Ministerie Van Onderwijs, Cultuur En Wetenschap

Beslisnota bij afschrift adviesaanvraag Raad voor Cultuur

[Gepubliceerd: 2024-02-20] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij afschrift adviesaanvraag Raad voor Cultuur. Staatssecretaris Gršper-van Koolwijk (OCW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de aanvragen voor de basisinfrastructuur 2025-2028.
Besluit: 2024-02-20 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over rijksmonument Holset 57 in Lemiers

[Gepubliceerd: 2024-02-19] Besluit op een verzoek om informatie over het legaliseren van twee vakantieappartementen in het rijksmonument nummer 36660 op het adres Holset 57 in Lemiers. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Einstein Telescope

[Gepubliceerd: 2024-02-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2024-02-15 onderzoek en wetenschap Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over vierlandenoverleg OCW november 2023

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Hoort bij Kamerbrief over vierlandenoverleg OCW november 2023. Minister Dijkgraaf en staatssecretaris Gršper-van Koolwijk (beiden OCW) informeren de Tweede Kamer over het jaarlijkse Ministerieel Vierlandenoverleg (M4LO) tussen de ministers van onderwijs, cultuur en wetenschap van de 4 landen binnen het Koninkrijk .
Besluit: 2024-02-15 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie Teunissen over deel budget voor BPRC voor proefdiervrij onderzoek

[Gepubliceerd: 2024-02-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2024-02-15 onderzoek en wetenschap Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Duurzaamheidsplan Nationaal Archief

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het Duurzaamheidsplan Nationaal Archief. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie Paternotte over effectief leesonderwijs

[Gepubliceerd: 2024-02-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2024-02-14 basisonderwijs Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het platform ScienceGuide

[Gepubliceerd: 2024-02-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2024-02-14 onderzoek en wetenschap Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Stichting Rijksmuseum Muiderslot

[Gepubliceerd: 2024-02-15] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over Stichting Rijksmuseum Muiderslot. Specifiek, over de periode van februari 2020 - juni 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-02-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met geannoteerde agenda informele OJCS-Raad 29 februari en 1 maart

[Gepubliceerd: 2024-02-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2024-02-09 europese zaken Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het bericht over Paarse Vrijdag

[Gepubliceerd: 2024-02-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2024-02-01 evenementen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij verkenning problematiek zorgopleidingen Caribische studenten

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Hoort bij Kamerbrief bij verkenning problematiek zorgopleidingen Caribische studenten. Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Verkenning problematiek zorgopleidingen hbo/wo Caribische studenten'. Hij gaat in op de achtergrond van de verkenning. Hij verwacht dat hij zijn beleidsreactie in het voorjaar van 2024 kan geven.
Besluit: 2024-01-25 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek beroepszaak subsidieaanvraag Kasteel Eijsden

[Gepubliceerd: 2024-01-31] Besluit op een verzoek om documenten over de beroepszaak bij de rechtbank Roermond over de afwijzing van de subsidieaanvraag voor Kasteel Eijsden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met verslag van de informele EPSCO-Raad onderdeel sociaal beleid november 2023

[Gepubliceerd: 2024-01-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2024-01-24 europese zaken Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs

[Gepubliceerd: 2024-01-18] Besluit op een verzoek om informatie over het Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beheersovereenkomsten tussen OCW en Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen

[Gepubliceerd: 2024-01-18] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over een of meerdere (beheers)overeenkomsten tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen over een of meerdere (onderdelen van) collecties/verzamelingen afkomstig uit het Afrika Museum in Berg en Dal. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit op Woo-verzoek over gegevens numerus fixus, selecteren aspirant-studenten en decentrale selecties

[Gepubliceerd: 2024-01-15] Deelbesluit op een verzoek om het openbaar maken van alle informatie neergelegd in door de Inspectie van het Onderwijs (Inspectie) opgemaakte of ontvangen schriftelijke stukken of ander geheel van vastgelegde gegevens dat naar zijn aard verband houdt met de numerus fixus, het selecteren van aspirant-studenten en de decentrale selecties. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2024-01-12 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over controversieelverklaring wetsvoorstel kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs

[Gepubliceerd: 2024-01-16] Hoort bij Kamerbrief over controversieelverklaring wetsvoorstel kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs . Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer een brief over de controversieelverklaring door het parlement van het wetsvoorstel tot het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs.
Besluit: 2024-01-09 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoek over zelfcensuur in wetenschap en hoger onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief over onderzoek over zelfcensuur in wetenschap en hoger onderwijs. Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Onderzoek naar academische zelfcensuur in hoger onderwijs en wetenschap'. Hij gaat daarbij in op de aanbevelingen uit het rapport.
Besluit: 2023-12-21 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoord op consultatie Europese Commissie Enhancing research security in Europe

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoord op consultatie Europese Commissie Enhancing research security in Europe. Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het antwoord van het kabinet op de consultatie Enhancing research security in Europe van de Europese Commissie (EC).
Besluit: 2023-12-21 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over publicatie inspectierapport Klein Amsterdam

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Kamerbrief over publicatie inspectierapport Klein Amsterdam. Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de bevindingen uit het rapport van het bezoek van de Inspectie van het Onderwijs aan bassischool Klein Amsterdam. Zij stuurt het inspectierapport mee met de Kamerbrief.
Besluit: 2023-12-21 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang algoritmeregister OCW

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Voortgang algoritmeregister OCW.
Besluit: 2023-12-21 informatievoorziening en ict Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden feitelijke Kamervragen ontwerpbegroting OCW 2024

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden feitelijke Kamervragen ontwerpbegroting OCW 2024. Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs), minister Dijkgraaf en staatssecretaris Van Weyerberg (beiden OCW) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op feitelijke vragen over de ontwerpbegroting aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2024.
Besluit: 2023-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie tussen OCW en Hogeschool van Amsterdam over afschaffing Archiefschool

[Gepubliceerd: 2024-01-31] Besluit op een verzoek om informatie over alle correspondentie tussen OCW en het bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) over het afschaffen van de Archiefschool. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-21 hoger onderwijs Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen over Kamerbrief kansengelijkheid funderend onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-12-20] Bestand: beslisnota-bij-reactie-commissiebrief-ek-inzake-inzake-kansengelijkheid-funderend-onderwijs.pdf
Besluit: 2023-12-20 voortgezet onderwijs Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met ontbrekende informatie 2e Suppletoire begroting OCW voor het jaar 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-20] Hoort bij Kamerbrief met ontbrekende informatie 2e Suppletoire begroting OCW voor het jaar 2023. Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Tweede Kamer over enkele ontbrekende toelichtingen in de 2e Suppletoire Begroting 2023 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
Besluit: 2023-12-20 speciaal onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief informeren over de financiering van HFML-FELIX

[Gepubliceerd: 2023-12-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-12-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij herziene versies rapporten bij Kamerbrief Lerarenstrategie 15 december 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-20] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij herziene versies rapporten bij Kamerbrief Lerarenstrategie 15 december 2023. Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer de herziene versies van 2 onderzoeksrapporten. Het gaat om het onderzoeksrapport 'Personeelstekorten voortgezet onderwijs' en de 'Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren'. Op 15 december 2023 had zij eerdere versies naar de Tweede Kamer gestuurd, bij de Kamerbrief over de lerarenstrategie.
Besluit: 2023-12-20 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Antwoorden vragen over Kamerbrief kansengelijkheid funderend onderwijs

Besluit: 2023-12-20 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapport van de adviescommissie starters- en stimuleringsbeurzen

[Gepubliceerd: 2023-12-20] Hoort bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapport van de adviescommissie starters- en stimuleringsbeurzen. Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Investeren in de basis' van de adviescommissie starters- en stimuleringsbeurzen. Hij geeft zijn beleidsreactie op het rapport.
Besluit: 2023-12-20 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over maatregelen rond omroep Ongehoord Nederland

[Gepubliceerd: 2024-01-16] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de maatregelen rond omroep Ongehoord Nederland tussen 1 januari 2022 tot en met heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over toekenning subsidies na verzoek

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de toekenning van subsidies na een verzoek. Specifiek, de periode 2000 - 2002. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief lerarenstrategie december 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Hoort bij Kamerbrief over lerarenstrategie. De ministers Dijkgraaf (OCW) en Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken van het werkplan 'Samen voor het beste onderwijs'. Het werkplan richt zich op de aanpak van het tekort aan leraren en schoolleiders.
Besluit: 2023-12-15 speciaal onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over lerarenstrategie

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Hoort bij Kamerbrief over lerarenstrategie. De ministers Dijkgraaf (OCW) en Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken van het werkplan 'Samen voor het beste onderwijs'. Het werkplan richt zich op de aanpak van het tekort aan leraren en schoolleiders.
Besluit: 2023-12-15 speciaal onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over definitief besluit op verzoek NPO tot intrekking voorlopige erkenning Ongehoord Nederland

[Gepubliceerd: 2023-12-15] Hoort bij Kamerbrief over definitief besluit op verzoek NPO tot intrekking voorlopige erkenning Ongehoord Nederland. Staatssecretaris Van Weyerberg (OCW) stuurt de Tweede Kamer het definitieve besluit op het verzoek van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) van 24 april 2023 tot intrekking van de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland (ON). Hij geeft een toelichting.
Besluit: 2023-12-15 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over startbekostiging voor nieuwe scholen

[Gepubliceerd: 2023-12-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-12-14 voortgezet onderwijs Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Mediabegrotingsbrief 2024

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Hoort bij Mediabegrotingsbrief 2024. Staatssecretaris Van Weyenberg (OCW) stuurt de Tweede Kamer de Mediabegrotingsbrief 2024. De brief bevat de nadere uitwerking van artikel 15 (media) uit de begroting 2024 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en aanvulling hierop. Daarnaast informeert de brief de Kamer over de stand van zaken van het mediabeleid.
Besluit: 2023-12-14 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken uitwerking visiebrief lokale publieke omroepen

[Gepubliceerd: 2023-12-14] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken uitwerking visiebrief lokale publieke omroepen. Staatssecretaris Van Weyenberg (OCW) informeert de Tweede Kamer over de planning en voortgang van maatregelen om de regionale omroepen te versterken.
Besluit: 2023-12-14 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over actualisatie moties en toezeggingen Emancipatiebeleid Q4 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-13] Hoort bij Kamerbrief over actualisatie moties en toezeggingen Emancipatiebeleid Q4 2023. Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over moties en toezeggingen binnen het Emancipatiebeleid uit het 4e kwartaal van 2023, waar meer tijd voor nodig is. Het gat om herstelrecht bij seksueel grensoverschrijdend gedrag en om niet-medisch noodzakelijke en non -consensuele behandelingen bij intersekse kinderen (nnmbs).
Besluit: 2023-12-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op vragen over de 2de suppletoire begroting IenW en Mobiliteitsfonds

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden opvragen over de 2de suppletoire begroting IenW en Mobiliteitsfonds. Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de 2e suppletoire begrotingen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het Mobiliteitsfonds.
Besluit: 2023-12-12 interne organisatie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Hoort bij Kamerbrief over Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2023. Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet onderwijs) informeren de Eerste Kamer over de beleidsmatige mutaties op de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) die na de Najaarsnota 2023 hebben plaatsgevonden. De Tweede Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.
Besluit: 2023-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang intiatieven10 procents-middelen landelijke prioriteiten

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Hoort bij Kamerbrief over voortgang intiatieven10 procents-middelen landelijke prioriteiten. Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de initiatieven die financiering krijgen uit de 10-procents-middelen voor het hoger onderwijs.
Besluit: 2023-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over mbo-nieuwkomersonderwijs

[Gepubliceerd: 2023-12-12] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over mbo-nieuwkomersonderwijs. Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen over nieuwkomersonderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het Tweede Kamerlid Van der Graaf (CU) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-12 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek Commandopost Clingendael te Wassenaar

[Gepubliceerd: 2023-12-13] Besluit op een verzoek om informatie over de correspondentie inzake de Commandopost Clingendael te Wassenaar. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over rijksmonument Commandopost Clingendael

[Gepubliceerd: 2023-12-13] Besluit op een verzoek om informatie over het rijksmonument Commandopost Clingendael. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-12 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over risicomodellen die door Inspectie worden ingezet waaronder het risicomodel Prestatiemonitor

[Gepubliceerd: 2023-12-13] Besluit op een verzoek om informatie over de risicomodellen die door de Inspectie van het Onderwijs worden ingezet, waaronder het risicomodel Prestatiemonitor. Ook wordt er informatie gevraagd over andere algoritmen en/of modellen of vergelijkbare technische hulpmiddelen die worden ingezet in het kader van 'risico gestuurd werken'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-12 Documenten: 9
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over werkelijke kosten van buitenproducten in hun relatie met NPO

[Gepubliceerd: 2023-12-21] Besluit op een verzoek om informatie over de werkelijke kosten van buitenproducenten in hun relatie met de NPO. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-12-12 media Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de slechte toegankelijkheid voor publiek van het tv-programma Kiespijn

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de slechte toegankelijkheid voor publiek van het tv-programma Kiespijn. Staatssecretaris Van Weyenberg (OCW) stelt de toezending uit van de antwoorden op Kamervragen over de slechte toegankelijkheid voor publiek van het tv-programma Kiespijn. Het Tweede Kamerlid Werner (CDA) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Reactie op het amendement Omtzigt c.s. en diverse moties en toezeggingen op het gebied van studiefinanciering

Besluit: 2023-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Actieprogramma Digitale School

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Kamerbrief over voortgang Actieprogramma Digitale School. Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Digitale School. Daarnaast gaat zij in op de motie van het Tweede Kamerlid Dijk (SP). Deze verzoekt om ervoor te zorgen dat leerlingen met long covid digitaal onderwijs kunnen volgen zolang zij geen fysiek onderwijs kunnen volgen.
Besluit: 2023-12-11 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie internationale beurspromovendi

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Kamerbrief met reactie op motie internationale beurspromovendi. Minister Dijkgraaf (OCW) reageert op de motie van de Tweede Kamerleden Van der Molen (CDA) en Van Dijk (SP). De motie gaat over internationale beurspromovendi in Nederland. Zij zouden geen aanspraak maken op toeslagen en een basiszorgverzekering.
Besluit: 2023-12-11 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op vragen over Kamerbrief over de entreeopleiding in het praktijkonderwijs

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op vragen over Kamerbrief over de entreeopleiding in het praktijkonderwijs. Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Dijkgraaf (OCW) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen naar aanleiding van de Kamerbrief van 4 juli 2023. De brief was een reactie op het verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om een afschrift te ontvangen van de brief aan de VO-raad en de Sectorraad Praktijkonderwijs over entreeopleidingen in het praktijkonderwijs. De vaste Tweede Kamercommissie voor OCW had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-12-11 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op het amendement Omtzigt en diverse moties en toezeggingen op het gebied van studiefinanciering

[Gepubliceerd: 2023-12-11] Hoort bij Kamerbrief met reactie op het amendement Omtzigt en diverse moties en toezeggingen op het gebied van studiefinanciering. Minister Dijkgraaf (OCW) reageert op het amendement van het Tweede Kamerlid Omtzigt(Omzigt). Het amendement vraagt om een rentemaatregel voor studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd. Daarnaast gaat hij in op een aantal moties, toezeggingen en vragen over studiefinanciering.
Besluit: 2023-12-11 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief toezending rapport en beleidsreactie uitwonendenbeurs

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Hoort bij Uitstelbrief toezending rapport en beleidsreactie uitwonendenbeurs. Minister Dijkgraaf (OCW) stelt de toezending uit van het onderzoeksrapport over de uitwonendencontrole door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Hij verwacht dat hij het rapport eind februari 2024 naar de Kamer kan sturen.
Besluit: 2023-12-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang wetsvoorstel internationalisering hoger onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Hoort bij Kamerbrief over voortgang wetsvoorstel internationalisering hoger onderwijs. Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het voorstel Wet internationalisering in balans (WIB) voor het hoger onderwijs. Hij gaat daarbij in op andere stappen die hij zet om te komen tot grip op internationale studentenstromen en anderstalig onderwijsaanbod.
Besluit: 2023-12-08 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie samenwerkingsafspraken ambtsopleidingen en VU

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Hoort bij Kamerbrief over uitvoering motie samenwerkingsafspraken ambtsopleidingen en VU. Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van de Tweede Kamerleden Peters (CDA) en Van de Graaf (ChristenUnie). De gewijzigde motie verzoekt de regering om samen met de Vrije Universiteit (VU) en de ambtsopleidingen tot afspraken te komen over het deel van het budget dat de nieuw toegetreden seminaria mogen meenemen als ze zich verbinden aan een andere universiteit.
Besluit: 2023-12-08 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang ontwerp Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Hoort bij Kamerbrief over voorhang ontwerp Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. Staatssecretaris Van Weyerberg (OCW) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis -rijksmonumenten. Het besluit gaat over een verhoging van het subsidieplafond en de toevoeging dat een verhoging van het subsidieplafond zonder voorhang kan plaatsvinden. Hij informeert de Kamer daarbij over de voorhangprocedure.
Besluit: 2023-12-08 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij 1e Monitor Integrale Veiligheid MBO 2023

[Gepubliceerd: 2023-12-08] Hoort bij Kamerbrief bij 1e Monitor Integrale Veiligheid MBO 2023. Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de 1e Monitor Integrale Veiligheid MBO 2023: Sectorrapport. Hij bespreekt daarbij het gevoel van veiligheid van studenten en medewerkers in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en de rol van mbo-instellingen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.
Besluit: 2023-12-08 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toezeggingen bij plenair debat Eerste Kamer wetsvoorstel herinvoering basisbeurs

[Gepubliceerd: 2023-12-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-12-06 hoger onderwijs Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij 3e Voortgangsbrief IT-traject Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging bij DUO

[Gepubliceerd: 2023-12-06] Hoort bij 3e Voortgangsbrief IT-traject Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging bij DUO. Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de 3e halfjaarlijkse voortgangsbrief van het IT-traject 'Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging' (DAB). Dit vervangt de IT-systemen waarmee DUO de bekostiging van instellingen uitvoert.
Besluit: 2023-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over bekostiging en bekostigingsvarianten hoger onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-12-06] Hoort bij Kamerbrief over bekostiging en bekostigingsvarianten hoger onderwijs. Minister Dijkgraaf (OCW) reageert op de motie van het Tweede Kamerlid Kwint 9SP). De motie verzoekt om onderzoek naar de relatie tussen de huidige bekostigingssystematiek voor het hoger onderwijs en toenemende (internationale) studentenaantallen. Daarnaast reageeert hij op de moti van de Kamerleden Van der Woude (VVD) en Peters (CDA). Deze verzoekt om een inventarisatie van de voorfrlrn en nadelen van verschillende vormen van bekostiging zoals capaciteits-, profileringsen missiebekostiging.
Besluit: 2023-12-06 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op het KNAW-advies over Waarde van Wetenschap

[Gepubliceerd: 2023-12-06] Hoort bij Kamerbrief met beleidsreactie op het KNAW-advies over Waarde van Wetenschap. Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het advies 'Waarde van Wetenschap' van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW). Hij geeft zijn beleidsreactie.
Besluit: 2023-12-06 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over overleg met rectoren universiteiten over wetenschappelijke integriteit en onafhankelijkheid

[Gepubliceerd: 2023-12-06] Hoort bij Kamerbrief over overleg met rectoren universiteiten over wetenschappelijke integriteit en onafhankelijkheid. Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over zijn gesprek met de rectoren van de universiteiten. Het gesprek ging over het belang van transparantie van nevenwerkzaamheden van hoogleraren en externe financiering van leerstoelen in het kader van wetenschappelijke onafhankelijkheid en integriteit.
Besluit: 2023-12-06 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Schoolkostenmonitor en scenarios vrijwillige ouderbijdrage

[Gepubliceerd: 2023-12-05] Hoort bij Kamerbrief over Schoolkostenmonitor en scenarios vrijwillige ouderbijdrage. Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over scenarios die een volgend kabinet kan gebruiken bij het nemen van een besluit over de vrijwillige ouderbijdrage voor het onderwijs. Ook gaat zij in op de uitkomsten van de meest recente Schoolkostenmonitor.
Besluit: 2023-12-05 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bundel bij Kamerbrief over versterking medezeggenschap hoger onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-12-05] Hoort bij Kamerbrief over versterking medezeggenschap hoger onderwijs. Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede kamer over de stand van zaken van enkele moties over medezeggenschap in het hoger onderwijs. De moties gaan onder meer over de vergoeding van medezeggenschapsleden, scholing, ondersteuning en communicatie van medezeggenschap.
Besluit: 2023-12-05 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Verbeteragenda passend onderwijs mbo

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Hoort bij Kamerbrief over voortgang Verbeteragenda passend onderwijs mbo. Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Verbeteragenda passend onderwijs mbo (middelbaar beroepsonderwijs).
Besluit: 2023-12-01 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over resultaten Monitor mentale gezondheid en middelengebruik studenten hoger onderwijs 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Hoort bij Kamerbrief over resultaten Monitor mentale gezondheid en middelengebruik studenten hoger onderwijs 2023. Minister Dijkgraaf (OCW) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeren de Tweede Kamer over de resultaten van de 2e meting van de Monitor mentale gezondheid en middelengebruik studenten hoger onderwijs. Zij sturen de Monitor mee met de Kamerbrief.
Besluit: 2023-11-30 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief bij rapport over resultaten PISA-2022 in vogelvlucht

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Hoort bij Kamerbrief bij rapport over resultaten PISA-2022 in vogelvlucht. Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Resultaten PISA-2022 n vogelvlucht' van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het rapport gaat over de resultaten van PISA-2022. PISA staat voor Programme for International Student Assessment. Het is het grootste internationaal vergelijkende onderzoek naar de prestaties van 15-jarige leerlingen op het gebied van wiskunde, lezen en natuurwetenschappen. De Kamerbrief gaat in op de belangrijkste bevindingen uit het rapport.
Besluit: 2023-11-30 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inzet influencers op sociale media tijdens publiekscampagne MDT

[Gepubliceerd: 2023-12-22] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de inzet van influencers op sociale media tijdens de publiekscampagne "Maatschappelijke diensttijd" daterend uit 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over resultaten onderzoek naar het wettelijk inperken van woekerhandel in de doorverkoop van toegangskaarten voor sport en culturele evenementen

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Hoort bij Kamerbrief over resultaten onderzoek naar het wettelijk inperken van woekerhandel in de doorverkoop van toegangskaarten voor sport en culturele evenementen. Staatssecretaris Uslu (OCW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het nader onderzoek naar de aard, omvang en effecten van de woekerhandel in de doorverkoop van toegangskaarten voor sport- en culturele evenementen. Zij doet dit in reactie op de motie van het Tweede Kamerlid Kwint (SP). De motie gaat over het wettelijk inperken van woekerhandel in de doorverkoop van toegangskaarten voor sport- en culturele evenementen. De staatssecretaris stuurt het onderzoeksrapport mee met de Kamerbrief. Daarnaast gaat zij in op de kenmerken van deze markt en op de hoge servicekosten voor consumenten bij doorverkoop van tickets. Tot slot bespreekt de staatssecretaris mogelijke wettelijke maatregelen.
Besluit: 2023-11-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over de ontstane situatie op basisschool Klein Amsterdam

[Gepubliceerd: 2023-11-29] Hoort bij Kamerbrief over de ontstane situatie op basisschool Klein Amsterdam. Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de situatie rondom basisschool Klein Amsterdam en haar bestuur, Stichting Leren in de Tussenruimte. De Inspectie van het Onderwijs had de school in juni 2023 beoordeeld als Onvoldoende en Zeer zwak.
Besluit: 2023-11-29 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden 3 sets Kamervragen over demonstraties conflict Israel-Palestina

[Gepubliceerd: 2023-11-29] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over het bericht dat Universiteit Leiden demonstratie locatie Wijnhaven afkeurt. Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Universiteit Leiden keurt demonstratie locatie Wijnhaven af'. Het Tweede Kamerlid Bisschop (SGP) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-29 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op 3 sets Kamervragen over demonstraties conflict Israel-Palestina

[Gepubliceerd: 2023-11-29] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over het verspreiden van antisemitische flyers op de Universiteit van Leiden. Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over het verspreiden van antisemitische flyers op de Universiteit van Leiden. De Tweede Kamerleden Pouw-Verweij (BBB) en Beertema (PVV) hadden de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-29 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport evaluatie tweetalig primair onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-11-28] Hoort bij Kamerbrief bij rapport evaluatie tweetalig primair onderwijs. Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Evaluatie pilot Tweetalig Primair Onderwijs. Eindmeting schooljaar 2021/2022'. Het rapport evalueert de pilot tweetalig primair onderwijs (tpo) die in 2014 van start ging. Zij informeert de Kamer daarbij over de wijziging van het Inrichtingsbesluit WPO (Wet op het primair onderwijs). Hiermee wijzigt de wettelijk toegestane onderwijstijd in een vreemde taal naar 50 procent.
Besluit: 2023-11-28 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden schriftelijke vragen over Kamerbrief resultaten examens vo 2023 en afnametijdstip CE Nederlands vwo 2024

[Gepubliceerd: 2023-11-28] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen over Kamerbrief resultaten examens vo 2023 en afnametijdstip CE Nederlands vwo 2024. Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van de Kamerbrief 'Resultaten examens voortgezet onderwijs 2023' en de reactie op het verzoek over het afnametijdstip in 2024 van het vwo-examen Nederlands. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-28 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat Roemeense NGO DUO oplicht

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat Roemeense NGO DUO oplicht. Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Roemeense NGO licht DUO op. Betaald voor niet-bestaand werk'. Het Tweede Kamerlid Omtzigt (Omzigt) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-27 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over voortgang van de bepaling van stagevergoeding voor studenten

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de voortgang van de bepaling van een stagevergoeding voor studenten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over totstandkoming van de Wet Burgerschapsonderwijs

[Gepubliceerd: 2023-11-29] Besluit op een verzoek om informatie over de nota's die zijn opgesteld met betrekking tot de totstandkoming van de Wet Burgerschapsonderwijs. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-27 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over onrust op de TU Eindhoven over de groeiende invloed van het bedrijfsleven op onderzoek aan de universiteit

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over onrust op de TU Eindhoven over de groeiende invloed van het bedrijfsleven op onderzoek aan de universiteit onderzoek aan de universiteit. Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen over de academische vrijheid bij wetenschappelijk onderzoek en de invloed van het bedrijfsleven. Aanleiding was onrust op de Technische Universiteit (TU) Eindhoven over de groeiende invloed van het bedrijfsleven op wetenschappelijk onderzoek. Het Tweede Kamerlid Westerveld (GroenLinks) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-24 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over contacten tussen medewerkers OCW en NRC over gedragingen van (oud)minister Wiersma

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over alle communicatie van OCW rechtstreeks naar medewerkers van het NRC over de gedragingen van (oud)minister Wiersma in de periode van januari 2023 tot juli 2023. Specifiek, het informele berichtenverkeer. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over mogelijk grensoverschrijdend en/of ongepast gedrag door oud minister Wiersma

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Besluit op een verzoek om informatie over mogelijk grensoverschrijdend en/of ongepast gedrag door oud minister Wiersma. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Reactie op commissiebrief van 12 oktober 2023 inzake de voorhang accreditatiekader NVAO

Besluit: 2023-11-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorgenomen besluit op verzoek NPO tot intrekking van de voorlopige erkenning van ON

[Gepubliceerd: 2023-11-28] Hoort bij Kamerbrief over voorgenomen besluit op verzoek NPO tot intrekking van de voorlopige erkenning van ON. Staatssecretaris Uslu (OCW) informeert de Tweede Kamer over haar voornemen om het verzoek van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) van 24 april 2023 af te wijzen. De NPO had verzocht om de voorlopige erkenning van omroep Ongehoord Nederland (ON) in te trekken.
Besluit: 2023-11-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op evaluatierapport Rathenau Instituut 2017-2022

[Gepubliceerd: 2023-11-22] Hoort bij Kamerbrief met reactie op evaluatierapport Rathenau Instituut 2017-2022. Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Evaluatie Rathenau Instituut 2017-2022'. Hij geeft zijn reactie op het rapport. Daarnaast stuurt hij de bestuurlijke reactie van het Rathenau Instituut. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.
Besluit: 2023-11-22 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief bij Voortgangsrapportage Emancipatie 2022-2023

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Hoort bij Kamerbrief bij Voortgangsrapportage Emancipatie 2022-2023. Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de 'Voortgangsrapportage Emancipatie 2022 2023'. Daarbij gaat hij in op de thema's Arbeid, Veiligheid, Onderwijs, Zorg, Gelijke Behandeling en Wetgeving, internationale activiteiten en monitoring van het emancipatiebeleid en de voortgang daarvan.
Besluit: 2023-11-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Verdeling fair pay middelen en regionale spreiding in de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Hoort bij Kamerbrief over verdeling fair pay middelen en regionale spreiding in de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2025-2028. Kamerbrief van staatssecretaris Uslu over de regionale spreiding en de extra middelen ten behoeve van fair pay als onderdeel van de publicatie van de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur voor de periode 2025-2028 (bis-regeling).
Besluit: 2023-11-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met geannoteerde agenda Informele EPSCO-Raad 23 en 24 november 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Hoort bij Kamerbrief met geannoteerde agenda Informele EPSCO-Raad 23 en 24 november 2023. Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de Informele Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO-Raad) van 23 en 24 november 2023. Het gaat om het onderdeel 'sociaal beleid'. De bijeenkomst richt zich op de aanpak van geweld tegen vrouwen in lidstaten van de Europese Unie (EU). Eenzelfde brief heeft hij naar de Eerste Kamer gestuurd.
Besluit: 2023-11-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen over de voorgang van de beleidsagenda informeel onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-11-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-11-20 voortgezet onderwijs Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over rijksmonument kasteel Moersbergen

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Besluit op een verzoek om informatie over de toekenning van subsidie aan de eigenaar van rijksmonument kasteel Moersbergen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang oprichting Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Hoort bij Eerste Kamer - Voorhang oprichting Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving. Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Eerste Kamer over de voorhangprocedure van 30 dagen voor het voorgenomen besluit tot oprichting van de Stichting Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving (NEWS). Eenzelfde brief heeft hij gestuurd aan de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-11-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij NvW wetsvoorstel afschaffen grondslag kwaliteitsbekostiging

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij NvW wetsvoorstel afschaffen grondslag kwaliteitsbekostiging. Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de nota van wijziging (NvW) over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het wetsvoorstel gaat over het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs.
Besluit: 2023-11-17 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over de miljarden aan onderwijsgeld die niet aan onderwijs worden besteed

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de miljarden aan onderwijsgeld die niet aan onderwijs worden besteed. Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht '8 Miljard aan onderwijsgeld belandt niet in de klas, maar bij schoolbesturen op de bank' van Follow the Money. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gesprekken tussen de Inspectie van het Onderwijs en aanvragers voor besluiten uit 2022 voor het al dan niet in aanmerking brengen voor bekostiging van scholen voor het voortgezet onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Besluit op een verzoek om informatie over gesprekken tussen de Inspectie van het Onderwijs en aanvragers voor besluiten uit 2022 voor het al dan niet in aanmerking brengen voor bekostiging van scholen voor het voortgezet onderwijs. Deze gesprekken zijn onderdeel van advies in artikel 67, derde lid, WVO (oud) en besluit dat de minister voor Primair en Voorgezet Onderwijs in 2022 heeft genomen op grond van artikel 64 WVO (oud). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-17 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden schriftelijke vragen over geannoteerde agenda OJCS Raad november 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Hoort bij Antwoorden schriftelijke vragen over geannoteerde agenda OJCS Raad november 2023. Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op schriftelijke vragen over de geannoteerde agendas van de Onderwijs-, Jeugd, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 23 en 24 november 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de afwezigheid van de NOS bij vertoning beelden van de aanval op 7 oktober 2023 op de IsraŽlische ambassade

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Hoort bij Antwoorden Kamervragen over de afwezigheid van de NOS bij vertoning beelden van de aanval op 7 oktober 2023 op de IsraŽlische ambassade. Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen over de afwezigheid van de NOS bij het initiatief van de IsraŽlische ambassade om aan journalisten beelden te tonen van de aanval op IsraŽlische burgers op 7 en 8 oktober 2023. De Tweede Kamerleden Pouw-Verweij (BBB) en Stoffer (SGP) hadden de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-16 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Ketelhuis Ermelo

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten over het rijksmonument De Hooge Riet, in het bijzonder het Ketelhuis (rijksmonumentnummer 523883). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over stichten basisschool Enderun Hisar in Rotterdam

[Gepubliceerd: 2023-12-05] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de onderbouwing van de goedkeuring van de aanvraag tot het stichten van basisschool Enderun Hisar in Rotterdam. En de lijst van documenten en bijlagen met documenten met onder andere de zes deugdelijkheidseisen en de negen kwaliteitseisen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-16 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Nader Rapport Reparatiewet Reparatiewet OCW 20xx

[Gepubliceerd: 2023-11-15] Hoort bij Nader Rapport Reparatiewet Reparatiewet OCW 20xx. Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen het nader rapport over het wetsvoorstel Reparatiewet OCW 20## naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap. Het gaat daarbij om het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen. Het nader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel.
Besluit: 2023-11-15 speciaal onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over software broncode maandelijks af te lossen bedrag studieschuld DUO

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van de software broncode die gebruikt wordt bij het vaststellen van het maandelijks of te lossen bedrag van studieschuld, zoals geadministreerd door DUO. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-15 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken herbestemming monumenten en uitvoering motie toegankelijkheid als toetsingscriterium

[Gepubliceerd: 2023-11-14] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken herbestemming monumenten en uitvoering motie toegankelijkheid als toetsingscriterium. Staatssecretaris Uslu (OCW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken bij de herbestemming van monumenten en een update te geven over de vereenvoudiging hiervan. Ook gaat zij in op de aangenomen motie van het Tweede Kamerlid Werner (CDA). De motie verzoekt de regering om bij de vernieuwing van het financieringsstelsel voor monumentenzorg de fysieke toegankelijkheid mee te nemen in de toetsing van de subsidievoorwaarden.
Besluit: 2023-11-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de groeiende invloed van het bedrijfsleven op onderzoek aan de universiteit

[Gepubliceerd: 2023-11-13] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de groeiende invloed van het bedrijfsleven op onderzoek aan de universiteit. Minister Dijkgraaf (OCW) stelt de toezending uit van de antwoorden op Kamervragen over onrust op de Technische Universiteit Eindhoven over de groeiende invloed van het bedrijfsleven op onderzoek aan de universiteit. Het Tweede Kamerlid Westerveld (GroenLinks) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht over druk op toegankelijkheid musea door achterblijvende overheidssubsidies

[Gepubliceerd: 2023-11-13] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht over druk op toegankelijkheid musea door achterblijvende overheidssubsidies. Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Toegankelijkheid musea onder druk door achterblijvende overheidssubsidies'. Het Tweede Kamerlid Werner (CDA) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bekostiging schoolbesturen in primair onderwijs en eindafrekening van declaratiesysteem

[Gepubliceerd: 2023-11-28] Besluit op een verzoek over het verkrijgen van informatie over de bekostiging van schoolbesturen in het primair onderwijs in het schooljaar 2022/2023. En de eindafrekening van het declaratiesysteem 2005/2006 wegens de invoering van de lumpsumbekostiging in het primair onderwijs. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over deugdelijkheidseisen onderwijskwaliteit

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Hoort bij Kamerbrief over deugdelijkheidseisen onderwijskwaliteit. Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de wettelijke deugdelijkheidseisen voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Zij verduidelijkt enkele van die eisen en bespreekt het evidence-informed werken. Ook gaat zij in op het terugbrengen van de overladenheid voor leraren, schoolleiders en schoolbestuurders.
Besluit: 2023-11-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het wetsvoorstel Screening kennisveiligheid

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het wetsvoorstel Screening kennisveiligheid. Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen over het wetsvoorstel Screening kennisveiligheid, naar aanleiding van de Kamerbrief 'Sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten' van 16 oktober 2023. Het Tweede Kamerlid van der Woude (VVD) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-10 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij afschrift brief Progresso

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij afschrift brief Progresso. Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar antwoord op de brief van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso. De brief ging over het bezwaar tegen de beslissing over de subsidieregeling voor het organiseren van verrijkte schooldag. Zij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
Besluit: 2023-11-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Evaluatierapport Raad voor Cultuur 2019-2022

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Hoort bij Kamerbrief bij evaluatie Raad voor Cultuur 2019-2022. Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) stuurt de Tweede Kamer het evaluatierapport Agenderen en adresseren. Het rapport gaat over het functioneren van de Raad voor Cultuur (RvC) in de periode 2019-2022. Daarbij geeft zij de Kamer haar reactie op dit rapport.
Besluit: 2023-11-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met geannoteerde agenda OJCS-Raad 23-24 november 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Hoort bij Eerste Kamerbrief met geannoteerde agenda OJCS-Raad 23-24 november 2023. Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer een brief met de geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 23 en 24 november 2023 in Brussel. Het gaat om de onderdelen 'onderwijs' en 'cultuur'.
Besluit: 2023-11-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Voortgangsbrief versterking toezicht in het funderend onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Hoort bij Voortgangsbrief versterking toezicht in het funderend onderwijs. Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de versterking van het toezicht op de kwaliteit van het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).
Besluit: 2023-11-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Stichting Van Brienenoordschool in Rotterdam

[Gepubliceerd: 2023-11-29] Besluit op een verzoek om informatie over de Van Brienenoordschool in Rotterdam en/of de Stichting Van Brienenoordschool en/of de Stichting Gro-up vanaf 1 januari 2023 tot heden. Daarnaast wordt er ook gevraagd naar alle jaarverslagen, bestuursverslagen en jaarrekeningen van de Stichting Van Brienenoordschool in de periode 2018 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over berekeningsmodel terugbetalen studieschuld achter website DUO

[Gepubliceerd: 2023-12-18] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van het exacte berekeningsmodel voor het terugbetalen van een studieschuld achter de website in het format dat de overheid ook daadwerkelijk gebruikt. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-09 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij nazending Monitor passend onderwijs mbo

[Gepubliceerd: 2023-11-08] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij nazending Monitor passend onderwijs mbo. Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de Monitor passend onderwijs mbo. De monitor bevat de resultaten van een meting uit 2022 naar passend onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De monitor is een bijlage bij het 'Actieplan voorkomen voortijdig schoolverlaten en begeleiden naar een kansrijke toekomst'. Het actieplan had hij de Kamer op 26 oktober 2023 toegestuurd.
Besluit: 2023-11-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken versterken van het stelsel van openbare bibliotheken

[Gepubliceerd: 2023-11-08] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken versterken van het stelsel van openbare bibliotheken. Staatssecretaris Uslu (OCW) informeert de Tweede Kamer over de Stand van zaken van haar voorstellen uit 2022 voor het versterken van het stelsel van openbare bibliotheken. Zij gaat daarbij in op de specifieke uitkering openbare bibliotheken (Spuk) en de aanpassing van de wet met een zorgplicht. Ook bespreekt zij het bibliotheekwerk in Caribisch Nederland, de online bibliotheek en de digitale infrastructuur, bibliotheken en leesbevordering.
Besluit: 2023-11-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op burgerbrief over aangepast schoolmeubilair

[Gepubliceerd: 2023-11-08] Hoort bij Kamerbrief met reactie op burgerbrief over aangepast schoolmeubilair. Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op een burgerbrief van ouders over aangepast schoolmeubilair voor hun dochter. Zij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
Besluit: 2023-11-08 speciaal onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het bericht dat Roemeense NGO DUO oplicht

[Gepubliceerd: 2023-11-07] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het bericht dat Roemeense NGO DUO oplicht. Minister Dijkgraaf (OCW) stelt de toezending uit van de antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Roemeense NGO licht DUO op. Betaald voor niet-bestaand werk.' Het Tweede Kamerlid Omtzigt (Omtzigt) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over berichtgeving over over sluiting Joodse school Cheider uit angst voor antisemitische incidenten en pesten Joodse leerlingen

[Gepubliceerd: 2023-11-07] Hoort bij Antwoorden Kamervragen over berichtgeving over over sluiting Joodse school Cheider uit angst voor antisemitische incidenten en pesten Joodse leerlingen. Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de berichten 'Joodse school Cheider opnieuw dicht uit angst voor antisemitische incidenten' en 'Gepeste Joodse leerlingen wisselen van school'. Het Tweede Kamerlid Bisschop (SGP) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over de toenemende online lhbti+-haat

[Gepubliceerd: 2023-11-07] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de toenemende online lhbti+-haat. Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Tijd voor geweld tegen deze lui' over de toenemende online lhbti+-haat. De Tweede Kamerleden Westerveld en Bouchallikh (beiden GroenLinks) hadden de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het bericht over druk op toegankelijkheid musea door achterblijvende overheidssubsidies

[Gepubliceerd: 2023-11-06] Hoort bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het bericht over druk op toegankelijkheid musea door achterblijvende overheidssubsidies. Staatssecretaris Uslu (OCW) stelt de toezending uit van de antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Toegankelijkheid musea onder druk door achterblijvende overheidssubsidies'. Het Tweede Kamerlid Werner (CDA) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat de hoofdreacteur van Cursor uit zijn functie is ontheven

[Gepubliceerd: 2023-11-06] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat de hoofdreacteur van Cursor uit zijn functie is ontheven. Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Cursor op zwart'. Het bericht gaat erover dat Han Konings, hoofdredacteur van het onafhankelijke TU Eindhoven-nieuwsblad Cursor, met onmiddellijke ingang uit zijn functie is ontheven. De Tweede Kamerleden Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) hadden de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-06 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over OCW-Kustwachtverband en archeologisch onderzoek

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het OCW-Kustwachtverband in de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juli 2023 en over archeologisch onderzoek in een verkeersbaan op de Noordzee op 22 juli 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht over pestgedrag, intimidatie en seksuele relaties op Radboud Universiteit

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht over pestgedrag, intimidatie en seksuele relaties op Radboud Universiteit. Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Pestgedrag, intimidatie en seksuele relaties tussen hoogleraren en studenten op Radboud Universiteit'. Het Tweede Kamerlid Van der Laan (D66) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport midterm-evaluatie nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek

[Gepubliceerd: 2023-11-02] Hoort bij Kamerbrief bij rapport midterm-evaluatie nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek. Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Midterm-evaluatie Nationaal Actieplan voor meer Diversiteit en Inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek'. Hij geeft een korte toelichting.
Besluit: 2023-11-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij eindrapport adviescollege publieke omroep

[Gepubliceerd: 2023-11-02] Hoort bij Kamerbrief bij eindrapport adviescollege publieke omroep. Staatssecretaris Uslu (OCW) stuurt de Tweede Kamer het eindrapport 'Eenheid in veelzijdigheid Pleidooi voor een weerbaar publiek omroepbestel' van het adviescollege publieke omroep. Zij gaat kort in op het werk van het adviescollege en op het eindrapport.
Besluit: 2023-11-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over landelijke afspraken mobiele telefoons in de klas in het basisonderwijs en speciaal onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-11-02] Hoort bij Kamerbrief over landelijke afspraken mobiele telefoons in de klas in het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over het verbod op mobiele telefoons in het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Het verbod gaat in bij de start van het schooljaar 2024-2025. Zij stuurt de 'Hoofdlijnenafspraak OCW - Sectororganisatie - ouders - leerlingen' mee met de Kamerbrief.
Besluit: 2023-11-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat schoolleiding docent onder druk zet voor cijfers

[Gepubliceerd: 2023-11-01] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat schoolleiding docent onder druk zet voor cijfers. Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Schoolleiding zet docent onder druk: krik cijfer leerling op'. Het Tweede Kamerlid Richardson (VVD) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij 5e voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-11-01] Hoort bij Kamerbrief bij 5e voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs. Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer de 5e voortgangsrapportage over het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) voor het bestrijden van leervertraging en studievertraging als gevolg van de pandemie. Zij gaan daarbij in op de gegevens uit het studiejaar 2022-2023.
Besluit: 2023-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie Westerveld - Van der Graaf over het bevriezen van de rente op studieleningen in 2024

[Gepubliceerd: 2023-10-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over de berichtgeving over hoogoplopend conflict op Drachtster Lyceum

[Gepubliceerd: 2023-10-31] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de berichtgeving over hoogoplopend conflict op Drachtster Lyceum. Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de berichtgeving 'Hoogoplopend conflict op Drachtster Lyceum: onderwijs - en arbeidsinspectie starten onderzoek. 'MR-mes in onze rug niet verdiend'' en 'Dream School-directeur Eric van t Zelfde in hoogoplopend conflict met MR van Drachtster Lyceum'. Het Tweede Kamerlid Hagen (D66) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport over IBO naar toekomstgericht mbo

[Gepubliceerd: 2023-10-30] Hoort bij Kamerbrief bij rapport over IBO naar toekomstgericht mbo. Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Samen gericht opleiden voor wendbare vakmensen'. Het rapport gaat over het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) naar de toekomstbestendigheid van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
Besluit: 2023-10-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake kansenongelijkheid

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Besluit op een verzoek van 5 september 2023 om informatie over waar kansenongelijkheid het meeste voorkomt en de mogelijke gevolgen van kansenongelijkheid. En de besluiten die door het ministerie van OCW zijn genomen over kansenongelijkheid in de afgelopen jaren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek verhuizing Theologische Universiteit Kampen

[Gepubliceerd: 2023-10-31] Besluit op een verzoek om informatie over de verhuizing van de toenmalige Theologische Universiteit Kampen vanuit Kampen naar Utrecht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over kansenongelijkheid

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Besluit op een verzoek van 30 augustus 2023 om informatie over waar kansenongelijkheid het meeste voorkomt en de mogelijke gevolgen van kansenongelijkheid. En de besluiten die door het ministerie van OCW zijn genomen over kansenongelijkheid in de afgelopen jaren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over Nederlandse speelfilms met amper internationaal succes

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Nederlandse speelfilms met amper internationaal succes. Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Nederland produceert veel films, maar met amper internationaal succes'. Het Tweede Kamerlid Pim van Strien (VVD) had de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken stichtingsaanvragen en ouderverklaringen voor nieuwe scholen funderend onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-10-25] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken stichtingsaanvragen en ouderverklaringen voor nieuwe scholen funderend onderwijs. Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over aanvragen voor bekostiging van nieuwe scholen in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) die vanaf het schooljaar 2025-2026 van start willen gaan.
Besluit: 2023-10-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over het verbeteren van het bindend studieadvies in het mbo

[Gepubliceerd: 2023-10-25] Hoort bij Kamerbrief over het verbeteren van het bindend studieadvies in het mbo. Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de verbeteringen die hij wil doorvoeren bij het bindend studieadvies (bsa) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
Besluit: 2023-10-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vliegtuigberging IJsselmeer

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten uit de periode 1 januari 2018 tot en met 28 augustus 2023 over de vliegtuigberging in het IJsselmeer waarbij ministeries zijn betrokken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek aanvraag Het Martin Buber Kerkrade

[Gepubliceerd: 2023-11-15] Besluit op een verzoek om documenten die Het Martin Buber in Kerkrade heeft ingediend over de deugdelijkheidseisen bij de aanvraag voor het oprichten van een nieuwe school. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-23 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstel van de beantwoording van het Schriftelijk Overleg naar aanleiding van de brief van OV-NL en DOVA met betrekking tot de vergoeding voor de studentenreisvoorziening

[Gepubliceerd: 2023-10-23] Bestand: beslisnota-bij-uitstel-van-de-beantwoording-van-het-schriftelijk-overleg-naar-aanleiding-van-de-brief-van-ov-nl-en-dova-met-betr-...-3ed607d.pdf
Besluit: 2023-10-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden vragen so naar aanleiding van de brief van OV-NL en DOVA over vergoeding voor de studentenreisvoorziening

[Gepubliceerd: 2023-10-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij 3e advies Nationale Commissie Sectorplannen

[Gepubliceerd: 2023-10-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-19 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Terugkoppeling vragen uit commissiedebat 'Rapport Schaduwdansen over grensoverschrijdend gedrag in de danssector'

[Gepubliceerd: 2023-10-23] Bestand: beslisnota-bij-terugkoppeling-vragen-uit-commissiedebat-rapport-schaduwdansen-over-grensoverschrijdend-gedrag-in-de-danssector.pdf
Besluit: 2023-10-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief naar aanleiding van commissiedebat over rapport over grensoverschrijdend gedrag in de danssector

[Gepubliceerd: 2023-10-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-19 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij bij nota naar aanleiding van het verslag Wetsvoorstel NLQF

[Gepubliceerd: 2023-10-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-18 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Reactie op schriftelijk overleg inzake brief Vierlandenoverleg OCW en Voortgang Caribische Landen

[Gepubliceerd: 2023-10-17] Bestand: beslisnota-bij-reactie-op-schriftelijk-overleg-inzake-brief-vierlandenoverleg-ocw-en-voortgang-caribische-landen.pdf
Besluit: 2023-10-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen over Vierlandenoverleg OCW en Voortgang Caribische Landen

[Gepubliceerd: 2023-10-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-17 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gecombineerde beslisnota's Nader rapport wetsvoorstel afschaffing grondslag kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-10-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-13 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over misstanden in realityprogrammas

[Gepubliceerd: 2023-10-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-12 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Reactie op BIT-advies vervolgonderzoek project Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging dd 25-09-2023

[Gepubliceerd: 2023-10-16] Bestand: beslisnota-s-bij-reactie-op-bit-advies-vervolgonderzoek-project-doorontwikkelen-applicatielandschap-bekostiging-dd-25-09-2023.pdf
Besluit: 2023-10-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief bij BIT-advies over project Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging DUO

[Gepubliceerd: 2023-10-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-11 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over onderwijs in Friese taal

[Gepubliceerd: 2023-10-18] Besluit op een verzoek om informatie over controles op de kerndoelen Fries, het aantal geconstateerde afwijkingen van de kerndoelen Fries en het aantal signalen/klachten over het onderwijs in de Friese taal bij scholen in de provincie Frysl‚n. Specifiek gaat het om de periode 2014 tot en met 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Expora-project

