Dossiers na Wob/Woo-verzoek Ministerie Van FinanciŽn

Besluit op Woo-verzoek over het World Economic Forum (WEF)

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Besluit op een verzoek om informatie over het World Economic Forum (WEF) en de banden tussen het ministerie van FinanciŽn en het WEF. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 9
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie FinanciŽn met Stichting Urgenda

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie die het ministerie van FinanciŽn na 20 december 2019 heeft gehad met Stichting Urgenda en aan haar gelieerde personen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Lijst van documenten bij Woo-besluit over correspondentie FinanciŽn met Stichting Urgenda

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Lijst van documenten bij Woo-besluit over correspondentie die het ministerie van FinanciŽn na 20 december 2019 heeft gehad met Stichting Urgenda en aan haar gelieerde personen.
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Documenten bij Woo-besluit over correspondentie FinanciŽn met Stichting Urgenda

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Documenten bij Woo-besluit over correspondentie die het ministerie van FinanciŽn na 20 december 2019 heeft gehad met Stichting Urgenda en aan haar gelieerde personen.
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen voorzitter Energie-Nederland en ministerie van FinanciŽn

[Gepubliceerd: 2023-05-24] Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie tussen Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van Energie-Nederland, en het ministerie van FinanciŽn. Specifiek gaat het om informatie in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 14 maart 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-24 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Lijst van documenten bij Woo-besluit over communicatie voorzitter Energie-Nederland en FinanciŽn

[Gepubliceerd: 2023-05-24] Lijst van documenten bij Woo-besluit over de communicatie tussen Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van Energie-Nederland, en het ministerie van FinanciŽn.
Besluit: 2023-05-24 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen bij Woo-besluit over communicatie tussen voorzitter Energie-Nederland en FinanciŽn

[Gepubliceerd: 2023-05-24] Documenten bij Woo-besluit over de communicatie tussen Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van Energie-Nederland, en het ministerie van FinanciŽn. Specifiek gaat het om informatie in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 14 maart 2023.
Besluit: 2023-05-24 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

3e deelbesluit op Woo-verzoek over standpuntenlijsten kennisgroepen Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2023-05-23] 3e deelbesluit op een verzoek om informatie over standpuntenlijsten, jaarverslagen en handboeken van kennisgroepen van de Belastingdienst. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-22 belasting Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Derde deelbesluit Woo-verzoek inzake Handboeken kennisgroepen

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Besluit op Woo-verzoek om openbaarmaking van standpuntbepalingen, adviezen, verslagen, handboeken en rapporten van de kennisgroepen en coŲrdinatiegroepen omtrent belastingen. Het gaat om de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met 25 augustus 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Woo-verzoek over de EU-Israel Technical Arrangement

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Besluit op een verzoek om informatie over de EU-Israel Technical Arrangement. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek dwangsommen 13e voortgangsrapportage Hersteloperatie toeslagen

[Gepubliceerd: 2023-05-19] Besluit op een verzoek om informatie over de verbeurde bedragen op grond van dwangsommen die zijn genoemd in de Voortgangsrapportage Hersteloperatie toeslagen 2022 4e kwartaal. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

2e deelbesluit Woo-verzoek standpunten kennisgroep Formeel Recht

[Gepubliceerd: 2023-05-24] Besluit op een verzoek om informatie over alle nog relevante kennisgroepstandpunten van de kennisgroep Formeel Recht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-17 belasting Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

3e deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over Royal IHC

[Gepubliceerd: 2023-05-12] Besluit op een verzoek om informatie over documenten afkomstig van het ministerie van FinanciŽn/Atradius Dutch State Business (ADSB) over Royal IHC. Het verzoek is op 6 juli 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 11 mei 2023 dit deelbesluit genomen.
Besluit: 2023-05-11 dienstensector Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over opheffing van Multidisciplinair Interventieteam (MIT) en oprichting van Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC)

[Gepubliceerd: 2023-05-16] Besluit op een verzoek om informatie over de opheffing van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) en de oprichting/instelling van de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-11 criminaliteit Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-besluit dwangsommen herbeoordeling kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2023-05-22] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over dwangsommen voor het niet op tijd nemen van een beslissing op verzoeken voor herbeoordeling van de kinderopvangtoeslag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-10 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het onderzoek naar forfaits in de BPM

[Gepubliceerd: 2023-05-09] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek dat door VMS Insight is verricht naar forfaits in de Wet op de belasting van personenautos en motorrijwielen 1992 (BPM). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-09 belasting Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek onderzoek bpm

[Gepubliceerd: 2023-05-09] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek dat VMS Insight heeft gedaan naar onderdelen van de Wet op de belasting van personenautos en motorrijwielen 1992 (bpm). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-09 belasting Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek maximum uurtarief kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2023-05-10] Besluit op een verzoek om informatie over het aanpassen van het maximale uurtarief voor de kinderopvangtoeslag in de systemen van Belastingdienst vanaf 1 januari. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-09 gezin en kinderen Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek accijnsverhoging tabak

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Besluit op een verzoek om documenten uit de periode 11 juni 2021 tot en met 26 oktober 2022 over de accijnsverhoging van tabak. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-03 gezondheidsrisico's Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek beleid APV-regime

[Gepubliceerd: 2023-05-15] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om documenten over het beleid voor het regime omtrent het Afgezonderd Particulier Vermogen (APV). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-03 belasting Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over onderzoek van Rijksuniversiteit Groningen naar uitplaatsingen van kinderen van gedupeerden in de toeslagaffaire

[Gepubliceerd: 2023-05-02] Besluit op een verzoek om informatie over onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar uitplaatsingen van kinderen van gedupeerden in de toeslagenaffaire. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-02 gezin en kinderen Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Woo-besluit over online kansspelen

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Beslissing op bezwaar tegen een deelbesluit op een verzoek om informatie over online kansspelen. Dit besluit heeft alleen betrekking op de in de inventarislijst genoemde documenten. Het bezwaar is gemaakt op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-01 openbare orde en veiligheid Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bezwaar op besluit Woo-verzoek Nederlandse Loterij en Holland Casino

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Besluit op een bezwaar tegen het besluit op het verzoek om informatie over de Nederlandse Loterij en Holland Casino. Dit besluit is op basis van de Wet open overheid (Woo) genomen.
Besluit: 2023-05-01 openbare orde en veiligheid Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

2e deelbesluit op Woo-verzoek over standpuntenlijsten kennisgroepen Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2023-04-24] 2e deelbesluit op een verzoek om informatie over standpuntenlijsten, jaarverslagen en handboeken van kennisgroepen van de Belastingdienst.
Besluit: 2023-04-24 belasting Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over mogelijke betrokkenheid van het Combiteam Aanpak Facilitators bij het misdrijf knevelarij

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Besluit op een verzoek om informatie over mogelijke betrokkenheid van het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) bij het misdrijf knevelarij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-20 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een klacht van een gastouderbureau

[Gepubliceerd: 2023-04-24] Besluit op een verzoek om informatie over de betrokkenheid van het ministerie van FinanciŽn bij een klacht uit de omgeving van een gastouderbureau. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-20 gezin en kinderen Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek dwangsommen voor niet op tijd nemen van beslissingen herbeoordeling kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2023-04-18] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van alle documenten over dwangsommen voor het niet op tijd nemen van beslissingen op verzoeken over herbeoordeling kinderopvangtoeslag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-18 gezin en kinderen Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar 3e deelbesluit Wob-verzoek Europees Herstelfonds

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Beslissing op een bezwaar tegen het 3e deelbesluit op een verzoek om informatie over het Europees Herstelfonds en het nationale herstelplan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-18 europese zaken Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over NS-besluit NIOD onderzoek

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Besluit op een verzoek om informatie over NS-besluit om het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) opdracht te geven voor een onderzoek naar de Nederlandse Spoorwegen (NS) tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-18 cultureel erfgoed Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over memo inventarisatie vermogensverkeer tussen box 2 en box 3

[Gepubliceerd: 2023-04-17] Besluit op een verzoek om document memo 5 'inventarisatie vermogensverkeer tussen box 2 en box 3'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-14 belasting Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over btw-vrijstelling commerciŽle laboratoria

[Gepubliceerd: 2023-04-17] Besluit op een verzoek om informatie over de vrijstelling van btw voor commerciŽle laboratoria. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-14 ondernemen Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluiten op Woo-verzoeken over klachtenadviescommissie

[Gepubliceerd: 2023-05-01] Besluiten op 3 verzoeken om informatie over de klachtenadviescommissie. De verzoeken zijn gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-11 inrichting van de overheid Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over besluitvorming toezicht DNB op behandeling letselschade

[Gepubliceerd: 2023-04-12] Besluit op een verzoek om informatie over de besluitvorming bij het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) op de behandeling van letselschade door verzekeraars. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-07 dienstensector Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gebruik regeringsvliegtuig

[Gepubliceerd: 2023-04-07] Besluit op een verzoek om informatie over gebruik van het regeringsvliegtuig. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-07 inrichting van de overheid Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over diapresentaties en concept-handreiking Stiath

[Gepubliceerd: 2023-04-06] Besluit op een verzoek om informatie over 2 diapresentaties en de concept-handreiking betreffende de Stiath, welke in een (interne) e-mail zijn genoemd. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-06 ondernemen Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Aanvullend besluit Woo-verzoek over Aanspreekpunt PotentiŽle Buitenlandse Investeerders

[Gepubliceerd: 2023-04-04] Besluit op een verzoek om documenten over het Aanspreekpunt PotentiŽle Buitenlandse Investeerders (APBI). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-04 ondernemen Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over vleestaks en de verlaging van BTW van groente en fruit

[Gepubliceerd: 2023-04-11] Besluit op een verzoek om informatie over vleestaks en de verlaging van BTW van groente en fruit. Het verzoek is op 11 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 31 maart 2023 dit besluit genomen. Besluit op Wob-/Woo-verzoek over vleestaks en de verlaging van BTW van groente en fruit (PDF | 5 pagina's | 170 kB) Lijst van documenten (PDF | 1 pagina | 103 kB) Bijlagen bij besluit op Wob-/Woo-verzoek over vleestaks en de verlaging van BTW van groente en fruit (PDF | 17 pagina's | 2,3 MB)
Besluit: 2023-03-31 belasting Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over toestemming ministerie van FinanciŽn ex art. 3.5 Wet Verzelfstandiging Staatsbosbeheer

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over toestemming van de ministerie van FinanciŽn om een gedeelte van het aan Staatsbosbeheer behorende bos, gelegen te Baarn, af te stoten aan een projectontwikkelaar. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-30 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek betaling aan Number Five Foundation en Missing Chapter Foundation

[Gepubliceerd: 2023-03-29] Besluit op een verzoek om informatie over de overeengekomen vergoeding/betaling aan de Number Five Foundation en de Missing Chapter Foundation met betrekking tot de toeslagenaffaire en kindregeling. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-29 gezin en kinderen Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vermogenscategorie 'Contant geld' in box 3 inkomstenbelasting

[Gepubliceerd: 2023-03-24] Besluit op een verzoek om informatie over beleidsmatige afwegingen die betrekking hebben op de behandeling van de vermogenscategorie Contant geld, in box 3 bij de inkomstenbelasting (IB). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-24 belasting Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek standpunten en bindende adviezen kennisgroepen Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2023-03-27] Besluit op een verzoek om standpunten en bindende adviezen van de kennisgroepen van de Belastingdienst vanaf 21 juli 1995. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-24 belasting Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over arbeids- en lijfrenteartikel in alle Nederlandse belastingverdragen

[Gepubliceerd: 2023-04-18] Besluit op een verzoek om informatie over het arbeids- en lijfrenteartikel in alle Nederlandse belastingverdragen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-23 internationale betrekkingen Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen specifieke personen en overheid

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen specifieke personen en de Nederlandse overheid. In uw verzoek vraagt u specifiek om documenten over de periode 1 januari 2017 tot en met 11 augustus 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-21 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over documentatie van communicatie tussen specifieke personen en Nederlandse overheid

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen specifieke personen en de Nederlandse overheid. In uw verzoek vraagt u specifiek om documenten over de periode 1 januari 2017 tot en met 5 november 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-21 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over BTW sportvrijstelling zweefvliegen

[Gepubliceerd: 2023-03-20] Besluit op een verzoek om informatie over het landelijke standpunt dat de Belastingdienst heeft ingenomen over de BTW-sportvrijstelling voor zweefvliegen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-20 ondernemen Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over kabinetsreactie op rapport Ongekend onrecht

[Gepubliceerd: 2023-03-21] Besluit op een verzoek om informatie over de kabinetsreactie op het rapport Ongekend onrecht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-20 gezin en kinderen Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vervoerconcessie

[Gepubliceerd: 2023-03-17] Besluit op een verzoek om informatie over de vervoersconcessie voor het hoofdrailnet in Nederland, meer specifiek over een tekstpassage in de huidige vervoersconcessie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-16 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over douanerecht 173 lid 3, SAMANCTA

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Besluit op een verzoek om informatie over douanerecht, 173 lid 3, SAMANCTA, termijn onderzoek, aansprakelijkheid derden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-16 onbekend thema Documenten: 3
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de interesse van BNP Paribas in ABN Amro

[Gepubliceerd: 2023-03-17] Besluit op Woo-verzoek over de interesse van mogelijke kopers, waaronder BNP Paribas, in ABN Amro. Het gaat om de periode van 1 januari 2021 tot 22 juli 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-15 dienstensector Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op een Woo-verzoek over het werkproces van opleggen naheffingsaanslag controle weggebruik

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Besluit op een verzoek om informatie over het werkproces van het opleggen van een naheffingsaanslag controle weggebruik. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-15 belasting Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

1e deelbesluit Woo-verzoek jaarverslagen kennisgroepen

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Besluit op verzoeken om de jaarverslagen van kennisgroepen van de Belastingdienst. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-15 belasting Documenten: 8
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over dividendbelasting

[Gepubliceerd: 2023-03-14] Besluit op een verzoek om informatie over de dividendbelasting. Het verzoek is op 22 november 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 14 maart 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-03-14 belasting Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-/Woo-verzoek over gebruik tips en kliks Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2023-03-06] Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over documenten betreffende tips en kliks in de ruimste zin van het woord die de Belastingdienst gebruikt of heeft gebruikt in de periode 2005 tot en met 2021. Het verzoek is op 1 september 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-06 belasting Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over analyses en onderzoeken naar de cultuur en het gedrag bij de Rijksoverheid

[Gepubliceerd: 2023-03-06] Besluit op een verzoek om informatie over analyses en onderzoeken naar de cultuur en het gedrag bij het ministerie van FinanciŽn en de rest van de Rijksoverheid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-02 overheidspersoneel Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over informatie bilaterale bijeenkomst Nederland-Rusland G20 forum 2019

[Gepubliceerd: 2023-02-27] Besluit op een verzoek om informatie over een bilateraal gesprek tussen Nederland en Rusland op de G20 top in Osaka in 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-27 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Woo-verzoek over landbouwvrijstelling in inkomsten- en vennootschapsbelasting

[Gepubliceerd: 2023-02-27] Besluit op een verzoek om informatie over de landbouwvrijstelling in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-27 belasting Documenten: 3
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over effecten hogere rente op Nederlandse staatslening

[Gepubliceerd: 2023-02-27] Besluit op een verzoek om informatie over de effecten van hogere rente op de Nederlandse staatslening. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-27 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek contacten minister van FinanciŽn

[Gepubliceerd: 2023-02-28] Besluit op een verzoek om informatie over contacten van voormalig minister van FinanciŽn Hoekstra met specifieke personen over een aantal specifieke onderwerpen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-27 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over uitstellen definitieve aanslag inkomstenbelasting 2021

[Gepubliceerd: 2023-02-24] Besluit op een verzoek om informatie over het uitstellen van het opleggen van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2021 door technische oorzaken waardoor aangiftes niet tijdig in het geautomatiseerde proces verwerkt konden worden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-24 belasting Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over onderzoek besteding zorgbonussen

[Gepubliceerd: 2023-02-16] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek van RIEC-Oost Nederland over besteding van de zorgbonussen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-16 zorg en gezondheid Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

2e deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over FATCA, FATCA-IGA, Accidental Americans en/of Toeval Amerikanen

[Gepubliceerd: 2023-02-14] 2e deelbesluit op een verzoek om informatie over FATCA en/of FATCA-IGA en/of Accidental Americans en/of Toeval Amerikanen uit de periode 2010 tot en met heden. Het verzoek is op 15 oktober 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-14 internationale betrekkingen Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-/Woo-verzoek over vorming fiscale eenheid omzetbelasting

[Gepubliceerd: 2023-02-17] Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over 2 kennisgroepstandpunten over het vormen van een fiscale eenheid omzetbelasting. Het verzoek is op 5 juli 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-13 ondernemen Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de werkwijze van het klant contact center over het telefonisch aannemen van Woo-verzoeken

[Gepubliceerd: 2023-02-10] Besluit op een verzoek om informatie over o.a. de werkwijze van het klant contact center over het telefonisch aannemen van Woo-verzoeken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-10 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over reclame voor online kansspelen door Holland Casino en de Nederlandse Loterij

[Gepubliceerd: 2023-02-10] Besluit op een verzoek om informatie over reclame voor online kansspelen door Holland Casino en de Nederlandse Loterij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-10 openbare orde en veiligheid Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over toepassen correctiefactoren bijstelling markt- en dealersituatie bij naheffingsaanslagen

[Gepubliceerd: 2023-02-10] Besluit op een verzoek om informatie over het toepassen van de correctiefactoren bijstelling markt- en dealersituatie door de inspecteur bij het opleggen van naheffingsaanslagen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit op Woo-verzoek over toepassen correctiefactoren bijstelling markt- en dealersituatie bij naheffingsaanslagen (PDF | 2 pagina's | 117 kB) Documenten bij Woo-besluit over toepassen correctiefactoren bijstelling markt- en dealersituatie bij naheffingsaanslagen (PDF | 1 pagina | 111 kB)
Besluit: 2023-02-10 belasting
Downloads: Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit over afstemming, correspondentie en totstandkoming afspraken minister van FinanciŽn

[Gepubliceerd: 2023-02-09] Beslissing op een bezwaar tegen besluit op Wob- verzoek om informatie over de afstemming, correspondentie en totstandkoming van de afspraken van minister Kaag (FinanciŽn) op dinsdag 8 maart 2022. Het bezwaar is op 5 oktober 2022 gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-09 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit over standpunten kennisgroepen Belastingdienst bij opleggen bestuurlijke boeten

[Gepubliceerd: 2023-02-09] Beslissing op een bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek om informatie over de standpunten van kennisgroepen van de Belastingdienst omtrent het opleggen van bestuurlijke boeten zoals genoemd in artikel 5:1 lid 2 Awb en/of artikel 67o Awr. Het bezwaar is op 26 november 2018 gemaakt op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-08 ondernemen Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit over contacten met bedrijfsleven omtrent coronacrisis

[Gepubliceerd: 2023-02-09] Beslissing op een bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek om informatie over de contacten met het bedrijfsleven over de coronacrisis. Het bezwaar is op 25 maart 2021 gemaakt op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-08 ziekten en behandelingen Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over de individuele tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers WOII en nabestaanden namens de NS

[Gepubliceerd: 2023-02-06] Besluit op een verzoek om informatie over de individuele tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers WOII en nabestaanden namens de NS. Het verzoek is op 7 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 6 februari 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-02-06 cultureel erfgoed Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek verhogen rente studieschuld

[Gepubliceerd: 2023-02-03] Besluit op een verzoek om informatie over (mogelijke) verhoging van de rente over het terugbetalen van de studieschuld. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-03 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie tussen het ministerie van FinanciŽn en KLM

[Gepubliceerd: 2023-02-06] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen het ministerie van FinanciŽn en KLM in de periode van 1 juni 2020 en 31 augustus 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-03 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over kennisgroepen en coŲrdinatiegroepen

[Gepubliceerd: 2023-02-14] Besluit op Woo-verzoek om openbaarmaking van de jaarverslagen van kennisgroepen en coŲrdinatiegroepen omtrent belastingen. Het gaat om de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met 25 augustus 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-02 onbekend thema Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Besluit voorkoming dubbele belasting 2001

[Gepubliceerd: 2023-02-01] Besluit op een verzoek om informatie over de artikelen 36, 36a en 37 van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over veiling, gunning en afweging kavel (voertuigen)

[Gepubliceerd: 2023-02-01] Besluit op een verzoek om informatie over de veiling, gunning en afweging van kavel K2200242600. Deze veiling heeft plaatsgevonden op 21 april 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-01 Documenten: 13
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek behandeling AVG-verzoeken door Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2023-01-31] Besluit op een verzoek om documenten over de manier waarop de Belastingdienst AVG-verzoeken behandelt. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-31 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit Woo-verzoek standpunten kennisgroep Formeel Recht

[Gepubliceerd: 2023-01-27] Besluit op een verzoek om informatie over alle nog relevante kennisgroepstandpunten van de kennisgroep Formeel Recht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-27 belasting Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over standpunten kennisgroep Formeel Recht

[Gepubliceerd: 2023-01-27] Besluit op een verzoek om informatie over alle nog relevante kennisgroepstandpunten van de kennisgroep Formeel Recht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-27 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over Aanspreekpunt PotentiŽle Buitenlandse Investeerders

[Gepubliceerd: 2023-01-26] Besluit op een verzoek om documenten over het Aanspreekpunt PotentiŽle Buitenlandse Investeerders (APBI). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-26 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over Nederlandse inbreng exportkredietverzekeringen Klimaattop Glasgow

[Gepubliceerd: 2023-01-26] Besluit op een verzoek om informatie over de Nederlandse inbreng tijdens de Klimaattop in Glasgow ten aanzien van exportkredietverzekeringen. Het verzoek is op 16 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-26 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Besluiten verrekenprijzen en winstallocatie

[Gepubliceerd: 2023-01-24] Besluit op een verzoek om informatie over 2 Besluiten: het Besluit verrekenprijzen, toepassing van het arms-lengthbeginsel en de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OESO-richtlijnen) en het (concept van het) Besluit winstallocatie vaste inrichtingen. Het besluit is genomen op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-24 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek forks cryptovaluta

[Gepubliceerd: 2023-01-24] Besluit op een verzoek om informatie over Bitcoin-forks en forks van overige cryptovaluta. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-24 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek teruggaaf belasting personenauto's en motorrijwielen

[Gepubliceerd: 2023-01-18] Besluit op een verzoek om documenten die verband houden met de vraag wanneer en in welke omstandigheden de inspecteur een ambtshalve teruggaaf verleent wanneer het verzoek op grond van artikel 14a Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 buiten de 13 weken termijn wordt ingediend. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek Bijzonder Beheer MKB

[Gepubliceerd: 2023-01-17] Besluit op een verzoek om documenten die ten grondslag hebben gelegen aan discussie, onderzoek, antwoorden en besluitvorming over Bijzonder Beheer voor MKB bij banken in de periode 2013-2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-17 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek beleid FinanciŽn rond OneLove-campagne WK

[Gepubliceerd: 2023-01-09] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid van het ministerie van FinanciŽn voor de OneLove-campagne tijdens het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aanwezigheid kwik in Gronings aardgas

[Gepubliceerd: 2022-12-23] Besluit op een verzoek om informatie over de aanwezigheid van kwik in Gronings aardgas. Het informatieverzoek betreft de tijdsperiode 1 januari 2011-22 november 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Douanewetboek van de Unie

[Gepubliceerd: 2022-12-22] Besluit op een verzoek om informatie over artikel 173, 3e lid van het Douanewetboek van de Unie (DWU). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-22 Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit over contacten met bedrijfsleven rond coronacrisis

[Gepubliceerd: 2023-02-20] Beslissing op een bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek om informatie over de contacten met het bedrijfsleven over de coronacrisis. Het bezwaar is op 25 maart 2021 gemaakt op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-22 ziekten en behandelingen Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-/Woo-verzoek over gebruik tips en kliks Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2023-03-21] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over documenten betreffende tips en kliks in de ruimste zin van het woord die de Belastingdienst gebruikt of heeft gebruikt in de periode 2005 tot en met 2021. Het verzoek is op 1 september 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-22 belasting Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek onderzoek slavernijverleden DNB

[Gepubliceerd: 2022-12-21] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek naar het slavernijverleden van DNB. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-21 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Herzien besluit Woo-verzoek bepaling waardevermindering door schade bij import voertuigen (bpm)

[Gepubliceerd: 2022-12-20] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de 72% regeling voor de bepaling van waardevermindering door schade bij de import van voertuigen (bpm). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). Dit besluit vervangt het besluit van 13 september 2022.
Besluit: 2022-12-20 belasting Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-Woo-verzoek over contacten FinanciŽn met Marnix van Rij

[Gepubliceerd: 2022-12-19] Besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen het ministerie van FinanciŽn en de heer Marnix van Rij, in diens rol als lobbyist op het gebied van fiscaliteit en belastingrecht in de periode 2010-2020.
Besluit: 2022-12-19 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-Woo-verzoek over fraude met coronasteungelden

[Gepubliceerd: 2022-12-19] Besluit op een verzoek om informatie over fraude en/of mogelijke fraude met coronasteungelden en coronasubsidies uit de periode van 1 januari 2020 tot en met 4 april 2022. Het verzoek is op 4 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-19 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inflatiecijfers CBS

[Gepubliceerd: 2022-12-19] Besluit op een verzoek om informatie over de inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-19 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op bezwaar tegen Wob-besluit diverse ontwikkelingen Volksbank

[Gepubliceerd: 2022-12-19] Besluit op bezwaar tegen Wob-besluit van 6 september 2021 over diverse ontwikkelingen Volksbank.
Besluit: 2022-12-19 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

2e Deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over presentaties voor de rechterlijke macht

[Gepubliceerd: 2022-12-19] 2e Deelbesluit op een verzoek om informatie over presentaties voor de Rechterlijke Macht. Dit deelbesluit gaat over de notulen van de overleggen tussen de Belastingdienst en de Rechterlijke macht. Het verzoek is op 25 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-19 Documenten: 8
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over fraudeonderzoek en CAF

[Gepubliceerd: 2022-12-16] Besluit op een verzoek om informatie over fraudeonderzoek en toeslaggerelateerde CAF-zaken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-16 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek 8 CAF-zaken

[Gepubliceerd: 2022-12-16] Besluit op een verzoek om informatie over het overdragen van eventuele 'productie' bij 8 CAF-onderzoeken naar mogelijk (georganiseerd) misbruik van toeslagen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-16 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over behandeling eerder verzoek dividendbelasting

[Gepubliceerd: 2022-12-16] Besluit op een verzoek om informatie over de behandeling van een eerder verzoek inzake de dividendbelasting. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek databestanden

[Gepubliceerd: 2022-12-16] Besluit op een verzoek om informatie over databestanden die de Nederlandse Staat ontvangen heeft. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-16 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de evaluatie van de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag (BAK)

[Gepubliceerd: 2022-12-14] Besluit op een verzoek om informatie over de evaluatie van de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag (BAK). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-14 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek 'Dubai Uncovered'

[Gepubliceerd: 2022-12-08] Besluit op een verzoek om alle bij de Belastingdienst aanwezige stukken over het datalek 'Dubai Uncovered'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-08 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Aanvullend besluit Woo-verzoek overgangsrecht sportvrijstelling

[Gepubliceerd: 2022-12-13] Naar aanleiding van een hernieuwde zoekslag zijn 2 nieuwe documenten aangetroffen die voldoen aan het eerdere verzoek over het overgangsrecht bij invoering van de sportvrijstelling per 1 januari 2019.
Besluit: 2022-12-07 belasting Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over vorming en realisatie Overheidsdatacentrum (ODC)

[Gepubliceerd: 2022-12-06] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek over de vorming van het Overheidsdatacentrum (ODC) en de realisatie ervan binnen de Belastingdienst.
Besluit: 2022-12-06 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Staatsloterij, Loterijverlies B.V. en Stichting Loterijverlies

[Gepubliceerd: 2022-12-06] Besluit op een verzoek om informatie over de Staatsloterij, Loterijverlies B.V. en Stichting Loterijverlies. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo). De documenten bij dit besluit verschijnen later op deze pagina.
Besluit: 2022-12-06 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek dwangsommen herbeoordeling kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2023-05-22] Besluit op een verzoek om informatie over dwangsommen voor het niet op tijd nemen van een beslissing op verzoeken voor herbeoordeling van de kinderopvangtoeslag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-06 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-besluit over vraag 4 onderzoeksrapport Effecten FSV toeslaggerechtigden

[Gepubliceerd: 2022-12-01] Beslissing op bezwaar Woo-besluit op een verzoek om informatie over vraag 4 van het onderzoeksrapport Effecten Fraude Signalering Voorziening (FSV) op toeslaggerechtigden.
Besluit: 2022-12-01 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-besluit over totstandkoming onderzoeksvraag 4 Effecten FSV

[Gepubliceerd: 2022-12-01] Beslissing op bezwaar Woo-besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van onderzoeksvraag 4 van het onderzoek 'Effecten Fraude Signalering Voorziening (FSV) op toeslaggerechtigden'.
Besluit: 2022-12-01 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bestrijding online casinos en aanbieders online kansspelen

[Gepubliceerd: 2022-11-25] Besluit op een verzoek om informatie over de bestrijding van online casinos en aanbieders van online kansspelen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-25 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over invorderingsrente

[Gepubliceerd: 2022-11-24] Besluit op een verzoek om informatie over invorderingsrente. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-25 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over wijziging schijfgrens en opstaptarief vennootschapsbelasting

[Gepubliceerd: 2022-11-22] Besluit op een verzoek om informatie over de wijziging van de schijfgrens en het opstaptarief van de vennootschapsbelasting. Het verzoek is op 27 december 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-22 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over Royal IHC

[Gepubliceerd: 2022-11-21] Besluit op een verzoek om informatie over Royal IHC. Het verzoek is op 6 juli 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-21 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over De Vaandeldrager

[Gepubliceerd: 2022-11-21] Besluit op een verzoek om informatie over De Vaandeldrager van Rembrandt van Rijn. Het verzoek is op 5 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-21 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over demonteren-vernietigen voertuigen

[Gepubliceerd: 2022-11-21] Besluit op een verzoek om informatie over overeenkomsten met betrekking tot te demonteren/vernietigen voertuigen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-21 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over omzetbelasting op levering van een paard aan buiten de Europese Unie gevestigde afnemer

[Gepubliceerd: 2022-11-16] Besluit op een verzoek om informatie over kennisgroepstandpunt van toepassing nultarief voor omzetbelasting op levering van een paard aan buiten de Europese Unie gevestigde afnemer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de btw-behandeling bij gemeentelijke grondexploitaties

[Gepubliceerd: 2022-11-25] Besluit op een verzoek om informatie over de btw-behandeling bij gemeentelijke grondexploitaties. Meer specifiek wordt verzocht om openbaarmaking van standpunten van de kennisgroep, verslagen van de kennisgroep en verslagen van landelijk vaktechnisch overleg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-16 ondernemen Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over laag tarief vennootschapsbelasting

[Gepubliceerd: 2022-11-14] Besluit op een verzoek om informatie over het lage tarief in de vennootschapsbelasting. Het verzoek is op 10 december 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-14 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over AMLD5

[Gepubliceerd: 2022-11-07] Besluit op een verzoek om informatie over de implementatie van de 5e anti-witwasrichtlijn (AMLD5). Het verzoek is op 2 september 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 7 november 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-11-07 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over de Nederlandse Loterij en Holland Casino

[Gepubliceerd: 2022-11-07] Besluit op een verzoek om informatie over de Nederlandse Loterij en Holland Casino. Het verzoek is op 6 oktober 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 7 november 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-11-07 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over EU-sancties tegen Russische- en Wit-Russische entiteiten en personen

[Gepubliceerd: 2022-11-07] Besluit op een verzoek om informatie over de pogingen van Nederlandse en/of in Nederland gevestigde bedrijven (inclusief bedrijven met een hoofdkantoor in het buitenland maar een (fiscale en/of fysieke) vestiging in Nederland) om verschillende EU-sancties tegen Russische- en Wit-Russische entiteiten en personen op hun terrein af te zwakken dan wel hun bedrijf en/of (deel)sector van sancties uit te sluiten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-07 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over het vormen van een fiscale eenheid omzetbelasting

[Gepubliceerd: 2022-11-04] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over 2 kennisgroepstandpunten over het vormen van een fiscale eenheid omzetbelasting. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-04 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over vorming fiscale eenheid omzetbelasting

[Gepubliceerd: 2022-11-25] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over 2 kennisgroepstandpunten over het vormen van een fiscale eenheid omzetbelasting. Het verzoek is op 5 juli 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-04 ondernemen Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beleid Belastingdienst heffingsgrondslag deelnemers samenwerkingsverbanden

[Gepubliceerd: 2022-11-01] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid van de Belastingdienst voor de heffingsgrondslag in box 3 voor deelnemers in samenwerkingsverbanden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-01 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over evaluatie fiscale beleggingsinstelling en vrijgestelde beleggingsinstelling

[Gepubliceerd: 2022-11-01] Besluit op een verzoek om informatie over de evaluatie van de fiscale beleggingsinstelling en de vrijgestelde beleggingsinstelling. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-01 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over Fraude Signalering Voorziening

[Gepubliceerd: 2022-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over Fraude Signalering Voorziening. Het verzoek is op 15 oktober 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 28 oktober 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-10-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek kwalificatie beleggingsfonds

[Gepubliceerd: 2022-10-27] Besluit op een verzoek om documenten over het (interne) beleid van de Belastingdienst voor de kwalificatie van beleggingsfonds op grond van artikel 2 lid 3 Belastingen van Rechtsverkeer. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-27 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek algoritmen Belastingdienst en Toeslagen

[Gepubliceerd: 2022-10-21] Besluit op een verzoek om informatie over het gebruik en de werking van algoritmes bij de Belastingdienst, Toeslagen, FIOD en Douane. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-21 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek aangifte inkomstenbelasting

[Gepubliceerd: 2022-10-20] Besluit op een verzoek om informatie over een aangifte inkomstenbelasting. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-20 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek schadeafhandeling toeslagenaffaire

[Gepubliceerd: 2022-10-19] Besluit op een verzoek om een aantal overzichten en werkinstructies over de schadeafhandeling van de toeslagenaffaire. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-19 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over fiscale behandeling van premies en uitkeringen bij Warranties and Indemnities Insurance (W&I)

[Gepubliceerd: 2022-10-18] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid van fiscale behandeling van premies en uitkeringen bij Warranties and Indemnities Insurance. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e Deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over presentaties voor de rechterlijke macht

[Gepubliceerd: 2022-10-07] 1e Deelbesluit op een verzoek om informatie over presentaties voor de Rechterlijke Macht. Het verzoek is op 25 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-07 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek behandeling Wob-verzoek loon uit dienstverband meegetrokken uit onderneming

[Gepubliceerd: 2022-10-06] Besluit op een verzoek om informatie over de behandeling van een eerder Wob-verzoek over loon uit dienstverband meegetrokken uit onderneming. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-06 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek afschaffing afvalstoffenbelasting

[Gepubliceerd: 2022-10-04] Besluit op een verzoek om informatie over de afschaffing van de afvalstoffenbelasting, zoals die bestond van 1995 tot en met 2011 in de Wet belastingen op milieugrondslag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-04 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek aanbevelingen en regelgeving cryptodienstverlening

[Gepubliceerd: 2022-09-30] 2e deelbesluit Wob-verzoek aanbevelingen en regelgeving cryptodienstverlening
Besluit: 2022-09-30 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek niet juist vaststellen partnerschap door Belastingdienst/Toeslagen

[Gepubliceerd: 2022-09-28] Besluit op een verzoek om documenten over het niet of niet juist vaststellen van het toeslagpartnerschap in het Toeslagen Verstrekkingen Systeem, ook wel de problematiek van de 'invalids' genoemd. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over afgegeven 'verklaring niet afgetrokken premies' en inhouding loonheffing

[Gepubliceerd: 2022-09-28] Besluit op een verzoek om informatie over documenten die betrekking hebben op de situatie dat een afgegeven 'verklaring niet afgetrokken premies' door de verzekeringsmaatschappij niet is gebruikt om inhouding van loonheffing achterwege te laten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-28 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over behandeling aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen van medewerkers Belastingdienst en partners

[Gepubliceerd: 2022-09-19] Besluit op een verzoek om informatie over de behandeling van aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen van medewerkers van de Belastingdienst en hun partners. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-19 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over uithuisplaatsingen, herplaatsingen en ondertoezichtstellingen

[Gepubliceerd: 2022-09-13] Besluit op een verzoek om informatie over uithuisplaatsingen, herplaatsingen en ondertoezichtstellingen in relatie tot de toeslagenaffaire. Het verzoek is op 24 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 8 september 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-09-13 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over BPM

[Gepubliceerd: 2022-09-13] Besluit op een verzoek om informatie over belasting op personenauto's en motorrijwielen (BPM). Het verzoek is op 15 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 13 september 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-09-13 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek bepaling waardevermindering door schade bij import voertuigen

[Gepubliceerd: 2022-09-13] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de 72% regeling voor de bepaling van waardevermindering door schade bij de import van voertuigen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-13 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bevriezen Russische tegoeden

[Gepubliceerd: 2022-09-05] Besluit op een verzoek om informatie over het bevriezen van Russische tegoeden als onderdeel van de sancties tegen Rusland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-05 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek verzuimboetes belastingen

[Gepubliceerd: 2022-09-01] Besluit op een verzoek om documenten over het opleggen en verminderen van verzuimboetes bij de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek koepelconvenant NOB HT/FD

[Gepubliceerd: 2022-08-31] Besluit op een verzoek om documenten over het sluiten van een koepelconvenant tussen het ministerie van FinanciŽn of de Belastingdienst en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) voor horizontaal toezicht Fiscaal Dienstverleners (HT/FD) vanaf 1 juli 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-31 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over de suikertaks

[Gepubliceerd: 2022-08-30] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake de suikertaks. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-30 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over opvolgingen parlementair rapport 'Klem tussen balie en beleid'

[Gepubliceerd: 2022-08-29] Besluit op een verzoek om informatie over opvolgingen parlementair rapport 'Klem tussen balie en beleid'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-29 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over de inrichting van het secretariaat Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2022-08-29] Besluit op een verzoek om informatie over de inrichting van het secretariaat Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag (BAK). Het verzoek is op 4 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 29 augustus 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-08-29 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek financiering Plantations et Huileries du Congo

[Gepubliceerd: 2022-08-26] Besluit Wob-verzoek financiering Plantations et Huileries du Congo
Besluit: 2022-08-26 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek agenda minister Kaag 8 maart 2022

[Gepubliceerd: 2022-08-26] Besluit op een verzoek om informatie over de afstemming, correspondentie en totstandkoming van afspraken van minister Kaag op dinsdag 8 maart 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-26 Documenten: 4
Downloads: Volledig dossier

Deelbesluit 1 Wob-verzoek belastingverdrag Nederland-Rusland

[Gepubliceerd: 2022-08-25] Besluit op een verzoek om documenten over het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Rusland vanaf 1 januari 2014 tot en met 6 april 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-25 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onderzoek nalatigheden ABN Amro bij voorkomen witwassen

[Gepubliceerd: 2022-08-25] Besluit op een verzoek om documenten over het onderzoek van het Openbaar Ministerie en de FIOD naar nalatigheden bij het voorkomen van witwassen door ABN Amro en de daaropvolgende schikking. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-25 Documenten: 7
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over instructies Belastingdienst en aanwijzingen en draaiboeken inspecteurs heffingsambtenaren

[Gepubliceerd: 2022-08-25] Besluit op een verzoek om informatie over (werk)instructies Belastingdienst en aanwijzingen, draaiboeken en richtlijnen voor inspecteurs heffingsambtenaren enz. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-25 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake informatie-uitwisseling m.b.t. de box 3 uitspraak van de Hoge Raad

[Gepubliceerd: 2022-08-11] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Woo-verzoek inzake informatie-uitwisseling m.b.t. de box 3 uitspraak van de Hoge Raad. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-11 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek totstandkoming Kamerbrief illegale trustdienstverlening

[Gepubliceerd: 2022-08-10] Besluit op een verzoek om documenten over de totstandkoming van de Kamerbrief van 8 juli 2021 met de kabinetsreactie op een rapport van SEO Economisch Onderzoek over illegale trustdienstverlening. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-10 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over personeelsdossiers Auditdienst Rijk

[Gepubliceerd: 2022-08-03] Besluit op een verzoek om informatie over personeelsdossiers van de Auditdienst Rijk (ADR). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-03 Documenten: 8
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over anti-witwasrichtlijn

[Gepubliceerd: 2022-07-28] Besluit op een verzoek om informatie over over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek functies minister Kaag bij WEF

[Gepubliceerd: 2022-07-28] Besluit Wob-verzoek functies minister Kaag bij WEF
Besluit: 2022-07-28 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek risicoselectie omzetbelasting

[Gepubliceerd: 2022-07-27] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid voor risicoselectie voor de omzetbelasting bij het mkb. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-27 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek over inzetten civielrechtelijke procedure

[Gepubliceerd: 2022-07-26] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit van 24 januari 2022 op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over beleid en richtlijnen over het instellen van een civielrechtelijke procedure, indien blijkt dat het belastingrecht geen mogelijkheden meer biedt om de schade op een belastingplichtige te verhalen.
Besluit: 2022-07-26 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek statutenwijziging Kifid

[Gepubliceerd: 2022-07-21] Besluit op een verzoek om informatie over de wijziging van de statuten van Kifid van 14 februari 2017. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-21 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoeken werkinstructies en richtlijnen UHT

[Gepubliceerd: 2022-07-15] Besluit op verzoeken om de werkinstructies en richtlijnen van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). Het gaat om verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-15 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de Volksbank

[Gepubliceerd: 2022-07-14] Besluit op een verzoek om informatie over de Volksbank (DVB) over de periode 1 januari 2020 tot en met 4 maart 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-14 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake het rapport 'Werken met de menselijke maat'

[Gepubliceerd: 2022-07-14] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake het rapport 'Werken met de menselijke maat'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-14 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aanwijzing onzelfstandige woonruimten huurtoeslag

[Gepubliceerd: 2022-07-13] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van het beleid van de Belastingdienst/Toeslagen voor het aanwijzen van onzelfstandige woonruimten bij de toepassing van de huurtoeslag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-13 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over openstelling van casinos tijdens de COVID-19 pandemie

[Gepubliceerd: 2022-07-12] Besluit op een verzoek om informatie over de openstelling van de casinos tijdens de Covid-19 pandemie. Het verzoek is op 12 november 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 12 juli 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-07-12 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over de formulering van onderzoeksvraag 4

[Gepubliceerd: 2022-07-13] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake de formulering van onderzoeksvraag 4 van het PWC-rapport. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo). Besluit op Wob-verzoek inzake de formulering van onderzoeksvraag 4 (PDF | 8 pagina's | 128 kB) Lijst van documenten (PDF | 1 pagina | 55 kB) Bijlage (PDF | 54 pagina's | 25 MB)
Besluit: 2022-07-08 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake de formulering van onderzoeksvraag 4

[Gepubliceerd: 2022-07-08] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake de formulering van onderzoeksvraag 4 van het PWC-rapport. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-08 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake biedingen op Kavel K220025207

[Gepubliceerd: 2022-07-06] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Woo-verzoek inzake biedingen op Kavel K220025207. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-06 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over grensoverschrijdend gedrag bij D66

[Gepubliceerd: 2022-07-06] Besluit op een verzoek om informatie over grensoverschrijdend gedrag bij D66. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-06 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over coronagoedkeuring van reiskostenvergoedingen besluiten en aanpassing gepubliceerde tekst op Forum Salaris

[Gepubliceerd: 2022-07-05] Besluit op een verzoek om informatie over de coronagoedkeuring over de reiskostenvergoedingen besluiten en de aanpassing van de gepubliceerde tekst op Forum Salaris. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-05 Documenten: 7
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek om informatie over de hond Potato

[Gepubliceerd: 2022-07-01] Besluit op een verzoek om informatie over de euthanasie van de hond Potato. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek om informatie over beleid omtrent het opleggen van een vergrijpboete

[Gepubliceerd: 2022-07-01] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid omtrent het opleggen van een vergrijpboete als bedoeld in artikel 5:1 van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 67d, 67e en 67f van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Het verzoek is op 30 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is dit besluit genomen.
Besluit: 2022-07-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek om informatie over de hond Bisjoe

[Gepubliceerd: 2022-07-01] Besluit op een verzoek om informatie over de euthanasie van de hond Bisjoe. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek over trustkantoren

[Gepubliceerd: 2022-07-01] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over het toezicht op trustkantoren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-01 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over FATCA

[Gepubliceerd: 2022-06-30] Besluit op een verzoek om informatie over documenten over de Foreign Account Tax Complaince Act (FATCA) en/of FATCA-IGA en/of Accidental Americans en/of Toeval Amerikanen uit de periode 2010 tot heden. Dit besluit gaat om de stukken van de Belastingdienst. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-30 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onderhandelingen belastingverdragen met Rusland, KirgiziŽ, Tadzjikistan en Kenia

[Gepubliceerd: 2022-06-27] Besluit op een verzoek om documenten over het beleid voor onderhandelingen over belastingverdragen met Rusland, KirgiziŽ, Tadzjikistan en Kenia vanaf 1 januari 2017 tot augustus 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-27 Documenten: 8
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over werkinstructies saldoverklaringen

[Gepubliceerd: 2022-06-24] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit van 15 april 2022 op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over de werkinstructies saldoverklaringen van de Belastingdienst. Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-24 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek mandaatregister Directoraten-Generaal Belastingdienst, Toeslagen en Douane

[Gepubliceerd: 2022-06-22] Besluit op een verzoek om het mandaat- en volmachtregister van de Directoraten-Generaal Belastingdienst, Toeslagen en Douane. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-22 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek FATCA en FATCA-IGA

[Gepubliceerd: 2022-06-23] 1e deelbesluit op een verzoek om documenten over FATCA, FATCA-IGA, Accidental Americans en Toeval Amerikanen uit de periode 2010 tot en met heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo). Besluit Wob-verzoek FATCA en FATCA-IGA (PDF | 12 pagina's | 149 kB) Lijst van documenten (PDF | 8 pagina's | 150 kB) Openbaar gemaakte documenten 1-21 (PDF | 57 pagina's | 29,2 MB) Openbaar gemaakte documenten 21-41 (PDF | 87 pagina's | 30,0 MB) Openbaar gemaakte documenten 41-82 (PDF | 12 pagina's | 30,0 MB) Openbaar gemaakte documenten 82-85 (PDF | 8 pagina's | 3,4 MB)
Besluit: 2022-06-21 internationale betrekkingen Documenten: 12
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over beleidsstukken, standpuntbepalingen over toepassing omzetbelasting gewezen arrest KPC Herning

[Gepubliceerd: 2023-05-08] Besluit op een verzoek om informatie over beleidsstukken/standpuntbepalingen over de toepassing van het voor de omzetbelasting gewezen arrest HO 4 september 2019 nr. C-71-18 (KPC Herning). Het verzoek is op 27 januari 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 21 juni 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-21 belasting Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob/Woo-verzoek over de beleidsstukken/standpuntbepalingen van de kennisgroep omzetbelasting voor toepassing van Don Bosco arrest

[Gepubliceerd: 2023-05-08] Besluit op een verzoek om informatie over de beleidsstukken/standpuntbepalingen van de kennisgroep omzetbelasting over toepassing van Don Bosco arrest (HO 19-11-2009, C-461/08) op de (op)levering van onroerend goed en/of beperkte rechten daarop. Het verzoek is op 4 januari 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 21 juni 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-21 belasting Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek FATCA en FATCA-IGA

[Gepubliceerd: 2022-06-21] Besluit Wob-verzoek FATCA en FATCA-IGA
Besluit: 2022-06-21 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over exportkredietverzekering Atradius en Strukton t.b.v. metroproject Riyad

[Gepubliceerd: 2022-06-20] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake het beleid met betrekking tot exportkredietverzekering Atradius en Strukton t.b.v. metroproject Riyad. Het verzoek is op 11 december 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 20 juni 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-20 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake de Volksbank

[Gepubliceerd: 2022-06-15] Besluit op een verzoek om informatie over de Volksbank. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-14 dienstensector Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-verzoek over Volksbank

[Gepubliceerd: 2022-06-14] Besluit op een verzoek om informatie over documenten en communicatie over de Volksbank, over de de periode van 1 januari 2020 tot en met 15 oktober 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-14 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bouwfraude in de verschillende regionale TPOs en CTPO

[Gepubliceerd: 2022-06-14] Besluit op een verzoek om informatie over aanmelding, behandeling en voortgang van de bouwfraude in verschillende regionale Tripartiete Overleggen (TPOs), alsmede de afstemming in het Centrale Tripartiete Overleg (CTPO). Het betreft de periodes 1995 tot 2002 en 2002 tot 2009. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-14 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over online kansspelen

[Gepubliceerd: 2022-06-13] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over online kansspelen. Dit besluit heeft alleen betrekking op de in de inventarislijst genoemde documenten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-13 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over toeslagenaffaire en bespreking in ministerraden 2020-2021

[Gepubliceerd: 2022-06-09] Besluit op een verzoek om informatie over de afhandeling van de toeslagenaffaire en besprekingen daarvan in de ministerraad in 2020 en 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-09 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

3e deelbesluit FinanciŽn op Wob-verzoek over webmodule

[Gepubliceerd: 2022-06-09] Besluit op een verzoek om informatie over de webmodule. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). Dit deelbesluit is het laatste besluit op het verzoek om informatie en gaat over de resterende documenten.
Besluit: 2022-06-09 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over richtlijnen voor gunnen van verkoop van voertuigen door Domein Roerende Zaken

[Gepubliceerd: 2022-06-07] Besluit op een verzoek om informatie over richtlijnen voor het gunnen van verkoop bij inschrijving van voertuigen door Domein Roerende Zaken (DRZ). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-07 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over waarderingsmethoden fiscus

[Gepubliceerd: 2022-06-03] Besluit op informatie over waarderingsmethoden, gebruikt door de fiscus (Belastingdienst), en met betrekking tot de waardering van een onderneming, ook in relatie tot de bedrijfsopvolgingsregeling. Het verzoek is op 22 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze werd is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over dossiers Belastingdienst-Domeinen Roerende Zaken

[Gepubliceerd: 2022-06-03] Besluit op een verzoek om informatie over een aantal dossiers van de Belastingdienst-Domeinen Roerende Zaken. Het verzoek is op 15 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 3 juni 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over waarderingsmethodiek binnen de Successiewet bij schenking van woning

[Gepubliceerd: 2022-06-03] Besluit op een verzoek om informatie over beoordeling door de Belastingdienst van de hoogte van de eventuele schenking van een woning en de verschuldigde schenkbelasting. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over afvalstoffenbelasting 2014

[Gepubliceerd: 2022-06-02] Besluit op een verzoek om informatie over afschaffing van de afvalstoffenbelasting in 2014. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-02 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over procedures afvalstoffenbelasting

[Gepubliceerd: 2022-06-02] Besluit op een verzoek om informatie over gevoerde bezwaar- en beroepsprocedures naar aanleiding van de afschaffing van de afvalstoffenbelasting zoals deze heeft bestaan van 1995 tot en met 2011. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-02 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over overgangsregeling afvalstoffenbelasting 2011

[Gepubliceerd: 2022-06-02] Besluit op een verzoek om informatie overgangsregeling voor de afvalstoffenbelasting uit 2011. Er wordt gevraagd om documenten over de voorbereiding en totstandkoming van de overgangsregeling van artikel XXVIc van het Belastingplan 2012, die betrekking hebben op de afvalstoffenbelasting. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-02 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over lijst met verleende vergunningen voor vervoer van wapens en/ of munitie van, naar en via Maastricht Airport

[Gepubliceerd: 2022-06-02] Besluit op een verzoek om informatie over een lijst met verleende vergunningen voor het vervoer van wapens en/of munitie van, naar en via Maastricht Airport. Het verzoek is op 10 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-02 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over vraag 4 onderzoeksrapport Effecten FSV toeslaggerechtigden

[Gepubliceerd: 2022-06-02] Besluit op een verzoek om informatie over vraag 4 van het onderzoeksrapport Effecten Fraude Signalering Voorziening (FSV) op toeslaggerechtigden. Het verzoek is op 14 december 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-05-30 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vraag 4 van het onderzoeksrapport Effecten Fraude Signaleringsvoorziening op toeslaggerechtigden

[Gepubliceerd: 2022-05-30] Besluit op een verzoek om informatie over vraag 4 'Wat waren de eventuele implicaties van registratie van samenhangende signalen afkomstig van het CAF in FSV?' van het onderzoeksrapport Effecten Fraude Signaleringsvoorziening op toeslaggerechtigden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-05-30 Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over project Stiath

[Gepubliceerd: 2022-05-24] Besluit op Wob-/Woo-verzoek over project Stiath
Besluit: 2022-05-24 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over documentaire Sigrid Kaag

[Gepubliceerd: 2022-05-23] Besluit op een verzoek om informatie over een documentaire over Sigrid Kaag door het KRO-NCRV-programma Kruispunt. Het verzoek is op op 30 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 23 mei 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-05-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Aanbesteding Giraal Betalingsverkeer Rijk

[Gepubliceerd: 2022-05-23] Besluit op een verzoek om informatie over de Aanbesteding Giraal Betalingsverkeer Rijk. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-05-23 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek beleid correspondentie met BKR

[Gepubliceerd: 2022-05-23] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid voor de correspondentie met het Bureau Krediet Registratie (BKR). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-05-23 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Belastingdienst - Domeinen Roerende Zaken

[Gepubliceerd: 2022-05-20] Besluit op een verzoek om informatie over Belastingdienst / Domeinen Roerende Zaken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-05-20 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aandelenverkoop Vitesse

[Gepubliceerd: 2022-05-13] Besluit op een verzoek om informatie over aandelenverkoop Vitesse. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-05-13 Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake de resultaten van het onderzoek betreffende de maatregel 'Verbod op betalen en ontvangen van contante bedragen vanaf 3000 euro'

[Gepubliceerd: 2022-05-11] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake de resultaten van het onderzoek betreffende de maatregel verbod op betalen en ontvangen van contante bedragen vanaf 3000 euro. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-05-11 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake de individuele tegemoetkoming van de NS voor de slachtoffers van de transporten tijdens WO II

[Gepubliceerd: 2022-05-11] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake de individuele tegemoetkoming van de NS voor de slachtoffers van de transporten tijdens WO II. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-05-11 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek signalen misbruik en oneigenlijk gebruik hersteloperatie toeslagen

[Gepubliceerd: 2022-05-11] Besluit op een verzoek om de geÔnventariseerde signalen over zorgen, onjuistheden, weeffouten of onrechtmatigheden bij de compensatie binnen de toeslagenaffaire. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-05-11 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek toekenning taken aan CRKBO

[Gepubliceerd: 2022-05-02] Besluit op een verzoek om documenten over het toekennen van taken aan het CRKBO. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-05-02 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ATAD2 en dubbele belastingheffing

[Gepubliceerd: 2022-04-29] Besluit op Wob-verzoek over ATAD2 en dubbele belastingheffing
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over dividendbelasting en step-up juridische fusies en splitsingen

[Gepubliceerd: 2022-04-29] Besluit op een verzoek om informatie over exitheffing in dividendbelasting en een step-up juridische fusies en splitsingen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek correspondentie over staatssteunaspecten Baangerichte investeringskorting (BIK)

[Gepubliceerd: 2022-04-29] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie met de Europese Commissie over staatssteunaspecten van de Baangerichte investeringskorting (BIK). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake goedkeuringsbesluiten over Kifid

[Gepubliceerd: 2022-04-29] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake goedkeuringsbesluiten over Klachten Instituut FinanciŽle Dienstverlening (Kifid). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het op afstand plaatsen en/of afstoten van zakelijke belangen bij aanvang van het ministerschap van (demissionair) minister Hoekstra

[Gepubliceerd: 2022-04-29] Besluit op een verzoek om informatie over het op afstand plaatsen en/of afstoten van zakelijke belangen bij aanvang van het ministerschap van (demissionair) minister Hoekstra. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de kwalificatie van een bedrijfsmiddel

[Gepubliceerd: 2022-04-29] Besluit op een verzoek om informatie over de kwalificatie van een bedrijfsmiddel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over belasting op leidingwater

[Gepubliceerd: 2022-04-26] Besluit op een verzoek om informatie over de belasting op leidingwater. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-26 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit FinanciŽn over COVRA

[Gepubliceerd: 2022-04-26] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over een Wob-verzoek aan COVRA van 18 april 2019 en het Onderzoeksprogramma Radioactief AFVAL (OPERA). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-26 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over intern beleid van artikel 4.12a Wet Inkomstenbelasting 2001

[Gepubliceerd: 2022-04-25] Besluit op een verzoek om informatie over intern beleid van artikel 4.12a Wet Inkomstenbelasting 2001. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-25 Documenten: 2
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek rapport 'Closer Together'

[Gepubliceerd: 2022-04-22] Besluit Wob-verzoek rapport 'Closer Together'
Besluit: 2022-04-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over interpretatie wezenskenmerken meldingsplicht grensoverschrijdende constructies

[Gepubliceerd: 2022-04-20] Besluit op een verzoek om informatie over de interpretatie van de wezenskenmerken ten aanzien van de meldingsplicht grensoverschrijdende constructies. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-20 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek werkinstructies saldoverklaringen

[Gepubliceerd: 2022-04-15] Besluit op een verzoek om de werkinstructies saldoverklaringen van de Belastingdienst. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek laadpalen

[Gepubliceerd: 2022-04-11] Besluit op een verzoek om documenten over laadpalen in het kader van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet waardering onroerende zaken over de periode van 2011 tot heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-11 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit FinanciŽn Wob-verzoek rapport 'Kiezen en delen'

[Gepubliceerd: 2022-04-11] Besluit van het ministerie van FinanciŽn op een verzoek om alle communicatie rond de totstandkoming van het rapport 'Kiezen en delen'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-11 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek regeling Overdrachtsbelasting, verruiming termijn bij doorverkoop

[Gepubliceerd: 2022-04-04] Besluit op een verzoek om informatie over de regeling Overdrachtsbelasting, verruiming termijn bij doorverkoop. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-04 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over overeenkomst BelgiŽ en Nederland toepassing artikel 18 van het Verdrag

[Gepubliceerd: 2022-04-01] Besluit op een verzoek om informatie over de overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van BelgiŽ en Nederland met betrekking tot toepassing van artikel 18 van het Verdrag, Staatscourant 2018, nr. 17744. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-01 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over voorlopige getuigenverhoren

[Gepubliceerd: 2022-03-29] Besluit op een verzoek om informatie over de voorlopige getuigenverhoren die zijn bevolen door de rechtbank Gelderland met haar uitspraak van 18 april 2017. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-29 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek Bijzonder Beheer MKB

[Gepubliceerd: 2022-03-25] Besluit op een verzoek om documenten die ten grondslag hebben gelegen aan discussie, onderzoek, antwoorden en besluitvorming over Bijzonder Beheer voor MKB bij banken in de periode 2013-2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-25 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verkenning AI-toepassingen door Douane

[Gepubliceerd: 2022-03-25] Besluit op een verzoek om informatie over AI-toepassingen door de Douane vanaf 1 januari 2016. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-25 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over bestuurlijk overleg VNG en ministeries over de Uitvoerings- en Herstelorganisatie Toeslagen

[Gepubliceerd: 2022-03-22] Besluit op een verzoek om informatie over bestuurlijk overleg VNG en ministeries over de UHT. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-22 Documenten: 3
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek totstandkoming Wet inkomstenbelasting 2001

[Gepubliceerd: 2022-03-14] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de Wet inkomstenbelasting 2001. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-14 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek gebruik persoonsgegevens door Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2022-03-10] Besluit op een verzoek om informatie over de aanwezigheid en het gebruik van gegevens over (dubbele) nationaliteit, afkomst, geboorteplaats en andere persoonsgegevens in systemen bij of onder de Belastingdienst. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-10 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de detachering van de SG van het ministerie van FinanciŽn bij het ministerie van VWS

[Gepubliceerd: 2022-03-08] Besluit op een verzoek om informatie over de detachering van de secretaris-generaal van het ministerie van FinanciŽn bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor het tijdvak februari 2020 tot en met 18 augustus 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-08 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over anoniementarief

[Gepubliceerd: 2022-03-02] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid van de Belastingdienst en FIOD over de toepassing van art 26b LB (het zogenaamde anoniementarief) in al zijn facetten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Herziene beslissing op bezwaar Wob-verzoek over beleid bij opleggen voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting

[Gepubliceerd: 2022-03-02] Herziene beslissing op een bezwaar tegen een besluit van 11 juni 2021 op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over het beleid en de instructies bij het opleggen van voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting.
Besluit: 2022-03-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over toekenning fusie- en splitsingsfaciliteiten in overdrachtsbelasting

[Gepubliceerd: 2022-02-25] Besluit op een verzoek om informatie over toekenning van fusie- en splitsingsfaciliteiten in de overdrachtsbelasting. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-25 Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inkomstenbelasting over opgebouwde rechten in Duitsland

[Gepubliceerd: 2022-02-22] Besluit op een verzoek om informatie over de geheven inkomstenbelasting op inkomen afkomstig uit opgebouwde rechten in Duitsland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het fiscale beleid op Bitcoin-forks

[Gepubliceerd: 2022-02-18] Besluit op een verzoek om informatie over het fiscale beleid dat betrekking heeft op Bitcoin-forks. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek beleid APV-regime

[Gepubliceerd: 2022-02-17] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid voor het APV-regime. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-17 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over normenkader waardevermindering motorvoertuigen

[Gepubliceerd: 2022-02-11] Besluit op een verzoek om informatie over het normenkader voor de waardevermindering van motorvoertuigen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-11 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

[Gepubliceerd: 2022-02-09] Besluit op een verzoek om informatie over het witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-09 Documenten: 2
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over artikel 13, lid 6, wet Vpb (earn-outregeling)

[Gepubliceerd: 2022-02-02] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid met betrekking tot de toepassing van artikel 13, lid 6, wet Vpb (earn-outregeling) door de Belastingdienst. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-02 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over toepassing artikel 11.5 van de Algemene douaneregeling (Adr)

[Gepubliceerd: 2022-02-01] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal fiscale strafbeschikkingen dat in de afgelopen 5 jaar is opgelegd op grond van artikel 194 van het Douanewetboek van de Unie, artikel 11:5 van de Algemene douaneregeling en artikel 10:11 van de Algemene douanewet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over 3 agrarische percelen in Egmond aan de Hoef

[Gepubliceerd: 2022-01-28] Besluit op Wob-verzoek over 3 agrarische percelen in Egmond aan de Hoef
Besluit: 2022-01-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de positie van Pels Rijcken als gemachtigde van DNB, AFM en het Ministerie van FinanciŽn

[Gepubliceerd: 2022-01-28] Besluit op een verzoek om informatie over de positie van Pels Rijcken als gemachtigde van DNB, de AFM en het ministerie van FinanciŽn. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-28 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek initiŽle versies gegevensbeschermingseffectbeoordeling FSV

[Gepubliceerd: 2022-01-21] Besluit op een verzoek om de initiŽle versies van de gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB/PIA) Rijksdienst FSV (Fraude Signalering Voorziening). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-21 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Aanvulling beslissing op bezwaar Wob-verzoek afkoop Brits pensioen

[Gepubliceerd: 2022-11-15] Aanvulling op de beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de vrijstelling voor uit het Verenigd Koninkrijk ontvangen vrijgestelde afkoopsommen van in het Verenigd Koninkrijk gevestigde pensioenuitvoerders die geldt voor in Nederland woonachtige personen die bij het ministerie van FinanciŽn en de Belastingdienst bekend is in relatie tot het wel of niet verwerken van die situatie in de online aangiftesoftware Inkomstenbelasting. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-13 belasting Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over beoordeling aftrekbaarheid kosten ten behoeve van bedrijfsopvolgingstraject

[Gepubliceerd: 2022-01-08] Besluit op een verzoek om documenten over de beoordeling van de aftrekbaarheid van de ten behoeve van het bedrijfsopvolgingstraject gemaakte kosten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek export EUV-chipmachine naar China

[Gepubliceerd: 2022-01-06] Besluit op een verzoek om documenten uit de periode 1 januari 2019 tot en met 26 februari 2020 over de voorgenomen export van een EUV-chipmachine van ASML naar China. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-06 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aangiften vennootschapsbelasting overheidsdatacenter

[Gepubliceerd: 2022-01-04] Besluit op een verzoek om alle aangiften vennootschapsbelasting van 2015 tot en met heden van het overheidsdatacenter dat de Belastingdienst exploiteert. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-04 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek wijzigingsprotocol belastingverdrag Nederland - Noorwegen

[Gepubliceerd: 2021-12-24] Besluit op een verzoek om documenten over de totstandkoming en de interpretatie van het wijzigingsprotocol bij het belastingverdrag tussen Nederland en Noorwegen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-24 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over facturen Overheidsdatacentrum

[Gepubliceerd: 2021-12-22] Besluit op een verzoek om informatie over facturen Overheidsdatacentrum. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-22 Documenten: 3
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek beleid Belastingdienst betalingen cryptovaluta

[Gepubliceerd: 2021-12-19] Besluit op een verzoek om documenten over het beleid van de Belastingdienst voor ontvangen en uitgaande betalingen met cryptovaluta, waaronder bitcoins, meer in het bijzonder door ondernemers. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-19 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over steunmaatregelen aan KLM

[Gepubliceerd: 2021-12-17] Besluit op een verzoek om informatie over de onderhandelingen over de KLM-steunmaatregelen vanaf 16 juli 2020 tot 1 december 2020, met in het bijzonder de maatregelen rondom de arbeidsvoorwaarden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-17 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over rapportages van NLFI over ABN Amro

[Gepubliceerd: 2021-12-16] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid van de voortgangsrapportages van de Stichting Administratiekantoor beheer financiŽle instellingen (NLFI) over ABN Amro. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-16 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek uitoefenen bevoegdheid artikel 55 AWR

[Gepubliceerd: 2021-12-15] Besluit op een verzoek om documenten over het beleid van de Belastingdienst voor het uitoefenen van de bevoegdheid van artikel 55 AWR. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek uitoefenen bevoegdheid artikel 55 AWR voor verkrijgen informatie FIOD

[Gepubliceerd: 2021-12-15] Besluit op een verzoek om documenten over het beleid van de Belastingdienst voor het uitoefenen van de bevoegdheid van artikel 55 AWR om informatie te verkrijgen die bij de FIOD beschikbaar is. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het beleid van de Belastingdienst over uitoefenen van de bevoegdheid van artikel 53 AWR

[Gepubliceerd: 2021-12-15] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid van de Belastingdienst het uitoefenen van de bevoegdheid van artikel 53 AWR. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over opvolging rapport Cta

[Gepubliceerd: 2021-12-14] Besluit op een verzoek om informatie over de opvolging van het rapport van de Commissie toekomst accountancy (Cta) en in het bijzonder over het toezicht op accountantsorganisaties. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-14 Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over premieheffing

[Gepubliceerd: 2021-12-14] Besluit op een verzoek om informatie over premieheffing. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-14 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek exportkredietverzekeringen Royal IHC/ADSB

[Gepubliceerd: 2021-12-14] 1e deelbesluit Wob-verzoek exportkredietverzekeringen Royal IHC/ADSB
Besluit: 2021-12-14 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek overgangsrecht sportvrijstelling

[Gepubliceerd: 2021-12-13] Besluit op een verzoek om informatie over het overgangsrecht bij de invoering van de sportvrijstelling per 1 januari 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-13 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Handboek Douane bepalingen over 'einde verificatie' en termijn van beŽindiging verificatie

[Gepubliceerd: 2021-12-10] Besluit op een verzoek om informatie over specifieke bepalingen die - eerder - waren opgenomen in het Handboek Douane, zoals dat van toepassing was in de periode van 1 januari 2011 tot en met 30 april 2016. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek memo-Palmen

[Gepubliceerd: 2021-12-07] Besluit op een verzoek om documenten over het zogeheten 'memo-Palmen'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-07 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek wijziging Wet op de dividendbelasting

[Gepubliceerd: 2021-12-07] Besluit op een verzoek om documenten over de wijziging van de Wet op de dividendbelasting met ingang van 1 januari 2008. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-07 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over documenten toeslagenaffaire

[Gepubliceerd: 2021-11-26] Besluit op een verzoek om alle documenten die de staatssecretaris tussen 1 mei 2021 en 14 juni 2021 in het kader van de toeslagenaffaire heeft ingezien, getekend en die niet aan het parlement beschikbaar zijn/worden gesteld. En een besluit op het verzoek om een overzicht van de documenten die aan de Tweede Kamer zijn gestuurd. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-26 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Wob-verzoek over documenten van het Klachteninstituut financiŽle dienstverlening (Kifid)

[Gepubliceerd: 2021-11-26] Besluit op een verzoek om informatie over documenten van het Klachteninstituut financiŽle dienstverlening. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-26 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over eventuele steunmaatregelen HEMA

[Gepubliceerd: 2021-11-25] Besluit op een verzoek om informatie over de betrokkenheid van het ministerie van FinanciŽn in de periode 1 januari-1 juli 2020 bij eventuele steunmaatregelen aan winkelketen HEMA.
Besluit: 2021-11-25 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over kwijtscheldingswinstvrijstelling

[Gepubliceerd: 2021-11-22] Besluit op een verzoek om informatie over kwijtscheldingswinstvrijstelling. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over handboeken voor de erf- en schenkbelasting

[Gepubliceerd: 2021-11-19] Besluit op een verzoek om informatie over de handboeken voor de erf- en schenkbelasting. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-19 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek 30%-regeling

[Gepubliceerd: 2021-11-18] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van het wettelijke overgangsrecht over de 30%-bewijsregel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-18 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het gastouderbureau Oma van Roodkapje

[Gepubliceerd: 2021-11-08] Besluit op een verzoek om informatie over De directeur Toeslagen neemt namens De Belastingdienst/Toeslagen een besluit op een Wob-verzoek over het gastouderbureau Oma van Roodkapje.
Besluit: 2021-11-08 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek toepassing artikel 4 Wet dividendbelasting 1965 en arresten C-116/16 en C-117/16

[Gepubliceerd: 2021-10-14] Besluit op een verzoek om informatie over toepassing van artikel 4 Wet dividendbelasting 1965 en toepassing van de arresten C-116/16 en C-117/16. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-14 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over beleid bij opleggen voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting

[Gepubliceerd: 2021-10-14] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 11 juni 2021 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over het beleid en de instructies bij het opleggen van voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting.
Verzoek: 2021-07-13 Besluit: 2021-10-14 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek financiŽle steun kabinet aan KLM

[Gepubliceerd: 2021-10-13] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de voorwaarden die aan de financiŽle steun aan KLM zijn verbonden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-07-13 Besluit: 2021-10-13 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over kwalificatie van verhuur onzelfstandige werkruimte

[Gepubliceerd: 2021-10-13] Besluit op een verzoek om informatie over de kwalificatie van de verhuur van een onzelfstandige werkruimte. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-23 Besluit: 2021-10-13 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek correspondentie over Nedmag

[Gepubliceerd: 2021-10-11] Besluit op een verzoek om de communicatie tussen het ministerie van FinanciŽn en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over Nedmag in de periode van 1 april 2018 tot 1 augustus 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-08-14 Besluit: 2021-10-11 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Ecofin

[Gepubliceerd: 2021-10-11] Besluit op een verzoek om informatie over Ecofin notulenverklaring. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-08-16 Besluit: 2021-10-11 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vrijstelling voor medische diensten

[Gepubliceerd: 2021-10-08] Besluit op een verzoek om informatie over de btw-vrijstelling voor medische diensten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-21 Besluit: 2021-10-08 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit FinanciŽn op Wob-verzoek over Wob-verzoek aan COVRA

[Gepubliceerd: 2021-10-04] Besluit op een verzoek om informatie over het Wob-verzoek van Stichting LAKA aan COVRA van 18 april 2019 en Onderzoeksprogramma Radioactief Afval (OPERA). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-14 Besluit: 2021-10-04 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over communicatie met de Huurcommissie

[Gepubliceerd: 2021-09-30] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen personen en de Huurcommissie.
Verzoek: 2021-06-15 Besluit: 2021-09-30 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Fiscaal up to Date van de civielrechtelijke dwangsombeschikking

[Gepubliceerd: 2021-09-29] Besluit op een verzoek om informatie over Fiscaal up to Date van de civielrechtelijke dwangsombeschikking . Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-09-29
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over frankeerwaarde Guldenpostzegels A

[Gepubliceerd: 2021-09-29] Besluit op een verzoek om informatie over frankeerwaarde Guldenpostzegels A. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-25 Besluit: 2021-09-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek aanbevelingen en regelgeving cryptodienstverlening

[Gepubliceerd: 2021-09-23] 1e deelbesluit Wob-verzoek aanbevelingen en regelgeving cryptodienstverlening
Verzoek: 2021-02-18 Besluit: 2021-09-23 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek belastingverdrag Kenia

[Gepubliceerd: 2021-09-22] Besluit op een verzoek om documenten over het belastingverdrag tussen Nederland en Kenia. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-02 Besluit: 2021-09-22 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek belastingverdrag Oeganda

[Gepubliceerd: 2021-09-22] Besluit op een verzoek om documenten over het belastingverdrag tussen Nederland en Oeganda. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-02 Besluit: 2021-09-22 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over steunmaatregelen aan KLM

[Gepubliceerd: 2021-09-20] Besluit op een verzoek om informatie over steunmaatregelen tijdens de coronacrisis aan luchtvaartmaatschappij KLM. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-21 Besluit: 2021-09-20 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek afhandeling verzoeken om schadevergoeding door Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2021-09-15] Besluit op een verzoek om informatie over het in behandeling nemen van schadeverzoeken door de Belastingdienst op grond van het Burgerlijk Wetboek. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-08-04 Besluit: 2021-09-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over standaardteksten box 3

[Gepubliceerd: 2021-09-15] Besluit op een verzoek om informatie over standaardteksten voor de behandeling van box 3. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-07-20 Besluit: 2021-09-15 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek toezicht en handhaving meldingsplicht grensoverschrijdende constructies

[Gepubliceerd: 2021-09-14] Besluit op een verzoek om informatie over toezicht op en handhaving van de meldingsplicht voor grensoverschrijdende constructies. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-12 Besluit: 2021-09-14 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek afkoop Brits pensioen

[Gepubliceerd: 2022-11-15] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de vrijstelling voor uit het Verenigd Koninkrijk ontvangen vrijgestelde afkoopsommen van in het Verenigd Koninkrijk gevestigde pensioenuitvoerders die geldt voor in Nederland woonachtige personen die bij het ministerie van FinanciŽn en de Belastingdienst bekend is in relatie tot het wel of niet verwerken van die situatie in de online aangiftesoftware Inkomstenbelasting. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-09-09 belasting Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op een bezwaarschrift over een document over de software voor het doen van aangifte voor de inkomstenbelasting

[Gepubliceerd: 2021-09-09] Beslissing op een bezwaarschrift. De beslissing op het bezwaarschrift heeft betrekking op een document waarin informatie is vastgelegd over de software voor het doen van aangifte voor de inkomstenbelasting. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-28 Besluit: 2021-09-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Nederlandse implementatie ATAD2

[Gepubliceerd: 2021-09-07] Besluit op een verzoek om informatie over de Nederlandse implementatie van ATAD2. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-18 Besluit: 2021-09-07 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek diverse ontwikkelingen Volksbank

[Gepubliceerd: 2021-09-06] Besluit op een verzoek om informatie over diverse ontwikkelingen binnen het bestuur van de Volksbank. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-29 Besluit: 2021-09-06 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Mozambique LNG Project

[Gepubliceerd: 2021-09-06] Besluit op een verzoek om informatie over het LNG project in Mozambique. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-07 Besluit: 2021-09-06 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over conceptovergangsregeling afschaffing afvalstoffenbelasting

[Gepubliceerd: 2021-09-01] Besluit op een verzoek om informatie over de concept-overgangsregeling afschaffing afvalstoffenbelasting. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-08 Besluit: 2021-09-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

2e deelbesluit FinanciŽn op Wob-verzoek over Webmodule

[Gepubliceerd: 2021-08-31] Besluit op een verzoek om informatie over de Webmodule. Dit besluit gaat over de ontbrekende documenten uit categorie 17. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-04-29 Besluit: 2021-08-31 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek ABDUP-overleg

[Gepubliceerd: 2021-08-30] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over het ABDUP-overleg. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-29 Besluit: 2021-08-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek over Derivatencommissie en totstandkoming uniform herstelkader

[Gepubliceerd: 2021-08-26] Besluit op een verzoek om informatie over het aanstellen van de Derivatencommissie en de totstandkoming van het uniform herstelkader. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-05-29 Besluit: 2021-08-26 Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek dwangsommen Wob FinanciŽn

[Gepubliceerd: 2021-08-20] Besluit op een verzoek om informatie over de door de minister van FinanciŽn verbeurde en betaalde dwangsommen in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het gaat om een verzoek op basis van de Wob.
Verzoek: 2021-04-22 Besluit: 2021-08-20 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over fraude door Bernard Madoff

[Gepubliceerd: 2021-08-20] Besluit op een verzoek om informatie over de fraude door de Amerikaan Bernard (Bernie) Madoff. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-02-19 Besluit: 2021-08-20 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek fiscale toetsing verbouwing gebouw

[Gepubliceerd: 2021-08-19] Besluit op een verzoek om informatie over de fiscale toetsing en beoordeling wanneer er voor de omzetbelasting sprake is van het voortbrengen van een vervaardigd goed als gevolg van de (ingrijpende) verbouwing van een gebouw. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-08-04 Besluit: 2021-08-19 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Belastingverdrag Nederland en Duitsland

[Gepubliceerd: 2021-08-18] Besluit op een verzoek om informatie over het Belastingverdrag tussen Nederland-Duitsland dat in 2016 is ingegaan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-06 Besluit: 2021-08-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake de voucher kredietfaciliteit

[Gepubliceerd: 2021-08-10] Besluit op een verzoek om documenten over de voucher kredietfaciliteit. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-07 Besluit: 2021-08-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake Belastingverdrag Nederland-Duitsland

[Gepubliceerd: 2021-08-10] Besluit op een verzoek om informatie over het Belastingverdrag Nederland-Duitsland ondertekend in 2012. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-26 Besluit: 2021-08-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Scientology

[Gepubliceerd: 2021-08-09] Besluit op een verzoek om documenten over Scientology. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-29 Besluit: 2021-08-09 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op Wob-verzoek inzake informatie over de Wet differentiatie overdrachtsbelasting

[Gepubliceerd: 2021-07-23] Besluit op een verzoek om informatie over de Wet differentiatie overdrachtsbelasting. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-10 Besluit: 2021-07-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over adviescommissie belastingheffing van multinationals

[Gepubliceerd: 2021-07-20] Besluit op een verzoek om informatie over de adviescommissie belastingheffing van multinationals. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-04-21 Besluit: 2021-07-20 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit op Wob-verzoek over uitvoering vonnis Urgenda - IBO-kostenefficiŽntie CO2 reductiemaatregelen

[Gepubliceerd: 2021-07-20] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over de uitvoering van het vonnis in de rechtszaak tussen stichting Urgenda en de Staat der Nederlanden. Dit 1e deelbesluit gaat over de kabinetsreactie op het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) kostenefficiŽntie CO2 reductiemaatregelen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-02-18 Besluit: 2021-07-20 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over onderzoek informatiebeveiliging Broedkamer en implementatie HBB

[Gepubliceerd: 2021-07-19] Besluit op Wob-verzoek over onderzoek informatiebeveiliging Broedkamer en implementatie HBB
Verzoek: 2021-03-30 Besluit: 2021-07-19 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek definitie grove nalatigheid bij spoofing

[Gepubliceerd: 2021-07-19] Besluit Wob-verzoek definitie grove nalatigheid bij spoofing
Verzoek: 2021-03-22 Besluit: 2021-07-19 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek te demonteren/vernietigen voertuigen

[Gepubliceerd: 2021-07-15] Besluit op een verzoek om informatie over de afspraken van Domeinen Roerende Zaken over te demonteren en te vernietigen voertuigen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-07 Besluit: 2021-07-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de heer Omtzigt

[Gepubliceerd: 2021-07-14] Besluit op een verzoek om informatie over de heer Omtzigt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-14 Besluit: 2021-07-14 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek koerslijstoverleggen 2020

[Gepubliceerd: 2021-07-14] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om documenten over overleggen over de koerslijsten van gebruikte auto's. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-22 Besluit: 2021-07-14 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bezwaar- en beroepsprocedures Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2021-07-14] Besluit op een verzoek om documenten over bezwaar- en beroepsprocedures binnen de Belastingdienst. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-10 Besluit: 2021-07-14 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek campagneactiviteiten minister van FinanciŽn

[Gepubliceerd: 2021-07-07] Besluit op een verzoek om informatie over de campagneactiviteiten van de minister van FinanciŽn in zijn rol als lijsttrekker van het CDA. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-15 Besluit: 2021-07-07 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over wapenhandel

[Gepubliceerd: 2021-07-01] Besluit op een verzoek om informatie over voorwaarden die zijn gesteld bij de aankoop van filmwapens (contractnummer nr. 94/11-50ha). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-20 Besluit: 2021-07-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek voorlichting belastingtelefoon over aanvraagtermijn kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2021-06-24] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van informatie over voorlichting belastingtelefoon over aanvraagtermijn kinderopvangtoeslag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-29 Besluit: 2021-06-24 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over handelsstromen van reeks producten vanuit reeks van landen naar en via Nederland

[Gepubliceerd: 2021-06-15] Besluit op een verzoek om informatie over handelsstromen van 14 landen en diverse producten over de tijdsperiode vanaf 1 mei 2018 tot en met heden. Ook wordt er gevraagd om allerlei mogelijke (vervolg)documenten over controles op etiketten, labels etc. en gegevens over herkomstlocatie of herkomst keten van producent tot importeur. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-15 Besluit: 2021-06-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Handboek administratief proces vennootschapsbelasting

[Gepubliceerd: 2021-06-11] Besluit op een verzoek om informatie over de beleidsregels en interne richtlijnen bij het versturen van voorlopige aanslagen Vennootschapsbelasting. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-08 Besluit: 2021-06-11 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op Wob-verzoek inzake BTW-vrijstelling geneeskundige dienstverlening

[Gepubliceerd: 2021-05-28] Besluit op een verzoek om informatie over besluitvorming inzake de btw-vrijstelling voor dienstverlening ter gezondheidskunde verzorging van de mens. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-23 Besluit: 2021-05-28 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek correspondentie CRKBO

[Gepubliceerd: 2021-05-26] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om de correspondentie van het ministerie van FinanciŽn en de Belastingdienst met en over de Stichting Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-18 Besluit: 2021-05-26 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek steun IHC Merwede

[Gepubliceerd: 2021-05-18] Besluit op een verzoek om informatie over overheidssteun aan scheepsbouwer IndustriŽle Handels Combinatie (IHC) Merwede. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-06-22 Besluit: 2021-05-18 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over fysiek horen van belanghebbenden die bezwaar willen maken tegen een belastingaanslag

[Gepubliceerd: 2021-05-17] Besluit op een verzoek om informatie over het fysiek horen van belanghebbenden die bezwaar willen maken tegen een belastingaanslag. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-26 Besluit: 2021-05-17 Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Tweede deelbesluit op Wob-verzoek over totstandkoming van wetgeving rondom dividendstripping

[Gepubliceerd: 2021-05-17] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van wetgeving rondom dividendstripping. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-06-09 Besluit: 2021-05-17 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake ontnemen status fiscale beleggingsinstelling en naheffing dividendbelasting

[Gepubliceerd: 2021-05-07] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake ontnemen status fiscale beleggingsinstelling en naheffing dividendbelasting. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-18 Besluit: 2021-05-07 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Handboek Toeslagen

[Gepubliceerd: 2021-05-03] Besluit op een verzoek om het volledige Handboek Toeslagen zoals dat op 1 december 2020 geldig was. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-30 Besluit: 2021-05-03 Documenten: 11
Downloads: Besluit Volledig dossier

Aanvullend besluit Wob-verzoek over Braziliaanse 'Juros sobre o capital proprio'

[Gepubliceerd: 2021-04-29] Besluit op een verzoek om informatie over de kwalificatie van de Braziliaanse 'Juros sobre o capital proprio' voor de toepassing van het belastingverdrag tussen Nederland en BraziliŽ. Dit is een aanvulling op het besluit van 11 maart 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-17 Besluit: 2021-04-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aanpassing vermogensrendementsheffing box 3

[Gepubliceerd: 2021-04-26] Besluit op een verzoek om informatie over de aanpassing van de vermogensrendementsheffing in box 3. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-11 Besluit: 2021-04-26 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek werkinstructies telefonisch benaderen belastingplichtigen

[Gepubliceerd: 2021-04-26] Besluit op een verzoek om informatie over de werkinstructies van de Belastingdienst voor het telefonisch benaderen van belastingplichtigen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-04 Besluit: 2021-04-26 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek over conceptrapport 'Als de prooi de jager pakt'

[Gepubliceerd: 2021-04-23] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 24 december 2020 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over het conceptrapport Als de prooi de jager pakt.
Verzoek: 2021-02-10 Besluit: 2021-04-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek beleid en uitvoering familiebank

[Gepubliceerd: 2021-04-21] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake informatie over het beleid en uitvoering omtrent de familiebank. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur.
Verzoek: 2021-03-04 Besluit: 2021-04-21 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie belastingplichtigen

[Gepubliceerd: 2021-04-20] Besluit op een verzoek om informatie over de opslag van gegevens over belastingplichtigen en over datalekken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-20 Besluit: 2021-04-20 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Europese regelgeving aangaande securitisaties

[Gepubliceerd: 2021-04-16] Besluit op een verzoek om informatie over Europese regelgeving aangaande securitisaties, in de periode 1 januari 2016 tot 1 januari 2018. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-12 Besluit: 2021-04-16 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over fiscale beleggingsinstellingen en wijziging Mutual Agreement Nederland en Zwitserland

[Gepubliceerd: 2021-04-14] Besluit op een verzoek om informatie over fiscale beleggingsinstellingen en de wijziging van de Mutual Agreement tussen Nederland en Zwitserland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-08-24 Besluit: 2021-04-14 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over internetconsultaties Belasting op luchtvaart en CO2- heffing industrie

[Gepubliceerd: 2021-04-08] Besluit op een verzoek om informatie over Internetconsultaties "Belasting op Luchtvaart" en "Wet CO2-heffing industrie". Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-09 Besluit: 2021-04-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over artikelen buiten de raamovereenkomst

[Gepubliceerd: 2021-04-07] Besluit op een verzoek om informatie over representatieartikelen welke vanaf 1 juli 2018 tot 11 februari 2021 zijn ingekocht bij het Ministerie van FinanciŽn die buiten de raamovereenkomst vallen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-11 Besluit: 2021-04-07 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek totstandkoming artikel 12ag Wet Vpb 1969

[Gepubliceerd: 2021-04-07] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de documentatieverplichting die in artikel 12ag van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) staat. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-21 Besluit: 2021-04-07 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over dienstonderdeel Zeer Vermogende Personen van de Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2021-04-01] Besluit op een verzoek om informatie over dienstonderdeel 'Zeer Vermogende Particulieren' van de Belastingdienst. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-27 Besluit: 2021-04-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek artikel 32bb Wet op de Loonbelasting 1964

[Gepubliceerd: 2021-04-01] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake artikel 32bb Wet op de Loonbelasting 1964.
Verzoek: 2020-12-21 Besluit: 2021-04-01 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek opleidingen 30%-regeling

[Gepubliceerd: 2021-03-29] Besluit op een verzoek om informatie over de opleidingen die voor de toepassing van de 30%-regeling worden aanvaard en opleidingen waarvoor een zogeheten Nuffic-aanvraag nodig is. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-12 Besluit: 2021-03-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vliegbelasting

[Gepubliceerd: 2021-03-24] Besluit op een verzoek om informatie over het overheidsbeleid als het gaat om het belasten van vliegreizen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-01-31 Besluit: 2021-03-24 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek indeling belastingplichtigen

[Gepubliceerd: 2021-03-23] Besluit op een verzoek om informatie over de verdeling van belastingplichtigen over teams/secties binnen de Belastingdienst. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-24 Besluit: 2021-03-23 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek voorbereiding hoorzittingen Toeslagen

[Gepubliceerd: 2021-03-23] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek over de voorbereiding van de hoorzittingen Toeslagen. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur.
Verzoek: 2020-11-27 Besluit: 2021-03-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over dividendstripping

[Gepubliceerd: 2021-03-23] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over de totstandkoming van wetgeving rondom dividendstripping. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-23 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over proces tweede Speelveldtoets

[Gepubliceerd: 2021-03-18] Besluit op een verzoek om informatie over het proces met betrekking tot de tweede Speelveldtoets. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-20 Besluit: 2021-03-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over voordracht reparatiebesluit Wft

[Gepubliceerd: 2021-03-18] Besluit op een verzoek om informatie over de voordracht bij het reparatiebesluit Wft (witwassen en financieren van terrorisme). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-05 Besluit: 2021-03-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over status buitenlandse beleggingsinstellingen

[Gepubliceerd: 2021-03-12] Besluit op een verzoek om informatie over de status fiscale beleggingsinstellingen voor buitenlandse beleggingsinstellingen of beleggingsinstellingen met een buitenlandse aandeelhouder. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-09 Besluit: 2021-03-12 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over kwalificatie van Braziliaanse 'juros sobre o capital proprio'

[Gepubliceerd: 2021-03-11] Besluit op een verzoek om informatie over de kwalificatie van de Braziliaanse juros sobre o capital proprio voor de toepassing van het belastingverdrag tussen Nederland en BraziliŽ. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-17 Besluit: 2021-03-11 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de invoering van artikel 15b Vpb en Projectenlijst

[Gepubliceerd: 2021-03-10] Verzoek om informatie over de totstandkoming van artikel 15b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-11 Besluit: 2021-03-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek over Derivatencommissie en totstandkoming uniform herstelkader

[Gepubliceerd: 2021-03-05] Besluit op een verzoek om informatie over het aanstellen van de Derivatencommissie en de totstandkoming van het uniform herstelkader. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-05-29 Besluit: 2021-03-05 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het Reparatiebesluit Wft

[Gepubliceerd: 2021-03-01] Besluit op een verzoek om informatie over het Reparatiebesluit Wft (witwassen en financieren van terrorisme). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-18 Besluit: 2021-03-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de afhandeling van het Wob-verzoek Shell

[Gepubliceerd: 2021-02-25] Besluit op een verzoek om informatie over de afhandeling van het Wob-verzoek Shell. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-02-11 Besluit: 2021-02-25 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over overgang douaneambtenaar naar politie

[Gepubliceerd: 2021-02-18] Besluit op een verzoek om informatie over de overgang van douaneambtenaar naar politie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-16 Besluit: 2021-02-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aanvragen zorgtoeslag arbeidsmigranten door intermediairs

[Gepubliceerd: 2021-02-11] Besluit op een verzoek om documenten over uitzendbureaus, zorgverzekeraars, (buitenlandse) adviesbureaus en andere partijen die zich bezighouden met het aanvragen en stopzetten van zorgtoeslagen voor arbeidsmigranten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-05 Besluit: 2021-02-11 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de vermogensmix rendementsgrondslag 2013-2017

[Gepubliceerd: 2021-02-10] Besluit op een verzoek om informatie over de vermogensmix rendementsgrondslag 2013-2017. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-08 Besluit: 2021-02-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over financieel toezicht, fiscale behandeling en inkomens- en bonusbeleid handelsplatformen

[Gepubliceerd: 2021-02-09] Besluit op een verzoek om informatie over financieel toezicht, fiscale behandeling en inkomens- en bonusbeleid met betrekking tot handelsplatformen en hun werknemers. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2018-11-19 Besluit: 2021-02-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over definitieve vaststelling kinderopvangtoeslag 2019

[Gepubliceerd: 2021-02-04] Verzoek om informatie over de definitieve vaststelling van de kinderopvangtoeslag over berekeningsjaar 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-17 Besluit: 2021-02-04 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek beleidsvorming BTW Besluit 23 november 2020 (nummer 2020-22956)

[Gepubliceerd: 2021-02-04] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek over de beleidsvorming van het BTW Besluit van 23 november 2020, nummer 2020-22956. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur.
Verzoek: 2020-12-11 Besluit: 2021-02-04 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit FinanciŽn op Wob-verzoek over Webmodule

[Gepubliceerd: 2021-02-03] Besluit op een verzoek om informatie over de Webmodule. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-04-29 Besluit: 2021-02-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aanvragen zorgtoeslag arbeidsmigranten via intermediairs

[Gepubliceerd: 2021-01-28] Besluit op een verzoek om informatie over het aanvragen van zorgtoeslag door arbeidsmigranten via intermediairs. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-05 Besluit: 2021-01-28 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Gewijzigd besluit Wob-verzoek deelname aan overtreding fiscale wetgeving

[Gepubliceerd: 2021-01-27] Gewijzigd besluit op een verzoek om informatie over aantallen deelnemingsboeten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het besluit is gewijzigd na een uitspraak van de rechtbank.
Verzoek: 2018-08-20 Besluit: 2021-01-27 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek FSV/zwarte lijsten (FinanciŽn)

[Gepubliceerd: 2021-01-27] Besluit van het ministerie van FinanciŽn op een verzoek om documenten over FSV, zwarte lijsten en andere applicaties die kunnen leiden tot 'selectie-bias'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-27 Besluit: 2021-01-27 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over integriteit, informatieverstrekking en geheimhouding bij de Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2021-01-21] Besluit op een verzoek om informatie over integriteit, informatieverstrekking en geheimhouding bij de Belastingdienst. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-11 Besluit: 2021-01-21 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vennootschapsbelastingplicht voor overheidslichamen

[Gepubliceerd: 2021-01-19] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op vennootschapsbelastingplicht voor overheidslichamen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-06-10 Besluit: 2021-01-19 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Tweede deelbesluit op het Wob-verzoek over Adviescommissie Uitvoering Toeslagen (AUT)

[Gepubliceerd: 2021-01-18] Tweede deelbesluit op een verzoek over de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen (AUT). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-06-09 Besluit: 2021-01-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit spelvaluta en omzetbelasting

[Gepubliceerd: 2021-01-14] Uitspraak op bezwaar tegen Wob-besluit over spelvaluta en omzetbelasting. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur.
Verzoek: 2020-06-10 Besluit: 2021-01-14 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de Regeling aanpak flitskrediet

[Gepubliceerd: 2021-01-13] Besluit op een verzoek om informatie over de regeling aanpak flitskrediet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-01-13 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob/Woo-verzoek over beleidsstukken, standpuntbepalingen van kennisgroep omzetbelasting over kwalificatie bouwterrein voor omzetbelasting

[Gepubliceerd: 2023-05-08] Besluit op een verzoek om informatie over beleidsstukken/standpuntbepalingen van de kennisgroep omzetbelasting met betrekking tot de kwalificatie bouwterrein voor de omzetbelasting. Het verzoek is op 4 januari 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 21 juni 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2021-01-04 belasting Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over klacht medewerker ministerie van FinanciŽn

[Gepubliceerd: 2020-12-23] Besluit op een verzoek om informatie over een ingediende klacht over een medewerker bij het ministerie van FinanciŽn. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-13 Besluit: 2020-12-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vertalingseis bij EU-talen anders dan Nederlands, Engels en Duits

[Gepubliceerd: 2020-12-18] Besluit op een verzoek om informatie over de vertalingseis bij bewijsstukken die niet in het Nederlands, Engels en Duits zijn opgesteld, maar wel in 1 van de andere EU-talen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-04-24 Besluit: 2020-12-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over evaluatie Kifid 2020

[Gepubliceerd: 2020-12-14] Besluit op een verzoek om informatie over de evaluatie van het Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening (Kifid) die dit jaar heeft plaatsgevonden.
Verzoek: 2020-09-29 Besluit: 2020-12-14 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

3e deelbesluit onderdeel 2 Wob-verzoek Nederlands fiscaal vestigingsklimaat

[Gepubliceerd: 2020-12-14] Besluit op een verzoek om informatie over het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2018-01-12 Besluit: 2020-12-14 Documenten: 5
Downloads: Volledig dossier

Eerste deelbesluit op het Wob-verzoek over Adviescommissie Uitvoering Toeslagen (AUT)

[Gepubliceerd: 2020-12-11] Eerste deelbesluit op een verzoek over de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen (AUT). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-06-09 Besluit: 2020-12-11 Documenten: 9
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onroerendezaaklichamen en bedrijfsopvolging

[Gepubliceerd: 2020-12-10] Besluit op een verzoek om documenten over het beleid voor onroerendezaaklichamen en bedrijfsopvolging. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-06-03 Besluit: 2020-12-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek contact met Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2020-12-08] Besluit op een verzoek om informatie over contact met de Belastingdienst per post en telefoon. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-15 Besluit: 2020-12-08 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over NS-besluit slachtoffers Tweede Wereldoorlog

[Gepubliceerd: 2020-12-07] Besluit op een verzoek om informatie over het NS-besluit over slachtoffers WO II. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-06-11 Besluit: 2020-12-07 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het voor de omzetbelasting niet vrijgesteld zijn van therapie

[Gepubliceerd: 2020-11-09] Besluit op een verzoek om informatie over het voor de omzetbelasting niet vrijgesteld zijn van groepsbehandelingen en relatietherapie.
Verzoek: 2020-11-09 Besluit: 2020-12-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek waardebepaling onroerend goed

[Gepubliceerd: 2020-12-03] Besluit op een verzoek om informatie over de interne regels van de Belastingdienst voor de waardebepaling van onroerend goed. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-02-13 Besluit: 2020-12-03 Documenten: 8
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over concept-rapport 'Als de prooi de jager vangt'

[Gepubliceerd: 2020-12-01] Besluit op een verzoek om informatie over het concept-rapport 'Als de prooi de jager vangt'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-23 Besluit: 2020-12-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de eindejaarsuitkering en loongiftegegevens

[Gepubliceerd: 2020-12-01] Besluit op een verzoek om informatie over de eindejaarsuitkering en loongiftegegevens. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-08-21 Besluit: 2020-12-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

[Gepubliceerd: 2020-11-28] Besluit op een verzoek om correspondentie met en over het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-11-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek ODE, SDE++ en CO2-heffing

[Gepubliceerd: 2020-11-26] Besluit Wob-verzoek ODE, SDE++ en CO2-heffing
Verzoek: 2020-02-12 Besluit: 2020-11-26 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit over paardensport

[Gepubliceerd: 2020-11-24] Besluit op een verzoek om informatie over beleid bij de Belastingdienst inzake paardensport. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-08-21 Besluit: 2020-11-24 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake heffing in box 3 buitenlands onroerend goed

[Gepubliceerd: 2020-11-17] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake de heffing in box 3 buitenlands onroerend goed. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-20 Besluit: 2020-11-17 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Wob-besluit op het Wob-verzoek inzake de notulen van het MT Belastingdienst over de periode 2013-2015

[Gepubliceerd: 2020-11-17] De Staatssecretaris van FinanciŽn Toeslagen & Douane heeft een besluit genomen op het Wob-verzoek inzake de notulen van het MT Belastingdienst over de periode 2013-2015.
Verzoek: 2020-07-01 Besluit: 2020-11-17 Documenten: 13
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op een verzoek om informatie over de notulen van het MT Toeslagen en ARO documenten over de periode van 2012-2018

[Gepubliceerd: 2020-11-10] De staatssecretaris van FinanciŽn Toeslagen en Douane heeft op 10 november 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-06-12 Besluit: 2020-11-10 Documenten: 13
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit inzake matiging invordering eigen bijdrage kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2020-11-10] De staatssecretaris van FinanciŽn Toeslagen en Douane, heeft op 10 november 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-03 Besluit: 2020-11-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over afschaffing dividendbelasting

[Gepubliceerd: 2020-11-03] Besluit op een verzoek om informatie over de afschaffing dividendbelasting. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2018-09-07 Besluit: 2020-11-03 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over opstelling Nederlandse overheid in Europese en internationale onderhandelingen over fiscale zaken

[Gepubliceerd: 2020-11-03] Besluit op een verzoek om informatie over opstelling van de Nederlandse overheid in Europese en internationale onderhandelingen ten aanzien van fiscale zaken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-06-12 Besluit: 2020-11-03 Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de aangifte en de Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2020-11-02] Besluit op een verzoek om informatie over de aangifte en de Belastingdienst. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-05-20 Besluit: 2020-11-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit investeringen Schiphol en KLM

[Gepubliceerd: 2020-10-15] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek over investeringen Schiphol en KLM. Het gaat om een beslissing op het bezwaar tegen een eerder besluit. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur.
Verzoek: 2020-03-17 Besluit: 2020-10-15 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ABN Amro en haar rechtsvoorgangers

[Gepubliceerd: 2020-10-14] Besluit op een verzoek om informatie over het document Private Equity met betrekking tot ABN Amro en haar rechtsvoorgangers, verscheidene offshore locaties in Delaware en entiteiten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-03-10 Besluit: 2020-10-14 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over belastingrente

[Gepubliceerd: 2020-09-29] Besluit op een verzoek om informatie over het in rekening brengen van belastingrente door de Belastingdienst. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek reorganisatie Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2020-09-25] Besluit op een verzoek om informatie over de opsplitsing van de Belastingdienst. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-25 Documenten: 9
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake bedrijfsopvolgingsfaciliteit

[Gepubliceerd: 2020-09-21] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-21 Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake de businesscase fraude

[Gepubliceerd: 2020-09-15] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake de businesscase fraude
Besluit: 2020-09-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake etnisch profileren Belastingdienst Toeslagen

[Gepubliceerd: 2020-09-14] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake etnisch profileren Belastingdienst Toeslagen.
Besluit: 2020-09-14 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Zvw-tarief zeevarenden

[Gepubliceerd: 2020-09-01] Besluit op een verzoek om informatie over de voorwaarden van het hanteren van het 0%-percentage voor de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) voor zeevarenden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake box 3

[Gepubliceerd: 2020-08-27] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake box 3.
Besluit: 2020-08-27 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake tweede deelbesluit naar de vermogensrendementsheffing van box 3

[Gepubliceerd: 2020-08-27] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake de vermogensrendementsheffing van box 3.
Besluit: 2020-08-27 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Beslissing op Wob-verzoek inzake Nederlands fiscaal vestigingsklimaat

[Gepubliceerd: 2020-08-25] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake Nederlands fiscaal vestigingsklimaat.
Besluit: 2020-08-25 Documenten: 12
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Bouwstenennotitie BOR

[Gepubliceerd: 2020-08-24] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek over de Bouwstenennotitie BOR. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-08-24 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over fiscale kwalificatie van APV-structuren

[Gepubliceerd: 2020-08-20] Besluit op een verzoek om informatie over fiscale kwalificatie van Afgezonderd Particulier Vermogen-structuren (APV-structuren). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-20 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vastgoedexploitanten

[Gepubliceerd: 2020-08-19] Besluit op een verzoek om informatie over bedrijfsopvolging vastgoedexploitanten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-19 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over verhuurderheffing

[Gepubliceerd: 2020-08-12] Besluit op een verzoek om informatie over de juridische (on)houdbaarheid van de verhuurderheffing. Dit verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-12 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over toepassing artikel 13 Wet Kinderopvang

[Gepubliceerd: 2020-07-30] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over toepassing artikel 13, tweede lid onder b van de Wet Kinderopvang. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over samenwerking Belastingdienst en onderwijsinstellingen

[Gepubliceerd: 2020-07-22] Besluit op een verzoek om informatie over samenwerking van de Belastingdienst met onderwijsinstellingen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bestuurlijke boeten Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2020-07-22] Besluit op een verzoek om documenten over het opleggen van een bestuurlijke boete door de Belastingdienst. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over afkoop Brits pensioen

[Gepubliceerd: 2020-07-21] Besluit op Wob-verzoek over afkoop Brits pensioen
Besluit: 2020-07-21 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over documentatie van het Business Valuation Team van de Belastingdienst over de waardering van aandelen van bestaande bedrijven en start-ups

[Gepubliceerd: 2020-07-14] Besluit op een verzoek om informatie over documentatie van het Business Valuation Team van de Belastingdienst over de waardering van aandelen van bestaande bedrijven en start-ups. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-14 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek beleid ingebrekestelling Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2020-07-14] Besluit op een verzoek om informatie over het door de Belastingdienst gevoerde beleid nadat de Belastingdienst in gebreke is gesteld vanwege niet tijdig beslissen op bezwaar.
Besluit: 2020-07-14 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Gasrotonde

[Gepubliceerd: 2020-07-13] Besluit op een verzoek om informatie over de Nederlandse Gasrotonde. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-13 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over beleid Belastingdienst omtrent COVID-19 (coronavirus)

[Gepubliceerd: 2020-07-09] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid van de Belastingdienst omtrent COVID-19 (coronavirus). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Investeringsfonds (FinanciŽn)

[Gepubliceerd: 2020-07-06] Besluit van het ministerie van FinanciŽn op een verzoek om documenten over het in de Miljoenennota 2020 aangekondigde investeringsfonds om het verdienvermogen van de Nederlandse economie te versterken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-06 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek ontslagen na integriteitsschendingen

[Gepubliceerd: 2020-07-01] Besluit op een verzoek om documenten over de ontslagen als gevolg van integriteitsschendingen bij de Belastingdienst. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek saneringsakkoord

[Gepubliceerd: 2020-07-01] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid dat de Belastingdienst hanteert voor het toetreden tot of het aanvaarden van een saneringsakkoord van een schuldenaar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de behandeling van een beroep op dwaling door een belastingplichtige

[Gepubliceerd: 2020-06-29] Besluit op een verzoek om informatie over de behandeling van een beroep op dwaling door een belastingplichtige. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-06-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek besprekingen en procedure gegevensuitwisseling Douane-Belastingdienst en instructies over OB-invoer jurisprudentie

[Gepubliceerd: 2020-06-24] Besluit op een verzoek over besprekingen en procedure gegevensuitwisseling Douane-Belastingdienst en instructies over OB-invoer jurisprudentie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-24 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek actieve veredeling

[Gepubliceerd: 2020-06-24] Besluit op een verzoek over veredeling. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-24 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verslagen managementteam Fraudebestrijding

[Gepubliceerd: 2020-06-24] Het ministerie van FinanciŽn heeft gereageerd op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het verzoek werd gevraagd om de verslagen die zijn opgesteld naar aanleiding van de vergaderingen van het MT-Fraude van de Belastingdienst en ook de presentaties die zijn gehouden bij de staatssecretaris.
Besluit: 2020-06-24 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoeken munt 75 jaar vrijheid

[Gepubliceerd: 2020-06-23] Besluit op 2 verzoeken om informatie over de munt 75 jaar vrijheid. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over the American Chamber of Commerce

[Gepubliceerd: 2020-06-22] Besluit op een verzoek over the American Chamber of Commerce. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-22 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek project UBS Luxemburg

[Gepubliceerd: 2020-06-17] Besluit op een verzoek om documenten over het project UBS Luxemburg. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-17 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Belastingdienst over delen van tips

[Gepubliceerd: 2020-06-15] Besluit op een verzoek over delen van tips Belastingdienst. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-15 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek verzuimboeten

[Gepubliceerd: 2020-06-12] Besluit op een verzoek om informatie over verzuimboeten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-12 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over TWA zeescheepsvaart

[Gepubliceerd: 2020-06-12] Besluit op een verzoek om informatie over Tijdelijke Willekeurige Afschrijving (TWA) (zee)scheepsvaart. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-12 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek functioneren Financial Intelligence Unit Nederland

[Gepubliceerd: 2020-06-10] Besluit Wob-verzoek functioneren Financial Intelligence Unit Nederland
Besluit: 2020-06-10 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek traineren

[Gepubliceerd: 2020-06-10] Besluit op een verzoek om informatie over het memo Traineren van onderzoeken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-10 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake beleid Belastingdienst formeel recht Covid-19

[Gepubliceerd: 2020-06-10] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake beleid Belastingdienst formeel recht Covid-19.
Besluit: 2020-06-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over beleid bij het bepalen van landen op DAC-lijst

[Gepubliceerd: 2020-06-08] Besluit op een verzoek over beleid bij het bepalen van landen op DAC-lijst. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over onroerend goed en Box-3

[Gepubliceerd: 2020-06-04] Besluit op Wob-verzoek over onroerend goed en Box-3. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-04 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek btw-tarief speelgeld

[Gepubliceerd: 2020-06-03] Besluit op een verzoek om informatie over de besluitvorming waarmee de Belastingdienst tot het standpunt is gekomen dat de volledige omzet - de volledige verkoopwaarde van het speelgeld dat bij bepaalde inwisselingsdiensten betrokken is - belast dient te zijn tegen 21% BTW zonder mogelijkheid op vooraftrek, verrekening of margebelasting bij bedrijfsmatige handel met particulieren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek ABN Amro en Wwft

[Gepubliceerd: 2020-06-03] Besluit op een verzoek om informatie over ABN Amro en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-03 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek fiscale beleggingsinstellingen

[Gepubliceerd: 2020-05-26] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek over fiscale beleggingsinstellingen. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-05-26 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek CV/BV-structuren

[Gepubliceerd: 2020-05-20] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek over het Nederlandse investeringsklimaat c.q. vestigingsklimaat voor Amerikaanse multinationals, waaronder documenten betreffende de praktijk gericht op CV/BV-structuren. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-05-20 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek informatiebeschikkingen

[Gepubliceerd: 2020-05-14] Besluit op een verzoek om informatie over informatiebeschikkingen zoals bedoeld in artikel 52a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-14 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake Exportkredietverzekering Atradius en Van Oord Urbinveste

[Gepubliceerd: 2020-05-13] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake Exportkredietverzekering Atradius en Van Oord Urbinveste.
Besluit: 2020-05-13 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek tenietgaan douaneschuld

[Gepubliceerd: 2020-05-13] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal keren dat de inspecteur sinds 1 mei 2016 een douaneschuld op grond van artikel 124 lid 2 letter H en letter K van de DWU teniet heeft verklaard. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-13 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verlenen of weigeren vergunningen (onderdeel accijnsvergunningen)

[Gepubliceerd: 2020-05-13] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid voor het verlenen, weigeren, schorsen en intrekken van AEO-vergunningen en accijnsvergunningen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-13 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Euro bv

[Gepubliceerd: 2020-05-01] Besluit op een verzoek om informatie over Euro bv. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de belastingheffing van in het buitenland wonende piloten

[Gepubliceerd: 2020-04-30] Besluit Wob-verzoek over de belastingheffing van in het buitenland wonende piloten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek artikel 67 Successiewet

[Gepubliceerd: 2020-04-21] Besluit op een verzoek om documenten over artikel 67, lid 3 van de Successiewet 1956. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-21 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het UBO-register in Nederland

[Gepubliceerd: 2020-04-20] Besluit Wob-verzoek over het UBO-register in Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-20 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek kinderopvangtoeslag

[Gepubliceerd: 2020-04-15] Besluit op een verzoek om documenten over het terugvorderen van kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2012. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over projectgroep Scheepvaart CV's

[Gepubliceerd: 2020-04-10] Besluit op een verzoek om documenten over de oprichting van projectgroep Scheepvaart CV's. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over fair-play-beginsel

[Gepubliceerd: 2020-04-10] Besluit op een verzoek om documenten over het beleid rond het fair-play-beginsel Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over hennepkwekerijen

[Gepubliceerd: 2020-03-23] Besluit op een verzoek om documenten over hennepkwekerijen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek informatie gegeven presentatie door een douaneambtenaar aan zijn collega's

[Gepubliceerd: 2020-03-19] Besluit op een verzoek om informatie gegeven presentatie door een douaneambtenaar aan zijn collega's. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-19 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake het informeren van de Nationale Ombudsman over dwangbevelkosten op aanslagen van de Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2020-03-18] De minister van FinanciŽn heeft besloten op een Wob-verzoek inzake het informeren van de Nationale Ombudsman over de dwangbevelkosten op aanslagen van de Belastingdienst.
Besluit: 2020-03-18 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de aftrek elders belast in geval van bijgeschreven rente of royalty's onder (bilaterale) belastingverdragen

[Gepubliceerd: 2020-03-13] Besluit Wob-verzoek over de aftrek elders belast in geval van bijgeschreven rente of royalty's onder (bilaterale) belastingverdragen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-13 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake Kinderopvangtoeslag en eigen bijdrage

[Gepubliceerd: 2020-03-12] Besluit Wob-verzoek inzake Kinderopvangtoeslag en eigen bijdrage. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-12 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over financiering van de Union of Agricultural Workers Committee (UAWC)

[Gepubliceerd: 2020-03-10] De minister van Buitenlandse Zaken heeft op 10 maart 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van financiering van de Union of Agricultural Workers Committee (UAWC) door de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-03-10 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Model Vaststellingsovereenkomst

[Gepubliceerd: 2020-03-03] Besluit op een verzoek om een afschrift van het standaard Model Vaststellingsovereenkomst van de Belastingdienst. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om geactualiseerde versie van het memo 'Aandachtspunten projecten Vermogen in het Buitenland (ViB-projecten)'

[Gepubliceerd: 2020-03-02] Besluit Wob-verzoek om geactualiseerde versie van het memo 'Aandachtspunten projecten Vermogen in het Buitenland (ViB-projecten)'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-02 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek inzake tabakontmoedigingsbeleid

[Gepubliceerd: 2020-02-27] De minister van FinanciŽn heeft beslist op een bezwaar op een Wob-verzoek naar het tabaksontmoedigingsbeleid van de Onderzoeksredactie.
Besluit: 2020-02-27 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Project Luxemburgse informatie

[Gepubliceerd: 2020-02-25] Besluit op een verzoek om documenten over het Project Luxemburgse informatie (BCEE). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-25 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over documenten Wob-verzoek over Box 3

[Gepubliceerd: 2020-02-11] Besluit om op verzoek over documenten Wob-verzoek over Box 3. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-11 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek naar aanleiding van verzoek om informatie over een naheffingsaanslag/boetebeschikking

[Gepubliceerd: 2020-02-07] De Belastingdienst heeft afwijzend gereageerd op het Wob-verzoek waarin gevraagd werd om alle documenten openbaar te maken die te maken hebben met een bepaalde naheffingsaanslag/boetebeschikking.
Besluit: 2020-02-07 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over strategische beleidsadviezen

[Gepubliceerd: 2020-02-06] Besluit Wob-verzoek over strategische beleidsadviezen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-06 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over evaluaties staatsaandeelhouderschap COVRA en UCN

[Gepubliceerd: 2020-02-06] Besluit op een verzoek om informatie over evaluaties van het staatsaandeelhouderschap van COVRA en UCN. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-02-06 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

1e deelbesluit op Wob-verzoek over aanpassing vermogensrendementsheffing box 3

[Gepubliceerd: 2020-02-05] 1e deelbesluit op een verzoek om informatie over de aanpassing van de vermogensrendementsheffing in box 3 over de periode 9 juni 2017 tot en met 9 september 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-05 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over informatiebeschikking bij vermogen in het buitenland ter stuiting van het verlopen van de navorderingstermijn

[Gepubliceerd: 2020-01-30] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de werkinstructies, het draaiboek en alle andere documenten over het afgeven van een informatiebeschikking bij vermogen in het buitenland ter stuiting van het verlopen van de navorderingstermijn. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit wob-verzoek Regeling aanpak flitskrediet

[Gepubliceerd: 2020-01-30] Besluit wob-verzoek Regeling aanpak flitskrediet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over MoUs die de FIOD heeft afgesloten met buitenlandse autoriteiten

[Gepubliceerd: 2020-01-27] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over het beleid over MoUs die de FIOD heeft afgesloten met buitenlandse autoriteiten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-27 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over examens in het wegvervoer

[Gepubliceerd: 2020-01-27] Besluit op een verzoek om informatie over examens in het wegvervoer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-27 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vastgelegde informatie over post b.3 van Tabel I bij Wet Omzetbelasting

[Gepubliceerd: 2020-01-27] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over vastgelegde informatie over post b.3 van Tabel I bij Wet OB. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-27 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over fiscale behandeling van personen verbonden bij internationale (straf) hoven en tribunalen

[Gepubliceerd: 2020-01-14] Besluit op een verzoek om informatie over documenten met betrekking tot de fiscale behandeling van personen betrokken bij de verdediging van verdachten voor de in Nederland gevestigde internationale (straf)hoven en tribunalen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-01-14 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek tabaksontmoedigingsbeleid

[Gepubliceerd: 2020-01-09] Besluit op een Wob-verzoek naar documenten over contact met de tabakssector en brancheorganisaties over het tabaksontmoedigingsbeleid. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-01-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verlenen of weigeren vergunningen (onderdeel AEO-vergunningen)

[Gepubliceerd: 2019-11-15] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid voor het verlenen, weigeren, schorsen en intrekken van AEO-vergunningen en accijnsvergunningen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-15 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over overleg ABUP/ABDUP Nederlandse multinationals

[Gepubliceerd: 2019-04-18] Besluit op een verzoek om informatie over een ABUP- of ABDUP-overleg. Dit is een overleg van een aantal Nederlandse multinationals: AkzoNobel, BPM/Shell, DSM, Unilever en Philips. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-04-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over bestuurlijke boetes bij de Belastingdienst

[Gepubliceerd: 2018-11-12] Besluit op een verzoek over bestuurlijke boetes bij de Belastingdienst. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2018-11-12 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob verzoek inzake Europees Herstelfonds

Deelbesluit 1 Wob-verzoek d.d. 11 augustus 2021 inzake het Europees Herstelfonds
Besluit: 2021-11-16 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Eerste deelbesluit Wob-verzoek inzake informatie over de door Nederland gevoerde covid-19 aanpak

De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake informatie over de door Nederland gevoerde covid-19 aanpak. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-20 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob verzoek inzake staatssteun aan KLM in het kader van de coronacrisis

De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake staatssteun aan KLM in het kader van de coronacrisis. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-09-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob- verzoek inzake Mondkapjes Sywert van Lienden

De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob- verzoek inzake Mondkapjes Sywert van Lienden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-08-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake informatie over de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake informatie over de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-07-26 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake de behandeling van het Wob-verzoek die op 16 juli 2020 is ingediend (besluit Wob-verzoek steunmaatregelen KLM 2)

De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake de behandeling van het Wob-verzoek die op 16 juli 2020 is ingediend (besluit Wob-verzoek steunmaatregelen KLM 2). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-22 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob verzoek inzake informatie over de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) en wijziging van de Vennootschapsbelasting (VPB)

De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake informatie over de BIK en wijziging van de VPB. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-16 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake de totstandkoming van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake de totstandkoming van de BIK. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-16 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Tweede deelbesluit Wob-verzoek inzake communicatie over Europese steun

De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake communicatie over Europese steun vanwege corona. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-14 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over agenda-afspraken

Besluit op een verzoek om informatie over agenda-afspraken waarin gewaarschuwd is voor Corona voordat er sprake was van maatregelen, waarbij gesproken is over de financiŽle impact van de Corona-aanpak en waarbij gesproken is over financiŽle steunmaatregelen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-04-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Tweede deelbesluit Wob-verzoek inzake contact met het bedrijfsleven over de corona crisis

De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake contact met het bedrijfsleven over de corona-crisis. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-22 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake contact met het bedrijfsleven over de corona-crisis

De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake contact met het bedrijfsleven over de corona-crisis. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-02-18 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake communicatie over Europese steun corona

De minister van FinanciŽn heeft beslist op een Wob-verzoek inzake communicatie over Europese steun vanwege corona. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-02-18 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier