Ministerie Van Landbouw, Natuur En Voedselkwaliteit

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen 2e deel schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 18 september 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen 2e deel schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 18 september 2023. Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen die zijn gesteld tijdens het schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 18 september 2023. De vragen zijn gesteld door de VVD-, PvdD-, ChristenUnie-, SGP-fracties van de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-09-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief uitvoering toezegging transitie landbouw

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Kamerbrief uitvoering toezegging transitie landbouw. Minister Adema (LNV) licht de Tweede Kamer toe welke stappen hij de komende tijd nog zal zetten om te zorgen dat de transitie in de landbouw ondanks de demissionaire status van het kabinet zo min mogelijk vertraging oploopt.
Besluit: 2023-09-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Stand van zaken blauwtong

[Gepubliceerd: 2023-09-15] Hoort bij Kamerbrief Stand van zaken blauwtong . Minister Adema (LNV) stuurt de Tweede Kamer de huidige stand van zaken rondom besmettingen met blauwtongvirus (BTV) in Nederland, de bevestiging van serotype 3, het tweede advies van de deskundigengroep dierziekten, de aanpassingen in het beleid en het vervolg.
Besluit: 2023-09-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen 1e deel schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 18 september 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen 1e deel schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 18 september 2023. Minister Adema (LNV) stuurt de Tweede Kamer het 1e deel van de antwoorden op vragen die zijn gesteld tijdens een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 18 september 2023. De vragen zijn gesteld door de VVD-, D66-, CDA-, PvdA en GroenLinks-, PvdD-, CU-, SGP- en BBB-fractie van de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-09-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording verzoek om een reactie het op bericht Verguisde stalvloer tegen stikstofuitstoot kan stoppende boer in de weg zitten Dit is zo krom

Besluit: 2023-09-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over het bericht Verguisde stalvloer tegen stikstofuitstoot kan stoppende boer in de weg zitten

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Hoort bij Beantwoording Kamervragen over het bericht Verguisde stalvloer tegen stikstofuitstoot kan stoppende boer in de weg zitten. Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) beantwoordt vragen over het bericht Verguisde stalvloer tegen stikstofuitstoot kan stoppende boer in de weg zitten. De vragen zijn van het Kamerlid Bromet (GroenLinks).
Besluit: 2023-09-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over NH3 in varkensstallen (schadelijke stallucht)

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Besluit op Woo-verzoek over openbaar maken van informatie over NH3 in varkensstallen (schadelijke stallucht) in de periode oktober 2022 tot en met 30 maart 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Stand van zaken besmettingen met blauwtongvirus in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-09-11] Hoort bij Stand van zaken besmettingen met blauwtongvirus in Nederland. Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de huidige situatie, het serotype, het advies van de deskundigengroep dierziekten en over de stappen die zijn gezet en de komende periode worden gezet rondom besmettingen met blauwtongvirus in Nederland.
Besluit: 2023-09-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verslag van de informele Landbouw- en Visserijraad 3-5 september

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Hoort bij Kamerbrief over verslag informele Landbouw- en Visserijraad 3-5 september. Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de informele Landbouw- en Visserijraad van 3-5 september 2023 te Cůrdoba, Spanje. Daarnaast stuurt hij een appreciatie van het Spaans voorzitterschap.
Besluit: 2023-09-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over registratie wolven in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-09-11] Besluit op Woo-verzoek over openbaar maken van informatie over (concept) documenten en alle communicatie van RVO met meerdere partijen en organisaties die gaan over de registratie van wolven die gevestigd zijn in Nederland. En over de registratie van zwervende, dood gevonden en doodgereden wolven in Nederland in de periode 2013 tot en met heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op motie over glyfosaat

[Gepubliceerd: 2023-09-13] Hoort bij Kamerbrief reactie op motie over glyfosaat. Minister Adema (LNV) reageert op de motie van het Tweede Kamerlid Vestering (PvdD). Deze motie verzoekt de regering tegen de nieuwe Europese goedkeuring van glyfosaat te stemmen.
Besluit: 2023-09-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inbeslagname bij melkveebedrijf

[Gepubliceerd: 2023-09-13] Besluit op een verzoek om informatie over de inbeslagname op 9 mei 2017 bij een melkveebedrijf. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gesprek minister Natuur en Stikstof en jagersverenigingen

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Besluit en openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over het gesprek van 23 mei 2023 tussen de minister voor Natuur en Stikstof en de jagersverenigingen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over voorstel wetswijziging betreffende Europese diergezondheidswetgeving

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Besluit op een verzoek om informatie over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving uitgewisseld binnen het ministerie van LNV. Specifiek gaat het om informatie uit de periode van 6 juli 2021 tot 1 februari 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief blauwtongbesmettingen bij schapen

[Gepubliceerd: 2023-09-06] Hoort bij Kamerbrief blauwtongbesmettingen bij schapen. Minister Adema (LNV) meldt de Tweede Kamer dat op 4 Nederlandse schapenhouderijen een besmetting met blauwtongvirus is ontdekt. Ook beschrijft de minister de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen.
Besluit: 2023-09-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over niet-productieve investeringen voor landbouw- en veenweidegebieden waarvan subsidieaanvraag is afgewezen

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Besluit op een verzoek om informatie over niet-productieve investeringen voor landbouw- en veenweidegebieden waarvan de subsidieaanvraag is afgewezen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Woo-verzoek over diertelgegevens, mestgegevens en gebruikte grond van agrarisch bedrijf in Aalten

[Gepubliceerd: 2023-09-11] Besluit op een verzoek om informatie over diertelgegevens, mestgegevens en gebruikte grond van een agrarisch bedrijf in Aalten over de periode 1980 tot augustus 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over nieuwe vergunning voor garnalenvissers

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over nieuwe vergunning voor garnalenvissers. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over garnalenvissers die per 1 oktober 2023 een nieuwe vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig hebben. De Tweede Kamerleden Vedder (CDA), Valstar (VVD), Bisschop (SGP) en Grinwis (ChristenUnie) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek dierverplaatsingen Maasbommel

[Gepubliceerd: 2023-09-06] Besluit op een verzoek om alle aan- en afvoermeldingen van dieren in de periode 2000-2015 op Kapelstraat 38 en Velddijksestraat 13-15 in Maasbommel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek in beslag genomen honden 2020-2022

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Besluit op een verzoek om informatie over hoeveel honden in beslag of in bewaring zijn genomen in 2020, 2021 en 2022 en wat de redenen hiervan zijn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek integriteitsschendingen NVWA

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Besluit op een verzoek om informatie over integriteitsschendingen en belangenverstrengelingen door medewerkers, toezichthouders en bestuurders van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van 1 januari 2018 tot en met 1 januari 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Rekening en verantwoording BBL 2022

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Hoort bij Rekening en verantwoording BBL 2022. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) stuurt de Tweede Kamer de Rekening en Verantwoording 2022 van het Bureau Beheer Landbouwgronden.
Besluit: 2023-09-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek wolven in dierentuinen en kennels

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Besluit op een verzoek om documenten over registratie van levende wolven en dode wolven in dierentuinen en wolvenkennels in Nederland vanaf 1990. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-01 Documenten: 12
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Tweede Kamer agenda Landbouw- en Visserijraad 18 september 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Hoort bij Kamerbrief Tweede Kamer agenda Landbouw- en Visserijraad 18 september 2023. Minister Adema (LNV) deelt de agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 18 september 2023 met de Tweede Kamer. Ook meldt de minister wijzigingen in het Nationaal Strategisch Plan van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over State of Conservationrapport voor Waddenzee (Unesco Werelderfgoed)

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Kamerbrief over State of Conservationrapport voor Waddenzee (Unesco Werelderfgoed). Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) stuurt de Tweede Kamer het State of Conservationrapport voor de Waddenzee (SoC). Dat rapport staat op de agenda van het Werelderfgoed Comitť van Unesco van 10 tot 25 september 2023 in Saoedi-ArabiŽ.
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over stand van zaken Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over stand van zaken Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de stand van zaken van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Het Tweede Kamerlid De Groot (D66) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over Engbertsdijksvenen

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over aanleg leemdepot in natuurgebied Engbertsdijksvenen. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de aanleg van een leemdepot in het natuurgebied Engbertsdijksvenen (Overijssel). Het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op brief Greenpeace Nederland over de EU-verordening ontbossingsvrije producten

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Kamerbrief over reactie op brief Greenpeace Nederland over de EU-verordening ontbossingsvrije producten. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) reageert op de brief van Greenpeace Nederland over de EU-verordening ontbossingsvrije producten. De vaste Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit had de minister om reactie gevraagd.
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Eerste Kamer agenda Landbouw- en Visserijraad 18 september 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Hoort bij Kamerbrief Eerste Kamer agenda Landbouw- en Visserijraad 18 september 2023. Minister Adema (LNV) deelt de agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 18 september 2023 met de Eerste Kamer. Ook meldt de minister wijzigingen in het Nationaal Strategisch Plan van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording vragen over informele Landbouw- en Visserijraad 3-5 september 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Hoort bij Beantwoording vragen over informele Landbouw- en Visserijraad 3-5 september 2023. Minister Adema (LNV) beantwoordt vragen over de informele Landbouw- en Visserijraad van 3-5 september 2023. De vragen zijn van de PvdA- en GroenLinksfracties, PvdD-, CU en BBB-fractie van de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief nieuwe KDW en actualisatie

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Hoort bij Kamerbrief nieuwe kritische depositiewaarden en actualisatie depositiecijfers. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over de nieuwe kritische depositiewaarden en de actualisatie van de depositiecijfers.
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over dieraantallen veehouderij in Wedde

[Gepubliceerd: 2023-09-06] Besluit en openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over dieraantallen van een veehouderij te Wedde (Groningen). Het gaat specifiek om de periode 1 november 2022 tot en met 2 augustus 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aanvragen voor EU-certificaten, invoervergunningen, (weder)uitvoervergunningen en vergunningen voor invasieve exoten

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Besluit, inclusief lijst van documenten, op een verzoek om informatie over de aanvragen voor EU-certificaten, invoervergunningen, (weder)uitvoervergunningen en vergunningen voor invasieve exoten vanaf de periode 2017. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek geen documenten over gewasbeschermingsregistratie

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Besluit op Woo-verzoek over geen documenten over de gewasbeschermingsregistratie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek NSW-aanvraag Parc Old Willow

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Besluit op een verzoek om de volledige aanvraag uit 2007 voor rangschikking onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW) van landgoed Parc Old Willow in Bavel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over grondgebruik door agrariŽrs

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Besluit bij een verzoek om informatie over onrechtmatig grondgebruik door agrariŽrs, voor 2017 en 2018. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen uitbraak chimpansees Dierenpark Amersfoort

[Gepubliceerd: 2023-09-18] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen na bericht over uitbraak chimpansees Dierenpark Amersfoort. Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over het bericht Ruim twee jaar na uitbraak blijkt: verdoven was nooit een optie voor ontsnapte apen, er was geen dierenarts. Het Tweede Kamerlid Wassenberg (PvdD) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoord Kamervraag totstandkoming richtinggevende regionale doelen stikstof

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Antwoord op Kamervraag over totstandkoming richtinggevende regionale doelen stikstof. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) reageert op de vraag om een tijdlijn van alle overleggen, inclusief de stukken die daarbij zijn behandeld, in aanloop naar de presentatie van de stikstofreductieplannen op 10 juni 2022. De SP-fractie in de Tweede Kamer had hierom gevraagd.
Besluit: 2023-08-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over Groninger gedupeerden die nog steeds de prijs betalen

[Gepubliceerd: 2023-09-06] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Groninger gedupeerden die nog steeds de prijs betalen. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord op vragen over Groninger gedupeerden die nog steeds de prijs betalen. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Waardevermeerderingsregeling

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Kamerbrief over Waardevermeerderingsregeling. Staatssecretaris Vijlbrief (EZK) biedt de Tweede Kamer drie wijzigingen van de Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld en de laatste verlenging ervan aan.
Besluit: 2023-08-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht: 'Anje dreigt haar boerderij kwijt te raken 'Het is ons levenswerk maar er is geen uitweg''

[Gepubliceerd: 2023-09-06] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht Anje dreigt haar boerderij kwijt te raken 'Het is ons levenswerk maar er is geen uitweg'. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over het bericht Anje dreigt haar boerderij kwijt te raken: 'Het is ons levenswerk, maar er is geen uitweg'. Het Tweede Kamerlid Van Campen (VVD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek berichten exportcertificaten runderen naar verzamelcentra in TsjechiŽ en Slowakije

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Besluit op Woo-verzoek over het openbaar maken van berichten die de NVWA of het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar TsjechiŽ en Slowakije heeft gestuurd voor het afgeven van exportcertificaten met als eindbestemming een runderverzamelcentrum. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over productcontroles over verlichtingsproducten

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van informatie over productcontroles over verlichtingsproducten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen aanpak illegale handel beschermde plant- en diersoorten

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over aanpak illegale handel in beschermde plant- en diersoorten. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de aanpak van illegale handel in beschermde plant- en diersoorten en producten hiervan. De Tweede Kamerleden Van Esch en Wassenberg (beiden PvdD) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over tenminste 259 PAS melders die niet worden gelegaliseerd

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over tenminste 259 PAS melders die niet worden gelegaliseerd. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over tenminste 259 PAS melders die niet worden gelegaliseerd. De Tweede Kamerleden Van der Plas (BBB) en Omtzigt (Omtzigt) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Kamerbrief over aanpassing bestrijding hoogpathogene vogelgriep in pluimveedicht gebied

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Hoort bij Kamerbrief over aanpassing bestrijding hoogpathogene vogelgriep in pluimveedicht gebied . Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over een wijziging in de bestrijding van vogelgriep. De brief gaat ook over de bestrijding van de rundveeziekte Boviene Virus Diarree (BVD), het introductierisico van Afrikaanse varkenspest, het project veterinaire veld en diergeneeskundige handelingen door medewerkers van de dierenambulance.
Besluit: 2023-08-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over Geen hulp van het Rijk voor ruim 250 boeren zonder stikstofvergunning

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Geen hulp van het Rijk voor ruim 250 boeren zonder stikstofvergunning. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over het artikel Geen hulp van het Rijk voor ruim 250 boeren zonder stikstofvergunning. De Tweede Kamerleden Boswijk en Vedder (beiden CDA) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over Kamerbrief voortgang convenant dierwaardige veehouderij

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Kamerbrief voortgang convenant dierwaardige veehouderij. Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over de Kamerbrief van 13 juni 2023 over de voortgang van het convenant dierwaardige veehouderij en daarmee verband houdende wet- en regelgeving. De Eerste Kamerfracties van de BBB en PvdD hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over openbaarmaking brief Europese Commissie van 24 oktober 2000

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over openbaarmaking brief Europese Commissie van 24 oktober 2000. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over het openbaarmaken van de brief van de Europese Commissie van 24 oktober 2000. Het Tweede Kamerlid Baudet (FvD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde agenda informele Landbouw- en Visserijraad 3-5 september 2023

[Gepubliceerd: 2023-08-24] Hoort bij Kamerbrief over geannoteerde agenda informele Landbouw- en Visserijraad 3-5 september 2023. Minister Adema (LNV) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de informele Landbouw- en Visserijraad van 3-5 september 2023.
Besluit: 2023-08-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht Waterschappen helpen boeren met onverbloemde greenwashing voor EU-subsidie

Besluit: 2023-08-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek uitgeschreven telefoongesprek

[Gepubliceerd: 2023-08-30] Besluit op een verzoek om een uitgeschreven versie of digitaal audiofragment van het telefoongesprek van 7 juni 2023 tussen de verzoeker en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over de juistheid van de eco-regeling binnen de Gecombineerde Opgave. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bescherming dieren tegen wolf door wolfwerende rasters

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Besluit op een verzoek om informatie over de bescherming van dieren tegen het roofdier wolf door wolfwerende rasters in de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over olifant Buba van circus Freiwald

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Besluit, inclusief lijst van documenten en openbaar gemaakte documenten, op een verzoek om informatie over de olifant Buba van circus Freiwald. Het verzoek is op 11 december 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 24 augustus 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-08-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over uitspraak gebruik pesticiden lelieteelt

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over uitspraak gebruik pesticiden bij lelieteelt. Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over het bericht Uitspraak gebruik pesticiden bij lelieteelt slaat in als een bom. De Tweede Kamerleden Vedder (CDA) en Van Campen (VVD) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deel 4 - Documenten bij Woo-besluit over mestfraude periode april 2020 - juni 2022

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Openbaar gemaakte documenten op een verzoek om informatie over mestfraude in de periode april 2020 tot en met juni 2022.
Besluit: 2023-08-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deel 1 - Documenten bij Woo-besluit over mestfraude periode april 2020 - juni 2022

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Openbaar gemaakte documenten op een verzoek om informatie over mestfraude in de periode april 2020 tot en met juni 2022.
Besluit: 2023-08-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over mestfraude periode april 2020 - juni 2022

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Besluit op een verzoek om informatie over mestfraude in de periode april 2020 tot en met juni 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-23 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deel 3A - Documenten bij Woo-besluit over mestfraude periode april 2020 - juni 2022

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Openbaar gemaakte documenten op een verzoek om informatie over mestfraude in de periode april 2020 tot en met juni 2022.
Besluit: 2023-08-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deel 3B - Documenten bij Woo-besluit over mestfraude periode april 2020 - juni 2022

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Openbaar gemaakte documenten op een verzoek om informatie over mestfraude in de periode april 2020 tot en met juni 2022. Let op: dit bestand is 107 mb groot.
Besluit: 2023-08-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deel 2 - Documenten bij Woo-besluit over mestfraude periode april 2020 - juni 2022

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Openbaar gemaakte documenten op een verzoek om informatie over mestfraude in de periode april 2020 tot en met juni 2022.
Besluit: 2023-08-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen intern salderen stikstofuitstoot

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over intern salderen stikstofuitstoot. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over intern salderen bij een woningbouwproject in Breda. Het Tweede Kamerlid Akerboom (PvdD) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen vragen over totstandkoming van de kritische depositiewaarden en de rol van het Coordination Center for Effects

[Gepubliceerd: 2023-08-22] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen vragen over totstandkoming van de kritische depositiewaarden en de rol van het Coordination Center for Effects. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de totstandkoming van de kritische depositiewaarden en de rol van het Coordination Center for Effects (CCE). Het Tweede Kamerlid Baudet (FvD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Nota naar aanleiding van het nader verslag over de wijziging van de Wet dieren

[Gepubliceerd: 2023-09-11] Hoort bij Aanbiedingsbrief Nota naar aanleiding van het nader verslag over de wijziging van de Wet dieren. Minister Adema (LNV) stuurt de Tweede Kamer de Nota naar aanleiding van het nader verslag van de wijziging van de Wet dieren.
Besluit: 2023-08-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen stijging dierenartskosten

[Gepubliceerd: 2023-08-30] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over stijging dierenartskosten. Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over het bericht De dierenarts wordt voor velen onbetaalbaar. Het Tweede Kamerlid Wassenberg (PvdD) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met Verslag informele energieraad 11-12 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-08-30] Hoort bij Kamerbrief met Verslag informele energieraad 11-12 juli 2023. Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de informele Energieraad die op 11 en 12 juli 2023 plaatsvond in Valladolid, Spanje.
Besluit: 2023-08-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over massale vogelsterfte op broedeilanden door vogelgriep

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over massale vogelsterfte op broedeilanden door vogelgriep. Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over de massale vogelsterfte op broedeilanden door vogelgriep. Het Tweede Kamerlid Grinwis (ChristenUnie) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvullend besluit op Woo-verzoek over veetransporten van en naar BelgiŽ

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Aanvullend besluit, inventaris en documenten bij een verzoek om informatie over meldingsdocumenten over transporten van vee van en naar BelgiŽ. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over meitellingen in Weerslo

[Gepubliceerd: 2023-08-22] Besluit op een verzoek om informatie over meitellingen van 2022 van een bedrijf in Weerslo.
Besluit: 2023-08-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om informatie over alle communicatie van een visserijbedrijf over alle schepen en of vergunningen

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van informatie van alle communicatie van een visserijbedrijf over alle schepen en of vergunningen over de periode van 1 augustus 2019 tot heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen vergassen ganzen

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over vergassen ganzen. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over het bericht Ruim duizend ganzen gevangen en vergast in Kinderdijk. Het Tweede Kamerlid Akerboom (PvdD) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie van adviezen in meerdere brieven voor commissiedebat Natuur

[Gepubliceerd: 2023-08-30] Hoort bij Kamerbrief over appreciatie van adviezen in meerdere brieven voor commissiedebat Natuur. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) stuurt de Tweede Kamer haar appreciatie op adviezen van de brieven van verschillende natuurorganisaties. Deze adviezen heeft de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ontvangen voor het commissiedebat Stikstof, Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en Natuur.
Besluit: 2023-08-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek verklaring van goedkeuring 2 november 1999

[Gepubliceerd: 2023-08-21] Besluit op een verzoek om de verklaring van goedkeuring van 2 november 1999 met nummer DZ 995069/avg en de subsidievoorwaarden die verband houden met deze verklaring. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de wolf

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de wolf. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de wolf. Het Tweede Kamerlid Akerboom (PvdD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over artikel Zeven boeren op Schiermonnikoog hebben deel koeien weggedaan

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over artikel Zeven boeren op Schiermonnikoog hebben deel koeien weggedaan. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over het artikel 'Zeven boeren op Schiermonnikoog hebben een deel van hun koeien weggedaan, en lopen zo op de troepen vooruit'. Het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de terugkeer en gevaren van de wolf in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de terugkeer en gevaren van de wolf in Nederland. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de terugkeer en de gevaren van de wolf in Nederland. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen gifstoffen uit diergeneesmiddelen in natuur

[Gepubliceerd: 2023-08-24] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over gifstoffen uit diergeneesmiddelen in de natuur. Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over de berichten Hond met anti-vlooienmiddel brengt landbouwgif de natuur in, Paardenbloemen in vijftien parken besmet met bestrijdingsmiddelen en antivlooiengif en Vlooiengif is reden om honden uit natuurgebieden te weren. Het Tweede Kamerlid Akerboom (PvdD) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over wolvenaanval op een hobbyboer in Wapse

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over wolvenaanval op een hobbyboer in Wapse. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de wolvenaanval op een hobbyboer in Wapse. De Tweede Kamerleden Van der Plas (BBB) en Vedder (CDA) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het niet gebruiken van Europese fondsen voor roofdieren

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het niet gebruiken van Europese fondsen voor roofdieren. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over het niet gebruiken van Europese fondsen voor roofdieren. Het Tweede Kamerlid Akerboom (PvdD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ruiming pluimveehouderijbedrijf door vogelpest

[Gepubliceerd: 2023-08-16] Besluit op een verzoek om informatie over inzage in documenten over ruiming in 2023 van een pluimveehouderijbedrijf door vogelpest. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie fosfaatreductieplan LNV en Nederlandse Zuivel Organisatie

[Gepubliceerd: 2023-08-21] Besluit op Woo-verzoek over de correspondentie over het fosfaatreductieplan tussen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Nederlandse Zuivel Organisatie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit over welzijnsschendingen bij Nederlandse roodvleesslachthuizen.

[Gepubliceerd: 2023-08-16] Besluit op een verzoek om informatie over inspectierapporten en rapporten van bevindingen die de NVWA heeft opgemaakt naar aanleiding van welzijnsschendingen bij Nederlandse roodvleesslachthuizen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over flupyradifurone

[Gepubliceerd: 2023-08-24] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over flupyradifurone. Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over de stof flupyradifurone. Het Tweede Kamerlid Akerboom (PvdD) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Dit is een piekbelaster: niet een boerenbedrijf, maar een slingerende weg door de Veluwe'

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Dit is een piekbelaster: niet een boerenbedrijf, maar een slingerende weg door de Veluwe'. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Dit is een piekbelaster: niet een boerenbedrijf, maar een slingerende weg door de Veluwe'. Het Tweede Kamerlid Akerboom (PvdD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaar maken informatie over medewerkerstevredenheidsonderzoek NVWA

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van informatie over een medewerkerstevredenheidsonderzoek van de NVWA. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over incident varkenshouderij waarbij 70 varkens zijn omgekomen

[Gepubliceerd: 2023-08-30] Besluit, inclusief lijst van documenten en openbaar gemaakte documenten, op een verzoek om informatie over een incident op een varkenshouderij waarbij ongeveer 70 varkens zijn omgekomen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-besluit over Natura 2000-gebieden en stikstofeisen

[Gepubliceerd: 2023-08-15] Beslissing op bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over Natura 2000-gebieden en stikstofeisen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking informatie over diertellingen (meitellingen) van veehouderij in Heeten

[Gepubliceerd: 2023-08-15] Besluit op een verzoek over openbaar maken van informatie over diertellingen (meitellingen) van veehouderij in Heeten in de periode 1985 tot heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over dierenwelzijnsinspecties van Nederlandse stallen met kalveren op melkveebedrijven en vleeskalverenbedrijven

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Besluit, inclusief lijst van documenten en deel 1 van de openbaar gemaakte documenten, op een verzoek om informatie over dierenwelzijnsinspecties door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van Nederlandse stallen met kalveren op melkveebedrijven en vleeskalverenbedrijven opgemaakt in het jaar 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-08 Documenten: 6
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Deelbesluit op Woo-verzoek over het Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Deelbesluit op een verzoek om informatie over (het geld in) het Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over voortdurende mishandeling van piepjonge kalfjes tijdens langeafstandstransporten uit Ierland

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over voortdurende mishandeling van piepjonge kalfjes tijdens langeafstandstransporten uit Ierland. Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over de voortdurende mishandeling van piepjonge kalfjes tijdens langeafstandstransporten uit Ierland. Het Tweede Kamerlid Akerboom (PvdD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over subsidies branche- c.q. belangenorganisaties veehouderijsector

[Gepubliceerd: 2023-08-16] Besluit en bijlage 1, op een verzoek om informatie over de subsidies voor branche- c.q. belangenorganisaties veehouderijsector. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-04 Documenten: 6
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek diertellingen melkveebedrijf Wijnaldum

[Gepubliceerd: 2023-08-09] Besluit op een verzoek om informatie over de diertellingen van het melkveebedrijf Foarryp 5 in Wijnaldum van 1980 tot nu. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aantal honden en aantal katten

[Gepubliceerd: 2023-08-10] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal honden en het aantal katten in Nederland, tussen 1 juni 2016 en 1 juli 2023. Daarnaast gaat de vraag over de maandelijkse aanwas en de maandelijkse sterfte van honden en van katten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek gebruik bestrijdingsmiddelen boomkwekerij

[Gepubliceerd: 2023-08-03] Besluit op een verzoek om informatie over het gebruik van gewasbeschermings- en bestrijdingsmiddelen door een boomkwekerij. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek meldingen te prepareren vogels

[Gepubliceerd: 2023-08-08] Besluit op een verzoek om alle meldingen over de periode 1 januari 2017 tot heden van te prepareren vogels die behoren tot soorten die van nature op het Europese grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie voorkomen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen LNV en Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-08-07] Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Specifiek gaat het om de periode van 1 december 2020 tot en met 8 februari 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie over projecten FairDog en Fit2Breed

[Gepubliceerd: 2023-08-07] Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Universiteit Utrecht over de projecten FairDog en Fit2Breed. Specifiek gaat het om de periode van 1 januari 2020 tot en met 8 februari 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over rapport kottersanering in kader van sociaal-economische impactanalyse

[Gepubliceerd: 2023-08-04] Hoort bij Kamerbrief over rapport kottersanering in kader van sociaal-economische impactanalyse. Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over het 4e deelrapport van een sociaal-economische impactanalyse naar de gevolgen van beleidsmaatregelen en ontwikkelingen voor de visserijsector, de keten en gemeenschappen. De minister stuurt het deelrapport met deze Kamerbrief mee.
Besluit: 2023-07-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief reactie op brief Dierencoalitie over eiwittransitie

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Hoort bij Aanbiedingsbrief afschrift reactie op brief Dierencoalitie over eiwittransitie. Minister Adema (LNV) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn reactie op een brief van de Dierencoalitie over een transitieonderzoek voor het beleid rond de eiwittransitie.
Besluit: 2023-07-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over exotische en in het wild levende dieren

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van informatie over exotische en in het wild levende dieren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een ernstig ongeval met een attractietoestel op een evenementencomplex

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Besluit op een verzoek om informatie over onder andere een ernstig ongeval met een attractietoestel op een evenementencomplex. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Deelbesluit op Woo-verzoek over het houden, verkopen dan wel verplaatsen van de olifant Buba

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Deelbesluit, inclusief lijst van documenten en bijlagen, op een verzoek om informatie over het houden, verkopen dan wel verplaatsen van de olifant Buba over de periode van 1 januari 2021 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verslagen informele Visserij 17-18 juli en Landbouw- en Visserijraad 25 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Hoort bij Kamerbrief over verslagen informele Visserij 17-18 juli en Landbouw- en Visserijraad 25 juli 2023. Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de informele Visserijraad die op 17-18 juli 2023 plaatsvond in Vigo (Spanje) en over de formele Landbouw- en Visserijraad die op 25 juli 2023 plaatsvond in Brussel. De brief gaat ook over de uitvoering van 3 moties over de EU-ontbossingsverordening.
Besluit: 2023-07-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de meerjarig nationaal controleplannen van de NVWA

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Besluit, inclusief lijst van documenten en openbaar gemaakte documenten, op een verzoek om informatie over de meerjarig nationaal controleplannen (MNCPs) en de jaarverslagen en/of standaardformulieren over 2020, 2021 en 2022 die zijn opgesteld bij de uitvoering van de Controleverordening. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek gewasbeschermingsmiddelen

[Gepubliceerd: 2023-08-02] Besluit op een verzoek om informatie over de hoeveelheid en soorten gewasbeschermingsmiddelen die in de jaren 2019-2022 zijn gebruikt op een bepaalde locatie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over 2e kwartaalrapportage Monitor fosfaat- en stikstofexcretie dierlijke mest 2023

[Gepubliceerd: 2023-08-24] Hoort bij Kamerbrief over 2e kwartaalrapportage Monitor fosfaat- en stikstofexcretie dierlijke mest 2023. Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de 2e kwartaalrapportage 2023 van de Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest van het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS).
Besluit: 2023-07-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om openbaarmaking van informatie over kosten zoogdieren

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van informatie over de kosten van zoogdieren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-26 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de parlementaire BBQ NLvoedt

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de parlementaire BBQ NLvoedt. Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over de parlementaire BBQ NLvoedt. Het Tweede Kamerlid Akerboom (PvdD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek geweigerde container kip

[Gepubliceerd: 2023-07-24] Besluit op een verzoek om informatie over een container gekookte kip die na controle door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is aangehouden en geweigerd. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek geweigerde container kip

[Gepubliceerd: 2023-07-24] Besluit op een verzoek om informatie over een container gekookte kip die na controle door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is aangehouden en geweigerd. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek intrekken derogatie en boetebeleid Meststoffenwet

[Gepubliceerd: 2023-07-24] Besluit op een verzoek om documenten over de intrekking van verleende derogatievergunningen en over het boetebeleid Meststoffenwet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek intrekken derogatie en boetebeleid Meststoffenwet

[Gepubliceerd: 2023-07-24] Besluit op een verzoek om documenten over de intrekking van verleende derogatievergunningen en over het boetebeleid Meststoffenwet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over Landbouw- en Visserijraad 25 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-24] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Landbouw- en Visserijraad 25 juli 2023. Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over de Landbouw- en Visserijraad van 25 juli 2023. De Tweede Kamerfracties van D66, PvdD en BBB hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding Interdepartementaal Beleidsonderzoek Biodiversiteit Snel aan de slag!

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Kamerbrief over aanbieding Interdepartementaal Beleidsonderzoek Biodiversiteit Snel aan de slag!. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) stuurt de Tweede Kamer het eindrapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Biodiversiteit Snel aan de slag!'.
Besluit: 2023-07-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over berken betonplex

[Gepubliceerd: 2023-08-09] Besluit op een verzoek om informatie over een lading berken betonplex. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief aanpassen landelijke maatregelen vogelgriep

[Gepubliceerd: 2023-08-30] Hoort bij Kamerbrief aanpassen landelijke maatregelen vogelgriep. Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over aanpassingen in de landelijke maatregelen tegen vogelgriep.
Besluit: 2023-07-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over ontwerpbesluit wijziging besluit houders van dieren

[Gepubliceerd: 2023-07-19] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over ontwerpbesluit wijziging besluit houders van dieren. Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit houders van dieren. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, PvdD en SGP hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het uitstellen van de huis- en hobbydierenlijst

[Gepubliceerd: 2023-07-19] Besluit op een verzoek om informatie over het uitstellen van de huis- en hobbydierenlijst. Het gaat om vergaderverslagen, e-mails en andere correspondentie die betrekking hebben op uitstellen van de inwerkingtreding van deze lijst. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Landbouw- en Visserijraad 17-18 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-18] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Landbouw- en Visserijraad 17-18 juli 2023. Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over de informele Landbouw- en Visserijraad van 17 en 18 juli 2023. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, PvdD en BBB hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek subsidie zonnepanelen

[Gepubliceerd: 2023-07-18] Besluit op een verzoek om alle informatie en communicatie over een specifieke aanvraag van subsidie voor zonnepanelen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over TRACES-systeem bij import uit Hongarije

[Gepubliceerd: 2023-08-08] Besluit op een verzoek om informatie uit het TRACES-systeem aan de hand van een lijst met chipnummers. Het verzoek ziet op TRACES over import door een onderneming vanuit een exporteur uit Hongarije. Het verzoek is op 6 december 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking alle documenten over vaststelling fosfaatrechten melkveebedrijf met bedrijfslocatie in Asten en bedrijfslocatie in Liessel

[Gepubliceerd: 2023-08-15] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van alle documenten over de vaststelling van fosfaatrechten voor een melkveebedrijf met bedrijfslocatie in Asten en een bedrijfslocatie in Liessel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een in 2020 gedane melding

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Besluit op een verzoek om informatie over een in 2020 gedane melding bij een attractiepark. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over controles bij specifieke veehouderij

[Gepubliceerd: 2023-08-08] Besluit op een verzoek om informatie over specifieke veehouderij. Uw verzoek ziet op documenten betreffende (bevindingen van) controles die vanaf 1993 bij dit bedrijf uitgevoerd zijn. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over subsidieverlening voor versneld natuurherstel

[Gepubliceerd: 2023-08-07] Besluit op een verzoek om informatie over het besluit van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) tot verlening van een subsidie voor versneld natuurherstel aan N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek bedreigingen NVWA

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om informatie over bedreigingen die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de inspecteurs in 2022 ontvingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek huisvesting en verzorging herpestidae in dierentuinen

[Gepubliceerd: 2023-08-09] Besluit op een verzoek om informatie over de huisvesting en verzorging van dieren uit de familie herpestidae in dierentuinen. Herpestidae zijn mangoesten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). Let op: dit bestand is 490 MB groot.
Besluit: 2023-07-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vergunning voor tentoonstellen eekhoornsoorten in dierentuinen

[Gepubliceerd: 2023-07-27] Besluit, inventaris en openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over een vergunning voor het tentoonstellen van 4 eekhoornsoorten in dierentuinen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek problemen Nefit HR-ketels

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om informatie over de veiligheidsproblemen met de Nefit Topline HR-ketelserie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over problemen met Nefit TopLine HR-ketels

[Gepubliceerd: 2023-08-01] Besluit op Woo-verzoek over problemen met Nefit TopLine HR-ketels. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek welzijnsafwijkingen bij vee uit BelgiŽ

[Gepubliceerd: 2023-08-02] Besluit op een verzoek om meldingsdocumenten die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verstuurde naar de Belgische autoriteiten over welzijnsafwijkingen die in Nederlandse slachterijen geconstateerd werden bij varkens, runderen en pluimvee aangevoerd vanuit BelgiŽ. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaar maken informatie over veehouderij in Zoeterwoude

[Gepubliceerd: 2023-08-17] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van informatie over een veehouderij in Zoeterwoude. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Woo- en Wob-verzoeken bij RVO en NVWA waarop niet binnen de termijn gereageerd is

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Openbaar gemaakte documenten en besluit op een verzoek om informatie over alle Woo- en Wob-verzoeken die tussen januari 2020 en 21 april 2023 bij de RVO en NVWA zijn ingediend waarop de instanties niet binnen de termijn gereageerd hebben. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoeken paardenpaspoorten en import paarden

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op verzoeken om informatie over de import van paardachtigen en fouten in paspoorten van paardachtigen. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Eerste Kamer agenda Landbouw- en Visserijraad 25 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Hoort bij Kamerbrief Eerste Kamer agenda Landbouw- en Visserijraad 25 juli 2023. Minister Adema (LNV) informeert de Eerste Kamer over de agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 25 juli 2023.
Besluit: 2023-07-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over verantwoordingsrapport Algemene Rekenkamer bij LNV-begroting 2022

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over verantwoordingsrapport Algemene Rekenkamer bij LNV-begroting 2022. Minister Adema (LNV) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geven antwoord op vragen over het verantwoordingsrapport van de Algemene Rekenkamer over de LNV-begroting van 2022.
Besluit: 2023-07-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Tweede Kamer agenda Landbouw- en Visserijraad 25 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Hoort bij Kamerbrief Tweede Kamer agenda Landbouw- en Visserijraad 25 juli 2023. Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de onderwerpen die op de agenda staan van de Landbouw- en Visserijraad van 25 juli 2023.
Besluit: 2023-07-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek openbaar maken rapport over risicobeoordeling dierenwelzijn in varkensketen

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Besluit op een verzoek om het rapport 'Bouwstenen voor een risicobeoordeling dierenwelzijn in de varkensketen' openbaar te maken door NVWA. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-06 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over interne beleidsregels omtrent rechtsvormwijziging en aftopping (TVL)

[Gepubliceerd: 2023-07-10] Besluit op een verzoek om informatie over interne beleidsregels betreffende de onderwerpen rechtsvormwijziging en aftopping in het kader van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Woo-verzoek over klachtbehandeling bij NVWA van eigen klacht

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Besluit op een verzoek om informatie over alle interne correspondentie bij de NVWA over eigen klacht met kenmerk NVWA-0123582. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

[Ingetrokken] Woo-verzoek over klachtbehandeling bij NVWA van eigen klacht

[Gepubliceerd: 2023-07-12] [INGETROKKEN]
Besluit: 2023-07-06 inrichting van de overheid
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek behandeling klacht

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om informatie over de behandeling van een klacht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief openstelling energie-efficiŽntie regeling en ophogen stilligregeling visserij

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief openstelling energie-efficiŽntie regeling en ophogen stilligregeling visserij. Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over extra geld voor de subsidiemodule Ondersteuning tijdelijk stopzetten van visserijactiviteiten (stilligregeling). Ook meldt de minister de openstelling van de subsidiemodule voor de verbetering van de energie-efficiŽntie van vissersvaartuigen.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief eindverslag onafhankelijke voorzitter traject Landbouwakkoord

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Hoort bij Aanbiedingsbrief eindverslag onafhankelijke voorzitter traject Landbouwakkoord. Minister Adema (LNV) stuurt de Tweede Kamer het eindverslag van de onafhankelijke voorzitter van het traject om te komen tot een Landbouwakkoord.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over naheffingen bij boeren die bomen hebben aangeplant op landbouwgrond

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over naheffingen bij boeren die bomen hebben geplant op landbouwgrond. Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over het bericht Ruim 200 boeren met bos krijgen onverwachts megaclaims van fiscus. De Tweede Kamerleden Inge van Dijk, Boswijk (beiden CDA) en Van der Plas (BBB) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over SCoPAFF-vergadering gewasbeschermingsmiddelen 11 en 12 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief over SCoPAFF-vergadering gewasbeschermingsmiddelen 11 en 12 juli 2023. Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de voorgenomen Nederlandse standpunten inzake de onderwerpen die ter stemming worden voorgelegd aan het eerstvolgende Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) over regelgeving voor gewasbescherming.
Besluit: 2023-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording vragen uit het onderzoeksrapport wetgevingsrapporteurs Klimaatfonds

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Hoort bij Beantwoording vragen uit het onderzoeksrapport wetgevingsrapporteurs Klimaatfonds. Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de antwoorden op vragen uit het onderzoeksrapport wetgevingsrapporteurs Klimaatfonds naar de Tweede Kamer. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording vragen Schriftelijk Overleg informele Energieraad 11 en 12 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Hoort bij Beantwoording vragen Schriftelijk Overleg informele Energieraad 11 en 12 juli 2023. Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen die gesteld zijn in het schriftelijk overleg van 29 juni 2023 over de informele Energieraad op 12 juli 2023.
Besluit: 2023-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het gebruik van de stoffen glyfosaat en glufosinaat waarbij de concentratie van de stof hoger was dan wettelijk toegestaan

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Besluit op een verzoek om informatie over alle (controle) metingen, (meet)uitslagen en (keurings)rapporten van de stoffen glyfosaat en glufosinaat die op landbouwgrond als herbicide zijn gebruikt en in voedsel voor menselijke consumptie, waarbij de concentratie van de stof hoger was dan wettelijk toegestaan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang aanpak stikstof

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Hoort bij Kamerbrief voortgang aanpak stikstof. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op verschillende onderdelen van de aanpak van de stikstofuitstoot. De minister gaat in op de bronmaatregelen van het structurele pakket, de stikstofbanken, maatregelen voor de bouw, intern salderen, extern salderen, emissiearme stallen, PAS-meldingen en de NOx-emissiereductiedoelen voor industrie, energie en mobiliteit.
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking informatie over doelwitten en acties van dierenrechtenactivisten

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking van informatie over doelwitten en acties van dierenrechtenactivisten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over reclameverbod (verkoop)bonussen en vergoedingen tabaksindustrie

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Besluit, inventaris en documenten deel 1 bij een verzoek om informatie over het reclameverbod ten aanzien van (verkoop)bonussen en vergoedingen van de tabaksindustrie. Het gaat meer specifiek om documenten over alle interne en externe communicatie, berichten en documenten die zien op verkoopbonussen. Het verzoek is op 12 april 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 7
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over DNA-laboratorium uitslagen wolven in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Besluit op een verzoek om informatie over DNA-laboratorium uitslagen van alle wolven in Nederland vanaf 2013. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-Woo-verzoek over inzet Mobiele Dodingsunit (MDU)

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Besluit, inventaris en openbaar gemaakte documenten deel 1 bij verzoeken om informatie over de inzet van de Mobiele Dodingsunit (MDU). De verzoeken zijn op 20 augustus 2020 en 4 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 7
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde agenda informele Visserijraad 17-18 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Kamerbrief over geannoteerde agenda informele Visserijraad 17-18 juli 2023. Minister Adema (LNV) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de informele Visserijraad van 17-18 juli 2023.
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrierf Planning herziening pachtrecht

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief planning herziening pachtrecht.
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek intimidatie rond LBV

[Gepubliceerd: 2023-07-17] Besluit op een verzoek om informatie over de vermeende intimidatie op het boerenerf om niet te participeren in de LBV, naar aanleiding van het interview van 12 juni 2023 in de Gelderlander met minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verlening subsidie voor natuurherstel De Schoorlse Duinen

[Gepubliceerd: 2023-08-08] Besluit op een verzoek om informatie over de besluiten/het besluit van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland tot verlening van een subsidie voor (versneld) natuurherstel voor het natura 2000-gebied De Schoorlse Duinen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek gegevens bedrijfslocatie Sint Maarten

[Gepubliceerd: 2023-08-08] Besluit op een verzoek om gegevens die inzicht geven in de exploitatie van de bedrijfslocatie Sumerhuizerweg 25 in Sint Maarten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over motie-Bisschop c.s. over garnalenvisserij

[Gepubliceerd: 2023-09-06] Hoort bij Kamerbrief over motie-Bisschop c.s. over garnalenvisserij. Minister Adema (LNV) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de motie van het Tweede Kamerlid Bisschop (SGP) c.s. over de garnalenvisserij.
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsreactie burgerforum duurzame consumptie en circulariteit

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Hoort bij Kamerbrief over openbaarmaking beslisnota bij kabinetsreactie over burgerforum. Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de ongelakte beslisnota die hoort bij de Kamerbrief van 23 juni 2023 over het organiseren van een burgerforum. Eerder was de beslisnota deels gelakt.
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toezeggingen debat Dierproeven en TPI

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Hoort bij Kamerbrief over toezeggingen debat Dierproeven en TPI. Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over zijn toezeggingen tijdens het Commissiedebat en het 2-minutendebat over dierproeven en de transitie naar proefdiervrije innovatie (TPI).
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken Nationaal Programma Verduurzaming Industrie

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken Nationaal Programma Verduurzaming Industrie. Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede kamer over de stand van zaken Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI).
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op informatieverzoeken over Landbouwakkoord

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Hoort bij Kamerbrief reactie op informatieverzoeken over Landbouwakkoord. Minister Adema (LNV) reageert op verzoeken om informatie over het Landbouwakkoord. De Tweede Kamerleden Klaver (GroenLinks) en Omtzigt (Omtzigt) hebben deze verzoeken gedaan.
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding 1e Versie IBP Waddenzee en Verklaring Wilhelmshaven

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief over aanbieding 1e Versie IBP Waddenzee en Verklaring Wilhelmshaven. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) en minister Harbers (IenW) bieden de Tweede Kamer de 1e versie van het Integraal Beheerplan en het jaarverslag over 2022 aan. Ook delen de ministers de getekende Verklaring van Wilhelmshaven.
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang onderwerpen mestbeleid

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Hoort bij Kamerbrief over voortgang onderwerpen mestbeleid. Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van enkele onderwerpen op het gebied van het mestbeleid.
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over de uitvoering van 3 moties

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Hoort bij Kamerbrief over de uitvoering van 3 moties. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) reageert op een verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de uitvoering van 3 moties.
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over ontwerpbesluit bufferstroken meststoffen

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Hoort bij Kamerbrief over ontwerpbesluit bufferstroken meststoffen . Minister Adema (LNV) informeert de Eerste Kamer over het feit dat hij het ontwerpbesluit bufferstroken meststoffen voor advisering aan de Raad van State heeft toegestuurd.
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Ctgb-appreciatie nieuwe versie bijenrichtsnoer

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Hoort bij Kamerbrief Ctgb-appreciatie nieuwe versie bijenrichtsnoer. Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de nieuwe versie van het bijenrichtsnoer van de European Food and Safety Agency en over de reactie van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) hierop.
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL)

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Hoort bij Kamerbrief Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL). Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) en over hoe dit instrument de komende tijd wordt voortgezet.
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over sluiting Gecombineerde Opgave 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Kamerbrief over sluiting Gecombineerde Opgave 2023. Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de sluiting van de Gecombineerde Opgave 2023. De minister schetst een beeld van de ontvangen Opgaven.
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de productveiligheid van een bedrijf

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Besluit inclusief lijst van documenten en bijlagen op een verzoek om informatie over alle correspondentie tussen een betreffende persoon, gemeente en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Verzoeker vraagt ook alle rapportages over de productveiligheid en overige documenten van het bedrijf van de verzoeker. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoeken inbeslagname hond

[Gepubliceerd: 2023-07-17] Besluit op verzoeken om informatie over de inbeslagname van een hond. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inspecties apenhandelaar

[Gepubliceerd: 2023-07-17] Besluit op een verzoek om informatie over inspecties en andersoortige controles en bezoeken die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft uitgevoerd bij een specifieke apenhandelaar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over stikstofuitstoot Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over stikstofuitstoot Schiphol. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op schriftelijke vragen over de stikstofuitstoot van Schiphol. De Tweede Kamerleden Omtzigt (Groep Omtzigt), Van der Plas (BBB), Eppink (JA21) en Bisschop (SGP) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op uitspraak rechter over gewasbeschermingsmiddelen en lelieteelt

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief reactie op uitspraak rechter over gewasbeschermingsmiddelen en lelieteelt. Minister Adema (LNV) reageert op de uitkomst van een kort geding dat een lelieteler in het Drentse Boterveen geen gewasbeschermingsmiddelen meer mag spuiten op zijn lelievelden. De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de Tweede Kamer had om een reactie gevraagd.
Besluit: 2023-06-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over aanpak piekbelasting

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over aanpak piekbelasting. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de aanpak piekbelasting. Het Tweede Kamerlid Kops (PVV) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen aanpak piekbelasting

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over aanpak piekbelasting. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de aanpak van piekbelasting. De Tweede Kamerleden Thijssen (PvdA) en Bromet (GroenLinks) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Stand van zakenbrief over vogelgriep

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief Stand van zakenbrief over vogelgriep. Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen in de vogelgriepsituatie. De minister gaat in op de laatste 3 risicobeoordelingen van de Deskundigengroep Dierziekten, het deels intrekken van de ophok- en afschermplicht en 2 onderzoeksrapporten die onlangs zijn opgeleverd.
Besluit: 2023-06-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op resterende Kamervragen over jaarplan 2023 NVWA

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Antwoorden op resterende Kamervragen over jaarplan 2023 NVWA. Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over het jaarplan van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor 2023. De Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld. Op 3 april 2023 heeft de minister een deel van de vragen over het jaarplan al beantwoord.
Besluit: 2023-06-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek diereninspecties markten en evenementen 2019-2021

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Besluit op een verzoek om documenten over door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit uitgevoerde diereninspecties op markten en evenementen in de jaren 2019, 2020 en 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief tussentijdse resultaten DuurzaamDoor, Jong Leren Eten en EU-Schoolregeling

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Kamerbrief tussentijdse resultaten DuurzaamDoor, Jong Leren Eten en EU-Schoolregeling. Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de tussentijdse resultaten van de programmaperiode 2021-2024 van de programma's DuurzaamDoor en Jong Leren Eten. De minister gaat ook in op de uitvoering van de EU-regeling voor schoolfruit, -groente en -zuivel in Nederland.
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over afwijzing subsidie door te vroege start project

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over afwijzing subsidie door te vroege start project. Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over het artikel Hans en Amarjit zouden 2,5 ton subsidie krijgen, tot ze ťťn foutje maken: provincie is onverbiddelijk. Het Tweede Kamerlid Boswijk (CDA) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij reactie op brief over structureel ernstige dierverwaarlozing op probleembedrijven

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Hoort bij Aanbiedingsbrief afschrift reactie op brief over structureel ernstige dierverwaarlozing op probleembedrijven. Minister Adema (LNV) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de reactie op een brief van Dier&Recht over structureel ernstige dierverwaarlozing op probleembedrijven onder toeziend oog van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken veterinair antibioticumbeleid 2023

[Gepubliceerd: 2023-08-24] Hoort bij Kamerbrief stand van zaken veterinair antibioticumbeleid 2023. Minister Adema (LNV) deelt de laatste stand van zaken van het antibioticumbeleid in de dierhouderij met de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over agenda Landbouw- en Visserijraad 26-27 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over agenda Landbouw- en Visserijraad 26-27 juni 2023. Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over de onderwerpen die op de agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 26-27 juni 2023 staan. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, PvdD, SGP en BBB hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-22 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief verslag informele Landbouw- en Visserijraad 11-13 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Hoort bij Kamerbrief verslag informele Landbouw- en Visserijraad 11-13 juni 2023. Minister Adema (LNV) doet de Tweede Kamer verslag van de informele Landbouw- en Visserijraad die van 11-13 juni 2023 plaatsvond in Stockholm (Zweden).
Besluit: 2023-06-22 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvullend besluit op Woo-verzoek over een varkenshouder

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Besluit op een verzoek om informatie over een varkenshouder. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over dierenwelzijn inspecties Nederlandse varkensstallen

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Besluit, lijst van documenten en openbaar gemaakte documenten deel 1 bij een verzoek om informatie over dierenwelzijn inspecties van Nederlandse varkensstallen in 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 9
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de vergaderingen van de Kerngroep Bloembollen

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Besluit, inventarislijst en openbaar gemaakte documenten op een verzoek om informatie over de vergaderingen van de Kerngroep Bloembollen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek documenten bij besluit 25 november 2014

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om informatie die bij het besluit van 25 november 2014 met kenmerk TRCNVWA/2014/9813 niet of niet geheel openbaar gemaakt is. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van agenda Landbouw- en Visserijraad 26-27 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van agenda Landbouw- en Visserijraad 26-27 juni 2023. Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen naar aanleiding van de agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 26-27 juni 2023. Het gaat om vragen die niet direct over onderwerpen op de agenda van de Raad gaan. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, CDA, PvdD en SGP hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief beŽindiging onderhandelingen Landbouwakkoord

[Gepubliceerd: 2023-06-21] Hoort bij Kamerbrief beŽindiging onderhandelingen Landbouwakkoord. Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over het einde van de onderhandelingen over een Landbouwakkoord.
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over leveren van in I&R-systeem geregistreerde aantallen

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Besluit op Woo-verzoek over leveren van de in het I&R-systeem geregistreerde aantallen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over uitbetaalde bedragen aan land- en tuinbouworganisaties

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Besluit op een verzoek om informatie over uitbetaalde bedragen aan LTO, LTO projecten, LTO Noord, LTO Noord projecten, ZLTO, ZLTO projecten en aan LLTB en Advalis. Het gaat om informatie van de afgelopen 12 jaar. Het verzoek is op 25 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek vergunningen dierproeven

[Gepubliceerd: 2023-09-06] Besluit op een verzoek om een afschrift van alle vergunningen die zijn verleend in het kader van de Wet op de dierproeven sinds 1 januari 2010, en alle documenten die over die vergunningen gaan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over Verzamelbrief natuur

[Gepubliceerd: 2023-09-06] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen (VSO) over Verzamelbrief natuur. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de Verzamelbrief Natuur van 14 oktober 2022. De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de vragen gesteld in een verslag van een Schriftelijk Overleg (VSO) met de minister.
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieden rapport 'Normeren en beprijzen van stikstofemissies - sturen op stikstof'

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Hoort bij Kamerbrief over aanbieden rapport 'Normeren en beprijzen van stikstofemissies - sturen op stikstof'. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) biedt de Tweede Kamer het rapport Normeren en beprijzen van stikstofemissies sturen op stikstof aan.
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over amendement Wet Dieren

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Besluit op een verzoek om informatie over het amendement 'redelijk doel' van de Partij voor de Dieren over de huisvesting van dieren en de inwerkingtreding daarvan. Het verzoek ziet op de periode 5 juli 2021 t/m 1 november 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over geregistreerde paardachtigen in de database van RVO

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Besluit bij een verzoek om informatie over geregistreerde paardachtigen in de database van RVO. Het verzoek is op 22 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over amendement Wet Dieren

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Besluit op een verzoek om informatie over het amendement 'redelijk doel' van de Partij voor de Dieren over de huisvesting van dieren en de inwerkingtreding daarvan. Het verzoek ziet op de periode 5 juli 2021 t/m 1 november 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoeken gegevens paardachtigen

[Gepubliceerd: 2023-08-07] Besluit op verzoeken om gegevens over paardachtigen. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo). De bijlagen bij dit besluit zijn grote csv-bestanden. Deze kunt u opvragen via woo-unit@rvo.nl onder vermelding van Woo/2022/112 en Woo/2022/122.
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over CITES 2-B soorten

[Gepubliceerd: 2023-08-08] Besluit op een verzoek om informatie over alle mogelijke documentatie over CITES 2-B soorten in de periode 1 januari 2017 tot en met 1 januari 2023. CITES staat voor Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toezegging externe evaluatie RIVM en onderzoek AERIUS

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Hoort bij Kamerbrief over toezegging externe evaluatie RIVM en onderzoek AERIUS. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op 2 openstaande toezeggingen. De 1e toezegging gaat over de stand van zaken rond de externe evaluatie van het RIVM over de gemaakte fouten in de top 100 van de grootste ammoniakuitstoters. De 2e toezegging gaat over de opvolging van een motie van het lid Omtzigt over de rol en positionering van AERIUS.
Besluit: 2023-06-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanvulling appreciatie motie indexatie maatregelenpakket Groningen

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Hoort bij Aanvulling appreciatie motie indexatie maatregelenpakket Groningen. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de aanvulling appreciatie motie indexatie van het maatregelenpakket Groningen.
Besluit: 2023-06-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op brief van Vogelbescherming over Mythes over de Europese Natuurherstelwet ontkracht

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Hoort bij Kamerbrief over reactie op brief van Vogelbescherming over Mythes over de Europese Natuurherstelwet ontkracht. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op de brief van de Vogelbescherming en andere organisaties over de mythes die volgens hen bestaan over de Natuurherstelverordening.
Besluit: 2023-06-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek contacten LNV - A-ware

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Koninklijke A-ware Food Group B.V. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op WOO-verzoek over contacten tussen NVWA en LNV

[Gepubliceerd: 2023-06-21] Besluit op een verzoek om informatie over alle contacten tussen de NVWA en LNV over een aantal specifieke bedrijven. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Aanvullend besluit op Wob-/Woo-verzoek over GPS- en temperatuurdata van veetransporten in de periode juli 2020 tot en met september 2020

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Aanvullend besluit op een verzoek om informatie over de GPS- en temperatuurdata van veetransporten in de periode van juli 2020 tot en met september 2020. Het verzoek is op 12 maart 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 19 juni 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-06-19 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbieden rapport review OESO over AKIS

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Hoort bij Aanbieding rapport OESO Policies for the future of farming and food in The Netherlands. Minister Adema (LNV) biedt de Tweede Kamer het rapport Policies for the future of farming and food in The Netherlands van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) aan.
Besluit: 2023-06-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over afwijzen onderzoek naar subsidietraject meerval

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over afwijzen onderzoek naar subsidietraject meerval . Minister Adema (LNV) beantwoordt vragen over het verzoek tot een onafhankelijk onderzoek naar een subsidietraject meerval. De vragen zijn van het Kamerlid Van der Plas (BBB) . Dit verzoek kwam ter sprake in de commissie-Regeling van Werkzaamheden van de procedurevergadering van de commissie LNV van 19 oktober 2022. Dit verzoek is afgewezen.
Besluit: 2023-06-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek kamelen en dromedarissen

[Gepubliceerd: 2023-06-21] Besluit op een verzoek om informatie over de beoordeling van de tweebultige kameel en de dromedaris voor de huis- en hobbydierenlijst. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-16 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over meitellingen en aantal geregistreerde dieren uit I&R-systeem

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Besluit, inclusief lijst van documenten en bijlagen, op een verzoek om informatie over de meitellingen en het aantal geregistreerde dieren op elke 1e dag van de maand uit het Identificatie- en Registratiesysteem (I&R) van verschillende locaties over de periode 2000 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek controles bij fokkers kortsnuitige honden

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Besluit op een verzoek om documenten over controles die bij fokkers van kortsnuitige honden zijn uitgevoerd in het kader van het Besluit houders van dieren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aanvragen en beoordelingen subsidiemodule Versneld Natuurherstel 2022

[Gepubliceerd: 2023-07-10] Besluit, inclusief lijst van documenten en bijlagen, op een verzoek om informatie over aanvragen en beoordelingen van de projecten waarvoor subsidie is verleend in het kader van de subsidiemodule Versneld Natuurherstel 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Jaarbeeld 2022 en tussentijdse verantwoording 2023 NVWA

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Hoort bij Kamerbrief Jaarbeeld 2022 en tussentijdse verantwoording 2023 NVWA. Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over het Jaarbeeld 2022 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ook stuurt de minister de Stand van het toezicht 1e kwartaal 2023 mee.
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over evaluatierapporten WOT Natuur en Milieu en WOT Visserij Onderzoek

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Kamerbrief over evaluatierapporten WOT Natuur en Milieu en WOT Visserij Onderzoek. Minister Adema (LNV) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeren de Tweede Kamer over de aanbieding van de evaluatierapporten over de uitvoering van de wettelijke onderzoekstaken op het gebied van Natuur en Milieu (WOT-NM) en Visserij Onderzoek (WOT-VO) over de periode 2017 2022.
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken Ammoniak van Zee Tussenrapportage

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken Ammoniak van Zee - Tussenrapportage april 2023. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) stuurt de Tweede Kamer het rapport Stand van zaken: Ammoniak van Zee. Tussenrapportage april 2023 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Besluit: 2023-06-15 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen sliptong

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Beantwoording vragen over het bericht Nederlandse vissers gebruiken illegale netten om extra sliptong te vangen. Minister Adema (LNV) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het bericht Nederlandse vissers gebruiken illegale netten om extra sliptong te vangen. Het Tweede Kamerlid De Groot (D66) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Quickscan Effecten van het LNV-instrumentarium op natuur en biodiversiteit

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Hoort bij Kamerbrief over Quickscan Effecten van het LNV-instrumentarium op natuur en biodiversiteit. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op het voornemen om alle financieringsstromen van het ministerie van LNV in lijn te brengen met natuur en biodiversiteit.
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over DNA-laboratoriumuitslagen in Nederland gevestigde wolven

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Besluit op een verzoek over alle DNA-laboratoriumuitslagen (inclusief ziekten en testen hybridisatie) van dood gevonden, doodgereden en in Nederland gevestigde wolven over de periode vanaf 2013 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaar maken informatie rapporten bevindingen dierenwelzijnsinspecties Nederlandse varkensstallen in 2021

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van informatie over alle individuele rapporten van bevindingen die de NVWA heeft opgemaakt over dierenwelzijnsinspecties van Nederlandse varkensstallen in 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-15 landbouw, visserij, voedselkwaliteit
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over de eerste suppletoire begroting 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Hoort bij Beantwoording Kamervragen over de eerste suppletoire begroting 2023. Minister Adema (LNV) beantwoordt vragen over de eerste suppletoire begroting 2023. De vragen zijn van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen de aankomende hitte en de gevolgen voor dieren

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Beantwoording Kamervragen over aankomende hitte en de gevolgen voor dieren. Minister Adema (LNV) beantwoordt vragen over de aankomende hitte en de gevolgen voor dieren. De vragen zijn van het Kamerlid Akerboom (PvdD).
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over nieuwe pachtnormen

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Hoort bij Kamerbrief over nieuwe pachtnormen. Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over nieuwe pachtnormen die op 1 juli 2023 van kracht worden voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen.
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de terugkeer van de wolf in Nederland en de maatschappelijke dialoog over de wolf

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Besluit op een verzoek om informatie over de terugkeer van de wolf in Nederland en de maatschappelijke dialoog over de wolf in de periode vanaf 2017 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over handhavingsverzoek hondenhandelaar

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Besluit, inventaris en openbaar gemaakte documenten deel 1 bij een verzoek om informatie over alle interne en externe correspondentie omtrent een handhavingsverzoek die betrekking heeft op een hondenhandelaar. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over jaarlijkse rapportages mestbeleid

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief over jaarlijkse rapportages mestbeleid. Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over 2 jaarlijkse rapportages over het mestbeleid in relatie tot de derogatie.
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang convenant dierwaardige veehouderij

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Hoort bij Kamerbrief voortgang convenant dierwaardige veehouderij. Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het convenant dierwaardige veehouderij en over de wet- en regelgeving die daarmee verband houdt.
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek invoervergunningen Dendrobatus tinctorius uit Suriname

[Gepubliceerd: 2023-08-08] Besluit op een verzoek om alle documenten over de aanvraag van invoervergunningen voor specimens van de soort Dendrobatus tinctorius afkomstig uit Suriname. Dendrobatus tinctorius is een kikkersoort. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoeken over de Uitvoeringsovereenkomst tussen de NVWA en Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Besluit, inclusief lijst van documenten en bijlagen, op 2 verzoeken om informatie over de geldende Uitvoeringsovereenkomst tussen de NVWA en de besloten vennootschap Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) over het uitvoeren van post mortem keuringswerkzaamheden in slachthuizen (roodvlees) door KDS . Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek openbaarmaking van alle rapporten van bevindingen van aandachtsbedrijven

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Besluit op een verzoek om openbaar maken van informatie over bevindingen van aandachtsbedrijven (waar het landbouwhuisdieren betreft), die tussen 1 juli 2021 en 30 juli 2022 zijn bezocht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-12 landbouw, visserij, voedselkwaliteit
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief dierenwelzijn gezelschapsdieren

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Hoort bij Kamerbrief dierenwelzijn gezelschapsdieren. Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van een aantal onderwerpen, moties en toezeggingen over dierenwelzijn. Ook stuurt de minister enkele rapporten mee.
Besluit: 2023-06-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over nieuwe tegenvaller bij Gecombineerde opgave

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over nieuwe tegenvaller bij Gecombineerde opgave. Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over het bericht Weer een tegenvaller bij Gecombineerde opgave. De Tweede Kamerleden Boswijk (CDA) en Van Campen (VVD) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief uitvoering motie de Groot en Valstar over kweekvlees proeverijen

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Hoort bij Kamerbrief uitvoering motie de Groot en Valstar over kweekvlees proeverijen. Minister Adema (LNV) en minister Kuipers (VWS) melden hoe zij een motie over kweekvlees proeverijen uitvoeren. De Tweede Kamerleden De Groot (D66) en Valstar (VVD) hebben de motie ingediend.
Besluit: 2023-06-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief agenda Landbouw- en Visserijraad 26-27 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Hoort bij Kamerbrief agenda Landbouw- en Visserijraad 26-27 juni 2023. Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de onderwerpen die op de agenda staan van de Landbouw- en Visserijraad van 26 en 27 juni 2023. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over openbaarmaking dieraantallen en adressen

[Gepubliceerd: 2023-06-13] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over openbaarmaking dieraantallen en adressen. Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over het bericht RVO maakt dieraantallen en adressen veehouderijen toch openbaar. Het Tweede Kamerlid Bisschop (SGP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over intensiveringsplan preventie vogelgriep

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief over intensiveringsplan preventie vogelgriep. Minister Adema (LNV) en minister Kuipers (VWS) informeren de Tweede Kamer over de intensivering van de aanpak van vogelgriep. De ministers sturen het intensiveringsplan preventie vogelgriep met deze Kamerbrief mee.
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over Slotwet LNV 2022

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Slotwet LNV 2022. Minister Adema (LNV) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geven antwoord op vragen over de Slotwet 2022 van LNV.
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over jaarverslag 2022 LNV

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over jaarverslag 2022 LNV. Minister Adema (LNV) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geven antwoord op vragen over het Jaarverslag 2022 van LNV.
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen Edese regeling uitbreiding boerenbedrijven

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Edese regeling om boerenbedrijven uit te laten breiden. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de berichten Ede bedenkt eigen regeling om boerenbedrijven uit te laten breiden: Boeren perspectief bieden en Ik ga ervan uit dat het mag: zo wil deze wethouder in Ede zonder Landbouwakkoord alvast beginnen met stikstofreductie. Het Tweede Kamerlid Bromet (GroenLinks) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over opname van een hoorzitting bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Besluit op een verzoek om informatie over een opname van een telefonische hoorzitting van 5 april 2023 bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit over openbaar maken werkinstructies uitvoeren inspecties in veehouderij en bij gezelschapsdieren door afdeling Dier

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Besluit en bijlage over openbaar maken werkinstructies uitvoeren inspecties in veehouderij en bij gezelschapsdieren door afdeling Dier. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek TNO-onderzoek afbakening modellering depositiebijdragen

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Besluit op een verzoek om eerdere versies van het TNO-rapport Afbakening in de modellering van de depositiebijdragen van individuele projectbijdragen (Fase 2). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-08 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording nadere vragen Eerste Kamer over stikstofproblematiek

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Hoort bij Beantwoording nadere vragen Eerste Kamer over stikstofproblematiek. Minister van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) beantwoord nadere vragen van de leden van de CDA-fracties over de stikstofproblematiek.
Besluit: 2023-06-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Verslag Formele Telecomraad 2 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-19] Hoort bij Kamerbrief over verslag formele Telecomraad 2 juni 2023. Minister Adriaansens (EZK) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) sturen de Tweede Kamer het verslag van de formele Telecomraad van 2 juni 2023 in Luxemburg.
Besluit: 2023-06-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verkeerde eindberekening Gecombineerde Opgave 2023 door fout in online systemen

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Hoort bij Kamerbrief over verkeerde eindberekening Gecombineerde Opgave 2023 door fout in online systemen. Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de onrust onder boeren bij het doen van hun Gecombineerde Opgave 2023. De oorzaak was een fout in de online systemen van de RVO die ertoe leidde dat aanvragers van de eco-regeling een verkeerde eindberekening kregen te zien. De minister informeert de Kamer over de achtergronden en doet een voorstel om aan die ongerustheid tegemoet te komen.
Besluit: 2023-06-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief rapportage precisiefermentatie

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij rapportage precisiefermentatie. Minister Adema (LNV) biedt de Tweede Kamer de rapportage precisiefermentatie aan. De rapportage brengt in kaart in welke mate en op welke wijze de ontwikkeling van precisiefermentatie in Nederland wordt gestimuleerd.
Besluit: 2023-06-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Europese kaders duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Kamerbrief Europese kaders duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen. Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de bestaande en toekomstige Europese kaders voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Besluit: 2023-06-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief ontwerpbesluit wijziging Besluit houders van dieren (verbeteren regels lijsten toegestane dieren)

[Gepubliceerd: 2023-06-19] Hoort bij Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit wijziging Besluit houders van dieren (verbeteren regels lijsten toegestane dieren). Minister Adema (LNV) stuurt de Tweede Kamer een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over kabinetsreactie op evaluatie RDA

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over kabinetsreactie op evaluatie RDA. Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over de reactie van het kabinet op het evaluatierapport over het functioneren van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA). De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, PvdD en BBB hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over uitkoopregeling

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Besluit op een verzoek om informatie over wat er met de grond gebeurt of zal gebeuren bij een uitkoopregeling. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over STAB-rapport bij uitspraak Raad van State

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Besluit op een verzoek om informatie over het STAB-rapport behorende bij de uitspraak van de Raad van State op 18 december 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:2483). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een wolf in Groningen die overgeplaatst is naar de Provincie Drenthe

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Besluit op een verzoek om informatie over een wolf in Groningen die in de periode 2014 - 2015 overgeplaatst is naar de Provincie Drenthe. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Woo-besluit over bezoek NVWA voor ophalen vee

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Beslissing op bezwaar tegen besluit op een verzoek om informatie over het bezoek van de NVWA op of omstreeks 9 maart 2018 in het kader van het ophalen van vee. Het Woo-besluit is op 20 december 2022 genomen. Dit document bevat de beslissing op bezwaar, inventaris en deel 1 van de openbaar gemaakte documenten. Het bezwaar is gemaakt op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over veetransporten van en naar BelgiŽ

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Besluit, inventaris en documenten deel 1 bij een verzoek om informatie over meldingsdocumenten over transporten van vee van en naar BelgiŽ. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 6
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op notitie 'Menukaart voor de bijdrage van ketenpartijen aan de landbouwtransitie' van Groene11

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Hoort bij Kamerbrief met reactie op notitie 'Menukaart voor de bijdrage van ketenpartijen aan de landbouwtransitie' van Groene11. Minister Adema (LNV) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op de brief over 'Menukaart voor de bijdrage van ketenpartijen aan de landbouwtransitie' van Groene11 en meerdere organisaties. De vaste Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit had om een reactie gevraagd.
Besluit: 2023-06-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over informele Landbouw- en Visserijraad 11-13 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-07] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen (VSO) over informele Landbouw- en Visserijraad 11-13 juni 2023. Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over de informele Landbouw- en Visserijraad van 11-13 juni 2023. De Tweede Kamerfracties van de VVD, D66, CDA, PvdD en BBB hebben de vragen gesteld in een verslag van een Schriftelijk Overleg (VSO) met de minister.
Besluit: 2023-06-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over gat in voedselkringloop: menselijke mest

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over gat in voedselkringloop: menselijke mest. Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over het gat in de voedselkringloop: menselijke mest. De Tweede Kamerleden Akerboom en Van Esch (beiden PvdD) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief aan Tweede Kamer met Verslag Landbouw- en Visserijraad 30 mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-07] Hoort bij Kamerbrief aan Tweede Kamer met Verslag Landbouw- en Visserijraad 30 mei 2023. Minister Adema (LNV) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Landbouw- en Visserijraad die op30 mei 2023 plaatsvond in Brussel.
Besluit: 2023-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op nadere Kamervragen over deelrapporten onderzoeksprogramma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden III

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Hoort bij Antwoorden op nadere Kamervragen over deelrapporten onderzoeksprogramma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden III. Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vervolgvragen over de deelrapporten van het onderzoeksprogramma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) III. De Eerste Kamerfracties van GroenLinks, PvdA en PvdD hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over paardachtigen

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Besluit op een verzoek om informatie over paardachtigen en registratie hiervan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inspecties van de NVWA die zijn uitgevoerd bij een pluimveeslachterij

[Gepubliceerd: 2023-06-13] Besluit op een verzoek om informatie over inspecties van de NVWA die zijn uitgevoerd bij een pluimveeslachterij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inspecties roodvleesslachthuizen

[Gepubliceerd: 2023-06-21] Besluit op een verzoek om alle individuele rapporten van bevindingen uit 2021 over welzijnsschendingen bij runderen in Nederlandse roodvleesslachthuizen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde agenda informele Landbouw- en Visserijraad 11-13 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Hoort bij Kamerbrief over geannoteerde agenda informele Landbouw- en Visserijraad 11-13 juni 2023. Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de Geannoteerde agenda informele Landbouw- en Visserijraad 11-13 juni 2023. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op analyse vervoer levende dieren in de EU

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Hoort bij Kamerbrief reactie op analyse vervoer levende dieren in de EU. Minister Adema (LNV) reageert op de analyse 'Vervoer van levende dieren in de EU: uitdagingen en kansen' van de Europese Rekenkamer. De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de Tweede Kamer had om een reactie gevraagd.
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit op Woo-verzoek inclusief lijst van documenten over de briefwisseling tussen minister Van der Wal en de Eurocommissaris rondom het Nederlandse stikstofbeleid

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Besluit op een verzoek om informatie over briefwisseling vanuit minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) aan de heer Sinkeviius van de Europese Commissie en overige correspondentie met de Europese Unie (EU) over stikstof in Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking informatie dieraantallen en diercategorieŽn van een perceel in Tiendeveen

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking van informatie over de dieraantallen, diercategorieŽn en perceelsregistraties van Hoogeveenseweg 1, 7936 TS in Tiendeveen.
Besluit: 2023-06-01 landbouw, visserij, voedselkwaliteit
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nieuwe beslissing op bezwaar Wob-verzoek Q-koorts

[Gepubliceerd: 2023-06-13] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit van 6 augustus 2019 op een verzoek om informatie over Q-koorts. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-01 ziekten en behandelingen Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nieuwe beslissing op bezwaar Wob-verzoek Q-koorts

[Gepubliceerd: 2023-06-13] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit van 6 augustus 2019 op een verzoek om informatie over Q-koorts. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-01 ziekten en behandelingen Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over inzet dierenartsen bij vaccinatie vogelgriep

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief over inzet dierenartsen bij vaccinatie vogelgriep. Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over het tekort aan dierenartsen in relatie tot de eisen vanuit de Europese Unie inzake verplichtingen van het aantal dierenartsen volgens de nieuwe Europese verordening, over veterinary medicinal use (EU).
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang aanpak piekbelasting

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Hoort bij Kamerbrief over voortgang aanpak piekbelasting. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak piekbelasting. De minister gaat in deze brief onder meer in op het criterium dat bepaalt of een bedrijf onder de aanpak valt en op welke wijze de overheid agrarisch ondernemers die onder de aanpak vallen concreet zal ondersteunen. Een gelijkluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Motie-Prast c.s. over dierenwelzijn

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Hoort bij Kamerbrief over Motie-Prast c.s. over dierenwelzijn. Minister Adema (LNV) informeert de Eerste Kamer over de motie van Prast (PvdD) c.s. waarbij de regering wordt verzocht om de mening van Nederlanders, dat het welzijn van werkende dieren beter beschermd moet worden dan nu het geval is, mee te nemen in de toekomstplannen voor Europa.
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over NVWA-gegevens controles op bestrijdingsmiddelen op groente en fruit

[Gepubliceerd: 2023-09-12] Besluit en openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over NVWA-gegevens van controles op bestrijdingsmiddelenresiduen op groente en fruit. Specifiek gaat het om informatie uit de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over gevolgen Didam-arrest voor pachtovereenkomsten

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over gevolgen Didam-arrest voor pachtovereenkomsten. Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over de invloed van het Didam-arrest op eerlijke pachtovereenkomsten tussen pachters en Staatsbosbeheer en het Rijksvastgoedbedrijf. Het Tweede Kamerlid Bromet (GroenLinks) heeft deze vragen gesteld. Het Didam-arrest bevestigt dat overheden pachtcontracten op een openbare en transparante wijze moeten aanbieden.
Besluit: 2023-05-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief over brief van Varkens in Nood over mishandelingen in slachthuizen

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Hoort bij Kamerbrief over brief van Varkens in Nood over mishandelingen in slachthuizen. Minister Adema (LNV) stuurt een kopie van zijn brief aan Varkens in nood naar de Tweede Kamer. De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit had de minister gevraagd of hij kon reageren op een brief van Varkens in Nood over maatregelen tegen terugkerende mishandelingen in slachthuizen.
Besluit: 2023-05-26 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over natuurvergunning Schiphol of Lelystad Airport

[Gepubliceerd: 2023-06-21] Hoort bij Kamerbrief met reactie op motie over natuurvergunning Schiphol of Lelystad Airport. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op de motie over een natuurvergunning voor Schiphol of Lelystad Airport. De motie verzocht het kabinet geen natuurvergunning te verlenen voor Schiphol of Lelystad Airport voordat gegarandeerd is dat de luchtvaart op een eerlijke wijze bijdraagt aan het oplossen van het stikstofprobleem en aan alle nationale en internationale voorwaarden is voldaan. De motie was van de Kamerleden KrŲger (GroenLinks), Van Raan (Partij voor de Dieren) en Van der Plas (BoerBurgerBeweging).
Besluit: 2023-05-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

[Ingetrokken] Beslisnota bij Kamerbrief Organisatie NVWA

[Gepubliceerd: 2023-06-07] [INGETROKKEN]
Besluit: 2023-05-25
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de berichten 'Frietaardappel in de knel door nieuwe regels' en 'Boer Evenhuis rooit niet eerder. Dan maar strafkorting'

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de berichten 'Frietaardappel in de knel door nieuwe regels' en 'Boer Evenhuis rooit niet eerder. Dan maar strafkorting'. Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over de berichten 'Frietaardappel in de knel door nieuwe regels' en 'Boer Evenhuis rooit niet eerder. Dan maar strafkorting'. Het Tweede Kamerlid Mulder (PVV) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over versterken toezicht op dierenwelzijn

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Hoort bij Kamerbrief over versterken toezicht op dierenwelzijn. Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over het versterken van het toezicht op dierenwelzijn door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), aanpassingen aan de wet- en regelgeving, de slachtsnelheid, transportwaardigheid en andere onderwerpen.
Besluit: 2023-05-25 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang en voortzetting versterkte handhavingsstrategie mest

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Hoort bij Kamerbrief over voortgang en voortzetting versterkte handhavingsstrategie mest. Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de voortgang en voortzetting van de versterkte handhavingsstrategie mest. De Tweede Kamerleden De Groot (D66) en Bromet (GroenLinks) hebben het verzoek om informatie over de voortgang ingediend
Besluit: 2023-05-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over apenhandelaar

[Gepubliceerd: 2023-06-13] Besluit op een verzoek om informatie over een apenhandelaar. Het gaat om informatie met betrekking tot onder meer vergunningen, vergaderstukken, interne- en externe correspondentie en gespreksverslagen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over incident met zweefmolen

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Besluit, inventaris en documenten bij een verzoek om informatie over een incident dat met een zweefmolen op 8 augustus 2022 in de gemeente Venray heeft plaatsgevonden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over effecten emissiearme mestaanwending op bodemleven

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over effecten emissiearme mestaanwending op bodemleven. Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over de effecten van het emissiearm toepassen van mest op bodemleven. Het Tweede Kamerlid Mulder (PVV) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over onderzoek WENR en SGN over wolf

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over onderzoek WENR en SGN over wolf. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over onderzoek van de WENR en SGN over de wolf. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep-Van Haga) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota aanbieding WUR-rapport Het perspectief van biologische landbouw

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Hoort bij Aanbieding WUR-rapport 'Het perspectief van biologische landbouw'. Minister Adema (LNV) stuurt de Tweede Kamer het WUR-rapport Het perspectief van biologische landbouw - Effecten van het vergroten van het areaal biologische akkerbouw en melkveehouderij op klimaat, natuur en dierenwelzijn.
Besluit: 2023-05-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beslismemo bij dossier bezwaar TVL 3e kwartaal 2021

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Besluit op een verzoek om informatie over de beslismemo horende bij het dossier bezwaar TVL kwartaal 3 van het jaar 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over weigeren journalist die lijden dieren bij ruimingen in beeld wil brengen

[Gepubliceerd: 2023-06-07] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over weigeren journalist die lijden dieren bij ruimingen in beeld wil brengen. Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over het weigeren van een journalist die het lijden van dieren bij ruimingen in beeld wil brengen. Het Tweede Kamerlid Ouwehand (PvdD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

[Ingetrokken] Beslisnota bij beantwoording Kamervragen lid Ouwehand (PvdD) over het weigeren van een journalist

[Gepubliceerd: 2023-06-07] [INGETROKKEN]
Besluit: 2023-05-22
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek inclusief lijst van documenten en bijlagen over Naturli Biologisch Smeerbare

[Gepubliceerd: 2023-05-22] Besluit op een verzoek om informatie over documenten die door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn opgemaakt naar aanleiding van het besluit om Naturli' Biologisch Smeerbare uit de schappen te halen. Het verzoek is op 7 juni 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 22 mei 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over uitvalspercentage vleeskuikens

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid en de concrete toepassing van dit beleid met betrekking tot het dierenwelzijn van vleeskuikens. Het verzoek richt zich speciaal op het uitvalspercentage van vleeskuikens in de hoogste bezettingsgraad. Het verzoek is op 30 maart 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over alle eendenhouderijen Nederland

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Besluit op een verzoek om informatie over alle in Nederland gevestigde eendenhouderijen over de periode 1 oktober 2022 tot 19 februari 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inspecties kalverstallen

[Gepubliceerd: 2023-06-21] Besluit op een verzoek om alle rapporten van dierenwelzijnsinspecties van Nederlandse stallen met kalveren die tot melkkoe worden gefokt uit 2021, en een overzicht van alle dierenwelzijnsinspecties. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo). Dit bestand bevat ook de lijst van documenten en openbaar gemaakte documenten 1-3.
Besluit: 2023-05-22 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over inzet middelen transitiefonds betreffende verplichtend instrumentarium

[Gepubliceerd: 2023-05-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-21 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aftrek verliezen in opslagfaciliteiten

[Gepubliceerd: 2023-05-22] Besluit op een verzoek om informatie over de opname in artikel 96 UR Msw van de in artikel 7 lid 4 b van de derogatiebeschikking 2018 genoemde aftrek voor verliezen in opslagfaciliteiten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Kennisinstituten appreciatie Landbouwakkoord

[Gepubliceerd: 2023-05-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-18 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over Kamerbrief Aantal ontwikkelingen op het gebied van soortenbeleid

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen (VSO) over Kamerbrief Aantal ontwikkelingen op het gebied van soortenbeleid. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de Kamerbrief Aantal ontwikkelingen op het gebied van soortenbeleid van 4 april 2023. De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de vragen gesteld in een verslag van een Schriftelijk Overleg (VSO) met de minister.
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsreactie op rapporten Beter Leven Keurmerk 1 ster vleeskuikens

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Hoort bij Kamerbrief over beleidsreactie op rapporten Beter Leven Keurmerk 1 ster vleeskuikens. Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de beleidsreactie op rapporten Beter Leven Keurmerk 1 ster vleeskuikens.
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gecombineerde opgaves bedrijfslocatie te Erp

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Besluit en inventaris bij Woo-verzoek over diersoorten, dieraantallen en aangiften of beschikkingen in verband met de gecombineerde opgaves over de periode 2000 tot en met 2022 van een bedrijfslocatie in Erp. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Blue Growth Network op Grenada

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Besluit op een verzoek om informatie over de samenwerking tussen Nederland en Grenada, in de vorm van twee Memoranda of Understanding (MoU's). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-17 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over landgebruik en bemesting van perceel met kadastrale aanduiding BML02- A-494

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Besluit op een verzoek om informatie over het huidige of historische landgebruik en bemesting van perceel met kadastrale aanduiding BML02- A-494, adres Geranium 1 in Bemmel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Appreciatie Landbouwakkoord door kennisinstituten

[Gepubliceerd: 2023-05-18] Bestand: beslisnota-bij-appreciatie-landbouwakkoord-door-kennisinstituten.pdf
Besluit: 2023-05-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief Beleidskeuzes Uitgelegd (CW 3 1)

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Hoort bij Kamerbrief met beleidsvoorstellen uit de Voorjaarsnota eerste suppletoire begroting 2023 met CW 3.1 kaders . Minister Adema (LNV) en minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) informeren de Kamer over de beleidsvoorstellen uit de Voorjaarsnota met significante financiŽle gevolgen ( 20 miljoen of meer in enig jaar).
Besluit: 2023-05-16 begroting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over verslechtering Nederlandse waterkwaliteit in EU-rapportages

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over verslechtering Nederlandse waterkwaliteit in EU-rapportages. Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Overheid veroorzaakt negatieve trends in Europese rapportage waterkwaliteit'. Het Tweede Kamerlid Mulder (PVV) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Trek stikstofdossier los door specifieke Nederlandse regels terug te draaien' van VNO-NCW

[Gepubliceerd: 2023-05-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met verslag over de Landbouw- en Visserijraad 25 april 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gegevens van alle vergunninghouders in het kader van de Dierproevenregeling 2014

[Gepubliceerd: 2023-05-15] Besluit op een verzoek om informatie over de gegevens van alle vergunninghouders in het kader van de Dierproevenregeling 2014 over het kalenderjaar 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-15 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over kringlooplandbouw

[Gepubliceerd: 2023-05-22] Besluit op een verzoek om informatie over kringlooplandbouw in de periode 2010-22 december 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-15 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit op Woo-verzoek over diverse onderwerpen Natura 2000

[Gepubliceerd: 2023-05-22] 1e deelbesluit op een verzoek om informatie over diverse onderwerpen die betrekking hebben op Natura 2000. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-15 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over particulier natuurbeheer

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Besluit op een verzoek om informatie over particulier natuurbeheer, subsidies aan particulieren en een landelijke subsidiekaart over het Subsidiestelsel Natuur en Landschap over een periode van 5 jaren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over DNA-, onderzoeks- en autopsierapporten voor wolven

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Besluit op een verzoek om informatie over DNA-rapporten, onderzoeksrapporten en autopsierapporten voor wolven in de periode 2015-2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met Geannoteerde agenda Landbouw en Visserijraad EU 30 mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-14 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over vergadering SCoPAFF 24-25 mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-14 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op amendement 36 277, nr. 51

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-11 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsreactie op initiatiefnota 'Snel weg uit de stikstofcrisis' van BBB JA21

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-11 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoeken over overtredingen en aantallen dieren pluimveehouderij

[Gepubliceerd: 2023-05-12] Besluit op verzoeken om informatie over overtredingen en alle gegevens voor het vaststellen van het daadwerkelijk aantal gehouden dieren op een pluimveebedrijf te Oirlo. De verzoeken zijn gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-11 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aantal onderwerpen aangaande visserijbeleid

[Gepubliceerd: 2023-06-13] Hoort bij Kamerbrief over aantal onderwerpen aangaande visserijbeleid. Minister Adema (LNV) informeert middels een verzamelbrief de Tweede Kamer over een aantal onderwerpen aangaande het visserijbeleid waaronder de stand van zaken met betrekking tot een aantal door de Kamer aangenomen moties.
Besluit: 2023-05-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang dossier Nieuwe Genomische Technieken voor plantveredeling

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Hoort bij Kamerbrief over voortgang dossier Nieuwe Genomische Technieken voor plantveredeling. Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de voortgang, kansen en uitdagingen op het dossier Nieuwe Genomische Technieken in de plantveredeling.
Besluit: 2023-05-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over evaluatierapport Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Kamerbrief over evaluatierapport Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de aanbieding van het evaluatierapport van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. De minister gaat onder meer in op de belangrijkste conclusies en aandachtspunten voor toekomstige regelingen.
Besluit: 2023-05-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief Quick scan en stand van zaken ontwerpverordening Natuurherstel

[Gepubliceerd: 2023-05-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-08 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek diertellingen Harskamp

[Gepubliceerd: 2023-05-11] Besluit op een verzoek om informatie over de diertellingen en de mestadministratie van de Harderwijkerweg 41 in Harskamp vanaf het jaar 2010. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-08 landbouw, visserij, voedselkwaliteit
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief openbaarmaking stukken bij TNO-onderzoek afbakening modellering depositiebijdragen

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-07 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over informatie monitoring van veevoerpilots met praktijkbedrijven

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-07 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op de brief van BoerenNatuur

[Gepubliceerd: 2023-05-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-07 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'NEPG maakt zich zorgen over pootgoedproductie

[Gepubliceerd: 2023-05-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-07 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bedreigingen ontvangen door inspecteurs

[Gepubliceerd: 2023-05-09] Besluit op een verzoek om informatie over bedreigingen ontvangen door inspecteurs over de periode van 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-07 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over diertellingen en het aantal geregistreerde dieren in het I&R systeem van locaties in Egchel

[Gepubliceerd: 2023-05-19] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen en het aantal geregistreerde dieren op elke 1e dag van de maand uit het I&R systeem, van de locaties De Horsten 17 en 20 te Egchel over de periode 2012 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-04 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over diertellingen in Koningsbosch

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Besluit op een verzoek om informatie over de diertellingen en het aantal geregistreerde dieren op elke eerste dag van de maand uit het I&R systeem, van de locaties Kerkstraat 10 en Bos en Broek 2 te Koningsbosch. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-04 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over publicatie CBS Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest 1e kwartaal 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-03 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over 9000 varkens die levend zijn verbrand of zijn gestikt in de rook bij een grote stalbrand in Sint-Oedenrode

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over 9000 varkens die levend zijn verbrand of zijn gestikt in de rook bij een grote stalbrand in Sint-Oedenrode. Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over 9000 varkens die levend zijn verbrand of zijn gestikt in de rook bij een grote stalbrand in Sint-Oedenrode. Het Tweede Kamerlid Vestering (PvdD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-03 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over 'uitbreidingen van varkensstallen midden in de natuurcrisis terwijl andere veehouders worden uitgekocht met belastinggeld'

[Gepubliceerd: 2023-05-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-02 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een rookverbod op een specifieke onderwijsinstelling

[Gepubliceerd: 2023-05-03] Besluit op een verzoek om informatie over een rookverbod op een specifieke onderwijsinstelling over de jaren 2021 en 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-02 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over toegekende fosfaatrechten bedrijven te Stroe en Kootwijkerbroek

[Gepubliceerd: 2023-05-22] Besluit op een verzoek om informatie over toegekende fosfaatrechten van bedrijven in Stroe en Kootwijkerbroek. Het verzoek is op 7 juli 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

[Ingetrokken] Besluit op Wob-/Woo-verzoek over toegekende fosfaatrechten bedrijven te Stroe en Kootwijkerbroek

[Gepubliceerd: 2023-05-23] [INGETROKKEN]
Besluit: 2023-05-01 landbouw, visserij, voedselkwaliteit
Downloads: 📄 Volledig dossier

[Ingetrokken] Woo-verzoek over namen en adressen van uitgifte schoolzuivel

[Gepubliceerd: 2023-05-25] [INGETROKKEN]
Besluit: 2023-05-01 basisonderwijs
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek namen, adressen uitgifte schoolzuivel

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Besluit op een verzoek om informatie over selectie, verantwoording en toezicht op de namen en adressen van de bij de uitgifte van schoolzuivel aangesloten scholen in het schooljaar 2021-2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-01 Documenten: 21
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over notificatie landelijke beŽindigingsregelingen veehouderijlocaties piekbelasting

[Gepubliceerd: 2023-05-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-30 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over voorkeurslocatie militaire kazerne Zeewolde

[Gepubliceerd: 2023-05-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-30 defensie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de voermaatregel van augustus 2020

[Gepubliceerd: 2023-05-08] Besluit op een verzoek om informatie over de voermaatregel van augustus 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-28 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking van alle informatie van een horeca onderneming

[Gepubliceerd: 2023-05-16] Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking van alle informatie van een horeca onderneming. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-28 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verleende toestemmingen voor aankoop, verkoop en vervoer proefdieren

[Gepubliceerd: 2023-05-22] Besluit op een verzoek om informatie over verleende toestemmingen voor de aankoop, verkoop en het vervoer van proefdieren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-28 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inbewaringname katten

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Besluit op een verzoek om informatie over binnentreden door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de inbewaringname van katten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 21
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over eindrapportage effectiviteit 6 varianten voor individuele CO2-systeem glastuinbouwsector

[Gepubliceerd: 2023-05-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-25 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over hogere prioritering PAS-melders in stikstofregistratiesysteem

[Gepubliceerd: 2023-05-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-25 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek coulance bij import dierlijke producten

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Besluit op een verzoek om informatie over gevallen waarin de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in 2022 heeft besloten om coulance toe te passen bij de import van producten van dierlijke oorsprong. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-25 markttoezicht Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over noodplanning en het Europese mechanisme bij voedselzekerheidscrises

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Besluit op een verzoek om informatie over noodplanning in geval van voedselschaarste en over het Europese mechanisme voor paraatheid en respons bij voedselzekerheidscrises (EFSCM). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-25 gezondheidsrisico's Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over PFAS in vis en garnalen uit Noordzee

[Gepubliceerd: 2023-05-03] Besluit op een verzoek om informatie over PFAS in vis en garnalen uit de Noordzee in de periode 2022/2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-25 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verslag pluimveetransport

[Gepubliceerd: 2023-05-12] Besluit op een verzoek om informatie over een verslag van een pluimveetransport. Ook heeft de verzoeker gevraagd om een kopie van de tachograafschijf. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-25 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht Nieuw probleem bij zoeken opvangplekken: Dassen blokkeren opvang 800 asielzoekers

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht Nieuw probleem bij zoeken opvangplekken: Dassen blokkeren opvang 800 asielzoekers. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over het bericht Nieuw probleem bij zoeken opvangplekken: 'Dassen blokkeren opvang 800 asielzoekers'. De Tweede Kamerleden Peters, Boswijk en Krul (allen CDA) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-04-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bericht dat 'Onenigheid Rijk en provincies redding van de grutto fnuikt'

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-24 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op uitspraak Raad van State over rekenafstand stikstofneerslag

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-24 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over berichtgeving omtrent bureaucratisch geharrewar reddingsplan grutto

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-24 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief 1e kwartaalrapportage EU-wetgevingshandelingen LNV

[Gepubliceerd: 2023-05-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-23 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op amendementen wetsvoorstel Transitiefonds landelijk gebied en natuur

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-23 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inspectie pluimveeslachterij

[Gepubliceerd: 2023-04-24] Besluit op een verzoek om informatie over een NVWA-inspectie bij een specifieke pluimveeslachterij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-21 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over erkenning van een specifiek bedrijf

[Gepubliceerd: 2023-04-24] Besluit op een verzoek om informatie over de erkenning van een specifiek bedrijf. Het verzoek is op 8 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 20 april 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-04-20 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over de juridische en interne procedures over de wegvoering en verkoop van dieren

[Gepubliceerd: 2023-05-08] Besluit op een verzoek om informatie over de juridische en interne procedures, besluitvoering, handelingen en de daarbij behorende correspondentie over de wegvoering van dieren op 3 verschillende data en ook de daaropvolgende opslag en de verkoop van de dieren. Het verzoek is op 3 juni 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 20 april 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-04-20 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Woo-besluit over handhaving en inbeslagname pijlgifkikkers

[Gepubliceerd: 2023-05-12] Beslissing op bezwaar tegen besluit op een verzoek om informatie over handhaving en inbeslagname van dieren behorende tot de soort Adelphobates galactonus over de periode van 1990 tot heden. Het bezwaar is gemaakt op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-20 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over dossiers bestuursrechtelijke maatregelen konijnen houden

[Gepubliceerd: 2023-04-19] Besluit op een verzoek om informatie over alle dossiers over 2020 betreffende bestuursrechtelijke maatregelen voor zover betrekking hebbende op het houden van konijnen anders dan gericht op de productie van vlees. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-19 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gifkikkersoort Ameerega cainarachi

[Gepubliceerd: 2023-08-07] Besluit op een verzoek om informatie over het dossier betreffende de soort Ameerega cainarachi waarvoor volgens de CITES Trade Database een CITES uitvoervergunning is verleend voor 14 in Nederland in gevangenschap gefokte en geboren exemplaren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over bedreigingen inspecteurs dierenwelzijn

[Gepubliceerd: 2023-04-19] Besluit op een verzoek om informatie over de door inspecteurs dierenwelzijn ontvangen bedreigingen. Het verzoek is op 31 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 19 april 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-04-19 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken Landbouwakkoord

[Gepubliceerd: 2023-04-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over reactiebrieven op brieven Animal Rights, PvdD Den Bosch en Proefdiervrij over dierproeven

[Gepubliceerd: 2023-04-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bepaling areaal landbouwgrond voor benutting betalingsrechten of mest

[Gepubliceerd: 2023-04-19] Besluit op een verzoek om informatie over de bepaling van het areaal landbouwgrond voor de benutting van de betalingsrechten (subsidiabele oppervlakte) en voor 'de mest' (de gebruiksruimte). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-18 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over documenten over verweervoering door de NVWA bij het CvB

[Gepubliceerd: 2023-04-19] Besluit op een verzoek om informatie over documenten over verweervoering door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CvB). Het verzoek is op 10 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 18 april 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-04-18 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een paardenleasebedrijf

[Gepubliceerd: 2023-04-18] Besluit op een verzoek om informatie over een paardenleasebedrijf. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-17 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over landelijke propositie Staatsbosbeheer

[Gepubliceerd: 2023-04-24] Besluit op een verzoek om informatie over landelijke propositie Staatsbosbeheer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-17 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over correspondentie hondenhandelaar

[Gepubliceerd: 2023-04-17] Besluit op een verzoek om informatie over een mailwisseling en andere correspondentie met betrekking tot een hondenhandelaar, tussen de inspecteurs van de NVWA en een fabrikant. Daarnaast gaat het verzoek om de aantekeningen die zijn gemaakt naar aanleiding van eventuele telefoongesprekken tussen inspecteurs van de NVWA en de fabrikant.
Besluit: 2023-04-17 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over specifieke pluimveeslachterij

[Gepubliceerd: 2023-04-17] Besluit op een verzoek om informatie over een specifieke pluimveeslachterij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-14 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Q-koorts inspectieresultaten 2020-2022

[Gepubliceerd: 2023-04-17] Besluit op een verzoek om informatie over de rapportages Q-koorts inspectieresultaten over de jaren 2020, 2021 en 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-14 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over dieraantallen en staltypes van bedrijf te Doniaga

[Gepubliceerd: 2023-04-18] Besluit op een verzoek om informatie over dieraantallen en de (typen) stallen waarin deze dieren gehouden worden, per staltype het aantal dieren, over de jaren 1989 tot en met heden van een bedrijf of bedrijven te Doniaga (Frysl‚n). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-14 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over ammoniakuitstoot van bronnen buiten de landbouw

[Gepubliceerd: 2023-05-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-13 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang bestuursovereenkomst nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief voortgang bestuursovereenkomst nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden . Minister Adema (LNV) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de acties uit de bestuursovereenkomst aanvullende aanpak nitraatuitspoeling uit agrarische bedrijfsvoering in specifieke grondwaterbeschermingsgebieden.
Besluit: 2023-04-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek landbouwtellingen Rilland

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Besluit op een verzoek om informatie over de landbouwtellingen van een adres in Rilland over de periode 1990-2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-13 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken verordening Natuurherstel

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-12 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Deskundigengroep Dierziekten en moties vogelgriep

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-12 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over opschorten vergunningverlening door provincie Noord-Brabant en gepubliceerde natuurdoelanalyses

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-12 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op rapport Natuurbrandsignaal 23

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-12 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inspecties die zijn uitgevoerd door de NVWA bij een pluimveeslachterij

[Gepubliceerd: 2023-05-03] Besluit op een verzoek om informatie over inspecties die zijn uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij een pluimveeslachterij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-12 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over stalbezetting bedrijf te Harskamp in 2021-2023

[Gepubliceerd: 2023-05-03] Besluit op een verzoek om informatie over de stalbezetting van een bedrijf dat is gevestigd in Harskamp. Het gaat specifiek om informatie uit de periode 2021 tot en met 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-12 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over opgelegde bestuurlijke civiele maatregelen (2018-2020)

[Gepubliceerd: 2023-04-14] Besluit op een verzoek om overzichten van opgelegde bestuurlijke civiele maatregelen in 2018, 2019 en 2020. Het verzoek is op 19 januari 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-11 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over artikel Pesticide use and incident Parkinson's disease in a cohort of farmers and their spouses

[Gepubliceerd: 2023-04-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-06 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over stikstofproblematiek

[Gepubliceerd: 2023-04-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-06 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een veiligheidsinformatieblad

[Gepubliceerd: 2023-04-07] Besluit op een verzoek om informatie over een veiligheidsinformatieblad. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek over erkenning CoŲperatieve CRV u.a. (periode 6 november 2017-24 januari 2019)

[Gepubliceerd: 2023-04-11] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit van 28 mei 2019, waarin werd verzocht documenten openbaar te maken die betrekking hebben op de verlening, intrekking en handhaving van de erkenning van de CoŲperatieve Koninklijke CRV over de periode 16 november 2017-24 januari 2019. De beslissing op het bezwaar is genomen op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-06 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek over erkenning CoŲperatieve CRV u.a. (periode vůůr 15 november 2017)

[Gepubliceerd: 2023-04-06] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit van 21 januari 2019, waarin werd verzocht documenten openbaar te maken die betrekking hebben op de verlening, intrekking en handhaving van de erkenning van de CoŲperatieve Koninklijke CRV in de periode vůůr 15 november 2017. De beslissing op het bezwaar is genomen op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-06 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over plan kalfjestransporten per vliegtuig

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-05 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over een essay over alternatief voor KDW

[Gepubliceerd: 2023-04-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-05 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op het halfjaarlijks rappel toezeggingen

[Gepubliceerd: 2023-04-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek vergunningen zwartstaartprairiehond

[Gepubliceerd: 2023-08-07] Besluit op een verzoek om informatie over de aanvragen van vergunningen als bedoeld in artikel 4.2 Besluit houders van dieren voor de zwartstaartprairiehond (Cynomys ludovicianus) van enkele dierentuinen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Regeling tot wijziging van de Landbouwkwaliteitsregeling

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-04 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het advies van de landsadvocaat over het bestaand gebruik Wet natuurbescherming van de garnalensector

[Gepubliceerd: 2023-05-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-04 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over antwoorden op moties Mededelingenpakket Visserij

[Gepubliceerd: 2023-04-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-04 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbieding ontwerpregeling tot wijziging van de Landbouwkwaliteitsregeling in verband met het opdragen van taken en bevoegdheden aan Stichting SKAL en enkele andere wijzigingen (Tweede Kamer)

[Gepubliceerd: 2023-05-17] Bestand: beslisnota-bij-aanbieding-ontwerpregeling-tot-wijziging-van-de-landbouwkwaliteitsregeling-in-verband-met-het-opdragen-van-taken--...-88ed96e.pdf
Besluit: 2023-04-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voedselverspilling in Nederland nieuwe cijfers voedselverspilling bij huishoudens & keten, onderzoek versnellingsagenda

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-04 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek vakbekwaamheidsbewijs hondenopvang

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Besluit op een verzoek om informatie over het vakbekwaamheidsbewijs van Stichting Sellys Dog Rescue. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-04 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit RVO Woo-verzoek review huisvesting en verzorging roofvogels

[Gepubliceerd: 2023-08-07] Besluit van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op een verzoek om documenten over de review huisvesting en verzorging van roofvogels vanaf 16 november 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over jaarverslag Autoriteit Consument en Markt 2022

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Kamerbrief over jaarverslag Autoriteit Consument en Markt (ACM) 2022. Minister Adriaansens (EZK) reageert op het jaarverslag van de Autoriteit Consument en Markt 2022.
Besluit: 2023-04-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Agro E-label

[Gepubliceerd: 2023-04-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief agenda Landbouw- en Visserijraad 25 april 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over de voortgang van de kabinetsdoelstellingen voor 2030

[Gepubliceerd: 2023-05-24] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de voortgang van de kabinetsdoelstellingen voor 2030. Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over de voortgang van de kabinetsdoelstellingen voor 2030. De Tweede Kamerleden Klaver (Groenlinks), Kuiken (PvdA), Ouwehand (PvdD), Azarkan (DENK), Dassen (Volt) en Sylvana Simons (BIJ1) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-04-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van verslag bij voorstel Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur

[Gepubliceerd: 2023-03-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van verslag bij voorstel Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur (PDF | 3 pagina's | 151 kB)
Besluit: 2023-03-30 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bericht 'Zonvarken experimenteert met diervriendelijke stallen'

[Gepubliceerd: 2023-04-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-30 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over stikstofdoelen en Aerius-model

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-30 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief brieven aan en van Eurocommissaris Milieu, Oceanen en Visserij over vervolgstappen integrale aanpak

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief brieven aan en van Eurocommissaris Milieu, Oceanen en Visserij over vervolgstappen integrale aanpak (PDF | 1 pagina | 98 kB)
Besluit: 2023-03-30 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over brief Eurocommissaris Sinkeviius over stikstofdoelen

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over brief Eurocommissaris Sinkeviius over stikstofdoelen (PDF | 1 pagina | 98 kB)
Besluit: 2023-03-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de rituele slacht in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-04-11] Besluit op een verzoek om informatie over de rituele slacht in Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit op Woo-verzoek inclusief lijst met documenten over de rituele slacht in Nederland (PDF | 10 pagina's | 841 kB) Bijlagen deel 1 bij besluit op Woo-verzoek over de rituele slacht in Nederland (PDF | 184 pagina's | 28,8 MB) Bijlagen deel 2 bij besluit op Woo-verzoek over de rituele slacht in Nederland (PDF | 151 pagina's | 28,8 MB) Bijlagen deel 3 bij besluit op Woo-verzoek over de rituele slacht in Nederland (PDF | 139 pagina's | 23,1 MB)
Besluit: 2023-03-30 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over meitellingen en IenR-registraties veehouderij in Bennekom

[Gepubliceerd: 2023-04-12] Besluit op een verzoek om informatie over de meitellingen en het aantal geregistreerde dieren op elke eerste dag van de maand uit het I&R-systeem van een veehouderij in Bennekom. Het gaat om gegevens in de periode 2000 tot en met 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-30 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht Ministerie betaalde al 15.000 euro aan actiegroep Lelystad Airport

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over bericht Ministerie betaalde al 15.000 euro aan actiegroep Lelystad Airport (PDF | 1 pagina | 110 kB)
Besluit: 2023-03-29 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief uitnodiging werkbezoek aan RVO over GLB

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief uitnodiging werkbezoek aan RVO over GLB (PDF | 1 pagina | 96 kB)
Besluit: 2023-03-29 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

[Ingetrokken] Beslisnota Verzamelbrief dieren in de veehouderij

[Gepubliceerd: 2023-06-07] [INGETROKKEN]
Besluit: 2023-03-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Verzamelbrief dieren in veehouderij

[Gepubliceerd: 2023-06-07] Hoort bij Verzamelbrief dieren in veehouderij. Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van een aantal moties, toezeggingen en regelgevingstrajecten die zien op dieren in de veehouderij. De minister stuurt de Kamer de zienswijze Doden van zorgbehoevende dieren van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA).
Besluit: 2023-03-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over analyse van de handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid van het ingetrokken amendement doden van dieren

[Gepubliceerd: 2023-03-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over analyse van de handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid van het ingetrokken amendement doden van dieren (PDF | 3 pagina's | 141 kB)
Besluit: 2023-03-29 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie-Van der Plas over een impactanalyse van faillissementen in de glastuinbouw

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-29 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over dummy-begroting en Meerjarenprogramma Transitiefonds landelijk gebied en natuur

[Gepubliceerd: 2023-03-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over dummy-begroting en Meerjarenprogramma Transitiefonds landelijk gebied en natuur (PDF | 1 pagina | 112 kB)
Besluit: 2023-03-29 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang maatwerkaanpak 7e nitraatactieprogramma

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Hoort bij Kamerbrief voortgang maatwerkaanpak 7e nitraatactieprogramma. Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de uitwerking van de maatwerkaanpak onder het 7e nitraatactieprogramma en het plan voor de komende periode.
Besluit: 2023-03-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek aantallen geregistreerde geiten

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over de in het I&R geregistreerde aantallen geiten op adressen in Velddriel, Hurwenen en Rossum. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-29 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geŽxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-28 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over dassenburchten en spoorlijnen

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-28 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek review huisvesting en verzorging roofvogels

[Gepubliceerd: 2023-03-29] Besluit op een verzoek om informatie over de review huisvesting en verzorging van roofvogels uit de periode 16 november 2020 tot en met 8 december 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-28 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrieven over traditie van Paasvuren

[Gepubliceerd: 2023-04-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-27 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie LNV en RIVM over fouten in top 100 grote stikstofbronnen

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie tussen LNV en het RIVM over de fouten die gemaakt zijn in de lijst van top 100 bedrijven die grote stikstofbronnen zijn. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief onderbouwing subsidieregeling behoud grasland

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-26 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief over voortgang gebiedsprogramma's en overleg Landbouwakkoord

[Gepubliceerd: 2023-03-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota Kamerbrief over voortgang gebiedsprogramma's en overleg Landbouwakkoord (PDF | 1 pagina | 113 kB)
Besluit: 2023-03-26 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over uitspraken kabinetschef Europees commissaris over verplichte uitkoop van boeren

[Gepubliceerd: 2023-03-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over uitspraken kabinetschef Europees commissaris over verplichte uitkoop van boeren (PDF | 1 pagina | 113 kB)
Besluit: 2023-03-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek overleg RVO-LID

[Gepubliceerd: 2023-04-05] Besluit op een verzoek om de agendapunten en notulen van het periodieke overleg tussen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) van de afgelopen 2 jaar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-24 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek mesttransporten bedrijf Helmond

[Gepubliceerd: 2023-05-19] Besluit op een verzoek om informatie over meststof gerelateerde transporten van en naar het bedrijf Fa Ferm O Feed den Ouden, Gerstdijk 6 in Helmond in de periode januari 2014 tot januari 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-24 stoffen Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vervanging applicatie iRN

[Gepubliceerd: 2023-03-24] Besluit op een verzoek om informatie over vervanging van de applicatie internet Research Network (iRN). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-23 kenniseconomie Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over controles bij hobbypluimveelhouders op afschermplicht

[Gepubliceerd: 2023-03-22] Besluit op een verzoek om informatie over controles door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij hobbypluimveehouders op de afschermplicht in het kader van vogelgriep, en eventuele sanctionering bij overtreding van de afschermplicht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-23 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over openstelling Overbrugging voor de visserij

[Gepubliceerd: 2023-03-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over openstelling Overbrugging voor de visserij (PDF | 2 pagina's | 82 kB)
Besluit: 2023-03-22 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief reactie op brandbrief initiatief Onze Visserij

[Gepubliceerd: 2023-05-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-22 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op motie over natuurvergunningen bedrijven

[Gepubliceerd: 2023-03-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief reactie op motie over natuurvergunningen bedrijven (PDF | 1 pagina | 113 kB)
Besluit: 2023-03-22 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over literatuuronderzoek Leefbaarheid op het platteland

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over literatuuronderzoek Leefbaarheid op het platteland (PDF | 2 pagina's | 103 kB)
Besluit: 2023-03-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op artikel Follow the Money

[Gepubliceerd: 2023-03-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op artikel Follow the Money (PDF | 2 pagina's | 123 kB)
Besluit: 2023-03-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over toestemming afstoting Borrebos

[Gepubliceerd: 2023-04-17] Besluit op een verzoek om informatie over de afstoting van het Borrebos. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-22 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbieding NnavV bij TwT

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Bestand: beslisnota-bij-aanbieding-nnavv-bij-twt.pdf
Besluit: 2023-03-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief verslag Landbouw- en Visserijraad 20 maart 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief verslag Landbouw- en Visserijraad 20 maart 2023 (PDF | 2 pagina's | 149 kB)
Besluit: 2023-03-21 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beoordeling visserijpakket

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij beoordeling visserijpakket (PDF | 4 pagina's | 138 kB)
Besluit: 2023-03-21 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1B op Wob-/Woo-verzoek over niet-legaliseren PAS-melding Lelystad Airport

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Deelbesluit 1B op een verzoek om informatie over het niet legaliseren van de PAS-melding van Lelystad Airport. Het verzoek is op 14 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-21 luchtvaart Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over klachtmeldingen ten aanzien van powerbanks

[Gepubliceerd: 2023-03-22] Besluit op een verzoek om informatie over klachtmeldingen ten aanzien van powerbanks. Het verzoek is op 16 december 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 21 maart 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-03-21 markttoezicht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over rapport ongeval attractie kermisexploitant

[Gepubliceerd: 2023-04-05] Besluit op een verzoek om het rapport over een ongeval in een attractie van een kermisexploitant. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-20 markttoezicht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inspecties van de NVWA die zijn uitgevoerd bij een pluimveeslachterij

[Gepubliceerd: 2023-04-07] Besluit op een verzoek om informatie over inspecties van de NVWA die zijn uitgevoerd bij een pluimveeslachterij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is dit besluit genomen. Besluit op Wob-verzoek over inspecties van de NVWA die zijn uitgevoerd bij een pluimveeslachterij (PDF | 1043 pagina's | 8,3 MB)
Besluit: 2023-03-20 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inspectieverslagen dierproeven 2021

[Gepubliceerd: 2023-05-01] Besluit op een verzoek om informatie over 2 inspectieverslagen dierproeven 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-20 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over diertellingsgegevens

[Gepubliceerd: 2023-03-24] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingsgegevens I en R voor veehouderijen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-20 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bepalen hoeveelheden fosfaat en stikstof in dierlijke meststoffen

[Gepubliceerd: 2023-03-21] Besluit op een verzoek om informatie over hoe, bij dierlijke meststoffen, de hoeveelheden fosfaat en stikstof moeten worden bepaald als de bemonstering of analyse is mislukt of als er geen bemonstering heeft plaatsgevonden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-20 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over afwijken van bepaalde inhoud opslag voor fosfaat en stikstof

[Gepubliceerd: 2023-03-21] Besluit op een verzoek om informatie over hoe RVO of de NVWA, bij de handhaving, mag afwijken van de door een intermediair overeenkomstig de wet bepaalde inhoud van een opslag, zowel qua volume als qua hoeveelheden fosfaat en stikstof. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-20 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over derogatieregeling

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-19 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bedreiging van natuur door Amerikaanse rivierkreeft

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-19 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over een bepaalde onderneming

[Gepubliceerd: 2023-04-17] Besluit op een verzoek om informatie over een bepaalde onderneming over de periode van 1 januari 2005 tot 3 februari 2022. Het verzoek is op 3 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 17 maart 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-03-17 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over voorrang natuur bij opkopen stikstofruimte

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-15 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over criteria aanwijzing Natuurnetwerk Nederland-gebieden

[Gepubliceerd: 2023-04-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-15 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording eerste deel schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 20 maart 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij beantwoording eerste deel schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 20 maart 2023 (PDF | 1 pagina | 88 kB)
Besluit: 2023-03-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over beleidsbijdragen Rabobank in LNV-dossiers

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Besluit op een verzoek om informatie over beleidsbijdragen Rabobank in diverse LNV-dossiers (onder andere Q-koorts, vogelgriep, bestrijdingsmiddelen, subsidieregelingen en PAS). Het verzoek is op 21 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-15 stoffen Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over toezegging over geen onnodige belemmeringen voor duurzaamheidssector

[Gepubliceerd: 2023-03-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over toezegging over geen onnodige belemmeringen voor duurzaamheidssector (PDF | 2 pagina's | 79 kB)
Besluit: 2023-03-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over handhavingstraject Paardenmarkt Zuidlaren 2021

[Gepubliceerd: 2023-04-03] Besluit op een verzoek om informatie over het handhavingstraject van de Paardenmarkt 2021 in Zuidlaren. Het verzoek is op 27 oktober 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-14 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over meldingen, handhavings- en inspectierapporten specifieke dierentuin

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over klachten of meldingen, handhavings- en inspectierapporten ten aanzien van een specifieke dierentuin. In het bijzonder de correspondentie met betrekking tot de (dierentuin)vergunningen van deze dierentuin. Het verzoek is op 24 september 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-14 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording eerste deel schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 20 maart 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij beantwoording eerste deel schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 20 maart 2023 (PDF | 1 pagina | 87 kB)
Besluit: 2023-03-13 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kabinetsreactie op evaluatie van de Raad voor Dierenaangelegenheden

[Gepubliceerd: 2023-03-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-13 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op nadere Kamervragen over de stikstofproblematiek

[Gepubliceerd: 2023-03-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op nadere Kamervragen over de stikstofproblematiek (PDF | 1 pagina | 83 kB)
Besluit: 2023-03-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over uitspraak minister over terugkeer lynx

[Gepubliceerd: 2023-03-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-13 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op ICT-advies AERIUS

[Gepubliceerd: 2023-03-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ruimingen van vee en vogels

[Gepubliceerd: 2023-04-07] Besluit op een verzoek om een overzicht van alle ruimingen van vee en vogels in de periode 2012 tot heden, inclusief kenmerken zoals omvang, locatie, tijdstip, soort ruiming en diergroep. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-13 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over stilgevallen vergunningverlening Brabant

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-12 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over de bijdrage van de sector aan verduurzaming landbouw

[Gepubliceerd: 2023-03-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-12 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over publiek getoonde dieren (deel 5 t/m 7 van 7)

[Gepubliceerd: 2023-03-20] Deel 5 t/m 7 (van 7) van openbaargemaakte documenten bij het besluit op een verzoek om informatie over dieren die aan publiek worden getoond. Het gaat daarbij om dieren buiten circussen of dierentuinen, in de periode van 2015 tot heden.
Besluit: 2023-03-11 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over aan publiek getoonde dieren

[Gepubliceerd: 2023-03-20] Besluit op een verzoek om informatie over dieren die aan publiek worden getoond. Het gaat daarbij om dieren buiten circussen of dierentuinen, in de periode van 2015 tot heden. Het verzoek is op 19 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 opgevolgd door de Wet open overheid (Woo). Op basis van de Woo is dit besluit genomen.
Besluit: 2023-03-10 natuur- en landschapsbeheer
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over publiek getoonde dieren (deel 1 t/m 4 van 7)

[Gepubliceerd: 2023-03-20] Besluit en deel 1 t/m 4 (van 7) van openbaargemaakte documenten op een verzoek om informatie over dieren die aan publiek worden getoond. Het gaat daarbij om dieren buiten circussen of dierentuinen, in de periode van 2015 tot heden.
Besluit: 2023-03-10 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over rapport en invulling meekoppelende structurerende keuze dierziekten en zoŲnosen in NPLG

[Gepubliceerd: 2023-03-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-09 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over juridische belemmeringen voor composteren gft-afval met wormen

[Gepubliceerd: 2023-03-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-09 afval Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over gerechtelijke procedures rond stikstof

[Gepubliceerd: 2023-03-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek klimaat pluimveestallen

[Gepubliceerd: 2023-04-05] Besluit op een verzoek om informatie over het klimaat in stallen van pluimveebedrijven. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-09 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht Nederlands beste boerengrond in Flevoland maakt plaats voor woningen en natuur

[Gepubliceerd: 2023-05-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-08 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over nieuwe voorzitter Landbouwakkoord

[Gepubliceerd: 2023-03-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over nieuwe voorzitter Landbouwakkoord (PDF | 1 pagina | 102 kB)
Besluit: 2023-03-08 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de berichtgeving in diverse media over het potentieel sluiten van hertenkampen

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-08 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over derogatiebeschikking van de Nitraatrichtlijn en de implementatie van de maatregelen uit het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

[Gepubliceerd: 2023-03-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-08 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over meitellingen en IenR-gegevens locatie Hierden

[Gepubliceerd: 2023-03-08] Besluit op een verzoek om informatie over de diertellingen (meitellingen) en informatie over het aantal geregistreerde dieren op elke 1e dag van de maand uit het IenR-systeem van een locatie te Hierden, over de periode 2013 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-08 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording vragen over het bericht Garnalenvissers houden hart vast; Nieuw plan Brussel gevaar voor toekomst

[Gepubliceerd: 2023-03-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij beantwoording vragen over het bericht Garnalenvissers houden hart vast; Nieuw plan Brussel gevaar voor toekomst (PDF | 1 pagina | 69 kB)
Besluit: 2023-03-07 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over melkquotum en invoering fosfaatstelsel

[Gepubliceerd: 2023-03-20] Besluit op een verzoek om informatie over melkquotum en invoering fosfaatstelsel. Het verzoek is in maart en november 2019 en in oktober 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 7 maart 2023 besluit genomen.
Besluit: 2023-03-07 stoffen Documenten: 17
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording vragen over de jacht op verwilderde huiskatten

[Gepubliceerd: 2023-03-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij beantwoording vragen over de jacht op verwilderde huiskatten (PDF | 2 pagina's | 145 kB)
Besluit: 2023-03-06 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen Schriftelijk Overleg Gewasbeschermingsmiddelenbeleid

[Gepubliceerd: 2023-03-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij beantwoording Kamervragen Schriftelijk Overleg Gewasbeschermingsmiddelenbeleid (PDF | 1 pagina | 83 kB)
Besluit: 2023-03-06 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de beoordeling van habitats in de standaardgegevensformulieren

[Gepubliceerd: 2023-03-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-06 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoeken over BEX-berekeningen

[Gepubliceerd: 2023-03-14] Besluit op verzoeken om informatie over aangehaalde stikstofcorrectie in forfaits van graasdieren en BEX-berekeningen en over het al dan niet toestaan om onvolkomenheden in een overlegde BEX-berekening te corrigeren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-06 stoffen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek temperaturen veetransporten

[Gepubliceerd: 2023-03-29] Besluit op een verzoek om informatie over de GPS- en temperatuurdata van veetransporten in de periode juli 2020 tot en met september 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-06 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 20 maart (Eerste Kamer)

[Gepubliceerd: 2023-03-08] Bestand: beslisnota-geannoteerde-agenda-landbouw-en-visserijraad-20-maart-eerste-kamer.pdf
Besluit: 2023-03-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrieven agenda Landbouw- en Visserijraad 20 maart 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrieven agenda Landbouw- en Visserijraad 20 maart 2023 (PDF | 2 pagina's | 155 kB)
Besluit: 2023-03-05 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over meststoffen en afvalstoffen uit vergistingsinstallaties

[Gepubliceerd: 2023-03-06] Besluit op een verzoek om informatie over de aanwijzing als verboden meststof uit vergistingsinstallaties en de controle op de door de provincie toegewezen verzoeken om vrijstelling voor aanwending van deze afvalstof op landbouwgrond met toepassing van artikel 10.63 van de Wet Milieubeheer die vanaf 1 januari 2012 bij de NVWA zijn ingediend. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-03 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de pleitnota over de voorlopige voorziening

[Gepubliceerd: 2023-03-13] Besluit op een verzoek om informatie over de pleitnota over de voorlopige voorziening van 9 november 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit op Woo-verzoek over de pleitnota over de voorlopige voorziening (PDF | 10 pagina's | 465 kB)
Besluit: 2023-03-03 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over landbouwregistraties bedrijfslocatie te Zeewolde

[Gepubliceerd: 2023-03-06] Besluit op een verzoek om informatie over gecombineerde opgaven, landbouwtellingen, meitellingen en voorlopers van dergelijke registraties van een bedrijfslocatie in Zeewolde. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-01 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over uitgevoerde controles bij hondenfokkerijen bij verschillende gemeenten

[Gepubliceerd: 2023-03-14] Besluit op een verzoek om informatie over uitgevoerde controles van de afgelopen 5 jaren op hondenfokkerijen in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast Frysl‚n en Tytsjerksteradiel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit op Woo-verzoek over uitgevoerde controles bij hondenfokkerijen bij verschillende gemeenten (PDF | 6 pagina's | 98 kB) Bijlage bij besluit op Woo-verzoek over uitgevoerde controles bij hondenfokkerijen bij verschillende gemeenten (PDF | 2 pagina's | 51 kB)
Besluit: 2023-03-01 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beslissing op bezwaarschrift over SDE-subsidie zonnepark te Weert

[Gepubliceerd: 2023-04-05] Besluit op een verzoek om informatie over een beslissing op een bezwaarschrift over SDE-subsidie voor een zonnepark aan de Kempenweg in Weert. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-28 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aantal uitgekeerde TVL-aanvragen na 31 maart 2022

[Gepubliceerd: 2023-02-28] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal uitgekeerde aanvragen in het kader van de Regeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor het 1e kwartaal van 2022, dat is binnengekomen na 31 maart 2022. Het besluit is genomen op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-28 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de landbouwtellingen behorende bij Velddijksestraat 13 te Maasbommel

[Gepubliceerd: 2023-02-27] Besluit op een verzoek om informatie over de landbouwtellingen behorende bij Velddijksestraat 13 te Maasbommel voor de jaren 2015 tot en met 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-27 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek aanvraag fokkerijerkenning

[Gepubliceerd: 2023-03-03] Besluit op een verzoek om informatie over aanvraag fokkerijerkenning ten behoeve van het paardenras Shire. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-27 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over milieuaspecten agrarisch bedrijf Geesteren

[Gepubliceerd: 2023-02-24] Besluit op een verzoek om informatie over milieuaspecten bij uitgevoerde mestactiviteiten en handel van een agrarisch bedrijf in Geesteren en de eventueel opgelegde maatregelen door de NVWA na controles en de stukken waaruit deze handhaving blijkt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-24 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over fokken met kortsnuitige honden

[Gepubliceerd: 2023-03-03] Besluit op een verzoek om informatie over het fokken met kortsnuitige honden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-24 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over openbaarmaking beleid moederloze opfok van varkens

[Gepubliceerd: 2023-03-06] Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking beleid moederloze opfok van varkens, dat wil zeggen ten aanzien van biggen die binnen een paar dagen worden weggehaald bij de moederzeug en moederzorg. Het verzoek is op 14 juli 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 24 februari 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-02-24 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie met de Stichting Urgenda

[Gepubliceerd: 2023-03-20] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie met de Stichting Urgenda. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit op Woo-verzoek over correspondentie met de Stichting Urgenda (PDF | 8 pagina's | 124 kB) Lijst van documenten (PDF | 1 pagina | 89 kB) Bijlagen bij het besluit op Woo-verzoek over correspondentie met de Stichting Urgenda (PDF | 135 pagina's | 21,7 MB)
Besluit: 2023-02-24 klimaatverandering Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording vragen over verwaarlozing dieren bij een bedrijf dat al eerder in de fout ging en onder verscherpt toezicht stond

[Gepubliceerd: 2023-03-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij beantwoording vragen over verwaarlozing dieren bij een bedrijf dat al eerder in de fout ging en onder verscherpt toezicht stond (PDF | 2 pagina's | 114 kB)
Besluit: 2023-02-23 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking stallijsten van 2016 tot heden van bedrijfslocaties

[Gepubliceerd: 2023-08-08] Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking van de stallijsten van 2016 tot heden van bedrijfslocaties. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-23 Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over activiteiten Commissaris-Generaal Floriade Almere 2022

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Besluit op deel 2 van een verzoek om informatie over de activiteiten van Annemarie Jorritsma in haar hoedanigheid als door het ministerie van LNV benoemde Commissaris-Generaal van de Floriade Almere 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-23 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over beschermde status wolf

[Gepubliceerd: 2023-03-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over beschermde status wolf (PDF | 1 pagina | 102 kB)
Besluit: 2023-02-22 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over documenten voor gesprekken over stikstof tussen Remkes en ministers LNV

[Gepubliceerd: 2023-02-28] Besluit op een verzoek om informatie over de sets documenten voor de gesprekken omtrent het thema stikstof tussen de heer Remkes en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister voor Natuur en Stikstof. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-22 stoffen Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over latente stikstofruimte en extern salderen

[Gepubliceerd: 2023-02-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-21 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over informeel overleg met Eurocommissaris Timmermans

[Gepubliceerd: 2023-02-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over informeel overleg met Eurocommissaris Timmermans (PDF | 1 pagina | 92 kB)
Besluit: 2023-02-21 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op achtergrondnotities met stikstofberekeningen

[Gepubliceerd: 2023-02-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-20 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over agendapunten van het periodieke overleg tussen de RVO en het CBb

[Gepubliceerd: 2023-03-13] Besluit op een verzoek om informatie over agendapunten van het periodieke overleg tussen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit op Woo-verzoek over agendapunten van het periodieke overleg tussen de RVO en het CBb (PDF | 18 pagina's | 1,6 MB)
Besluit: 2023-02-20 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over overzicht stikstofvergunningen en handel in onbenutte stikstofrechten

[Gepubliceerd: 2023-02-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-19 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over gebruik van alcohol tijdens jagen

[Gepubliceerd: 2023-03-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over gebruik van alcohol tijdens jagen (PDF | 1 pagina | 101 kB)
Besluit: 2023-02-19 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief uitkomsten 15e Conferentie van Partijen VN-Biodiversiteitsverdrag

[Gepubliceerd: 2023-03-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief uitkomsten 15e Conferentie van Partijen VN-Biodiversiteitsverdrag (PDF | 2 pagina's | 172 kB)
Besluit: 2023-02-19 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Twee gasboringen voor drie verlaten stallen; hoe de stikstofhandel in een Drents dorp juist tot meer uitstoot leidt'

[Gepubliceerd: 2023-03-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-19 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Geneesmiddelenwet en het NVWA-project Coronaclaims op het internet

[Gepubliceerd: 2023-03-28] Besluit op een verzoek om informatie over de Geneesmiddelenwet en het NVWA-project Coronaclaims op het internet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-19 gezondheidsrisico's Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief over rapporten Toekomstig Mestbeleid

[Gepubliceerd: 2023-02-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota Kamerbrief over rapporten Toekomstig Mestbeleid (PDF | 1 pagina | 111 kB)
Besluit: 2023-02-18 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording Kamervragen over intekenen bufferstroken

[Gepubliceerd: 2023-02-21] Bestand: beslisnota-bij-beantwoording-kamervragen-over-intekenen-bufferstroken.pdf
Besluit: 2023-02-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht 'Uren vergaderd, maar bespreken Landbouwakkoord moet nog beginnen'

[Gepubliceerd: 2023-02-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over bericht 'Uren vergaderd, maar bespreken Landbouwakkoord moet nog beginnen' (PDF | 1 pagina | 78 kB)
Besluit: 2023-02-16 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht Meerderheid boeren wil sloten dempen

[Gepubliceerd: 2023-02-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over bericht Meerderheid boeren wil sloten dempen (PDF | 2 pagina's | 169 kB)
Besluit: 2023-02-16 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over uitbreiding voorkeursrecht landbouwgrond

[Gepubliceerd: 2023-02-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-16 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over gezondheidsschade door stikstofuitstoot

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-16 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota over intekenen bufferstroken GLB en mestwetgeving

[Gepubliceerd: 2023-02-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota over intekenen bufferstroken GLB en mestwetgeving (PDF | 2 pagina's | 159 kB)
Besluit: 2023-02-16 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over organisatie en stand van zaken Landbouwakkoord

[Gepubliceerd: 2023-02-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over organisatie en stand van zaken Landbouwakkoord (PDF | 1 pagina | 111 kB)
Besluit: 2023-02-15 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht dat provincie Overijssel weigert landelijke stikstofbeleid uit te voeren

[Gepubliceerd: 2023-02-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-15 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over loskoppeling verkoop en advies gewasbeschermingsmiddelen

[Gepubliceerd: 2023-02-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over loskoppeling verkoop en advies gewasbeschermingsmiddelen (PDF | 2 pagina's | 131 kB)
Besluit: 2023-02-15 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op notitie Provincie Gelderland over gebiedsprocessen, grond en Didam-arrest

[Gepubliceerd: 2023-02-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op notitie Provincie Gelderland over gebiedsprocessen, grond en Didam-arrest (PDF | 1 pagina | 60 kB)
Besluit: 2023-02-15 bodem Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

[Gepubliceerd: 2023-02-21] Besluit op een verzoek om informatie over documenten die betrekking hebben op de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, meer in het bijzonder over de behandeling van mineralenconcentraat binnen de invulling van de verwerkingsverplichting door verwerkers. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-15 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over diertellingen op locaties Lewedorp en Goes

[Gepubliceerd: 2023-02-15] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen van bedrijven op locaties Vlaamseweg 8, te Lewedorp en 's-Heer Hendrikskinderendijk 149, te Goes. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-15 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over welzijnsschendingen van honden

[Gepubliceerd: 2023-02-14] Besluit op een verzoek om informatie over welzijnsschendingen van honden. Het verzoek is op 12 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 14 februari 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-02-14 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over handhaving Chinchilla lanigera

[Gepubliceerd: 2023-03-14] Besluit op een verzoek om informatie over de volledige dossiers inzake bestuurlijke handhaving betrekking hebbende op gezelschapsdieren behorende tot de soort Chinchilla lanigera, over de periode 2015 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-14 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over diertelgegevens en mogelijke wijzigingen van het UBN-nummer

[Gepubliceerd: 2023-03-14] Besluit op een verzoek om informatie over diertelgegevens en mogelijke wijzigingen van het UBN-nummer ten aanzien van het adres Warder 79, te Warder. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-14 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering moties emissies landbouwexportproducten en ontwikkeling fossielvrije landbouwmachines

[Gepubliceerd: 2023-02-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering moties emissies landbouwexportproducten en ontwikkeling fossielvrije landbouwmachines (PDF | 1 pagina | 70 kB)
Besluit: 2023-02-13 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over herstel rekenfout RIVM top 100 ammoniakuitstoters

[Gepubliceerd: 2023-02-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-13 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de aangenomen motie om uitgekochte bedrijven ruimhartig te compenseren, maar financiŽle instellingen niet

[Gepubliceerd: 2023-02-21] Bestand: beslisnota-bij-beantwoording-kamervragen-over-de-aangenomen-motie-om-uitgekochte-bedrijven-ruimhartig-te-compenseren-maar-financiele-instellingen-niet.pdf
Besluit: 2023-02-13 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek om een tussenstand van de MAN-metingen op Schiermonnikoog over 2022

[Gepubliceerd: 2023-02-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-13 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over NVWA-inspectie pluimveehouderij

[Gepubliceerd: 2023-02-14] Besluit op een verzoek om informatie over de aankomst- en vertrektijden van NVWA-inspecteurs bij een pluimveehouderij en over de aantallen en herkomst van het pluimvee dat op deze datum is geslacht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-13 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over dieraantallen 14 veehouderijen

[Gepubliceerd: 2023-02-13] Besluit op een verzoek om informatie over de dieraantallen van een 14-tal specifiek genoemde ondernemingen in Sint Oedenrode, Haren, Heusden, Berlicum, Reek, Escharen, Heeswijk Dinther, Nuland, Stevensbeek, Mariahout, Sterksel en Middelbeers in de periode 2010 tot en met 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-13 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over opvolging motie om berekening emissiereductie

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-12 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over diertelgegevens, perceelnummers en mestgegevens agrarisch bedrijf Aalten

[Gepubliceerd: 2023-02-10] Besluit op een verzoek om informatie over diertelgegevens, gronden met perceelnummers, mestgegevens en andere gegevens van een agrarisch bedrijf in Aalten (Gelderland). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-10 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over eendenhouderijen in 2020, 2021 en 2022

[Gepubliceerd: 2023-02-10] Besluit op een verzoek om informatie over uitgevoerde inspecties en andersoortige controles en bezoeken bij alle eendenhouderijen in de jaren 2020, 2021 en 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-10 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over landbouwregistraties bedrijf Emmeloord

[Gepubliceerd: 2023-02-14] Besluit op een verzoek om informatie over gecombineerde opgaven, meitellingen (landbouwtellingen) en voorlopers van dergelijke registraties van een bedrijfslocatie in Emmeloord. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-10 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gecombineerde opgaven en meitellingen bedrijfslocatie Lelystad

[Gepubliceerd: 2023-02-14] Besluit op een verzoek om informatie over gecombineerde opgaven, meitellingen (landbouwtellingen) en voorlopers van dergelijke registraties van een bedrijfslocatie in Lelystad. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-10 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over landbouwregistraties bedrijf Lelystad

[Gepubliceerd: 2023-02-14] Besluit op een verzoek om informatie over gecombineerde opgaven, landbouwtellingen, meitellingen en voorlopers van dergelijke registraties van een bedrijfslocatie in Lelystad. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-10 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gecombineerde opgaven, landbouwtellingen en andere registraties bedrijfslocatie Lelystad

[Gepubliceerd: 2023-03-03] Besluit op een verzoek om informatie over de gecombineerde opgaven, landbouwtellingen (meitellingen) en voorlopers van dergelijke registraties ten aanzien van een bedrijfslocatie in Lelystad. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-10 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gecombineerde opgaven, meitellingen en andere registraties bedrijfslocatie Lelystad

[Gepubliceerd: 2023-03-03] Besluit op een verzoek om informatie over de gecombineerde opgaven, landbouwtellingen, meitellingen en voorlopers van dergelijke registraties ten aanzien van een bedrijfslocatie in Lelystad. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-10 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over landbouwregistraties bedrijfslocatie Lelystad

[Gepubliceerd: 2023-03-03] Besluit op een verzoek om informatie over de gecombineerde opgaven, meitellingen (landbouwtellingen) en voorlopers van dergelijke registraties ten aanzien van een bedrijfslocatie in Lelystad. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-10 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking van stallijsten van 2016 tot heden van een bedrijf in Lunteren

[Gepubliceerd: 2023-03-06] Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking van de stallijsten van 2016 tot heden van het bedrijf dat is gevestigd op Koudhoornweg 4 te Lunteren, postcode 6741 JG. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-10 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Herziening besluit op Woo-verzoek over in- en uitvoervergunningen kikkersoort Ameerega Silverstonei

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Herziening op een besluit op een verzoek om informatie over de aanvragen voor CITES in- en uitvoervergunningen voor dieren behorende tot de soort Ameerega Silverstonei. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-09 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een apenhandelaar

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Besluit op een verzoek om informatie over een apenhandelaar. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-09 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om openbaarmaking Word-document Beleidssignaal handhaving dieren hitteperioden

[Gepubliceerd: 2023-02-09] Besluit op een verzoek om het Word-document met de naam Beleidssignaal_hitte_norm1.6.docx openbaar te maken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-08 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over dieraantallen en (typen) stallen

[Gepubliceerd: 2023-02-27] Besluit op een verzoek om informatie over dieraantallen en (typen) stallen van een onderneming in Haskerhorne. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-08 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over over doodrijden van wolven

[Gepubliceerd: 2023-02-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over over doodrijden van wolven (PDF | 1 pagina | 91 kB)
Besluit: 2023-02-06 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest 4e kwartaalrapportage 2022

[Gepubliceerd: 2023-02-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest 4e kwartaalrapportage 2022 (PDF | 2 pagina's | 113 kB)
Besluit: 2023-02-06 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen ministerie LNV en Voedingscentrum

[Gepubliceerd: 2023-02-06] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen het ministerie van LNV en het Voedingscentrum over verschillende aan voeding en gezondheid gerelateerde onderwerpen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-06 gezondheidsrisico's Documenten: 6
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bejaagbaarheid grauwe gans

[Gepubliceerd: 2023-02-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over bejaagbaarheid grauwe gans (PDF | 1 pagina | 107 kB)
Besluit: 2023-02-05 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over welzijnsschendingen bij dieren in een slachthuis

[Gepubliceerd: 2023-02-06] Besluit op een verzoek om informatie over camerabeelden van welzijnsschendingen bij dieren in een slachthuis op 10 november 2021. Het verzoek is op 27 december 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 3 februari 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-02-03 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met verslag Landbouw- en Visserijraad 30 januari 2023

[Gepubliceerd: 2023-02-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met verslag Landbouw- en Visserijraad 30 januari 2023 (PDF | 2 pagina's | 182 kB)
Besluit: 2023-02-02 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over advies Raad van State en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren

[Gepubliceerd: 2023-02-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over advies Raad van State en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren (PDF | 2 pagina's | 125 kB)
Besluit: 2023-02-02 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beleid Hoog-risico honden na afschaffing Regeling Agressieve Dieren

[Gepubliceerd: 2023-02-07] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid Hoog-risico honden in de periode na het afschaffen van de Regeling Agressieve Dieren, vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 mei 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-02 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over transporten levend niet-EU-landen

[Gepubliceerd: 2023-02-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over transporten levend niet-EU-landen (PDF | 1 pagina | 82 kB)
Besluit: 2023-02-01 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken soortenbeleid

[Gepubliceerd: 2023-04-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-01 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over meitellingen en IenR-gegevens bedrijf Rotsterhaule

[Gepubliceerd: 2023-02-01] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen, gegevens uit het IenR-systeem en inzicht in het gebruik van de agrarische percelen van een bedrijf in Rotsterhaule (Friesland). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over artikel Landbouw ook aan de lat voor nitraat uit de stad

[Gepubliceerd: 2023-02-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-31 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over Besluit tot wijziging Besluit gebruik meststoffen in verband met de implementatie van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

[Gepubliceerd: 2023-02-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over Besluit tot wijziging Besluit gebruik meststoffen in verband met de implementatie van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (PDF | 3 pagina's | 117 kB)
Besluit: 2023-01-31 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief 4e kwartaalrapportage EU-wetgevingshandelingen LNV

[Gepubliceerd: 2023-02-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief 4e kwartaalrapportage EU-wetgevingshandelingen LNV (PDF | 1 pagina | 97 kB)
Besluit: 2023-01-31 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen (VSO) over beleidsadvies landsadvocaat handhaving PAS-meldingen

[Gepubliceerd: 2023-02-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-31 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over definitieve uitslag BSE-positief rund

[Gepubliceerd: 2023-02-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over definitieve uitslag BSE-positief rund (PDF | 1 pagina | 73 kB)
Besluit: 2023-01-31 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief BSE-positief getest rund

[Gepubliceerd: 2023-02-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief BSE-positief getest rund (PDF | 1 pagina | 98 kB)
Besluit: 2023-01-31 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over specifiek horecabedrijf

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Besluit op een verzoek om informatie over een specifiek horecabedrijf. Het verzoek ziet op rapporten over (bevindingen van) controles die bij dit bedrijf uitgevoerd zijn met inbegrip van de correspondentie die naar aanleiding hiervan plaatsgevonden heeft. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-31 gezondheidsrisico's Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over oprukkende moordlustige wolf

[Gepubliceerd: 2023-01-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over oprukkende moordlustige wolf (PDF | 1 pagina | 99 kB)
Besluit: 2023-01-30 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over Leidraad omgang met wilde vogels en vogelgriep

[Gepubliceerd: 2023-01-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over Leidraad omgang met wilde vogels en vogelgriep (PDF | 2 pagina's | 120 kB)
Besluit: 2023-01-30 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen n.a.v. technische briefing stikstofproblematiek

[Gepubliceerd: 2023-02-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-30 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht Garnalenvloot moet binnen 9 maanden aan stikstofnorm voldoen, te snel

[Gepubliceerd: 2023-02-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-30 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek experiment magnesiumzout in stal

[Gepubliceerd: 2023-01-30] Besluit op een verzoek om informatie over de subsidieaanvraag voor boeren die magnesiumzout willen gebruiken als experiment in de stal. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met appreciatie op de IKA-visketen

[Gepubliceerd: 2023-02-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met appreciatie op de IKA-visketen (PDF | 4 pagina's | 108 kB)
Besluit: 2023-01-29 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken energietransitie glastuinbouw

[Gepubliceerd: 2023-02-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken energietransitie glastuinbouw (PDF | 3 pagina's | 113 kB)
Besluit: 2023-01-29 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Herziene beslissing op bezwaar Wob-/Woo-verzoek over verleende subsidie aan Innovatiepark de Vlier

[Gepubliceerd: 2023-02-27] Herziene beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 8 juni 2022. Besluit op een verzoek om informatie over een verleende subsidie aan Innovatiepark de Vlier. Het verzoek is op 2 november 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 27 januari 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-01-27 stoffen Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over inzet op voedselbossen

[Gepubliceerd: 2023-02-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over inzet op voedselbossen (PDF | 3 pagina's | 219 kB)
Besluit: 2023-01-26 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over dieraantallen van een bedrijfslocatie in Garrelsweer

[Gepubliceerd: 2023-01-26] Besluit op een verzoek om informatie over dieraantallen van een bedrijfslocatie in Garrelsweer. Het verzoek is op 3 november 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 26 januari 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-01-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken vogelgriep

[Gepubliceerd: 2023-01-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken vogelgriep (PDF | 3 pagina's | 211 kB)
Besluit: 2023-01-25 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over een horecabedrijf opgelegde schriftelijke waarschuwing

[Gepubliceerd: 2023-01-25] Besluit op een verzoek om informatie over een horecabedrijf opgelegde schriftelijke waarschuwing. Het verzoek is op 21 september 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 25 januari 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-01-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over landbouwtelling in Maasbommel

[Gepubliceerd: 2023-01-25] Besluit op een verzoek om informatie over de landbouwtelling, (meitellingen) over de periode 1975 t/m 2000 ten aanzien van de locatie Hogenhofstraat 25, 6627 C in Maasbommel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek productie boerderijmelk

[Gepubliceerd: 2023-01-25] Besluit op een verzoek om informatie over de productie van boerderijmelk. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over het aanscherpen van regels in natuurgebieden

[Gepubliceerd: 2023-02-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-24 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over het artikel Agractie vreest consequenties wijziging Habitatrichtlijngebieden

[Gepubliceerd: 2023-02-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over het artikel Agractie vreest consequenties wijziging Habitatrichtlijngebieden (PDF | 1 pagina | 113 kB)
Besluit: 2023-01-24 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over ontmoeting ministers met Eurocommissaris Sinkeviius

[Gepubliceerd: 2023-02-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-24 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over latere informering voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging Porthos-uitspraak RvS

[Gepubliceerd: 2023-01-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-23 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief tijdlijn implementatie derogatie en 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

[Gepubliceerd: 2023-01-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief tijdlijn implementatie derogatie en 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (PDF | 1 pagina | 492 kB)
Besluit: 2023-01-23 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met aanvullende informatie over implementatie derogatiebeschikking

[Gepubliceerd: 2023-01-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met aanvullende informatie over implementatie derogatiebeschikking (PDF | 1 pagina | 70 kB)
Besluit: 2023-01-23 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over activiteiten Commissaris-Generaal Floriade Almere 2022

[Gepubliceerd: 2023-01-23] Besluit op deel 1 van een verzoek om informatie over de activiteiten van Annemarie Jorritsma in haar hoedanigheid als door het ministerie van LNV benoemde Commissaris-Generaal van de Floriade Almere 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen achtste Voortgangsrapportage Natuur

[Gepubliceerd: 2023-03-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-22 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken pachtbeleid

[Gepubliceerd: 2023-01-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken pachtbeleid (PDF | 4 pagina's | 442 kB)
Besluit: 2023-01-22 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over de Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023 en de natuurvergunning voor dit groot onderhoud

[Gepubliceerd: 2023-02-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over de Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023 en de natuurvergunning voor dit groot onderhoud (PDF | 2 pagina's | 153 kB)
Besluit: 2023-01-22 luchtvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over startnotitie voor de Visie voedsel uit zee en grote wateren

[Gepubliceerd: 2023-02-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over startnotitie voor de Visie voedsel uit zee en grote wateren (PDF | 2 pagina's | 178 kB)
Besluit: 2023-01-22 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over 8e Voortgangsrapportage Natuur

[Gepubliceerd: 2023-01-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over 8e Voortgangsrapportage Natuur (PDF | 1 pagina | 84 kB)
Besluit: 2023-01-22 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief SCoPAFF-vergadering gewasbeschermingsmiddelen 25 en 26 januari 2023

[Gepubliceerd: 2023-01-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief SCoPAFF-vergadering gewasbeschermingsmiddelen 25 en 26 januari 2023 (PDF | 1 pagina | 86 kB)
Besluit: 2023-01-19 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoord op Kamervraag over passende beoordeling Gaswinning Ternaard

[Gepubliceerd: 2023-01-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoord op Kamervraag over passende beoordeling Gaswinning Ternaard (PDF | 2 pagina's | 146 kB)
Besluit: 2023-01-19 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen RVO en Talis over voorlopige investeringsverklaring op grond van de RVV

[Gepubliceerd: 2023-01-19] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen RVO en Talis over voorlopige investeringsverklaring, op grond van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inspecties en bezoeken bij kalkoenenhouderijen

[Gepubliceerd: 2023-02-22] Besluit op een verzoek om informatie over door de NVWA uitgevoerde inspecties en andersoortige controles en bezoeken bij kalkoenenhouderijen over de periode 1 januari 2017 tot 28 maart 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-19 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Verzamelbrief dierenwelzijn

[Gepubliceerd: 2023-01-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Verzamelbrief dierenwelzijn (PDF | 2 pagina's | 118 kB)
Besluit: 2023-01-18 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over verwerkte dierlijke eiwitten

[Gepubliceerd: 2023-01-17] Besluit op een verzoek om informatie over verwerkte dierlijke eiwitten. Het verzoek is op 19 april 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 17 januari 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-01-17 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inspecties leptailurus serval

[Gepubliceerd: 2023-02-07] Besluit op een verzoek om informatie over inspecties van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) over controle en/of handhaving betreffende de soort Leptailurus serval en hybriden van deze soort, over de periode van 2010 tot 19 juli 2022.
Besluit: 2023-01-17 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 9
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op een verzoek om een ambtelijke versie van het ontwikkeldocument NPLG te delen

[Gepubliceerd: 2023-01-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op een verzoek om een ambtelijke versie van het ontwikkeldocument NPLG te delen (PDF | 3 pagina's | 144 kB)
Besluit: 2023-01-15 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief concept-Uitvoeringsregeling bufferstroken derogatiebeschikking 2022-2025

[Gepubliceerd: 2023-01-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief concept-Uitvoeringsregeling bufferstroken derogatiebeschikking 2022-2025 (PDF | 2 pagina's | 140 kB)
Besluit: 2023-01-15 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over uitgevoerd tevredenheidsonderzoek naar contact met divisie Juridische Zaken NVWA

[Gepubliceerd: 2023-01-13] Besluit op een verzoek om informatie over het uitgevoerde tevredenheidsonderzoek over het contact met de divisie Juridische Zaken van de NVWA. Meer specifiek om alle reacties over het onderzoek en alle notities en verslagen van de nabelactie met respondenten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over giftige ammoniakdampen in varkensstallen

[Gepubliceerd: 2023-02-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over giftige ammoniakdampen in varkensstallen (PDF | 1 pagina | 65 kB)
Besluit: 2023-01-12 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Antwoorden op Kamervragen over het vangen van kippen

[Gepubliceerd: 2023-01-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota Antwoorden op Kamervragen over het vangen van kippen (PDF | 2 pagina's | 216 kB)
Besluit: 2023-01-12 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht Schiphol gaf al ruim 16 miljoen euro uit in jacht op stikstofrechten

[Gepubliceerd: 2023-02-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-12 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over meitellingen bedrijf in Maasbommel

[Gepubliceerd: 2023-01-12] Besluit op een verzoek om informatie over de landbouwtellingen (meitellingen) van een bedrijf in Maasbommel (Gelderland) tussen 1985 en 2016. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over pluimveerechtenstelsel, excretieforfaits en fosfaatrechtenmarkt 2021

[Gepubliceerd: 2023-01-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over pluimveerechtenstelsel, excretieforfaits en fosfaatrechtenmarkt 2021 (PDF | 3 pagina's | 130 kB)
Besluit: 2023-01-11 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek in beslag genomen wolfachtigen

[Gepubliceerd: 2023-01-11] Besluit op een verzoek om informatie over wolven en wolfachtigen, die vanaf 2019 tot 1 november 2022 in beslag zijn genomen of anderszins zijn aangetroffen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over projecten met WBS-codes ASML Holding B.V.

[Gepubliceerd: 2023-01-10] Besluit op een verzoek om informatie over projecten met bijbehorende WBS-codes van ASML Holding B.V. met in het bijzonder de WBSO-subsidie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over transport van kalveren vanuit Nederland naar de Canarische Eilanden

[Gepubliceerd: 2023-01-10] Besluit op een verzoek om informatie over de transport van kalveren vanuit Nederland naar de Canarische Eilanden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen na 'gebrekkige antwoorden aangaande stikstof'

[Gepubliceerd: 2023-01-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-01-09 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over implementatie derogatiebeschikking en 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

[Gepubliceerd: 2023-01-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over implementatie derogatiebeschikking en 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (PDF | 1 pagina | 101 kB)
Besluit: 2023-01-09 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aankomst- en vertrektijden NVWA inspecteurs bij pluimveeslachterij

[Gepubliceerd: 2023-01-09] Besluit op een verzoek om informatie over aankomst- en vertrektijden van NVWA inspecteurs bij een pluimveeslachterij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over welzijnsschendingen van konijnen

[Gepubliceerd: 2023-02-06] Besluit op een verzoek om informatie over alle in Nederland gevestigde konijnenhouderijen waar konijnen worden gehouden als landbouwhuisdieren in de periode van 1 januari 2017 tot 24 maart 2022. Het verzoek is op 24 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 6 januari 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-01-06 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit over het aanpassen van het mestvolume

[Gepubliceerd: 2023-01-05] Besluit op een verzoek om informatie over het aanpassen van het mestvolume in opslagen van vaste mest of van drijfmest. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Woo-besluit over het corrigeren van onvolkomenheden in BEX-berekeningen

[Gepubliceerd: 2023-01-05] Besluit op een verzoek om informatie over het corrigeren van onvolkomenheden in BEX-berekeningen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over meldingen betreffende 2 dierenartsen specifiek hondencentrum

[Gepubliceerd: 2023-01-05] Besluit op een verzoek om informatie over meldingen betreffende 2 dierenartsen van een specifiek hondencentrum. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over aanmelden niet-dode dieren

[Gepubliceerd: 2023-01-04] Besluit op een verzoek om informatie over het aanmelden van niet-dode dieren bij Rendac. Het verzoek is op 29 oktober 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Mycobacterium Avium bij slachtvarkens

[Gepubliceerd: 2023-01-04] Besluit op een verzoek om informatie over Mycobacterium Avium (vogeltuberculose) bij slachtvarkens. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek slachten waterbuffels

[Gepubliceerd: 2023-02-02] Besluit op een verzoek om informatie over door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit uitgevoerde inspecties en andersoortige controles en bezoeken bij slachterijen rond het slachten van waterbuffels in de periode 1 januari 2019 tot 15 april 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-02 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over diertellingen en I&R-gegevens locatie in Rutten

[Gepubliceerd: 2022-12-29] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen en gegevens uit het I&R systeem van een locatie in Rutten (Flevoland). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over contacten RVO met beroepsvereniging NBA omtrent Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

[Gepubliceerd: 2023-02-08] Besluit op een verzoek om informatie over de contacten die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft onderhouden met de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in het kader van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-29 gezondheidsrisico's Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over handhavingsverzoek hoofgel runderen

[Gepubliceerd: 2022-12-28] Besluit op een verzoek om informatie over een handhavingsverzoek voor hoofgel dat wordt toegepast bij runderen. Het verzoek is op 5 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over handhavingsverzoek en analyserapport diergeneesmiddel

[Gepubliceerd: 2022-12-28] Besluit op een verzoek om informatie over een handhavingsverzoek en een analyserapport van diergeneesmiddel Intra Hoof-fit Gel. Het verzoek is op 9 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over handhavingsverzoek en analyserapport Exolium Hoofgel

[Gepubliceerd: 2022-12-28] Besluit op een verzoek om informatie over een handhavingsverzoek en een analyserapport van het middel Exolium Hoofgel voor runderen. Het verzoek is op 9 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over uitspraak van de Rechtbank Dordrecht

[Gepubliceerd: 2022-12-27] Besluit op een verzoek om documenten over de uitspraak van de Rechtbank Dordrecht van 27 januari 2010. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over landbouwtellingen van bedrijf in Maasbommel

[Gepubliceerd: 2022-12-27] Besluit op een verzoek om informatie over landbouwtellingen van een bedrijf in Maasbommel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over UBN-nummers bedrijf in Maasbommel

[Gepubliceerd: 2022-12-27] Besluit op een verzoek om informatie over de Unieke Bedrijfnummers (UBN-nummers) die betrekking hebben op een bedrijf in Maasbommel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over slachthuis

[Gepubliceerd: 2022-12-23] Besluit op een verzoek om documenten over een slachthuis. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over dierenaantallen (meitellingen) Nieuweroord

[Gepubliceerd: 2023-05-02] Besluit op een verzoek om informatie over gegevens van dierenaantallen (meitellingen) van de veehouderijen gevestigd op de volgende locaties in Nieuweroord: Noorderhoofddiep 24a, 7912 TP, Middenraai 51, 7912 TH en Middenraai 48, 7912 TK. Het verzoek is op 1 november 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 23 december 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-12-23 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie inventarisatie afkomstgerelateerde persoonsgegevens door LNV

[Gepubliceerd: 2023-02-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie inventarisatie afkomstgerelateerde persoonsgegevens door LNV (PDF | 3 pagina's | 110 kB)
Besluit: 2022-12-22 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek fosfaatrechten Heeswijk-Dinther

[Gepubliceerd: 2022-12-22] Besluit op een verzoek om informatie over fosfaatrechten voor een adres in Heeswijk-Dinther. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over meitellingen en aantal geregistreerde dieren van bedrijf in Driebergen-Rijsenburg

[Gepubliceerd: 2022-12-21] Besluit op een verzoek om informatie over de diertellingen (meitellingen) en het aantal geregistreerde dieren van een bedrijf in Driebergen-Rijsenburg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bestuurlijke handhaving van (boom)eekhoorns

[Gepubliceerd: 2022-12-21] Besluit op een verzoek om informatie over de bestuurlijke handhaving van (boom)eekhoorns, specifiek de geslachten Sciurus en Callosciurus. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over in- en uitvoervergunningen kikkersoort Ameerega Silverstonei

[Gepubliceerd: 2022-12-21] Besluit op een verzoek om informatie over de aanvragen voor CITES in- en uitvoervergunningen voor dieren behorende tot de soort Ameerega Silverstonei. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek uitvoering tegemoetkoming energieprijzen 2022

[Gepubliceerd: 2022-12-21] Besluit op een verzoek om informatie over de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling tegemoetkoming energieprijzen kleinverbruikers 2022. Specifiek gaat het verzoek om de subsidiebedragen vanuit deze regeling per energieleverancier voor de maand november. Het is een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over contacten tussen NVWA en LNV uit naam Koninklijke De Heus B.V.

[Gepubliceerd: 2022-12-21] Besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in opdracht van Koninklijke De Heus B.V. en gelieerde bedrijven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief beleidsadvies landsadvocaat over handhaving PAS-meldingen

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-20 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met correctie antwoord op Kamervragen over stikstofruimte Schiphol

[Gepubliceerd: 2022-12-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-20 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over leasetransacties fosfaatrechtenstelsel

[Gepubliceerd: 2023-01-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over leasetransacties fosfaatrechtenstelsel (PDF | 1 pagina | 94 kB)
Besluit: 2022-12-20 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-Woo-verzoek over het bezoek van de NVWA in het kader van het ophalen van vee

[Gepubliceerd: 2022-12-20] Besluit op een verzoek om informatie over het bezoek van de NVWA op of omstreeks 9 maart 2018 in het kader van het ophalen van vee. Het verzoek is op 28 september 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 20 december 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-12-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bedrijfsbezoek NVWA

[Gepubliceerd: 2022-12-20] Besluit op een verzoek om informatie over het bezoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aan een bedrijf op of rond 9 juli 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang vaccinproef vogelgriep

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief voortgang vaccinproef vogelgriep (PDF | 1 pagina | 106 kB)
Besluit: 2022-12-19 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ritueel slachten

[Gepubliceerd: 2022-12-19] Besluit op een verzoek om informatie over ritueel slachten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over meitellingen en identificatie- en registratiegegevens veehouderijen 5 gemeenten Noord-Brabant

[Gepubliceerd: 2022-12-19] Besluit op een verzoek om informatie over de beschikbare landbouwtellingen (meitellingen), gecombineerde opgaven en het aantal geregistreerde dieren in het I&R-systeem van alle veehouderijen in de gemeenten Bergeijk, Eersel, Bladel, Reusel-de Mierden en Oirschot. Het verzoek is op 16 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek heronderhandeling Natura 2000

[Gepubliceerd: 2022-12-19] Besluit op een verzoek om documenten vanaf 2016 over heronderhandeling van de eisen die de Europese Unie stelt aan het in stand houden van Natura 2000-gebieden, en specifieke uitzonderingen voor Nederland op de stikstofeisen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over Verordening Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

[Gepubliceerd: 2022-12-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over Verordening Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (PDF | 2 pagina's | 202 kB)
Besluit: 2022-12-17 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek aantallen fosfaatrechten

[Gepubliceerd: 2022-12-16] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal fosfaatrechten en de totale hoogte van schadevergoedingen voor onrechtmatige fosfaatbeschikkingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over 58 levende pijlgifkikkers (Adelphobates galactonotus)

[Gepubliceerd: 2022-12-16] Besluit op een verzoek om informatie over 58 levende dieren behorende tot de soort Adelphobates galactonotus. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een varkenshouder

[Gepubliceerd: 2022-12-16] Besluit op een verzoek om informatie over een varkenshouder. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inspectieresultaten specifiek restaurant

[Gepubliceerd: 2022-12-15] Besluit op een verzoek om informatie over inspectieresultaten (op het gebied van de hygiŽnecode voor horeca) van een specifiek restaurant. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over veehouderijen Valkenburg

[Gepubliceerd: 2022-12-14] Besluit op een verzoek om informatie over 2 veehouderijbedrijven in Valkenburg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-14 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over genus Oophaga (pijlgifkikkergeslacht)

[Gepubliceerd: 2022-12-13] Besluit op een verzoek om informatie over het pijlgifkikkergeslacht Oophaga (tot 2012 gerekend tot het genus Dendrobates). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-13 Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over handhaving en dierentuinvergunningen Siberische Wezel

[Gepubliceerd: 2022-12-13] Besluit op een verzoek om informatie over aanvragen voor dierentuinvergunningen en handhaving voor de Siberische Wezel (Mustela sibirica). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over klacht mogelijke tabaksreclame

[Gepubliceerd: 2022-12-13] Besluit op een verzoek om informatie over een klacht waarna de NVWA tot inspectie bij een horeca-onderneming overging. De klacht ging over mogelijke tabaksreclame. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek vragen over vervoer mest

[Gepubliceerd: 2022-12-13] Besluit op een verzoek om informatie over aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gestelde vragen over de toepassing van de Regeling dierlijke producten bij het vervoer van dierlijke meststoffen en overige organische meststoffen, de antwoorden van de NVWA op deze vragen en de interne beleidsregels hierover. Het is een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over actieplan voor groei van biologische productie en consumptie

[Gepubliceerd: 2022-12-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over actieplan voor groei van biologische productie en consumptie (PDF | 2 pagina's | 176 kB)
Besluit: 2022-12-12 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met verslag Landbouw- en Visserijraad 11 en 12 december 2022

[Gepubliceerd: 2022-12-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met verslag Landbouw- en Visserijraad 11 en 12 december 2022 (PDF | 2 pagina's | 185 kB)
Besluit: 2022-12-12 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over motie om plan van aanpak voor terugdringen sterfte jonge dieren

[Gepubliceerd: 2022-12-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over motie om plan van aanpak voor terugdringen sterfte jonge dieren (PDF | 2 pagina's | 107 kB)
Besluit: 2022-12-12 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inspectierapport

[Gepubliceerd: 2022-12-12] Besluit op een verzoek om informatie over een inspectierapport over een attractietoestel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek aanvraag SDE++ Windproject Brielse Brug en Zonnepark Seggeland

[Gepubliceerd: 2022-12-12] Besluit op een verzoek om informatie over de aanvragen SDE++ van Windproject Brielse Brug en Zonnepark Seggeland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Uitnodiging Internationale GrŁne Woche 2023 (Eerste Kamer)

[Gepubliceerd: 2022-12-12] Bestand: beslisnota-bij-kamerbrief-uitnodiging-internationale-grune-woche-2023-eerste-kamer.pdf
Besluit: 2022-12-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota over commissieverzoek LNV onderzoek over economische effecten stikstofcrisis

[Gepubliceerd: 2022-12-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-11 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de mondiale biodiversiteitsdoelen

[Gepubliceerd: 2022-12-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de mondiale biodiversiteitsdoelen (PDF | 1 pagina | 112 kB)
Besluit: 2022-12-11 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over belemmerende regels multifunctionele landbouw

[Gepubliceerd: 2022-12-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over belemmerende regels multifunctionele landbouw (PDF | 2 pagina's | 206 kB)
Besluit: 2022-12-10 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-publicatie over 4 deelonderwerpen Aanpak stikstof

[Gepubliceerd: 2022-12-09] Actieve openbaarmaking van informatie over 4 deelonderwerpen van de Aanpak stikstof. De documenten gaan over de hoofdlijnenbrief Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), de startnotitie NPLG, de Wijzigingsregeling snelheidsmaatregel en de Ecologische Autoriteit. Deze openbaarmaking is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-09 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 3 op Wob-/Woo-verzoek over excretienormen voor dieren in de veehouderij

[Gepubliceerd: 2022-12-09] Besluit op een verzoek om informatie over het aanpassen en toepassen en/of te gebruiken data en normen over de excretienormen voor dieren in de veehouderij. Het verzoek is op 30 juni 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-09 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie RVO

[Gepubliceerd: 2022-12-08] Besluit op een verzoek om documenten over de correspondentie tussen RVO en de verzoeker van het Woo-verzoek. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij Besluit tot wijziging Besluit gebruik meststoffen in verband met de implementatie van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

[Gepubliceerd: 2023-01-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij Besluit tot wijziging Besluit gebruik meststoffen in verband met de implementatie van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (PDF | 3 pagina's | 1,3 MB)
Besluit: 2022-12-07 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verlaging maximale temperatuur diertransport

[Gepubliceerd: 2022-12-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over verlaging maximale temperatuur diertransport (PDF | 2 pagina's | 177 kB)
Besluit: 2022-12-07 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op het halfjaarlijks rappel toezeggingen

[Gepubliceerd: 2023-01-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op het halfjaarlijks rappel toezeggingen (PDF | 1 pagina | 79 kB)
Besluit: 2022-12-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over dode vogels door windmolens in Flevoland

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over dode vogels door windmolens in Flevoland (PDF | 2 pagina's | 153 kB)
Besluit: 2022-12-07 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inbeslagname specifieke hond

[Gepubliceerd: 2022-12-07] Besluit op een verzoek om informatie die betrekking heeft op het dossier over de inbeslagname van een specifieke hond. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over stallijst met levensnummers

[Gepubliceerd: 2022-12-07] Besluit op een verzoek om informatie over de stallijst met levensnummers van een melkveehouderij te Zeewolde. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoeken over fosfaatrechten individuele melkveebedrijven en over aanlevering en verwerking gegevens zuivelondernemingen

[Gepubliceerd: 2022-12-07] Besluit op verzoeken om informatie over fosfaatrechten voor individuele melkveebedrijven en over de aanlevering en de verwerking van gegevens van zuivelondernemingen.
Besluit: 2022-12-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek SDE-beschikking

[Gepubliceerd: 2022-12-07] Besluit op een verzoek om alle documenten en correspondentie over een SDE-beschikking. SDE staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de 2e Suppletoire begroting 2022

[Gepubliceerd: 2022-12-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-06 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over begrotingsbehandeling LNV

[Gepubliceerd: 2022-12-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over begrotingsbehandeling LNV (PDF | 1 pagina | 68 kB)
Besluit: 2022-12-06 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken rondom moties en toezeggingen op het terrein van gewasbescherming

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken rondom moties en toezeggingen op het terrein van gewasbescherming (PDF | 1 pagina | 78 kB)
Besluit: 2022-12-06 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de Landbouw- en Visserijraad

[Gepubliceerd: 2022-12-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de Landbouw- en Visserijraad (PDF | 1 pagina | 91 kB)
Besluit: 2022-12-06 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over omzetgerelateerde en niet-omzetgerelateerde boetes opgelegd door NVWA

[Gepubliceerd: 2022-12-06] Besluit op een verzoek om informatie over omzetgerelateerde boetes en niet-omzetgerelateerde boetes die zijn opgelegd door de NVWA. Het verzoek is op 4 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek diertellingsgegevens veehouderij Wedde

[Gepubliceerd: 2022-12-06] Besluit op een verzoek om diertellingsgegevens van een veehouderij in Wedde. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over getouwtrek met provincie Overijssel over legaliseren PAS-melders

[Gepubliceerd: 2022-12-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-05 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over hectareanalyse natuuropgave NPLG

[Gepubliceerd: 2022-12-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over hectareanalyse natuuropgave NPLG (PDF | 2 pagina's | 213 kB)
Besluit: 2022-12-05 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over vooropstellen bedrijfsbelang slachthuizen

[Gepubliceerd: 2023-02-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over vooropstellen bedrijfsbelang slachthuizen (PDF | 1 pagina | 757 kB)
Besluit: 2022-12-05 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over Landbouw- en Visserijraad

[Gepubliceerd: 2022-12-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over Landbouw- en Visserijraad (PDF | 1 pagina | 77 kB)
Besluit: 2022-12-05 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over invulling Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) door provincies

[Gepubliceerd: 2022-12-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-05 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over handhaving en inbeslagname pijlgifkikkers (Adelphobates galactonus)

[Gepubliceerd: 2022-12-05] Besluit op een verzoek om informatie over handhaving en inbeslagname van dieren behorende tot de soort Adelphobates galactonus over de periode van 1990 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek landbouwvrijstelling inkomsten- en vennootschapsbelasting 2022

[Gepubliceerd: 2022-12-05] Besluit op een verzoek om documenten over de landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting uit de periode 1 januari tot en met 7 augustus 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over toestemmingen RVO proefdieren

[Gepubliceerd: 2023-03-13] Besluit op een verzoek om informatie over de door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verleende toestemmingen voor de aankoop, verkoop en het vervoer van proefdieren door een specifieke organisatie in de periode 1 januari 2018 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-05 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over pijlgifkikkers behorende tot genus Adelphobates en genus Ameerega

[Gepubliceerd: 2022-12-02] Besluit op een verzoek om informatie over pijlgifkikkers behorende tot het genus Adelphobates en het genus Ameerega. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over subsidieregeling Energie-efficiŽntie Glastuinbouw

[Gepubliceerd: 2022-12-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over subsidieregeling Energie-efficiŽntie Glastuinbouw (PDF | 2 pagina's | 200 kB)
Besluit: 2022-12-01 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2021 en stand van zaken impactanalyse fiscale maatregelen glastuinbouwsector

[Gepubliceerd: 2022-12-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2021 en stand van zaken impactanalyse fiscale maatregelen glastuinbouwsector (PDF | 1 pagina | 71 kB)
Besluit: 2022-12-01 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief uitnodiging Internationale GrŁne Woche 2023

[Gepubliceerd: 2022-12-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief uitnodiging Internationale GrŁne Woche 2023 (PDF | 2 pagina's | 81 kB)
Besluit: 2022-12-01 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over programma Stikstofreductie en Natuurverbetering en Nota van Antwoord

[Gepubliceerd: 2022-12-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-01 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over fosfaatrechten boerenbedrijf in Drunen

[Gepubliceerd: 2022-12-01] Besluit op een verzoek om informatie over de gehele historie van fosfaatrechten boerenbedrijf in Drunen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1A op Wob-/Woo-verzoek over niet-legaliseren PAS-melding Lelystad Airport

[Gepubliceerd: 2022-12-01] Deelbesluit 1A op een verzoek om informatie over het niet legaliseren van de PAS-melding van Lelystad Airport. Het verzoek is op 14 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-01 Documenten: 6
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek overbezetting rundvee

[Gepubliceerd: 2022-12-01] Besluit op een verzoek om informatie over overbezetting van rundvee vanaf 1 januari 2017. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij aanbieding Jaarplan NVWA 2023

[Gepubliceerd: 2022-12-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief bij aanbieding Jaarplan NVWA 2023 (PDF | 2 pagina's | 132 kB)
Besluit: 2022-11-30 markttoezicht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief afschrift brief Waddenvereniging

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief afschrift brief Waddenvereniging (PDF | 2 pagina's | 187 kB)
Besluit: 2022-11-30 bodem Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Tarieven 2023 NVWA

[Gepubliceerd: 2022-12-01] Beslisnota Tarieven 2023 NVWA
Besluit: 2022-11-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Mustela sibirica (Siberische wezel)

[Gepubliceerd: 2022-11-30] Besluit op een verzoek om informatie over de Mustela sibirica (Siberische wezel), meer specifiek over waar de dieren worden gehouden door particulieren, handelaren en dierentuinen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inspecties hondenfokker

[Gepubliceerd: 2022-11-30] Besluit op een verzoek om informatie over een hondenfokker. Het verzoek gaat om alle controlerapporten en inspectierapporten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en alle meldingen van dierenartsen en pupkopers over deze hondenfokker in de periode 1 januari 2018 tot en met 30 september 2022. Het is een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief diverse onderwerpen visserij

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief diverse onderwerpen visserij (PDF | 2 pagina's | 189 kB)
Besluit: 2022-11-29 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief handhavingsverzoek MOB over onderhoudswerkzaamheden Schiphol

[Gepubliceerd: 2022-12-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-28 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over facturen Wageningen University Research, GD en Eurofins over onderzoeken dieren in gebied Lauwersmeer

[Gepubliceerd: 2022-11-28] Besluit op een verzoek om informatie over facturen van Wageningen University Research, GD en Eurofins over onderzoeken van dieren in het gebied Lauwersmeer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over door NVWA verbeurde en betaalde dwangsommen Wob- en Woo-verzoeken

[Gepubliceerd: 2022-11-28] Besluit op een verzoek om informatie over door de NVWA verbeurde en betaalde dwangsommen wegens niet tijdig voldoen aan de Wob- en Woo-verzoeken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief afschrift reactie op brief over wolven in Drenthe en omliggende provincies

[Gepubliceerd: 2023-01-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief afschrift reactie op brief over wolven in Drenthe en omliggende provincies (PDF | 2 pagina's | 104 kB)
Besluit: 2022-11-27 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Gevraagde reactie video Zembla over Kroondomein

[Gepubliceerd: 2022-12-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief Gevraagde reactie video Zembla over Kroondomein (PDF | 2 pagina's | 128 kB)
Besluit: 2022-11-27 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over diertellingen veehouderij Vragender

[Gepubliceerd: 2022-11-25] Besluit op een verzoek om informatie over de diertellingen (meitellingen) van de veehouderij over de periode 2013 tot en met heden gevestigd aan de Kamperweg 3, 7134 RA, Vragender. Het verzoek is op 11 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over meitellingen en IenR-gegevens bedrijven in Woudenberg en Eemnes

[Gepubliceerd: 2022-11-25] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen (meitellingen) en identificatie- en registratiegegevens (IenR-gegevens) van bedrijven in Woudenberg en Eemnes. Het verzoek is op 18 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht Boer Arjan moet verplicht zijn veestapel drastisch verkleinen: "Ze maken je helemaal kapot"

[Gepubliceerd: 2022-12-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-24 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over website en rapportage 'Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel'

[Gepubliceerd: 2022-12-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over website en rapportage 'Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel' (PDF | 4 pagina's | 151 kB)
Besluit: 2022-11-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het ontwerpbesluit in verband met de uitfasering van vriesbranden bij runderen als toegestane lichamelijke ingreep

[Gepubliceerd: 2022-11-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het ontwerpbesluit in verband met de uitfasering van vriesbranden bij runderen als toegestane lichamelijke ingreep (PDF | 1 pagina | 116 kB)
Besluit: 2022-11-24 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over wolf

[Gepubliceerd: 2022-11-24] Besluit op een verzoek om informatie over de wolf uit de periode vanaf 1990 tot en met 9 augustus 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek diertellingen Creil

[Gepubliceerd: 2022-11-24] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen (meitellingen) van de locatie Noordermeerpad 1 in Creil over de periode 1993 tot en met 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over geregistreerde gegevens van honden

[Gepubliceerd: 2023-02-27] Besluit op een verzoek om informatie over geregistreerde gegevens van honden op 2 adressen. Het verzoek is op 26 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 24 november 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-11-24 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over stijging bouw recreatieverblijven bij beschermde natuur

[Gepubliceerd: 2022-12-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over stijging bouw recreatieverblijven bij beschermde natuur (PDF | 2 pagina's | 120 kB)
Besluit: 2022-11-23 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over intrekking wetsvoorstel natuurcompensatiebank

[Gepubliceerd: 2022-12-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-23 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over 16 koeien die vermoedelijk zijn geŽlektrocuteerd door een mestschuifsysteem

[Gepubliceerd: 2022-12-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over 16 koeien die vermoedelijk zijn geŽlektrocuteerd door een mestschuifsysteem (PDF | 1 pagina | 104 kB)
Besluit: 2022-11-23 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over berichtgeving in de media omtrent het jaartal 2035

[Gepubliceerd: 2022-11-24] Beslisnota bij Kamerbrief over berichtgeving in de media omtrent het jaartal 2035 (PDF | 1 pagina | 112 kB)
Besluit: 2022-11-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging Porthos-uitspraak RvS

[Gepubliceerd: 2022-11-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-23 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met verslag Landbouw- en Visserijraad 21 november 2022

[Gepubliceerd: 2022-12-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met verslag Landbouw- en Visserijraad 21 november 2022 (PDF | 1 pagina | 109 kB)
Besluit: 2022-11-23 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inspecties, controles en bezoeken bij groothandel in levende dieren

[Gepubliceerd: 2022-11-23] Besluit op een verzoek om informatie over uitgevoerde inspecties en andersoortige controles en bezoeken bij groothandel in levende dieren R.C. Hartelust B.V in Tilburg. Het verzoek gaat om informatie over de periode 1 februari 2021 tot en met 1 augustus 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over handhaving Alcoholwet buitenlandse aanbieders

[Gepubliceerd: 2022-11-23] Besluit op een verzoek om informatie over handhaving op grond van de Alcoholwet voor buitenlandse aanbieders. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over nieuwe Europese landbouwgifverordening

[Gepubliceerd: 2022-11-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over nieuwe Europese landbouwgifverordening (PDF | 1 pagina | 83 kB)
Besluit: 2022-11-22 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over artikel AERIUS dubbel ongeschikt voor opkoop piekbelasters

[Gepubliceerd: 2022-12-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-22 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 12 en 13 december 2022

[Gepubliceerd: 2022-11-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 12 en 13 december 2022 (PDF | 1 pagina | 105 kB)
Besluit: 2022-11-22 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over Kabinetsreactie op rapport Ongekend onrecht

[Gepubliceerd: 2022-11-22] Besluit op een verzoek om informatie over de inventarisatie van conceptversies van de Kamerbrief met daarin de Kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend onrecht'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over subsidieaanvraag en datum uitbetaling 6 windmolens

[Gepubliceerd: 2022-11-22] Besluit op een verzoek om informatie over de subsidieaanvraag en de datum van uitbetaling van 6 windmolens. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Toekomst Landbouw

[Gepubliceerd: 2022-11-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-21 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-/Woo-verzoek over roodvlees slachthuizen in Gelderland

[Gepubliceerd: 2022-11-21] Besluit op een verzoek om informatie over welzijnsschendingen bij grote roodvlees slachthuizen met permanent toezicht in Gelderland. Het verzoek is op 18 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 21 november 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-11-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over inrichting fondsbegroting Transitiefonds landelijk gebied en natuur

[Gepubliceerd: 2022-12-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-20 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Nationaal Programma Landelijk Gebied

[Gepubliceerd: 2022-11-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-20 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanpak dierwaardige veehouderij en vervolgstappen uitvoering amendementen

[Gepubliceerd: 2022-11-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over aanpak dierwaardige veehouderij en vervolgstappen uitvoering amendementen (PDF | 5 pagina's | 147 kB)
Besluit: 2022-11-17 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de gevolgen van de Porthos uitspraak van de Raad van State voor de vergunningaanvraag voor gaswinning bij Ternaard

[Gepubliceerd: 2022-12-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-17 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over chipsproducten en aardappelsnacks

[Gepubliceerd: 2022-11-17] Besluit op een verzoek om informatie over plantaardige en dierlijke ingrediŽnten in chipsproducten en aardappelsnacks. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over diverse onderwerpen mestbeleid

[Gepubliceerd: 2022-12-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over diverse onderwerpen mestbeleid (PDF | 3 pagina's | 198 kB)
Besluit: 2022-11-16 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over compensatie gestegen brandstofprijzen visserij

[Gepubliceerd: 2022-12-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over compensatie gestegen brandstofprijzen visserij (PDF | 1 pagina | 112 kB)
Besluit: 2022-11-16 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen uit schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 21-22 november 2022

[Gepubliceerd: 2022-11-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen uit schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 21-22 november 2022 (PDF | 1 pagina | 85 kB)
Besluit: 2022-11-16 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het stoppen met gedogen van het veel te vroeg weghalen van biggen bij hun moeder

[Gepubliceerd: 2022-12-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het stoppen met gedogen van het veel te vroeg weghalen van biggen bij hun moeder (PDF | 1 pagina | 107 kB)
Besluit: 2022-11-16 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht 'NVWA-retributies, een hoge kostenpost die maar doorstijgt'

[Gepubliceerd: 2022-11-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over bericht 'NVWA-retributies, een hoge kostenpost die maar doorstijgt' (PDF | 1 pagina | 79 kB)
Besluit: 2022-11-15 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Gecombineerde Opgaven van een Maatschap in Eemnes

[Gepubliceerd: 2022-11-15] Besluit op een verzoek om informatie over de Gecombineerde Opgaven van 2021 en 2022 van een Maatschap in Eemnes. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek gecombineerde opgaven 2022 adres Papendrecht

[Gepubliceerd: 2022-11-15] Besluit op een verzoek om de gecombineerde opgaven van 2022 van het bedrijf op de Matenasche Scheidkade 3 in Papendrecht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over restaurant in Doesburg

[Gepubliceerd: 2022-11-15] Besluit op een verzoek om informatie over een restaurant in Doesburg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over antwoorden schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 21-22 november 2022

[Gepubliceerd: 2022-11-16] Beslisnota bij Kamerbrief over antwoorden schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 21-22 november 2022 (PDF | 1 pagina | 97 kB)
Besluit: 2022-11-14 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over hitteprotocol slachterijen en vee vervoerders

[Gepubliceerd: 2022-11-14] Besluit op een verzoek om informatie over naleving van het hitteprotocol bij slachterijen en vee vervoerders. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-14 Documenten: 6
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief verslag 68e vergadering Internationale Walvisvaart Commissie

[Gepubliceerd: 2022-11-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief verslag 68e vergadering Internationale Walvisvaart Commissie (PDF | 1 pagina | 111 kB)
Besluit: 2022-11-13 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over glyfosaat en verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

[Gepubliceerd: 2022-11-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over glyfosaat en verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (PDF | 2 pagina's | 121 kB)
Besluit: 2022-11-13 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wijziging op Besluit Woo-verzoek over vergunningen pijlgifkikker Adelphobates galactonotes

[Gepubliceerd: 2022-11-10] Wijziging op een besluit op een verzoek om informatie over aanvragen voor CITES in- en uitvoervergunningen voor de pijlgifkikker Adelphobates galactonotes. De CITES-aanvraagnummers worden alsnog openbaar gemaakt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over groothandel in levende dieren omtrent Dierproevenregeling 2014

[Gepubliceerd: 2022-11-10] Besluit op een verzoek om informatie over een groothandel in levende dieren in Tilburg vanwege de Dierproevenregeling 2014. Het verzoek betreft informatie over kalenderjaar 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief toezegging commissiedebat gewasbeschermingsmiddelen 20 oktober 2022

[Gepubliceerd: 2022-11-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief toezegging commissiedebat gewasbeschermingsmiddelen 20 oktober 2022 (PDF | 1 pagina | 64 kB)
Besluit: 2022-11-08 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 21 november 2022

[Gepubliceerd: 2022-11-09] Bestand: beslisnota-bij-geannoteerde-agenda-landbouw-en-visserijraad-21-november-2022.pdf
Besluit: 2022-11-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het sombere toekomstperspectief voor de slateelt

[Gepubliceerd: 2022-12-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het sombere toekomstperspectief voor de slateelt (PDF | 1 pagina | 57 kB)
Besluit: 2022-11-08 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over gemiddelde veebezetting in 2021 van locatie in Deurne

[Gepubliceerd: 2022-11-08] Besluit op een verzoek om informatie over de gemiddelde veebezetting in 2021 van een locatie in Deurne. Het verzoek is op 7 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 8 november 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-11-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over meitellingen van locatie in Putten

[Gepubliceerd: 2022-11-08] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen (meitellingen) van een locatie in Putten. Het verzoek is op 7 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 8 november 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-11-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over rapporten bevindingen in varkensslachterijen

[Gepubliceerd: 2022-11-08] Besluit op een verzoek om informatie over rapporten van bevindingen in varkensslachterijen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over testrapport babydrager

[Gepubliceerd: 2022-11-08] Besluit op een verzoek om informatie over het testrapport omtrent de door Lidl aangeboden babydrager. Het verzoek is op 6 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoeken over WEF

[Gepubliceerd: 2022-11-07] Besluit op Wob-verzoeken over WEF
Besluit: 2022-11-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inspecties bij vergunninghouders dierproeven

[Gepubliceerd: 2022-11-07] Besluit op een verzoek om informatie over inspecties bij vergunninghouders in het kader van de Wet op de dierproeven. Het verzoek betreft informatie uit het kalenderjaar 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek CITES-vergunningen Adelphobates quinquevittatus

[Gepubliceerd: 2022-11-07] Besluit op een verzoek om informatie over de dossiers van de aanvragen voor CITES in- en (weder)uitvoervergunningen voor levende dieren van de soort Adelphobates quinquevittatus. Adelphobates quinquevittatus is een kikker. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij 8e voortgangsrapportage Natuur

[Gepubliceerd: 2022-11-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief bij 8e voortgangsrapportage Natuur (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)
Besluit: 2022-11-05 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Convenant dierwaardige veehouderij

[Gepubliceerd: 2022-11-04] Het kabinet wil de verdere ontwikkeling realiseren naar een dierwaardige veehouderij. Dat wil zeggen: een veehouderij waarin het welzijn en de gezondheid van dieren het uitgangspunt zijn. In de zienswijze Dierwaardige veehouderij beschrijft de Raad voor Dierenaangelegenheden de zes leidende principes voor een veehouderij waarin dieren een positieve staat van welzijn ervaren.
Besluit: 2022-11-04 natuur- en landschapsbeheer
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek (eventuele) minister Dierenwelzijn

[Gepubliceerd: 2022-11-03] Besluit op een verzoek om informatie over een (eventuele) instelling van een minister voor Dierenwelzijn. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vergunning aantal varkens van bedrijf in Oirschot

[Gepubliceerd: 2022-11-03] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal varkens dat mag worden gehouden op een bedrijf in Oirschot. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzamelbrief dierenwelzijn van dieren in de veehouderij

[Gepubliceerd: 2022-11-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over verzamelbrief dierenwelzijn van dieren in de veehouderij (PDF | 3 pagina's | 151 kB)
Besluit: 2022-11-02 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het bericht 'Wolf blijft zorgen voor problemen: ook kalveren en pony's slachtoffer'

[Gepubliceerd: 2022-11-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over het bericht 'Wolf blijft zorgen voor problemen: ook kalveren en pony's slachtoffer' (PDF | 1 pagina | 594 kB)
Besluit: 2022-11-02 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over noodgedwongen sluiting opvangcentra wild

[Gepubliceerd: 2022-12-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over noodgedwongen sluiting opvangcentra wild (PDF | 2 pagina's | 136 kB)
Besluit: 2022-11-02 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over brief van 372 wetenschappers met zorgen over mijnbouw in Waddenzee

[Gepubliceerd: 2022-11-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over brief van 372 wetenschappers met zorgen over mijnbouw in Waddenzee (PDF | 2 pagina's | 117 kB)
Besluit: 2022-11-02 bodem Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Rapport Huis voor Klokkenluiders

[Gepubliceerd: 2022-12-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over Rapport Huis voor Klokkenluiders (PDF | 2 pagina's | 177 kB)
Besluit: 2022-11-02 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over stikstofarme stallen

[Gepubliceerd: 2022-11-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-02 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief uitspraak Raad van State over Porthos en bouwvrijstelling

[Gepubliceerd: 2022-11-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-02 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over onderwerpen rond vogelgriep

[Gepubliceerd: 2022-11-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over onderwerpen rond vogelgriep (PDF | 3 pagina's | 213 kB)
Besluit: 2022-11-02 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over subsidie voor flexlogement in gemeente Hollands Kroon

[Gepubliceerd: 2022-11-02] Besluit op een verzoek om informatie over de subsidie die is aangevraagd en gekregen voor een flexlogement in de gemeente Hollands Kroon. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota - Rekenfout RIVM in de lijst van top 100 ammoniakuitstoters

[Gepubliceerd: 2022-11-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota - Rekenfout RIVM in de lijst van top 100 ammoniakuitstoters (PDF | 1 pagina | 69 kB)
Besluit: 2022-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Informatieplan LNV 2023 - 2027

[Gepubliceerd: 2022-11-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief Informatieplan LNV 2023 - 2027 (PDF | 2 pagina's | 128 kB)
Besluit: 2022-11-01 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 21 november 2022

[Gepubliceerd: 2022-11-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 21 november 2022 (PDF | 2 pagina's | 174 kB)
Besluit: 2022-11-01 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over vogelgriepvirus

[Gepubliceerd: 2022-11-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over vogelgriepvirus (PDF | 1 pagina | 109 kB)
Besluit: 2022-11-01 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over 3e kwartaalrapportage Monitor fosfaat- en stikstofexcretie dierlijke mest

[Gepubliceerd: 2022-11-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over 3e kwartaalrapportage Monitor fosfaat- en stikstofexcretie dierlijke mest (PDF | 3 pagina's | 124 kB)
Besluit: 2022-11-01 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief nadere reactie op fouten in top-100 grootste ammoniakuitstoters

[Gepubliceerd: 2022-11-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-01 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over veebestand en meitellingen veehouderijbedrijf in Scheerwolde

[Gepubliceerd: 2022-11-01] Besluit op een verzoek om informatie over het veebestand en de meitellingen van een veehouderijbedrijf in Scheerwolde (Overijssel). Het verzoek is op 21 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie over Woo-besluit over stikstofdossier

[Gepubliceerd: 2022-11-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-31 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over specifieke paardenfokkerij

[Gepubliceerd: 2022-10-31] Besluit op een verzoek om informatie over een specifieke paardenfokkerij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inbeslagnames en inbewaringnames reptielen en amfibieŽn in Nederland

[Gepubliceerd: 2022-10-31] Besluit op een verzoek om informatie over inbeslagnames en inbewaringnames van reptielen en amfibieŽn en van reptielen en amfibieŽn afkomstige producten in Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het gebrek aan handhaving op de paardenmarkt in Heeten

[Gepubliceerd: 2022-11-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het gebrek aan handhaving op de paardenmarkt in Heeten (PDF | 1 pagina | 104 kB)
Besluit: 2022-10-30 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over lijst piekbelasters

[Gepubliceerd: 2022-11-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-30 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over betrokkenheid Rabobank bij Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouw (HOT) en PAS

[Gepubliceerd: 2022-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over de betrokkenheid van de Rabobank bij de beleidsbijdragen van Rabobank bij de Coalitie Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouw (HOT) en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Het verzoek is op 21 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 28 oktober 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-10-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over diertelgegevens veehouderij Wedde

[Gepubliceerd: 2022-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over diertelgegevens van een veehouderij in Wedde. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over specifieke hondenverkoper

[Gepubliceerd: 2022-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over een specifieke verkoper van honden. Het verzoek is op 22 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over subsidiestromen landbouwbedrijven en overzicht openstaande vorderingen

[Gepubliceerd: 2022-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over subsidiestromen die vanaf 2000 door de EU en NL aan landbouwbedrijven zijn toegekend en over een overzicht van openstaande vorderingen openbaar te maken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over recente ontwikkelingen vogelgriep

[Gepubliceerd: 2022-10-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over recente ontwikkelingen vogelgriep (PDF | 3 pagina's | 190 kB)
Besluit: 2022-10-27 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over schriftelijke vragen dwangsommen voor Overijsselse boeren

[Gepubliceerd: 2022-11-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-27 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over inspecties 2 ondernemingen en beoordelingen Listeria-studies kant-en-klare levensmiddelen

[Gepubliceerd: 2022-10-27] Besluit op een verzoek om informatie over resultaten van inspecties van 2 ondernemingen en de beoordelingen van Listeria-studies over kant-en-klare levensmiddelen. Het verzoek is op 5 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over belang natuur

[Gepubliceerd: 2022-11-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over belang natuur (PDF | 1 pagina | 100 kB)
Besluit: 2022-10-26 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op artikel aanpak stikstofvervuilers

[Gepubliceerd: 2022-11-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-26 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsreactie op rapport BeŽindigen van veehouderijen. Lessen uit 25 jaar beŽindigingsregelingen

[Gepubliceerd: 2022-11-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsreactie op rapport BeŽindigen van veehouderijen. Lessen uit 25 jaar beŽindigingsregelingen (PDF | 2 pagina's | 106 kB)
Besluit: 2022-10-26 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over vergunningsaanvragen in visserijsector

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over vergunningsaanvragen in visserijsector (PDF | 1 pagina | 103 kB)
Besluit: 2022-10-26 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek vergunningen invoer en uitvoer Adelphobates galactonotes

[Gepubliceerd: 2022-10-26] Besluit op een verzoek om de volledige dossiers van de aanvragen voor CITES in- en (weder)uitvoervergunningen voor de soort Adelphobates galactonotes (voor 2015 Dendrobates galactonotus) over de periode 1998 tot 2022. Adelphobates galactonotes is een kikkersoort. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het bericht 28.500 kippen dood bij uitslaande brand in schuur vlakbij TT Circuit in Assen

[Gepubliceerd: 2022-11-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over het bericht 28.500 kippen dood bij uitslaande brand in schuur vlakbij TT Circuit in Assen (PDF | 1 pagina | 83 kB)
Besluit: 2022-10-25 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen Eerste Kamer over derogatie Nitraatrichtlijn

[Gepubliceerd: 2022-11-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen Eerste Kamer over derogatie Nitraatrichtlijn (PDF | 2 pagina's | 124 kB)
Besluit: 2022-10-25 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over uitspoeling van nitraat bij drijfmest

[Gepubliceerd: 2022-10-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over uitspoeling van nitraat bij drijfmest (PDF | 1 pagina | 72 kB)
Besluit: 2022-10-25 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over informatie NVWA-inspecteurs die betrokken waren bij werkinstructies en protocollen op toezichthoudend dierenarts

[Gepubliceerd: 2022-10-25] Besluit op een verzoek om informatie over NVWA-inspecteurs die betrokken waren bij werkinstructies en protocollen op toezichthoudend dierenarts. Het verzoek is op 13 september 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 25 oktober 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-10-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over meitellingen uit de gecombineerde opgaven van bedrijven vanaf januari 1999 tot en met 1 september 2022

[Gepubliceerd: 2022-10-25] Besluit op een verzoek om informatie over meitellingen uit de gecombineerde opgaven van bedrijven vanaf januari 1999 tot en met 1 september 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over in Nederland gevestigde eendenhouderijen

[Gepubliceerd: 2022-10-25] Besluit op een verzoek om informatie over alle in Nederland gevestigde eendenhouderijen. Het verzoek is op 4 november 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 25 oktober 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-10-25 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over inbeslagname varken in achtertuin van woonhuis vanwege dierenwelzijn

[Gepubliceerd: 2022-11-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over inbeslagname varken in achtertuin van woonhuis vanwege dierenwelzijn (PDF | 1 pagina | 108 kB)
Besluit: 2022-10-24 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over bejaagbaarheid grauwe gans

[Gepubliceerd: 2022-11-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over bejaagbaarheid grauwe gans (PDF | 1 pagina | 106 kB)
Besluit: 2022-10-24 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over standpunt minister over transgenderwet

[Gepubliceerd: 2022-11-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over standpunt minister over transgenderwet (PDF | 1 pagina | 52 kB)
Besluit: 2022-10-24 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over welzijnsschendingen bij Nederlandse varkensslachterijen

[Gepubliceerd: 2022-10-24] Besluit op een verzoek om informatie over welzijnsschendingen bij Nederlandse varkensslachterijen. Het verzoek is op 2 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 24 oktober 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-10-24 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen deelbesluiten Wob-/Woo-verzoek over VION-groep

[Gepubliceerd: 2022-10-24] Beslissing op het bezwaar tegen de deelbesluiten van een verzoek om informatie over de VION-groep. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-24 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief afschrift reactie op brief PETA

[Gepubliceerd: 2022-11-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief afschrift reactie op brief PETA (PDF | 3 pagina's | 117 kB)
Besluit: 2022-10-23 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvullend besluit op Wob-/Woo-verzoek over mogelijk gebruik desinfectiemiddel pluimveehouderijen

[Gepubliceerd: 2022-10-21] Aanvullend besluit op een verzoek om informatie over de ondernomen acties na het vermoeden van het gebruik van het desinfectiemiddel DutriRock Bedding Powder door pluimveehouderijen. Het verzoek is op 25 juli 2019 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 21 oktober 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-10-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota 1 bij Kamerbrief over openstelling Investeringsregeling POP3+ 2022

[Gepubliceerd: 2022-10-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 1 bij Kamerbrief over openstelling Investeringsregeling POP3+ 2022 (PDF | 1 pagina | 86 kB)
Besluit: 2022-10-20 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek akte van aanwijzing toezichthoudend dierenarts

[Gepubliceerd: 2022-10-20] Besluit op een verzoek om de akte van aanwijzing als toezichthouder van een toezichthoudend dierenarts. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over de Verklaring van Wilhelmshaven

[Gepubliceerd: 2022-11-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over de Verklaring van Wilhelmshaven (PDF | 4 pagina's | 206 kB)
Besluit: 2022-10-19 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het uitsteken van ogen bij levende vrouwelijke garnalen

[Gepubliceerd: 2022-11-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het uitsteken van ogen bij levende vrouwelijke garnalen (PDF | 1 pagina | 105 kB)
Besluit: 2022-10-19 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over sluiten van gedeelte Kroondomein

[Gepubliceerd: 2022-10-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over sluiten van gedeelte Kroondomein (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)
Besluit: 2022-10-19 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de aankondiging van de huis- en hobbydierenlijst

[Gepubliceerd: 2022-11-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de aankondiging van de huis- en hobbydierenlijst (PDF | 4 pagina's | 206 kB)
Besluit: 2022-10-19 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over geregistreerde meldingen in Identificatie & Registratie systeem voor paarden

[Gepubliceerd: 2022-10-19] Besluit op een verzoek om informatie over van geregistreerde meldingen van te Hooge Mierde in het Identificatie & Registratie systeem voor paarden (I&R). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over nieuw kostprijsmodel

[Gepubliceerd: 2022-11-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over nieuw kostprijsmodel (PDF | 4 pagina's | 123 kB)
Besluit: 2022-10-18 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over TrendMeetnet Verzuring

[Gepubliceerd: 2022-11-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-18 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over impact van Nederlandse import op natuurverlies wereldwijd

[Gepubliceerd: 2022-10-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over impact van Nederlandse import op natuurverlies wereldwijd (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)
Besluit: 2022-10-18 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief afschrift brief aan PAN Nederland over werkzame stof glyfosaat

[Gepubliceerd: 2022-10-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief afschrift brief aan PAN Nederland over werkzame stof glyfosaat (PDF | 1 pagina | 54 kB)
Besluit: 2022-10-18 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over rapporteren cijfers stikstof aan Brussel

[Gepubliceerd: 2022-10-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-18 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op notitie 2023 overgangsjaar voor GLB en 7e AP

[Gepubliceerd: 2022-10-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op notitie 2023 overgangsjaar voor GLB en 7e AP (PDF | 1 pagina | 88 kB)
Besluit: 2022-10-18 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief verwachtingen biodiversiteitsconferentie COP15

[Gepubliceerd: 2022-11-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief verwachtingen biodiversiteitsconferentie COP15 (PDF | 2 pagina's | 141 kB)
Besluit: 2022-10-17 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met verslag van de Landbouw- en Visserijraad

[Gepubliceerd: 2022-11-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met verslag van de Landbouw- en Visserijraad (PDF | 1 pagina | 77 kB)
Besluit: 2022-10-17 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over rapportage Agro-Nutri Monitor 2022" van de Autoriteit Consument & Markt (ACM)

[Gepubliceerd: 2022-10-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over rapportage Agro-Nutri Monitor 2022" van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) (PDF | 3 pagina's | 110 kB)
Besluit: 2022-10-17 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek antwoorden Kamervragen loslopende huiskatten

[Gepubliceerd: 2022-10-17] Besluit op een verzoek om informatie over de beantwoording op 21 oktober 2020 van Kamervragen over loslopende huiskatten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen om voor de procedurele verlenging van de werkzame stof glyfosaat te stemmen

[Gepubliceerd: 2022-10-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen om voor de procedurele verlenging van de werkzame stof glyfosaat te stemmen (PDF | 1 pagina | 104 kB)
Besluit: 2022-10-16 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over petitie Netwerk GRONDig over oplossingsrichting in de stikstofcrisis

[Gepubliceerd: 2022-11-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-13 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota 2 bij Kamerbrief over openstelling Investeringsregeling POP3+ 2022

[Gepubliceerd: 2022-10-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 2 bij Kamerbrief over openstelling Investeringsregeling POP3+ 2022 (PDF | 5 pagina's | 135 kB)
Besluit: 2022-10-13 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over overheidsgeld aan niet-gouvernementele organisaties

[Gepubliceerd: 2022-10-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over overheidsgeld aan niet-gouvernementele organisaties (PDF | 2 pagina's | 943 kB)
Besluit: 2022-10-13 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzamelbrief Natuur najaar 2022

[Gepubliceerd: 2022-10-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over verzamelbrief Natuur najaar 2022 (PDF | 1 pagina | 99 kB)
Besluit: 2022-10-13 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief actuele ontwikkelingen gewasbescherming

[Gepubliceerd: 2022-10-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief actuele ontwikkelingen gewasbescherming (PDF | 1 pagina | 85 kB)
Besluit: 2022-10-13 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief ambtelijke analyse mogelijke effecten piekbelastersaanpak

[Gepubliceerd: 2022-10-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-13 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aanvragen van in- of (weder)uitvoervergunningen van diersoorten behorende tot het genus Uromastyx

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Besluit op een verzoek om informatie over aanvragen voor in- of (weder)uitvoervergunningen van diersoorten behorende tot het genus Uromastyx en het daarvan afgescheiden genus Saara. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over diergegevens/landbouwtellingen en I&R-gegevens op locatie in Tinallinge

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Besluit op een verzoek om informatie over diergegevens/landbouwtellingen en I&R-gegevens van alle bedrijven die verband houden met de veehouderij op een locatie in Tinallinge (Groningen). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij advies korting stikstofgebruiksnorm bij late inzaai vanggewas

[Gepubliceerd: 2022-10-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief bij advies korting stikstofgebruiksnorm bij late inzaai vanggewas (PDF | 3 pagina's | 139 kB)
Besluit: 2022-10-12 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over landbouwtellinggegevens Dinteloord

[Gepubliceerd: 2022-10-12] Besluit op een verzoek om informatie over landbouwtellinggegevens van het jaar 1995 voor percelen kadastraal bekend als gemeente Dinteloord, sectie B, nummers 87 t/m 90 en 107 t/m 112 van V.O.F. landbouwbedrijf J.W.J.M. Brooijmans. Het verzoek is op 14 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 12 oktober 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-10-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over informatie diertelgegevens

[Gepubliceerd: 2022-10-12] Besluit op een verzoek om informatie over diertelgegevens. Het verzoek is op 25 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 12 oktober 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-10-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek positie onderneming bij fosfaatreductieplan

[Gepubliceerd: 2022-10-11] Besluit op een verzoek om informatie over de positie van een bepaalde onderneming in relatie tot de totstandkoming van het fosfaatreductieplan vanaf 2014 en de totstandkoming en uitvoering van het fosfaatrechtenstelsel, en over het schrappen van de erkenning van boerderijmelk van een bepaalde onderneming. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over inspecties van de NVWA die zijn uitgevoerd bij een pluimveeslachterij

[Gepubliceerd: 2022-10-10] Besluit op een verzoek om informatie over inspectierapporten en boetes van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) die zijn uitgevoerd bij een pluimveeslachterij over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Het verzoek is op 12 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 10 oktober 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-10-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over buffelhouderijen

[Gepubliceerd: 2022-10-07] Besluit op een verzoek om informatie over inspecties en bezoeken bij buffelhouderijen over de periode 1 januari 2019 tot en met 8 april 2022. Het verzoek is op 8 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 7 oktober 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-10-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Nederlandse melkveehouderijen

[Gepubliceerd: 2022-10-06] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal melk leverende runderen in Nederland en de verplaatsingen van deze dieren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de CITES SA/NL over genus Oophaga

[Gepubliceerd: 2022-10-06] Besluit op een verzoek om informatie over documenten van de CITES SA/NL over het genus Oophaga tot 2012, gerekend tot het genus Dendrobates, periode 1987 tot 6 oktober 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over dieraantallen en percelen in Est

[Gepubliceerd: 2022-10-06] Besluit op een verzoek om informatie over de gecombineerde opgaven van dieraantallen en percelen in Est. Het verzoek is op 29 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 6 oktober 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-10-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over evaluatie van gevolgen gerechtelijke uitspraken

[Gepubliceerd: 2022-10-05] Besluit op een verzoek aan de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit om informatie over de besluitvorming tot het inspecteren van een specifieke website en het opmaken en de kennisgeving van specifieke rapporten van bevindingen en de evaluatie van de gevolgen van twee gerechtelijke uitspraken.
Besluit: 2022-10-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over verbod op optreden met zoogdieren in circussen en andere optreden

[Gepubliceerd: 2022-10-05] Besluit op een verzoek om informatie over verbod op optreden met zoogdieren in circussen en andere optreden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over hormoonverstorende stoffen

[Gepubliceerd: 2022-10-04] Besluit op een verzoek om informatie over risico's van gewasbeschermingsmiddelen. Dit besluit is een aanvulling op het deelbesluit van 24 februari 2022, over hormoonverstorende stoffen in gewasbeschermingsmiddelen.
Besluit: 2022-10-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over opvolging signaal verslechtering brandveiligheid bij toepassing fijnstofreducerende technieken

[Gepubliceerd: 2022-10-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over opvolging signaal verslechtering brandveiligheid bij toepassing fijnstofreducerende technieken (PDF | 3 pagina's | 129 kB)
Besluit: 2022-10-03 lucht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op bericht mogelijk meer ammoniakuitstoot bij 1 ster Beter Leven Kip

[Gepubliceerd: 2022-10-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-03 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over inzet Nederland bij 19e CvP bij verdrag CITES

[Gepubliceerd: 2022-10-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over inzet Nederland bij 19e CvP bij verdrag CITES (PDF | 2 pagina's | 118 kB)
Besluit: 2022-10-02 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief wijzigingsbesluit nood- en alarmsystemen kunstmatige ventilatie landbouwhuisdieren

[Gepubliceerd: 2022-10-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief wijzigingsbesluit nood- en alarmsystemen kunstmatige ventilatie landbouwhuisdieren (PDF | 2 pagina's | 201 kB)
Besluit: 2022-10-02 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek identiteit melders

[Gepubliceerd: 2022-09-30] Besluit op een verzoek om informatie over de identiteit van 1 of meerdere personen, die bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldingen hebben gedaan over percelen bij een bedrijf. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek personeelsverloop inspecteurs NVWA

[Gepubliceerd: 2022-09-30] Besluit op een verzoek om informatie over het personeelsverloop van de inspecteurs binnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in de periode 2015-2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over geregistreerde paraktijkadressen Diergeneeskunderegister

[Gepubliceerd: 2022-09-30] Besluit op een verzoek om informatie over geregistreerde praktijkadressen wegens het Diergeneeskunderegister. Het verzoek is doorgestuurd naar het CIBG (VWS). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief verslag informele Landbouw- en Visserijraad 14-16 september 2022

[Gepubliceerd: 2022-09-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief verslag informele Landbouw- en Visserijraad 14-16 september 2022 (PDF | 1 pagina | 110 kB)
Besluit: 2022-09-29 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over illegaal aanbieden pony als prijs in loterij

[Gepubliceerd: 2022-10-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over illegaal aanbieden pony als prijs in loterij (PDF | 1 pagina | 66 kB)
Besluit: 2022-09-29 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over sancties Rusland en Belarus

[Gepubliceerd: 2022-09-29] Besluit op een verzoek om informatie over sancties Rusland en Belarus vanwege de inval in OekraÔne. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over nicotinezakjes

[Gepubliceerd: 2022-09-29] Besluit op een verzoek om informatie over nicotinezakjes zonder tabak. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over diertellingen agrarisch bedrijf Eelde

[Gepubliceerd: 2022-09-29] Besluit op een verzoek om informatie over alle diertellingen (meitellingen) van een agrarische bedrijf in Eelde (Drenthe). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over verrijkingsmateriaal in varkensstallen

[Gepubliceerd: 2022-09-28] Besluit op een verzoek om informatie over inspecties betreffende het verrijkingsmateriaal in varkensstallen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

[Gepubliceerd: 2022-10-03] Beslisnota bij Kamerbrief over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 (PDF | 5 pagina's | 121 kB)
Besluit: 2022-09-27 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Jaarverslag 2021 Staatsbosbeheer

[Gepubliceerd: 2022-10-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Jaarverslag 2021 Staatsbosbeheer (PDF | 1 pagina | 67 kB)
Besluit: 2022-09-27 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over Adelphobates castaneoticus

[Gepubliceerd: 2022-09-27] Besluit op een verzoek om documenten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over Adelphobates castaneoticus. Adelphobates castaneoticus is een kikkersoort. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over de luchtkwaliteit in varkensstallen

[Gepubliceerd: 2022-09-27] Besluit op een verzoek om informatie over inspecties in varkenstallen betreffende de luchtkwaliteit, over de periode 1 juli - 31 december 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op vragen over boek De Melkveerevolutie, Lessen van de landbouwtransitie op Schiermonnikoog

[Gepubliceerd: 2022-09-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op vragen over boek De Melkveerevolutie, Lessen van de landbouwtransitie op Schiermonnikoog (PDF | 2 pagina's | 1,1 MB)
Besluit: 2022-09-26 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over toepassing staalslakken

[Gepubliceerd: 2022-09-26] Besluit op een verzoek om informatie over de toepassing van staalslakken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over dierenverhuurbedrijven

[Gepubliceerd: 2022-09-23] Besluit op een verzoek om informatie over dieren die buiten circussen of dierentuinen worden getoond aan het publiek. Het verzoek is op 19 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 23 september 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-09-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Landbouw- en Visserijraad van 26 september 2022

[Gepubliceerd: 2022-09-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij beslisvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Landbouw- en Visserijraad van 26 september 2022 (PDF | 2 pagina's | 1,4 MB)
Besluit: 2022-09-22 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vaststelling fosfaatrechten en referentiedatum

[Gepubliceerd: 2022-09-22] Besluit op Woo-verzoek over vaststelling fosfaatrechten en referentiedatum
Besluit: 2022-09-22 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek plaatsing zoogdieren op positieflijst

[Gepubliceerd: 2022-09-22] Besluit op een verzoek om informatie over de plaatsing van de Afrikaanse dwergmuis, grootoorspringmuis en Wagners' gerbil op de positieflijst voor zoogdieren, en over de methodiek en plaatsing van dieren op de positieflijst voor zoogdieren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-22 Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over inspecties van de NVWA bij een pluimveeslachterij

[Gepubliceerd: 2022-09-22] Besluit op een verzoek om informatie over de door de NVWA uitgevoerde inspecties en andersoortige controles en bezoeken bij een pluimveeslachterij over de periode 1 januari 2017 tot en met 1 november 2021. Het verzoek is op 1 november 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 22 september 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-09-22 Documenten: 8
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over maximale temperatuur bij diertransporten

[Gepubliceerd: 2022-10-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over maximale temperatuur bij diertransporten (PDF | 2 pagina's | 118 kB)
Besluit: 2022-09-21 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over ongekende droogte en rol van de landbouw

[Gepubliceerd: 2022-10-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-09-20 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij reactie op brandbrief Varkens in Nood over maatregelen beperking ex- en import dieren over lange afstanden

[Gepubliceerd: 2022-11-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij reactie op brandbrief Varkens in Nood over maatregelen beperking ex- en import dieren over lange afstanden (PDF | 2 pagina's | 116 kB)
Besluit: 2022-09-20 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over een NVWA-rapport uit 2014 over een slachthuis

[Gepubliceerd: 2022-09-19] Besluit op een verzoek om informatie over een NVWA-rapport uit 2014 over een slachthuis. Het verzoek is op 4 oktober 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 19 september 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-09-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over campagne 'Koop geen kortsnuit'

[Gepubliceerd: 2022-10-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over campagne 'Koop geen kortsnuit' (PDF | 2 pagina's | 152 kB)
Besluit: 2022-09-15 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over Nederlands aalbeheerplan

[Gepubliceerd: 2022-11-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over Nederlands aalbeheerplan (PDF | 2 pagina's | 170 kB)
Besluit: 2022-09-14 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen naar aanleiding van het artikel Nieuwe uitkoopregeling op de tocht

[Gepubliceerd: 2022-09-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-09-13 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over verbod op vleesreclames in Haarlem

[Gepubliceerd: 2022-10-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over verbod op vleesreclames in Haarlem (PDF | 1 pagina | 77 kB)
Besluit: 2022-09-13 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over eiwittransitie

[Gepubliceerd: 2022-09-13] Besluit op een verzoek om informatie over de eiwittransitie, in het bijzonder rondom de kweek van insecten.
Besluit: 2022-09-13 Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Besluit activiteiten leefomgeving voor de 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn 2022-2025

[Gepubliceerd: 2022-10-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Besluit activiteiten leefomgeving voor de 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn 2022-2025 (PDF | 3 pagina's | 208 kB)
Besluit: 2022-09-12 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inspectierapport speeltoestel Geerpark

[Gepubliceerd: 2022-09-12] Besluit op een verzoek om het inspectierapport over een speeltoestel/uitkijktoren in het Geerpark. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Wob-/Woo-verzoek over correspondentie van de NVWA over een hondenfokker

[Gepubliceerd: 2022-09-12] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over een hondenfokker. Het verzoek is op 4 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 12 september 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-09-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over saneringsregeling visserij

[Gepubliceerd: 2022-11-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over saneringsregeling visserij (PDF | 1 pagina | 97 kB)
Besluit: 2022-09-11 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over meitellingen van 1994 tot nu

[Gepubliceerd: 2022-09-09] Besluit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op een verzoek om informatie over de meitellingen van 1994 tot nu, voor het bedrijf gevestigd op Schandelo 99 te Velden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over UBN-nummers

[Gepubliceerd: 2022-09-08] Besluit op Wob-verzoek over de vakbekwaamheid van UBN-nummers. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-08 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verkoop of verdere aankoop van fosfaatrechten van locatie Vendreef 1 te Vlijmen

[Gepubliceerd: 2022-09-07] Besluit op een verzoek om informatie over verkoop of verdere aankoop van fosfaatrechten van locatie Vendreef 1 te Vlijmen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een slachthuis

[Gepubliceerd: 2022-09-05] Besluit op een verzoek om informatie over een slachthuis. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 3 op Wob-/Woo-verzoek over identificatie en registratie van honden

[Gepubliceerd: 2022-09-05] Derde deelbesluit op een verzoek om informatie over documenten en de financiŽle stukken over identificatie en registratie van honden over de periode 1 januari 2015 tot en met 4 maart 2021. Dit deelbesluit gaat over 2019.
Besluit: 2022-09-05 Documenten: 5
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek CITES-vergunningen Uromastyx ocellata

[Gepubliceerd: 2022-09-01] Besluit op een verzoek om de volledige dossiers over de aanvragen van CITES in- en (weder)uitvoervergunningen voor de soort Uromastyx ocellata over de periode 1998-2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek traceslijsten puppy's uit Bulgarije

[Gepubliceerd: 2022-08-31] Besluit op een verzoek om de traceslijsten van alle geÔmporteerde puppy's uit Bulgarije in de periode 1 januari 2019 tot 13 mei 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek controles afgifte paardenpaspoorten

[Gepubliceerd: 2022-08-31] Besluit op een verzoek om de handhavingsverslagen van de controles op het afgeven van paardenpaspoorten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek gecombineerde opgave AVGregister

[Gepubliceerd: 2022-08-31] Besluit op een verzoek om documenten over de gecombineerde opgave in het AVG-register. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over welzijn van paarden op melkveehouderij

[Gepubliceerd: 2022-08-31] Besluit op een verzoek om informatie over het welzijn van paarden op een specifieke locatie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek chipregistratie honden en puppy's Appeltern

[Gepubliceerd: 2022-08-29] Besluit op een verzoek om informatie over I&R chipregistratie van alle honden en puppy's die zijn aangemeld op 2 adressen in Appeltern. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek gewasbeschermingsmiddelen en de ziekte van Parkinson

[Gepubliceerd: 2022-08-29] Besluit op een verzoek om documenten over gewasbeschermingsmiddelen en de ziekte van Parkinson. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over resultaten onderzoek naar transparantie over duurzaamheid bij supermarkten

[Gepubliceerd: 2022-12-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over resultaten onderzoek naar transparantie over duurzaamheid bij supermarkten (PDF | 4 pagina's | 123 kB)
Besluit: 2022-08-25 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over perspectief duurzame glastuinbouw Limburg, motie-Valstar en subsidieplafond energiebesparing glastuinbouw

[Gepubliceerd: 2022-10-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over perspectief duurzame glastuinbouw Limburg, motie-Valstar en subsidieplafond energiebesparing glastuinbouw (PDF | 3 pagina's | 125 kB)
Besluit: 2022-08-25 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek jacuzzi

[Gepubliceerd: 2022-08-25] Besluit op een verzoek om de rapportage van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over een jacuzzi. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-verzoek over de identiteit achter anonieme meldingen

[Gepubliceerd: 2022-08-25] Besluit op een verzoek om informatie over de identiteit achter anonieme meldingen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Woo-verzoek over ongeval met trampoline

[Gepubliceerd: 2022-08-23] Besluit op een verzoek om openbaar maken van het rapport over het toezicht naar aanleiding van een ongeval met een trampoline. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-Woo-verzoek over inspecties en meldingen van een specifieke hondenhandelaar over de periode van januari 2015 tot 30 juni 2021

[Gepubliceerd: 2022-08-22] Besluit op een verzoek om informatie over over inspecties en meldingen van een specifieke hondenhandelaar over de periode van januari 2015 tot 30 juni 2021. Het verzoek is op 8 december 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 22 augustus 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-08-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek wijziging subsidiecriteria LED-belichting

[Gepubliceerd: 2022-08-22] Besluit op een verzoek om documenten over de totstandkoming van de wijziging van bepaalde subsidiecriteria binnen het onderwerp LED-belichting zoals opgenomen in de wijzigingsregeling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 april 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek landbouwtellingen adres Velddriel

[Gepubliceerd: 2022-08-19] Besluit op een verzoek om informatie over landbouwtellingen vanaf 2012 tot en met 2022 van de veehouderij(en) gevestigd op de Veilingweg 30-32 in Velddriel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de kikker Oophaga granulifera

[Gepubliceerd: 2022-08-19] Besluit op een verzoek om informatie over de kikker Oophaga granulifera. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-19 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inbeslagname OekraÔense rottweilers

[Gepubliceerd: 2022-08-17] Besluit op een verzoek om informatie over de inbeslagname van 8 rottweilerpups en 2 volwassen rottweilerteven uit OekraÔne. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Nederlandse inzet herziening EU-initiatief bestuivers

[Gepubliceerd: 2022-10-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief Nederlandse inzet herziening EU-initiatief bestuivers (PDF | 3 pagina's | 81 kB)
Besluit: 2022-08-15 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek medisch dossier paard

[Gepubliceerd: 2022-08-11] Besluit op een verzoek om een dierenartsverklaring of medisch dossier van een paard. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over bemoeienis NVWA bij een vergister

[Gepubliceerd: 2022-08-11] Besluit op een verzoek om informatie over de bemoeienis van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) bij een vergister. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inspecties verrijkingsmateriaal in varkensstallen

[Gepubliceerd: 2022-08-11] Besluit op een verzoek om inspecties over het verrijkingsmateriaal in varkensstallen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek luchtkwaliteit varkensstallen

[Gepubliceerd: 2022-08-11] Besluit op een verzoek om informatie over inspecties van het stalklimaat in varkensstallen in de periode 1 januari tot en met 30 juni 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vergunninghouders Dierproevenregeling 2014

[Gepubliceerd: 2022-08-11] Besluit op een verzoek om informatie over alle vergunninghouders die zien op de informatie zoals bedoeld in bijlage 7 van de Dierproevenregeling 2014. Het verzoek betreft informatie over de kalenderjaren 2020 en 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over een specifieke verkoper van honden

[Gepubliceerd: 2022-08-05] Besluit op een verzoek om informatie over een specifieke verkoper van honden. Het verzoek is op 4 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 5 augustus 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-08-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-verzoek over excretienormen voor dieren in de veehouderij

[Gepubliceerd: 2022-08-04] Besluit op een verzoek om informatie over het aanpassen en toepassen en/of te gebruiken data en normen over de excretienormen voor dieren in de veehouderij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek openbaarmaking melding NVWA

[Gepubliceerd: 2022-08-04] Besluit op een verzoek om de melding openbaar te maken naar aanleiding waarvan de NVWA op een bedrijf een controle heeft uitgevoerd. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek hondenhandel met Hongarije

[Gepubliceerd: 2022-08-04] Besluit op een verzoek om documenten over hondenhandel met Hongarije in de periode 2017-2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over fosfaatrechten Hoeve Gaastzicht Zuivel

[Gepubliceerd: 2022-08-03] Besluit op een verzoek om informatie over fosfaatrechten van Hoeve Gaastzicht Zuivel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over boetebeschikkingen mestbeleid en voerjaaroverzichten

[Gepubliceerd: 2022-08-03] Besluit op een verzoek om informatie over boetebeschikkingen opgelegd aan Nautilus Poultry B.V. in het kader van het mestbeleid in de periode 2020 tot en met 2022 en de voerjaaroverzichten van dit bedrijf over het jaar 2020 en 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek algemene bezitsontheffingen musea

[Gepubliceerd: 2022-08-03] Besluit op een verzoek om algemene bezitsontheffingen van de afgelopen 15 jaar voor het Rijksmuseum in Amsterdam, Museum Naturalis in Leiden, Museum Volkenkunde in Leiden, het Tropenmuseum in Amsterdam en het Natuurhistorisch museum in Rotterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek meldingen hondenhandelaar

[Gepubliceerd: 2022-08-03] Besluit op een verzoek om informatie over alle meldingen die zijn gedaan bij een hondenhandelaar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-03 Documenten: 6
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over fosfaatrechten van veeteeltbedrijf

[Gepubliceerd: 2022-07-28] Besluit op een verzoek om informatie over fosfaatrechten van een veeteeltbedrijf in Oosterhout. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Mobiele Dodings Units

[Gepubliceerd: 2022-07-28] Besluit op een verzoek om informatie over de Mobiele Dodings Units die zijn ontwikkeld door Slachthuis Dokkum. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-28 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aankomsttijden NVWA-inspecteurs bij pluimveeslachterij mei 2022

[Gepubliceerd: 2022-07-27] Besluit op een verzoek om informatie over over aankomsttijden van NVWA inspecteurs bij een pluimveeslachterij van 4 en 5 mei 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek dieraantallen veehouderijen Marum

[Gepubliceerd: 2022-07-27] Besluit op een verzoek om documenten over de dieraantallen vanaf 1984 tot 2000 van 2 veehouderijen in Marum. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek dierenwelzijnsinspecties vleeskalveren 2021

[Gepubliceerd: 2022-07-26] Besluit op een verzoek om informatie over alle dierenwelzijnsinspecties van Nederlandse stallen met vleeskalveren in 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-26 Documenten: 8
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over diertellingen veehouderijen te Zeewolde

[Gepubliceerd: 2022-07-26] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen (meitellingen) van 2 veehouderijen te Zeewolde over de periode 2010 tot en met 14 april 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over welzijnsschendingen van dieren

[Gepubliceerd: 2022-07-25] Besluit op een verzoek om informatie over welzijnsschendingen van dieren. Het verzoek is op 14 januari 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 25 juli 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-07-25 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ruimte voor ruimte regeling Buitengebied Noord te Breda

[Gepubliceerd: 2022-07-21] Besluit op een verzoek om informatie over ruimte voor ruimte regeling over bestemmingsplan 'Buitengebied Noord, herziening Brielsdreef' te Breda. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over afwijk inrichting secretariaat Adviescollege Stikstofproblematiek

[Gepubliceerd: 2022-07-21] Besluit op een verzoek om informatie over de van de Kaderwet adviescolleges afwijkende inrichting van het secretariaat van het (inmiddels opgeheven) Adviescollege Stikstofproblematiek. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-21 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bemesting plangebied Akkerlanen

[Gepubliceerd: 2022-07-20] Besluit op een verzoek om informatie over geregistreerd mesttransport met een uitsplitsing in RVO mestcodes, en deelpercelen naar het perceel op plangebied Akkerlanen in de gemeente Waalwijk. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek invulling open normen Wet dieren

[Gepubliceerd: 2022-07-19] Besluit op een verzoek om informatie over de invulling van open normen voor het dierenwelzijn in de Wet dieren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek registratie van de landbouwpercelen

[Gepubliceerd: 2022-07-19] Besluit op een verzoek om documenten over (grond) registratie van de landbouwpercelen in gemeente Weert. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aankomsttijden NVWA-inspecteurs bij pluimveeslachterij

[Gepubliceerd: 2022-07-18] Besluit op een verzoek om informatie over aankomsttijden van NVWA-inspecteurs bij een pluimveeslachterij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-18 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over voortgang diverse onderwerpen mestbeleid

[Gepubliceerd: 2022-07-15] Besluit op een verzoek om informatie over diverse mestbeleidonderwerpen, namelijk N-gebruiksnorm, pilot Mineralenconcentraat, pilot Kunstmestvrije Achterhoek, certificeringssysteem Fertigarant en actualisatie forfaitaire excretienormen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bescherming van vissen bij slacht en doden

[Gepubliceerd: 2022-07-13] Besluit op een verzoek om informatie over de bescherming van vissen bij slacht en doden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over welzijnsschendingen van dieren

[Gepubliceerd: 2022-07-12] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie over uitgevoerde inspecties en andersoortige controles en bezoeken in de periode van 1 januari 2015 tot en met 29 juli 2021 met betrekking tot welzijnsschendingen van dieren bij een bedrijf. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-12 Documenten: 4
Downloads: 📄 B