Dossiers na Wob/Woo-verzoek Ministerie Van Landbouw, Natuur En Voedselkwaliteit, 2023

Besluit op Woo-verzoek over NH3 in varkensstallen (schadelijke stallucht)

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Besluit op Woo-verzoek over openbaar maken van informatie over NH3 in varkensstallen (schadelijke stallucht) in de periode oktober 2022 tot en met 30 maart 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over registratie wolven in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-09-11] Besluit op Woo-verzoek over openbaar maken van informatie over (concept) documenten en alle communicatie van RVO met meerdere partijen en organisaties die gaan over de registratie van wolven die gevestigd zijn in Nederland. En over de registratie van zwervende, dood gevonden en doodgereden wolven in Nederland in de periode 2013 tot en met heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inbeslagname bij melkveebedrijf

[Gepubliceerd: 2023-09-13] Besluit op een verzoek om informatie over de inbeslagname op 9 mei 2017 bij een melkveebedrijf. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gesprek minister Natuur en Stikstof en jagersverenigingen

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Besluit en openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over het gesprek van 23 mei 2023 tussen de minister voor Natuur en Stikstof en de jagersverenigingen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over voorstel wetswijziging betreffende Europese diergezondheidswetgeving

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Besluit op een verzoek om informatie over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving uitgewisseld binnen het ministerie van LNV. Specifiek gaat het om informatie uit de periode van 6 juli 2021 tot 1 februari 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over niet-productieve investeringen voor landbouw- en veenweidegebieden waarvan subsidieaanvraag is afgewezen

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Besluit op een verzoek om informatie over niet-productieve investeringen voor landbouw- en veenweidegebieden waarvan de subsidieaanvraag is afgewezen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Woo-verzoek over diertelgegevens, mestgegevens en gebruikte grond van agrarisch bedrijf in Aalten

[Gepubliceerd: 2023-09-11] Besluit op een verzoek om informatie over diertelgegevens, mestgegevens en gebruikte grond van een agrarisch bedrijf in Aalten over de periode 1980 tot augustus 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek dierverplaatsingen Maasbommel

[Gepubliceerd: 2023-09-06] Besluit op een verzoek om alle aan- en afvoermeldingen van dieren in de periode 2000-2015 op Kapelstraat 38 en Velddijksestraat 13-15 in Maasbommel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek in beslag genomen honden 2020-2022

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Besluit op een verzoek om informatie over hoeveel honden in beslag of in bewaring zijn genomen in 2020, 2021 en 2022 en wat de redenen hiervan zijn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek integriteitsschendingen NVWA

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Besluit op een verzoek om informatie over integriteitsschendingen en belangenverstrengelingen door medewerkers, toezichthouders en bestuurders van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van 1 januari 2018 tot en met 1 januari 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek wolven in dierentuinen en kennels

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Besluit op een verzoek om documenten over registratie van levende wolven en dode wolven in dierentuinen en wolvenkennels in Nederland vanaf 1990. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-01 Documenten: 12
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over dieraantallen veehouderij in Wedde

[Gepubliceerd: 2023-09-06] Besluit en openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over dieraantallen van een veehouderij te Wedde (Groningen). Het gaat specifiek om de periode 1 november 2022 tot en met 2 augustus 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aanvragen voor EU-certificaten, invoervergunningen, (weder)uitvoervergunningen en vergunningen voor invasieve exoten

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Besluit, inclusief lijst van documenten, op een verzoek om informatie over de aanvragen voor EU-certificaten, invoervergunningen, (weder)uitvoervergunningen en vergunningen voor invasieve exoten vanaf de periode 2017. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek geen documenten over gewasbeschermingsregistratie

[Gepubliceerd: 2023-09-01] Besluit op Woo-verzoek over geen documenten over de gewasbeschermingsregistratie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek NSW-aanvraag Parc Old Willow

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Besluit op een verzoek om de volledige aanvraag uit 2007 voor rangschikking onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW) van landgoed Parc Old Willow in Bavel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over grondgebruik door agrariŽrs

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Besluit bij een verzoek om informatie over onrechtmatig grondgebruik door agrariŽrs, voor 2017 en 2018. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-30 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek berichten exportcertificaten runderen naar verzamelcentra in TsjechiŽ en Slowakije

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Besluit op Woo-verzoek over het openbaar maken van berichten die de NVWA of het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar TsjechiŽ en Slowakije heeft gestuurd voor het afgeven van exportcertificaten met als eindbestemming een runderverzamelcentrum. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over productcontroles over verlichtingsproducten

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van informatie over productcontroles over verlichtingsproducten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek uitgeschreven telefoongesprek

[Gepubliceerd: 2023-08-30] Besluit op een verzoek om een uitgeschreven versie of digitaal audiofragment van het telefoongesprek van 7 juni 2023 tussen de verzoeker en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over de juistheid van de eco-regeling binnen de Gecombineerde Opgave. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-24 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bescherming dieren tegen wolf door wolfwerende rasters

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Besluit op een verzoek om informatie over de bescherming van dieren tegen het roofdier wolf door wolfwerende rasters in de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over olifant Buba van circus Freiwald

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Besluit, inclusief lijst van documenten en openbaar gemaakte documenten, op een verzoek om informatie over de olifant Buba van circus Freiwald. Het verzoek is op 11 december 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 24 augustus 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-08-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Deel 4 - Documenten bij Woo-besluit over mestfraude periode april 2020 - juni 2022

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Openbaar gemaakte documenten op een verzoek om informatie over mestfraude in de periode april 2020 tot en met juni 2022.
Besluit: 2023-08-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deel 1 - Documenten bij Woo-besluit over mestfraude periode april 2020 - juni 2022

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Openbaar gemaakte documenten op een verzoek om informatie over mestfraude in de periode april 2020 tot en met juni 2022.
Besluit: 2023-08-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over mestfraude periode april 2020 - juni 2022

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Besluit op een verzoek om informatie over mestfraude in de periode april 2020 tot en met juni 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-23 Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deel 3A - Documenten bij Woo-besluit over mestfraude periode april 2020 - juni 2022

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Openbaar gemaakte documenten op een verzoek om informatie over mestfraude in de periode april 2020 tot en met juni 2022.
Besluit: 2023-08-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deel 3B - Documenten bij Woo-besluit over mestfraude periode april 2020 - juni 2022

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Openbaar gemaakte documenten op een verzoek om informatie over mestfraude in de periode april 2020 tot en met juni 2022. Let op: dit bestand is 107 mb groot.
Besluit: 2023-08-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deel 2 - Documenten bij Woo-besluit over mestfraude periode april 2020 - juni 2022

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Openbaar gemaakte documenten op een verzoek om informatie over mestfraude in de periode april 2020 tot en met juni 2022.
Besluit: 2023-08-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvullend besluit op Woo-verzoek over veetransporten van en naar BelgiŽ

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Aanvullend besluit, inventaris en documenten bij een verzoek om informatie over meldingsdocumenten over transporten van vee van en naar BelgiŽ. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over meitellingen in Weerslo

[Gepubliceerd: 2023-08-22] Besluit op een verzoek om informatie over meitellingen van 2022 van een bedrijf in Weerslo.
Besluit: 2023-08-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om informatie over alle communicatie van een visserijbedrijf over alle schepen en of vergunningen

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van informatie van alle communicatie van een visserijbedrijf over alle schepen en of vergunningen over de periode van 1 augustus 2019 tot heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek verklaring van goedkeuring 2 november 1999

[Gepubliceerd: 2023-08-21] Besluit op een verzoek om de verklaring van goedkeuring van 2 november 1999 met nummer DZ 995069/avg en de subsidievoorwaarden die verband houden met deze verklaring. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ruiming pluimveehouderijbedrijf door vogelpest

[Gepubliceerd: 2023-08-16] Besluit op een verzoek om informatie over inzage in documenten over ruiming in 2023 van een pluimveehouderijbedrijf door vogelpest. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie fosfaatreductieplan LNV en Nederlandse Zuivel Organisatie

[Gepubliceerd: 2023-08-21] Besluit op Woo-verzoek over de correspondentie over het fosfaatreductieplan tussen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Nederlandse Zuivel Organisatie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit over welzijnsschendingen bij Nederlandse roodvleesslachthuizen.

[Gepubliceerd: 2023-08-16] Besluit op een verzoek om informatie over inspectierapporten en rapporten van bevindingen die de NVWA heeft opgemaakt naar aanleiding van welzijnsschendingen bij Nederlandse roodvleesslachthuizen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaar maken informatie over medewerkerstevredenheidsonderzoek NVWA

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van informatie over een medewerkerstevredenheidsonderzoek van de NVWA. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over incident varkenshouderij waarbij 70 varkens zijn omgekomen

[Gepubliceerd: 2023-08-30] Besluit, inclusief lijst van documenten en openbaar gemaakte documenten, op een verzoek om informatie over een incident op een varkenshouderij waarbij ongeveer 70 varkens zijn omgekomen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-besluit over Natura 2000-gebieden en stikstofeisen

[Gepubliceerd: 2023-08-15] Beslissing op bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over Natura 2000-gebieden en stikstofeisen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-11 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking informatie over diertellingen (meitellingen) van veehouderij in Heeten

[Gepubliceerd: 2023-08-15] Besluit op een verzoek over openbaar maken van informatie over diertellingen (meitellingen) van veehouderij in Heeten in de periode 1985 tot heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over dierenwelzijnsinspecties van Nederlandse stallen met kalveren op melkveebedrijven en vleeskalverenbedrijven

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Besluit, inclusief lijst van documenten en deel 1 van de openbaar gemaakte documenten, op een verzoek om informatie over dierenwelzijnsinspecties door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van Nederlandse stallen met kalveren op melkveebedrijven en vleeskalverenbedrijven opgemaakt in het jaar 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-08 Documenten: 6
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Deelbesluit op Woo-verzoek over het Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Deelbesluit op een verzoek om informatie over (het geld in) het Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over subsidies branche- c.q. belangenorganisaties veehouderijsector

[Gepubliceerd: 2023-08-16] Besluit en bijlage 1, op een verzoek om informatie over de subsidies voor branche- c.q. belangenorganisaties veehouderijsector. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-04 Documenten: 6
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek diertellingen melkveebedrijf Wijnaldum

[Gepubliceerd: 2023-08-09] Besluit op een verzoek om informatie over de diertellingen van het melkveebedrijf Foarryp 5 in Wijnaldum van 1980 tot nu. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aantal honden en aantal katten

[Gepubliceerd: 2023-08-10] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal honden en het aantal katten in Nederland, tussen 1 juni 2016 en 1 juli 2023. Daarnaast gaat de vraag over de maandelijkse aanwas en de maandelijkse sterfte van honden en van katten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek gebruik bestrijdingsmiddelen boomkwekerij

[Gepubliceerd: 2023-08-03] Besluit op een verzoek om informatie over het gebruik van gewasbeschermings- en bestrijdingsmiddelen door een boomkwekerij. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek meldingen te prepareren vogels

[Gepubliceerd: 2023-08-08] Besluit op een verzoek om alle meldingen over de periode 1 januari 2017 tot heden van te prepareren vogels die behoren tot soorten die van nature op het Europese grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie voorkomen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen LNV en Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-08-07] Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Specifiek gaat het om de periode van 1 december 2020 tot en met 8 februari 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie over projecten FairDog en Fit2Breed

[Gepubliceerd: 2023-08-07] Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Universiteit Utrecht over de projecten FairDog en Fit2Breed. Specifiek gaat het om de periode van 1 januari 2020 tot en met 8 februari 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over exotische en in het wild levende dieren

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van informatie over exotische en in het wild levende dieren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een ernstig ongeval met een attractietoestel op een evenementencomplex

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Besluit op een verzoek om informatie over onder andere een ernstig ongeval met een attractietoestel op een evenementencomplex. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Deelbesluit op Woo-verzoek over het houden, verkopen dan wel verplaatsen van de olifant Buba

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Deelbesluit, inclusief lijst van documenten en bijlagen, op een verzoek om informatie over het houden, verkopen dan wel verplaatsen van de olifant Buba over de periode van 1 januari 2021 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de meerjarig nationaal controleplannen van de NVWA

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Besluit, inclusief lijst van documenten en openbaar gemaakte documenten, op een verzoek om informatie over de meerjarig nationaal controleplannen (MNCPs) en de jaarverslagen en/of standaardformulieren over 2020, 2021 en 2022 die zijn opgesteld bij de uitvoering van de Controleverordening. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek gewasbeschermingsmiddelen

[Gepubliceerd: 2023-08-02] Besluit op een verzoek om informatie over de hoeveelheid en soorten gewasbeschermingsmiddelen die in de jaren 2019-2022 zijn gebruikt op een bepaalde locatie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om openbaarmaking van informatie over kosten zoogdieren

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van informatie over de kosten van zoogdieren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-26 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek geweigerde container kip

[Gepubliceerd: 2023-07-24] Besluit op een verzoek om informatie over een container gekookte kip die na controle door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is aangehouden en geweigerd. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek geweigerde container kip

[Gepubliceerd: 2023-07-24] Besluit op een verzoek om informatie over een container gekookte kip die na controle door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is aangehouden en geweigerd. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek intrekken derogatie en boetebeleid Meststoffenwet

[Gepubliceerd: 2023-07-24] Besluit op een verzoek om documenten over de intrekking van verleende derogatievergunningen en over het boetebeleid Meststoffenwet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek intrekken derogatie en boetebeleid Meststoffenwet

[Gepubliceerd: 2023-07-24] Besluit op een verzoek om documenten over de intrekking van verleende derogatievergunningen en over het boetebeleid Meststoffenwet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over berken betonplex

[Gepubliceerd: 2023-08-09] Besluit op een verzoek om informatie over een lading berken betonplex. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het uitstellen van de huis- en hobbydierenlijst

[Gepubliceerd: 2023-07-19] Besluit op een verzoek om informatie over het uitstellen van de huis- en hobbydierenlijst. Het gaat om vergaderverslagen, e-mails en andere correspondentie die betrekking hebben op uitstellen van de inwerkingtreding van deze lijst. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek subsidie zonnepanelen

[Gepubliceerd: 2023-07-18] Besluit op een verzoek om alle informatie en communicatie over een specifieke aanvraag van subsidie voor zonnepanelen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over TRACES-systeem bij import uit Hongarije

[Gepubliceerd: 2023-08-08] Besluit op een verzoek om informatie uit het TRACES-systeem aan de hand van een lijst met chipnummers. Het verzoek ziet op TRACES over import door een onderneming vanuit een exporteur uit Hongarije. Het verzoek is op 6 december 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking alle documenten over vaststelling fosfaatrechten melkveebedrijf met bedrijfslocatie in Asten en bedrijfslocatie in Liessel

[Gepubliceerd: 2023-08-15] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van alle documenten over de vaststelling van fosfaatrechten voor een melkveebedrijf met bedrijfslocatie in Asten en een bedrijfslocatie in Liessel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een in 2020 gedane melding

[Gepubliceerd: 2023-08-25] Besluit op een verzoek om informatie over een in 2020 gedane melding bij een attractiepark. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over controles bij specifieke veehouderij

[Gepubliceerd: 2023-08-08] Besluit op een verzoek om informatie over specifieke veehouderij. Uw verzoek ziet op documenten betreffende (bevindingen van) controles die vanaf 1993 bij dit bedrijf uitgevoerd zijn. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over subsidieverlening voor versneld natuurherstel

[Gepubliceerd: 2023-08-07] Besluit op een verzoek om informatie over het besluit van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) tot verlening van een subsidie voor versneld natuurherstel aan N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek bedreigingen NVWA

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om informatie over bedreigingen die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de inspecteurs in 2022 ontvingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek huisvesting en verzorging herpestidae in dierentuinen

[Gepubliceerd: 2023-08-09] Besluit op een verzoek om informatie over de huisvesting en verzorging van dieren uit de familie herpestidae in dierentuinen. Herpestidae zijn mangoesten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). Let op: dit bestand is 490 MB groot.
Besluit: 2023-07-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vergunning voor tentoonstellen eekhoornsoorten in dierentuinen

[Gepubliceerd: 2023-07-27] Besluit, inventaris en openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over een vergunning voor het tentoonstellen van 4 eekhoornsoorten in dierentuinen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek problemen Nefit HR-ketels

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om informatie over de veiligheidsproblemen met de Nefit Topline HR-ketelserie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over problemen met Nefit TopLine HR-ketels

[Gepubliceerd: 2023-08-01] Besluit op Woo-verzoek over problemen met Nefit TopLine HR-ketels. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek welzijnsafwijkingen bij vee uit BelgiŽ

[Gepubliceerd: 2023-08-02] Besluit op een verzoek om meldingsdocumenten die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verstuurde naar de Belgische autoriteiten over welzijnsafwijkingen die in Nederlandse slachterijen geconstateerd werden bij varkens, runderen en pluimvee aangevoerd vanuit BelgiŽ. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaar maken informatie over veehouderij in Zoeterwoude

[Gepubliceerd: 2023-08-17] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van informatie over een veehouderij in Zoeterwoude. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-10 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Woo- en Wob-verzoeken bij RVO en NVWA waarop niet binnen de termijn gereageerd is

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Openbaar gemaakte documenten en besluit op een verzoek om informatie over alle Woo- en Wob-verzoeken die tussen januari 2020 en 21 april 2023 bij de RVO en NVWA zijn ingediend waarop de instanties niet binnen de termijn gereageerd hebben. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoeken paardenpaspoorten en import paarden

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op verzoeken om informatie over de import van paardachtigen en fouten in paspoorten van paardachtigen. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek openbaar maken rapport over risicobeoordeling dierenwelzijn in varkensketen

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Besluit op een verzoek om het rapport 'Bouwstenen voor een risicobeoordeling dierenwelzijn in de varkensketen' openbaar te maken door NVWA. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-06 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over interne beleidsregels omtrent rechtsvormwijziging en aftopping (TVL)

[Gepubliceerd: 2023-07-10] Besluit op een verzoek om informatie over interne beleidsregels betreffende de onderwerpen rechtsvormwijziging en aftopping in het kader van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Woo-verzoek over klachtbehandeling bij NVWA van eigen klacht

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Besluit op een verzoek om informatie over alle interne correspondentie bij de NVWA over eigen klacht met kenmerk NVWA-0123582. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

[Ingetrokken] Woo-verzoek over klachtbehandeling bij NVWA van eigen klacht

[Gepubliceerd: 2023-07-12] [INGETROKKEN]
Besluit: 2023-07-06 inrichting van de overheid
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek behandeling klacht

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om informatie over de behandeling van een klacht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over het gebruik van de stoffen glyfosaat en glufosinaat waarbij de concentratie van de stof hoger was dan wettelijk toegestaan

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Besluit op een verzoek om informatie over alle (controle) metingen, (meet)uitslagen en (keurings)rapporten van de stoffen glyfosaat en glufosinaat die op landbouwgrond als herbicide zijn gebruikt en in voedsel voor menselijke consumptie, waarbij de concentratie van de stof hoger was dan wettelijk toegestaan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking informatie over doelwitten en acties van dierenrechtenactivisten

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking van informatie over doelwitten en acties van dierenrechtenactivisten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over reclameverbod (verkoop)bonussen en vergoedingen tabaksindustrie

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Besluit, inventaris en documenten deel 1 bij een verzoek om informatie over het reclameverbod ten aanzien van (verkoop)bonussen en vergoedingen van de tabaksindustrie. Het gaat meer specifiek om documenten over alle interne en externe communicatie, berichten en documenten die zien op verkoopbonussen. Het verzoek is op 12 april 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 7
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over DNA-laboratorium uitslagen wolven in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Besluit op een verzoek om informatie over DNA-laboratorium uitslagen van alle wolven in Nederland vanaf 2013. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-Woo-verzoek over inzet Mobiele Dodingsunit (MDU)

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Besluit, inventaris en openbaar gemaakte documenten deel 1 bij verzoeken om informatie over de inzet van de Mobiele Dodingsunit (MDU). De verzoeken zijn op 20 augustus 2020 en 4 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 7
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek intimidatie rond LBV

[Gepubliceerd: 2023-07-17] Besluit op een verzoek om informatie over de vermeende intimidatie op het boerenerf om niet te participeren in de LBV, naar aanleiding van het interview van 12 juni 2023 in de Gelderlander met minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verlening subsidie voor natuurherstel De Schoorlse Duinen

[Gepubliceerd: 2023-08-08] Besluit op een verzoek om informatie over de besluiten/het besluit van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland tot verlening van een subsidie voor (versneld) natuurherstel voor het natura 2000-gebied De Schoorlse Duinen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek gegevens bedrijfslocatie Sint Maarten

[Gepubliceerd: 2023-08-08] Besluit op een verzoek om gegevens die inzicht geven in de exploitatie van de bedrijfslocatie Sumerhuizerweg 25 in Sint Maarten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de productveiligheid van een bedrijf

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Besluit inclusief lijst van documenten en bijlagen op een verzoek om informatie over alle correspondentie tussen een betreffende persoon, gemeente en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Verzoeker vraagt ook alle rapportages over de productveiligheid en overige documenten van het bedrijf van de verzoeker. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoeken inbeslagname hond

[Gepubliceerd: 2023-07-17] Besluit op verzoeken om informatie over de inbeslagname van een hond. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek inspecties apenhandelaar

[Gepubliceerd: 2023-07-17] Besluit op een verzoek om informatie over inspecties en andersoortige controles en bezoeken die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft uitgevoerd bij een specifieke apenhandelaar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek diereninspecties markten en evenementen 2019-2021

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Besluit op een verzoek om documenten over door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit uitgevoerde diereninspecties op markten en evenementen in de jaren 2019, 2020 en 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvullend besluit op Woo-verzoek over een varkenshouder

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Besluit op een verzoek om informatie over een varkenshouder. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over dierenwelzijn inspecties Nederlandse varkensstallen

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Besluit, lijst van documenten en openbaar gemaakte documenten deel 1 bij een verzoek om informatie over dierenwelzijn inspecties van Nederlandse varkensstallen in 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 9
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de vergaderingen van de Kerngroep Bloembollen

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Besluit, inventarislijst en openbaar gemaakte documenten op een verzoek om informatie over de vergaderingen van de Kerngroep Bloembollen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek documenten bij besluit 25 november 2014

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Besluit op een verzoek om informatie die bij het besluit van 25 november 2014 met kenmerk TRCNVWA/2014/9813 niet of niet geheel openbaar gemaakt is. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over leveren van in I&R-systeem geregistreerde aantallen

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Besluit op Woo-verzoek over leveren van de in het I&R-systeem geregistreerde aantallen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over uitbetaalde bedragen aan land- en tuinbouworganisaties

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Besluit op een verzoek om informatie over uitbetaalde bedragen aan LTO, LTO projecten, LTO Noord, LTO Noord projecten, ZLTO, ZLTO projecten en aan LLTB en Advalis. Het gaat om informatie van de afgelopen 12 jaar. Het verzoek is op 25 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek vergunningen dierproeven

[Gepubliceerd: 2023-09-06] Besluit op een verzoek om een afschrift van alle vergunningen die zijn verleend in het kader van de Wet op de dierproeven sinds 1 januari 2010, en alle documenten die over die vergunningen gaan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over amendement Wet Dieren

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Besluit op een verzoek om informatie over het amendement 'redelijk doel' van de Partij voor de Dieren over de huisvesting van dieren en de inwerkingtreding daarvan. Het verzoek ziet op de periode 5 juli 2021 t/m 1 november 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over geregistreerde paardachtigen in de database van RVO

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Besluit bij een verzoek om informatie over geregistreerde paardachtigen in de database van RVO. Het verzoek is op 22 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over amendement Wet Dieren

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Besluit op een verzoek om informatie over het amendement 'redelijk doel' van de Partij voor de Dieren over de huisvesting van dieren en de inwerkingtreding daarvan. Het verzoek ziet op de periode 5 juli 2021 t/m 1 november 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoeken gegevens paardachtigen

[Gepubliceerd: 2023-08-07] Besluit op verzoeken om gegevens over paardachtigen. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo). De bijlagen bij dit besluit zijn grote csv-bestanden. Deze kunt u opvragen via woo-unit@rvo.nl onder vermelding van Woo/2022/112 en Woo/2022/122.
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over CITES 2-B soorten

[Gepubliceerd: 2023-08-08] Besluit op een verzoek om informatie over alle mogelijke documentatie over CITES 2-B soorten in de periode 1 januari 2017 tot en met 1 januari 2023. CITES staat voor Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek contacten LNV - A-ware

[Gepubliceerd: 2023-06-20] Besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Koninklijke A-ware Food Group B.V. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op WOO-verzoek over contacten tussen NVWA en LNV

[Gepubliceerd: 2023-06-21] Besluit op een verzoek om informatie over alle contacten tussen de NVWA en LNV over een aantal specifieke bedrijven. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Aanvullend besluit op Wob-/Woo-verzoek over GPS- en temperatuurdata van veetransporten in de periode juli 2020 tot en met september 2020

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Aanvullend besluit op een verzoek om informatie over de GPS- en temperatuurdata van veetransporten in de periode van juli 2020 tot en met september 2020. Het verzoek is op 12 maart 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 19 juni 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-06-19 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek kamelen en dromedarissen

[Gepubliceerd: 2023-06-21] Besluit op een verzoek om informatie over de beoordeling van de tweebultige kameel en de dromedaris voor de huis- en hobbydierenlijst. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-16 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over meitellingen en aantal geregistreerde dieren uit I&R-systeem

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Besluit, inclusief lijst van documenten en bijlagen, op een verzoek om informatie over de meitellingen en het aantal geregistreerde dieren op elke 1e dag van de maand uit het Identificatie- en Registratiesysteem (I&R) van verschillende locaties over de periode 2000 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek controles bij fokkers kortsnuitige honden

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Besluit op een verzoek om documenten over controles die bij fokkers van kortsnuitige honden zijn uitgevoerd in het kader van het Besluit houders van dieren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aanvragen en beoordelingen subsidiemodule Versneld Natuurherstel 2022

[Gepubliceerd: 2023-07-10] Besluit, inclusief lijst van documenten en bijlagen, op een verzoek om informatie over aanvragen en beoordelingen van de projecten waarvoor subsidie is verleend in het kader van de subsidiemodule Versneld Natuurherstel 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over DNA-laboratoriumuitslagen in Nederland gevestigde wolven

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Besluit op een verzoek over alle DNA-laboratoriumuitslagen (inclusief ziekten en testen hybridisatie) van dood gevonden, doodgereden en in Nederland gevestigde wolven over de periode vanaf 2013 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaar maken informatie rapporten bevindingen dierenwelzijnsinspecties Nederlandse varkensstallen in 2021

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Besluit op een verzoek over het openbaar maken van informatie over alle individuele rapporten van bevindingen die de NVWA heeft opgemaakt over dierenwelzijnsinspecties van Nederlandse varkensstallen in 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-15 landbouw, visserij, voedselkwaliteit
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de terugkeer van de wolf in Nederland en de maatschappelijke dialoog over de wolf

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Besluit op een verzoek om informatie over de terugkeer van de wolf in Nederland en de maatschappelijke dialoog over de wolf in de periode vanaf 2017 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over handhavingsverzoek hondenhandelaar

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Besluit, inventaris en openbaar gemaakte documenten deel 1 bij een verzoek om informatie over alle interne en externe correspondentie omtrent een handhavingsverzoek die betrekking heeft op een hondenhandelaar. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek invoervergunningen Dendrobatus tinctorius uit Suriname

[Gepubliceerd: 2023-08-08] Besluit op een verzoek om alle documenten over de aanvraag van invoervergunningen voor specimens van de soort Dendrobatus tinctorius afkomstig uit Suriname. Dendrobatus tinctorius is een kikkersoort. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoeken over de Uitvoeringsovereenkomst tussen de NVWA en Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Besluit, inclusief lijst van documenten en bijlagen, op 2 verzoeken om informatie over de geldende Uitvoeringsovereenkomst tussen de NVWA en de besloten vennootschap Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) over het uitvoeren van post mortem keuringswerkzaamheden in slachthuizen (roodvlees) door KDS . Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek openbaarmaking van alle rapporten van bevindingen van aandachtsbedrijven

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Besluit op een verzoek om openbaar maken van informatie over bevindingen van aandachtsbedrijven (waar het landbouwhuisdieren betreft), die tussen 1 juli 2021 en 30 juli 2022 zijn bezocht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-12 landbouw, visserij, voedselkwaliteit
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over opname van een hoorzitting bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Besluit op een verzoek om informatie over een opname van een telefonische hoorzitting van 5 april 2023 bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit over openbaar maken werkinstructies uitvoeren inspecties in veehouderij en bij gezelschapsdieren door afdeling Dier

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Besluit en bijlage over openbaar maken werkinstructies uitvoeren inspecties in veehouderij en bij gezelschapsdieren door afdeling Dier. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek TNO-onderzoek afbakening modellering depositiebijdragen

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Besluit op een verzoek om eerdere versies van het TNO-rapport Afbakening in de modellering van de depositiebijdragen van individuele projectbijdragen (Fase 2). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-08 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over uitkoopregeling

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Besluit op een verzoek om informatie over wat er met de grond gebeurt of zal gebeuren bij een uitkoopregeling. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over STAB-rapport bij uitspraak Raad van State

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Besluit op een verzoek om informatie over het STAB-rapport behorende bij de uitspraak van de Raad van State op 18 december 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:2483). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een wolf in Groningen die overgeplaatst is naar de Provincie Drenthe

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Besluit op een verzoek om informatie over een wolf in Groningen die in de periode 2014 - 2015 overgeplaatst is naar de Provincie Drenthe. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Woo-besluit over bezoek NVWA voor ophalen vee

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Beslissing op bezwaar tegen besluit op een verzoek om informatie over het bezoek van de NVWA op of omstreeks 9 maart 2018 in het kader van het ophalen van vee. Het Woo-besluit is op 20 december 2022 genomen. Dit document bevat de beslissing op bezwaar, inventaris en deel 1 van de openbaar gemaakte documenten. Het bezwaar is gemaakt op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over veetransporten van en naar BelgiŽ

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Besluit, inventaris en documenten deel 1 bij een verzoek om informatie over meldingsdocumenten over transporten van vee van en naar BelgiŽ. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 6
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over paardachtigen

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Besluit op een verzoek om informatie over paardachtigen en registratie hiervan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inspecties van de NVWA die zijn uitgevoerd bij een pluimveeslachterij

[Gepubliceerd: 2023-06-13] Besluit op een verzoek om informatie over inspecties van de NVWA die zijn uitgevoerd bij een pluimveeslachterij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inspecties roodvleesslachthuizen

[Gepubliceerd: 2023-06-21] Besluit op een verzoek om alle individuele rapporten van bevindingen uit 2021 over welzijnsschendingen bij runderen in Nederlandse roodvleesslachthuizen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit op Woo-verzoek inclusief lijst van documenten over de briefwisseling tussen minister Van der Wal en de Eurocommissaris rondom het Nederlandse stikstofbeleid

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Besluit op een verzoek om informatie over briefwisseling vanuit minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) aan de heer Sinkeviius van de Europese Commissie en overige correspondentie met de Europese Unie (EU) over stikstof in Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking informatie dieraantallen en diercategorieŽn van een perceel in Tiendeveen

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking van informatie over de dieraantallen, diercategorieŽn en perceelsregistraties van Hoogeveenseweg 1, 7936 TS in Tiendeveen.
Besluit: 2023-06-01 landbouw, visserij, voedselkwaliteit
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nieuwe beslissing op bezwaar Wob-verzoek Q-koorts

[Gepubliceerd: 2023-06-13] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit van 6 augustus 2019 op een verzoek om informatie over Q-koorts. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-01 ziekten en behandelingen Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nieuwe beslissing op bezwaar Wob-verzoek Q-koorts

[Gepubliceerd: 2023-06-13] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit van 6 augustus 2019 op een verzoek om informatie over Q-koorts. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-01 ziekten en behandelingen Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over NVWA-gegevens controles op bestrijdingsmiddelen op groente en fruit

[Gepubliceerd: 2023-09-12] Besluit en openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over NVWA-gegevens van controles op bestrijdingsmiddelenresiduen op groente en fruit. Specifiek gaat het om informatie uit de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over apenhandelaar

[Gepubliceerd: 2023-06-13] Besluit op een verzoek om informatie over een apenhandelaar. Het gaat om informatie met betrekking tot onder meer vergunningen, vergaderstukken, interne- en externe correspondentie en gespreksverslagen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over incident met zweefmolen

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Besluit, inventaris en documenten bij een verzoek om informatie over een incident dat met een zweefmolen op 8 augustus 2022 in de gemeente Venray heeft plaatsgevonden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beslismemo bij dossier bezwaar TVL 3e kwartaal 2021

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Besluit op een verzoek om informatie over de beslismemo horende bij het dossier bezwaar TVL kwartaal 3 van het jaar 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek inclusief lijst van documenten en bijlagen over Naturli Biologisch Smeerbare

[Gepubliceerd: 2023-05-22] Besluit op een verzoek om informatie over documenten die door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn opgemaakt naar aanleiding van het besluit om Naturli' Biologisch Smeerbare uit de schappen te halen. Het verzoek is op 7 juni 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 22 mei 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over uitvalspercentage vleeskuikens

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid en de concrete toepassing van dit beleid met betrekking tot het dierenwelzijn van vleeskuikens. Het verzoek richt zich speciaal op het uitvalspercentage van vleeskuikens in de hoogste bezettingsgraad. Het verzoek is op 30 maart 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over alle eendenhouderijen Nederland

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Besluit op een verzoek om informatie over alle in Nederland gevestigde eendenhouderijen over de periode 1 oktober 2022 tot 19 februari 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek inspecties kalverstallen

[Gepubliceerd: 2023-06-21] Besluit op een verzoek om alle rapporten van dierenwelzijnsinspecties van Nederlandse stallen met kalveren die tot melkkoe worden gefokt uit 2021, en een overzicht van alle dierenwelzijnsinspecties. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo). Dit bestand bevat ook de lijst van documenten en openbaar gemaakte documenten 1-3.
Besluit: 2023-05-22 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aftrek verliezen in opslagfaciliteiten

[Gepubliceerd: 2023-05-22] Besluit op een verzoek om informatie over de opname in artikel 96 UR Msw van de in artikel 7 lid 4 b van de derogatiebeschikking 2018 genoemde aftrek voor verliezen in opslagfaciliteiten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gecombineerde opgaves bedrijfslocatie te Erp

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Besluit en inventaris bij Woo-verzoek over diersoorten, dieraantallen en aangiften of beschikkingen in verband met de gecombineerde opgaves over de periode 2000 tot en met 2022 van een bedrijfslocatie in Erp. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Blue Growth Network op Grenada

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Besluit op een verzoek om informatie over de samenwerking tussen Nederland en Grenada, in de vorm van twee Memoranda of Understanding (MoU's). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-17 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over landgebruik en bemesting van perceel met kadastrale aanduiding BML02- A-494

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Besluit op een verzoek om informatie over het huidige of historische landgebruik en bemesting van perceel met kadastrale aanduiding BML02- A-494, adres Geranium 1 in Bemmel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gegevens van alle vergunninghouders in het kader van de Dierproevenregeling 2014

[Gepubliceerd: 2023-05-15] Besluit op een verzoek om informatie over de gegevens van alle vergunninghouders in het kader van de Dierproevenregeling 2014 over het kalenderjaar 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-15 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over kringlooplandbouw

[Gepubliceerd: 2023-05-22] Besluit op een verzoek om informatie over kringlooplandbouw in de periode 2010-22 december 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-15 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit op Woo-verzoek over diverse onderwerpen Natura 2000

[Gepubliceerd: 2023-05-22] 1e deelbesluit op een verzoek om informatie over diverse onderwerpen die betrekking hebben op Natura 2000. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-15 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over particulier natuurbeheer

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Besluit op een verzoek om informatie over particulier natuurbeheer, subsidies aan particulieren en een landelijke subsidiekaart over het Subsidiestelsel Natuur en Landschap over een periode van 5 jaren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over DNA-, onderzoeks- en autopsierapporten voor wolven

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Besluit op een verzoek om informatie over DNA-rapporten, onderzoeksrapporten en autopsierapporten voor wolven in de periode 2015-2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoeken over overtredingen en aantallen dieren pluimveehouderij

[Gepubliceerd: 2023-05-12] Besluit op verzoeken om informatie over overtredingen en alle gegevens voor het vaststellen van het daadwerkelijk aantal gehouden dieren op een pluimveebedrijf te Oirlo. De verzoeken zijn gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-11 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek diertellingen Harskamp

[Gepubliceerd: 2023-05-11] Besluit op een verzoek om informatie over de diertellingen en de mestadministratie van de Harderwijkerweg 41 in Harskamp vanaf het jaar 2010. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-08 landbouw, visserij, voedselkwaliteit
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bedreigingen ontvangen door inspecteurs

[Gepubliceerd: 2023-05-09] Besluit op een verzoek om informatie over bedreigingen ontvangen door inspecteurs over de periode van 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-07 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over diertellingen en het aantal geregistreerde dieren in het I&R systeem van locaties in Egchel

[Gepubliceerd: 2023-05-19] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen en het aantal geregistreerde dieren op elke 1e dag van de maand uit het I&R systeem, van de locaties De Horsten 17 en 20 te Egchel over de periode 2012 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-04 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over diertellingen in Koningsbosch

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Besluit op een verzoek om informatie over de diertellingen en het aantal geregistreerde dieren op elke eerste dag van de maand uit het I&R systeem, van de locaties Kerkstraat 10 en Bos en Broek 2 te Koningsbosch. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-04 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een rookverbod op een specifieke onderwijsinstelling

[Gepubliceerd: 2023-05-03] Besluit op een verzoek om informatie over een rookverbod op een specifieke onderwijsinstelling over de jaren 2021 en 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-02 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over toegekende fosfaatrechten bedrijven te Stroe en Kootwijkerbroek

[Gepubliceerd: 2023-05-22] Besluit op een verzoek om informatie over toegekende fosfaatrechten van bedrijven in Stroe en Kootwijkerbroek. Het verzoek is op 7 juli 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-01 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

[Ingetrokken] Besluit op Wob-/Woo-verzoek over toegekende fosfaatrechten bedrijven te Stroe en Kootwijkerbroek

[Gepubliceerd: 2023-05-23] [INGETROKKEN]
Besluit: 2023-05-01 landbouw, visserij, voedselkwaliteit
Downloads: 📄 Volledig dossier

[Ingetrokken] Woo-verzoek over namen en adressen van uitgifte schoolzuivel

[Gepubliceerd: 2023-05-25] [INGETROKKEN]
Besluit: 2023-05-01 basisonderwijs
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek namen, adressen uitgifte schoolzuivel

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Besluit op een verzoek om informatie over selectie, verantwoording en toezicht op de namen en adressen van de bij de uitgifte van schoolzuivel aangesloten scholen in het schooljaar 2021-2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-01 Documenten: 21
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de voermaatregel van augustus 2020

[Gepubliceerd: 2023-05-08] Besluit op een verzoek om informatie over de voermaatregel van augustus 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-28 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking van alle informatie van een horeca onderneming

[Gepubliceerd: 2023-05-16] Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking van alle informatie van een horeca onderneming. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-28 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verleende toestemmingen voor aankoop, verkoop en vervoer proefdieren

[Gepubliceerd: 2023-05-22] Besluit op een verzoek om informatie over verleende toestemmingen voor de aankoop, verkoop en het vervoer van proefdieren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-28 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inbewaringname katten

[Gepubliceerd: 2023-05-25] Besluit op een verzoek om informatie over binnentreden door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de inbewaringname van katten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 21
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek coulance bij import dierlijke producten

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Besluit op een verzoek om informatie over gevallen waarin de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in 2022 heeft besloten om coulance toe te passen bij de import van producten van dierlijke oorsprong. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-25 markttoezicht Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over noodplanning en het Europese mechanisme bij voedselzekerheidscrises

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Besluit op een verzoek om informatie over noodplanning in geval van voedselschaarste en over het Europese mechanisme voor paraatheid en respons bij voedselzekerheidscrises (EFSCM). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-25 gezondheidsrisico's Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over PFAS in vis en garnalen uit Noordzee

[Gepubliceerd: 2023-05-03] Besluit op een verzoek om informatie over PFAS in vis en garnalen uit de Noordzee in de periode 2022/2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-25 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over verslag pluimveetransport

[Gepubliceerd: 2023-05-12] Besluit op een verzoek om informatie over een verslag van een pluimveetransport. Ook heeft de verzoeker gevraagd om een kopie van de tachograafschijf. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-25 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inspectie pluimveeslachterij

[Gepubliceerd: 2023-04-24] Besluit op een verzoek om informatie over een NVWA-inspectie bij een specifieke pluimveeslachterij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-21 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over erkenning van een specifiek bedrijf

[Gepubliceerd: 2023-04-24] Besluit op een verzoek om informatie over de erkenning van een specifiek bedrijf. Het verzoek is op 8 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 20 april 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-04-20 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over de juridische en interne procedures over de wegvoering en verkoop van dieren

[Gepubliceerd: 2023-05-08] Besluit op een verzoek om informatie over de juridische en interne procedures, besluitvoering, handelingen en de daarbij behorende correspondentie over de wegvoering van dieren op 3 verschillende data en ook de daaropvolgende opslag en de verkoop van de dieren. Het verzoek is op 3 juni 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 20 april 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-04-20 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Woo-besluit over handhaving en inbeslagname pijlgifkikkers

[Gepubliceerd: 2023-05-12] Beslissing op bezwaar tegen besluit op een verzoek om informatie over handhaving en inbeslagname van dieren behorende tot de soort Adelphobates galactonus over de periode van 1990 tot heden. Het bezwaar is gemaakt op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-20 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over dossiers bestuursrechtelijke maatregelen konijnen houden

[Gepubliceerd: 2023-04-19] Besluit op een verzoek om informatie over alle dossiers over 2020 betreffende bestuursrechtelijke maatregelen voor zover betrekking hebbende op het houden van konijnen anders dan gericht op de productie van vlees. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-19 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gifkikkersoort Ameerega cainarachi

[Gepubliceerd: 2023-08-07] Besluit op een verzoek om informatie over het dossier betreffende de soort Ameerega cainarachi waarvoor volgens de CITES Trade Database een CITES uitvoervergunning is verleend voor 14 in Nederland in gevangenschap gefokte en geboren exemplaren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-19 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over bedreigingen inspecteurs dierenwelzijn

[Gepubliceerd: 2023-04-19] Besluit op een verzoek om informatie over de door inspecteurs dierenwelzijn ontvangen bedreigingen. Het verzoek is op 31 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 19 april 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-04-19 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bepaling areaal landbouwgrond voor benutting betalingsrechten of mest

[Gepubliceerd: 2023-04-19] Besluit op een verzoek om informatie over de bepaling van het areaal landbouwgrond voor de benutting van de betalingsrechten (subsidiabele oppervlakte) en voor 'de mest' (de gebruiksruimte). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-18 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over documenten over verweervoering door de NVWA bij het CvB

[Gepubliceerd: 2023-04-19] Besluit op een verzoek om informatie over documenten over verweervoering door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CvB). Het verzoek is op 10 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 18 april 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-04-18 rechtspraak Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een paardenleasebedrijf

[Gepubliceerd: 2023-04-18] Besluit op een verzoek om informatie over een paardenleasebedrijf. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-17 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over landelijke propositie Staatsbosbeheer

[Gepubliceerd: 2023-04-24] Besluit op een verzoek om informatie over landelijke propositie Staatsbosbeheer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-17 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over correspondentie hondenhandelaar

[Gepubliceerd: 2023-04-17] Besluit op een verzoek om informatie over een mailwisseling en andere correspondentie met betrekking tot een hondenhandelaar, tussen de inspecteurs van de NVWA en een fabrikant. Daarnaast gaat het verzoek om de aantekeningen die zijn gemaakt naar aanleiding van eventuele telefoongesprekken tussen inspecteurs van de NVWA en de fabrikant.
Besluit: 2023-04-17 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over specifieke pluimveeslachterij

[Gepubliceerd: 2023-04-17] Besluit op een verzoek om informatie over een specifieke pluimveeslachterij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-14 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Q-koorts inspectieresultaten 2020-2022

[Gepubliceerd: 2023-04-17] Besluit op een verzoek om informatie over de rapportages Q-koorts inspectieresultaten over de jaren 2020, 2021 en 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-14 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over dieraantallen en staltypes van bedrijf te Doniaga

[Gepubliceerd: 2023-04-18] Besluit op een verzoek om informatie over dieraantallen en de (typen) stallen waarin deze dieren gehouden worden, per staltype het aantal dieren, over de jaren 1989 tot en met heden van een bedrijf of bedrijven te Doniaga (Frysl‚n). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-14 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek landbouwtellingen Rilland

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Besluit op een verzoek om informatie over de landbouwtellingen van een adres in Rilland over de periode 1990-2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-13 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inspecties die zijn uitgevoerd door de NVWA bij een pluimveeslachterij

[Gepubliceerd: 2023-05-03] Besluit op een verzoek om informatie over inspecties die zijn uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij een pluimveeslachterij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-12 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over stalbezetting bedrijf te Harskamp in 2021-2023

[Gepubliceerd: 2023-05-03] Besluit op een verzoek om informatie over de stalbezetting van een bedrijf dat is gevestigd in Harskamp. Het gaat specifiek om informatie uit de periode 2021 tot en met 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-12 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over opgelegde bestuurlijke civiele maatregelen (2018-2020)

[Gepubliceerd: 2023-04-14] Besluit op een verzoek om overzichten van opgelegde bestuurlijke civiele maatregelen in 2018, 2019 en 2020. Het verzoek is op 19 januari 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-11 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een veiligheidsinformatieblad

[Gepubliceerd: 2023-04-07] Besluit op een verzoek om informatie over een veiligheidsinformatieblad. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek over erkenning CoŲperatieve CRV u.a. (periode 6 november 2017-24 januari 2019)

[Gepubliceerd: 2023-04-11] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit van 28 mei 2019, waarin werd verzocht documenten openbaar te maken die betrekking hebben op de verlening, intrekking en handhaving van de erkenning van de CoŲperatieve Koninklijke CRV over de periode 16 november 2017-24 januari 2019. De beslissing op het bezwaar is genomen op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-06 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek over erkenning CoŲperatieve CRV u.a. (periode vůůr 15 november 2017)

[Gepubliceerd: 2023-04-06] Beslissing op een bezwaar tegen een besluit van 21 januari 2019, waarin werd verzocht documenten openbaar te maken die betrekking hebben op de verlening, intrekking en handhaving van de erkenning van de CoŲperatieve Koninklijke CRV in de periode vůůr 15 november 2017. De beslissing op het bezwaar is genomen op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-06 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek vergunningen zwartstaartprairiehond

[Gepubliceerd: 2023-08-07] Besluit op een verzoek om informatie over de aanvragen van vergunningen als bedoeld in artikel 4.2 Besluit houders van dieren voor de zwartstaartprairiehond (Cynomys ludovicianus) van enkele dierentuinen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek vakbekwaamheidsbewijs hondenopvang

[Gepubliceerd: 2023-04-13] Besluit op een verzoek om informatie over het vakbekwaamheidsbewijs van Stichting Sellys Dog Rescue. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-04 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit RVO Woo-verzoek review huisvesting en verzorging roofvogels

[Gepubliceerd: 2023-08-07] Besluit van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op een verzoek om documenten over de review huisvesting en verzorging van roofvogels vanaf 16 november 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-04 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de rituele slacht in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-04-11] Besluit op een verzoek om informatie over de rituele slacht in Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit op Woo-verzoek inclusief lijst met documenten over de rituele slacht in Nederland (PDF | 10 pagina's | 841 kB) Bijlagen deel 1 bij besluit op Woo-verzoek over de rituele slacht in Nederland (PDF | 184 pagina's | 28,8 MB) Bijlagen deel 2 bij besluit op Woo-verzoek over de rituele slacht in Nederland (PDF | 151 pagina's | 28,8 MB) Bijlagen deel 3 bij besluit op Woo-verzoek over de rituele slacht in Nederland (PDF | 139 pagina's | 23,1 MB)
Besluit: 2023-03-30 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over meitellingen en IenR-registraties veehouderij in Bennekom

[Gepubliceerd: 2023-04-12] Besluit op een verzoek om informatie over de meitellingen en het aantal geregistreerde dieren op elke eerste dag van de maand uit het I&R-systeem van een veehouderij in Bennekom. Het gaat om gegevens in de periode 2000 tot en met 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-30 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek aantallen geregistreerde geiten

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over de in het I&R geregistreerde aantallen geiten op adressen in Velddriel, Hurwenen en Rossum. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-29 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek review huisvesting en verzorging roofvogels

[Gepubliceerd: 2023-03-29] Besluit op een verzoek om informatie over de review huisvesting en verzorging van roofvogels uit de periode 16 november 2020 tot en met 8 december 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-28 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie LNV en RIVM over fouten in top 100 grote stikstofbronnen

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie tussen LNV en het RIVM over de fouten die gemaakt zijn in de lijst van top 100 bedrijven die grote stikstofbronnen zijn. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek overleg RVO-LID

[Gepubliceerd: 2023-04-05] Besluit op een verzoek om de agendapunten en notulen van het periodieke overleg tussen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) van de afgelopen 2 jaar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-24 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek mesttransporten bedrijf Helmond

[Gepubliceerd: 2023-05-19] Besluit op een verzoek om informatie over meststof gerelateerde transporten van en naar het bedrijf Fa Ferm O Feed den Ouden, Gerstdijk 6 in Helmond in de periode januari 2014 tot januari 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-24 stoffen Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vervanging applicatie iRN

[Gepubliceerd: 2023-03-24] Besluit op een verzoek om informatie over vervanging van de applicatie internet Research Network (iRN). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-23 kenniseconomie Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over controles bij hobbypluimveelhouders op afschermplicht

[Gepubliceerd: 2023-03-22] Besluit op een verzoek om informatie over controles door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij hobbypluimveehouders op de afschermplicht in het kader van vogelgriep, en eventuele sanctionering bij overtreding van de afschermplicht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-23 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over toestemming afstoting Borrebos

[Gepubliceerd: 2023-04-17] Besluit op een verzoek om informatie over de afstoting van het Borrebos. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-22 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1B op Wob-/Woo-verzoek over niet-legaliseren PAS-melding Lelystad Airport

[Gepubliceerd: 2023-03-23] Deelbesluit 1B op een verzoek om informatie over het niet legaliseren van de PAS-melding van Lelystad Airport. Het verzoek is op 14 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-21 luchtvaart Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over klachtmeldingen ten aanzien van powerbanks

[Gepubliceerd: 2023-03-22] Besluit op een verzoek om informatie over klachtmeldingen ten aanzien van powerbanks. Het verzoek is op 16 december 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 21 maart 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-03-21 markttoezicht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over rapport ongeval attractie kermisexploitant

[Gepubliceerd: 2023-04-05] Besluit op een verzoek om het rapport over een ongeval in een attractie van een kermisexploitant. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-20 markttoezicht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inspecties van de NVWA die zijn uitgevoerd bij een pluimveeslachterij

[Gepubliceerd: 2023-04-07] Besluit op een verzoek om informatie over inspecties van de NVWA die zijn uitgevoerd bij een pluimveeslachterij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is dit besluit genomen. Besluit op Wob-verzoek over inspecties van de NVWA die zijn uitgevoerd bij een pluimveeslachterij (PDF | 1043 pagina's | 8,3 MB)
Besluit: 2023-03-20 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inspectieverslagen dierproeven 2021

[Gepubliceerd: 2023-05-01] Besluit op een verzoek om informatie over 2 inspectieverslagen dierproeven 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-20 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over diertellingsgegevens

[Gepubliceerd: 2023-03-24] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingsgegevens I en R voor veehouderijen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-20 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bepalen hoeveelheden fosfaat en stikstof in dierlijke meststoffen

[Gepubliceerd: 2023-03-21] Besluit op een verzoek om informatie over hoe, bij dierlijke meststoffen, de hoeveelheden fosfaat en stikstof moeten worden bepaald als de bemonstering of analyse is mislukt of als er geen bemonstering heeft plaatsgevonden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-20 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over afwijken van bepaalde inhoud opslag voor fosfaat en stikstof

[Gepubliceerd: 2023-03-21] Besluit op een verzoek om informatie over hoe RVO of de NVWA, bij de handhaving, mag afwijken van de door een intermediair overeenkomstig de wet bepaalde inhoud van een opslag, zowel qua volume als qua hoeveelheden fosfaat en stikstof. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-20 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over een bepaalde onderneming

[Gepubliceerd: 2023-04-17] Besluit op een verzoek om informatie over een bepaalde onderneming over de periode van 1 januari 2005 tot 3 februari 2022. Het verzoek is op 3 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 17 maart 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-03-17 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over beleidsbijdragen Rabobank in LNV-dossiers

[Gepubliceerd: 2023-03-16] Besluit op een verzoek om informatie over beleidsbijdragen Rabobank in diverse LNV-dossiers (onder andere Q-koorts, vogelgriep, bestrijdingsmiddelen, subsidieregelingen en PAS). Het verzoek is op 21 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-15 stoffen Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over handhavingstraject Paardenmarkt Zuidlaren 2021

[Gepubliceerd: 2023-04-03] Besluit op een verzoek om informatie over het handhavingstraject van de Paardenmarkt 2021 in Zuidlaren. Het verzoek is op 27 oktober 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-14 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over meldingen, handhavings- en inspectierapporten specifieke dierentuin

[Gepubliceerd: 2023-03-30] Besluit op een verzoek om informatie over klachten of meldingen, handhavings- en inspectierapporten ten aanzien van een specifieke dierentuin. In het bijzonder de correspondentie met betrekking tot de (dierentuin)vergunningen van deze dierentuin. Het verzoek is op 24 september 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-14 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over ruimingen van vee en vogels

[Gepubliceerd: 2023-04-07] Besluit op een verzoek om een overzicht van alle ruimingen van vee en vogels in de periode 2012 tot heden, inclusief kenmerken zoals omvang, locatie, tijdstip, soort ruiming en diergroep. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-13 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over publiek getoonde dieren (deel 5 t/m 7 van 7)

[Gepubliceerd: 2023-03-20] Deel 5 t/m 7 (van 7) van openbaargemaakte documenten bij het besluit op een verzoek om informatie over dieren die aan publiek worden getoond. Het gaat daarbij om dieren buiten circussen of dierentuinen, in de periode van 2015 tot heden.
Besluit: 2023-03-11 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over aan publiek getoonde dieren

[Gepubliceerd: 2023-03-20] Besluit op een verzoek om informatie over dieren die aan publiek worden getoond. Het gaat daarbij om dieren buiten circussen of dierentuinen, in de periode van 2015 tot heden. Het verzoek is op 19 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 opgevolgd door de Wet open overheid (Woo). Op basis van de Woo is dit besluit genomen.
Besluit: 2023-03-10 natuur- en landschapsbeheer
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over publiek getoonde dieren (deel 1 t/m 4 van 7)

[Gepubliceerd: 2023-03-20] Besluit en deel 1 t/m 4 (van 7) van openbaargemaakte documenten op een verzoek om informatie over dieren die aan publiek worden getoond. Het gaat daarbij om dieren buiten circussen of dierentuinen, in de periode van 2015 tot heden.
Besluit: 2023-03-10 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 4
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek klimaat pluimveestallen

[Gepubliceerd: 2023-04-05] Besluit op een verzoek om informatie over het klimaat in stallen van pluimveebedrijven. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-09 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over meitellingen en IenR-gegevens locatie Hierden

[Gepubliceerd: 2023-03-08] Besluit op een verzoek om informatie over de diertellingen (meitellingen) en informatie over het aantal geregistreerde dieren op elke 1e dag van de maand uit het IenR-systeem van een locatie te Hierden, over de periode 2013 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-08 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over melkquotum en invoering fosfaatstelsel

[Gepubliceerd: 2023-03-20] Besluit op een verzoek om informatie over melkquotum en invoering fosfaatstelsel. Het verzoek is in maart en november 2019 en in oktober 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 7 maart 2023 besluit genomen.
Besluit: 2023-03-07 stoffen Documenten: 17
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoeken over BEX-berekeningen

[Gepubliceerd: 2023-03-14] Besluit op verzoeken om informatie over aangehaalde stikstofcorrectie in forfaits van graasdieren en BEX-berekeningen en over het al dan niet toestaan om onvolkomenheden in een overlegde BEX-berekening te corrigeren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-06 stoffen Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek temperaturen veetransporten

[Gepubliceerd: 2023-03-29] Besluit op een verzoek om informatie over de GPS- en temperatuurdata van veetransporten in de periode juli 2020 tot en met september 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-06 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over meststoffen en afvalstoffen uit vergistingsinstallaties

[Gepubliceerd: 2023-03-06] Besluit op een verzoek om informatie over de aanwijzing als verboden meststof uit vergistingsinstallaties en de controle op de door de provincie toegewezen verzoeken om vrijstelling voor aanwending van deze afvalstof op landbouwgrond met toepassing van artikel 10.63 van de Wet Milieubeheer die vanaf 1 januari 2012 bij de NVWA zijn ingediend. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-03 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de pleitnota over de voorlopige voorziening

[Gepubliceerd: 2023-03-13] Besluit op een verzoek om informatie over de pleitnota over de voorlopige voorziening van 9 november 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit op Woo-verzoek over de pleitnota over de voorlopige voorziening (PDF | 10 pagina's | 465 kB)
Besluit: 2023-03-03 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over landbouwregistraties bedrijfslocatie te Zeewolde

[Gepubliceerd: 2023-03-06] Besluit op een verzoek om informatie over gecombineerde opgaven, landbouwtellingen, meitellingen en voorlopers van dergelijke registraties van een bedrijfslocatie in Zeewolde. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-01 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over uitgevoerde controles bij hondenfokkerijen bij verschillende gemeenten

[Gepubliceerd: 2023-03-14] Besluit op een verzoek om informatie over uitgevoerde controles van de afgelopen 5 jaren op hondenfokkerijen in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast Frysl‚n en Tytsjerksteradiel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit op Woo-verzoek over uitgevoerde controles bij hondenfokkerijen bij verschillende gemeenten (PDF | 6 pagina's | 98 kB) Bijlage bij besluit op Woo-verzoek over uitgevoerde controles bij hondenfokkerijen bij verschillende gemeenten (PDF | 2 pagina's | 51 kB)
Besluit: 2023-03-01 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beslissing op bezwaarschrift over SDE-subsidie zonnepark te Weert

[Gepubliceerd: 2023-04-05] Besluit op een verzoek om informatie over een beslissing op een bezwaarschrift over SDE-subsidie voor een zonnepark aan de Kempenweg in Weert. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-28 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aantal uitgekeerde TVL-aanvragen na 31 maart 2022

[Gepubliceerd: 2023-02-28] Besluit op een verzoek om informatie over het aantal uitgekeerde aanvragen in het kader van de Regeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor het 1e kwartaal van 2022, dat is binnengekomen na 31 maart 2022. Het besluit is genomen op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-28 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de landbouwtellingen behorende bij Velddijksestraat 13 te Maasbommel

[Gepubliceerd: 2023-02-27] Besluit op een verzoek om informatie over de landbouwtellingen behorende bij Velddijksestraat 13 te Maasbommel voor de jaren 2015 tot en met 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-27 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek aanvraag fokkerijerkenning

[Gepubliceerd: 2023-03-03] Besluit op een verzoek om informatie over aanvraag fokkerijerkenning ten behoeve van het paardenras Shire. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-27 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over milieuaspecten agrarisch bedrijf Geesteren

[Gepubliceerd: 2023-02-24] Besluit op een verzoek om informatie over milieuaspecten bij uitgevoerde mestactiviteiten en handel van een agrarisch bedrijf in Geesteren en de eventueel opgelegde maatregelen door de NVWA na controles en de stukken waaruit deze handhaving blijkt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-24 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over fokken met kortsnuitige honden

[Gepubliceerd: 2023-03-03] Besluit op een verzoek om informatie over het fokken met kortsnuitige honden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-24 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over openbaarmaking beleid moederloze opfok van varkens

[Gepubliceerd: 2023-03-06] Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking beleid moederloze opfok van varkens, dat wil zeggen ten aanzien van biggen die binnen een paar dagen worden weggehaald bij de moederzeug en moederzorg. Het verzoek is op 14 juli 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 24 februari 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-02-24 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie met de Stichting Urgenda

[Gepubliceerd: 2023-03-20] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie met de Stichting Urgenda. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit op Woo-verzoek over correspondentie met de Stichting Urgenda (PDF | 8 pagina's | 124 kB) Lijst van documenten (PDF | 1 pagina | 89 kB) Bijlagen bij het besluit op Woo-verzoek over correspondentie met de Stichting Urgenda (PDF | 135 pagina's | 21,7 MB)
Besluit: 2023-02-24 klimaatverandering Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking stallijsten van 2016 tot heden van bedrijfslocaties

[Gepubliceerd: 2023-08-08] Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking van de stallijsten van 2016 tot heden van bedrijfslocaties. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-23 Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over activiteiten Commissaris-Generaal Floriade Almere 2022

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Besluit op deel 2 van een verzoek om informatie over de activiteiten van Annemarie Jorritsma in haar hoedanigheid als door het ministerie van LNV benoemde Commissaris-Generaal van de Floriade Almere 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-23 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over documenten voor gesprekken over stikstof tussen Remkes en ministers LNV

[Gepubliceerd: 2023-02-28] Besluit op een verzoek om informatie over de sets documenten voor de gesprekken omtrent het thema stikstof tussen de heer Remkes en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister voor Natuur en Stikstof. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-22 stoffen Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over agendapunten van het periodieke overleg tussen de RVO en het CBb

[Gepubliceerd: 2023-03-13] Besluit op een verzoek om informatie over agendapunten van het periodieke overleg tussen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit op Woo-verzoek over agendapunten van het periodieke overleg tussen de RVO en het CBb (PDF | 18 pagina's | 1,6 MB)
Besluit: 2023-02-20 onbekend thema Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Geneesmiddelenwet en het NVWA-project Coronaclaims op het internet

[Gepubliceerd: 2023-03-28] Besluit op een verzoek om informatie over de Geneesmiddelenwet en het NVWA-project Coronaclaims op het internet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-19 gezondheidsrisico's Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

[Gepubliceerd: 2023-02-21] Besluit op een verzoek om informatie over documenten die betrekking hebben op de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, meer in het bijzonder over de behandeling van mineralenconcentraat binnen de invulling van de verwerkingsverplichting door verwerkers. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-15 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over diertellingen op locaties Lewedorp en Goes

[Gepubliceerd: 2023-02-15] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen van bedrijven op locaties Vlaamseweg 8, te Lewedorp en 's-Heer Hendrikskinderendijk 149, te Goes. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-15 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over welzijnsschendingen van honden

[Gepubliceerd: 2023-02-14] Besluit op een verzoek om informatie over welzijnsschendingen van honden. Het verzoek is op 12 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 14 februari 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-02-14 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over handhaving Chinchilla lanigera

[Gepubliceerd: 2023-03-14] Besluit op een verzoek om informatie over de volledige dossiers inzake bestuurlijke handhaving betrekking hebbende op gezelschapsdieren behorende tot de soort Chinchilla lanigera, over de periode 2015 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-14 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 6
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over diertelgegevens en mogelijke wijzigingen van het UBN-nummer

[Gepubliceerd: 2023-03-14] Besluit op een verzoek om informatie over diertelgegevens en mogelijke wijzigingen van het UBN-nummer ten aanzien van het adres Warder 79, te Warder. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-14 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over NVWA-inspectie pluimveehouderij

[Gepubliceerd: 2023-02-14] Besluit op een verzoek om informatie over de aankomst- en vertrektijden van NVWA-inspecteurs bij een pluimveehouderij en over de aantallen en herkomst van het pluimvee dat op deze datum is geslacht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-13 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over dieraantallen 14 veehouderijen

[Gepubliceerd: 2023-02-13] Besluit op een verzoek om informatie over de dieraantallen van een 14-tal specifiek genoemde ondernemingen in Sint Oedenrode, Haren, Heusden, Berlicum, Reek, Escharen, Heeswijk Dinther, Nuland, Stevensbeek, Mariahout, Sterksel en Middelbeers in de periode 2010 tot en met 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-13 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over diertelgegevens, perceelnummers en mestgegevens agrarisch bedrijf Aalten

[Gepubliceerd: 2023-02-10] Besluit op een verzoek om informatie over diertelgegevens, gronden met perceelnummers, mestgegevens en andere gegevens van een agrarisch bedrijf in Aalten (Gelderland). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-10 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over eendenhouderijen in 2020, 2021 en 2022

[Gepubliceerd: 2023-02-10] Besluit op een verzoek om informatie over uitgevoerde inspecties en andersoortige controles en bezoeken bij alle eendenhouderijen in de jaren 2020, 2021 en 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-10 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over landbouwregistraties bedrijf Emmeloord

[Gepubliceerd: 2023-02-14] Besluit op een verzoek om informatie over gecombineerde opgaven, meitellingen (landbouwtellingen) en voorlopers van dergelijke registraties van een bedrijfslocatie in Emmeloord. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-10 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gecombineerde opgaven en meitellingen bedrijfslocatie Lelystad

[Gepubliceerd: 2023-02-14] Besluit op een verzoek om informatie over gecombineerde opgaven, meitellingen (landbouwtellingen) en voorlopers van dergelijke registraties van een bedrijfslocatie in Lelystad. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-10 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over landbouwregistraties bedrijf Lelystad

[Gepubliceerd: 2023-02-14] Besluit op een verzoek om informatie over gecombineerde opgaven, landbouwtellingen, meitellingen en voorlopers van dergelijke registraties van een bedrijfslocatie in Lelystad. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-10 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gecombineerde opgaven, landbouwtellingen en andere registraties bedrijfslocatie Lelystad

[Gepubliceerd: 2023-03-03] Besluit op een verzoek om informatie over de gecombineerde opgaven, landbouwtellingen (meitellingen) en voorlopers van dergelijke registraties ten aanzien van een bedrijfslocatie in Lelystad. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-10 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gecombineerde opgaven, meitellingen en andere registraties bedrijfslocatie Lelystad

[Gepubliceerd: 2023-03-03] Besluit op een verzoek om informatie over de gecombineerde opgaven, landbouwtellingen, meitellingen en voorlopers van dergelijke registraties ten aanzien van een bedrijfslocatie in Lelystad. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-10 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over landbouwregistraties bedrijfslocatie Lelystad

[Gepubliceerd: 2023-03-03] Besluit op een verzoek om informatie over de gecombineerde opgaven, meitellingen (landbouwtellingen) en voorlopers van dergelijke registraties ten aanzien van een bedrijfslocatie in Lelystad. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-10 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking van stallijsten van 2016 tot heden van een bedrijf in Lunteren

[Gepubliceerd: 2023-03-06] Besluit op een verzoek om informatie over openbaarmaking van de stallijsten van 2016 tot heden van het bedrijf dat is gevestigd op Koudhoornweg 4 te Lunteren, postcode 6741 JG. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-10 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Herziening besluit op Woo-verzoek over in- en uitvoervergunningen kikkersoort Ameerega Silverstonei

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Herziening op een besluit op een verzoek om informatie over de aanvragen voor CITES in- en uitvoervergunningen voor dieren behorende tot de soort Ameerega Silverstonei. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-09 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 7
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een apenhandelaar

[Gepubliceerd: 2023-03-02] Besluit op een verzoek om informatie over een apenhandelaar. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-09 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om openbaarmaking Word-document Beleidssignaal handhaving dieren hitteperioden

[Gepubliceerd: 2023-02-09] Besluit op een verzoek om het Word-document met de naam Beleidssignaal_hitte_norm1.6.docx openbaar te maken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-08 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over dieraantallen en (typen) stallen

[Gepubliceerd: 2023-02-27] Besluit op een verzoek om informatie over dieraantallen en (typen) stallen van een onderneming in Haskerhorne. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-08 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen ministerie LNV en Voedingscentrum

[Gepubliceerd: 2023-02-06] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen het ministerie van LNV en het Voedingscentrum over verschillende aan voeding en gezondheid gerelateerde onderwerpen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-06 gezondheidsrisico's Documenten: 6
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over welzijnsschendingen bij dieren in een slachthuis

[Gepubliceerd: 2023-02-06] Besluit op een verzoek om informatie over camerabeelden van welzijnsschendingen bij dieren in een slachthuis op 10 november 2021. Het verzoek is op 27 december 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 3 februari 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-02-03 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beleid Hoog-risico honden na afschaffing Regeling Agressieve Dieren

[Gepubliceerd: 2023-02-07] Besluit op een verzoek om informatie over het beleid Hoog-risico honden in de periode na het afschaffen van de Regeling Agressieve Dieren, vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 mei 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-02 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over meitellingen en IenR-gegevens bedrijf Rotsterhaule

[Gepubliceerd: 2023-02-01] Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen, gegevens uit het IenR-systeem en inzicht in het gebruik van de agrarische percelen van een bedrijf in Rotsterhaule (Friesland). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over specifiek horecabedrijf

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Besluit op een verzoek om informatie over een specifiek horecabedrijf. Het verzoek ziet op rapporten over (bevindingen van) controles die bij dit bedrijf uitgevoerd zijn met inbegrip van de correspondentie die naar aanleiding hiervan plaatsgevonden heeft. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-31 gezondheidsrisico's Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek experiment magnesiumzout in stal

[Gepubliceerd: 2023-01-30] Besluit op een verzoek om informatie over de subsidieaanvraag voor boeren die magnesiumzout willen gebruiken als experiment in de stal. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Herziene beslissing op bezwaar Wob-/Woo-verzoek over verleende subsidie aan Innovatiepark de Vlier

[Gepubliceerd: 2023-02-27] Herziene beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 8 juni 2022. Besluit op een verzoek om informatie over een verleende subsidie aan Innovatiepark de Vlier. Het verzoek is op 2 november 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 27 januari 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-01-27 stoffen Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over dieraantallen van een bedrijfslocatie in Garrelsweer

[Gepubliceerd: 2023-01-26] Besluit op een verzoek om informatie over dieraantallen van een bedrijfslocatie in Garrelsweer. Het verzoek is op 3 november 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 26 januari 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-01-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over een horecabedrijf opgelegde schriftelijke waarschuwing

[Gepubliceerd: 2023-01-25] Besluit op een verzoek om informatie over een horecabedrijf opgelegde schriftelijke waarschuwing. Het verzoek is op 21 september 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 25 januari 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-01-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over landbouwtelling in Maasbommel

[Gepubliceerd: 2023-01-25] Besluit op een verzoek om informatie over de landbouwtelling, (meitellingen) over de periode 1975 t/m 2000 ten aanzien van de locatie Hogenhofstraat 25, 6627 C in Maasbommel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek productie boerderijmelk

[Gepubliceerd: 2023-01-25] Besluit op een verzoek om informatie over de productie van boerderijmelk. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over activiteiten Commissaris-Generaal Floriade Almere 2022

[Gepubliceerd: 2023-01-23] Besluit op deel 1 van een verzoek om informatie over de activiteiten van Annemarie Jorritsma in haar hoedanigheid als door het ministerie van LNV benoemde Commissaris-Generaal van de Floriade Almere 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen RVO en Talis over voorlopige investeringsverklaring op grond van de RVV

[Gepubliceerd: 2023-01-19] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen RVO en Talis over voorlopige investeringsverklaring, op grond van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over inspecties en bezoeken bij kalkoenenhouderijen

[Gepubliceerd: 2023-02-22] Besluit op een verzoek om informatie over door de NVWA uitgevoerde inspecties en andersoortige controles en bezoeken bij kalkoenenhouderijen over de periode 1 januari 2017 tot 28 maart 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-19 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over verwerkte dierlijke eiwitten

[Gepubliceerd: 2023-01-17] Besluit op een verzoek om informatie over verwerkte dierlijke eiwitten. Het verzoek is op 19 april 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 17 januari 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-01-17 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inspecties leptailurus serval

[Gepubliceerd: 2023-02-07] Besluit op een verzoek om informatie over inspecties van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) over controle en/of handhaving betreffende de soort Leptailurus serval en hybriden van deze soort, over de periode van 2010 tot 19 juli 2022.
Besluit: 2023-01-17 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 9
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over uitgevoerd tevredenheidsonderzoek naar contact met divisie Juridische Zaken NVWA

[Gepubliceerd: 2023-01-13] Besluit op een verzoek om informatie over het uitgevoerde tevredenheidsonderzoek over het contact met de divisie Juridische Zaken van de NVWA. Meer specifiek om alle reacties over het onderzoek en alle notities en verslagen van de nabelactie met respondenten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over meitellingen bedrijf in Maasbommel

[Gepubliceerd: 2023-01-12] Besluit op een verzoek om informatie over de landbouwtellingen (meitellingen) van een bedrijf in Maasbommel (Gelderland) tussen 1985 en 2016. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek in beslag genomen wolfachtigen

[Gepubliceerd: 2023-01-11] Besluit op een verzoek om informatie over wolven en wolfachtigen, die vanaf 2019 tot 1 november 2022 in beslag zijn genomen of anderszins zijn aangetroffen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over projecten met WBS-codes ASML Holding B.V.

[Gepubliceerd: 2023-01-10] Besluit op een verzoek om informatie over projecten met bijbehorende WBS-codes van ASML Holding B.V. met in het bijzonder de WBSO-subsidie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over transport van kalveren vanuit Nederland naar de Canarische Eilanden

[Gepubliceerd: 2023-01-10] Besluit op een verzoek om informatie over de transport van kalveren vanuit Nederland naar de Canarische Eilanden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aankomst- en vertrektijden NVWA inspecteurs bij pluimveeslachterij

[Gepubliceerd: 2023-01-09] Besluit op een verzoek om informatie over aankomst- en vertrektijden van NVWA inspecteurs bij een pluimveeslachterij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over welzijnsschendingen van konijnen

[Gepubliceerd: 2023-02-06] Besluit op een verzoek om informatie over alle in Nederland gevestigde konijnenhouderijen waar konijnen worden gehouden als landbouwhuisdieren in de periode van 1 januari 2017 tot 24 maart 2022. Het verzoek is op 24 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 6 januari 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-01-06 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit over het aanpassen van het mestvolume

[Gepubliceerd: 2023-01-05] Besluit op een verzoek om informatie over het aanpassen van het mestvolume in opslagen van vaste mest of van drijfmest. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Woo-besluit over het corrigeren van onvolkomenheden in BEX-berekeningen

[Gepubliceerd: 2023-01-05] Besluit op een verzoek om informatie over het corrigeren van onvolkomenheden in BEX-berekeningen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over meldingen betreffende 2 dierenartsen specifiek hondencentrum

[Gepubliceerd: 2023-01-05] Besluit op een verzoek om informatie over meldingen betreffende 2 dierenartsen van een specifiek hondencentrum. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over aanmelden niet-dode dieren

[Gepubliceerd: 2023-01-04] Besluit op een verzoek om informatie over het aanmelden van niet-dode dieren bij Rendac. Het verzoek is op 29 oktober 2020 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Mycobacterium Avium bij slachtvarkens

[Gepubliceerd: 2023-01-04] Besluit op een verzoek om informatie over Mycobacterium Avium (vogeltuberculose) bij slachtvarkens. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek slachten waterbuffels

[Gepubliceerd: 2023-02-02] Besluit op een verzoek om informatie over door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit uitgevoerde inspecties en andersoortige controles en bezoeken bij slachterijen rond het slachten van waterbuffels in de periode 1 januari 2019 tot 15 april 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-02 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier