3 pagina's | 2,2 MB)
Besluit: 2022-09-07 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij Kamerbrief over WIA-dagloonvaststelling en loonloze tijdvakken

[Gepubliceerd: 2022-11-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 2 bij Kamerbrief over WIA-dagloonvaststelling en loonloze tijdvakken (PDF | 8 pagina's | 784 kB)
Besluit: 2022-09-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij Kamerbrief met stand van zaken tegemoetkomingsregelingen kinderopvang

[Gepubliceerd: 2022-09-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 1 bij Kamerbrief met stand van zaken tegemoetkomingsregelingen kinderopvang (PDF | 2 pagina's | 1,4 MB)
Besluit: 2022-09-01 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij aanbiedingsbrief bij Plan van aanpak 'statushouders aan het werk'

[Gepubliceerd: 2023-03-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij aanbiedingsbrief bij Plan van aanpak 'statushouders aan het werk' (PDF | 23 pagina's | 12,1 MB)
Besluit: 2022-08-31 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief aanpak personeelstekort kinderopvang

[Gepubliceerd: 2022-09-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief aanpak personeelstekort kinderopvang (PDF | 28 pagina's | 14,3 MB)
Besluit: 2022-08-30 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief uitkomsten reflectieonderzoek totstandkoming Wet inburgering 2021

[Gepubliceerd: 2022-10-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief uitkomsten reflectieonderzoek totstandkoming Wet inburgering 2021 (PDF | 3 pagina's | 3,4 MB)
Besluit: 2022-08-29 integratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over declaraties commissieleden van 2017 - 2021

[Gepubliceerd: 2022-08-25] Besluit op een verzoek om informatie over declaraties van commissieleden in de jaren 2017 tot en met 2021. Het verzoek is op 21 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 25 augustus 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-08-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over een rapport van de Inspectie SZW van een arbeidsongeval in Rotterdam

[Gepubliceerd: 2022-08-25] Besluit op een verzoek om informatie over een rapport van de Inspectie SZW over een arbeidsongeval op 10 februari 2020 ter hoogte van de Sumatraweg te Rotterdam. Het verzoek is op 14 februari 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 25 augustus 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-08-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bijstandsbudgetten 2022 en 2023

[Gepubliceerd: 2022-10-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief bijstandsbudgetten 2022 en 2023 (PDF | 6 pagina's | 3,9 MB)
Besluit: 2022-08-24 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek subsidieaanvragen Ecotap

[Gepubliceerd: 2022-08-24] Besluit op een verzoek om informatie over alle stukken over de subsidieaanvragen van Ecotap B.V. en Ecotap Holding B.V. vanaf 1 januari 2014 tot en met heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over ontwikkelingen verbod huisuitzettingen en cao voor uitzendkrachten

[Gepubliceerd: 2022-09-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over ontwikkelingen verbod huisuitzettingen en cao voor uitzendkrachten (PDF | 1 pagina | 822 kB)
Besluit: 2022-08-20 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ambtsmisdrijven Belastingdienst bij verstrekken kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2022-08-19] Besluit op een verzoek om informatie over ambtsmisdrijven door de Belastingdienst bij de verstrekking van kinderopvangtoeslag. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over beleid en/of voorschriften van de Nederlandse Arbeidsinspectie over de WAV, Arbeidstijdenwet, Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en/of Arbeidsomstandighedenwet

[Gepubliceerd: 2022-08-19] Besluit op een verzoek om informatie over beleid en/of voorschriften op grond waarvan de Nederlandse Arbeidsinspectie voorschriften uit de WAV, Arbeidstijdenwet, Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en/of Arbeidsomstandighedenwet kan controleren en/of onderzoeken. Het verzoek is op 7 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 19 augustus 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-08-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Voedselbank Almere kan drukte bijna niet aan'

[Gepubliceerd: 2022-11-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Voedselbank Almere kan drukte bijna niet aan' (PDF | 2 pagina's | 853 kB)
Besluit: 2022-08-10 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 3 bij instelling en benoeming Maatschappelijk Impact Team (MIT)

[Gepubliceerd: 2022-11-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 3 bij instelling en benoeming Maatschappelijk Impact Team (MIT) (PDF | 3 pagina's | 129 kB)
Besluit: 2022-08-09 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota 6 bij Kamerbrief aanpak WIA-hardheden en mismatch sociaal-medisch beoordelen

[Gepubliceerd: 2022-08-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 6 bij Kamerbrief aanpak WIA-hardheden en mismatch sociaal-medisch beoordelen (PDF | 3 pagina's | 1,2 MB)
Besluit: 2022-08-08 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 4 bij instelling en benoeming Maatschappelijk Impact Team (MIT)

[Gepubliceerd: 2022-11-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 4 bij instelling en benoeming Maatschappelijk Impact Team (MIT) (PDF | 1 pagina | 109 kB)
Besluit: 2022-08-08 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief beleidsreactie NLA rapport klantenquÍte WW 2020

[Gepubliceerd: 2022-09-29] Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsreactie NLA rapport klantenquÍte WW 2020. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief beleidsreactie NLA rapport klantenquÍte WW 2020 (PDF | 2 pagina's | 1 MB)
Besluit: 2022-08-01 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek handhavingsbrief GeesinkNorba

[Gepubliceerd: 2022-07-29] Besluit op een verzoek om informatie over een handhavingsbrief die na een melding verstuurd is naar de ondernemingsraad van GeesinkNorba. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij instelling en benoeming Maatschappelijk Impact Team (MIT)

[Gepubliceerd: 2022-11-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 2 bij instelling en benoeming Maatschappelijk Impact Team (MIT) (PDF | 7 pagina's | 331 kB)
Besluit: 2022-07-28 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over contact met VNO/NCW over wet IMVO

[Gepubliceerd: 2022-07-28] Besluit op een verzoek om informatie in de periode 1 oktober 2020 tot en met 14 juni 2022 over:
Besluit: 2022-07-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota's vaststelling NOW bij faillissementen en bedrijfsbeŽindigingen

[Gepubliceerd: 2022-10-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's vaststelling NOW bij faillissementen en bedrijfsbeŽindigingen (PDF | 9 pagina's | 8,2 MB)
Besluit: 2022-07-25 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek wijziging artikel 83 Pensioenwet

[Gepubliceerd: 2022-07-19] Besluit op een verzoek om de communicatie over de gevolgen van artikel 83 van de Pensioenwet op het gebied van verhoging van de (fiscale) pensioenleeftijd met het Verbond van Verzekeraars, De Nederlandsche Bank en de Autoriteit FinanciŽle Markten van 1 januari 2011 tot en met 1 maart 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-19 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over ondermelding van arbeidsongevallen door de Nederlandse Arbeidsinspectie

[Gepubliceerd: 2022-07-18] Besluit op een verzoek om informatie over ondermelding van arbeidsongevallen door de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Het verzoek is op 12 mei 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 18 juli 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-07-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota Voortgang herijking handhavingsinstrumentarium

[Gepubliceerd: 2022-07-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-07-17 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met stand van zaken wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2022-07-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-07-14 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Aanbiedingsbrief aangepaste beslisnota bij hoofdlijnenbrief verplichte certificering bij ter beschikking stellen arbeidskrachten

[Gepubliceerd: 2022-07-13] Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer een aangepaste versie van beslisnota 2 bij de hoofdlijnenbrief verplichte certificering bij ter beschikking stellen van arbeidskrachten. In de eerdere versie was door een fout teveel onleesbaar gemaakt.
Besluit: 2022-07-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij de hoofdlijnenbrief verplichte certificering bij ter beschikking stellen van arbeidskrachten

[Gepubliceerd: 2022-07-13] Bestand: beslisnota-2-bij-de-hoofdlijnenbrief-verplichte-certificering-bij-ter-beschikking-stellen-van-arbeidskrachten.pdf
Besluit: 2022-07-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanbiedingsbrief beslisnota's Kamerbrief Aanpak Arbeidsmarktkrapte

[Gepubliceerd: 2022-07-11] Minister Van Gennip (SZW) zendt de Tweede Kamer de onderliggende beslisnotas en bijbehorende bijlagen bij de Kamerbrief over de aanpak van krapte op de arbeidsmarkt.
Besluit: 2022-07-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op burgerbrief over AOW-gat door verhoging AOW-leeftijd

[Gepubliceerd: 2022-10-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op burgerbrief over AOW-gat door verhoging AOW-leeftijd (PDF | 2 pagina's | 1000 kB)
Besluit: 2022-07-10 ouderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's Kamerbrief Aanpak Arbeidsmarktkrapte

[Gepubliceerd: 2022-07-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-07-10
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota aanbieding nader rapport en wetsvoorstel Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU (detachering wegvervoer)

[Gepubliceerd: 2022-07-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-07-07 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota LBZ in coalitieakkoord

[Gepubliceerd: 2022-07-07] Bestand: OPENBAAR Nota LBZ in coalitieakkoord.pdf
Besluit: 2022-07-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota startinzet ZZP

[Gepubliceerd: 2022-07-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-07-06 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota voortgang ZZP richting hoofdlijnenbrief

[Gepubliceerd: 2022-07-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-07-06 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanbiedingsbrief beslisnota's hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt

[Gepubliceerd: 2022-07-08] Minister Van Gennip (SZW) stuurt de achterliggende beslisnotas bij de hoofdlijnenbrief arbeidsmarkt van 5 juli 2022.
Besluit: 2022-07-06 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota flexmaatregelen coalitieakkoord

[Gepubliceerd: 2022-07-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-07-06 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

[Gepubliceerd: 2022-07-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-07-06 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij Kamerbrief hoofdlijnen verplichte certificering bij ter beschikking stellen van arbeidskrachten

[Gepubliceerd: 2022-07-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-07-06 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanbiedingsbrief beslisnota's hoofdlijnenbrief verplichte certificering uitzendbranche

[Gepubliceerd: 2022-07-08] Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer stukken ter openbaarmaking hoofdlijnenbrief verplichte certificering bij ter beschikking stellen van arbeidskrachten.
Besluit: 2022-07-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota RIV-wetsvoorstel en SER MLT advies loondoorbetaling

