Convenanten Ministerie Van Landbouw, Natuur En Voedselkwaliteit

Convenant dierwaardige veehouderij

[Gepubliceerd: 2022-11-04] Het kabinet wil de verdere ontwikkeling realiseren naar een dierwaardige veehouderij. Dat wil zeggen: een veehouderij waarin het welzijn en de gezondheid van dieren het uitgangspunt zijn. In de zienswijze Dierwaardige veehouderij beschrijft de Raad voor Dierenaangelegenheden de zes leidende principes voor een veehouderij waarin dieren een positieve staat van welzijn ervaren.
Besluit: 2022-11-04 natuur- en landschapsbeheer
Downloads: Volledig dossier

Collaboration agreement regarding establishment and development of global co-ordinating secretariaat for global network of food innovation hubs in the Netherlands

[Gepubliceerd: 2022-01-26] Bestand: bijlage-bij-kamerbrief-antwoorden-op-vragen-over-mogelijke-verwarring-die-recent-is-ontstaan-op-een-antwoord-op-eerdere-vragen-o-...-92e2398.pdf
Besluit: 2022-01-26 ondernemen Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bijlage 4 bij Kamerbrief 'Toezegging T01556 Registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geŽxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees'

[Gepubliceerd: 2021-12-20] Bijlage 4: Addendum bij het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten1, nr. DGAN/17109825, als overeengekomen op 5 juli 2017.
Besluit: 2021-12-20 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bijlage 3 bij Kamerbrief 'Toezegging T01556 Registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geŽxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees'

[Gepubliceerd: 2021-12-20] Bijlage 3: Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten.
Besluit: 2021-12-20 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Communicatie over Global Coordinating Secretariat Food Innovation Hubs

[Gepubliceerd: 2021-12-15] Brieven van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan het World Economic Forum over de vestiging in Nederland van het Global Coordinating Secretariat voor de Food Innovation Hubs.
Besluit: 2021-12-15 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Afspraken tussen LNV en Dolfinarium

[Gepubliceerd: 2021-08-30] Afspraken tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Dolfinarium over voorstellingen en educatie, fotomomenten / publieksinteracties, en verblijven.
Besluit: 2021-08-24 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Zeehondenakkoord

[Gepubliceerd: 2020-06-03] Afspraken tussen de partijen die zijn betrokken bij de opvang van zeehonden. Het gaat om de 5 zeehondencentra, de 2 vrijwilligersorganisaties, de 5 kustprovincies, de gemeenten in het Waddengebied en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Besluit: 2020-06-03 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Bijlage 3 - Voortgangsrapportage Mosselconvenant 2018

[Gepubliceerd: 2019-09-06] Bijlage 3 - Voortgangsrapportage Mosselconvenant 2018.
Besluit: 2019-09-05 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 2020-2024

[Gepubliceerd: 2019-07-04] Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 2020-2024.
Besluit: 2019-07-04 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Wijziging Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020

[Gepubliceerd: 2018-11-09] Overeenkomst tot wijziging van de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw voor de jaren 2014-2020 tussen de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de glastuinbouwsector.
Besluit: 2018-11-09 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Samenwerkingsafspraken

[Gepubliceerd: 2018-10-22] Samenwerkingsafspraken tussen het ministerie van LNV, IPO, VNG en Unie van Waterschappen over het toekomstbestendig landelijk gebied.
Besluit: 2018-07-01 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Actieplan brandveilige veestallen 2018-2022

[Gepubliceerd: 2018-07-16] Aanpak voor het verminderen van het aantal stalbranden. Dit actieplan is een vervolg op het Actieplan Stalbranden 2012-2016.
Besluit: 2018-07-01 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Intentieverklaring 16 IJsselmeervissers en Houtskoolschets IJsselmeervisserij

[Gepubliceerd: 2017-02-17] Intentieverklaring van 16 beroepsvissers op het IJsselmeer en de houtskoolschets van de Stichting Transitie IJsselmeer om te komen tot een economisch rendabele beroepsvisserij met een vangstcapaciteit die past binnen de draagkracht van het natuurlijk systeem in het IJsselmeer.
Besluit: 2016-10-31 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Convenant Ministerie van Economische Zaken en Staatsbosbeheer

[Gepubliceerd: 2014-04-22] Concept convenant van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Staatsbosbeheer.
Besluit: 2014-04-08 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Agreement on unstunned slaughtering in accordance with religious rites

[Gepubliceerd: 2014-03-25] Bestand: agreement-on-unstunned-slaughtering-in-accordance-with-religious-rites.pdf
Besluit: 2014-03-25 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Convention pour labattage danimaux sans ťtourdissement selon certains rites religieux

[Gepubliceerd: 2014-03-25] Bestand: convention-pour-l-abattage-d-animaux-sans-etourdissement-selon-certains-rites-religieux.pdf
Besluit: 2014-03-25 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Afrondingsovereenkomst ILG, Rijk - provincie Noord-Holland

[Gepubliceerd: 2012-11-23] Overeenkomst waarin de afspraken over de afronding van de ILG tussen het Rijk en de provincie Noord-Holland zijn vastgelegd.
Besluit: 2012-11-23 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Afrondingsovereenkomst ILG, Rijk - provincie Utrecht

[Gepubliceerd: 2012-11-23] Overeenkomst waarin de afspraken over de afronding van de ILG tussen het Rijk en de provincie Utrecht zijn vastgelegd.
Besluit: 2012-11-23 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Afrondingsovereenkomst ILG, Rijk - provincie Flevoland

[Gepubliceerd: 2012-11-23] Overeenkomst waarin de afspraken over de afronding van de ILG tussen het Rijk en de provincie Flevoland zijn vastgelegd.
Besluit: 2012-11-23 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Afrondingsovereenkomst ILG, Rijk - provincie Drenthe

[Gepubliceerd: 2012-11-23] Overeenkomst waarin de afspraken over de afronding van de ILG tussen het Rijk en de provincie Drenthe zijn vastgelegd.
Besluit: 2012-11-23 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Afrondingsovereenkomst ILG, Rijk - provincie Gelderland

[Gepubliceerd: 2012-11-23] Overeenkomst waarin de afspraken over de afronding van de ILG tussen het Rijk en de provincie Gelderland zijn vastgelegd.
Besluit: 2012-11-23 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Afrondingsovereenkomst ILG, Rijk - provincie Limburg

[Gepubliceerd: 2012-11-23] Overeenkomst waarin de afspraken over de afronding van de ILG tussen het Rijk en de provincie Limburg zijn vastgelegd.
Besluit: 2012-11-23 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Afrondingsovereenkomst ILG, Rijk - provincie Zuid-Holland

[Gepubliceerd: 2012-11-23] Overeenkomst waarin de afspraken over de afronding van de ILG tussen het Rijk en de provincie Zuid-Holland zijn vastgelegd.
Besluit: 2012-11-23 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Afrondingsovereenkomst ILG, Rijk - provincie Groningen

[Gepubliceerd: 2012-11-23] Overeenkomst waarin de afspraken over de afronding van de ILG tussen het Rijk en de provincie Groningen zijn vastgelegd.
Besluit: 2012-11-23 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Afrondingsovereenkomst ILG, Rijk - provincie Zeeland

[Gepubliceerd: 2012-11-23] Overeenkomst waarin de afspraken over de afronding van de ILG tussen het Rijk en de provincie Zeeland zijn vastgelegd.
Besluit: 2012-11-23 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Afrondingsovereenkomst ILG, Rijk - provincie Overijssel

[Gepubliceerd: 2012-11-23] Overeenkomst waarin de afspraken over de afronding van de ILG tussen het Rijk en de provincie Overijssel zijn vastgelegd.
Besluit: 2012-11-23 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Afrondingsovereenkomst ILG, Rijk - provincie Noord-Brabant

[Gepubliceerd: 2012-11-23] Overeenkomst waarin de afspraken over de afronding van de ILG tussen het Rijk en de provincie Noord-Brabant zijn vastgelegd.
Besluit: 2012-11-23 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Afrondingsovereenkomst ILG, Rijk - provincie Friesland

[Gepubliceerd: 2012-11-23] Overeenkomst waarin de afspraken over de afronding van de ILG tussen het Rijk en de provincie Friesland zijn vastgelegd.
Besluit: 2012-11-23 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

[Gepubliceerd: 2012-06-05] In het convenant hebben overheid, slachterijen en religieuze organisaties afspraken gemaakt om het dierenwelzijn bij de onbedwelmde slacht te verbeteren op een manier die verenigbaar is met de islamitische of IsraŽlitische ritus.
Besluit: 2012-06-05 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Vissen binnen de grenzen van Natura2000 - Afspraken over het visserijbeheer in de Noordzeekustzone en Vlakte van de Raan voor de ontwikkeling van natuur en visserij

[Gepubliceerd: 2011-12-13] Akkoord tussen de visserijsector, de natuurbeweging en staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de bescherming van natuurgebieden in de Noordzee. Bepaalde delen in de Nederlandse kustzone worden verboden voor de boomkor- en garnalenvisserij. Als tegenprestatie beloven de natuurorganisaties om de komende jaren niet naar de rechter te stappen, zodat de visserij de tijd en de kans krijgt om nieuwe, duurzamere, vistechnieken in te voeren.
Besluit: 2011-12-13 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Perspectief garnalenvisserij

[Gepubliceerd: 2011-12-13] Akkoord tussen de natuurbeweging, vissers en de rijksoverheid over de garnalenvisserij. De maatregelen in dit akkoord moeten leiden tot een gezonde en daarmee ook economisch duurzame garnalensector. Het akkoord is een bijlage bij het Vibeg-akkoord waarin de afspraken over de overige vormen van visserij zijn vastgelegd.
Besluit: 2011-12-13 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier