Dossiers na Wob/Woo-verzoek Ministerie Van Onderwijs, Cultuur En Wetenschap

Besluit Woo-verzoek aanvragen Wet meer ruimte voor nieuwe scholen

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van 3 aanvragen voor bekostiging van scholen voor voortgezet onderwijs die in het kader van de 1e ronde van de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen zijn ingediend voor 1 november 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-24 overheidsfinanciŽn Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek mensenrechtenkwesties rond WK Qatar

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Besluit op een verzoek om alle documenten uit het jaar 2022 over mensenrechtenkwesties die speelden rond het WK voetbal in Qatar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-20 rechten en vrijheden Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ambtsberichten Inspectie betreffende Scholen voor Persoonlijk VO

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Besluit op een verzoek om informatie over de Scholen voor Persoonlijk VO (voormalig SvPO). Specifiek om de ambtsberichten die de Inspectie heeft opgesteld met betrekking tot de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs vanaf 28 januari 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-20 voortgezet onderwijs Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over rijksmonument 'Romp van molen De Hoop' te Sint Laurens

[Gepubliceerd: 2023-04-25] Besluit op een verzoek om informatie over rijksmonument 'Romp van molen De Hoop' te Sint Laurens. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-20 cultureel erfgoed Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Plan Veilig Digitaal Funderend Onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Besluit op een verzoek om informatie over het Plan Veilig Digitaal Funderend Onderwijs. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-18 onderwijs en wetenschap Documenten: 3
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek bestedingsdoelen ouderbijdragen IGBO-scholen

[Gepubliceerd: 2023-04-18] Besluit op een verzoek om informatie over bestedingsdoelen van ouderbijdragen van scholen met een afdeling voor internationaal georienteerd basisonderwijs (IGBO). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-17 basisonderwijs Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bevoegdheid omtrent Ongehoord Nederland! (ON!)

[Gepubliceerd: 2023-04-14] Besluit op een verzoek om informatie over de bevoegdheid ten aanzien van Ongehoord Nederland! (ON!). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-14 media Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over QuTech en Quantum Technology

[Gepubliceerd: 2023-04-14] Besluit op een verzoek om informatie over QuTech en Quantum Technology. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-14 onderzoek en wetenschap Documenten: 11
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ontslag leden Restitutiecommissie

[Gepubliceerd: 2023-04-14] Besluit op een verzoek om informatie over het ontslag van leden van de Restitutiecommissie, die adviseert over nazi-roofkunst. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-14 cultureel erfgoed Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over opdracht subsidie aan het Expertisecentrum Burgerschap

[Gepubliceerd: 2023-04-18] Besluit op een verzoek om informatie over de opdracht aan het Expertisecentrum Burgerschap. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-12 migratie en integratie Documenten: 3
Downloads: Verzoek Volledig dossier

2e deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over invloed China op het Nederlandse hoger onderwijs

[Gepubliceerd: 2023-03-31] Deelbesluit op een verzoek om informatie over de invloed van China op het Nederlandse hoger onderwijs. Het verzoek is op 17 mei 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-31 hoger onderwijs Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Renaissancescholen van Tocqueville stichting

[Gepubliceerd: 2023-03-31] Besluit op een verzoek om informatie over de Renaissancescholen van de Tocqueville stichting. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-31 basisonderwijs Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek bijverdiensten onderwijsbestuurders

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over de bijverdiensten van bestuurders in de semipublieke sector die onder de Wet normering topinkomens vallen. Specifiek gaat het om de bijverdiensten van onderwijsbestuurders en de beantwoording van Kamervragen hierover. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-28 overheidspersoneel Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-verzoek HMS Apollo

[Gepubliceerd: 2023-03-29] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om documenten over de HMS Apollo uit de periode 7 december 2021 tot 2 november 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-23 cultureel erfgoed Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoeken over taalscholen en strafrechtelijke onderzoeken

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Besluit op verzoeken om informatie aan DUO over taalscholen en strafrechtelijke onderzoeken. De verzoeken zijn op 25 maart, 28 april en 17 mei 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 21 maart 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-03-21 integratie Documenten: 5
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek contacten Nationaal Archief over COVID-19

[Gepubliceerd: 2023-03-20] Besluit op een verzoek om alle documenten over contacten tussen het Nationaal Archief en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het ministerie van Algemene Zaken over het inventariseren, bewaren, archiveren en vernietigen van informatie over COVID-19. Het verzoek gaat over de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-20 ziekten en behandelingen Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bekostiging schoolbesturen wegens invoering lumpsumbekostiging

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over de bekostiging van schoolbesturen in het primair onderwijs in het schooljaar 2022/2023 en de eindafrekening van het declaratiesysteem in 2005/2006 vanwege de invoering van lumpsumbekostiging in het primair onderwijs. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-17 basisonderwijs Documenten: 8
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over hersteltrajecten en herstelonderzoeken SvPO

[Gepubliceerd: 2023-03-21] Besluit op een verzoek om informatie over alle documenten die betrekking hebben op de hersteltrajecten en herstelonderzoeken van de vestigingen Amsterdam, Utrecht en Hoorn van de School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-16 voortgezet onderwijs Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de herinvoering van de basisbeurs voor studenten

[Gepubliceerd: 2023-03-22] Besluit op een verzoek om informatie over de herinvoering van de basisbeurs voor studenten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-10 hoger onderwijs Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over aanvragen bekostiging School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO)

[Gepubliceerd: 2023-02-16] Besluit op een verzoek om informatie over alle aanvragen tot bekostiging van de School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO), daarmee samenhangende correspondentie (brieven en mailverkeer) en gerelateerde interne documenten binnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het verzoek is op 5 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-14 voortgezet onderwijs Documenten: 20
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op aanvullend Woo-verzoek over registratie BRIN-nummers 3 scholen Zoetermeer

[Gepubliceerd: 2023-01-31] Besluit op een aanvullend verzoek om informatie over registratie, dan wel toekenning van BRIN-nummers aan 3 scholen in Zoetermeer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-31 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over omroep Ongehoord Nederland

[Gepubliceerd: 2023-01-31] Besluit op een verzoek om informatie over de interne en externe communicatie over omroep Ongehoord Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-31 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Montessori Kindcentrum Westervoort

[Gepubliceerd: 2023-01-24] Besluit op een verzoek om informatie over het Montessori Kindcentrum Westervoort. Specifiek om documenten over de omgang van de school met het gedrag van kinderen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-24 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het wetsvoorstel ter wijziging van artikel 19a van de Wet overige OCW-subsidies (WOOS)

[Gepubliceerd: 2023-02-16] Besluit op een verzoek om informatie over het wetsvoorstel ter wijziging van artikel 19a van de Wet overige OCW-subsidies (WOOS) dat in voorbereiding is. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-17 onderwijs en wetenschap Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over sancties tegen Rusland en betrekkingen met Rusland

[Gepubliceerd: 2023-02-13] Besluit op een verzoek om informatie over sancties tegen Rusland en betrekkingen met Rusland en over Russische oligarchen, bezittingen en Russisch geld. Het verzoek is op 25 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-16 internationale betrekkingen Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over sancties tegen Rusland en betrekkingen met Rusland