[Gepubliceerd: 2022-07-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-07-06 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota ministerraad Hoofdlijnenbrief arbeidsmarkt

[Gepubliceerd: 2022-07-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-07-06 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota aanbieding CWIZO

[Gepubliceerd: 2022-07-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-07-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op brief energietoeslag voor lage inkomens en aanbieding nota van wijziging

[Gepubliceerd: 2022-07-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-07-05 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 4 bij Kamerbrief met stand van zaken tegemoetkomingsregelingen kinderopvang

[Gepubliceerd: 2022-09-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 4 bij Kamerbrief met stand van zaken tegemoetkomingsregelingen kinderopvang (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)
Besluit: 2022-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij aanbiedingsbrief nota van wijziging Verzamelwet SZW 2023

[Gepubliceerd: 2022-10-06] Beslisnota over toepassing van het woonlandbeginsel bij de kinderbijslag en het kindgebonden budget voor kinderen die in Nederland verblijven. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 2 bij aanbiedingsbrief nota van wijziging Verzamelwet SZW 2023 (PDF | 5 pagina's | 4,1 MB)
Besluit: 2022-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij eindrapportage effectmeting dienstverlening WW

[Gepubliceerd: 2022-09-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief bij eindrapportage effectmeting dienstverlening WW (PDF | 2 pagina's | 1,4 MB)
Besluit: 2022-06-30 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 5 bij Kamerbrief aanpak WIA-hardheden en mismatch sociaal-medisch beoordelen

[Gepubliceerd: 2022-08-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 5 bij Kamerbrief aanpak WIA-hardheden en mismatch sociaal-medisch beoordelen (PDF | 3 pagina's | 1,5 MB)
Besluit: 2022-06-28 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij Kamerbrief over Meerjarenplan Zelfbeschikking 2022-2025

[Gepubliceerd: 2022-11-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 1 bij Kamerbrief over Meerjarenplan Zelfbeschikking 2022-2025 (PDF | 7 pagina's | 383 kB)
Besluit: 2022-06-23 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over zienswijzen bedenkingen Uber tegen verzoek van Cao Zorgvervoer en Taxi

[Gepubliceerd: 2022-06-23] Besluit op een verzoek om informatie over de zienswijzen van de sociale partners (FNV, CNV en KNV) op de bedenkingen van Uber tegen het avv verzoek van de Cao Zorgvervoer en Taxi. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over AOW-hiaat arbeidsongeschikte ZZP'ers

[Gepubliceerd: 2022-10-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over AOW-hiaat arbeidsongeschikte ZZP'ers (PDF | 1 pagina | 683 kB)
Besluit: 2022-06-22 ouderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij tussentijdse rapportage aan CERD

[Gepubliceerd: 2022-11-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij tussentijdse rapportage aan CERD (PDF | 3 pagina's | 1,9 MB)
Besluit: 2022-06-20 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over zaak 2201922

[Gepubliceerd: 2022-06-20] Besluit op een verzoek om informatie over zaak 2201922 (stillegging van werk). Het verzoek is op 7 maart 2022 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is op 1 mei 2022 opgevolgd door de Wet open overheid (Woo). Op basis van de Woo is dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota 5e nota van wijziging bij het wetsvoorstel uitvoering breed offensief

[Gepubliceerd: 2022-06-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-06-19 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 4 bij Kamerbrief aanpak WIA-hardheden en mismatch sociaal-medisch beoordelen

[Gepubliceerd: 2022-08-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 4 bij Kamerbrief aanpak WIA-hardheden en mismatch sociaal-medisch beoordelen (PDF | 7 pagina's | 1,9 MB)
Besluit: 2022-06-15 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij aanbiedingsbrief ontwerpbesluiten nettopensioen en zzp-experimenten

[Gepubliceerd: 2022-10-06] Beslisnota over het vragen van advies over 3 conceptbesluiten bij het wetsvoorstel toekomst pensioenen. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 2 bij aanbiedingsbrief ontwerpbesluiten nettopensioen en zzp-experimenten (PDF | 5 pagina's | 189 kB)
Besluit: 2022-06-15 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota aanbieding nader rapport en wetsvoorstel herziening bedrag ineens

[Gepubliceerd: 2022-07-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-06-12 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij 4e nota van wijziging op wetsvoorstel tot wijziging kostendelersnorm en banenafspraak

[Gepubliceerd: 2022-06-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-06-12 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording Kamervragen over de Kamerbrief 'Actieplan Dichterbij dan je denkt - korte termijn aanpak krapte'

[Gepubliceerd: 2022-10-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Beantwoording Kamervragen over de Kamerbrief 'Actieplan Dichterbij dan je denkt - korte termijn aanpak krapte' (PDF | 24 pagina's | 6,9 kB)
Besluit: 2022-06-09 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 3 bij aanbiedingsbrief nota van wijziging Verzamelwet SZW 2023

[Gepubliceerd: 2022-10-06] Beslisnota over de uitwisseling van gegevens over regres tussen UWV en werkgevers. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 3 bij aanbiedingsbrief nota van wijziging Verzamelwet SZW 2023 (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)
Besluit: 2022-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Technische bijlage bij Beslisnota Kamerbrief aanbieding ontwerpbesluit wijziging Besluit kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2022-06-03] Technische bijlage bij de beslisnota bij de Kamerbrief over de aanbieding van het ontwerpbesluit om het Besluit kinderopvangtoeslag te wijzigen. Deze bijlage bevat informatie over de intensivering van het toezicht en de handhaving in de gastouderopvang.
Besluit: 2022-06-02 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's deel 3 bij Wetsvoorstel Kinderopvang BES

[Gepubliceerd: 2023-02-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's deel 3 bij Wetsvoorstel Kinderopvang BES (PDF | 24 pagina's | 6,3 MB)
Besluit: 2022-05-30 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 3 bij Kamerbrief aanpak WIA-hardheden en mismatch sociaal-medisch beoordelen

[Gepubliceerd: 2022-08-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 3 bij Kamerbrief aanpak WIA-hardheden en mismatch sociaal-medisch beoordelen (PDF | 11 pagina's | 3,3 MB)
Besluit: 2022-05-23 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op (resterende) Kamervragen over wetsvoorstel toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2022-05-23] Beslisnota bij de antwoorden van minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) op (de resterende) schriftelijke vragen over het wetsvoorstel dat de toekomst van de pensioenen regelt (voorstel Wet toekomst pensioenen; Wtp). In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-05-17 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij aanbiedingsbrief nota van wijziging Verzamelwet SZW 2023

[Gepubliceerd: 2022-10-06] Beslisnota over toepassing van het woonlandbeginsel bij de kinderbijslag en het kindgebonden budget voor kinderen die in Nederland verblijven. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 1 bij aanbiedingsbrief nota van wijziging Verzamelwet SZW 2023 (PDF | 3 pagina's | 2 MB)
Besluit: 2022-05-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over gebrek aan voortgang aangenomen motie aanpak AOW-hiaat

[Gepubliceerd: 2022-10-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over gebrek aan voortgang aangenomen motie aanpak AOW-hiaat (PDF | 7 pagina's | 4,6 MB)
Besluit: 2022-05-11 ouderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie kabinet op moties over AOW-hiaat arbeidsongeschikte ZZP-ers

[Gepubliceerd: 2022-10-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie kabinet op moties over AOW-hiaat arbeidsongeschikte ZZP-ers (PDF | 7 pagina's | 2,3 MB)
Besluit: 2022-05-11 ouderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2022-05-23] Beslisnota bij de Nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel dat de toekomst van de toekomst van de pensioenen regelt (voorstel Wet toekomst pensioenen; Wtp). In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-05-10 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota RIV-wetsvoorstel en- SER MLT-advies loondoorbetaling bij ziekte

[Gepubliceerd: 2022-11-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota RIV-wetsvoorstel en- SER MLT-advies loondoorbetaling bij ziekte (PDF | 10 pagina's | 6,6 MB)
Besluit: 2022-05-09 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over onderzoek Nederlandse Arbeidsinspectie naar brand Bergen op Zoom

[Gepubliceerd: 2022-12-05] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek dat de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) heeft uitgevoerd naar een brand op 12 november 2018 in Bergen op Zoom. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-25 arbeidsomstandigheden Documenten: 6
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota deel 2 bij bij Kamerbrief aanbieding ontwerpbesluit wijziging Besluit kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2022-06-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-04-24 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij Kamerbrief met stand van zaken tegemoetkomingsregelingen kinderopvang

[Gepubliceerd: 2022-09-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 2 bij Kamerbrief met stand van zaken tegemoetkomingsregelingen kinderopvang (PDF | 4 pagina's | 3,4 MB)
Besluit: 2022-04-20 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar deelbesluit 2 Wob-verzoek controle besteding inburgeringsgeld aan taalscholen

[Gepubliceerd: 2022-04-20] Beslissing op bezwaar deelbesluit 2 Wob-verzoek controle besteding inburgeringsgeld aan taalscholen
Besluit: 2022-04-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Aanbiedingsbrief bij beslisnota bij nota van wijziging Breed Offensief

[Gepubliceerd: 2022-04-19] Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Tweede Kamer de beslisnota aan die hoort bij de nota van wijziging Breed Offensief, over de Participatiewet en enkele andere wetten vanwege het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen.
Besluit: 2022-04-18 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over anonieme getuigenverklaringen uit bedrijfsdossier Van Rijsingen Fresh Service

[Gepubliceerd: 2022-04-13] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de anonieme getuigenverklaringen uit het bedrijfsdossier van Van Rijsingen Fresh Service in Deurne. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit erkenning (kwestie) Armeense genocide

[Gepubliceerd: 2022-04-13] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 13 april 2022 een besluit genomen naar aanleiding van een bezwaar dat is aangetekend tegen een beslissing in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het Wob-verzoek zag op alle relevante documenten met betrekking tot de erkenning van de Armeense genocide (of de kwestie van de Armeense genocide). De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-04-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over premiedifferentiatie Werkloosheidswet (WW)

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Hoort bij Kamerbrief over premiedifferentiatie Werkloosheidswet (WW). Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van 3 verschillende onderwerpen met betrekking tot WW-premiedifferentiatie.
Besluit: 2022-04-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij Kamerbrief aanpak WIA-hardheden en mismatch sociaal-medisch beoordelen

[Gepubliceerd: 2022-08-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 2 bij Kamerbrief aanpak WIA-hardheden en mismatch sociaal-medisch beoordelen (PDF | 8 pagina's | 3,1 MB)
Besluit: 2022-04-10 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Voorstel van wijziging Wet kinderopvang betreffende structurele regeling voor meertalige dagopvang

[Gepubliceerd: 2023-07-10] Hoort bij Voorstel van wijziging Wet kinderopvang betreffende structurele regeling voor meertalige dagopvang. Minister Van Gennip (SZW) stuurt de koning het voorstel van de wet tot wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang.
Besluit: 2022-04-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief actieplan Dichterbij dan je denkt

[Gepubliceerd: 2022-04-13] Beslisnota over de Kamerbrief over het actieplan'Dichterbij dan je denkt', over de aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-04-04 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over melding arbeidsomstandigheden

[Gepubliceerd: 2022-04-01] Besluit op een verzoek om informatie over een melding/klacht over arbeidsomstandigheden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota's wetsvoorstel toekomst pensioenen

[Gepubliceerd: 2022-03-30] Bestand: beslisnota s 30maart 2022 aangevuld.pdf
Besluit: 2022-03-30 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inspectierichtlijnen Arbeidstijdenwet

[Gepubliceerd: 2022-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over richtlijnen van de inspectie over de Arbeidstijdenwet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota 3 bij aanbiedingsbrief ontwerpbesluiten nettopensioen en zzp-experimenten

[Gepubliceerd: 2022-10-06] Beslisnota over het openstellen van de internetconsultatie van 3 conceptbesluiten bij het wetsvoorstel toekomst pensioenen. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 3 bij aanbiedingsbrief ontwerpbesluiten nettopensioen en zzp-experimenten (PDF | 5 pagina's | 342 kB)
Besluit: 2022-03-29 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ongeval in Kampen

[Gepubliceerd: 2022-03-23] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek naar een ongeval in Kampen dat is geregistreed onder nummer 1807800. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota beŽindiging wetgevingstraject Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens

[Gepubliceerd: 2022-07-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-03-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Wetsvoorstel Wijziging AOW, Wfsv en IW in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren

[Gepubliceerd: 2023-02-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Wetsvoorstel Wijziging AOW, Wfsv en IW in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren (PDF | 12 pagina's | 10,3 MB)
Besluit: 2022-03-21 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO)

[Gepubliceerd: 2022-03-21] Besluit op een verzoek om informatie over alle documenten en correspondentie die betrekking hebben op de totstandkoming van het Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek asbestsanering en werkbak aan kraan

[Gepubliceerd: 2022-03-18] Besluit op een verzoek om informatie over het TNO-onderzoek "veilig asbestsanering op hoogte" en over werkbakken hangende aan een hijskraan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-18 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bericht "Friese mbo's verliezen deel van inburgeraars"

[Gepubliceerd: 2022-10-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bericht "Friese mbo's verliezen deel van inburgeraars" (PDF | 2 pagina's | 1 MB)
Besluit: 2022-03-15 integratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij Kamerbrief aanpak WIA-hardheden en mismatch sociaal-medisch beoordelen

[Gepubliceerd: 2022-08-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 1 bij Kamerbrief aanpak WIA-hardheden en mismatch sociaal-medisch beoordelen (PDF | 9 pagina's | 3 MB)
Besluit: 2022-03-14 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over uitkomsten representativiteitstoetsen

[Gepubliceerd: 2022-03-14] Besluit op een verzoek om informatie over de uitkomsten van de representativiteitstoetsen (Wet Bpf 2000). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Werktijden/ATW-Inspectie/beleidsinspectie/Programma Zorg en/of Goed Werkgeverschap in de Zorg

[Gepubliceerd: 2022-03-10] Besluit op een verzoek om informatie over de bestuurlijke aangelegenheid Werktijden/ATW-Inspectie/beleidsinspectie/Programma Zorg en/of Goed Werkgeverschap in de Zorg tussen het Ministerie van SZW en het Universitair medisch centrum Groningen (UMCG), de belangenorganisaties en de branche. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota Besluit verhoging uitkeringspercentage betaald ouderschapsverlof

[Gepubliceerd: 2022-03-08] Bestand: Bijlage 2 Beslisnota Besluit verhoging uitkeringspercentage betaald ouderschapsverlof_Geredigeerd.pdf
Besluit: 2022-03-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over voortgang aanpassing regelgeving aan hogere AOW-leeftijd

[Gepubliceerd: 2022-02-25] Besluit op een verzoek om informatie over de voortgang van aanpassing van regelgeving aan de hogere AOW-leeftijd. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota's TTKO-III en additionele tegemoetkoming

[Gepubliceerd: 2022-02-25] Bestand: Beslisnota TTKO-III en additionele tegemoetkoming_Geredigeerd.pdf
Besluit: 2022-02-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek representativiteitstoets 2010 Bpf Houtwerkende Industrie

[Gepubliceerd: 2022-02-18] Besluit op een verzoek om informatie over "opgave representativiteitstoets inclusief bijlage opgave van de aantallen in de representativiteitstoets 2010 Bpf Houtwerkende Industrie". Bpf staat voor bedrijfstakpensioenfonds. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota's Kamerbrief uitgangspunten voor uitbreiding arbeidsmarktinfrastructuur

[Gepubliceerd: 2022-10-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's Kamerbrief uitgangspunten voor uitbreiding arbeidsmarktinfrastructuur (PDF | 43 pagina's | 12,4 MB)
Besluit: 2022-02-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek totstandkoming voorwaarden financiŽle steun KLM

[Gepubliceerd: 2022-02-17] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de voorwaarden die aan de financiŽle steun aan KLM zijn verbonden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kinderopvangtoeslag KGU Wlz-indicatie/detentie

[Gepubliceerd: 2022-02-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-02-13 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onderzoek Arbeidsinspectie bij UMC's

[Gepubliceerd: 2022-02-10] Besluit op een verzoek om informatie over de universitaire medische centra (UMC's). De verzoeker heeft verzocht om informatie over hoe vaak de Nederlandse Arbeidsinspectie (voor 1 januari 2022 Inspectie SZW) de laatste 5 jaar onderzoek heeft uitgevoerd binnen de UMC's en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in het bijzonder. Daarnaast wordt er verzocht om aan te geven hoe vaak en welke straffen/sancties en/of boetes er uitgevaardigd zijn binnen de UMC's en het UMCG. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over modernisering Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief over modernisering Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (PDF | 16 pagina's | 6,5 MB)
Besluit: 2022-02-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over representativiteitstoetsen Metalektro caos

[Gepubliceerd: 2022-02-08] Besluit op een verzoek om informatie over recente representativiteitstoetsen die zijn uitgevoerd vanwege recente algemeen verbindend verklaringen van de Metalektro caos. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over openbaarmaking van dossier 'Hoe werkt SZW'

[Gepubliceerd: 2022-02-07] Besluit op Wob-verzoek over openbaarmaking van dossier 'Hoe werkt SZW', waarnaar wordt verwezen op pagina 4 van het Introductiedossier SZW (december 2021). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek controles en meldingen VION

[Gepubliceerd: 2022-02-04] Besluit op een verzoek om informatie over inspecties, controles, klachten en andere meldingen vanaf januari 2016 met betrekking tot werknemers van VION en uitzendkrachten werkzaam bij VION. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota aanbieding wetsvoorstel implementatie mobiliteitsrichtlijn aan ministerraad

[Gepubliceerd: 2022-07-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-02-03 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota deel 1 bij Kamerbrief aanbieding ontwerpbesluit wijziging Besluit kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2022-06-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-01-27 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief nota verslag en nota wijziging wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

[Gepubliceerd: 2022-02-08] Beslisnota bij Kamerbrief over verslag en nota wijziging wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-01-24 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-verzoek over controle besteding inburgeringsgeld aan taalscholen

[Gepubliceerd: 2022-01-20] Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over (fraude met) inburgeringsgeld en de controle van de besteding van die gelden aan taalscholen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ongeval met dossiernummer 411600311

[Gepubliceerd: 2022-01-19] Besluit op een verzoek om informatie over documenten van een ongeval op een arbeidsplaats tijdens het lassen en slijpen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek fraudepatronen Somalische bijstandsgerechtigden

[Gepubliceerd: 2022-01-14] Besluit op een verzoek om informatie over fraudepatronen door bijstandsgerechtigden van Somalische afkomst. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek controles en meldingen VION

[Gepubliceerd: 2022-01-14] Besluit op een verzoek om informatie over inspecties, controles, klachten en andere meldingen vanaf januari 2016 met betrekking tot werknemers van VION en uitzendkrachten werkzaam bij VION. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onderzoeksrapport ongeval schoolplein

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van het onderzoeksrapport van de Inspectie SZW over een ongeval op 5 juli 2021 dat plaatsvond op het schoolplein van Dalton school IKC Zeven ZeeŽn in Amsterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-04 onbekend thema Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota wetsvoorstel Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU (detachering wegvervoer)

[Gepubliceerd: 2022-07-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-01-03 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een arbeidsongeval bij de school IKC Noordrijk

[Gepubliceerd: 2021-12-24] Besluit op Wob-verzoek over een arbeidsongeval bij de school IKC Noordrijk. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief besluit meertalige dagopvang

[Gepubliceerd: 2022-01-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2021-12-23 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij wetsvoorstel aanpassing regeling waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente

[Gepubliceerd: 2021-12-23] Beslisnota over een Kamerbrief en een brief aan de STAR over de voorbereiding van het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2021-12-22 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota aanvraag toezichttoetsen wetsvoorstel herziening bedrag ineens

[Gepubliceerd: 2022-07-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2021-12-16 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over openbaarmaking van een anonieme melding met meldnummer 1340635 met zaaknummer 2127606

[Gepubliceerd: 2021-12-08] Besluit op een verzoek om informatie over over openbaarmaking van een anonieme melding met meldnummer 1340635 met zaaknummer 2127606. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek over asbest

[Gepubliceerd: 2021-12-06] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over asbest. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar meldingen artikel 4.95 Arbobesluit

[Gepubliceerd: 2021-12-06] Beslissing op een bezwaar na een besluit op een verzoek om informatie over gedane meldingen sinds 1 januari 2018 op grond van artikel 4.95 van het Arbobesluit. Het verzoek werd gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota 7 bij wetsvoorstel aanpassing regeling waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente

[Gepubliceerd: 2021-12-23] Beslisnota over het toezenden van het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente aan de ministerraad. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2021-12-05 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief en Memorie van Antwoord Verzamelwet SZW 2022

[Gepubliceerd: 2021-12-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2021-12-01 recht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota voorstel korte termijn acties werkdrukpersoneelstekort kinderopvang

[Gepubliceerd: 2021-11-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2021-11-28 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over werkdruk en personeelstekort in de kinderopvang

[Gepubliceerd: 2021-11-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2021-11-28 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek NAVO Civilian Personnel Regulations

[Gepubliceerd: 2021-11-26] Besluit Wob-verzoek NAVO Civilian Personnel Regulations
Besluit: 2021-11-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inspectie naar arbeidsdiscriminatie bij onderneming Care4Dental B.V.

[Gepubliceerd: 2021-11-18] Besluit op een verzoek om informatie over over een inspectie naar arbeidsdiscriminatie bij de onderneming Care4Dental B.V. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg

[Gepubliceerd: 2021-11-15] Besluit op een verzoek om informatie over de dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg, meer specifiek de afstemming met de SVB en/of het CIZ betreffende het door het CIZ toegepaste interne beoordelingskader. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij opnemen van aangenomen amendement in de Verzamelwet SZW 2022

[Gepubliceerd: 2021-11-16] Bestand: beslisnota-oplegnota-brief-beantwoording-brief-ek-10-november-jl.pdf
Besluit: 2021-11-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bedrijfsdossier De Jong's Betonbedrijf

[Gepubliceerd: 2021-11-12] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van alle relevante informatie uit het bedrijfsdossier van De Jong's Betonbedrijf B.V. over fysieke klachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota 3 Nota 8-10 Nader rapport wetsvoorstel implementatierichtlijn voorspelbare arbeidsvoorwaarden

[Gepubliceerd: 2021-11-12] n een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2021-11-11 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 Nota 26-2 Implementatie Richtlijn voorspelbare arbeidsvoorwaarden

[Gepubliceerd: 2021-11-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2021-11-11 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 Nota aanbieding wetsvoorstel implementatie richtlijn voorspelbare arbeidsvoorwaarden

[Gepubliceerd: 2021-11-12] n een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2021-11-11 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit en inventarislijst Wob-verzoek Algemeen Inkomensbesluit socialezekerheidswetten en Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering

[Gepubliceerd: 2021-11-05] Besluit op en inventarislijst bij een verzoek om informatie op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) over het Algemeen Inkomensbesluit socialezekerheidswetten en de Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Besluit: 2021-11-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten

[Gepubliceerd: 2021-11-05] Besluit op een verzoek om informatie op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) over het Algemeen Inkomensbesluit socialezekerheidswetten.
Besluit: 2021-11-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verrekening inkomsten met uitkering op grond van Algemeen inkomensbesluit socialeverzekeringswetten

[Gepubliceerd: 2021-11-05] Besluit op een verzoek om informatie over de verrekening van inkomsten met een uitkering op grond van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de resultaten van een cao-onderzoek dat uitgevoerd is door de Inspectie SZW

[Gepubliceerd: 2021-11-04] Besluit op een verzoek om informatie over de resultaten van een cao-onderzoek dat uitgevoerd is door de Inspectie SZW. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over brief van KLM bij aanmelden CAO

[Gepubliceerd: 2021-10-29] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van een brief geŁpload door KLM bij het aanmelden van de cao Martinair Holland Vliegers 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek asbestsanering en werkbak aan kraan

[Gepubliceerd: 2021-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over het TNO-onderzoek "veilig asbestsanering op hoogte" en over werkbakken hangende aan een hijskraan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over herkeuring vanwege de Wajong 2015

[Gepubliceerd: 2021-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over herkeuring van iedereen met een Wajong-uitkering vanwege de inwerkingtreding van de Wajong 2015. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-28 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verplichtstellingsbeschikkingen

[Gepubliceerd: 2021-10-27] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van alle gegevens en informatie betreffende verplichtstellingsbeschikkingen van het besluit van 2 november 1995, Stcrt. 1995, nr. 215; besluit van 25 april 2012, Stcrt. 2012, nr. 8739; besluit van 15 oktober 2012, Stcrt. 2012, nr. 21343; besluit van 24 januari 2013, Stcrt. 2013, nr. 26916; besluit van 18 december 2014, Strct. 2014 nr. 35847 en besluit van 23 januari 2015, Stcrt. 2015, nr. 2575. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-27 Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek werkbezoek Inspectie SZW in Rotterdam

[Gepubliceerd: 2021-10-26] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de rapportage van het werkbezoek door de Inspectie SZW op 13 mei 2020 aan het adres Heijplaatweg 45 in Rotterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verplichtstelling bedrijfstakpensioenfonds en cao beroepsgoederenvervoer over de weg

[Gepubliceerd: 2021-10-25] Besluit op een verzoek om informatie over alle documenten die betrekking hebben op het verzoek van het georganiseerde bedrijfsleven tot verplichtstelling van deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg en het verzoek tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over door de Inspectie SZW gevorderde stukken

[Gepubliceerd: 2021-10-20] Besluit op een verzoek om informatie over door de Inspectie SZW gevorderde stukken bij Kloosterboer Vlissingen B.V., Gorpa Schadeonderzoek, Efectis Nederland en Paree Elektro-Telecom en alle schriftelijke bevindingen, onderzoeksresultaten en conclusies van de Inspectie SZW ten aanzien van de brand op of omstreeks 5 juli 2018 in een (koel)loodsencomplex. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-20 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota - Nota van wijziging wetvoorstel niet-indexeren kinderbijslag

[Gepubliceerd: 2021-10-19] Bestand: Beslisnota bij Nota van wijziging wetvoorstel niet-indexeren kinderbijslag.pdf
Besluit: 2021-10-19 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota - voorstel aanpassing keuzenrecht bedrag ineens

[Gepubliceerd: 2021-10-19] Beslisnota - voorstel aanpassing keuzenrecht bedrag ineens (PDF | 7 pagina's | 316 kB)
Besluit: 2021-10-19 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over omschrijving 84 casussen uit bijlage 5e voortgangsbrief 'werken als zelfstandige'

[Gepubliceerd: 2021-10-14] Besluit op een verzoek om informatie over de omschrijving van casussen uit een bijlage van de vijfde voortgangsbrief 'werken als zelfstandige'. In deze bijlage wordt gesproken over 84 casussen die zijn beoordeeld door een drietal externe deskundigen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-14 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 6 bij wetsvoorstel aanpassing regeling waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente

[Gepubliceerd: 2021-12-23] Beslisnota over de adviesaanvraag aan de Raad van State over het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2021-09-30 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over op Rijnvarenden toepasselijke wetgeving

[Gepubliceerd: 2021-09-16] Besluit op een verzoek om informatie over de op Rijnvarenden toepasselijke wetgeving. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-08 Besluit: 2021-09-16 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit op Wob-verzoek over een bedrijfsdossier van Tata Steel

[Gepubliceerd: 2021-09-15] Eerste deelbesluit op een verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier van Tata Steel. Deelbesluit 1 gaat over de openbaarmaking van informatie over het aantal (dodelijke) ongevallen onder het personeel en het aantal keren dat hulpdiensten (bijvoorbeeld ambulances) moesten uitrukken naar Tata wegens ongevallen of incidenten in het jaar 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-03 Besluit: 2021-09-15 Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief aankondiging 2e nota van wijziging Verzamelwet SZW 2022

[Gepubliceerd: 2021-09-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2021-09-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over onderzoek Inspectie SZW in gemeente Laarbeek

[Gepubliceerd: 2021-09-14] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 22 april 2021 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over een onderzoek op naleving van de Wet minimumloon, de Wet arbeid vreemdelingen en de Arbeidstijdenwet dat de Inspectie SZW heeft ingesteld naar bedrijven in de gemeente Laarbeek.
Verzoek: 2021-05-20 Besluit: 2021-09-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota - Bekendmaking aanpassing Besluit Wfsv in verband met verhoging terugkeerpremie

[Gepubliceerd: 2021-09-17] Beslisnota bij de Kamerbrief over de analyse van UWV naar de beweegredenen van uitzendbedrijven om terug te keren naar de publieke verzekering voor de Ziektewet (ZW).
Besluit: 2021-09-13 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bedrijfsdossier Muskopak

[Gepubliceerd: 2021-09-02] Besluit op een verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier van Muskopak B.V. in Assendelft. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-08-23 Besluit: 2021-09-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Faurecia Roermond

[Gepubliceerd: 2021-08-31] Besluit op een verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier van Faurecia in Roermond. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-15 Besluit: 2021-08-31 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota van wijziging Verzamelwet SZW 2022

[Gepubliceerd: 2021-09-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2021-08-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek meldingen op grond van artikel 4.95 Arbobesluit sinds 1 januari 2018

[Gepubliceerd: 2021-08-24] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van een afschrift van alle meldingen op grond van artikel 4.95 van het Arbobesluit die ontvangen zijn sinds 1 januari 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-30 Besluit: 2021-08-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nader rapport Verzamelwet SZW 2022

[Gepubliceerd: 2021-09-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2021-08-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2022 (versie bij beslisnota)

[Gepubliceerd: 2021-09-28] Voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2022).
Besluit: 2021-08-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over verklaringen van ongeval in Breda

[Gepubliceerd: 2021-08-13] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van 2 verklaringen na een ongeval dat op 21 maart 2021 in Breda heeft plaatsgevonden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-22 Besluit: 2021-08-13 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek arbeidsongeval 30 juli 2020

[Gepubliceerd: 2021-08-11] Besluit op een verzoek om informatie over een ongeval dat heeft plaatsgevonden bij een project op 30 juli 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-26 Besluit: 2021-08-11 Documenten: 6
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek beleid Nederlands pensioenstelsel

[Gepubliceerd: 2021-08-11] Besluit op een verzoek om alle schriftelijke informatie afkomstig uit de ministerraad over de huidige Pensioenwet en het wetsvoorstel Toekomst pensioenen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-03 Besluit: 2021-08-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een bedrijfsongeval op 5 februari 2019

[Gepubliceerd: 2021-08-10] Besluit op een verzoek om informatie over een bedrijfsongeval dat heeft plaatsgevonden op 5 februari 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-29 Besluit: 2021-08-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek DPIA wetswijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

[Gepubliceerd: 2021-08-02] Besluit op een verzoek om informatie over een DPIA die is uitgevoerd in het kader van de wetswijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-24 Besluit: 2021-08-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek Onderzoeksrapport naar de representativiteitsgegevens CAO Orsima 2021

[Gepubliceerd: 2021-07-27] Besluit op een verzoek om het onderzoeksrapport van Integron naar de representativiteitsgegevens CAO Orsima 2021 te openbaren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-24 Besluit: 2021-07-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek subsidieaanvragen

[Gepubliceerd: 2021-07-27] Besluit op een verzoek om informatie over de volledige subsidieaanvraag inclusief alle bijlagen (waaronder in elk geval maar niet beperkt tot de catalogus, samenwerkingsovereenkomst en machtigingen) en inclusief de gevraagde en ontvangen aanvullende informatie alsook de beschikking subsidieverlening van diverse projecten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-17 Besluit: 2021-07-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek melding illegale asbestsanering

[Gepubliceerd: 2021-07-22] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van alle informatie/documenten over een melding van illegale asbestsanering in Kalenberg met meldingsnummer 1334167. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-04 Besluit: 2021-07-22 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nota naar aanleiding van het verslag Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

[Gepubliceerd: 2021-07-13] Beslisnota bij de Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2021-07-12 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

[Gepubliceerd: 2021-07-13] Beslisnota bij de Kamerbrief over de Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2021-07-12 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek melding naleven coronamaatregelen VHD Deventer

[Gepubliceerd: 2021-07-07] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van het inspectierapport dan wel het inspectieverslag dat is opgemaakt naar aanleiding van een melding met betrekking tot het naleven van de coronamaatregelen door VHD Deventer in Deventer. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-08 Besluit: 2021-07-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek om informatie Wob-verzoeken ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

[Gepubliceerd: 2021-07-07] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal ingediende WOB-verzoeken bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en hoeveel daarvan niet tijdig zijn afgehandeld. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-23 Besluit: 2021-07-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief uitvoeringstoetsen initiatiefwetsvoorstel verdringingstoets

[Gepubliceerd: 2021-07-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief uitvoeringstoetsen initiatiefwetsvoorstel verdringingstoets (PDF | 2 pagina's | 334 kB)
Besluit: 2021-07-04 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bedrijfsdossier RWM N.V.

[Gepubliceerd: 2021-06-25] Besluit op een verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier van RWM N.V. over psychische gezondheidsklachten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-31 Besluit: 2021-06-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bedrijfsdossier Universiteit van Amsterdam

[Gepubliceerd: 2021-06-25] Besluit op een verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier van de Universiteit van Amsterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-14 Besluit: 2021-06-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota 25 juni 2021 - aanpassing terugkeerpremie en ZW-regres en implementatieopdracht UWV

[Gepubliceerd: 2021-09-17] Beslisnota bij de Kamerbrief over de analyse van UWV naar de beweegredenen van uitzendbedrijven om terug te keren naar de publieke verzekering voor de Ziektewet (ZW).
Besluit: 2021-06-24 arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bedrijfsdossier FrieslandCampina

[Gepubliceerd: 2021-06-24] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijfsdossier van FrieslandCampina Nederland B.V. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-14 Besluit: 2021-06-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over hervorming concurrentiebeding

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Hoort bij Kamerbrief over hervorming concurrentiebeding. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over hervorming van het concurrentiebeding. De hervorming van het beding moet nodeloos gebruik van het concurrentiebeding voorkomen, zodat de arbeidsmobiliteit niet onnodig wordt geremd.
Besluit: 2021-06-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over controle besteding inburgeringsgeld aan taalscholen

[Gepubliceerd: 2021-06-17] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over (fraude met) inburgeringsgeld en de controle van de besteding van die gelden aan taalscholen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-30 Besluit: 2021-06-17 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bedrijfsdossier van P&S Plantlab

[Gepubliceerd: 2021-06-17] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijfsdossier van P&S Plantlab B.V. te Heemskerk. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-21 Besluit: 2021-06-17 Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Reactie op Wob-verzoek inzake verbeurde en betaalde dwangsommen Wob-verzoeken

[Gepubliceerd: 2021-06-17] Reactie op Wob-verzoek inzake verbeurde en betaalde dwangsommen Wob-verzoeken bij het door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek asbest op adres Kalenberg

[Gepubliceerd: 2021-06-10] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van informatie vanaf 14 april 2021 over asbest op een adres in Kalenberg. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-28 Besluit: 2021-06-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota 5 bij wetsvoorstel aanpassing regeling waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente

[Gepubliceerd: 2021-12-23] Beslisnota over het aanvragen van toezichttoetsen en een uitvoeringstoets over het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2021-06-09 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota adviesverzoek Raad van State Verzamelwet SZW 2022

[Gepubliceerd: 2021-09-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een document.
Besluit: 2021-05-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek representativiteitsgegevens cao's bouw

[Gepubliceerd: 2021-05-28] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de aangeboden representativiteitsgegevens voor de cao Bouwnijverheid / de cao Bouw & Infra, de cao BTER en de Verplichtstellingsbeschikking voor de bouwnijverheid. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-04 Besluit: 2021-05-28 Documenten: 8
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over opdracht en rapport Molukkers in Nederland

[Gepubliceerd: 2021-05-28] Besluit op een verzoek om informatie over de besluitvorming en het beleid rond de opdracht en het rapport Molukkers in Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-01 Besluit: 2021-05-28 Documenten: 15
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek melding mondkapjes en consumpties restaurant

[Gepubliceerd: 2021-05-21] Besluit op een verzoek om informatie over een melding met betrekking tot mondkapjes en consumpties () van een bezoeker aan Restaurant 't Berghuis te Amerongen, die SZW via de afdeling inspectie zou hebben voorgelegd aan gemeente Utrechtse Heuvelrug en welke aanleiding zou zijn tot de vooraanschrijving. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-19 Besluit: 2021-05-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over boeterapport arbeidsongeval te Aalsmeer

[Gepubliceerd: 2021-05-21] Besluit op een verzoek om informatie over een boeterapport van een arbeidsongeval te Aalsmeer (zaaknummer 1816872). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-04-14 Besluit: 2021-05-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota aanbiedingsformulier ministerraad Verzamelwet SZW 2022

[Gepubliceerd: 2021-09-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een document.
Besluit: 2021-05-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over kort geding Tempo Team en Inspectie SZW

[Gepubliceerd: 2021-05-20] Besluit op een verzoek om informatie over een kort geding tussen Tempo Team en de Staat der Nederlanden (Inspectie SZW). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-05-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de kwestie van de Armeense genocide

[Gepubliceerd: 2021-05-03] Besluit op een verzoek om informatie over de kwestie van de Armeense genocide vanaf 1 januari 2000. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-09-03 Besluit: 2021-05-03 Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bedrijfsdossier van Stichting Waternet

[Gepubliceerd: 2021-04-28] Besluit op een verzoek om informatie over een bedrijfsdossier van Stichting Waternet te Amsterdam, over psychische klachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-14 Besluit: 2021-04-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bedrijfsdossier van AAF International

[Gepubliceerd: 2021-04-28] Besluit op een verzoek om informatie over een bedrijfsdossier van AAF International. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-22 Besluit: 2021-04-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bedrijfsdossier Waterschap Scheldestromen

[Gepubliceerd: 2021-04-26] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van relevante informatie uit het bedrijfsdossier van Waterschap Scheldestromen in Middelburg, over lichamelijke klachten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-21 Besluit: 2021-04-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over onderzoek Inspectie SZW in gemeente Laarbeek

[Gepubliceerd: 2021-04-22] Besluit op een verzoek om informatie over een onderzoek van Inspectie SZW op 12 oktober 2020 in gemeente Laarbeek op de naleving van de verplichtingen uit de Wet Minimumloon, de Wet op Arbeid Vreemdelingen en de Arbeidstijdenwet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-05 Besluit: 2021-04-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het uniform loonbegrip in relatie tot uitkeringen van het UWV

[Gepubliceerd: 2021-04-20] Besluit op een verzoek om informatie over het uniform loonbegrip in relatie tot uitkeringen van het UWV. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-08 Besluit: 2021-04-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota wetsvoorstel mobiliteitspakket

[Gepubliceerd: 2022-07-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2021-04-18 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek reactie cao-partijen op bedenkingen algemeenverbindendverklaring cao Bouw & Infra

[Gepubliceerd: 2021-04-08] Besluit op een verzoek om informatie. Op 26 november 2020 is naar aanleiding van het Besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 november 2020 tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) Bouw & Infra, een verzoek ingediend om openbaarmaking van de in het voornoemde besluit genoemde reactie van cao-partijen op de inhoud van de ingebrachte bedenkingen en het assurance-rapport van de onafhankelijke accountant. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-26 Besluit: 2021-04-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek controle besteding inburgeringsgeld

[Gepubliceerd: 2021-04-01] Besluit op een verzoek om informatie over (fraude met) inburgeringsgeld en de controle van de besteding van die gelden aan taalscholen. Het gaat om een verzoek aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-28 Besluit: 2021-04-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota agenderen Verzamelwet SZW 2022 in CWIZO

[Gepubliceerd: 2021-09-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een document.
Besluit: 2021-03-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit algemeenverbindendverklaring cao Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

[Gepubliceerd: 2021-03-26] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een beslissing op bezwaar genomen tegen een besluit op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit verzoek ziet op openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op het verzoek tot algemeenverbindendverklaring van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf in Nederland tot en met de uiteindelijke beslissing.
Verzoek: 2021-01-12 Besluit: 2021-03-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek correspondentie over asbest

[Gepubliceerd: 2021-03-24] Besluit op een verzoek om informatie over brieven en telexberichten over asbest. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over steunmaatregelen aan KLM gerelateerd aan arbeidsvoorwaarden

[Gepubliceerd: 2021-03-23] Besluit op een verzoek om informatie over de steunmaatregelen aan KLM, voor zover enigszins gerelateerd aan de arbeidsvoorwaarden binnen KLM. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-01 Besluit: 2021-03-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek melding aan Inspectie SZW

[Gepubliceerd: 2021-03-22] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van een mogelijke melding aan de Inspectie SZW over een inspectieonderzoek. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-22 Besluit: 2021-03-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota 4 bij wetsvoorstel aanpassing regeling waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente

[Gepubliceerd: 2021-12-23] Beslisnota over het openstellen van de internetconsultatie van het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2021-03-15 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek werkwijze peildatum Tijdelijke Tegemoetkomingsregeling KO

[Gepubliceerd: 2021-03-10] Besluit op een verzoek om informatie over de werkwijze rondom de peildatum Tijdelijke Tegemoetkomingsregeling KO en de toegekende tegemoetkoming aan betrokkenen.
Verzoek: 2020-10-13 Besluit: 2021-03-10 Documenten: 7
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit onderhandelingen steunpakket KLM en arbeidsvoorwaarden

[Gepubliceerd: 2021-03-05] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een beslissing op bezwaar genomen tegen een besluit op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit verzoek zag op openbaarmaking van informatie over onderhandelingen, besprekingen en afspraken tussen de overheid en KLM over de zogenoemde KLM-steunmaatregelen, en meer in het bijzonder de totstandkoming van de bepalingen hierin over (verplichte aanpassing van) de arbeidsvoorwaarden bij KLM.
Verzoek: 2021-01-09 Besluit: 2021-03-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-verzoek over meldingen over arbeidsongevallen

[Gepubliceerd: 2021-03-04] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 11 december 2020 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over meldingen bij de Inspectie SZW over arbeidsongevallen waarbij de bedrijven International Lashing Service en Matrans betrokken waren.
Verzoek: 2020-12-24 Besluit: 2021-03-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Aanvullend besluit op Wob-verzoek over NOW

[Gepubliceerd: 2021-02-25] Aanvullend besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de NOW-regeling. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-06-30 Besluit: 2021-02-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onderzoek rechtmatigheid facturen Wet inburgering

[Gepubliceerd: 2021-02-24] Besluit op een verzoek om informatie over een onderzoek dat wordt verricht naar de rechtmatigheid van facturen inzake de Wet inburgering. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-09 Besluit: 2021-02-24 Documenten: 12
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onderzoek snelkookpan

[Gepubliceerd: 2021-02-18] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van alle stukken/documentatie met betrekking tot het onderzoek naar de (non)conformiteit van een snelkookpan (model No: RL- PS lOL Year of manufacture.20) die in Europa op de markt is gebracht door BSD Trade. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-23 Besluit: 2021-02-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over asbestsanering in maart 2020

[Gepubliceerd: 2021-02-15] Besluit op een verzoek om informatie over asbestsanering in maart 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-02-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inspecties paddenstoelentelers 2017-2020

[Gepubliceerd: 2021-02-05] Besluit op een verzoek om informatie over inspectiegegevens bij paddenstoelentelers tussen 2017 en 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-02-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit SZW op Wob-verzoek over Webmodule

[Gepubliceerd: 2021-02-04] Besluit op een verzoek om documenten over de Webmodule. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-04-29 Besluit: 2021-02-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek invallen The Grass Company

[Gepubliceerd: 2021-01-25] Besluit Wob-verzoek invallen The Grass Company
Verzoek: 2020-11-12 Besluit: 2021-01-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bedrijfsdossier Gelmo

[Gepubliceerd: 2021-01-25] Besluit op een verzoek om relevante informatie uit het bedrijfsdossier Gelmo B.V. uit Molenhoek over gezondheidsklachten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-11 Besluit: 2021-01-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Stichting Zonnehuisgroep Noord/Zonnehuis Thuis/Zonnehuis Experts Eerste Lijn

[Gepubliceerd: 2021-01-25] Besluit op een verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier van Stichting Zonnehuisgroep Noord/Zonnehuis Thuis/Zonnehuis Experts Eerste Lijn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-18 Besluit: 2021-01-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota externe uitvoeringstoetsen Verzamelwet SZW 2022

[Gepubliceerd: 2021-09-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een document.
Besluit: 2021-01-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bedrijfsongevallen Schiphol

[Gepubliceerd: 2021-01-11] Besluit op een verzoek om informatie over bij de Inspectie SZW gemelde bedrijfsongevallen op of rondom Schiphol, waarbij Securitas Transport & Aviation Security BV betrokken is geweest. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-01 Besluit: 2021-01-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek algemeenverbindendverklaring cao Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

[Gepubliceerd: 2021-01-06] Besluit op een verzoek om informatie over het besluit van 15 november 2019 tot algemeenverbindendverklaring van de cao voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-01-06 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Montessori College Oost inzake psychische gezondheidsklachten

[Gepubliceerd: 2020-12-16] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijfsdossier van Montessori College Oost inzake psychische gezondheidsklachten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-18 Besluit: 2020-12-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek over algemeenverbindendverklaring cao Levensmiddelenbedrijf

[Gepubliceerd: 2020-12-15] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een beslissing op bezwaar genomen tegen een besluit op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit verzoek zag op openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op de verzoeken van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel tot algemeenverbindendverklaring van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Levensmiddelenbedrijf voor de jaren 2016/2017 en 2018/2019.
Verzoek: 2020-07-06 Besluit: 2020-12-15 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek toelaten arbeidsmigranten

[Gepubliceerd: 2020-12-14] Besluit op een verzoek om informatie over het toelaten van arbeidsmigranten uit de periode 1 januari 2020 tot en met 29 mei 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-12-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over steunmaatregelen en arbeidsvoorwaarden KLM

[Gepubliceerd: 2020-12-11] Besluit op een verzoek om informatie over afspraken steunmaatregelen en arbeidvoorwaarden bij KLM. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Verzoek: 2020-07-21 Besluit: 2020-12-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over totaalbedragen rijksbegroting voor allochtonenbeleid

[Gepubliceerd: 2020-12-11] Besluit op een verzoek om informatie over het totaalbedragen (1990-2020) van de algemene rijksbegroting bestemd voor allochtonenbeleid, naar etniciteit verdeeld. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-12 Besluit: 2020-12-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de wijziging van de deelnemingsverplichting in het Bedrijfstakpensioenfonds Levensmiddelenbedrijf

[Gepubliceerd: 2020-12-04] Besluit op een verzoek om informatie over de wijziging van de deelnemingsverplichting in het Bedrijfstakpensioenfonds Levensmiddelenbedrijf gepubliceerd in Staatscourant 2017, 64797. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-12-04 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek bedrijfsdossier supermarkt over fysieke gezondheidsklachten

[Gepubliceerd: 2020-12-04] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijfsdossier van Supermarkt Smits De Meern B.V. over fysieke gezondheidsklachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-18 Besluit: 2020-12-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Intentieverklaring crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams

[Gepubliceerd: 2020-11-30] Afspraken tussen betrokken partijen over aanvullende crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams. Het doel van de crisisdienstverlening is dat mensen die door COVID-19 en hun baan dreigen te verliezen of recent hebben verloren, zo veel mogelijk direct naar nieuw werk gaan en dat zij daarbij waar nodig gericht worden geholpen. In regionale mobiliteitsteams zitten werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten en UWV. Zij werken nauw samen met onderwijsinstellingen en SBB. Intentieverklaring crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams (PDF | 6 pagina's | 108 kB)
Besluit: 2020-11-30 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek Kamerbrief 'Ruimte voor vernieuwing door toekomstbestendige wet- en regelgeving' en deeleconomie

[Gepubliceerd: 2020-11-26] Besluit op een verzoek over de Kamerbrief 'Ruimte voor vernieuwing door toekomstbestendige wet- en regelgeving' uit 2015 en de deeleconomie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-11-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek rapport Level One Holding Emmeloord

[Gepubliceerd: 2020-11-23] Besluit Wob-verzoek rapport Level One Holding Emmeloord
Verzoek: 2020-04-06 Besluit: 2020-11-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over advies landsadvocaat aan het ministerie van SZW

[Gepubliceerd: 2020-11-16] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van een advies dat de landsadvocaat aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gegeven. Het advies ging over de vraag of werknemers die in verband met COVID hun werkzaamheden niet kunnen verrichten en evenmin kunnen thuiswerken of aangepaste werkzaamheden kunnen verrichten, ziek gemeld kunnen worden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-02 Besluit: 2020-11-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit op Wob-verzoek over adviesaanvraag SZW aan EESC

[Gepubliceerd: 2020-11-11] 1e deelbesluit op Wob-verzoek over adviesaanvraag SZW aan EESC
Verzoek: 2020-06-18 Besluit: 2020-11-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek Kamerbrief 'Ruimte voor vernieuwing door toekomstbestendige wet- en regelgeving' en deeleconomie

[Gepubliceerd: 2020-11-11] Besluit op een verzoek over de Kamerbrief 'Ruimte voor vernieuwing door toekomstbestendige wet- en regelgeving' uit 2015 en de deeleconomie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-11-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over Reproad B.V.

[Gepubliceerd: 2020-10-29] Besluit op een verzoek om informatie over Reproad B.V. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-23 Besluit: 2020-10-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit DUO op Wob-verzoek verlenging inburgeringstermijn

[Gepubliceerd: 2020-10-13] Besluit op een verzoek om verslagen van gesprekken tussen de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het verlengen van de inburgeringstermijn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-31 Besluit: 2020-10-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over cafť Demandt t Stoakhoes

[Gepubliceerd: 2020-10-05] Besluit op een verzoek om informatie over Cafť t Stoakhoes te Urmond. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-06-24 Besluit: 2020-10-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over l'escaut woonservice

[Gepubliceerd: 2020-10-05] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijfsdossier van lescaut woonservice te Vlissingen inzake gezondheidsklachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-15 Besluit: 2020-10-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het bedrijfsdossier van Stichting de Zorgcirkel in Purmerend over psychische klachten

[Gepubliceerd: 2020-10-05] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijfsdossier van Stichting de Zorgcirkel in Purmerend over psychische klachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-09 Besluit: 2020-10-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Bakaert Combustion Technology te Assen

[Gepubliceerd: 2020-10-05] Besluit op een verzoek om informatie over Bakaert Combustion Technology te Assen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-02 Besluit: 2020-10-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het certificatiestelsel

[Gepubliceerd: 2020-09-29] Besluit op een verzoek om informatie over het certificatiestelsel. Het gaat om alle stukken met meningen over het certificatiestelsel. Contact tussen het ministerie en dNAA, beleidsmatig standpunt over dNAA, relatie tussen VIP & SMA-rt nieuwe stijl, correspondentie met TNO over de NEN-norm. Het gaat met name om beleidsmatige correspondentie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-06-18 Besluit: 2020-09-29 Documenten: 10
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op een Wob-verzoek om informatie over controles op toegankelijk (over)urenregistratiesysteem

[Gepubliceerd: 2020-09-18] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal controles dat heeft plaatsgevonden in de afgelopen 3 jaar, waarbij is gecontroleerd op het hebben van een deugdelijk, objectief en voor de werknemer direct en te allen tijde toegankelijk (over)urenregistratiesysteem en wat de uitslag van die controles was. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-08-17 Besluit: 2020-09-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op een Wob-verzoek om informatie over het bedrijfsdossier van Cimcool Industrial Products

[Gepubliceerd: 2020-09-18] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijfsdossier van Cimcool Industrial Products B.V. met betrekking tot gezondheidsklachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-12-27 Besluit: 2020-09-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ingediende meldingsformulieren door ILS-Matrans bij de Nederlandse Arbeidsinspectie

[Gepubliceerd: 2022-12-19] Besluit op een verzoek om informatie over de ingediende meldingsformulieren door ILS/Matrans bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-14 arbeidsomstandigheden Documenten: 12
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over werven die een ontheffing hebben gekregen voor het verrichten van werkzaamheden aan gastankschepen

[Gepubliceerd: 2020-09-07] Besluit op een verzoek om informatie over een overzicht van de werven die een ontheffing hebben gekregen voor het verrichten van werkzaamheden aan gastankschepen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de eindrapportage project Bevordering werknemers hulpverleningsdiensten

[Gepubliceerd: 2020-09-03] Besluit op een verzoek om informatie over de eindrapportage met betrekking tot projectnummer 2011ESFN285, over de bevordering werknemers hulpverleningsdiensten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over Gunnebo Logistics BV

[Gepubliceerd: 2020-09-03] Besluit op een verzoek om informatie over Gunnebo Logistics BV. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over algemeen-verbindendverklaring cao Beroepsgoederenvervoer

[Gepubliceerd: 2020-08-26] Besluit op een verzoek om informatie over de algemeen-verbindendverklaring van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaar bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-26 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over ASML Veldhoven

[Gepubliceerd: 2020-08-17] Besluit op een verzoek om informatie over ASML in Veldhoven. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Natuurmonumenten te s-Graveland

[Gepubliceerd: 2020-08-12] Besluit op een verzoek om informatie over de arbeidsomstandigheden bij Natuurmonumenten te s-Graveland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Tozo-beschikkingen

[Gepubliceerd: 2020-07-30] Besluit op een verzoek om informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Het gaat met name om de beschikkingen alsmede de daaraan gekoppelde voorwaarden en/of condities en/of uitvoeringsvoorwaarden en/of handhavingsvoorwaarden en/of voorwaarden ter zake van misbruik en oneigenlijk gebruik of voorwaarden met een andere titel/definitie te verstrekken van zowel 27 maart, 17 april, 8 mei en 11 juni 2020 die gericht zijn aan de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Tilburg, Eindhoven, Veldhoven, Heerlen, Leidschendam-Voorburg en Hilversum. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-verzoek over beleidsvorming van pensioenendossier

[Gepubliceerd: 2020-07-24] Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over alle relevante achtergrondinformatie van de beleidsvorming over het pensioendossier. Dit tweede deelbesluit gaat over cdc-regelingen (collective defined contribution). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-24 Documenten: 8
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake openbaarmaking van informatie ten aanzien van de naleving van het wettelijk minimumloon gericht op postverspreidende ondernemingen

[Gepubliceerd: 2020-07-14] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 14 juli 2020 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van informatie ten aanzien van de naleving van het wettelijk minimumloon gericht op postverspreidende ondernemingen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Beslisnota 3 bij wetsvoorstel aanpassing regeling waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente

[Gepubliceerd: 2021-12-23] Beslisnota over de voorbereiding van het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2020-07-08 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over beleidsvorming van pensioenendossier

[Gepubliceerd: 2020-07-03] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over alle relevante achtergrondinformatie van de beleidsvorming over het pensioendossier. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over totstandkoming van de NOW-regeling

[Gepubliceerd: 2020-07-01] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Mopack

[Gepubliceerd: 2020-06-25] Besluit op een verzoek om informatie over Mopack BV in Den Haag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Dirk van den Broek Amsterdam

[Gepubliceerd: 2020-06-15] Besluit op een verzoek om informatie over Dirk van den Broek in Amsterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Koninklijke Mosa

[Gepubliceerd: 2020-05-29] Besluit op een verzoek om informatie over Koninklijke Mosa B.V.. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Gerritsen van Groningen

[Gepubliceerd: 2020-05-29] Besluit op een verzoek om informatie over Gerritsen van Groningen B.V.. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Handels- en Constructiebedrijf H. Hardeman

[Gepubliceerd: 2020-05-29] Besluit op een verzoek om informatie over Handels- en Constructiebedrijf H. Hardeman B.V. in Veenendaal. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Shell Rijswijk

[Gepubliceerd: 2020-05-29] Besluit Wob-verzoek over Shell Rijswijk
Besluit: 2020-05-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over asbest

[Gepubliceerd: 2020-05-08] Tegen het besluit op een verzoek om informatie over asbest over de periode 1 september 2018 - 1 juli 2019 heeft de verzoeker bezwaar aangetekend. Dit is de beslissing op het bezwaar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek invordering kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2020-05-07] Besluit op een verzoek om informatie over voorstellen om de invordering van kinderopvangtoeslag te beperken tot de eigen bijdrage. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek handhaving tegen As Soenah Moskee

[Gepubliceerd: 2020-05-07] Besluit op een verzoek om informatie over de gezamenlijke handhaving tegen de As Soenah Moskee door de gemeente Den Haag en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een bedrijfsdossier van Simon Levelt Franchise B.V.

[Gepubliceerd: 2020-04-29] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken uit het bedrijfsdossier over gezondheidsklachten van Simon Levelt Franchise B.V. in Haarlem. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Eurest Support Services Sakhalin

[Gepubliceerd: 2020-04-29] Besluit Wob-verzoek over Eurest Support Services Sakhalin
Besluit: 2020-04-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek klacht LBV bij ILO

[Gepubliceerd: 2020-04-08] Besluit Wob-verzoek klacht LBV bij ILO
Besluit: 2020-04-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onderzoeksrapport incident Veghel

[Gepubliceerd: 2020-04-01] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoeksrapport met zaaknummer 1816159 van een incident dat heeft plaatsgevonden op 24 november 2018 te Veghel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-besluit Brouwers Tours B.V. over fysieke klachten

[Gepubliceerd: 2020-03-20] Besluit op een verzoek om informatie over Brouwers Tours B.V. inzake fysieke klachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over Vliente Mooi0Land/servicebureau/Thuiszorg in Doorwerth inzake fysieke klachten

[Gepubliceerd: 2020-03-20] Besluit op een verzoek om informatie over Vliente Mooi0Land/servicebureau/Thuiszorg in Doorwerth inzake fysieke klachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek ongeval Wijcker Infra

[Gepubliceerd: 2020-03-20] Besluit op een verzoek om informatie over de kennelijke conclusie en de gang van zaken bij een ongeval bij Wijcker Infra. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-20 Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Hegeman Beton- en Industriebouw

[Gepubliceerd: 2020-03-12] Besluit op een verzoek om informatie over Hegeman Beton- en Industriebouw B.V.. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-12 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de collectieve arbeidsovereenkomst Centraal Bureau Levensmiddelenhandel

[Gepubliceerd: 2020-03-11] Besluit op een verzoek om informatie over het algemeen verbindend verklaren van de collectieve arbeidsovereenkomst van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel voor het jaar 2016/2017 en het jaar 2018/2019.
Besluit: 2020-03-11 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek arbeidsomstandighedenbeleid bij Libbey Leerdam in verband met gezondheidsklachten

[Gepubliceerd: 2020-03-10] Besluit op een verzoek om informatie over arbeidsomstandighedenbeleid bij Libbey Leerdam in verband met gezondheidsklachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Algemeen inkomensbesluit

[Gepubliceerd: 2020-03-06] Besluit op een verzoek om informatie over het Algemeen inkomensbesluit. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bedrijfsongeval Beentjes

[Gepubliceerd: 2020-02-19] Besluit op een verzoek om informatie over een bedrijfsongeval bij Siersmederij Beentjes in Alkmaar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het bedrijfsdossier gezondheidsklachten van Centraalstaal B.V.

[Gepubliceerd: 2020-02-18] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken uit het bedrijfsdossier van Centraalstaal B.V. over gezondheidsklachten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek ongeval 31 juli 2015

[Gepubliceerd: 2020-02-17] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van het boeterapport inclusief boetebeschikking over het ongeval van 31 juli 2015 met zaaknummer 411501296. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-17 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over MiniContainment

[Gepubliceerd: 2020-02-17] Beslissing op het bezwaar tegen een besluit op een verzoek om alle relevante documenten over de toepassing MiniContainment en alle correspondentie tussen de Inspectie SZW en het bedrijf Minicontainment Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Pastoe BV

[Gepubliceerd: 2020-02-06] Besluit op een verzoek om informatie omtrent de openbaarmaking van relevante informatie uit het bedrijfsdossier van Pastoe BV. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-bezwaar over openbaarmaking inspectiedossier

[Gepubliceerd: 2020-02-05] De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 5 februari 2020 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ziet op een onderzoek van de Inspectie SZW bij Stuwadoorsbedrijf Van Rooij B.V.
Besluit: 2020-02-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over de boeteoplegging De Vries Piping & Construction B.V

[Gepubliceerd: 2020-02-03] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van het rapport dat ten grondslag ligt aan de boeteoplegging in 2016 aan de thans gefailleerde rechtspersoon De Vries Piping & Construction B.V.. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ongevallen op het terrein van Tata Steel IJmuiden over het jaar 2018

[Gepubliceerd: 2020-02-03] Besluit op een verzoek om informatie om openbaarmaking van de rapportages die de Inspectie SZW heeft gemaakt naar aanleiding van inspecties van alle persoonlijke ongevallen op het terrein van Tata Steel IJmuiden over het jaar 2018 en informatie en correspondentie hierover met Tata Steel IJmuiden of zijn onderaannemers. Daarnaast wordt verzocht om correspondentie met Tata Steel of zijn onderaannemers over handhavingstrajecten naar aanleiding van de onderzochte ongevallen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek handmatig genummerde documenten

[Gepubliceerd: 2020-02-03] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de handmatig genummerde documenten 1 tot en met 4 in een Wob-besluit van 12 juli 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over informatie uit het bedrijfsdossier van Jumbo/La Place Food B.V. vestiging Ziggo Dome

[Gepubliceerd: 2020-01-27] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken uit het bedrijfsdossier van Jumbo/La Place Food B.V. vestiging Ziggo Dome. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Asiadam

[Gepubliceerd: 2020-01-20] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de rapportage van 25 januari 2019 en openbaarmaking van de beschikking boeteoplegging met betrekking tot Asiadam V.O.F. in Amsterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek om informatie bij Grafimedia van 25 juni 2019

[Gepubliceerd: 2020-01-02] Besluit op Wob-verzoek om informatie bij Grafimedia van 25 juni 2019. Tevens alle informatie die betrekking hebben op de bedenkingen en/of gestelde overlap van werkingssferen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's deel 2 bij Wetsvoorstel Kinderopvang BES

[Gepubliceerd: 2023-02-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's deel 2 bij Wetsvoorstel Kinderopvang BES (PDF | 16 pagina's | 4,7 MB)
Besluit: 2019-12-17 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over asbest (periode 1 september 2018-1 juli 2019)

[Gepubliceerd: 2019-10-10] Besluit op een verzoek om informatie over asbest over de periode 1 september 2018 t/m 1 juli 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-10 Documenten: 7
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Algemeen Inkomensbesluit socialezekerheidswetten en Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering

[Gepubliceerd: 2019-09-25] Besluit op een verzoek om informatie over het Algemeen Inkomensbesluit socialezekerheidswetten en de Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-09-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij wetsvoorstel aanpassing regeling waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente

[Gepubliceerd: 2021-12-23] Beslisnota over vragen van het Kamerlid Van der Linde (VVD) en een brief aan de STAR, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars over automatische waardeoverdracht. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2019-09-01 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Joint statement met Bulgarije

[Gepubliceerd: 2013-10-07] Bestand: joint-statement-met-bulgarije.pdf
Besluit: 2013-10-07 migratie en integratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Joint statement met RoemeniŽ

[Gepubliceerd: 2013-10-07] Bestand: joint-statement-met-roemenie.pdf
Besluit: 2013-10-07 migratie en integratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Convenant over dekking van arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling in pensioenregelingen

[Gepubliceerd: 2013-07-18] Bestand: convenant-over-dekking-van-arbeidsongeschiktheidspensioen-en-premievrijstelling-in-pensioenregelingen.pdf
Besluit: 2013-07-18 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nationale verklaring

[Gepubliceerd: 2012-03-28] Nationale verklaring van partijen betrokken bij de (tijdelijke) huisvesting van EU-arbeidsmigranten.
Besluit: 2012-03-28 woningmarkt Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Conventie en statuten EUKN

[Gepubliceerd: 2012-01-16] Conventie en statuten van het European Urban Knowledge Network (EUKN).
Besluit: 2012-01-13 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake agenda-afspraken

Besluit op verzoek inzake de openbaarmaking van alle agenda-afspraken in de periode 1 januari tot 1 juni 2020 van de minister, de staatssecretaris, de secretaris-generaal, de plv. secretaris-generaal, de directeur-generaal sociale zekerheid en integratie, de directeur-generaal werk en de inspecteur-generaal. Dit verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van Bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de aan minister Koolmees aangeboden notities ter voorbereiding op bijeenkomsten in het Catshuis en bijeenkomsten van de ministeriŽle crisiscommissie (mcc)

Besluit op een verzoek om informatie over de aan minister Koolmees aangeboden notities ter voorbereiding op bijeenkomsten in het Catshuis en bijeenkomsten van de ministeriŽle crisiscommissie (mcc). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over totstandkoming van de NOW-regeling

Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-11-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Tozo-beschikkingen

Besluit op een verzoek om informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Het gaat met name om de beschikkingen alsmede de daaraan gekoppelde voorwaarden en/of condities en/of uitvoeringsvoorwaarden en/of handhavingsvoorwaarden en/of voorwaarden ter zake van misbruik en oneigenlijk gebruik of voorwaarden met een andere titel/definitie te verstrekken van zowel 27 maart, 17 april, 8 mei en 11 juni 2020 die gericht zijn aan de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Tilburg, Eindhoven, Veldhoven, Heerlen, Leidschendam-Voorburg en Hilversum. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Ab Harrewijn Rede door minister Schouten

[Gepubliceerd: 2023-05-13] Ab Harrewijn Rede door minister Schouten tijdens Landelijke CliŽntenraad, 13 mei 2023
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Leven met oorlog overdenking door Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 4 mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Leven met oorlog overdenking door Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien Van Gennip t.g.v. dodenherdenking in Oegstgeest
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister Van Gennip bij Iftar-bijeenkomst met Turks-Nederlandse ondernemers

[Gepubliceerd: 2023-04-17] Toespraak van minister Van Gennip (SZW) bij de Iftar-bijeenkomst met Turks-Nederlandse ondernemers,. Deze vond plaats in restaurant Laila, Den Haag (Scheveningen), op maandag 17 april 2023.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Een toekomstbestendige arbeidsmarkt

[Gepubliceerd: 2023-04-03] Statement van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien Van Gennip naar aanleiding van de brief aan de Tweede kamer voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Speech minister Van Gennip bij Jeroen Bosch Summit

[Gepubliceerd: 2023-03-21] Toespraak van minister Van Gennip (SZW) bij de Jeroen Bosch Summit. Deze vond plaats op 20 maart 2023 in Den Bosch.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister Van Gennip bij bijeenkomst Samen SLIM van start

[Gepubliceerd: 2023-02-15] Toespraak minister Van Gennip bij de bijeenkomst 'Samen SLIM van start' voor ondernemers en projectleiders in het midden- en kleinbedrijf (mkb) die (innovatieve) projecten uitvoeren. De bijeenkomst vond plaats bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in Den Haag, op 14 februari 2023. Het gesproken woord geldt.
Jaar: 2023 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister Van Gennip bij Excuses van de Nederlandse regering voor de slavernij en het slavernijverleden

[Gepubliceerd: 2022-12-19] Toespraak van minister Van Gennip (SZW) op 19 december in Rincůn, Bonaire bij Excuses van de Nederlandse regering voor de slavernij en het slavernijverleden.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hannie van Leeuwenlezing door minister Schouten

[Gepubliceerd: 2022-11-04] Hannie van Leeuwenlezing door minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) op 3 november 2022 bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, Huizen. Het gesproken woord geldt.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister Van Gennip bij Opening Academisch Jaar Tilburg University

[Gepubliceerd: 2022-09-05] Toespraak van minister Van Gennip (SZW) bij de opening van het Academisch Jaar op Tilburg University op 5 september 2022.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister Van Gennip bij Jaarbijeenkomst Goldschmeding Foundation

[Gepubliceerd: 2022-06-01] Toespraak van minister Van Gennip (SZW) bij de Jaarbijeenkomst Goldschmeding Foundation op 1 juni 2022. (Het gesproken woord geldt)
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Toespraak minister Van Gennip tijdens Nationale Iftar (25 april 2022)

[Gepubliceerd: 2022-04-25] Toespraak van minister Van Gennip (SZW) tijdens de Nationale Iftar op 25 april 2022.
Jaar: 2022 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ministerie - Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bereikbaarheidsgegevens Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie).
Jaar: 2023 Organisatie
Downloads: 📄 Volledig dossier

Karien van Gennip - Minister (CDA)

Bereikbaarheidsgegevens van Karien van Gennip, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor CDA in de Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Jaar: 2023 Minister CDA Startdatum: 2022-01-10
Downloads: 📄 Volledig dossier

Carola Schouten - Minister (CU)

Bereikbaarheidsgegevens van Carola Schouten, Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, viceminister-president voor ChristenUnie in de Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Jaar: 2023 Minister CU Startdatum: 2022-01-10
Downloads: 📄 Volledig dossier

Loes Mulder - Secretaris-Generaal

bereikbaarheidsgegevens van Loes Mulder, Secretaris-generaal voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Jaar: 2023 Secretaris-Generaal
Downloads: 📄 Volledig dossier

Krista Kuipers - Plaatsvervangend secretaris-generaal

bereikbaarheidsgegevens van Krista Kuipers, Plaatsvervangend secretaris-generaal voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Jaar: 2023 Secretaris-Generaal
Downloads: 📄 Volledig dossier