Dossiers na Wob/Woo-verzoek Ministerie Van Sociale Zaken En Werkgelegenheid, 2021

Besluit op Wob-verzoek over een arbeidsongeval bij de school IKC Noordrijk

[Gepubliceerd: 2021-12-24] Besluit op Wob-verzoek over een arbeidsongeval bij de school IKC Noordrijk. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over openbaarmaking van een anonieme melding met meldnummer 1340635 met zaaknummer 2127606

[Gepubliceerd: 2021-12-08] Besluit op een verzoek om informatie over over openbaarmaking van een anonieme melding met meldnummer 1340635 met zaaknummer 2127606. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek over asbest

[Gepubliceerd: 2021-12-06] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over asbest. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar meldingen artikel 4.95 Arbobesluit

[Gepubliceerd: 2021-12-06] Beslissing op een bezwaar na een besluit op een verzoek om informatie over gedane meldingen sinds 1 januari 2018 op grond van artikel 4.95 van het Arbobesluit. Het verzoek werd gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek NAVO Civilian Personnel Regulations

[Gepubliceerd: 2021-11-26] Besluit Wob-verzoek NAVO Civilian Personnel Regulations
Besluit: 2021-11-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inspectie naar arbeidsdiscriminatie bij onderneming Care4Dental B.V.

[Gepubliceerd: 2021-11-18] Besluit op een verzoek om informatie over over een inspectie naar arbeidsdiscriminatie bij de onderneming Care4Dental B.V. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg

[Gepubliceerd: 2021-11-15] Besluit op een verzoek om informatie over de dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg, meer specifiek de afstemming met de SVB en/of het CIZ betreffende het door het CIZ toegepaste interne beoordelingskader. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bedrijfsdossier De Jong's Betonbedrijf

[Gepubliceerd: 2021-11-12] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van alle relevante informatie uit het bedrijfsdossier van De Jong's Betonbedrijf B.V. over fysieke klachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit en inventarislijst Wob-verzoek Algemeen Inkomensbesluit socialezekerheidswetten en Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering

[Gepubliceerd: 2021-11-05] Besluit op en inventarislijst bij een verzoek om informatie op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) over het Algemeen Inkomensbesluit socialezekerheidswetten en de Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Besluit: 2021-11-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten

[Gepubliceerd: 2021-11-05] Besluit op een verzoek om informatie op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) over het Algemeen Inkomensbesluit socialezekerheidswetten.
Besluit: 2021-11-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verrekening inkomsten met uitkering op grond van Algemeen inkomensbesluit socialeverzekeringswetten

[Gepubliceerd: 2021-11-05] Besluit op een verzoek om informatie over de verrekening van inkomsten met een uitkering op grond van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de resultaten van een cao-onderzoek dat uitgevoerd is door de Inspectie SZW

[Gepubliceerd: 2021-11-04] Besluit op een verzoek om informatie over de resultaten van een cao-onderzoek dat uitgevoerd is door de Inspectie SZW. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over brief van KLM bij aanmelden CAO

[Gepubliceerd: 2021-10-29] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van een brief geŁpload door KLM bij het aanmelden van de cao Martinair Holland Vliegers 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek asbestsanering en werkbak aan kraan

[Gepubliceerd: 2021-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over het TNO-onderzoek "veilig asbestsanering op hoogte" en over werkbakken hangende aan een hijskraan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over herkeuring vanwege de Wajong 2015

[Gepubliceerd: 2021-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over herkeuring van iedereen met een Wajong-uitkering vanwege de inwerkingtreding van de Wajong 2015. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-28 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verplichtstellingsbeschikkingen

[Gepubliceerd: 2021-10-27] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van alle gegevens en informatie betreffende verplichtstellingsbeschikkingen van het besluit van 2 november 1995, Stcrt. 1995, nr. 215; besluit van 25 april 2012, Stcrt. 2012, nr. 8739; besluit van 15 oktober 2012, Stcrt. 2012, nr. 21343; besluit van 24 januari 2013, Stcrt. 2013, nr. 26916; besluit van 18 december 2014, Strct. 2014 nr. 35847 en besluit van 23 januari 2015, Stcrt. 2015, nr. 2575. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-27 Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek werkbezoek Inspectie SZW in Rotterdam

[Gepubliceerd: 2021-10-26] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de rapportage van het werkbezoek door de Inspectie SZW op 13 mei 2020 aan het adres Heijplaatweg 45 in Rotterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verplichtstelling bedrijfstakpensioenfonds en cao beroepsgoederenvervoer over de weg

[Gepubliceerd: 2021-10-25] Besluit op een verzoek om informatie over alle documenten die betrekking hebben op het verzoek van het georganiseerde bedrijfsleven tot verplichtstelling van deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg en het verzoek tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over door de Inspectie SZW gevorderde stukken

[Gepubliceerd: 2021-10-20] Besluit op een verzoek om informatie over door de Inspectie SZW gevorderde stukken bij Kloosterboer Vlissingen B.V., Gorpa Schadeonderzoek, Efectis Nederland en Paree Elektro-Telecom en alle schriftelijke bevindingen, onderzoeksresultaten en conclusies van de Inspectie SZW ten aanzien van de brand op of omstreeks 5 juli 2018 in een (koel)loodsencomplex. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-20 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over omschrijving 84 casussen uit bijlage 5e voortgangsbrief 'werken als zelfstandige'

[Gepubliceerd: 2021-10-14] Besluit op een verzoek om informatie over de omschrijving van casussen uit een bijlage van de vijfde voortgangsbrief 'werken als zelfstandige'. In deze bijlage wordt gesproken over 84 casussen die zijn beoordeeld door een drietal externe deskundigen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-14 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over op Rijnvarenden toepasselijke wetgeving

[Gepubliceerd: 2021-09-16] Besluit op een verzoek om informatie over de op Rijnvarenden toepasselijke wetgeving. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-08 Besluit: 2021-09-16 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit op Wob-verzoek over een bedrijfsdossier van Tata Steel

[Gepubliceerd: 2021-09-15] Eerste deelbesluit op een verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier van Tata Steel. Deelbesluit 1 gaat over de openbaarmaking van informatie over het aantal (dodelijke) ongevallen onder het personeel en het aantal keren dat hulpdiensten (bijvoorbeeld ambulances) moesten uitrukken naar Tata wegens ongevallen of incidenten in het jaar 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-03 Besluit: 2021-09-15 Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over onderzoek Inspectie SZW in gemeente Laarbeek

[Gepubliceerd: 2021-09-14] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 22 april 2021 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over een onderzoek op naleving van de Wet minimumloon, de Wet arbeid vreemdelingen en de Arbeidstijdenwet dat de Inspectie SZW heeft ingesteld naar bedrijven in de gemeente Laarbeek.
Verzoek: 2021-05-20 Besluit: 2021-09-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bedrijfsdossier Muskopak

[Gepubliceerd: 2021-09-02] Besluit op een verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier van Muskopak B.V. in Assendelft. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-08-23 Besluit: 2021-09-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Faurecia Roermond

[Gepubliceerd: 2021-08-31] Besluit op een verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier van Faurecia in Roermond. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-15 Besluit: 2021-08-31 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek meldingen op grond van artikel 4.95 Arbobesluit sinds 1 januari 2018

[Gepubliceerd: 2021-08-24] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van een afschrift van alle meldingen op grond van artikel 4.95 van het Arbobesluit die ontvangen zijn sinds 1 januari 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-30 Besluit: 2021-08-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over verklaringen van ongeval in Breda

[Gepubliceerd: 2021-08-13] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van 2 verklaringen na een ongeval dat op 21 maart 2021 in Breda heeft plaatsgevonden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-22 Besluit: 2021-08-13 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek arbeidsongeval 30 juli 2020

[Gepubliceerd: 2021-08-11] Besluit op een verzoek om informatie over een ongeval dat heeft plaatsgevonden bij een project op 30 juli 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-26 Besluit: 2021-08-11 Documenten: 6
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek beleid Nederlands pensioenstelsel

[Gepubliceerd: 2021-08-11] Besluit op een verzoek om alle schriftelijke informatie afkomstig uit de ministerraad over de huidige Pensioenwet en het wetsvoorstel Toekomst pensioenen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-03 Besluit: 2021-08-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een bedrijfsongeval op 5 februari 2019

[Gepubliceerd: 2021-08-10] Besluit op een verzoek om informatie over een bedrijfsongeval dat heeft plaatsgevonden op 5 februari 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-29 Besluit: 2021-08-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek DPIA wetswijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

[Gepubliceerd: 2021-08-02] Besluit op een verzoek om informatie over een DPIA die is uitgevoerd in het kader van de wetswijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-24 Besluit: 2021-08-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek Onderzoeksrapport naar de representativiteitsgegevens CAO Orsima 2021

[Gepubliceerd: 2021-07-27] Besluit op een verzoek om het onderzoeksrapport van Integron naar de representativiteitsgegevens CAO Orsima 2021 te openbaren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-24 Besluit: 2021-07-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek subsidieaanvragen

[Gepubliceerd: 2021-07-27] Besluit op een verzoek om informatie over de volledige subsidieaanvraag inclusief alle bijlagen (waaronder in elk geval maar niet beperkt tot de catalogus, samenwerkingsovereenkomst en machtigingen) en inclusief de gevraagde en ontvangen aanvullende informatie alsook de beschikking subsidieverlening van diverse projecten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-17 Besluit: 2021-07-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek melding illegale asbestsanering

[Gepubliceerd: 2021-07-22] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van alle informatie/documenten over een melding van illegale asbestsanering in Kalenberg met meldingsnummer 1334167. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-04 Besluit: 2021-07-22 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek melding naleven coronamaatregelen VHD Deventer

[Gepubliceerd: 2021-07-07] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van het inspectierapport dan wel het inspectieverslag dat is opgemaakt naar aanleiding van een melding met betrekking tot het naleven van de coronamaatregelen door VHD Deventer in Deventer. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-08 Besluit: 2021-07-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek om informatie Wob-verzoeken ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

[Gepubliceerd: 2021-07-07] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal ingediende WOB-verzoeken bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en hoeveel daarvan niet tijdig zijn afgehandeld. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-23 Besluit: 2021-07-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bedrijfsdossier RWM N.V.

[Gepubliceerd: 2021-06-25] Besluit op een verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier van RWM N.V. over psychische gezondheidsklachten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-31 Besluit: 2021-06-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bedrijfsdossier Universiteit van Amsterdam

[Gepubliceerd: 2021-06-25] Besluit op een verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier van de Universiteit van Amsterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-14 Besluit: 2021-06-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bedrijfsdossier FrieslandCampina

[Gepubliceerd: 2021-06-24] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijfsdossier van FrieslandCampina Nederland B.V. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-14 Besluit: 2021-06-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over controle besteding inburgeringsgeld aan taalscholen

[Gepubliceerd: 2021-06-17] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over (fraude met) inburgeringsgeld en de controle van de besteding van die gelden aan taalscholen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-30 Besluit: 2021-06-17 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bedrijfsdossier van P&S Plantlab

[Gepubliceerd: 2021-06-17] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijfsdossier van P&S Plantlab B.V. te Heemskerk. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-21 Besluit: 2021-06-17 Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Reactie op Wob-verzoek inzake verbeurde en betaalde dwangsommen Wob-verzoeken

[Gepubliceerd: 2021-06-17] Reactie op Wob-verzoek inzake verbeurde en betaalde dwangsommen Wob-verzoeken bij het door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek asbest op adres Kalenberg

[Gepubliceerd: 2021-06-10] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van informatie vanaf 14 april 2021 over asbest op een adres in Kalenberg. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-28 Besluit: 2021-06-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek representativiteitsgegevens cao's bouw

[Gepubliceerd: 2021-05-28] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de aangeboden representativiteitsgegevens voor de cao Bouwnijverheid / de cao Bouw & Infra, de cao BTER en de Verplichtstellingsbeschikking voor de bouwnijverheid. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-04 Besluit: 2021-05-28 Documenten: 8
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over opdracht en rapport Molukkers in Nederland

[Gepubliceerd: 2021-05-28] Besluit op een verzoek om informatie over de besluitvorming en het beleid rond de opdracht en het rapport Molukkers in Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-01 Besluit: 2021-05-28 Documenten: 15
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek melding mondkapjes en consumpties restaurant

[Gepubliceerd: 2021-05-21] Besluit op een verzoek om informatie over een melding met betrekking tot mondkapjes en consumpties () van een bezoeker aan Restaurant 't Berghuis te Amerongen, die SZW via de afdeling inspectie zou hebben voorgelegd aan gemeente Utrechtse Heuvelrug en welke aanleiding zou zijn tot de vooraanschrijving. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-19 Besluit: 2021-05-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over boeterapport arbeidsongeval te Aalsmeer

[Gepubliceerd: 2021-05-21] Besluit op een verzoek om informatie over een boeterapport van een arbeidsongeval te Aalsmeer (zaaknummer 1816872). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-04-14 Besluit: 2021-05-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over kort geding Tempo Team en Inspectie SZW

[Gepubliceerd: 2021-05-20] Besluit op een verzoek om informatie over een kort geding tussen Tempo Team en de Staat der Nederlanden (Inspectie SZW). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-05-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de kwestie van de Armeense genocide

[Gepubliceerd: 2021-05-03] Besluit op een verzoek om informatie over de kwestie van de Armeense genocide vanaf 1 januari 2000. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-09-03 Besluit: 2021-05-03 Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bedrijfsdossier van Stichting Waternet

[Gepubliceerd: 2021-04-28] Besluit op een verzoek om informatie over een bedrijfsdossier van Stichting Waternet te Amsterdam, over psychische klachten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-14 Besluit: 2021-04-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bedrijfsdossier van AAF International

[Gepubliceerd: 2021-04-28] Besluit op een verzoek om informatie over een bedrijfsdossier van AAF International. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-22 Besluit: 2021-04-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bedrijfsdossier Waterschap Scheldestromen

[Gepubliceerd: 2021-04-26] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van relevante informatie uit het bedrijfsdossier van Waterschap Scheldestromen in Middelburg, over lichamelijke klachten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-21 Besluit: 2021-04-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over onderzoek Inspectie SZW in gemeente Laarbeek

[Gepubliceerd: 2021-04-22] Besluit op een verzoek om informatie over een onderzoek van Inspectie SZW op 12 oktober 2020 in gemeente Laarbeek op de naleving van de verplichtingen uit de Wet Minimumloon, de Wet op Arbeid Vreemdelingen en de Arbeidstijdenwet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-05 Besluit: 2021-04-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het uniform loonbegrip in relatie tot uitkeringen van het UWV

[Gepubliceerd: 2021-04-20] Besluit op een verzoek om informatie over het uniform loonbegrip in relatie tot uitkeringen van het UWV. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-08 Besluit: 2021-04-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek reactie cao-partijen op bedenkingen algemeenverbindendverklaring cao Bouw & Infra

[Gepubliceerd: 2021-04-08] Besluit op een verzoek om informatie. Op 26 november 2020 is naar aanleiding van het Besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 november 2020 tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) Bouw & Infra, een verzoek ingediend om openbaarmaking van de in het voornoemde besluit genoemde reactie van cao-partijen op de inhoud van de ingebrachte bedenkingen en het assurance-rapport van de onafhankelijke accountant. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-26 Besluit: 2021-04-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek controle besteding inburgeringsgeld

[Gepubliceerd: 2021-04-01] Besluit op een verzoek om informatie over (fraude met) inburgeringsgeld en de controle van de besteding van die gelden aan taalscholen. Het gaat om een verzoek aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-28 Besluit: 2021-04-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit algemeenverbindendverklaring cao Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

[Gepubliceerd: 2021-03-26] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een beslissing op bezwaar genomen tegen een besluit op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit verzoek ziet op openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op het verzoek tot algemeenverbindendverklaring van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf in Nederland tot en met de uiteindelijke beslissing.
Verzoek: 2021-01-12 Besluit: 2021-03-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek correspondentie over asbest

[Gepubliceerd: 2021-03-24] Besluit op een verzoek om informatie over brieven en telexberichten over asbest. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over steunmaatregelen aan KLM gerelateerd aan arbeidsvoorwaarden

[Gepubliceerd: 2021-03-23] Besluit op een verzoek om informatie over de steunmaatregelen aan KLM, voor zover enigszins gerelateerd aan de arbeidsvoorwaarden binnen KLM. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-01 Besluit: 2021-03-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek melding aan Inspectie SZW

[Gepubliceerd: 2021-03-22] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van een mogelijke melding aan de Inspectie SZW over een inspectieonderzoek. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-22 Besluit: 2021-03-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek werkwijze peildatum Tijdelijke Tegemoetkomingsregeling KO

[Gepubliceerd: 2021-03-10] Besluit op een verzoek om informatie over de werkwijze rondom de peildatum Tijdelijke Tegemoetkomingsregeling KO en de toegekende tegemoetkoming aan betrokkenen.
Verzoek: 2020-10-13 Besluit: 2021-03-10 Documenten: 7
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit onderhandelingen steunpakket KLM en arbeidsvoorwaarden

[Gepubliceerd: 2021-03-05] De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een beslissing op bezwaar genomen tegen een besluit op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit verzoek zag op openbaarmaking van informatie over onderhandelingen, besprekingen en afspraken tussen de overheid en KLM over de zogenoemde KLM-steunmaatregelen, en meer in het bijzonder de totstandkoming van de bepalingen hierin over (verplichte aanpassing van) de arbeidsvoorwaarden bij KLM.
Verzoek: 2021-01-09 Besluit: 2021-03-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-verzoek over meldingen over arbeidsongevallen

[Gepubliceerd: 2021-03-04] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 11 december 2020 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over meldingen bij de Inspectie SZW over arbeidsongevallen waarbij de bedrijven International Lashing Service en Matrans betrokken waren.
Verzoek: 2020-12-24 Besluit: 2021-03-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Aanvullend besluit op Wob-verzoek over NOW

[Gepubliceerd: 2021-02-25] Aanvullend besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de NOW-regeling. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-06-30 Besluit: 2021-02-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onderzoek rechtmatigheid facturen Wet inburgering

[Gepubliceerd: 2021-02-24] Besluit op een verzoek om informatie over een onderzoek dat wordt verricht naar de rechtmatigheid van facturen inzake de Wet inburgering. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-09 Besluit: 2021-02-24 Documenten: 12
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onderzoek snelkookpan

[Gepubliceerd: 2021-02-18] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van alle stukken/documentatie met betrekking tot het onderzoek naar de (non)conformiteit van een snelkookpan (model No: RL- PS lOL Year of manufacture.20) die in Europa op de markt is gebracht door BSD Trade. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-23 Besluit: 2021-02-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over asbestsanering in maart 2020

[Gepubliceerd: 2021-02-15] Besluit op een verzoek om informatie over asbestsanering in maart 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-02-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inspecties paddenstoelentelers 2017-2020

[Gepubliceerd: 2021-02-05] Besluit op een verzoek om informatie over inspectiegegevens bij paddenstoelentelers tussen 2017 en 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-02-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit SZW op Wob-verzoek over Webmodule

[Gepubliceerd: 2021-02-04] Besluit op een verzoek om documenten over de Webmodule. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-04-29 Besluit: 2021-02-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek invallen The Grass Company

[Gepubliceerd: 2021-01-25] Besluit Wob-verzoek invallen The Grass Company
Verzoek: 2020-11-12 Besluit: 2021-01-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bedrijfsdossier Gelmo

[Gepubliceerd: 2021-01-25] Besluit op een verzoek om relevante informatie uit het bedrijfsdossier Gelmo B.V. uit Molenhoek over gezondheidsklachten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-11 Besluit: 2021-01-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Stichting Zonnehuisgroep Noord/Zonnehuis Thuis/Zonnehuis Experts Eerste Lijn

[Gepubliceerd: 2021-01-25] Besluit op een verzoek om informatie uit het bedrijfsdossier van Stichting Zonnehuisgroep Noord/Zonnehuis Thuis/Zonnehuis Experts Eerste Lijn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-18 Besluit: 2021-01-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bedrijfsongevallen Schiphol

[Gepubliceerd: 2021-01-11] Besluit op een verzoek om informatie over bij de Inspectie SZW gemelde bedrijfsongevallen op of rondom Schiphol, waarbij Securitas Transport & Aviation Security BV betrokken is geweest. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-01 Besluit: 2021-01-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek algemeenverbindendverklaring cao Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

[Gepubliceerd: 2021-01-06] Besluit op een verzoek om informatie over het besluit van 15 november 2019 tot algemeenverbindendverklaring van de cao voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-01-06 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake agenda-afspraken

Besluit op verzoek inzake de openbaarmaking van alle agenda-afspraken in de periode 1 januari tot 1 juni 2020 van de minister, de staatssecretaris, de secretaris-generaal, de plv. secretaris-generaal, de directeur-generaal sociale zekerheid en integratie, de directeur-generaal werk en de inspecteur-generaal. Dit verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van Bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de aan minister Koolmees aangeboden notities ter voorbereiding op bijeenkomsten in het Catshuis en bijeenkomsten van de ministeriŽle crisiscommissie (mcc)

Besluit op een verzoek om informatie over de aan minister Koolmees aangeboden notities ter voorbereiding op bijeenkomsten in het Catshuis en bijeenkomsten van de ministeriŽle crisiscommissie (mcc). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Besluit 📄 Volledig dossier