[Gepubliceerd: 2023-10-19] Besluit op een verzoek om informatie over het Expora-project in Breda. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-11 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht Weer problemen met leerlingenvervoer in Schiedam - bussen komen soms wel twee uur te laat

[Gepubliceerd: 2023-10-16] Bestand: beslisnota-bij-antwoorden-op-kamervragen-over-het-bericht-weer-problemen-met-leerlingenvervoer-in-schiedam-bussen-komen-soms-wel-twee-uur-te-laat.pdf
Besluit: 2023-10-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht over problemen met leerlingenvervoer in Schiedam

[Gepubliceerd: 2023-10-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-10 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstel beantwoording Kamervragen over een dreigende financiŽle dreun aan het openbaar vervoer in de regio

[Gepubliceerd: 2023-10-23] Bestand: beslisnota-bij-uitstel-beantwoording-kamervragen-over-een-dreigende-financiele-dreun-aan-het-openbaar-vervoer-in-de-regio.pdf
Besluit: 2023-10-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstel beantwoording Kamervragen over de toenemende online lhbti+-haat

[Gepubliceerd: 2023-10-23] Bestand: beslisnota-bij-uitstel-beantwoording-kamervragen-over-de-toenemende-online-lhbti-haat.pdf
Besluit: 2023-10-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de toenemende online lhbti+-haat

[Gepubliceerd: 2023-10-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek archieven van voormalige veiligheidsdiensten CVD en BVD

[Gepubliceerd: 2023-10-11] Besluit op Woo-verzoek betreffende specifieke documenten uit eerder Woo-verzoek over archieven van voormalige veiligheidsdiensten CVD en BVD. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over informatieverzoeken over CVD/BVD

[Gepubliceerd: 2023-10-10] Besluit op een verzoek om alle informatieverzoeken die zijn ingediend met betrekking tot het archief van de persoonsdossiers van de CVD/BVD over de jaren 1945-1998 (toegang 2.04.125), zoals gespreksaantekeningen, stukken en verslagen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-10 rechten en vrijheden Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over resterend bedrag restauratie Oldambster boerderij in Drieborg

[Gepubliceerd: 2023-10-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-09 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over SPUK Bieb

[Gepubliceerd: 2023-10-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-09 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over maatregelen NPO voor Ongehoord Nederland

[Gepubliceerd: 2023-10-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-09 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over subsidie project Knooppunt Oral History 'Sprekende geschiedenis'

[Gepubliceerd: 2023-11-02] Besluit op een verzoek om informatie over de aanvraag, het besluit en de toekenning van subsidie voor het project Knooppunt Oral History 'Sprekende geschiedenis'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over de berichtgeving over de doorstroomtoets rond carnaval

[Gepubliceerd: 2023-10-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de berichtgeving over hoogoplopend conflict op Drachtster Lyceum

[Gepubliceerd: 2023-10-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering nieuw beleid op de OCW-begroting 2024

[Gepubliceerd: 2023-10-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-05 begroting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbieding OCW uitvoeringsagenda Klimaat & Energie

[Gepubliceerd: 2023-10-13] Bestand: beslisnota-bij-aanbieding-ocw-uitvoeringsagenda-klimaat-energie.pdf
Besluit: 2023-10-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij OCW uitvoeringsagenda Klimaat & Energie

[Gepubliceerd: 2023-10-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-05 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken subsidieregeling programma School en Omgeving

[Gepubliceerd: 2023-10-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-04 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over centrale aanmeldweek 2024 vo

[Gepubliceerd: 2023-10-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-04 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op 2e tussenrapportage stagetekorten in het hbo

[Gepubliceerd: 2023-10-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-10-04 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij afschrift van de brief aan Omroep Almelo over de vorming van streekomroepen

[Gepubliceerd: 2023-10-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-29 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op brief ISO met uitkomsten onderzoek over studeren met een ondersteuningsbehoefte in het hoger onderwijs'

[Gepubliceerd: 2023-10-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-29 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op brief over Regeling macrodoelmatig opleidingsaanbod in hoger onderwijs 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-29 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek onderzoeken bij Stichting Persoonlijk VO

[Gepubliceerd: 2023-10-02] Besluit op een verzoek om informatie over onderzoeken naar de Programma van Toetsing en Afsluiting-dossiers bij de locaties Utrecht, Amsterdam en Geldermalsen van de Stichting Persoonlijk VO. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-29 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbieding conceptkerndoelen Nederlands en Rekenen-Wiskunde

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Bestand: beslisnota-bij-aanbieding-conceptkerndoelen-nederlands-en-rekenen-wiskunde.pdf
Besluit: 2023-09-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over nieuwe conceptkerndoelen Nederlands en Rekenen-Wiskunde

[Gepubliceerd: 2023-09-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-28 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief toezending visie op aanvraag voor het samenwerkingsproject van de NOS, RPO, NLPO

[Gepubliceerd: 2023-10-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-28 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over tegemoetkoming studenten tijdens leenstelsel

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de tegemoetkoming voor studenten tijdens het leenstelsel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over het vertraagd openbaar maken van kijkcijfers

[Gepubliceerd: 2023-09-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-27 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat mboer vaak lang en onbetaald stage loopt

[Gepubliceerd: 2023-10-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-27 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de verduurzaming van de cultuursector

[Gepubliceerd: 2023-10-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-27 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht over nieuw schoolplan Picasso Lyceum in Zoetermeer

[Gepubliceerd: 2023-10-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-27 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over artikelen over wegblijven van school om te demonstreren

[Gepubliceerd: 2023-10-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-27 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden vragen over wijziging begrotingsstaten OCW 2023 in verband met met de suppletoire begrotingen Prinsjesdag 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-26 begroting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op burgerbrief over centraal examen Frans vwo 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-26 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij bij antwoorden vragen so over de Kamerbrief versterking Internationale Neerlandistiek

[Gepubliceerd: 2023-10-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-26 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief rapport Adviescollege Van Geel Eenheid in Veelzijdigheid

[Gepubliceerd: 2023-09-25] Bestand: beslisnota-bij-aanbiedingsbrief-rapport-adviescollege-van-geel-eenheid-in-veelzijdigheid.pdf
Besluit: 2023-09-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Publicatie vierde deeladvies Platform Perspectief Jongeren

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Bestand: beslisnota-bij-publicatie-vierde-deeladvies-platform-perspectief-jongeren.pdf
Besluit: 2023-09-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over publicatie 4e deeladvies PPJ

[Gepubliceerd: 2023-09-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-25 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering nieuw beleid OCW-begroting 2024

[Gepubliceerd: 2023-10-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-25 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over discussie reikwijdte artikel 23 Grondwet - onderwijsvrijheid

[Gepubliceerd: 2023-09-26] Deelbesluit 2 op een verzoek over het openbaar maken van informatie over de discussie over de reikwijdte van artikel 23 Grondwet (onderwijsvrijheid). Vooral over het advies "Grenzen stellen, ruimte laten" van de Onderwijsraad. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-25 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op burgerbrief over manifest hbo-onderwijsvernieuwing

[Gepubliceerd: 2023-10-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-22 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten

[Gepubliceerd: 2023-10-16] Bestand: beslisnota-bij-sectorbeeld-kennisveiligheid-universiteiten.pdf
Besluit: 2023-09-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten

[Gepubliceerd: 2023-10-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-22 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over inzet middelen urgente restauraties grote monumenten

[Gepubliceerd: 2023-09-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-21 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Nederlands Instituut in Marokko

[Gepubliceerd: 2024-01-19] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat Joodse studenten zich onveilig en ongewenst voelen op de UvA

[Gepubliceerd: 2023-10-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-20 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

BESLISNOTA NAV EK Tijdelijke wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-09-20] Bestand: beslisnota-nav-ek-tijdelijke-wet-tijdelijke-nieuwkomersvoorzieningen-in-het-onderwijs.pdf
Besluit: 2023-09-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over carnaval en de afnameperiode van de doorstroomtoets

[Gepubliceerd: 2023-09-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op nieuwsberichten over toelatingsbeleid basisscholen Baarn en Rotterdam

[Gepubliceerd: 2023-10-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-19 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang wijzigingsregeling vakwedstrijden (v)mbo

[Gepubliceerd: 2023-10-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-19 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over informatie Universiteit Utrecht betreffende verzoeker

[Gepubliceerd: 2023-09-20] Besluit op een verzoek om op verzoeker betrekking hebbende in documenten neergelegde informatie bij de Universiteit Utrecht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-19 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden vragen so geannoteerde Agenda Informele Raad Cultuur september 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-18 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over huisvestingsstelsel Rijksmusea vanaf 1 januari 2024

[Gepubliceerd: 2023-09-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-18 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over de hoogte van het collegegeld voor OekraÔense studenten

[Gepubliceerd: 2023-10-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-18 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij kabinetsreactie op de Call for Evidence van de tussentijdse evaluatie van de Europese onderwijsruimte (2020-2023)

[Gepubliceerd: 2023-09-18] Bestand: beslisnota-bij-reactie-op-de-call-for-evidence-van-de-tussentijdse-evaluatie-van-de-europese-onderwijsruimte-2020-2023.pdf
Besluit: 2023-09-15 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota b NAV EK tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen

[Gepubliceerd: 2023-09-20] Bestand: beslisnota-b-nav-ek-tijdelijke-nieuwkomersvoorzieningen.pdf
Besluit: 2023-09-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing Woo-verzoek over signalenonderzoek bij de Taalunie

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Besluit op een verzoek om informatie over een signalenonderzoek bij de Taalunie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Wijziging Besluit Erfgoedwet archeologie en ontheffingsaanvragen

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de 'Wijziging Besluit Erfgoedwet archeologie' en ontheffingsaanvragen voor het meenemen van objecten van de waterbodem. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-15 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen so informele Raad voor OJCS

[Gepubliceerd: 2023-09-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-14 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Voorhang accreditatiekader NVAO

[Gepubliceerd: 2023-09-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-14 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Uitwerking motie Schoolmaaltijden en motie Brugfunctionaris

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Bestand: beslisnota-s-bij-uitwerking-motie-schoolmaaltijden-en-motie-brugfunctionaris.pdf
Besluit: 2023-09-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over de viering van carnaval en de planning van de doorstroomtoets

[Gepubliceerd: 2023-09-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-13 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over uitwerking motie Schoolmaaltijden en motie Brugfunctionaris

[Gepubliceerd: 2023-09-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-13 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Nader rapport versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-10-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-13 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over gesprek tussen minister OCW en rector Universiteit van Amsterdam

[Gepubliceerd: 2023-09-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-12 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief werkprogramma Onderwijsraad 2024-2025

[Gepubliceerd: 2023-09-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-12 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij ontwerp Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 20242028

[Gepubliceerd: 2023-09-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-12 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek leerstoel Underwater Archaeology and Maritime Heritage Management

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Besluit op een verzoek om documenten uit de periode 1 januari 2018 tot en met 19 juli 2023 over de bijzondere leerstoel Underwater Archaeology and Maritime Heritage Management en de aanstelling van een (bijzonder) hoogleraar onderwaterarcheologie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek basisscholen die onder opheffingsnorm vallen

[Gepubliceerd: 2023-11-28] Besluit op een verzoek om informatie over basisscholen die onder de opheffingsnorm vallen van december 2022 (en eerdere jaren) en over de verzoeken en beslissingen over de instandhouding van basisscholen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-12 Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij ontwerp jaarwerkplan 2024 Inspectie van het Onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-09-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-11 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij afschrift antwoord op brief OV-NL en DOVA over vergoeding reisvoorziening studenten

[Gepubliceerd: 2023-09-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-11 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over artikel UvA beloofde EY wetenschappelijk advies in ruil voor sponsordeal

[Gepubliceerd: 2023-09-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-11 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking informatie over toezicht op naleving artikel 1.5 Wet studiefinanciering

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Besluit op Woo-verzoek over het openbaar maken van informatie over het toezicht op de naleving van artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over docenten die achter het net vissen bij hun aanvraag voor een Lerarenbeurs

[Gepubliceerd: 2023-09-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-07 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden vragen over werkstudenten uit EER-landen en studiefinanciering

[Gepubliceerd: 2023-09-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-07 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Publicatie Education at a Glance 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-06 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek over afnametijdstip vwo-examen Nederlands in 2024

[Gepubliceerd: 2023-09-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-06 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op stelselonderzoek over kwaliteit van de schoolexaminering

[Gepubliceerd: 2023-10-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-06 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over bericht over onbetaalbare schoolkosten

[Gepubliceerd: 2023-10-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-06 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht Grote zorgen bij DUO: studiebeurs raadsel voor bijna 90 procent ouders mboers

[Gepubliceerd: 2023-09-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-06 onderwijsvoorzieningen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen antwoorden Kamervragen over bericht dat Universiteit van Amsterdam belastingadvies zou geven aan Netflix

[Gepubliceerd: 2023-09-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-05 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief bij Toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap

[Gepubliceerd: 2023-09-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-05 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de toegankelijkheid van het funderend onderwijs voor kinderen met long COVID

[Gepubliceerd: 2023-09-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-05 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording Kamervragen over het vrijgeven van alle documentatie rondom Ongehoord Nederland

[Gepubliceerd: 2023-09-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-04 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang en monitoring Werkagenda mbo en Stagepact

[Gepubliceerd: 2023-09-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-04 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek communicatie met SvPO

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie met verschillende Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) over bestuurlijke aangelegenheden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-04 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over toepassing generieke korting samenwerkingsverbanden en besteding middelen

[Gepubliceerd: 2023-09-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-09-01 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Invulling motie Westerveld c.s. - Toepassing generieke korting samenwerkingsverbanden en besteding middelen

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Bestand: beslisnota-s-bij-invulling-motie-westerveld-c-s-toepassing-generieke-korting-samenwerkingsverbanden-en-besteding-middelen.pdf
Besluit: 2023-09-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op feitelijke vragen beleidsreactie op beleidsdoorlichting Erfgoed

[Gepubliceerd: 2023-09-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-30 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met geannoteerde agenda informele OJCS-Raad 19 september 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-30 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Procesbrief Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

[Gepubliceerd: 2023-09-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over resultaten examens voortgezet onderwijs 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-29 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij bij 2e nota van wijziging wetsvoorstel leeruitkomsten

[Gepubliceerd: 2023-08-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-28 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij werkprogramma AWTI 2024

[Gepubliceerd: 2023-09-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-25 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over aanbieding Schoolkostenmonitor en nieuwe beleidsregel vrijwillige ouderbijdrage

[Gepubliceerd: 2023-09-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-25 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op email burger inzake prestatiebeurs en reisvoorziening bij overstap hbo naar mbo

[Gepubliceerd: 2023-08-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-24 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over meer waardering voor praktijkgericht onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-09-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-24 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief Kamervragen over het bericht dat Joodse studenten zich onveilig en ongewenst voelen op de Universiteit van Amsterdam

[Gepubliceerd: 2023-08-30] Bestand: beslisnota-bij-uitstelbrief-kamervragen-over-het-bericht-dat-joodse-studenten-zich-onveilig-en-ongewenst-voelen-op-de-universiteit-van-amsterdam.pdf
Besluit: 2023-08-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op burgerbrief over eindexamen vavo

[Gepubliceerd: 2023-10-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-21 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met geannoteerde Agenda Informele Raad Cultuur september 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-18 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over bericht dat Universiteit van Amsterdam belastingadvies zou geven aan Netflix

[Gepubliceerd: 2023-08-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over NPO3 als regiovenster

[Gepubliceerd: 2023-08-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-17 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over verdeling middelen 'fair pay' en regionale spreiding in Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2025-2028

[Gepubliceerd: 2023-11-21] Hoort bij Kamerbrief over verdeling middelen 'fair pay' en regionale spreiding in Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2025-2028. Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) informeert de Tweede Kamer per brief over de regionale spreiding en de extra middelen ten behoeve van 'fair pay' (eerlijke beloning) als onderdeel van de publicatie van de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur voor de periode 2025-2028 (bis-regeling). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-08-17 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over manifest over inclusieve stilteruimtes op onderwijsinstellingen

[Gepubliceerd: 2023-08-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-16 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden schriftelijke vragen over aanscherpingen voor particulier en thuisonderwijs

[Gepubliceerd: 2023-09-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-15 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over Kamerbrief uitvoering moties over emancipatie mensen met beperking

[Gepubliceerd: 2023-09-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-11 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek werkpunten kinderdagverblijf Micky & Minnie

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Besluit op een verzoek om informatie over de exacte werkpunten van het kinderdagverblijf Micky & Minnie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek oordeel De PIT

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Besluit op een verzoek om informatie en communicatie over de totstandkoming van het oordeel zeer zwak bij basisschool De PIT in Groningen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over aanpassing beleid migrerend werknemerschap studiefinanciering

[Gepubliceerd: 2023-08-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-08 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoord op schriftelijke vragen over het toezicht op informeel onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Bestand: beslisnota-bij-antwoord-op-schriftelijke-vragen-over-het-toezicht-op-informeel-onderwijs.pdf
Besluit: 2023-08-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen over de beleidsagenda informeel onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-09-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-08-07 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over onderzoek Inspectie van het Onderwijs naar De Regenboog te Tolbert

[Gepubliceerd: 2023-08-07] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs betreffende basisschool De Regenboog in Tolbert. Specifiek gaat het om het onderzoek van 2021 en het verslag/de verslagen van de onderwijsinspectie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-07 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over opzet en vraagstelling periodieke rapportage Kansengelijkheid funderend onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-08-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-31 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de Amsterdamse voorrangsregeling op woningen voor docenten

[Gepubliceerd: 2023-08-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-31 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd bij Scholen voor Persoonlijk VO te Kapelle

[Gepubliceerd: 2023-07-31] Besluit op een verzoek om informatie over een kwaliteitsonderzoek dat is uitgevoerd bij Scholen voor Persoonlijk VO (voormalig SvPO of Isaac Beeckman Academie) te Kapelle. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-31 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Openbaar gemaakte documenten Woo-verzoek kwaliteitsonderzoek Scholen voor Persoonlijk VO

[Gepubliceerd: 2023-07-31] Bestand: Openbaar gemaakte documenten Woo-verzoek kwaliteitsonderzoek Scholen voor Persoonli.pdf
Besluit: 2023-07-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over internationaal diplomawaardering- en erkenningssysteem

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over een internationaal diplomawaardering- en erkenningssysteem in Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht om voor lidstaten mogelijk te maken om spyware op telefoons journalisten te plaatsen

[Gepubliceerd: 2023-09-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-27 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over archieven van voormalige veiligheidsdiensten CVD en BVD

[Gepubliceerd: 2023-07-27] Besluit op een verzoek om informatie over de archieven van de voormalige Centrale Veiligheidsdienst (CVD) en de voormalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-27 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de grote archeologische ontdekkingen bij Tiel

[Gepubliceerd: 2023-09-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-25 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over bedreigd maritiem erfgoed

[Gepubliceerd: 2023-09-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-25 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met update onderzoek controle uitwonendenbeurs

[Gepubliceerd: 2023-07-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-24 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Reactie op brief van gemeente Bernheze

[Gepubliceerd: 2023-08-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-24 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Commissie Herbestemming omtrent project Bronckhorst en Steenderen

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Besluit op een verzoek om informatie over een casus, een project in Bronckhorst/Steenderen, die is voorgelegd aan de Commissie Herbestemming. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over e-mailberichten concepten Kamerbrief met kabinetsreactie op Ongekend Onrecht

[Gepubliceerd: 2023-10-25] Besluit op een verzoek om informatie over de e-mailberichten waarmee de concepten van de Kamerbrief met de kabinetsreactie op het POK-rapport Ongekend Onrecht aan OCW zijn verstuurd. Specifiek om informatie uit de periode van 19 december 2020 tot en met 16 januari 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief tussentijdse beleidsmonitor Tel mee met Taal

[Gepubliceerd: 2023-08-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-18 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het bericht over failliete muziekscholen

[Gepubliceerd: 2023-09-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-14 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over werking Inspectie Onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om informatie over de werking van de Inspectie van het Onderwijs. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beter functioneren Rijksinspecties en nieuwe Wet op Rijksinspecties

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie omtrent de discussie rondom het beter kunnen functioneren van Rijksinspecties en de nieuwe Wet op Rijksinspecties. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-14 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over GIR-data

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om informatie over inspectiedata (GIR-data), genoemd in het rapport 'De markt voor kinderopvang - De rol van private equity binnen de kinderopvangsector'.
Besluit: 2023-07-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek 1 over gedragingen minister Wiersma

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om informatie over de gedragingen van voormalig minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) naar aanleiding van een artikel in de Telegraaf. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek 2 over gedragingen minister Wiersma

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om informatie over de gedragingen van voormalig minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) naar aanleiding van een artikel in de Telegraaf. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek 3 over gedragingen minister Wiersma

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om informatie over de gedragingen van voormalig minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) naar aanleiding van een artikel in de Telegraaf. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het cancellen van politici door Op1

[Gepubliceerd: 2023-09-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-13 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over onderzoek ADR ongeschreven regels 2011-2019

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Besluit op een verzoek om informatie over een onderzoek door de Auditdienst Rijk (ADR) naar ongeschreven regels in de periode 2011 tot en met 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-12 interne organisatie Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek behandeling Wob/Woo-verzoeken De Rooswijk

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Besluit op een verzoek om informatie over de behandeling van eerdere verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Wet open overheid (Woo) over VOC-schip De Rooswijk. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-12 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief conceptregeling regionaal Investeringsfonds mbo 2024-2027i

[Gepubliceerd: 2023-09-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-10 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over besluitvorming bestuursoverdracht ROC TOP

[Gepubliceerd: 2023-07-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Reactie op commissiebrief nav burgerbrief over toegankelijkheid diverse media

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Bestand: beslisnota-bij-reactie-op-commissiebrief-nav-burgerbrief-over-toegankelijkheid-diverse-media.pdf
Besluit: 2023-07-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden op Kamervragen over aanvraag voor een Lerarenbeurs

[Gepubliceerd: 2023-07-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden vragen Monitoring van mensen met een beperking en het instellen van een burgerberaad

[Gepubliceerd: 2023-07-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-07-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-06 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over gelijkwaardige behandeling mbo-studenten

[Gepubliceerd: 2023-07-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-06 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota's Archiefwet 2021

[Gepubliceerd: 2023-07-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-06 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief Toekenning financile middelen voor vitale opleidingen in krimpregio's

[Gepubliceerd: 2023-07-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-06 overheidsfinancin Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over bevindingen onderzoek DUO naar fraude met studiefinanciering

[Gepubliceerd: 2023-07-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-06 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over artikel over ontbreken ondertiteling voor slechthorenden

[Gepubliceerd: 2023-07-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-06 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief Breed gesprek governance en (mede)zeggenschap in het funderend onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-07-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-06 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Convenant SIA 2023-2028

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Bestand: convenant-sia-2023-2028.pdf
Besluit: 2023-07-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij reactie op brief met pleidooi voor landelijk fonds voor experimenteel onderzoek op snijvlak kunst en wetenschap

[Gepubliceerd: 2023-07-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-05 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen SO over Beleidsreactie op rapport digitaal onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-07-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op rappel uitvoering van motie Van der Woude

[Gepubliceerd: 2023-07-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-05 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over resultaten DPIA op Google Workspace for Education en Chromebooks ChromeOS

[Gepubliceerd: 2023-07-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-05 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoek AP controle uitwonendenbeurs

[Gepubliceerd: 2023-07-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-05 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op moties over eerstegeneratiestudenten en continurooster

[Gepubliceerd: 2023-07-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-05 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht over homohaat tegen kinderen

[Gepubliceerd: 2023-07-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-05 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek ambtsberichten over SvPO

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Besluit op een verzoek om informatie over alle ambtsberichten die de Inspectie van het Onderwijs heeft opgesteld over de Scholen voor Persoonlijk VO (ook bekend als de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs, SvPO) in de periode van 1 april 2023 tot met het heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op vragen en motie over positie Bevrijdingsfestivals

[Gepubliceerd: 2023-07-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-04 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Onderzoekskaders 2023 Inspectie van het Onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-07-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief toezending advies adviescollege publieke omroep

[Gepubliceerd: 2023-07-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-07-03 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over digitalisering in funderend onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-07-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-30 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken traject instellingsaccreditatie

[Gepubliceerd: 2023-07-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-29 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit over artikel 23 Grondwet (Onderwijsvrijheid)

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Besluit op een verzoek om informatie over de discussie over de reikwijdte van artikel 23 Grondwet (onderwijsvrijheid). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over sluiten muziekschool

[Gepubliceerd: 2023-07-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-28 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over teruggave van cultuurgoederen aan IndonesiŽ en Sri Lanka

[Gepubliceerd: 2023-07-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-28 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met correctie op antwoord vraag over de 1e suppletoire begroting 2023 OCW

[Gepubliceerd: 2023-06-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-28 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over het afbakeningsdocument Hotspot COVID-19 bij AZ

[Gepubliceerd: 2023-07-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-28 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Versterking burgerschapsonderwijs - Actielijn 1 van de aanpak basisvaardigheden middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

[Gepubliceerd: 2023-07-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-28 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over handhaving Wet studiefinanciering 2000 (Wsf 2000)

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om informatie over de handhaving van de Wet studiefinanciering 2000 (Wsf 2000). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken moties en toezeggingen media

[Gepubliceerd: 2023-07-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-27 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op commissiebrief over stand van zaken toezegging inzet van middelen uit de RRF

[Gepubliceerd: 2023-07-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-27 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij adviesrapport van de commissie starters- en stimuleringsbeurzen

[Gepubliceerd: 2023-07-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-27 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het toezicht bij Nyenrode University naar de opleiding Master of Business Administration

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Besluit op een verzoek om informatie over het toezicht bij Nyenrode University naar de opleiding Master of Business Administration (MBA). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-27 hoger onderwijs Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het onderzoek naar mogelijk discriminerende algoritmen door DUO

[Gepubliceerd: 2023-06-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering onderzoek naar rechtmatig en behoorlijk gebruik van afkomst-en seksegerelateerde indicatore

[Gepubliceerd: 2023-06-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-26 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het plan van Wiersma om toezicht te houden op informeel onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-07-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden schriftelijke vragen over de Werkagenda en het Stagepact mbo

[Gepubliceerd: 2023-07-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-26 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering onderzoek naar rechtmatig en behoorlijk gebruik van afkomst-en seksegerelateerde indicatoren

[Gepubliceerd: 2023-06-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-26 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over de start van Programma Ontwikkeling jonge kind

[Gepubliceerd: 2023-07-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-22 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over bericht over minder theatervoorstelling door hoge kosten en personeelstekorten

[Gepubliceerd: 2023-06-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-22 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Stand van zaken ROC TOP

[Gepubliceerd: 2023-07-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-22 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op feitelijke vragen over de 1e suppletoire begroting 2023 OCW

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Bestand: beslisnota-bij-antwoorden-op-feitelijke-vragen-over-de-1e-suppletoire-begroting-2023.pdf
Besluit: 2023-06-22 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoek naar accreditatiestelsel hoger onderwijs, deel 1

[Gepubliceerd: 2023-07-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-21 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Reactie evaluatierapport 2022 Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en nieuw SIA-convenant

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Bestand: beslisnota-bij-reactie-evaluatierapport-2022-regieorgaan-praktijkgericht-onderzoek-sia-en-nieuw-sia-convenant.pdf
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op berichtgeving over oververtegenwoordiging van studenten met een migratieachtergrond bij beschuldiging fraude met studiebeurs

[Gepubliceerd: 2023-06-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-21 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over vierlandenoverleg OCW en Voortgang Caribische Landen

[Gepubliceerd: 2023-07-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-21 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over Nederlandse inzet compromistekst Europese Mediavrijheidsverordening

[Gepubliceerd: 2023-07-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-21 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2022-2023

[Gepubliceerd: 2023-07-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-21 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het nieuws dat de NPO een pornofilm maakt

[Gepubliceerd: 2023-07-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-21 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met toelichting op toezeggingen van het so van de commissie OCW op 21 december 2022

[Gepubliceerd: 2023-07-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-21 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging wetsvoorstel tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen spoedwetsvoorstel tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs Geredigeerd

[Gepubliceerd: 2023-06-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-20 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota NtO NAV en NvW spoedwetsvoorstel tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs Geredigeerd

[Gepubliceerd: 2023-10-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-20 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbericht voor beleidsreactie KNAW-rapport 'Waarde van Wetenschap'

[Gepubliceerd: 2023-06-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-20 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij aanbieding evaluatie project voor versterking lokale journalistiek

[Gepubliceerd: 2023-06-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-19 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang onderhandelingen Mediavrijheid verordening

[Gepubliceerd: 2023-06-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-16 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over Zuidas die meebeslist over docenten en inhoud van het universitair onderwijs over indirecte belastingen

[Gepubliceerd: 2023-07-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-15 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Voortgangsbrief hardvochtigheden wetgeving OCW

[Gepubliceerd: 2023-06-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-15 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij 1e voortgangsbrief bestuursakkoord en beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap

[Gepubliceerd: 2023-07-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-15 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op vragen over het rapport over doorlichting Nationaal Archief 2022

[Gepubliceerd: 2023-06-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-15 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvullend besluit op uw Woo-verzoek protocollen grensoverschrijdend gedrag

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Bestand: Aanvullend besluit op uw Woo-verzoek protocollen grensoverschrijdend gedrag.pdf
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over rapport over OekraÔense ontheemde leerlingen in het funderend onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-06-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-14 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij evaluatie gemeentelijke bekostiging lokale publieke omroepen 2019-2021

[Gepubliceerd: 2023-06-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-14 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek om stand van zakenbrief over de doorgaande leer- en ontwikkellijn tussen voorzieningen voor het jonge kind en onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-06-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-14 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op petitie sociale en emotionele vaardigheden in het curriculum

[Gepubliceerd: 2023-09-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-14 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kaderbrief aanpak basisvaardigheden mbo

[Gepubliceerd: 2023-07-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-13 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij bij nota's over wetsvoorstel Wet leeruitkomsten hoger onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-06-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-13 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief toezegging afbakeningsdocument Hotspot COVID-19 AZ

[Gepubliceerd: 2023-06-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Eerste Beslissing Woo-verzoek protocollen grensoverschrijdend gedrag

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Besluit op een verzoek om informatie over de protocollen, beleid en toetsingskaders met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag bij OCW. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over artikelen over kansengelijkheid academische wereld

[Gepubliceerd: 2023-06-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-12 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Eerste Kamerbrief bij onderzoek naar risicofactoren en oplossingen van prestatiedruk en stress van studenten

[Gepubliceerd: 2023-06-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-12 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Jaarverslag Rathenau Instituut 2022

[Gepubliceerd: 2023-06-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-12 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over proces besluitvorming Ongehoord Nederland

[Gepubliceerd: 2023-06-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-12 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden feitelijke vragen over de Staat van het Onderwijs 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-12 overheidsfinancin Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij 2e voortgangsbrief IT-traject Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging bij DUO

[Gepubliceerd: 2023-06-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-09 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over ontwikkelingen opkomst en ondergang NMO

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Deelbesluit 2 op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de ontwikkelingen rondom de opkomst en ondergang van de Nederlandse Moslimomroep (NMO). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over motie-Omtzigt over anderstalige opleidingen

[Gepubliceerd: 2023-06-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-08 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden schriftelijke vragen toekomst bindend studieadvies

[Gepubliceerd: 2023-06-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-08 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Eerste Kamerbrief over internationale studentstromen in het hoger onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-06-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-08 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het collegegeld voor gevluchte OekraÔense studenten

[Gepubliceerd: 2023-06-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-08 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden schriftelijke vragen toekomst bindend studieadvies

[Gepubliceerd: 2023-06-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-08 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over geweldsfantasieŽn op de NPO

[Gepubliceerd: 2023-06-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-07 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden schriftelijke vragen over de brief van 30 maart 2023 over moties en amendementen begroting OCW

[Gepubliceerd: 2023-06-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-07 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanpak studentenwelzijn in het mbo en hoger onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-07-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-07 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op de feitelijke vragen over het Departementaal Jaarverslag 2022, Slotwet 2022 en Verantwoordingsonderzoek ARK 2022

[Gepubliceerd: 2023-06-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-07 begroting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op vragen over school Buggenum

[Gepubliceerd: 2023-06-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-07 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport over de juridische organisatie van instellingen voor hoger onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-06-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-07 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek instroom internationale studenten

[Gepubliceerd: 2023-06-07] Besluit op een verzoek om informatie over de instroom van internationale studenten bij hogescholen en universiteiten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-07 hoger onderwijs Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het door schoolbesturen weigeren van gebedsruimten en gebedsmogelijkheden

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Bestand: beslisnota-bij-antwoorden-op-kamervragen-over-het-door-schoolbesturen-weigeren-van-gebedsruimten-en-gebedsmogelijkheden.pdf
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over voortgang Lerarenstrategie

[Gepubliceerd: 2023-06-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-06 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Eerste Kamerbrief over de onderzoeken effecten corona culturele sector

[Gepubliceerd: 2023-06-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-06 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met verslag OJCS-Raad onderwijs en cultuur mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-06 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport onderzoek naar risicofactoren en oplossingen van prestatiedruk en stress van studenten

[Gepubliceerd: 2023-06-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-06 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over experiment flexstuderen

[Gepubliceerd: 2023-06-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-06 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Uitgangspunten cultuursubsidies 2025-2028

[Gepubliceerd: 2023-06-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-06 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie advies Onderwijsraad over Nederlandse inzet Europees onderwijsbeleid

[Gepubliceerd: 2023-06-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-06 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over debatcentrum de Balie

[Gepubliceerd: 2023-06-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-06 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Antwoorden vragen so over voortgang van het meldpunt sociale veiligheid

[Gepubliceerd: 2023-06-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-06 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij onderzoeksrapporten over de begrotingsdip bij schoolbesturen

[Gepubliceerd: 2023-06-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-06 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Stand van Uitvoering DUO 2022

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Bestand: beslisnota-bij-aanbieden-stand-van-uitvoering-duo-2022.pdf
Besluit: 2023-06-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Position paper - EU Leermobiliteitskader

[Gepubliceerd: 2023-06-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-05 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het artikel over stoppen experiment flexstuderen

[Gepubliceerd: 2023-06-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-05 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over studenten met post covid-klachten

[Gepubliceerd: 2023-06-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-05 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Wet op vaste boekenprijs

[Gepubliceerd: 2023-10-25] Besluit op een verzoek om informatie over de Wet op de vaste boekenprijs. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over rijksmonument kasteel Maurick

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Besluit op een verzoek om informatie over het periodiek instandhoudingsplan van rijksmonument Kasteel Maurick te Vught. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaar maken informatie over STAP-budget door Dienst Uitvoering Onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Besluit op Woo-verzoek over openbaar maken van informatie over STAP-budget door Dienst Uitvoering Onderwijs. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2023-06-05 arbeidsverhoudingen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen over lerarentekort

[Gepubliceerd: 2023-06-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-02 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het artikel over zorgen om online bedreigingen leerlingen

[Gepubliceerd: 2023-06-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-02 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Nader rapport wetsvoorstel Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-06-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-02 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij amerbrief over landelijke veiligheidsmonitor 2021-2022 funderend onderwijs en onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-07-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-01 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden feitelijke vragen over de Slotwet 2022

[Gepubliceerd: 2023-06-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-01 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden feitelijke vragen over rapport over Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022

[Gepubliceerd: 2023-06-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-01 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Versterking internationale neerlandistiek

[Gepubliceerd: 2023-06-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-01 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitstel reactie motie Omtzigt Nederlandse taal

[Gepubliceerd: 2023-06-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-01 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief over de voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-06-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-31 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Inspectierapport Sturen op blijvende sociale veiligheid in het hoger kunst- en mode-onderwijs _ Voer (voor) het gesprek

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Bestand: beslisnota-bij-aanbiedingsbrief-inspectierapport-sturen-op-blijvende-sociale-veiligheid-in-het-hoger-kunst-en-mode-onderwijs-voer-voor-het-gesprek.pdf
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op brieven over voortgang Sterk Techniekonderwijs

[Gepubliceerd: 2023-06-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-31 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief over de voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-06-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-31 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Inspectierapport over sociale veiligheid in het hoger kunst- en mode-onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Bestand: beslisnota-bij-aanbiedingsbrief-inspectierapport-sturen-op-blijvende-sociale-veiligheid-in-het-hoger-kunst-en-mode-onderwijs-voer-voor-het-gesprek.pdf
Besluit: 2023-05-31 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over landelijke afspraken mobiele telefoons in de klas

[Gepubliceerd: 2023-07-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-30 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het recht Eu studenten op studiebeurzen in Nederland na herinvoering basisbeurs

[Gepubliceerd: 2023-06-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-30 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij bij afschrift antwoordbrief VO-raad en Sectorraad Praktijkonderwijs

[Gepubliceerd: 2023-07-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-30 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het recht EU studenten op studiebeurzen in Nederland na herinvoering basisbeurs

[Gepubliceerd: 2023-06-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-30 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij afschrift antwoordbrief VO-raad en Sectorraad Praktijkonderwijs

[Gepubliceerd: 2023-07-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-30 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over de nieuwe Onderwijskansenregeling vo

[Gepubliceerd: 2023-06-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-26 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op burgerbrief over onderwijs en ondersteuning voor kinderen met ASS

[Gepubliceerd: 2023-06-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-26 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanbiedingsbrief bij nazending beslisnota's bij de Kamerbrief over de voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer de voorbereidende beslisnotas aan bij de Kamerbrief van 24 mei 2023. Deze ging over de voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs.
Besluit: 2023-05-26 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen over de geannoteerde agenda OJCS-Raad 15 en 16 mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-25 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op toezeggingen over nieuwe dienstenprocedure publieke omroep

[Gepubliceerd: 2023-06-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-25 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op doelgroepenonderzoek onderwijs aan nieuwkomers po en vo

[Gepubliceerd: 2023-06-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-25 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang moties aanvullend onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-06-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-25 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verkenning financiering monumentenzorg

[Gepubliceerd: 2023-06-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-24 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over ZZPers in het onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-07-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-24 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over zzp'ers in het onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-07-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-24 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht over eindtoets basisscholen tijdens carnaval

[Gepubliceerd: 2023-06-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-24 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Verkenning financiering monumentenzorg

[Gepubliceerd: 2023-06-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-24 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoord op schriftelijke vragen over het recordaantal uitvallers in het mbo door groenpluk van het bedrijfsleven

[Gepubliceerd: 2023-06-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht dat eindtoets doorstroomtoets wordt

[Gepubliceerd: 2023-06-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-24 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoek verdere verlaging proeven op niet-humane primaten

[Gepubliceerd: 2023-07-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-23 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij bij reactie op brief onderwijsraden over kabinetsbijdrage arbeidskostenontwikkeling

[Gepubliceerd: 2023-06-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-23 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over herziene Regeling macrodoelmatig opleidingsaanbod hoger onderwijs 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-23 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanscherpingen particulier en thuisonderwijs

[Gepubliceerd: 2023-06-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-23 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat veel stagiaires aan lerarenopleidingen geen stagevergoeding krijgen

[Gepubliceerd: 2023-06-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-23 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over het bericht dat Saudische universiteit Nederlandse wetenschappers betaalde

[Gepubliceerd: 2023-07-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-23 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht dat veel stagiaires aan lerarenopleidingen geen stagevergoeding krijgen

[Gepubliceerd: 2023-06-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-23 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op schriftelijke vragen over het bericht dat Saudische universiteit Nederlandse wetenschappers betaalde

[Gepubliceerd: 2023-07-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-23 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij reactie op brief onderwijsraden over kabinetsbijdrage arbeidskostenontwikkeling

[Gepubliceerd: 2023-06-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-23 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over artikel over beoordelen diversiteit bij kunstinstellingen

[Gepubliceerd: 2023-06-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-22 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Antwoorden Kamervragen over Kamerbrief over Vrij en veilig onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-06-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-22 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op amendementen Nederlandse productue en motie wetsvoorstel investeringsverplichting

[Gepubliceerd: 2023-05-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-22 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Visiebrief lokale omroepen

[Gepubliceerd: 2023-05-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-22 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Voortgang aanpassing niet-financiŽle informatie in begroting OCW 2024 en later

[Gepubliceerd: 2023-06-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-22 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over resultaten van onderzoek en lopende activiteiten emancipatie van bi+ personen

[Gepubliceerd: 2023-06-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-22 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de puntennorm voor het bindend studieadvies

[Gepubliceerd: 2023-06-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-22 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op diverse moties en toezeggingen op het gebied van studiefinanciering

[Gepubliceerd: 2023-06-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-22 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over de puntennorm voor het bindend studieadvies

[Gepubliceerd: 2023-06-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-22 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Beleidsreactie op beleidsdoorlichting Erfgoed

[Gepubliceerd: 2023-06-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-19 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op beleidsdoorlichting Erfgoed

[Gepubliceerd: 2023-06-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-19 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Afschrift reactie op de brief van samenwerkingsverband Midden Holland & Rijnstreek over passend onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-06-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-19 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over voorkomen niet-medisch noodzakelijke non-consensuele behandelingen bij intersekse kinderen

[Gepubliceerd: 2023-07-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-17 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota NaV Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs Gelakt

[Gepubliceerd: 2023-05-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-17 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen over uitvoering onderzoek naar rechtmatig en behoorlijk gebruik van indicatoren afkomst en sekse

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-17 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Voortgangsrapportage over persvrijheid en persveiligheid

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Bestand: beslisnota-bij-voortgangsrapportage-over-persvrijheid-en-persveiligheid.pdf
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota over Kamerbrief over voortgang arbeidsmarktbeleid culturele en creatieve sector

[Gepubliceerd: 2023-06-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-17 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota NaV Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-05-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-17 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden op Kamervragen over het aanpassen van boeken

[Gepubliceerd: 2023-05-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op nadere vragen over herinvoeringbasisbeurs en tegemoetkoming studenten zonder basisbeurs

[Gepubliceerd: 2023-05-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-16 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over evaluatie Subsidieregeling Praktijkleren 2019-2022

[Gepubliceerd: 2023-05-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief met kabinetsreactie Onderwijsraadadvies vrijheid onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-07-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief ontwerpregeling verlenging Subsidieregeling praktijkleren en uitbreiding subsidievoorwaarden

[Gepubliceerd: 2023-09-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over bekostiging nevenvestigingen in het speciaal onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-05-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Beleidsreactie publieksmonitor en laatste stand van zaken Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden vragen over investeringen in Nederlandse Levensbeschouwelijke Universiteiten en beleidsreactie evaluatie VU

[Gepubliceerd: 2023-05-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij 2e nadere memorie van antwoord bij wetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht over afscheid van omstreden Confucius Instituut

[Gepubliceerd: 2023-07-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-12 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op nadere vragen Meerjarenbrief 2023-2025

[Gepubliceerd: 2023-05-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-11 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoord op vragen over het bericht dat Den Haag de regio stelselmatig heeft verwaarloosd

[Gepubliceerd: 2023-06-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-11 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het nieuwe NWO-programma voor onderzoeksfinanciering dat de etniciteit van academici beoordeelt

[Gepubliceerd: 2023-06-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-11 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over resultaten 2e ronde Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

[Gepubliceerd: 2023-06-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-10 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over aanpak voltijds- en meerurenbonus in primair onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-05-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-10 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over woke en het LAKS

[Gepubliceerd: 2023-06-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-10 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op nadere vragen over Europees voorstel voor een verordening voo mediavrijheid

[Gepubliceerd: 2023-05-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-09 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel bepalingen bestuur en inrichting academische ziekenhuizen

[Gepubliceerd: 2023-05-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-09 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het recht op studiebeurzen voor EU-studenten

[Gepubliceerd: 2023-05-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over bericht dat Joodse student zich onveilig voelt

[Gepubliceerd: 2023-07-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-09 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met 4e voortgangsrapportage NP Onderwijs juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-08 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden vragen over de reactie op het artikel over effect continurooster op basisschool op eetgedrag kinderen

[Gepubliceerd: 2023-05-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-08 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij de Kamerbrief over de voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Voorbereidende beslisnotas bij de Kamerbrief van 24 mei 2023 over de voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-08 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij memorie van antwoord wetsvoorstel educatieve module

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-05 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over de Week van de Lentekriebels en ander onderwijs over seksuele voorlichting

[Gepubliceerd: 2023-06-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-05 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij adviesrapport over burgerschapsonderwijs in een veranderende samenleving

[Gepubliceerd: 2023-06-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-05 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020

[Gepubliceerd: 2023-05-22] Bestand: beslisnota-bij-wijziging-van-de-wet-op-het-hoger-onderwijs-en-wetenschappelijk-onderzoek-de-wet-studiefinanciering-2000-en-de-wet-voortgezet-onderwijs-2020.pdf
Besluit: 2023-05-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport PIRLS-2021 over onderzoek leesvaardigheid onder 10-jarigen

[Gepubliceerd: 2023-05-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-04 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over artikel online bedreigingen leerlingen

[Gepubliceerd: 2023-05-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over de Audiovisuele Media Richtlijn EU

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-03 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op brief met PowerPointpresentatie over de cijfers bij de centrale examens Frans en Duits

[Gepubliceerd: 2023-05-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-02 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over Confucius Classrooms in het voortgezet onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-06-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-02 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op onderzoek naar vwo examens wiskunde

[Gepubliceerd: 2023-05-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-02 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op burgerbrief over havo onderwijs op het vso

[Gepubliceerd: 2023-05-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-02 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over openbaarmaking rapporten herstelonderzoek kwaliteit Cornelius Haga Lyceum

[Gepubliceerd: 2023-05-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-02 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek om deelname IG Onderwijs aan gesprek met commissie OCW

[Gepubliceerd: 2023-05-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-01 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over beheer van de rijkscollectie door ministeries en colleges van Staat

[Gepubliceerd: 2023-06-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-01 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over doelen en voortgang Masterplan basisvaardigheden funderend onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-05-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-28 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over ontwikkelingen opkomst en ondergang NMO

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Deelbesluit 1 op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de ontwikkelingen rondom de opkomst en ondergang van de Nederlandse Moslimomroep (NMO). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstel beantwoording Kamervragen over het bericht 'COC meldt homohaat tegen kinderen, pand in Eindhoven belaagd'

[Gepubliceerd: 2023-05-09] Bestand: beslisnota-bij-uitstel-beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-coc-meldt-homohaat-tegen-kinderen-pand-in-eindhoven-belaagd.pdf
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over openbaar jaarverslag MIVD

[Gepubliceerd: 2023-05-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-25 openbare orde en veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over voortgang doelstellingen terugdringen aantal thuiszittende kinderen

[Gepubliceerd: 2023-05-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-25 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek tot intrekking voorlopige erkenning Ongehoord Nederland

[Gepubliceerd: 2023-04-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-24 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toekenningen Regionaal investeringsfonds mbo

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij memorie van antwoord Wetsvoorstel herinvoering loting

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-24 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over appreciaties nieuwe amendementen wetsvoorstel investeringsverplichting

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-24 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over onderzoek naar online handel in cultuurgoederen

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Besluit op een verzoek over het toesturen van informatie over een onderzoek in 2020/2021 naar de online handel in cultuurgoederen dat is uitgevoerd door de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek aanvragen Wet meer ruimte voor nieuwe scholen

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van 3 aanvragen voor bekostiging van scholen voor voortgezet onderwijs die in het kader van de 1e ronde van de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen zijn ingediend voor 1 november 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-24 overheidsfinanciŽn Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden vragen over afschrift van de adviesaanvraag over de vernieuwing van het cultuurbestel na 2029

[Gepubliceerd: 2023-05-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-21 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht over muziekles

[Gepubliceerd: 2023-05-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-21 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanpak van studentenwelzijn in het mbo en hoger onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-05-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-20 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over maatwerk in de uitvoering van de studiefinanciering

[Gepubliceerd: 2023-05-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-20 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering moties over de emancipatie van mensen met een beperking

[Gepubliceerd: 2023-05-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-20 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het bericht over muziekles

[Gepubliceerd: 2023-04-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief toezending visiebrief lokale publieke omroep

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-20 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek mensenrechtenkwesties rond WK Qatar

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Besluit op een verzoek om alle documenten uit het jaar 2022 over mensenrechtenkwesties die speelden rond het WK voetbal in Qatar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-20 rechten en vrijheden Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ambtsberichten Inspectie betreffende Scholen voor Persoonlijk VO

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Besluit op een verzoek om informatie over de Scholen voor Persoonlijk VO (voormalig SvPO). Specifiek om de ambtsberichten die de Inspectie heeft opgesteld met betrekking tot de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs vanaf 28 januari 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-20 voortgezet onderwijs Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over rijksmonument 'Romp van molen De Hoop' te Sint Laurens

[Gepubliceerd: 2023-04-25] Besluit op een verzoek om informatie over rijksmonument 'Romp van molen De Hoop' te Sint Laurens. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-20 cultureel erfgoed Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over de Staat van het Onderwijs 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-19 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbieding rapportage burgerbrieven 2022 OCW

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie tussen ministerie van OCW en Cora van Nieuwenhuizen

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van Energie-Nederland, en het ministerie van OCW in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 14 maart 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden vragen over het rapport over een bredere kijk op financiering cultuur

[Gepubliceerd: 2023-05-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Beheersing internationale studentenstromen in het hoger onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-04-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Toezending Verslag over het toezicht 2021-2022 Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij rapport Inventarisatie verrijkte schooldag

[Gepubliceerd: 2023-05-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief Kamervragen grote stroom aan nieuwe leerlingen op internationale scholen

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over voornemen intrekken wetsvoorstel Wet taal en toeganke

[Gepubliceerd: 2023-06-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstel beantwoording Kamervragen over de voortgang van de doelen wat betreft het emancipatiedossier

[Gepubliceerd: 2023-05-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Plan Veilig Digitaal Funderend Onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Besluit op een verzoek om informatie over het Plan Veilig Digitaal Funderend Onderwijs. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-18 onderwijs en wetenschap Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het rapport EP over academische vrijheid

[Gepubliceerd: 2023-05-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-17 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij verzending geannoteerde agenda OJCS-Raad 15 en 16 mei 2023 (onderwijs en cultuur-AV)

[Gepubliceerd: 2023-06-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-17 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden schriftelijke vragen over de inclusieve taalgids van het LAKS

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport onderzoek diversiteit en inclusie in de AV-sector

[Gepubliceerd: 2023-05-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-17 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang ontwerp koninklijk besluit en ontwerpregeling uitfasering tijdelijke onderwijsvoorzieningen ontheemden OekraÔne

[Gepubliceerd: 2023-10-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek bestedingsdoelen ouderbijdragen IGBO-scholen

[Gepubliceerd: 2023-04-18] Besluit op een verzoek om informatie over bestedingsdoelen van ouderbijdragen van scholen met een afdeling voor internationaal georienteerd basisonderwijs (IGBO). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-17 basisonderwijs Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over kansengelijkheid en inclusie in academische wereld

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van het verslag herinvoering basisbeurs

[Gepubliceerd: 2023-04-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-14 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bevoegdheid omtrent Ongehoord Nederland! (ON!)

[Gepubliceerd: 2023-04-14] Besluit op een verzoek om informatie over de bevoegdheid ten aanzien van Ongehoord Nederland! (ON!). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-14 media Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over QuTech en Quantum Technology

[Gepubliceerd: 2023-04-14] Besluit op een verzoek om informatie over QuTech en Quantum Technology. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-14 onderzoek en wetenschap Documenten: 11
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ontslag leden Restitutiecommissie

[Gepubliceerd: 2023-04-14] Besluit op een verzoek om informatie over het ontslag van leden van de Restitutiecommissie, die adviseert over nazi-roofkunst. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-14 cultureel erfgoed Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's Wetsvoorstel NLQF

[Gepubliceerd: 2023-04-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op 2 sets Kamervragen over loyaliteitsverklaringen bij Chinese promovendi

[Gepubliceerd: 2023-04-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-13 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over voortgangsrapportage Maatschappelijke Diensttijd 2022

[Gepubliceerd: 2023-05-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-13 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij afschrift reactie op brief Gemeente Leudal

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-12 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op rapport EP over academische vrijheid in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-12 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over opdracht subsidie aan het Expertisecentrum Burgerschap

[Gepubliceerd: 2023-04-18] Besluit op een verzoek om informatie over de opdracht aan het Expertisecentrum Burgerschap. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-12 migratie en integratie Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over het bericht over grote stroom aan nieuwe leerlingen op internationale scholen

[Gepubliceerd: 2023-06-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-11 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over situatie bij energieleverancier DVEP

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-11 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over subsidiŽring van jongerenorganisaties

[Gepubliceerd: 2023-07-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-11 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over praktijkgerichte programma's vmbo

[Gepubliceerd: 2023-05-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-11 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden schriftelijke vragen over de Week van de Lentekriebels

[Gepubliceerd: 2023-04-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen over hardvochtigheden OCW-regelgeving

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-11 recht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij rapport Inspectie van het Onderwijs over schoolkosten

[Gepubliceerd: 2023-06-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-10 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over voortgang en tussenevaluatie vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 - 2024

[Gepubliceerd: 2023-07-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-07 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Jaarverslag 2022 van de Inspectie van het Onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-07 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over voortgang versterking technisch onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-05-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-07 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij verslag van de OJCS-Raad van 7 maart 2023 Onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-04-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-07 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij aanbieding evaluatierapport 2022 Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-06 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over integrale aanpak sociale veiligheid in hoger onderwijs en wetenschap

[Gepubliceerd: 2023-06-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-06 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij Kamerbrief over advies voor nieuw expertisecentrum voor wetenschap en samenleving

[Gepubliceerd: 2023-04-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-05 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij memorie van antwoord 7e suppeletoire begroting OCW 2022

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-05 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over het Bestuursakkoord 2022 hoger onderwijs en wetenschap

[Gepubliceerd: 2023-04-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-04 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij reactie op commissiebrief inzake de handelwijze van DUO met betrekking tot het Leven Lang Leren Krediet

[Gepubliceerd: 2023-04-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-04 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over het bericht over grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de Zuidas die meebeslist over docenten en inhoud van het universitair onderwijs over indirecte belastingen

[Gepubliceerd: 2023-04-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Actualisatie Nationale Wetenschapsagenda

[Gepubliceerd: 2023-04-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-01 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht over steeds meer Nederlandse leerkrachten in Vlaanderen

[Gepubliceerd: 2023-06-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-31 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op moties eerder bekend maken resultaten staatsexamenkandidaten

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op moties eerder bekend maken resultaten staatsexamenkandidaten (PDF | 1 pagina | 91 kB)
Besluit: 2023-03-31 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over invloed China op het Nederlandse hoger onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-03-31] Deelbesluit op een verzoek om informatie over de invloed van China op het Nederlandse hoger onderwijs. Het verzoek is op 17 mei 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-31 hoger onderwijs Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Renaissancescholen van Tocqueville stichting

[Gepubliceerd: 2023-03-31] Besluit op een verzoek om informatie over de Renaissancescholen van de Tocqueville stichting. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-31 basisonderwijs Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief met kabinetsreactie IBO Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid

[Gepubliceerd: 2023-05-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-30 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht dat mbo scholen helemaal klaar zijn met streekvervoer

[Gepubliceerd: 2023-04-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-30 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Verdrag van Faro - erfgoed is mensenwerk

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-30 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake identiteitsverklaringen en Gomarus College Groningen

[Gepubliceerd: 2023-03-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief inzake identiteitsverklaringen en Gomarus College Groningen (PDF | 3 pagina's | 146 kB)
Besluit: 2023-03-30 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden schriftelijke vragen voortgang Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-03-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-30 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitstel oplevering adviezen van Adviescommissie starters- en stimuleringsbeurzen

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-30 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over advies voor nieuw expertisecentrum voor wetenschap en samenleving

[Gepubliceerd: 2023-04-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-29 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over het bericht dat de Bovenkerk in Kampen een grootschalige restauratie nodig heeft

[Gepubliceerd: 2023-04-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-29 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over de voortgang van de toekomstgerichte bibliotheekvoorziening in elke gemeente

[Gepubliceerd: 2023-04-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-29 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij voortgangsbrief onderwijshuisvesting

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-29 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij Kamerbrief over advies voor nieuw expertisecentrum voor wetenschap en samenleving

[Gepubliceerd: 2023-04-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-29 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het bericht dat kunstacademies steeds internationaler worden

[Gepubliceerd: 2023-06-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-29 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op de schriftelijke vragen over universiteiten die banden verbreken met verschillende bedrijven

[Gepubliceerd: 2023-04-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-29 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over de Subsidieregeling matching Horizon Europe

[Gepubliceerd: 2023-04-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-29 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over leerlingen van het speciaal onderwijs die noodgedwongen thuiszitten

[Gepubliceerd: 2023-03-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over leerlingen van het speciaal onderwijs die noodgedwongen thuiszitten (PDF | 4 pagina's | 225 kB)
Besluit: 2023-03-28 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij reactie op moties en amendementen Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

[Gepubliceerd: 2023-03-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij reactie op moties en amendementen Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (PDF | 1 pagina | 87 kB)
Besluit: 2023-03-28 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie Kwint wettelijk inperken van woekerhandel in de doorverkoop van toegangskaarten

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie Kwint wettelijk inperken van woekerhandel in de doorverkoop van toegangskaarten (PDF | 2 pagina's | 91 kB)
Besluit: 2023-03-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op het drijfverenonderzoek

[Gepubliceerd: 2023-06-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-28 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek bijverdiensten onderwijsbestuurders

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over de bijverdiensten van bestuurders in de semipublieke sector die onder de Wet normering topinkomens vallen. Specifiek gaat het om de bijverdiensten van onderwijsbestuurders en de beantwoording van Kamervragen hierover. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-28 overheidspersoneel Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij regeling verlenging subsidieregeling DAMU reiskosten VO

[Gepubliceerd: 2023-04-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief bij regeling verlenging subsidieregeling DAMU reiskosten VO (PDF | 4 pagina's | 121 kB)
Besluit: 2023-03-27 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op bericht over onrust naar Fontys door nieuwe onderwijsmethode

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-27 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over het bericht over onrust op Fontys vanwege nieuwe onderwijsmethode

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-27 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toekenning 200 miljoen structureel aan sectorplanmiddelen

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-24 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over subsidieregelingen verbetering basisvaardigheden 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over subsidieregelingen verbetering basisvaardigheden 2023 (PDF | 2 pagina's | 120 kB)
Besluit: 2023-03-23 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake voortgang programma Erkennen & Waarderen

[Gepubliceerd: 2023-03-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief inzake voortgang programma Erkennen & Waarderen (PDF | 2 pagina's | 92 kB)
Besluit: 2023-03-23 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief antwoorden vragen over reactie op commissieverzoek petitie van het LAKS over de examens in het voortgezet onderwijs in 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-23 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-verzoek HMS Apollo

[Gepubliceerd: 2023-03-29] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om documenten over de HMS Apollo uit de periode 7 december 2021 tot 2 november 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-23 cultureel erfgoed Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Reactie op verzoek om afschrift van reactie op urgent verzoek tot subsidie voor restauratie van Rijksmonument ARTIS-Aquarium

[Gepubliceerd: 2023-03-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Reactie op verzoek om afschrift van reactie op urgent verzoek tot subsidie voor restauratie van Rijksmonument ARTIS-Aquarium (PDF | 1 pagina | 84 kB)
Besluit: 2023-03-22 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbieding Publieksmonitor Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

[Gepubliceerd: 2023-03-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbieding Publieksmonitor Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld (PDF | 4 pagina's | 164 kB)
Besluit: 2023-03-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken verbeterplan Google Workspace for Education

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-22 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek om een afschrift van de reactie op de brief van UNL en NFU over geamendeerde wetsvoorstel loting

[Gepubliceerd: 2023-03-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek om een afschrift van de reactie op de brief van UNL en NFU over geamendeerde wetsvoorstel loting (PDF | 1 pagina | 114 kB)
Besluit: 2023-03-21 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Antwoorden op vragen over Kamerbrief Voortgang aanpak kennisveiligheid hoger onderwijs en wetenschap

[Gepubliceerd: 2023-04-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief inzake tijdpad wetstraject Screening Kennisveiligheid en uitwerking amendement middelen kennisveiligheidsbeleid (PDF | 5 pagina's | 229 kB)
Besluit: 2023-03-21 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoord op schriftelijke vragen over het artikel van Times Higher Education CV-blind grant review divides Dutch scientists

[Gepubliceerd: 2023-03-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoord op schriftelijke vragen over het artikel van Times Higher Education CV-blind grant review divides Dutch scientists (PDF | 1 pagina | 118 kB)
Besluit: 2023-03-21 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over studenten die op geld en boeken wachten van bedrijf uit Kampen

[Gepubliceerd: 2023-03-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over studenten die op geld en boeken wachten van bedrijf uit Kampen (PDF | 2 pagina's | 134 kB)
Besluit: 2023-03-21 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij reactie op schriftelijke vragen van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de nieuwe bekostigingssystematiek lwoo en pro

[Gepubliceerd: 2023-03-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij reactie op schriftelijke vragen van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de nieuwe bekostigingssystematiek lwoo en pro (PDF | 3 pagina's | 166 kB)
Besluit: 2023-03-21 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief uitstel brief beheersing internationale studentenstromen

[Gepubliceerd: 2023-03-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief uitstel brief beheersing internationale studentenstromen (PDF | 1 pagina | 112 kB)
Besluit: 2023-03-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoord op schriftelijke vragen over het collegegeld bij deeltijdstudies in het hoger onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-03-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoord op schriftelijke vragen over het collegegeld bij deeltijdstudies in het hoger onderwijs (PDF | 2 pagina's | 121 kB)
Besluit: 2023-03-21 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoeken over taalscholen en strafrechtelijke onderzoeken

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Besluit op verzoeken om informatie aan DUO over taalscholen en strafrechtelijke onderzoeken. De verzoeken zijn op 25 maart, 28 april en 17 mei 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 21 maart 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-03-21 integratie Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Stand van zaken Programma schoolmaaltijden

[Gepubliceerd: 2023-03-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Stand van zaken Programma schoolmaaltijden (PDF | 20 pagina's | 6,1 MB)
Besluit: 2023-03-20 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over opnieuw desinformatie bij uitzending Ongehoord Nieuws

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over opnieuw desinformatie bij uitzending Ongehoord Nieuws (PDF | 1 pagina | 71 kB)
Besluit: 2023-03-20 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht over volle schakelklassen voor gevluchte jongeren

[Gepubliceerd: 2023-04-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht over volle schakelklassen voor gevluchte jongeren (PDF | 2 pagina's | 132 kB)
Besluit: 2023-03-20 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitvoering motie van lid Van Meenen over de afschaffing van de waardering Goed en predicaat Excellent

[Gepubliceerd: 2023-06-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-20 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstel beantwoording Kamervragen lid Westerveld (GroenLinks) over het collegegeld bij deeltijdstudies in het hoger onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-03-22] Bestand: beslisnota-bij-uitstel-beantwoording-kamervragen-lid-westerveld-groenlinks-over-het-collegegeld-bij-deeltijdstudies-in-het-hoger-onderwijs.pdf
Besluit: 2023-03-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek contacten Nationaal Archief over COVID-19

[Gepubliceerd: 2023-03-20] Besluit op een verzoek om alle documenten over contacten tussen het Nationaal Archief en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het ministerie van Algemene Zaken over het inventariseren, bewaren, archiveren en vernietigen van informatie over COVID-19. Het verzoek gaat over de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-20 ziekten en behandelingen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over belangstelling voor slimmer inrichten van het collegejaar

[Gepubliceerd: 2023-03-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief over belangstelling voor slimmer inrichten van het collegejaar (PDF | 12 pagina's | 231 kB)
Besluit: 2023-03-19 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over jongen die thuiszit na onterechte schorsing

[Gepubliceerd: 2023-03-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Nota bij uitstelverzoek zaak jongen die thuiszit na schorsing (PDF | 1 pagina | 85 kB)
Besluit: 2023-03-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden openstaande vragen uit inbreng schriftelijk overleg over beschikbaarheid opnames OMT-vergaderingen en dde staat van het hotspotarchief Covid-19

[Gepubliceerd: 2023-04-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-17 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op rapport over PhD regulations in the Netherlands

[Gepubliceerd: 2023-03-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op rapport over PhD regulations in the Netherlands (PDF | 1 pagina | 116 kB)
Besluit: 2023-03-17 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over loyaliteitsverklaringen bij Chinese promovendi

[Gepubliceerd: 2023-03-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over loyaliteitsverklaringen bij Chinese promovendi (PDF | 1 pagina | 85 kB)
Besluit: 2023-03-17 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen so Staatsexamens vo 2022

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-17 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen naar aanleiding van een documentaire en artikel over slaan op school

[Gepubliceerd: 2023-04-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-17 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over hoofdlijnen aanvalsplan voorkomen voortijdig schoolverlaten en begeleiden naar een kansrijke toekomst

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-17 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bekostiging schoolbesturen wegens invoering lumpsumbekostiging

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over de bekostiging van schoolbesturen in het primair onderwijs in het schooljaar 2022/2023 en de eindafrekening van het declaratiesysteem in 2005/2006 vanwege de invoering van lumpsumbekostiging in het primair onderwijs. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-17 basisonderwijs Documenten: 8
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de invloed van het bedrijfsleven op het onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-03-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de invloed van het bedrijfsleven op het onderwijs (PDF | 1 pagina | 115 kB)
Besluit: 2023-03-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nadere memorie van antwoord Wet uitbereiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-03-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij nadere memorie van antwoord Wet uitbereiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs (PDF | 2 pagina's | 66 kB)
Besluit: 2023-03-16 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op schriftelijke vragen over het artikel over ruimtegebrek door extra gymlessen Hardenbergse scholen

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-16 overheidsfinancin Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over externe financiers van leerstoelen

[Gepubliceerd: 2023-03-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-16 overheidsfinancin Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbieding afschrift brief Raad voor Cultuur met verzoek uitstel advies koloniale archieven

[Gepubliceerd: 2023-03-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-16 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over hersteltrajecten en herstelonderzoeken SvPO

[Gepubliceerd: 2023-03-21] Besluit op een verzoek om informatie over alle documenten die betrekking hebben op de hersteltrajecten en herstelonderzoeken van de vestigingen Amsterdam, Utrecht en Hoorn van de School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-16 voortgezet onderwijs Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op de brief van het Lerarencollectief De Noodklok luidt

[Gepubliceerd: 2023-03-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-15 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bundel beslisnota's bij Kamerbrief over uitkomst herbezinning residentieel onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-03-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Bundel beslisnota's bij Kamerbrief over uitkomst herbezinning residentieel onderwijs (PDF | 29 pagina's | 5,9 MB)
Besluit: 2023-03-15 jeugdzorg Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over het bericht dat een jongen al een jaar thuis zit na een onterechte schorsing

[Gepubliceerd: 2023-03-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over het bericht dat een jongen al een jaar thuis zit na een onterechte schorsing (PDF | 2 pagina's | 122 kB)
Besluit: 2023-03-15 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Contouren werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035

[Gepubliceerd: 2023-03-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Contouren werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035 (PDF | 19 pagina's | 3,0 MB)
Besluit: 2023-03-15 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Consultatie - Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren evaluatie

[Gepubliceerd: 2023-03-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Consultatie - Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren evaluatie (PDF | 2 pagina's | 90 kB)
Besluit: 2023-03-15 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op brief over de gevolgen van het nieuwe basisbeurssysteem voor dubbele bachelor-studenten

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-15 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat we meer tandartsen moeten opleiden

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over reactie NPO en VCR op het amendement Westerveld

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-15 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Convenant regieorgaan Open Science

[Gepubliceerd: 2023-03-29] Convenant van minister Dijkgraaf (OCW) samen met open science partners. Het convenant gaat over het versnellen van de transitie (overgang) naar open science.
Besluit: 2023-03-15 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbieding 3e advies Platform Perspectief Jongeren

[Gepubliceerd: 2023-03-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbieding 3e advies Platform Perspectief Jongeren (PDF | 3 pagina's | 154 kB)
Besluit: 2023-03-14 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over dreigende onbereikbaarheid van Omrop Frysl‚n

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-14 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht Miljoenentekort voor magneten- en laserlab HFML-FELIX, personeel kampt met hoge werkdruk

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht Miljoenentekort voor magneten- en laserlab HFML-FELIX, personeel kampt met hoge werkdruk (PDF | 1 pagina | 82 kB)
Besluit: 2023-03-14 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij adviesrapport over aanbevelingen voor leerlingen om verder te kijken bij mannen- en vrouwenberoepen

[Gepubliceerd: 2023-03-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief bij adviesrapport over aanbevelingen voor leerlingen om verder te kijken bij mannen- en vrouwenberoepen (PDF | 4 pagina's | 143 kB)
Besluit: 2023-03-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op schriftelijke vragen over de motie-Omtzigt over Nederlands als voertaal aan hoger onderwijsinstellingen

[Gepubliceerd: 2023-03-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op schriftelijke vragen over de motie-Omtzigt over Nederlands als voertaal aan hoger onderwijsinstellingen (PDF | 1 pagina | 90 kB)
Besluit: 2023-03-13 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het artikel van Times Higher Education

[Gepubliceerd: 2023-03-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij uitstelbrief beantwoording Kamervragen over het artikel van Times Higher Education CV-blind grant review divides Dutch scientists. (PDF | 1 pagina | 116 kB)
Besluit: 2023-03-10 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reacties op rapporten taal-, reken- en leesvaardigheid

[Gepubliceerd: 2023-03-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reacties op rapporten taal-, reken- en leesvaardigheid (PDF | 1 pagina | 90 kB)
Besluit: 2023-03-10 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de herinvoering van de basisbeurs voor studenten

[Gepubliceerd: 2023-03-22] Besluit op een verzoek om informatie over de herinvoering van de basisbeurs voor studenten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-10 hoger onderwijs Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota van wijziging Wet educatieve module

[Gepubliceerd: 2023-06-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-09 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over de brandbrief van een basisschool voor voltijdonderwijs voor hoogbegaafde kinderen

[Gepubliceerd: 2023-03-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-09 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het beschermen van carnaval

[Gepubliceerd: 2023-03-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het beschermen van carnaval (PDF | 3 pagina's | 147 kB)
Besluit: 2023-03-09 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de invloed van het bedrijfsleven op het onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-04-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-08 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over financiering hoogleraren

[Gepubliceerd: 2023-04-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-08 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij het jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2022

[Gepubliceerd: 2023-03-29] Bestand: bijlage-2-beslisnota-bij-aanbieding-van-het-jaarverslag-college-voor-toetsen-en-examens-2022-aan-de-eersteen-tweede-kamer.pdf
Besluit: 2023-03-08 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief rapport over proces van stagematching in het MBO

[Gepubliceerd: 2023-03-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief rapport over proces van stagematching in het MBO (PDF | 3 pagina's | 235 kB)
Besluit: 2023-03-07 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over de ontwikkelingen van de kwalificatiestructuur in het MBO

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-07 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoord op schriftelijke vragen over het artikel Hoe wokecultuur docent het zwijgen oplegt

[Gepubliceerd: 2023-03-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoord op schriftelijke vragen over het artikel Hoe wokecultuur docent het zwijgen oplegt (PDF | 3 pagina's | 58 kB)
Besluit: 2023-03-06 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden feitelijke vragen over de uitwerking plan van aanpak hoogbegaafdheid

[Gepubliceerd: 2023-03-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden feitelijke vragen over de uitwerking plan van aanpak hoogbegaafdheid (PDF | 2 pagina's | 90 kB)
Besluit: 2023-03-06 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op burgerbrief over blokkeren bekostiging van inclusief onderwijs door schoolbesturen

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-06 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Visie Kansengelijkheid funderend onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-03-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Visie Kansengelijkheid funderend onderwijs (PDF | 40 pagina's | 4,5 MB)
Besluit: 2023-03-06 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over artikel over stoppen experiment flexstuderen

[Gepubliceerd: 2023-03-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over schooladvisering en doorstroomtoetsen po 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-02 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoord op schriftelijke vragen over het tijdelijk blokkeren van het Twitteraccount van De Telegraaf-columnist Leon de Winter

[Gepubliceerd: 2023-03-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-02 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Woo-besluit over informatieuitwisseling over hotspot COVID-19

[Gepubliceerd: 2023-03-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over Woo-besluit over informatieuitwisseling over hotspot COVID-19 (PDF | 2 pagina's | 89 kB)
Besluit: 2023-03-02 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwooden op schriftelijke vragen over initiatieven voor thuiszitters die dreigen te verdwijnen

[Gepubliceerd: 2023-03-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-02 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over het bericht dat er geen hoogleraar Friese taal en cultuur meer is

[Gepubliceerd: 2023-03-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over het bericht dat er geen hoogleraar Friese taal en cultuur meer is (PDF | 2 pagina's | 130 kB)
Besluit: 2023-03-02 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over maatregelen ter bevordering positie van jongeren

[Gepubliceerd: 2023-04-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-02 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij reactie op 21 501-34 Schriftelijk Overleg inzake o.a. de geannoteerde agenda OJCS-Raad van 7 maart 2023 (onderwijs)

[Gepubliceerd: 2023-03-06] Beslisnota bij reactie op 21 501-34 Schriftelijk Overleg inzake o.a. de geannoteerde agenda OJCS-Raad van 7 maart 2023 (onderwijs) (PDF | 3 pagina's | 128 kB)
Besluit: 2023-03-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bijAntwoorden vragen over beleidsreactie advies dynamisch beschermingsmodel voor de Collectie Nederland

[Gepubliceerd: 2023-03-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-28 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op burgerbrief over het NT-profiel

[Gepubliceerd: 2023-03-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-28 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op schriftelijke vragen over het stopzetten van Erasmusbeurzen voor uitwisselingen van Hongaarse studenten

[Gepubliceerd: 2023-03-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op schriftelijke vragen over het stopzetten van Erasmusbeurzen voor uitwisselingen van Hongaarse studenten (PDF | 1 pagina | 127 kB)
Besluit: 2023-02-28 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het kinderboekenweekgedicht door Pim Lammers

[Gepubliceerd: 2023-03-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij uitstel beantwoording Kamervragen over het kinderboekenweekgedicht door Pim Lammers (PDF | 1 pagina | 72 kB)
Besluit: 2023-02-28 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het kinderboekenweekgedicht van Pim Lammers

[Gepubliceerd: 2023-03-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het kinderboekenweekgedicht van Pim Lammers (PDF | 1 pagina | 83 kB)
Besluit: 2023-02-28 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoord op vragen over Kamerbrief Voortgang aanpak kennisveiligheid hoger onderwijs en wetenschap

[Gepubliceerd: 2023-04-05] Bestand: beslisnota-bij-antwoord-op-vragen-over-kamerbrief-voortgang-aanpak-kennisveiligheid-hoger-onderwijs-en-wetenschap.pdf
Besluit: 2023-02-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

[Gepubliceerd: 2023-02-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten (PDF | 3 pagina's | 137 kB)
Besluit: 2023-02-24 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over hoogwaardig digitaal onderwijs en verkenning inzet intelligente technologie

[Gepubliceerd: 2023-03-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over hoogwaardig digitaal onderwijs en verkenning inzet intelligente technologie (PDF | 2 pagina's | 120 kB)
Besluit: 2023-02-23 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op vragen over bericht 'Continurooster op basisschool schaadt eetgedrag kinderen'

[Gepubliceerd: 2023-03-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-23 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over spoedige behandeling wetsvoorstel herinvoering basisbeurs

[Gepubliceerd: 2023-02-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over spoedige behandeling wetsvoorstel herinvoering basisbeurs (PDF | 1 pagina | 92 kB)
Besluit: 2023-02-23 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij NNAVV wijziging LCW & hardheidsclausule

[Gepubliceerd: 2023-03-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-22 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang uitvoering beleidsagenda tegen segregatie in het funderend onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-22 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij afschrift brief over onderwijs aan nieuwkomers

[Gepubliceerd: 2023-03-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij afschrift brief over onderwijs aan nieuwkomers (PDF | 2 pagina's | 117 kB)
Besluit: 2023-02-21 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording vragen schriftelijk overleg 6 februari 2023 over voortgang aanpak nationaal historisch museum

[Gepubliceerd: 2023-04-24] Bestand: beslisnota-bij-beantwoording-vragen-schriftelijk-overleg-6-februari-2023-over-voortgang-aanpak-nationaal-historisch-museum.pdf
Besluit: 2023-02-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat de Universiteit Leiden slimme cameras toch weer wil aanzetten

[Gepubliceerd: 2023-03-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat de Universiteit Leiden slimme cameras toch weer wil aanzetten (PDF | 1 pagina | 109 kB)
Besluit: 2023-02-20 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij afschrift antwoordbrief aan vakorganisaties in het onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-03-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-17 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over consequenties besluit leermiddelendistribiteur TLN te stoppen met dienstverlening voor mbo en hoger onderwijshoger onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-02-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-17 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Voorhang Subsidieregeling matching Horizon Europe

[Gepubliceerd: 2023-03-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief Voorhang Subsidieregeling matching Horizon Europe (PDF | 6 pagina's | 118 kB)
Besluit: 2023-02-16 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over afscheid omstreden Confucius Instituut

[Gepubliceerd: 2023-03-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-16 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken motie Werner en Sjoerdsma over rapportage media-aanbod

[Gepubliceerd: 2023-02-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-16 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over rapport Een stevige positie in het hoger onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-03-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over rapport Een stevige positie in het hoger onderwijs (PDF | 1 pagina | 50 kB)
Besluit: 2023-02-15 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Versterken medezeggenschap in het mbo

[Gepubliceerd: 2023-03-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Versterken medezeggenschap in het mbo (PDF | 5 pagina's | 167 kB)
Besluit: 2023-02-15 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op moties over vaste contracten en topinkomens bij de publieke omroep

[Gepubliceerd: 2023-06-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-15 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbieding afschrift adviesaanvraag cultuurbestel van de toekomst

[Gepubliceerd: 2023-06-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-14 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over tussenbalans bijstelling kerndoelen basisvaardigheden

[Gepubliceerd: 2023-02-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over tussenbalans bijstelling kerndoelen basisvaardigheden (PDF | 2 pagina's | 140 kB)
Besluit: 2023-02-14 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij plan Delta Climate Center

[Gepubliceerd: 2023-02-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij plan Delta Climate Center (PDF | 2 pagina's | 276 kB)
Besluit: 2023-02-14 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief bij Werkagenda en stagepact mbo

[Gepubliceerd: 2023-02-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-14 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbieding afschrift reactie Alan Turingschool praktijkkaart leesstrategieŽn

[Gepubliceerd: 2023-02-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbieding afschrift reactie Alan Turingschool praktijkkaart leesstrategieŽn (PDF | 1 pagina | 117 kB)
Besluit: 2023-02-14 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Samen Werken aan Talent

[Gepubliceerd: 2023-02-14] De werkagenda voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) voor de periode 2023-2027. Samen Werken aan Talent (PDF | 63 pagina's | 5,0 MB)
Besluit: 2023-02-14 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Stagepact MBO 2023 - 2027

[Gepubliceerd: 2023-02-14] Stagepact over afspraken tussen alle partners in en rondom het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) om ervoor te zorgen dat alle studenten een stage of leerbaan krijgen met de juiste begeleiding en goede randvoorwaarden. Stagepact MBO 2023 - 2027 (PDF | 10 pagina's | 952 kB)
Besluit: 2023-02-14 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over aanvragen bekostiging School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO)

[Gepubliceerd: 2023-02-16] Besluit op een verzoek om informatie over alle aanvragen tot bekostiging van de School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO), daarmee samenhangende correspondentie (brieven en mailverkeer) en gerelateerde interne documenten binnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het verzoek is op 5 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-14 voortgezet onderwijs Documenten: 20
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Geannoteerde agenda OJCS-Raad 7 maart 2023 onderwijsdeel

[Gepubliceerd: 2023-02-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Geannoteerde agenda OJCS-Raad 7 maart 2023 onderwijsdeel (PDF | 2 pagina's | 91 kB)
Besluit: 2023-02-13 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Start consultatie- en interactieve fase Toekomstverkenning mbo, ho en wetenschap

[Gepubliceerd: 2023-02-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Start consultatie- en interactieve fase Toekomstverkenning mbo, ho en wetenschap (PDF | 6 pagina's | 329 kB)
Besluit: 2023-02-13 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over de uitvoering van de motie Mohandis

[Gepubliceerd: 2023-02-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over de uitvoering van de motie Mohandis (PDF | 1 pagina | 69 kB)
Besluit: 2023-02-13 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over het bericht dat UvA afstand neemt van uitspraak docent over non-binair

[Gepubliceerd: 2023-02-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-10 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen VVD en Groep van Haga over ChatGPT

[Gepubliceerd: 2023-03-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-10 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Kamervragen (VSO) over OCW-agenda tegen discriminatie en racisme

[Gepubliceerd: 2023-07-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-10 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over de bedreiging van de academische vrijheid aan Nederlandse universiteiten

[Gepubliceerd: 2023-02-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-10 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel educatieve module

[Gepubliceerd: 2023-02-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief bij nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel educatieve module (PDF | 3 pagina's | 147 kB)
Besluit: 2023-02-09 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoord op commissiebrief met schriftelijke vragen inzake het instellingsplan NWO 2023-2026

[Gepubliceerd: 2023-03-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-09 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over de serie over kraken van NPO 3

[Gepubliceerd: 2023-02-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-09 woningmarkt Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het onderzoeksrapport van Casual Academy over werkomstandigheden hoger onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-02-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het onderzoeksrapport van Casual Academy over werkomstandigheden hoger onderwijs (PDF | 2 pagina's | 123 kB)
Besluit: 2023-02-08 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht over tijdelijke contracten in wetenschap

[Gepubliceerd: 2023-02-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht over tijdelijke contracten in wetenschap (PDF | 2 pagina's | 124 kB)
Besluit: 2023-02-08 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsreactie op het onderzoek van de Claims Conference over kennis van de Holocaust en het oorlogsverleden onder jongeren

[Gepubliceerd: 2023-05-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-08 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen so examens 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden vragen so examens 2023 (PDF | 3 pagina's | 135 kB)
Besluit: 2023-02-08 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het bericht dat studenten eisen dat UvA banden verbreekt met Shell

[Gepubliceerd: 2023-02-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het bericht over nieuw dieptepunt VN in campagne tegen IsraŽl

[Gepubliceerd: 2023-02-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstel beantwoording Kamervragen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

[Gepubliceerd: 2023-02-07] Bestand: beslisnota-bij-uitstel-beantwoording-kamervragen-aan-de-minister-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap.pdf
Besluit: 2023-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota ter voorbereiding van de Kamerbrief Arbeidsmarktbeleid culturele en creatieve sector

[Gepubliceerd: 2023-06-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-06 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie

[Gepubliceerd: 2023-02-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoord op schriftelijke vragen over het intrekken van de vergunning van de omroep Ongehoord Nederland

[Gepubliceerd: 2023-02-16] Bestand: beslisnota-bij-antwoord-op-schriftelijke-vragen-over-het-intrekken-van-de-vergunning-van-de-omroep-ongehoord-nederland.pdf
Besluit: 2023-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het bericht dat de Universiteit Leiden 'slimme' camera's toch weer wil aanzetten

[Gepubliceerd: 2023-02-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de tekstgenerator ChatGPT

[Gepubliceerd: 2023-02-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen over wetsvoorstel loting en amendement Van der Woude

[Gepubliceerd: 2023-02-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden vragen over wetsvoorstel loting en amendement Van der Woude (PDF | 1 pagina | 117 kB)
Besluit: 2023-02-03 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over het bericht dat studenten eisen dat UvA banden verbreekt met Shell

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-02 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Wijzigingen in de Subsidieregeling lerarenbeurs

[Gepubliceerd: 2023-02-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.2 Beslisnota bij Wijzigingen in de Subsidieregeling lerarenbeurs (PDF | 5 pagina's | 191 kB)
Besluit: 2023-02-02 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij reactie op verzoek om reactie op petitieaanbieding LAKS #redmijndiploma

[Gepubliceerd: 2023-02-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij reactie op verzoek om reactie op petitieaanbieding LAKS #redmijndiploma (PDF | 4 pagina's | 145 kB)
Besluit: 2023-02-01 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op rapport over financiering cultuur

[Gepubliceerd: 2023-02-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op rapport over financiering cultuur (PDF | 2 pagina's | 123 kB)
Besluit: 2023-01-31 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op aanvullend Woo-verzoek over registratie BRIN-nummers 3 scholen Zoetermeer

[Gepubliceerd: 2023-01-31] Besluit op een aanvullend verzoek om informatie over registratie, dan wel toekenning van BRIN-nummers aan 3 scholen in Zoetermeer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-31 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over omroep Ongehoord Nederland

[Gepubliceerd: 2023-01-31] Besluit op een verzoek om informatie over de interne en externe communicatie over omroep Ongehoord Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-31 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kaderbrief SLOA 2024-2025

[Gepubliceerd: 2023-04-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-30 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over bedreiging van cultureel erfgoed van na 1965

[Gepubliceerd: 2023-02-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-27 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over de Verenigde Naties en Israel

[Gepubliceerd: 2023-02-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-27 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op nadere vragen over herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming huidige studenten zonder basisbeurs

[Gepubliceerd: 2023-02-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-26 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over verplichte sportlessen op mbo

[Gepubliceerd: 2023-01-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-26 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief toezending informatie over motie voortzetting Ambachtsacademie

[Gepubliceerd: 2023-02-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het schrappen van jazz en wereldmuziek bij de NPO

[Gepubliceerd: 2023-03-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het schrappen van jazz en wereldmuziek bij de NPO (PDF | 1 pagina | 75 kB)
Besluit: 2023-01-25 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over allianties emancipatiebeleid

[Gepubliceerd: 2023-02-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-25 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Montessori Kindcentrum Westervoort

[Gepubliceerd: 2023-01-24] Besluit op een verzoek om informatie over het Montessori Kindcentrum Westervoort. Specifiek om documenten over de omgang van de school met het gedrag van kinderen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's wetsvoorstel wijziging Mediawet 2008 investeringsverplichting

[Gepubliceerd: 2023-01-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's wetsvoorstel wijziging Mediawet 2008 investeringsverplichting (PDF | 5 pagina's | 145 kB)
Besluit: 2023-01-20 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht over bedreiging medewerker diversiteit hoger onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-03-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht over bedreiging medewerker diversiteit hoger onderwijs (PDF | 1 pagina | 113 kB)
Besluit: 2023-01-20 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbieding Werkprogramma Rathenau Instituut 2023-2024

[Gepubliceerd: 2023-02-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbieding Werkprogramma Rathenau Instituut 2023-2024 (PDF | 1 pagina | 118 kB)
Besluit: 2023-01-20 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op nadere vragen over de opheffing van het vrijwillig lerarenportfolio

[Gepubliceerd: 2023-02-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-20 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over werkwijze DUO

[Gepubliceerd: 2023-01-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over werkwijze DUO (PDF | 1 pagina | 116 kB)
Besluit: 2023-01-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Toezending werkprogramma 2023-2024 Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

[Gepubliceerd: 2023-01-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Toezending werkprogramma 2023-2024 Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (PDF | 1 pagina | 77 kB)
Besluit: 2023-01-19 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over het intrekken van de vergunning van de omroep Ongehoord Nederland

[Gepubliceerd: 2023-02-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over het intrekken van de vergunning van de omroep Ongehoord Nederland (PDF | 1 pagina | 70 kB)
Besluit: 2023-01-19 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken openheid over financiering leerstoelen en nevenwerkzaamheden hoogleraren

[Gepubliceerd: 2023-01-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken openheid over financiering leerstoelen en nevenwerkzaamheden hoogleraren (PDF | 1 pagina | 87 kB)
Besluit: 2023-01-19 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op adviesrapporten over taal, rekenen en leesvaardigheid

[Gepubliceerd: 2023-02-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.2
Besluit: 2023-01-19 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Meerjarenbrief cultuur

[Gepubliceerd: 2023-02-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-19 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Planningsbrief OCW 2023

[Gepubliceerd: 2023-01-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-18 recht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over Wob documenten over aanschaf van De Vaandeldrager

[Gepubliceerd: 2023-02-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-18 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen over Europees voorstel voor een verordening Mediavrijheid

[Gepubliceerd: 2023-02-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-17 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport Inspectie van het Onderwijs naar selectie in het hoger onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-01-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over voornemen schrappen molen De Mearmin in Damwld uit het Rijksmonumentenregister

[Gepubliceerd: 2023-01-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-17 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het wetsvoorstel ter wijziging van artikel 19a van de Wet overige OCW-subsidies (WOOS)

[Gepubliceerd: 2023-02-16] Besluit op een verzoek om informatie over het wetsvoorstel ter wijziging van artikel 19a van de Wet overige OCW-subsidies (WOOS) dat in voorbereiding is. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-17 onderwijs en wetenschap Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstel beantwoording vragen van de leden Westerveld en Maatoug over de totstandkoming van de Kamerbrief Vrij en veilig onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-01-27] Bestand: beslisnota-bij-uitstel-beantwoording-vragen-van-de-leden-westerveld-en-maatoug-over-de-totstandkoming-van-de-kamerbrief-vrij-en-veilig-onderwijs.pdf
Besluit: 2023-01-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op de burgerbrief over bezwaar tegen kosten reisproduct tijdens corona

[Gepubliceerd: 2023-06-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-16 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij reactie op afschrift brief RSG Wolfsbos over stijgende energiekosten in school

[Gepubliceerd: 2023-02-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-16 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over sancties tegen Rusland en betrekkingen met Rusland

[Gepubliceerd: 2023-02-13] Besluit op een verzoek om informatie over sancties tegen Rusland en betrekkingen met Rusland en over Russische oligarchen, bezittingen en Russisch geld. Het verzoek is op 25 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-16 internationale betrekkingen Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over sancties tegen Rusland en betrekkingen met Rusland

[Gepubliceerd: 2023-02-13] Besluit op een verzoek om informatie over sancties tegen Rusland en betrekkingen met Rusland en over Russische oligarchen, bezittingen en Russisch geld. Het verzoek is op 25 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-16 internationale betrekkingen Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

[Gepubliceerd: 2023-01-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-12 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden vragen over de meerjarenbrief cultuur en media

[Gepubliceerd: 2023-01-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-12 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbieding rapport Doorlichting Nationaal Archief 2022

[Gepubliceerd: 2023-01-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-12 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over basisbeurs

[Gepubliceerd: 2023-01-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-11 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het bericht dat boekenprogramma Brommer op zee toch mocht doorgaan

[Gepubliceerd: 2023-01-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-11 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over het bericht over financile steun voor mbo-student in armoede

[Gepubliceerd: 2023-01-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-11 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij 1e tussenrapportage onderzoek stagetekorten in het hbo

[Gepubliceerd: 2023-01-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-11 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op brief Dragon1 over Dutch Student Business Innovation Labs

[Gepubliceerd: 2023-01-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-11 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen so aanwijzingsprocedure van een lokale publieke media-instelling

[Gepubliceerd: 2023-02-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-09 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over de werkwijze van DUO

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-04 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's Besluit vervallen aanspraak verlaagd collegegeld

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's Besluit vervallen aanspraak verlaagd collegegeld (PDF | 21 pagina's | 424 kB)
Besluit: 2022-12-23 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's kamerbrief hardvochtigheden

[Gepubliceerd: 2022-12-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's kamerbrief hardvochtigheden (PDF | 2 pagina's | 58 kB)
Besluit: 2022-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Standpunt Instellingsplan NWO 2023-2026

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Standpunt Instellingsplan NWO 2023-2026 (PDF | 1 pagina | 120 kB)
Besluit: 2022-12-22 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-01-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel herinvoering basisbeurs hoger onderwijs (PDF | 9 pagina's | 1,2 MB)
Besluit: 2022-12-22 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek uitreiking Prijs der Nederlandse Letteren aan Astrid Roemer

[Gepubliceerd: 2022-12-22] Besluit op een verzoek om informatie over de besluitvorming rond de uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren aan schrijfster Astrid Roemer. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stopzetting actieve werving internationale studenten

[Gepubliceerd: 2023-01-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over stopzetting actieve werving internationale studenten (PDF | 1 pagina | 116 kB)
Besluit: 2022-12-21 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's indexeringswijze lesgeld en hardheidsclausule definitief

[Gepubliceerd: 2022-12-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's indexeringswijze lesgeld en hardheidsclausule definitief (PDF | 19 pagina's | 1,6 MB)
Besluit: 2022-12-21 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden feitelijke vragen over beleidsdoorlichting Erfgoed

[Gepubliceerd: 2023-01-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden feitelijke vragen over beleidsdoorlichting Erfgoed (PDF | 1 pagina | 116 kB)
Besluit: 2022-12-21 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Mores.online

[Gepubliceerd: 2022-12-21] Besluit op een verzoek om informatie over subsidieaanvragen van Mores.online en over cijfers van het aantal meldingen dat sinds 2018 bij Mores.online is gedaan, opgepakt en/of afgerond. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervraag over verbod Duitse overheid van Microsoft 365 op scholen

[Gepubliceerd: 2022-12-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervraag over verbod Duitse overheid van Microsoft 365 op scholen (PDF | 3 pagina's | 139 kB)
Besluit: 2022-12-20 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang aanpak kennisveiligheid hoger onderwijs en wetenschap

[Gepubliceerd: 2023-01-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang aanpak kennisveiligheid hoger onderwijs en wetenschap (PDF | 3 pagina's | 213 kB)
Besluit: 2022-12-20 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 Woo-verzoek seksueel grensoverschrijdend gedrag

[Gepubliceerd: 2022-12-20] Besluit op een verzoek om informatie over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-20 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Antwoorden op Kamervragen over bijlesbureaus die misbruik maken van ouders

[Gepubliceerd: 2022-12-19] Bestand: beslisnota-s-bij-antwoorden-op-kamervragen-over-bijlesbureaus-die-misbruik-maken-van-ouders.pdf
Besluit: 2022-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over groene vmbo-scholen en de mogelijke sluiting daarvan

[Gepubliceerd: 2023-02-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over groene vmbo-scholen en de mogelijke sluiting daarvan (PDF | 3 pagina's | 187 kB)
Besluit: 2022-12-15 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over het bericht over dreigende sluiting voor groen vmbo in Noord-Brabant

[Gepubliceerd: 2023-02-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over het bericht over dreigende sluiting voor groen vmbo in Noord-Brabant (PDF | 2 pagina's | 187 kB)
Besluit: 2022-12-15 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's wetsvoorstel academische ziekenhuizen

[Gepubliceerd: 2022-12-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's wetsvoorstel academische ziekenhuizen (PDF | 17 pagina's | 329 kB)
Besluit: 2022-12-15 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Memorie van antwoord wetsvoorstel Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

[Gepubliceerd: 2022-12-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-15 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen aanschaf van De Vaandeldrager en de informatiepositie van de Staten-Generaal

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen aanschaf van De Vaandeldrager en de informatiepositie van de Staten-Generaal (PDF | 1 pagina | 77 kB)
Besluit: 2022-12-14 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief kadernotitie adviescollege publieke omroep

[Gepubliceerd: 2023-01-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief kadernotitie adviescollege publieke omroep (PDF | 1 pagina | 70 kB)
Besluit: 2022-12-14 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen over bedreigde medewerkers diversiteit hoger onderwijs

[Gepubliceerd: 2022-12-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen over bedreigde medewerkers diversiteit hoger onderwijs (PDF | 1 pagina | 92 kB)
Besluit: 2022-12-13 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport over genitale operaties bij kinderen met DSD jonger dan 12 jaar

[Gepubliceerd: 2022-12-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport over genitale operaties bij kinderen met DSD jonger dan 12 jaar (PDF | 2 pagina's | 136 kB)
Besluit: 2022-12-13 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over financiering vluchteling-studenten in het hoger onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-01-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over financiering vluchteling-studenten in het hoger onderwijs (PDF | 2 pagina's | 124 kB)
Besluit: 2022-12-13 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamervragen over tijdelijke contracten in po en vo voor openbaarmaking

[Gepubliceerd: 2022-12-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota Kamervragen over tijdelijke contracten in po en vo voor openbaarmaking (PDF | 2 pagina's | 120 kB)
Besluit: 2022-12-13 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Verslag van de OJCS-Raad van 28 en 29 november 2022 Onderwijs en Cultuur

[Gepubliceerd: 2023-02-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Verslag van de OJCS-Raad van 28 en 29 november 2022 Onderwijs en Cultuur (PDF | 2 pagina's | 149 kB)
Besluit: 2022-12-13 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoord op schriftelijke vragen over wandelroute Shula Rijxman Mediapark

[Gepubliceerd: 2022-12-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoord op schriftelijke vragen over wandelroute Shula Rijxman Mediapark (PDF | 1 pagina | 81 kB)
Besluit: 2022-12-13 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitkomsten validatie-onderzoek wegingsfactoren bezoldigingsklassen voor topfunctionarissen in het onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-01-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over uitkomsten validatie-onderzoek wegingsfactoren bezoldigingsklassen voor topfunctionarissen in het onderwijs (PDF | 16 pagina's | 6,3 kB)
Besluit: 2022-12-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij Kamerbrief beantwoording moties en toezeggingen middelbaar beroepsonderwijs

[Gepubliceerd: 2022-12-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 2 bij Kamerbrief beantwoording moties en toezeggingen middelbaar beroepsonderwijs (PDF | 1 pagina | 664 kB)
Besluit: 2022-12-13 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoord op Kamervragen over de onderwijsbevoegdheid voor de lerarenopleidingen ITEPS en ITESS

[Gepubliceerd: 2022-12-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoord op Kamervragen over de onderwijsbevoegdheid voor de lerarenopleidingen ITEPS en ITESS (PDF | 2 pagina's | 121 kB)
Besluit: 2022-12-13 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2022

[Gepubliceerd: 2023-01-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2022 (PDF | 1 pagina | 96 kB)
Besluit: 2022-12-13 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief beantwoording Kamervragen over het bericht dat sluiting dreigt voor groen vmbo in Noord-Brabant wegens nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer

[Gepubliceerd: 2022-12-20] Beslisnota bij uitstelbrief beantwoording Kamervragen over het bericht dat sluiting dreigt voor groen vmbo in Noord-Brabant wegens nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer (PDF | 1 pagina | 73 kB)
Besluit: 2022-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over groene vmbo-scholen

[Gepubliceerd: 2022-12-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over groene vmbo-scholen (PDF | 1 pagina | 67 kB)
Besluit: 2022-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beleidsdoorlichting cultuurdeelname

[Gepubliceerd: 2022-12-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij beleidsdoorlichting cultuurdeelname (PDF | 2 pagina's | 105 kB)
Besluit: 2022-12-12 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij Kamerbrief beantwoording moties en toezeggingen middelbaar beroepsonderwijs

[Gepubliceerd: 2022-12-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 1 bij Kamerbrief beantwoording moties en toezeggingen middelbaar beroepsonderwijs (PDF | 2 pagina's | 140 kB)
Besluit: 2022-12-12 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over tv-rechten van WK voetbal

[Gepubliceerd: 2022-12-12] Besluit op een verzoek om informatie over tv-rechten NOS van WK voetbal 2018 en 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Bibob-onderzoek naar een school door gemeente Amsterdam in 2018-2019

[Gepubliceerd: 2022-12-12] Besluit op een verzoek om informatie over een Bibob-onderzoek naar een school uitgevoerd door de gemeente Amsterdam in 2018-2019 en correspondentie daarover met het ministerie van OCW. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over Stichting Kind en Toekomst

