Dossiers na Wob/Woo-verzoek Provincie Flevoland

Wob verzoek inzake Datacenters in Flevoland

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van informatie en documenten inzake Datacenters in Flevoland, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.
Besluit: 2022-09-30 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Woo verzoek Asfaltcentrale

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) om openbaarmaking van informatie omtrent asfaltcentrale aan de Asfaltstraat 13 te Lelystad., heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.
Besluit: 2022-09-27 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Woo verzoek Aanmeldcentrum asielcentrum in Bant

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid om openbaarmaking van documenten m.b.t. het aanmeldcentrum te Bant, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.
Besluit: 2022-09-27 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Woo-besluit inzake programma verantwoordingen Nieuwe Natuur

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) om openbaarmaking van informatie over programma verantwoordingen Nieuwe Natuur, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, openbaar te maken met uitzondering van persoonsgegevens.
Besluit: 2022-08-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Woo besluit inzake informatie met betrekking tot Stikstofkaarten

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Woo) om openbaarmaking van Stikstof kaarten, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.
Besluit: 2022-07-27 Documenten: 2
Downloads: Besluit Volledig dossier

Woo-besluit inzake informatie m.b.t. Varkenshouderij aan de Gemaalweg 15 te Rutten

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) om openbaarmaking van informatie over Varkenshouderij aan de Gemaalweg 15 te Rutten, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, openbaar te maken met uitzondering in de daarbij opgenomen persoonsgegevens.
Besluit: 2022-07-27 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Woo besluit inzake informatie m.b.t. gebiedsprocessen stikstof

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) om openbaarmaking van informatie met betrekking tot de gebiedsprocessen met stikstof vraagstuk, heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, openbaar te maken, met uitzondering van de persoonsgegevens.
Besluit: 2022-06-30 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Woo verzoek Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (op Urk)

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid om openbaarmaking van informatie m.b.t. Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (op Urk), heeft het college besloten de gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar worden gemaakt.
Besluit: 2022-06-29 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit Woo verzoek - inzake beleidsstukken en wetgeving m.b.t. de inzet van verkeersregelaars op provinciale wegen/kruisingen

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid om openbaarmaking van beleidsstukken en wetgeving m.b.t. de inzet van verkeersregelaars op provinciale wegen/kruisingen, heeft het college besloten dat er geen informatie berust bij de provincie. Aangezien het openbare informatie betreft.
Besluit: 2022-06-08 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Woo-besluit ontheffing Almere van zorgplicht voor de inzameling en het transport van afvalwater Oosterwold

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) om openbaarmaking van Ontheffing Almere van zorgplicht voor de inzameling en het transport van afvalwater Oosterwold, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.
Besluit: 2022-05-19 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Woo besluit inzake Overzicht inkomsten opcenten en uitgaven infrastructuur 2019-2022

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van overzichten inkomsten opcenten en uitgaven infrastructuur 2019-2022.
Besluit: 2022-05-11 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Wob-besluit inzake Datacenter Zeewolde

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van informatie documenten Datacenter Zeewolde, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.
Besluit: 2022-04-29 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Besluit Wob verzoek - Faunabeheer Flevoland, oprichten van meerdere WBE's en Stichting FSFS

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van Faunbeheer Flevoland, oprichten van meerdere WBE's en Stichting FSFS, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.
Besluit: 2022-04-26 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob besluit inzake vergunning omtrent het bedrijf Van Peperzeel

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van Vergunning omtrent het bedrijf Van Peperzeel, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.
Besluit: 2022-04-26 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Wob besluit - inzake financiŽle vergoedingen betalingen voor geleverde diensten van LTO-projecten

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)om openbaarmaking van FinanciŽle vergoedingen LTO, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.
Besluit: 2022-04-06 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob besluit - inzake Programma Lelystad Airport

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van informatie m.b.t. "Programma werkbezoek Tweede Kamer Lelystad Airport", heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken. Bijgevoegd in 1 bijlage:
Besluit: 2022-02-21 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob besluit inzake Communicatie/ documenten inzake vervuilde grond klasse B / industrie Marker Wadden

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van documenten met betrekking tot Vervuilde grond klasse B / industrie Marker Wadden, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.
Besluit: 2022-02-01 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-verzoek inzake de rapportage controlebevindingen 2020 van accountant EYA

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van informatie met betrekking tot de rapportage controle bevindingen 2020 van de accountant, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.
Besluit: 2021-09-30 Documenten: 1
Downloads: Volledig dossier

Wob besluit documentatie oprichting van 4 nieuwe WBE's

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van informatie met betrekking tot de oprichting van 4 nieuwe WBEs en het verzoek om vragen te beantwoorden, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.
Besluit: 2021-09-14 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob besluit Ontwikkelingsmaatschappij Horizon/Omroep Flevoland

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van informatie met betrekking tot de deelneming van ontwikkelingsmaatschappij Horizon en haar rechtsvoorgangers in de BV, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.
Besluit: 2021-08-25 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit inzake Kosten werkzaamheden Elburgerbrug

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van documenten met betrekking tot de totale kosten van de werkzaamheden aan de Elburgerbrug, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig openbaar te maken.
Besluit: 2021-08-25 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier

Wob-besluit - Statenvergadering 2 juni

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om openbaarmaking van documenten met betrekking tot de Statenvergadering 2 Juni 2021.
Besluit: 2021-07-20 Documenten: 1
Downloads: Besluit Volledig dossier