Dossiers na Wob/Woo-verzoek Provincie Overijssel

2019-11-14: Adviesbureau inzake locatie Sluisstraat 24 in Delden

Zaaknummer: 5595340 Verzoek: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt. Besluit: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt.
Verzoek: 2019-11-14 Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

2019-09-25: Wob-verzoek inzake de bouwaanvraag van Westerman warehousing en logistics in Nieuwleusen

Zaaknummer: 5532567 Verzoek: De provincie Overijssel beschikt niet over de gevraagde informatie. Besluit: De provincie Overijssel beschikt niet over de gevraagde informatie.
Verzoek: 2019-09-25 Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

2019-09-23: Tubantia inzake opwaardering van Kanaal Almelo - De Haandrik

Zaaknummer: 5533589 Verzoek: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt of was al openbaar. Besluit: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt of was al openbaar.
Verzoek: 2019-09-23 Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

2019-09-09: Bemiddeling oud notaris bij ruilverkaveling Staphorst

Zaaknummer: 5587776 Verzoek: De gevraagde informatie is (behalve de persoonsgegevens) openbaar gemaakt. Besluit: De gevraagde informatie is (behalve de persoonsgegevens) openbaar gemaakt.
Verzoek: 2019-09-09 Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

2019-08-29: Omgevingsvergunning voor bouwen JALO Biopellets BV bouwen op Darwin te Almelo

Zaaknummer: 5504678 Verzoek: De gevraagde informatie is (behalve de persoonsgegevens) openbaar gemaakt. Besluit: De gevraagde informatie is (behalve de persoonsgegevens) openbaar gemaakt.
Verzoek: 2019-08-29 Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

2019-08-17: Gespreksverslagen over verzoekers dossier

Zaaknummer: 5485890 Verzoek: De gevraagde informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt. Besluit: De gevraagde informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Verzoek: 2019-08-17 Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

2019-08-15: Volmacht aan Veiligheidshuis Twente

Zaaknummer: 5485890 Verzoek: De provincie Overijssel beschikt niet over de gevraagde informatie. Besluit: De provincie Overijssel beschikt niet over de gevraagde informatie.
Verzoek: 2019-08-15 Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

2019-07-29: Het fietspad van de Frieseweg nabij zorgboerderij de Kleine Vos te Kampereiland

Zaaknummer: 5458104 Verzoek: De gevraagde informatie is (behalve de persoonsgegevens) openbaar gemaakt. Besluit: De gevraagde informatie is (behalve de persoonsgegevens) openbaar gemaakt.
Verzoek: 2019-07-29 Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

2019-07-04: Onderzoeksresultaten die zijn gebruikt bij het opstellen van de ruilklassenkaart Blokzijl-Vollenhove

Zaaknummer: 5429795 Verzoek: De gevraagde informatie is al openbaar. Besluit: De gevraagde informatie is al openbaar.
Verzoek: 2019-07-04 Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

2019-06-21: Tubbergse Esch

Zaaknummer: 5436938 Verzoek: De provincie Overijssel beschikt over een deel van de gevraagde informatie, deze informatie is openbaar gemaakt. Besluit: De provincie Overijssel beschikt over een deel van de gevraagde informatie, deze informatie is openbaar gemaakt.
Verzoek: 2019-06-21 Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

2019-06-11: Tubantia inzake Lithium Werks

Zaaknummer: 5407552 Verzoek: De gevraagde informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt. Besluit: De gevraagde informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Verzoek: 2019-06-11 Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

2019-11-12: Stichting Omgevingsrecht inzake locatie Polderweg 8 in Geerdijk

Zaaknummer: 5593955 Verzoek: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt. Besluit: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt.
Verzoek: 2019-11-12 Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

2019-06-05: OfficiŽle voorstellen die door de provincie Overijssel aan verzoeker zijn gedaan

Zaaknummer: 5400339 Verzoek: De gevraagde informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt. Besluit: Het bezwaar is gegrond, de per abuis openbaar gemaakte informatie is zwartgemaakt en er is meer informatie openbaar gemaakt.
Verzoek: 2019-06-05 Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

2019-06-03: Vastgestelde omgevingsvisie 2017 Esch gronden rondom Maatweg

Zaaknummer: 5411948 Verzoek: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt. Besluit: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt.
Verzoek: 2019-06-03 Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

2019-06-01: Openstelling SKNL2012

Zaaknummer: 5400213 Verzoek: De gevraagde informatie is (behalve persoonsgegevens) openbaar gemaakt. Besluit: De gevraagde informatie is (behalve persoonsgegevens) openbaar gemaakt.
Verzoek: 2019-06-01 Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

2019-06-01: Verplaatsingssubsidie bedrijf te Lemele

Zaaknummer: 5400146 Verzoek: De provincie Overijssel beschikt over een deel van de gevraagde informatie, deze informatie is (behalve de persoonsgegevens) openbaar gemaakt. Besluit: De provincie Overijssel beschikt over een deel van de gevraagde informatie, deze informatie is (behalve de persoonsgegevens) openbaar gemaakt.
Verzoek: 2019-06-01 Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

2019-06-01: Verleende subsidie voor de Reggeherstelprojecten

Zaaknummer: 5400139 Verzoek: De gevraagde informatie is (behalve de persoonsgegevens) openbaar gemaakt. Besluit: De gevraagde informatie is (behalve de persoonsgegevens) openbaar gemaakt.
Verzoek: 2019-06-01 Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

2019-05-22: Publicatie (ontwerp)besluit vergunning Nbw 1998 en wijzigingsbesluit

Zaaknummer: 5396363 Verzoek: De provincie Overijssel beschikt over een deel van de gevraagde informatie, deze informatie is openbaar gemaakt. Besluit: Het bezwaar is gegrond, er is meer informatie openbaar gemaakt.
Verzoek: 2019-05-22 Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

2019-04-16: Huisvesting statushouders-asielzoekers in de gemeente Zwolle

Zaaknummer: 5378128 Verzoek: De provincie Overijssel beschikt niet over de gevraagde informatie. Besluit: De provincie Overijssel beschikt niet over de gevraagde informatie.
Verzoek: 2019-04-16 Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

2019-04-04: Publicatie (ontwerp)besluit vergunning Natuurbeschermingswet 1998 en wijzigingsbesluit

Zaaknummer: 5330880 Verzoek: De provincie Overijssel beschikt over een deel van de gevraagde informatie, deze informatie is (behalve de persoonsgegevens) openbaar gemaakt. Enkele gevraagde documenten zijn reeds openbaar. Besluit: De provincie Overijssel beschikt over een deel van de gevraagde informatie, deze informatie is (behalve de persoonsgegevens) openbaar gemaakt. Enkele gevraagde documenten zijn reeds openbaar.
Verzoek: 2019-04-04 Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

2019-04-04: Het opleverdossier Regge

Zaaknummer: 5331725 Verzoek: De gevraagde informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt. Besluit: De gevraagde informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Verzoek: 2019-04-04 Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

2019-04-04: Het afwaarderen van de Reggedijken

Zaaknummer: 5322983 Verzoek: De gevraagde informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt. Besluit: De gevraagde informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Verzoek: 2019-04-04 Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

2019-11-11: Wob-verzoek inzake de aanbestedingsprocedure met betrekking tot de laadpalen voor elektrische autos in Gelderse en Overijsselse gemeenten

Zaaknummer: 5598389 Verzoek: De gevraagde informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt. Besluit: De gevraagde informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Verzoek: 2019-11-11 Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

2019-04-02: Exploratorium Ontdekking van de Aarde

Zaaknummer: 5327673 Verzoek: De provincie Overijssel beschikt over een deel van de gevraagde informatie, deze informatie is (behalve de persoonsgegevens) openbaar gemaakt. Besluit: De provincie Overijssel beschikt over een deel van de gevraagde informatie, deze informatie is (behalve de persoonsgegevens) openbaar gemaakt.
Verzoek: 2019-04-02 Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

2019-03-27: Vestiging bouwmarkt in Almelo

Zaaknummer: 5311191 Verzoek: De gevraagde informatie is (behalve de persoonsgegevens) openbaar gemaakt. Besluit: De gevraagde informatie is (behalve de persoonsgegevens) openbaar gemaakt.
Verzoek: 2019-03-27 Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

2019-03-24: Reizigersaantallen Vechtdallijnen

Zaaknummer: 5303551 Verzoek: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt. Besluit: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt.
Verzoek: 2019-03-24 Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

2019-03-22: Bestuurlijke besluitvorming over het faunabeheerplan

Zaaknummer: 5327217 Verzoek: De gevraagde informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt. Besluit: De gevraagde informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Verzoek: 2019-03-22 Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

2019-03-20: Hulp, steun of sponsoring aan mediaorganisaties of individuele journalisten in het kader van de Provinciale Staten verkiezingen 2019

Zaaknummer: 5294313 Verzoek: De gevraagde informatie is (behalve de persoonsgegevens) openbaar gemaakt. Besluit: De gevraagde informatie is (behalve de persoonsgegevens) openbaar gemaakt.
Verzoek: 2019-03-20 Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

2019-03-01: PVV inzake Lithium Werks

Zaaknummer: 5272698 Verzoek: De provincie Overijssel beschikt over een deel van de gevraagde informatie, deze informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt. Besluit: De provincie Overijssel beschikt over een deel van de gevraagde informatie, deze informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Verzoek: 2019-03-01 Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

2019-02-22: Landinrichting Staphorst

Zaaknummer: 5264055 Verzoek: De gevraagde informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt. Besluit: Het bezwaar is gegrond, er is meer informatie openbaar gemaakt.
Verzoek: 2019-02-22 Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

2019-01-03: Subsidiebeschikking Marketing Oost

Zaaknummer: 5204626 Verzoek: De gevraagde informatie is (behalve persoonsgegevens) openbaar gemaakt. Besluit: De gevraagde informatie is (behalve persoonsgegevens) openbaar gemaakt.
Verzoek: 2019-01-03 Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

2019-10-28: Beroep van een particulier op de Wet openbaarheid van bestuur

Zaaknummer: 5646571 Verzoek: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt. Besluit: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt.
Verzoek: 2019-10-28 Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

2019-10-14: Werkzaamheden aangaande het Overijssels Verzetsmonument te Markelo

Zaaknummer 5560997 Verzoek: De gevraagde informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt. Besluit: De gevraagde informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Verzoek: 2019-10-14 Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

2019-10-14: Reconstructie van het Overijssels Verzetsmonument te Markelo

Zaaknummer 5560938 Verzoek: De gevraagde informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt. Besluit: De gevraagde informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Verzoek: 2019-10-14 Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

2019-10-11: I-TEK B.V. locatie aan de Veldhoeveweg 1 in Dalfsen

Zaaknummer: 5555942 Verzoek: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt. Besluit: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt.
Verzoek: 2019-10-11 Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

2019-10-04: Bedrijven Agrifirm, Abbott en ForFarmers te Zwolle

Zaaknummer: 5543651 Verzoek: De gevraagde informatie is deels openbaar gemaakt. Besluit: De gevraagde informatie is deels openbaar gemaakt.
Verzoek: 2019-10-04 Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

2019-10-02: Wob-verzoek inzake het integriteitsbeleid

Zaaknummer: 5329097 Verzoek: De provincie Overijssel beschikt over een deel van de gevraagde informatie. Een deel van deze informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt en een deel was al openbaar. Besluit: De provincie Overijssel beschikt over een deel van de gevraagde informatie. Een deel van deze informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt en een deel was al openbaar.
Verzoek: 2019-10-02 Jaar: 2019
Downloads: Volledig dossier

2020-01-17 Zandwinningslocatie Oude Vaart te Kloosterhaar

Zaaknummer: 5755890 Verzoek: De gevraagde informatie is deels openbaar gemaakt. Besluit: De gevraagde informatie is deels openbaar gemaakt.
Verzoek: 2020-01-17 Jaar: 2020
Downloads: Volledig dossier

2020-08-18 Droogzetting Stuw in Junne

Zaaknummer: 5904096 Verzoek: De provincie Overijssel beschikt niet over de gevraagde informatie). Besluit: De provincie Overijssel beschikt niet over de gevraagde informatie).
Verzoek: 2020-08-18 Jaar: 2020
Downloads: Volledig dossier

2020-09-03 Concessie IJssel-Vecht, VDL

Zaaknummer: 5949172 Besluit: De gevraagde informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt. Zaaknummer: 5949172
Verzoek: 2020-09-03 Jaar: 2020
Downloads: Volledig dossier

2020-09-14 Keolis, FD

Zaaknummer: 5882018 Verzoek: Het verzoek heeft betrekking op de communicatie tussen gedeputeerde Bert Boerman en Keolis-directeur Frank Janssen en de communicatie tussen Bert Boerman en de andere gedeputeerden van de provincie Overijssel, over de aanbesteding van openbaar vervoer in IJssel-Vecht aan vervoersbedrijf Keolis. Besluit: De gevraagde informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Verzoek: 2020-09-14 Jaar: 2020
Downloads: Volledig dossier

2020-09-14 Keolis, NRC

Zaaknummer: 5864552 Verzoek: Het verzoek heeft betrekking op Keolis, over de vermeende onregelmatigheden rond de aanbesteding concessie IJssel-Vecht. Verzoeker is voor wat betreft alle documenten rond de Keolis-inschrijving alleen op zoek naar informatie over het materieel, en niet over andere aspecten van de inschrijving. Het verzoek ziet op de periode vanaf inschrijving Keolis 3 juli 2019 t/m 17 juni 2020. Besluit: De gevraagde informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Verzoek: 2020-09-14 Jaar: 2020
Downloads: Volledig dossier

2020-09-14 Keolis, Stentor

Zaaknummer: 5864557 Verzoek: Het verzoek heeft betrekking op Keolis, over de vermeende frauduleuze handelingen rond de aanbesteding concessie IJssel-Vecht. Het verzoek ziet op de periode van 1 maart 2020 tot en met 16 juni 2020. Besluit: De gevraagde informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Verzoek: 2020-09-14 Jaar: 2020
Downloads: Volledig dossier

2020-09-18 Hasman Landbouwbedrijf B.V

Zaaknummer: 5904204 Verzoek: Verzoeker vraagt om alle informatie, neergelegd in documenten, met betrekking tot de tot in 2016 beoogde bedrijfsverplaatsing van Hasman Landbouwbedrijf B.V., statutair gevestigd te Beuningen. Besluit: De gevraagde informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Verzoek: 2020-09-18 Jaar: 2020
Downloads: Volledig dossier

2020-09-23 WNB aanvragen biomassainstallaties voortkomend uit handhavingswaarschuwingen voor 19 locaties

Zaaknummer: 6085029 Verzoek: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens). Besluit: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens).
Verzoek: 2020-09-23 Jaar: 2020
Downloads: Volledig dossier

2020-10-12 Waterstof treindienst Zutphen-Oldenzaal

Zaaknummer: 4652346 Verzoek: Vragensteller informeert naar een advies van ProRail dat is aangehaald in het Statenvoorstel verkenningsfase elektrificatie spoorlijnen, d.d. 25 februari 2020. Besluit: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens).
Verzoek: 2020-10-12 Jaar: 2020
Downloads: Volledig dossier

2020-10-20 Droogzetting van de stuw te Junne

Zaaknummer: 6044920 Verzoek: Verzoeker vraagt om alle niet eerder verstrekte stukken inzake de bouw van een nieuwe brug en (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne, vergunningaanvragen en ontheffingsaanvragen op grond van de Wet natuurbescherming en/of betreffende stikstof ten aanzien van deze nieuwe brug alsmede op (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne, alle correspondentie met de gemeente Ommen en Waterschap Vechtstromen, rapportages, verslagen, notities, en handhavingsverzoeken die betrekking heeft/hebben op de (bouw van de nieuwe) brug alsmede op (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne/Stegeren en inzage te verschaffen in alle stukken omtrent overleg en afstemming hierover tussen de gemeente Ommen en de provincie Overijssel en mogelijk andere partijen. Besluit: De provincie Overijssel beschikt over een deel van de gevraagde informatie en deze is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens).
Verzoek: 2020-10-20 Jaar: 2020
Downloads: Volledig dossier

2020-10-29 Werkzaamheden ten behoeve van project 'Landgoed Vreugderijk' aan de Zalkerveerweg in Zwolle

Zaaknummer: 6049658 Verzoek: Verzoeker vraagt om alle aanvragen, vergunningen en besluiten en andere formele stukken, opgemaakt door de initiatiefnemer en betrokken ambtenaren. Besluit: De provincie Overijssel beschikt over een deel van de gevraagde informatie en deze is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens).
Verzoek: 2020-10-29 Jaar: 2020
Downloads: Volledig dossier

2020-01-29 Droogzetting van de stuw te Junne

Zaaknummer: 5707284 Verzoek: De provincie Overijssel beschikt over een deel van de gevraagde informatie en deze is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens). Besluit: De provincie Overijssel beschikt over een deel van de gevraagde informatie en deze is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens).
Verzoek: 2020-01-29 Jaar: 2020
Downloads: Volledig dossier

2020-11-03 Te bouwen woning(en) naast Zalkerveerweg 15 in Zwolle

Zaaknummer: 6030079 Verzoek: Verzoeker vraagt om alle stukken openbaar te maken inzake te bouwen woning(en) naast de Zalkerveerweg 15 in Zwolle. Besluit: De gevraagde informatie berust niet bij Gedeputeerde staten en kan niet worden verstrekt.
Verzoek: 2020-11-03 Jaar: 2020
Downloads: Volledig dossier

2020-11-03 Uitweg Havezatherweg 13 in Belt Schutsloot

Zaaknummer: 6011137 Verzoek: Verzoeker vraagt om documenten welke betrekking hebben over de uitweg bij de woning aan de Havezatherweg 13 in Belt Schutsloot. Besluit: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens).
Verzoek: 2020-11-03 Jaar: 2020
Downloads: Volledig dossier

2020-12-03 Droogzetting en brug Stuw Junne

Zaaknummer: Verzoek: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens). Besluit: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens).
Verzoek: 2020-12-03 Jaar: 2020
Downloads: Volledig dossier

2020-12-08 Vergunning verlening uitweg N331 nabij Breman te Hasselt

Zaaknummer Verzoek Alle gevraagde informatie is openbaar gemaakt, uitgezonderd de in deze documenten aanwezige persoonsgegevens. Samenvatting van het besluit d.d. 7 januari 2021: Alle gevraagde informatie is openbaar gemaakt, uitgezonderd de in deze documenten aanwezige persoonsgegevens.
Verzoek: 2020-12-08 Jaar: 2020
Downloads: Volledig dossier

2020-12-14 Wob-verzoek betreffende stukken omtrent gedoogbeschikkingen bij BRZO-bedrijven

Zaaknummer: Verzoek: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens). Besluit: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens).
Verzoek: 2020-12-14 Jaar: 2020
Downloads: Volledig dossier

2020-12-17 Droogzetting Stuw in Junne

Zaaknummer: 6137356 Verzoek: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens). Besluit: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens).
Verzoek: 2020-12-17 Jaar: 2020
Downloads: Volledig dossier

2020-02-05 SLB inzake Beerzerhooiweg 1 en Knolsdijk 1 te Beerzerveld

Zaaknummer: 5715960 Verzoek: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens). Besluit: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens).
Verzoek: 2020-02-05 Jaar: 2020
Downloads: Volledig dossier

2020-02-17 Correspondentie Stichting Klooster Sibculo

Zaaknummer: 5728452 Verzoek: De provincie Overijssel beschikt niet over de gevraagde informatie. Besluit: De provincie Overijssel beschikt niet over de gevraagde informatie.
Verzoek: 2020-02-17 Jaar: 2020
Downloads: Volledig dossier

2020-02-20 Droogzetting van de stuw in Junne

Zaaknummer: 5732765 Verzoek: De provincie Overijssel beschikt over een deel van de gevraagde informatie en deze is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens). Besluit: De provincie Overijssel beschikt over een deel van de gevraagde informatie en deze is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens).
Verzoek: 2020-02-20 Jaar: 2020
Downloads: Volledig dossier

2020-03-10 Vuurwerkramp

Zaaknummer: 5986324 Verzoek: De gevraagde informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt. Besluit: De gevraagde informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Verzoek: 2020-03-10 Jaar: 2020
Downloads: Volledig dossier

2020-03-11 Treintraject Amsterdam-Berlijn

Zaaknummer: 5757924 Verzoek: Het gaat om de volgende periodes: Besluit: De gevraagde informatie (35 documenten) is deels openbaar gemaakt. De persoonsgegevens, de passages die zijn aan te merken als intern beraad, de passages die niet vallen onder de reikwijdte van het verzoek, en de passages die vallen onder de bijzondere openbaarmakingsregeling uit de Aanbestedingswet zijn niet openbaar gemaakt.
Verzoek: 2020-03-11 Jaar: 2020
Downloads: Volledig dossier

2020-03-22 Weg door Natura 2000-gebied bij Havezatherweg in Belt-Schutsloot

Zaaknummer: 5779897 Verzoek: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens). Besluit: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens).
Verzoek: 2020-03-22 Jaar: 2020
Downloads: Volledig dossier

2020-04-09 Advies Zonnepark

Zaaknummer: 5793517 Verzoek: Dit om inzicht te krijgen in de afstemming die hierover met het College van GS heeft plaatsgevonden. Besluit: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens).
Verzoek: 2020-04-09 Jaar: 2020
Downloads: Volledig dossier

2021-01-07 Wob-verzoek aangaande de inrichting gelegen aan de Knolsdijk 1 in Beerzerveld

Zaaknummer: 6141685 Verzoek: Verzoeker vraagt om alle stukken vanaf 1 januari 2020 tot aan heden (documenten, memo's, e-mails. gespreknotities) aangaande de inrichting gelegen aan de Knolsdijk 1 in Beerzerveld. Besluit: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens).
Verzoek: 2021-01-07 Jaar: 2021
Downloads: Volledig dossier

2021-04-15 Wob-verzoek inzake asbestsanering in Almelo

Zaaknummer: 6278005 Verzoek: Verzoeker vraagt om alle stukken te sturen die betrekking hebben op de uitvoering van de asbestsanering (saneringsregeling asbestwegen Twente) op het toegangspad aan de Kluppelshuizenweg 47 in Almelo. Besluit: De gevraagde informatie is niet bij de Provincie Overijssel beschikbaar, het Ministerie van IenW is bevoegd gezag.
Verzoek: 2021-04-15 Jaar: 2021
Downloads: Volledig dossier

2021-04-08 Wob-verzoek inzake droogzetting van de stuw te Junne

Zaaknummer: 6300029 Verzoek: Verzoeker vraagt om alle niet eerder verstrekte stukken inzake de bouw van een nieuwe brug en (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne, vergunningaanvragen en ontheffingsaanvragen op grond van de Wet natuurbescherming en/of betreffende stikstof ten aanzien van deze nieuwe brug alsmede op (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne, alle correspondentie met de gemeente Ommen en Waterschap Vechtstromen, rapportages, verslagen, notities, en handhavingsverzoeken die betrekking heeft/hebben op de (bouw van de nieuwe) brug alsmede op (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne/Stegeren en inzage te verschaffen in alle stukken omtrent overleg en afstemming hierover tussen de gemeente Ommen en de provincie Overijssel en mogelijk andere partijen. Besluit: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens).
Verzoek: 2021-04-08 Jaar: 2021
Downloads: Volledig dossier

2021-04-19 Wob-verzoek inzake droogzetting van de stuw te Junne

Zaaknummer: 6308765 Verzoek: Verzoeker vraagt om alle niet eerder verstrekte stukken inzake de bouw van een nieuwe brug en (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne, vergunningaanvragen en ontheffingsaanvragen op grond van de Wet natuurbescherming en/of betreffende stikstof ten aanzien van deze nieuwe brug alsmede op (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne, alle correspondentie met de gemeente Ommen en Waterschap Vechtstromen, rapportages, verslagen, notities, en handhavingsverzoeken die betrekking heeft/hebben op de (bouw van de nieuwe) brug alsmede op (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne/Stegeren en inzage te verschaffen in alle stukken omtrent overleg en afstemming hierover tussen de gemeente Ommen en de provincie Overijssel en mogelijk andere partijen. Tevens wordt gevraagd om de technische en onderzoeksrapporten betreffende de bouwkundige staat van de huidige stuw en de brug te Junne over de afgelopen 15 jaar. Besluit: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens).
Verzoek: 2021-04-19 Jaar: 2021
Downloads: Volledig dossier

2021-05-05 Wob-verzoek vermeende verhuizing Jumbo naar Schorfhaar

Zaaknummer: 6308987 Verzoek: Verzoeker vraagt om documenten n.a.v. berichtgeving in de Roskam van 3 mei jl. over de verplaatsing van de Jumbo naar Schorfhaar. Verzoeker wil de onderbouwing van de Gemeente Losser en alle stukken die beschikbaar zijn volgens de Wet openbaarheid bestuur. Besluit: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens).
Verzoek: 2021-05-05 Jaar: 2021
Downloads: Volledig dossier

2021-05-19 Wob-verzoek Commissie Oosting

Zaaknummer: 6306348 Verzoek: Het verzoek heeft betrekking op alle documentatie van de Commissie Oosting/Commissie onderzoek vuurwerkramp dan wel waarin deze commissie wordt genoemd of besproken en 2 brieven van de secretaris van de Commissie. Besluit: De gevraagde informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Verzoek: 2021-05-19 Jaar: 2021
Downloads: Volledig dossier

2021-06-01 Wob-verzoek inzake droogzetting van de stuw te Junne

Zaaknummer: 6324322 Verzoek: Verzoeker vraagt om alle niet eerder verstrekte stukken inzake de bouw van een nieuwe brug en (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne, vergunningaanvragen en ontheffingsaanvragen op grond van de Wet natuurbescherming en/of betreffende stikstof ten aanzien van deze nieuwe brug alsmede op (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne, alle correspondentie met de gemeente Ommen en Waterschap Vechtstromen, rapportages, verslagen, notities, en handhavingsverzoeken die betrekking heeft/hebben op de (bouw van de nieuwe) brug alsmede op (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne/Stegeren en inzage te verschaffen in alle stukken omtrent overleg en afstemming hierover tussen de gemeente Ommen en de provincie Overijssel en mogelijk andere partijen. Inzage te verschaffen in alle stukken omtrent overleg en afstemming hierover tussen de gemeente Ommen en de provincie Overijssel en mogelijk andere partijen en alle stukken die wij bij eerdere Wob-verzoeken ten onrechte hebben onthouden en niet hebben doen toekomen. Besluit: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens).
Verzoek: 2021-06-01 Jaar: 2021
Downloads: Volledig dossier

2021-06-18 Wob-verzoek inzake Nb-vergunningen op drie locaties

Zaaknummer: 6337217 Verzoek: Verzoeker vraagt of er voor drie verschillende locaties er Nb-vergunningen zijn verleend en, zo ja, deze te verstrekken. Besluit: Er zijn bij ons geen vergunningen op basis van de Wet natuurbescherming bekend die verleend zijn op de aangegeven locaties.
Verzoek: 2021-06-18 Jaar: 2021
Downloads: Volledig dossier

2021-06-21 Wob-verzoek inzake milieu-informatie van 3 veehouderijbedrijven locaties

Zaaknummer: 6475222 Verzoek: Verzoeker vraagt om alle stukken (documenten, memo's, e-mails, gespreknotities) toe te zenden aangaande de inrichtingen/veehouderijbedrijven gelegen aan de Beerzerhaar 36a te Beerzerveld, Hammerdijk 1 te Beerzerveld en de 1e Polderweg 14 te Beerzerveld. Besluit: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt (zonder de persoonsgegevens).
Verzoek: 2021-06-21 Jaar: 2021
Downloads: Volledig dossier

2021-06-24 Wob-verzoek inzake droogzetting van de stuw te Junne

Zaaknummer: 6354260 Verzoek: Verzoeker vraagt om alle niet eerder verstrekte stukken inzake de bouw van een nieuwe brug en (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne, vergunningaanvragen en ontheffingsaanvragen op grond van de Wet natuurbescherming en/of betreffende stikstof ten aanzien van deze nieuwe brug alsmede op (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne, alle correspondentie met de gemeente Ommen en Waterschap Vechtstromen, rapportages, verslagen, notities, en handhavingsverzoeken die betrekking heeft/hebben op de (bouw van de nieuwe) brug alsmede op (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne/Stegeren en inzage te verschaffen in alle stukken omtrent overleg en afstemming hierover tussen de gemeente Ommen en de provincie Overijssel en mogelijk andere partijen. Inzage te verschaffen in alle stukken omtrent overleg en afstemming hierover tussen de gemeente Ommen en de provincie Overijssel en mogelijk andere partijen en alle stukken die wij bij eerdere Wob-verzoeken ten onrechte hebben onthouden en niet hebben doen toekomen. Besluit: De gevraagde informatie is niet aanwezig.
Verzoek: 2021-06-24 Jaar: 2021
Downloads: Volledig dossier

2021-06-29 Wob-verzoek inzake correspondentie tussen de provincie Overijssel en Econsultancy

Zaaknummer: 6399435 Verzoek: Verzoeker vraagt om alle niet eerder verstrekte correspondentie tussen de provincie Overijssel en Econsultancy in te kunnen zien vanaf het eerste contact. In een specificering van haar Wob-verzoek geeft verzoeker op 12 juli 2021 aan daarnaast ook alle correspondentie tussen de provincie Overijssel en Stichting Klooster Sibculo en alle correspondentie tussen de provincie Overijssel en de gemeente Hardenberg te willen zien. Het gaat verzoeker voornamelijk om correspondentie aangaande de plannen voor het kloosterterrein in Sibculo. Bij het begrip alle correspondentie gaat het om documenten, geluidbanden, fotos en videos. Besluit: De gevraagde informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Verzoek: 2021-06-29 Jaar: 2021
Downloads: Volledig dossier

2021-01-08 Wob-verzoek betreffende kappen en rooien van bomen in het bos De Zandstuve te Vroomshoop

Zaaknummer: 6146954 Verzoek: Verzoeker vraagt om de verleende "complete" vergunningen inclusief bijlagen en voorschriften ter beschikking te stellen betreffende kappen en rooien van bomen in het bos De Zandstuve te Vroomshoop. Besluit: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens).
Verzoek: 2021-01-08 Jaar: 2021
Downloads: Volledig dossier

2021-07-05 Wob-verzoek aangaande droogzetting van de stuw te Junne

Zaaknummer: 6322385 Verzoek: Verzoeker vraagt om alle niet eerder verstrekte stukken inzake de bouw van een nieuwe brug en (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne, vergunningaanvragen en ontheffingsaanvragen op grond van de Wet natuurbescherming en/of betreffende stikstof ten aanzien van deze nieuwe brug alsmede op (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne, alle correspondentie met de gemeente Ommen en Waterschap Vechtstromen, rapportages, verslagen, notities, en handhavingsverzoeken die betrekking heeft/hebben op de (bouw van de nieuwe) brug alsmede op (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne/Stegeren en inzage te verschaffen in alle stukken omtrent overleg en afstemming hierover tussen de gemeente Ommen en de provincie Overijssel en mogelijk andere partijen. Tevens wordt gevraagd om de technische en onderzoeksrapporten betreffende de bouwkundige staat van de huidige stuw en de brug te Junne over de afgelopen 15 jaar. Besluit: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens).
Verzoek: 2021-07-05 Jaar: 2021
Downloads: Volledig dossier

2021-07-22 Wob-verzoek inzake droogzetting van de stuw te Junne

Zaaknummer: 6375996 Verzoek: Verzoeker vraagt om alle niet eerder verstrekte stukken inzake de bouw van een nieuwe brug en (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne, vergunningaanvragen en ontheffingsaanvragen op grond van de Wet natuurbescherming en/of betreffende stikstof ten aanzien van deze nieuwe brug alsmede op (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne, alle correspondentie met de gemeente Ommen en Waterschap Vechtstromen, rapportages, verslagen, notities, en handhavingsverzoeken die betrekking heeft/hebben op de (bouw van de nieuwe) brug alsmede op (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne/Stegeren en inzage te verschaffen in alle stukken omtrent overleg en afstemming hierover tussen de gemeente Ommen en de provincie Overijssel en mogelijk andere partijen. Inzage te verschaffen in alle stukken omtrent overleg en afstemming hierover tussen de gemeente Ommen en de provincie Overijssel en mogelijk andere partijen en alle stukken die wij bij eerdere Wob-verzoeken ten onrechte hebben onthouden en niet hebben doen toekomen. Besluit: De gevraagde informatie is niet aanwezig.
Verzoek: 2021-07-22 Jaar: 2021
Downloads: Volledig dossier

2021-07-23 Wob-verzoek inzake correspondentie tussen EenVandaag en provincie Overijssel

Zaaknummer: 6422001 Verzoek: Verzoeker vraagt om alle documenten in de periode 1 augustus 2019 tot 5 december 2019 die betrekking hebben op de omvang van de zogeheten latente ruimte in vergunningen van veehouderijen en bedrijven uit andere sectoren zoals de industrie. Verzoeker vraagt hierom in verband met zijn onderzoek naar de totstandkoming van de beleidsregels voor extern salderen en de omvang van latente ruimte in vergunningen. Bij het begrip documenten gaat het niet alleen om de klassieke papieren gegevensdragers, maar ook om e-mails, notities, sms- en WhatsApp-berichten, gespreksverslagen, (juridische) adviezen etc. Besluit: De gevraagde informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Verzoek: 2021-07-23 Jaar: 2021
Downloads: Volledig dossier

2021-08-25 Wob-verzoek inzake droogzetting van de stuw te Junne

Zaaknummer: 6441845 Verzoek: Verzoeker vraagt om alle niet eerder verstrekte stukken inzake de bouw van een nieuwe brug en (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne, vergunningaanvragen en ontheffingsaanvragen op grond van de Wet natuurbescherming en/of betreffende stikstof ten aanzien van deze nieuwe brug alsmede op (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne, alle correspondentie met de gemeente Ommen en Waterschap Vechtstromen, rapportages, verslagen, notities, en handhavingsverzoeken die betrekking heeft/hebben op de (bouw van de nieuwe) brug alsmede op (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne/Stegeren en inzage te verschaffen in alle stukken omtrent overleg en afstemming hierover tussen de gemeente Ommen en de provincie Overijssel en mogelijk andere partijen. Inzage te verschaffen in alle stukken omtrent overleg en afstemming hierover tussen de gemeente Ommen en de provincie Overijssel en mogelijk andere partijen en alle stukken die wij bij eerdere Wob-verzoeken ten onrechte hebben onthouden en niet hebben doen toekomen. Besluit: De gevraagde informatie is gedeeltelijke openbaar gemaakt.
Verzoek: 2021-08-25 Jaar: 2021
Downloads: Volledig dossier

2021-09-12 Wob-verzoek inzake de afsluiting van de ATB-route op de Sallandse Heuvelrug

Zaaknummer: 6472265 Verzoek: Verzoeker vraagt om alle stukken betreffende de besluiten, overleggen en overwegingen omtrent de afsluiting van de ATB-route op de Sallandse Heuvelrug. Besluit: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt (zonder de persoonsgegevens).
Verzoek: 2021-09-12 Jaar: 2021
Downloads: Volledig dossier

2021-09-13 Wob-verzoek inzake spend data

Zaaknummer: 6406581 Verzoek: Verzoeker vraagt op grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) om alle betalingen aan externe leveranciers voor de inkoop van goederen en diensten tussen 1 januari 2019 en 31 december 2020 (spend data). Naar aanleiding van dit Who-verzoek is aan de hand van de Wob beoordeeld of de informatie openbaar gemaakt moet worden. Besluit: De gevraagde informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Verzoek: 2021-09-13 Jaar: 2021
Downloads: Volledig dossier

2021-09-20 Wob-verzoek over aanstellingswijze waarnemend burgemeester Enschede

Zaaknummer Verzoek Verzoeker vraagt om alle bij de provincie aanwezige documenten (in welke vorm dan ook) in relatie tot de aanstelling van de heer Theo Bovens als waarnemend burgemeester van Enschede. Besluit De gevraagde informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt en met motivering verstrekt aan de verzoeker.
Verzoek: 2021-09-20 Jaar: 2021
Downloads: Volledig dossier

2021-10-06 Wob-verzoek inzake droogzetting van de stuw te Junne

Zaaknummer: 6442760 Verzoek: Verzoeker vraagt om alle niet eerder verstrekte stukken inzake de bouw van een nieuwe brug en (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne, vergunningaanvragen en ontheffingsaanvragen op grond van de Wet natuurbescherming en/of betreffende stikstof ten aanzien van deze nieuwe brug alsmede op (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne, alle correspondentie met de gemeente Ommen en Waterschap Vechtstromen, rapportages, verslagen, notities, en handhavingsverzoeken die betrekking heeft/hebben op de (bouw van de nieuwe) brug alsmede op (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne/Stegeren en inzage te verschaffen in alle stukken omtrent overleg en afstemming hierover tussen de gemeente Ommen en de provincie Overijssel en mogelijk andere partijen. Inzage te verschaffen in alle stukken omtrent overleg en afstemming hierover tussen de gemeente Ommen en de provincie Overijssel en mogelijk andere partijen en alle stukken die wij bij eerdere Wob-verzoeken ten onrechte hebben onthouden en niet hebben doen toekomen. Besluit: De gevraagde informatie is niet aanwezig.
Verzoek: 2021-10-06 Jaar: 2021
Downloads: Volledig dossier

2021-11-15 Wob verzoek inzake Vloetbeltverbinding c.q. Randweg Borne

Zaaknummer: 6463300 Verzoek: Verzoeker vraagt om alle correspondentie, interne communicatie, inclusief email en whatsapp - ook die van de gemeente Almelo en Borne - inzake besluiten, rapportages, overleggen, notulen en alle overige ter zake doende stukken inzake Vloetbeltverbinding c.q. Randweg Borne. Besluit: De gevraagde informatie wordt in twee delen verstrekt. In dit eerste besluit is de gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Verzoek: 2021-11-15 Jaar: 2021
Downloads: Volledig dossier

2021-11-15 Wob-verzoek Quickscan Wnb Evenementenlocatie Military Boekelo

Zaaknummer: 6463305 Verzoek: Verzoeker vraagt om alle niet eerder verstrekte correspondentie over de inhoudelijke beoordeling van de Quickscan Wet Natuurbescherming Evenementenlocatie Military Boekelo, versie 7. Besluit: De gevraagde informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Verzoek: 2021-11-15 Jaar: 2021
Downloads: Volledig dossier

2021-01-14 Wob-verzoek inzake droogzetting van de stuw te Junne

Zaaknummer: 6153048 Verzoek: Verzoeker vraagt om alle niet eerder verstrekte stukken inzake de bouw van een nieuwe brug en (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne, vergunningaanvragen en ontheffingsaanvragen op grond van de Wet natuurbescherming en/of betreffende stikstof ten aanzien van deze nieuwe brug alsmede op (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne, alle correspondentie met de gemeente Ommen en Waterschap Vechtstromen, rapportages, verslagen, notities, en handhavingsverzoeken die betrekking heeft/hebben op de (bouw van de nieuwe) brug alsmede op (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne/Stegeren en inzage te verschaffen in alle stukken omtrent overleg en afstemming hierover tussen de gemeente Ommen en de provincie Overijssel en mogelijk andere partijen. Besluit: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens).
Verzoek: 2021-01-14 Jaar: 2021
Downloads: Volledig dossier

2021-12-16: Wob-verzoek aangaande inhoudelijke beoordeling over QuickScan versie 7 Bureau Eelerwoude

Verzoek: Besluit: Bij Provinciale Staten (PS) berust geen informatie over besluitvorming rondom de beoordeling van de hiervoor genoemde Quickscan. PS kunnen de gevraagde informatie dan ook niet verstrekken. Verzoek:
Verzoek: 2021-12-16 Jaar: 2021
Downloads: Volledig dossier

2021-12-28 Wob-verzoek inzake droogzetting van de stuw te Junne

Zaaknummer: 6546310 Verzoek: Verzoeker vraagt om alle niet eerder verstrekte stukken inzake de bouw van een nieuwe brug en (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne, vergunningaanvragen en ontheffingsaanvragen op grond van de Wet natuurbescherming en/of betreffende stikstof ten aanzien van deze nieuwe brug alsmede op (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne, alle correspondentie met de gemeente Ommen en Waterschap Vechtstromen, rapportages, verslagen, notities, en handhavingsverzoeken die betrekking heeft/hebben op de (bouw van de nieuwe) brug alsmede op (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne/Stegeren en inzage te verschaffen in alle stukken omtrent overleg en afstemming hierover tussen de gemeente Ommen en de provincie Overijssel en mogelijk andere partijen. Inzage te verschaffen in alle stukken omtrent overleg en afstemming hierover tussen de gemeente Ommen en de provincie Overijssel en mogelijk andere partijen en alle stukken die wij bij eerdere Wob-verzoeken ten onrechte hebben onthouden en niet hebben doen toekomen. Besluit: De gevraagde informatie is niet aanwezig.
Verzoek: 2021-12-28 Jaar: 2021
Downloads: Volledig dossier

2021-01-19 Wob-verzoek documenten en data onderliggend aan vergunning verlening uitweg N331 nabij Breman te Hasselt

Zaaknummer: 6097849 Verzoek: KopieŽn van alle onderliggende documenten waarop het besluit tot maatwerkvoorschriften voor een uitweg voor de firma Breman te Hasselt is gebaseerd. Besluit: Alle gevraagde informatie is openbaar gemaakt, uitgezonderd de in deze documenten aanwezige persoonsgegevens.
Verzoek: 2021-01-19 Jaar: 2021
Downloads: Volledig dossier

2021-02-01 Wob-verzoek informatie windturbines

Zaaknummer: 6163834 Verzoek: Om informatie over windturbines in Heldersbroek. Besluit: Bij de provincie is hierover geen informatie aanwezig, dus kunnen wij deze informatie niet verstrekken.
Verzoek: 2021-02-01 Jaar: 2021
Downloads: Volledig dossier

2021-02-11 Wob-verzoek inzake droogzetting van de stuw te Junne

Zaaknummer: 6236188 Verzoek: Verzoeker vraagt om alle niet eerder verstrekte stukken inzake de bouw van een nieuwe brug en (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne, vergunningaanvragen en ontheffingsaanvragen op grond van de Wet natuurbescherming en/of betreffende stikstof ten aanzien van deze nieuwe brug alsmede op (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne, alle correspondentie met de gemeente Ommen en Waterschap Vechtstromen, rapportages, verslagen, notities, en handhavingsverzoeken die betrekking heeft/hebben op de (bouw van de nieuwe) brug alsmede op (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne/Stegeren en inzage te verschaffen in alle stukken omtrent overleg en afstemming hierover tussen de gemeente Ommen en de provincie Overijssel en mogelijk andere partijen. Besluit: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens).
Verzoek: 2021-02-11 Jaar: 2021
Downloads: Volledig dossier

2021-02-12 Wob-verzoek herinrichting terrein IJsselcentrale Harculo Zwolle

Zaaknummer: 6085606 Verzoek: Verzoeker vraagt om de documenten die betrekking hebben op de toekomstige (her)inrichting van het terrein van de Harculo centrale, in het bijzonder de daarover gemaakte afspraken met de gemeente Zwolle en/of Engie. Besluit: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens)
Verzoek: 2021-02-12 Jaar: 2021
Downloads: Volledig dossier

2021-03-11 Wob-verzoek inzake droogzetting van de stuw te Junne

Zaaknummer: 6272386 Verzoek: Verzoeker vraagt om alle niet eerder verstrekte stukken inzake de bouw van een nieuwe brug en (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne, vergunningaanvragen en ontheffingsaanvragen op grond van de Wet natuurbescherming en/of betreffende stikstof ten aanzien van deze nieuwe brug alsmede op (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne, alle correspondentie met de gemeente Ommen en Waterschap Vechtstromen, rapportages, verslagen, notities, en handhavingsverzoeken die betrekking heeft/hebben op de (bouw van de nieuwe) brug alsmede op (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne/Stegeren en inzage te verschaffen in alle stukken omtrent overleg en afstemming hierover tussen de gemeente Ommen en de provincie Overijssel en mogelijk andere partijen. Besluit: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens).
Verzoek: 2021-03-11 Jaar: 2021
Downloads: Volledig dossier

2021-03-25 Wob-verzoek inzake droogzetting van de stuw te Junne

Zaaknummer: 6283334 Verzoek: Verzoeker vraagt om alle niet eerder verstrekte stukken inzake de bouw van een nieuwe brug en (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne, vergunningaanvragen en ontheffingsaanvragen op grond van de Wet natuurbescherming en/of betreffende stikstof ten aanzien van deze nieuwe brug alsmede op (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne, alle correspondentie met de gemeente Ommen en Waterschap Vechtstromen, rapportages, verslagen, notities, en handhavingsverzoeken die betrekking heeft/hebben op de (bouw van de nieuwe) brug alsmede op (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne/Stegeren en inzage te verschaffen in alle stukken omtrent overleg en afstemming hierover tussen de gemeente Ommen en de provincie Overijssel en mogelijk andere partijen. Besluit: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens).
Verzoek: 2021-03-25 Jaar: 2021
Downloads: Volledig dossier

2022-01-10 Wob-verzoek informatie rondom besluitvorming over Landinrichting Ensch V.

Zaaknummer: 6521753 Verzoek: Verzoeker vraagt om informatie rondom besluitvorming over Landinrichting Esch V. Besluit: De gevraagde informatie wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Verzoek: 2022-01-10 Jaar: 2022
Downloads: Volledig dossier

2022-03-19 Wob-verzoek met betrekking tot stikstof-depositieruimte

Zaaknummer: 6614343 Verzoek: Verzoeker vraagt om alle transacties tussen aanvang 2020 en eind 2021, waarbij depositieruimte van eigenaar is gewijzigd. Ook vastgelegde toezeggingen meegerekend en om alle communicatie (ook via mobiel etc.) m.b.t. de beoogde herverdeling en toekenning van depositieruimte in genoemde periode. Besluit: De reeds openbaar gemaakte stukken zijn toegezonden (zonder de persoonsgegevens).
Verzoek: 2022-03-19 Jaar: 2022
Downloads: Volledig dossier

2022-03-21 Wob-verzoek inzake droogzetting van de stuw te Junne

Zaaknummer: 6613617 Verzoek: Verzoeker vraagt om alle niet eerder verstrekte stukken inzake de bouw van een nieuwe brug en (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne, vergunningaanvragen en ontheffingsaanvragen op grond van de Wet natuurbescherming en/of betreffende stikstof ten aanzien van deze nieuwe brug alsmede op (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne, alle correspondentie met de gemeente Ommen en Waterschap Vechtstromen, rapportages, verslagen, notities, en handhavingsverzoeken die betrekking heeft/hebben op de (bouw van de nieuwe) brug alsmede op (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne/Stegeren en inzage te verschaffen in alle stukken omtrent overleg en afstemming hierover tussen de gemeente Ommen en de provincie Overijssel en mogelijk andere partijen. Inzage te verschaffen in alle stukken omtrent overleg en afstemming hierover tussen de gemeente Ommen en de provincie Overijssel en mogelijk andere partijen en alle stukken die wij bij eerdere Wob-verzoeken ten onrechte hebben onthouden en niet hebben doen toekomen. Tevens alle stukken betreffende het door de Provincie gevoerde stikstofbeleid vanaf 1 januari 2022 dan wel wijzigingen daarin vanaf genoemde datum. Besluit: De gevraagde informatie is niet aanwezig.
Verzoek: 2022-03-21 Jaar: 2022
Downloads: Volledig dossier

2022-04-06 Wob-verzoek over handhavingsverzoek projectplan Kanaal Almelo de Haandrik

Zaaknummer: 6595650 Verzoek: Verzoeker vraagt om alle niet eerder verstrekte correspondentie tussen de provincie Overijssel en de landsadvocaat die betrekking heeft op het handhavingsverzoek omtrent projectplan Kanaal Almelo de Haandrik. Besluit: De gevraagde informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Verzoek: 2022-04-06 Jaar: 2022
Downloads: Volledig dossier

2022-04-25 Wob-verzoek over groen golf ter plaatse van de VRIs bij De Pol

Zaaknummer: 6643949 Verzoek: Verzoeker vraagt om alle dat u ons alle gegevens verstrekt met betrekking tot de beschouwing en beoordeling van de groene golf ter plaatse van de VRI's, inclusief notulen en besluiten. Besluit: De gevraagde informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Verzoek: 2022-04-25 Jaar: 2022
Downloads: Volledig dossier

2022-04-27 Wob-verzoek inzake constateringen beoordeling slechtere bodem 2011

Zaaknummer: 6611122 Verzoek: Het WOB verzoek betreft de informatievraag over de onderzoeken en besluitvorming ten tijde van de opwaardering wachtplaatsen en boordvoorzieningen van het Kanaal Almelo - De Haandrik naar 700 ton. Specifiek gaat het over de constatering dat er in de voorbereidingsfase van een andere bodemprofiel is uitgegaan dan tijdens de engineeringsfase. Het verzoek gaat in op de informatievraag van de correspondentie, berekeningen, ontwerpen, rapportages en besluiten van deze wijziging, gericht op de locatie ten zuiden van Geerdijkbrug. Besluit: De gevraagd informatie is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens).
Verzoek: 2022-04-27 Jaar: 2022
Downloads: Volledig dossier

2022-05-23 Woo-verzoek inzake vrijstelling aanwending afvalstoffen op landbouwgrond

Zaaknummer: 6645913 Verzoek: Het verzoek heeft betrekking op de aanwending van bij vergisting vrijkomende afvalstoffen op landbouwgrond met toepassing van artikel 10.63 van de Wet milieubeheer. Besluit: De gevraagde informatie is niet aanwezig.
Verzoek: 2022-05-23 Jaar: 2022
Downloads: Volledig dossier

2022-06-01 Woo-verzoek inzake verleende subsidies aan aantal bedrijven en organisaties

Zaaknummer: 6680271 Verzoek: Het verzoek heeft betrekking op subsidieverlening aan een aantal bedrijven en organisaties. Besluit: De gevraagde informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Verzoek: 2022-06-01 Jaar: 2022
Downloads: Volledig dossier

2022-06-07 Woo-verzoek inzake droogzetting van de stuw te Junne

Zaaknummer: 6678152 en 6665923 Verzoek: Verzoeker vraagt om alle niet eerder verstrekte stukken inzake de bouw van een nieuwe brug en (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne, vergunningaanvragen en ontheffingsaanvragen op grond van de Wet natuurbescherming en/of betreffende stikstof ten aanzien van deze nieuwe brug alsmede op (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne, alle correspondentie met de gemeente Ommen en Waterschap Vechtstromen, rapportages, verslagen, notities, en handhavingsverzoeken die betrekking heeft/hebben op de (bouw van de nieuwe) brug alsmede op (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne/Stegeren en inzage te verschaffen in alle stukken omtrent overleg en afstemming hierover tussen de gemeente Ommen en de provincie Overijssel en mogelijk andere partijen. Inzage te verschaffen in alle stukken omtrent overleg en afstemming hierover tussen de gemeente Ommen en de provincie Overijssel en mogelijk andere partijen en alle stukken die wij bij eerdere Wob-verzoeken ten onrechte hebben onthouden en niet hebben doen toekomen. Tevens alle stukken betreffende het door de Provincie gevoerde stikstofbeleid vanaf 1 januari 2022 dan wel wijzigingen daarin vanaf genoemde datum. Besluit: De gevraagde informatie is niet aanwezig.
Verzoek: 2022-06-07 Jaar: 2022
Downloads: Volledig dossier

2022-06-24 Woo-verzoek inzake taakverwaarlozingsprocedure De Passie in Wierden

Zaaknummer: 6421089 Verzoek: Het verzoek betreft de taakverwaarlozingsprocedure die is aangespannen tegen de gemeente Wierden wegens het weigeren van huisvesting aan De Passie. De verzoeker vraagt om openbaarmaking van alle correspondentie met het ministerie van Binnenlandse Zaken over deze procedure, alle correspondentie met de gemeente Wierden over deze procedure, alle correspondentie met het schoolbestuur van De Passie over deze procedure, alle interne correspondentie binnen de provincie Overijssel over deze procedure, alle interne documenten over deze procedure, zoals notulen, memos, notas, beleidsnotities, adviezen aan Gedeputeerde Staten, verslagen van overleg, enzovoorts. Besluit: De gevraagde informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Verzoek: 2022-06-24 Jaar: 2022
Downloads: Volledig dossier

2022-06-28 Woo-verzoek waterwinning Hammerflier

Zaaknummer: 6659128 Verzoek: Verzoeker vraagt om de oorspronkelijke (eerste) vergunning voor waterwinning aan Vitens uit 1992 of 1993; de MER rapportage inzake deze vergunning; de oorspronkelijke (eerste) risicoanalyse voor grondeigenaren, woningen en opstallen in het gebied en omgeving van het Hammerflier, behorende bij de totstandkoming van de oorspronkelijke vergunning en alle andere daarop betrekking hebbende documenten; de dag- en maandrapporten van opgepompt water vanaf 2017. Besluit: De gevraagde informatie is deels openbaar gemaakt.
Verzoek: 2022-06-28 Jaar: 2022
Downloads: Volledig dossier

2022-02-02 Wob-verzoek inzake bedrijf aan de Daarlerweg 1A in Daarlerveen

Zaaknummer: 6543416 Verzoek: Verzoeker vraagt om de inspectieverslagen en resultaten van emissiemetingen over de laatste 3 jaren van het bedrijf aan de Daarlerweg 1A in Daarlerveen. Besluit: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt (zonder de persoonsgegevens).
Verzoek: 2022-02-02 Jaar: 2022
Downloads: Volledig dossier

2022-07-14 Woo-verzoek Windenergie Losser/De Lutte

Zaaknummer: 6671252 Verzoek Het verzoek behelst windmolenproject(en) in het gebied liggend in de Gemeente Losser/De Lutte. Besluit De provincie heeft de gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Verzoek: 2022-07-14 Jaar: 2022
Downloads: Volledig dossier

2022-07-21 Woo-verzoek inzake werkzaamheden aan de sluis te Junne

Zaaknummer: 6688672 Verzoek: Verzoeker vraagt om alle niet eerder van onze zijde ontvangen stukken te doen toekomen inzake werkzaamheden aan de sluis te Junne betreffende vergunningaanvraag(en) dan wel aanvraag(en) tot ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming en/of betreffende stikstof en andere milieu-informatie alsmede alle correspondentie (onder meer met de Gemeente Ommen en Waterschap Vechtstromen), rapportages, verslagen, notities, handhavingsverzoeken e.d. die op de werkzaamheden aan de sluis en omgeving betrekking hebben en tevens inzage te geven in alle stukken omtrent overleg en afstemming hierover tussen de Gemeente Ommen en de Provincie Overijssel en mogelijk andere organisaties. Besluit: De gevraagde informatie is niet aanwezig.
Verzoek: 2022-07-21 Jaar: 2022
Downloads: Volledig dossier

2022-07-23 Woo-verzoek Waterstaatswerken Kanaal Almelo de Haandrik

Zaaknummer: 6676243 Verzoek: Het verzoek betreft alle informatie die betrekking heeft op de laatste keuring van de waterkeringen van Almelo de Haandrik. Voorafgaand aan de overdracht aan de provincie Overijssel, alsmede de beleidsdocumenten die betrekking hebben op het multifunctionele gebruik van de kering van het waterstaatswerk inzake de opwaardering die vanaf medio 2005 zijn uitgevoerd. Besluit: De gevraagde en beschikbare informatie is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens).
Verzoek: 2022-07-23 Jaar: 2022
Downloads: Volledig dossier

2022-07-28 Woo verzoek Windenergie Polder Mastenbroek

Zaaknummer: 6681483 Verzoek Het verzoek heeft betrekking op windmolens in de polder Mastenbroek. Besluit De provincie heeft de gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Verzoek: 2022-07-28 Jaar: 2022
Downloads: Volledig dossier

2022-09-28 Woo-verzoek inzake beleid en handhaving m.b.t. gedogen boerenprotestvlaggen

Zaaknummer: 6723284 Verzoek: Het WOB verzoek betreft de informatievraag over om afschriften van documenten die zien op of reppen over beleid, handhaving op of het gedogen van boerenprotestvlaggen (ook wel bekend als de omgekeerde Nederlandse vlag). Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld interne en externe correspondentie, spreeklijnen, memos, notas, scenarios, etcetera - ongeacht de documentsoort of herkomst van het document (met inbegrip van bijvoorbeeld Whatsapp-verkeer). Besluit: De gevraagd informatie is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens).
Verzoek: 2022-09-28 Jaar: 2022
Downloads: Volledig dossier

2022-10-06 Woo-verzoek inzake brug, stuw en werkzaamheden sluis bij Junne (nr. 34)

Zaaknummer: 6734700 Verzoek: De verzoeker vraagt om alle niet eerder van Gedeputeerde Staten van Overijssel ontvangen stukken inzake werkzaamheden aan de sluis te Junne, de (bouw van een nieuwe) brug in Junne en (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne betreffende vergunningaanvraag(-en) dan wel aanvraag(-en) tot ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming en/ of betreffende stikstof en andere milieu-informatie. Ook vraagt verzoeker alle correspondentie (onder meer met de Gemeente Ommen en Waterschap Vechtstromen), rapportages, verslagen, notities, handhavingsverzoeken e.d., die op de werkzaamheden aan de sluis, de (bouw van deze nieuwe) brug alsmede op (droogzetting) van en onderzoek naar) de stuw te Junne/ Stegeren en omgeving betrekking hebben. Verder inzage te geven in alle stukken omtrent overleg en afstemming hierover tussen de Gemeente Ommen en de Provincie Overijssel en mogelijk andere organisaties, ook stukken die bij eerdere WOB/Woo-verzoeken ten onrechte zouden zijn onthouden en niet zijn toegestuurd. Besluit: Daarnaast wil de verzoeker alle verslagen ontvangen van vergaderingen, bijeenkomsten, overleg etc. en de voorbereiding (incl. informele contacten) daarop betreffende het project "sluizen MariŽnberg en Junne. Tevens alle niet eerder van Gedeputeerde Staten van Overijssel toegezonden stukken betreffende het door de Provincie Overijssel gevoerde dan wel te voeren stikstofbeleid in en rondom Natura 2000-gebied vanaf 1 april 2022, dan wel wijzigingen daarin vanaf genoemde datum.
Verzoek: 2022-10-06 Jaar: 2022
Downloads: Volledig dossier

2022-10-31 Woo-verzoek inzake ruilproces landinrichting Scheerwole

Zaaknummer: 6750579 Verzoek: Het verzoek betreft informatie die betrekking heeft op het ruilproces in Scheerwolde, in het bijzonder over de toedeling van een landbouwbedrijf. Besluit: De gevraagde en beschikbare informatie is gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Verzoek: 2022-10-31 Jaar: 2022
Downloads: Volledig dossier

2022-02-03 Wob-verzoek aangaande verkoop locatie Teesink en handhavingsverzoeken en communicatie met Bureau Eelerwoude inzake Military Boekelo

Verzoek: Besluit: Bij Provinciale Staten (PS) berust geen informatie over besluitvorming rondom de gevraagde onderwerpen. PS kunnen de gevraagde informatie dan ook niet verstrekken. Verzoek: de verkoop van de locatie het Teesinkbos, percelen LNKOO AK 142, 149 en 143 in 2002 onder andere aan de Stichting Landschap Overijssel;het besluit "Afwijzing handhavingsverzoek grootoorvleermuizen Military Boekelo" d.d. 27 januari 2022 en het besluit tot afwijzing van het handhavingsverzoek d.d. 27 september 2021 en 21 november 2021 van de Stichting NatuurAlert Nederland;communicatie met Bureau Eelerwoude die heeft geleid tot het bestuurlijk rechtsoordeel d.d. 20 december 2021 inzake Military Boekelo.
Verzoek: 2022-02-03 Jaar: 2022
Downloads: Volledig dossier

2022-02-08 Wob-verzoek inzake droogzetting van de stuw te Junne

Zaaknummer: 6549189 Verzoek: Verzoeker vraagt om alle niet eerder verstrekte stukken inzake de bouw van een nieuwe brug en (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne, vergunningaanvragen en ontheffingsaanvragen op grond van de Wet natuurbescherming en/of betreffende stikstof ten aanzien van deze nieuwe brug alsmede op (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne, alle correspondentie met de gemeente Ommen en Waterschap Vechtstromen, rapportages, verslagen, notities, en handhavingsverzoeken die betrekking heeft/hebben op de (bouw van de nieuwe) brug alsmede op (droogzetting van en onderzoek naar) de stuw te Junne/Stegeren en inzage te verschaffen in alle stukken omtrent overleg en afstemming hierover tussen de gemeente Ommen en de provincie Overijssel en mogelijk andere partijen. Inzage te verschaffen in alle stukken omtrent overleg en afstemming hierover tussen de gemeente Ommen en de provincie Overijssel en mogelijk andere partijen en alle stukken die wij bij eerdere Wob-verzoeken ten onrechte hebben onthouden en niet hebben doen toekomen. Besluit: De gevraagde informatie is niet aanwezig.
Verzoek: 2022-02-08 Jaar: 2022
Downloads: Volledig dossier

2022-02-09 Wob-verzoek inzake asbestwegen in Enter

Zaaknummer: 6561087 Verzoek: Verzoeker vraagt om stukken betreffende asbestsaneringen die in het kader van de voormalige Saneringsregeling asbestwegen Twente zijn uitgevoerd. Besluit: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt (zonder de persoonsgegevens).
Verzoek: 2022-02-09 Jaar: 2022
Downloads: Volledig dossier

2022-02-10 Wob-verzoek inzake waterwinning Hammerflier

Zaaknummer: 6551318 Verzoek: Verzoeker vraagt om de oorspronkelijke (eerste) vergunning voor waterwinning aan Vitens uit 1992 of 1993; de MER rapportage inzake deze vergunning; de oorspronkelijke (eerste) risicoanalyse voor grondeigenaren, woningen en opstallen in het gebied en omgeving van het Hammerflier, behorende bij de totstandkoming van de oorspronkelijke vergunning en alle andere daarop betrekking hebbende documenten; de dag- en maandrapporten van opgepompt water vanaf 2017. Besluit: De gevraagde informatie is deels openbaar gemaakt.
Verzoek: 2022-02-10 Jaar: 2022
Downloads: Volledig dossier

2022-02-17 Wob-verzoek voorontwerp bestemmingsplan Hasselt Overwaters

Zaaknummer: 6557239 Verzoek: Verzoeker vraagt om de documenten die betrekking heeft op alle correspondentie met betrokkenen en notities die betrekking hebben op het voorontwerp bestemmingsplan Hasselt Overwaters en de voorgangers van dit plan. Besluit: De gevraagde informatie is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens).
Verzoek: 2022-02-17 Jaar: 2022
Downloads: Volledig dossier

2022-02-22 Wob-verzoek betreffende documenten over realisatie en openstelling van de fiets- en autotunnel oude Twentseweg Luttenberg

Zaaknummer: 6146954 Verzoek: Verzoeker vraagt om de overeenkomst met de aannemer waarin de afspraken zijn vastgelegd over realisatie van de fiets- en autotunnel Oude Twentseweg Luttenberg. Ook bestekstukken worden opgevraagd. Daarnaast wenst verzoeken documenten te ontvangen met betrekking tot de openstelling van de tunnel. Besluit: De gevraagd informatie is openbaar gemaakt (behalve de persoonsgegevens).
Verzoek: 2022-02-22 Jaar: 2022
Downloads: Volledig dossier

2022-03-17 Wob verzoek inzake Vloetbeltverbinding c.q. Randweg Borne

Zaaknummer: 6463300 Verzoek: Verzoeker vraagt om alle correspondentie, interne communicatie, inclusief e-mail en WhatsApp - ook die van de gemeente Almelo en Borne - inzake besluiten, rapportages, overleggen, notulen en alle overige ter zake doende stukken inzake Vloetbeltverbinding c.q. Randweg Borne. Besluit: De gevraagde informatie wordt in twee delen verstrekt. In dit eerste besluit is de gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar gemaakt.
Verzoek: 2022-03-17 Jaar: 2022
Downloads: Volledig dossier