[Gepubliceerd: 2022-12-12] Besluit op een doorverzonden verzoek om informatie over Stichting Kind en Toekomst. Het oorspronkelijke verzoek is op 20 april 2018 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft het verzoek doorgezonden.
Besluit: 2022-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitwerking motie Westerveld en 3e monitor versnelde afbouw bovenmatige eigen vermogens samenwerkingsverbanden passend onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-02-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-09 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij zaak uitwerking plan van aanpak hoogbegaafdheid

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-09 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over oproep tot mededinging laptops, accessoires en diensten en klacht binnen het aanbestedingsproces

[Gepubliceerd: 2022-12-09] Besluit op een verzoek om informatie over de oproep tot mededinging laptops, accessoires en diensten en een ingediende klacht binnen het aanbestedingsproces. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen subsidiring van jongerenorganisaties

[Gepubliceerd: 2022-12-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Kansrijk opleiden - macrodoelmatigheidsbeleid mbo

[Gepubliceerd: 2023-01-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-08 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij RHCs en bestuurlijke afspraak

[Gepubliceerd: 2022-12-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-08 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoord Kamervragen over de wijziging begrotingsstaten OCW 2022

[Gepubliceerd: 2022-12-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-08 overheidsfinancin Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang nationaal historisch museum

[Gepubliceerd: 2023-01-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang nationaal historisch museum (PDF | 2 pagina's | 120 kB)
Besluit: 2022-12-07 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen over werkdruk in het hoger onderwijs

[Gepubliceerd: 2022-12-16] Bestand: nota-bij-uitstelbrief-voor-beantwoording-kamervragen-2022z21309-en-2022z22199.pdf
Besluit: 2022-12-07 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij zaak schriftelijk overleg beleidsreactie monitor toelatingsrecht

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-07 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief lerarenbeleid december 2022

[Gepubliceerd: 2022-12-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-07 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Voortgang genderdiversiteit in de top

[Gepubliceerd: 2022-12-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief Voortgang genderdiversiteit in de top (PDF | 2 pagina's | 101 kB)
Besluit: 2022-12-06 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake de stand van zaken van uitvoeren acties leerlingenvervoer

[Gepubliceerd: 2023-01-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief inzake de stand van zaken van uitvoeren acties leerlingenvervoer (PDF | 2 pagina's | 190 kB)
Besluit: 2022-12-06 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het initiatief Agora Underground

[Gepubliceerd: 2022-12-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het initiatief Agora Underground (PDF | 2 pagina's | 144 kB)
Besluit: 2022-12-06 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief amendement Van der Graaf over studentenwelzijn

[Gepubliceerd: 2022-12-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-06 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over berichten tussen Onderwijsinspectie en schoolbesturen

[Gepubliceerd: 2022-12-06] Besluit op een verzoek om informatie over berichten tussen de Inspectie van het Onderwijs en het bestuur van de stichting Progresso te Amsterdam en/of de directie van het Calandlyceum te Amsterdam. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-06 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over de uitvoering onderzoek naar rechtmatig en behoorlijk gebruik van afkomst-en seksegerelateerde indicatoren

[Gepubliceerd: 2023-01-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-05 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat helft van scholen aan nieuwbouw of renovatie toe is

[Gepubliceerd: 2023-01-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-05 overheidsfinancin Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij de financile positie van musea en de gewijzigde motie Werner - Sjoerdsma over kijkcijfers en marktaandelen

[Gepubliceerd: 2023-01-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-05 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij brief Staatsexamens 2022

[Gepubliceerd: 2022-12-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-05 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over besluitvorming uitzendresolutie WK voetbal 2022

[Gepubliceerd: 2024-01-29] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over 'besluitvorming' (e-mailwisseling) over de uitzendresolutie van het WK voetbal 2022 (in 1080 x 1920 HDR in plaats van 3640 x 2160 4K). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek interdepartementaal-subsidie-netwerk ISN

[Gepubliceerd: 2024-01-31] Besluit op een verzoek om informatie over documenten van het Interdepartementaal Subsidie Netwerk (ISN). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over jaarverslag CvTE 2021

[Gepubliceerd: 2022-12-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over jaarverslag CvTE 2021 (PDF | 7 pagina's | 1,2 MB)
Besluit: 2022-12-02 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Appreciatie moties WGO media 2023

[Gepubliceerd: 2023-01-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief verzoek om verolgonderzoek Hilversum in Beeld (PDF | 1 pagina | 69 kB)
Besluit: 2022-12-01 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken nieuw bestel lokale publieke omroep

[Gepubliceerd: 2022-12-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken nieuw bestel lokale publieke omroep (PDF | 1 pagina | 94 kB)
Besluit: 2022-12-01 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bundel beslisnota's en brieven bij Verzamelbrief primair en voortgezet onderwijs en maatschappelijke diensttijd

[Gepubliceerd: 2022-12-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Bundel beslisnota's en brieven bij Verzamelbrief primair en voortgezet onderwijs en maatschappelijke diensttijd (PDF | 11 pagina's | 3,1 MB)
Besluit: 2022-11-30 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief met reactie op uitkomst evaluatie experiment instellingsaccreditatie hoger onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-01-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Uitkomst evaluatie experiment instellingsaccreditatie (PDF | 11 pagina's | 445 kB)
Besluit: 2022-11-29 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoord op Kamervragen over het artikel Schilderij met sigaarrokende oude mannen na kritiek weg uit Universiteit Leiden Heel dom

[Gepubliceerd: 2022-12-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoord op Kamervragen over het artikel Schilderij met sigaarrokende oude mannen na kritiek weg uit Universiteit Leiden Heel dom (PDF | 1 pagina | 112 kB)
Besluit: 2022-11-29 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie Meenen over belonen meer werk onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-01-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie Meenen over belonen meer werk onderwijs (PDF | 3 pagina's | 129 kB)
Besluit: 2022-11-28 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Voortgang meldpunt sociale veiligheid

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Voortgang meldpunt sociale veiligheid (PDF | 5 pagina's | 146 kB)
Besluit: 2022-11-25 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij voorgenomen standpunt NWO-strategie 2023-2026

[Gepubliceerd: 2022-11-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-24 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief motie over op korte termijn werk maken van het wettelijk inperken van woekerhandel in de doorverkoop van toegangskaarten

[Gepubliceerd: 2023-01-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief motie wettelijk inperken van woekerhandel in de doorverkoop van toegangskaarten (PDF | 1 pagina | 113 kB)
Besluit: 2022-11-24 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanbiedingsbrief beslisnota's Kamerbrieven Vrij en veilig onderwijs en Uitvoering motie schoolmaaltijden

[Gepubliceerd: 2023-01-05] Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer de voorbereidende beslisnotas bij de brief Vrij en veilig onderwijs van 18 november 2022. Ook stuurt hij de beslisnota bij de Kamerbrief 'Uitvoering motie schoolmaaltijden' van 21 november 2022. Aanbiedingsbrief beslisnota's Kamerbrieven Vrij en veilig onderwijs en Uitvoering motie schoolmaaltijden (PDF | 1 pagina | 210 kB)
Besluit: 2022-11-24 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Emancipatiemonitor 2022

[Gepubliceerd: 2022-11-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Emancipatiemonitor 2022 (PDF | 1 pagina | 133 kB)
Besluit: 2022-11-24 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aanvragen 5 nieuwe scholen voortgezet onderwijs

[Gepubliceerd: 2022-11-24] Besluit op een verzoek om informatie over de aanvragen van 5 scholen voor het starten van een nieuwe school in het voortgezet onderwijs, inclusief de reactie van de Inspectie van het Onderwijs en het besluit van minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-24 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over rapport over opvattingen over seksuele en genderdiversiteit

[Gepubliceerd: 2022-12-01] Bestand: beslisnota-bij-antwoord-op-schriftelijke-vragen-over-het-rapport-opvattingen-over-seksuele-en-genderdiversiteit-in-nederland-en-europa-2022.pdf
Besluit: 2022-11-23 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden vragen geannoteerde agenda OJCS-raad 28 en 29 november 2022

[Gepubliceerd: 2022-11-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-23 recreatie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek zienswijze VCR op NPO Luister on Demand

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de zienswijze van de Vereniging CommerciŽle Radio (VCR) op het voorgenomen besluit over NPO Luister on Demand. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen onderwijs en zorg

[Gepubliceerd: 2022-11-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden Kamervragen onderwijs en zorg (PDF | 3 pagina's | 142 kB)
Besluit: 2022-11-22 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over de samenwerking van de NPO en VRT

[Gepubliceerd: 2022-11-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-22 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoord Kamervragen over bericht hulp grote steden onderwijs asielkinderen

[Gepubliceerd: 2022-11-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-22 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota antwoorden Kamervragen over wachtlijst asielkinderen

[Gepubliceerd: 2022-11-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-22 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief Financiele positie van het Onderwijs

[Gepubliceerd: 2022-12-29] Bestand: beslisnota-s-bij-kamerbrief-financiele-positie-van-het-onderwijs.pdf
Besluit: 2022-11-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op de Kamervragen van de leden Simons en Koekkoek over het bericht 'Ondanks ophef wijzen meer reformatorische scholen homohuwelijk af'

[Gepubliceerd: 2023-03-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-22 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbieding advies Kansrijk Opleiden van de Taskforce Doelmatigheid

[Gepubliceerd: 2022-11-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbieding advies Kansrijk Opleiden van de Taskforce Doelmatigheid (PDF | 1 pagina | 91 kB)
Besluit: 2022-11-21 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen hoofdlijnenbrief herinvoering basisbeurs en uitvoering motie-Koffeman

[Gepubliceerd: 2022-12-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-21 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Financile Positie van het Onderwijs

[Gepubliceerd: 2022-11-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-21 overheidsfinancin Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over taakopdracht adviescollege publieke omroep

[Gepubliceerd: 2023-01-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over taakopdracht adviescollege publieke omroep (PDF | 1 pagina | 71 kB)
Besluit: 2022-11-18 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Boeken en licenties in het mbo

[Gepubliceerd: 2022-11-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief Boeken en licenties in het mbo (PDF | 3 pagina's | 125 kB)
Besluit: 2022-11-18 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat Neerlandici weglopen bij vergadering Taalunie

[Gepubliceerd: 2022-12-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat Neerlandici weglopen bij vergadering Taalunie (PDF | 1 pagina | 102 kB)
Besluit: 2022-11-18 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Reactie op verslag van een schriftelijk overleg inzake ondersteuning voor de Nederlandse deelnemers aan het Europese Universiteiten Initiatief

[Gepubliceerd: 2022-12-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota antwoorden op vragen over ondersteuning voor de Nederlandse deelnemers aan het Europese Universiteiten Initiatief (PDF | 1 pagina | 118 kB)
Besluit: 2022-11-18 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Mediabegrotingsbrief 2023

[Gepubliceerd: 2022-11-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Mediabegrotingsbrief 2023 (PDF | 2 pagina's | 137 kB)
Besluit: 2022-11-18 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij beleidsreactie advies Onvervangbaar en Onmisbaar

[Gepubliceerd: 2023-01-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij beleidsreactie advies Onvervangbaar en Onmisbaar (PDF | 11 pagina's | 238 kB)
Besluit: 2022-11-18 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verhoging van rente over terugbetalen van studieschuld

[Gepubliceerd: 2022-11-18] Besluit op een verzoek om informatie over (mogelijke) verhoging van de rente over het terugbetalen van de studieschuld. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek lijst van scholen bij peiling CO2-meters

[Gepubliceerd: 2024-02-06] Besluit op een verzoek om de bijlage Lijst van scholen bij het rapport Peiling CO2-meters: eindrapport van 14 juli 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het voorafgaand toezicht op televisieuitzendingen van Ongehoord Nederland

[Gepubliceerd: 2022-12-06] Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het voorafgaand toezicht op televisieuitzendingen van Ongehoord Nederland (PDF | 1 pagina | 73 kB)
Besluit: 2022-11-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op schriftelijke vragen over Amerikaanse studentgegevens in de cloud

[Gepubliceerd: 2022-11-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op schriftelijke vragen over Amerikaanse studentgegevens in de cloud (PDF | 2 pagina's | 124 kB)
Besluit: 2022-11-17 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief 3e voortgangsrapportage NP Onderwijs

[Gepubliceerd: 2022-11-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief 3e voortgangsrapportage NP Onderwijs (PDF | 16 pagina's | 4 MB)
Besluit: 2022-11-17 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief Uitvoering motie schoolmaaltijden 2e bundel

[Gepubliceerd: 2023-01-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief over Uitvoering motie schoolmaaltijden 2e bundel (PDF | 12 pagina's | 3,6 MB)
Besluit: 2022-11-17 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Aanpak en inhoud toekomstverkenning hoger onderwijs en wetenschap

[Gepubliceerd: 2022-11-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief Aanpak en inhoud toekomstverkenning hoger onderwijs en wetenschap (PDF | 5 pagina's | 291 kB)
Besluit: 2022-11-17 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op schriftelijke vragen over de inbreuk op de privacy van Nederlandse studenten door Amerikaanse techbedrijven

[Gepubliceerd: 2022-11-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-17 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Jaarwerkplan 2023 Inspectie van het Onderwijs

[Gepubliceerd: 2022-11-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Jaarwerkplan 2023 Inspectie van het Onderwijs (PDF | 3 pagina's | 127 kB)
Besluit: 2022-11-17 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op schriftelijke vragen over studentgegevens in de cloud

[Gepubliceerd: 2022-11-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-17 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoord op schriftelijke vragenover verlaging urennorm onderwijs

[Gepubliceerd: 2022-12-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoord op schriftelijke vragenover verlaging urennorm onderwijs (PDF | 1 pagina | 74 kB)
Besluit: 2022-11-17 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over inspectierapport huisvestingssituatie SvPO

[Gepubliceerd: 2022-11-17] Besluit op een verzoek om informatie over het inspectierapport over de huisvestingssituatie bij de School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO). Het verzoek is op 2 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-17 Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief Examens 2023

[Gepubliceerd: 2022-11-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief Examens 2023 (PDF | 15 pagina's | 5,0 MB)
Besluit: 2022-11-16 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over brede schuldenbrief

[Gepubliceerd: 2022-11-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over brede schuldenbrief (PDF | 1 pagina | 774 kB)
Besluit: 2022-11-16 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's en brieven bij Kamerbrief iinvesteringen in Nederlandse Levensbeschouwelijke Universiteiten

[Gepubliceerd: 2022-11-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-15 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht over schrijnende crisis in leerlingenvervoer

[Gepubliceerd: 2022-11-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-15 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij openbaarmaking rapport herstelonderzoek Cheider

[Gepubliceerd: 2022-11-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij openbaarmaking rapport herstelonderzoek Cheider (PDF | 1 pagina | 127 kB)
Besluit: 2022-11-14 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Afschrift van brief aan Universiteiten van Nederland over hoogleraren

[Gepubliceerd: 2022-11-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Afschrift van brief aan Universiteiten van Nederland over hoogleraren (PDF | 1 pagina | 93 kB)
Besluit: 2022-11-14 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Stand van zaken schoolkosten in het mbo en toelichting inzet carrireperspectief

[Gepubliceerd: 2022-11-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-14 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over Vrij en Veilig Onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-01-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-14 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over benoeming voorzitter Curriculumcommissie

[Gepubliceerd: 2022-11-14] Besluit op een verzoek om informatie over de benoeming van de voorzitter van de Curriculumcommissie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over positie ouderbijdragen binnen wetsvoorstel IGBO

[Gepubliceerd: 2022-11-14] Besluit op een verzoek om informatie over de positie van ouderbijdragen binnen het wetsvoorstel IGBO. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over leerplicht en verzuim

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Besluit op een verzoek om informatie over leerplicht en verzuim. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Integrale beslisnota bij Kamerbrief over plannen toezicht funderend onderwijs

[Gepubliceerd: 2022-12-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Integrale beslisnota bij Kamerbrief Samen voor beter onderwijs duidelijk over kwaliteit (PDF | 20 pagina's | 1,6 MB)
Besluit: 2022-11-11 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief Voortgang Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs

[Gepubliceerd: 2022-12-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief Voortgang Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs (PDF | 12 pagina's | 248 kB)
Besluit: 2022-11-11 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over rente op studieschulden

[Gepubliceerd: 2022-11-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over rente op studieschulden (PDF | 3 pagina's | 159 kB)
Besluit: 2022-11-11 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over feit dat veel reformatorische scholen homoseksualiteit afwijzen en identiteitsverklaringen hanteren

[Gepubliceerd: 2023-03-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-11 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij feitelijke Kamervragen ontwerpbegroting OCW 2023 onderdelen Cultuur en Media

[Gepubliceerd: 2022-11-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij feitelijke Kamervragen ontwerpbegroting OCW 2023 onderdelen Cultuur en Media (PDF | 1 pagina | 110 kB)
Besluit: 2022-11-10 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoord op schriftelijke vragen over het bericht Ondanks ophef wijzen meer reformatorische scholen homohuwelijk af

[Gepubliceerd: 2023-03-31] Beslisnota bij antwoord op schriftelijke vragen over het bericht Ondanks ophef wijzen meer reformatorische scholen homohuwelijk af (PDF | 2 pagina's | 160 kB)
Besluit: 2022-11-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoord op schriftelijke vragen over beleggingsrisico universiteitsfondsen

[Gepubliceerd: 2022-11-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoord op schriftelijke vragen over beleggingsrisico universiteitsfondsen (PDF | 2 pagina's | 117 kB)
Besluit: 2022-11-10 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden feitelijke Kamervragen ontwerpbegroting OCW 2023

[Gepubliceerd: 2022-11-15] Beslisnota bij Antwoorden feitelijke Kamervragen ontwerpbegroting OCW 2023 (PDF | 1 pagina | 83 kB) In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-10 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief antwoorden op vragen over de brief Toekomst culturele basisinfrastructuur en de uitvoering van de motie Van Strien c.s.

[Gepubliceerd: 2022-11-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-10 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden vragen so over de Kamerbrief Lerarenstrategie

[Gepubliceerd: 2022-11-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-10 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij zending brief Nieuwe bekostigingssystematiek lwoo en pro

[Gepubliceerd: 2022-11-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-10 overheidsfinancin Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief Uitvoering motie schoolmaaltijden 1e bundel

[Gepubliceerd: 2023-01-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief Uitvoering motie schoolmaaltijden 1e bundel (PDF | 30 pagina's | 4,4 MB)
Besluit: 2022-11-09 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief rapport SvPO Kapelle

[Gepubliceerd: 2022-11-22] Beslisnota bij Kamerbrief rapport SvPO Kapelle (PDF | 1 pagina | 118 kB)
Besluit: 2022-11-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Voortgangsbrief IT-traject Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging bij DUO

[Gepubliceerd: 2022-12-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Voortgangsbrief IT-traject Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging bij DUO (PDF | 6 pagina's | 210 kB)
Besluit: 2022-11-09 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Goedkeuring jaarlijkse Kamerbrief voortgang inzet gendergelijkheid, SRGR en gelijke rechten van lhbtiq+ personen in de EU

[Gepubliceerd: 2022-11-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Goedkeuring jaarlijkse Kamerbrief voortgang inzet gendergelijkheid, SRGR en gelijke rechten van lhbtiq+ personen in de EU (PDF | 2 pagina's | 139 kB)
Besluit: 2022-11-09 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over berichten dat artiesten hun tour annuleren vanwege onder meer te hoge kosten

[Gepubliceerd: 2022-11-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over berichten dat artiesten hun tour annuleren vanwege onder meer te hoge kosten (PDF | 3 pagina's | 113 kB)
Besluit: 2022-11-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief bij 3e voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs

[Gepubliceerd: 2022-11-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief bij 3e voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs (PDF | 16 pagina's | 4 MB)
Besluit: 2022-11-08 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Afschrift adviesaanvraag aan de raad voor cultuur over het aanvraag- en beoordelingsproces basisinfrastructuur 2025-2028

[Gepubliceerd: 2022-12-16] Beslisnota bij Afschrift adviesaanvraag aan de raad voor cultuur over het aanvraag- en beoordelingsproces basisinfrastructuur 2025-2028 (PDF | 2 pagina's | 94 kB)
Besluit: 2022-11-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over de pilots van de mbo-card met budget

[Gepubliceerd: 2022-11-14] Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over de pilots van de mbo-card met budget (PDF | 2 pagina's | 1 MB)
Besluit: 2022-11-08 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Geannoteerde agenda OCJS-Raad 28 en 29 november 2022

[Gepubliceerd: 2022-11-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Geannoteerde agenda OCJS-Raad 28 en 29 november 2022 (onderwijs en cultuur-AV) (PDF | 2 pagina's | 95 kB)
Besluit: 2022-11-08 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij NNAVV Wetsvoorstel wijziging Mediawet 2008 investeringsverplichting

[Gepubliceerd: 2022-11-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij NNAVV Wetsvoorstel wijziging Mediawet 2008 investeringsverplichting (PDF | 1 pagina | 117 kB)
Besluit: 2022-11-08 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op vragen over de invoering van het CXC-stelsel op Sint Eustatius

[Gepubliceerd: 2022-11-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op vragen over de invoering van het CXC-stelsel op Sint Eustatius (PDF | 2 pagina's | 88 kB)
Besluit: 2022-11-08 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over afspraken over het terugstorten van extra afgeloste bedragen

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Besluit op een verzoek om informatie over afspraken over het terugstorten van extra afgeloste bedragen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs en Monitor Medezeggenschap

[Gepubliceerd: 2022-12-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota over Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs en rapport Monitor Medezeggenschap (PDF | 1 pagina | 118 kB)
Besluit: 2022-11-07 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoord op schriftelijke vragen over studeren op kosten van een brievenbusfirma

[Gepubliceerd: 2022-11-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-07 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Definitieve aanwijzing ISA en beslisnota's

[Gepubliceerd: 2022-11-04] De bijlage bevat de definitieve aanwijzing aan het bestuur van de Stichting Islamitische School Amsterdam (ISA) wegens wanbeleid. De bijlage gaat ovddr versterking van het bestuur van de ISA met 3 toezichthoudende bestuursleden. Daarnaast gaat het om het aftreden van de huidige voorzitter van het bestuur uiterlijk in mei 2023. Daarnaast bevat de bijlage enkele beslisnota's. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Definitieve aanwijzing ISA en beslisnota's (PDF | 38 pagina's | 506 kB)
Besluit: 2022-11-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoord Kamervragen lid Van der Molen (CDA) over collegeldstijging

[Gepubliceerd: 2022-11-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-04 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het bericht dat bedrijven mbo stagiairs moeten accepteren die de school aandraagt

[Gepubliceerd: 2022-11-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervrgen over het bericht dat Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat bedrijven mbo stagiars moeten accepteren die de school aandraagt (PDF | 2 pagina's | 81 kB)
Besluit: 2022-11-04 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake afschrift CNV connectief m.b.t. OekraÔne

[Gepubliceerd: 2022-11-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief inzake afschrift CNV connectief m.b.t. OekraÔne (PDF | 4 pagina's | 158 kB)
Besluit: 2022-11-03 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toekomst bindend studieadvies

[Gepubliceerd: 2023-05-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-03 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het bericht dat Chinese promovendi in Nederland trouw moeten beloven aan de communistische partij

[Gepubliceerd: 2022-11-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het bericht dat Chinese promovendi in Nederland trouw moeten beloven aan de communistische partij (PDF | 1 pagina | 118 kB)
Besluit: 2022-11-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over toekenning lintje Koninklijke onderscheiding Thom Hoffman

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten die gaan over de toekenning van een lintje wegens de Koninklijke onderscheiding die is verleend aan acteur Thom Hoffman. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over het bericht over poblemen energieleverancier voor scholen

[Gepubliceerd: 2022-11-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over het bericht over poblemen energieleverancier voor scholen (PDF | 2 pagina's | 208 kB)
Besluit: 2022-11-02 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over berichten over grootschalige opslag van Nederlandse studentendata bij Amerikaanse techbedrijven

[Gepubliceerd: 2022-11-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over berichten over grootschalige opslag van Nederlandse studentendata bij Amerikaanse techbedrijven (PDF | 1 pagina | 136 kB)
Besluit: 2022-11-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief rapporten SvPO Utrecht Hoorn en Amsterdam

[Gepubliceerd: 2022-11-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief rapporten SvPO Utrecht Hoorn en Amsterdam (PDF | 15 pagina's | 842 kB)
Besluit: 2022-11-01 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over aanvragen en ouderverklaringen Meer ruimte voor nieuwe scholen

[Gepubliceerd: 2022-11-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief over aanvragen en ouderverklaringen Meer ruimte voor nieuwe scholen (PDF | 7 pagina's | 1,2 MB)
Besluit: 2022-11-01 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota antwoorden vragen uitwerking verzuimaanpak

[Gepubliceerd: 2022-11-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota antwoorden vragen uitwerking verzuimaanpak (PDF | 2 pagina's | 112 kB)
Besluit: 2022-11-01 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek consultatie wetsvoorstel investeringsverplichting Nederlandse culturele audiovisuele producties

[Gepubliceerd: 2022-11-01] Besluit op een verzoek om informatie over de consultatie van het wetsvoorstel investeringsverplichting voor Nederlandse culturele audiovisuele producties. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortijdig schoolverlaten en overstap van school naar werk

[Gepubliceerd: 2022-11-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over voortijdig schoolverlaten en overstap van school naar werk (PDF | 12 pagina's | 505 kB)
Besluit: 2022-10-31 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden schriftelijke vragen over lespakketten duurzame en gezonde voeding

[Gepubliceerd: 2022-11-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden schriftelijke vragen over lespakketten duurzame en gezonde voeding (PDF | 1 pagina | 119 kB)
Besluit: 2022-10-31 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over SLOA internationalisering 2023 2024

[Gepubliceerd: 2023-01-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij de Kaderbrief SLOA internationalisering 2023 2024 (PDF | 2 pagina's | 136 kB)
Besluit: 2022-10-31 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij schriftelijke vragen over de uitgelekte mail directie NPO rondom Ongehoord Nederland

[Gepubliceerd: 2022-11-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij schriftelijke vragen over de uitgelekte mail directie NPO rondom Ongehoord Nederland (PDF | 1 pagina | 266 kB)
Besluit: 2022-10-31 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoord op schriftelijke vragen over de uitspraak van de Raad van State over het Cornelius Haga Lyceum

[Gepubliceerd: 2022-11-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoord op schriftelijke vragen over de uitspraak van de Raad van State over het Cornelius Haga Lyceum (PDF | 1 pagina | 87 kB)
Besluit: 2022-10-31 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met terugblik ontwikkelingen op het Cornelius Haga Lyceum

[Gepubliceerd: 2022-11-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met terugblik ontwikkelingen op het Cornelius Haga Lyceum (PDF | 1 pagina | 87 kB)
Besluit: 2022-10-31 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij SBB Actieplan Stages en Leerbanen -5e Voortgangsrapportage en Evaluatie

[Gepubliceerd: 2022-11-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij SBB Actieplan Stages en Leerbanen -5e Voortgangsrapportage en Evaluatie (PDF | 3 pagina's | 1,6 MB)
Besluit: 2022-10-28 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Onderzoek Ervaringen en aanpak van pestgedrag tegenover lhbtiq+ jongeren in het voortgezet onderwijs

[Gepubliceerd: 2022-12-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-27 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoord op schriftelijke vragen over de vastgestelde sectorplannen

[Gepubliceerd: 2022-11-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoord op schriftelijke vragen over de vastgestelde sectorplannen (PDF | 2 pagina's | 124 kB)
Besluit: 2022-10-26 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Start werving kopgroep voltijdbonus - meerurenbonus in sector onderwijs

[Gepubliceerd: 2022-11-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief start werving kopgroep voltijdbonus en meerurenbonus in sector onderwijs (PDF | 1 pagina | 70 kB)
Besluit: 2022-10-26 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over Iraanse studenten in Nederland

[Gepubliceerd: 2022-12-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over Iraanse studenten in Nederland (PDF | 1 pagina | 92 kB)
Besluit: 2022-10-25 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording vragen schriftelijk overleg naar aanleiding van de Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

[Gepubliceerd: 2022-12-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden vragen over Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs (PDF | 3 pagina's | 121 kB)
Besluit: 2022-10-25 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Voortgang aanpassing niet-financiŽle informatie in begroting OCW 2023 en later

[Gepubliceerd: 2022-11-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Voortgang aanpassing niet-financiŽle informatie in begroting OCW 2023 en later (PDF | 3 pagina's | 108 kB)
Besluit: 2022-10-24 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over onderzoek naar ongebruikte leermiddelen

[Gepubliceerd: 2022-11-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over onderzoek naar ongebruikte leermiddelen (PDF | 2 pagina's | 81 kB)
Besluit: 2022-10-23 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden op Kamervragen over Iraanse studenten in Nederland

[Gepubliceerd: 2022-10-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden op Kamervragen over Iraanse studenten in Nederland (PDF | 1 pagina | 91 kB)
Besluit: 2022-10-20 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over Eurovisiesongfestival

[Gepubliceerd: 2022-10-20] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie en het Eurovisiesongfestival. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoord op schriftelijke vragen over privacy van leerlingen

[Gepubliceerd: 2022-11-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoord op schriftelijke vragen over privacy van leerlingen (PDF | 1 pagina | 130 kB)
Besluit: 2022-10-19 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over update aanpak verouderde schoolgebouwen

[Gepubliceerd: 2022-11-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over update aanpak verouderde schoolgebouwen (PDF | 3 pagina's | 208 kB)
Besluit: 2022-10-19 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Reactie op verzoek commissie om afschrift antwoord op burgerbrief

[Gepubliceerd: 2022-11-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Reactie op verzoek commissie om afschrift antwoord op burgerbrief (PDF | 2 pagina's | 125 kB)
Besluit: 2022-10-19 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de samenwerking van de NPO en VRT

[Gepubliceerd: 2022-11-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de samenwerking van de NPO en VRT (PDF | 1 pagina | 116 kB)
Besluit: 2022-10-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over versterken van het stelsel van openbare bibliotheken

[Gepubliceerd: 2022-11-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief over versterken van het stelsel van openbare bibliotheken (PDF | 6 pagina's | 414 kB)
Besluit: 2022-10-18 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toezending reactie op instellingsplan NWO

[Gepubliceerd: 2022-10-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over toezending reactie op instellingsplan NWO (PDF | 1 pagina | 77 kB)
Besluit: 2022-10-18 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Scholen aan de slag met subsidie basisvaardigheden

[Gepubliceerd: 2022-10-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Scholen aan de slag met subsidie basisvaardigheden (PDF | 3 pagina's | 141 kB)
Besluit: 2022-10-17 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Halfjaarlijks rappel toezeggingen en vooruitblik EK

[Gepubliceerd: 2022-12-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Halfjaarlijks rappel toezeggingen en vooruitblik EK (PDF | 1 pagina | 73 kB)
Besluit: 2022-10-17 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht dat omroepen vragen om snel besluit over uitzending ON

[Gepubliceerd: 2022-10-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over bericht dat omroepen vragen om snel besluit over uitzending ON (PDF | 1 pagina | 180 kB)
Besluit: 2022-10-17 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over mogelijke uitbuiting van kwetsbare jongeren voor kijkcijfers

[Gepubliceerd: 2022-10-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over mogelijke uitbuiting van kwetsbare jongeren voor kijkcijfers (PDF | 4 pagina's | 329 kB)
Besluit: 2022-10-17 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen over COVID-19 onderwijs en kinderopvang

[Gepubliceerd: 2023-02-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Reactie op vragen schriftelijk overleg COVID-19 onderwijs en kinderopvang, WOO-verzoek, en WRR-rapport Coronascenarios doordacht (PDF | 1 pagina | 119 kB)
Besluit: 2022-10-17 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over onderbouwing afwijzing van aanvraag stichting basisschool De Springplank Bergschenhoek

[Gepubliceerd: 2022-10-17] Besluit op een verzoek om informatie over de onderbouwing van de afwijzing van de aanvraag tot stichting van basisschool De Springplank in Bergschenhoek. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek vierjaarlijkse onderzoeken SvPO Kapelle, Hurdegaryp en Geldermalsen

[Gepubliceerd: 2022-10-17] Besluit op een verzoek om informatie over SvPO vierjaarlijkse onderzoeken tussen 2017-2019 bij de vestigingen Kapelle, Hurdegaryp en Geldermalsen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-17 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het niet doorsturen van het ADR-rapport over belangenverstrengeling van Shula Rijxman

[Gepubliceerd: 2022-10-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het niet doorsturen van het ADR-rapport over belangenverstrengeling van Shula Rijxman (PDF | 1 pagina | 93 kB)
Besluit: 2022-10-14 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoord op schriftelijke vragen over het bericht over Seamless ads

[Gepubliceerd: 2022-11-18] Het Tweede Kamerlid Werner (CDA had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota. Beslisnota bij Antwoord op schriftelijke vragen over het bericht over Seamless ads (PDF | 1 pagina | 303 kB)
Besluit: 2022-10-14 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over de opheffing van het vrijwillig lerarenportfolio

[Gepubliceerd: 2022-11-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over de opheffing van het vrijwillig lerarenportfolio (PDF | 2 pagina's | 118 kB)
Besluit: 2022-10-14 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Inzet Werkagenda mbo

[Gepubliceerd: 2022-10-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Inzet Werkagenda mbo (PDF | 51 pagina's | 7,2 MB)
Besluit: 2022-10-14 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij vragene factsheet sociale veiligheid hoger onderwijs

[Gepubliceerd: 2022-11-22] Bijlage 2 Beslisnota bij CB Verslag SO inzake factsheet sociale veiligheid hoger onderwijs (PDF | 1 pagina | 118 kB) In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-14 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief toezegging relatie rankings en Erkennen en Waarderen

[Gepubliceerd: 2023-01-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Uitstel toezegging relatie rankings en Erkennen en Waarderen (PDF | 2 pagina's | 198 kB)
Besluit: 2022-10-13 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over financiŽle impuls in hbo voor vitalisering van krimpregio's

[Gepubliceerd: 2022-12-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief financiŽle impuls in hbo voor vitalisering van krimpregio's (PDF | 4 pagina's | 172 kB)
Besluit: 2022-10-13 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen over Neerlandici die weglopen bij vergadering Taalunie

[Gepubliceerd: 2022-10-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij uitstelbrief antwoorden Kamervragen over Neerlandici die weglopen bij vergadering Taalunie (PDF | 1 pagina | 80 kB)
Besluit: 2022-10-13 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht over rente over studielening

[Gepubliceerd: 2022-11-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht over rente over studielening (PDF | 1 pagina | 114 kB)
Besluit: 2022-10-13 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over rente die vooral mboers gaan betalen over hun studieschuld

[Gepubliceerd: 2022-11-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over rente die vooral mboers gaan betalen over hun studieschuld (PDF | 1 pagina | 114 kB)
Besluit: 2022-10-13 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief update lerarenstrategie primair en voortgezet onderwijs

[Gepubliceerd: 2022-10-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief update lerarenstrategie primair en voortgezet onderwijs (PDF | 4 pagina's | 140 kB)
Besluit: 2022-10-13 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief toegankelijkheid culturele en creatieve sector voor mensen met een beperking

[Gepubliceerd: 2022-11-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief toegankelijkheid culturele en creatieve sector voor mensen met een beperking (PDF | 16 pagina's | 458 kB)
Besluit: 2022-10-13 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek aanvragen nieuwe vo-scholen

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Besluit op een verzoek om informatie over de aanvragen die het Mercurius College in Delft en het Al Amana College in Utrecht in 2021 hebben ingediend bij de Dienst Uitvoering Onderwijs voor het starten van een nieuwe school in het voortgezet onderwijs. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-13 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken van moties en toezeggingen cultuur

[Gepubliceerd: 2022-12-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-12 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op feitelijke vragenlijst Onderzoekskader 2022 Inspectie met verslagen de Ringen en evaluatie initiatiefwet Bisschop en evaluatie Experiment instellingsaccreditatie

[Gepubliceerd: 2022-11-08] Beslisnota bij Antwoorden op feitelijke vragenlijst Onderzoekskader 2022 Inspectie met verslagen de Ringen en evaluatie initiatiefwet Bisschop en evaluatie Experiment instellingsaccreditatie (PDF | 3 pagina's | 126 kB)
Besluit: 2022-10-12 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden nadere vragen naar aanleiding van de hoofdlijnenbrief herinvoering basisbeurs

[Gepubliceerd: 2022-10-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden nadere vragen naar aanleiding van de hoofdlijnenbrief herinvoering basisbeurs (PDF | 1 pagina | 79 kB)
Besluit: 2022-10-12 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken moties en toezeggingen cultuur

[Gepubliceerd: 2022-12-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken van moties en toezeggingen cultuur (PDF | 2 pagina's | 85 kB)
Besluit: 2022-10-12 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording schriftelijke over het bericht over excuses voor misstanden bij NPO klokkenluider

[Gepubliceerd: 2022-11-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij beantwoording schriftelijke over het bericht over excuses voor misstanden bij NPO klokkenluider (PDF | 2 pagina's | 91 kB)
Besluit: 2022-10-12 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over personeelstekort leerlingenvervoer

[Gepubliceerd: 2022-10-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over personeelstekort leerlingenvervoer (PDF | 2 pagina's | 102 kB)
Besluit: 2022-10-11 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over thuiszitters in het funderend onderwijs

[Gepubliceerd: 2022-11-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over thuiszitters in het funderend onderwijs (PDF | 2 pagina's | 90 kB)
Besluit: 2022-10-07 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nader rapport wetsvoorstel herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

[Gepubliceerd: 2022-10-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Nader rapport wetsvoorstel herinvoering basisbeurs hoger onderwijs (PDF | 37 pagina's | 596 kB)
Besluit: 2022-10-07 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Archiefwet 2021

[Gepubliceerd: 2022-11-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Archiefwet 2021 (PDF | 1 pagina | 113 kB)
Besluit: 2022-10-07 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief gewijzigde motie-Van der Plas regionale diversiteit NPO

[Gepubliceerd: 2022-10-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief gewijzigde motie-Van der Plas regionale diversiteit NPO (PDF | 1 pagina | 82 kB)
Besluit: 2022-10-07 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Meerjarenbrief cultuur - De kracht van creativiteit

[Gepubliceerd: 2022-11-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Meerjarenbrief cultuur - De kracht van creativiteit (PDF | 6 pagina's | 584 kB)
Besluit: 2022-10-06 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht over musea in de rode cijfers

[Gepubliceerd: 2022-10-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht over musea in de rode cijfers (PDF | 1 pagina | 83 kB)
Besluit: 2022-10-06 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstel voor beantwoording Kamervragen van het lid Ephraim (Groep Van Haga) over de instroom van buitenlandse studenten en de onderwijskwaliteit in Nederland

[Gepubliceerd: 2022-10-07] Beslisnota bij Uitstel voor beantwoording Kamervragen van het lid Ephraim (Groep Van Haga) over de instroom van buitenlandse studenten en de onderwijskwaliteit in Nederland (PDF | 1 pagina | 93 kB)
Besluit: 2022-10-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief Kamervragen CDA

[Gepubliceerd: 2022-10-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Uitstelbrief Kamervragen CDA (PDF | 1 pagina | 73 kB)
Besluit: 2022-10-06 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat er steeds meer tijdelijke contracten worden gegeven in het onderwijs

[Gepubliceerd: 2022-10-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat er steeds meer tijdelijke contracten worden gegeven in het onderwijs (PDF | 1 pagina | 84 kB)
Besluit: 2022-10-05 werk Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Toekomst culturele basisinfrastructuur

[Gepubliceerd: 2022-10-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Toekomst culturele basisinfrastructuur (PDF | 31 pagina's | 894 kB)
Besluit: 2022-10-05 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht over 10-jarige Arianny die op Bonaire niet naar school kan

[Gepubliceerd: 2022-10-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht over 10-jarige Arianny die op Bonaire niet naar school kan (PDF | 3 pagina's | 1,1 MB)
Besluit: 2022-10-04 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Beleidsreactie advies archeologie bij de tijd

[Gepubliceerd: 2022-11-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Beleidsreactie advies archeologie bij de tijd (PDF | 15 pagina's | 284 kB)
Besluit: 2022-10-04 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief toekenning 1e 60 miljoen structureel aan sectorplannen

[Gepubliceerd: 2022-10-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief toekenning 1e 60 miljoen structureel aan sectorplannen (PDF | 18 pagina's | 500 kB)
Besluit: 2022-10-04 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over de gevolgen van de stijgende gasprijzen voor de culturele en creatieve sector

[Gepubliceerd: 2022-11-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over de gevolgen van de stijgende gasprijzen voor de culturele en creatieve sector (PDF | 2 pagina's | 90 kB)
Besluit: 2022-10-03 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota onderzoek arbeidsmarktkrapte technici ontwikkelingen, verklaringen en handelingsperspectieven

[Gepubliceerd: 2022-10-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota onderzoek arbeidsmarktkrapte technici ontwikkelingen, verklaringen en handelingsperspectieven (PDF | 2 pagina's | 128 kB)
Besluit: 2022-10-03 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoord op schriftelijke vragen van het lid Dassen (Volt) over bericht Scholen die gedwongen hun energiecontract opzegden zijn tot twaalf keer duurder uit

[Gepubliceerd: 2022-10-06] Beslisnota bij antwoord op schriftelijke vragen van het lid Dassen (Volt) over bericht Scholen die gedwongen hun energiecontract opzegden zijn tot twaalf keer duurder uit (PDF | 1 pagina | 76 kB)
Besluit: 2022-09-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden opvragen over 7e ISB van OCW

[Gepubliceerd: 2022-10-11] Beslisnota bij Antwoorden opvragen over 7e ISB van OCW (PDF | 1 pagina | 84 kB)
Besluit: 2022-09-30 cultuur Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over voorlichting door boeren op scholen

[Gepubliceerd: 2022-11-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over voorlichting door boeren op scholen (PDF | 1 pagina | 94 kB)
Besluit: 2022-09-30 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoord op Kamervragen over scholen die gedwongen hun energiecontract opzegden

[Gepubliceerd: 2022-10-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoord op Kamervragen over scholen die gedwongen hun energiecontract opzegden (PDF | 1 pagina | 75 kB)
Besluit: 2022-09-30 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief inzake uitvoering moties staatsexamen

[Gepubliceerd: 2022-09-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief inzake uitvoering moties staatsexamen (PDF | 25 pagina's | 3,9 MB)
Besluit: 2022-09-29 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoord op verzoek reactie op brief inzake vermissing van eerste onderdeel van staatsexamen Engels van dochter

[Gepubliceerd: 2022-09-29] Bestand: beslisnota-bij-antwoord-op-verzoek-reactie-op-brief-inzake-vermissing-van-eerste-onderdeel-van-staatsexamen-engels-van-dochter.pdf
Besluit: 2022-09-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit op Woo-verzoek over Nationaal Platform Leren en Ontwikkelen

[Gepubliceerd: 2022-09-29] 2e deelbesluit op een verzoek om extra informatie over het Nationaal Platform Leren en Ontwikkelen (NPLO) (ook wel ikwilverderleren.nl genoemd). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij 1-jarige verlenging Subsidieregeling praktijkleren

[Gepubliceerd: 2022-09-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij 1-jarige verlenging Subsidieregeling praktijkleren (PDF | 8 pagina's | 104 kB)
Besluit: 2022-09-28 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kamerbrief nazending actieve openbaarmaking beslisnota's wetsvoorstel investeringsverplichting Nederlands cultureel AV-aanbod

[Gepubliceerd: 2022-09-28] Staatssecretaris Uslu (OCW) stuurt een nazending van enkele beslisnota's naar de Tweede Kamer. De beslisnotas hangen samen met het wetsvoorstel investeringsverplichting Nederlands cultureel audiovisueel aanbod. Het wetsvoorstel gaat over wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting voor Nederlands cultureel audiovisueel product. Zij geeft een korte toelichting bij de beslisnota's. Kamerbrief nazending actieve openbaarmaking beslisnota's wetsvoorstel investeringsverplichting Nederlands cultureel AV-aanbod (PDF | 1 pagina | 222 kB)
Besluit: 2022-09-28 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Verzending effectevaluatie Regenboogsteden en Veilige Steden

[Gepubliceerd: 2022-10-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Verzending effectevaluatie Regenboogsteden en Veilige Steden (PDF | 4 pagina's | 159 kB)
Besluit: 2022-09-28 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij uitstelbrief Kamervragen over het nemen van beleggingsrisico door universiteitsfondsen

[Gepubliceerd: 2022-09-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij uitstelbrief Kamervragen over het nemen van beleggingsrisico door universiteitsfondsen (PDF | 1 pagina | 112 kB)
Besluit: 2022-09-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's wetsvoorstel investeringsverplichting Nederlands cultureel AV-aanbod

[Gepubliceerd: 2022-09-28] De beslisnotas hangen samen met het wetsvoorstel investeringsverplichting Nederlands cultureel audiovisueel aanbod. Het wetsvoorstel gaat over wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting voor Nederlands cultureel audiovisueel product. Beslisnota's wetsvoorstel investeringsverplichting Nederlands cultureel AV-aanbod (PDF | 19 pagina's | 682 kB)
Besluit: 2022-09-28 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de ouderbijdragen in het basisonderwijs

[Gepubliceerd: 2022-09-28] Besluit op een verzoek om informatie over de ouderbijdragen in het basisonderwijs. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over de bedreiging van het wokisme

[Gepubliceerd: 2022-10-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over de bedreiging van het wokisme (PDF | 2 pagina's | 131 kB)
Besluit: 2022-09-27 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht over geen paspoort bij niet afbetaalde studieschuld

[Gepubliceerd: 2022-10-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht over geen paspoort bij niet afbetaalde studieschuld (PDF | 2 pagina's | 143 kB)
Besluit: 2022-09-27 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over de instroom van buitenlandse studenten en de onderwijskwaliteit in Nederland

[Gepubliceerd: 2022-10-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over de instroom van buitenlandse studenten en de onderwijskwaliteit in Nederland (PDF | 1 pagina | 118 kB)
Besluit: 2022-09-27 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoord op schriftelijke vragen over groeiende universiteiten en buitenlandse studenten

[Gepubliceerd: 2022-11-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoord op schriftelijke vragen over groeiende universiteiten en buitenlandse studenten (PDF | 1 pagina | 117 kB)
Besluit: 2022-09-27 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het artikel over academische tirades tegen conservatieven

[Gepubliceerd: 2022-10-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het artikel over academische tirades tegen conservatieven (PDF | 2 pagina's | 131 kB)
Besluit: 2022-09-27 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht over dreigende dakloosheid internationale studenten

[Gepubliceerd: 2022-10-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht over dreigende dakloosheid internationale studenten (PDF | 1 pagina | 117 kB)
Besluit: 2022-09-27 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over procesgang melding bij OCW

[Gepubliceerd: 2022-09-27] Besluit op een verzoek om informatie over een melding van een klokkenluider. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat honderden verdwijnstudenten uit het buitenland misbruik maken van studentenvisa

[Gepubliceerd: 2022-10-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat honderden verdwijnstudenten uit het buitenland misbruik maken van studentenvisa (PDF | 2 pagina's | 92 kB)
Besluit: 2022-09-26 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbieding departementaal informatieplan OCW

[Gepubliceerd: 2022-11-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbieding departementaal informatieplan OCW (PDF | 1 pagina | 92 kB)
Besluit: 2022-09-26 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamervragen over overdracht bestuurlijke taken Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO)

[Gepubliceerd: 2022-12-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-09-26 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht over associate degree voor student buiten stedelijk gebied

[Gepubliceerd: 2022-10-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht over associate degree voor student buiten stedelijk gebied (PDF | 2 pagina's | 119 kB)
Besluit: 2022-09-26 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over mutatie BRIN-nummers drietal scholen Zoetermeer

[Gepubliceerd: 2022-09-26] Besluit op Woo-verzoek over mutatie BRIN-nummers drietal scholen Zoetermeer
Besluit: 2022-09-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het studentenreisproduct

[Gepubliceerd: 2022-09-23] Besluit op een verzoek om informatie over het studentenreisproduct. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het groeifonds

[Gepubliceerd: 2022-09-23] Besluit op een verzoek om informatie over het groeifonds. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beantwoording Kamervragen hoogleraarsplek Erasmus Universiteit

[Gepubliceerd: 2024-01-25] Besluit op een verzoek om informatie over de beantwoording van Kamervragen van de minister op de vragen van Kamerleden Kwint en Jasper van Dijk over het bericht dat het ministerie van FinanciŽn grote invloed had op hoogleraarsplek Erasmus Universiteit. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek brief staatssecretaris over BTW-convenant 1995

[Gepubliceerd: 2024-02-21] Besluit op een verzoek om de brief van de toenmalige staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aan de Nederlandse Federatie voor de Cinematografie over het BTW-convenant 1995. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Stand van zaken openstaande toezeggingen

[Gepubliceerd: 2022-12-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Stand van zaken openstaande toezeggingen (PDF | 1 pagina | 72 kB)
Besluit: 2022-09-22 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de levering van lesboeken in het VO en het MBO

[Gepubliceerd: 2023-01-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-09-22 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen

[Gepubliceerd: 2022-09-23] Beslisnota bij Kamerbrief over de beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen (PDF | 2 pagina's | 891 kB)
Besluit: 2022-09-22 arbeidsverhoudingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over bericht dat uitgeverijen boeken pas leveren in november en dat tienduizenden mbo'ers nog zonder boeken zitten

[Gepubliceerd: 2022-11-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over bericht dat uitgeverijen boeken pas leveren in november en dat tienduizenden mbo'ers nog zonder boeken zitten (PDF | 2 pagina's | 93 kB)
Besluit: 2022-09-22 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier