Dossiers na Wob/Woo-verzoek Ministerie Van Landbouw, Natuur En Voedselkwaliteit

Bijlagen bij 1e deelbesluit op Woo-verzoek over de briefwisseling tussen minister Van der Wal en de Eurocommissaris rondom het Nederlandse stikstofbeleid

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Bijlagen bij het 1e deelbesluit op Woo-verzoek over de briefwisseling tussen minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) en de Eurocommissaris rondom het Nederlandse stikstofbeleid.
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

1e deelbesluit op Woo-verzoek inclusief lijst van documenten over de briefwisseling tussen minister Van der Wal en de Eurocommissaris rondom het Nederlandse stikstofbeleid

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Besluit op een verzoek om informatie over briefwisseling vanuit minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) aan de heer Sinkeviius van de Europese Commissie en overige correspondentie met de Europese Unie (EU) over stikstof in Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beslismemo bij dossier bezwaar TVL 3e kwartaal 2021

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Besluit op een verzoek om informatie over de beslismemo horende bij het dossier bezwaar TVL kwartaal 3 van het jaar 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek inclusief lijst van documenten en bijlagen over Naturli Biologisch Smeerbare

[Gepubliceerd: 2023-05-22] Besluit op een verzoek om informatie over documenten die door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn opgemaakt naar aanleiding van het besluit om Naturli' Biologisch Smeerbare uit de schappen te halen. Het verzoek is op 7 juni 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 22 mei 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over uitvalspercentage vleeskuikens

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid en de concrete toepassing van dit beleid met betrekking tot het dierenwelzijn van vleeskuikens. Het verzoek richt zich speciaal op het uitvalspercentage van vleeskuikens in de hoogste bezettingsgraad. Het verzoek is op 30 maart 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Documenten bij Woo-besluit over uitvalspercentage vleeskuikens

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Bijlagen bij het Woo-besluit over het beleid en de concrete toepassing van dit beleid met betrekking tot het dierenwelzijn van vleeskuikens. Het verzoek richt zich speciaal op het uitvalspercentage van vleeskuikens in de hoogste bezettingsgraad.
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aftrek verliezen in opslagfaciliteiten

[Gepubliceerd: 2023-05-22] Besluit op een verzoek om informatie over de opname in artikel 96 UR Msw van de in artikel 7 lid 4 b van de derogatiebeschikking 2018 genoemde aftrek voor verliezen in opslagfaciliteiten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-19 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Bijlage deel 2 bij besluit op Woo-verzoek over Blue Growth Network op Grenada

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Bijlage 2 bij besluit op Woo-verzoek over Blue Growth Network op Grenada. Dit document is enkel in het Engels beschikbaar.
Besluit: 2023-05-17 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gecombineerde opgaves bedrijfslocatie te Erp

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Besluit en inventaris bij Woo-verzoek over diersoorten, dieraantallen en aangiften of beschikkingen in verband met de gecombineerde opgaves over de periode 2000 tot en met 2022 van een bedrijfslocatie in Erp. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Bijlage deel 3 bij besluit op Woo-verzoek over Blue Growth Network op Grenada

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Bijlage 3 bij besluit op Woo-verzoek over Blue Growth Network op Grenada. Dit document is enkel in het Engels beschikbaar.
Besluit: 2023-05-17 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen bij Woo-besluit over gecombineerde opgaves bedrijfslocatie te Erp

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Bijlagen bij Woo-besluit over diersoorten, dieraantallen en aangiften of beschikkingen in verband met de gecombineerde opgaves over de periode 2000 tot en met 2022 van een bedrijfslocatie in Erp. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bijlage deel 1 bij besluit op Woo-verzoek over Blue Growth Network op Grenada

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Bijlage 1 bij besluit op Woo-verzoek over Blue Growth Network op Grenada. Dit document is enkel in het Engels beschikbaar.
Besluit: 2023-05-17 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Blue Growth Network op Grenada

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Besluit op een verzoek om informatie over de samenwerking tussen Nederland en Grenada, in de vorm van twee Memoranda of Understanding (MoU's). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-17 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gegevens van alle vergunninghouders in het kader van de Dierproevenregeling 2014

[Gepubliceerd: 2023-05-15] Besluit op een verzoek om informatie over de gegevens van alle vergunninghouders in het kader van de Dierproevenregeling 2014 over het kalenderjaar 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-15 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over kringlooplandbouw

[Gepubliceerd: 2023-05-22] Besluit op een verzoek om informatie over kringlooplandbouw in de periode 2010-22 december 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-15 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

1e deelbesluit op Woo-verzoek over diverse onderwerpen Natura 2000

[Gepubliceerd: 2023-05-22] 1e deelbesluit op een verzoek om informatie over diverse onderwerpen die betrekking hebben op Natura 2000. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-15 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over particulier natuurbeheer

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Besluit op een verzoek om informatie over particulier natuurbeheer, subsidies aan particulieren en een landelijke subsidiekaart over het Subsidiestelsel Natuur en Landschap over een periode van 5 jaren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over DNA-, onderzoeks- en autopsierapporten voor wolven

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Besluit op een verzoek om informatie over DNA-rapporten, onderzoeksrapporten en autopsierapporten voor wolven in de periode 2015-2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoeken over overtredingen en aantallen dieren pluimveehouderij

[Gepubliceerd: 2023-05-12] Besluit op verzoeken om informatie over overtredingen en alle gegevens voor het vaststellen van het daadwerkelijk aantal gehouden dieren op een pluimveebedrijf te Oirlo. De verzoeken zijn gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-11 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek diertellingen Harskamp

[Gepubliceerd: 2023-05-11] Besluit op een verzoek om informatie over de diertellingen en de mestadministratie van de Harderwijkerweg 41 in Harskamp vanaf het jaar 2010. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-08 landbouw, visserij, voedselkwaliteit
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bedreigingen ontvangen door inspecteurs

[Gepubliceerd: 2023-05-09] Besluit op een verzoek om informatie over bedreigingen ontvangen door inspecteurs over de periode van 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-07 veiligheid Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over diertellingen en het aantal geregistreerde dieren in het I&R systeem van locaties in Egchel

[Gepubliceerd: 2023-05-19] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen en het aantal geregistreerde dieren op elke 1e dag van de maand uit het I&R systeem, van de locaties De Horsten 17 en 20 te Egchel over de periode 2012 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-04 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over diertellingen in Koningsbosch

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Besluit op een verzoek om informatie over de diertellingen en het aantal geregistreerde dieren op elke eerste dag van de maand uit het I&R systeem, van de locaties Kerkstraat 10 en Bos en Broek 2 te Koningsbosch. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-04 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een rookverbod op een specifieke onderwijsinstelling

[Gepubliceerd: 2023-05-03] Besluit op een verzoek om informatie over een rookverbod op een specifieke onderwijsinstelling over de jaren 2021 en 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-02 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen bij Woo-besluit op Wob-verzoek over toegekende fosfaatrechten bedrijven te Stroe en Kootwijkerbroek

[Gepubliceerd: 2023-05-22] Bijlagen bij Woo-besluit op een wob-verzoek om informatie over toegekende fosfaatrechten van bedrijven in Stroe en Kootwijkerbroek.
Besluit: 2023-05-01 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over toegekende fosfaatrechten bedrijven te Stroe en Kootwijkerbroek

[Gepubliceerd: 2023-05-22] Besluit op een verzoek om informatie over toegekende fosfaatrechten van bedrijven in Stroe en Kootwijkerbroek. Het verzoek is op 7 juli 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

[Ingetrokken] Besluit op Wob-/Woo-verzoek over toegekende fosfaatrechten bedrijven te Stroe en Kootwijkerbroek

[Gepubliceerd: 2023-05-23] [INGETROKKEN]
Besluit: 2023-05-01 landbouw, visserij, voedselkwaliteit
Downloads: Volledig dossier

[Ingetrokken] Woo-verzoek over namen en adressen van uitgifte schoolzuivel

[Gepubliceerd: 2023-05-25] [INGETROKKEN]
Besluit: 2023-05-01 basisonderwijs
Downloads: Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek namen, adressen uitgifte schoolzuivel

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Besluit op een verzoek om informatie over selectie, verantwoording en toezicht op de namen en adressen van de bij de uitgifte van schoolzuivel aangesloten scholen in het schooljaar 2021-2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-01 Documenten: 21
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de voermaatregel van augustus 2020

[Gepubliceerd: 2023-05-08] Besluit op een verzoek om informatie over de voermaatregel van augustus 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-28 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking van alle informatie van een horeca onderneming

[Gepubliceerd: 2023-05-16] Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking van alle informatie van een horeca onderneming. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-28 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verleende toestemmingen voor aankoop, verkoop en vervoer proefdieren

[Gepubliceerd: 2023-05-22] Besluit op een verzoek om informatie over verleende toestemmingen voor de aankoop, verkoop en het vervoer van proefdieren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-28 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Bijlagen 651 tot en met 700 bij Woo-besluit over inbewaringname katten

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Bijlagen bij Woo-besluit over binnentreden door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de inbewaringname van katten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen 701 tot en met 750 bij Woo-besluit over inbewaringname katten

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Bijlagen bij Woo-besluit over binnentreden door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de inbewaringname van katten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen 226 tot en met 250 bij Woo-besluit over inbewaringname katten

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Bijlagen bij Woo-besluit over binnentreden door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de inbewaringname van katten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen 151 tot en met 200 bij Woo-besluit over inbewaringname katten

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Bijlagen bij Woo-besluit over binnentreden door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de inbewaringname van katten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen 751 tot en met 800 bij Woo-besluit over inbewaringname katten

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Bijlagen bij Woo-besluit over binnentreden door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de inbewaringname van katten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen 551 tot en met 600 bij Woo-besluit over inbewaringname katten

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Bijlagen bij Woo-besluit over binnentreden door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de inbewaringname van katten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen 101 tot en met 125 bij Woo-besluit over inbewaringname katten

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Bijlagen bij Woo-besluit over binnentreden door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de inbewaringname van katten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen 451 tot en met 500 bij Woo-besluit over inbewaringname katten

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Bijlagen bij Woo-besluit over binnentreden door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de inbewaringname van katten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen 51 tot en met 100 bij Woo-besluit over inbewaringname katten

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Bijlagen bij Woo-besluit over binnentreden door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de inbewaringname van katten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inbewaringname katten

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Besluit op een verzoek om informatie over binnentreden door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de inbewaringname van katten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 21
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen 26 tot en met 50 bij Woo-besluit over inbewaringname katten

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Bijlagen bij Woo-besluit over binnentreden door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de inbewaringname van katten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen 1 tot en met 25 bij Woo-besluit over inbewaringname katten

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Bijlagen bij Woo-besluit over binnentreden door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de inbewaringname van katten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen 126 tot en met 150 bij Woo-besluit over inbewaringname katten

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Bijlagen bij Woo-besluit over binnentreden door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de inbewaringname van katten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen 401 tot en met 450 bij Woo-besluit over inbewaringname katten

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Bijlagen bij Woo-besluit over binnentreden door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de inbewaringname van katten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen 201 tot en met 225 bij Woo-besluit over inbewaringname katten

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Bijlagen bij Woo-besluit over binnentreden door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de inbewaringname van katten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen 601 tot en met 650 bij Woo-besluit over inbewaringname katten

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Bijlagen bij Woo-besluit over binnentreden door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de inbewaringname van katten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen 801 tot en met 836 bij Woo-besluit over inbewaringname katten

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Bijlagen bij Woo-besluit over binnentreden door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de inbewaringname van katten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen 301 tot en met 350 bij Woo-besluit over inbewaringname katten

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Bijlagen bij Woo-besluit over binnentreden door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de inbewaringname van katten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen 251 tot en met 300 bij Woo-besluit over inbewaringname katten

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Bijlagen bij Woo-besluit over binnentreden door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de inbewaringname van katten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen 351 tot en met 400 bij Woo-besluit over inbewaringname katten

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Bijlagen bij Woo-besluit over binnentreden door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de inbewaringname van katten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen 501 tot en met 550 bij Woo-besluit over inbewaringname katten

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Bijlagen bij Woo-besluit over binnentreden door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de inbewaringname van katten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek coulance bij import dierlijke producten

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Besluit op een verzoek om informatie over gevallen waarin de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in 2022 heeft besloten om coulance toe te passen bij de import van producten van dierlijke oorsprong. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-25 markttoezicht Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over noodplanning en het Europese mechanisme bij voedselzekerheidscrises

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Besluit op een verzoek om informatie over noodplanning in geval van voedselschaarste en over het Europese mechanisme voor paraatheid en respons bij voedselzekerheidscrises (EFSCM). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-25 gezondheidsrisico's Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over PFAS in vis en garnalen uit Noordzee

[Gepubliceerd: 2023-05-03] Besluit op een verzoek om informatie over PFAS in vis en garnalen uit de Noordzee in de periode 2022/2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-25 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verslag pluimveetransport

[Gepubliceerd: 2023-05-12] Besluit op een verzoek om informatie over een verslag van een pluimveetransport. Ook heeft de verzoeker gevraagd om een kopie van de tachograafschijf. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-25 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inspectie pluimveeslachterij

[Gepubliceerd: 2023-04-24] Besluit op een verzoek om informatie over een NVWA-inspectie bij een specifieke pluimveeslachterij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-21 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over erkenning van een specifiek bedrijf

[Gepubliceerd: 2023-04-24] Besluit op een verzoek om informatie over de erkenning van een specifiek bedrijf. Het verzoek is op 8 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 20 april 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-04-20 stoffen Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over de juridische en interne procedures over de wegvoering en verkoop van dieren

[Gepubliceerd: 2023-05-08] Besluit op een verzoek om informatie over de juridische en interne procedures, besluitvoering, handelingen en de daarbij behorende correspondentie over de wegvoering van dieren op 3 verschillende data en ook de daaropvolgende opslag en de verkoop van de dieren. Het verzoek is op 3 juni 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 20 april 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-04-20 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Woo-besluit over handhaving en inbeslagname pijlgifkikkers

[Gepubliceerd: 2023-05-12] Beslissing op bezwaar tegen besluit op een verzoek om informatie over handhaving en inbeslagname van dieren behorende tot de soort Adelphobates galactonus over de periode van 1990 tot heden. Het bezwaar is gemaakt op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-20 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over dossiers bestuursrechtelijke maatregelen konijnen houden

[Gepubliceerd: 2023-04-19] Besluit op een verzoek om informatie over alle dossiers over 2020 betreffende bestuursrechtelijke maatregelen voor zover betrekking hebbende op het houden van konijnen anders dan gericht op de productie van vlees. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-19 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 4
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bepaling areaal landbouwgrond voor benutting betalingsrechten of mest

[Gepubliceerd: 2023-04-19] Besluit op een verzoek om informatie over de bepaling van het areaal landbouwgrond voor de benutting van de betalingsrechten (subsidiabele oppervlakte) en voor 'de mest' (de gebruiksruimte). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-18 stoffen Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over documenten over verweervoering door de NVWA bij het CvB

[Gepubliceerd: 2023-04-19] Besluit op een verzoek om informatie over documenten over verweervoering door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CvB). Het verzoek is op 10 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 18 april 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-04-18 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een paardenleasebedrijf

[Gepubliceerd: 2023-04-18] Besluit op een verzoek om informatie over een paardenleasebedrijf. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-17 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over landelijke propositie Staatsbosbeheer

[Gepubliceerd: 2023-04-24] Besluit op een verzoek om informatie over landelijke propositie Staatsbosbeheer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-17 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over correspondentie hondenhandelaar

[Gepubliceerd: 2023-04-17] Besluit op een verzoek om informatie over een mailwisseling en andere correspondentie met betrekking tot een hondenhandelaar, tussen de inspecteurs van de NVWA en een fabrikant. Daarnaast gaat het verzoek om de aantekeningen die zijn gemaakt naar aanleiding van eventuele telefoongesprekken tussen inspecteurs van de NVWA en de fabrikant.
Besluit: 2023-04-17 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over specifieke pluimveeslachterij

[Gepubliceerd: 2023-04-17] Besluit op een verzoek om informatie over een specifieke pluimveeslachterij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-14 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Q-koorts inspectieresultaten 2020-2022

[Gepubliceerd: 2023-04-17] Besluit op een verzoek om informatie over de rapportages Q-koorts inspectieresultaten over de jaren 2020, 2021 en 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-14 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over dieraantallen en staltypes van bedrijf te Doniaga

[Gepubliceerd: 2023-04-18] Besluit op een verzoek om informatie over dieraantallen en de (typen) stallen waarin deze dieren gehouden worden, per staltype het aantal dieren, over de jaren 1989 tot en met heden van een bedrijf of bedrijven te Doniaga (Frysl‚n). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-14 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek landbouwtellingen Rilland

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Besluit op een verzoek om informatie over de landbouwtellingen van een adres in Rilland over de periode 1990-2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-13 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inspecties die zijn uitgevoerd door de NVWA bij een pluimveeslachterij

[Gepubliceerd: 2023-05-03] Besluit op een verzoek om informatie over inspecties die zijn uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij een pluimveeslachterij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-12 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen 4 - 6 bij Besluit op Woo-verzoek over inspecties die zijn uitgevoerd door de NVWA bij een pluimveeslachterij

[Gepubliceerd: 2023-05-03] Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over inspecties die zijn uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij een pluimveeslachterij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-12 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over stalbezetting bedrijf te Harskamp in 2021-2023

[Gepubliceerd: 2023-05-03] Besluit op een verzoek om informatie over de stalbezetting van een bedrijf dat is gevestigd in Harskamp. Het gaat specifiek om informatie uit de periode 2021 tot en met 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-12 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over opgelegde bestuurlijke civiele maatregelen (2018-2020)

[Gepubliceerd: 2023-04-14] Besluit op een verzoek om overzichten van opgelegde bestuurlijke civiele maatregelen in 2018, 2019 en 2020. Het verzoek is op 19 januari 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-11 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een veiligheidsinformatieblad

[Gepubliceerd: 2023-04-07] Besluit op een verzoek om informatie over een veiligheidsinformatieblad. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-06 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek over erkenning CoŲperatieve CRV u.a. (periode 6 november 2017-24 januari 2019)

[Gepubliceerd: 2023-04-11] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit van 28 mei 2019, waarin werd verzocht documenten openbaar te maken die betrekking hebben op de verlening, intrekking en handhaving van de erkenning van de CoŲperatieve Koninklijke CRV over de periode 16 november 2017-24 januari 2019. De beslissing op het bezwaar is genomen op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-06 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek over erkenning CoŲperatieve CRV u.a. (periode vůůr 15 november 2017)

[Gepubliceerd: 2023-04-06] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit van 21 januari 2019, waarin werd verzocht documenten openbaar te maken die betrekking hebben op de verlening, intrekking en handhaving van de erkenning van de CoŲperatieve Koninklijke CRV in de periode vůůr 15 november 2017. De beslissing op het bezwaar is genomen op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-06 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek vakbekwaamheidsbewijs hondenopvang

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Besluit op een verzoek om informatie over het vakbekwaamheidsbewijs van Stichting Sellys Dog Rescue. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-04 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de rituele slacht in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-04-11] Besluit op een verzoek om informatie over de rituele slacht in Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit op Woo-verzoek inclusief lijst met documenten over de rituele slacht in Nederland (PDF | 10 pagina's | 841 kB) Bijlagen deel 1 bij besluit op Woo-verzoek over de rituele slacht in Nederland (PDF | 184 pagina's | 28,8 MB) Bijlagen deel 2 bij besluit op Woo-verzoek over de rituele slacht in Nederland (PDF | 151 pagina's | 28,8 MB) Bijlagen deel 3 bij besluit op Woo-verzoek over de rituele slacht in Nederland (PDF | 139 pagina's | 23,1 MB)
Besluit: 2023-03-30 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over meitellingen en IenR-registraties veehouderij in Bennekom

[Gepubliceerd: 2023-04-12] Besluit op een verzoek om informatie over de meitellingen en het aantal geregistreerde dieren op elke eerste dag van de maand uit het I&R-systeem van een veehouderij in Bennekom. Het gaat om gegevens in de periode 2000 tot en met 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-30 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek aantallen geregistreerde geiten

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over de in het I&R geregistreerde aantallen geiten op adressen in Velddriel, Hurwenen en Rossum. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-29 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek review huisvesting en verzorging roofvogels

[Gepubliceerd: 2023-03-29] Besluit op een verzoek om informatie over de review huisvesting en verzorging van roofvogels uit de periode 16 november 2020 tot en met 8 december 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-28 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek overleg RVO-LID

[Gepubliceerd: 2023-04-05] Besluit op een verzoek om de agendapunten en notulen van het periodieke overleg tussen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) van de afgelopen 2 jaar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-24 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek mesttransporten bedrijf Helmond

[Gepubliceerd: 2023-05-19] Besluit op een verzoek om informatie over meststof gerelateerde transporten van en naar het bedrijf Fa Ferm O Feed den Ouden, Gerstdijk 6 in Helmond in de periode januari 2014 tot januari 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-24 stoffen Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vervanging applicatie iRN

[Gepubliceerd: 2023-03-24] Besluit op een verzoek om informatie over vervanging van de applicatie internet Research Network (iRN). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-23 kenniseconomie Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over controles bij hobbypluimveelhouders op afschermplicht

[Gepubliceerd: 2023-03-22] Besluit op een verzoek om informatie over controles door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij hobbypluimveehouders op de afschermplicht in het kader van vogelgriep, en eventuele sanctionering bij overtreding van de afschermplicht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-23 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over toestemming afstoting Borrebos

[Gepubliceerd: 2023-04-17] Besluit op een verzoek om informatie over de afstoting van het Borrebos. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-22 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Deelbesluit 1B op Wob-/Woo-verzoek over niet-legaliseren PAS-melding Lelystad Airport

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Deelbesluit 1B op een verzoek om informatie over het niet legaliseren van de PAS-melding van Lelystad Airport. Het verzoek is op 14 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-21 luchtvaart Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over klachtmeldingen ten aanzien van powerbanks

[Gepubliceerd: 2023-03-22] Besluit op een verzoek om informatie over klachtmeldingen ten aanzien van powerbanks. Het verzoek is op 16 december 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 21 maart 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-03-21 markttoezicht Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over rapport ongeval attractie kermisexploitant

[Gepubliceerd: 2023-04-05] Besluit op een verzoek om het rapport over een ongeval in een attractie van een kermisexploitant. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-20 markttoezicht Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inspecties van de NVWA die zijn uitgevoerd bij een pluimveeslachterij

[Gepubliceerd: 2023-04-07] Besluit op een verzoek om informatie over inspecties van de NVWA die zijn uitgevoerd bij een pluimveeslachterij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is dit besluit genomen. Besluit op Wob-verzoek over inspecties van de NVWA die zijn uitgevoerd bij een pluimveeslachterij (PDF | 1043 pagina's | 8,3 MB)
Besluit: 2023-03-20 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inspectieverslagen dierproeven 2021

[Gepubliceerd: 2023-05-01] Besluit op een verzoek om informatie over 2 inspectieverslagen dierproeven 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-20 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over diertellingsgegevens

[Gepubliceerd: 2023-03-24] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingsgegevens I en R voor veehouderijen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-20 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bepalen hoeveelheden fosfaat en stikstof in dierlijke meststoffen

[Gepubliceerd: 2023-03-21] Besluit op een verzoek om informatie over hoe, bij dierlijke meststoffen, de hoeveelheden fosfaat en stikstof moeten worden bepaald als de bemonstering of analyse is mislukt of als er geen bemonstering heeft plaatsgevonden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-20 stoffen Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over afwijken van bepaalde inhoud opslag voor fosfaat en stikstof

[Gepubliceerd: 2023-03-21] Besluit op een verzoek om informatie over hoe RVO of de NVWA, bij de handhaving, mag afwijken van de door een intermediair overeenkomstig de wet bepaalde inhoud van een opslag, zowel qua volume als qua hoeveelheden fosfaat en stikstof. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-20 stoffen Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over een bepaalde onderneming

[Gepubliceerd: 2023-04-17] Besluit op een verzoek om informatie over een bepaalde onderneming over de periode van 1 januari 2005 tot 3 februari 2022. Het verzoek is op 3 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 17 maart 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-03-17 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over beleidsbijdragen Rabobank in LNV-dossiers

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Besluit op een verzoek om informatie over beleidsbijdragen Rabobank in diverse LNV-dossiers (onder andere Q-koorts, vogelgriep, bestrijdingsmiddelen, subsidieregelingen en PAS). Het verzoek is op 21 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-15 stoffen Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over handhavingstraject Paardenmarkt Zuidlaren 2021

[Gepubliceerd: 2023-04-03] Besluit op een verzoek om informatie over het handhavingstraject van de Paardenmarkt 2021 in Zuidlaren. Het verzoek is op 27 oktober 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-14 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over meldingen, handhavings- en inspectierapporten specifieke dierentuin

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over klachten of meldingen, handhavings- en inspectierapporten ten aanzien van een specifieke dierentuin. In het bijzonder de correspondentie met betrekking tot de (dierentuin)vergunningen van deze dierentuin. Het verzoek is op 24 september 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-14 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ruimingen van vee en vogels

[Gepubliceerd: 2023-04-07] Besluit op een verzoek om een overzicht van alle ruimingen van vee en vogels in de periode 2012 tot heden, inclusief kenmerken zoals omvang, locatie, tijdstip, soort ruiming en diergroep. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-13 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over publiek getoonde dieren (deel 5 t/m 7 van 7)

[Gepubliceerd: 2023-03-20] Deel 5 t/m 7 (van 7) van openbaargemaakte documenten bij het besluit op een verzoek om informatie over dieren die aan publiek worden getoond. Het gaat daarbij om dieren buiten circussen of dierentuinen, in de periode van 2015 tot heden.
Besluit: 2023-03-11 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over aan publiek getoonde dieren

[Gepubliceerd: 2023-03-20] Besluit op een verzoek om informatie over dieren die aan publiek worden getoond. Het gaat daarbij om dieren buiten circussen of dierentuinen, in de periode van 2015 tot heden. Het verzoek is op 19 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 opgevolgd door de Wet open overheid (Woo). Op basis van de Woo is dit besluit genomen.
Besluit: 2023-03-10 natuur- en landschapsbeheer
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over publiek getoonde dieren (deel 1 t/m 4 van 7)

[Gepubliceerd: 2023-03-20] Besluit en deel 1 t/m 4 (van 7) van openbaargemaakte documenten op een verzoek om informatie over dieren die aan publiek worden getoond. Het gaat daarbij om dieren buiten circussen of dierentuinen, in de periode van 2015 tot heden.
Besluit: 2023-03-10 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 4
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek klimaat pluimveestallen

[Gepubliceerd: 2023-04-05] Besluit op een verzoek om informatie over het klimaat in stallen van pluimveebedrijven. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-09 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over meitellingen en IenR-gegevens locatie Hierden

[Gepubliceerd: 2023-03-08] Besluit op een verzoek om informatie over de diertellingen (meitellingen) en informatie over het aantal geregistreerde dieren op elke 1e dag van de maand uit het IenR-systeem van een locatie te Hierden, over de periode 2013 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-08 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over melkquotum en invoering fosfaatstelsel

[Gepubliceerd: 2023-03-20] Besluit op een verzoek om informatie over melkquotum en invoering fosfaatstelsel. Het verzoek is in maart en november 2019 en in oktober 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 7 maart 2023 besluit genomen.
Besluit: 2023-03-07 stoffen Documenten: 17
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoeken over BEX-berekeningen

[Gepubliceerd: 2023-03-14] Besluit op verzoeken om informatie over aangehaalde stikstofcorrectie in forfaits van graasdieren en BEX-berekeningen en over het al dan niet toestaan om onvolkomenheden in een overlegde BEX-berekening te corrigeren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-06 stoffen Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek temperaturen veetransporten

[Gepubliceerd: 2023-03-29] Besluit op een verzoek om informatie over de GPS- en temperatuurdata van veetransporten in de periode juli 2020 tot en met september 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-06 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over meststoffen en afvalstoffen uit vergistingsinstallaties

[Gepubliceerd: 2023-03-06] Besluit op een verzoek om informatie over de aanwijzing als verboden meststof uit vergistingsinstallaties en de controle op de door de provincie toegewezen verzoeken om vrijstelling voor aanwending van deze afvalstof op landbouwgrond met toepassing van artikel 10.63 van de Wet Milieubeheer die vanaf 1 januari 2012 bij de NVWA zijn ingediend. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-03 stoffen Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de pleitnota over de voorlopige voorziening

[Gepubliceerd: 2023-03-13] Besluit op een verzoek om informatie over de pleitnota over de voorlopige voorziening van 9 november 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit op Woo-verzoek over de pleitnota over de voorlopige voorziening (PDF | 10 pagina's | 465 kB)
Besluit: 2023-03-03 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over landbouwregistraties bedrijfslocatie te Zeewolde

[Gepubliceerd: 2023-03-06] Besluit op een verzoek om informatie over gecombineerde opgaven, landbouwtellingen, meitellingen en voorlopers van dergelijke registraties van een bedrijfslocatie in Zeewolde. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-01 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over uitgevoerde controles bij hondenfokkerijen bij verschillende gemeenten

[Gepubliceerd: 2023-03-14] Besluit op een verzoek om informatie over uitgevoerde controles van de afgelopen 5 jaren op hondenfokkerijen in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast Frysl‚n en Tytsjerksteradiel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit op Woo-verzoek over uitgevoerde controles bij hondenfokkerijen bij verschillende gemeenten (PDF | 6 pagina's | 98 kB) Bijlage bij besluit op Woo-verzoek over uitgevoerde controles bij hondenfokkerijen bij verschillende gemeenten (PDF | 2 pagina's | 51 kB)
Besluit: 2023-03-01 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beslissing op bezwaarschrift over SDE-subsidie zonnepark te Weert

[Gepubliceerd: 2023-04-05] Besluit op een verzoek om informatie over een beslissing op een bezwaarschrift over SDE-subsidie voor een zonnepark aan de Kempenweg in Weert. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-28 energie Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aantal uitgekeerde TVL-aanvragen na 31 maart 2022

[Gepubliceerd: 2023-02-28] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal uitgekeerde aanvragen in het kader van de Regeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor het 1e kwartaal van 2022, dat is binnengekomen na 31 maart 2022. Het besluit is genomen op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-28 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de landbouwtellingen behorende bij Velddijksestraat 13 te Maasbommel

[Gepubliceerd: 2023-02-27] Besluit op een verzoek om informatie over de landbouwtellingen behorende bij Velddijksestraat 13 te Maasbommel voor de jaren 2015 tot en met 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-27 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek aanvraag fokkerijerkenning

[Gepubliceerd: 2023-03-03] Besluit op een verzoek om informatie over aanvraag fokkerijerkenning ten behoeve van het paardenras Shire. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-27 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over milieuaspecten agrarisch bedrijf Geesteren

[Gepubliceerd: 2023-02-24] Besluit op een verzoek om informatie over milieuaspecten bij uitgevoerde mestactiviteiten en handel van een agrarisch bedrijf in Geesteren en de eventueel opgelegde maatregelen door de NVWA na controles en de stukken waaruit deze handhaving blijkt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-24 stoffen Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over fokken met kortsnuitige honden

[Gepubliceerd: 2023-03-03] Besluit op een verzoek om informatie over het fokken met kortsnuitige honden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-24 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over openbaarmaking beleid moederloze opfok van varkens

[Gepubliceerd: 2023-03-06] Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking beleid moederloze opfok van varkens, dat wil zeggen ten aanzien van biggen die binnen een paar dagen worden weggehaald bij de moederzeug en moederzorg. Het verzoek is op 14 juli 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 24 februari 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-02-24 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie met de Stichting Urgenda

[Gepubliceerd: 2023-03-20] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie met de Stichting Urgenda. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit op Woo-verzoek over correspondentie met de Stichting Urgenda (PDF | 8 pagina's | 124 kB) Lijst van documenten (PDF | 1 pagina | 89 kB) Bijlagen bij het besluit op Woo-verzoek over correspondentie met de Stichting Urgenda (PDF | 135 pagina's | 21,7 MB)
Besluit: 2023-02-24 klimaatverandering Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over activiteiten Commissaris-Generaal Floriade Almere 2022

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Besluit op deel 2 van een verzoek om informatie over de activiteiten van Annemarie Jorritsma in haar hoedanigheid als door het ministerie van LNV benoemde Commissaris-Generaal van de Floriade Almere 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-23 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over documenten voor gesprekken over stikstof tussen Remkes en ministers LNV

[Gepubliceerd: 2023-02-28] Besluit op een verzoek om informatie over de sets documenten voor de gesprekken omtrent het thema stikstof tussen de heer Remkes en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister voor Natuur en Stikstof. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-22 stoffen Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over agendapunten van het periodieke overleg tussen de RVO en het CBb

[Gepubliceerd: 2023-03-13] Besluit op een verzoek om informatie over agendapunten van het periodieke overleg tussen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit op Woo-verzoek over agendapunten van het periodieke overleg tussen de RVO en het CBb (PDF | 18 pagina's | 1,6 MB)
Besluit: 2023-02-20 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Geneesmiddelenwet en het NVWA-project Coronaclaims op het internet

[Gepubliceerd: 2023-03-28] Besluit op een verzoek om informatie over de Geneesmiddelenwet en het NVWA-project Coronaclaims op het internet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-19 gezondheidsrisico's Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

[Gepubliceerd: 2023-02-21] Besluit op een verzoek om informatie over documenten die betrekking hebben op de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, meer in het bijzonder over de behandeling van mineralenconcentraat binnen de invulling van de verwerkingsverplichting door verwerkers. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-15 stoffen Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over diertellingen op locaties Lewedorp en Goes

[Gepubliceerd: 2023-02-15] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen van bedrijven op locaties Vlaamseweg 8, te Lewedorp en 's-Heer Hendrikskinderendijk 149, te Goes. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-15 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over welzijnsschendingen van honden

[Gepubliceerd: 2023-02-14] Besluit op een verzoek om informatie over welzijnsschendingen van honden. Het verzoek is op 12 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 14 februari 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-02-14 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over handhaving Chinchilla lanigera

[Gepubliceerd: 2023-03-14] Besluit op een verzoek om informatie over de volledige dossiers inzake bestuurlijke handhaving betrekking hebbende op gezelschapsdieren behorende tot de soort Chinchilla lanigera, over de periode 2015 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-14 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 6
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over diertelgegevens en mogelijke wijzigingen van het UBN-nummer

[Gepubliceerd: 2023-03-14] Besluit op een verzoek om informatie over diertelgegevens en mogelijke wijzigingen van het UBN-nummer ten aanzien van het adres Warder 79, te Warder. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-14 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over NVWA-inspectie pluimveehouderij

[Gepubliceerd: 2023-02-14] Besluit op een verzoek om informatie over de aankomst- en vertrektijden van NVWA-inspecteurs bij een pluimveehouderij en over de aantallen en herkomst van het pluimvee dat op deze datum is geslacht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-13 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over dieraantallen 14 veehouderijen

[Gepubliceerd: 2023-02-13] Besluit op een verzoek om informatie over de dieraantallen van een 14-tal specifiek genoemde ondernemingen in Sint Oedenrode, Haren, Heusden, Berlicum, Reek, Escharen, Heeswijk Dinther, Nuland, Stevensbeek, Mariahout, Sterksel en Middelbeers in de periode 2010 tot en met 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-13 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over diertelgegevens, perceelnummers en mestgegevens agrarisch bedrijf Aalten

[Gepubliceerd: 2023-02-10] Besluit op een verzoek om informatie over diertelgegevens, gronden met perceelnummers, mestgegevens en andere gegevens van een agrarisch bedrijf in Aalten (Gelderland). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-10 stoffen Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over eendenhouderijen in 2020, 2021 en 2022

[Gepubliceerd: 2023-02-10] Besluit op een verzoek om informatie over uitgevoerde inspecties en andersoortige controles en bezoeken bij alle eendenhouderijen in de jaren 2020, 2021 en 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-10 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over landbouwregistraties bedrijf Emmeloord

[Gepubliceerd: 2023-02-14] Besluit op een verzoek om informatie over gecombineerde opgaven, meitellingen (landbouwtellingen) en voorlopers van dergelijke registraties van een bedrijfslocatie in Emmeloord. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-10 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gecombineerde opgaven en meitellingen bedrijfslocatie Lelystad

[Gepubliceerd: 2023-02-14] Besluit op een verzoek om informatie over gecombineerde opgaven, meitellingen (landbouwtellingen) en voorlopers van dergelijke registraties van een bedrijfslocatie in Lelystad. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-10 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over landbouwregistraties bedrijf Lelystad

[Gepubliceerd: 2023-02-14] Besluit op een verzoek om informatie over gecombineerde opgaven, landbouwtellingen, meitellingen en voorlopers van dergelijke registraties van een bedrijfslocatie in Lelystad. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-10 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gecombineerde opgaven, landbouwtellingen en andere registraties bedrijfslocatie Lelystad

[Gepubliceerd: 2023-03-03] Besluit op een verzoek om informatie over de gecombineerde opgaven, landbouwtellingen (meitellingen) en voorlopers van dergelijke registraties ten aanzien van een bedrijfslocatie in Lelystad. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-10 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gecombineerde opgaven, meitellingen en andere registraties bedrijfslocatie Lelystad

[Gepubliceerd: 2023-03-03] Besluit op een verzoek om informatie over de gecombineerde opgaven, landbouwtellingen, meitellingen en voorlopers van dergelijke registraties ten aanzien van een bedrijfslocatie in Lelystad. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-10 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over landbouwregistraties bedrijfslocatie Lelystad

[Gepubliceerd: 2023-03-03] Besluit op een verzoek om informatie over de gecombineerde opgaven, meitellingen (landbouwtellingen) en voorlopers van dergelijke registraties ten aanzien van een bedrijfslocatie in Lelystad. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-10 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking van stallijsten van 2016 tot heden van een bedrijf in Lunteren

[Gepubliceerd: 2023-03-06] Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking van de stallijsten van 2016 tot heden van het bedrijf dat is gevestigd op Koudhoornweg 4 te Lunteren, postcode 6741 JG. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-10 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Herziening besluit op Woo-verzoek over in- en uitvoervergunningen kikkersoort Ameerega Silverstonei

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Herziening op een besluit op een verzoek om informatie over de aanvragen voor CITES in- en uitvoervergunningen voor dieren behorende tot de soort Ameerega Silverstonei. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-09 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 7
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een apenhandelaar

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Besluit op een verzoek om informatie over een apenhandelaar. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-09 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om openbaarmaking Word-document Beleidssignaal handhaving dieren hitteperioden

[Gepubliceerd: 2023-02-09] Besluit op een verzoek om het Word-document met de naam Beleidssignaal_hitte_norm1.6.docx openbaar te maken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-08 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over dieraantallen en (typen) stallen

[Gepubliceerd: 2023-02-27] Besluit op een verzoek om informatie over dieraantallen en (typen) stallen van een onderneming in Haskerhorne. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-08 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen ministerie LNV en Voedingscentrum

[Gepubliceerd: 2023-02-06] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen het ministerie van LNV en het Voedingscentrum over verschillende aan voeding en gezondheid gerelateerde onderwerpen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-06 gezondheidsrisico's Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over welzijnsschendingen bij dieren in een slachthuis

[Gepubliceerd: 2023-02-06] Besluit op een verzoek om informatie over camerabeelden van welzijnsschendingen bij dieren in een slachthuis op 10 november 2021. Het verzoek is op 27 december 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 3 februari 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-02-03 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beleid Hoog-risico honden na afschaffing Regeling Agressieve Dieren

[Gepubliceerd: 2023-02-07] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid Hoog-risico honden in de periode na het afschaffen van de Regeling Agressieve Dieren, vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 mei 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-02 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over meitellingen en IenR-gegevens bedrijf Rotsterhaule

[Gepubliceerd: 2023-02-01] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen, gegevens uit het IenR-systeem en inzicht in het gebruik van de agrarische percelen van een bedrijf in Rotsterhaule (Friesland). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over specifiek horecabedrijf

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Besluit op een verzoek om informatie over een specifiek horecabedrijf. Het verzoek ziet op rapporten over (bevindingen van) controles die bij dit bedrijf uitgevoerd zijn met inbegrip van de correspondentie die naar aanleiding hiervan plaatsgevonden heeft. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-31 gezondheidsrisico's Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek experiment magnesiumzout in stal

[Gepubliceerd: 2023-01-30] Besluit op een verzoek om informatie over de subsidieaanvraag voor boeren die magnesiumzout willen gebruiken als experiment in de stal. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Herziene beslissing op bezwaar Wob-/Woo-verzoek over verleende subsidie aan Innovatiepark de Vlier

[Gepubliceerd: 2023-02-27] Herziene beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 8 juni 2022. Besluit op een verzoek om informatie over een verleende subsidie aan Innovatiepark de Vlier. Het verzoek is op 2 november 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 27 januari 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-01-27 stoffen Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over dieraantallen van een bedrijfslocatie in Garrelsweer

[Gepubliceerd: 2023-01-26] Besluit op een verzoek om informatie over dieraantallen van een bedrijfslocatie in Garrelsweer. Het verzoek is op 3 november 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 26 januari 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-01-26 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over een horecabedrijf opgelegde schriftelijke waarschuwing

[Gepubliceerd: 2023-01-25] Besluit op een verzoek om informatie over een horecabedrijf opgelegde schriftelijke waarschuwing. Het verzoek is op 21 september 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 25 januari 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-01-25 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over landbouwtelling in Maasbommel

[Gepubliceerd: 2023-01-25] Besluit op een verzoek om informatie over de landbouwtelling, (meitellingen) over de periode 1975 t/m 2000 ten aanzien van de locatie Hogenhofstraat 25, 6627 C in Maasbommel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-25 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek productie boerderijmelk

[Gepubliceerd: 2023-01-25] Besluit op een verzoek om informatie over de productie van boerderijmelk. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-25 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over activiteiten Commissaris-Generaal Floriade Almere 2022

[Gepubliceerd: 2023-01-23] Besluit op deel 1 van een verzoek om informatie over de activiteiten van Annemarie Jorritsma in haar hoedanigheid als door het ministerie van LNV benoemde Commissaris-Generaal van de Floriade Almere 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-23 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen RVO en Talis over voorlopige investeringsverklaring op grond van de RVV

[Gepubliceerd: 2023-01-19] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen RVO en Talis over voorlopige investeringsverklaring, op grond van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-19 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inspecties en bezoeken bij kalkoenenhouderijen

[Gepubliceerd: 2023-02-22] Besluit op een verzoek om informatie over door de NVWA uitgevoerde inspecties en andersoortige controles en bezoeken bij kalkoenenhouderijen over de periode 1 januari 2017 tot 28 maart 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-19 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over verwerkte dierlijke eiwitten

[Gepubliceerd: 2023-01-17] Besluit op een verzoek om informatie over verwerkte dierlijke eiwitten. Het verzoek is op 19 april 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 17 januari 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-01-17 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inspecties leptailurus serval

[Gepubliceerd: 2023-02-07] Besluit op een verzoek om informatie over inspecties van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) over controle en/of handhaving betreffende de soort Leptailurus serval en hybriden van deze soort, over de periode van 2010 tot 19 juli 2022.
Besluit: 2023-01-17 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 9
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over uitgevoerd tevredenheidsonderzoek naar contact met divisie Juridische Zaken NVWA

[Gepubliceerd: 2023-01-13] Besluit op een verzoek om informatie over het uitgevoerde tevredenheidsonderzoek over het contact met de divisie Juridische Zaken van de NVWA. Meer specifiek om alle reacties over het onderzoek en alle notities en verslagen van de nabelactie met respondenten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-13 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over meitellingen bedrijf in Maasbommel

[Gepubliceerd: 2023-01-12] Besluit op een verzoek om informatie over de landbouwtellingen (meitellingen) van een bedrijf in Maasbommel (Gelderland) tussen 1985 en 2016. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-12 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek in beslag genomen wolfachtigen

[Gepubliceerd: 2023-01-11] Besluit op een verzoek om informatie over wolven en wolfachtigen, die vanaf 2019 tot 1 november 2022 in beslag zijn genomen of anderszins zijn aangetroffen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-11 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over projecten met WBS-codes ASML Holding B.V.

[Gepubliceerd: 2023-01-10] Besluit op een verzoek om informatie over projecten met bijbehorende WBS-codes van ASML Holding B.V. met in het bijzonder de WBSO-subsidie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over transport van kalveren vanuit Nederland naar de Canarische Eilanden

[Gepubliceerd: 2023-01-10] Besluit op een verzoek om informatie over de transport van kalveren vanuit Nederland naar de Canarische Eilanden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aankomst- en vertrektijden NVWA inspecteurs bij pluimveeslachterij

[Gepubliceerd: 2023-01-09] Besluit op een verzoek om informatie over aankomst- en vertrektijden van NVWA inspecteurs bij een pluimveeslachterij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over welzijnsschendingen van konijnen

[Gepubliceerd: 2023-02-06] Besluit op een verzoek om informatie over alle in Nederland gevestigde konijnenhouderijen waar konijnen worden gehouden als landbouwhuisdieren in de periode van 1 januari 2017 tot 24 maart 2022. Het verzoek is op 24 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 6 januari 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-01-06 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Woo-besluit over het aanpassen van het mestvolume

[Gepubliceerd: 2023-01-05] Besluit op een verzoek om informatie over het aanpassen van het mestvolume in opslagen van vaste mest of van drijfmest. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-05 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Woo-besluit over het corrigeren van onvolkomenheden in BEX-berekeningen

[Gepubliceerd: 2023-01-05] Besluit op een verzoek om informatie over het corrigeren van onvolkomenheden in BEX-berekeningen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-05 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over meldingen betreffende 2 dierenartsen specifiek hondencentrum

[Gepubliceerd: 2023-01-05] Besluit op een verzoek om informatie over meldingen betreffende 2 dierenartsen van een specifiek hondencentrum. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-05 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over aanmelden niet-dode dieren

[Gepubliceerd: 2023-01-04] Besluit op een verzoek om informatie over het aanmelden van niet-dode dieren bij Rendac. Het verzoek is op 29 oktober 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-04 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Mycobacterium Avium bij slachtvarkens

[Gepubliceerd: 2023-01-04] Besluit op een verzoek om informatie over Mycobacterium Avium (vogeltuberculose) bij slachtvarkens. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-04 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek slachten waterbuffels

[Gepubliceerd: 2023-02-02] Besluit op een verzoek om informatie over door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit uitgevoerde inspecties en andersoortige controles en bezoeken bij slachterijen rond het slachten van waterbuffels in de periode 1 januari 2019 tot 15 april 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-02 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over diertellingen en I&R-gegevens locatie in Rutten

[Gepubliceerd: 2022-12-29] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen en gegevens uit het I&R systeem van een locatie in Rutten (Flevoland). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over contacten RVO met beroepsvereniging NBA omtrent Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

[Gepubliceerd: 2023-02-08] Besluit op een verzoek om informatie over de contacten die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft onderhouden met de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in het kader van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-29 gezondheidsrisico's Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over handhavingsverzoek hoofgel runderen

[Gepubliceerd: 2022-12-28] Besluit op een verzoek om informatie over een handhavingsverzoek voor hoofgel dat wordt toegepast bij runderen. Het verzoek is op 5 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over handhavingsverzoek en analyserapport diergeneesmiddel

[Gepubliceerd: 2022-12-28] Besluit op een verzoek om informatie over een handhavingsverzoek en een analyserapport van diergeneesmiddel Intra Hoof-fit Gel. Het verzoek is op 9 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over handhavingsverzoek en analyserapport Exolium Hoofgel

[Gepubliceerd: 2022-12-28] Besluit op een verzoek om informatie over een handhavingsverzoek en een analyserapport van het middel Exolium Hoofgel voor runderen. Het verzoek is op 9 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over uitspraak van de Rechtbank Dordrecht

[Gepubliceerd: 2022-12-27] Besluit op een verzoek om documenten over de uitspraak van de Rechtbank Dordrecht van 27 januari 2010. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-27 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over landbouwtellingen van bedrijf in Maasbommel

[Gepubliceerd: 2022-12-27] Besluit op een verzoek om informatie over landbouwtellingen van een bedrijf in Maasbommel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-27 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over UBN-nummers bedrijf in Maasbommel

[Gepubliceerd: 2022-12-27] Besluit op een verzoek om informatie over de Unieke Bedrijfnummers (UBN-nummers) die betrekking hebben op een bedrijf in Maasbommel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-27 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over slachthuis

[Gepubliceerd: 2022-12-23] Besluit op een verzoek om documenten over een slachthuis. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over dierenaantallen (meitellingen) Nieuweroord

[Gepubliceerd: 2023-05-02] Besluit op een verzoek om informatie over gegevens van dierenaantallen (meitellingen) van de veehouderijen gevestigd op de volgende locaties in Nieuweroord: Noorderhoofddiep 24a, 7912 TP, Middenraai 51, 7912 TH en Middenraai 48, 7912 TK. Het verzoek is op 1 november 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 23 december 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-12-23 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek fosfaatrechten Heeswijk-Dinther

[Gepubliceerd: 2022-12-22] Besluit op een verzoek om informatie over fosfaatrechten voor een adres in Heeswijk-Dinther. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over meitellingen en aantal geregistreerde dieren van bedrijf in Driebergen-Rijsenburg

[Gepubliceerd: 2022-12-21] Besluit op een verzoek om informatie over de diertellingen (meitellingen) en het aantal geregistreerde dieren van een bedrijf in Driebergen-Rijsenburg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-21 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bestuurlijke handhaving van (boom)eekhoorns

[Gepubliceerd: 2022-12-21] Besluit op een verzoek om informatie over de bestuurlijke handhaving van (boom)eekhoorns, specifiek de geslachten Sciurus en Callosciurus. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-21 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over in- en uitvoervergunningen kikkersoort Ameerega Silverstonei

[Gepubliceerd: 2022-12-21] Besluit op een verzoek om informatie over de aanvragen voor CITES in- en uitvoervergunningen voor dieren behorende tot de soort Ameerega Silverstonei. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-21 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek uitvoering tegemoetkoming energieprijzen 2022

[Gepubliceerd: 2022-12-21] Besluit op een verzoek om informatie over de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling tegemoetkoming energieprijzen kleinverbruikers 2022. Specifiek gaat het verzoek om de subsidiebedragen vanuit deze regeling per energieleverancier voor de maand november. Het is een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-21 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over contacten tussen NVWA en LNV uit naam Koninklijke De Heus B.V.

[Gepubliceerd: 2022-12-21] Besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in opdracht van Koninklijke De Heus B.V. en gelieerde bedrijven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-21 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-Woo-verzoek over het bezoek van de NVWA in het kader van het ophalen van vee

[Gepubliceerd: 2022-12-20] Besluit op een verzoek om informatie over het bezoek van de NVWA op of omstreeks 9 maart 2018 in het kader van het ophalen van vee. Het verzoek is op 28 september 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 20 december 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-12-20 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bedrijfsbezoek NVWA

[Gepubliceerd: 2022-12-20] Besluit op een verzoek om informatie over het bezoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aan een bedrijf op of rond 9 juli 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-20 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ritueel slachten

[Gepubliceerd: 2022-12-19] Besluit op een verzoek om informatie over ritueel slachten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-19 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over meitellingen en identificatie- en registratiegegevens veehouderijen 5 gemeenten Noord-Brabant

[Gepubliceerd: 2022-12-19] Besluit op een verzoek om informatie over de beschikbare landbouwtellingen (meitellingen), gecombineerde opgaven en het aantal geregistreerde dieren in het I&R-systeem van alle veehouderijen in de gemeenten Bergeijk, Eersel, Bladel, Reusel-de Mierden en Oirschot. Het verzoek is op 16 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-19 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek heronderhandeling Natura 2000

[Gepubliceerd: 2022-12-19] Besluit op een verzoek om documenten vanaf 2016 over heronderhandeling van de eisen die de Europese Unie stelt aan het in stand houden van Natura 2000-gebieden, en specifieke uitzonderingen voor Nederland op de stikstofeisen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-19 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek aantallen fosfaatrechten

[Gepubliceerd: 2022-12-16] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal fosfaatrechten en de totale hoogte van schadevergoedingen voor onrechtmatige fosfaatbeschikkingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-16 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over 58 levende pijlgifkikkers (Adelphobates galactonotus)

[Gepubliceerd: 2022-12-16] Besluit op een verzoek om informatie over 58 levende dieren behorende tot de soort Adelphobates galactonotus. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een varkenshouder

[Gepubliceerd: 2022-12-16] Besluit op een verzoek om informatie over een varkenshouder. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inspectieresultaten specifiek restaurant

[Gepubliceerd: 2022-12-15] Besluit op een verzoek om informatie over inspectieresultaten (op het gebied van de hygiŽnecode voor horeca) van een specifiek restaurant. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over veehouderijen Valkenburg

[Gepubliceerd: 2022-12-14] Besluit op een verzoek om informatie over 2 veehouderijbedrijven in Valkenburg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-14 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over genus Oophaga (pijlgifkikkergeslacht)

[Gepubliceerd: 2022-12-13] Besluit op een verzoek om informatie over het pijlgifkikkergeslacht Oophaga (tot 2012 gerekend tot het genus Dendrobates). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-13 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over handhaving en dierentuinvergunningen Siberische Wezel

[Gepubliceerd: 2022-12-13] Besluit op een verzoek om informatie over aanvragen voor dierentuinvergunningen en handhaving voor de Siberische Wezel (Mustela sibirica). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-13 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over klacht mogelijke tabaksreclame

[Gepubliceerd: 2022-12-13] Besluit op een verzoek om informatie over een klacht waarna de NVWA tot inspectie bij een horeca-onderneming overging. De klacht ging over mogelijke tabaksreclame. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-13 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek vragen over vervoer mest

[Gepubliceerd: 2022-12-13] Besluit op een verzoek om informatie over aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gestelde vragen over de toepassing van de Regeling dierlijke producten bij het vervoer van dierlijke meststoffen en overige organische meststoffen, de antwoorden van de NVWA op deze vragen en de interne beleidsregels hierover. Het is een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-13 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inspectierapport

[Gepubliceerd: 2022-12-12] Besluit op een verzoek om informatie over een inspectierapport over een attractietoestel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-12 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek aanvraag SDE++ Windproject Brielse Brug en Zonnepark Seggeland

[Gepubliceerd: 2022-12-12] Besluit op een verzoek om informatie over de aanvragen SDE++ van Windproject Brielse Brug en Zonnepark Seggeland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-12 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Woo-publicatie over 4 deelonderwerpen Aanpak stikstof

[Gepubliceerd: 2022-12-09] Actieve openbaarmaking van informatie over 4 deelonderwerpen van de Aanpak stikstof. De documenten gaan over de hoofdlijnenbrief Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), de startnotitie NPLG, de Wijzigingsregeling snelheidsmaatregel en de Ecologische Autoriteit. Deze openbaarmaking is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-09 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Deelbesluit 3 op Wob-/Woo-verzoek over excretienormen voor dieren in de veehouderij

[Gepubliceerd: 2022-12-09] Besluit op een verzoek om informatie over het aanpassen en toepassen en/of te gebruiken data en normen over de excretienormen voor dieren in de veehouderij. Het verzoek is op 30 juni 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-09 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie RVO

[Gepubliceerd: 2022-12-08] Besluit op een verzoek om documenten over de correspondentie tussen RVO en de verzoeker van het Woo-verzoek. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-08 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inbeslagname specifieke hond

[Gepubliceerd: 2022-12-07] Besluit op een verzoek om informatie die betrekking heeft op het dossier over de inbeslagname van een specifieke hond. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-07 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over stallijst met levensnummers

[Gepubliceerd: 2022-12-07] Besluit op een verzoek om informatie over de stallijst met levensnummers van een melkveehouderij te Zeewolde. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-07 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoeken over fosfaatrechten individuele melkveebedrijven en over aanlevering en verwerking gegevens zuivelondernemingen

[Gepubliceerd: 2022-12-07] Besluit op verzoeken om informatie over fosfaatrechten voor individuele melkveebedrijven en over de aanlevering en de verwerking van gegevens van zuivelondernemingen.
Besluit: 2022-12-07 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek SDE-beschikking

[Gepubliceerd: 2022-12-07] Besluit op een verzoek om alle documenten en correspondentie over een SDE-beschikking. SDE staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-07 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over omzetgerelateerde en niet-omzetgerelateerde boetes opgelegd door NVWA

[Gepubliceerd: 2022-12-06] Besluit op een verzoek om informatie over omzetgerelateerde boetes en niet-omzetgerelateerde boetes die zijn opgelegd door de NVWA. Het verzoek is op 4 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-06 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek diertellingsgegevens veehouderij Wedde

[Gepubliceerd: 2022-12-06] Besluit op een verzoek om diertellingsgegevens van een veehouderij in Wedde. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-06 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over handhaving en inbeslagname pijlgifkikkers (Adelphobates galactonus)

[Gepubliceerd: 2022-12-05] Besluit op een verzoek om informatie over handhaving en inbeslagname van dieren behorende tot de soort Adelphobates galactonus over de periode van 1990 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-05 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek landbouwvrijstelling inkomsten- en vennootschapsbelasting 2022

[Gepubliceerd: 2022-12-05] Besluit op een verzoek om documenten over de landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting uit de periode 1 januari tot en met 7 augustus 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-05 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over toestemmingen RVO proefdieren

[Gepubliceerd: 2023-03-13] Besluit op een verzoek om informatie over de door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verleende toestemmingen voor de aankoop, verkoop en het vervoer van proefdieren door een specifieke organisatie in de periode 1 januari 2018 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-05 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 5
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over pijlgifkikkers behorende tot genus Adelphobates en genus Ameerega

[Gepubliceerd: 2022-12-02] Besluit op een verzoek om informatie over pijlgifkikkers behorende tot het genus Adelphobates en het genus Ameerega. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-02 Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over fosfaatrechten boerenbedrijf in Drunen

[Gepubliceerd: 2022-12-01] Besluit op een verzoek om informatie over de gehele historie van fosfaatrechten boerenbedrijf in Drunen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 1A op Wob-/Woo-verzoek over niet-legaliseren PAS-melding Lelystad Airport

[Gepubliceerd: 2022-12-01] Deelbesluit 1A op een verzoek om informatie over het niet legaliseren van de PAS-melding van Lelystad Airport. Het verzoek is op 14 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-01 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek overbezetting rundvee

[Gepubliceerd: 2022-12-01] Besluit op een verzoek om informatie over overbezetting van rundvee vanaf 1 januari 2017. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Mustela sibirica (Siberische wezel)

[Gepubliceerd: 2022-11-30] Besluit op een verzoek om informatie over de Mustela sibirica (Siberische wezel), meer specifiek over waar de dieren worden gehouden door particulieren, handelaren en dierentuinen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inspecties hondenfokker

[Gepubliceerd: 2022-11-30] Besluit op een verzoek om informatie over een hondenfokker. Het verzoek gaat om alle controlerapporten en inspectierapporten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en alle meldingen van dierenartsen en pupkopers over deze hondenfokker in de periode 1 januari 2018 tot en met 30 september 2022. Het is een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-30 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over facturen Wageningen University Research, GD en Eurofins over onderzoeken dieren in gebied Lauwersmeer

[Gepubliceerd: 2022-11-28] Besluit op een verzoek om informatie over facturen van Wageningen University Research, GD en Eurofins over onderzoeken van dieren in het gebied Lauwersmeer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over door NVWA verbeurde en betaalde dwangsommen Wob- en Woo-verzoeken

[Gepubliceerd: 2022-11-28] Besluit op een verzoek om informatie over door de NVWA verbeurde en betaalde dwangsommen wegens niet tijdig voldoen aan de Wob- en Woo-verzoeken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over diertellingen veehouderij Vragender

[Gepubliceerd: 2022-11-25] Besluit op een verzoek om informatie over de diertellingen (meitellingen) van de veehouderij over de periode 2013 tot en met heden gevestigd aan de Kamperweg 3, 7134 RA, Vragender. Het verzoek is op 11 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-25 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over meitellingen en IenR-gegevens bedrijven in Woudenberg en Eemnes

[Gepubliceerd: 2022-11-25] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen (meitellingen) en identificatie- en registratiegegevens (IenR-gegevens) van bedrijven in Woudenberg en Eemnes. Het verzoek is op 18 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-25 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over wolf

[Gepubliceerd: 2022-11-24] Besluit op een verzoek om informatie over de wolf uit de periode vanaf 1990 tot en met 9 augustus 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-24 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek diertellingen Creil

[Gepubliceerd: 2022-11-24] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen (meitellingen) van de locatie Noordermeerpad 1 in Creil over de periode 1993 tot en met 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-24 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over geregistreerde gegevens van honden

[Gepubliceerd: 2023-02-27] Besluit op een verzoek om informatie over geregistreerde gegevens van honden op 2 adressen. Het verzoek is op 26 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 24 november 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-11-24 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inspecties, controles en bezoeken bij groothandel in levende dieren

[Gepubliceerd: 2022-11-23] Besluit op een verzoek om informatie over uitgevoerde inspecties en andersoortige controles en bezoeken bij groothandel in levende dieren R.C. Hartelust B.V in Tilburg. Het verzoek gaat om informatie over de periode 1 februari 2021 tot en met 1 augustus 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over handhaving Alcoholwet buitenlandse aanbieders

[Gepubliceerd: 2022-11-23] Besluit op een verzoek om informatie over handhaving op grond van de Alcoholwet voor buitenlandse aanbieders. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over Kabinetsreactie op rapport Ongekend onrecht

[Gepubliceerd: 2022-11-22] Besluit op een verzoek om informatie over de inventarisatie van conceptversies van de Kamerbrief met daarin de Kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend onrecht'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over subsidieaanvraag en datum uitbetaling 6 windmolens

[Gepubliceerd: 2022-11-22] Besluit op een verzoek om informatie over de subsidieaanvraag en de datum van uitbetaling van 6 windmolens. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-22 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-/Woo-verzoek over roodvlees slachthuizen in Gelderland

[Gepubliceerd: 2022-11-21] Besluit op een verzoek om informatie over welzijnsschendingen bij grote roodvlees slachthuizen met permanent toezicht in Gelderland. Het verzoek is op 18 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 21 november 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-11-21 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over chipsproducten en aardappelsnacks

[Gepubliceerd: 2022-11-17] Besluit op een verzoek om informatie over plantaardige en dierlijke ingrediŽnten in chipsproducten en aardappelsnacks. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-17 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Gecombineerde Opgaven van een Maatschap in Eemnes

[Gepubliceerd: 2022-11-15] Besluit op een verzoek om informatie over de Gecombineerde Opgaven van 2021 en 2022 van een Maatschap in Eemnes. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek gecombineerde opgaven 2022 adres Papendrecht

[Gepubliceerd: 2022-11-15] Besluit op een verzoek om de gecombineerde opgaven van 2022 van het bedrijf op de Matenasche Scheidkade 3 in Papendrecht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-15 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over restaurant in Doesburg

[Gepubliceerd: 2022-11-15] Besluit op een verzoek om informatie over een restaurant in Doesburg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over hitteprotocol slachterijen en vee vervoerders

[Gepubliceerd: 2022-11-14] Besluit op een verzoek om informatie over naleving van het hitteprotocol bij slachterijen en vee vervoerders. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-14 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wijziging op Besluit Woo-verzoek over vergunningen pijlgifkikker Adelphobates galactonotes

[Gepubliceerd: 2022-11-10] Wijziging op een besluit op een verzoek om informatie over aanvragen voor CITES in- en uitvoervergunningen voor de pijlgifkikker Adelphobates galactonotes. De CITES-aanvraagnummers worden alsnog openbaar gemaakt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over groothandel in levende dieren omtrent Dierproevenregeling 2014

[Gepubliceerd: 2022-11-10] Besluit op een verzoek om informatie over een groothandel in levende dieren in Tilburg vanwege de Dierproevenregeling 2014. Het verzoek betreft informatie over kalenderjaar 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over gemiddelde veebezetting in 2021 van locatie in Deurne

[Gepubliceerd: 2022-11-08] Besluit op een verzoek om informatie over de gemiddelde veebezetting in 2021 van een locatie in Deurne. Het verzoek is op 7 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 8 november 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-11-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over meitellingen van locatie in Putten

[Gepubliceerd: 2022-11-08] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen (meitellingen) van een locatie in Putten. Het verzoek is op 7 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 8 november 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-11-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over rapporten bevindingen in varkensslachterijen

[Gepubliceerd: 2022-11-08] Besluit op een verzoek om informatie over rapporten van bevindingen in varkensslachterijen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over testrapport babydrager

[Gepubliceerd: 2022-11-08] Besluit op een verzoek om informatie over het testrapport omtrent de door Lidl aangeboden babydrager. Het verzoek is op 6 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoeken over WEF

[Gepubliceerd: 2022-11-07] Besluit op Wob-verzoeken over WEF
Besluit: 2022-11-07 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inspecties bij vergunninghouders dierproeven

[Gepubliceerd: 2022-11-07] Besluit op een verzoek om informatie over inspecties bij vergunninghouders in het kader van de Wet op de dierproeven. Het verzoek betreft informatie uit het kalenderjaar 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-07 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek CITES-vergunningen Adelphobates quinquevittatus

[Gepubliceerd: 2022-11-07] Besluit op een verzoek om informatie over de dossiers van de aanvragen voor CITES in- en (weder)uitvoervergunningen voor levende dieren van de soort Adelphobates quinquevittatus. Adelphobates quinquevittatus is een kikker. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-07 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek (eventuele) minister Dierenwelzijn

[Gepubliceerd: 2022-11-03] Besluit op een verzoek om informatie over een (eventuele) instelling van een minister voor Dierenwelzijn. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vergunning aantal varkens van bedrijf in Oirschot

[Gepubliceerd: 2022-11-03] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal varkens dat mag worden gehouden op een bedrijf in Oirschot. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over subsidie voor flexlogement in gemeente Hollands Kroon

[Gepubliceerd: 2022-11-02] Besluit op een verzoek om informatie over de subsidie die is aangevraagd en gekregen voor een flexlogement in de gemeente Hollands Kroon. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-02 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over veebestand en meitellingen veehouderijbedrijf in Scheerwolde

[Gepubliceerd: 2022-11-01] Besluit op een verzoek om informatie over het veebestand en de meitellingen van een veehouderijbedrijf in Scheerwolde (Overijssel). Het verzoek is op 21 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-01 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over specifieke paardenfokkerij

[Gepubliceerd: 2022-10-31] Besluit op een verzoek om informatie over een specifieke paardenfokkerij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-31 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inbeslagnames en inbewaringnames reptielen en amfibieŽn in Nederland

[Gepubliceerd: 2022-10-31] Besluit op een verzoek om informatie over inbeslagnames en inbewaringnames van reptielen en amfibieŽn en van reptielen en amfibieŽn afkomstige producten in Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-31 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over betrokkenheid Rabobank bij Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouw (HOT) en PAS

[Gepubliceerd: 2022-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over de betrokkenheid van de Rabobank bij de beleidsbijdragen van Rabobank bij de Coalitie Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouw (HOT) en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Het verzoek is op 21 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 28 oktober 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-10-28 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over diertelgegevens veehouderij Wedde

[Gepubliceerd: 2022-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over diertelgegevens van een veehouderij in Wedde. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-28 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over specifieke hondenverkoper

[Gepubliceerd: 2022-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over een specifieke verkoper van honden. Het verzoek is op 22 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over subsidiestromen landbouwbedrijven en overzicht openstaande vorderingen

[Gepubliceerd: 2022-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over subsidiestromen die vanaf 2000 door de EU en NL aan landbouwbedrijven zijn toegekend en over een overzicht van openstaande vorderingen openbaar te maken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over inspecties 2 ondernemingen en beoordelingen Listeria-studies kant-en-klare levensmiddelen

[Gepubliceerd: 2022-10-27] Besluit op een verzoek om informatie over resultaten van inspecties van 2 ondernemingen en de beoordelingen van Listeria-studies over kant-en-klare levensmiddelen. Het verzoek is op 5 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-27 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek vergunningen invoer en uitvoer Adelphobates galactonotes

[Gepubliceerd: 2022-10-26] Besluit op een verzoek om de volledige dossiers van de aanvragen voor CITES in- en (weder)uitvoervergunningen voor de soort Adelphobates galactonotes (voor 2015 Dendrobates galactonotus) over de periode 1998 tot 2022. Adelphobates galactonotes is een kikkersoort. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-26 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over informatie NVWA-inspecteurs die betrokken waren bij werkinstructies en protocollen op toezichthoudend dierenarts

[Gepubliceerd: 2022-10-25] Besluit op een verzoek om informatie over NVWA-inspecteurs die betrokken waren bij werkinstructies en protocollen op toezichthoudend dierenarts. Het verzoek is op 13 september 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 25 oktober 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-10-25 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over meitellingen uit de gecombineerde opgaven van bedrijven vanaf januari 1999 tot en met 1 september 2022

[Gepubliceerd: 2022-10-25] Besluit op een verzoek om informatie over meitellingen uit de gecombineerde opgaven van bedrijven vanaf januari 1999 tot en met 1 september 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-25 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over in Nederland gevestigde eendenhouderijen

[Gepubliceerd: 2022-10-25] Besluit op een verzoek om informatie over alle in Nederland gevestigde eendenhouderijen. Het verzoek is op 4 november 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 25 oktober 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-10-25 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over welzijnsschendingen bij Nederlandse varkensslachterijen

[Gepubliceerd: 2022-10-24] Besluit op een verzoek om informatie over welzijnsschendingen bij Nederlandse varkensslachterijen. Het verzoek is op 2 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 24 oktober 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-10-24 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen deelbesluiten Wob-/Woo-verzoek over VION-groep

[Gepubliceerd: 2022-10-24] Beslissing op het bezwaar tegen de deelbesluiten van een verzoek om informatie over de VION-groep. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-24 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Aanvullend besluit op Wob-/Woo-verzoek over mogelijk gebruik desinfectiemiddel pluimveehouderijen

[Gepubliceerd: 2022-10-21] Aanvullend besluit op een verzoek om informatie over de ondernomen acties na het vermoeden van het gebruik van het desinfectiemiddel DutriRock Bedding Powder door pluimveehouderijen. Het verzoek is op 25 juli 2019 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 21 oktober 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-10-21 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek akte van aanwijzing toezichthoudend dierenarts

[Gepubliceerd: 2022-10-20] Besluit op een verzoek om de akte van aanwijzing als toezichthouder van een toezichthoudend dierenarts. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-20 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over geregistreerde meldingen in Identificatie & Registratie systeem voor paarden

[Gepubliceerd: 2022-10-19] Besluit op een verzoek om informatie over van geregistreerde meldingen van te Hooge Mierde in het Identificatie & Registratie systeem voor paarden (I&R). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-19 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek antwoorden Kamervragen loslopende huiskatten

[Gepubliceerd: 2022-10-17] Besluit op een verzoek om informatie over de beantwoording op 21 oktober 2020 van Kamervragen over loslopende huiskatten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-17 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aanvragen van in- of (weder)uitvoervergunningen van diersoorten behorende tot het genus Uromastyx

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Besluit op een verzoek om informatie over aanvragen voor in- of (weder)uitvoervergunningen van diersoorten behorende tot het genus Uromastyx en het daarvan afgescheiden genus Saara. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-13 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over diergegevens/landbouwtellingen en I&R-gegevens op locatie in Tinallinge

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Besluit op een verzoek om informatie over diergegevens/landbouwtellingen en I&R-gegevens van alle bedrijven die verband houden met de veehouderij op een locatie in Tinallinge (Groningen). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-13 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over landbouwtellinggegevens Dinteloord

[Gepubliceerd: 2022-10-12] Besluit op een verzoek om informatie over landbouwtellinggegevens van het jaar 1995 voor percelen kadastraal bekend als gemeente Dinteloord, sectie B, nummers 87 t/m 90 en 107 t/m 112 van V.O.F. landbouwbedrijf J.W.J.M. Brooijmans. Het verzoek is op 14 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 12 oktober 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-10-12 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over informatie diertelgegevens

[Gepubliceerd: 2022-10-12] Besluit op een verzoek om informatie over diertelgegevens. Het verzoek is op 25 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 12 oktober 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-10-12 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek positie onderneming bij fosfaatreductieplan

[Gepubliceerd: 2022-10-11] Besluit op een verzoek om informatie over de positie van een bepaalde onderneming in relatie tot de totstandkoming van het fosfaatreductieplan vanaf 2014 en de totstandkoming en uitvoering van het fosfaatrechtenstelsel, en over het schrappen van de erkenning van boerderijmelk van een bepaalde onderneming. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-11 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over inspecties van de NVWA die zijn uitgevoerd bij een pluimveeslachterij

[Gepubliceerd: 2022-10-10] Besluit op een verzoek om informatie over inspectierapporten en boetes van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) die zijn uitgevoerd bij een pluimveeslachterij over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Het verzoek is op 12 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 10 oktober 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-10-10 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over buffelhouderijen

[Gepubliceerd: 2022-10-07] Besluit op een verzoek om informatie over inspecties en bezoeken bij buffelhouderijen over de periode 1 januari 2019 tot en met 8 april 2022. Het verzoek is op 8 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 7 oktober 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-10-07 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Nederlandse melkveehouderijen

[Gepubliceerd: 2022-10-06] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal melk leverende runderen in Nederland en de verplaatsingen van deze dieren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-06 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de CITES SA/NL over genus Oophaga

[Gepubliceerd: 2022-10-06] Besluit op een verzoek om informatie over documenten van de CITES SA/NL over het genus Oophaga tot 2012, gerekend tot het genus Dendrobates, periode 1987 tot 6 oktober 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-06 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over dieraantallen en percelen in Est

[Gepubliceerd: 2022-10-06] Besluit op een verzoek om informatie over de gecombineerde opgaven van dieraantallen en percelen in Est. Het verzoek is op 29 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 6 oktober 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-10-06 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over evaluatie van gevolgen gerechtelijke uitspraken

[Gepubliceerd: 2022-10-05] Besluit op een verzoek aan de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit om informatie over de besluitvorming tot het inspecteren van een specifieke website en het opmaken en de kennisgeving van specifieke rapporten van bevindingen en de evaluatie van de gevolgen van twee gerechtelijke uitspraken.
Besluit: 2022-10-05 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over verbod op optreden met zoogdieren in circussen en andere optreden

[Gepubliceerd: 2022-10-05] Besluit op een verzoek om informatie over verbod op optreden met zoogdieren in circussen en andere optreden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-05 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over hormoonverstorende stoffen

[Gepubliceerd: 2022-10-04] Besluit op een verzoek om informatie over risico's van gewasbeschermingsmiddelen. Dit besluit is een aanvulling op het deelbesluit van 24 februari 2022, over hormoonverstorende stoffen in gewasbeschermingsmiddelen.
Besluit: 2022-10-04 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek identiteit melders

[Gepubliceerd: 2022-09-30] Besluit op een verzoek om informatie over de identiteit van 1 of meerdere personen, die bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldingen hebben gedaan over percelen bij een bedrijf. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek personeelsverloop inspecteurs NVWA

[Gepubliceerd: 2022-09-30] Besluit op een verzoek om informatie over het personeelsverloop van de inspecteurs binnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in de periode 2015-2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-30 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over geregistreerde paraktijkadressen Diergeneeskunderegister

[Gepubliceerd: 2022-09-30] Besluit op een verzoek om informatie over geregistreerde praktijkadressen wegens het Diergeneeskunderegister. Het verzoek is doorgestuurd naar het CIBG (VWS). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over sancties Rusland en Belarus

[Gepubliceerd: 2022-09-29] Besluit op een verzoek om informatie over sancties Rusland en Belarus vanwege de inval in OekraÔne. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over nicotinezakjes

[Gepubliceerd: 2022-09-29] Besluit op een verzoek om informatie over nicotinezakjes zonder tabak. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over diertellingen agrarisch bedrijf Eelde

[Gepubliceerd: 2022-09-29] Besluit op een verzoek om informatie over alle diertellingen (meitellingen) van een agrarische bedrijf in Eelde (Drenthe). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over verrijkingsmateriaal in varkensstallen

[Gepubliceerd: 2022-09-28] Besluit op een verzoek om informatie over inspecties betreffende het verrijkingsmateriaal in varkensstallen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-28 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over Adelphobates castaneoticus

[Gepubliceerd: 2022-09-27] Besluit op een verzoek om documenten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over Adelphobates castaneoticus. Adelphobates castaneoticus is een kikkersoort. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-27 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over de luchtkwaliteit in varkensstallen

[Gepubliceerd: 2022-09-27] Besluit op een verzoek om informatie over inspecties in varkenstallen betreffende de luchtkwaliteit, over de periode 1 juli - 31 december 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-27 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over toepassing staalslakken

[Gepubliceerd: 2022-09-26] Besluit op een verzoek om informatie over de toepassing van staalslakken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-26 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over dierenverhuurbedrijven

[Gepubliceerd: 2022-09-23] Besluit op een verzoek om informatie over dieren die buiten circussen of dierentuinen worden getoond aan het publiek. Het verzoek is op 19 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 23 september 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-09-23 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vaststelling fosfaatrechten en referentiedatum

[Gepubliceerd: 2022-09-22] Besluit op Woo-verzoek over vaststelling fosfaatrechten en referentiedatum
Besluit: 2022-09-22 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek plaatsing zoogdieren op positieflijst

[Gepubliceerd: 2022-09-22] Besluit op een verzoek om informatie over de plaatsing van de Afrikaanse dwergmuis, grootoorspringmuis en Wagners' gerbil op de positieflijst voor zoogdieren, en over de methodiek en plaatsing van dieren op de positieflijst voor zoogdieren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-22 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over inspecties van de NVWA bij een pluimveeslachterij

[Gepubliceerd: 2022-09-22] Besluit op een verzoek om informatie over de door de NVWA uitgevoerde inspecties en andersoortige controles en bezoeken bij een pluimveeslachterij over de periode 1 januari 2017 tot en met 1 november 2021. Het verzoek is op 1 november 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 22 september 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-09-22 Documenten: 8
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over een NVWA-rapport uit 2014 over een slachthuis

[Gepubliceerd: 2022-09-19] Besluit op een verzoek om informatie over een NVWA-rapport uit 2014 over een slachthuis. Het verzoek is op 4 oktober 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 19 september 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-09-19 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over eiwittransitie

[Gepubliceerd: 2022-09-13] Besluit op een verzoek om informatie over de eiwittransitie, in het bijzonder rondom de kweek van insecten.
Besluit: 2022-09-13 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inspectierapport speeltoestel Geerpark

[Gepubliceerd: 2022-09-12] Besluit op een verzoek om het inspectierapport over een speeltoestel/uitkijktoren in het Geerpark. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-12 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-/Woo-verzoek over correspondentie van de NVWA over een hondenfokker

[Gepubliceerd: 2022-09-12] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over een hondenfokker. Het verzoek is op 4 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 12 september 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-09-12 Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over meitellingen van 1994 tot nu

[Gepubliceerd: 2022-09-09] Besluit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op een verzoek om informatie over de meitellingen van 1994 tot nu, voor het bedrijf gevestigd op Schandelo 99 te Velden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over UBN-nummers

[Gepubliceerd: 2022-09-08] Besluit op Wob-verzoek over de vakbekwaamheid van UBN-nummers. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-08 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verkoop of verdere aankoop van fosfaatrechten van locatie Vendreef 1 te Vlijmen

[Gepubliceerd: 2022-09-07] Besluit op een verzoek om informatie over verkoop of verdere aankoop van fosfaatrechten van locatie Vendreef 1 te Vlijmen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-07 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een slachthuis

[Gepubliceerd: 2022-09-05] Besluit op een verzoek om informatie over een slachthuis. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-05 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 3 op Wob-/Woo-verzoek over identificatie en registratie van honden

[Gepubliceerd: 2022-09-05] Derde deelbesluit op een verzoek om informatie over documenten en de financiŽle stukken over identificatie en registratie van honden over de periode 1 januari 2015 tot en met 4 maart 2021. Dit deelbesluit gaat over 2019.
Besluit: 2022-09-05 Documenten: 5
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek CITES-vergunningen Uromastyx ocellata

[Gepubliceerd: 2022-09-01] Besluit op een verzoek om de volledige dossiers over de aanvragen van CITES in- en (weder)uitvoervergunningen voor de soort Uromastyx ocellata over de periode 1998-2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek traceslijsten puppy's uit Bulgarije

[Gepubliceerd: 2022-08-31] Besluit op een verzoek om de traceslijsten van alle geÔmporteerde puppy's uit Bulgarije in de periode 1 januari 2019 tot 13 mei 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-31 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek controles afgifte paardenpaspoorten

[Gepubliceerd: 2022-08-31] Besluit op een verzoek om de handhavingsverslagen van de controles op het afgeven van paardenpaspoorten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-31 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek gecombineerde opgave AVGregister

[Gepubliceerd: 2022-08-31] Besluit op een verzoek om documenten over de gecombineerde opgave in het AVG-register. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-31 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over welzijn van paarden op melkveehouderij

[Gepubliceerd: 2022-08-31] Besluit op een verzoek om informatie over het welzijn van paarden op een specifieke locatie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-31 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek chipregistratie honden en puppy's Appeltern

[Gepubliceerd: 2022-08-29] Besluit op een verzoek om informatie over I&R chipregistratie van alle honden en puppy's die zijn aangemeld op 2 adressen in Appeltern. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-29 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek gewasbeschermingsmiddelen en de ziekte van Parkinson

[Gepubliceerd: 2022-08-29] Besluit op een verzoek om documenten over gewasbeschermingsmiddelen en de ziekte van Parkinson. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-29 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek jacuzzi

[Gepubliceerd: 2022-08-25] Besluit op een verzoek om de rapportage van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over een jacuzzi. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-25 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Woo-verzoek over de identiteit achter anonieme meldingen

[Gepubliceerd: 2022-08-25] Besluit op een verzoek om informatie over de identiteit achter anonieme meldingen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-25 Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Woo-verzoek over ongeval met trampoline

[Gepubliceerd: 2022-08-23] Besluit op een verzoek om openbaar maken van het rapport over het toezicht naar aanleiding van een ongeval met een trampoline. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-23 Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Wob-Woo-verzoek over inspecties en meldingen van een specifieke hondenhandelaar over de periode van januari 2015 tot 30 juni 2021

[Gepubliceerd: 2022-08-22] Besluit op een verzoek om informatie over over inspecties en meldingen van een specifieke hondenhandelaar over de periode van januari 2015 tot 30 juni 2021. Het verzoek is op 8 december 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 22 augustus 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-08-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek wijziging subsidiecriteria LED-belichting

[Gepubliceerd: 2022-08-22] Besluit op een verzoek om documenten over de totstandkoming van de wijziging van bepaalde subsidiecriteria binnen het onderwerp LED-belichting zoals opgenomen in de wijzigingsregeling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 april 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-22 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek landbouwtellingen adres Velddriel

[Gepubliceerd: 2022-08-19] Besluit op een verzoek om informatie over landbouwtellingen vanaf 2012 tot en met 2022 van de veehouderij(en) gevestigd op de Veilingweg 30-32 in Velddriel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-19 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de kikker Oophaga granulifera

[Gepubliceerd: 2022-08-19] Besluit op een verzoek om informatie over de kikker Oophaga granulifera. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-19 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inbeslagname OekraÔense rottweilers

[Gepubliceerd: 2022-08-17] Besluit op een verzoek om informatie over de inbeslagname van 8 rottweilerpups en 2 volwassen rottweilerteven uit OekraÔne. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-17 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek medisch dossier paard

[Gepubliceerd: 2022-08-11] Besluit op een verzoek om een dierenartsverklaring of medisch dossier van een paard. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-11 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over bemoeienis NVWA bij een vergister

[Gepubliceerd: 2022-08-11] Besluit op een verzoek om informatie over de bemoeienis van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) bij een vergister. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-11 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inspecties verrijkingsmateriaal in varkensstallen

[Gepubliceerd: 2022-08-11] Besluit op een verzoek om inspecties over het verrijkingsmateriaal in varkensstallen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-11 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek luchtkwaliteit varkensstallen

[Gepubliceerd: 2022-08-11] Besluit op een verzoek om informatie over inspecties van het stalklimaat in varkensstallen in de periode 1 januari tot en met 30 juni 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-11 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vergunninghouders Dierproevenregeling 2014

[Gepubliceerd: 2022-08-11] Besluit op een verzoek om informatie over alle vergunninghouders die zien op de informatie zoals bedoeld in bijlage 7 van de Dierproevenregeling 2014. Het verzoek betreft informatie over de kalenderjaren 2020 en 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-11 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over een specifieke verkoper van honden

[Gepubliceerd: 2022-08-05] Besluit op een verzoek om informatie over een specifieke verkoper van honden. Het verzoek is op 4 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 5 augustus 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-08-05 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-verzoek over excretienormen voor dieren in de veehouderij

[Gepubliceerd: 2022-08-04] Besluit op een verzoek om informatie over het aanpassen en toepassen en/of te gebruiken data en normen over de excretienormen voor dieren in de veehouderij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-04 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek openbaarmaking melding NVWA

[Gepubliceerd: 2022-08-04] Besluit op een verzoek om de melding openbaar te maken naar aanleiding waarvan de NVWA op een bedrijf een controle heeft uitgevoerd. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-04 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek hondenhandel met Hongarije

[Gepubliceerd: 2022-08-04] Besluit op een verzoek om documenten over hondenhandel met Hongarije in de periode 2017-2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-04 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over fosfaatrechten Hoeve Gaastzicht Zuivel

[Gepubliceerd: 2022-08-03] Besluit op een verzoek om informatie over fosfaatrechten van Hoeve Gaastzicht Zuivel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-03 Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over boetebeschikkingen mestbeleid en voerjaaroverzichten

[Gepubliceerd: 2022-08-03] Besluit op een verzoek om informatie over boetebeschikkingen opgelegd aan Nautilus Poultry B.V. in het kader van het mestbeleid in de periode 2020 tot en met 2022 en de voerjaaroverzichten van dit bedrijf over het jaar 2020 en 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek algemene bezitsontheffingen musea

[Gepubliceerd: 2022-08-03] Besluit op een verzoek om algemene bezitsontheffingen van de afgelopen 15 jaar voor het Rijksmuseum in Amsterdam, Museum Naturalis in Leiden, Museum Volkenkunde in Leiden, het Tropenmuseum in Amsterdam en het Natuurhistorisch museum in Rotterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek meldingen hondenhandelaar

[Gepubliceerd: 2022-08-03] Besluit op een verzoek om informatie over alle meldingen die zijn gedaan bij een hondenhandelaar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-08-03 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over fosfaatrechten van veeteeltbedrijf

[Gepubliceerd: 2022-07-28] Besluit op een verzoek om informatie over fosfaatrechten van een veeteeltbedrijf in Oosterhout. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Mobiele Dodings Units

[Gepubliceerd: 2022-07-28] Besluit op een verzoek om informatie over de Mobiele Dodings Units die zijn ontwikkeld door Slachthuis Dokkum. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-28 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aankomsttijden NVWA-inspecteurs bij pluimveeslachterij mei 2022

[Gepubliceerd: 2022-07-27] Besluit op een verzoek om informatie over over aankomsttijden van NVWA inspecteurs bij een pluimveeslachterij van 4 en 5 mei 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-27 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek dieraantallen veehouderijen Marum

[Gepubliceerd: 2022-07-27] Besluit op een verzoek om documenten over de dieraantallen vanaf 1984 tot 2000 van 2 veehouderijen in Marum. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-27 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek dierenwelzijnsinspecties vleeskalveren 2021

[Gepubliceerd: 2022-07-26] Besluit op een verzoek om informatie over alle dierenwelzijnsinspecties van Nederlandse stallen met vleeskalveren in 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-26 Documenten: 8
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over diertellingen veehouderijen te Zeewolde

[Gepubliceerd: 2022-07-26] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen (meitellingen) van 2 veehouderijen te Zeewolde over de periode 2010 tot en met 14 april 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-26 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over welzijnsschendingen van dieren

[Gepubliceerd: 2022-07-25] Besluit op een verzoek om informatie over welzijnsschendingen van dieren. Het verzoek is op 14 januari 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 25 juli 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-07-25 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ruimte voor ruimte regeling Buitengebied Noord te Breda

[Gepubliceerd: 2022-07-21] Besluit op een verzoek om informatie over ruimte voor ruimte regeling over bestemmingsplan 'Buitengebied Noord, herziening Brielsdreef' te Breda. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-21 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over afwijk inrichting secretariaat Adviescollege Stikstofproblematiek

[Gepubliceerd: 2022-07-21] Besluit op een verzoek om informatie over de van de Kaderwet adviescolleges afwijkende inrichting van het secretariaat van het (inmiddels opgeheven) Adviescollege Stikstofproblematiek. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-21 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bemesting plangebied Akkerlanen

[Gepubliceerd: 2022-07-20] Besluit op een verzoek om informatie over geregistreerd mesttransport met een uitsplitsing in RVO mestcodes, en deelpercelen naar het perceel op plangebied Akkerlanen in de gemeente Waalwijk. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-20 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek invulling open normen Wet dieren

[Gepubliceerd: 2022-07-19] Besluit op een verzoek om informatie over de invulling van open normen voor het dierenwelzijn in de Wet dieren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-19 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek registratie van de landbouwpercelen

[Gepubliceerd: 2022-07-19] Besluit op een verzoek om documenten over (grond) registratie van de landbouwpercelen in gemeente Weert. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-19 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aankomsttijden NVWA-inspecteurs bij pluimveeslachterij

[Gepubliceerd: 2022-07-18] Besluit op een verzoek om informatie over aankomsttijden van NVWA-inspecteurs bij een pluimveeslachterij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-18 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over voortgang diverse onderwerpen mestbeleid

[Gepubliceerd: 2022-07-15] Besluit op een verzoek om informatie over diverse mestbeleidonderwerpen, namelijk N-gebruiksnorm, pilot Mineralenconcentraat, pilot Kunstmestvrije Achterhoek, certificeringssysteem Fertigarant en actualisatie forfaitaire excretienormen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bescherming van vissen bij slacht en doden

[Gepubliceerd: 2022-07-13] Besluit op een verzoek om informatie over de bescherming van vissen bij slacht en doden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-13 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over welzijnsschendingen van dieren

[Gepubliceerd: 2022-07-12] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie over uitgevoerde inspecties en andersoortige controles en bezoeken in de periode van 1 januari 2015 tot en met 29 juli 2021 met betrekking tot welzijnsschendingen van dieren bij een bedrijf. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-12 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over rapporten welzijnsschendingen bij Nederlandse varkensslachterijen

[Gepubliceerd: 2022-07-08] Besluit op een verzoek om informatie over rapporten van bevindingen van welzijnsschendingen bij Nederlandse varkensslachterijen en bij de aanvoer van varkens opgemaakt in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-08 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek rapportages Monitoring Diergezondheid 2021 en 1e kwartaal 2022

[Gepubliceerd: 2022-07-08] Besluit op een verzoek om informatie over de rapportages Monitoring Diergezondheid 2021 en 1e kwartaal 2022 voor varkens, rundvee, pluimvee en kleine herkauwers. Het gaat om een besluit op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-08 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over dieren behorende tot familie van de Viverridae

[Gepubliceerd: 2022-07-08] Besluit op een verzoek om informatie over dieren behorende tot de familie van Viverridae. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over de grootte van huisvesting van kanaries en gebruik van kattenbakken

[Gepubliceerd: 2022-07-06] Besluit op een verzoek om informatie over de eisen aan de minimale grootte van de huisvesting van kanaries en de eisen aan het gebruik van kattenbakken op UBN geregistreerde catteries. Het verzoek is op 7 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 6 juli 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-07-06 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over pelagische visserij - deelbesluit 2

[Gepubliceerd: 2022-07-05] Besluit op een verzoek om informatie over externe contacten pelagische visserij, deelbesluit 2. Het verzoek is op 8 oktober 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 5 juli 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-07-05 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-verzoek over geconstateerde overtredingen van pluimveehouders

[Gepubliceerd: 2022-07-05] Besluit op een verzoek om informatie over toezicht in de pluimveeslachterijen over de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020 op het gebied van vangletsel, voetzoollaesie, vierkantemeterbezetting en beladingsgraad van transportcontainers. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-05 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over data en normen excretienormen voor dieren in de veehouderij - deelbesluit 1

[Gepubliceerd: 2022-07-05] Besluit op een verzoek om informatie over het aanpassen en toepassen en of te gebruiken data en normen over de excretienormen voor dieren in de veehouderij. Het verzoek is op 30 juni 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 5 juli 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-07-05 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over verleende subsidie aan Innovatiepark De Vlier

[Gepubliceerd: 2022-07-01] Besluit op een verzoek om informatie over verleende subsidie aan Innovatiepark De Vlier. Het verzoek is op 2 november 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 8 juni 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-07-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over CITES in- en/of (weder)uitvoervergunningen voor de soort Phyllobates vittatus

[Gepubliceerd: 2022-07-01] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van volledige dossiers van de aanvragen voor CITES in- en/of (weder)uitvoervergunningen voor de soort Phyllobates vittatus waarbij het land van (weder)uitvoer Jersey is over de periode 2015 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-07-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bestrijdingsmiddel Xentari

[Gepubliceerd: 2022-06-30] Besluit op een verzoek om informatie over de mogelijke relatie van het gebruik van bestrijdingsmiddel Xentari en overleden paarden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over 'Jaarplan 2021 - Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030'

[Gepubliceerd: 2022-06-30] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van decorrespondentie overde totstandkoming en uitvoering van het 'Jaarplan 2021 - Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030'. Het verzoek is op 26 november 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 30 juni 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-30 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over gegevens gecombineerde opgaven 2013, 2014 en 2017 perceel Boksum

[Gepubliceerd: 2022-06-30] Besluit op een verzoek om informatie over de gecombineerde opgaven van 2013, 2014 en 2017 van perceel Blessumerpaed 17-A te Boksum. Het verzoek is op 11 april 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 30 juni 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over de aanwijzing en (uit)betalingen van de vergoeding commissaris generaal van de Floriade 2022

[Gepubliceerd: 2022-06-30] Besluit op een verzoek om informatie over de aanwijzing en (uit)betalingen van de vergoeding commissaris generaal van de Floriade 2022. Het verzoek is op 13 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 30 juni 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-30 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over rapport Bekedam

[Gepubliceerd: 2022-06-30] Besluit op een verzoek om informatie over rapport Bekedam 'ZoŲnosen In het vizier'. Het verzoek is op 15 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 30 juni 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-30 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over grote grazers Lauwersmeer

[Gepubliceerd: 2022-06-30] Besluit op een verzoek om informatie over grote grazers bij het Lauwersmeer en de aanwezigheid van dioxines, zware metalen en andere verontreinigingen in bodem, grondwater, oppervlaktewater en vegetatie. Het verzoek is op 16 juni 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek invoer en uitvoer Adelphobates castaneoticus

[Gepubliceerd: 2022-06-29] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van gegevens over vergunningen voor de invoer en uitvoer van de soort Adelphobates castaneoticus over de periode 1990 tot heden. Adelphobates castaneoticus is een pijlgifkikker. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek invoer en uitvoer Oophaga histrionica

[Gepubliceerd: 2022-06-29] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van gegevens van vergunningen voor de invoer en uitvoer van de soort Oophaga histrionica over de periode 2010 tot heden. Oophaga histrionica is een pijlgifkikker. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over CITES in- en/of (weder)uitvoervergunningen voor specimens van de soort Bradypodion damaranum

[Gepubliceerd: 2022-06-29] Besluit op een verzoek om informatie over CITES in- en/of (weder)uitvoervergunningen voor specimens van de soort Bradypodion damaranum. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek diertellingen adres Duizel

[Gepubliceerd: 2022-06-24] Besluit op een verzoek om informatie over de diertellingen (meitellingen) van de locatie Hoek 8 in Duizel over de periode 1986 tot en met 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-24 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Cites-vergunningen voor de soort Saara loricata

[Gepubliceerd: 2022-06-23] Besluit op een verzoek over geanonimiseerde openbaarmaking van gegevens van de Cites-vergunningen voor de soort Saara loricata. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over varkens in nood

[Gepubliceerd: 2022-06-23] Besluit op een verzoek om een (kopie van) de reactie van de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op het rapport 'Varkensleed door schadelijke stallucht'. Het verzoek is gedaan op 6 april 2022 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is deze wet opgevolgd door de Wet open overheid (Woo). Het besluit van 23 juni 2022 is op basis van de Woo genomen.
Besluit: 2022-06-23 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over werkbezoek van ambtenaren van LNV bij boeren

[Gepubliceerd: 2022-06-23] Besluit op een verzoek om informatie over werkbezoek van ambtenaren van LNV bij boeren. Het verzoek is op 13 oktober 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 23 juni 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-23 Documenten: 12
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek fosfaatrechten bedrijf

[Gepubliceerd: 2022-06-22] Besluit op een verzoek om informatie over alle stukken, verslagen, notulen, app/sms-contacten, interne stukken en correspondentie met derden over de totstandkoming van het fosfaatreductieplan vanaf 2014 voor een specifiek bedrijf. En over alle stukken over de totstandkoming en uitvoering van het fosfaatrechtenstelsel met informatie over het schrappen/laten verdwijnen van de erkenning als koper boerderijmelk van hetzelfde bedrijf. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over MOS meldingen met betrekking tot de welzijnsschendingen van dieren

[Gepubliceerd: 2022-06-21] Besluit op een verzoek om informatie over MOS-meldingen met betrekking tot de welzijnsschendingen van dieren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-21 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over 2 Cites-vergunningen voor de soort Uromastyx Geyri

[Gepubliceerd: 2022-06-21] Besluit op een verzoek om informatie over gegevens van 2 Cites-vergunningen omstreeks 2018 en 2019 voor de soort Uromastyx Geyri. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-21 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over verstrekte subsidies aan Dunea als terreinbeheerder Natura 2000 gebied Meijendel

[Gepubliceerd: 2022-06-20] Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking van de verstrekte subsidies aan Dunea N.V. als terreinbeheerder van Natura 2000 gebied Meijendel in het kader van (versneld) natuurherstel en herstelmaatregelen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-20 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over meldingen hondenhandelaar

[Gepubliceerd: 2022-06-17] Besluit op een verzoek om informatie over meldingen, gedaan over een hondenhandelaar vanwege een vermeende schending van het welzijn van puppy's. Het verzoek is gedaan op 15 september 2021 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is deze wet opgevolgd door de Wet open overheid (Woo). Het besluit van 17 juni 2022 is op basis van de Woo genomen.
Besluit: 2022-06-17 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over Konikpaarden in de Oostvaardersplassen (20-0847)

[Gepubliceerd: 2022-06-16] Besluit op een verzoek om informatie over Konikpaarden in de Oostvaardersplassen. Het verzoek is op 11 november 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 16 juni 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-16 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-Woo-verzoek over kopie van verzoek tot legalisatie middels het programma legalisatie PAS-meldingen gedaan door Lelystad Airport

[Gepubliceerd: 2022-06-16] Besluit op een verzoek om informatie over kopie van een verzoek tot legalisatie middels het programma legalisatie PAS-meldingen gedaan door Lelystad Airport. Het verzoek is op 25 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 16 juni 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar aangaande het Wob-verzoek over intrekking vergunningen van boerenbedrijven

[Gepubliceerd: 2022-06-15] Beslissing op een bezwaar op het besluit op het Wob-verzoek over intrekking vergunningen van boerenbedrijven (stikstofcrisis). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over landbouwtellingen van een veehouderij gevestigd te Vlagtwedde

[Gepubliceerd: 2022-06-15] Besluit op een verzoek om informatie over de landbouwtellingen van een veehouderij gevestigd te Vlagtwedde en gegevens vanuit het Identificatie en Registratiesysteem. Het verzoek is op 1 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 15 juni 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-Woo-verzoek over landbouwtellingen van een veehouderij gevestigd te Sellingen

[Gepubliceerd: 2022-06-15] Besluit op een verzoek om informatie over de landbouwtellingen van een veehouderij gevestigd te Sellingen en gegevens vanuit het Identificatie en Registratiesysteem. Het verzoek is op 1 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 15 juni 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over communicatie en onderbouwing verkeerde top 100 veehouderijbedrijven met grootste ammoniak emissie

[Gepubliceerd: 2022-06-09] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie en onderbouwing verkeerde top 100 veehouderijbedrijven met grootste ammoniak emissie. Het verzoek is op 8 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 9 juni 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aantallen aangemelde veulens en geregistreerde paarden

[Gepubliceerd: 2022-06-08] Besluit op een verzoek om informatie over aantallen aangemelde veulens per kalenderjaar en de totale aantallen geregistreerde paarden per kalenderjaar over de periode 2007 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over project bij Drentse Heideschapen en Schoonebeekers

[Gepubliceerd: 2022-06-08] Besluit op een verzoek om informatie over projectbegroting en bijlagen over het Project Casous Lamfadenites (CL) bij Drentse Heideschapen en Schoonebeekers. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-08 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over meitellingen Heukelom

[Gepubliceerd: 2022-06-08] Besluit op een verzoek om informatie over meitellingen aan de Oisterwijksebaan 6 en Spoordijk 6 te Heukelom vanaf 2010 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-06-08
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over uitspraak EU Hof van Justitie over veronderstelde staatssteun aan natuurorganisaties

[Gepubliceerd: 2022-06-03] Besluit op een verzoek om informatie over de uitspraak van het EU Hof van Justitie over veronderstelde staatssteun aan natuurorganisaties. Het verzoek is op 2 december 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 3 juni 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-06-03 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inspecties, controles en bezoeken aan slachterij

[Gepubliceerd: 2022-05-31] Besluit op een verzoek om informatie over inspecties, controles en andere bezoeken aan een slachterij over de periode 1 januari 2018 tot 9 juli 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-05-31 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-Woo-/verzoek over stalklimaat in varkensstallen en welzijn van varkens

[Gepubliceerd: 2022-05-30] Besluit op een verzoek om informatie over stalklimaat in varkensstallen en welzijn van varkens over de periode 1 januari 2010 tot en met 2 maart 2021. Het verzoek is op 2 maart 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 30 mei 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-05-30 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Toekomstvisie Gewasbescherming 2030

[Gepubliceerd: 2022-05-27] Besluit op een verzoek om informatie over Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-05-27 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Cites-vergunningen voor de soort Oophaga Granulifera

[Gepubliceerd: 2022-05-25] Besluit op een verzoek om informatie over Cites-vergunningen verleend voor de soort Oophaga Granulifera over de periode 2015-2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-05-25 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/ Woo-verzoek over een hondenhandelaar melding nr. 897487.00

[Gepubliceerd: 2022-05-24] Besluit op een verzoek om informatie over een hondenhandelaar. Het verzoek is op 30 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 24 mei 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-05-24 Documenten: 4
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over een hondenhandelaar melding met nr. 919887.00

[Gepubliceerd: 2022-05-24] Besluit op een verzoek om informatie over een hondenhandelaar. Het verzoek is op 30 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 24 mei 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-05-24 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een hondenhandelaar melding nr. 895963.00

[Gepubliceerd: 2022-05-24] Besluit op een verzoek om informatie over een hondenhandelaar (melding 895963.00). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-05-24 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over toezicht- en keuringsgegevens van speeltuin

[Gepubliceerd: 2022-05-16] Besluit op een verzoek om informatie over over toezicht- en keuringsgegevens van een speeltuin. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-05-16 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over landbouwtellingen

[Gepubliceerd: 2022-05-13] Besluit op een verzoek om informatie over de landbouwtellingen vanaf 2003 tot en met 2022 van de veehouderij(en) gevestigd op de Zevenmeersveenweg 9 te Sellingen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-05-13 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-verzoek over identificatie en registratie van honden

[Gepubliceerd: 2022-05-13] 2e deelbesluit op een verzoek om informatie over documenten en de financiŽle stukken over identificatie en registratie van honden over de periode 1 januari 2015 tot en met 4 maart 2021. Dit deelbesluit gaat over 2018. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-05-13 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over landbouwtellingen meerdere Veehouderijen gevestigd te St. Agatha, Bergen en Ottersum

[Gepubliceerd: 2022-05-12] Besluit op een verzoek om informatie over landbouwtellingen meerdere Veehouderijen gevestigd te St. Agatha, Bergen en Ottersum en de RAV code die op de dieren en/of dierverblijven van toepassing is. Het verzoek is op 29 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 12 mei 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-05-12 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over meitellingen veehouderijen in De Fryske Marren (2020-2021)

[Gepubliceerd: 2023-04-19] Besluit op een verzoek om informatie over de dier- en stalgegevens (meitellingen) over de jaren 2020 en 2021 van alle bedrijven die meer dan 100 dieren houden in de gemeente De Fryske Marren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-29 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over informatie van inspectieresultaten op gebied van welzijnsschendingen bij paarden

[Gepubliceerd: 2022-04-29] Besluit op een verzoek om informatie over inspectieresultaten op het gebied van welzijnsschendingen bij paarden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 3
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aandachtsbedrijven (van landbouwhuisdieren)

[Gepubliceerd: 2022-04-29] Besluit op een verzoek om informatie over bevindingen van aandachtsbedrijven (waar het landbouwhuisdieren betreft), die tussen 1 september 2020 en 31 december 2020 zijn bezocht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek dieraantallen 2 locaties Heibloem

[Gepubliceerd: 2022-12-16] Besluit op een verzoek om informatie over dieraantallen uit meitellingen van 2 locaties in Heibloem over de periode 2015 tot en met 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-26 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over fok en verkoop van kortsnuitige honden

[Gepubliceerd: 2022-04-22] Besluit op een verzoek om informatie over antwoord 5 van de vragen van de Kamerleden Haverkort en Van Campen (beiden VVD) over de fok en verkoop van kortsnuitige honden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-22 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek GMO subsidiekwestie FresQ

[Gepubliceerd: 2022-04-22] Besluit op een verzoek om informatie over de kwestie rond Europese GMO subsidies aan producentenorganisatie FresQ. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-22 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de door de NVWA verbeurde ťn betaalde dwangsommen wegens niet tijdig voldoen aan de Wob-verzoeken

[Gepubliceerd: 2022-04-21] Besluit op een verzoek om informatie over de door de NVWA ťn de aan de NVWA gelieerde diensten en organisatieonderdelen verbeurde ťn betaalde dwangsommen wegens niet tijdig voldoen aan de Wob-verzoeken over de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-21 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek wijziging Wet dieren

[Gepubliceerd: 2022-04-20] Besluit op een verzoek om alle documenten die binnen het ministerie zijn uitgewisseld over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving in de periode 15 april tot 5 juli 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-20 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verkoop landgoed Stakenberg

[Gepubliceerd: 2022-04-19] Besluit op een verzoek om documenten over de verkoop van landgoed Stakenberg. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-19 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de Melkveewet

[Gepubliceerd: 2022-04-15] Besluit op een verzoek om informatie over het wetsontwerp en/of opzet melkkoeien uit 2008-2010 waarnaar wordt verwezen in alinea 5.2.5 van de Comments of the Competent Authority of The Netherlands - implementation of controls on animal welfare on farms and during transport. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-15
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over inspectieresultaten op gebied van HygiŽnecode voor Horeca fastfoodrestaurant

[Gepubliceerd: 2022-04-15] Besluit op een verzoek om informatie over inspectieresultaten (rapport) op gebied van de HygiŽnecode voor Horeca van een fastfoodrestaurant. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-15 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over dieren in extreme hitte (Besluit houders van dieren en Wet dieren)

[Gepubliceerd: 2023-02-20] Besluit op een verzoek om informatie over 3 meldingen van dieren in combinatie met extreme hitte en over handhavings-/controlebeleid Besluit houders van dieren (Bhd) en Wet dieren (WD). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-12 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Besluit houders van dieren

[Gepubliceerd: 2022-04-12] Besluit op een verzoek over handhavingsbeleid en het Besluit houders van dieren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-12 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aantallen geslachte dieren

[Gepubliceerd: 2022-04-12] Besluit op een verzoek om de cijfers van het aantal geslachte dieren bij een slachterij in 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-12 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Gecombineerde opgaven adres Oldenzijl

[Gepubliceerd: 2022-04-11] Besluit op een verzoek om informatie over de Gecombineerde opgaven van de jaren 2015 tot en met 2021 van het adres Battenweg 1 in Oldenzijl. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-11 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over melding mogelijke illegale hondenhandel

[Gepubliceerd: 2022-04-05] Besluit op een verzoek om informatie over melding mogelijke illegale hondenhandel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-05 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over afgeschoten edelherten in Oostvaardersplassen

[Gepubliceerd: 2022-04-05] Besluit op een verzoek om informatie over de in 2019 afgeschoten edelherten in Oostvaardersplassen, waarbij er ongeveer 1250 edelherten voor menselijke consumptie zijn aangeboden door een onderneming. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-05 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over visverwerkend bedrijf

[Gepubliceerd: 2022-04-05] Besluit op een verzoek om informatie en documenten over een bepaald visverwerkend bedrijf. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-05 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over melding over verzorging van schapen en een koe

[Gepubliceerd: 2022-04-04] Besluit op een verzoek om informatie over melding over de verzorging van schapen en een koe. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-04 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over 2 rapporten Universiteit Wageningen

[Gepubliceerd: 2022-04-01] Besluit op Wob-verzoek over 2 rapporten Universiteit Wageningen
Besluit: 2022-04-01 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over geregistreerde mesttransporten naar plangebied Akkerlanen

[Gepubliceerd: 2022-04-01] Besluit op een verzoek om informatie over geregistreerd mesttransport naar het perceel op plangebied Akkerlanen welk volgens de basisregistratie als grasland is aangemerkt voor de periode van 2010 t/m 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-04-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoeken over Dierproevenregeling 2014

[Gepubliceerd: 2023-01-13] Besluit op verzoeken om informatie over artikel 8, 3e lid en bijlage 7 van de Dierproevenregeling 2014. De verzoeken zijn gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-31 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek TVL-subsidies varkenshouderijen

[Gepubliceerd: 2022-03-31] Besluit op een verzoek om informatie over verstrekte TVL-subsidies aan varkenshouderijen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-31 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over gegevens paardachtigen

[Gepubliceerd: 2022-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over gegevens over paardachtigen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het besluit is genomen op 30 maart 2022 en de gegevens zijn uitgesteld verstrekt aan de verzoeker op 25 april 2022.
Besluit: 2022-03-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek melding 911191 (reclameverbod tabaksproducten, e-sigaretten en e-liquids)

[Gepubliceerd: 2022-03-30] Besluit op een verzoek om documenten over een melding over het reclameverbod op tabaksproducten, e-sigaretten en e-liquids. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-30 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek melding 909511 (reclameverbod tabaksproducten, e-sigaretten en e-liquids)

[Gepubliceerd: 2022-03-30] Besluit op een verzoek om documenten over een melding over het reclameverbod op tabaksproducten, e-sigaretten en e-liquids. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-30 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over toezicht op en naleving van het CITES-verdrag

[Gepubliceerd: 2022-03-25] Besluit op een verzoek om informatie over het toezicht op en naleving van het CITES-verdrag. Het gaat om documenten waaruit de legale herkomst van een diersoort zou blijken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-25 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek diertellingen perceel Voorthuizen

[Gepubliceerd: 2022-03-24] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen op het perceel Rijksweg 59 in Voorthuizen voor 1990. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-24 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over melding reclameverbod op tabaksproducten, e-sigaretten en e-liquids

[Gepubliceerd: 2022-03-23] Besluit op een verzoek om informatie over de melding met meldingsnummer 911191 over reclameverbod op tabaksproducten, e-sigaretten en e-liquids. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-23 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op 6 Wob-verzoeken over de Oostvaarderspiassen, het Oostvaardersveid en het etaiagegebied langs de A6 NP Nieuwland (Deelbesluit I)

[Gepubliceerd: 2022-03-23] Besluit op een verzoek om informatie over de Oostvaarderspiassen, het Oostvaardersveid en het etaiagegebied langs de A6 NP Nieuwland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-23 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek 'Optimalisatieronde' PO Mosselcultuur

[Gepubliceerd: 2022-03-22] Besluit op een verzoek om documenten over de door de Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur (PO Mosselcultuur) uitgevoerde 'Optimalisatieronde'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over criteria legalisatie PAS-melders

[Gepubliceerd: 2022-03-18] Besluit op een verzoek om informatie over de criteria voor legalisatie van PAS-melders (Programma Aanpak Stikstof). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-18 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit op Wob-verzoek LNV over woordencombinatie, synoniemen of Engelse vertaling van specifieke instellingen of begrippen

[Gepubliceerd: 2022-11-11] Deelbesluit op een Wob-verzoek om informatie over woordencombinatie, synoniemen of Engelse vertaling van specifieke instellingen of begrippen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-15 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over verstrekte Sbv-subsidies

[Gepubliceerd: 2022-03-15] Besluit op een verzoek om informatie over Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-15 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over informatie diertellingen Bredesteeg 37 te Echteld

[Gepubliceerd: 2022-03-11] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen van de locatie Bredesteeg 37 te Echteld. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-11 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over conclusies organisatiegraad LTO

[Gepubliceerd: 2022-03-10] Besluit op een verzoek om gegevens openbaar te maken op basis waarvan zowel LTO (Land- en Tuinbouworganisatie) Nederland als het ministerie van LNV hun conclusies baseren dat LTO daadwerkelijk voldoende organisatiegraad behaalt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek diertellingen 6 bedrijven

[Gepubliceerd: 2022-03-10] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen van 6 bedrijven in Ederveen, Zieuwent, Opheusden, Ommeren en Duiven. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vergunningen voor staand wantvissen

[Gepubliceerd: 2022-03-08] Besluit op een verzoek om informatie over vergunningen voor staand wantvissen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-03-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inspectierapporten dierproeven 2018

[Gepubliceerd: 2022-02-28] Besluit op een verzoek om informatie over rapporten van inspecties die in 2018 zijn gehouden bij instellingen die een vergunning op grond van de Wet op de dierproeven hebben. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-28 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 3 op Wob-verzoek over pluimvee en konijnen

[Gepubliceerd: 2022-02-25] Deelbesluit 3 op Wob-verzoek over inspecties bij (a) konijnenfokkerijen en houderijen, (b) konijnenslachterijen, (c) pluimveefokkerijen en houderijen en (d) pluimveeslachterijen, vanaf januari 2014 tot en met 24 oktober 2018. Dit deelbesluit gaat over pluimveeslachterijen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-25 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit op Wob-verzoek over gewasbeschermingsmiddelenbeleid

[Gepubliceerd: 2022-02-24] Deelbesluit op een verzoek om informatie over het gewasbeschermingsmiddelenbeleid. Dit deelbesluit gaat over hormoonverstorende stoffen in gewasbeschermingsmiddelen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-24 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek perceelgegevens Goorsestraat Haaksbergen

[Gepubliceerd: 2022-02-23] Besluit op een verzoek om perceelgegevens van de locatie Goorsestraat 154 in Haaksbergen over de periode 1987 tot en met heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inspectie melkveehouderij

[Gepubliceerd: 2022-02-23] Besluit op een verzoek om documenten over de inspectie die naar aanleiding van een melding bij een melkveehouderij plaatsgevonden heeft. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 2 Wob-verzoek SABE projectsubsidies

[Gepubliceerd: 2022-02-22] Besluit op een verzoek om een lijst met goedgekeurde projecten, uitgekeerde bedragen en toegekende punten volgens de rangschikkingssystematiek. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het aanmelden van niet dode dieren bij Rendac

[Gepubliceerd: 2022-02-17] Besluit op een verzoek om informatie over het aanmelden van niet dode dieren bij Rendac in de periode van augustus 2018 tot 30 oktober 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-17 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een ongeluk met een aanhanger met vleeskuikens

[Gepubliceerd: 2022-02-16] Besluit op een verzoek om informatie over een ongeluk met een aanhanger met vleeskuikens. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over diertellingen Nieuweroord en Tiendeveen

[Gepubliceerd: 2022-02-16] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen van 3 bedrijven te Nieuweroord en Tiendeveen over de periode van 1992 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoeken inbeslagname Schotse hooglanders

[Gepubliceerd: 2022-02-16] Besluit op 2 verzoeken om informatie over de inbeslagname van een kudde Schotse hooglanders op 17 februari 2020. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-16 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over correspondentie van NVWA met activist over de behandeling van zijn Wob-verzoek

[Gepubliceerd: 2022-02-15] Besluit op Wob-verzoek over correspondentie van NVWA met activist over de behandeling van zijn Wob-verzoek
Besluit: 2022-02-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over etikettering plantaardige kaas en margarines

[Gepubliceerd: 2022-02-15] Besluit op een verzoek om informatie over etikettering plantaardige kaas en margarines. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek correspondentie Kamerbrief voortgang stikstofproblematiek

[Gepubliceerd: 2022-02-15] Besluit op een verzoek om documenten over de afstemming rondom de Kamerbrief van 12 november 2021 over de voortgang van de stikstofproblematiek. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-15 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over invasieve exoten

[Gepubliceerd: 2022-02-14] Besluit op een verzoek om informatie over alle zaken bij RVO over invasieve exoten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-14 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inspectierapporten dierproeven 2019-2021

[Gepubliceerd: 2022-02-11] Besluit op Wob-verzoek over inspectierapporten dierproeven over de periode 2019-2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-11 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over handhaving op de naleving cites-regelgeving

[Gepubliceerd: 2022-02-10] Besluit op Wob-verzoek over handhaving op de naleving cites-regelgeving. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over externe saldering van meerdere locaties in Gelderland

[Gepubliceerd: 2022-02-10] Besluit op een verzoek om informatie over de externe saldering meerdere locaties Gelderland op basis van mitigerende stikstofmaatregel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wobverzoek over vleeskalveren

[Gepubliceerd: 2022-02-09] Besluit op een verzoek om informatie over dierenwelzijnsinspecties bij Nederlands stallen met vleeskalveren, over de jaren 2019 en 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-09 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over deelnemer Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

[Gepubliceerd: 2022-02-09] Besluit op een verzoek om informatie over een bedrijf dat deelneemt aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-09 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 1 Wob-verzoek SABE projectsubsidies

[Gepubliceerd: 2022-02-04] Besluit op een verzoek om een lijst met goedgekeurde projecten, uitgekeerde bedragen en toegekende punten volgens de rangschikkingssystematiek. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-04 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek melding slecht verzorgde schapen

[Gepubliceerd: 2022-02-02] Besluit op een verzoek om het dossier over een melding over slecht verzorgde schapen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aantal geregistreerde fosfaatrechten op locaties te IJsselham

[Gepubliceerd: 2022-02-02] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal geregistreerde fosfaatrechten op 2 adressen te IJsselham, en of er op deze fosfaatrechten een blokkaderecht zit. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over landbouwtellingen voor perceel te Westergeest

[Gepubliceerd: 2022-02-01] Besluit op een verzoek om informatie over dieraantallen/landbouwtellingsgegevens voor een perceel te Westergeest. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek inzake melding over met name de verzorging van schapen

[Gepubliceerd: 2022-02-01] Besluit op Wob-verzoek inzake melding over met name de verzorging van schapen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-02-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek boetes diertransporten

[Gepubliceerd: 2022-01-28] Besluit op een verzoek om documenten uit de periode 2018 tot en met 4 maart 2021 over het transport van zieke en gewonde dieren, waarbij de transporteurs zijn beboet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-28 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over huisvesting van schapen

[Gepubliceerd: 2022-01-27] Besluit op een verzoek om informatie over de huisvesting van schapen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-27 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek melding welzijn schapen

[Gepubliceerd: 2022-01-25] Besluit op een verzoek om informatie over een melding over het welzijn van schapen bij een veehouderij. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-25 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over koppels vleeskuikens

[Gepubliceerd: 2022-01-20] Besluit op een verzoek om informatie over koppels vleeskuikens afkomstig van vleeskuikenhouderijen over de periode januari 2018 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2022-01-20 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over melding dierenwelzijnssituatie schapen bij veehouderij

[Gepubliceerd: 2022-01-20] Besluit op een verzoek om informatie over melding van de dierenwelzijnssituatie van schapen bij een veehouderij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-20 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aan- en afgevoerde mest in en uit een silo te Noordbroek

[Gepubliceerd: 2022-01-18] Besluit op een verzoek om informatie over aan- en afgevoerde mest in en uit een silo aan de Eideweg te Noordbroek over het jaar 2018. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over gecombineerde opgaven met gebruikersgegevens en gewasinformatie

[Gepubliceerd: 2022-01-18] Besluit op een verzoek om informatie over de gecombineerde opgaven met gebruikersgegevens en gewasinformatie van 55 percelen over de periode van 1997 tot en met 2014 en 2015-2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-18 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over mogelijke bestuursrechtelijke maatregelen dierenwelzijn locatie te Heesch

[Gepubliceerd: 2022-01-18] Besluit op een verzoek om informatie over mogelijke bestuursrechtelijke maatregelen, correspondentie met de NVWA of andere handhavende diensten over een locatie te Heesch. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over een overzicht van mestopslagen in de periode 2016 tot en met 25 augustus 2021

[Gepubliceerd: 2022-01-17] Besluit op een verzoek om informatie over een overzicht van mestopslagen zijn afgemeld of zijn overgedragen in de periode 2016 tot en met 25 augustus 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-17 Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek meldingen over groothandel

[Gepubliceerd: 2022-01-17] Besluit op een verzoek om informatie over de ingediende meldingen en klachten tegen een groothandel, en de ondernomen acties en onderzoeksresultaten naar aanleiding van deze meldingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-17 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over informatie over geregistreerde eendenkooien

[Gepubliceerd: 2022-01-14] Besluit op een verzoek om informatie over geregistreerde eendenkooien. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-14 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over machtigingen gegevensuitwisseling LTO

[Gepubliceerd: 2022-01-14] Besluit op een verzoek om documenten openbaar te maken over het aantal machtigingen van de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland voor gegevensuitwisseling met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-14 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bescherming vissen bij slacht en doden

[Gepubliceerd: 2022-01-12] Besluit op een verzoek om alle documenten over de bescherming van vissen bij slacht en doden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-12 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over beleidsmatige adviezen over aanpak stikstof

[Gepubliceerd: 2022-01-11] Besluit op een verzoek om informatie over de beleidsmatige adviezen die over de aanpak stikstof gaan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-11 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit WOB-verzoek diertellingen te Oudemirdum in de gemeente de Fryske Marren

[Gepubliceerd: 2022-01-05] Besluit op een verzoek om informatie over dieraantallen (meitellingen) over de jaren 1975 tot en met heden op een adres te Oudemirdum in de gemeente de Fryske Marren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-05 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek dieraantallen diverse locaties

[Gepubliceerd: 2022-01-05] Besluit op een verzoek om documenten over de dieraantallen op diverse locaties. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-01-05 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek invoering nieuwe afstandsgrens stikstofdepositie N2000-gebieden

[Gepubliceerd: 2021-12-24] Besluit op een verzoek om informatie over de invoering van een nieuwe afstandsgrens in de rekenmethode voor stikstofdepositie in N2000-gebieden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-24 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over dieraantallen Rossum

[Gepubliceerd: 2021-12-23] Besluit op een verzoek om informatie over meitellingen vanaf 1994 tot en met 2021 van de locatie Achterdijk 5, 5328 JL in Rossum en of de kadsatrale gemeente Rossum Sectie E nummers 245 en 244 in die periode onderdeel waren van een gecombineerde opgave van deze locatie Achterdijk 5. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek erkenning CRV

[Gepubliceerd: 2021-12-22] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om alle stukken die direct of indirect betrekking hebben op de verlening, intrekking en handhaving van de erkenning van de CoŲperatieve Koninklijke CRV U.A. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-22 Documenten: 8
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-verzoek erkenning CRV 2017-2019

[Gepubliceerd: 2021-12-22] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om alle stukken die direct of indirect betrekking hebben op de verlening, intrekking en handhaving van de erkenning van de CoŲperatieve Koninklijke CRV U.A. uit de periode 16 november 2017 tot en met 24 januari 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-22 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over gegevens melkgeitenhouderij en geiten(bokken)mesterijen uit Identificatie en Registratiesysteem

[Gepubliceerd: 2021-12-21] Besluit op een verzoek om informatie over gegevens met betrekking tot melkgeitenhouderij en geiten(bokken)mesterijen uit het Identificatie en Registratiesysteem (I&R) per bedrijf over de periode vanaf 1 januari 2021 tot 1 november 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-21 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aandachtsbedrijven landbouwhuisdieren

[Gepubliceerd: 2021-12-21] Besluit op een verzoek om informatie over aandachtsbedrijven (waar het landbouwhuisdieren betreft) die in de maanden november 2019 tot en met augustus 2020 zijn bezocht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-21 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over gegevens gecombineerde opgaven 2020 en 2021 perceel Rosmalen

[Gepubliceerd: 2021-12-20] Besluit op een verzoek om informatie over naam- en adresgegevens van persoon/bedrijf die het perceel, kadastraal bekend gemeente Rosmalen, sectie E, nummer 5812 opgeeft voor de gecombineerde opgaven 2020 en 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-20 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over dierenaantallen (meitellingen)

[Gepubliceerd: 2021-12-17] Besluit op een verzoek om informatie over dierenaantallen (meitellingen) van de locatie Huinerweg 10, 3882TE Putten over periode 1982 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-17 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek openstellingssubsidies Brunstinger-plas

[Gepubliceerd: 2021-12-16] Besluit op een verzoek om documenten over openstellingssubsidies en andere subsidies voor natuuronderhoud, natuurbeheer en landschapsbeheer van het terrein Brunstinger-plas, Rheeveld in Beilen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over communicatie rondom 'Naar een ontspannen Nederland' en 'Regie op Ruimte'

[Gepubliceerd: 2021-12-16] Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie met betrokkenen bij en de communicatie rondom de plannen rondom Naar een ontspannen Nederland en Regie op Ruimte. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-16 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over dieraantallen locaties te Tzummarum en Oosterbierum

[Gepubliceerd: 2021-12-16] Besluit op een verzoek om informatie over dieraantallen van een tweetal locaties te Tzummarum en Oosterbierum over de periode 2001 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek meldingen doodgeboren kalveren 2020-2021

[Gepubliceerd: 2021-12-15] Besluit op een verzoek om documenten uit 2020 en 2021 over het melden van doodgeboren kalveren in het kader van het fosfaatreductieplan 2017. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-15 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 21-0395 inzake openbaarmaking dossier naar aanleiding van een melding

[Gepubliceerd: 2021-12-15] Besluit op een verzoek om openbaarmaking dossier naar aanleiding van een melding over schapen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-15 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over welzijnsschendingen bij Nederlandse varkensslachterijen

[Gepubliceerd: 2021-12-15] Besluit op een verzoek om informatie over bevindingen die de NVWA heeft opgemaakt naar aanleiding van welzijnsschendingen bij Nederlandse varkensslachterijen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-15 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verslagen werkgroep Bomen, Bos en Natuur

[Gepubliceerd: 2021-12-14] Besluit op een verzoek om de verslagen van bijeenkomsten van de werkgroep Bomen, Bos en Natuur. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-14 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over locatie Dijksterweg te Hornhuizen

[Gepubliceerd: 2021-12-14] Besluit op een verzoek om informatie over inspectierapporten, bezoekersverslagen, aanbevelingen, controles, meldingen dierwelzijn, diergezondheid en dierregistratiesysteem (I&R) van oktober 2017 tot en met oktober 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-14 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over mestverwerking van co-vergistingsinstallatie te Bergeijk

[Gepubliceerd: 2021-12-14] Besluit op een verzoek om informatie over de mestverwerking van een co-vergistingsinstallatie te Bergeijk over de periode van 2010 tot en met 2013. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-14 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek vergunningen invoer en uitvoer Uromastyx princeps

[Gepubliceerd: 2021-12-13] Besluit op een verzoek om informatie over in- en (weder)uitvoervergunningen CITES voor dieren behorende tot de hagedissensoort Uromastyx princeps. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-13 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over diertellingen locatie te Erica

[Gepubliceerd: 2021-12-10] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen (meitellingen) van een veehouderij te Erica over de periode 1975 tot en met 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over maatregel dierenwelzijn bij toezichtresultaten jaarverslag 2018 NVWA

[Gepubliceerd: 2021-12-10] Besluit op een verzoek om informatie over gevallen die geleid hebben tot een maatregel, genoemd onder het kopje 'Dierenwelzijn' bij toezichtresultaten in het jaarverslag 2018 van de NVWA. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek KPMG-rapport over governance en uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 en jaarplan 2021

[Gepubliceerd: 2021-12-09] Besluit op een verzoek om informatie over het KPMG-rapport over governance en het uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 en het jaarplan 2021 in de periode januari 2020 tot 19 juli 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-09 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek welzijn exotische dieren

[Gepubliceerd: 2021-12-08] Besluit op een verzoek om informatie over het welzijn van gehouden exotische dieren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bedrijfssluiting horeca-aangelegenheid

[Gepubliceerd: 2021-12-07] Besluit op een verzoek om het volledige dossier van het besluit, die ertoe heeft geleid dat een horeca-aangelegenheid voor bepaalde tijd moest sluiten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-07 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over traceslijsten over import door een specifieke onderneming

[Gepubliceerd: 2021-12-06] Besluit op een verzoek om informatie over traceslijsten over import door een specifieke onderneming van 1 januari 2020 tot en met 30 augustus 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-06 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek correspondentie Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters

[Gepubliceerd: 2021-12-03] Besluit op een verzoek om de correspondentie tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters of advocatenkantoor Stibbe. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-03 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over speeltoestel op recreatiepark

[Gepubliceerd: 2021-12-03] Besluit op een verzoek om informatie over het soort defecten of gebreken na een melding over een speeltoestel op een recreatiepark. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over pluimveehouderijen

[Gepubliceerd: 2021-12-03] Besluit op een verzoek om informatie over pluimveehouderijen vanaf januari 2014 tot en met 24 oktober 2018. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-03 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek werkinstructies Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

[Gepubliceerd: 2021-12-02] Besluit op een verzoek om werkinstructies voor de behandeling en afhandeling van de 70% voorschotaanvragen op basis van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen, waaronder de termijnstelling voor aanvulling van onvolledige aanvragen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over landbouwpercelen, dieraantallen en de gecombineerde opgave van een adres in Voerendaal

[Gepubliceerd: 2021-12-02] Besluit op een verzoek om informatie over landbouwpercelen, dieraantallen en de gecombineerde opgave van het adres in Voerendaal. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-02 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over landbouwpercelen, dieraantallen en de gecombineerde opgave van adres in Nuth

[Gepubliceerd: 2021-12-02] Besluit op een verzoek om informatie over landbouwpercelen, dieraantallen en de gecombineerde opgave van een adres in Nuth. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-12-02 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over dode geiten op locatie Hurwenen en Rossum

[Gepubliceerd: 2021-11-26] Besluit op een verzoek om informatie over dode geiten in de periode 1 januari 2014-1 augustus 2021 op een locatie in Hurwenen en Rossum. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-26 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aantallen import honden

[Gepubliceerd: 2021-11-26] Besluit op een verzoek om informatie over aantallen gemelde importhonden van de tien Nederlandse aangewezen databanken (portalen) voor 2019 en 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-26 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over horecabedrijf

[Gepubliceerd: 2021-11-25] Besluit op een verzoek om informatie over inspectierapporten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over een specifiek horecabedrijf. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-25 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek dieraantallen adres MariŽnvelde

[Gepubliceerd: 2021-11-25] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen (meitellingen) van de locatie Trekkersweg 2 in MariŽnvelde over de periode 1990 tot en met nu. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-25 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek communicatie over onderzocht product

[Gepubliceerd: 2021-11-23] Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie die voortvloeide uit een onderzoek naar een product. Specifiek vraagt de verzoeker naar documenten die hieromtrent naar de melder zijn gestuurd. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over legalisering PAS-projecten

[Gepubliceerd: 2021-11-23] Besluit op een verzoek om documenten over correspondentie met de Europese Commissie over de legalisering van de zogeheten PAS-projecten in de periode 29 mei 2019 tot 5 augustus 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-23 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek handhaving CITES-regelgeving diverse hagedissoorten

[Gepubliceerd: 2021-11-19] Besluit op een verzoek om documenten over de controle op en handhaving van de naleving van de CITES-regelgeving voor dieren uit de geslachten Uromastyx, Saara en Brookesia. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-19 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over melding incident dierenwelzijn dood kalf

[Gepubliceerd: 2021-11-19] Besluit op een verzoek om informatie over documenten, emails, sms-berichten etc. over een verrichte melding bij meldpunt 144. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-19 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek mogelijke misstanden op een veehouderij

[Gepubliceerd: 2021-11-17] Besluit op een verzoek om informatie over mogelijke (onhygiŽnische) misstanden op een veehouderij. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-17 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over puppyhandelaar met documenten 1-8.2

[Gepubliceerd: 2021-11-17] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van het dossier over een puppyhandelaar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-17 Documenten: 5
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Alba plas Lieren

[Gepubliceerd: 2021-11-17] Besluit op een verzoek om documenten over de Natuurschoonwet 1928 met betrekking tot de rangschikking van de Alba plas in Lieren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-17 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek initiatief Transitiecoalitie Voedsel en Boerenraad

[Gepubliceerd: 2021-11-16] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het initiatief van de Transitiecoalitie Voedsel en de Boerenraad met betrekking tot het rapport 'regie op de ruimte' en de 7 aanbevelingen daarin, en hetzelfde voor het rapport 'Naar een ontspannen Nederland'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-16 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over geconstateerde overtredingen van pluimveehouders

[Gepubliceerd: 2021-11-16] Besluit op een verzoek om informatie (21-0715) over vangletsel, overbelading en voetzoollaesies in de periode 1-1-2016 t/m 31-12-2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-16 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over dieraantallen bij locatie te Witharen

[Gepubliceerd: 2021-11-16] Besluit op een verzoek om informatie over aantallen gehouden dieren van een locatie te Witharen over de periode van 1980 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de luchtkwaliteit bij varkensstallen

[Gepubliceerd: 2021-11-15] Besluit op een verzoek (21-0043) om informatie over de luchtkwaliteit bij varkensstallen in de periode 1 augustus 2020 tot en met 31 december 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-15 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over verrijkingsmateriaal in varkensstallen

[Gepubliceerd: 2021-11-15] Besluit op een verzoek (21-0041) om informatie over het verrijkingsmateriaal in varkensstallen in de periode 1 augustus 2020 tot en met 31 december 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-15 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over stalklimaat in varkensstallen

[Gepubliceerd: 2021-11-15] Besluit op een verzoek (21-0552) om informatie over de luchtkwaliteit bij varkensstallen in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-15 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over verrijkingsmateriaal varkensstallen

[Gepubliceerd: 2021-11-15] Besluit op een verzoek (21-0553) om informatie over het verrijkingsmateriaal in varkensstallen in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-15 Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over dieraantallen in provincie Gelderland 2019-2020

[Gepubliceerd: 2021-11-12] Besluit op een verzoek om informatie over dieraantallen (landbouwhuisdieren) in de provincie Gelderland in de jaren 2019 en 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-12 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aanpassingen Meldwijzer onveilige levensmiddelen

[Gepubliceerd: 2021-11-12] Besluit op een verzoek om informatie over aanpassingen van de Meldwijzer onveilige levensmiddelen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-12 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over landbouwtellingen en opgaven Identificatie en Registratie

[Gepubliceerd: 2021-11-12] Besluit op een verzoek om informatie over landbouwtellingen en opgaven Identificatie en Registratie (I&R) van veehouderij(en) op een locatie te Wedde. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-12 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over POP3 project Mierbeek in Limburg

[Gepubliceerd: 2021-11-12] Besluit op een verzoek om informatie over de controlerapporten en mogelijke fraude van een subsidieaanvraag Plattelandsontwikkeling Programma (POP3). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-12 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit WOB-verzoek over aantallen geiten in Gelderland

[Gepubliceerd: 2021-11-12] Besluit WOB-verzoek over aantallen geiten in Gelderland vanaf 2011 tot en met 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-12 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bestuurlijk overleg Stikstof

[Gepubliceerd: 2021-11-10] Besluit op een verzoek om informatie over het bestuurlijk overleg Stikstof in de periode 29 mei 2019 tot 23 juli 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-10 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek boete verkoop nicotinehoudend product aan minderjarigen

[Gepubliceerd: 2021-11-09] Besluit op een verzoek om documenten over een boete voor de verkoop van producten met nicotine aan minderjarigen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-09 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek landbouwpercelen, dieraantallen en gecombineerde opgave adres Ingber

[Gepubliceerd: 2021-11-08] Besluit op een verzoek om informatie over landbouwpercelen, dieraantallen en de gecombineerde opgave van het adres Ingberdorpsstraat 29 in Ingber. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-08 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek melding over honden

[Gepubliceerd: 2021-11-04] Besluit op een verzoek om documenten over een melding bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit met nummer 893003. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-04 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over natuursubsidies voor de VAM-plas te Wijster

[Gepubliceerd: 2021-11-03] Besluit op een verzoek om informatie over het terrein van de VAM-plas te Wijster. Het gaat om documenten over natuursubsidies en openstelling over het terrein dat kadastraal bekend is onder S 734 te Beilen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek vergunningen en CITES-adviezen Uromastyx ocellata

[Gepubliceerd: 2021-11-03] Besluit op een verzoek om informatie over in- en uitvoervergunningen en adviezen van de Wetenschappelijke Autoriteit CITES Nederland voor de soort Uromastyx ocellata over de periode 1994 tot heden. Uromastyx ocellata is een hagedis. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-07-21 Besluit: 2021-11-03 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over dierenaantallen (meitellingen) van een veehouderij voor 6 locaties

[Gepubliceerd: 2021-11-02] Besluit op een verzoek om informatie over dierenaantallen (meitellingen) van een veehouderij en om verstrekking van de maandelijkse dieraantallen vanaf 1 januari 2020 tot en met 2 november 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over informatie over een proefstalaanvraag

[Gepubliceerd: 2021-11-01] Besluit op een verzoek om informatie over een proefstalaanvraag en de daarbij behorende tekeningen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-11-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de aankoop en financiering landgoed Stakenberg te Elspeet door LNV

[Gepubliceerd: 2021-10-29] Besluit op een verzoek om informatie over de aankoop en financiering landgoed Stakenberg te Elspeet door LNV. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-10-07 Besluit: 2021-10-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over overleg tussen RVO, de NVWA en TLN, Cumela en Dumipro

[Gepubliceerd: 2021-10-27] Besluit op een verzoek om informatie over het overleg tussen RVO, de NVWA en TLN, Cumela en Dumipro. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-07-14 Besluit: 2021-10-27 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over voortgang onderzoek van handhavingsverzoek tegen slachthuis

[Gepubliceerd: 2021-10-22] Besluit op een verzoek om informatie over over de voortgang van het onderzoek naar aanleiding van een handhavingsverzoek gericht tegen een slachthuis. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-07-04 Besluit: 2021-10-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek perceel Wakkerendedijk 42 Eemnes

[Gepubliceerd: 2021-10-22] Besluit op een verzoek om documenten die te maken hebben met het perceel Wakkerendedijk 42 in Eemnes. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-10-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over identificatie en registratie van honden

[Gepubliceerd: 2021-10-21] Eerste deelbesluit op een verzoek om informatie over documenten en de financiŽle stukken over identificatie en registratie van honden over de periode 1 januari 2015 tot en met 4 maart 2021. Dit deelbesluit gaat over 2015, 2016 en 2017. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-05 Besluit: 2021-10-21 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aangevoerde en afgevoerde mest Alte Picardiekanaal 24 in Coevorden

[Gepubliceerd: 2021-10-19] Besluit op een verzoek om informatie over aangevoerde en afgevoerde mest van het bedrijf op het adres Alte Picardiekanaal 24 in Coevorden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-09-01 Besluit: 2021-10-19 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over CITES-adviezen Uromastyx Thomasi

[Gepubliceerd: 2021-10-15] Besluit op een verzoek om informatie over adviezen van de Wetenschappelijke Autoriteit CITES WA/NL en correspondentie van CITES MA/NL met nadere lidstaten / partijstaten over de soort Uromastyx Thomasi. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-28 Besluit: 2021-10-15 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over melding ernstig voedselveiligheidsincident aan schemabeheerder

[Gepubliceerd: 2021-10-14] Besluit op een verzoek om informatie over een melding van een ernstig voedselveiligheidsincident aan een schemabeheerder. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-16 Besluit: 2021-10-14 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over varkenshouderij in Oijen

[Gepubliceerd: 2021-10-12] Besluit op een verzoek om informatie waaruit blijkt dat de varkenshouderij aan de Oijense Bovendijk 19 in Oijen de afgelopen 5 jaar in bedrijf is geweest. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-07-27 Besluit: 2021-10-12 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over dioxinen vlees natuurgebieden

[Gepubliceerd: 2021-10-11] Besluit op een verzoek om informatie over dioxinen vlees natuurgebieden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-25 Besluit: 2021-10-11 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Bijlagen bij besluit op Wob-verzoek over dioxinen vlees natuurgebieden (deel 1)

[Gepubliceerd: 2021-10-11] Bijlagen bij besluit op Wob-verzoek over dioxinen vlees natuurgebieden (deel 1)
Besluit: 2021-10-11 Documenten: 4
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen bij besluit op Wob-verzoek over dioxinen vlees natuurgebieden (deel 2)

[Gepubliceerd: 2021-10-11] Bijlagen bij besluit op Wob-verzoek over dioxinen vlees natuurgebieden (deel 2)
Besluit: 2021-10-11 Documenten: 4
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over MOS-meldingen paarden

[Gepubliceerd: 2021-10-08] Besluit op een verzoek om informatie over MOS-meldingen (meldingenondersteuningssysteem) bij paarden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-07-15 Besluit: 2021-10-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over melding voedselvergiftiging

[Gepubliceerd: 2021-10-08] Besluit op een verzoek om informatie over een melding voedselvergiftiging. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-05 Besluit: 2021-10-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over invoervergunningen CITES WA/NL van Uromastyx dispar

[Gepubliceerd: 2021-10-08] Besluit op een verzoek om informatie over invoervergunningen CITES WA/NL van Uromastyx dispar over de periode 2000 tot en met 2011. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-28 Besluit: 2021-10-08 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over meldingen van illegale dodingen van dieren vanaf 2012 tot 25 juni 2021

[Gepubliceerd: 2021-10-07] Besluit op een verzoek om informatie over een overzicht van alle meldingen van illegale dodingen van dieren vanaf 2012 tot 25 juni 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-24 Besluit: 2021-10-07 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over de ponys van Eemnes

[Gepubliceerd: 2021-10-07] Besluit op een verzoek om informatie over de ponys van Eemnes. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-03 Besluit: 2021-10-07 Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over omgevingsvergunning Maastricht-Aachen Airport

[Gepubliceerd: 2021-10-01] Besluit op een verzoek om informatie over milieu-informatie omgevingsvergunning Maastricht-Aachen Airport. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-08-16 Besluit: 2021-10-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek CITES-vergunningen Dolfinarium

[Gepubliceerd: 2021-10-01] Besluit op een verzoek om informatie over CITES in- en uitvoervergunningen voor het Dolfinarium in Harderwijk. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-08-27 Besluit: 2021-10-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over freezer-trawlers

[Gepubliceerd: 2021-10-01] Besluit op een verzoek om informatie over documenten van de NVWA met werkvoorschriften bij inspectie van de aanlanding van freezer-trawlers. Bijlage 4.1 is een Excelbestand. Deze kan bij de NVWA worden opgevraagd worden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-23 Besluit: 2021-10-01 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek CITES-adviezen Saara loricata

[Gepubliceerd: 2021-09-30] Besluit op een verzoek om informatie over alle adviezen van de Wetenschappelijke Autoriteit CITES over de soort Saara loricata (voor 2009 Uromastyx loricata) in de periode 1982 tot en met 2021. Saara loricata is een hagedis. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-27 Besluit: 2021-09-30 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over opgelegde maatregelen na inspectie speeltoestel

[Gepubliceerd: 2021-09-29] Besluit op een verzoek om informatie over het onderzoeksrapport en de opgelegde maatregelen die zien op een speeltoestel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het besluit heeft het nummer 20-0904.
Verzoek: 2020-12-01 Besluit: 2021-09-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek diertellingen Lunteren

[Gepubliceerd: 2021-09-28] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen (meitellingen) en het aantal geregistreerde dieren op elke eerste dag van de maand uit het Identificatie en Registratiesysteem van de locatie Bruinehorstweg 13 in Lunteren over de periode 1989 tot en met 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-09-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over in- en uitvoervergunningen diverse soorten Brookesia

[Gepubliceerd: 2021-09-27] Besluit op een verzoek om informatie over in- en uitvoervergunningen diverse soorten Brookesia (Brookesia stumpffi, Brookesia superciliaris, Brookesia therezieni, Brookesia thieli, Brookesia perarmata), een kameleonsoort. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-07-05 Besluit: 2021-09-27 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vismachtigingen voor de ICES-gebieden IVb, IVc, VIld en Vlle

[Gepubliceerd: 2021-09-27] Besluit op Wob-verzoek over vismachtigingen voor de ICES-gebieden IVb, IVc, VIld en Vlle
Besluit: 2021-09-27 Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onder verscherpt toezicht stellen intermediaire onderneming

[Gepubliceerd: 2021-09-23] Besluit op een verzoek om documenten over het onder verscherpt toezicht stellen van een intermediaire onderneming. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-22 Besluit: 2021-09-23 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoeken over oormerken

[Gepubliceerd: 2021-09-23] Besluit op een verzoek om informatie over alle communicatie tussen de NVWA en bepaalde bedrijven over het onderzoek van alle oormerken inclusief de Kaliwaal in Boven Leeuwen/Druten over de periode 1 januari 2020 tot en met 25 maart 2021. In het 2e verzoek wordt gevraagd om alle communicatie tussen de NVWA en dezelfde bedrijven over de periode 1 januari 2015 tot en met 25 maart 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-09-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over percelen in gemeente IJsselmuiden

[Gepubliceerd: 2021-09-22] Besluit op een verzoek om informatie over contracten die zijn aangegaan door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vanaf 2005 tot heden van percelen in IJsselmuiden met als sectienummer 1. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-18 Besluit: 2021-09-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een hondenhandelaar

[Gepubliceerd: 2021-09-21] Besluit op een verzoek om informatie over een hondenhandelaar (melding 892564.00). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-09-21 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek melden doodgeboren kalveren

[Gepubliceerd: 2021-09-20] Besluit op een verzoek om documenten over het melden van doodgeboren kalveren in het kader van het fosfaatreductieplan 2017. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-28 Besluit: 2021-09-20 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aan- en afgevoerde mest van het adres Alte Picardiekanaal 24 te Coevorden

[Gepubliceerd: 2021-09-20] Besluit op een verzoek om informatie over aan- en afgevoerde mest van het adres Alte Picardiekanaal 24 te Coevorden in de periode 2019 tot en met 19 september 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-07-15 Besluit: 2021-09-20 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over inspecties bij een horeca-onderneming

[Gepubliceerd: 2021-09-17] Besluit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op een verzoek om informatie over de inspecties bij een horeca-onderneming. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-30 Besluit: 2021-09-17 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over POP3 project Mierbeek

[Gepubliceerd: 2021-09-15] Besluit op een verzoek om informatie over aanvullende documenten over het POP3 project 'Mierbeek', herinrichting van het gebied van Beekdalen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-28 Besluit: 2021-09-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over de verlening, intrekking en handhaving van de erkenning van de CoŲperatieve Koninklijke CRV U.A.

[Gepubliceerd: 2021-09-15] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit van 24 maart 2021 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over de verlening, intrekking en handhaving van de erkenning van de CoŲperatieve Koninklijke CRV U.A.
Verzoek: 2021-03-29 Besluit: 2021-09-15 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over hondenhandel op Marktplaats

[Gepubliceerd: 2021-09-14] Besluit op een verzoek om informatie over documenten en correspondentie over de periode 2016 tot en met 23 september 2020 tussen Marktplaats en NVWA over hondenhandel op Marktplaats. Ook wordt verzocht om documenten waaruit blijkt dat de NVWA data heeft opgevraagd bij Marktplaats. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-23 Besluit: 2021-09-14 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob/Woo-verzoek over dierenwelzijn van paarden

[Gepubliceerd: 2021-09-12] Besluit op een verzoek om informatie openbaar te maken in een bestand met MOS-meldingen over dierenwelzijn van paarden. Dit verzoek is gedaan 27 oktober 2021 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob opgevolgd door de Wet open overheid (Woo). Het besluit van 12 september 2022 is op basis van deze wet genomen.
Besluit: 2021-09-12 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek controles Europese Houtverordening

[Gepubliceerd: 2021-09-10] Besluit op een verzoek om rapportages over de controle op de naleving van de Houtverordening van de Europese Unie bij importen van hout uit BraziliŽ door 2 houtbedrijven in de periode januari-december 2020 en opgelegde bestuurlijke maatregelen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-26 Besluit: 2021-09-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek correspondentie over Uromastyx princeps

[Gepubliceerd: 2021-08-23] Besluit op een verzoek om alle correspondentie van het CITES bureau met de CITES managementautoriteiten van andere lidstaten en andere partijstaten over de Uromastyx princeps vanaf 2013. Uromastyx princeps is een hagedis. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-23 Besluit: 2021-09-08 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over stopgezet onderzoek misstanden slachthuizen Noord-Nederland

[Gepubliceerd: 2021-09-07] Besluit op een verzoek om informatie over stopgezet onderzoek misstanden slachthuizen Noord-Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-09-07 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek beslissing op bezwaar handhavingsverzoek tegen hondenfokker

[Gepubliceerd: 2021-09-06] Besluit op een verzoek om de beslissing van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op het bezwaar tegen de afwijzing van een verzoek om handhaving tegen een hondenfokker. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-20 Besluit: 2021-09-06 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inspectie- en keuringsrapporten ongeval met speeltoestel

[Gepubliceerd: 2021-08-31] Besluit op een verzoek om informatie over inspectie- en keuringsrapporten vanwege een ongeval met een speeltoestel op 3 maart 2017. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-17 Besluit: 2021-08-31 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over onderzoeken visteelt

[Gepubliceerd: 2021-08-27] Besluit op een verzoek om informatie over onderzoeken (LEI-rapport 2010-25) naar aanleiding van het stoppen van viskwekers met hun onderneming. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-09 Besluit: 2021-08-27 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over diertellingen van Hoge Einderweg 3 te Putten

[Gepubliceerd: 2021-08-25] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen (meitellingen) van locatie Hoge Einderweg 3 te Putten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-11 Besluit: 2021-08-24 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over inspecties bij nertshouderijen

[Gepubliceerd: 2021-08-24] Besluit op een verzoek om informatie over inspecties bij nertshouderijen waarbij sprake is van ťťn of meer overtredingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-15 Besluit: 2021-08-24 Documenten: 12
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek correspondentie over Uroplatus alluaudi

[Gepubliceerd: 2021-08-20] Besluit op een verzoek om alle correspondentie van het CITES bureau met de CITES managementautoriteiten van andere lidstaten en andere partijstaten over de Uroplatus alluaudi vanaf 2005. Uroplatus alluaudi is een hagedis. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-27 Besluit: 2021-08-20 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek gebruikersgegevens percelen

[Gepubliceerd: 2021-08-19] Besluit op een verzoek om de gecombineerde opgave met gebruikersgegevens van een dertigtal percelen over de periode 2015-2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-22 Besluit: 2021-08-19 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek dieraantallen locatie Beusichem

[Gepubliceerd: 2021-08-18] Besluit op een verzoek om documenten over diertellingen en het aantal geregistreerde dieren uit het informatie en registratiesysteem van de locatie Voorkoopstraat 7 in Beusichem over de periode 1976 tot en met heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-14 Besluit: 2021-08-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over vogelmarkt

[Gepubliceerd: 2021-08-18] Besluit op een verzoek om documenten over een vogelmarkt op 29 februari 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-08 Besluit: 2021-08-18 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek TNG-erkenningen PepinomozaÔkvirus

[Gepubliceerd: 2021-08-13] Besluit op een verzoek om documenten over TNG-erkenningen die betrekking hebben op besmetting van planten en zaden met PepinomozaÔkvirus, of het gebruik van vaccins, andere gewasbeschermingsmiddelen en werkzame stoffen tegen PepinomozaÔkvirus. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-09 Besluit: 2021-08-13 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aanvragen, afwijzingen en bezwaarschriften TVL- SBI

[Gepubliceerd: 2021-08-13] Besluit op een verzoek om informatie over aanvragen, afwijzingen en bezwaarschriften TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) - SBI 9604 Sauna's, solaria, baden e.d. (Standaard Bedrijfsindeling) en TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-10 Besluit: 2021-08-13 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inspectierapport varkensbedrijf

[Gepubliceerd: 2021-08-11] Besluit op een verzoek om het inspectierapport van een varkensbedrijf. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-30 Besluit: 2021-08-11 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over melding handhaving dierenwelzijn

[Gepubliceerd: 2021-08-09] Besluit op een verzoek om informatie over een melding handhaving dierenwelzijn, die bij de NVWA geregistreerd staat onder zaaknummer 927963.00. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-20 Besluit: 2021-08-09 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over CITES-adviezen voor Leptailurus serval

[Gepubliceerd: 2021-08-06] Besluit op een verzoek om informatie over adviezen van Wetenschappelijke Autoriteit (WA) CITES NL voor de soort Leptailurus serval over de periode 2015 tot en met 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-29 Besluit: 2021-08-06 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek controlerapporten POP3-project Mierbeek

[Gepubliceerd: 2021-08-05] Besluit op een verzoek om de controlerapporten en bijbehorende facturen over het POP3-project Mierbeek. POP staat voor Plattelandsontwikkelingsprogramma. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-17 Besluit: 2021-08-05 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bescherming vissen bij slacht

[Gepubliceerd: 2021-08-05] Besluit op een verzoek om documenten over de bescherming van vissen bij slacht en doden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-30 Besluit: 2021-08-05 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

[Gepubliceerd: 2021-08-04] Besluit op een verzoek om informatie over de werkwijze van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ten aanzien van de betrokken regelgeving, artikel 13 van de Verordening 767/2009/EG over de periode van 1 september 2010 tot en met 5 oktober 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-08-04 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek vervolgstappen aanwijzingsbesluit Krammer-Volkerak

[Gepubliceerd: 2021-07-29] Besluit op een verzoek om documenten over de vervolgstappen om te komen tot een definitief aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-08 Besluit: 2021-07-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over CITES-adviezen voor Paradoxurus hermafroditus

[Gepubliceerd: 2021-07-23] Besluit op een verzoek om informatie over adviezen van Wetenschappelijke Autoriteit (WA) CITES NL voor de soort Paradoxurus hermafroditus. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-30 Besluit: 2021-07-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek CITES-adviezen Viverra civettina

[Gepubliceerd: 2021-07-23] Besluit op een verzoek om informatie over alle adviezen van de Wetenschappelijke Autoriteit CITES over de soort Viverra civettina in de periode 2014 tot en met 2021. Viverra civettina is een civetkatsoort. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-30 Besluit: 2021-07-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek POP3-project Mierbeek

[Gepubliceerd: 2021-07-22] Besluit op een verzoek om informatie over subsidiebetalingen voor graafwerkzaamheden aan het POP3-project Mierbeek. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-12 Besluit: 2021-07-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over adviezen CITES WA/NL voor de soort Galago senegalensis

[Gepubliceerd: 2021-07-21] Besluit op een verzoek om informatie over de adviezen van CITES WA/NL voor de soort Galago senegalensis over de periode 2014 tot heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-30 Besluit: 2021-07-21 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over PAS-melding Lelystad Airport

[Gepubliceerd: 2021-07-16] Besluit op een verzoek om informatie over de PAS-melding Lelystad Airport en de mogelijke legalisering van deze melding in de periode 1 november 2019 tot 7 april 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-07 Besluit: 2021-07-16 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over circus Freiwald, olifant Buba en andere dieren

[Gepubliceerd: 2021-07-16] Besluit op een verzoek om informatie over circus Freiwald, olifant Buba en andere dieren bij dit circus. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-07 Besluit: 2021-07-16 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over rapportages monitoring diergezondheid 2020

[Gepubliceerd: 2021-07-15] Besluit op een verzoek om informatie over de rapportages van de basismonitoring diergezondheid (rundvee, varkens, pluimvee en kleine herkauwers) over geheel 2020 en het eerste kwartaal van 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-03 Besluit: 2021-07-15 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over VION-groep (voedselveiligheid)

[Gepubliceerd: 2021-07-13] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over bedrijven van de VION-groep over de periode 1 januari 2016 tot 26 oktober 2020. Het gaat om informatie over de volgende bestuurlijke aangelegenheden: voedselveiligheid, dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden, Corona, slachthuizen en cameratoezicht. Deelbesluit 1 gaat over het onderwerp voedselveiligheid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-26 Besluit: 2021-07-13 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over verdwenen ammoniakdata

[Gepubliceerd: 2021-07-13] Besluit op een verzoek om informatie over verdwenen ammoniakdata. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-08 Besluit: 2021-07-13 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek totstandkoming rapport Rathenau Instituut over ammoniakdossier

[Gepubliceerd: 2021-07-13] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van het rapport 'Het ammoniakdossier: op weg naar herstel van een geschonden relatie'. Het Rathenau Instituut heeft dit rapport opgesteld in opdracht van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-08 Besluit: 2021-07-13 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een varkenshouderij

[Gepubliceerd: 2021-07-09] Besluit op een verzoek om informatie over een bepaalde varkenshouder, gevestigd op verschillende locaties in Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-02-20 Besluit: 2021-07-09 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bezoek NVWA aan bedrijf vanwege melding welzijn vijvervissen

[Gepubliceerd: 2021-07-09] Besluit op een verzoek om informatie over een inspectiebezoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aan een bedrijf vanwege een melding over het welzijn van vijvervissen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-13 Besluit: 2021-07-09 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het rapport Scenariostudie Kalverketen

[Gepubliceerd: 2021-07-08] Besluit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op een verzoek om informatie over het rapport Scenariostudie Kalverketen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-15 Besluit: 2021-07-08 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek gecombineerde opgaven (landbouwtellingen) percelen te Lieshout

[Gepubliceerd: 2021-07-07] Besluit op een verzoek om informatie over gebruikersgegevens (gecombineerde opgaven, landbouwtellingen) van specifieke percelen van een bedrijf gevestigd in Lieshout. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-15 Besluit: 2021-07-07 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 3 Wob-verzoek over pulsvisserijvergunningen

[Gepubliceerd: 2021-07-02] Deelbesluit 3 op een verzoek om informatie over pulsvisserij, specifiek over documenten die betrekking hebben op het verkrijgen van extra pulsvisvergunningen (dus boven op de eerste afgesproken 5 procent) voor Nederlandse vissers, in de periode 1 januari 2009 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-07-02 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 4 Wob-verzoek over pulsvisserijvergunningen

[Gepubliceerd: 2021-07-02] Deelbesluit 4 op een verzoek om informatie over pulsvisserij, specifiek over documenten die betrekking hebben op het verkrijgen van extra pulsvisvergunningen (dus boven op de eerste afgesproken 5 procent) voor Nederlandse vissers, in de periode 1 januari 2009 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2018-10-04 Besluit: 2021-07-02 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over 2 rapporten Activiteitenplan ten behoeve van ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet en bijbehorende bijlagen met betrekking tot het project SAA A1/A6 Diemen-Almere Havendreef

[Gepubliceerd: 2021-07-01] Wob-besluit inzake verzoek om informatie over 2 ontheffingen ten behoeve van de realisatie van het project SAA A1/A6 Diemen-Almere Havendreef. Meer specifiek betreft het een verzoek om informatie over 2 rapporten Activiteitenplan ten behoeve van ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet van 1 mei 2012 en 6 augustus 2013 en bijbehorende bijlagen waarop onder meer de locatie van de compensatieopgave van alle betrokken dier- en plantensoorten is weergegeven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-04 Besluit: 2021-07-01 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bestrijdingsmiddelenresiduen in voedingsmiddelen

[Gepubliceerd: 2021-07-01] Besluit op een verzoek om informatie over NVWA-controlegegevens van bestrijdingsmiddelenresiduen in voedingsmiddelen over de periode 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-07-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over CITES WA advies over Trioceros fuelleborni

[Gepubliceerd: 2021-06-30] Besluit op een verzoek om informatie over CITES WA advies ten aanzien van Trioceros fuelleborni. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-19 Besluit: 2021-06-30 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over CITES WA advies over Trioceros Deremensis

[Gepubliceerd: 2021-06-30] Besluit op een verzoek om informatie over CITES WA advies ten aanzien van Trioceros Deremensis. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-19 Besluit: 2021-06-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over eendenhouderijen

[Gepubliceerd: 2021-06-29] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 17 december 2020 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over informatie over een aantal eendenhouderijen en/of bedrijven die zich bezighouden met het vangen van eenden.
Verzoek: 2021-02-10 Besluit: 2021-06-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over lammeren

[Gepubliceerd: 2021-06-28] Besluit op een verzoek om informatie over schapenhouders die minimaal 30 lammeren hebben die geboren zijn vůůr 17 januari 2021 en gemeld vůůr 17 januari 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek zout maken Volkerak-Zoommeer

[Gepubliceerd: 2021-06-28] Besluit op een verzoek om informatie over de plannen voor het zout maken van het Volkerak-Zoommeer. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-08-14 Besluit: 2021-06-28 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over CITES-adviezen Uromastyx dispar

[Gepubliceerd: 2021-06-25] Besluit op een verzoek om informatie over alle adviezen van de Wetenschappelijke Autoriteit CITES over de soort Uromastyx dispar in de periode 2007 tot en met 2009. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-18 Besluit: 2021-06-25 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over CITES-adviezen Shinisaurus Crocodilurus

[Gepubliceerd: 2021-06-25] Besluit op een verzoek om informatie over alle adviezen van de Wetenschappelijke Autoriteit CITES over de soort Shinisaurus Crocodilurus (Chinese krokodilstaarthagedis) in de periode 2000 tot en met 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-17 Besluit: 2021-06-25 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over deskundigenverklaring roofvogels

[Gepubliceerd: 2021-06-25] Besluit op een verzoek om informatie over richtlijnen voor de huisvesting en verzorging van roofvogels en over de totstandkoming van de deskundigenverklaring roofvogels. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-15 Besluit: 2021-06-25 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over meitellingen van 11 bedrijfslocaties in Overijssel

[Gepubliceerd: 2021-06-24] Besluit op een verzoek om documenten over meitellingen van 11 bedrijfslocaties in Overijssel, voor wat betreft het veebestand alsook de opgegeven cultuurgronden inclusief perceelkaarten, voor de periode 1993 tot en met heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-24 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over welzijnsschendingen in varkensstallen

[Gepubliceerd: 2021-06-22] Besluit op een verzoek om informatie over welzijnsschendingen in varkensstallen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-08-04 Besluit: 2021-06-22 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Bijlagen bij besluit op Wob-verzoek over welzijnsschendingen in varkensstallen (deel 1 van 2)

[Gepubliceerd: 2021-06-22] Openbaargemaakte documenten (1 t/m 4) op het verzoek om informatie over welzijnsschendingen in varkensstallen.
Besluit: 2021-06-22 Documenten: 4
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen bij besluit op Wob-verzoek over welzijnsschendingen in varkensstallen (deel 2 van 2)

[Gepubliceerd: 2021-06-22] Openbaargemaakte documenten (5 t/m 7) op het verzoek om informatie over welzijnsschendingen in varkensstallen.
Besluit: 2021-06-22 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bijeenkomsten EU regulering nieuwe plantenveredelingstechnieken

[Gepubliceerd: 2021-06-22] Besluit op een verzoek om informatie over bijeenkomsten over de EU regulering van nieuwe plantenveredelingstechnieken (new breeding techniques). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-13 Besluit: 2021-06-22 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek CITES-adviezen Uroplatus alluaudi

[Gepubliceerd: 2021-06-21] Besluit op een verzoek om informatie over alle adviezen van de Wetenschappelijke Autoriteit CITES over de soort Uroplatus alluaudi in de periode 2015 tot en met 2021. Uroplatus alluaudi is een hagedis. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-05 Besluit: 2021-06-21 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek financiering criminele narcoticapraktijken met landbouwsubsidies

[Gepubliceerd: 2021-06-18] Besluit op een verzoek om informatie over "financiering van criminele narcotica praktijken met landbouwsubsidies". De verzoeker doet een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-14 Besluit: 2021-06-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over varkensrechten voor een locatie te Haren

[Gepubliceerd: 2021-06-17] Besluit op een verzoek om informatie over varkensrechten voor een locatie te Haren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-06 Besluit: 2021-06-17 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek diertellingen 4 locaties in Noord-Brabant

[Gepubliceerd: 2021-06-17] Besluit op een verzoek om documenten over diertellingen van 4 locaties in Hooge Mierde en Reusel vanaf 2010. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-22 Besluit: 2021-06-17 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over inspectierapporten en documenten die betrekking hebben tot een pluimveeslachterij

[Gepubliceerd: 2021-06-16] Besluit op een verzoek om informatie over inspectierapporten en alle documenten die betrekking hebben tot een pluimveeslachterij. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-16 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Wob-verzoek

[Gepubliceerd: 2021-06-16] Besluit op een verzoek om informatie over een Wob-verzoek. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-05-03 Besluit: 2021-06-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek CITES-adviezen Uromastyx princeps

[Gepubliceerd: 2021-06-16] Besluit op een verzoek om informatie over alle adviezen van de Wetenschappelijke Autoriteit CITES over de soort Uromastyx princeps in de periode 2013 tot en met 2021. Uromastyx princeps is een hagedis. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-06-05 Besluit: 2021-06-16 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoeken over beleid en preventie (uitvoering van) zelfgekozen levenseinde

[Gepubliceerd: 2021-06-14] Besluit op verzoeken om informatie over onderwerpen rondom het zelfgekozen levenseinde. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-22 Besluit: 2021-06-14 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vergunningverlening aan NAM rond Ameland

[Gepubliceerd: 2021-06-04] Besluit op een verzoek om informatie over vergunningverlening aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM)/ Shell en/of Antea Group wegens het kabeltracť rond Ameland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-17 Besluit: 2021-06-04 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek huur externe ruimtes door NVWA

[Gepubliceerd: 2021-06-03] Besluit op een verzoek om informatie over de huur van externe (vergader)ruimtes door ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in de periode 1 januari - 20 september 2020. Het is een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-20 Besluit: 2021-06-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over konikpaarden in de Oostvaardersplassen

[Gepubliceerd: 2021-06-03] Besluit op een verzoek om informatie over konikpaarden in de Oostvaardersplassen, die in een vangkraal in quarantaine werden gehouden in afwachting van export. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-08-02 Besluit: 2021-06-03 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over dieraantallen in Tinallinge en twee andere locaties

[Gepubliceerd: 2021-06-02] Wob-besluit inzake verzoek om informatie over dieraantallen uit het I&R-systeem en uit landbouwtellingen, van de locatie Abbeweersterweg 4 te Tinallinge en bijbehorende locaties. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoeken over varkenshouderijen

[Gepubliceerd: 2021-06-02] Besluit op 2 verzoeken om informatie over varkenshouderijen. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-06-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over verkoper van honden

[Gepubliceerd: 2021-06-02] Besluit op een verzoek om informatie over een specifieke verkoper van honden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-09 Besluit: 2021-06-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Dieraantallen uit de I&R-registratie en landbouwtellingen voor alle bedrijven gevestigd op de Abbeweersterweg 4 te Tinalinge

[Gepubliceerd: 2021-06-02] Besluit op een verzoek om informatie over dieraantallen uit de I&R-registratie en landbouwtellingen voor alle bedrijven gevestigd op de Abbeweersterweg 4 te Tinalinge. Voor de landbouwtelingen de gegevens uit de periode 2013 tot april 2021 voor de I&R-gegevens per eerste van de maand voor de periode 2013 tot april 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-14 Besluit: 2021-06-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aantal geregistreerde dieren op locatie te Velddriel

[Gepubliceerd: 2021-06-01] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal geregistreerde dieren per maand, per categorie met RAV-code in de categorieŽn A (Rundvee) en C (Geiten) van een locatie te Velddriel over de periode 1 januari 2014 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-05 Besluit: 2021-06-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over traceslijsten import van honden naar Nederland

[Gepubliceerd: 2021-05-31] Besluit op een verzoek om informatie over traceslijsten van de import van honden naar Nederland van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-13 Besluit: 2021-05-31 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Herzien besluit op Wob-verzoek over dierenaantallen van een locatie in Gilze

[Gepubliceerd: 2021-05-31] Herzien besluit op een verzoek om informatie over dierenaantallen (meitellingen) van een locatie in Gilze over de periode 1989 tot en met mei 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-04 Besluit: 2021-05-31 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vermeende overtredingen van geschiktheidseisen

[Gepubliceerd: 2021-05-28] Besluit op een verzoek om informatie over overzicht van de hoeveelheid 'Rapporten van bevindingen', 'Voornemens tot boeteopleggingen' en 'Boetebeschikkingen' met betrekking tot vermeende overtredingen van de geschiktheidseisen van Bijiage I, Hoofdstuk I, onder 1 t/m 3 van de Verordening (EG) nr. 1/2005 vanaf 1 januari 2018 t/m 4 maart 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-05 Besluit: 2021-05-28 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over diertellingen locaties te Hurwenen en te Rossum

[Gepubliceerd: 2021-05-27] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen van locaties te Hurwenen en te Rossum (Gld.), specifiek het aantal geregistreerde geiten per drie afzonderlijke leeftijdscategorieŽn. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-02 Besluit: 2021-05-27 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over olifant Buba en zebra Smiley

[Gepubliceerd: 2021-05-27] Besluit op een verzoek om informatie over olifant Buba en zebra Smiley. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-07 Besluit: 2021-05-27 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over diertellingen locatie Drielse Veldweg 1, Velddriel uit het I&R-systeem

[Gepubliceerd: 2021-05-27] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen uit het I&R-systeem van de locatie Drielse Veldweg 1, Velddriel. Het gaat over de telling van geregistreerde geiten, per categorie C op de dag van elke maand vanaf 1 januari 2015 tot en met 1 april 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-05 Besluit: 2021-05-27 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over diertellingen locatie Molenstraat 37 te Hurwenen en H.C. de Jonghweg 2 te Rossum (Gld.)

[Gepubliceerd: 2021-05-27] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen van de locatie Molenstraat 37 te Hurwenen en H.C. de Jonghweg 2 te Rossum (Gld.) uit het I&R-systeem. Het verzoek gaat over het aantal geregistreerde geiten per categorie C, op de 15e dag van elke maand vanaf 1 januari 2005 tot 31 december 2014 en vanaf 1 december 2020 tot april 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-04-02 Besluit: 2021-05-27 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verrijkingsmateriaal in varkensstallen

[Gepubliceerd: 2021-05-27] Besluit op een verzoek om informatie over inspecties van verrijkingsmateriaal in varkensstallen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-08-04 Besluit: 2021-05-27 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over specifiek levensmiddelenbedrijf

[Gepubliceerd: 2021-05-27] Besluit op een verzoek om informatie over een specifiek levensmiddelenbedrijf. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-05-19 Besluit: 2021-05-27 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het Dolfinarium in Harderwijk

[Gepubliceerd: 2021-05-27] Besluit op een verzoek om informatie over het Dolfinarium in Harderwijk. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-26 Besluit: 2021-05-27 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over diertellingen locatie te Velddriel

[Gepubliceerd: 2021-05-27] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen van een locatie te Velddriel, specifiek het aantal geregistreerde geiten per drie afzonderlijke leeftijdscategorieŽn, op de eerste dag van elke maand vanaf 1 januari 2015 tot en met 1 april 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-05-27 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoeken over inspecties kalveren

[Gepubliceerd: 2021-05-27] Besluit op een verzoek om informatie over dierenwelzijnsinspecties bij Nederlandse stallen met vleeskalveren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-06-18 Besluit: 2021-05-27 Documenten: 8
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over toezichtresultaten vis uit het Jaarverslag NVWA 2018

[Gepubliceerd: 2021-05-20] Besluit op een verzoek om informatie over de verantwoorde toezichtresultaten vis uit het Jaarverslag NVWA 2018. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-08-23 Besluit: 2021-05-20 Documenten: 3
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aantallen gehouden dieren op locaties Sint Annaland en Poortvliet

[Gepubliceerd: 2021-05-19] Besluit op een verzoek om informatie over aantallen dieren zoals die blijken uit de UBN-administratie van locaties te Sint Annaland en te Poortvliet, over de periode 1994 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-03 Besluit: 2021-05-19 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over wegenbouwbitumenzaak uit 2006

[Gepubliceerd: 2021-05-17] Besluit op een verzoek om informatie over de wegenbouwbitumenzaak uit 2006. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-03 Besluit: 2021-05-17 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over 2 veterinaire verklaringen

[Gepubliceerd: 2021-05-17] Besluit op een verzoek om informatie over over 2 in een rechterlijke uitspraak genoemde veterinaire verklaringen, die door een wederpartij van de NVWA in een beroepsprocedure zijn ingebracht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-03 Besluit: 2021-05-17 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over dierenaantallen van een bedrijf of bedrijven in Harich en Sondel

[Gepubliceerd: 2021-05-11] Besluit op een verzoek om informatie over dieraantallen (meitellingen) vanaf 2000 tot en met april 2021 van een bedrijf of bedrijven in Harich en Sondel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-17 Besluit: 2021-05-11 Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inspectie bij zorgverlener

[Gepubliceerd: 2021-05-10] Besluit op een verzoek om informatie over een het rapport van de inspectie die bij een zorgverlener heeft plaatsgevonden en de passende maatregel met betrekking tot de tekortkoming die bij deze inspectie is geconstateerd. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-14 Besluit: 2021-05-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inspecties stalklimaat varkens

[Gepubliceerd: 2021-04-30] Besluit op een verzoek om informatie over inspecties stalklimaat varkens over de periode 1 april 2018 t/m 3 februari 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-02-03 Besluit: 2021-04-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over maatregelenpakket stikstof woningbouw en infrastructuursector, autoloze zondag en verlagen maximum snelheid

[Gepubliceerd: 2021-04-29] Besluit op een verzoek om informatie over het maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw en infrastructuursector, de autoloze zondag en het verlagen van de maximum snelheid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-04-29 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over totstandkoming maatregelenpakket stikstofproblematiek in woningbouw en infrastructuurfonds en PFAS-problematiek

[Gepubliceerd: 2021-04-29] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van het maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouwen infrastructuurfonds en voor de PFAS-problematiek. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-11-26 Besluit: 2021-04-29 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over registers van gewasbeschermingsmiddelen

[Gepubliceerd: 2021-04-23] Besluit op een verzoek om informatie over registers van gewasbeschermingsmiddelen over de jaren 2017, 2018 en 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-24 Besluit: 2021-04-23 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over diertellingen locatie te Driebergen Rijsenburg

[Gepubliceerd: 2021-04-23] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen (meitellingen) van 2 locaties te Driebergen Rijsenburg over de periode 2010 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-11 Besluit: 2021-04-23 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit melding gebruik bestrijdingsmiddelen op perceel bieten

[Gepubliceerd: 2021-04-21] Beslissing op het bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over een melding van gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op een perceel bieten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-05 Besluit: 2021-04-21 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over 2 agrarische bedrijven

[Gepubliceerd: 2021-04-20] Besluit op een verzoek om informatie over 2 agrarische bedrijven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-05 Besluit: 2021-04-20 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek handhaving Meststoffenwet intermediaire ondernemingen

[Gepubliceerd: 2021-04-20] Besluit op een verzoek om informatie over de handhaving van de Meststoffenwet bij intermediaire ondernemingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-12 Besluit: 2021-04-20 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over rapport 97-20-0246 over welzijn paarden

[Gepubliceerd: 2021-04-16] Besluit op een verzoek om informatie over het volledige rapport inclusief beeldmateriaal, de daaruit voortgevloeide adviezen, opgelegde maatregelen en het eindoordeel van de inspectie met rapportnummer 97/20/0246. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-09 Besluit: 2021-04-16 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over rechtmatig vissen

[Gepubliceerd: 2021-04-12] Besluit op een verzoek om informatie waaruit blijkt dat er rechtmatig is gevist. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-18 Besluit: 2021-04-12 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over beschermde diersoorten opgenomen in CITES verdrag

[Gepubliceerd: 2021-04-09] Besluit op een verzoek om informatie over beschermde diersoorten opgenomen in CITES verdrag (Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-03 Besluit: 2021-04-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het welzijn van dieren bij een veehouderijbedrijf

[Gepubliceerd: 2021-04-09] Besluit op een verzoek om informatie over alle rapporten, meldingen, brieven en beschikkingen over het welzijn van dieren bij een veehouderijbedrijf. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-10-21 Besluit: 2021-04-09 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aantallen dieren Nijkerkerveen

[Gepubliceerd: 2021-04-08] Besluit op een verzoek om informatie over aantallen gehouden dieren op het adres Van Dijkhuizenstraat 9 in Nijkerkerveen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-18 Besluit: 2021-04-08 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek diertellingen Lierop

[Gepubliceerd: 2021-04-08] Besluit op een verzoek om documenten over diertellingen (meitellingen) vanaf 1990 van een adres in Lierop. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-02 Besluit: 2021-04-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over olifant Buba gehouden door circusfamilie Freiwald

[Gepubliceerd: 2021-04-08] Besluit op een verzoek om informatie over over de olifant Buba die gehouden wordt door de circusfamilie Freiwald. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-11 Besluit: 2021-04-08 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onderzoek naar gebruik Dutrirock Bedding Powder door pluimveehouderijen

[Gepubliceerd: 2021-04-08] Besluit Wob-verzoek onderzoek naar gebruik Dutrirock Bedding Powder door pluimveehouderijen
Verzoek: 2019-08-27 Besluit: 2021-04-08 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over VanDrie Groep

[Gepubliceerd: 2021-04-08] Beslissing op het bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over VanDrie Groep. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-02 Besluit: 2021-04-08 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de lijst erkende kopers van melk

[Gepubliceerd: 2021-04-06] Besluit op een verzoek om informatie over de lijst erkende kopers van melk. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-22 Besluit: 2021-04-06 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over een veehouderij

[Gepubliceerd: 2021-04-06] Besluit op een verzoek om informatie over een veehouderij over de jaren 2019 en 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-11 Besluit: 2021-04-06 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over specifieke klachten van pupkopers

[Gepubliceerd: 2021-04-02] Besluit op een verzoek om informatie over specifieke klachten die de afgelopen 10 jaar zijn binnengekomen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-22 Besluit: 2021-04-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over dieraantallen en landbouwtellingsgegevens in Beerzerveld

[Gepubliceerd: 2021-04-01] Besluit op Wob-verzoek over dieraantallen en landbouwtellingsgegevens in Beerzerveld
Verzoek: 2021-01-25 Besluit: 2021-04-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek UBN-geregistreerde hondenfokkers

[Gepubliceerd: 2021-03-31] Besluit op een verzoek om een lijst van UBN-geregistreerde hondenfokkers in Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-03-09 Besluit: 2021-03-31 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over handelstromen IsraŽl

[Gepubliceerd: 2021-03-29] Besluit op Wob-verzoek om informatie over handelstromen van groenten, fruit, kruiden, bloemen en wijn vanuit IsraŽl en de door IsraŽl bezette/geannexeerde gebieden naar en via Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over varkenshouderijen Harreveld

[Gepubliceerd: 2021-03-26] Besluit op een verzoek om documenten vanaf 2019 over varkenshouderijen op het adres Wolterij 7 in Harreveld. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-12 Besluit: 2021-03-26 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de CoŲperatie

[Gepubliceerd: 2021-03-24] Verzoek om openbaarmaking van alle stukken die direct of indirect betrekking hebben op de verlening, intrekking en handhaving van de erkenning van de CoŲperatieve Koninklijke CRV u.a. over de periode 24 januari 2019 tot 26 oktober 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-26 Besluit: 2021-03-24 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek fosfaatrechten en aantallen runderen in Nederland

[Gepubliceerd: 2021-03-24] Besluit op een verzoek om informatie over fosfaatrechten en aantallen runderen in Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-24 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ongeval speeltoestel dossier 878068.00

[Gepubliceerd: 2021-03-23] Besluit op een verzoek om informatie over een ongeval bij een speeltoestel met dossiernummer 878068.00. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-08-28 Besluit: 2021-03-23 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek dieraantallen bedrijf Venlo

[Gepubliceerd: 2021-03-19] Besluit op een verzoek om informatie over aantallen gehouden dieren op een adres in Venlo in de periode 1982-2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-08 Besluit: 2021-03-19 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over Hedwigepolder

[Gepubliceerd: 2021-03-18] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 15 juni 2018 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over correspondentie en gemaakte afspraken tussen de Belgische Staat en/of het Vlaams Gewest en de Nederlandse Staat over de Hedwigepolder.
Verzoek: 2018-07-25 Besluit: 2021-03-18 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het aantal klachten van een bepaald tandbleekmiddel

[Gepubliceerd: 2021-03-18] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal klachten van een bepaald tandbleekmiddel, die bij de NVWA zijn binnengekomen over een bepaalde website met vermelding van de periode waarin de melding is gedaan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-08-28 Besluit: 2021-03-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek bestrijdingsmiddelengebruik ijsbaan

[Gepubliceerd: 2021-03-17] Besluit op een verzoek om informatie over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op een ijsbaan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-02 Besluit: 2021-03-17 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek artikel 94 Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

[Gepubliceerd: 2021-03-17] Besluit op een verzoek om informatie over artikel 94 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-19 Besluit: 2021-03-17 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over opslaglocaties en taxaties van in beslag genomen dieren

[Gepubliceerd: 2021-03-11] Besluit op een verzoek om informatie over opslaglocaties en taxaties van in beslag genomen dieren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-29 Besluit: 2021-03-11 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over afspraken met Stichting Jachtexamens

[Gepubliceerd: 2021-03-11] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek van 26 oktober 2020 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over afspraken met Stichting Jachtexamens, met name om audits met betrekking tot tarieven en kosten van de jachtexamens.
Verzoek: 2020-11-04 Besluit: 2021-03-11 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek meitellingen Deurne

[Gepubliceerd: 2021-03-10] Besluit op een verzoek om documenten over de meitellingen van een adres in Deurne over de periode 1995 tot nu. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-02-15 Besluit: 2021-03-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek import planten uit Guatemala

[Gepubliceerd: 2021-03-10] Besluit op een verzoek om documenten over een vergunning voor de import van planten uit Guatemala. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het besluit is in het Engels.
Verzoek: 2020-12-05 Besluit: 2021-03-10 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over perceelsgebruik in Steenbergen en Nieuw-Vossemeer

[Gepubliceerd: 2021-03-09] Besluit op Wob-verzoek over perceelsgebruik in Steenbergen en Nieuw-Vossemeer
Verzoek: 2020-12-14 Besluit: 2021-03-09 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over diertellingen locatie Aalten

[Gepubliceerd: 2021-03-09] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen (meitellingen) van een locatie in Aalten over de periode 1991 tot en met 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-14 Besluit: 2021-03-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over diertellingen Siebengewald

[Gepubliceerd: 2021-03-04] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen (meitellingen) te SiebengewaldHet verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-16 Besluit: 2021-03-04 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over meitellingen en UBN-administratie in Geesteren

[Gepubliceerd: 2021-03-04] Besluit op een verzoek om informatie over de meitellingen en de administratie van het Uniek Bedrijfsnummer (UBN) van een locatie in Geesteren over de periode 2005 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-29 Besluit: 2021-03-04 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Aanvullende beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over fipronilkwestie

[Gepubliceerd: 2021-03-04] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 2 oktober 2017 en 1 augustus 2018 (dossier 17-2164) op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over de fipronilkwestie.
Verzoek: 2019-10-15 Besluit: 2021-03-04 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Herziene beslissing op bezwaar Wob-verzoek over PAS-meldingen

[Gepubliceerd: 2021-03-04] Herziene beslissing op het bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de meldingen in verband met het Programma aanpak stikstof (PAS-meldingen) van agrarische bedrijven en van niet-agrarische bedrijven over de periode vanaf 1 juli 2015. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-27 Besluit: 2021-03-04 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over controles bij een horecabedrijf - 20-0979

[Gepubliceerd: 2021-03-03] Besluit op een verzoek om informatie over controles bij een horecabedrijf. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-23 Besluit: 2021-03-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek perceelgebruik 3 bedrijven

[Gepubliceerd: 2021-03-03] Besluit op een verzoek om informatie over welke bedrijven die gevestigd zijn op een specifiek adres er feitelijk gewassen telen, op welke percelen er wordt geteeld en welke gewassen er worden geteeld over de jaren 2012 tot en met 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2021-01-20 Besluit: 2021-03-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over maatregelenpakket stikstofproblematiek in woningbouw en infrastructuursector

[Gepubliceerd: 2021-03-01] Besluit op een verzoek om informatie over het maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw en infrastructuursector, de autoloze zondag en het verlagen van de maximum snelheid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-01 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over totstandkoming maatregelenpakket stikstofproblematiek woningbouw en infrastructuurfonds en PFAS-problematiek

[Gepubliceerd: 2021-03-01] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van het Maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuurfonds en voor de PFAS-problematiek. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-03-01 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over veehouderijbedrijven in Halle en Varsseveld

[Gepubliceerd: 2021-03-01] Besluit op een verzoek om informatie over de diertelgegevens, de aanvoer en afvoer van mest, de perceelregistratie, het perceelgebruik en de hoeveelheid gebruikte mest, per jaar vanaf 1990 tot en met heden van 2 veehouderijbedrijven in Halle en Varsseveld.
Verzoek: 2021-01-12 Besluit: 2021-03-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het stelsel van fosfaatrechten

[Gepubliceerd: 2021-02-26] Besluit op een verzoek om informatie over de uitvoering van het stelsel van fosfaatrechten, uit de periode 1 juli 2018 tot en met 3 december 2018. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2018-12-03 Besluit: 2021-02-26 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over stelsel fosfaatrechten

[Gepubliceerd: 2021-02-26] Besluit op een verzoek om informatie over het stelsel van fosfaatrechten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2018-12-24 Besluit: 2021-02-26 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

3e deelbesluit Wob-verzoek fosfaatrechten rundveehouders 2015

[Gepubliceerd: 2021-02-25] Besluit op een verzoek om informatie over de toekenning van fosfaatrechten in 2015 aan rundveehouders op basis van dieraantallen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-11-26 Besluit: 2021-02-25 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek register zelfzuivelaars

[Gepubliceerd: 2021-02-25] Besluit op een verzoek om documenten over het register van zelfzuivelaars en melk verwerkende bedrijven in het jaar 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-29 Besluit: 2021-02-25 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over diertellingen van de locatie Broekstraat 5 te Harfsen

[Gepubliceerd: 2021-02-23] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen van de locatie Broekstraat 5 te Harfsen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-14 Besluit: 2021-02-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek overdracht honden

[Gepubliceerd: 2021-02-22] Besluit op een verzoek om documenten gewisseld tussen medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderling en tussen medewerkers van de NVWA en derden over de overdracht van honden. Het gaat om documenten vanaf 1 juni 2018 tot en met 1 augustus 2018. Het is een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-08-04 Besluit: 2021-02-22 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over (een deel van) een proces-verbaal en een specifieke getuige verklaring over de herkomst van een deel van de aardappelen

[Gepubliceerd: 2021-02-22] Besluit op een verzoek om informatie over (een deel van) een proces-verbaal en een specifieke getuige verklaring over de herkomst van een deel van de aardappelen. Het is een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-09 Besluit: 2021-02-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inspectie na klacht over cosmeticaproduct

[Gepubliceerd: 2021-02-22] Verzoek om informatie over wie een klacht heeft ingediend over een cosmeticaproduct. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-09 Besluit: 2021-02-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit over verzoek om meitellingen / gecombineerde opgaven voor 4 locaties

[Gepubliceerd: 2021-02-22] Besluit op een verzoek om informatie over meitellingen/gecombineerde opgaven voor 4 locaties te Echteld, periode 1995-2015. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-02-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek 20-0860 traces over de import van puppys naar Lelystad

[Gepubliceerd: 2021-02-18] Verzoek om informatie over de import van puppys naar Lelystad van september 2019 tot 16 novovember 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-16 Besluit: 2021-02-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over risico's van gewasbeschermingsmiddelen - onderwerp bijenrichtsnoer

[Gepubliceerd: 2021-02-17] Deelbesluit op een verzoek om informatie over meerdere onderwerpen over gewasbescherming. Dit deelbesluit heeft betrekking op het onderwerp Europees bijenrichtsnoer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-09 Besluit: 2021-02-17 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

3e deelbesluit Wob-verzoek fosfaatrechten rundveehouders

[Gepubliceerd: 2021-02-12] Besluit op een verzoek om informatie over de toekenning van fosfaatrechten in 2015 aan rundveehouders op basis van dieraantallen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-09-17 Besluit: 2021-02-12 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over exportstalhouders

[Gepubliceerd: 2021-02-12] Besluit op een verzoek om informatie over fosfaatrechten voor exportstalhouders. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-12-18 Besluit: 2021-02-12 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over dieraantallen en landbouwgrond over de periode van 2003 tot januari 2021

[Gepubliceerd: 2021-02-11] Besluit op een verzoek om informatie over dieraantallen en landbouwgrond. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-30 Besluit: 2021-02-11 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek milieurisico bestrijdingsmiddelen weidevogels

[Gepubliceerd: 2021-02-10] Besluit op een verzoek om documenten over het project 'Milieurisico bestrijdingsmiddelen en veterinaire stoffen in mest via effecten op de voedselketen voor weidevogels'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-23 Besluit: 2021-02-10 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over een mountainbike route in de Schoorlse Duinen

[Gepubliceerd: 2021-02-09] Besluit op een verzoek om informatie over een mountainbike route in de Schoorlse Duinen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-30 Besluit: 2021-02-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ambtshalve toekenningen van fosfaatrechten

[Gepubliceerd: 2021-02-09] Verzoek om informatie over ambtshalve toekenningen van fosfaatrechten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-29 Besluit: 2021-02-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek indicatorenlijsten flora en fauna

[Gepubliceerd: 2021-02-04] Besluit op een verzoek om indicatorenlijsten waarop de soorten planten, dieren en vissen vermeld staan die op de natuurstroken rondom de door de verzoeker gepachte percelen voorkomen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-05-22 Besluit: 2021-02-04 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een snijheesterkwekerij en schapenhouderij

[Gepubliceerd: 2021-02-03] Verzoek om informatie over een bepaalde snijheesterkwekerij die ook dient als schapenhouderij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-12-20 Besluit: 2021-02-03 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inspectierapporten van een pluimveehouderij

[Gepubliceerd: 2021-02-03] Verzoek om informatie over inspectierapporten van een pluimveehouderij over de periode 2011 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-18 Besluit: 2021-02-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inbeslagnames van dieren

[Gepubliceerd: 2021-02-03] Besluit op een verzoek om informatie over over inbeslagnames van dieren op 18 september 2019, 4 december 2019 en 29 januari 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-04-24 Besluit: 2021-02-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek klachten diervoederwebsite

[Gepubliceerd: 2021-02-03] Besluit op een verzoek om informatie over klachten over een website die diervoeding aanbiedt. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-19 Besluit: 2021-02-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over slachthuizen Groningen en Drenthe

[Gepubliceerd: 2021-02-02] Besluit op een verzoek om alle rapporten over slachthuizen in de provincies Drenthe en Groningen uit de periode 1 januari 2016 tot en met 19 juni 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2018-06-19 Besluit: 2021-02-02 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over diertellingen alsmede I&R administratie te Hooge Mierde

[Gepubliceerd: 2021-02-01] Verzoek om informatie over diertellingen alsmede I&R administratie te Hooge Mierde. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-10 Besluit: 2021-02-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Wob-verzoek over ontheffing fosfaatrechten uit de Meststoffenwet

[Gepubliceerd: 2021-02-01] Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over ontheffing fosfaatrechten uit de Meststoffenwet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-05-28 Besluit: 2021-02-01 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 19-0442 over dierenwelzijnsovertredingen pluimveeslachterij

[Gepubliceerd: 2021-01-29] Verzoek om informatie over alle dierenwelzijnsovertredingen begaan op de locatie van een pluimveeslachterij over de jaren 2016 tot en met 2018. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-04-03 Besluit: 2021-01-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over diertellingen Papegaaiweg te Wenum Wiesel

[Gepubliceerd: 2021-01-29] Verzoek om informatie over diertellingen van de locatie Papegaaiweg 28 te Wenum Wiesel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-17 Besluit: 2021-01-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over standpunt dat herik tot mosterdallergenen behoort

[Gepubliceerd: 2021-01-29] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie of documenten die hebben geleid tot het standpunt van de NVWA dat herik tot de mosterdallergenen behoort. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-06 Besluit: 2021-01-29 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over klacht over inflatorslang†van trimvest

[Gepubliceerd: 2021-01-29] Besluit op een verzoek om informatie over de koppeling van een inflatorslang op een trimvest. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-12-22 Besluit: 2021-01-29 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek meldingen en handhaving over misleiding bij levensmiddelen

[Gepubliceerd: 2021-01-27] Besluit op een verzoek om informatie over meldingen en handhaving over misleiding bij levensmiddelen. Het verzoek met nummer 20-0214 is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-03-10 Besluit: 2021-01-27 Documenten: 19
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over kermisattracties in een loods

[Gepubliceerd: 2021-01-26] Besluit op een verzoek om informatie over kermisattracties in een loods. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-04-20 Besluit: 2021-01-26 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit inzake verzoek om informatie over NSW-rangschikking landgoed Dijnselburg

[Gepubliceerd: 2021-01-25] Besluit op een verzoek om informatie over de publieke openstelling van het landgoed Dijnselburg (gemeente Zeist). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-18 Besluit: 2021-01-25 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit inzake verzoek om informatie over NSW-rangschikking landgoed Dijnselburg

[Gepubliceerd: 2021-01-25] Besluit op een verzoek om informatie over de publieke openstelling van het landgoed Dijnselburg (gemeente Zeist). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-18 Besluit: 2021-01-25 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over bijlage B van het CITES-verdrag

[Gepubliceerd: 2021-01-22] Besluit op een verzoek om informatie over het handhavingsdocumenten diersoorten op bijlage B van het CITES-verdrag. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-23 Besluit: 2021-01-22 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over export apen naar IsraŽl

[Gepubliceerd: 2021-01-21] Besluit op een verzoek om informatie over de export van apen van Nederland naar IsraŽl. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-08-01 Besluit: 2021-01-21 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek diertellingen te Grevenbicht

[Gepubliceerd: 2021-01-15] Besluit op verzoek om informatie over diertellingen van de locatie Heuvelsweg 8 te Grevenbicht.
Verzoek: 2020-10-29 Besluit: 2021-01-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over schattersvergaderingen ruilverkaveling Noordpolder

[Gepubliceerd: 2021-01-15] Besluit op een verzoek om informatie over schattersvergaderingen van de ruilverkaveling Noordpolder. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-08-25 Besluit: 2021-01-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over dieraantallen

[Gepubliceerd: 2021-01-08] Besluit Wob-verzoek om informatie over dieraantallen
Verzoek: 2020-10-12 Besluit: 2021-01-08 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over diertellingen te Westerlee

[Gepubliceerd: 2021-01-06] Besluit op verzoek om informatie over het aantal gehouden dieren van de locatie Eerste Bovenpad 11 te Westerlee. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-23 Besluit: 2021-01-06 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over perceelgebruik Loppersum 2020

[Gepubliceerd: 2021-01-06] Besluit op een verzoek om informatie over wie de percelen met kadastrale nummers Loppersum F13, F14, F1460, F1461 en F1463 in gebruik heeft in het jaar 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-22 Besluit: 2021-01-06 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit 2 op Wob-verzoek over het aanmelden van niet dode dieren bij Rendac

[Gepubliceerd: 2021-01-05] Besluit 2 op een verzoek om informatie over het aanmelden van niet dode dieren bij Rendac. Dit besluit gaat over de periode 16 april 2018 tot 1 augustus 2018. Een eerder besluit ging over de periode 2016 tot en met 16 april 2018. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2021-01-05 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het volledige rapport

[Gepubliceerd: 2021-01-04] Besluit op verzoek 20-0647 om informatie over het volledige rapport met betrekking tot de meldingen met de gestelde herkomst van de verkochte producten door een aantal bedrijven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-09 Besluit: 2021-01-05 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek dieraantallen en hoeveelheid grond bij melkveebedrijf te Blijham

[Gepubliceerd: 2020-12-29] Besluit op verzoek om informatie over dieraantallen en hoeveelheid grond behorend bij melkveebedrijf te Blijham over de periode van 2003 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-29 Besluit: 2020-12-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over diertellingen in Lunteren, Ederveen, Loenen en Tonden

[Gepubliceerd: 2020-12-29] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen in Lunteren (periode 1989 tot en met heden), Ederveen (periode 1983 tot en met heden), Loenen (periode 1981 tot en met heden) en Tonden (periode 1980 tot en met heden). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-05 Besluit: 2020-12-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over geregistreerde varkens

[Gepubliceerd: 2020-12-28] Besluit op een verzoek om informatie over geregistreerde varkens op een locatie in Stein. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-09 Besluit: 2020-12-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit op Wob-verzoek over pulsvisserij

[Gepubliceerd: 2020-12-24] Besluit op een verzoek om informatie over pulsvisserij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-06-13 Besluit: 2020-12-24 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (GBSK)

[Gepubliceerd: 2020-12-24] Besluit op een verzoek om informatie over gegevens over aanvraag subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (GBSK) met nummer 6851805. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-07 Besluit: 2020-12-24 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit dieraantallen en diercategorieŽn

[Gepubliceerd: 2020-12-24] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 12 mei 2020 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over dieraantallen en diercategorieŽn.
Verzoek: 2020-06-23 Besluit: 2020-12-24 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek diertellingen Zuiderand 17 te Baarn

[Gepubliceerd: 2020-12-22] Besluit op verzoek om informatie over diertellingen van de locatie Zuiderand 17 te Baarn, over de periode 1992 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-23 Besluit: 2020-12-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over eendenhouderijen

[Gepubliceerd: 2020-12-17] Besluit op verzoek om informatie over een aantal eendenhouderijen en/of bedrijven die zich bezighouden met het vangen van eenden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-07-10 Besluit: 2020-12-17 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over plaatsing Perkpolder op communautaire lijst

[Gepubliceerd: 2020-12-16] Besluit op een verzoek om informatie over plaatsing van 75 hectare nieuwe buitendijkse natuur in de Perkpolder op de communautaire lijst. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-09 Besluit: 2020-12-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over gesubsidieerde sanering van varkenshouderijen

[Gepubliceerd: 2020-12-15] Besluit op een verzoek om informatie over de gesubsidieerde sanering van varkenshouderijen in de periode van 1 januari 2015 tot 26 juni 2020.
Verzoek: 2020-06-29 Besluit: 2020-12-15 Documenten: 7
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Bijlagen bij besluit op Wob-verzoek over gesubsidieerde sanering van varkenshouderijen

[Gepubliceerd: 2020-12-15] Bijlagen bij besluit op een verzoek om informatie over de gesubsidieerde sanering van varkenshouderijen in de periode van 1 januari 2015 tot 26 juni 2020.
Besluit: 2020-12-15 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek onderzoek ongeval kartbaan

[Gepubliceerd: 2020-12-14] Besluit op verzoek om informatie over alle stukken met betrekking tot het onderzoek naar een ongeval bij een kartingsbaan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-08-20 Besluit: 2020-12-14 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over diertellingen Eindhovensebaan

[Gepubliceerd: 2020-12-10] Besluit op Wob-verzoek over diertellingen Eindhovensebaan
Verzoek: 2020-10-26 Besluit: 2020-12-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het bedrijf De Schapen van Paramoudra

[Gepubliceerd: 2020-12-09] Besluit op een verzoek om informatie over geregistreerde percelen, diertelgegevens, subsidies en mestadministratie van het bedrijf De Schapen van Paramoudra. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-03 Besluit: 2020-12-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aanvragen vergunningen vier luchthavens

[Gepubliceerd: 2020-12-08] Besluit op een verzoek om informatie over aanvragen vergunningen vier luchthavens. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-09 Besluit: 2020-12-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over het gebruik van een aantal percelen in Drachten, Halsteren, Oosterhout en Wijdewormer

[Gepubliceerd: 2020-12-08] Besluit op een verzoek om documenten aangaande de naam van de gebruikers en gegevens over het gebruik van een aantal percelen in Drachten, Halsteren, Oosterhout en Wijdewormer. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-05 Besluit: 2020-12-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over luchtkwaliteit bij varkenstallen

[Gepubliceerd: 2020-12-08] Verzoek om informatie over luchtkwaliteit bij varkenstallen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-08-04 Besluit: 2020-12-08 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek ongeval

[Gepubliceerd: 2020-12-08] Besluit op een verzoek om informatie over een ongeluk bij een bedrijf. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-30 Besluit: 2020-12-08 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vangschade bij pluimveeslachterijen

[Gepubliceerd: 2020-12-07] Besluit (19-0134) op een verzoek om informatie over vangschade bij pluimveeslachterijen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-01-28 Besluit: 2020-12-07 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over criteria ter handhaving Fokken met Gezelschapsdieren

[Gepubliceerd: 2020-12-03] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen LNV en de universiteit Utrecht over handhaving van artikel 3.4. Besluit Houdens van dieren Fokken met Gezelschapsdieren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-31 Besluit: 2020-12-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek verblijfruimtes olifanten Blijdorp

[Gepubliceerd: 2020-12-03] Besluit op een verzoek om informatie over verblijfsruimtes van olifanten van een dierentuin te Blijdorp. Specifiek over een eventueel wijzigingsbesluit vanaf 2014 met betrekking tot de vergunning. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-16 Besluit: 2020-12-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek diergegevens Sondel

[Gepubliceerd: 2020-12-03] Besluit op een verzoek om documenten over diergegevens (meitellingen) over de periode 1989 tot en met nu van een adres in Sondel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-28 Besluit: 2020-12-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Wob-verzoek dierenkadavers

[Gepubliceerd: 2020-12-03] Besluit op een verzoek om informatie over de aanvrager van Wob-verzoek 18-0867 over dierenkadavers. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2019-01-19 Besluit: 2020-12-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een melding van gebruik chemische bestrijdingsmiddelen op een perceel bieten

[Gepubliceerd: 2020-12-02] Besluit op een verzoek om informatie over een melding van gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op een perceel bieten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-07-30 Besluit: 2020-12-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op Wob-verzoek over toekenning fosfaatrechten in 2015 aan rundveehouders op basis van dieraantallen

[Gepubliceerd: 2020-12-01] Besluit op een verzoek om informatie over toekenning vanfosfaatrechten in 2015 aan rundveehouders op basis van dieraantallen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-12-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over de RBV2000 regeling

[Gepubliceerd: 2020-12-01] Besluit op een verzoek om informatie over de Regeling BeŽindiging Veehouderijtakken (RBV) 2000. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-02-19 Besluit: 2020-12-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek import export honden en katten januari-maart 2020

[Gepubliceerd: 2020-11-26] Besluit op een verzoek om de traceslijsten van de import en export van honden en katten naar en vanuit Nederland in de periode januari tot en met maart 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-03-30 Besluit: 2020-11-26 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek import export honden en katten 2019

[Gepubliceerd: 2020-11-26] Besluit op een verzoek om de traceslijsten van de import en export van honden en katten naar en vanuit Nederland in 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-01-08 Besluit: 2020-11-26 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vergunningsaanvraag

[Gepubliceerd: 2020-11-26] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie die de staatssecretaris van Economische zaken en Klimaat, het ministerie van Economische zaken en Klimaat en/of PostNL met elkaar en met eventuele derde partijen gewisseld hebben over de vergunningsaanvraag, de vergunningsprocedure, de daaropvolgende beroepsprocedure bij de rechtbank Rotterdam en de hoger beroepsprocedure bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-11-26 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over invoerbestanden emissieberekeningen

[Gepubliceerd: 2020-11-26] Besluit op een verzoek om informatie over invoerbestanden emissieberekeningen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-12 Besluit: 2020-11-26 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over bedrijf De Veldinger Maten

[Gepubliceerd: 2020-11-26] Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijf De Veldinger Maten in Den Velde. Specifiek gaat het verzoek om documenten over aangevoerde en afgevoerde mest, varkensrechten en de ingediende aanvullende gegevens landbouwbedrijven. Het is een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De documenten zijn uitgesteld openbaar gemaakt.
Verzoek: 2020-06-25 Besluit: 2020-11-26 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit inzake verzoek om vakbekwaamheidseis voor houder van dieren

[Gepubliceerd: 2020-11-24] Besluit op een verzoek om informatie over vakbekwaamheidseis voor een houder van dieren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-11-09 Besluit: 2020-11-24 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op een Wob-verzoek over een specifieke fokker van honden

[Gepubliceerd: 2020-11-23] Besluit op een verzoek om informatie verzocht over een specifieke fokker van honden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-08-14 Besluit: 2020-11-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek overdracht bedrijf Hijink naar VOF Schotman en Zn

[Gepubliceerd: 2020-11-19] Besluit op Wob-verzoek overdracht bedrijf Hijink naar VOF Schotman en Zn
Verzoek: 2020-09-21 Besluit: 2020-11-19 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Campagnebureau BKB

[Gepubliceerd: 2020-11-19] Verzoek om informatie over over gegunde en uitgevoerde opdrachten vanuit de Nederlandse rijksoverheid door campagnebureau BKB. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-11-19 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over erfelijke eigenschappen en ziektes bij het fokken met kortsnuitige honden

[Gepubliceerd: 2020-11-19] Besluit op een verzoek om informatie over normeringen, opstellen en handhavingsrichtlijnen en onderzoek naar erfelijke eigenschappen en ziektes die betrekking hebben op het fokken van kortsnuitige honden. Het verzoek omvat de periode van 1 juli 2019 tot 13 juni 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-06-12 Besluit: 2020-11-19 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over vernietiging schoenen pythonleer

[Gepubliceerd: 2020-11-19] Besluit op een verzoek om informatie over de vernietiging van 118 paar in beslag genomen schoenen van pythonleer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-30 Besluit: 2020-11-19 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek auditrapporten AKIs

[Gepubliceerd: 2020-11-18] Besluit op een verzoek om auditrapporten van een aantal aangewezen keuringsinstellingen (AKIs). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-05-13 Besluit: 2020-11-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Gecombineerde opgave van een familie in Nistelrode

[Gepubliceerd: 2020-11-17] Besluit op een verzoek om informatie over de Gecombineerde opgave van een familie in Nistelrode over de periode 2018 tot en met 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-10-19 Besluit: 2020-11-17 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een aangemelde klacht over een trimvest en inflatorslang

[Gepubliceerd: 2020-11-17] Besluit op een verzoek om informatie over een aangemelde klacht over een trimvest en inflatorslang. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-02 Besluit: 2020-11-17 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek gesloten pootringen toekans

[Gepubliceerd: 2020-11-17] Besluit op een verzoek om informatie over gesloten pootringen bij toekans. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-18 Besluit: 2020-11-17 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-besluit over de lijst van erkende kopers van melk

[Gepubliceerd: 2020-11-12] Besluit op een verzoek om informatie over de lijst van erkende kopers van melk. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-01 Besluit: 2020-11-12 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over visserijbesluiten

[Gepubliceerd: 2020-11-03] Besluit op een verzoek om informatie over visserijbesluiten betreffende de overdracht van certificaten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-11-03 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over toegewezen pluimvee eenheden/mestproductierechten op een locatie te Winterswijk

[Gepubliceerd: 2020-11-03] Besluit op een verzoek om documenten over de toegewezen pluimvee eenheden/mestproductierechten op een locatie te Winterswijk. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-11-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over diertellingen van 2 locaties in Haler en Ittervoort

[Gepubliceerd: 2020-11-03] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen van 2 locaties. Het gaat om de opgegeven meitellingen van een locatie in Haler in de periode 1990 tot en met 2020 en van een locatie in Ittervoort over de periode 1983 tot en met 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Verzoek: 2020-09-24 Besluit: 2020-11-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aanbieden niet-dode dieren aan Rendac

[Gepubliceerd: 2020-11-02] Besluit op een verzoek om documenten over het aanbieden van niet-dode dieren aan destructiebedrijf Rendac. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-11-02 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over aantal halal-slachtingen verricht in Nederland

[Gepubliceerd: 2020-11-02] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal in Nederland verrichte halal-slachtingen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-11-02 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het beoordelen van een Natuurbeschermingswetvergunning van de externe saldogever

[Gepubliceerd: 2020-10-29] Besluit op een verzoek over het beoordelen van een Natuurbeschermingswetvergunning van de externe saldogever. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-10-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over prognoses ziektekiemen uit dierhouderijen

[Gepubliceerd: 2020-10-28] Besluit op een verzoek om informatie over prognoses van ziektekiemen uit dierhouderijen.
Besluit: 2020-10-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op Wob-verzoek over over toegekende fosfaatrechten

[Gepubliceerd: 2020-10-27] Besluit op een verzoek om informatie over over toegekende fosfaatrechten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-27 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over een ongeval waarbij een kind van een klimrek is gevallen en letsel heeft opgelopen

[Gepubliceerd: 2020-10-27] Besluit op een verzoek om documenten over een ongeval waarbij een kind van een klimrek is gevallen en letsel heeft opgelopen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-10-27 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over hondenverkoper

[Gepubliceerd: 2020-10-26] Besluit op een verzoek om informatie over een specifieke verkoper van honden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-26 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op een Wob-verzoek over afspraken met Stichting Jachtexamens

[Gepubliceerd: 2020-10-26] Besluit op een verzoek over de afspraken tussen de Stichting Jachtexamens en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.
Besluit: 2020-10-26 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek opgaven gewaspercelen Heusden

[Gepubliceerd: 2020-10-23] Besluit op een verzoek om de opgaven gewaspercelen over de jaren 2014 tot en met 2019 van 2 percelen in Heusden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek varkensslachterijen

[Gepubliceerd: 2020-10-22] Besluit op een verzoek om informatie alle rapporten van bevindingen die de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) heeft opgemaakt naar aanleiding van welzijnsschendingen bij Nederlandse varkensslachterijen, inclusief door de inspecteurs gemaakt beeldmateriaal, opgemaakt vanaf 1 augustus 2019 tot en met 31 januari 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De filmpjes kunnen bij de NVWA opgevraagd worden.
Besluit: 2020-10-22 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op een Wob-verzoek over diertellingen (meitellingen) te Heukelum

[Gepubliceerd: 2020-10-22] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen (meitellingen) te Heukelum.
Besluit: 2020-10-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over handhaving verbod stroomhalsband en prikband bij honden

[Gepubliceerd: 2020-10-22] Besluit op een verzoek om informatie over het voorgenomen verbod op de stroomhalsband bij honden door politie en Defensie, en de handhaving van het verbod op het gebruik van de prikband. Er is 1 document openbaar gemaakt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over registratie van percelen Noordoostpolder

[Gepubliceerd: 2020-10-22] Besluit op een verzoek om informatie over de registratie van percelen met de kadastrale nummers sectie A 2557 en 2558 in de Noordoostpolder over de periode 2007 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over VanDrie Group

[Gepubliceerd: 2020-10-21] Besluit op een verzoek om informatie over de documenten van VanDrie Group, leverancier van kalfsvlees. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-21 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek NAM-locaties Ameland

[Gepubliceerd: 2020-10-14] Besluit op een verzoek om informatie over de vergunningverlening aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voor de aanleg van de 20kV kabel tussen de locaties Ameland en Ameland-Westgat-1. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-14 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek derogatie-onderhandelingen 2018-2020

[Gepubliceerd: 2020-10-13] Besluit op een verzoek om informatie over derogatie-onderhandelingen in de periode 2018 tot en met 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-13 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek gecombineerde opgave perceel Sint-Annaland

[Gepubliceerd: 2020-10-13] Besluit op een verzoek om documenten over de gecombineerde opgaven van een perceel in Sint-Annaland over de periode 2011-2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-13 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over bezwaarprocedures waarbij MOB en Nederlandse luchthavens zijn betrokken

[Gepubliceerd: 2020-10-09] Besluit op een verzoek om informatie over bezwaarprocedures waarbij het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) en Nederlandse luchthavens zijn betrokken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-09 Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over aantallen gehouden dieren

[Gepubliceerd: 2020-10-08] Minister Schouten heeft een besluit genomen op een verzoek over informatie over aantallen gehouden dieren op Gooyer Wetering 17, Driebergen-Rijsenburg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-08 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over gesubsidieerde sanering van varkenshouderijen

[Gepubliceerd: 2020-10-06] Besluit op een verzoek om informatie over de gesubsidieerde sanering van varkenshouderijen in de periode van 1 januari 2015 tot 26 juni 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-06 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over diertelgegevens van een agrarisch bedrijf

[Gepubliceerd: 2020-10-06] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen (meitellingen) van een agrarisch bedrijf over de periode 1974 tot en met 18 augustus 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-06 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek coŲrdinaten percelen

[Gepubliceerd: 2020-10-01] Besluit op een verzoek om informatie over de coŲrdinaten van percelen en de bepaling hiervan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-10-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek stuurgroep opheffing PBO

[Gepubliceerd: 2020-09-30] Besluit op een verzoek om documenten over de 'Stuurgroep opheffing PBO'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over inspectie POP3 project

[Gepubliceerd: 2020-09-30] Besluit op een verzoek om informatie over inspectie Plattelandsontwikkeling programma project (POP3). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-30 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek diertellingen (meitellingen) van een locatie te Breukelen over de periode 1988 t/m 2020

[Gepubliceerd: 2020-09-29] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen (meitellingen) van een locatie te Breukelen over de periode 1988 t/m 2020.
Besluit: 2020-09-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek communicatie over consumptie en productie dierlijke eiwitten

[Gepubliceerd: 2020-09-25] Besluit op een verzoek om communicatie met belanghebbenden over de consumptie en productie van dierlijke eiwitten in het kader van het Klimaatakkoord. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-25 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over preventieve maatregelen en geldende voorschriften bestrijding van de Aziatische tijger mug bij een onderneming

[Gepubliceerd: 2020-09-25] Besluit op een verzoek om informatie over stukken waaruit de handhaving blijkt en wat de opgelegde sancties aan een door de genoemde onderneming zijn. Verzoeker vraagt dit omdat ze denkt dat de onderneming zich niet houdt aan de preventieve maatregelen en geldende voorschriften in verband met de bestrijding van de Aziatische tijger mug. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-25 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over fokken met kortsnuitige honden

[Gepubliceerd: 2020-09-25] Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft beslist op een verzoek om documenten over het fokken met kortsnuitige honden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-25 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit LNV Wob-verzoek evaluatie dierentuinrichtlijn

[Gepubliceerd: 2020-09-25] Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft beslist op een verzoek om documenten over de evaluatie van de Dierentuinrichtlijn door de Europese Commissie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-25 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek gecombineerde opgave percelen Hummelo en Ambt-Doetinchem

[Gepubliceerd: 2020-09-24] Besluit op een verzoek om documenten over de gecombineerde opgaven van 2 percelen in Hummelo en Ambt-Doetinchem over de periode 2016 tot en met nu.
Besluit: 2020-09-24 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek rapport van bevindingen diervoederbedrijf

[Gepubliceerd: 2020-09-23] Besluit op een verzoek om informatie over het rapport van bevindingen van de inspectie van een diervoederbedrijf. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-23 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek diertellingen Echteld

[Gepubliceerd: 2020-09-22] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen op 4 locaties in Echteld. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Informatie over dieraantallen en landbouwgrond

[Gepubliceerd: 2020-09-22] Besluit op een verzoek om informatie over dieraantallen en landbouwgrond. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-22 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over tijdelijke voermaatregel voor melkvee

[Gepubliceerd: 2020-09-21] Besluit op een verzoek om informatie over tijdelijke voermaatregel voor melkvee. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-21 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek controle handel knobbelzwanen

[Gepubliceerd: 2020-09-16] Besluit op een verzoek om informatie over controle en handhaving op het verhandelen van gedode knobbelzwanen en zwaneneieren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-16 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek om informatie over stelsel van fosfaatrechten

[Gepubliceerd: 2020-09-11] Besluit op een verzoek om informatie over stelsel van fosfaatrechten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-11 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over herkomst en vestiging wolf in Nederland

[Gepubliceerd: 2020-09-09] Besluit op een verzoek om informatie over de herkomst en vestiging van de wolf in Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-09 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek natuurvergunningen Schiphol en Lelystad Airport

[Gepubliceerd: 2020-09-09] Besluit Wob-verzoek natuurvergunningen Schiphol en Lelystad Airport
Besluit: 2020-09-09 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over diertellingen bij een bedrijf te Usquert

[Gepubliceerd: 2020-09-08] Besluit op Wob-verzoek over diertellingen bij een bedrijf te Usquert
Besluit: 2020-09-08 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de EU regulering van nieuwe plantenveredelingstechnieken

[Gepubliceerd: 2020-09-08] Besluit op een verzoek om informatie over de bijeenkomst van 19 december 2019 betreffende de EU regulering van nieuwe plantenveredelingstechnieken (new breeding techniques). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-08 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Wob-besluit pretparken/attractieparken en speeltoestellen

[Gepubliceerd: 2020-09-08] Tegen het besluit op een verzoek om informatie over pretparken/attractieparken en speeltoestellen heeft de verzoeker bezwaar en vervolgens beroep aangetekend. Dit is de hernieuwde beslissing op het bezwaar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-08 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek opgave percelen Deurne

[Gepubliceerd: 2020-09-08] Besluit op een verzoek om informatie over de opgave van 2 percelen in Deurne over het jaar 2011. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-08 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over uitbreiding Lelystad Airport

[Gepubliceerd: 2020-09-04] Besluit op Wob-verzoek over uitbreiding Lelystad Airport
Besluit: 2020-09-04 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek handhavingsmaatregelen Salmonella Goldcoast

[Gepubliceerd: 2020-09-04] Besluit Wob-verzoek handhavingsmaatregelen Salmonella Goldcoast
Besluit: 2020-09-04 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over ongeval met spelend kind

[Gepubliceerd: 2020-09-04] Besluit op een verzoek om informatie over een ongeval met een spelend kind. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-04 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over melkquotum en fosfaatrechtenstelsel

[Gepubliceerd: 2020-09-02] Besluit op een verzoek om informatie over de besluitvorming rondom het loslaten van het melkquotum en de invoering van het fosfaatrechtenstelsel in de periode van 1 januari 2008 tot en met 12 juli 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-02 Documenten: 12
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over geregistreerde geiten†op 2 bedrijfslocaties

[Gepubliceerd: 2020-09-02] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal geregistreerde geiten per maand in de periode 1 januari 2015 tot en met 2 september 2020 op 2 bedrijfslocaties in Hurwenen en Rossum. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-02 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek subsidie percelen De Lutte

[Gepubliceerd: 2020-09-02] Besluit op een verzoek om documenten over de subsidie voor natuurherstel voor enkele percelen in De Lutte. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over melding bij NVWA

[Gepubliceerd: 2020-09-01] Besluit op een verzoek om informatie over een melding bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inspectierapport rodeostier

[Gepubliceerd: 2020-09-01] Besluit op een verzoek om informatie over een inspectierapport over een mechanische rodeostier. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-09-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over diertellingen in Nijbroek en Huissen

[Gepubliceerd: 2020-08-28] Besluit op een verzoek om informatie over de diertellingen van twee locaties: Middendijk 15A te Nijbroek over de periode 1992 tot en met heden en Karstraat 70 te Huissen over de periode 1974 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek afhandeling melding

[Gepubliceerd: 2020-08-28] Besluit op een verzoek om het volledige verslag van de afhandeling van een melding bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over handhavingsverzoek luchthavens

[Gepubliceerd: 2020-08-26] Besluit op een verzoek om informatie over handhavingsverzoeken luchthavens met betrekking tot de Wet natuurbescherming. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-26 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek melding over onderneming

[Gepubliceerd: 2020-08-26] Besluit op een verzoek om informatie over de melding en melder met betrekking tot een onderneming. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-26 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inspectie speeltoestellen

[Gepubliceerd: 2020-08-25] Besluit op een verzoek om informatie over een inspectie naar aanleiding van een melding over speeltoestellen in een speeltuin bij een vakantiepark. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-25 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over dieraantallen landbouwbedrijf te Tinallinge

[Gepubliceerd: 2020-08-20] Besluit op een verzoek om informatie over de dieraantallen op een landbouwbedrijf te Tinallinge.
Besluit: 2020-08-20 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over een vergunning voor het houden van dieren

[Gepubliceerd: 2020-08-20] Besluit op een verzoek om informatie over de registratie van een UBN-nummer en/of een vergunning voor het houden van dieren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-20 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over uitvoervergunningen op basis van CITES-verdrag

[Gepubliceerd: 2020-08-18] Besluit op Wob-verzoek over uitvoervergunningen op basis van CITES-verdrag
Besluit: 2020-08-18 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over melding bij NVWA

[Gepubliceerd: 2020-08-13] Besluit op een verzoek om informatie over een melding bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over een bedrijf. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-13 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek dieraantallen bedrijven Gulpen en Wijlre

[Gepubliceerd: 2020-08-11] Besluit op een verzoek om documenten over de dieraantallen van bedrijven in Gulpen en Wijlre. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-11 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek mesttransporten bedrijf Helmond

[Gepubliceerd: 2020-08-07] Besluit op een verzoek om documenten over aan meststof gerelateerde transporten van en naar het bedrijf aan de Gerstdijk 6 in Helmond. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-07 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over POP3 project Mierbeek

[Gepubliceerd: 2020-08-04] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over het POP3 project Mierbeek, herinrichting van het gebied van Beekdalen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-04 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek registratie landbouwhuisdieren en UBN adres Warder

[Gepubliceerd: 2020-08-04] Besluit op een verzoek om informatie over aantallen geregistreerde landbouwhuisdieren en het Uniek Bedrijfsnummer (UBN) van een adres in Warder. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-08-04 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over diertellingen te Weert

[Gepubliceerd: 2020-07-31] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen te Weert, periode 1973 t/m heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-31 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek fosfaatrechtendossiers 2 bedrijven

[Gepubliceerd: 2020-07-31] Besluit op een verzoek om correspondentie uit fosfaatrechtendossiers van juni en juli 2018 van 2 bedrijven. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-31 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Landgoed Heidehoeve

[Gepubliceerd: 2020-07-30] Besluit op een verzoek om informatie over de openstellingskaart van het Landgoed Heidehoeve en het besluit om Landgoed Heidehoeve aan te merken als landgoed volgens de Natuurschoonwet 1928. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek mesttransporten Hoebertsweg 15, America

[Gepubliceerd: 2020-07-29] Besluit op een verzoek om documenten over mesttansporten in de jaren 2018 en 2019 van en naar het bedrijf aan de Hoebertweg 15 te America. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over foute informatie Positieflijst

[Gepubliceerd: 2020-07-27] Besluit op een verzoek om informatie over de documenten aangaande contracten met de WUR en rapporten betreffende de positieflijsten (zoogdieren, vogels reptielen). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-27 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek melding bij NVWA

[Gepubliceerd: 2020-07-23] Besluit op een verzoek om informatie over de melding van 4 mei 2020 aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over een bedrijf. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-23 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over specifieke veehouderij 2017-2019

[Gepubliceerd: 2020-07-23] Besluit op een verzoek om informatie over een specifieke veehouderij over de jaren 2017, 2018 en 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-23 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over landbouwhuisdieren van aandachtsbedrijven

[Gepubliceerd: 2020-07-23] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over aandachtsbedrijven waar het landbouwhuisdieren betreft, die in maart 2018 tot en met oktober 2019 zijn bezocht door de NVWA. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-23 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over commissie voor ontwikkeling Positieflijst

[Gepubliceerd: 2020-07-22] Besluit op een verzoek om informatie over de Wetenschappelijke Adviescommissie Positieflijst (WAP). Deze commissie ontwikkelde de lijst waarop dieren staan die als huis- of hobbydier gehouden mogen worden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-07-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Bijlagen bij besluit op Wob-verzoek over plaatsing diverse zoogdieren op Positieflijst (deel 1 van 3)

[Gepubliceerd: 2020-07-22] Bijlagen (deel 1 van 3) bij het besluit op een verzoek om informatie over de plaatsing van de grootoorspringmuis, het konijn, de Afrikaanse dwergmuis en de Wagner's gerbil op de Positieflijst. Dit is een lijst waarop dieren staan die als huis- of hobbydier gehouden mogen worden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-07-22 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over plaatsing diverse zoogdieren op Positieflijst

[Gepubliceerd: 2020-07-22] Besluit op een verzoek om informatie over de plaatsing van de grootoorspringmuis, het konijn, de Afrikaanse dwergmuis en de Wagner's gerbil op de Positieflijst. Dit is een lijst waarop dieren staan die als huis- of hobbydier gehouden mogen worden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-07-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Bijlagen bij besluit op Wob-verzoek over plaatsing diverse zoogdieren op Positieflijst (deel 3 van 3)

[Gepubliceerd: 2020-07-22] Bijlagen (deel 3 van 3) bij het besluit op een verzoek om informatie over de plaatsing van de grootoorspringmuis, het konijn, de Afrikaanse dwergmuis en de Wagner's gerbil op de Positieflijst. Dit is een lijst waarop dieren staan die als huis- of hobbydier gehouden mogen worden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-07-22 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Bijlagen bij besluit op Wob-verzoek over plaatsing diverse zoogdieren op Positieflijst (deel 2 van 3)

[Gepubliceerd: 2020-07-22] Bijlagen (deel 2 van 3) bij het besluit op een verzoek om informatie over de plaatsing van de grootoorspringmuis, het konijn, de Afrikaanse dwergmuis en de Wagner's gerbil op de Positieflijst. Dit is een lijst waarop dieren staan die als huis- of hobbydier gehouden mogen worden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2020-07-22 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 19-0854 en 20-0011 over stalklimaat in varkensstallen

[Gepubliceerd: 2020-07-21] Besluit op een verzoek 19-0854 en 20-0011 over stalklimaat in varkensstallen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-21 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek melkquotum 2 percelen

[Gepubliceerd: 2020-07-21] Besluit op een verzoek om informatie over het melkquotum van 2 percelen in de periode 2011-2015. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-21 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over overtredingen Warenwet door levensmiddelenbedrijf

[Gepubliceerd: 2020-07-20] Besluit op een verzoek om informatie over overtredingen van de Warenwet door een levensmiddelenbedrijf. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-20 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over activiteitenbesluit milieubeheer land- en glastuinbouwbedrijven

[Gepubliceerd: 2020-07-17] Besluit op een verzoek om informatie over activiteitenbesluit milieubeheer voor land- en glastuinbouwbedrijven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-17 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek rangschikking Landgoed Tongeren onder Natuurschoonwet

[Gepubliceerd: 2020-07-17] Besluit op een verzoek om informatie over de grondslag voor het besluit tot rangschikking van het Landgoed Tongeren in Epe onder de Natuurschoonwet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-17 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over mogelijke anticipatie RVO rond peildatum invoering fosfaatrechtenstelsel

[Gepubliceerd: 2020-07-16] Besluit op een verzoek om informatie over mogelijk anticiperend gedrag van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) rond de peildatum van 2 juli 2015 bij de invoering van het fosfaatrechtenstelsel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-16 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek 19-0412 over varkensstallen in de jaren 2017 en 2018

[Gepubliceerd: 2020-07-16] Besluit op een verzoek over varkensstallen in de jaren 2017 en 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-16 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek diertellingen locatie Snelrewaard

[Gepubliceerd: 2020-07-15] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen van een locatie in Snelrewaard vanaf 1973. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over documenten omtrent het stelsel van fosfaatrechten

[Gepubliceerd: 2020-07-14] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over documenten omtrent het stelsel van fosfaatrechten die betrekking hebben op de individuele beoordeling van 500 melkvee bedrijven naar aanleiding van de staatssteungoedkeuring. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-14 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit over Wob-verzoek over meitellingen van 9 locaties

[Gepubliceerd: 2020-07-10] Besluit op een verzoek om documenten over de meitellingen van 9 locaties. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek meitellingen veehouderij Ee

[Gepubliceerd: 2020-07-10] Besluit op een verzoek om documenten over de meitellingen van een veehouderij in Ee. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over wijziging regelgeving gewasbescherming in relatie tot Bee Guidance

[Gepubliceerd: 2020-07-09] Besluit op een verzoek om informatie over de wijziging van de regelgeving rond gewasbescherming (bestrijdingsmiddelen) in relatie tot Bee Guidance. En de communicatie hierover tussen de Europese Commissie en de European Food Safety Authority (EFSA). Dit heeft te maken met de problematiek van bijensterfte. Het verzoek om informatie is gedaan in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-09 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Gecombineerde opgave

[Gepubliceerd: 2020-07-07] Besluit op een verzoek om een Gecombineerde opgave met gebruikersgegevens van het kadastrale perceel HWK002-F-1088. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-07 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek opgave percelen Grootegast

[Gepubliceerd: 2020-07-07] Besluit op een verzoek om documenten over de opgave percelen en de landbouwtelling in de periode 2000 tot en met 2020 van een aantal percelen in de gemeente Grootegast. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-07 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over het Advies Luchtvaartsector van het Adviescollege Stikstofproblematiek

[Gepubliceerd: 2020-07-02] Besluit op een verzoek om informatie over het Advies Luchtvaartsector van het Adviescollege Stikstofproblematiek.Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-02 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over dierenwelzijn bij een specifieke varkenshouderij

[Gepubliceerd: 2020-07-02] Besluit op een verzoek om informatie over dierenwelzijn bij een specifieke varkenshouderij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aandachtsbedrijven veehouderij

[Gepubliceerd: 2020-07-02] Besluit op een verzoek om documenten over aandachtsbedrijven in de veehouderijsector. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-07-02 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek meitellingen bedrijf Oisterwijk

[Gepubliceerd: 2020-06-29] Besluit op een verzoek om documenten over de meitellingen van de jaren 1979 tot en met 2020 van een bedrijf in Oisterwijk. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over correspondentie fokbegeleidingsplan Raad van Beheer

[Gepubliceerd: 2020-06-25] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over het fokbegeleidingsplan van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland in de periode van 1 augustus 2019 tot 12 mei 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-25 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek 20-0391 over zwart gelakte delen van Wob-verzoek 20-0312

[Gepubliceerd: 2020-06-25] Besluit op een verzoek over zwart gelakte delen van Wob-verzoek 20-0312. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-25 Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoeken fosfaatrechten adres Bathmen

[Gepubliceerd: 2020-06-19] Besluit op verzoeken om informatie over de hoeveelheid fosfaatrechten die op een adres in Bathmen zijn toegewezen in 2018 en 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-19 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek gecombineerde opgave perceel Wester-Koggenland

[Gepubliceerd: 2020-06-19] Besluit op een verzoek om informatie over de gecombineerde opgave van een perceel in Wester-Koggenland in 2011 tot en met 2015. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-19 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aantallen dieren 2 bedrijfslocaties

[Gepubliceerd: 2020-06-18] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal geregistreerde dieren en meitellingen over de laatste 10 jaar op 2 bedrijfslocaties in Hurwenen en Rossum. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-18 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de diergezondheidsfonds pluimvee 2021

[Gepubliceerd: 2020-06-18] Besluit Wob-verzoek over de diergezondheidsfonds pluimvee 2021
Besluit: 2020-06-18 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inspecties bij een specifiek horecabedrijf

[Gepubliceerd: 2020-06-15] Besluit (20-0059) op een verzoek om documenten inzake inspecties die bij een specifiek horecabedrijf plaats gevonden hebben. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit inzake verzoek openbaarmaking perceelgebruik Loppersum

[Gepubliceerd: 2020-06-12] Besluit op een verzoek om informatie over opgegeven percelen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-12 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over openbaarmaking diertellingen (meitellingen)

[Gepubliceerd: 2020-06-12] Besluit op een verzoek over openbaarmaking diertellingen (meitellingen). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-12 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over een inspectie bij een restaurant

[Gepubliceerd: 2020-06-09] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over een inspectie bij een restaurant. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-09 Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over diertellingen 2010-2019 pluimveebedrijf Reusel

[Gepubliceerd: 2020-06-05] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen (meitellingen) over de periode 2010-2019 van een pluimveebedrijf te Reusel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-05 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over het Pop 3 project Mierbeek'

[Gepubliceerd: 2020-06-05] Besluit Wob-verzoek om informatie over het Pop 3 project Mierbeek'
Besluit: 2020-06-05 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek landbouwtellinggegevens percelen Haarlemmermeer

[Gepubliceerd: 2020-06-03] Besluit op een verzoek om een overzicht van de landbouwtellinggegevens over de laatste 10 jaar van enkele percelen in de gemeente Haarlemmermeer. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de Urgenda Klimaatzaak

[Gepubliceerd: 2020-06-03] Besluit op een verzoek om informatie over de Urgenda-klimaatzaak. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-03 Documenten: 2
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inspectie restaurant

[Gepubliceerd: 2020-06-03] Besluit op een verzoek om informatie over een inspectierapport van een restaurant. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-03 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek referentiegegevens fosfaatrechten melkveehouderij

[Gepubliceerd: 2020-06-02] Besluit op een verzoek om informatie over referentiegegevens fosfaatrechten en het fosfaatreductieplan van een melkveehouderij. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-02 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Diergezondheidsfonds pluimvee

[Gepubliceerd: 2020-06-02] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de diergezondheidsheffing voor pluimvee. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-06-02 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek gecombineerde opgave percelen Norg en Assen

[Gepubliceerd: 2020-05-29] Besluit op een verzoek om informatie over welke personen of bedrijven enkele percelen in Norg en Assen hebben opgegeven in het formulier de gecombineerde opgave van de jaren 2018 en 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over meitellingen en eigenaarsgegevens kadastrale perceel sectie T 1793

[Gepubliceerd: 2020-05-29] Besluit Wob-verzoek over meitellingen en eigenaarsgegevens van het kadastrale perceel sectie T 1793 over de afgelopen 20 jaar. Voorheen was het perceel T 1714. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek 20-0312

[Gepubliceerd: 2020-05-28] Besluit Wob-verzoek 20-0312. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-28 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek communicatie LNV over Urgenda-klimaatzaak

[Gepubliceerd: 2020-05-28] Besluit op een verzoek om correspondentie tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en verschillende instanties en personen over de Urgenda-klimaatzaak. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-28 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek over examen chauffeur verantwoord veetransport

[Gepubliceerd: 2020-05-26] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over vergunningen voor opleidings- en examencentra voor veetransport. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-26 Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit wob-verzoek om informatie over proceskosten vergoedingen in het kader van fosfaatreductie 2017 en fosfaatrechtenstelsel 2017

[Gepubliceerd: 2020-05-26] Besluit op een verzoek om informatie over toegekende proceskosten vergoedingen in het kader van fosfaatreductie 2017 en fosfaatrechtenstelsel 2017. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-26 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek landbouwtelling Harenkarspel

[Gepubliceerd: 2020-05-22] Besluit op een verzoek om landbouwtellinggegevens van een perceel in Harenkarspel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek visitatiecommissie dierentuinen

[Gepubliceerd: 2020-05-22] Besluit op een verzoek om informatie over de visitatiecommissie dierentuinen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-22 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek geitenaantallen

[Gepubliceerd: 2020-05-22] Besluit op een verzoek om documenten over het aantal geregistreerde geiten per maand in de periode 1 januari 2015 tot en met heden op 2 bedrijfslocaties in Hurwenen en Rossum. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek totstandkoming Nationale Bijenstrategie

[Gepubliceerd: 2020-05-20] Besluit op een verzoek om documenten over de totstandkoming van de Nationale Bijenstrategie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-20 Documenten: 6
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een pluimveeslachterij

[Gepubliceerd: 2020-05-18] Besluit op Wob-verzoek over een pluimveeslachterij. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-18 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek 20-0283

[Gepubliceerd: 2020-05-18] Besluit op Wob-verzoek 20-0283. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-18 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over de landbouwtelling van een bedrijf in Appelscha

[Gepubliceerd: 2020-05-15] Besluit Wob-verzoek om informatie over de landbouwtelling van een bedrijf in Appelscha. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-15 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over dolfinarium Harderwijk

[Gepubliceerd: 2020-05-13] Besluit op een verzoek om documenten over het dolfinarium in Harderwijk. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-13 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over randvoorwaarden korting doodgeboren kalveren

[Gepubliceerd: 2020-05-12] Besluit Wob-verzoek over randvoorwaarden korting vanwege het niet doorgeven van doodgeboren kalveren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-12 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek dieraantallen en diercategorieŽn

[Gepubliceerd: 2020-05-12] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal runderen op een bedrijf en over het vaststellen of bijstellen van diercategorieŽn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-12 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek communicatie Nationale eiwitstrategie

[Gepubliceerd: 2020-05-12] Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie met belanghebbenden over de Nationale eiwitstrategie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-12 Documenten: 8
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Salmonella Goldcoast

[Gepubliceerd: 2020-05-11] Besluit op een verzoek om informatie over Salmonella Goldcoast. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-11 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over de gereserveerde PAS-ruimte en PAS-meldingen luchthaven Lelystad Airport

[Gepubliceerd: 2020-05-11] Besluit Wob-verzoek om informatie over de gereserveerde PAS-ruimte en PAS-meldingen van de luchthaven Lelystad Airport. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-11 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over de diervriendelijkheid bij de festiviteiten van het Kallemooifeest te Schiermonnikoog

[Gepubliceerd: 2020-05-01] Besluit Wob-verzoek om informatie over de diervriendelijkheid bij de festiviteiten van het Kallemooifeest te Schiermonnikoog. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-05-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek gecombineerde opgave perceel Sittard

[Gepubliceerd: 2020-04-22] Besluit op een verzoek om de gecombineerde opgaven 2015 tot en met 2019 van een perceel in Sittard. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over de functie Adviseur Bedrijfsfinanciering Agro

[Gepubliceerd: 2020-04-20] Besluit Wob-verzoek om informatie over de functie Adviseur Bedrijfsfinanciering Agro. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-20 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inzake ontheffing van fosfaatrechten uit de Meststoffenwet

[Gepubliceerd: 2020-04-17] Besluit Wob-verzoek inzake ontheffing van fosfaatrechten uit de Meststoffenwet, de knelgevallenregeling en de beoordeling van artikel 1 EP.
Besluit: 2020-04-17 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek grote grazers Oostvaardersplassen

[Gepubliceerd: 2020-04-15] Besluit op een verzoek om documenten over de grote grazers van de Oostvaardersplassen en het Oostvaardersveld. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-15 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek korting voor niet doorgeven doodgeboren kalveren

[Gepubliceerd: 2020-04-10] Besluit op een verzoek om geanonimiseerde besluiten waarin een korting is opgelegd vanwege het niet doorgeven van doodgeboren kalveren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-10 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek WUR rapport 'NeonicotinoÔden en Fipronil en sterfte van bijen en bijenvolken'

[Gepubliceerd: 2020-04-09] Besluit op een verzoek om informatie over het WUR rapport 'NeonicotinoÔden en Fipronil en sterfte van bijen en bijenvolken'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-09 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over een inspectierapport dat naar aanleiding van een onderzoek naar het welzijn van dieren is opgesteld

[Gepubliceerd: 2020-04-06] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over een inspectierapport dat naar aanleiding van een onderzoek naar het welzijn van dieren is opgesteld. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-06 Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op wob-verzoek over de erkenning van het Klassiek Paarden Stamboek

[Gepubliceerd: 2020-04-06] Besluit Wob-verzoek om openbaarmaking van documenten met betrekking tot de erkenning van het Klassiek Paarden Stamboek. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-06 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om openbaarmaking van documenten Stichting Behoud natuurschoon Pijnenburg

[Gepubliceerd: 2020-04-03] Besluit Wob-verzoek om openbaarmaking van documenten omtrent verstrekking van subsidies Stichting Behoud natuurschoon Pijnenburg. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-03 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek dieraantallen verschillende bedrijven

[Gepubliceerd: 2020-04-02] Besluit op een verzoek om informatie over aantallen gehouden dieren op verschillende bedrijven in Noord-Brabant. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-02 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over rapportages diergezondheidsmonitoring rundvee

[Gepubliceerd: 2020-04-01] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over rapportages diergezondheidsmonitoring rundvee van 2018 tot april 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-04-01 Documenten: 9
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek 20-0009 overzicht inspecties van het verrijkingsmateriaal in varkensstallen

[Gepubliceerd: 2020-03-27] Besluit om op verzoek over een overzicht inspecties van het verrijkingsmateriaal in varkensstallen . Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-27 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek meldingen dierenwelzijn 2018-2019

[Gepubliceerd: 2020-03-25] Besluit op een verzoek om een bestand met meldingen dierenwelzijn over de jaren 2018 en 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-25 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over dolfinarium

[Gepubliceerd: 2020-03-20] Besluit op een verzoek om informatie over Dolfinarium te Harderwijk en specifiek om het controlerapport dat is opgemaakt naar aanleiding van een inspectie tussen 30 september 2019 en 31 december 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-20 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inspectiebezoeken bedrijf

[Gepubliceerd: 2020-03-19] Besluit op een verzoek om informatie die direct of indirect betrekking heeft op inspectiebezoeken bij een specifiek bedrijf in de periode van 1 januari 2018 tot 2 september 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-19 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek wijziging Bouwbesluit veestallen

[Gepubliceerd: 2020-03-17] Besluit op een verzoek om informatie over de wijziging van het Bouwbesluit 2012 in relatie tot de brandveiligheid van veestallen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-17 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek brief Europese Commissie in procedure GVB

[Gepubliceerd: 2020-03-04] Besluit op een verzoek om de brief van de Europese Commissie aan de Nederlandse overheid in reactie op de art. 11 GVB-voorstellen voor EEZ MPA's die Nederland in juni 2019 bij de Europese Commissie heeft ingediend. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-04 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 2 Wob-verzoek over pulsvisserijvergunningen

[Gepubliceerd: 2020-03-02] Besluit op een verzoek om over de pulsvisserij, specifiek over documenten die betrekking hebben op het verkrijgen van extra pulsvisvergunningen (dus boven op de eerste afgesproken 5 procent) voor Nederlandse vissers, in de periode 1 januari 2009 tot heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-03-02 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over naam van verzoeker

[Gepubliceerd: 2020-02-27] Besluit op een verzoek over de naam van een verzoeker in een ander wobverzoek.. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-27 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over communicatie tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de gemeente Goirle

[Gepubliceerd: 2020-02-20] Besluit Wob-verzoek om informatie over communicatie tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de gemeente Goirle betreffende het landgoed Zandeind. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-20 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over diertelgegevens Stadhoudersdijk 14 te Waspik

[Gepubliceerd: 2020-02-20] Besluit Wob-verzoek over diertelgegevens Stadhoudersdijk 14 te Waspik. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-20 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

2e deelbesluit Wob-verzoek pulsvisserij

[Gepubliceerd: 2020-02-17] 2e deelbesluit Wob-verzoek pulsvisserij
Besluit: 2020-02-17 Documenten: 43
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek Salmonella Goldcoast - NVWA

[Gepubliceerd: 2020-02-14] Besluit op een verzoek om informatie over Salmonella Goldcoast. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-14 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Wob-verzoek

[Gepubliceerd: 2020-02-11] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van een eerder Wob-verzoek. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-11 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over controles bij een horecabedrijf

[Gepubliceerd: 2020-02-11] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over documenten van controles bij een horecabedrijf. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-02-11 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over percelen grond, kadastraal bekend als sectie X, nummers 200 en 202 te Hulst

[Gepubliceerd: 2020-01-27] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over personen/bedrijven die de percelen grond, kadastraal bekend als sectie X nummers 200 en 202 te Hulst, hebben opgegeven in de gecombineerde opgave 2012. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-27 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over houthandelaar Nailtra B.V.

[Gepubliceerd: 2020-01-24] Besluit op een verzoek om informatie over de (niet)naleving van wet- en regelgeving van houthandelaar Nailtra B.V. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-24 Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluiten op Wob-verzoeken over gebruik vaccins Pepino MozaÔekvirus (PepMV)

[Gepubliceerd: 2020-01-24] Op deze pagina's staan de besluiten op verschillende verzoeken om informatie over het gebruik van vaccins tegen het Pepino MozaÔekvirus (PepMV). De verzoeken zijn gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-24 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek onderzoeken nagelverzorgingsproducten

[Gepubliceerd: 2020-01-22] Besluit op een verzoek om documenten over onderzoeken naar nagelverzorgingsproducten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het Wob-verzoek heeft van de NVWA kenmerk 19-0607 gekregen.
Besluit: 2020-01-22 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek gecombineerde opgave percelen Zuid-Limburg

[Gepubliceerd: 2020-01-21] Besluit op een verzoek om informatie over wie bepaalde percelen in Zuid-Limburg heeft opgegeven voor de gecombineerde opgaven. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-21 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek aantallen gehouden dieren

[Gepubliceerd: 2020-01-20] Besluit op een verzoek om informatie over aantallen gehouden dieren op verschillende locaties. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-20 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over diertelgegevens

[Gepubliceerd: 2020-01-17] Besluit Wob-verzoek om informatie over diertelgegevens die aanwezig waren op de bedrijven Buitensingel 60, Eikenstraat 3 te Ellecom en Oversteeg 45 in De Steeg, over de periode 1990 tot en met 2014. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-17 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inspectie naar juistheid van aanprijzing op internet

[Gepubliceerd: 2020-01-14] Besluit op een verzoek om informatie (1916-15) over een inspectie naar de juistheid van een aanprijzing op internet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-14 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over kadastrale percelen U 2062 en U 2065 Hengelo

[Gepubliceerd: 2020-01-13] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over welke (rechts)persoon de kadastrale percelen U 2062 en U 2065 te Hengelo heeft opgegeven voor de Gecombineerd opgave 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-13 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over rapporten van de NVWA over welzijnsschendingen bij Nederlandse varkensslachterijen opgemaakt vanaf 1 januari 2018 tot en met juli 2019

[Gepubliceerd: 2020-01-13] Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over welzijnsschendingen bij Nederlandse varkensslachterijen, inclusief de door inspecteurs gemaakt beeldmateriaal, vanaf 1 januari 2018 tot en met juli 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-13 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over de recente akte van statutenwijziging van de BKD, 4 klaagschriften en een gerechtelijke procedure Rechtbank Noord-Holland

[Gepubliceerd: 2020-01-10] Besluit op een verzoek om informatie over de recente akte van statutenwijziging van de BKD, 4 klaagschriften en een gerechtelijke procedure bij Rechtbank Noord-Holland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-10 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie onder welke naam een bedrijf in Heeswijk Dinther geregistreerd is

[Gepubliceerd: 2020-01-09] Besluit Wob-verzoek om informatie onder welke naam een bedrijf in Heeswijk Dinther geregistreerd is. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-09 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek om informatie over registratie van percelen

[Gepubliceerd: 2020-01-09] Besluit op een verzoek om informatie over registratie van percelen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2020-01-09 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over beschikking Europese Commissie over goedkeuring verlenen aan fosfaatrechtenstelsel

[Gepubliceerd: 2022-12-22] Besluit op een verzoek om informatie over een beschikking van de Europese Commissie van 19 december 2017 over het verlenen van goedkeuring aan het fosfaatrechtenstelsel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-18 stoffen Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over dierenverhuurbedrijf

[Gepubliceerd: 2019-12-12] Besluit op een verzoek om informatie over een dierenverhuurbedrijf. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-12-12 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Deelbesluit 1 Wob-verzoek over pulsvisserijvergunningen

[Gepubliceerd: 2019-11-28] Besluit op een verzoek om over de pulsvisserij, specifiek over documenten die betrekking hebben op het verkrijgen van extra pulsvisvergunningen (dus boven op de eerste afgesproken 5 procent) voor Nederlandse vissers, in de periode 1 januari 2009 tot heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-28 Documenten: 3
Downloads: Verzoek Besluit Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek 19-0603 traceslijsten over de import van honden uit Oostbloklanden

[Gepubliceerd: 2019-11-14] Besluit Wob-verzoek 19-0603 traceslijsten over de import van honden uit Oostbloklanden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.
Besluit: 2019-11-14 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over gebruik vaccins Pepino MozaÔekvirus (PepMV) 14 november 2019

[Gepubliceerd: 2019-11-14] Besluit van 14 november 2019 op een verzoek om informatie over het gebruik van vaccins tegen het Pepino MozaÔekvirus (PepMV). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-11-14 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over pluimveeslachterij

[Gepubliceerd: 2019-10-17] Besluit op een verzoek om inspectierapporten en documenten die gaan over een pluimveeslachterij en alle inspectierapporten en documenten die gaan over de fokkerijen die leveren aan de betreffende pluimveeslachterij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-10-17 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over pulsvisserij

[Gepubliceerd: 2019-09-11] Besluit op Wob-verzoek over pulsvisserij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-09-11 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over houthandelaar Stijn Rijnwoude B.V.

[Gepubliceerd: 2019-09-09] Besluit op een verzoek om informatie over houthandelaar Stijn Rijnwoude B.V. en hieraan gelieerde vennootschappen/ondernemingen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-09-09 Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over houthandelaar

[Gepubliceerd: 2019-08-06] Besluit op een verzoek om gegevens over de controles, toezicht en handhaving door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bij Jansen Houtimport BV en andere hieraan gelieerde ondernemingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-08-06 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Wob-verzoek over houthandelaar Marron Jachtbouw BV

[Gepubliceerd: 2019-08-01] Besluit op een verzoek om informatie over houthandelaar Marron Jachtbouw BV en hieraan gelieerde vennootschappen/ondernemingen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-08-01 Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over Eerste Barneveldse Houthandel BV

[Gepubliceerd: 2019-07-10] Besluit op een verzoek om informatie over Eerste Barneveldse Houthandel BV en andere hieraan gelieerde vennootschappen/ondernemingen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-07-10 Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

1e deelbesluit Wob-verzoek over pluimveeslachterij

[Gepubliceerd: 2019-04-05] Besluit op een verzoek om informatie over een pluimveeslachterij. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-04-05 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over import van hout en daarbij behorende verplichtingen van een houthandelaar

[Gepubliceerd: 2019-02-18] Besluit op een verzoek om informatie over de import van hout en de daarbij behorende verplichtingen van een houthandelaar. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2019-02-18 Documenten: 1
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Besluit Wob-verzoeken over een houthandelaar

[Gepubliceerd: 2019-01-30] Besluit op een 3 Wob-verzoeken om informatie over (niet) naleving van wet- en regelgeving door een houthandelaar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2019-01-30 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Wob-besluit over dierenwelzijn

[Gepubliceerd: 2018-10-29] Besluit op verzoek om informatie over dierenwelzijn. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het betreft een mediaverzoek.
Besluit: 2018-10-29 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over gebruik vaccins Pepino MozaÔekvirus (PepMV) 11 september 2018

[Gepubliceerd: 2018-09-11] Besluit van 11 september 2018 op een verzoek om informatie over het gebruik van vaccins tegen het Pepino MozaÔekvirus (PepMV). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2018-09-11 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over met mest en kalveren fauderende bedrijven in gemeente Leudal

[Gepubliceerd: 2018-06-01] Besluit op een verzoek om informatie over met mest en kalveren frauderende bedrijven in de gemeente Leudal. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2018-06-01 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over gebruik vaccins Pepino MozaÔekvirus (PepMV) 9 februari 2018

[Gepubliceerd: 2018-02-09] Besluit van 9 februari 2018 op een verzoek om informatie over het gebruik van vaccins tegen het Pepino MozaÔekvirus (PepMV). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2018-02-09 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Deelbesluit 1 Wob-verzoek inspecties houtbedrijven

[Gepubliceerd: 2017-12-05] Besluit op een verzoek om documenten over de inspecties van houtbedrijven voor de Europese Houtverordening. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2017-12-05 Documenten: 5
Downloads: Besluit Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over gebruik vaccins Pepino MozaÔekvirus (PepMV) 9 mei 2017

[Gepubliceerd: 2017-05-09] Besluit van 9 mei 2017 op een verzoek om informatie over het gebruik van vaccins tegen het Pepino MozaÔekvirus (PepMV). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2017-05-09 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek d.d. 26 oktober 2020 inzake de VION-groep

Deelbesluit 2 m.b.t. Wob-verzoek d.d. 26 oktober 2020 inzake de VION-groep
Besluit: 2021-10-12 Documenten: 2
Downloads: Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over notities LNV ter voorbereiding voor de Covid-19 Catshuis bijeenkomsten en de bijeenkomsten van de MinisteriŽle crisiscommissie (periode: vanaf 1 maart 2020)

Er wordt om informatie verzocht met betrekking tot alle aan minister Schouten aangeboden notities ter voorbereiding op bijeenkomsten in het Catshuis en bijeenkomsten van de ministeriŽle crisiscommissie
Besluit: 2021-10-04 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob omtrent informatie m.b.t. sanering nertsenhouderijen. specifiek m.b.t. de compensatiemaatregelen (Staatssteun) in de periode 11 maart 2020 tot en met 23 november 2020

Wob omtrent correspondentie tussen Denemarken en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteiten m.b.t. sanering nertsenhouderijen, specifiek m.b.t. de compensatiemaatregelen (Staatssteun) in de periode 11 maart 2020 tot en met 23 november 2020.
Besluit: 2021-05-04 Documenten: 3
Downloads: Volledig dossier

Besluit op uw Wob-verzoek d.d. 9 november 2020 m.b.t. Covid-19 en nertsen

Besluit op uw Wob-verzoek d.d. 9 november 2020 m.b.t. Covid-19 en nertsen
Besluit: 2021-04-22 Documenten: 3
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek inzake contacten met het bedrijfsleven over de coronacrisis

Op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur is verzocht om kopie van alle documenten inzake ondersteuningsmaatregelen (waaronder: economisch en financieel) en economisch beleid gericht op de coronacrisis en het verlichten van de huidige en toekomstige nadelige effecten, gericht of afkomstig van vertegenwoordigers (waaronder belangenverenigingen en werkgeverorganisaties) en medewerkers van bedrijven in de sierteeltsector.
Besluit: 2021-03-22 Documenten: 3
Downloads: Verzoek Volledig dossier

Wob inzake informatie met betrekking tot het beleid t.a.v. het coronavirus en de nertsensector

Een verzoek om toezending van informatie met betrekking tot het beleid t.a.v. het coronavirus en de nertsensector. Het gaat vooral om argumenten en overwegingen die een rol hebben gespeeld bij het ontwikkelde beleid voor de bestrijding van het coronavirus.
Besluit: 2021-03-09 Documenten: 4
Downloads: Besluit Volledig dossier