[Gepubliceerd: 2023-02-13] Besluit op een verzoek om informatie over sancties tegen Rusland en betrekkingen met Rusland en over Russische oligarchen, bezittingen en Russisch geld. Het verzoek is op 25 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-16 internationale betrekkingen Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek uitreiking Prijs der Nederlandse Letteren aan Astrid Roemer

[Gepubliceerd: 2022-12-22] Besluit op een verzoek om informatie over de besluitvorming rond de uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren aan schrijfster Astrid Roemer. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-22 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Mores.online

[Gepubliceerd: 2022-12-21] Besluit op een verzoek om informatie over subsidieaanvragen van Mores.online en over cijfers van het aantal meldingen dat sinds 2018 bij Mores.online is gedaan, opgepakt en/of afgerond. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-21 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 2 Woo-verzoek seksueel grensoverschrijdend gedrag

[Gepubliceerd: 2022-12-20] Besluit op een verzoek om informatie over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-20 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over tv-rechten van WK voetbal

[Gepubliceerd: 2022-12-12] Besluit op een verzoek om informatie over tv-rechten NOS van WK voetbal 2018 en 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-12 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Bibob-onderzoek naar een school door gemeente Amsterdam in 2018-2019

[Gepubliceerd: 2022-12-12] Besluit op een verzoek om informatie over een Bibob-onderzoek naar een school uitgevoerd door de gemeente Amsterdam in 2018-2019 en correspondentie daarover met het ministerie van OCW. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-12 Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over Stichting Kind en Toekomst

[Gepubliceerd: 2022-12-12] Besluit op een doorverzonden verzoek om informatie over Stichting Kind en Toekomst. Het oorspronkelijke verzoek is op 20 april 2018 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft het verzoek doorgezonden.
Besluit: 2022-12-12 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over oproep tot mededinging laptops, accessoires en diensten en klacht binnen het aanbestedingsproces

[Gepubliceerd: 2022-12-09] Besluit op een verzoek om informatie over de oproep tot mededinging laptops, accessoires en diensten en een ingediende klacht binnen het aanbestedingsproces. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over berichten tussen Onderwijsinspectie en schoolbesturen

[Gepubliceerd: 2022-12-06] Besluit op een verzoek om informatie over berichten tussen de Inspectie van het Onderwijs en het bestuur van de stichting Progresso te Amsterdam en/of de directie van het Calandlyceum te Amsterdam. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-06 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aanvragen 5 nieuwe scholen voortgezet onderwijs

[Gepubliceerd: 2022-11-24] Besluit op een verzoek om informatie over de aanvragen van 5 scholen voor het starten van een nieuwe school in het voortgezet onderwijs, inclusief de reactie van de Inspectie van het Onderwijs en het besluit van minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-24 Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verhoging van rente over terugbetalen van studieschuld

[Gepubliceerd: 2022-11-18] Besluit op een verzoek om informatie over (mogelijke) verhoging van de rente over het terugbetalen van de studieschuld. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-18 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over inspectierapport huisvestingssituatie SvPO

[Gepubliceerd: 2022-11-17] Besluit op een verzoek om informatie over het inspectierapport over de huisvestingssituatie bij de School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO). Het verzoek is op 2 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-17 Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over benoeming voorzitter Curriculumcommissie

[Gepubliceerd: 2022-11-14] Besluit op een verzoek om informatie over de benoeming van de voorzitter van de Curriculumcommissie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-14 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over positie ouderbijdragen binnen wetsvoorstel IGBO

[Gepubliceerd: 2022-11-14] Besluit op een verzoek om informatie over de positie van ouderbijdragen binnen het wetsvoorstel IGBO. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-14 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Bijlage bij besluit op Woo-verzoek over afspraken over het terugstorten van extra afgeloste bedragen

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Bijlage bij besluit op Woo-verzoek over afspraken over het terugstorten van extra afgeloste bedragen.
Besluit: 2022-11-08 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over afspraken over het terugstorten van extra afgeloste bedragen

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Besluit op een verzoek om informatie over afspraken over het terugstorten van extra afgeloste bedragen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-08 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek consultatie wetsvoorstel investeringsverplichting Nederlandse culturele audiovisuele producties

[Gepubliceerd: 2022-11-01] Besluit op een verzoek om informatie over de consultatie van het wetsvoorstel investeringsverplichting voor Nederlandse culturele audiovisuele producties. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over Eurovisiesongfestival

[Gepubliceerd: 2022-10-20] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie en het Eurovisiesongfestival. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-20 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over onderbouwing afwijzing van aanvraag stichting basisschool De Springplank Bergschenhoek

[Gepubliceerd: 2022-10-17] Besluit op een verzoek om informatie over de onderbouwing van de afwijzing van de aanvraag tot stichting van basisschool De Springplank in Bergschenhoek. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-17 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek vierjaarlijkse onderzoeken SvPO Kapelle, Hurdegaryp en Geldermalsen

[Gepubliceerd: 2022-10-17] Besluit op een verzoek om informatie over SvPO vierjaarlijkse onderzoeken tussen 2017-2019 bij de vestigingen Kapelle, Hurdegaryp en Geldermalsen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-17 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek aanvragen nieuwe vo-scholen

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Besluit op een verzoek om informatie over de aanvragen die het Mercurius College in Delft en het Al Amana College in Utrecht in 2021 hebben ingediend bij de Dienst Uitvoering Onderwijs voor het starten van een nieuwe school in het voortgezet onderwijs. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-13 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

2e deelbesluit op Woo-verzoek over Nationaal Platform Leren en Ontwikkelen

[Gepubliceerd: 2022-09-29] 2e deelbesluit op een verzoek om extra informatie over het Nationaal Platform Leren en Ontwikkelen (NPLO) (ook wel ikwilverderleren.nl genoemd). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-29 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de ouderbijdragen in het basisonderwijs

[Gepubliceerd: 2022-09-28] Besluit op een verzoek om informatie over de ouderbijdragen in het basisonderwijs. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-28 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over procesgang melding bij OCW

[Gepubliceerd: 2022-09-27] Besluit op een verzoek om informatie over een melding van een klokkenluider. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-27 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over mutatie BRIN-nummers drietal scholen Zoetermeer

[Gepubliceerd: 2022-09-26] Besluit op Woo-verzoek over mutatie BRIN-nummers drietal scholen Zoetermeer
Besluit: 2022-09-26 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het studentenreisproduct

[Gepubliceerd: 2022-09-23] Besluit op een verzoek om informatie over het studentenreisproduct. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-23 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het groeifonds

[Gepubliceerd: 2022-09-23] Besluit op een verzoek om informatie over het groeifonds. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek subsidiebeschikking innovatie filmtheaters

[Gepubliceerd: 2022-09-20] Besluit op een verzoek om de beschikking over de projectsubsidie innovatie filmtheaters/-huizen (Cinema Digitaal). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-20 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit op Woo-verzoek over Nationaal Platform Leren en Ontwikkelen (NPLO)

[Gepubliceerd: 2022-09-14] 1e deelbesluit op een verzoek om extra informatie over het Nationaal Platform Leren en Ontwikkelen (NPLO) (ook wel ikwilverderleren.nl genoemd). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-14 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek BTW-convenanten Film

[Gepubliceerd: 2022-09-13] Besluit op een verzoek om informatie over de BTW-convenanten met de film- en bioscoopsector. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-13 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over inzageverzoek verwerking persoonsgegevens

[Gepubliceerd: 2022-09-12] Besluit op een verzoek om informatie over verwerking van persoonsgegevens. Het verzoek is op 26 december 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 12 september 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-09-12 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 1 Woo-verzoek seksueel grensoverschrijdend gedrag

[Gepubliceerd: 2022-08-30] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over seksueel grensoverschrijdend gedrag1. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-30 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek kwaliteitsonderzoeken en financiŽle onderzoeken bij SvPO

[Gepubliceerd: 2022-08-25] Besluit op een verzoek om documenten over kwaliteitsonderzoeken en financiŽle onderzoeken bij alle vestigingen van de School voor Persoonlijke Onderwijs (SvPO). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-25 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek jaarverslag 2021 Cornelius Haga Lyceum

[Gepubliceerd: 2022-08-24] Besluit op een verzoek om het jaarverslag 2021 van het Cornelius Haga Lyceum. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-24 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek correspondentie met bestuur NPO

[Gepubliceerd: 2022-08-23] Besluit op een verzoek om correspondentie van de secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met het NPO-bestuur over het functioneren van de NPO in de periode 2016-2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-23 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inzake wetsvoorstel tot regulering kansspelen op afstand (KOA)

[Gepubliceerd: 2022-08-22] Op 22 augustus 2022 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van het wetsvoorstel ter regulering van kansspelen op afstand (KOA). Het besluit en de bijlagen die met het besluit openbaar worden gemaakt, worden thans beschikbaar gesteld, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn.
Besluit: 2022-08-22 onbekend thema Documenten: 8
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit OCW Wob-verzoek controle declaraties externe commissies

[Gepubliceerd: 2022-08-10] Besluit op een verzoek om informatie over de controle op de declaratie van kosten door leden van externe commissies. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inventaris en verklaring van overbrenging archieven van persoonsdossiers van de CVD en de BVD

[Gepubliceerd: 2022-07-21] Besluit op een verzoek om informatie over inventaris en verklaring van overbrenging van archieven van persoonsdossiers van de voormalige Centrale Veiligheidsdienst (CVD) en de voormalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-21 Documenten: 4
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek blokkade Russische staatsmedia'

[Gepubliceerd: 2022-07-19] Besluit op een verzoek om informatie over de op 2 maart 2022 door de Raad van de Europese Unie gepubliceerde verordening op grond waarvan dienstverleners verboden wordt om uitzendingen van RT en Sputnik te faciliteren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-19 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de inwerkingtreding Cultuurgoedregeling van de Successiewet 1956 in 1997

[Gepubliceerd: 2022-07-19] Besluit op een verzoek om informatie over de inwerkingtreding Cultuurgoedregeling van de Successiewet 1956 in 1997. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-19 Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aankoopprocedure rond schilderij De Vaandeldrager

[Gepubliceerd: 2022-07-15] Besluit op een verzoek om informatie over de aankoopprocedure rond het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-15 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de aanvraag voor nieuwe school Kindcentrum De Beuk van Stichting Onderwijs Oostelbeers e.o.

[Gepubliceerd: 2022-07-13] Besluit op een verzoek om informatie over het besluit, de aanvraag, de bij de aanvraag ingediende bescheiden en het advies van de Inspectie van het Onderwijs voor de aanvraag van de nieuwe school Kindcentrum De Beuk van Stichting Onderwijs Oostelbeers e.o. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-13 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen in het voortgezet onderwijs

[Gepubliceerd: 2022-07-08] Besluit op een verzoek om informatie over Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen in het voortgezet onderwijs. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-08 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Nationaal Platform Leren en Ontwikkelen (NPLO)

[Gepubliceerd: 2022-07-08] Besluit op een verzoek om informatie over het Nationaal Platform Leren en Ontwikkelen (NPLO) (ook wel ikwilverderleren.nl genoemd). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-08 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over jaarverslag 2020 van het Cornelius Haga Lyceum

[Gepubliceerd: 2022-06-14] Besluit op een verzoek om het jaarverslag 2020 van het Cornelius Haga Lyceum te publiceren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-14 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over gesprekken met SBB

[Gepubliceerd: 2022-06-01] Besluit op een verzoek om informatie over verslagen van gesprekken van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) met een persoon over een klacht over discriminatie op grond van handicap. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over grensoverschrijdend gedrag D66 (1)

[Gepubliceerd: 2022-05-30] Besluit op een verzoek om informatie over grensoverschrijdend gedrag D66. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-05-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over grensoverschrijdend gedrag D66 (2)

[Gepubliceerd: 2022-05-30] Besluit op een verzoek om informatie over grensoverschrijdend gedrag D66. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-05-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over rijksmonument Oude Vest 73 Leiden

[Gepubliceerd: 2022-05-10] Besluit op een verzoek om informatie over subsidieaanvragen en -besluiten over het rijksmunument aan Oude Vest 73 te leiden. Het verzoek is op 30 december 2021 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van de Woo is op 10 mei 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-05-10 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aankoop van het schilderij De Vaandeldrager

[Gepubliceerd: 2022-04-29] Besluit op een verzoek om informatie over de aankoop van het schilderij De Vaandeldrager. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 2
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek zaakdossier over buitenechtelijke zoon van Prins Hendrik

[Gepubliceerd: 2022-04-05] Besluit op een verzoek om informatie over zaakdossier 118719 over de door hem gewettigde buitenechtelijke zoon van Prins Hendrik (1919-1968). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-05 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over allocatiemodellen promoties

[Gepubliceerd: 2022-03-24] Besluit op een verzoek om informatie over de allocatie- of verdeelmodellen die bepalend zijn geweest voor de toewijzing van middelen aan de Nederlandse universiteiten vanaf 1990. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-24 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over beleidsregel verlenging diplomatermijn

[Gepubliceerd: 2022-03-21] Besluit op een verzoek om informatie over over de beleidsregel verlenging van de diplomatermijn. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-21 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek kwaliteitsonderzoeken en financiŽle onderzoeken bij SvPO

[Gepubliceerd: 2022-03-21] Besluit op Wob-verzoek over kwaliteitsonderzoeken en financiŽle onderzoeken die zijn gedaan bij alle vestigingen van de School voor Persoonlijke Onderwijs (SvPO). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-21 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over geo-engineering/chemtrails

[Gepubliceerd: 2022-03-21] Besluit op een verzoek om informatie over geo-engineering/chemtrails. Het verzoek is op 21 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 2 juni 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-03-21 Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over kwaliteitsonderzoeken en financiŽle onderzoeken bij SvPO

[Gepubliceerd: 2022-04-08] Besluit op Wob-verzoek over kwaliteitsonderzoeken en financiŽle onderzoeken die zijn gedaan bij alle vestigingen van de School voor Persoonlijke Onderwijs (SvPO). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-21 basisonderwijs Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het Europees Herstelfonds (Recovery and Resilience Facility RRF) en nationale Nederlandse herstelplan

[Gepubliceerd: 2022-03-17] Besluit op een verzoek om informatie over het Europees Herstelfonds (Recovery and Resilience Facility RRF) en nationale Nederlandse herstelplan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-17 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over banenafspraak bij OCW

[Gepubliceerd: 2022-03-15] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op het beleid rondom de positie van personen die binnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkzaam zijn en die vallen onder de zogenaamde banenafspraak. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-15 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over subsidies en projectplannen over Tel mee met Taal

[Gepubliceerd: 2022-03-03] Besluit op een verzoek om informatie over verleende subsidies, de onderliggende projectplannen en de argumenten die tot subsidieverlening hebben geleid verleend in het kader van Tel mee met Taal. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-03 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek Chinese invloed op Nederlands onderwijs

[Gepubliceerd: 2022-02-28] Besluit op een verzoek om informatie over de invloed van China op het Nederlandse hoger onderwijs. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-28 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over adviezen voor aankoop schilderij De Vaandeldager

[Gepubliceerd: 2022-02-25] Besluit op een verzoek om informatie over adviezen omtrent een eventuele aankoop/verwerving van de aankoop van schilderij De Vaandeldrager en over correspondentie tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Rijksmuseum. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-25 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over schilderij De Vaandeldager

[Gepubliceerd: 2022-02-25] Besluit op een verzoek om informatie over notas omtrent de aankoop van schilderij De Vaandeldrager. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-25 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het afschaffen van het leenstelsel

[Gepubliceerd: 2022-02-17] Besluit op een verzoek om informatie over de afschaffing van het leenstelsel voor studenten en de compensatieregeling voor studenten die onder het huidige leenstelsel vallen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-17 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over wrakkenbescherming

[Gepubliceerd: 2022-02-10] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van alle data van de pilot Wrakkenbescherming uit de periode van 1 januari 2019 tot en met 19 oktober 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-10 Documenten: 8
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over terugbetalingsregels van studieschuld

[Gepubliceerd: 2022-02-09] Besluit op een verzoek om informatie over de terugbetalingsregels van een studieschuld voor 2012 en de berekening naar draagkracht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-09 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over subsidieaanvraag voor Samen Opleiden voor Academische leraren

[Gepubliceerd: 2022-02-09] Besluit op een verzoek om informatie over notulen van het gesprek met de beoordelingscommissie naar aanleiding van het negatieve besluit op de subsidieaanvraag voor Samen Opleiden voor Academische leraren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-09 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over uitvoering artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

[Gepubliceerd: 2022-02-09] Besluit op een verzoek om informatie over de toepassing van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000 op verzoeken tot kwijtschelding van een studieschuld bij DUO. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-09 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over correspondentie tussen de Inspectie OCW en de gemeente Meppel en de Inspectie OCW en het bestuur van de vereniging en stichting CNS- of CBS Havelterberg in de periode tussen 1996 en 2001

[Gepubliceerd: 2022-01-24] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen de Inspectie OCW en de gemeente Meppel en de Inspectie OCW en het bestuur van de vereniging en stichting CNS- of CBS Havelterberg in de periode tussen 1996 en 2001. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-24 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over CNS of CBS Havelterberg

[Gepubliceerd: 2022-01-21] Besluit op een verzoek om informatie over de vereniging en de stichting CNS en/of CBS Havelterberg in de periode 1997-2001. Gevraagd wordt om correspondentie en besluitvorming over het plaatsen van de school onder de bevoegdheid van de gemeente Meppel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-21 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over verhouding tussen lerarentekort en loonkloof primair onderwijs - voortgezet onderwijs

[Gepubliceerd: 2022-01-21] Besluit op een verzoek om informatie over de oplossing van het lerarentekort. Gevraagd wordt om documenten waarin het argument wordt gebruikt dat de loonkloof dichten tussen primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) het lerarentekort zou verkleinen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-21 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vaststellen van Tsjechisch inkomen

[Gepubliceerd: 2021-12-24] Besluit op een verzoek om informatie over het vaststellen van het Tsjechisch inkomen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-24 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over beleid Music Moves Europe en Music Moves Europe Talent Awards

[Gepubliceerd: 2021-12-24] Besluit op een verzoek om informatie over het maken, voorbereiden en uitvoeren van beleid Music Moves Europe en de Music Moves Europe Talent Awards vanaf 2014 tot en met 5 juli 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-24 Documenten: 8
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek beleid LHBT+-leerlingen bijzonder onderwijs

[Gepubliceerd: 2021-12-24] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid en de besluitvorming over de positie van LHBT+-leerlingen binnen bijzondere scholen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-24 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over overwegingen van Grondig van de instellingen Stichting Ons Erfdeel en Duitsland Instituut Amsterdam

[Gepubliceerd: 2021-12-24] Besluit op een verzoek om informatie over Grondig van de instellingen Stichting Ons Erfdeel en Duitsland Instituut Amsterdam. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-24 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Tjallink Koopmans-College Harderwijk

[Gepubliceerd: 2021-12-22] Besluit op een verzoek om informatie over de komst van het Tjalling Koopmans-College naar Harderwijk. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aangifte Inspectie jegens scholengemeenschap Gomarus

[Gepubliceerd: 2021-12-21] Besluit op Wob-verzoek om informatie over de aangifte van de Inspectie van het Onderwijs jegens scholengemeenschap Gomarus.
Besluit: 2021-12-21 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Public Relevance / Booij B.V.

[Gepubliceerd: 2021-12-08] Besluit op een verzoek om informatie over alle gegunde en uitgevoerde opdrachten door consultancybureau Public Relevance van 1 januari 2006 tot 10 november 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-08 Documenten: 2
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over onderzoek naar scholengroep Gomarus te Gorichem

[Gepubliceerd: 2021-11-30] Besluit op een verzoek om informatie over het gestarte onderzoek van de Inspectie van de scholengroep Gomarus te Gorichem. Dit onderzoek is gestart naar aanleiding van een publicatie in de NRC van 26 maart 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-30 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over rijksmonument Nieuwlandsedijk te Lage Zwaluwe

[Gepubliceerd: 2021-11-29] Besluit op een verzoek om informatie over aanwezige documenten bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over een rijksmonument aan de Nieuwlandsedijk te Lage Zwaluwe. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-29 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over coronamaatregel en studentenreisproduct

[Gepubliceerd: 2021-11-10] Besluit op een verzoek om informatie over Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-10 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek gespreksverslagen HBO-fraude

[Gepubliceerd: 2021-11-04] Besluit Wob-verzoek gespreksverslagen HBO-fraude
Besluit: 2021-11-04 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over overdracht oorlogsarchief van het Nederlandse Rode Kruis

[Gepubliceerd: 2021-11-04] Besluit op een verzoek om documenten over de overdracht van het oorlogsarchief van het Nederlandse Rode Kruis (NRK). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-04 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek omtrent de handreiking voor diversiteit en inclusie voor hogere onderwijsinstellingen

[Gepubliceerd: 2021-11-04] Besluit op een verzoek om documenten over de handreiking voor diversiteit en inclusie voor hogere onderwijsinstellingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-04 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo

[Gepubliceerd: 2021-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over de Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo van januari 2018 tot en met december 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-28 Documenten: 8
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over teruggave van roofkunst

[Gepubliceerd: 2021-10-25] Besluit op een verzoek om informatie over de teruggave van roofkunst na het advies van de commissie Gongalves-Ho Kang You. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-25 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek personeelsbeleid TU Eindhoven

[Gepubliceerd: 2021-10-19] Besluit op een verzoek om communicatie tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de TU Eindhoven over het beleid voor de werving van wetenschappelijk personeel aan de TU Eindhoven. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-19 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over herstelonderzoek bij school voor persoonlijk onderwijs Utrecht

[Gepubliceerd: 2021-10-12] Besluit op een verzoek om informatie over gesprekverslagen van een herstelonderzoek en daarmee samenhangende correspondentie tussen de Inspectie van het Onderwijs en het bestuur van School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) Utrecht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-12 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Sancta Maria Mavo

[Gepubliceerd: 2021-10-11] Besluit op een verzoek om alle informatie over het dossier van de Stichting Sancta Maria in Den Bosch over de periode van januari 2017 tot en met juni 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-11 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het leenstelsel en de vouchers voor nascholing

[Gepubliceerd: 2021-09-30] Besluit op een verzoek om informatie over het leenstelsel en de vouchers voor nascholing die ter compensatie zijn uitgegeven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-09-30 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het conceptdocument Het verhaal van de archieffunctie - 3 scenario's

[Gepubliceerd: 2021-09-30] Besluit op een verzoek om informatie over het conceptdocument Het verhaal van de archieffunctie - 3 scenario's . Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-09-30 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek schorsingen en verwijderingen Rijnlands Lyceum Wassenaar

[Gepubliceerd: 2021-09-23] Besluit op een verzoek om informatie over de aantallen schorsingen en verwijderingen op het Rijnlands Lyceum (vestiging Wassenaar) in de periode september 2011 tot en met juli 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-07-28 Besluit: 2021-09-23 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek documentaire 'Sigrid Kaag: van Beiroet tot Binnenhof'

[Gepubliceerd: 2021-09-14] Besluit op 4 verzoeken om informatie over de documentaire 'Sigrid Kaag: van Beiroet tot Binnenhof'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-07-05 Besluit: 2021-09-14 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek documentaire 'Sigrid Kaag: van Beiroet tot Binnenhof'

[Gepubliceerd: 2021-09-14] Besluit op 4 verzoeken om informatie over de documentaire 'Sigrid Kaag: van Beiroet tot Binnenhof'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-07-05 Besluit: 2021-09-14 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over startbekostiging Isaac Beeckman Academie

[Gepubliceerd: 2021-09-13] Besluit op een verzoek om informatie over de startbekostiging van de Isaac Beeckman Academie te Kapelle. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-22 Besluit: 2021-09-13 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over controle bijverdiensten studenten

[Gepubliceerd: 2021-09-09] Besluit op een verzoek om informatie over de controle op bijverdiensten van studenten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-09-09 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over erkenningsprocedure Ongehoord Nederland en Omroep Zwart

[Gepubliceerd: 2021-08-31] Besluit op een verzoek om informatie over de erkenningsprocedure van de omroepen Ongehoord Nederland (ON!) en Omroep Zwart. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-11 Besluit: 2021-08-31 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek dyslexieverklaringen

[Gepubliceerd: 2021-08-24] Besluit op een verzoek om informatie over dyslexieverklaringen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-30 Besluit: 2021-08-24 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek reacties schoolbesturen SvPO

[Gepubliceerd: 2021-08-19] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de zienswijzen en reacties van de schoolbesturen van SvPO op de onderzoeken die de Inspectie van het Onderwijs in 2020 is gestart. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-31 Besluit: 2021-08-19 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek HMS Apollo

[Gepubliceerd: 2021-07-20] Besluit op een verzoek om alle informatie over de HMS Apollo. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-07-20 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het door het Fries Museum ingediende aangepaste plan

[Gepubliceerd: 2021-07-19] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van het door het Fries Museum ingediende aangepaste plan met verbeterpunten naar aanleiding van het 'ja, mits-' advies van de Raad van Cultuur voor de BIS. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-17 Besluit: 2021-07-19 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het leerlingvolgsysteem

[Gepubliceerd: 2021-07-16] Besluit op een verzoek om informatie over het leerlingvolgsysteem. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-21 Besluit: 2021-07-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over tegemoetkoming voor schade naar aanleiding van een geschil over Molenroeden in het buitenland

[Gepubliceerd: 2021-07-14] Besluit op een verzoek om informatie over de Vaststellingsovereenkomst tegemoetkoming voor schade naar aanleiding van een geschil over Molenroeden in het buitenland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-07-14 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over besluit toegang SOO tot het CABR

[Gepubliceerd: 2021-07-08] Besluit op een verzoek om informatie over besluit toegang Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden tot het Centraal Archief Bijzondere rechtspleging. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-17 Besluit: 2021-07-08 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek brief Friese scholenkoepels over School voor Persoonlijk Onderwijs

[Gepubliceerd: 2021-07-02] Besluit op een verzoek om documenten over de brief van de Friese scholenkoepels aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de School voor Persoonlijk Onderwijs Hurdegaryp. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-24 Besluit: 2021-07-02 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over regelgeving amateurduikers en certificeringsplicht amateurarcheologen onder water

[Gepubliceerd: 2021-06-04] Besluit op een verzoek om informatie over de nota "Voorstel omgang natuurlijk erosie onder water en regelgeving amateurduikers", de uitzonderingsregel certificeringsplicht voor amateurarcheologen onder water en de uitzonderingsregel certificeringsplicht voor Defensie voor vliegtuigbergingen, en informatie over het Interdepartementaal Overleg Scheepswrakken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-29 Besluit: 2021-06-04 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over dossier toelaatbaarheidsverklaring Tyltylschool De Maasgouw

[Gepubliceerd: 2021-05-12] Besluit op een verzoek om informatie over het dossier toelaatbaarheidsverklaring Tyltylschool De Maasgouw. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-03 Besluit: 2021-05-12 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over opschorting bekostiging SvPO 2014

[Gepubliceerd: 2021-04-28] Besluit op een verzoek om informatie over de correspondentie tussen de besturen van Isaac Beeckman Academie, Tjalling Koopmans College, Landelijk verband voor Persoonlijk Onderwijs en het ministerie van OCW over de op 27 november 2014 en 1 december 2014 genomen besluiten voor het Tjalling Koopmans College en de Isaac Beeckman Academie over de opschorting van de bekostiging vanwege het nalaten van de aansluiting bij samenwerkingsverbanden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-21 Besluit: 2021-04-28 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Tyltylschool De Maasgouw

[Gepubliceerd: 2021-04-28] Besluit op een verzoek om informatie over de Tyltylschool De Maasgouw. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-02 Besluit: 2021-04-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over cijfers langdurig zieke kinderen

[Gepubliceerd: 2021-04-20] Besluit op een verzoek om informatie over de aantallen kinderen die per schooljaar op grond van artikel 11, onder d van de Leerplichtwet niet naar school gaan, dan wel de school niet bezoeken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-16 Besluit: 2021-04-20 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de inzet van publieke middelen voor particulier onderwijs

[Gepubliceerd: 2021-04-19] Besluit op een verzoek om informatie over de inzet van publieke middelen voor particulier onderwijs. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-11-27 Besluit: 2021-04-19 Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over subsidies Stichting BREIN

[Gepubliceerd: 2021-04-15] Besluit op een verzoek om informatie over alle subsidies die in de afgelopen twee jaar aan Stichting BREIN zijn verstrekt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-26 Besluit: 2021-04-15 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over St. Josephkerk/Orangerie Den Bosch

[Gepubliceerd: 2021-04-01] Besluit op een verzoek om informatie over het subsidiebesluit voor instandhouding St. Josephkerk/Orangerie te Den Bosch. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-22 Besluit: 2021-04-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 2 Wob-verzoek inclusief onderwijs

[Gepubliceerd: 2021-04-01] Deelbesluit 2 Wob-verzoek inclusief onderwijs
Verzoek: 2020-08-04 Besluit: 2021-04-01 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aantallen aanvragen voor kwijtschelding op medische gronden

[Gepubliceerd: 2021-03-26] Besluit op een verzoek om informatie over hoeveel aanvragen voor 'kwijtschelding op medische gronden' DUO heeft ontvangen over de periode 2016 tot en met 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-05 Besluit: 2021-03-26 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit bekostiging internationaal georiŽnteerd basisonderwijs

[Gepubliceerd: 2022-11-08] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over bekostiging van het internationaal georienteerd basisonderwijs (IGBO-onderwijs). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-17 basisonderwijs Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over seksueel misbreuk en aangiftebereidheid Jehova's Getuigen

[Gepubliceerd: 2021-03-16] Verzoek om informatie over documenten betreffende contactwisseling bij het onderzoek naar seksueel misbruik en aangiftebereidheid binnen de gemeentschap van Jehova's Getuigen verricht door de Universiteit Utrecht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-21 Besluit: 2021-03-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over film De Oost

[Gepubliceerd: 2021-03-16] Besluit op een verzoek om informatie over de film 'De Oost' en het Iespakket 'De Wereld van de Oost', met in het bijzonder gegevens van contactmomenten tussen Nederlandse overheidsorganen onderling en met buitenlandse publiek- en privaatrechtelijke organen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-21 Besluit: 2021-03-16 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over handhaving binnen kinderopvang

[Gepubliceerd: 2021-03-15] Besluit op een verzoek om informatie over de huidige wijze van handhaving binnen de kinderopvang. Gevraagd wordt naar overtredingen en handhavingsadviezen uitgesplitst naar GGD-en en voorgenomen boetes verstrekt per gemeente. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-15 Besluit: 2021-03-15 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek jury prijsvraag werkdrukverlaging leraren

[Gepubliceerd: 2021-03-09] Besluit Wob-verzoek jury prijsvraag werkdrukverlaging leraren
Verzoek: 2021-02-26 Besluit: 2021-03-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek berekeningen FinanciŽle Staat van het Onderwijs 2019

[Gepubliceerd: 2021-03-08] Besluit op een verzoek om het overzicht van berekeningen per schoolbestuur dat aan informatie in de FinanciŽle Staat van het Onderwijs 2019 over eigen vermogen ten grondslag ligt. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-01 Besluit: 2021-03-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ledentelling

[Gepubliceerd: 2021-03-03] Besluit op een verzoek om informatie over het vaststellen van de peildatum voor de ledentelling en het vasthouden daaraan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-20 Besluit: 2021-03-03 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Tyltylschool De Maasgouw

[Gepubliceerd: 2021-03-01] Verzoek om informatie over de zorgbudgetten van de Tyltylschool De Maasgouw. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-04 Besluit: 2021-03-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek opdrachten campagnebureau BKB (OCW)

[Gepubliceerd: 2021-02-25] Besluit op een verzoek om informatie over campagnebureau BKB. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-17 Besluit: 2021-02-25 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek contact Koningshuis over Centraal Examen 2020-2021

[Gepubliceerd: 2021-02-23] Besluit op een verzoek over contact tussen OCW en het Koningshuis over Centraal Examen 2020-2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-11 Besluit: 2021-02-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de adviesgroep Vinkenburg

[Gepubliceerd: 2021-02-19] Besluit op een verzoek om informatie over de adviesgroep Vinkenburg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-09 Besluit: 2021-02-19 Documenten: 3
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aanjager voor aanpak lerarentekort

[Gepubliceerd: 2021-02-11] Besluit op een verzoek om informatie over de aanstelling van een 'aanjager voor de aanpak van het lerarentekort'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-05 Besluit: 2021-02-11 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over hersteltraject bij school voor persoonlijk onderwijs Utrecht

[Gepubliceerd: 2021-02-09] Besluit op een verzoek om informatie over het hersteltraject bij school voor persoonlijk onderwijs Utrecht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-24 Besluit: 2021-02-09 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over beantwoording van vragen en behandeling van een Wob-verzoek over het Kabeltracť Ameland

[Gepubliceerd: 2021-02-08] Besluit op een verzoek over beantwoording van vragen en behandeling van een Wob-verzoek over het Kabeltracť Ameland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-17 Besluit: 2021-02-08 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over kwaliteitsonderzoek School voor Persoonlijk Onderwijs Utrecht

[Gepubliceerd: 2021-01-25] Verzoek om informatie over het kwaliteitsonderzoek School voor Persoonlijk Onderwijs Utrecht betreffende het rapport van 17 oktober 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-07 Besluit: 2021-01-25 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek rapport Isaac Beeckman Academie

[Gepubliceerd: 2021-01-25] Besluit op een verzoek om het assurance-rapport van de stichting Isaac Beeckman Academie/School voor Persoonlijk Onderwijs uit maart 2013. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-16 Besluit: 2021-01-25 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over inclusief onderwijs

[Gepubliceerd: 2021-01-15] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over inclusief onderwijs. Het Wob-besluit wordt in deelbesluiten in fasen afgehandeld. Deelbesluit 1 gaat over het eindrapport Evaluatie Passend Onderwijs, de communicatie met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en documenten over motie Van Meenen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-04 Besluit: 2021-01-15 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek documenten Nationaal Archief

[Gepubliceerd: 2020-12-22] Besluit op een verzoek om informatie over documenten in het Nationaal Archief. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-08-09 Besluit: 2020-12-22 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over contacten bedrijfsleven coronasteunmaatregelen

[Gepubliceerd: 2020-12-18] Besluit op een verzoek om informatie over contacten met het bedrijfsleven over financiŽle steunmaatregelen in de corona-crisis en het verlichten van huidige en toekomstige nadelige effecten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-06-08 Besluit: 2020-12-18 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over onderzoek gemeenschap van Jehova's Getuigen

[Gepubliceerd: 2020-12-17] Besluit op een verzoek om informatie over het (vervolg naar aanleiding van het) onderzoek naar seksueel misbruik en aangiftebereidheid binnen de gemeenschap van Jehova's Getuigen. Het betreft 10 dezelfde verzoeken van 10 verschillende indieners. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-08-27 Besluit: 2020-12-17 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Ongehoord Nederland

[Gepubliceerd: 2020-12-14] Besluit op een verzoek om correspondentie rond de aanvraag voor erkenning door aspirant-omroep Ongehoord Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-20 Besluit: 2020-12-14 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Bijlagen bij besluit op Wob-verzoek over Masterplan Parkhaven (2)

[Gepubliceerd: 2020-12-11] Bijlagen bij besluit op Wob-verzoek over Masterplan Parkhaven (2)
Besluit: 2020-12-11 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen bij besluit op Wob-verzoek over Masterplan Parkhaven (3)

[Gepubliceerd: 2020-12-11] Bijlagen bij besluit op Wob-verzoek over Masterplan Parkhaven (3)
Besluit: 2020-12-11 Documenten: 4
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen bij besluit op Wob-verzoek over Masterplan Parkhaven (1)

[Gepubliceerd: 2020-12-11] Bijlagen bij besluit op Wob-verzoek over Masterplan Parkhaven (1)
Besluit: 2020-12-11 Documenten: 4
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Masterplan Parkhaven

[Gepubliceerd: 2020-12-11] Besluit op Wob-verzoek over Masterplan Parkhaven
Verzoek: 2020-10-20 Besluit: 2020-12-11 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de voormalige commandobunker van Seyss-Inquart

[Gepubliceerd: 2020-11-16] Besluit op een verzoek om informatie over de de voormalige commandobunker van Seyss-Inquart. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-08 Besluit: 2020-11-16 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek snelfietsroute Baardwijkse Overlaat

[Gepubliceerd: 2020-11-16] Besluit op een verzoek om correspondentie over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat en de aanleg van een snelfietsroute door de Baardwijkse Overlaat. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-20 Besluit: 2020-11-16 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bekostiging Internationaal georiŽnteerd basisonderwijs (IGBO)

[Gepubliceerd: 2020-11-05] Besluit op een verzoek om informatie over bekostiging van het Internationaal georienteerd basisonderwijs (IGBO-onderwijs). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-11-05 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over mogelijke restitutieclaims over (de collectie van) Huis Doorn

[Gepubliceerd: 2020-10-15] Besluit op een verzoek om informatie over mogelijke restitutieclaims van de familie Hohenzollern tegen de Nederlandse Staat met betrekking tot (de collectie van) Huis Doorn en correspondentie daaromtrent. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-08-05 Besluit: 2020-10-15 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over artefacten van diverse scheepswrakken

[Gepubliceerd: 2020-10-08] Besluit op een verzoek om informatie over artefacten van diverse scheepswrakken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-27 Besluit: 2020-10-08 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over maritieme vondstmeldingen vanaf 2018

[Gepubliceerd: 2020-10-07] Besluit op een verzoek om maritieme vondstmeldingen vanaf 12 juni 2017 tot en met 14 augustus 2020 openbaar te maken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-08-13 Besluit: 2020-10-07 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Koningslaan 7C te Bunnik

[Gepubliceerd: 2020-10-02] Besluit op een verzoek om informatie over het rijksmonument aan de Koningslaan 7C te Bunnik betreffende de periode 2012 tot aan heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-02 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over kabeltracť Ameland

[Gepubliceerd: 2020-09-25] Besluit op een verzoek om informatie over de vergunningverlening aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. voor de aanleg van een 20kV kabel tussen locaties Ameland-Oost-1 en Ameland-Westgat-1. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-08-13 Besluit: 2020-09-25 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek correspondentie OCW en KRCO

[Gepubliceerd: 2020-09-24] Besluit op een verzoek om correspondentie tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Kleine Regionale CommerciŽle Omroepen (KRCO) in de jaren 2018, 2019 en 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-31 Besluit: 2020-09-24 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de overeenkomst van het Nationaal Archief met de Vereniging Wikimedia

[Gepubliceerd: 2020-09-21] Besluit op een verzoek om informatie over de overeenkomst van het Nationaal Archief met de Vereniging Wikimedia en andere stukken met betrekking tot de Vereniging Wikimedia. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-21 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aanvragen International Tax Center (ITC) Leiden

[Gepubliceerd: 2020-09-17] Besluit op Wob-verzoek over aanvragen International Tax Center (ITC) Leiden
Besluit: 2020-09-17 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Samenwerkingsschool de Aquarel

[Gepubliceerd: 2020-09-15] Besluit op een verzoek om informatie over Samenwerkingsschool (SWS) de Aquarel te Sebaldeburen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-15 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek BIS-aanvragen Frascati, De Nieuwe Oost en Theater Rotterdam

[Gepubliceerd: 2020-09-15] Besluit op een verzoek om documenten over de BIS-aanvragen van Frascati, De Nieuwe Oost en Theater Rotterdam. BIS staat voor (culturele) basisinfrastructuur. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-15 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vaccinatie van een in beslag genomen hond

[Gepubliceerd: 2020-09-11] Besluit op Wob-verzoek over vaccinatie van een in beslag genomen hond
Besluit: 2020-09-11 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de toegekende fosfaatrechten aan twee melkveelocaties

[Gepubliceerd: 2020-09-02] Besluit op Wob-verzoek over de toegekende fosfaatrechten aan twee melkveelocaties
Besluit: 2020-09-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over controle van de bijverdiensten

[Gepubliceerd: 2020-08-27] Verzoek om informatie bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) over het openbaar maken van aantallen terugvorderingen en bezwaarschriften met metrekking tot de controle van de bijverdiensten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-27 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek totstandkoming rapport Ongekend Talent

[Gepubliceerd: 2020-07-20] Besluit op een verzoek om informatie over de expertsessies voor het rapport Ongekend Talent, onderdeel van de Brede maatschappelijke heroverwegingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-20 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek goedkeuring verzoek Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs Rotterdam (SIVOR)

[Gepubliceerd: 2020-07-16] Besluit op een verzoek over goedkeuring verzoek SIVOR. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-16 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over proctoring hoger onderwijs

[Gepubliceerd: 2020-06-30] Besluit op een verzoek over proctoring hoger onderwijs. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over BIS-aanvragen

[Gepubliceerd: 2020-06-26] Besluit op een verzoek over BIS-aanvragen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-26 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek subsidies huis Trompenburg

[Gepubliceerd: 2020-06-19] Besluit op een verzoek om documenten over subsidieaanvragen voor huis Trompenburg. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-19 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over aantallen inburgeringsplichtigen met een sociale lening

[Gepubliceerd: 2020-06-17] Besluit op een verzoek om informatie over aantallen inburgeringsplichtigen met een sociale lening. Het is een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-17 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de relatie en verhouding tussen de Universiteit Leiden en het International Tax Center Leiden

[Gepubliceerd: 2020-06-11] Besluit op Wob-verzoek over de relatie en verhouding tussen de Universiteit Leiden en het International Tax Center Leiden
Besluit: 2020-06-11 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek project 13 ProvinciŽn

[Gepubliceerd: 2020-05-29] Besluit op een verzoek om informatie over aanvragen voor het project de 13 ProvinciŽn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-29 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek vuurtorens Schiermonnikoog

[Gepubliceerd: 2020-05-26] Besluit op een verzoek om bouwtekeningen, detailtekeningen, foto's en beleidsstukken over 2 vuurtorens op Schiermonnikoog. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-26 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek gevolgen Nowak-uitspraak voor protocollen centrale examens

[Gepubliceerd: 2020-05-14] Besluit op een verzoek om documenten over de juridische analyse naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 20 december 2017 (ECLI:EU:C:2017:994), de Nowak-uitspraak, over de gevolgen voor inzage verder beschreven in de Protocollen Centrale Examens voortgezet onderwijs 2020 van de VO-raad. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-14 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek samenwerkingsverbanden schakelprogramma's

[Gepubliceerd: 2020-05-11] Besluit op een verzoek om informatie over samenwerkingsverbanden tussen private aanbieders van in Nederland verzorgde schakelprogramma's voor internationale studenten enerzijds en bekostigde universiteiten en hogescholen anderzijds. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-11 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek behandeling Wob-verzoek over Shell (OCW)

[Gepubliceerd: 2020-04-28] Besluit van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op een verzoek om informatie over de behandeling van een eerder verzoek over Shell. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-28 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over stichting Catent

[Gepubliceerd: 2020-04-24] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de totstandkoming van een specifiek besluit gericht aan stichting Catent. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-24 Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek religieus erfgoed

[Gepubliceerd: 2020-04-22] Besluit op een verzoek om informatie over subsidiegelden voor instandhouding en herbestemming van religieus erfgoed en religieuze gebouwen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-22 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Quadraam

[Gepubliceerd: 2020-04-15] Besluit op een verzoek om informatie over ouderbijdragen bij scholen onder het bestuur van Quadraam. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-15 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over stichting voor persoonlijk onderwijs (SvPO)

[Gepubliceerd: 2020-04-15] Besluit op een verzoek om informatie over de financiele documenten van verschillende stichting voor persoonlijk onderwijs (SvPO) scholen en de stichting Frederikssoon. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-15 Documenten: 7
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ROC TOP te Amsterdam

[Gepubliceerd: 2020-03-31] Besluit op een verzoek om informatie over ROC TOP te Amsterdam. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-31 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om openbaarmaking van het document 'Projectplan MBO Card'

[Gepubliceerd: 2020-03-23] Besluit Wob-verzoek om openbaarmaking van het document 'Projectplan MBO Card'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-23 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verbinding A8-A9, Stelling van Amsterdam en Hollandse Waterlinie

[Gepubliceerd: 2020-03-23] Besluit op een verzoek om informatie over de verbinding A8-A9, de Stelling van Amsterdam en de Hollandse Waterlinie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-23 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om het openbaarmaken van correspondentie tussen Stichting Oude Kerk te Amsterdam en de RCE

[Gepubliceerd: 2020-03-17] Besluit Wob-verzoek om het openbaarmaken van correspondentie tussen Stichting Oude Kerk te Amsterdam en de RCE. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-17 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit wob-verzoek over subsidie voor instandhouding van de Oude Kerk Amsterdam

[Gepubliceerd: 2020-03-17] Besluit op een verzoek over subsidie voor instandhouding van de Oude Kerk Amsterdam. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-17 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek correspondentie RCE en Stichting Oude Kerk Amsterdam

[Gepubliceerd: 2020-03-17] Besluit op een verzoek om correspondentie tussen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Stichting Oude Kerk in Amsterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-17 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek pedofilie

[Gepubliceerd: 2020-02-17] Besluit op een verzoek om informatie over pedofilie en pedoseksualiteit. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-17 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over subsidieregeling hoogbegaafde leerlingen

[Gepubliceerd: 2020-02-11] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de subsidieregeling hoogbegaafde leerlingen en de bedragen die van deze subsidieregeling zijn uitgekeerd aan de samenwerkingsverbanden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-11 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de Hervormde Kerk in Den Hoorn

[Gepubliceerd: 2020-02-07] Besluit Wob-verzoek om openbaarmaking van kopieŽn van een aanvraag en besluit tot verlening van instandhoudingssubsidie voor de Hervormde Kerk in Den Hoorn met rijksmonumentnummer 35239.
Besluit: 2020-02-07 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de Visie Erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog

[Gepubliceerd: 2020-02-07] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de Visie Erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-07 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om openbaarmaking van documenten over breedplaatvloeren

[Gepubliceerd: 2020-01-31] Besluit Wob-verzoek om openbaarmaking van documenten over breedplaatvloeren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-31 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over de verplichte ouderbijdragen voor internationaal georiŽnteerd basisonderwijs

[Gepubliceerd: 2020-01-29] Besluit Wob-verzoek om informatie over de verplichte ouderbijdragen voor internationaal georienteerd basisonderwijs bij de Groningse Scholengemeenschap. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-29 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek subsidiebesluit MBO Card

[Gepubliceerd: 2020-01-22] Besluit op een verzoek om informatie over een subsidiebesluit waarin subsidie wordt toegekend aan het CJP voor de MBO Card. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-22 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie rijksbekostiging voor het verlenen van graden bij alle tweede studies

[Gepubliceerd: 2020-01-20] Besluit Wob-verzoek om informatie over de rijksbijdrage voor tweede voltijdige studies. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-20 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over informatie over de School voor Persoonlijk Onderwijs in Utrecht

[Gepubliceerd: 2020-01-17] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over verslagen van lesobservaties, gespreksverslagen en de reactie van het bestuur op het concept inspectierapport van de School voor Persoonlijk Onderwijs in Utrecht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-17 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de toezichtshistorie van de School voor Persoonlijk Onderwijs in Utrecht

[Gepubliceerd: 2020-01-17] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de toezichtshistorie van de School voor Persoonlijk Onderwijs in Utrecht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-17 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek studiefinanciering studenten uit EU

[Gepubliceerd: 2020-01-14] Besluit op een verzoek om informatie over de procedure en het beleid voor het recht op studiefinanciering voor studenten uit de Europese Unie (EU) die geen Nederlander zijn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-14 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aspirant-omroep Ongehoord Nederland

[Gepubliceerd: 2020-01-10] Besluit op een verzoek om informatie op de aanvraag voor erkenning door aspirant-omroep Ongehoord Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de ouderbijdragen in het basisonderwijs

[Gepubliceerd: 2018-06-13] Besluit op een Wob-verzoek om informatie over de ouderbijdragen in het basisonderwijs. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2018-06-13 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Corona op scholen (deelbesluit 1)

Eerste deelbesluit op een verzoek om informatie over Corona (maatregelen) in het basis- en voortgezet onderwijs. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-22 Documenten: 21
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Nationaal Programma Onderwijs

Besluit op een verzoek om informatie inzake het Nationaal Programma Onderwijs.
Besluit: 2021-06-02 Documenten: 12
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit Gespreksverslagen bijeenkomsten MBVOM

Besluit op een verzoek om informatie inzake verslagen van bijeenkomsten van minister Arie Slob, o.a. ten aanzien van ventilatie op scholen.
Besluit: 2021-02-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over contacten bedrijfsleven coronasteunmaatregelen

Besluit op een verzoek om informatie over contacten met het bedrijfsleven over financiŽle steunmaatregelen in de corona-crisis en het verlichten van huidige en toekomstige nadelige effecten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-12-18 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier