Convenant Ministerie Van Sociale Zaken En Werkgelegenheid

Intentieverklaring crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams

[Gepubliceerd: 2020-11-30] Afspraken tussen betrokken partijen over aanvullende crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams. Het doel van de crisisdienstverlening is dat mensen die door COVID-19 en hun baan dreigen te verliezen of recent hebben verloren, zo veel mogelijk direct naar nieuw werk gaan en dat zij daarbij waar nodig gericht worden geholpen. In regionale mobiliteitsteams zitten werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten en UWV. Zij werken nauw samen met onderwijsinstellingen en SBB. Intentieverklaring crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams (PDF | 6 pagina's | 108 kB)
Besluit: 2020-11-30 Ministerie Van Sociale Zaken En Werkgelegenheid Documenten: 1
Download volledig dossier (ZIP)
Attribuut Waarde
Identifier nl.mnre1073.2f.2020.1
Aanbieder (Naam) Ministerie Van Sociale Zaken En Werkgelegenheid
Titel Intentieverklaring crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams
Beschrijving Afspraken tussen betrokken partijen over aanvullende crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams. Het doel van de crisisdienstverlening is dat mensen die door COVID-19 en hun baan dreigen te verliezen of recent hebben verloren, zo veel mogelijk direct naar nieuw werk gaan en dat zij daarbij waar nodig gericht worden geholpen. In regionale mobiliteitsteams zitten werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten en UWV. Zij werken nauw samen met onderwijsinstellingen en SBB. Intentieverklaring crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams (PDF | 6 pagina's | 108 kB)
Thema ziekten en behandelingen
Besluitdatum 2020-11-30
Publicatiedatum 2020-11-30
Jaar 2020
Type 2f - Convenant
Aanbieder (Code) mnre1073
Totaal aantal documenten 1
Bron https://open.overheid.nl/Details/ronl-c302efcc-65ad-4be8-8eaf-891b82ce969f/1