Dossiers na Wob/Woo-verzoek Ministerie Van Sociale Zaken En Werkgelegenheid

Deelbesluit 4 op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Deelbesluit 4 op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). (Deelbesluit 4)
Besluit: 2023-11-01 luchtvaart Documenten: 13
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over subsidieregeling STAP-budget

[Gepubliceerd: 2023-10-30] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de subsidieregeling STAP-budget. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-06 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de Algemeen Verbindendverklaring van de C.A.O. beroepsgoederenvervoer 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-13] Besluit op een verzoek om informatie over de representativiteitsgegevens en de gehanteerde onderzoeksmethodiek van de Algemeen Verbindendverklaring van de C.A.O. beroepsgoederenvervoer 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verzoek tot en bedenkingen tegen algemeen verbindend verklaring van cao bepalingen 'Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen 2023'

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van informatie over een verzoek tot algemeen verbindend verklaring en de bedenkingen tegen de algemeen verbindend verklaring van cao bepalingen 'Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-21 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over kosten en onderliggende documenten over eventuele inhuur influencers op allerlei gebieden in verschillende jaren

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over kosten en onderliggende documenten over de (eventuele) inhuur van influencers op allerlei gebieden in de jaren 2021, 2022 en 2023 tot en met 27 juni 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-13 Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ingediende representativiteitsgegevens Signbedrijven 2022-2024

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Besluit op Woo-verzoek over het openbaar maken van informatie over ingediende representativiteitsgegevens Signbedrijven 2022/2024. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Woo-verzoek om openbaarmaking informatie Nederlandse Arbeidsinspectie over medische zorg asielzoekers door bedrijven

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Deelbesluit 2 op Woo-verzoek om informatie van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) openbaar te maken over bedrijven die medische zorg voor asielzoekers uitvoeren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit op Woo-verzoek over de totstandkoming van het Besluit Kinderopvang-toeslag 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-27] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van het Besluit Kinderopvang-toeslag 2023 waaronder documenten met betrekking tot de vaststelling van het maximum-uur tarief. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-25 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over medische zorg voor asielzoekers

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Besluit op een verzoek om informatie van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) openbaar te maken over bedrijven die medische zorg voor asielzoekers uitvoeren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar besluit Wob-verzoek over chemiebedrijf Zaltbommel

[Gepubliceerd: 2023-08-07] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over BRZO-bedrijf Sachem Europe B.V. in Zaltbommel. Het verzoek is op 25 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar op Woo-besluit over algemeenverbindendverklaring cao Zorgvervoer en Taxi 2022

[Gepubliceerd: 2023-08-16] Beslissing op bezwaar Woo-besluit over het verzoek tot algemeenverbindendverklaring van de CAO Zorgvervoer en Taxi 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo)
Besluit: 2023-07-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ICT-strategie UWV

[Gepubliceerd: 2023-07-24] Besluit op een verzoek om informatie over de ICT-strategie van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ICT-strategie UWV

[Gepubliceerd: 2023-07-24] Besluit op een verzoek om informatie over de ICT-strategie van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op een verzoek om informatie over een bijlage bij Woo-verzoek van 14 februari 2023

[Gepubliceerd: 2023-08-08] Besluit op een verzoek om informatie over een bijlage bij een Woo-verzoek van 14 februari 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om openbaarmaking informatie over beslissingen op bezwaar over Tozo 2020

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de beslissingen op bezwaar over de Tozo 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit SZW Woo-verzoek mensenrechtenkwesties rond WK Qatar

[Gepubliceerd: 2023-07-17] Besluit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op een verzoek om alle documenten uit het jaar 2022 over mensenrechtenkwesties die speelden rond het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek psychische gezondheidsklachten NS Reizigers

[Gepubliceerd: 2023-09-06] Besluit op een verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier van NS Reizigers B.V. over psychische gezondheidsklachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over overleden uitwonende kinderen

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal overleden uitwonende kinderen van de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek aggregaat

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om alle gegevens die te maken hebben met het gegrond vaststellen dat er een grote aggregaat er al enkele weken stond op een adres genoemd in het Woo-verzoek. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het onderzoek naar een natuurlijk persoon

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek naar een natuurlijk persoon, over diens activiteit bestaande uit het werkzaamheden laten verrichten door vreemdelingen, waaronder de cliŽnt van de gemachtigde, in de constructie van drijvende woningen en het opknappen van oude schepen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de eenmalige energietoeslag

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Besluit op een verzoek om informatie over de eenmalige energietoeslag, in het bijzonder het Kamerdossier rondom het Wetsvoorstel eenmalige energietoeslag voor lage inkomens en de totstandkoming en/of wijziging van het beleid rondom het uitsluiten van studenten voor de eenmalige energietoeslag. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het Universitair Medisch Centrum Groningen en Concern voor Werk

[Gepubliceerd: 2023-09-12] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid en de behandeling van de onderzoeken (volgens artikel 24 lid 7 van de Arbeidsomstandighedenwet) over het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Concern voor Werk. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 6
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Herzien besluit Wob-verzoek Systeem Risico-indicatie (SyRI) en gebruikte risicomodellen

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Besluit op een verzoek om informatie over het Systeem Risico-indicatie (SyRI) en het verband met de hierbij gebruikte risicomodellen (bijvoorbeeld Wijkgerichte Aanpak en Ondernemingen, Adresgerelateerd) en eventuele risicos op het gebied van privacy en vooringenomenheid. Dit besluit vervangt het besluit van 7 november 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Wob is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Arbeidsinspectie rapport van ongeval bij priklocatie Puttershoek

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Besluit op een verzoek om informatie over het Arbeidsinspectie rapport van het ongeval dat op 10 december 2021 bij de priklocatie Puttershoek plaatsvond waarbij het slachtoffer verongelukt raakte. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over subsidieverlening aan het Tijdelijke Noodfonds Energie

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Besluit op een verzoek om informatie over de besluitvorming rond het oprichten en subsidiŽren van het Tijdelijke Noodfonds Energie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Deelbesluit Wob-verzoek algoritmes SZW: RAO en NOW

[Gepubliceerd: 2023-05-17] Besluit op een verzoek om informatie over algoritmes in gebruik bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit besluit gaat specifiek over het systeem risico-analyse omgeving (RAO) van de Nederlandse Arbeidsinspectie en de risicogerichte analyse NOW. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-16 rechten en vrijheden Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over representativiteitstoetsing wegens publicatie in Staatscourant van 14 februari 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-08] Besluit op een verzoek om informatie over representativiteitstoetsing wegens publicatie in de Staatscourant van 14 februari 2023 (Staatscourant 2023, 5376). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-08 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek advies landsadvocaat invaren pensioenen

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Besluit op een verzoek om een exemplaar van het advies van de landsadvocaat uit 2011 over het zogenoemde 'invaren', het omzetten van pensioenrechten in een nieuw contract. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 3 op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-05-19] Deelbesluit 3 op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Dit onderdeel gaat over activiteiten van de Nederlandse arbeidsinspectie op Schiphol vanwege de fysieke belasting onder het bagage/vracht-personeel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-03 arbeidsomstandigheden Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de PE-onderzoeksopdrachten financiering kinderopvang

[Gepubliceerd: 2023-04-25] Besluit op een verzoek om informatie over de financiering, marktwerking en mogelijke maatregelen in verband met de private equity (PE)-onderzoeksopdrachten financiering kinderopvang in 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-18 gezin en kinderen Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie tussen de Staat Nederland en de Europese Commissie over implementatie van de Europese pensioenrichtlijnen IORP en IORP II

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Besluit op een verzoek om informatie over alle gevoerde correspondentie en uitgewisselde stukken tussen de Staat Nederland en de Europese Commissie over implementatie van de Europese pensioenrichtlijnen IORP en IORP II, implementatie in de Pensioenwet en de voormalige Pensioen- en Spaarfondsenwet.
Besluit: 2023-04-12 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar op Woo-besluit over besluit 21 januari 2022 algemeen verbindend verklaring bepalingen Cao Arbeidsmarktfonds FCB 2022-2024

[Gepubliceerd: 2023-04-19] Beslissing op bezwaar op Woo-besluit over het besluit van 21 januari 2022 over de algemeen verbindend verklaring van bepalingen van de Cao Fonds Collectieve Belangen Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang (Cao Arbeidsmarktfonds FCB) 2022-2024 uit de periode 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022.
Besluit: 2023-04-06 arbeidsverhoudingen Documenten: 6
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Tijdelijk Noodfonds Energie in relatie tot zelfstandige ondernemers

[Gepubliceerd: 2023-03-27] Besluit op een verzoek om informatie over het Tijdelijk Noodfonds Energie in relatie tot zelfstandige ondernemers opgesteld of gemuteerd sinds 1 januari 2022 tot en met 7 februari 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-20 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over keuringen chemiebedrijf te Zaltbommel

[Gepubliceerd: 2023-03-27] Besluit op een verzoek om informatie over de keuringen van de (oude) reactoren en procesinstallaties en de aangekoppelde installaties bij BRZO-bedrijf Sachem Europe B.V. te Zaltbommel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-14 arbeidsomstandigheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aanvraag tot verplichtstelling van deelneming in Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie

[Gepubliceerd: 2023-03-06] Besluit op een verzoek om informatie over de aanvraag tot verplichtstelling van de deelneming in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie bij verscheidene besluiten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-03 arbeidsverhoudingen Documenten: 3
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over chemiebedrijf te Zaltbommel

[Gepubliceerd: 2023-03-24] Besluit op een verzoek om informatie over BRZO-bedrijf Sachem Europe B.V. te Zaltbommel. Het verzoek is op 25 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-01 arbeidsomstandigheden Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek representativiteitsgegevens cao Bouw & Infra

[Gepubliceerd: 2023-03-10] Besluit op een verzoek om informatie waaruit blijkt dat voorafgaand aan de algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) Bouw & Infra en BTER, en aan de totstandkoming van de verplichtstellingsbeschikking en wijzigingen daarin, steeds sprake was van voldoende representativiteit. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit en lijst van documenten (PDF | 7 pagina's | 192 kB) Openbaar gemaakte documenten (PDF | 38 pagina's | 10,6 MB)
Besluit: 2023-02-22 arbeidsverhoudingen Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aanpassen maximaal uurtarief kinderopvangtoeslag in systemen Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2023-02-16] Besluit op een verzoek om informatie over de mogelijkheid om het maximaal uurtarief voor de kinderopvangtoeslag aan te passen in de systemen van Belastingdienst en waarom het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) tot de conclusie is gekomen dat de systemen niet kunnen worden aangepast. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-16 gezin en kinderen Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie met Arva Specerijen

[Gepubliceerd: 2023-03-13] Besluit op een verzoek om informatie over alle rapporten en onderzoeken naar en communicatie met Arva Specerijen uit de periode van 10 september 2019 tot en met 19 oktober 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-14 arbeidsomstandigheden Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek interdepartementale inventarisatie bevolking 2050

[Gepubliceerd: 2023-02-07] Besluit op een verzoek om de stukken die horen bij de 'interdepartementale inventarisatie van de huidige en toekomstige beleidsinhoudelijke opgaven' zoals benoemd op pagina 2 in de Kamerbrief met referentienummer 2022-0000148447 van 6 juli 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-31 onbekend thema Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek cao Reisbranche

[Gepubliceerd: 2023-02-28] Besluit op een verzoek om informatie over de representativiteitstoets cao voor de Reisbranche en cao Private Aanvulling WW en WGA-sector Dienstverlening-niet (semi) publiek domein, sector 4-no. 02. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-31 arbeidsverhoudingen Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek beslisnota bij Kamerbrief overslaan januari-aanvraagtijdvak STAP-regeling

[Gepubliceerd: 2023-01-25] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de gelakte passage in de openbaar gemaakte beslisnota bij de Kamerbrief over het overslaan van het januari-aanvraagtijdvak van de STAP-regeling. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inspectiebezoek bij KMT Ter Apel BV vanwege blootstelling van medewerkers aan lood

[Gepubliceerd: 2023-01-25] Besluit op een verzoek om informatie over inspectiebezoek bij KMT Ter Apel BV vanwege blootstelling van medewerkers aan lood. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-25 arbeidsomstandigheden Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over cao in de reisbranche

[Gepubliceerd: 2023-02-07] Besluit op een verzoek om informatie over 'openbaarmaking van de reactie van cao-partijen op de bedenkingen van Booking.com in het kader van het verzoek tot algemeen verbindendverklaring van de cao in de Reisbranche'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-20 arbeidsverhoudingen Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-01-16] Deelbesluit 2 op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-16 Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol

[Gepubliceerd: 2022-12-23] Deelbesluit 1 op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-23 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-01-13] Besluit op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-23 natuur en milieu Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over cao Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer

[Gepubliceerd: 2022-12-19] Besluit op een verzoek om informatie over de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen. Waaronder de begroting en controleverklaring van de betrokken verenigingen die verstrekkingen uit het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds hebben ontvangen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over algemeenverbindendverklaring cao Zorgvervoer en Taxi 2022

[Gepubliceerd: 2023-02-09] Besluit op een verzoek om informatie over de algemeenverbindendverklaring van de cao Zorgvervoer en Taxi 2022, de voorbereiding en de vaststelling van het AVV-besluit. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-19 openbaar vervoer Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Vervolgbesluit op Woo-verzoek over besluit 21 januari 2022 algemeen verbindend verklaring bepalingen Cao Fonds Collectieve Belangen Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang 2022-2024

[Gepubliceerd: 2022-12-15] Besluit op een verzoek om informatie over vervolgbesluit op Woo-verzoek over besluit 21 januari 2022 over algemeen verbindend verklaring bepalingen Cao Fonds Collectieve Belangen Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang 2022-2024. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over algoritmes van LSI-projecten

[Gepubliceerd: 2022-12-12] Deelbesluit op onderdeel 1 van een verzoek om informatie over welke algoritmes bij LSI-projecten als Wijkgerichte Aanpak en de Flexibele Inzet Controlecapaciteit in gebruik zijn, hoe zij worden toegepast en welk doel zij dienen. Het verzoek is op 5 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-12 Documenten: 8
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek 3 zorginstellingen

[Gepubliceerd: 2022-12-01] Besluit op een verzoek om informatie over welke bedragen er aan subsidies van het ministerie van SZW zijn ontvangen door 3 zorginstellingen over het jaar 2020 en/of 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-01 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over subsidieaanvragen ondernemingen Hessing B.V.

[Gepubliceerd: 2022-11-30] Besluit op een verzoek om informatie over subsidieaanvragen uit de periode 1 januari 2014 tot en met 25 juli 2022 van Hessing B.V., Hessing Zwaagdijk, Hessing Innovations, Hessing Helmond, Hessing Logistiek, Hessing Uden, Hessing Vastgoed en Hessing Innovations. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek over Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO)

[Gepubliceerd: 2022-11-28] Besluit op een herzieningsverzoek om informatie over het Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO). Het herzieningsverzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over besluit 21 januari 2022 over algemeen verbindend verklaring bepalingen Cao Fonds Collectieve Belangen Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang 2022-2024

[Gepubliceerd: 2022-11-17] Besluit op Woo-verzoek over besluit 21 januari 2022 over algemeen verbindend verklaring bepalingen Cao Fonds Collectieve Belangen Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang 2022-2024
Besluit: 2022-11-17 Documenten: 7
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over getuigenverklaringen in specifieke zaak

[Gepubliceerd: 2022-11-16] Besluit op een verzoek om informatie over getuigenverklaringen in een specifieke zaak. Het verzoek is op 10 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 16 november 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-11-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek arbeidsomstandigheden ICL Gaskets & Insulation

[Gepubliceerd: 2022-11-15] Besluit op een verzoek om informatie over onderzoeken naar de arbeidsomstandigheden bij ICL Gaskets & Insulation B.V. in de periode 1 juni 2015 tot en met 31 december 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over informatie van werking LIBRA - LSI Integrale Brede Risicoanalyse

[Gepubliceerd: 2022-11-11] Deelbesluit op onderdeel 3 op een verzoek om informatie over Libra: documenten over de werking van LIBRA (LSI Integrale Brede Risicoanalyse). Hieronder vallen kaarten die voor dit model zijn gemaakt en documenten over mogelijke risicos op gebied van privacy en vooringenomenheid (bias en discriminatie). Bijvoorbeeld juridische adviezen en documenten over indicatoren en werking van het systeem. Daarbij de programmeercode van het systeem zelf, codeboeken en eventuele trainingsdata. Het verzoek is op 5 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 11 november 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-11-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over Systeem Risico-indicatie (SyRI) en verband met gebruikte risicomodellen

[Gepubliceerd: 2022-11-07] Besluit op een verzoek om informatie over het Systeem Risico-indicatie (SyRI) en het verband met de hierbij gebruikte risicomodellen (bijvoorbeeld Wijkgerichte Aanpak en Ondernemingen, Adresgerelateerd) en eventuele risicos op gebied van privacy en vooringenomenheid. Het verzoek is op 5 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-07 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aanvraag NOW

[Gepubliceerd: 2022-11-02] Besluit op een verzoek om alle dossiers, stukken, rapporten, correspondentie, aantekeningen en overige documenten over de beslissing en de beoordeling van een NOW-aanvraag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen specifieke personen over COVID-19

[Gepubliceerd: 2022-11-01] Besluit op een verzoek om informatie over inkomende en uitgaande communicatie openbaar te maken tussen genoemde personen en de minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over COVID-19. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo
Besluit: 2022-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over tussentijdse evaluatie project Decade People form African Descent en inzicht in aanbestedingsprocedure Oranjefonds

[Gepubliceerd: 2022-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over de tussentijdse evaluatie van het project Decade People form African Descent en inzicht in de aanbestedingsprocedure over het project van het Oranjefonds. Hierbij gaat het om het project dat nog niet is afgewikkeld en waarvan nog geen evaluatie is. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-28 Documenten: 7
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Covid-uitbraak fabriek in Deventer persoon 1

[Gepubliceerd: 2022-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over een Covid-uitbraak in een machinefabriek in Deventer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-28 Documenten: 7
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Covid-uitbraak fabriek in Deventer persoon 2

[Gepubliceerd: 2022-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over een Covid-uitbraak in een machinefabriek in Deventer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-28 Documenten: 7
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen specifieke personen over COVID-19

[Gepubliceerd: 2022-10-27] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen specifieke personen over COVID-19. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie SZW met gemeente Den Haag en VNG over bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

[Gepubliceerd: 2022-10-27] Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie tussen SZW en de gemeente Den Haag, en tussen SZW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over arbeidsongeval bij Tata Steel IJmuiden

[Gepubliceerd: 2022-10-21] Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking van de brief waarbij de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) aan de werkgever van het slachtoffer heeft aangegeven dat er geen verder onderzoek zal worden verricht naar aanleiding van het arbeidsongeval dat bij Tata Steel IJmuiden heeft plaatsgevonden.
Besluit: 2022-10-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek integriteit Nederlandse Arbeidsinspectie

[Gepubliceerd: 2022-10-21] Besluit op een verzoek om documenten van de Nederlandse Arbeidsinspectie over (mogelijke) integriteitsschendingen en belangenverstrengeling door medewerkers, toezichthouders en bestuurders van de Nederlandse Arbeidsinspectie in de periode 1 januari 2018 tot en met 1 januari 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over 6-tal meldingen Masters HQ

[Gepubliceerd: 2022-10-17] Besluit op een verzoek om informatie over een 6-tal meldingen over Masters HQ. Het verzoek is op 30 maart 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-17 Documenten: 8
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over Wob-/Woo-verzoeken langer dan 6 maanden in behandeling bij SZW

[Gepubliceerd: 2022-10-14] Besluit op een verzoek aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om informatie over elk verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) of de Wet open overheid (Woo) dat op 20 juli 2022 langer dan 6 maanden bij SZW in behandeling was. Het gaat om een verzoek op basis van de Woo.
Besluit: 2022-10-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bedrijfstakpensioenfonds MITT en de representativiteit van hun werkingssfeer

[Gepubliceerd: 2022-10-04] Besluit op een verzoek om informatie over de representativiteit in de laatste verplichtstellingsprocedure van het bedrijfstakpensioenfonds voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (Bpf MITT). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-04 Documenten: 13
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over declaraties commissieleden van 2017 - 2021

[Gepubliceerd: 2022-08-25] Besluit op een verzoek om informatie over declaraties van commissieleden in de jaren 2017 tot en met 2021. Het verzoek is op 21 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 25 augustus 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-08-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over een rapport van de Inspectie SZW van een arbeidsongeval in Rotterdam

[Gepubliceerd: 2022-08-25] Besluit op een verzoek om informatie over een rapport van de Inspectie SZW over een arbeidsongeval op 10 februari 2020 ter hoogte van de Sumatraweg te Rotterdam. Het verzoek is op 14 februari 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 25 augustus 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-08-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek subsidieaanvragen Ecotap

[Gepubliceerd: 2022-08-24] Besluit op een verzoek om informatie over alle stukken over de subsidieaanvragen van Ecotap B.V. en Ecotap Holding B.V. vanaf 1 januari 2014 tot en met heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ambtsmisdrijven Belastingdienst bij verstrekken kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2022-08-19] Besluit op een verzoek om informatie over ambtsmisdrijven door de Belastingdienst bij de verstrekking van kinderopvangtoeslag. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over beleid en/of voorschriften van de Nederlandse Arbeidsinspectie over de WAV, Arbeidstijdenwet, Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en/of Arbeidsomstandighedenwet

[Gepubliceerd: 2022-08-19] Besluit op een verzoek om informatie over beleid en/of voorschriften op grond waarvan de Nederlandse Arbeidsinspectie voorschriften uit de WAV, Arbeidstijdenwet, Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en/of Arbeidsomstandighedenwet kan controleren en/of onderzoeken. Het verzoek is op 7 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 19 augustus 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-08-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek handhavingsbrief GeesinkNorba

[Gepubliceerd: 2022-07-29] Besluit op een verzoek om informatie over een handhavingsbrief die na een melding verstuurd is naar de ondernemingsraad van GeesinkNorba. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over contact met VNO/NCW over wet IMVO

[Gepubliceerd: 2022-07-28] Besluit op een verzoek om informatie in de periode 1 oktober 2020 tot en met 14 juni 2022 over:
Besluit: 2022-07-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek wijziging artikel 83 Pensioenwet

[Gepubliceerd: 2022-07-19] Besluit op een verzoek om de communicatie over de gevolgen van artikel 83 van de Pensioenwet op het gebied van verhoging van de (fiscale) pensioenleeftijd met het Verbond van Verzekeraars, De Nederlandsche Bank en de Autoriteit FinanciŽle Markten van 1 januari 2011 tot en met 1 maart 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-19 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over ondermelding van arbeidsongevallen door de Nederlandse Arbeidsinspectie

[Gepubliceerd: 2022-07-18] Besluit op een verzoek om informatie over ondermelding van arbeidsongevallen door de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Het verzoek is op 12 mei 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 18 juli 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-07-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over zienswijzen bedenkingen Uber tegen verzoek van Cao Zorgvervoer en Taxi

[Gepubliceerd: 2022-06-23] Besluit op een verzoek om informatie over de zienswijzen van de sociale partners (FNV, CNV en KNV) op de bedenkingen van Uber tegen het avv verzoek van de Cao Zorgvervoer en Taxi. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over zaak 2201922

[Gepubliceerd: 2022-06-20] Besluit op een verzoek om informatie over zaak 2201922 (stillegging van werk). Het verzoek is op 7 maart 2022 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is op 1 mei 2022 opgevolgd door de Wet open overheid (Woo). Op basis van de Woo is dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over onderzoek Nederlandse Arbeidsinspectie naar brand Bergen op Zoom

[Gepubliceerd: 2022-12-05] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek dat de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) heeft uitgevoerd naar een brand op 12 november 2018 in Bergen op Zoom. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-25 arbeidsomstandigheden Documenten: 6
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar deelbesluit 2 Wob-verzoek controle besteding inburgeringsgeld aan taalscholen

[Gepubliceerd: 2022-04-20] Beslissing op bezwaar deelbesluit 2 Wob-verzoek controle besteding inburgeringsgeld aan taalscholen
Besluit: 2022-04-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over anonieme getuigenverklaringen uit bedrijfsdossier Van Rijsingen Fresh Service

[Gepubliceerd: 2022-04-13] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de anonieme getuigenverklaringen uit het bedrijfsdossier van Van Rijsingen Fresh Service in Deurne. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit erkenning (kwestie) Armeense genocide

[Gepubliceerd: 2022-04-13] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 13 april 2022 een besluit genomen naar aanleiding van een bezwaar dat is aangetekend tegen een beslissing in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het Wob-verzoek zag op alle relevante documenten met betrekking tot de erkenning van de Armeense genocide (of de kwestie van de Armeense genocide). De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.
Besluit: 2022-04-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over melding arbeidsomstandigheden

[Gepubliceerd: 2022-04-01] Besluit op een verzoek om informatie over een melding/klacht over arbeidsomstandigheden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inspectierichtlijnen Arbeidstijdenwet

[Gepubliceerd: 2022-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over richtlijnen van de inspectie over de Arbeidstijdenwet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ongeval in Kampen

[Gepubliceerd: 2022-03-23] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek naar een ongeval in Kampen dat is geregistreed onder nummer 1807800. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO)

[Gepubliceerd: 2022-03-21] Besluit op een verzoek om informatie over alle documenten en correspondentie die betrekking hebben op de totstandkoming van het Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek asbestsanering en werkbak aan kraan

[Gepubliceerd: 2022-03-18] Besluit op een verzoek om informatie over het TNO-onderzoek "veilig asbestsanering op hoogte" en over werkbakken hangende aan een hijskraan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-18 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over uitkomsten representativiteitstoetsen

[Gepubliceerd: 2022-03-14] Besluit op een verzoek om informatie over de uitkomsten van de representativiteitstoetsen (Wet Bpf 2000). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Werktijden/ATW-Inspectie/beleidsinspectie/Programma Zorg en/of Goed Werkgeverschap in de Zorg

[Gepubliceerd: 2022-03-10] Besluit op een verzoek om informatie over de bestuurlijke aangelegenheid Werktijden/ATW-Inspectie/beleidsinspectie/Programma Zorg en/of Goed Werkgeverschap in de Zorg tussen het Ministerie van SZW en het Universitair medisch centrum Groningen (UMCG), de belangenorganisaties en de branche. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over voortgang aanpassing regelgeving aan hogere AOW-leeftijd

[Gepubliceerd: 2022-02-25] Besluit op een verzoek om informatie over de voortgang van aanpassing van regelgeving aan de hogere AOW-leeftijd. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek representativiteitstoets 2010 Bpf Houtwerkende Industrie

[Gepubliceerd: 2022-02-18] Besluit op een verzoek om informatie over "opgave representativiteitstoets inclusief bijlage opgave van de aantallen in de representativiteitstoets 2010 Bpf Houtwerkende Industrie". Bpf staat voor bedrijfstakpensioenfonds. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek totstandkoming voorwaarden financiŽle steun KLM

[Gepubliceerd: 2022-02-17] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de voorwaarden die aan de financiŽle steun aan KLM zijn verbonden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onderzoek Arbeidsinspectie bij UMC's

[Gepubliceerd: 2022-02-10] Besluit op een verzoek om informatie over de universitaire medische centra (UMC's). De verzoeker heeft verzocht om informatie over hoe vaak de Nederlandse Arbeidsinspectie (voor 1 januari 2022 Inspectie SZW) de laatste 5 jaar onderzoek heeft uitgevoerd binnen de UMC's en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in het bijzonder. Daarnaast wordt er verzocht om aan te geven hoe vaak en welke straffen/sancties en/of boetes er uitgevaardigd zijn binnen de UMC's en het UMCG. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over representativiteitstoetsen Metalektro caos

[Gepubliceerd: 2022-02-08] Besluit op een verzoek om informatie over recente representativiteitstoetsen die zijn uitgevoerd vanwege recente algemeen verbindend verklaringen van de Metalektro caos. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over openbaarmaking van dossier 'Hoe werkt SZW'

[Gepubliceerd: 2022-02-07] Besluit op Wob-verzoek over openbaarmaking van dossier 'Hoe werkt SZW', waarnaar wordt verwezen op pagina 4 van het Introductiedossier SZW (december 2021). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek controles en meldingen VION

[Gepubliceerd: 2022-02-04] Besluit op een verzoek om informatie over inspecties, controles, klachten en andere meldingen vanaf januari 2016 met betrekking tot werknemers van VION en uitzendkrachten werkzaam bij VION. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-verzoek over controle besteding inburgeringsgeld aan taalscholen

[Gepubliceerd: 2022-01-20] Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over (fraude met) inburgeringsgeld en de controle van de besteding van die gelden aan taalscholen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ongeval met dossiernummer 411600311

[Gepubliceerd: 2022-01-19] Besluit op een verzoek om informatie over documenten van een ongeval op een arbeidsplaats tijdens het lassen en slijpen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek fraudepatronen Somalische bijstandsgerechtigden

[Gepubliceerd: 2022-01-14] Besluit op een verzoek om informatie over fraudepatronen door bijstandsgerechtigden van Somalische afkomst. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek controles en meldingen VION

[Gepubliceerd: 2022-01-14] Besluit op een verzoek om informatie over inspecties, controles, klachten en andere meldingen vanaf januari 2016 met betrekking tot werknemers van VION en uitzendkrachten werkzaam bij VION. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onderzoeksrapport ongeval schoolplein

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van het onderzoeksrapport van de Inspectie SZW over een ongeval op 5 juli 2021 dat plaatsvond op het schoolplein van Dalton school IKC Zeven ZeeŽn in Amsterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-04 onbekend thema Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een arbeidsongeval bij de school IKC Noordrijk

[Gepubliceerd: 2021-12-24] Besluit op Wob-verzoek over een arbeidsongeval bij de school IKC Noordrijk. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over openbaarmaking van een anonieme melding met meldnummer 1340635 met zaaknummer 2127606

[Gepubliceerd: 2021-12-08] Besluit op een verzoek om informatie over over openbaarmaking van een anonieme melding met meldnummer 1340635 met zaaknummer 2127606. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek over asbest

[Gepubliceerd: 2021-12-06] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over asbest. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar meldingen artikel 4.95 Arbobesluit

[Gepubliceerd: 2021-12-06] Beslissing op een bezwaar na een besluit op een verzoek om informatie over gedane meldingen sinds 1 januari 2018 op grond van artikel 4.95 van het Arbobesluit. Het verzoek werd gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek NAVO Civilian Personnel Regulations

[Gepubliceerd: 2021-11-26] Besluit Wob-verzoek NAVO Civilian Personnel Regulations
Besluit: 2021-11-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inspectie naar arbeidsdiscriminatie bij onderneming Care4Dental B.V.

[Gepubliceerd: 2021-11-18] Besluit op een verzoek om informatie over over een inspectie naar arbeidsdiscriminatie bij de onderneming Care4Dental B.V. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg

[Gepubliceerd: 2021-11-15] Besluit op een verzoek om informatie over de dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg, meer specifiek de afstemming met de SVB en/of het CIZ betreffende het door het CIZ toegepaste interne beoordelingskader. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bedrijfsdossier De Jong's Betonbedrijf

[Gepubliceerd: 2021-11-12] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van alle relevante informatie uit het bedrijfsdossier van De Jong's Betonbedrijf B.V. over fysieke klachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit en inventarislijst Wob-verzoek Algemeen Inkomensbesluit socialezekerheidswetten en Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering

[Gepubliceerd: 2021-11-05] Besluit op en inventarislijst bij een verzoek om informatie op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) over het Algemeen Inkomensbesluit socialezekerheidswetten en de Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Besluit: 2021-11-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten

[Gepubliceerd: 2021-11-05] Besluit op een verzoek om informatie op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) over het Algemeen Inkomensbesluit socialezekerheidswetten.
Besluit: 2021-11-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verrekening inkomsten met uitkering op grond van Algemeen inkomensbesluit socialeverzekeringswetten

[Gepubliceerd: 2021-11-05] Besluit op een verzoek om informatie over de verrekening van inkomsten met een uitkering op grond van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de resultaten van een cao-onderzoek dat uitgevoerd is door de Inspectie SZW

[Gepubliceerd: 2021-11-04] Besluit op een verzoek om informatie over de resultaten van een cao-onderzoek dat uitgevoerd is door de Inspectie SZW. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over brief van KLM bij aanmelden CAO

[Gepubliceerd: 2021-10-29] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van een brief geŁpload door KLM bij het aanmelden van de cao Martinair Holland Vliegers 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek asbestsanering en werkbak aan kraan

[Gepubliceerd: 2021-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over het TNO-onderzoek "veilig asbestsanering op hoogte" en over werkbakken hangende aan een hijskraan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over herkeuring vanwege de Wajong 2015

[Gepubliceerd: 2021-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over herkeuring van iedereen met een Wajong-uitkering vanwege de inwerkingtreding van de Wajong 2015. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-28 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verplichtstellingsbeschikkingen

[Gepubliceerd: 2021-10-27] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van alle gegevens en informatie betreffende verplichtstellingsbeschikkingen van het besluit van 2 november 1995, Stcrt. 1995, nr. 215; besluit van 25 april 2012, Stcrt. 2012, nr. 8739; besluit van 15 oktober 2012, Stcrt. 2012, nr. 21343; besluit van 24 januari 2013, Stcrt. 2013, nr. 26916; besluit van 18 december 2014, Strct. 2014 nr. 35847 en besluit van 23 januari 2015, Stcrt. 2015, nr. 2575. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-27 Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek werkbezoek Inspectie SZW in Rotterdam

[Gepubliceerd: 2021-10-26] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de rapportage van het werkbezoek door de Inspectie SZW op 13 mei 2020 aan het adres Heijplaatweg 45 in Rotterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verplichtstelling bedrijfstakpensioenfonds en cao beroepsgoederenvervoer over de weg

[Gepubliceerd: 2021-10-25] Besluit op een verzoek om informatie over alle documenten die betrekking hebben op het verzoek van het georganiseerde bedrijfsleven tot verplichtstelling van deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg en het verzoek tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over door de Inspectie SZW gevorderde stukken

[Gepubliceerd: 2021-10-20] Besluit op een verzoek om informatie over door de Inspectie SZW gevorderde stukken bij Kloosterboer Vlissingen B.V., Gorpa Schadeonderzoek, Efectis Nederland en Paree Elektro-Telecom en alle schriftelijke bevindingen, onderzoeksresultaten en conclusies van de Inspectie SZW ten aanzien van de brand op of omstreeks 5 juli 2018 in een (koel)loodsencomplex. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-20 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over omschrijving 84 casussen uit bijlage 5e voortgangsbrief 'werken als zelfstandige'

[Gepubliceerd: 2021-10-14] Besluit op een verzoek om informatie over de omschrijving van casussen uit een bijlage van de vijfde voortgangsbrief 'werken als zelfstandige'. In deze bijlage wordt gesproken over 84 casussen die zijn beoordeeld door een drietal externe deskundigen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-14 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over op Rijnvarenden toepasselijke wetgeving

[Gepubliceerd: 2021-09-16] Besluit op een verzoek om informatie over de op Rijnvarenden toepasselijke wetgeving. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-08 Besluit: 2021-09-16 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit op Wob-verzoek over een bedrijfsdossier van Tata Steel

[Gepubliceerd: 2021-09-15] Eerste deelbesluit op een verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier van Tata Steel. Deelbesluit 1 gaat over de openbaarmaking van informatie over het aantal (dodelijke) ongevallen onder het personeel en het aantal keren dat hulpdiensten (bijvoorbeeld ambulances) moesten uitrukken naar Tata wegens ongevallen of incidenten in het jaar 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-03 Besluit: 2021-09-15 Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over onderzoek Inspectie SZW in gemeente Laarbeek

[Gepubliceerd: 2021-09-14] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 22 april 2021 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over een onderzoek op naleving van de Wet minimumloon, de Wet arbeid vreemdelingen en de Arbeidstijdenwet dat de Inspectie SZW heeft ingesteld naar bedrijven in de gemeente Laarbeek.
Verzoek: 2021-05-20 Besluit: 2021-09-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bedrijfsdossier Muskopak

[Gepubliceerd: 2021-09-02] Besluit op een verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier van Muskopak B.V. in Assendelft. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-08-23 Besluit: 2021-09-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Faurecia Roermond

[Gepubliceerd: 2021-08-31] Besluit op een verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier van Faurecia in Roermond. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-15 Besluit: 2021-08-31 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek meldingen op grond van artikel 4.95 Arbobesluit sinds 1 januari 2018

[Gepubliceerd: 2021-08-24] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van een afschrift van alle meldingen op grond van artikel 4.95 van het Arbobesluit die ontvangen zijn sinds 1 januari 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-30 Besluit: 2021-08-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over verklaringen van ongeval in Breda

[Gepubliceerd: 2021-08-13] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van 2 verklaringen na een ongeval dat op 21 maart 2021 in Breda heeft plaatsgevonden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-22 Besluit: 2021-08-13 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek arbeidsongeval 30 juli 2020

[Gepubliceerd: 2021-08-11] Besluit op een verzoek om informatie over een ongeval dat heeft plaatsgevonden bij een project op 30 juli 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-26 Besluit: 2021-08-11 Documenten: 6
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek beleid Nederlands pensioenstelsel

[Gepubliceerd: 2021-08-11] Besluit op een verzoek om alle schriftelijke informatie afkomstig uit de ministerraad over de huidige Pensioenwet en het wetsvoorstel Toekomst pensioenen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-03 Besluit: 2021-08-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een bedrijfsongeval op 5 februari 2019

[Gepubliceerd: 2021-08-10] Besluit op een verzoek om informatie over een bedrijfsongeval dat heeft plaatsgevonden op 5 februari 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-29 Besluit: 2021-08-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek DPIA wetswijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

[Gepubliceerd: 2021-08-02] Besluit op een verzoek om informatie over een DPIA die is uitgevoerd in het kader van de wetswijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-24 Besluit: 2021-08-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek Onderzoeksrapport naar de representativiteitsgegevens CAO Orsima 2021

[Gepubliceerd: 2021-07-27] Besluit op een verzoek om het onderzoeksrapport van Integron naar de representativiteitsgegevens CAO Orsima 2021 te openbaren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-24 Besluit: 2021-07-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek subsidieaanvragen

[Gepubliceerd: 2021-07-27] Besluit op een verzoek om informatie over de volledige subsidieaanvraag inclusief alle bijlagen (waaronder in elk geval maar niet beperkt tot de catalogus, samenwerkingsovereenkomst en machtigingen) en inclusief de gevraagde en ontvangen aanvullende informatie alsook de beschikking subsidieverlening van diverse projecten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-17 Besluit: 2021-07-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek melding illegale asbestsanering

[Gepubliceerd: 2021-07-22] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van alle informatie/documenten over een melding van illegale asbestsanering in Kalenberg met meldingsnummer 1334167. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-04 Besluit: 2021-07-22 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek melding naleven coronamaatregelen VHD Deventer

[Gepubliceerd: 2021-07-07] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van het inspectierapport dan wel het inspectieverslag dat is opgemaakt naar aanleiding van een melding met betrekking tot het naleven van de coronamaatregelen door VHD Deventer in Deventer. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-08 Besluit: 2021-07-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek om informatie Wob-verzoeken ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

[Gepubliceerd: 2021-07-07] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal ingediende WOB-verzoeken bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en hoeveel daarvan niet tijdig zijn afgehandeld. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-23 Besluit: 2021-07-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bedrijfsdossier RWM N.V.

[Gepubliceerd: 2021-06-25] Besluit op een verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier van RWM N.V. over psychische gezondheidsklachten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-31 Besluit: 2021-06-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bedrijfsdossier Universiteit van Amsterdam

[Gepubliceerd: 2021-06-25] Besluit op een verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier van de Universiteit van Amsterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-14 Besluit: 2021-06-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bedrijfsdossier FrieslandCampina

[Gepubliceerd: 2021-06-24] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijfsdossier van FrieslandCampina Nederland B.V. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-14 Besluit: 2021-06-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over controle besteding inburgeringsgeld aan taalscholen

[Gepubliceerd: 2021-06-17] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over (fraude met) inburgeringsgeld en de controle van de besteding van die gelden aan taalscholen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-30 Besluit: 2021-06-17 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bedrijfsdossier van P&S Plantlab

[Gepubliceerd: 2021-06-17] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijfsdossier van P&S Plantlab B.V. te Heemskerk. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-21 Besluit: 2021-06-17 Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Reactie op Wob-verzoek inzake verbeurde en betaalde dwangsommen Wob-verzoeken

[Gepubliceerd: 2021-06-17] Reactie op Wob-verzoek inzake verbeurde en betaalde dwangsommen Wob-verzoeken bij het door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek asbest op adres Kalenberg

[Gepubliceerd: 2021-06-10] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van informatie vanaf 14 april 2021 over asbest op een adres in Kalenberg. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-28 Besluit: 2021-06-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek representativiteitsgegevens cao's bouw

[Gepubliceerd: 2021-05-28] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de aangeboden representativiteitsgegevens voor de cao Bouwnijverheid / de cao Bouw & Infra, de cao BTER en de Verplichtstellingsbeschikking voor de bouwnijverheid. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-04 Besluit: 2021-05-28 Documenten: 8
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over opdracht en rapport Molukkers in Nederland

[Gepubliceerd: 2021-05-28] Besluit op een verzoek om informatie over de besluitvorming en het beleid rond de opdracht en het rapport Molukkers in Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-01 Besluit: 2021-05-28 Documenten: 15
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek melding mondkapjes en consumpties restaurant

[Gepubliceerd: 2021-05-21] Besluit op een verzoek om informatie over een melding met betrekking tot mondkapjes en consumpties () van een bezoeker aan Restaurant 't Berghuis te Amerongen, die SZW via de afdeling inspectie zou hebben voorgelegd aan gemeente Utrechtse Heuvelrug en welke aanleiding zou zijn tot de vooraanschrijving. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-19 Besluit: 2021-05-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over boeterapport arbeidsongeval te Aalsmeer

[Gepubliceerd: 2021-05-21] Besluit op een verzoek om informatie over een boeterapport van een arbeidsongeval te Aalsmeer (zaaknummer 1816872). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-04-14 Besluit: 2021-05-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over kort geding Tempo Team en Inspectie SZW

[Gepubliceerd: 2021-05-20] Besluit op een verzoek om informatie over een kort geding tussen Tempo Team en de Staat der Nederlanden (Inspectie SZW). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-05-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de kwestie van de Armeense genocide

[Gepubliceerd: 2021-05-03] Besluit op een verzoek om informatie over de kwestie van de Armeense genocide vanaf 1 januari 2000. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-09-03 Besluit: 2021-05-03 Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bedrijfsdossier van Stichting Waternet

[Gepubliceerd: 2021-04-28] Besluit op een verzoek om informatie over een bedrijfsdossier van Stichting Waternet te Amsterdam, over psychische klachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-14 Besluit: 2021-04-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bedrijfsdossier van AAF International

[Gepubliceerd: 2021-04-28] Besluit op een verzoek om informatie over een bedrijfsdossier van AAF International. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-22 Besluit: 2021-04-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bedrijfsdossier Waterschap Scheldestromen

[Gepubliceerd: 2021-04-26] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van relevante informatie uit het bedrijfsdossier van Waterschap Scheldestromen in Middelburg, over lichamelijke klachten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-21 Besluit: 2021-04-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over onderzoek Inspectie SZW in gemeente Laarbeek

[Gepubliceerd: 2021-04-22] Besluit op een verzoek om informatie over een onderzoek van Inspectie SZW op 12 oktober 2020 in gemeente Laarbeek op de naleving van de verplichtingen uit de Wet Minimumloon, de Wet op Arbeid Vreemdelingen en de Arbeidstijdenwet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-05 Besluit: 2021-04-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het uniform loonbegrip in relatie tot uitkeringen van het UWV

[Gepubliceerd: 2021-04-20] Besluit op een verzoek om informatie over het uniform loonbegrip in relatie tot uitkeringen van het UWV. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-08 Besluit: 2021-04-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek reactie cao-partijen op bedenkingen algemeenverbindendverklaring cao Bouw & Infra

[Gepubliceerd: 2021-04-08] Besluit op een verzoek om informatie. Op 26 november 2020 is naar aanleiding van het Besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 november 2020 tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) Bouw & Infra, een verzoek ingediend om openbaarmaking van de in het voornoemde besluit genoemde reactie van cao-partijen op de inhoud van de ingebrachte bedenkingen en het assurance-rapport van de onafhankelijke accountant. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-26 Besluit: 2021-04-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek controle besteding inburgeringsgeld

[Gepubliceerd: 2021-04-01] Besluit op een verzoek om informatie over (fraude met) inburgeringsgeld en de controle van de besteding van die gelden aan taalscholen. Het gaat om een verzoek aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-28 Besluit: 2021-04-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit algemeenverbindendverklaring cao Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

[Gepubliceerd: 2021-03-26] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een beslissing op bezwaar genomen tegen een besluit op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit verzoek ziet op openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op het verzoek tot algemeenverbindendverklaring van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf in Nederland tot en met de uiteindelijke beslissing.
Verzoek: 2021-01-12 Besluit: 2021-03-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek correspondentie over asbest

[Gepubliceerd: 2021-03-24] Besluit op een verzoek om informatie over brieven en telexberichten over asbest. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over steunmaatregelen aan KLM gerelateerd aan arbeidsvoorwaarden

[Gepubliceerd: 2021-03-23] Besluit op een verzoek om informatie over de steunmaatregelen aan KLM, voor zover enigszins gerelateerd aan de arbeidsvoorwaarden binnen KLM. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-01 Besluit: 2021-03-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek melding aan Inspectie SZW

[Gepubliceerd: 2021-03-22] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van een mogelijke melding aan de Inspectie SZW over een inspectieonderzoek. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-22 Besluit: 2021-03-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek werkwijze peildatum Tijdelijke Tegemoetkomingsregeling KO

[Gepubliceerd: 2021-03-10] Besluit op een verzoek om informatie over de werkwijze rondom de peildatum Tijdelijke Tegemoetkomingsregeling KO en de toegekende tegemoetkoming aan betrokkenen.
Verzoek: 2020-10-13 Besluit: 2021-03-10 Documenten: 7
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit onderhandelingen steunpakket KLM en arbeidsvoorwaarden

[Gepubliceerd: 2021-03-05] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een beslissing op bezwaar genomen tegen een besluit op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit verzoek zag op openbaarmaking van informatie over onderhandelingen, besprekingen en afspraken tussen de overheid en KLM over de zogenoemde KLM-steunmaatregelen, en meer in het bijzonder de totstandkoming van de bepalingen hierin over (verplichte aanpassing van) de arbeidsvoorwaarden bij KLM.
Verzoek: 2021-01-09 Besluit: 2021-03-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-verzoek over meldingen over arbeidsongevallen

[Gepubliceerd: 2021-03-04] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 11 december 2020 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over meldingen bij de Inspectie SZW over arbeidsongevallen waarbij de bedrijven International Lashing Service en Matrans betrokken waren.
Verzoek: 2020-12-24 Besluit: 2021-03-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Aanvullend besluit op Wob-verzoek over NOW

[Gepubliceerd: 2021-02-25] Aanvullend besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de NOW-regeling. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-06-30 Besluit: 2021-02-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onderzoek rechtmatigheid facturen Wet inburgering

[Gepubliceerd: 2021-02-24] Besluit op een verzoek om informatie over een onderzoek dat wordt verricht naar de rechtmatigheid van facturen inzake de Wet inburgering. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-09 Besluit: 2021-02-24 Documenten: 12
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onderzoek snelkookpan

[Gepubliceerd: 2021-02-18] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van alle stukken/documentatie met betrekking tot het onderzoek naar de (non)conformiteit van een snelkookpan (model No: RL- PS lOL Year of manufacture.20) die in Europa op de markt is gebracht door BSD Trade. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-23 Besluit: 2021-02-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over asbestsanering in maart 2020

[Gepubliceerd: 2021-02-15] Besluit op een verzoek om informatie over asbestsanering in maart 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-02-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inspecties paddenstoelentelers 2017-2020

[Gepubliceerd: 2021-02-05] Besluit op een verzoek om informatie over inspectiegegevens bij paddenstoelentelers tussen 2017 en 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-02-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit SZW op Wob-verzoek over Webmodule

[Gepubliceerd: 2021-02-04] Besluit op een verzoek om documenten over de Webmodule. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-04-29 Besluit: 2021-02-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek invallen The Grass Company

[Gepubliceerd: 2021-01-25] Besluit Wob-verzoek invallen The Grass Company
Verzoek: 2020-11-12 Besluit: 2021-01-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bedrijfsdossier Gelmo

[Gepubliceerd: 2021-01-25] Besluit op een verzoek om relevante informatie uit het bedrijfsdossier Gelmo B.V. uit Molenhoek over gezondheidsklachten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-11 Besluit: 2021-01-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Stichting Zonnehuisgroep Noord/Zonnehuis Thuis/Zonnehuis Experts Eerste Lijn

[Gepubliceerd: 2021-01-25] Besluit op een verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier van Stichting Zonnehuisgroep Noord/Zonnehuis Thuis/Zonnehuis Experts Eerste Lijn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-18 Besluit: 2021-01-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bedrijfsongevallen Schiphol

[Gepubliceerd: 2021-01-11] Besluit op een verzoek om informatie over bij de Inspectie SZW gemelde bedrijfsongevallen op of rondom Schiphol, waarbij Securitas Transport & Aviation Security BV betrokken is geweest. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-01 Besluit: 2021-01-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek algemeenverbindendverklaring cao Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

[Gepubliceerd: 2021-01-06] Besluit op een verzoek om informatie over het besluit van 15 november 2019 tot algemeenverbindendverklaring van de cao voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-01-06 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Montessori College Oost inzake psychische gezondheidsklachten

[Gepubliceerd: 2020-12-16] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijfsdossier van Montessori College Oost inzake psychische gezondheidsklachten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-18 Besluit: 2020-12-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek over algemeenverbindendverklaring cao Levensmiddelenbedrijf

[Gepubliceerd: 2020-12-15] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een beslissing op bezwaar genomen tegen een besluit op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit verzoek zag op openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op de verzoeken van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel tot algemeenverbindendverklaring van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Levensmiddelenbedrijf voor de jaren 2016/2017 en 2018/2019.
Verzoek: 2020-07-06 Besluit: 2020-12-15 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek toelaten arbeidsmigranten

[Gepubliceerd: 2020-12-14] Besluit op een verzoek om informatie over het toelaten van arbeidsmigranten uit de periode 1 januari 2020 tot en met 29 mei 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-12-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over steunmaatregelen en arbeidsvoorwaarden KLM

[Gepubliceerd: 2020-12-11] Besluit op een verzoek om informatie over afspraken steunmaatregelen en arbeidvoorwaarden bij KLM. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Verzoek: 2020-07-21 Besluit: 2020-12-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over totaalbedragen rijksbegroting voor allochtonenbeleid

[Gepubliceerd: 2020-12-11] Besluit op een verzoek om informatie over het totaalbedragen (1990-2020) van de algemene rijksbegroting bestemd voor allochtonenbeleid, naar etniciteit verdeeld. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-12 Besluit: 2020-12-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de wijziging van de deelnemingsverplichting in het Bedrijfstakpensioenfonds Levensmiddelenbedrijf

[Gepubliceerd: 2020-12-04] Besluit op een verzoek om informatie over de wijziging van de deelnemingsverplichting in het Bedrijfstakpensioenfonds Levensmiddelenbedrijf gepubliceerd in Staatscourant 2017, 64797. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-12-04 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek bedrijfsdossier supermarkt over fysieke gezondheidsklachten

[Gepubliceerd: 2020-12-04] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijfsdossier van Supermarkt Smits De Meern B.V. over fysieke gezondheidsklachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-18 Besluit: 2020-12-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek Kamerbrief 'Ruimte voor vernieuwing door toekomstbestendige wet- en regelgeving' en deeleconomie

[Gepubliceerd: 2020-11-26] Besluit op een verzoek over de Kamerbrief 'Ruimte voor vernieuwing door toekomstbestendige wet- en regelgeving' uit 2015 en de deeleconomie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-11-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek rapport Level One Holding Emmeloord

[Gepubliceerd: 2020-11-23] Besluit Wob-verzoek rapport Level One Holding Emmeloord
Verzoek: 2020-04-06 Besluit: 2020-11-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over advies landsadvocaat aan het ministerie van SZW

[Gepubliceerd: 2020-11-16] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van een advies dat de landsadvocaat aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gegeven. Het advies ging over de vraag of werknemers die in verband met COVID hun werkzaamheden niet kunnen verrichten en evenmin kunnen thuiswerken of aangepaste werkzaamheden kunnen verrichten, ziek gemeld kunnen worden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-02 Besluit: 2020-11-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit op Wob-verzoek over adviesaanvraag SZW aan EESC

[Gepubliceerd: 2020-11-11] 1e deelbesluit op Wob-verzoek over adviesaanvraag SZW aan EESC
Verzoek: 2020-06-18 Besluit: 2020-11-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek Kamerbrief 'Ruimte voor vernieuwing door toekomstbestendige wet- en regelgeving' en deeleconomie

[Gepubliceerd: 2020-11-11] Besluit op een verzoek over de Kamerbrief 'Ruimte voor vernieuwing door toekomstbestendige wet- en regelgeving' uit 2015 en de deeleconomie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-11-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over Reproad B.V.

[Gepubliceerd: 2020-10-29] Besluit op een verzoek om informatie over Reproad B.V. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-23 Besluit: 2020-10-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit DUO op Wob-verzoek verlenging inburgeringstermijn

[Gepubliceerd: 2020-10-13] Besluit op een verzoek om verslagen van gesprekken tussen de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het verlengen van de inburgeringstermijn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-31 Besluit: 2020-10-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over cafť Demandt t Stoakhoes

[Gepubliceerd: 2020-10-05] Besluit op een verzoek om informatie over Cafť t Stoakhoes te Urmond. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-06-24 Besluit: 2020-10-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over l'escaut woonservice

[Gepubliceerd: 2020-10-05] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijfsdossier van lescaut woonservice te Vlissingen inzake gezondheidsklachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-15 Besluit: 2020-10-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het bedrijfsdossier van Stichting de Zorgcirkel in Purmerend over psychische klachten

[Gepubliceerd: 2020-10-05] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijfsdossier van Stichting de Zorgcirkel in Purmerend over psychische klachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-09 Besluit: 2020-10-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Bakaert Combustion Technology te Assen

[Gepubliceerd: 2020-10-05] Besluit op een verzoek om informatie over Bakaert Combustion Technology te Assen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-02 Besluit: 2020-10-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het certificatiestelsel

[Gepubliceerd: 2020-09-29] Besluit op een verzoek om informatie over het certificatiestelsel. Het gaat om alle stukken met meningen over het certificatiestelsel. Contact tussen het ministerie en dNAA, beleidsmatig standpunt over dNAA, relatie tussen VIP & SMA-rt nieuwe stijl, correspondentie met TNO over de NEN-norm. Het gaat met name om beleidsmatige correspondentie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-06-18 Besluit: 2020-09-29 Documenten: 10
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op een Wob-verzoek om informatie over controles op toegankelijk (over)urenregistratiesysteem

[Gepubliceerd: 2020-09-18] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal controles dat heeft plaatsgevonden in de afgelopen 3 jaar, waarbij is gecontroleerd op het hebben van een deugdelijk, objectief en voor de werknemer direct en te allen tijde toegankelijk (over)urenregistratiesysteem en wat de uitslag van die controles was. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-08-17 Besluit: 2020-09-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op een Wob-verzoek om informatie over het bedrijfsdossier van Cimcool Industrial Products

[Gepubliceerd: 2020-09-18] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijfsdossier van Cimcool Industrial Products B.V. met betrekking tot gezondheidsklachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-12-27 Besluit: 2020-09-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ingediende meldingsformulieren door ILS-Matrans bij de Nederlandse Arbeidsinspectie

[Gepubliceerd: 2022-12-19] Besluit op een verzoek om informatie over de ingediende meldingsformulieren door ILS/Matrans bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-14 arbeidsomstandigheden Documenten: 12
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over werven die een ontheffing hebben gekregen voor het verrichten van werkzaamheden aan gastankschepen

[Gepubliceerd: 2020-09-07] Besluit op een verzoek om informatie over een overzicht van de werven die een ontheffing hebben gekregen voor het verrichten van werkzaamheden aan gastankschepen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de eindrapportage project Bevordering werknemers hulpverleningsdiensten

[Gepubliceerd: 2020-09-03] Besluit op een verzoek om informatie over de eindrapportage met betrekking tot projectnummer 2011ESFN285, over de bevordering werknemers hulpverleningsdiensten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over Gunnebo Logistics BV

[Gepubliceerd: 2020-09-03] Besluit op een verzoek om informatie over Gunnebo Logistics BV. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over algemeen-verbindendverklaring cao Beroepsgoederenvervoer

[Gepubliceerd: 2020-08-26] Besluit op een verzoek om informatie over de algemeen-verbindendverklaring van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaar bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-26 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over ASML Veldhoven

[Gepubliceerd: 2020-08-17] Besluit op een verzoek om informatie over ASML in Veldhoven. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Natuurmonumenten te s-Graveland

[Gepubliceerd: 2020-08-12] Besluit op een verzoek om informatie over de arbeidsomstandigheden bij Natuurmonumenten te s-Graveland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Tozo-beschikkingen

[Gepubliceerd: 2020-07-30] Besluit op een verzoek om informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Het gaat met name om de beschikkingen alsmede de daaraan gekoppelde voorwaarden en/of condities en/of uitvoeringsvoorwaarden en/of handhavingsvoorwaarden en/of voorwaarden ter zake van misbruik en oneigenlijk gebruik of voorwaarden met een andere titel/definitie te verstrekken van zowel 27 maart, 17 april, 8 mei en 11 juni 2020 die gericht zijn aan de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Tilburg, Eindhoven, Veldhoven, Heerlen, Leidschendam-Voorburg en Hilversum. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-verzoek over beleidsvorming van pensioenendossier

[Gepubliceerd: 2020-07-24] Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over alle relevante achtergrondinformatie van de beleidsvorming over het pensioendossier. Dit tweede deelbesluit gaat over cdc-regelingen (collective defined contribution). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-24 Documenten: 8
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake openbaarmaking van informatie ten aanzien van de naleving van het wettelijk minimumloon gericht op postverspreidende ondernemingen

[Gepubliceerd: 2020-07-14] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 14 juli 2020 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van informatie ten aanzien van de naleving van het wettelijk minimumloon gericht op postverspreidende ondernemingen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over beleidsvorming van pensioenendossier

[Gepubliceerd: 2020-07-03] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over alle relevante achtergrondinformatie van de beleidsvorming over het pensioendossier. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over totstandkoming van de NOW-regeling

[Gepubliceerd: 2020-07-01] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Mopack

[Gepubliceerd: 2020-06-25] Besluit op een verzoek om informatie over Mopack BV in Den Haag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Dirk van den Broek Amsterdam

[Gepubliceerd: 2020-06-15] Besluit op een verzoek om informatie over Dirk van den Broek in Amsterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Koninklijke Mosa

[Gepubliceerd: 2020-05-29] Besluit op een verzoek om informatie over Koninklijke Mosa B.V.. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Gerritsen van Groningen

[Gepubliceerd: 2020-05-29] Besluit op een verzoek om informatie over Gerritsen van Groningen B.V.. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Handels- en Constructiebedrijf H. Hardeman

[Gepubliceerd: 2020-05-29] Besluit op een verzoek om informatie over Handels- en Constructiebedrijf H. Hardeman B.V. in Veenendaal. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Shell Rijswijk

[Gepubliceerd: 2020-05-29] Besluit Wob-verzoek over Shell Rijswijk
Besluit: 2020-05-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over asbest

[Gepubliceerd: 2020-05-08] Tegen het besluit op een verzoek om informatie over asbest over de periode 1 september 2018 - 1 juli 2019 heeft de verzoeker bezwaar aangetekend. Dit is de beslissing op het bezwaar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek invordering kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2020-05-07] Besluit op een verzoek om informatie over voorstellen om de invordering van kinderopvangtoeslag te beperken tot de eigen bijdrage. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek handhaving tegen As Soenah Moskee

[Gepubliceerd: 2020-05-07] Besluit op een verzoek om informatie over de gezamenlijke handhaving tegen de As Soenah Moskee door de gemeente Den Haag en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een bedrijfsdossier van Simon Levelt Franchise B.V.

[Gepubliceerd: 2020-04-29] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken uit het bedrijfsdossier over gezondheidsklachten van Simon Levelt Franchise B.V. in Haarlem. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Eurest Support Services Sakhalin

[Gepubliceerd: 2020-04-29] Besluit Wob-verzoek over Eurest Support Services Sakhalin
Besluit: 2020-04-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek klacht LBV bij ILO

[Gepubliceerd: 2020-04-08] Besluit Wob-verzoek klacht LBV bij ILO
Besluit: 2020-04-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onderzoeksrapport incident Veghel

[Gepubliceerd: 2020-04-01] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoeksrapport met zaaknummer 1816159 van een incident dat heeft plaatsgevonden op 24 november 2018 te Veghel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-besluit Brouwers Tours B.V. over fysieke klachten

[Gepubliceerd: 2020-03-20] Besluit op een verzoek om informatie over Brouwers Tours B.V. inzake fysieke klachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over Vliente Mooi0Land/servicebureau/Thuiszorg in Doorwerth inzake fysieke klachten

[Gepubliceerd: 2020-03-20] Besluit op een verzoek om informatie over Vliente Mooi0Land/servicebureau/Thuiszorg in Doorwerth inzake fysieke klachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek ongeval Wijcker Infra

[Gepubliceerd: 2020-03-20] Besluit op een verzoek om informatie over de kennelijke conclusie en de gang van zaken bij een ongeval bij Wijcker Infra. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-20 Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Hegeman Beton- en Industriebouw

[Gepubliceerd: 2020-03-12] Besluit op een verzoek om informatie over Hegeman Beton- en Industriebouw B.V.. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-12 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de collectieve arbeidsovereenkomst Centraal Bureau Levensmiddelenhandel

[Gepubliceerd: 2020-03-11] Besluit op een verzoek om informatie over het algemeen verbindend verklaren van de collectieve arbeidsovereenkomst van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel voor het jaar 2016/2017 en het jaar 2018/2019.
Besluit: 2020-03-11 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek arbeidsomstandighedenbeleid bij Libbey Leerdam in verband met gezondheidsklachten

[Gepubliceerd: 2020-03-10] Besluit op een verzoek om informatie over arbeidsomstandighedenbeleid bij Libbey Leerdam in verband met gezondheidsklachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Algemeen inkomensbesluit

[Gepubliceerd: 2020-03-06] Besluit op een verzoek om informatie over het Algemeen inkomensbesluit. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bedrijfsongeval Beentjes

[Gepubliceerd: 2020-02-19] Besluit op een verzoek om informatie over een bedrijfsongeval bij Siersmederij Beentjes in Alkmaar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het bedrijfsdossier gezondheidsklachten van Centraalstaal B.V.

[Gepubliceerd: 2020-02-18] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken uit het bedrijfsdossier van Centraalstaal B.V. over gezondheidsklachten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek ongeval 31 juli 2015

[Gepubliceerd: 2020-02-17] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van het boeterapport inclusief boetebeschikking over het ongeval van 31 juli 2015 met zaaknummer 411501296. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-17 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over MiniContainment

[Gepubliceerd: 2020-02-17] Beslissing op het bezwaar tegen een besluit op een verzoek om alle relevante documenten over de toepassing MiniContainment en alle correspondentie tussen de Inspectie SZW en het bedrijf Minicontainment Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Pastoe BV

[Gepubliceerd: 2020-02-06] Besluit op een verzoek om informatie omtrent de openbaarmaking van relevante informatie uit het bedrijfsdossier van Pastoe BV. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-bezwaar over openbaarmaking inspectiedossier

[Gepubliceerd: 2020-02-05] De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 5 februari 2020 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ziet op een onderzoek van de Inspectie SZW bij Stuwadoorsbedrijf Van Rooij B.V.
Besluit: 2020-02-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over de boeteoplegging De Vries Piping & Construction B.V

[Gepubliceerd: 2020-02-03] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van het rapport dat ten grondslag ligt aan de boeteoplegging in 2016 aan de thans gefailleerde rechtspersoon De Vries Piping & Construction B.V.. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ongevallen op het terrein van Tata Steel IJmuiden over het jaar 2018

[Gepubliceerd: 2020-02-03] Besluit op een verzoek om informatie om openbaarmaking van de rapportages die de Inspectie SZW heeft gemaakt naar aanleiding van inspecties van alle persoonlijke ongevallen op het terrein van Tata Steel IJmuiden over het jaar 2018 en informatie en correspondentie hierover met Tata Steel IJmuiden of zijn onderaannemers. Daarnaast wordt verzocht om correspondentie met Tata Steel of zijn onderaannemers over handhavingstrajecten naar aanleiding van de onderzochte ongevallen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-03 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek handmatig genummerde documenten

[Gepubliceerd: 2020-02-03] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de handmatig genummerde documenten 1 tot en met 4 in een Wob-besluit van 12 juli 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over informatie uit het bedrijfsdossier van Jumbo/La Place Food B.V. vestiging Ziggo Dome

[Gepubliceerd: 2020-01-27] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken uit het bedrijfsdossier van Jumbo/La Place Food B.V. vestiging Ziggo Dome. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Asiadam

[Gepubliceerd: 2020-01-20] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de rapportage van 25 januari 2019 en openbaarmaking van de beschikking boeteoplegging met betrekking tot Asiadam V.O.F. in Amsterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek om informatie bij Grafimedia van 25 juni 2019

[Gepubliceerd: 2020-01-02] Besluit op Wob-verzoek om informatie bij Grafimedia van 25 juni 2019. Tevens alle informatie die betrekking hebben op de bedenkingen en/of gestelde overlap van werkingssferen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over asbest (periode 1 september 2018-1 juli 2019)

[Gepubliceerd: 2019-10-10] Besluit op een verzoek om informatie over asbest over de periode 1 september 2018 t/m 1 juli 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-10 Documenten: 7
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Algemeen Inkomensbesluit socialezekerheidswetten en Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering

[Gepubliceerd: 2019-09-25] Besluit op een verzoek om informatie over het Algemeen Inkomensbesluit socialezekerheidswetten en de Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-09-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake agenda-afspraken

Besluit op verzoek inzake de openbaarmaking van alle agenda-afspraken in de periode 1 januari tot 1 juni 2020 van de minister, de staatssecretaris, de secretaris-generaal, de plv. secretaris-generaal, de directeur-generaal sociale zekerheid en integratie, de directeur-generaal werk en de inspecteur-generaal. Dit verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van Bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de aan minister Koolmees aangeboden notities ter voorbereiding op bijeenkomsten in het Catshuis en bijeenkomsten van de ministeriŽle crisiscommissie (mcc)

Besluit op een verzoek om informatie over de aan minister Koolmees aangeboden notities ter voorbereiding op bijeenkomsten in het Catshuis en bijeenkomsten van de ministeriŽle crisiscommissie (mcc). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over totstandkoming van de NOW-regeling

Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-11-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Tozo-beschikkingen

Besluit op een verzoek om informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Het gaat met name om de beschikkingen alsmede de daaraan gekoppelde voorwaarden en/of condities en/of uitvoeringsvoorwaarden en/of handhavingsvoorwaarden en/of voorwaarden ter zake van misbruik en oneigenlijk gebruik of voorwaarden met een andere titel/definitie te verstrekken van zowel 27 maart, 17 april, 8 mei en 11 juni 2020 die gericht zijn aan de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Tilburg, Eindhoven, Veldhoven, Heerlen, Leidschendam-Voorburg en Hilversum. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier