Provincie Flevoland

Wob verzoek inzake Datacenters in Flevoland

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van informatie en documenten inzake Datacenters in Flevoland, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.
Besluit: 2022-09-30 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Woo verzoek Asfaltcentrale

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) om openbaarmaking van informatie omtrent asfaltcentrale aan de Asfaltstraat 13 te Lelystad., heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.
Besluit: 2022-09-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo verzoek Aanmeldcentrum asielcentrum in Bant

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid om openbaarmaking van documenten m.b.t. het aanmeldcentrum te Bant, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.
Besluit: 2022-09-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit inzake programma verantwoordingen Nieuwe Natuur

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) om openbaarmaking van informatie over programma verantwoordingen Nieuwe Natuur, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, openbaar te maken met uitzondering van persoonsgegevens.
Besluit: 2022-08-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Woo besluit inzake informatie met betrekking tot Stikstofkaarten

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Woo) om openbaarmaking van Stikstof kaarten, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.
Besluit: 2022-07-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Woo-besluit inzake informatie m.b.t. Varkenshouderij aan de Gemaalweg 15 te Rutten

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) om openbaarmaking van informatie over Varkenshouderij aan de Gemaalweg 15 te Rutten, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, openbaar te maken met uitzondering in de daarbij opgenomen persoonsgegevens.
Besluit: 2022-07-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo besluit inzake informatie m.b.t. gebiedsprocessen stikstof

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) om openbaarmaking van informatie met betrekking tot de gebiedsprocessen met stikstof vraagstuk, heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, openbaar te maken, met uitzondering van de persoonsgegevens.
Besluit: 2022-06-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Woo verzoek Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (op Urk)

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid om openbaarmaking van informatie m.b.t. Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (op Urk), heeft het college besloten de gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar worden gemaakt.
Besluit: 2022-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo verzoek - inzake beleidsstukken en wetgeving m.b.t. de inzet van verkeersregelaars op provinciale wegen/kruisingen

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid om openbaarmaking van beleidsstukken en wetgeving m.b.t. de inzet van verkeersregelaars op provinciale wegen/kruisingen, heeft het college besloten dat er geen informatie berust bij de provincie. Aangezien het openbare informatie betreft.
Besluit: 2022-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-besluit ontheffing Almere van zorgplicht voor de inzameling en het transport van afvalwater Oosterwold

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) om openbaarmaking van Ontheffing Almere van zorgplicht voor de inzameling en het transport van afvalwater Oosterwold, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.
Besluit: 2022-05-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Woo besluit inzake Overzicht inkomsten opcenten en uitgaven infrastructuur 2019-2022

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van overzichten inkomsten opcenten en uitgaven infrastructuur 2019-2022.
Besluit: 2022-05-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob-besluit inzake Datacenter Zeewolde

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van informatie documenten Datacenter Zeewolde, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob verzoek - Faunabeheer Flevoland, oprichten van meerdere WBE's en Stichting FSFS

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van Faunbeheer Flevoland, oprichten van meerdere WBE's en Stichting FSFS, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.
Besluit: 2022-04-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Wob besluit inzake vergunning omtrent het bedrijf Van Peperzeel

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van Vergunning omtrent het bedrijf Van Peperzeel, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.
Besluit: 2022-04-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob besluit - inzake financiële vergoedingen betalingen voor geleverde diensten van LTO-projecten

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)om openbaarmaking van Financiële vergoedingen LTO, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.
Besluit: 2022-04-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Wob besluit - inzake Programma Lelystad Airport

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van informatie m.b.t. "Programma werkbezoek Tweede Kamer Lelystad Airport", heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken. Bijgevoegd in 1 bijlage:
Besluit: 2022-02-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Wob besluit inzake Communicatie/ documenten inzake vervuilde grond klasse B / industrie Marker Wadden

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van documenten met betrekking tot Vervuilde grond klasse B / industrie Marker Wadden, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.
Besluit: 2022-02-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Wob-verzoek inzake de rapportage controlebevindingen 2020 van accountant EYA

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van informatie met betrekking tot de rapportage controle bevindingen 2020 van de accountant, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.
Besluit: 2021-09-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wob besluit documentatie oprichting van 4 nieuwe WBE's

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van informatie met betrekking tot de oprichting van 4 nieuwe WBEs en het verzoek om vragen te beantwoorden, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.
Besluit: 2021-09-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Wob besluit Ontwikkelingsmaatschappij Horizon/Omroep Flevoland

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van informatie met betrekking tot de deelneming van ontwikkelingsmaatschappij Horizon en haar rechtsvoorgangers in de BV, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.
Besluit: 2021-08-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Wob-besluit inzake Kosten werkzaamheden Elburgerbrug

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van documenten met betrekking tot de totale kosten van de werkzaamheden aan de Elburgerbrug, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig openbaar te maken.
Besluit: 2021-08-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Wob-besluit - Statenvergadering 2 juni

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van documenten met betrekking tot de Statenvergadering 2 Juni 2021.
Besluit: 2021-07-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Anja Keuter - Statenlid (BBB)

Bereikbaarheidsgegevens van Anja Keuter, Statenlid voor BBB in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid BBB Startdatum: 2023-03-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Alfons Remery - Statenlid (BBB)

Bereikbaarheidsgegevens van Alfons Remery, Statenlid voor BBB in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid BBB
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ellentrees Müller - Statenlid (VVD)

Bereikbaarheidsgegevens van Ellentrees Müller, Statenlid voor VVD in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid VVD Startdatum: 2023-03-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Franco Achtien - Statenlid (VVD)

Bereikbaarheidsgegevens van Franco Achtien, Statenlid voor VVD in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid VVD Startdatum: 2023-03-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Henri van Ulsen - Statenlid (VVD)

Bereikbaarheidsgegevens van Henri van Ulsen, Statenlid voor VVD in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid VVD Startdatum: 2023-03-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Willem Boutkan - Statenlid (PVV)

Bereikbaarheidsgegevens van Willem Boutkan, Statenlid voor PVV in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid PVV Startdatum: 2023-03-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Bianca Goeman - Statenlid (PVV)

Bereikbaarheidsgegevens van Bianca Goeman, Statenlid voor PVV in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid PVV Startdatum: 2023-03-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Abassin Nessar - Statenlid (PvdA)

Bereikbaarheidsgegevens van Abassin Nessar, Statenlid voor PvdA in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid PvdA Startdatum: 2023-03-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Nelly den Os - Statenlid (PvdA)

Bereikbaarheidsgegevens van Nelly den Os, Statenlid voor PvdA in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid PvdA Startdatum: 2023-03-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Isabelle van Benthem - Statenlid (BBB)

Bereikbaarheidsgegevens van Isabelle van Benthem, Statenlid voor BBB in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid BBB Startdatum: 2023-03-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Roelf Raterink - Statenlid (PvdA)

Bereikbaarheidsgegevens van Roelf Raterink, Statenlid voor PvdA in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid PvdA Startdatum: 2023-03-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Corina Straatsma - Statenlid (GL)

Bereikbaarheidsgegevens van Corina Straatsma, Statenlid voor GroenLinks in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid GL Startdatum: 2023-03-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Martin Minnema - Statenlid (GL)

Bereikbaarheidsgegevens van Martin Minnema, Statenlid voor GroenLinks in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid GL Startdatum: 2023-03-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Jaya Noordman - Statenlid (GL)

Bereikbaarheidsgegevens van Jaya Noordman, Statenlid voor GroenLinks in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid GL Startdatum: 2023-03-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ria Visser-Kapitein - Statenlid (CU)

Bereikbaarheidsgegevens van Ria Visser-Kapitein, Statenlid voor ChristenUnie in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid CU Startdatum: 2023-03-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Tiko Smetsers - Statenlid (D66)

Bereikbaarheidsgegevens van Tiko Smetsers, Statenlid voor D66 in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid D66 Startdatum: 2023-03-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Yvonne den Boer - Statenlid (D66)

Bereikbaarheidsgegevens van Yvonne den Boer, Statenlid voor D66 in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid D66 Startdatum: 2023-03-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Marian Uitdewilligen - Statenlid (CDA)

Bereikbaarheidsgegevens van Marian Uitdewilligen, Statenlid voor CDA in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid CDA Startdatum: 2023-03-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Jennie Kempenaar-van Ittersum - Statenlid (CDA)

Bereikbaarheidsgegevens van Jennie Kempenaar-van Ittersum, Statenlid voor CDA in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid CDA Startdatum: 2023-03-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Jan van den Berg - Statenlid (BBB)

Bereikbaarheidsgegevens van Jan van den Berg, Statenlid voor BBB in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid BBB Startdatum: 2023-03-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kees Kok - Statenlid (JA21)

Bereikbaarheidsgegevens van Kees Kok, Statenlid voor JA21 in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid JA21 Startdatum: 2023-03-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Erik Broer - Statenlid (JA21)

Bereikbaarheidsgegevens van Erik Broer, Statenlid voor JA21 in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid JA21 Startdatum: 2023-03-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Sylvia Kers - Statenlid (PvdD)

Bereikbaarheidsgegevens van Sylvia Kers, Statenlid voor PvdD in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid PvdD Startdatum: 2023-03-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kjell van Wijlandt - Statenlid (PvdD)

Bereikbaarheidsgegevens van Kjell van Wijlandt, Statenlid voor PvdD in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid PvdD Startdatum: 2023-03-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Jelena Postuma - Statenlid (FvD)

Bereikbaarheidsgegevens van Jelena Postuma, Statenlid voor Forum voor Democratie in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid FvD
Downloads: 📄 Volledig dossier

René Woensdregt - Statenlid (FvD)

Bereikbaarheidsgegevens van René Woensdregt, Statenlid voor Forum voor Democratie in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid FvD
Downloads: 📄 Volledig dossier

John Cocu - Statenlid (SP)

Bereikbaarheidsgegevens van John Cocu, Statenlid voor SP in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid SP Startdatum: 2023-03-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Madeleine Boer - Statenlid (SP)

Bereikbaarheidsgegevens van Madeleine Boer, Statenlid voor SP in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid SP Startdatum: 2023-03-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Geert Post - Statenlid (SGP)

Bereikbaarheidsgegevens van Geert Post, Statenlid voor SGP in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid SGP Startdatum: 2023-03-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Jochanan Uitslag - Statenlid (SGP)

Bereikbaarheidsgegevens van Jochanan Uitslag, Statenlid voor SGP in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid SGP Startdatum: 2023-03-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Paul van Elderen - Statenlid (BBB)

Bereikbaarheidsgegevens van Paul van Elderen, Statenlid voor BBB in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid BBB Startdatum: 2023-03-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Wout Jansen - Statenlid (SLF)

Bereikbaarheidsgegevens van Wout Jansen, Statenlid voor SterkLokaalFlevoland in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid SLF Startdatum: 2023-03-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Marc van Rooij - Statenlid (50PLUS)

Bereikbaarheidsgegevens van Marc van Rooij, Statenlid voor 50PLUS in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid 50PLUS Startdatum: 2023-03-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Andrea van Veen - van den Berg - Statenlid (BBB)

Bereikbaarheidsgegevens van Andrea van Veen - van den Berg, Statenlid voor BBB in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid BBB Startdatum: 2023-06-30
Downloads: 📄 Volledig dossier

Angela Huckriede - Statenlid (VVD)

Bereikbaarheidsgegevens van Angela Huckriede, Statenlid voor VVD in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid VVD Startdatum: 2023-06-30
Downloads: 📄 Volledig dossier

Jan Meindert Keuter - Statenlid (PVV)

Bereikbaarheidsgegevens van Jan Meindert Keuter, Statenlid voor PVV in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid PVV Startdatum: 2023-06-30
Downloads: 📄 Volledig dossier

Ab de Jong - Statenlid (CU)

Bereikbaarheidsgegevens van Ab de Jong, Statenlid voor ChristenUnie in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid CU Startdatum: 2023-06-30
Downloads: 📄 Volledig dossier

Gina van Hardeveld - Statenlid (BBB)

Bereikbaarheidsgegevens van Gina van Hardeveld, Statenlid voor BBB in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid BBB Startdatum: 2023-03-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Henk Heijboer - Statenlid (BBB)

Bereikbaarheidsgegevens van Henk Heijboer, Statenlid voor BBB in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid BBB Startdatum: 2023-03-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Johan van Houwelingen - Statenlid (BBB)

Bereikbaarheidsgegevens van Johan van Houwelingen, Statenlid voor BBB in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid BBB Startdatum: 2023-03-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Maartje Mantel - Statenlid (BBB)

Bereikbaarheidsgegevens van Maartje Mantel, Statenlid voor BBB in de Provincie Flevoland.
Jaar: 2023 Statenlid BBB Startdatum: 2023-03-29
Downloads: 📄 Volledig dossier

Provincie - Provincie Flevoland

Bereikbaarheidsgegevens Provincie Flevoland (Provincie).
Jaar: 2023 Organisatie
Downloads: 📄 Volledig dossier