Convenanten Ministerie Van Onderwijs, Cultuur En Wetenschap

Bijlage Convenant Regieorgaan Open Science_

[Gepubliceerd: 2023-03-29] Bestand: bijlage-convenant-regieorgaan-open-science.pdf
Besluit: 2023-03-15 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Convenant regieorgaan Open Science

[Gepubliceerd: 2023-03-29] Convenant van minister Dijkgraaf (OCW) samen met open science partners. Het convenant gaat over het versnellen van de transitie (overgang) naar open science.
Besluit: 2023-03-15 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Samen Werken aan Talent

[Gepubliceerd: 2023-02-14] De werkagenda voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) voor de periode 2023-2027. Samen Werken aan Talent (PDF | 63 pagina's | 5,0 MB)
Besluit: 2023-02-14 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Stagepact MBO 2023 - 2027

[Gepubliceerd: 2023-02-14] Stagepact over afspraken tussen alle partners in en rondom het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) om ervoor te zorgen dat alle studenten een stage of leerbaan krijgen met de juiste begeleiding en goede randvoorwaarden. Stagepact MBO 2023 - 2027 (PDF | 10 pagina's | 952 kB)
Besluit: 2023-02-14 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bibliotheekconvenant 2020-2023

[Gepubliceerd: 2021-10-01] Convenant tussen de Staat der Nederlanden, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Koninklijke Bibliotheek (KB), de Stichting Samenwerkende POIs Nederland en de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Het convenant bevat afspraken over de bijdrage van de bibliotheekvoorziening in Nederland aan maatschappelijke opgaven.
Besluit: 2021-09-30 cultuur Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Convenant Prestatieovereenkomst 2022-2026 ongetekende versie

[Gepubliceerd: 2021-07-08] Bestand: convenant-prestatieovereenkomst-2022-2026-ongetekende-versie.pdf
Besluit: 2021-07-08 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Routekaart voor de Frans-Nederlandse samenwerking op het vlak van hoger onderwijs en wetenschap

[Gepubliceerd: 2021-05-12] Met deze routekaart willen de minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Innovatie van de Franse Republiek en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van Nederland opnieuw bevestigen dat zij de samenwerking op het gebied van hoger onderwijs en wetenschap willen versterken.
Besluit: 2021-05-12 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Gezamenlijke werkagenda voor kwaliteit en professionalisering van het intern toezicht in het voortgezet onderwijs 2020-2021

[Gepubliceerd: 2020-02-03] Afspraken tussen de vereniging van toezichthouders voor onderwijs en kinderopvang, de VO-raad, de Onderwijsbestuurdersvereniging, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van het Onderwijs over het bevorderen van de kwaliteit en professionalisering van het intern toezicht in het voortgezet onderwijs. De werkagenda bevat 10 acties om dit te bereiken.
Besluit: 2020-01-29 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Samenwerkingsprotocol Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tussen Aruba, Curašao, Sint Maarten en Nederland

[Gepubliceerd: 2019-11-12] Dit samenwerkingsprotocol geldt als een onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden en is op 12 november 2019 in Den Haag ondertekend tijdens het ministeriŰle Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tussen Aruba, Curašao, Sint Maarten en Nederland.
Besluit: 2019-11-12 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Samenwerkingsovereenkomst tussen Confucius institute headquarters of china en Hogeschool Zuyd

[Gepubliceerd: 2019-06-04] Deze overeenkomst is in het Engels en in het Chinees opgesteld.
Besluit: 2019-06-04 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Intentieverklaring Immaterieel Cultureel Erfgoed

[Gepubliceerd: 2020-02-14] Deze intentieverklaring is ondertekend op 8 februari 2019 te Curašao, tijdens het ministeriŰle Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tussen Aruba, Curašao, Sint Maarten en Nederland.
Besluit: 2019-02-08 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Intentieverklaring Nederlands als Vreemde Taal

[Gepubliceerd: 2020-02-14] Deze intentieverklaring is ondertekend op 8 februari 2019 te Curašao, tijdens het ministeriŰle Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tussen Aruba, Curašao, Sint Maarten en Nederland.
Besluit: 2019-02-08 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Letter of Intent Monumenten Sint Maarten - Nederland

[Gepubliceerd: 2020-02-14] Dit Letter of Intent Monumentenfonds is ondertekend door Sint Maarten en Nederland op 8 februari 2019 te Curašao tijdens het ministeriŰle Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tussen Aruba, Curašao, Sint Maarten en Nederland.
Besluit: 2019-02-08 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Samenwerkingsprotocol op de beleidsterreinen Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tussen Aruba, Curašao, Sint-Maarten en Nederland

[Gepubliceerd: 2020-02-14] Dit samenwerkingsprotocol geldt als een onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden en is op 8 februari 2019 in Curašao ondertekend tijdens het ministeriŰle Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tussen Aruba, Curašao, Sint Maarten en Nederland.
Besluit: 2019-02-08 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Samenwerkingsprotocol om lerarenopleidingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden te stimuleren 2019-2025

[Gepubliceerd: 2020-02-14] Dit samenwerkingsprotocol is ondertekend op 8 februari 2019 te Curašao, tijdens het ministeriŰle Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tussen Aruba, Curašao, Sint Maarten en Nederland.
Besluit: 2019-02-08 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Slotconclusies Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

[Gepubliceerd: 2020-02-14] Dit zijn de slotconclusies van het ministeriŰle Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tussen Aruba, Curašao, Sint Maarten en Nederland dat op 8 februari 2019 plaatsvond in Curašao.
Besluit: 2019-02-08 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Samenwerkingsprotocol Inspectie van het Onderwijs, NVAO en CDHO

[Gepubliceerd: 2019-04-26] Afspraken over de samenwerking tussen de Inspectie van het Hoger Onderwijs, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO).
Besluit: 2018-09-24 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Convenant Edudelta - Barendrecht

[Gepubliceerd: 2018-06-15] Convenant Edudelta - Barendrecht.
Besluit: 2018-06-15 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Convenant Edudelta Middelharnis

[Gepubliceerd: 2018-06-15] Convenant Edudelta Middelharnis.
Besluit: 2018-06-15 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Convenant Edudelta - Goes

[Gepubliceerd: 2018-06-15] Convenant Edudelta - Goes.
Besluit: 2018-06-15 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Actualisatie sectorakkoord voortgezet onderwijs

[Gepubliceerd: 2018-06-06] Update van het sectorakkoord 2014-2017 'Klaar voor de toekomst! Samen werken aan onderwijskwaliteit' dat het kabinet en de VO-Raad in 2014 sloten.
Besluit: 2018-06-05 werk Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Btw-convenant Film 2018

[Gepubliceerd: 2018-05-17] Ter bevordering van de productie van de Nederlandse film en Nederlandse publieksfilms in het bijzonder en het bioscoopbezoek in Nederland.
Besluit: 2018-05-17 cultuur Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Sectorakkoord wetenschappelijk onderwijs 2018

[Gepubliceerd: 2018-04-09] Bestand: sectorakkoord-wetenschappelijk-onderwijs-2018.pdf
Besluit: 2018-04-09 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Sectorakkoord hoger beroepsonderwijs 2018

[Gepubliceerd: 2018-04-09] Bestand: sectorakkoord-hoger-beroepsonderwijs-2018.pdf
Besluit: 2018-04-09 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bestuursakkoord mbo 2018-2022: Trots, vertrouwen en lef

[Gepubliceerd: 2018-02-07] In dit bestuursakkoord staan afspraken tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de MBO Raad over gezamenlijke ambities voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in de komende jaren. Bestuursakkoord mbo 2018-2022: Trots, vertrouwen en lef (PDF | 17 pagina's | 150 kB)
Besluit: 2018-02-07 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Agenda rekenonderwijs vo / mbo

[Gepubliceerd: 2016-07-08] In de Rekenagenda staan afspraken over het verder stimuleren van goed rekenonderwijs en verdere ontwikkeling van de rekenvaardigheden van leerlingen en studenten in het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
Besluit: 2016-07-08 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Intentieverklaring over onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen

[Gepubliceerd: 2017-09-26] Bestand: intentieverklaring-over-onderwijssamenwerking-tussen-nederland-en-vlaanderen.pdf
Besluit: 2016-05-30 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Verklaring uitvoering correctie centrale examens voortgezet onderwijs

[Gepubliceerd: 2015-12-01] Bestand: verklaring-uitvoering-correctie-centrale-examens-voortgezet-onderwijs.pdf
Besluit: 2015-12-01 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College

[Gepubliceerd: 2015-11-26] Afspraken tussen ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College over de toekomst van het middelbaar beroepsonderwijs in de regio Leiden.
Besluit: 2015-11-17 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Aanvulling op bestuurlijke afspraken over de restauratie van rijksmonumenten en het ruimtelijk beleid voor het erfgoed 2012

[Gepubliceerd: 2015-06-29] Aanvulling op bestuurlijke afspraken over de restauratie van rijksmonumenten en het ruimtelijk beleid voor het erfgoed 2012, naar aanleiding van de evaluatie, uitgevoerd in 2014.
Besluit: 2015-05-20 cultureel erfgoed Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring

[Gepubliceerd: 2015-04-20] Bestand: convenant-def-zonder-handtekeningen.pdf
Besluit: 2015-04-20 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2015-2018

[Gepubliceerd: 2015-04-20] Convenant over sponsoring van scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
Besluit: 2015-04-20 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Model Bewerkersovereenkomst

[Gepubliceerd: 2015-07-06] Model bewerkersovereenkomst die scholen en leveranciers van digitale leermiddelen kunnen gebruiken bij het afsluiten van contracten. Bijlage bij het convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen -.
Besluit: 2015-04-01 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen -

[Gepubliceerd: 2015-07-06] Convenant over de bescherming van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale lesmethoden.
Besluit: 2015-04-01 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Verklaring conferentie 17 maart 2015 over burgerschap in het onderwijs

[Gepubliceerd: 2015-03-17] Gemeenschappelijke verklaring van de conferentie van 17 maart 2015, over het bevorderen van burgerschap en de gemeenschappelijke waarden van vrijheid, tolerantie en nondiscriminatie in het onderwijs.
Besluit: 2015-03-17 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Concept overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo

[Gepubliceerd: 2014-10-02] Concept overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo, als onderdeel van de concept regeling kwaliteitsafspraken mbo.
Besluit: 2014-10-01 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Convenant Proces van signalering, toeleiding en plaatsing voor- en vroegschoolse educatie

[Gepubliceerd: 2014-11-25] Convenant om de kwaliteit van het gemeentelijke beleid voor voor- en vroegschoolse educatie eind 2015 te verbeteren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland (GGD GHOR Nederland) en ActiZ, organisatie voor zorgondernemers hebben deze afspraken gemaakt.
Besluit: 2014-09-10 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Sectorakkoord VO 2014-2017

[Gepubliceerd: 2014-04-17] Het kabinet en de VO-raad hebben een principeakkoord bereikt over toekomstbestendig voortgezet onderwijs voor de komende jaren en hoe dit te realiseren.
Besluit: 2014-04-17 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Nationaal Onderwijsakkoord: De route naar geweldig onderwijs

[Gepubliceerd: 2013-09-19] Op 19 september heeft het kabinet een principeakkoord gesloten met de Stichting van het Onderwijs over het Nationaal Onderwijsakkoord. Werkgevers- en werknemersorganisaties in de Stichting van het Onderwijs zullen dit principeakkoord de komende tijd aan hun achterban voorleggen.
Besluit: 2013-09-19 werk Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Convenant Ouderen en cultuur

[Gepubliceerd: 2013-07-04] Bestand: convenant-ouderen-en-cultuur.pdf
Besluit: 2013-06-18 cultuur Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Cultuurconvenant landsdeel oost 2013-2016

[Gepubliceerd: 2013-04-03] Bestand: cultuurconvenant-landsdeel-oost-2013-2016.pdf
Besluit: 2013-04-03 cultuur Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Convenant VNG OLON

[Gepubliceerd: 2012-06-11] Vernieuwingsconvenant gemeenten-lokale omroepen tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON).
Besluit: 2012-06-05 media Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Algemeen Kader Interbestuurlijke Verhoudingen Cultuur OCW, IPO en VNG

[Gepubliceerd: 2012-05-21] In het cultuurbeleid hebben verschillende overheden elk een eigen verantwoordelijkheid. Het rijk, de provincies en de steden kunnen elkaar door goede samenwerking versterken. Gezamenlijk kunnen de drie overheden een sterk voorzieningenniveau verzorgen. Ook werken de overheden programmatisch samen. De afstemming met de regios, de drie grote steden en VNG/IPO is vastgelegd in het Algemeen kader interbestuurlijke verhoudingen cultuur 2013-2016. Dit kader is door de drie partijen, de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), het IPO (Interprovinciaal Overleg) en het Ministerie van OCW, ondertekend. Het kader vormt de basis voor beleidsafstemming en voor het afsluiten van de cultuurconvenanten 2013-2016. Daarnaast is de taakverdeling tussen de verschillende overheidslagen weergegeven.
Besluit: 2012-05-21 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bestuursakkoord Beroepsgroep Leraren 2012-2015

[Gepubliceerd: 2012-05-02] Bijlage Bestuursakkoord Beroepsgroep Leraren 2012-2015
Besluit: 2012-05-01 werk Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Afspraken over gezamenlijke aanpak schoolverzuim in het mbo

[Gepubliceerd: 2012-03-07] Afspraken van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) met de MBO Raad en Ingrado om samen het schoolverzuim in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) aan te pakken.
Besluit: 2012-02-13 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Hoofdlijnenakkoord OCW- NRTO

[Gepubliceerd: 2012-01-23] De NRTO en de staatssecretaris sluiten dit hoofdlijnenakkoord voor de periode 2012 2016
Besluit: 2012-01-23 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Onderhandelaarsakkoord convenant mobiliteit passend onderwijs

[Gepubliceerd: 2011-12-15] Onderhandelaarsakkoord mobiliteit passend onderwijs. Partijen leggen dit akkoord in de komende periode voor aan hun achterban. Naar verwachting is de achterbanraadpleging half januari 2012 afgerond.
Besluit: 2011-12-15 onderwijs en wetenschap Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Convenant adrescontrole studiefinanciering

[Gepubliceerd: 2011-12-15] Model van het convenant tussen de minister van OCW en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) waarin afspraken met gemeenten worden neergelegd over de adrescontroles die de gemeenten uitvoeren in verband met de uitwonendenbeurs. In de convenanten worden ook afspraken gemaakt over de financiŰle vergoeding per adrescontrole.
Besluit: 2011-12-15 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bestuursakkoord VO-Raad OCW 2012-2015

[Gepubliceerd: 2011-12-15] In dit Bestuursakkoord wordt de gezamenlijke ambitie van het kabinet en de sector voortgezet onderwijs uitgesproken om hogere prestaties van alle leerlingen te bevorderen en de kwaliteit van het onderwijs te versterken. Hierover worden in het Bestuursakkoord concrete prestatieafspraken gemaakt.
Besluit: 2011-12-14 voortgezet onderwijs Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Hoofdlijnenakkoord HBO-raad-OCW

[Gepubliceerd: 2011-12-13] Hoofdlijnenakkoord tussen de hogescholen en staatssecretaris Zijlstra (OCW), mede namens minister Verhagen (EL&I). Het akkoord heeft betrekking op maatregelen die de hogescholen nemen om het rendement van opleidingen te verhogen, uitval en het wisselen van studies te beperken en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Ook wordt er ge´nvesteerd in de kwaliteit van de docenten.
Besluit: 2011-12-12 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Hoofdlijnenakkoord OCW - VSNU

[Gepubliceerd: 2011-12-12] Akkoord gesloten door staatssecretaris Zijlstra (OCW) en Sijbolt Noorda namens de vereniging van universiteiten (VSNU). In het akkoord is vastgelegd welke prestaties de universiteiten in 2015 gerealiseerd zullen hebben en welke maatregelen de staatssecretaris neemt om dit mogelijk te maken.
Besluit: 2011-12-09 hoger onderwijs Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bestuursakkoord MBO Raad en Ministerie OCW 2011-2015

[Gepubliceerd: 2011-11-23] Bestuursakkoord over professionalisering van het middelbaar beroepsonderwijs voor de periode 2011-2015 tussen de MBO Raad en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Besluit: 2011-11-22 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bijlage 1 Financieel overzicht bij Bestuursakkoord MBO Raad en Ministerie OCW 2011-2015

[Gepubliceerd: 2011-11-23] Financieel overzicht bij het Bestuursakkoord tussen de MBO Raad en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2011-2015.
Besluit: 2011-11-22 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bijlage 2 Resultaten en monitoring van Bestuursakkoord MBO Raad en Ministerie OCW 2011-2015

[Gepubliceerd: 2011-11-23] Resultaten en monitoring van het Bestuursakkoord tussen de MBO Raad en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2011-2015.
Besluit: 2011-11-22 beroepsonderwijs Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Verklaring van de partijen die betrokken zijn bij de Onderwijsagenda voor Caribisch Nederland

[Gepubliceerd: 2011-04-15] Getekende verklaring van de partijen die betrokken zijn bij de Onderwijsagenda voor Caribisch Nederland
Besluit: 2011-04-15 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Prestatieovereenkomst 2010-2015 tussen het ministerie van OCW en de Wereldomroep

[Gepubliceerd: 2010-06-23] Bestand: edoc-218897-v1-ondertekende-prestatieovereenkomst-2010-2015-als-bedoeld-in-artikel-2-86-van-de-mediawet-2008.pdf
Besluit: 2010-06-23 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Prestatieovereenkomst 2010-2015

[Gepubliceerd: 2010-05-28] Bestand: 210846b.pdf
Besluit: 2010-05-28 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Convenant Actieplan Leerkracht van Nederland

[Gepubliceerd: 2008-04-15] In het convenant Actieplan Leerkracht van Nederland 16 april 2008 zijn afspraken gemaakt door de minister van OCW en sociale partners over de versterking van de aantrekkelijkheid van het beroep leraar.
Besluit: 2008-04-16 werk Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier