Ministerie Van Economische Zaken En Klimaat

Beslisnota publicatie Nationaal Plan Energiesysteem

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Nationaal Plan Energiesysteem. Minister Jetten (Klimaat en Energie) biedt de Tweede Kamer het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) aan.
Besluit: 2023-12-01 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Aanstelling gezant Nationaal Convenant MKB-Financiering

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Hoort bij Kamerbrief aanstelling gezant convenant MKB-financiering.
Besluit: 2023-12-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Raad Algemene Zaken Cohesie 30 november 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-30] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Raad Algemene Zaken Cohesie 30 november 2023. Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de agenda van de formele Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid op 30 november 2023. De VVD-fractie in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Beantwoording Kamervragen over het opnieuw verlengen van de gedoogperiode voor de garnalenvisserij

Besluit: 2023-11-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording vragen over formele Telecomraad 5 december te Brussel

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Hoort bij Beantwoording Kamer over formele Telecomraad 5 december te Brussel. Minister Adriaansens (EZK) en staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) beantwoorden vragen over de formele Telecomraad op 5 december te Brussel. De vragen zijn van de vaste commissie Digitale Zaken.
Besluit: 2023-11-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over benoeming kwartiermaker sociale agenda Groningen en Noord-Drenthe

[Gepubliceerd: 2023-11-28] Hoort bij Kamerbrief over benoeming kwartiermaker sociale agenda Groningen en Noord-Drenthe. Staatssecretaris Vijlbrief (EZK) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeren de Tweede Kamer over de benoeming van de kwartiermaker voor de sociale agenda van Groningen en Noord-Drenthe.
Besluit: 2023-11-28 stoffen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Uitvoering EU-Schoolregeling voor schoolfruit en -groente

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Hoort bij Uitvoering EU-schoolregeling voor schoolfruit en -groente.
Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Tiende Conferentie van het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten

Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording vragen over het bericht 'Wolven in Europa - Commissie roept lokale overheden op om bestaande uitzonderingen ten volle te gebruiken

Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Afschrift reactie op brief Varkens in Nood over 'maximumtemperatuur veetransport'

Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Afschrift brief aan de provincie Friesland inzake garnalenvissers

Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over afhandelingen die IMG hervat van meldingen in bezwaarfase op basis van nieuwe maatregelen

[Gepubliceerd: 2023-11-28] Hoort bij Kamerbrief over afhandelingen die IMG hervat van meldingen in bezwaarfase op basis van nieuwe maatregelen. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de afhandelingen die IMG hervat van meldingen in bezwaarfase op basis van nieuwe maatregelen. De staatssecretaris meldt ook dat het IMG start met het benaderen van bewoners met lang lopende aanvragen in een bezwaarprocedure en hen in het verlengde van de nieuwe schadeafhandeling een oplossing zal bieden.
Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitkomsten 10e conferentie IPBES

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Hoort bij Kamerbrief over uitkomsten 10e conferentie IPBES. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) stuurt de Tweede Kamer de uitkomsten van de 10e conferentie van het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES). De conferentie vond plaats van 28 augustus-2 september 2023. IPBES is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met de relatie tussen wetenschap en beleid op het gebied van biologische diversiteit en ecosysteemdiensten (bijvoorbeeld drinkwater).
Besluit: 2023-11-27 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen verklaring verdrievoudigen kernenergie

[Gepubliceerd: 2023-11-29] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over verklaring verdrievoudigen kernenergie. Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over het bericht US, UK Lead Pledge to Triple Nuclear Power by 2050 at COP28. Het Tweede Kamerlid Erkens (VVD) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over AGRO-ondernemingen

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over alle AGRO-ondernemingen waarbij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een eerdere vaststelling van de TVL subsidie opnieuw heeft bekeken wegens het bereiken of overschrijden van de staatssteungrens voor AGRO-ondernemingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief Uitvoering EU-Schoolregeling voor schoolfruit en -groente

[Gepubliceerd: 2023-11-21] Hoort bij Uitvoering EU-Schoolregeling voor schoolfruit en -groente.
Besluit: 2023-11-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording Kamervragen over het bericht 'In november geen schoolfruit meer

Besluit: 2023-11-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verslag informele Raad Algemene Zaken (RAZ) - Cohesie

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Hoort bij Kamerbrief over verslag informele Raad Algemene Zaken (RAZ) - Cohesie. Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Informele Raad Algemene Zaken (RAZ) - Cohesie op 28 en 29 september 2023 in Murcia, Spanje.
Besluit: 2023-11-20 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit Woo-verzoek over ROM Horizon Flevoland en haar fondsen

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over ROM Horizon Flevoland B.V. en haar fondsen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Nationaal Convenant MKB-Financiering

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Hoort bij Kamerbrief bij Nationaal Convenant MKB-Financiering. Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over het Nationaal Convenant MKB-Financiering.
Besluit: 2023-11-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Joint Letter of Intent Maatwerk Nobian

[Gepubliceerd: 2023-11-22] Hoort bij Kamerbrief over Joint Letter of Intent Maatwerk Nobian. Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de Joint Letter of Intent (JLoI) (intentieverklaring). De JLol werd op 21 november 2023 met Nobian getekend. Dit is de eerste JLoI die is gesloten met een maatwerkbedrijf. Binnen de maatwerkafspraken worden er afspraken met deze bedrijven gemaakt over meer en snellere verduurzaming bovenop het klimaatakkoord.
Besluit: 2023-11-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met Geannoteerde agenda Raad Concurrentievermogen 7-8 december 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-24] Hoort bij Kamerbrief met Geannoteerde agenda Raad Concurrentievermogen 7-8 december 2023. Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de Geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen op 7 en 8 december 2023.
Besluit: 2023-11-15 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording eerste deel schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 20 november 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Hoort bij Beantwoording eerste deel schriftelijk overleg over Landbouw- en Visserijraad van 20 november 2023. Minister Adema (LNV) beantwoordt het eerste deel schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 20 november 2023. De vragen zijn gesteld door de VVD, D66, CDA, PvdD, SGP en BBB-fracties van de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-11-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde agenda formele Telecomraad 5 december 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-21] Hoort bij Kamerbrief over geannoteerde agenda formele Telecomraad 5 december 2023. Minister Adriaansens (EZK) en staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) sturen de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de formele Telecomraad van 5 december 2023.
Besluit: 2023-11-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Evaluatie Mijn Digitale Zaak

[Gepubliceerd: 2023-11-13] Hoort bij Kamerbrief over evaluatie Mijn Digitale Zaak. Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de evaluatie van de resultaten van de pilotregeling Mijn Digitale Zaak.
Besluit: 2023-11-13 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over jaarrekening CoŲperatie Mobilisation for the Environment en Milieu-Adviesbureau Vollenbroek B.V.

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over jaarrekening CoŲperatie Mobilisation for the Environment en Milieu-Adviesbureau Vollenbroek B.V.. Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de jaarrekening CoŲperatie Mobilisation for the Environment en MilieuAdviesbureau Vollenbroek B.V. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief EU Consumer Dialogue en brief over Europees consumentenbeleid

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Hoort bij Kamerbrief EU Consumer Dialogue en brief over Europees consumentenbeleid. Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de EU Consumer Dialogue en haar brief aan Eurocommissaris Reynders over het toekomstige Europese consumentenbeleid.
Besluit: 2023-11-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken Cohesie 30 november 2023 in Brussel

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Hoort bij Kamerbrief met geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken - Cohesiebeleid op 30 november 2023 in Brussel. Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief met de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken - Cohesiebeleid op 30 november 2023 in Brussel. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-11-10 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over schadeafhandeling bij mestkelders

[Gepubliceerd: 2023-11-28] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over schadeafhandeling bij mestkelders. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord op vragen over de schadeafhandeling bij mestkelders. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging verschillende subsidiemodules

[Gepubliceerd: 2023-11-15] Hoort bij Kamerbrief over verlenging van verschillende subsidiemodules . Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de verlenging van de subsidiemodules TKI MKB-versterking, MKB innovatiestimulering topsectoren, Innovatiekredieten, Seed capital technostarters, Vroegefasefinanciering en Thematische Technology Transfer.
Besluit: 2023-11-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief resultaten evaluatieonderzoeken MIT-regeling en IPC-regeling

[Gepubliceerd: 2023-11-21] Hoort bij Kamerbrief resultaten evaluatieonderzoeken MIT-regeling en IPC-regeling. Minister Adriaansens (EZK) deelt de resultaten van de evaluatieonderzoeken naar de regeling Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) en de regeling Innovatieprestatiecontracten (IPC) met de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-11-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over financiŽle informatie Sectoragenda voor Maritieme Maakindustrie

[Gepubliceerd: 2023-11-14] Hoort bij Kamerbrief over financiŽle informatie Sectoragenda voor de Maritieme Maakindustrie. Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de financiŽle dekking van de Sectoragenda voor de Maritieme Maakindustrie.
Besluit: 2023-11-07 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over fossiele subsidies

[Gepubliceerd: 2023-11-07] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over fossiele subsidies. Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over het rapport Rechtvaardig afbouwen van fossiele subsidies: Minder CO2 en meer inkomsten van SOMO, OCI en Milieudefensie. De Tweede Kamerleden Van Raan, Teunissen (beiden PvdD), Alkaya (SP), Dassen (Volt) en Thijssen (PvdA) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over rapport 'Rijk aan gedragsinzichten: editie 2023'

[Gepubliceerd: 2023-11-09] Hoort bij Kamerbrief over rapport 'Rijk aan gedragsinzichten: editie 2023'. Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Rijk aan gedragsinzichten: editie 2023'. Deze rapportage geeft een indruk van de door de departementen uitgevoerde gedragsprojecten in de periode 2021-2023.
Besluit: 2023-11-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Belisnota bij Kamerbrief over toestemming voor deelname aan een technische briefing over de COP28

[Gepubliceerd: 2023-11-07] Hoort bij Kamerbrief over toestemming voor deelname aan een technische briefing over de COP28. Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over toestemming om ambtenaren een technische briefing te laten verzorgen over de COP28. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat had hierom verzocht.
Besluit: 2023-11-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie-Amhaouch c.s. over Brainport

[Gepubliceerd: 2023-11-21] Hoort bij Kamerbrief over uitvoering motie-Amhaouch c.s. over Brainport. Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de aanpak die in het Brainportregio bestuurlijk overleg (BO-Brainport) met de Brainportregio is afgesproken.
Besluit: 2023-11-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief onderzoek naar territoriale leveringsbeperkingen

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Hoort bij Aanbiedingsbrief onderzoek naar territoriale leveringsbeperkingen. Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer het rapport van een onderzoek naar territoriale leveringsbeperkingen. Ook gaat de minister in op de uitkomsten van het onderzoek en de vervolgstappen. Territoriale leveringsbeperkingen zijn beperkingen die producenten of leveranciers opleggen aan hun afnemers, die daardoor alleen in een bepaald geografisch gebied producten kunnen inkopen.
Besluit: 2023-11-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aanvraagformulier zevende deelnemer proefveiling

[Gepubliceerd: 2023-11-07] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten van de zevende deelnemer die uiteindelijk niet heeft deelgenomen aan de (proef)veiling volgens de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen landelijke commerciŽle radio-omroep 2023 (de Regeling) en de betrokkenheid van deze deelnemer bij (het voortraject van) de veiling. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over klimaatstress bij jongeren

[Gepubliceerd: 2023-11-08] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over klimaatstress bij jongeren. Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over klimaatstress onder jongeren. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep van Haga) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-11-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief over Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027

[Gepubliceerd: 2023-11-10] Hoort bij Aanbiedingsbrief over Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027. Verschillende bewindspersonen bieden de Tweede Kamer het Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027 (KIC) aan. De aanbiedingsbrief is ondertekend door de ministers Adriaansens (EZK), Adema (LNV), Dijkgraaf (OCW), Van Gennip (SZW), Harbers (IenW), Jetten (Klimaat en Energie), De Jonge (BZK), Kuipers (VWS), Ollongren (Defensie), Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof), YesilgŲz-Zegerius (JenV) en staatssecretaris Heijnen (IenW).
Besluit: 2023-11-02 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over overeenstemming Inmarsat rond migratie NSV-dienstverlening

[Gepubliceerd: 2023-11-28] Hoort bij Kamerbrief over overeenstemming Inmarsat rond migratie NSV-dienstverlening. Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over overeenstemming Inmarsat rond migratie NSV-dienstverlening.
Besluit: 2023-11-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanvullend besluit op Woo-verzoek over contact tussen het ministerie van EZK en RWE/Uniper over juridische procedures

[Gepubliceerd: 2023-11-07] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over contact tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met energiebedrijven RWE en Uniper over juridische procedures. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-11-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding Jaarbericht Staat van MKB en Actieagenda mkb-dienstverlening

[Gepubliceerd: 2023-11-15] Hoort bij Kamerbrief over aanbieding Jaarbericht Staat van MKB en Actieagenda mkb-dienstverlening. Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de rapporten Jaarbericht Staat van het MKB, Actieagenda mkb-dienstverlening en het onderzoek naar de werking van de innovatie-en regiostimuleringstaak van de Kamer van Koophandel (KVK).
Besluit: 2023-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over wijziging van de Postwet

[Gepubliceerd: 2023-11-14] Besluit op een verzoek om correspondentie van of met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanaf 27 juli 2022 tot 5 juni 2023 over wijziging van de Postwet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-31 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over begrenzing natuurvergunning Schiphol

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over begrenzing natuurvergunning Schiphol. Ministers Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) en Harbers (IenW) geven antwoord op vragen over de begrenzing natuurvergunning Schiphol. De Tweede Kamerleden Van Raan en Akerboom (beiden PvdD) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met Verslag Energieraad 17 oktober 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-07] Hoort bij Kamerbrief met Verslag Energieraad 17 oktober 2023. Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Energieraad die op 17 oktober 2023 plaatsvond in Luxemburg.
Besluit: 2023-10-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen schriftelijk overleg informele Toerismeraad 31 oktober 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-30] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen schriftelijk overleg informele Toerismeraad 31 oktober 2023. Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen van de leden van de D66-fractie over de geannoteerde agenda van de informele Toerismeraad van 31 oktober 2023 (Kamerstuk 21501-30, nr. 586).
Besluit: 2023-10-30 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over actualisatie ontwikkelkader wind op zee

[Gepubliceerd: 2023-10-30] Hoort bij Kamerbrief over actualisatie ontwikkelkader windenergie op zee. Minister Jetten (klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de laatste versie van het Ontwikkelkader windenergie op zee.
Besluit: 2023-10-30 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie aanbeveling van de Europese Commissie op kritieke technologiegebieden

[Gepubliceerd: 2023-10-30] Hoort bij Kamerbrief over appreciatie aanbeveling van de Europese Commissie op kritieke technologiegebieden. Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de kabinetsappreciatie van de aanbeveling van de Europese Commissie over het voornemen om risicoanalyses uit te voeren op tien door de Europese Commissie geÔdentificeerde kritieke technologieŽn.
Besluit: 2023-10-30 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over contouren Klimaatplan 2024

[Gepubliceerd: 2023-10-30] Hoort bij Kamerbrief over contouren Klimaatplan 2024. Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer een brief die de inhoudelijke elementen van het Klimaatplan beschrijft en zet op de agenda richting de Tweede Kamer en de samenleving wat het demissionaire kabinet beschouwt als de hoofdzaken voor de gedachtevorming en de besluitvorming over het Klimaatplan.
Besluit: 2023-10-27 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij afschrift appreciatie IPCC-rapporten

[Gepubliceerd: 2023-11-03] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij afschrift appreciatie IPCC-rapporten. Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Eerste Kamer een afschrift van de kabinetsreactie op 2 rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties.
Besluit: 2023-10-27 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording vragen over Europese Waterstofbank

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Hoort bij Beantwoording vragen over Europese Waterstofbank . Minister Jetten (Klimaat en Energie) beantwoordt vragen over de mededeling van de Europese Commissie over de Europese Waterstofbank. De vragen zijn van de Eerste Kamerleden van de fractie van de BBB en de PVV.
Besluit: 2023-10-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief informatieplan EZK 2024-2028

[Gepubliceerd: 2023-12-01] Hoort bij Aanbiedingsbrief informatieplan EZK 2024-2028. Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer het informatieplan 2024-2028 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
Besluit: 2023-10-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over concepten Memorie van Toelichting bij wijzigingen van de Wet op het CBS

[Gepubliceerd: 2023-10-31] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de concepten van de memorie van toelichting bij de wijzigingen van de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistieken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over MFC de Hardenberg

[Gepubliceerd: 2023-11-16] Besluit op een verzoek om informatie over de gesprekken, correspondentie en afspraken in 2023 tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de gemeente Oldambt over MFC de Hardenberg in Finsterwolde. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over werkafspraken EZK-CBS

[Gepubliceerd: 2023-10-31] Besluit op een verzoek om informatie over werkafspraken tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De verzoeker vraagt ook om informatie over de jaarlijkse ontmoeting tussen de directeur-generaal van het CBS en het ministerie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). Dit bestand bevat het besluit en het openbaar gemaakte document.
Besluit: 2023-10-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over Raad voor Concurrentievermogen

[Gepubliceerd: 2023-11-08] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Raad voor Concurrentievermogen. Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de agenda van de EU-ESA top van 6 en 7 november 2023, het verslag van het schriftelijk overleg over onder andere de agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 25 september 2023, het fiche Mededeling voortgang en koers EU-missies Horizon Europe, en het verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 25 september 2023. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Aanbieding Klimaatnota KEV en beschouwing RvS EK

Besluit: 2023-10-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over sectoragenda maritieme maakindustrie

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Kamerbrief over sectoragenda maritieme maakindustrie. Minister Adriaansens (EZK), minister Harbers (IenW) en staatssecretaris Van der Maat (Defensie) sturen de Tweede Kamer de sectoragenda maritieme maakindustrie. De sectoragenda geeft aan hoe belangrijk de scheepsbouw is voor Nederland. Er wordt gekeken waar de kansen liggen en hoe de maritieme sector weer versterkt kan worden. En hoe onwenselijke afhankelijkheden op bijvoorbeeld veiligheidsgebied voorkomen kan worden.
Besluit: 2023-10-26 scheepvaart Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op toezegging T03394 (monitoring afromingsvrije lease) en toezegging T03392 (werking stelsel) over wijzigingen fosfaatrechtenstelsel (35.949)

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Kamerbrief met reactie op toezegging T03394 (monitoring afromingsvrije lease) en toezegging T03392 (werking stelsel) over wijzigingen fosfaatrechtenstelsel (35.949). Minister Adema (LNV) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de toezegging T03394 (monitoring afromingsvrije lease) en toezegging T03392 (werking stelsel) over wijzigingen van het fosfaatrechtenstelsel (35.949).
Besluit: 2023-10-26 bodem Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over timing Kamerbrief Nieuwe maatregelen netcongestie

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Kamerbrief over timing Kamerbrief Nieuwe maatregelen netcongestie. Minister Jetten (Klimaat en Energie) licht, op verzoek van de Tweede Kamer, het moment van verzenden toe van de Kamerbrief Nieuwe maatregelen netcongestie die op 18 oktober 2023 naar de Tweede Kamer verzonden is. En geeft antwoord op de vraag waarom deze brief kort na de begrotingsbehandeling is gestuurd.
Besluit: 2023-10-26 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek wijziging Postwet

[Gepubliceerd: 2023-10-31] Besluit op een verzoek om correspondentie van of met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanaf 5 juni 2023 over wijziging van de Postwet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over migratiebesluiten van de huidige lokale 3,5 GHz vergunninghouders

[Gepubliceerd: 2023-11-17] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van de migratiebesluiten van de huidige lokale 3,5 GHz vergunninghouders. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op motie over in Nederland gewonnen gas

[Gepubliceerd: 2023-11-20] Hoort bij Kamerbrief over reactie op motie over in Nederland gewonnen gas. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) reageert op een motie van het Tweede Kamerlid Omtzigt (Omtzigt). Deze motie verzoekt de regering om een strategie waarmee ernaar gestreefd wordt dat in Nederland gewonnen gas beschikbaar is voor de Nederlandse consument en ook duidelijk gemaakt wordt wat de verhouding is tussen Nederland als doorvoerland van gas en het van het gas afhalen van Nederlandse huishoudens.
Besluit: 2023-10-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op vragen over de knelpunten voor het koppelen van bovenleidingen aan laadpunten voor elektrisch vervoer

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Hoort bij Antwoorden op vragen over de knelpunten voor het koppelen van bovenleidingen aan laadpunten voor elektrisch vervoer. Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over de knelpunten voor het koppelen van bovenleidingen aan laadpunten voor elektrisch vervoer. Het Tweede Kamerlid Stoffer (SGP) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-24 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met appreciaties op moties over intrekken vergunning boren naar zout Waddengebied en uitsluiten mijnbouwactiviteiten Natura 2000-gebieden

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Hoort bij Kamerbrief met appreciaties op moties over intrekken vergunning boren naar zout Waddengebied en uitsluiten mijnbouwactiviteiten Natura 2000-gebieden. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) stuurt de Tweede Kamer zijn appreciaties op de moties over het intrekken van de vergunning om te boren naar zout in het Waddengebied en over het uitsluiten van mijnbouwactiviteiten in of nabij Natura 2000-gebieden. De Tweede Kamerleden Ouwehand en Van Raan (PvdD) hebben de moties ingediend.
Besluit: 2023-10-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aankondiging verlenging regeling Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Hoort bij Kamerbrief over aankondiging verlenging regeling Hernieuwbare Energietransitie (HER+). Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer een Kamerbrief over de aankondiging van de verlenging van de regeling Hernieuwbare Energietransitie (HER+).
Besluit: 2023-10-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief toepassing Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie oktober 2022 - september 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Hoort bij Kamerbrief toepassing Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie oktober 2022 - september 2023. Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de toepassing van de Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie in de periode 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023.
Besluit: 2023-10-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over bericht wolven in Europa

[Gepubliceerd: 2023-11-27] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht wolven in Europa. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) stuurt haar antwoorden op vragen over het bericht 'Wolven in Europa: Commissie roept lokale overheden op om bestaande uitzonderingen ten volle te gebruiken'. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Vedder (CDA).
Besluit: 2023-10-24 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over overeenstemming over schadeafhandeling voormalige steenkoolwinning in Limburg

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Hoort bij Kamerbrief over overeenstemming over schadeafhandeling voormalige steenkoolwinning in Limburg. Staatssecretaris Vijlbrief (EZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang over het afhandelen van mijnbouwschade door voormalige steenkoolwinning in Limburg.
Besluit: 2023-10-21 bodem Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering aangenomen moties bij begrotingsbehandeling EZK

[Gepubliceerd: 2023-10-30] Hoort bij Kamerbrief over uitvoering aangenomen moties bij begrotingsbehandeling EZK. Minister Adriaansens (EZK) en minister Jetten (Klimaat en Energie) reageren op het verzoek om een schriftelijke reactie op hoe ze enkele aangenomen moties gaan uitvoeren. De Tweede Kamerleden Graus (PVV), Erkens (VVD) en Eppink (BBB) hebben het verzoek ingediend.
Besluit: 2023-10-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken SDE++ herfst 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Kamerbrief stand van zaken SDE++ herfst 2023. Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de SDE++. De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) geeft subsidie aan bedrijven en non-profitorganisaties die grootschalig hernieuwbare energie opwekken of de CO2-uitstoot verminderen.
Besluit: 2023-10-20 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over toekenningen van staatsteun

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van toekenningen van staatssteun. Het gaat om een lijst met alle toekenningen van staatssteun die niet onder de beperkingen vallen die in de laatste alinea van de verklaring van de Europese Commissie op 12 mei 2022 staan. En om een lijst van alle toekenningen van staatssteun over de periode 1e kwartaal 2022 die na 30 maart 2022 door RVO zijn ontvangen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vergunning biomassacentrale Rijen

[Gepubliceerd: 2023-10-23] Besluit, inventaris en openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over 2 afschriften voor een vergunning voor een biomassacentrale in Rijen (Noord-Brabant). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek SDE-subsidies

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Besluit op een verzoek om informatie over onder meer ontvangers en bedragen uit de verschillende openstellingsrondes van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE en SDE+) en de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met kwartaalrapportage EU-wetgevingstrajecten en -raadplegingen Q3 2023

[Gepubliceerd: 2023-11-23] Hoort bij Kamerbrief met kwartaalrapportage EU-wetgevingstrajecten en -raadplegingen Q3 2023. Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer een kwartaalrapportage van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en de stand van zaken over EU-raadplegingen. Het gaat over de periode augustus tot en met september 2023.
Besluit: 2023-10-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief over stand van zaken moties glyfosaathoudende middelen en gewasbeschermingsmiddelen

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken moties glyfosaathoudende middelen en gewasbeschermingsmiddelen. Minister Adema (LNV) reageert op de moties van het lid Tjeerd de Groot (D66) over het verbieden van het gebruik van glyfosaathoudende middelen voor gebruik buiten geÔntegreerde gewasbescherming. Ook informeert hij de Tweede Kamer over de invulling van een aantal andere moties op het terrein van gewasbeschermingsmiddelen.
Besluit: 2023-10-18 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbieding Klimaatnota 2023, Klimaat- en Energieverkenning en beschouwing Raad van State

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Aanbieding Klimaatnota 2023, Klimaat- en Energieverkenning en beschouwing Raad van State. Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de Klimaatnota 2023, de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de beschouwing op de Klimaatnota van de afdeling Advisering van de Raad van State (RvS).
Besluit: 2023-10-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met extra update voortgang maatwerkafspraken

[Gepubliceerd: 2023-10-23] Hoort bij Kamerbrief met extra update voortgang maatwerkafspraken. Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over recente ontwikkelingen rond de voortgang van de verduurzaming industrie. De minister geeft een update van de informatie uit de Kamerbrief van 27 september 2023.
Besluit: 2023-10-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie onderzoeken klimaatvriendelijk gedrag

[Gepubliceerd: 2023-10-25] Hoort bij Kamerbrief reactie op onderzoeken klimaatvriendelijk gedrag. Minister Jetten (Klimaat en Energie) reageert op 2 rapporten over onderzoek naar klimaatvriendelijk gedrag. Het 1e rapport gaat over de effecten van een verbod op fossiele reclames. Het 2e rapport gaat over anders consumeren. Met deze brief komt de minister toezeggingen aan de Tweede Kamer na.
Besluit: 2023-10-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op vragen schriftelijk overleg Informele Telecomraad 23 en 24 oktober 2023 in Leůn

[Gepubliceerd: 2023-10-20] Hoort bij Antwoorden op vragen schriftelijk overleg Informele Telecomraad 23 en 24 oktober 2023 in Leůn. Minister Adriaansens (EZK) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen van de vaste commissie Digitale Zaken over de Informele Telecomraad op 23 en 24 oktober 2023 in Leůn, Spanje.
Besluit: 2023-10-17 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitspraak van College van Beroep voor het bedrijfsleven en NVWA-tarieven 2024

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Kamerbrief over uitspraak van College van Beroep voor het bedrijfsleven en NVWA-tarieven 2024. Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de recente uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), de financiŽle en juridische impact van deze uitspraak en de betekenis voor de tarieven van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De minister informeert de Kamer ook over de stand van zaken van het proces van totstandkoming van de NVWA-tarieven voor 2024.
Besluit: 2023-10-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Antwoorden op Kamervragen over Tijdelijke wet Klimaatfonds

[Gepubliceerd: 2023-10-30] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over Tijdelijke wet Klimaatfonds. Minister Jetten (Klimaat en Energie) biedt de Eerste Kamer de antwoorden aan op vragen over de Tijdelijke wet Klimaatfonds. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgangsrapportage interne-markt actieagenda

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Hoort bij Kamerbrief over voortgangsrapportage interne-marktactieagenda. Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de resultaten en belangrijke processtappen op deelterreinen in de uitvoering van de interne-marktactieagenda.
Besluit: 2023-10-16 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over monitor financiŽle participatie hernieuwbaar op land 2023

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Hoort bij Kamerbrief over monitor financiŽle participatie hernieuwbaar op land 2023. Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de 4e monitor over de financiŽle participatie hernieuwbare energie op land.
Besluit: 2023-10-16 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Porthos-project

[Gepubliceerd: 2023-10-17] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het Porthos-project. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-16 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoord op Kamervraag over de Open Bodem Index

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Antwoord op Kamervraag over de Open Bodem Index. Minister Adema (LNV) geeft antwoord op een Kamervraag over het gebruik van de Open Bodem Index in Nederland. De vraag is gesteld door Kamerlid Boswijk (CDA) tijdens het Kamerdebat over het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en de stikstofproblematiek.
Besluit: 2023-10-13 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over instrumentarium hernieuwbare waterstof

[Gepubliceerd: 2023-10-30] Hoort bij Kamerbrief over instrumentarium hernieuwbare waterstof. De ministers Jetten (Klimaat en Energie) en Adriaansens (EZK) informeren de Tweede Kamer over de vormgeving van het instrumentarium voor hernieuwbare waterstof. Dit is voor bedrijven die willen investeren in elektrolysecapaciteit en voor bedrijven die voor hun verduurzaming moeten kiezen tussen hernieuwbare waterstof, CCS en directe elektrificatie.
Besluit: 2023-10-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie tussen EZK en aandeelhoudersovereenkomst Nedmag, NOM en Lhoist

[Gepubliceerd: 2023-11-14] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen EZK en aandeelhoudersovereenkomst Nedmag, NOM en Lhoist. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Summer Briefing 2023 Task Force monitoring ombouw laagcalorische gasmarkt in het buitenland

[Gepubliceerd: 2023-10-27] Hoort bij Kamerbrief over Summer Briefing 2023 Task Force monitoring ombouw laagcalorische gasmarkt in het buitenland. Staatssecretaris Vijlbrief (EZK) stuurt de Tweede Kamer de Summer Briefing van de Task Force. Deze monitort de ombouw van de laagcalorische gasmarkt in het buitenland (BelgiŽ, Duitsland en Frankrijk).
Besluit: 2023-10-11 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verwachtingen en inzet klimaatconferentie COP28

[Gepubliceerd: 2023-10-30] Hoort bij Kamerbrief over verwachtingen en inzet klimaatconferentie COP28. Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de inzet van Nederland voor de 28e Conferentie van Partijen (COP28) bij het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC). De COP28 wordt van 30 november tot 12 december 2023 in Dubai, de Verenigde Arabische Emiraten gehouden.
Besluit: 2023-10-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over Green Deal Industrial Plan

[Gepubliceerd: 2023-10-26] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Green Deal Industrial Plan. Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de antwoorden op nadere vragen over het Green Deal Industrial Plan. Eerste Kamerleden hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-10-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief evaluatie Wet informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netten en netwerken

[Gepubliceerd: 2023-10-31] Hoort bij Kamerbrief evaluatie Wet informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netten en netwerken. Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de evaluatie van de Wet informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netten en netwerken. De minister gaat ook in op de aanpak van de belangrijkste knelpunten die uit de evaluatie naar voren komen.
Besluit: 2023-10-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek contacten met Diederik Samsom

[Gepubliceerd: 2023-10-16] Besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de heer Diederik Samsom in de periode 1 augustus 2019 tot 24 april 2023. De verzoeker vraagt specifiek naar contacten over het beleid van de Europese Unie (EU) voor klimaat, milieu en landbouw, over het coronaherstelplan en over afstemming tussen nationaal en EU-beleid. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-10-09 europese zaken Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aankondiging uitvoering motie adviescommissie terugdringen toenemende rol private equity in sectoren

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Hoort bij Kamerbrief over aankondiging uitvoering motie adviescommissie terugdringen toenemende rol private equity in sectoren. Minister Adriaansens (EZK) kondigt aan dat ze de Tweede Kamer dit kwartaal informeert over de uitvoering van de motie om een adviescommissie in te stellen over het terugdringen van de toenemende rol van private equity in sectoren. De Tweede Kamerleden Bikker (ChristenUnie) en Omtzigt (Groep-Omtzigt) hebben deze motie ingediend.
Besluit: 2023-10-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief en Voortgangsrapportage Strategie Digitale Economie

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Hoort bij Kamerbrief over voortgangsrapportage Strategie Digitale Economie. Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de voortgangsrapportage Strategie Digitale Economie.
Besluit: 2023-10-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Nederlands vestigingsklimaat en het Catshuisoverleg

[Gepubliceerd: 2023-10-04] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het Nederlandse vestigingsklimaat en het Catshuisoverleg van 2 februari 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief onderzoek proportionaliteit in het octrooirecht

[Gepubliceerd: 2023-11-08] Hoort bij Aanbiedingsbrief onderzoek naar proportionaliteit in het octrooirecht. Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer het rapport van een onderzoek naar de vraag of het proportionaliteitsbeginsel in relatie tot (automatische) inbreukverboden uit de Europese Handhavingsrichtlijn voldoende vertaald is in het Nederlandse octrooirecht.
Besluit: 2023-09-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang juridische procedures wet verbod op kolen

[Gepubliceerd: 2023-10-30] Hoort bij Kamerbrief over voortgang juridische procedures wet verbod op kolen. Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de juridische procedures over de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie.
Besluit: 2023-09-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Aanspreekpunt PotentiŽle Buitenlandse Investeerders (APBI)

[Gepubliceerd: 2023-10-02] Besluit, inventaris en openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over het Aanspreekpunt PotentiŽle Buitenlandse Investeerders (APBI) over de periode 1995 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-28 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking informatie over herzieningsverzoek en reactie RVO op verzoek

[Gepubliceerd: 2023-09-28] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over een herzieningsverzoek en de reactie van RVO op dit verzoek, dit wegens de uitspraak met kenmerk ENCLI:NL:CBB:2022:307. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over winningsplan Middelie 2022

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Besluit op een verzoek om informatie over winningsplan Middelie 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoeken duurzaamheid en digitalisering

[Gepubliceerd: 2023-11-28] Hoort bij Kamerbrief over onderzoeken duurzaamheid en digitalisering. Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer 2 onderzoeken die zijn uitgevoerd voor het integraal plan voor duurzame digitalisering. Het gaat om een onderzoek naar de bijdrage van de digitale sector aan nationale broeikasgasemissies en een onderzoek naar hoe in Nederland digitalisering benut kan worden voor de verduurzamingsopgave.
Besluit: 2023-09-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek gehonoreerde projecten Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen

[Gepubliceerd: 2023-09-21] Besluit op een verzoek om informatie over de gehonoreerde projecten voor de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen in de periode 2021-2023. Specifiek gaat het om een overzicht op projectniveau en per gemeente van flexwoningen. Het is een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang moties mkb-keurmerk en cyberoefenagenda voor niet-vitale bedrijven

[Gepubliceerd: 2023-09-18] Hoort bij Kamerbrief voortgang moties mkb-keurmerk en structurele cyberoefenagenda voor niet-vitale bedrijven. Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de uitvoering van de motie over een eenduidig mkb-keurmerk om het midden- en kleinbedrijf (mkb) beter te ondersteunen bij hun cybersecuritybeleid. En over de voortgang van de uitvoering van de motie over het ontwikkelen van een structurele cyberoefenagenda.
Besluit: 2023-09-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief nadeelcompensatiebesluit RWE

[Gepubliceerd: 2023-09-18] Hoort bij Kamerbrief over besluit nadeelcompensatie RWE . Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over het besluit nadeelcompensatie die RWE wordt toegekend voor het nadeel dat zij hebben geleden als gevolg van de productiebeperking.
Besluit: 2023-09-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Antwoorden Kamervragen over plannen van Duitsland om stroomprijs voor energie-intensieve industrie te maximeren

[Gepubliceerd: 2023-09-18] Hoort bij Antwoorden Kamervragen over plannen van Duitsland om de stroomprijs voor de energie-intensieve industrie te maximeren. Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de plannen van Duitsland om de stroomprijs voor de energie-intensieve industrie te maximeren. De vragen zijn gesteld door het lid Bontenbal (CDA).
Besluit: 2023-09-18 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over het artikel 'Vrees voor stijging gasprijs Nederland onderschat de risico's '

[Gepubliceerd: 2023-09-18] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Vrees voor stijging gasprijs Nederland onderschat de risico's '. Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over het artikel 'Vrees voor stijging gasprijs: Nederland onderschat de risico's.' De Tweede Kamerleden Thijssen (PvdA) en KrŲger (GroenLinks) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief leveringszekerheid elektriciteit

[Gepubliceerd: 2023-09-18] Hoort bij Kamerbrief leveringszekerheid elektriciteit. Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de leveringszekerheid van elektriciteit. Ook gaat de minister in op de motie-Erkens. Deze motie verzoekt de regering te onderzoeken hoe strategische reserves en capaciteitsmechanismen ingevoerd zouden kunnen worden in Nederland en wat daarvan de voor- en nadelen zouden zijn.
Besluit: 2023-09-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Uitwerking Beschermingsvoorziening Economische Veiligheid en overzicht instrumentarium Economische Veiligheid

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Kamerbrief over uitwerking Beschermingsvoorziening Economische Veiligheid en overzicht instrumentarium Economische Veiligheid. Minister Adriaansens (EZK) geeft de Tweede Kamer inzicht in de uitwerking van de Beschermingsvoorziening Economische Veiligheid.
Besluit: 2023-09-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over programma Beter Aanbesteden

[Gepubliceerd: 2023-11-01] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over programma Beter Aanbesteden. Minister Adriaansens (EZK) en minister De Jonge (BZK) geven antwoord op vragen over het programma Beter Aanbesteden. Het gaat om vragen van de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-09-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over derde voortgangsrapportage prijsplafond voor energie

[Gepubliceerd: 2023-09-18] Hoort bij Kamerbrief over derde voortgangsrapportage prijsplafond voor energie. Minister Jetten (Klimaat en Energie ) biedt de Tweede kamer de voortgangsrapportage over de uitvoering van de Subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023 (CEK23) aan.
Besluit: 2023-09-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Duurzame grondstoffen voor een groene chemie

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Kamerbrief over vrijstellingen voor non-energetisch gebruik fossiele grondstoffen naar duurzame grondstoffen voor groene chemie. Minister Adriaansens (EZK) en staatssecretaris Heijnen (IenW) bieden de Tweede Kamer een aantal stukken aan die als gezamenlijke noemer hebben: duurzame grondstoffen voor een groene chemie.
Besluit: 2023-09-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Informatieverzoek arbitragezaak Staat - NAM

[Gepubliceerd: 2023-09-13] Hoort bij Informatieverzoek arbitragezaak Staat - NAM. Staatssecretaris Vijlbrief (EZK) informeert de Tweede Kamer over een tussenuitspraak van de beide scheidsgerechten naar aanleiding van wederzijdse verzoeken van zowel de Staat als de NAM tot overlegging van documenten. Dit worden ook wel zogenaamde informatieverzoeken genoemd, waarmee partijen bij elkaar extra bewijsstukken kunnen opvragen.
Besluit: 2023-09-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over informele Raad Algemene Zaken EU Cohesiebeleid van 29 september 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-18] Hoort bij Kamerbrief over informele Raad Algemene Zaken EU Cohesiebeleid van 29 september 2023 . Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de informele Raad Algemene Zaken van de ministers verantwoordelijk voor het EU Cohesiebeleid op 29 september 2023 in Murcia.
Besluit: 2023-09-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beleidsstukken en beschikkingen kwalificatie bouwinstallatiebedrijf

[Gepubliceerd: 2023-09-11] Besluit op Woo-verzoek over openbaar maken van informatie over alle beleidsstukken en beschikkingen waarin wordt besloten of een bedrijf wel of niet kwalificeert als bouwinstallatiebedrijf door inschrijving in het handelsregister in een vergelijkbare sectie (als een bouwinstallatiebedrijf). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek contacten met NBA over TVL

[Gepubliceerd: 2023-09-13] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) over de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Kabinetsreactie kerncijfers KEV 2023 en augustusbesluitvorming klimaatmaatregelen

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Kamerbrief Kabinetsreactie kerncijfers KEV 2023 en augustusbesluitvorming klimaatmaatregelen. Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op de kerncijfers KEV 2023 en de augustusbesluitvorming van de klimaatmaatregelen.
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 25 september 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 25 september 2023. Minister Adriaansens (EZK) biedt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda aan van de Raad voor Concurrentievermogen op 25 september 2023. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over accounts die mogelijk nepnieuws verspreiden

[Gepubliceerd: 2023-09-18] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over accounts die mogelijk nepnieuws verspreiden. Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over accounts die mogelijk nepnieuws verspreiden. Het Tweede Kamerlid Van Houwelingen (FvD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over radiopiraat Tik van de Meulen uit Sint-Jansklooster

[Gepubliceerd: 2023-09-21] Besluit op een verzoek om informatie over de radiopiraat Tik van de Meulen, draaiende op 90.1 MHz uit Sint-Jansklooster. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-09-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met appreciatie onderzoek Strategy& over publieke belangen

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Hoort bij Kamerbrief met appreciatie onderzoek Strategy& over publieke belangen. Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer zijn appreciatie op het onderzoek van Strategy& over de publieke belangen in de energievoorziening.
Besluit: 2023-09-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief toestemming deelname technische briefing Energiewet

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Kamerbrief toestemming deelname technische briefing Energiewet. Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft toestemming om ambtenaren een technische briefing te laten verzorgen voor de Tweede Kamer over het wetsvoorstel voor de Energiewet.
Besluit: 2023-09-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over de brief Vormgeving instrumentarium hernieuwbare waterstof

Besluit: 2023-08-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over veiling landelijke commerciŽle radio-omroep

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Besluit op een verzoek om informatie over de veiling voor landelijke commerciŽle radio-omroep. Specifiek gaat het verzoek om een kopie van de bankafschriften waaruit blijkt dat de winnaars van de veiling hebben betaald voor de door hen gewonnen vergunningen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-31 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verslag informele Raad voor Concurrentievermogen 24-25, 28 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Kamerbrief over verslag informele Raad voor Concurrentievermogen 24, 25 en 28 juli 2023. Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) biedt de Tweede Kamer het verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen 24, 25 en 28 juli 2023 aan.
Besluit: 2023-08-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over windmolens op land

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over windmolens op land. Minister Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Heijnen (IenW) beantwoorden vragen over windmolens op het land. De vragen zijn van het Kamerlid Erkens (VVD).
Besluit: 2023-08-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsreactie op rapport parlementaire enquÍtecommissie aardgaswinning Groningen

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Hoort bij Kamerbrief over kabinetsreactie op rapport parlementaire enquÍtecommissie aardgaswinning Groningen. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) reageert op vragen die de BBB-fractie in de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft gesteld over de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquÍtecommissie aardgaswinning Groningen.
Besluit: 2023-08-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief over Wetsvoorstel implementatie herziene ETS-richtlijn

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Kamerbrief over Wetsvoorstel implementatie herziene ETS-richtlijn. Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel ter implementatie van de herziening van het Europese systeem voor handel in broeikasgasemissierechten (EU ETS), onderdeel van het Europese Fit-for-55 pakket.
Besluit: 2023-08-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op advies van de verkenner zoutwinning Twente

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Hoort bij Kamerbrief over reactie op advies van de verkenner zoutwinning Twente. Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op het advies van de verkenner, de heer Bernard Wientjes, over de zoutwinning in Twente.
Besluit: 2023-08-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie Commissievoorstellen over ECT-opzegging door EU en Euratom

[Gepubliceerd: 2023-09-08] Hoort bij Kamerbrief over appreciatie Commissievoorstellen over ECT-opzegging door EU en Euratom. Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de inzet van het kabinet ten aanzien van 2 Commissievoorstellen. Het betreft het Raadsbesluit ECT-opzegging EU en de Aanbeveling ECT-opzegging Euratom.
Besluit: 2023-08-28 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken ingebruikname stikstofinstallatie Zuidbroek II

[Gepubliceerd: 2023-08-30] Hoort bij Kamerbrief stand van zaken ingebruikname stikstofinstallatie Zuidbroek II. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) deelt de planning voor de ingebruikname van stikstofinstallatie Zuidbroek II met de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-08-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Harbersbrief Periodieke Rapportage Kennis en Innovatiebeleid

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Hoort bij Harbersbrief: Periodieke rapportage van het Kennis en innovatiebeleid. Minister Adema (LNV) stuurt de Tweede Kamer een toelichting op de onderzoeksopzet van de voorgenomen periodieke rapportage van thema vier in de LNV Strategische Evaluatieagenda (SEA 2023): Kennis en Innovatie. Voor het thema kennis en innovatie staat een periodieke rapportage gepland voor 2024.
Besluit: 2023-08-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over blokkeren plaatsing 5G-masten in eigen woonomgeving door Tweede Kamerleden

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Besluit op een verzoek om informatie waaruit blijkt dat Tweede Kamerleden de mogelijkheid hebben om de plaatsing van 5G-masten in hun eigen woonomgeving te blokkeren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over jaarverslag 2022 delfstoffen en aardwarmte

[Gepubliceerd: 2023-09-05] Hoort bij Kamerbrief over jaarverslag 2022 delfstoffen en aardwarmte. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over het jaarverslag van TNO over de activiteiten en resultaten van de opsporing en winning van koolwaterstoffen, steenzout en aardwarmte en over de status en toekomst van de ondergrondse (permanente) opslag van stoffen zoals aardgas, aardolie, stikstof en CO2 in Nederland.
Besluit: 2023-08-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoek KNMI naar nauwkeurigheid seismisch meetnetwerk

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Hoort bij Kamerbrief over onderzoek KNMI naar nauwkeurigheid seismisch meetnetwerk. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van het onderzoek naar de nauwkeurigheid van het landelijke seismische meetnetwerk en de gevolgen hiervan voor activiteiten in de diepe ondergrond.
Besluit: 2023-08-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Geannoteerde agenda informele Landbouw- en Visserijraad 3-5 september 2023

Besluit: 2023-08-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording Kamervragen over het toezicht en de handhaving op de ecoregeling van de Europese landbouwsubsidies

[Gepubliceerd: 2023-08-24] Hoort bij Beantwoording Kamervragen over het toezicht en de handhaving op de ecoregeling van de Europese landbouwsubsidies. Minister Adema (LNV) beantwoordt over het toezicht en de handhaving op de ecoregeling van de Europese landbouwsubsidies. De vragen zijn van het Kamerlid Akerboom (PvdD).
Besluit: 2023-08-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter Energie-Nederland en ministerie van EZK

[Gepubliceerd: 2023-08-31] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van Energie-Nederland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 24 mei 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de inhuur van influencers

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Besluit op een verzoek om informatie over de inhuur van influencers in het kader van corona en andere thema's. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbieding rapport Inkoopverplichting van duurzame landbouwproducten

[Gepubliceerd: 2023-08-22] Hoort bij Aanbieding rapport Inkoopverplichting van duurzame landbouwproducten. Minister Adema (LNV) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport over een eventuele inkoopverplichting van duurzame landbouwproducten.
Besluit: 2023-08-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Woo-verzoek over MER gaswinning en gasopslag Grijpskerk

[Gepubliceerd: 2023-08-22] Besluit op een verzoek om informatie over de milieueffectrapportage, de aanvraag en de beschikking voor de gasopslag en gaswinning in Grijpskerk. Let op: dit bestand is 400 MB groot.
Besluit: 2023-08-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen voortgang aanpak piekbelasting

[Gepubliceerd: 2023-09-14] Hoort bij Beantwoording Kamervragen voortgang aanpak piekbelasting. Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) reageert op vragen en opmerkingen over de aanpak piekbelasting. De vragen en opmerkingen zijn van de Kamerleden van de Eerste Kamerfractie van de PvdD.
Besluit: 2023-08-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken Inmarsat

[Gepubliceerd: 2023-08-16] Hoort bij Kamerbrief stand van zaken Inmarsat. Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de gesprekken met Inmarsat en de Griekse overheid over het migreren van de communicatiediensten voor het nood-, spoed- en veiligheidsverkeer naar Griekenland.
Besluit: 2023-08-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e deelbesluit Woo-verzoek over ROM Horizon Flevoland en haar fondsen

[Gepubliceerd: 2023-08-16] Besluit op een verzoek om informatie over ROM Horizon Flevoland B.V. en haar fondsen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). Let op: dit bestand is 207 MB groot.
Besluit: 2023-08-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over WBSO

[Gepubliceerd: 2023-09-19] Hoort bij Kamerbrief over Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de afdrachtsvermindering voor Speur- en Ontwikkelingswerk, beter bekend als de WBSO. De minister stuurt het jaarverslag van de WBSO (de Focus) over 2022 mee met deze brief. Ook gaat ze in op de omvang van het WBSO-budget in 2024 en de parameters van de regeling voor 2024.
Besluit: 2023-08-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht Tata hakt knoop door en gaat toch staal maken met waterstof

[Gepubliceerd: 2023-09-07] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over bericht Tata hakt knoop door en gaat toch staal maken met waterstof. Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over het bericht Tata hakt knoop door en gaat tůch staal maken met waterstof. De Tweede Kamerleden Hagen en Boucke (beiden D66) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-08-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over onderzoek RDI sanctiebesluit aan Sky Radio Nederland B.V.

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Besluit op een verzoek om informatie over onderzoek door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur over sanctiebesluit aan Sky Radio Nederland B.V. over een last onder dwangsom die is opgelegd wegens het uitgezonden percentage muziek door Radio Veronica. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-09 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Lijst van documenten bij Woo-verzoek over onderzoek van RDI sanctiebesluit aan Sky Radio Nederland B.V.

[Gepubliceerd: 2023-08-29] Bestand: Bijlagen bij Woo-verzoek over onderzoek van RDI over sanctiebesluit aan Sky Radio Nederland.pdf
Besluit: 2023-08-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek om openbaarmaking informatie relevante documenten inclusief conceptversies over vergunning Windproject Haringvlietdam

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over relevante documenten (inclusief conceptversies) over de vergunning voor Windproject Haringvlietdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief uitnodiging werkbezoek dorpenaanpak

[Gepubliceerd: 2023-08-21] Hoort bij Aanbiedingsbrief uitnodiging werkbezoek dorpenaanpak. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) stuurt de Tweede Kamer een uitnodiging voor de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat om de bouwhub Garrelsweer te bezoeken in het kader van de dorpenaanpak.
Besluit: 2023-08-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over subsidie voor de biomassacentrale Vattenfall

[Gepubliceerd: 2023-08-30] Besluit op een verzoek om informatie over de aanvraag, het besluit en de toekenning van subsidie voor de biomassacentrale Vattenfall te Diemen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-03 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen vogelgriep pelsdieren en katten

[Gepubliceerd: 2023-08-30] Hoort bij Beantwoording Kamervragen vogelgriep pelsdieren en katten. Minister Adema (LNV) beantwoordt vragen over de risicos van het vogelgriepvirus dat is aangetroffen bij tientallen katten in Polen en in 5 bontfokkerijen in Finland. De vragen zijn van de Kamerleden Van Esch en Wassenberg (beiden PvdD).
Besluit: 2023-08-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vergunningsaanvraag Windturbines Haringvlietdam

[Gepubliceerd: 2023-08-03] Besluit op een verzoek om informatie over de vergunningsaanvraag voor het windproject Windturbines Haringvlietdam, voor de realisatie van 2 windturbines op de Haringvlietdam, die bij de gemeente Voorne aan Zee zijn ingediend. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-08-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een SDE-beschikking

[Gepubliceerd: 2023-08-22] Besluit op een verzoek om alle documenten en correspondentie over een SDE-beschikking. SDE staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-25 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bedrijven die structureel ernstige welzijnsovertredingen begaan

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Besluit op een verzoek om informatie over bedrijven die structureel ernstige welzijnsovertredingen begaan, of zeer ernstige welzijnsovertredingen hebben begaan, en daarom onder verscherpt toezicht zijn komen staan (VETO-bedrijven). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-25 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek toezicht op cybersecurity transport elektriciteit

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Besluit op een verzoek om informatie over de toezichtresultaten in verband met de cybersecurity van aanbieders van essentiŽle diensten, specifiek het landelijk en regionaal transport en de distributie van elektriciteit. Het verzoek gaat over de periode 1 januari 2018 tot en met 16 maart 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief evaluatieplan Subsidieregeling Nationaal Groeifonds

[Gepubliceerd: 2023-08-28] Hoort bij Kamerbrief over evaluatieplan Subsidieregeling Nationaal Groeifonds. Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over het evaluatieplan voor de Subsidieregeling Nationaal Groeifonds.
Besluit: 2023-07-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Kamerbrief over beantwoording SO Raad voor Concurrentievermogen 24, 25 en 27, 28 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op het Schriftelijk Overleg over de Raad voor Concurrentievermogen van 24, 25 en 27, 28 juli 2023.
Besluit: 2023-07-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (TVL-regeling)

[Gepubliceerd: 2023-11-07] Deelbesluit 1 op een verzoek over de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (TVL-regeling) om het openbaar maken van informatie over het toekennen dan wel afwijzen van aangevraagde subsidies, over het al dan niet aannemen van verbondenheid tussen verschillende entiteiten, op grond van de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (TVL-regeling). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over beantwoording SO Raad voor Concurrentievermogen 24, 25 en 27, 28 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Hoort bij Kamerbrief over beantwoording SO Raad voor Concurrentievermogen 24, 25 en 27, 28 juli 2023. Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op het Schriftelijk Overleg over de Raad voor Concurrentievermogen van 24, 25 en 27, 28 juli 2023.
Besluit: 2023-07-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek rapport Aardbevingsrisico's in Groningen

[Gepubliceerd: 2023-08-11] Besluit op een verzoek om uitgewisselde documenten en communicatie over het rapport Aardbevingsrisico's in Groningen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-18 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op beslissing op bezwaar over Woo-verzoek van Stichting LAKA

[Gepubliceerd: 2023-08-14] Besluit op beslissing op bezwaar over Woo-verzoek van Stichting LAKA. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over zienswijze betreffende Woo-verzoek coŲrdinatieverzoeken van BIPT aan RDI

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Besluit op een verzoek om informatie over een zienswijze aangaande een Woo-verzoek over coŲrdinatieverzoeken van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) aan de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-18 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen opkoop Nederlandse gascentrales

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over opkoop Nederlandse gascentrales. Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over de recente opkoop van 4 Nederlandse gascentrales door Tsjechisch energiebedrijf Energetickż a prmyslovż holding (EPH). Het Tweede Kamerlid Van Raan (PvdD) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek antwoorden Kamervragen over hacken windturbines

[Gepubliceerd: 2023-07-18] Besluit op een verzoek om informatie over de afstemming voor de antwoorden van minister Jetten (Klimaat en Energie) op vragen van het Tweede Kamerlid Eerdmans (JA21) over het hacken van windturbines. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-17 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over artikel Den Haag verwaarloost innovatief mkb in de regio

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over artikel Den Haag verwaarloost innovatief mkb in de regio. Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over het artikel Den Haag verwaarloost innovatief mkb in de regio. De Tweede Kamerfracties van D66 en CDA hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek contact EZK en SEK

[Gepubliceerd: 2023-07-18] Besluit op een verzoek om informatie over het contact tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Stichting Energietransitie en Kernenergie (SEK) in de periode 1 januari 2020 tot 1 mei 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-14 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief vergunning elektrische boilers op NAM-locatie Schoonebeek

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Hoort bij Kamerbrief vergunning elektrische boilers op NAM-locatie Schoonebeek. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de vergunning die hij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft gegeven voor het plaatsen en in gebruik nemen van 2 elektrische boilers ter vervanging van een gasgestookte boiler op de locatie WKC-OBI Schoonebeek.
Besluit: 2023-07-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsreactie op uitkomsten evaluatie Energie-investeringsaftrek (EIA)

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Hoort bij Kamerbrief met kabinetsreactie op uitkomsten evaluatie Energie-investeringsaftrek (EIA). Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het evaluatierapport van de Energie-investeringsaftrek (EIA) over de periode 2017 tot en met 2021.
Besluit: 2023-07-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen 'Faillissementsgolf mkb door corona schulden Nederland wereldwijd koploper'

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Hoort bij Beantwoording Kamervragen over 'Faillissementsgolf mkb door corona schulden Nederland wereldwijd koploper'. Minister Adriaansens (EZK) beantwoordt vragen over het artikel 'Faillissementsgolf mkb door coronaschulden, Nederland wereldwijd koploper'. De vragen zijn van de Kamerleden Pouw-Verweij (JA21) en Eerdmans (JA21).
Besluit: 2023-07-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over nadere uitwerking bijmengverplichting groen gas

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Hoort bij Kamerbrief over nadere uitwerking bijmengverplichting groen gas. Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de inhoudelijke beleidskeuzes die hij heeft gemaakt voor de vormgeving van de bijmengverplichting. Ten slotte schetst de minister de planning en het proces om te komen tot deze verplichting.
Besluit: 2023-07-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over wijziging operationele strategie Groningenveld 2022-2023

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Hoort bij Kamerbrief over wijziging operationele strategie Groningenveld 2022-2023. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over het wijzigingsbesluit om in de zomer van 2023 een test te doen met een productielocatie die sinds 1 april stilstaat.
Besluit: 2023-07-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over 'inzicht in regionale verdeling fondsen van het ministerie van EZK'

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over 'inzicht in regionale verdeling fondsen van het ministerie van EZK'. Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over 'inzicht in regionale verdeling fondsen van het ministerie van EZK'. De Tweede Kamercommissie van de Rijksuitgaven heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toekenning opschaling 15 publiek-private samenwerkingen in beroepsonderwijs

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Hoort bij Kamerbrief over toekenning opschaling 15 publiek-private samenwerkingen in beroepsonderwijs. Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de versterking van 15 regionale publiek-private samenwerkingen (ppsen) in het beroepsonderwijs met een totale investering van 123 miljoen euro voor de komende 4 jaar.
Besluit: 2023-07-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voornemen instemming met voorlopig raadsakkoord Cyber Resilience Act

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Hoort bij Kamerbrief voornemen instemming met voorlopig raadsakkoord Cyber Resilience Act. Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over het voornemen om in te stemmen met de compromistekst op de Cyber Resilience Act die op 19 juli 2023 voorligt in het Comitť van Permanente Vertegenwoordigers (Coreper) van de lidstaten van de Europese Unie.
Besluit: 2023-07-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief geactualiseerd onderzoek businesscase zonnepanelen huursector

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Hoort bij Kamerbrief geactualiseerd onderzoek businesscase zonnepanelen huursector. Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de actualisatie van de businesscase voor zonnepanelen op huurwoningen.
Besluit: 2023-07-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over overzichten met percentages van toegekende subsidies energiebesparende maatregelen aan woning

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Besluit, inclusief 2 openbaar gemaakte documenten, op een verzoek om informatie over overzichten met percentages van de daadwerkelijke toegekende subsidies van energiebesparende maatregelen aan een woning (spouwmuur en dubbel glas). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief rapport FinanciŽle beoordeling van NGF-projectvoorstellen

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Hoort bij Aanbiedingsbrief rapport FinanciŽle beoordeling van NGF-projectvoorstellen. Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over het rapport 'FinanciŽle beoordeling van NGF- projectvoorstellen'.
Besluit: 2023-07-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek procedurevergadering en kennismakingsgesprek Timmermans

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Hoort bij Kamerbrief over verzoek procedurevergadering. Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer op verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op een NOS-bericht over de inhoud van een gesprek met de vice-voorzitter van de Europese Commissie, de heer Timmermans en stuurt daarbij het gespreksverslag van de Permanente Vertegenwoordiging.
Besluit: 2023-07-05 Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

[Ingetrokken] Besluit op Woo-verzoek over documentatie tussen ministerie van EZK en energiebedrijven RWE en Uniper

[Gepubliceerd: 2023-07-05] [INGETROKKEN]
Besluit: 2023-07-05 energie
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-Verzoek over documentatie tussen het ministerie van EZK en RWE/Uniper over juridische procedures

[Gepubliceerd: 2023-07-28] Besluit op een verzoek om informatie over contact tussen het ministerie van EZK met de energiebedrijven RWE en Uniper over juridische procedures in de periode vanaf 2017. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-05 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over technische briefing over wetgevingsvoorstellen op gebied van Klimaat en Energie

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Hoort bij Kamerbrief over technische briefing over wetgevingsvoorstellen op gebied van Klimaat en Energie. Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Eerste Kamer over de technische briefing over de wetgevingsvoorstellen op het gebied van Klimaat en Energie die de komende periode bij de Kamer worden ingediend, en hun onderlinge samenhang.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Verslag formele Energieraad 19 juni

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Verslag formele Energieraad 19 juni. Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de formele Energieraad van 19 juni.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht Martin botst met woonstichting om oneerlijke compensatie energiekosten: het is ons geld

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht Martin botst met woonstichting om oneerlijke compensatie energiekosten: het is ons geld. Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over het bericht Martin botst met woonstichting om oneerlijke compensatie energiekosten: het is ons geld. De Tweede Kamerleden De Groot en Erkens (beiden VVD) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over instellingsbesluit Burgerforum klimaat-en energiebeleid

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Hoort bij Kamerbrief over instellingsbesluit Burgerforum klimaat-en energiebeleid. Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over het instellingsbesluit van het burgerforum klimaat- en energiebeleid.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over resultaten veiling landelijke commerciŽle analoge (FM) en digitale (DAB+) radiovergunningen

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Hoort bij Kamerbrief over resultaten veiling landelijke commerciŽle analoge (FM) en digitale (DAB+) radiovergunningen. Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de veiling van de landelijkecommerciŽle analoge (FM) en digitale (DAB+) radiovergunningen. De vergunningen zijn voor een periode van 12 jaar geveild.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Mkb en CO2-voetafdrukmeting

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Kamerbrief over Mkb en CO2-voetafdrukmeting. Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de kosteloze CO2 voetafdrukmeting. Met een CO2-voetafdrukmeting kunnen ondernemers de CO2-uitstoot bepalen van hun bedrijf met betrekking tot elektriciteitsgebruik, het gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming, het gebruik van andere fossiele brandstoffen in de bedrijfsvoering zoals stookolie of aardgas, zakelijk vervoer en van vliegreizen.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het Green Deal Industrial Plan COM(2023)62

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het Green Deal Industrial Plan COM(2023)62. Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over het Green Deal Industrial Plan (GDIP). De Eerste Kamerleden van de fracties van GroenLinks en de PvdA hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over herzieningsverzoeken RVO

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Besluit op een verzoek om informatie over herzieningsverzoeken bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-07-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 24-25 juli en 28 juli

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Hoort bij Kamerbrief over geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 24-25 juli en 28 juli. Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 24, 25 en 28 juli. De minister beschrijft de discussiepunten en de Nederlandse inzet. Daarnaast geeft zij antwoord op de motie-Amhaouch en gaat zij ook ik in op de motie-Sjoerdsma. .
Besluit: 2023-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over eindadvies Wientjes zoutwinning Twente

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Hoort bij Kamerbrief over eindadvies Wientjes zoutwinning Twente. Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over het advies van de heer Wientjes over zoutwinning Twente.
Besluit: 2023-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief gevolgen niet behandelen wijziging Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

[Gepubliceerd: 2023-09-04] Hoort bij Kamerbrief gevolgen niet behandelen wijziging Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie. Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de mogelijke gevolgen van het feit dat de Tweede Kamer de wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie nog niet heeft behandeld.
Besluit: 2023-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het gasveld Middelie

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het gasveld Middelie. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord op vragen over het gasveld Middelie. Het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief jaarverslag 2022 en Stand van de Uitvoering NCG

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Hoort bij Aanbiedingsbrief jaarverslag 2022 en Stand van de Uitvoering NCG. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) stuurt de Tweede Kamer het jaarverslag van de Nationaal CoŲrdinator Groningen (NCG) over 2022 en de Stand van de Uitvoering die de NCG heeft opgesteld.
Besluit: 2023-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over een CBS-onderzoek naar graaiflatie

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over een CBS-onderzoek naar graaiflatie. Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over een CBS-onderzoek naar graaiflatie. Het Tweede Kamerlid Van der Lee (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-07-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over adviezen SodM op ingediende winningsplan voor zoutwinning in Haaksbergen

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Hoort bij Kamerbrief over adviezen SodM op ingediende winningsplan voor zoutwinning in Haaksbergen. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) stuurt de Tweede Kamer de adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) op de ingediende aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de winning van zout in Haaksbergen.
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over eventuele kerncentrale in Twente

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over eventuele kerncentrale in Twente. Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over een eventuele kerncentrale in Twente. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep-Van Haga) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief afschrift reactie op brief over detailhandel en territoriale leveringsbeperkingen

[Gepubliceerd: 2023-07-25] Hoort bij Aanbiedingsbrief afschrift reactie op brief over detailhandel en territoriale leveringsbeperkingen. Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar reactie op een brief van de Nationale Winkelraad over detailhandel en territoriale leveringsbeperkingen.
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over samenwerking met Invest-NL in kader van Nationaal Groeifonds

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Hoort bij Kamerbrief over samenwerking met Invest-NL in kader van Nationaal Groeifonds. Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de herijking van enkele beleidsuitgangspunten zoals die zijn geformuleerd in de toelichting bij de Machtigingswet tot oprichting van Invest-NL.
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over fouten in laatste IPCC-rapport

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over fouten in laatste IPCC-rapport. Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over fouten in het laatste rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Het Tweede Kamerlid Kops (PVV) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang ontwikkeling transportnet waterstof

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Hoort bij Kamerbrief voortgang ontwikkeling transportnet waterstof. Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de ontwikkeling van het transportnet voor waterstof.
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over perspectief op de Nederlandse economie

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Hoort bij Kamerbrief over perspectief op de Nederlandse economie. Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over het perspectief: waar willen we met onze economie heen om ons land welvarend en zo toekomstbestendig mogelijk te houden?
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Tweede Kamer bekostiging investeringsvoorstellen 3e ronde Nationaal Groeifonds

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Hoort bij Kamerbrief Tweede Kamer bekostiging investeringsvoorstellen 3e ronde Nationaal Groeifonds. Minister Adriaansens (EZK) en minister Kaag (FinanciŽn) informeren de Tweede Kamer over de uitkomst van de 3e indieningsronde van het Nationaal Groeifonds. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Hoort bij Kamerbrief over de versterking van gebouwen in de provincie Groningen. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de inwerkingtreding van de wet in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen.
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief Aanbieding rapport 'Normeren en beprijzen van stikstofemissies - sturen op stikstof'

Besluit: 2023-06-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Digitale Euro en de CBDC-

[Gepubliceerd: 2023-07-24] Besluit, inclusief lijst van documenten en openbaar gemaakte documenten, op een verzoek om informatie over de Digitale Euro en de Central Bank Digital Currencies (CBDC) in de periode van 2017 tot 1 mei 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over planning uitvoering maatregelen Nij Begun

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief over planning uitvoering maatregelen Nij Begun. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd. De staatssecretaris beperkt zich tot de maatregelen die betrekking hebben op het verbeteren van de schadeafhandeling en versterking.
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief SodM voortgangsrapportage

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Hoort bij Aanbiedingsbrief voortgangsrapportage SodM (april 2022-maart 2023). Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) stuurt de Tweede Kamer de voortgangsrapportage van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) toe over de versterkingsopgave en de afbouw van de gaswinning over de periode april 2022 maart 2023.
Besluit: 2023-06-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over strategische autonomie Nederland bij energietransitie

[Gepubliceerd: 2023-07-14] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over strategische autonomie Nederland bij energietransitie. Minister Adriaansens (EZK), minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Jetten (Klimaat en Energie) geven antwoord op vragen over de strategische autonomie van Nederland op het gebied van de energietransitie. Het Tweede Kamerlid Erkens (VVD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording Kamervragen over de ontwikkeling van de nettarieven

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Hoort bij Beantwoording vragen over de ontwikkeling van de nettarieven. Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen over de ontwikkeling van de nettarieven. Het Tweede Kamerlid Erkens (VVD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek vergunningverlening windenergie op zee

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Besluit op een verzoek om informatie over de winnaars in de vergunningverlening windenergie op zee Hollandse Kust (west) kavels VI en VII. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voorkeurslocaties demonstratieprojecten waterstof op zee

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Hoort bij Kamerbrief voorkeurslocaties demonstratieprojecten waterstof op zee. Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over het waarom van demonstratieprojecten voor waterstof op zee en over beoogde locaties voor deze projecten.
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over 2e integrale voortgangsrapportage steunpakket met focus op NOW, TVL en belastinguitstel

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief over 2e integrale voortgangsrapportage steunpakket met focus op NOW, TVL en belastinguitstel. Minister Adriaansens (EZK), minister Van Gennip (SZW), minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) en staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) bieden de Tweede Kamer de 2e integrale voortgangsrapportage aan over het steunpakket dat het kabinet tijdens de coronacrisis ter ondersteuning van ondernemers en de Nederlandse economie in het leven heeft geroepen.
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang gebiedsgerichte aanpak NPLG

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Hoort bij Kamerbrief over voortgang gebiedsgerichte aanpak NPLG. Minister van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over de gebiedsgerichte aanpak van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) door provincies. Die doen dit in samenwerking met inwoners, ondernemers, waterschappen, gemeenten en maatschappelijke organisaties.
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorstellen voor het Klimaatfonds

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Hoort bij Kamerbrief over voorstellen voor het Klimaatfonds . Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de voorstellen die zijn ingediend voor het Klimaatfonds. De voorstellen zijn verwerkt in fiches.
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Monitor Ondernemingsklimaat en onderzoek naar motieven bedrijven om bedrijfsonderdelen te verplaatsen naar buitenland

[Gepubliceerd: 2023-10-24] Hoort bij Kamerbrief over Monitor Ondernemingsklimaat en onderzoek naar motieven bedrijven om bedrijfsonderdelen te verplaatsen naar buitenland. Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de nieuwe Monitor Ondernemingkslimaat. De minister biedt de Kamer daarnaast het rapport aan van een recent onderzoek naar de motieven van bedrijven om bedrijfsonderdelen te verplaatsen naar het buitenland dan wel geheel uit Nederland te vertrekken.
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over wijziging huurovereenkomst over viswater Wantij in Dordrecht

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Besluit op Woo-verzoek over een wijziging van de huurovereenkomst over viswater Wantij in Dordrecht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-27 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over integratie DTC, CSIRT DSP en NLCS

[Gepubliceerd: 2023-06-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-06-26 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over resultaten kwaliteitstoets Typologie

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Hoort bij Kamerbrief over resultaten kwaliteitstoets Typologie. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de kwaliteitstoets naar de uitkomsten van beoordelingen via de typologieaanpak.
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie borgen generatielange inzet in wet Groningen

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief over uitvoering motie borgen generatielange inzet in wet Groningen. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van een motie over het borgen van de generatielange inzet in de wet Groningen. De Tweede Kamerleden Klaver en KrŲger (beiden GroenLinks) hebben om de brief gevraagd.
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief agenda informele Energieraad 11-12 juli 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Hoort bij Kamerbrief agenda informele Energieraad 11-12 juli 2023. Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de onderwerpen die op de agenda staan van de informele Energieraad op 11 en 12 juli 2023. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op motie slimmer maken elektriciteitsnet

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Hoort bij Kamerbrief reactie op motie slimmer maken elektriciteitsnet. Minister Jetten (Klimaat en Energie) deelt zijn reactie op de gewijzigde motie-Van der Plas met de Tweede Kamer. Deze motie gaat over prioriteit geven aan het slimmer maken van het elektriciteitsnet.
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie beŽindigen subsidies voor stook houtige biogrondstoffen

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief over uitvoering motie beŽindigen subsidies voor stook houtige biogrondstoffen. Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Eerste Kamer hoe de regering uitvoering gaat geven aan een motie met betrekking tot het beŽindigen van subsidies voor de stook van houtige biogrondstoffen. Het Eerste Kamerlid Koffeman (PvdD) heeft de motie ingediend.
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Voortgang Datavisie Handelsregister

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Hoort bij Voortgang Datavisie Handelsregister. Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer in over de voortgang van de Datavisie Handelsregister.
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij brief aan Tweede Kamer over brief met adviezen aan gemeente Haaksbergen over zoutwinning

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Hoort bij Brief aan Tweede Kamer over brief met adviezen aan gemeente Haaksbergen over winningsplan zoutwinning. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de brief aan de gemeente Haaksbergen met daarin de adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), TNO en de technische commissie bodemdaling (Tcbb) op het ingediende winningsplan van Nobian.
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op evaluatie ministeriŽle regeling en beleidsregel CBS

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Hoort bij Kamerbrief met reactie op evaluatie ministeriŽle regeling en beleidsregel CBS. Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op de uitkomsten van de evaluatie van de Regeling werkzaamheden derden CBS (ministeriŽle regeling CBS) en de Beleidsregel taakuitoefening CBS (beleidsregel CBS).
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over kabinetsreactie op initiatiefnota 'Snel weg uit de stikstofcrisis'

[Gepubliceerd: 2023-08-30] Hoort bij Beantwoording Kamervragen over kabinetsreactie op initiatiefnota 'Snel weg uit de stikstofcrisis'. Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) beantwoordt vragen over de reactie op de initiatiefnota 'Snel weg uit de stikstofcrisis'. Deze nota is van de Kamerleden Van der Plas (BBB) en Eppink (JA21). De vragen zijn van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over evaluatie Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG)

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief over evaluatie Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG). Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de onafhankelijke evaluatie naar het functioneren van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) in de periode 2019-2022.
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over centraal informatiepunt mobiele bereikbaarheid 112

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Hoort bij Kamerbrief over centraal informatiepunt mobiele bereikbaarheid 112. Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van een centraal informatiepunt voor meldingen over gebrekkige mobiele bereikbaarheid van 112.
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over een betaalbare energierekening

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over een betaalbare energierekening. Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over een betaalbare energierekening. De Tweede Kamerleden KrŲger (GroenLinks) en Thijssen (PvdA) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-26 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over nageschakelde techniek en verduurzaming verduurzamingsmaatregelen

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Hoort bij Kamerbrief over nageschakelde techniek en verduurzaming verduurzamingsmaatregelen. Minister Adema (LNV) reageert op een motie over nageschakelde technieken en verduurzamingsmaatregelen. De motie is van het Kamerlid Van der Plas (BBB).
Besluit: 2023-06-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding concept Landbouwakkoord en vervolgtraject

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Hoort bij Kamerbrief over aanbieding concept Landbouwakkoord en vervolgtraject. Minister Adema (LNV) stuurt de Tweede Kamer de laatste versie van het concept-Landbouwakkoord. De minister informeert de Tweede Kamer ook over het vervolgtraject.
Besluit: 2023-06-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toezegging toepassing EU-Richtlijn Europese markt voor defensiemateriaal

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Kamerbrief over toezegging toepassing EU-Richtlijn Europese markt voor defensiemateriaal. Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de uitwerking van haar toezegging over hoe andere landen, in relatie tot Nederland, EU-Richtlijn 2009/81/EG inzake een Europese markt voor defensiemateriaal toepassen.
Besluit: 2023-06-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over wijziging gasgebouw

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief over wijziging gasgebouw. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over hoe de Staat haar samenwerking met Shell, ExxonMobil en de NAM vormgeeft en welke verbeteringen zijn doorgevoerd teneinde het publieke belang beter te borgen. Ook gaat de staatssecretaris in op de beŽindiging van het gasgebouw.
Besluit: 2023-06-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota aanbieding ontwerpbesluit Groningenveld 2023-2024

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Hoort bij Kamerbrief over ontwerpbesluit Groningenveld 2023-2024. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de definitieve sluiting van het Groningenveld per 1 oktober 2024.
Besluit: 2023-06-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief visie gasopslagen

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Hoort bij Kamerbrief Visie gasopslag. Minister Jetten (Klimaat en Energie) en minister Vijlbrief (Mijnbouw) informeren de Tweede Kamer over de inzet van gasopslagen in Nederland.
Besluit: 2023-06-23 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgangsrapportage prijsplafond Q2

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Hoort bij Kamerbrief over voortgangsrapportage prijsplafond voor energie. Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de tweede voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer over de uitvoering van de Subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023. Ook informeert hij over de voortgang van de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen (TTB).
Besluit: 2023-06-23 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief update planning Kamerbrieven EZK 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Hoort bij Kamerbrief update planning Kamerbrieven EZK 2023 . Minister Adriaansens (EZK), minister Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geven de Tweede Kamer een update van de planning van wet- en regelgeving, Kamerbrieven, rapportages, beleidsnotas en beleidsdoorlichtingen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor de rest van 2023.
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsreactie Raad voor de Toekomst

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Hoort bij Kamerbrief met kabinetsreactie Duurzaam durven denken. Minister Adriaansens (EZK) reageert op het advies 'Duurzaam durven denken' van de Raad voor de Toekomst van het Nationaal Groeifonds. Het rapport gaat over hoe het Nationaal Groeifonds rekening kan houden met het belang van zowel huidige als toekomstige generaties, met aandacht voor intergenerationele solidariteit. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan de motie Klaver/Segers.
Besluit: 2023-06-22 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Memorandum of Understanding (MoU) BelgiŽ -Nederland grensoverschrijdend transport CO2

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Engelstalige verklaring van Belgische en Nederlandse ministers voor Noordzee, klimaat, energie en milieu over grensoverschrijdend transport van CO2 met het doel van permanente geologische opslag.
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over uitgestelde openbaarmaking van mestgegevens van drie bedrijven

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Besluit op Woo-verzoek over uitgestelde openbaarmaking van de mestgegevens van drie bedrijven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek mestgegevens 3 bedrijven

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Besluit op een verzoek om de mestgegevens van 3 bedrijven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over blauwe waterstof

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over blauwe waterstof. Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over blauwe waterstof. De Tweede Kamerleden Bontenbal (CDA) en Erkens (VVD) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over CCS in de SDE++ 2022

[Gepubliceerd: 2023-06-21] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over CCS in de SDE++ 2022. Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over de CO2-afvang en -opslag (CCS) in de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie-regeling (SDE++) 2022. Het Tweede Kamerlid Bontenbal (CDA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over concept-update Integraal Nationaal Energie en Klimaatplan

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Hoort bij Kamerbrief over concept-update Integraal Nationaal Energie en Klimaatplan. Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de concept-update van het Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan (INEK). Het INEK bevat de doelen en de hoofdlijnen van het klimaat- en energiebeleid van Nederland voor de jaren 2021 2030. Ook bevat het beleid dat volgt uit Europese verplichtingen.
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over toename regeldruk bedrijven

[Gepubliceerd: 2023-07-10] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over toename regeldruk bedrijven. Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over het bericht Bedrijven 200 mln duurder uit door regels die ministeries vorig jaar invoerden. Het Tweede Kamerlid Aartsen (VVD) heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vertraging van de bouw van stikstofinstallatie Zuidbroek II

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Besluit op een verzoek om informatie over de stikstofinstallatie in Zuidbroek. Meer specifiek gaat het verzoek over de vertraging van de bouw van de nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek (Zuidbroek II). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-21 Documenten: 8
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota memorie van antwoord wetsvoorstel afbouw salderingsregeling

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Hoort bij Voorstel van wet tot Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers (35 594, A). Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer, mede namens staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst), de memorie van antwoord op het voorstel van wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers (35 594, A).
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij voortgangsrapportage Programma vermindering regeldruk ondernemers

[Gepubliceerd: 2023-08-18] Hoort bij Aanbiedingsbrief voortgangsrapportage Programma vermindering regeldruk ondernemers. Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de voortgangsrapportage van het Programma vermindering regeldruk ondernemers. Ook meldt de minister welke moties en toezeggingen hiermee worden afgedaan.
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken subsidieregeling CO2-vrij regelbaar vermogen

[Gepubliceerd: 2023-07-07] Hoort bij Kamerbrief over stand van zaken subsidieregeling CO2-vrij regelbaar vermogen. Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de in het coalitieakkoord afgesproken subsidieregeling gericht op CO2-vrij regelbaar vermogen. Ook gaat de minister in deze brief in op een aangehouden motie over dit onderwerp. Het Tweede Kamerlid Grinwis (ChristenUnie) heeft deze motie ingediend.
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Tweede Kamer reactie op voortgangsrapportage 2022 Invest-NL

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Kamerbrief Tweede Kamer reactie op voortgangsrapportage 2022 Invest-NL. Minister Adriaansens (EZK) deelt haar reactie op de voortgangsrapportage 2022 van Invest-NL met de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Eerste Kamer reactie op voortgangsrapportage 2022 Invest-NL

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Kamerbrief Eerste Kamer reactie op voortgangsrapportage 2022 Invest-NL. Minister Adriaansens (EZK) deelt haar reactie op de voortgangsrapportage 2022 van Invest-NL met de Eerste Kamer.
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over innovatie en borging van emissiearme stalsystemen

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Hoort bij Kamerbrief over innovatie en borging van emissiearme stalsystemen. Minister Adema (LNV) en staatssecretaris Heijnen ((IenW) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de innovatie van emissiearme stalsystemen.
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang onderzeese datakabels

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Hoort bij Kamerbrief over voortgang onderzeese datakabels. Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de activiteiten van EZK met betrekking tot de aanlanding van nieuwe onderzeese datakabels en het vitaal verklaren van onderzeese datakabels.
Besluit: 2023-06-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Evaluatierapport Wet Elektriciteit en Drinkwater BES

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Hoort bij Kamerbrief over Evaluatierapport Wet Elektriciteit en Drinkwater BES. Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de evaluatie van de Wet elektriciteit en drinkwater BES (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).
Besluit: 2023-06-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Nederlandse consumentenagenda

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Hoort bij Kamerbrief Nederlandse consumentenagenda. Minister Adriaansens (EZK) meldt de Tweede Kamer hoe zij de rechten van consumenten verder gaat verbeteren.
Besluit: 2023-06-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over het Burgerforum klimaat- en energiebeleid

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Hoort bij Kamerbrief over openbaarmaking beslisnota bij kabinetsreactie over burgerforum. Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de ongelakte beslisnota die hoort bij de Kamerbrief van 23 juni 2023 over het organiseren van een burgerforum. Eerder was de beslisnota deels gelakt.
Besluit: 2023-06-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang snel internet en uitvoering motie Dekker-Leijten over de Universele Dienst

Besluit: 2023-06-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met verslag Raad voor Concurrentievermogen 22 en 23 mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-19] Hoort bij Kamerbrief met verslag Raad voor Concurrentievermogen 22 en 23 mei 2023. Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Raad voor Concurrentievermogen. De minister informeert de Tweede Kamer ook over de kabinetsreactie rond het advies van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) "Strategisch Samenspel - Bundel de kracht van Nederland en de EU voor meer impact van onderzoek en innovatie.
Besluit: 2023-06-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over mogelijke sluiting kolencentrale

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Besluit op een verzoek om informatie over de correspondentie tussen Onyx/Riverstone en EZK met betrekking tot de mogelijke sluiting van de kolencentrale Onyx in de periode oktober 2020 tot en met 8 oktober 2021. Het verzoek is op 6 december 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2023-06-19 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over kwartaalupdate gasleveringszekerheid

[Gepubliceerd: 2023-06-23] Hoort bij Kamerbrief over kwartaalupdate gasleveringszekerheid. Minister Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeren de Tweede Kamer over de gasleveringszekerheid, de voortgang van de maatregelen op het gebied van vraag en aanbod en overige gasmarktmaatregelen (BH-G en gasopslagen). In de brief staat ook een update over de ontwikkelingen van de Europese verordeningen die de Europese gasmarkt en daarmee de leveringszekerheid borgen.
Besluit: 2023-06-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over nota van wijziging bij Wetsvoorstel tot wijziging Postwet 2009

[Gepubliceerd: 2023-07-12] Hoort bij Kamerbrief over nota van wijziging bij Wetsvoorstel tot wijziging Postwet 2009. Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over haar voornemen om het wetsvoorstel tot wijziging van de Postwet 2009 op enkele punten aan te passen en aan te scherpen met een nota van wijziging.
Besluit: 2023-06-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over rapport halfgeleiderwaardeketen

[Gepubliceerd: 2023-06-19] Hoort bij Kamerbrief over rapport halfgeleiderwaardeketen. Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer een analyse van de Nederlandse halfgeleiderwaardeketen.
Besluit: 2023-06-16 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toezeggingen met betrekking tot 1 loket bij verduurzaming en samenwerking IMG-NCG

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Hoort bij Kamerbrief over toezeggingen met betrekking tot 1 loket bij verduurzaming en samenwerking IMG-NCG. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over zijn toezeggingen over 1 loket bij verduurzaming van de woningen voor bewoners van Groningen en Noord-Drenthe en de samenwerking Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)- Nationaal CoŲrdinator Groningen (NCG).
Besluit: 2023-06-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over afhankelijkheid van Russisch gas na MH17-ramp

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Besluit op een verzoek om informatie over de afhankelijkheid van Russisch gas na de ramp met de MH17. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-16 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

[Ingetrokken] Besluit op Woo-verzoek over afhankelijkheid van Russisch gas na MH17-ramp

[Gepubliceerd: 2023-06-20] [INGETROKKEN]
Besluit: 2023-06-16 internationale betrekkingen
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief 3,5 GHz-veiling en antwoorden Kamervragen over bericht Schiphol en Havenbedrijf Rotterdam klagen de staat aan over 5G-beleid

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Kamerbrief 3,5 GHz-veiling en antwoorden Kamervragen over bericht Schiphol en Havenbedrijf Rotterdam klagen de staat aan over 5G-beleid. Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de gevolgen van de gerechtelijke procedure voor de veiling van de 3,5 GHz-band. De minister beantwoordt ook Kamervragen over dit onderwerp, onder andere over het bericht 'Schiphol en Havenbedrijf Rotterdam klagen de staat aan over 5G-beleid'. Deze vragen zijn van de Kamerleden Dekker-Abdulaziz (D66) en Grevink (VVD). De veiling van de 3,5 GHz-band is voorzien na de zomer van 2023 en de beschikbaarstelling van de 3,5 GHz-band voor landelijk en lokaal mobiel gebruik (5G) per 1 december 2023.
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief 2e Zonnebrief over ontwikkeling zonne-energie

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief 2e Zonnebrief over ontwikkeling zonne-energie. Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer in de 2e zonnebrief over de ontwikkeling van zonne-energie. De minister schetst met name de uitdagingen die liggen op het vlak van realisatie en wat hij wil doen om een duurzame groei te bereiken.
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over maatregelen uit kabinetsreactie op Parlementaire enquÍte aardgaswinning Groningen

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Hoort bij Kamerbrief over maatregelen uit kabinetsreactie op Parlementaire enquÍte aardgaswinning Groningen. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de invulling van de mogelijkheden en beperkingen rondom het toepassen van terugwerkende kracht op de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd in de kabinetsreactie 'Nij Begun' op de Parlementaire enquÍte aardgaswinning Groningen.
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief concept-Nationaal plan energiesysteem 2050

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Hoort bij Kamerbrief concept-Nationaal plan energiesysteem 2050. Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over het concept van het Nationaal plan energiesysteem 2050.
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Eerste Kamer bekostiging investeringsvoorstellen 3e ronde Nationaal Groeifonds

[Gepubliceerd: 2023-06-30] Hoort bij Kamerbrief Eerste Kamer bekostiging investeringsvoorstellen 3e ronde Nationaal Groeifonds. Minister Adriaansens (EZK) en minister Kaag (FinanciŽn) informeren de Eerste Kamer over de uitkomst van de 3e indieningsronde van het Nationaal Groeifonds. Eenzelfde brief is naar de Tweede Kamer verstuurd.
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief reactie op brief oud-Inspecteur Generaal der Mijnen

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Hoort bij Aanbiedingsbrief reactie op brief oud-Inspecteur Generaal der Mijnen. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn reactie op een brief van de heer De Jong, oud-Inspecteur Generaal der Mijnen.
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aangekochte externe adviezen, trainingen en cursussen voor parlementaire enquÍtes EZK

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Besluit op een verzoek om informatie over externe adviezen, trainingen en cursussen met betrekking tot parlementaire enquÍtes die zijn aangekocht door EZK. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over besluitvorming rond het verbeteren van het Nederlandse fiscale vestigings-en investeringsklimaat

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Besluit op een verzoek om informatie over de besluitvorming rond het verbeteren van het Nederlandse fiscale vestigings- en investeringsklimaat tussen 1985 en 1995. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Stand van Zaken Geothermie (Aardwarmte)

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Hoort bij Stand van Zaken Geothermie (Aardwarmte). Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) stuurt de Tweede Kamer een brief over de stand van zaken van geothermie.
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief afbouw fossiele winning in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Hoort bij Kamerbrief afbouw fossiele winning in Nederland. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft de Tweede Kamer een nadere onderbouwing van het afbouwpad van de huidige en toekomstige winning van fossiele delfstoffen in Nederland. De Tweede Kamer had hierom gevraagd.
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over netcapaciteit

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Hoort bij Kamerbrief over netcapaciteit . Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de versnelling van de energietransitie, de capaciteit en flexibiliteit op het elektriciteitsnet.
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief verlenging afbouw GasTerra

[Gepubliceerd: 2023-06-26] Hoort bij Kamerbrief verlenging afbouw GasTerra . Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) meldt de Tweede Kamer dat de afbouw van GasTerra 2 jaar langer zal duren, tot eind 2026. GasTerra is een publiek-private samenwerking die in Nederland gewonnen gas verkoopt.
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e deelbesluit inclusief lijst van documenten op Woo-verzoek over de beperkte compensatie van grote ondernemingen onder de TVL-regeling

[Gepubliceerd: 2023-06-19] 2e deelbesluit op een verzoek om informatie over de beperkte compensatie van grote ondernemingen onder de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)-regeling. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-14 Documenten: 6
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken oplevering stikstofinstallatie Zuidbroek II

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Hoort bij Kamerbrief stand van zaken oplevering stikstofinstallatie Zuidbroek II. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) deelt de stand van zaken van de oplevering van stikstofinstallatie Zuidbroek II met de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over storingsproblematiek en cybersecurity van omvormers voor zonnepanelen

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Hoort bij Kamerbrief over storingsproblematiek en cybersecurity van omvormers voor zonnepanelen. Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over het rapport Onderzoek storingsproblematiek en cyberveiligheid omvormers voor zonnepanelen. Het rapport is van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI).
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met aanvulling op appreciatie motie in wet Groningen borgen van generatielange inzet

[Gepubliceerd: 2023-06-13] Hoort bij Kamerbrief met aanvulling op appreciatie motie in wet Groningen borgen van generatielange inzet . Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) stuurt de Tweede Kamer de aanvulling op de appreciatie van de motie over het in de wet Groningen borgen van de generatielange inzet. Het Tweede Kamerlid Klaver (GroenLinks) heeft de motie ingediend.
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bedrijven die WBSO ontvingen

[Gepubliceerd: 2023-06-28] Besluit op Woo-verzoek over bedrijven die de afgelopen 10 jaar Wbso ontvingen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over rapport 'Staat van instandhouding haas en konijn'

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Besluit op een verzoek om informatie over het rapport/onderzoek WUR/WEnR 'Staat van instandhouding haas en konijn'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op nadere Kamervragen over voorstel Verordening horizontale cyberbeveiligingsvereisten

[Gepubliceerd: 2023-06-19] Hoort bij Antwoorden op aanvullende Kamervragen over voorstel Verordening horizontale cyberbeveiligingsvereisten. Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over het voorstel voor een Verordening betreffende horizontale cyberbeveiligingsvereisten. De Eerste Kamerfracties van GroenLinks, PvdA, SP, PvdD en PVV hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over TEK-aanvragen en warmtenet

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Hoort bij Kamerbrief over TEK-aanvragen en warmtenet. Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de regeling Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK-regeling). Deze is op 21 maart 2023 opengesteld. Daarnaast gaat de brief over energie-intensieve mkb-ondernemingen die aangesloten zijn op het warmtenet en hoe dergelijke ondernemingen het beste kunnen worden geholpen voor gestegen energieprijzen.
Besluit: 2023-06-12 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over Nedcar-fabriek Born helpen omschakelen naar fabriek voor militaire voertuigen

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Nedcar-fabriek Born helpen omschakelen naar fabriek voor militaire voertuigen. Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over Nedcar-fabriek in Born helpen omschakelen naar een fabriek voor militaire voertuigen. De Tweede Kamerleden Eerdmans en Eppink (JA21) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken kerncentrales

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Hoort bij Kamerbrief stand van zaken kerncentrales. Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de bouw van nieuwe kerncentrales en het langer in bedrijf houden van de huidige kerncentrale in de gemeente Borsele.
Besluit: 2023-06-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoek kwik in Gronings aardgas

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Hoort bij Kamerbrief over onderzoek kwik in Gronings aardgas. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) naar kwik in Gronings aardgas. De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat er geen gevaar is geweest voor de volksgezondheid.
Besluit: 2023-06-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over lozingen en afvalinjecties onder de Waddenzee

[Gepubliceerd: 2023-06-21] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over lozingen en afvalinjecties onder de Waddenzee. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord op vragen over lozingen en afvalinjecties onder de Waddenzee. De Tweede Kamerleden Van Esch en Van Raan (beiden PvdD) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Eerste Kamer met kabinetsreactie op lentepakket Europees Semester

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Hoort bij Kamerbrief Eerste Kamer met kabinetsreactie op lentepakket Europees Semester. Ministers Adriaansens (EZK) en Kaag (FinanciŽn) sturen de Eerste Kamer hun reactie namens het kabinet op het zogenoemde lentepakket van het Europees Semester. Dit zijn adviezen aan de lidstaten van de Europese Unie voor de coŲrdinatie (afstemming) van economisch en begrotingsbeleid.
Besluit: 2023-06-09 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Tweede Kamer met kabinetsreactie op lentepakket Europees Semester

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Hoort bij Kamerbrief Tweede Kamer met kabinetsreactie op lentepakket Europees Semester. Ministers Adriaansens (EZK) en Kaag (FinanciŽn) sturen de Tweede Kamer hun reactie namens het kabinet op het zogenoemde lentepakket van het Europees Semester. Dit zijn adviezen aan de lidstaten van de Europese Unie voor de coŲrdinatie (afstemming) van economisch en begrotingsbeleid.
Besluit: 2023-06-09 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

[Ingetrokken] 27178888 EK Beslisnota amvb

[Gepubliceerd: 2023-06-09] [INGETROKKEN]
Besluit: 2023-06-09
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over bezwaarschrift van sportvereniging Spakenburg over TVL-regeling

[Gepubliceerd: 2023-06-13] Besluit op een verzoek om informatie over het bezwaarschrift van Sportvereniging Spakenburg inzake de TVL-regeling. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Beslisnota beantwoording Kamervragen over het illegaal mengen van varkens in slachthuizen met gevechten en verwondingen als gevolg

[Gepubliceerd: 2023-06-22] Hoort bij Beantwoording Kamervragen over het illegaal mengen van varkens in slachthuizen, met gevechten en verwondingen als gevolg. Minister Adema (LNV) beantwoordt schriftelijke vragen van PvdD-Kamerlid Akerboom over het illegaal mengen van varkens in slachthuizen, met gevechten en verwondingen als gevolg.
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over graaiflatie

[Gepubliceerd: 2023-06-13] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over graaiflatie. Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over graaiflatie. Het Tweede Kamerlid KrŲger (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toestemming ambtenaren voor verzorgen technische briefing PBL-reflectie Klimaatfonds

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Hoort bij Kamerbrief over toestemming ambtenaren voor verzorgen technische briefing PBL-reflectie Klimaatfonds. Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer dat hij toestemming verleent aan ambtenaren voor het verzorgen van een technische briefing over de reflectie op voorstellen voor de inzet van middelen uit het Klimaatfonds door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
Besluit: 2023-06-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Beleidsprogramma Nationale Parken 2024-2030

[Gepubliceerd: 2023-06-19] Hoort bij Kamerbrief over Beleidsprogramma Nationale Parken 2024-2030. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) stuurt het Beleidsprogramma Nationale Parken 2024-2030 naar de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-06-07 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over 1e suppletoire begroting Nationaal Groeifonds 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-14] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over 1e suppletoire begroting Nationaal Groeifonds 2023. Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de wijziging van de begrotingsstaten van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota). De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aanvullende informatie lobbyverbod Cora van Nieuwenhuizen

[Gepubliceerd: 2023-06-16] Besluit op een verzoek om informatie over aanvullende informatie naar aanleiding van het Woo-besluit van 24 februari 2023 over communicatie tussen Vereniging Energie-Nederland en EZK met en rondom Cora van Nieuwenhuizen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-06-07 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over regels over zaaien en oogsten

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Hoort bij Kamerbrief over regels over zaaien en oogsten. Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over regels over oogsten en zaaien na de teelt van maÔs.
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding ontwerp-Programma Energiehoofdstructuur (PEH)

[Gepubliceerd: 2023-07-03] Hoort bij Kamerbrief over aanbieding ontwerp-Programma Energiehoofdstructuur (PEH). Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over het ontwerp-Programma Energiehoofdstructuur (PEH) en de onderliggende Integrale Effectanalyse.Het ontwerp-PEH geeft een eerste beeld van de energiehoofdstructuur die nodig is voor het energiesysteem van de toekomst en de sturingsinstrumenten om hier te komen.
Besluit: 2023-06-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief aan Eerste Kamer Verslag Landbouw- en Visserijraad 30 mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-07] Hoort bij Kamerbrief aan Eerste Kamer Verslag Landbouw- en Visserijraad 30 mei 2023. Minister Adema (LNV) stuurt de Eerste Kamer het verslag van de Landbouw- en Visserijraad die op30 mei 2023 plaatsvond in Brussel.
Besluit: 2023-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Routekaart Energieopslag voorjaar 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-07] Hoort bij Kamerbrief over Routekaart Energieopslag voorjaar 2023. Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over energieopslag. De energieproductie in een duurzaam energiesysteem komt vrijwel volledig uit variabele bronnen als wind en zon. Verschillen tussen vraag en aanbod zullen groter zijn. Om het energiesysteem in balans te houden is flexibiliteit nodig, Een van de manieren is energieopslag.
Besluit: 2023-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op motie over Digital Services Act en digitaledienstencoŲrdinator

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Hoort bij Kamerbrief reactie op motie over Digital Services Act en digitaledienstencoŲrdinator. Minister Adriaansens (EZK) reageert op de motie-Sjoerdsma. Deze motie verzoekt de regering te bewerkstelligen dat op 1 augustus 2023 de digitaledienstencoŲrdinator opgericht en operationeel is.
Besluit: 2023-06-02 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over het rapport van de Staatstoezicht op de Mijnen over de beoordeling Meerjaren versterkingsplan 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Hoort bij Kamerbrief over het rapport van de Staatstoezicht op de Mijnen over de beoordeling Meerjaren versterkingsplan 2023. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op het rapport van de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over de beoordeling van het Meerjaren Versterkingsplan 2023 van de Nationaal CoŲrdinator Groningen (NCG).
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over energiediplomatie en import waterstof

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Hoort bij Kamerbrief over energiediplomatie en import waterstof. De ministers Jetten (Klimaat en Energie), Adriaansens (EZK), Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Hoekstra (BZ) informeren de Tweede Kamer over een versterkte energiediplomatie-strategie voor met name LNG en waterstof, met aandacht voor de rol van staatsdeelnemingen.
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over Toetsingskader Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen (VSO) over Toetsingskader Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over het Toetsingskader van de BMKB. Tweede Kamerleden van D66 en CDA uit de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat hebben de vragen gesteld in een verslag van een Schriftelijk Overleg (VSO) met de minister.
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel toezicht en handhaving verordening onlinetussenhandelsdiensten

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Hoort bij Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel toezicht en handhaving verordening onlinetussenhandelsdiensten. Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Wet publiek toezicht en handhaving verordening bevordering billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten.
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief jaarverslag 2022 Adviescollege toetsing regeldruk

[Gepubliceerd: 2023-07-04] Hoort bij Aanbiedingsbrief jaarverslag 2022 Adviescollege toetsing regeldruk. Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer het jaarverslag van het Adviescollege toetsing regeldruk over 2022.
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over methaanemissies in Turkmenistan

[Gepubliceerd: 2023-06-13] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over methaanemissies in Turkmenistan. Minister Jetten (Klimaat en Energie) en minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geven antwoord op vragen over methaanemissies in Turkmenistan. De Tweede Kamerleden Bontenbal en Boswijk (beiden CDA) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Eerste Kamer- Geannoteerde agenda informele Landbouw- en Visserijraad 11-13 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Hoort bij Kamerbrief over geannoteerde agenda informele Landbouw- en Visserijraad juni 2023. Minister Adema (LNV) informeert de Eerste Kamer over de Geannoteerde agenda informele Landbouw- en Visserijraad 11-13 juni 2023. De Tweede Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Tiende zeswekelijkse brief over de stand van zaken Fit for 55-pakket

[Gepubliceerd: 2023-06-07] Hoort bij Kamerbrief over tiende zeswekelijkse brief over de stand van zaken Fit for 55-pakket. Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het Fit for 55-pakket.
Besluit: 2023-06-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Toetsingskader Groeifaciliteit

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over Toetsingskader Groeifaciliteit. Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over het Toetsingskader van de Groeifaciliteit.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over toekomst VDL Nedcar

[Gepubliceerd: 2023-06-12] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over toekomst VDL Nedcar. Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de toekomst van VDL Nedcar. De Tweede Kamerleden Van Kent en Marijnissen (beiden SP) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording van Kamervragen over het bericht VDL Nedcar kondigt massaontslag aan: helft personeel eruit

[Gepubliceerd: 2023-07-05] Hoort bij Beantwoording van Kamervragen over het bericht VDL Nedcar kondigt massaontslag aan: helft personeel eruit. Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen over het bericht VDL Nedcar kondigt massaontslag aan: helft personeel eruit. Het Tweede Kamerlid Amhaouch (CDA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Proportionaliteitsrichtlijn beroepskwalificaties

[Gepubliceerd: 2023-06-09] Hoort bij Kamerbrief over Proportionaliteitsrichtlijn beroepskwalificaties. Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de omzetting van de Proportionaliteitsrichtlijn. De Europese Commissie heeft Nederland aangesproken op de omzetting van de Proportionaliteitsrichtlijn
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over berichtgeving Europese Waterstofbank

[Gepubliceerd: 2023-06-06] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over berichtgeving Europese Waterstofbank. Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over het artikel Provincie Limburg wil Europese waterstofbank naar Chemelot halen. Het Tweede Kamerlid Erkens (VVD) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Inventaris bij Woo-besluit over beperkte compensatie grote ondernemingen onder TVL-regeling

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Lijst van documenten bij Woo-besluit over de beperkte compensatie van grote ondernemingen onder de TVL-regeling.
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beperkte compensatie grote ondernemingen onder TVL-regeling

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Besluit op een verzoek om informatie over de beperkte compensatie van grote ondernemingen onder de TVL-regeling. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-31 Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het Jaarverslag 2022 van het Nationaal Groeifonds

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het Jaarverslag 2022 van het Nationaal Groeifonds. Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over het Jaarverslag 2022 van het Nationaal Groeifonds. De vaste Tweede Kamercommissie van Economische Zaken en Klimaat heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over kabinetsreactie Nij Begun

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Hoort bij Kamerbrief over Antwoorden op Kamervragen over kabinetsreactie Nij Begun. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de beantwoording van vragen over de kabinetsreactie (Nij Begun), op het rapport van de parlementaire enquÍtecommissie aardgaswinning Groningen.
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de Slotwet EZK, Jaarverslag EZK en Verantwoordingsonderzoek Algemene Rekenkamer

[Gepubliceerd: 2023-06-27] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de Slotwet EZK, Jaarverslag EZK en Verantwoordingsonderzoek Algemene Rekenkamer. Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de Slotwet EZK, het Jaarverslag EZK en het Verantwoordingsonderzoek Algemene Rekenkamer. De vaste Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken & Klimaat heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-30 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over juridische belemmeringen voor composteren gft met wormen

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over juridische belemmeringen voor composteren gft met wormen. Minister Adema (LNV) geeft antwoord op aanvullende vragen over juridische belemmeringen voor composteren gft met wormen. De vragen zijn gesteld door het lid Bisschop (SGP).
Besluit: 2023-05-30 afval Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief evaluatie Subsidiemodule Duurzame innovatieve Scheepsbouw 4e kwartaal 2023

[Gepubliceerd: 2023-07-06] Hoort bij Kamerbrief evaluatie Subsidiemodule Duurzame innovatieve Scheepsbouw 4e kwartaal 2023. Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de planning van de evaluatie van de Subsidiemodule Duurzame innovatieve Scheepsbouw.
Besluit: 2023-05-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over herijkte missies van het missiegedreven innovatiebeleid

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Hoort bij Kamerbrief over herijkte missies van het missiegedreven innovatiebeleid. Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over voortgang op het missiegedreven innovatiebeleid. Het missiegedreven innovatiebeleid levert een bijdrage aan de verschillende beleidsdoelstellingen. De minister gaat ook in op 5 centrale missies.
Besluit: 2023-05-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang dorpenaanpak

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Hoort bij Kamerbrief over voortgang dorpenaanpak. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de dorpenaanpak in Groningen. Het gaat om de dorpen Garrelsweer, Zeerijp, Leermens en Wirdum.
Besluit: 2023-05-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met Geannoteerde Agenda formele Telecomraad 2 juni 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Hoort bij Kamerbrief met geannoteerde agenda formele Telecomraad 2 juni 2023. Minister Adriaansens (EZK) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) sturen de Tweede Kamer de Geannoteerde agenda voor de formele Telecomraad van 2 juni 2023. In de agenda staat een beschrijving van de discussiepunten en de Nederlandse inzet hiervoor. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.
Besluit: 2023-05-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Memorie van Antwoord bij wetsvoorstel tot wijziging van de Klimaatwet

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij antwoorden over voorstel van wet tot wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet) . Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt antwoorden op vragen en opmerkingen over de wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet)
Besluit: 2023-05-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek openbaarmaking documenten Landbouwakkoord

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Hoort bij Kamerbrief over verzoek openbaarmaking documenten Landbouwakkoord. Minister Adema (LNV) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op een verzoek van het Tweede Kamerlid Bromet (GL). Dit verzoek ging over de openbaarmaking van stukken die in het kader van de onderhandelingen om tot een Landbouwakkoord te komen, aan de kennisinstituten zijn gestuurd.
Besluit: 2023-05-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over machtigingen onderzeekabel Saba en Sint Eustatius

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Besluit op een verzoek om informatie over afgegeven concessies en machtigingen aan Saba Statia Cable System B.V. (SSCS) voor het aanleggen, instandhouden en gebruiken van een onderzeese glasvezelkabelverbinding in de openbare lichamen Saba en Sint Eustatius. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-/Woo-verzoek over kussengas in gasopslagen

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over aanwezig kussengas in de ondergrondse gasopslagen Grijpskerk, Norg en de bergingen van Taqa in Noord-Holland. Het verzoek is op 1 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-26 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek inclusief documenten over toekenning UBN-nummers voor houden vleeskuikens

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Besluit op Woo-verzoek inclusief documenten over de toekenning van UBN-nummers voor het houden van vleeskuikens. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over voortgang kabinetsdoelstellingen voor 2030 (CO2-reductie en R&D-uitgaven)

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over voortgang kabinetsdoelstellingen voor 2030 (CO2-reductie en R&D-uitgaven). Minister Adriaansens (EZK) en minister Jetten (Klimaat en Energie) geven antwoord op vragen over de voortgang van de kabinetsdoelstellingen voor 2030 op het gebied van CO2-reductie en de uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling (Research and Development, R&D). De Tweede Kamerleden Klaver (GroenLinks), Kuiken (PvdA), Ouwehand (PvdD), Azarkan (DENK), Dassen (Volt) en Simons (BIJ1) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Digitale Zaken inzake Datavisie

[Gepubliceerd: 2023-05-24] Hoort bij Antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Digitale Zaken inzake Datavisie. Minister Adriaansens (EZK) beantwoordt vragen over de brief inzake Voortgang Datavisie Handelregister. De vragen zijn van de vaste commissie voor Digitale Zaken.
Besluit: 2023-05-24 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over planning voor net op zee en IJmuiden Ver kavels Alpha en Beta

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Hoort bij Kamerbrief over planning voor net op zee en IJmuiden Ver kavels Alpha en Beta. Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de aanpassing in de planning voor het net op zee. De kavels Alpha en Beta in het windenergiegebied IJmuiden Ver zijn de eerstvolgende kavels die worden vergund.
Besluit: 2023-05-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over productie Lightyear

Besluit: 2023-05-23 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over startups en scale-ups als motor voor transities en groei

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Hoort bij Kamerbrief over startups en scale-ups als motor voor transities en groei. Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de inzet om het ondernemingsklimaat voor startups en scale-ups uit te bouwen tot het beste van Europa.
Besluit: 2023-05-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met Kabinetsreactie op onderzoek klimaatuitgaven Algemene Rekenkamer

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Hoort bij Kamerbrief met Kabinetsreactie op onderzoek klimaatuitgaven Algemene Rekenkamer. Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over zijn inspanning naar aanleiding van het onderzoek van de Algemene Rekenkamer (AR) naar de verantwoording van klimaatuitgaven door het kabinet.
Besluit: 2023-05-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief vervolg verzamelbrief dieren in de veehouderij

[Gepubliceerd: 2023-06-08] Hoort bij Kamerbrief vervolg verzamelbrief dieren in de veehouderij . Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van dierenwelzijnsonderwerpen en openstaande moties en toezeggingen. De brief is een aanvulling op de eerdere verzamelbrief. Ook reageert hij op de zienswijze Doden van zorgbehoevende dieren.
Besluit: 2023-05-22 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over verduurzaming 6e industriecluster

[Gepubliceerd: 2023-05-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-22 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vulgraad Bergermeer

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Besluit op een verzoek om informatie over de vulgraad van het Bergermeer en de voorwaarden van het gebruik van gasopslag Bergermeer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-19 Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op WRR-rapport Rechtvaardigheid in klimaatbeleid

[Gepubliceerd: 2023-06-02] Hoort bij Kamerbrief met reactie op WRR-rapport Rechtvaardigheid in klimaatbeleid. Minister Jetten (Klimaat en Energie) en minister Harbers (IenW) sturen de Tweede Kamer hun reactie op het rapport Rechtvaardigheid in klimaatbeleid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over Voorjaarsbesluitvorming Klimaat

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de Voorjaarsbesluitvorming Klimaat. Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over de Voorjaarsbesluitvorming Klimaat. Het Tweede Kamerlid KrŲger (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief planning uitwerking contourennota aanpassing Mijnbouwwet

[Gepubliceerd: 2023-06-15] Hoort bij Kamerbrief planning uitwerking contourennota aanpassing Mijnbouwwet. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) deelt de planning voor de uitwerking van de contourennota voor aanpassing van de Mijnbouwwet met de Tweede Kamer.
Besluit: 2023-05-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toezeggingen over energiekosten

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Hoort bij Kamerbrief over toezeggingen over energiekosten. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over 2 toezeggingen over energiekosten.
Besluit: 2023-05-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over misstanden bij installatie zonnepanelen

[Gepubliceerd: 2023-07-13] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over misstanden bij installatie zonnepanelen. Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over de misstanden bij de installatie van zonnepanelen. Het Tweede Kamerlid Bontenbal (CDA) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-16 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Storing Vodafone: telefoonproblemen bij onder meer ziekenhuizen en 112

[Gepubliceerd: 2023-05-30] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Storing Vodafone: telefoonproblemen bij onder meer ziekenhuizen en 112. Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Storing Vodafone: telefoonproblemen bij onder meer ziekenhuizen en 112. Het Tweede Kamerlid Dekker-Abdulaziz (D66) heeft de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-15 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitwerking passage coalitieakkoord over beschikbaar stellen EZK-financieringsinstrumenten voor het hele Koninkrijk

[Gepubliceerd: 2023-05-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-15 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 Woo-verzoek TVL-regeling voor ondernemer met te hoge btw-aangifte

[Gepubliceerd: 2023-05-15] Besluit op een verzoek om informatie van alle stukken waaruit blijkt dat een ondernemer met een te hoge btw-aangifte wel voor subsidie uit de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) in aanmerking komt. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-15 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek subsidies fossiele brandstoffen

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Besluit op een verzoek om documenten over de voorbereiding van 2 Kamerbrieven uit 2020 en 2021 over subsidies voor fossiele brandstoffen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-15 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over Raad voor Concurrentievermogen 22-23 mei 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-14 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-Woo-verzoek over aantallen varkens per gevraagde locatie

[Gepubliceerd: 2023-05-12] Besluit op een verzoek om informatie over de geregistreerde aantallen varkens (gespeende biggen, kraamzeugen, guste-, en dragende zeugen, dekberen en vleesvarkens) per gevraagde locatie in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022.
Besluit: 2023-05-12 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over aantallen varkens per gevraagde locatie

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Besluit op een verzoek om informatie over de geregistreerde aantallen varkens (gespeende biggen, kraamzeugen, guste-, en dragende zeugen, dekberen en vleesvarkens) per gevraagde locatie in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022.
Besluit: 2023-05-12 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief Jaarbericht 2022 Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Hoort bij Aanbiedingsbrief Jaarbericht 2022 Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer het jaarbericht over 2022 van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. Ook deelt de minister enkele hoofdpunten uit het jaarbericht.
Besluit: 2023-05-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van Energie Nederland, en LNV

[Gepubliceerd: 2023-05-11] Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van Energie Nederland, en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 14 maart 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over evaluatie Energie Beheer Nederland (EBN)

[Gepubliceerd: 2023-06-01] Hoort bij Kamerbrief over evaluatie Energie Beheer Nederland (EBN). Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de evaluatie naar Energie Beheer Nederland (EBN). Staats- en beleidsdeelnemingen worden 1 keer in de 7 jaar geŽvalueerd.
Besluit: 2023-05-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang en toekomst programma Beter Aanbesteden

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Hoort bij Kamerbrief voortgang en toekomst programma Beter Aanbesteden. Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de resultaten en de toekomst van het programma Beter Aanbesteden.
Besluit: 2023-05-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Memorandum van Overeenstemming - Aruba & Memorandum van Overeenstemming - Sint-Maarten

[Gepubliceerd: 2023-07-20] Op 10 mei is in Oranjestad (Aruba) door minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend met zowel de Arubaanse minister-president Evelyn Wever-Croes als de Sint-Maartense minister-president Silveria Jacobs. De samenwerking richt zich op verschillende technologieŽn van hernieuwbare energie, zoals windenergie, groene waterstof, zonne-energie en energieopslag. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over het uitwisselen van personeel en wetenschappelijk en technologische kennis en het organiseren van bijvoorbeeld gezamenlijke werkgroepen en onderzoeksprojecten.
Besluit: 2023-05-10 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over beleid en communicatie over de productie en subsidieverstrekking van groene waterstof in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-05-22] Besluit op een verzoek om informatie over beleid en communicatie over de productie en subsidievestrekking van (groene) waterstof in Nederland in de periode vanaf 1 februari 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-10 klimaatverandering Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Lijst van documenten

[Gepubliceerd: 2023-05-22] Lijst van documenten bij besluit op Woo-verzoek over beleid en communicatie over de productie en subsidieverstrekking van groene waterstof in Nederland.
Besluit: 2023-05-10 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de encryptie van over-the-top (OTT)-diensten

[Gepubliceerd: 2023-05-24] Besluit op een verzoek om informatie over de encryptie van over-the-top (OTT)-diensten over periode van 1 januari 2019 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-10 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief tegemoetkoming opgezegde SEFE-contracten

[Gepubliceerd: 2023-05-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-09 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op nadere Kamervragen over uitwerking coalitieafspraken kernenergie

[Gepubliceerd: 2023-05-31] Hoort bij Antwoorden op nadere Kamervragen over uitwerking coalitieafspraken kernenergie. Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op nadere vragen over de nadere uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord over kernenergie. De Eerste Kamerfracties van GroenLinks en de PvdA gezamenlijk en de leden van de PvdD hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Fiche 3 -Mededeling en verordening kritieke grondstoffen

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-09 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorstel wet tijdelijke regels over instelling Klimaatfonds

[Gepubliceerd: 2023-05-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-09 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Afhankelijkheid van China moet niet worden herhaald bij 6G'

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-07 dienstensector Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over wildstroperij

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over wildstroperij. Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over toenemende stroperij. De vragen zijn gesteld door de leden Vestering en Wassenberg (beide PvdD).
Besluit: 2023-05-06 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over online identiteitsfraude

[Gepubliceerd: 2023-06-19] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over online identiteitsfraude. Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Identiteitsfraude: Energiedirect scherpt beleid aan op aandringen van Radar'. De Tweede Kamerleden Mutluer en Kathmann (beiden PvdA) hebben deze vragen gesteld.
Besluit: 2023-05-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen stalbrand in Sint Oedenrode

[Gepubliceerd: 2023-05-26] Hoort bij Antwoord op Kamervragen over bericht 'Grote stalbrand in Sint Oedenrode, 9000 varkens omgekomen'. Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Grote stalbrand in Sint Oedenrode, 9000 varkens omgekomen'. De vragen zijn gesteld door het lid Tjeerd de Groot (D66). (Antwoorden op vragen over stalbrand)
Besluit: 2023-05-03 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsreactie Monitor Brede Welvaart en de Nationale SDG-rapportage 2023

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-03 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding eindrapport klimaattafel Bonaire

[Gepubliceerd: 2023-05-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-05-01 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over subsidies SDE++ regelingen voor de stook van houtige biomassa

[Gepubliceerd: 2023-05-01] Besluit op een verzoek om informatie over de SDE++ regelingen voor de stook van houtige biomassa over de jaren 2012 tot en met 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-05-01 energie Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief evaluatie StartupDelta en Techleap.nl programmas

[Gepubliceerd: 2023-05-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-30 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de Nederlandse zonnepanelenindustrie

[Gepubliceerd: 2023-06-05] Hoort bij Antwoorden op Kamervragen over de Nederlandse zonnepanelenindustrie. Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de Nederlandse zonnepanelenindustrie. De Tweede Kamerleden Erkens en Van Strien (beiden VVD) hebben de vragen gesteld.
Besluit: 2023-04-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief ruimtelijke samenhang windparken en mijnbouwactiviteiten op zee en brief over partiŽle herziening Programma Noordzee

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-25 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden over de noodverordening versnelde inzet van hernieuwbare energie

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-25 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over overzicht toezeggingen Eerste Kamer

[Gepubliceerd: 2023-05-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-25 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over geo-engineering

[Gepubliceerd: 2023-05-02] Besluit op een verzoek om informatie over geo-engineering, ook wel bekend als klimaat-engineering. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-25 klimaatverandering Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inpassingsplan Windpark De Drentse Monden - Oostermoer

[Gepubliceerd: 2023-05-02] Besluit op een verzoek om informatie over akoestische rapporten/berekeningen behorende bij het inpassingsplan Windpark De Drentse Monden - Oostermoer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-25 energie Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over reactie op consultatie over Europese elektriciteitsmarkt

[Gepubliceerd: 2023-05-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-24 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op nadere Kamervragen over beleidsinzet biogrondstoffen

[Gepubliceerd: 2023-05-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-23 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorjaarsbesluitvorming Klimaat

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-23 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over artikel Provincie Limburg zet nieuwe stap in grootschalig onderzoek naar kernenergie

[Gepubliceerd: 2023-05-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-23 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inrichting en proces nieuwe aanwijzing tekst- en beeldbemiddelingsdienst

[Gepubliceerd: 2023-05-23] Hoort bij Kamerbrief inrichting en proces nieuwe aanwijzing tekst- en beeldbemiddelingsdienst. Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de inrichting van de tekst- en beeldbemiddelingsdienst en het proces en tijdspad om opnieuw een verzorger voor deze bemiddelingsdienst aan te wijzen.
Besluit: 2023-04-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Jaarverslag 2022 van Staatstoezicht op de Mijnen

[Gepubliceerd: 2023-06-29] Hoort bij Aanbiedingsbrief bij Jaarverslag 2022 van Staatstoezicht op de Mijnen. Minister Adriaansens (EZK) biedt de Tweede Kamer het jaarverslag 2022 van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan. SodM houdt als rijksinspectie onder andere toezicht op de veiligheid van mens en de bescherming van milieu bij delfstoffen- en energiewinning in Nederland.
Besluit: 2023-04-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over nieuwe opzegboete vaste energiecontracten

[Gepubliceerd: 2023-05-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-19 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Verhoging van energietarieven was mogelijk jarenlang onwettig'

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-19 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Vattenfall krijgt tik op de vingers van rechter voor tariefsverhoging klant'

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-19 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Nij begun - op weg naar erkenning herstel en perspectief

[Gepubliceerd: 2023-04-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-19 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over communicatie tussen Nederlandse ministeries en Twitter

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-18 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie bij uitvoering amendement over kennis- en innovatieprogramma nucleaire technologie

[Gepubliceerd: 2023-04-26] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Nucleair Nederland over de uitvoering van een amendement over een kennis- en innovatieprogramma op het gebied van nucleaire technologie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-18 energie Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief wijzigingsbesluit uitvoering verordening markttoezicht en conformiteit producten

[Gepubliceerd: 2023-04-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-17 markttoezicht Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij stukken over Akkoord op Hoofdlijnen en Kamervragen over herstructurering NAM

[Gepubliceerd: 2023-05-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-17 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid en conceptregeling verlenging van subsidiemodule Groeifaciliteit

[Gepubliceerd: 2023-05-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-17 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Aanbieding toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid en conceptregeling inzake de verlenging van de subsidiemodule Groeifaciliteit

[Gepubliceerd: 2023-05-04] Bestand: beslisnota-bij-kamerbrief-aanbieding-toetsingskader-risicoregelingen-rijksoverheid-en-conceptregeling-inzake-de-verlenging-van-de-subsidiemodule-groeifaciliteit.pdf
Besluit: 2023-04-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over TVL-regeling voor ondernemer met te hoge btw-aangifte

[Gepubliceerd: 2023-04-20] Deelbesluit op een verzoek om informatie van alle stukken waaruit blijkt dat een ondernemer met een te hoge btw-aangifte wel voor subsidie in het kader van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) in aanmerking komt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-17 gezondheidsrisico's Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over waterstofproductie en -infrastructuur in Noord-Nederland

[Gepubliceerd: 2023-04-25] Besluit op een verzoek om informatie over de waterstofproductie en -infrastructuur in Noord Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe en het Noordzeegebied). Het verzoek betreft de periode vanaf 1 januari 2011. Het verzoek is op 27 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-17 energie Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie specifieke SDE++ subsidie

[Gepubliceerd: 2023-05-08] Besluit op een verzoek om informatie over documenten betreffende SDE++ subsidie aan Soleila Rooftop B.V. en correspondentie tussen RVO en de gemeente Groningen, RVO en EST B.V. en RVO en Soleila Rooftop B.V.. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-17 energie Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar Woo-verzoek kabinetsreactie op rapport Ongekend onrecht

[Gepubliceerd: 2023-05-11] Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om conceptversies van de Kamerbrief met daarin de kabinetsreactie op het rapport Ongekend onrecht. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-17 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

2e Deelbesluit op verschillende Woo-verzoeken over sancties Rusland waarbij het eerste verzoek van 24 maart 2022

[Gepubliceerd: 2023-04-17] 2e Deelbesluit op een verzoek om informatie over verschillende Woo-verzoeken waarbij het eerste verzoek van 24 maart 2022 over sancties Rusland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-17 internationale betrekkingen Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verslag ESA MinisteriŽle Conferentie 2022

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-16 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang acquisitie met meer focus

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-16 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over contourennota voor een herziening van het mijnbouwstelsel

[Gepubliceerd: 2023-05-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-16 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over voorgestelde verordening EU-certificering van koolstofverwijderingen

[Gepubliceerd: 2023-04-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-16 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoord op Kamervraag over energie-infraprojecten met risico op vertraging door stikstof

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-16 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over lagere prijzen dagelijkse boodschappen in Duitsland

[Gepubliceerd: 2023-04-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-16 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief en antwoorden op Kamervragen over SDE++ en SCE

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-12 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over evaluatieaanpak klimaat(mitigatie)beleid

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-12 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over afwegingskader maatwerkafspraken verduurzaming industrie

[Gepubliceerd: 2023-04-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-12 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aangepaste besluiten Nedmag

[Gepubliceerd: 2023-04-21] Besluit op een verzoek om informatie over het aangepaste instemmingsbesluit en de omgevingsvergunning voor uitvoering van diepboringen door Nedmag BV.
Besluit: 2023-04-12 bodem Documenten: 6
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over gasleveringszekerheid

[Gepubliceerd: 2023-04-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-11 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over relevante rapporten Nationaal Plan Energiesysteem

[Gepubliceerd: 2023-04-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-11 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortzetting waardevermeerderingsregeling

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-10 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over publicatie IPCC-rapport AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023'

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-10 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over uitkomsten onderzoek naar de klimaatontwrichtende investeringsplannen van de liegende fossiele industrie

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over Woo-verzoek

[Gepubliceerd: 2023-04-07] Besluit op een verzoek om het formulier waarmee een bepaald Woo-verzoek is ingediend. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over toepassing MKB-toets bij wetgeving

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-06 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief kwartaalrapportage wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen EZK

[Gepubliceerd: 2023-05-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-06 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Klimaattafels en Klimaatberaad

[Gepubliceerd: 2023-04-17] Besluit op een verzoek om informatie over Klimaattafels en Klimaatberaad. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-06 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij verslag formele Energieraad 28 maart 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-05 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over reisorganisaties die consumenten misleiden met aanbiedingsprijs

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-05 markttoezicht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over feitelijke vragen aan het Centraal Planbureau over het Centraal Economisch Plan 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-05 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Instemmingsbesluit winningsplan Nedmag 2018

[Gepubliceerd: 2023-04-14] Besluit op een verzoek om informatie over het 'Instemmingsbesluit winningsplan Nedmag 2018'. Het verzoek gaat om alle verschillen tussen het besluit van 24 januari 2023 en het besluit van 30 april 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-05 bodem Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over evaluatie energie-innovatie instrumentarium en herijking MMIPs

[Gepubliceerd: 2023-07-11] Hoort bij Kamerbrief over evaluatie energie-innovatie instrumentarium en herijking MMIPs. Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de recente afronding van de evaluatie van het energie-innovatie instrumentarium en de herijking van de Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogrammas (MMIP's).
Besluit: 2023-04-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Bescherm- en Herstelplan Gas (BH-G)

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-04 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij BNC-fiche Verordening tegen marktmanipulatie op de groothandelsmarkt voor energie

[Gepubliceerd: 2023-04-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-04 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief overzicht varianten productiewaterverwerking oliewinning Schoonebeek

[Gepubliceerd: 2023-04-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-04 bodem Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht In de slag om glasvezel blijft geen tegel onberoerd

[Gepubliceerd: 2023-04-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-04 dienstensector Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoord op vragen over evaluatie-aanpak corona steunpakketten

[Gepubliceerd: 2023-04-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-04 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over handhaving technische parameters FM kavels B14-B37-B40 en B50

[Gepubliceerd: 2023-04-21] Besluit op een verzoek om informatie over handhavingsverzoeken op de naleving van technische parameters voor de FM kavels B14, B37, B40 en B50 in de periode 1 januari 2021 t/m heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-04-04 dienstensector Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij BNC-fiche verbetering EU-elektriciteitsmarktontwerp

[Gepubliceerd: 2023-04-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over eindrapport doorlichting en evaluatie van de Nederlandse Emissieautoriteit

[Gepubliceerd: 2023-04-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief uitvoering motie integraal plan duurzame digitalisering

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-03 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief financiering en digitalisering mkb

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief financiering en digitalisering mkb (PDF | 2 pagina's | 121 kB)
Besluit: 2023-04-02 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij BNC-fiche 30 jaar interne markt

[Gepubliceerd: 2023-04-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-02 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang aanbod vaste energiecontracten voor consumenten

[Gepubliceerd: 2023-04-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-02 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding evaluatie onderzoeksdeel Toekomstfonds

[Gepubliceerd: 2023-05-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-02 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over politieke keuzes om klimaat- en natuurcrisis te bestrijden

[Gepubliceerd: 2023-04-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-04-02 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht Subsidie op je rieten dak, maar alleen als het riet uit China komt

[Gepubliceerd: 2023-04-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-30 bouwen en verbouwen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over ISDE-regeling voor Chinees riet

[Gepubliceerd: 2023-04-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-30 bouwen en verbouwen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over publicatie Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen

[Gepubliceerd: 2023-04-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over publicatie Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen (PDF | 2 pagina's | 208 kB)
Besluit: 2023-03-30 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over overstap voormalig DG Bedrijfsleven en Innovatie naar VNO-NCW

[Gepubliceerd: 2023-04-03] Besluit op een verzoek om informatie over de overstap van de voormalig Directeur-Generaal (DG) Bedrijfsleven en Innovatie naar VNO-NCW. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-30 inrichting van de overheid Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over opbouwen kennisinfrastructuur kernenergie Nederland

[Gepubliceerd: 2023-04-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-29 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek investeringsverklaring verbouw woningen

[Gepubliceerd: 2023-04-03] Besluit op een verzoek om informatie over de definitieve investeringsverklaring(en) verleend in verband met de verbouw van 220 woningen met projectnummer RVVN200264. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht in verband met de actualisatie van de energiebesparingsplicht

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht in verband met de actualisatie van de energiebesparingsplicht (PDF | 2 pagina's | 198 kB)
Besluit: 2023-03-26 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over nationaal programma voor versnelde verduurzaming van de industrie

[Gepubliceerd: 2023-03-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over nationaal programma voor versnelde verduurzaming van de industrie (PDF | 2 pagina's | 155 kB)
Besluit: 2023-03-23 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over afvalwaterinjecties in Noordzee en Waddengebied

[Gepubliceerd: 2023-04-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-23 bodem Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief over verduurzaming van het midden- en kleinbedrijf (mkb)

[Gepubliceerd: 2023-04-06] Beslisnota Kamerbrief Verduurzaming mkb (PDF | 2 pagina's | 115 kB) In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-23 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek 1e deelbesluit over de relatie tussen de overheid en Mezuro B.V.

[Gepubliceerd: 2023-03-28] Besluit op een verzoek om informatie over de relatie tussen het ministerie van EZK, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Mezuro B.V. Het verzoek is op 18 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 23 maart 2023 dit besluit genomen.
Besluit: 2023-03-23 inrichting van de overheid Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie EZK en ACM over faillissement Welkom Energie

[Gepubliceerd: 2023-03-29] Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over het faillissement van Welkom Energie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-23 energie Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over samenstelling Commissie Verschillen

[Gepubliceerd: 2023-03-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over samenstelling Commissie Verschillen (PDF | 1 pagina | 112 kB)
Besluit: 2023-03-22 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over voortgang maatwerkafspraken verduurzaming industrie

[Gepubliceerd: 2023-03-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over voortgang maatwerkafspraken verduurzaming industrie (PDF | 2 pagina's | 155 kB)
Besluit: 2023-03-22 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over tarieven Vattenfall voor stadswarmte

[Gepubliceerd: 2023-03-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over tarieven Vattenfall voor stadswarmte (PDF | 2 pagina's | 155 kB)
Besluit: 2023-03-22 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over 3e incidentele suppletoire begroting gasopslag Bergermeer

[Gepubliceerd: 2023-04-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-22 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Windpark Goyerbrug

[Gepubliceerd: 2023-04-11] Besluit op een verzoek om informatie over Windpark Goyerbrug. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-22 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang juridische procedures over Wet verbod op kolen

[Gepubliceerd: 2023-03-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief voortgang juridische procedures over Wet verbod op kolen (PDF | 2 pagina's | 140 kB)
Besluit: 2023-03-21 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over 10e incidentele suppletoire begroting over het prijsplafond

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over 10e incidentele suppletoire begroting over het prijsplafond (PDF | 1 pagina | 67 kB)
Besluit: 2023-03-21 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over kosten arbitragezaak Uniper tegen Nederlandse staat

[Gepubliceerd: 2023-04-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-21 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over uitwerking coalitieafspraken kernenergie

[Gepubliceerd: 2023-03-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over uitwerking coalitieafspraken kernenergie (PDF | 1 pagina | 101 kB)
Besluit: 2023-03-21 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Antwoord Kamervragen over combineren maatregelen industrie voor reductie van stikstof en CO2

[Gepubliceerd: 2023-04-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota Antwoord Kamervragen over combineren maatregelen industrie voor reductie van stikstof en CO2 (PDF | 1 pagina | 104 kB)
Besluit: 2023-03-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen

[Gepubliceerd: 2023-03-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen (PDF | 5 pagina's | 266 kB)
Besluit: 2023-03-21 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over opdracht NEN aangaande NPR 9998

[Gepubliceerd: 2023-03-21] Besluit op een verzoek om informatie over de opdracht en uitvoering van de opdracht aan de NEN (NEderlandse Norm) betreffende de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 9998. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-21 markttoezicht Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over olievelden Guyana en Suriname

[Gepubliceerd: 2023-03-27] Besluit op een verzoek om informatie over de vondst, ontwikkeling, productie en verkoop van olie uit olievelden van Guyana en Suriname, over de periode 1 janauri 2015 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief besluitvorming over project Nationaal Groeifonds

[Gepubliceerd: 2023-03-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief besluitvorming over project Nationaal Groeifonds (PDF | 2 pagina's | 192 kB)
Besluit: 2023-03-16 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht Groene toekomst van Tata Steel allerminst zeker

[Gepubliceerd: 2023-03-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-16 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verlaging voorschotpercentage Tegemoet Energiekosten-regeling (TEK-regeling) naar 35%

[Gepubliceerd: 2023-03-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over verlaging voorschotpercentage Tegemoet Energiekosten-regeling (TEK-regeling) naar 35% (PDF | 1 pagina | 70 kB)
Besluit: 2023-03-16 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsagenda Klimaatneutraal Nederland

[Gepubliceerd: 2023-03-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsagenda Klimaatneutraal Nederland (PDF | 2 pagina's | 117 kB)
Besluit: 2023-03-16 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over strafrechtelijk onderzoek Waterinjectie Borgsweer

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-15 bodem Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over rapport over waterinjectie Borgsweer

[Gepubliceerd: 2023-03-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over rapport over waterinjectie Borgsweer (PDF | 2 pagina's | 191 kB)
Besluit: 2023-03-15 afval Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over bericht 'Provincie Utrecht gebruikt als eerste overheid in Nederland een eerlijke CO2-prijs'

[Gepubliceerd: 2023-03-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over bericht 'Provincie Utrecht gebruikt als eerste overheid in Nederland een eerlijke CO2-prijs' (PDF | 1 pagina | 112 kB)
Besluit: 2023-03-14 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek openbaarmaking informatie transacties uit CITES-handelsdatabase over CITES-vergunningen 2020

[Gepubliceerd: 2023-08-07] Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking van informatie over transacties uit de CITES-handelsdatabase over CITES-vergunningen van 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-14 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kabinetsreactie op Gerichte coronasteun, een verkenning van de mogelijkheden

[Gepubliceerd: 2023-03-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kabinetsreactie op Gerichte coronasteun, een verkenning van de mogelijkheden (PDF | 6 pagina's | 148 kB)
Besluit: 2023-03-13 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding periodieke rapportages GTS en NAM en onderzoeksplan seismiciteit NAM

[Gepubliceerd: 2023-03-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding periodieke rapportages GTS en NAM en onderzoeksplan seismiciteit NAM (PDF | 2 pagina's | 106 kB)
Besluit: 2023-03-13 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over WLO en MKBA oliewinning Schoonebeek

[Gepubliceerd: 2023-03-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over WLO en MKBA oliewinning Schoonebeek (PDF | 1 pagina | 100 kB)
Besluit: 2023-03-13 bodem Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie bereikbaarheid industrieterreinen met ov

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-13 openbaar vervoer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief beŽindigen Transparantiebenchmark en Kristalprijs

[Gepubliceerd: 2023-03-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief beŽindigen Transparantiebenchmark en Kristalprijs (PDF | 2 pagina's | 105 kB)
Besluit: 2023-03-12 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief jaarplan 2023 Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

[Gepubliceerd: 2023-04-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-12 dienstensector Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op geactualiseerde Corporate Governance Code en monitoringsrapport boekjaar 2021

[Gepubliceerd: 2023-03-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-12 markttoezicht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij jaarplan Staatstoezicht op de Mijnen 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij jaarplan Staatstoezicht op de Mijnen 2023 (PDF | 2 pagina's | 203 kB)
Besluit: 2023-03-12 bodem Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over resultaten 2e openstellingsronde Impulsaanpak winkelgebieden en aankondiging 3e openstellingsronde

[Gepubliceerd: 2023-03-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over resultaten 2e openstellingsronde Impulsaanpak winkelgebieden en aankondiging 3e openstellingsronde (PDF | 2 pagina's | 71 kB)
Besluit: 2023-03-12 criminaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met nadere verduidelijking rapport Gaswinning op de Noordzee

[Gepubliceerd: 2023-03-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met nadere verduidelijking rapport Gaswinning op de Noordzee (PDF | 2 pagina's | 192 kB)
Besluit: 2023-03-09 bodem Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over 1e voortgangsrapportage Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030

[Gepubliceerd: 2023-03-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over 1e voortgangsrapportage Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 (PDF | 2 pagina's | 78 kB)
Besluit: 2023-03-09 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over grip op grootschalige bedrijfsvestigingen

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-09 wonen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Woo-verzoek over gespreksverslagen NCG versterking Dorpenaanpak

[Gepubliceerd: 2023-03-13] Besluit op een verzoek om informatie over gespreksverslagen van de Nationaal CoŲrdinator Groningen over de versterking Dorpenaanpak. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-09 natuur en milieu Documenten: 3
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding eindrapport 'Scherpe doelen, scherpe keuzes: IBO aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid voor 2030 en 2050'

[Gepubliceerd: 2023-03-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding eindrapport 'Scherpe doelen, scherpe keuzes: IBO aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid voor 2030 en 2050' (PDF | 1 pagina | 548 kB)
Besluit: 2023-03-08 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht dat miljoenen overheidsgeld op spel staan na stilleggen biomassacentrale

[Gepubliceerd: 2023-04-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-08 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over uitspraak van de Raad van State over windmolens

[Gepubliceerd: 2023-03-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-07 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met Geannoteerde agenda Energieraad 28 maart 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met Geannoteerde agenda Energieraad 28 maart 2023 (PDF | 2 pagina's | 116 kB)
Besluit: 2023-03-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met verslag Raad voor Concurrentievermogen EU 2 maart 2023

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-07 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over windmolengedram in Utrecht

[Gepubliceerd: 2023-03-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-07 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over brandbrief belangengroepen di windindustrie in Achterhoek willen stoppen en groeiende verzet tegen komst windmolens Overijssel

[Gepubliceerd: 2023-03-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-03-07 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over herverdeling BAR-middelen

[Gepubliceerd: 2023-03-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over herverdeling BAR-middelen (PDF | 2 pagina's | 128 kB)
Besluit: 2023-03-07 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toezegging om in te gaan op het artikel op de website Mongabay

[Gepubliceerd: 2023-03-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over toezegging om in te gaan op het artikel op de website Mongabay (PDF | 1 pagina | 121 kB)
Besluit: 2023-03-07 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gasafspraken met andere landen

[Gepubliceerd: 2023-03-15] Besluit op een verzoek om informatie over gasafspraken met andere landen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-07 natuur en milieu Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorgenomen structurele wijziging van Regeling afsluitbeleid voor bescherming tegen afsluiting energielevering van (klein)verbruikers bij betalingsproblemen

[Gepubliceerd: 2023-03-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over voorgenomen structurele wijziging van Regeling afsluitbeleid voor bescherming tegen afsluiting energielevering van (klein)verbruikers bij betalingsproblemen (PDF | 2 pagina's | 114 kB)
Besluit: 2023-03-06 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over bekendmaking gezant maritieme maakindustrie

[Gepubliceerd: 2023-03-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over bekendmaking gezant maritieme maakindustrie (PDF | 2 pagina's | 117 kB)
Besluit: 2023-03-06 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief verslag informele Energieraad 27-28 februari 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief verslag informele Energieraad 27-28 februari 2023 (PDF | 1 pagina | 90 kB)
Besluit: 2023-03-06 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Expression of Principles - Tata Steel

[Gepubliceerd: 2023-03-08] Besluit op een verzoek om informatie over Expression of Principles - 'Afspraken met Tata Steel over CO2-reductie en verbeteren leefomgeving'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-06 natuur en milieu Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over waterstof uit kernenergie

[Gepubliceerd: 2023-03-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over waterstof uit kernenergie (PDF | 1 pagina | 83 kB)
Besluit: 2023-03-05 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over 'Staat die doorprocedeert tegen inwoners' bij mijnbouwschade

[Gepubliceerd: 2023-03-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over 'Staat die doorprocedeert tegen inwoners' bij mijnbouwschade (PDF | 2 pagina's | 78 kB)
Besluit: 2023-03-05 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over uitgezonden percentage muziek Radio Veronica

[Gepubliceerd: 2023-03-07] Besluit op een verzoek om informatie over uitgezonden percentage muziek door Radio Veronica. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-03-03 dienstensector Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over fossiele subsidies

[Gepubliceerd: 2023-03-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over fossiele subsidies (PDF | 1 pagina | 498 kB)
Besluit: 2023-03-02 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief ACVG-rapport en kwaliteitstoets typologische beoordelingen NCG

[Gepubliceerd: 2023-03-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief ACVG-rapport en kwaliteitstoets typologische beoordelingen NCG (PDF | 2 pagina's | 152 kB)
Besluit: 2023-03-02 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Winter Briefing Taskforce monitoring ombouw laagcalorische gasmarkt buitenland

[Gepubliceerd: 2023-03-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over Winter Briefing Taskforce monitoring ombouw laagcalorische gasmarkt buitenland (PDF | 2 pagina's | 172 kB)
Besluit: 2023-03-01 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang onderhandelingen Dataverordening

[Gepubliceerd: 2023-03-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang onderhandelingen Dataverordening (PDF | 2 pagina's | 218 kB)
Besluit: 2023-02-28 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen uit het Schriftelijk Overleg Raad voor Concurrentievermogen 2 maart 2023

[Gepubliceerd: 2023-03-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen uit het Schriftelijk Overleg Raad voor Concurrentievermogen 2 maart 2023 (PDF | 2 pagina's | 235 kB)
Besluit: 2023-02-28 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording vragen over het vermoeden van het afnemen van Russisch uranium door de Nederlandse kerncentrale in Borssele

[Gepubliceerd: 2023-05-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-27 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over afspraken aanpassingen afdrachtvermindering WBSO

[Gepubliceerd: 2023-03-03] Besluit op een verzoek om informatie over de gesprekken over aanpassingen aan de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerkzaamheden van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-27 ondernemen Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over tussentijdse evaluatie Invest-NL

[Gepubliceerd: 2023-03-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over tussentijdse evaluatie Invest-NL (PDF | 1 pagina | 112 kB)
Besluit: 2023-02-23 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen Vereniging Energie-Nederland en EZK met en rondom Cora van Nieuwenhuizen

[Gepubliceerd: 2023-04-07] Besluit op een verzoek om alle externe en interne communicatie tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Vereniging Energie-Nederland met en rondom Cora van Nieuwenhuizen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-23 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over onderzoek aanlanding stroomkabel windpark door Schiermonnikoog

[Gepubliceerd: 2023-03-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over onderzoek aanlanding stroomkabel windpark door Schiermonnikoog (PDF | 1 pagina | 70 kB)
Besluit: 2023-02-22 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Beantwoording vragen SO informele Energieraad 27 en 28 februari 2023

[Gepubliceerd: 2023-02-23] Beslisnota bij Kamerbrief Beantwoording vragen Schriftelijk Overleg informele Energieraad 27 en 28 februari 2023. Beslisnota Beantwoording vragen SO informele Energieraad 27 en 28 februari 2023 (PDF | 1 pagina | 38 kB)
Besluit: 2023-02-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief inzake BNC Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen

[Gepubliceerd: 2023-04-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-22 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief toestemming deelname algemeen directeur RVO aan gesprek met Commissie Binnenlandse Zaken

[Gepubliceerd: 2023-03-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief toestemming deelname algemeen directeur RVO aan gesprek met Commissie Binnenlandse Zaken (PDF | 1 pagina | 102 kB)
Besluit: 2023-02-21 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief over versnellingsaanpak energietransitie

[Gepubliceerd: 2023-03-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota Kamerbrief over versnellingsaanpak energietransitie (PDF | 2 pagina's | 111 kB)
Besluit: 2023-02-21 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over enkele berichten over stand van zaken van energieprijzen en energiemarkt

[Gepubliceerd: 2023-02-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over enkele berichten over stand van zaken van energieprijzen en energiemarkt (PDF | 2 pagina's | 95 kB)
Besluit: 2023-02-20 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Beantwoording Kamervragen over het bericht 'ACM doet onderzoek bij kantoren van Eneco, Essent en Vattenfall'

[Gepubliceerd: 2023-02-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota Beantwoording Kamervragen over het bericht 'ACM doet onderzoek bij kantoren van Eneco, Essent en Vattenfall' (PDF | 2 pagina's | 95 kB)
Besluit: 2023-02-20 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken inframarginale elektriciteitsheffing

[Gepubliceerd: 2023-02-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken inframarginale elektriciteitsheffing (PDF | 3 pagina's | 139 kB)
Besluit: 2023-02-19 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording vragen over veilingregeling voor commerciŽle landelijke radiovergunningen

[Gepubliceerd: 2023-02-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij beantwoording vragen over veilingregeling voor commerciŽle landelijke radiovergunningen (PDF | 3 pagina's | 190 kB)
Besluit: 2023-02-19 dienstensector Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over energiebesparing bij openbare straatverlichting

[Gepubliceerd: 2023-03-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over energiebesparing bij openbare straatverlichting (PDF | 1 pagina | 95 kB)
Besluit: 2023-02-18 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief Meerjarenprogramma CBS 2024-2028

[Gepubliceerd: 2023-03-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief Meerjarenprogramma CBS 2024-2028 (PDF | 1 pagina | 103 kB)
Besluit: 2023-02-16 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over de correspondentie tussen EZK en (de partners van) Nucleair Nederland

[Gepubliceerd: 2023-02-17] Besluit op een verzoek om informatie over de correspondentie tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en (de partners van) Nucleair Nederland met betrekking tot (de invulling van) het amendement Erkens/Dassen.
Besluit: 2023-02-16 kenniseconomie Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Europese Commissie wil met 'noodmaatregel' procedures duurzame energie versnellen'

[Gepubliceerd: 2023-03-13] Bestand: beslisnota-bij-beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-europese-commissie-wil-met-noodmaatregel-procedures-duurzame-energie-versnellen.pdf
Besluit: 2023-02-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang maatwerkafspraken

[Gepubliceerd: 2023-02-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang maatwerkafspraken (PDF | 2 pagina's | 197 kB)
Besluit: 2023-02-14 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij nota n.a.v. het verslag bij voorstel Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven

[Gepubliceerd: 2023-02-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij nota n.a.v. het verslag bij voorstel Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven (PDF | 3 pagina's | 179 kB)
Besluit: 2023-02-14 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met verslag informele Raad voor Concurrentievermogen van 6 tot 8 februari 2023

[Gepubliceerd: 2023-02-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met verslag informele Raad voor Concurrentievermogen van 6 tot 8 februari 2023 (PDF | 2 pagina's | 217 kB)
Besluit: 2023-02-14 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Europese noodverordening versnelde inzet hernieuwbare energie

[Gepubliceerd: 2023-03-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Europese noodverordening versnelde inzet hernieuwbare energie (PDF | 1 pagina | 71 kB)
Besluit: 2023-02-14 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Digital Trust Center (DTC) en CSIRT-DSP

[Gepubliceerd: 2023-02-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Digital Trust Center (DTC) en CSIRT-DSP (PDF | 2 pagina's | 667 kB)
Besluit: 2023-02-14 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie kabinetsreactie rapport 'Ongekend onrecht'

[Gepubliceerd: 2023-02-17] Besluit op een verzoek om openbaarmaking van correspondentie over de kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend onrecht'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open-overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-14 gezin en kinderen Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de openbaarmaking van verslagen van het Klimaatakkoord

[Gepubliceerd: 2023-03-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de openbaarmaking van verslagen van het Klimaatakkoord (PDF | 2 pagina's | 219 kB)
Besluit: 2023-02-13 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toezicht en handhaving en onlinetussenhandelsdiensten

[Gepubliceerd: 2023-03-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over toezicht en handhaving en onlinetussenhandelsdiensten (PDF | 2 pagina's | 216 kB)
Besluit: 2023-02-13 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gegevens inzake regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen

[Gepubliceerd: 2023-02-24] Besluit op een verzoek om informatie over over gegevens van Kences en het CBS in relatie tot de Kamerbrief Contouren regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-13 energie Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Wob-/Woo-verzoek over klimaatcommitment financiŽle sector

[Gepubliceerd: 2023-02-16] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over het klimaatcommitment van de financiŽle sector. Het verzoek is op 31 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-13 dienstensector Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over besluitvorming over projecten Nationaal Groeifonds

[Gepubliceerd: 2023-02-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over besluitvorming over projecten Nationaal Groeifonds (PDF | 2 pagina's | 137 kB)
Besluit: 2023-02-12 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over uitspraak Raad van State over bouwvrijstelling

[Gepubliceerd: 2023-02-17] Besluit op een verzoek om informatie over de uitspraken van minister Jetten (Klimaat en Energie) in het televisieprogramma Buitenhof naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over bouwvrijstelling. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-12 stoffen Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over vastleggingen samenkomsten EZK met Energie-Nederland

[Gepubliceerd: 2023-02-10] Besluit op een verzoek om informatie over documenten van contacten, verslagen en andere vastleggingen van samenkomsten van vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met vertegenwoordigers van branchevereniging Energie-Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-10 energie Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij voorstel van wet tot wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

[Gepubliceerd: 2023-02-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij voorstel van wet tot wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (PDF | 1 pagina | 87 kB)
Besluit: 2023-02-08 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 2 maart 2023

[Gepubliceerd: 2023-02-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 2 maart 2023 (PDF | 3 pagina's | 145 kB)
Besluit: 2023-02-08 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over openstelling SDE++ 2023

[Gepubliceerd: 2023-02-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over openstelling SDE++ 2023 (PDF | 4 pagina's | 228 kB)
Besluit: 2023-02-08 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over handhavingsverzoeken Noordzee FM/Talpa Radio tegen SLAM FM/ID&T

[Gepubliceerd: 2023-02-27] Besluit op een verzoek om informatie over handhavingsverzoeken van Noordzee FM/Talpa Radio tegen SLAM FM/ID&T radio in de periode 2003-2005. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-08 dienstensector Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over prioriteringskader uitbreidingsinvesteringen netbeheerders

[Gepubliceerd: 2023-03-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over prioriteringskader uitbreidingsinvesteringen netbeheerders (PDF | 2 pagina's | 199 kB)
Besluit: 2023-02-07 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over garantieregeling Porthos

[Gepubliceerd: 2023-03-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over garantieregeling Porthos (PDF | 2 pagina's | 108 kB)
Besluit: 2023-02-07 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over contouren regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen (TTB)

[Gepubliceerd: 2023-02-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over contouren regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen (TTB) (PDF | 4 pagina's | 237 kB)
Besluit: 2023-02-07 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over sluiting termijn indiening 3e ronde NFG en vervolgproces

[Gepubliceerd: 2023-02-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over sluiting termijn indiening 3e ronde NFG en vervolgproces (PDF | 1 pagina | 102 kB)
Besluit: 2023-02-07 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over ontwerpbesluit over gedragsregels voor de overheid in de Mededingingswet

[Gepubliceerd: 2023-03-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over ontwerpbesluit over gedragsregels voor de overheid in de Mededingingswet (PDF | 1 pagina | 75 kB)
Besluit: 2023-02-06 markttoezicht Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde Agenda informele Energieraad 27 en 28 februari 2023

[Gepubliceerd: 2023-02-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde Agenda informele Energieraad 27 en 28 februari 2023 (PDF | 2 pagina's | 207 kB)
Besluit: 2023-02-06 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over informatieverzoek Nationaal Groeifonds

[Gepubliceerd: 2023-02-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over informatieverzoek Nationaal Groeifonds (PDF | 1 pagina | 97 kB)
Besluit: 2023-02-06 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief reactie op notitie Stichting Bescherming Historisch Harlingen

[Gepubliceerd: 2023-04-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2023-02-06 bodem Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over correspondentie tussen Staat der Nederlanden en Stichting Urgenda

[Gepubliceerd: 2023-02-07] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen de Staat der Nederlanden en Stichting Urgenda, en over de uitvoering van het Urgenda-arrest. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-06 stoffen Documenten: 3
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over verlopen vergunningen standplaatshouders

[Gepubliceerd: 2023-02-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over verlopen vergunningen standplaatshouders (PDF | 1 pagina | 102 kB)
Besluit: 2023-02-05 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de 1e ISB EZK 2023

[Gepubliceerd: 2023-02-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de 1e ISB EZK 2023 (PDF | 1 pagina | 117 kB)
Besluit: 2023-02-05 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de wettelijke belemmeringen voor het koppelen van bovenleidingen aan laadpunten voor elektrisch vervoer

[Gepubliceerd: 2023-03-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de wettelijke belemmeringen voor het koppelen van bovenleidingen aan laadpunten voor elektrisch vervoer (PDF | 1 pagina | 102 kB)
Besluit: 2023-02-05 rail- en wegverkeer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'US touts Biden green subsidies to lure clean tech from Europe'

[Gepubliceerd: 2023-02-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'US touts Biden green subsidies to lure clean tech from Europe' (PDF | 2 pagina's | 193 kB)
Besluit: 2023-02-05 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslissing op bezwaar tegen Woo-besluit over uitfaseren van kolencentrales in Nederland en de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

[Gepubliceerd: 2023-02-07] Beslissing op bezwaar tegen Woo-besluit over uitfaseren van kolencentrales in Nederland en de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-02-03 kenniseconomie Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

[Gepubliceerd: 2023-02-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) (PDF | 2 pagina's | 106 kB)
Besluit: 2023-02-01 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over onbereikbaarheid van energieleveranciers

[Gepubliceerd: 2023-02-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over onbereikbaarheid van energieleveranciers (PDF | 2 pagina's | 120 kB)
Besluit: 2023-02-01 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie amendement over wetsvoorstel afbouw salderingsregeling kleinverbruikers

[Gepubliceerd: 2023-02-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie amendement over wetsvoorstel afbouw salderingsregeling kleinverbruikers (PDF | 1 pagina | 121 kB)
Besluit: 2023-02-01 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsappreciatie commissiemededeling Green Deal Industrial Plan

[Gepubliceerd: 2023-02-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met kabinetsappreciatie commissiemededeling Green Deal Industrial Plan (PDF | 2 pagina's | 109 kB)
Besluit: 2023-02-01 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Catshuissessie vestigingsklimaat

[Gepubliceerd: 2023-02-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Catshuissessie vestigingsklimaat (PDF | 2 pagina's | 123 kB)
Besluit: 2023-01-31 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek

[Gepubliceerd: 2023-02-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek (PDF | 1 pagina | 104 kB)
Besluit: 2023-01-31 onderzoek en wetenschap Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen (VSO) over appreciatie kabinet resultaten gedragsscan beleidsprogramma Klimaat

[Gepubliceerd: 2023-02-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen (VSO) over appreciatie kabinet resultaten gedragsscan beleidsprogramma Klimaat (PDF | 1 pagina | 51 kB)
Besluit: 2023-01-29 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Kwartaalrapportage EU-wetgevingstrajecten en raadplegingen

[Gepubliceerd: 2023-01-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over Kwartaalrapportage EU-wetgevingstrajecten en raadplegingen (PDF | 2 pagina's | 134 kB)
Besluit: 2023-01-29 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over gasleveringen, gasopslag en noodscenarios in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-10-03] Besluit op een verzoek om informatie over gasleveringen, gasopslag en noodscenarios in Nederland tussen 1 oktober 2022 en 22 juni 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-27 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoord Kamervragen over het bericht 'Russische hackers hebben het gemunt op Nederlandse gasinstallaties'

[Gepubliceerd: 2023-02-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoord Kamervragen over het bericht 'Russische hackers hebben het gemunt op Nederlandse gasinstallaties' (PDF | 1 pagina | 113 kB)
Besluit: 2023-01-26 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het voorstel voor een verordening voor horizontale cyberbeveiligingsvereisten

[Gepubliceerd: 2023-02-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het voorstel voor een verordening voor horizontale cyberbeveiligingsvereisten (PDF | 1 pagina | 76 kB)
Besluit: 2023-01-26 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over raming GTS gasjaar 2023-2024

[Gepubliceerd: 2023-01-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over raming GTS gasjaar 2023-2024 (PDF | 2 pagina's | 119 kB)
Besluit: 2023-01-26 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aantasting Zandwolfsmelk door bouw geluidsscherm spoordijk Arnhem-Zuid

[Gepubliceerd: 2023-01-26] Besluit op een verzoek om informatie over de aantasting van de beschermde Zandwolfsmelk door de bouw van een geluidsscherm langs de spoordijk Arnhem-Zuid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-26 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over gebiedsproces oliewinning Schoonebeek

[Gepubliceerd: 2023-01-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over gebiedsproces oliewinning Schoonebeek (PDF | 1 pagina | 102 kB)
Besluit: 2023-01-25 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over wijze van uitvoering tot wijziging Tijdelijke wet Groningen vanwege versterking van gebouwen in Groningen

[Gepubliceerd: 2023-01-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over wijze van uitvoering tot wijziging Tijdelijke wet Groningen vanwege versterking van gebouwen in Groningen (PDF | 2 pagina's | 227 kB)
Besluit: 2023-01-25 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanstelling voorzitter commissie verschillen binnen versterkingsoperatie en schadeafhandeling Groningen

[Gepubliceerd: 2023-01-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over aanstelling voorzitter commissie verschillen binnen versterkingsoperatie en schadeafhandeling Groningen (PDF | 1 pagina | 101 kB)
Besluit: 2023-01-25 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief planning ingebruikname nieuwe stikstofinstallatie Zuidbroek

[Gepubliceerd: 2023-01-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief planning ingebruikname nieuwe stikstofinstallatie Zuidbroek (PDF | 2 pagina's | 108 kB)
Besluit: 2023-01-25 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording vragen over het artikel 'Warmteleveranciers verhogen hun tarieven volgend jaar fors'

[Gepubliceerd: 2023-02-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij beantwoording vragen over het artikel 'Warmteleveranciers verhogen hun tarieven volgend jaar fors' (PDF | 2 pagina's | 186 kB)
Besluit: 2023-01-25 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over start Unified Patent Court en lokale divisie Den Haag

[Gepubliceerd: 2023-02-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over start Unified Patent Court en lokale divisie Den Haag (PDF | 3 pagina's | 182 kB)
Besluit: 2023-01-24 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding Monitor Energiearmoede in Nederland

[Gepubliceerd: 2023-01-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding Monitor Energiearmoede in Nederland (PDF | 2 pagina's | 178 kB)
Besluit: 2023-01-23 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over herziening mijnbouwbeleid

[Gepubliceerd: 2023-01-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over herziening mijnbouwbeleid (PDF | 1 pagina | 104 kB)
Besluit: 2023-01-23 bodem Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over rapport A carbon takeback obligation for fossil fuels: Feasibility study - phase 2

[Gepubliceerd: 2023-01-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over rapport A carbon takeback obligation for fossil fuels: Feasibility study - phase 2 (PDF | 3 pagina's | 189 kB)
Besluit: 2023-01-17 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoeken schadeafhandeling en funderingsproblematiek

[Gepubliceerd: 2023-01-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoeken schadeafhandeling en funderingsproblematiek (PDF | 2 pagina's | 181 kB)
Besluit: 2023-01-17 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over melden en afhandelen mijnbouwschade Limburg

[Gepubliceerd: 2023-02-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over melden en afhandelen mijnbouwschade Limburg (PDF | 1 pagina | 96 kB)
Besluit: 2023-01-17 bodem Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over ondernemingsraad Instituut Mijnbouwschade Groningen

[Gepubliceerd: 2023-01-13] Besluit op een verzoek om informatie over de ondernemingsraad van het Instituut Mijnbouwschade Groningen en voorganger Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-13 Documenten: 7
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over een Europese Aanbesteding voor tijdelijk beschikbaar stellen ICT Professionals voor resultaat verplichte opdrachten Perceel 2

[Gepubliceerd: 2023-01-12] Besluit op een verzoek om informatie over een Europese Aanbesteding voor het tijdelijk ter beschikking stellen van ICT Professionals voor resultaat verplichte opdrachten voor Perceel 2, informatiebeveiliging, TenderNed-kenmerk 32318. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over klimaatverandering, klimaatadaptatie en waterveiligheid BES-eilanden

[Gepubliceerd: 2023-01-11] Besluit op een verzoek om informatie over klimaatverandering, klimaatadaptatie en waterveiligheid op en rond de BES-eilanden (Caribisch Nederland) binnen de Rijksoverheid ťn tussen de Rijksoverheid en derden vanaf 27 mei 2003 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-11 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over sanctiebesluit uitgezonden percentage muziek Radio Veronica

[Gepubliceerd: 2023-01-10] Besluit op een verzoek om informatie over het sanctiebesluit aan Sky Radio Nederland B.V. voor het uitgezonden percentage muziek door Radio Veronica. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-10 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op bezwaar op Wob-/Woo-verzoek over communicatie tussen Staat der Nederlanden en Fastned

[Gepubliceerd: 2023-01-09] Besluit op een bezwaar op een Wob-besluit over de communicatie tussen de Staat/ministeries en Fastned. Het bezwaar is op 7 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2023-01-09 Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie inventarisatie afkomstgerelateerde persoonsgegevens

[Gepubliceerd: 2023-01-27] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-22 migratie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Dashboard Gasleveringszekerheid

[Gepubliceerd: 2022-12-22] Besluit op een verzoek om informatie over Dashboard Gasleveringszekerheid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voorlopig akkoord op herziening EU ETS en nieuw Sociaal Klimaatfonds

[Gepubliceerd: 2022-12-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over voorlopig akkoord op herziening EU ETS en nieuw Sociaal Klimaatfonds (PDF | 3 pagina's | 175 kB)
Besluit: 2022-12-20 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het protest op 26 november tegen de gaswinning in de Waddenzee

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over het protest op 26 november tegen de gaswinning in de Waddenzee (PDF | 1 pagina | 106 kB)
Besluit: 2022-12-20 bodem Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verslag Energieraad, specifiek marktcorrectiemechanisme

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over verslag Energieraad, specifiek marktcorrectiemechanisme (PDF | 1 pagina | 90 kB)
Besluit: 2022-12-20 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over versterking van woningen en vergoeding van aardbevingsschade in Groningen

[Gepubliceerd: 2022-12-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over versterking van woningen en vergoeding van aardbevingsschade in Groningen (PDF | 1 pagina | 111 kB)
Besluit: 2022-12-20 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Uitkomsten COP27

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over Uitkomsten COP27 (PDF | 2 pagina's | 139 kB)
Besluit: 2022-12-20 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Uitstelbrief op Kamervragen over openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

[Gepubliceerd: 2023-01-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Uitstelbrief op Kamervragen over openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord (PDF | 1 pagina | 82 kB)
Besluit: 2022-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Burgerforum klimaat en energie - Voorstel invulling randvoorwaarden

[Gepubliceerd: 2023-01-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over Burgerforum klimaat en energie - Voorstel invulling randvoorwaarden (PDF | 2 pagina's | 189 kB)
Besluit: 2022-12-19 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij uitspraak CBb over verlengbaarheidsbesluit commerciŽle radio

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief bij uitspraak CBb over verlengbaarheidsbesluit commerciŽle radio (PDF | 1 pagina | 107 kB)
Besluit: 2022-12-19 dienstensector Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over specifieke absorptiewaarde (SAR) elektromagnetische straling mobiele apparatuur op lichamen

[Gepubliceerd: 2022-12-19] Besluit op een verzoek om informatie over alle testrapporten over de specifieke absorptiewaarde (SAR) van elektromagnetische straling van mobiele telefoons, tablets en draadloze apparatuur op lichamen (hoofd, romp en ledematen). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-19 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over actuele situatie energie-intensieve industrie vanwege sterke prijsstijgingen energie

[Gepubliceerd: 2022-12-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over actuele situatie energie-intensieve industrie vanwege sterke prijsstijgingen energie (PDF | 3 pagina's | 204 kB)
Besluit: 2022-12-15 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief contouren regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen

[Gepubliceerd: 2022-12-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief contouren regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen (PDF | 2 pagina's | 365 kB)
Besluit: 2022-12-15 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over ontheffingen SEFE Energy Ltd

[Gepubliceerd: 2022-12-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over ontheffingen SEFE Energy Ltd (PDF | 1 pagina | 107 kB)
Besluit: 2022-12-15 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over energie-intensieve bedrijven Eemshaven

[Gepubliceerd: 2022-12-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over energie-intensieve bedrijven Eemshaven (PDF | 1 pagina | 82 kB)
Besluit: 2022-12-15 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over omvang van fossiele subsidies

[Gepubliceerd: 2022-12-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over omvang van fossiele subsidies (PDF | 2 pagina's | 134 kB)
Besluit: 2022-12-15 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over Protocol mijnbouwschade Groningen

[Gepubliceerd: 2022-12-15] Besluit op een verzoek om informatie over het Protocol mijnbouwschade Groningen. Het verzoek is op 18 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-15 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief Kamerbrieven en rapporten over kernenergie

[Gepubliceerd: 2022-12-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief Kamerbrieven en rapporten over kernenergie (PDF | 1 pagina | 79 kB)
Besluit: 2022-12-14 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Begrotingswijzigingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2022 van het ministerie van EZK

[Gepubliceerd: 2022-12-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over Begrotingswijzigingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2022 van het ministerie van EZK (PDF | 5 pagina's | 157 kB)
Besluit: 2022-12-14 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief rapport over gaswinning Noordzee

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief rapport over gaswinning Noordzee (PDF | 2 pagina's | 88 kB)
Besluit: 2022-12-14 bodem Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over voorgenomen verkoop van het Zeeuwse energiebedrijf PZEM en aan het Tsjechische energiebedrijf EPH

[Gepubliceerd: 2022-12-15] Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over voorgenomen verkoop van het Zeeuwse energiebedrijf PZEM en aan het Tsjechische energiebedrijf EPH. Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over voorgenomen verkoop van het Zeeuwse energiebedrijf PZEM en aan het Tsjechische energiebedrijf EPH (PDF | 1 pagina | 568 kB)
Besluit: 2022-12-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over planningsoverzicht 2023 EZK

[Gepubliceerd: 2023-01-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over planningsoverzicht 2023 EZK (PDF | 1 pagina | 72 kB)
Besluit: 2022-12-14 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht Chipmaker Nexperia koopt Delftse start-up

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over bericht Chipmaker Nexperia koopt Delftse start-up (PDF | 1 pagina | 115 kB)
Besluit: 2022-12-14 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op vragen (VSO) over ontwerp-Besluit toepassingsbereik sensitieve technologie

[Gepubliceerd: 2022-12-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op vragen (VSO) over ontwerp-Besluit toepassingsbereik sensitieve technologie (PDF | 2 pagina's | 207 kB)
Besluit: 2022-12-14 dienstensector Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over SodM-beoordeling van NAM-onderzoek productiewater Schoonebeek

[Gepubliceerd: 2022-12-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over SodM-beoordeling van NAM-onderzoek productiewater Schoonebeek (PDF | 1 pagina | 80 kB)
Besluit: 2022-12-14 bodem Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over artikelen ruimtevaart

[Gepubliceerd: 2022-12-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over artikelen ruimtevaart (PDF | 2 pagina's | 175 kB)
Besluit: 2022-12-13 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over inschrijvingen veiling niet-landelijke FM-vergunningen

[Gepubliceerd: 2022-12-13] Besluit op een verzoek om informatie over de inschrijvingen bij de veiling van de niet-landelijke FM-vergunningen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-13 Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over EU-regeling nieuwe plantenveredelingstechnieken (EZK)

[Gepubliceerd: 2022-12-13] Besluit op een verzoek om informatie over de EU-regeling rondom nieuwe plantenveredelingstechnieken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-13 Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over Uber en Neelie Kroes

[Gepubliceerd: 2022-12-12] Besluit op een verzoek om informatie over Uber en Neelie Kroes uit de periode 2014-2016. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek blurring

[Gepubliceerd: 2022-12-12] Besluit op een verzoek om informatie over 'blurring'. Blurring is het combineren van verschillende bedrijfsmodellen zoals horeca, detailhandel of slijterij; concreet betekent het dat ook bijvoorbeeld de kapper klanten alcohol mag aanbieden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij regeling prijsplafond energie kleinverbruikers 2023

[Gepubliceerd: 2022-12-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij regeling prijsplafond energie kleinverbruikers 2023 (PDF | 1 pagina | 123 kB)
Besluit: 2022-12-11 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Intentieverklaring onderzoek bedrijfsduurverlenging kerncentrale Borssele

[Gepubliceerd: 2022-12-09] Verklaring om onderzoek te doen naar de haalbaarheid en voorbereiding van bedrijfsduurverlenging (langer functioneren) van de kerncentrale Borssele.
Besluit: 2022-12-09 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over de Klimaat- en Energieverkenning en de Klimaatnota

[Gepubliceerd: 2022-12-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over de Klimaat- en Energieverkenning en de Klimaatnota (PDF | 2 pagina's | 438 kB)
Besluit: 2022-12-08 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over wijziging begrotingsstaten EZK

[Gepubliceerd: 2022-12-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over wijziging begrotingsstaten EZK (PDF | 1 pagina | 110 kB)
Besluit: 2022-12-08 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht Steunmaatregelen zeer teleurstellend voor glastuinbouw: Dit gaat tuinders niet helpen

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over bericht Steunmaatregelen zeer teleurstellend voor glastuinbouw: Dit gaat tuinders niet helpen (PDF | 1 pagina | 93 kB)
Besluit: 2022-12-08 landbouw, visserij, voedselkwaliteit Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief Kabinetsreactie fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen

[Gepubliceerd: 2022-12-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota Kamerbrief Kabinetsreactie fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen (PDF | 2 pagina's | 206 kB)
Besluit: 2022-12-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang landelijke beleidslijn Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen

[Gepubliceerd: 2022-12-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang landelijke beleidslijn Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen (PDF | 2 pagina's | 234 kB)
Besluit: 2022-12-08 wonen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over rechtszaak Milieudefensie en Shell

[Gepubliceerd: 2022-12-08] Besluit op een verzoek om informatie over de rechtszaak tussen Milieudefensie en Shell. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-08 Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief uitkomsten evaluatie EZK-bijdrage NWO-domein TTW 2016-2020

[Gepubliceerd: 2022-12-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief uitkomsten evaluatie EZK-bijdrage NWO-domein TTW 2016-2020 (PDF | 2 pagina's | 213 kB)
Besluit: 2022-12-07 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Datavisie Handelsregister

[Gepubliceerd: 2023-01-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Datavisie Handelsregister (PDF | 2 pagina's | 171 kB)
Besluit: 2022-12-07 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief appreciatie amendement nr. 87 begrotingsbehandeling EZK 2023

[Gepubliceerd: 2022-12-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief appreciatie amendement nr. 87 begrotingsbehandeling EZK 2023 (PDF | 1 pagina | 107 kB)
Besluit: 2022-12-07 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief over geannoteerde Agenda Energieraad 19 december 2022

[Gepubliceerd: 2022-12-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota Kamerbrief over geannoteerde Agenda Energieraad 19 december 2022 (PDF | 1 pagina | 394 kB)
Besluit: 2022-12-06 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Hoofdlijnen Programma Energiehoofdstructuur

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief Hoofdlijnen Programma Energiehoofdstructuur (PDF | 3 pagina's | 98 kB)
Besluit: 2022-12-06 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over ontwerpbesluit tot wijziging van Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht

[Gepubliceerd: 2022-12-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over ontwerpbesluit tot wijziging van Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht (PDF | 1 pagina | 130 kB)
Besluit: 2022-12-06 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Europese voorstellen methaanemissies en gasmarkten

[Gepubliceerd: 2022-12-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Europese voorstellen methaanemissies en gasmarkten (PDF | 2 pagina's | 312 kB)
Besluit: 2022-12-06 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief verslag Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid 22 november 2022

[Gepubliceerd: 2022-12-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief verslag Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid 22 november 2022 (PDF | 1 pagina | 106 kB)
Besluit: 2022-12-06 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Nederlandse implementatie Brexit Adjustement Reserve

[Gepubliceerd: 2022-12-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over Nederlandse implementatie Brexit Adjustement Reserve (PDF | 4 pagina's | 217 kB)
Besluit: 2022-12-06 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie over boringen op de Nedmag locatie WHC-1

[Gepubliceerd: 2022-12-06] Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie over boringen op de Nedmag locatie WHC-1. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over totstandkoming van de omgevingsvergunning voor de zoutboring door Nedmag van zoutput VE-7

[Gepubliceerd: 2022-12-06] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de omgevingsvergunning voor de zoutboring door Nedmag van zoutput VE-7. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-06 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Kamervragen (VSO) over Energieraad 13 december 2022

[Gepubliceerd: 2022-12-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Kamervragen (VSO) over Energieraad 13 december 2022 (PDF | 1 pagina | 92 kB)
Besluit: 2022-12-05 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over bandindeling 3,5 GHz-band

[Gepubliceerd: 2022-12-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over bandindeling 3,5 GHz-band (PDF | 2 pagina's | 1,7 MB)
Besluit: 2022-12-05 dienstensector Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over schoolzuivel

[Gepubliceerd: 2023-05-15] Besluit op een verzoek om informatie over onder andere de selectie en de namen van de bij de uitgifte van schoolzuivel aangesloten scholen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-05 basisonderwijs Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over correspondentie tussen Staat der Nederlanden en Stichting Urgenda

[Gepubliceerd: 2022-12-05] Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over alle correspondentie tussen de Staat der Nederlanden en de Stichting Urgenda en aan haar gelieerde personen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-05 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM)

[Gepubliceerd: 2022-12-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-12-04 bodem Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang Regionale EnergiestrategieŽn

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief voortgang Regionale EnergiestrategieŽn (PDF | 2 pagina's | 170 kB)
Besluit: 2022-12-04 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over laatste ontwikkelingen Corporate Governance Code

[Gepubliceerd: 2022-12-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over laatste ontwikkelingen Corporate Governance Code (PDF | 5 pagina's | 2,7 MB)
Besluit: 2022-12-04 markttoezicht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording Kamervragen over speculatie op de gasbeurs

[Gepubliceerd: 2022-12-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Beantwoording Kamervragen over speculatie op de gasbeurs (PDF | 2 pagina's | 149 kB)
Besluit: 2022-12-04 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN)

[Gepubliceerd: 2022-12-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) (PDF | 2 pagina's | 136 kB)
Besluit: 2022-12-04 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over totstandkoming regels geluidsnormen windpark Noordoostpolder

[Gepubliceerd: 2022-12-02] Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de regels met betrekking tot geluidsnormen van windpark Noordoostpolder. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-12-02 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over veranderd gebruik gasopslag Grijpskerk

[Gepubliceerd: 2022-12-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over veranderd gebruik gasopslag Grijpskerk (PDF | 1 pagina | 64 kB)
Besluit: 2022-12-01 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over het World Economic Forum

[Gepubliceerd: 2022-12-01] Besluit op een verzoek om informatie over de juridisch bindende overeenkomsten en alle schriftelijke stukken van de afgelopen drie jaar over het World Economic Forum (WEF). Het verzoek is op 22 december 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 1 december 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-12-01 Documenten: 3
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden vragen over IMG die wachttijd voor schadeafhandeling laat oplopen naar 21 maanden

[Gepubliceerd: 2022-12-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden vragen over IMG die wachttijd voor schadeafhandeling laat oplopen naar 21 maanden (PDF | 2 pagina's | 200 kB)
Besluit: 2022-11-30 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e Deelbesluit op verschillende Woo-verzoeken over sancties Rusland waarbij het eerste verzoek van 24 maart 2022

[Gepubliceerd: 2023-05-15] 1e Deelbesluit op een verzoek om informatie over verschillende Woo-verzoeken waarbij het eerste verzoek van 24 maart 2022 over sancties Rusland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-30 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e Deelbesluit op verschillende Woo-verzoeken over sancties Rusland waaronder het eerste verzoek van 24 maart 2022

[Gepubliceerd: 2023-05-15] 1e Deelbesluit op een verzoek om informatie over verschillende Woo-verzoeken waaronder het eerste verzoek van 24 maart 2022 over sancties Rusland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-30 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding rapport Innovatie inkopen in de publieke sector

[Gepubliceerd: 2022-12-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding rapport Innovatie inkopen in de publieke sector (PDF | 2 pagina's | 214 kB)
Besluit: 2022-11-29 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over onderneming Wanroij in kader van regeling TVL

[Gepubliceerd: 2022-11-29] Besluit op een verzoek om informatie over een onderneming in Wanroij in relatie tot de regeling Tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over grondtransactie Zeewolde

[Gepubliceerd: 2022-11-29] Besluit op een verzoek om informatie over grondtransactie Zeewolde. Het verzoek is op 19 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 29 november 2022 dit besluit genomen.
Besluit: 2022-11-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023

[Gepubliceerd: 2022-12-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023 (PDF | 1 pagina | 125 kB)
Besluit: 2022-11-28 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over bericht Scheepsbouwer IHC zet kroonjuweel in etalage

[Gepubliceerd: 2022-12-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over bericht Scheepsbouwer IHC zet kroonjuweel in etalage (PDF | 1 pagina | 107 kB)
Besluit: 2022-11-28 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over addendum verslag resultaten gedragsscan beleidsprogramma Klimaat

[Gepubliceerd: 2022-11-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over addendum verslag resultaten gedragsscan beleidsprogramma Klimaat (PDF | 1 pagina | 85 kB)
Besluit: 2022-11-28 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Antwoorden op Kamervragen over de 900 bedrijven in Nederland in Chinese handen

[Gepubliceerd: 2022-11-29] Beslisnota Antwoorden op Kamervragen over de 900 bedrijven in Nederland in Chinese handen.
Besluit: 2022-11-28 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief uitvoering tijdelijk plafond marktinkomsten elektriciteitsproducenten

[Gepubliceerd: 2022-11-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief uitvoering tijdelijk plafond marktinkomsten elektriciteitsproducenten (PDF | 4 pagina's | 251 kB)
Besluit: 2022-11-28 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Just Transition Fund, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en Interreg-A

[Gepubliceerd: 2023-03-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over Just Transition Fund, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en Interreg-A (PDF | 3 pagina's | 116 kB)
Besluit: 2022-11-28 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over schadeafhandeling gasopslag Norg en bewijsvermoeden

[Gepubliceerd: 2022-11-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over schadeafhandeling gasopslag Norg en bewijsvermoeden (PDF | 2 pagina's | 79 kB)
Besluit: 2022-11-27 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Kennisgeving ontwerp-bekendmakingsbesluit veiling landelijke radiovergunningen

[Gepubliceerd: 2022-11-28] Beslisnota bij Kamerbrief Kennisgeving ontwerp-bekendmakingsbesluit veiling landelijke radiovergunningen (PDF | 6 pagina's | 3,2 MB)
Besluit: 2022-11-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met geannoteerde agenda voor extra Energieraad en appreciatie Commissievoorstel marktcorrectiemechanisme

[Gepubliceerd: 2022-12-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met geannoteerde agenda voor extra Energieraad en appreciatie Commissievoorstel marktcorrectiemechanisme (PDF | 2 pagina's | 300 kB)
Besluit: 2022-11-27 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met verslag Buitengewone Energieraad 24 november 2022

[Gepubliceerd: 2022-12-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met verslag Buitengewone Energieraad 24 november 2022 (PDF | 1 pagina | 72 kB)
Besluit: 2022-11-27 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over beleidsinzet biogrondstoffen

[Gepubliceerd: 2022-12-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over beleidsinzet biogrondstoffen (PDF | 1 pagina | 117 kB)
Besluit: 2022-11-27 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over Raad voor Concurrentievermogen

[Gepubliceerd: 2022-11-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over Raad voor Concurrentievermogen (PDF | 1 pagina | 100 kB)
Besluit: 2022-11-27 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over Woo-besluit op Wob-verzoeken WEF

[Gepubliceerd: 2022-12-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over Woo-besluit op Wob-verzoeken WEF (PDF | 2 pagina's | 98 kB)
Besluit: 2022-11-27 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over gasvelden Westerveld-systeem

[Gepubliceerd: 2022-11-24] Besluit op een verzoek om informatie over het complex van gasvelden dat bekend staat als het Westerveld-systeem in de provincie Drenthe. Het verzoek is op 7 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-24 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op vragen over Verordening Cyber Resilience Act (CRA)

[Gepubliceerd: 2022-11-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op vragen over Verordening Cyber Resilience Act (CRA) (PDF | 2 pagina's | 111 kB)
Besluit: 2022-11-23 veiligheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over overslag Roodeschool

[Gepubliceerd: 2022-12-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over overslag Roodeschool (PDF | 2 pagina's | 143 kB)
Besluit: 2022-11-23 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over motie Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

[Gepubliceerd: 2022-12-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over motie Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) (PDF | 2 pagina's | 80 kB)
Besluit: 2022-11-23 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over theoretisch onderzoek naar injectie met data van het Groningenveld

[Gepubliceerd: 2022-11-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over theoretisch onderzoek naar injectie met data van het Groningenveld (PDF | 2 pagina's | 138 kB)
Besluit: 2022-11-23 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over tussentijdse evaluatie Invest-NL

[Gepubliceerd: 2022-12-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over tussentijdse evaluatie Invest-NL (PDF | 3 pagina's | 226 kB)
Besluit: 2022-11-23 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij Voorstel van wet tot wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet)

[Gepubliceerd: 2022-12-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij Voorstel van wet tot wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet) (PDF | 2 pagina's | 178 kB)
Besluit: 2022-11-23 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over de schadelijke gevolgen van eroderende windturbines voor gezondheid en economie

[Gepubliceerd: 2022-11-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over de schadelijke gevolgen van eroderende windturbines voor gezondheid en economie (PDF | 2 pagina's | 193 kB)
Besluit: 2022-11-23 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over storingen en storingsgevoeligheid C2000-systeem

[Gepubliceerd: 2022-11-23] Besluit op een verzoek om informatie over storingen en de storingsgevoeligheid van het C2000-systeem. Het verzoek is op 11 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-23 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Woo deelbesluit 2 inzake de praktische uitvoering Urgenda van vonnis in Kllimaatzaak

[Gepubliceerd: 2022-11-22] Besluit op een verzoek om informatie over de praktische uitvoering Urgenda van het vonnis in de Klimaatzaak deelbesluit 2. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-22 Documenten: 5
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over Kabinetsreactie op rapport Ongekend onrecht

[Gepubliceerd: 2022-11-22] Besluit op een verzoek om informatie over de inventarisatie van conceptversies van de Kamerbrief met daarin de Kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend onrecht'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-22 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over vergoedingen voor energiebedrijven

[Gepubliceerd: 2022-11-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over vergoedingen voor energiebedrijven (PDF | 1 pagina | 71 kB)
Besluit: 2022-11-21 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over verzet tegen windmolens in Brielle

[Gepubliceerd: 2022-12-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over verzet tegen windmolens in Brielle (PDF | 1 pagina | 136 kB)
Besluit: 2022-11-21 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging en heropening Subsidie Verduurzaming mkb

[Gepubliceerd: 2022-11-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging en heropening Subsidie Verduurzaming mkb (PDF | 3 pagina's | 243 kB)
Besluit: 2022-11-21 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek over Tata Steel Nederland

[Gepubliceerd: 2022-11-21] Besluit op een verzoek om documenten en correspondentie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over Tata Steel Nederland uit de periode 1 januari 2021 tot heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-21 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over kabinetsreactie op rapport Ongekend onrecht

[Gepubliceerd: 2022-11-25] Besluit op een verzoek om informatie over de inventarisatie van conceptversies van de Kamerbrief met daarin de kabinetsreactie op het rapport Ongekend onrecht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-21 gezin en kinderen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over convenant EZK en SIDN

[Gepubliceerd: 2022-11-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over convenant EZK en SIDN (PDF | 2 pagina's | 177 kB)
Besluit: 2022-11-20 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op burgerbrief over seismische voorboden aardbevingen

[Gepubliceerd: 2022-11-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief reactie op burgerbrief over seismische voorboden aardbevingen (PDF | 1 pagina | 91 kB)
Besluit: 2022-11-20 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief bij aanbieding ontwerp-Besluit vanwege actualisatie energiebesparingsplicht

[Gepubliceerd: 2022-11-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota Kamerbrief bij aanbieding ontwerp-Besluit vanwege actualisatie energiebesparingsplicht (PDF | 2 pagina's | 149 kB)
Besluit: 2022-11-17 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van begrotingsbehandeling EZK

[Gepubliceerd: 2022-11-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van begrotingsbehandeling EZK (PDF | 1 pagina | 86 kB)
Besluit: 2022-11-17 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over terugtreden aannemer sloop-nieuwbouw versterkingsoperatie Groningen

[Gepubliceerd: 2022-12-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over terugtreden aannemer sloop-nieuwbouw versterkingsoperatie Groningen (PDF | 1 pagina | 105 kB)
Besluit: 2022-11-17 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Grutte fragen by Waadferiening: wat betsjut ferkeap NAM foar gaswinning?'

[Gepubliceerd: 2022-11-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Grutte fragen by Waadferiening: wat betsjut ferkeap NAM foar gaswinning?' (PDF | 2 pagina's | 109 kB)
Besluit: 2022-11-17 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over kennisgeving melding buitengebruikstelling winningsput TR-5 Nedmag

[Gepubliceerd: 2022-11-17] Besluit op een verzoek om informatie over de kennisgeving melding buitengebruikstelling van winningsput TR-5 van Nedmag. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieders essentiŽle diensten in de gas- en oliesector ter bevordering van de digitale veiligheid

[Gepubliceerd: 2022-12-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieders essentiŽle diensten in de gas- en oliesector ter bevordering van de digitale veiligheid (PDF | 4 pagina's | 3 MB)
Besluit: 2022-11-16 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over RAZ-cohesiebeleid

[Gepubliceerd: 2022-11-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over RAZ-cohesiebeleid (PDF | 2 pagina's | 217 kB)
Besluit: 2022-11-16 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over tussenrapportage Expertteam Energiesysteem (ETES) 2050

[Gepubliceerd: 2022-11-25] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over tussenrapportage Expertteam Energiesysteem (ETES) 2050 (PDF | 2 pagina's | 153 kB)
Besluit: 2022-11-16 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang waterstofbeleid

[Gepubliceerd: 2022-12-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang waterstofbeleid (PDF | 3 pagina's | 117 kB)
Besluit: 2022-11-16 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over addendum Seismische Dreigings- en Risicoanalyse (SDRA) gasjaar 2022-2023

[Gepubliceerd: 2022-11-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over addendum Seismische Dreigings- en Risicoanalyse (SDRA) gasjaar 2022-2023 (PDF | 1 pagina | 99 kB)
Besluit: 2022-11-16 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat

[Gepubliceerd: 2022-12-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (PDF | 2 pagina's | 162 kB)
Besluit: 2022-11-16 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over aardgascondensaat overlaadstation in Roodeschool

[Gepubliceerd: 2022-11-16] Besluit op een verzoek om informatie over aardgascondensaat overlaadstation in Roodeschool. Het verzoek is op 7 juni 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-16 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met uitwerking afspraken in coalitieakkoord over kernenergie

[Gepubliceerd: 2022-12-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met uitwerking afspraken in coalitieakkoord over kernenergie (PDF | 3 pagina's | 610 kB)
Besluit: 2022-11-15 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief correctie antwoord Kamervraag over begroting EZK 2023

[Gepubliceerd: 2022-11-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief correctie antwoord Kamervraag over begroting EZK 2023 (PDF | 1 pagina | 85 kB)
Besluit: 2022-11-15 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Strategie Digitale Economie

[Gepubliceerd: 2022-11-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over Strategie Digitale Economie (PDF | 2 pagina's | 87 kB)
Besluit: 2022-11-15 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over ontwerp-bekendmakingsbesluit landelijke radiovergunningen

[Gepubliceerd: 2022-11-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-15 dienstensector Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over dat nieuwe productiemethode rotorbladen windmolens goed recyclebaar maakt

[Gepubliceerd: 2022-11-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over dat nieuwe productiemethode rotorbladen windmolens goed recyclebaar maakt (PDF | 2 pagina's | 209 kB)
Besluit: 2022-11-15 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over ondersteuning VoLTE bij verwachte afschakeling van 2G en 3G

[Gepubliceerd: 2022-12-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over ondersteuning VoLTE bij verwachte afschakeling van 2G en 3G (PDF | 2 pagina's | 173 kB)
Besluit: 2022-11-15 dienstensector Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief bij Jaarbericht Staat van het mkb 2022

[Gepubliceerd: 2022-11-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief bij Jaarbericht Staat van het mkb 2022 (PDF | 2 pagina's | 107 kB)
Besluit: 2022-11-15 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over contouren burgerforum klimaat en energie

[Gepubliceerd: 2022-12-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over contouren burgerforum klimaat en energie (PDF | 2 pagina's | 198 kB)
Besluit: 2022-11-15 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over gevaren uitschakelen 2G en 3G

[Gepubliceerd: 2022-12-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over gevaren uitschakelen 2G en 3G (PDF | 2 pagina's | 173 kB)
Besluit: 2022-11-15 dienstensector Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aankondiging 10e incidentele suppletoire begroting (ISB) EZK 2022

[Gepubliceerd: 2022-11-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over aankondiging 10e incidentele suppletoire begroting (ISB) EZK 2022 (PDF | 4 pagina's | 231 kB)
Besluit: 2022-11-14 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 1 en 2 december 2022

[Gepubliceerd: 2022-11-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 1 en 2 december 2022 (PDF | 2 pagina's | 182 kB)
Besluit: 2022-11-14 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken energiebesparingsbeleid bedrijven en instellingen

[Gepubliceerd: 2022-11-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken energiebesparingsbeleid bedrijven en instellingen (PDF | 2 pagina's | 140 kB)
Besluit: 2022-11-14 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over mentaal welzijn bewoners in het aardbevingsgebied

[Gepubliceerd: 2022-11-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over mentaal welzijn bewoners in het aardbevingsgebied (PDF | 3 pagina's | 143 kB)
Besluit: 2022-11-14 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording SO Extra Energieraad 24 november 2022

[Gepubliceerd: 2022-11-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij beantwoording SO Extra Energieraad 24 november 2022 (PDF | 1 pagina | 87 kB)
Besluit: 2022-11-13 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief mededinging en digitalisering: voortgang online platforms

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief mededinging en digitalisering: voortgang online platforms (PDF | 2 pagina's | 123 kB)
Besluit: 2022-11-13 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Programma Groen Gas

[Gepubliceerd: 2022-12-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief Programma Groen Gas (PDF | 2 pagina's | 123 kB)
Besluit: 2022-11-13 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over ontwikkelingen sanctiebepalingen energiebedrijf

[Gepubliceerd: 2022-11-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over ontwikkelingen sanctiebepalingen energiebedrijf (PDF | 2 pagina's | 175 kB)
Besluit: 2022-11-13 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde agenda formele Telecomraad 6 december 2022

[Gepubliceerd: 2022-11-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde agenda formele Telecomraad 6 december 2022 (PDF | 2 pagina's | 115 kB)
Besluit: 2022-11-13 rechten en vrijheden Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Energy Charter Treaty (ECT)

[Gepubliceerd: 2022-11-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over Energy Charter Treaty (ECT) (PDF | 2 pagina's | 184 kB)
Besluit: 2022-11-11 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie tussen EZK en derde partijen over postmarkt

[Gepubliceerd: 2022-11-11] Besluit op een verzoek om informatie over de correspondentie tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en derde partijen over de postmarkt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-11 Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met Actieplan innovatie en valorisatie

[Gepubliceerd: 2022-11-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met Actieplan innovatie en valorisatie (PDF | 4 pagina's | 175 kB)
Besluit: 2022-11-10 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over geen onmiddellijke plannen van Shell om over te stappen op net zero emission

[Gepubliceerd: 2022-11-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over geen onmiddellijke plannen van Shell om over te stappen op net zero emission (PDF | 1 pagina | 189 kB)
Besluit: 2022-11-10 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Wet vifo en onderzoek campussen

[Gepubliceerd: 2022-12-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over Wet vifo en onderzoek campussen (PDF | 3 pagina's | 219 kB)
Besluit: 2022-11-10 markttoezicht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen impact hoge energieprijzen op ondernemers en de economie als geheel

[Gepubliceerd: 2022-11-10] Bestand: beslisnota-bij-beantwoording-kamervragen-impact-hoge-energieprijzen-op-ondernemers-en-de-economie-als-geheel.pdf
Besluit: 2022-11-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Vervolgbrief over verschillen in de schadeafhandeling en versterkingsopgave als gevolg van de gaswinning in Groningen

[Gepubliceerd: 2022-11-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Vervolgbrief over verschillen in de schadeafhandeling en versterkingsopgave als gevolg van de gaswinning in Groningen (PDF | 2 pagina's | 158 kB)
Besluit: 2022-11-09 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de 190 voor huishoudens in november en december 2022

[Gepubliceerd: 2022-11-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de 190 voor huishoudens in november en december 2022 (PDF | 2 pagina's | 180 kB)
Besluit: 2022-11-09 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beanwoording Kamervragen impact hoge energieprijzen op ondernemers en de economie als geheel

[Gepubliceerd: 2022-11-10] Bestand: beslisnota-bij-beanwoording-kamervragen-impact-hoge-energieprijzen-op-ondernemers-en-de-economie-als-geheel.pdf
Besluit: 2022-11-09 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief agenda Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid 22 november 2022

[Gepubliceerd: 2022-11-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief agenda Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid 22 november 2022 (PDF | 2 pagina's | 175 kB)
Besluit: 2022-11-09 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over Chinese energiebedrijven op stroomnet in Nederland

[Gepubliceerd: 2022-11-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over Chinese energiebedrijven op stroomnet in Nederland (PDF | 2 pagina's | 118 kB)
Besluit: 2022-11-09 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over nieuwe financiŽle verplichting voor uitgifte 3,5 GHz-frequentieband

[Gepubliceerd: 2022-11-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over nieuwe financiŽle verplichting voor uitgifte 3,5 GHz-frequentieband (PDF | 2 pagina's | 194 kB)
Besluit: 2022-11-09 dienstensector Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief transportschaarste op het elektriciteitsnet

[Gepubliceerd: 2022-11-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief transportschaarste op het elektriciteitsnet (PDF | 2 pagina's | 303 kB)
Besluit: 2022-11-09 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie noodverordening Versnelde inzet van hernieuwbare energie

[Gepubliceerd: 2022-11-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie noodverordening Versnelde inzet van hernieuwbare energie (PDF | 2 pagina's | 131 kB)
Besluit: 2022-11-09 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over faillissement Aldel in Delfzijl

[Gepubliceerd: 2022-11-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over faillissement Aldel in Delfzijl (PDF | 2 pagina's | 127 kB)
Besluit: 2022-11-09 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van het verslag over wetswijzigingen verbod op kolen

[Gepubliceerd: 2022-12-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van het verslag over wetswijzigingen verbod op kolen (PDF | 1 pagina | 115 kB)
Besluit: 2022-11-08 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief ontwikkelingen seismiciteit Groningenveld

[Gepubliceerd: 2022-11-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief ontwikkelingen seismiciteit Groningenveld (PDF | 2 pagina's | 177 kB)
Besluit: 2022-11-08 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief beŽindiging Regional Roaming Convenant

[Gepubliceerd: 2022-11-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief beŽindiging Regional Roaming Convenant (PDF | 2 pagina's | 118 kB)
Besluit: 2022-11-08 dienstensector Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over energieplafond en blokverwarming

[Gepubliceerd: 2022-11-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over energieplafond en blokverwarming (PDF | 2 pagina's | 74 kB)
Besluit: 2022-11-08 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over gaswinning Groningenveld in gasjaar 2021-2022

[Gepubliceerd: 2022-11-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over gaswinning Groningenveld in gasjaar 2021-2022 (PDF | 2 pagina's | 238 kB)
Besluit: 2022-11-08 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Subsidieregeling coŲperatieve energieopwekking 2023

[Gepubliceerd: 2022-11-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over Subsidieregeling coŲperatieve energieopwekking 2023 (PDF | 4 pagina's | 165 kB)
Besluit: 2022-11-08 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief en Kamervragen over voorbereidingen op boycot Russische olie

[Gepubliceerd: 2022-11-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief en Kamervragen over voorbereidingen op boycot Russische olie (PDF | 1 pagina | 555 kB)
Besluit: 2022-11-08 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Toepassen van de rijkscoŲrdinatieregeling ten behoeve van de Deltacorridor

[Gepubliceerd: 2022-11-09] Bestand: beslisnota-bij-toepassen-van-de-rijkscoordinatieregeling-ten-behoeve-van-de-deltacorridor.pdf
Besluit: 2022-11-08 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toezending MKBA Oliewinning Schoonebeek

[Gepubliceerd: 2022-12-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over toezending MKBA Oliewinning Schoonebeek (PDF | 2 pagina's | 179 kB)
Besluit: 2022-11-08 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-/Woo-verzoek over compensatie hogere energieprijzen

[Gepubliceerd: 2022-11-08] Besluit op een verzoek om informatie over de compensatie voor de hogere energieprijzen waartoe in het najaar van 2021 besloten is. Het verzoek is op 19 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over uitspraken rechtbank behoud van contracten failliete energieleverancier

[Gepubliceerd: 2022-11-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over uitspraken rechtbank behoud van contracten failliete energieleverancier (PDF | 4 pagina's | 689 kB)
Besluit: 2022-11-07 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over eindverslag voorzitter van Voortgangsoverleg Klimaatakkoord

[Gepubliceerd: 2022-11-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over eindverslag voorzitter van Voortgangsoverleg Klimaatakkoord (PDF | 1 pagina | 75 kB)
Besluit: 2022-11-07 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen Eerste Kamer over langetermijnaanpak COVID-19

[Gepubliceerd: 2022-11-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen Eerste Kamer over langetermijnaanpak COVID-19 (PDF | 2 pagina's | 1,1 MB)
Besluit: 2022-11-07 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over Energy Charter Verdrag

[Gepubliceerd: 2022-11-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over Energy Charter Verdrag (PDF | 2 pagina's | 148 kB)
Besluit: 2022-11-07 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over additionele verlenging waardevermeerderingsregeling

[Gepubliceerd: 2022-11-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over additionele verlenging waardevermeerderingsregeling (PDF | 2 pagina's | 176 kB)
Besluit: 2022-11-07 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de uitspraken van de rechtbank over de overname van contracten van failliete energiebedrijven

[Gepubliceerd: 2022-11-22] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de uitspraken van de rechtbank over de overname van contracten van failliete energiebedrijven (PDF | 4 pagina's | 689 kB)
Besluit: 2022-11-07 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over nadere uitwerking van de energie-intensiteit voor de Tegemoetkoming Energiekosten

[Gepubliceerd: 2022-11-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over nadere uitwerking van de energie-intensiteit voor de Tegemoetkoming Energiekosten (PDF | 1 pagina | 100 kB)
Besluit: 2022-11-06 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bericht Beschermd bos als biomassa opgefikt: Plundering

[Gepubliceerd: 2022-11-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bericht Beschermd bos als biomassa opgefikt: Plundering (PDF | 2 pagina's | 125 kB)
Besluit: 2022-11-06 natuur- en landschapsbeheer Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over start tegemoetkoming verschillen in vergoeding van waardedalingsschade

[Gepubliceerd: 2022-11-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-11-06 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Wetsvoorstel tot wijziging Postwet

[Gepubliceerd: 2022-11-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Wetsvoorstel tot wijziging Postwet (PDF | 2 pagina's | 177 kB)
Besluit: 2022-11-06 dienstensector Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over versterking nucleaire kennis- en innovatiestructuur

[Gepubliceerd: 2022-11-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over versterking nucleaire kennis- en innovatiestructuur (PDF | 1 pagina | 108 kB)
Besluit: 2022-11-06 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over uitslag vergunningverlening windenergie op zee

[Gepubliceerd: 2022-11-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over uitslag vergunningverlening windenergie op zee (PDF | 2 pagina's | 119 kB)
Besluit: 2022-11-06 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Nederlandse voorbereiding oliesancties Rusland

[Gepubliceerd: 2022-11-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over Nederlandse voorbereiding oliesancties Rusland (PDF | 2 pagina's | 1016 kB)
Besluit: 2022-11-06 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Informatieplan EZK 2023 - 2027

[Gepubliceerd: 2022-11-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief Informatieplan EZK 2023 - 2027 (PDF | 2 pagina's | 106 kB)
Besluit: 2022-11-06 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over de voortgang juridische procedures Wet verbod op kolen

[Gepubliceerd: 2022-11-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over de voortgang juridische procedures Wet verbod op kolen (PDF | 1 pagina | 102 kB)
Besluit: 2022-11-06 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording Kamervragen over energie uit water

[Gepubliceerd: 2022-11-07] Beslisnota bij Beantwoording Kamervragen over energie uit water (PDF | 2 pagina's | 221 kB)
Besluit: 2022-11-06 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek extra informatie afspraken Tata Steel

[Gepubliceerd: 2022-11-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over verzoek extra informatie afspraken Tata Steel (PDF | 1 pagina | 87 kB)
Besluit: 2022-11-06 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Verzoek 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over SBI-code 94.99.6 subsidieperiodes regio Maastricht

[Gepubliceerd: 2022-11-04] Besluit op een verzoek om informatie over SBI-code 94.99.6 voor alle subsidieperiodes in de regio Maastricht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-04 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over definitieve resultaten Addendum MEE energiebesparing

[Gepubliceerd: 2022-11-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over definitieve resultaten Addendum MEE energiebesparing (PDF | 3 pagina's | 123 kB)
Besluit: 2022-11-03 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording Kamervragen over de berichten 'Hoe de industrie steeds onder energiebesparing uit wist te komen' en 'Aanpak energiebesparing bij bedrijven faalt'

[Gepubliceerd: 2022-11-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Beantwoording Kamervragen over de berichten 'Hoe de industrie steeds onder energiebesparing uit wist te komen' en 'Aanpak energiebesparing bij bedrijven faalt' (PDF | 2 pagina's | 216 kB)
Besluit: 2022-11-03 belasting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over hoge energieprijzen bedrijven

[Gepubliceerd: 2022-11-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over hoge energieprijzen bedrijven (PDF | 2 pagina's | 132 kB)
Besluit: 2022-11-03 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Overzicht toezeggingen Eerste Kamer

[Gepubliceerd: 2022-11-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief Overzicht toezeggingen Eerste Kamer (PDF | 1 pagina | 50 kB)
Besluit: 2022-11-03 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over gevolgen gascrisis voor industrie

[Gepubliceerd: 2022-11-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over gevolgen gascrisis voor industrie (PDF | 2 pagina's | 147 kB)
Besluit: 2022-11-03 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken stikstofinstallatie Zuidbroek

[Gepubliceerd: 2022-11-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken stikstofinstallatie Zuidbroek (PDF | 2 pagina's | 152 kB)
Besluit: 2022-11-02 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op aanvullende Kamervragen over langetermijnvisie coronasteun

[Gepubliceerd: 2022-11-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op aanvullende Kamervragen over langetermijnvisie coronasteun (PDF | 1 pagina | 106 kB)
Besluit: 2022-11-02 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over gebruik efficiŽnte CO2-prijs bij MKBA's

[Gepubliceerd: 2022-11-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over gebruik efficiŽnte CO2-prijs bij MKBA's (PDF | 2 pagina's | 170 kB)
Besluit: 2022-11-02 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over vaste energiecontracten in de markt

[Gepubliceerd: 2022-11-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over vaste energiecontracten in de markt (PDF | 3 pagina's | 203 kB)
Besluit: 2022-11-02 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over waterinjectie NAM in Twente

[Gepubliceerd: 2022-11-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over waterinjectie NAM in Twente (PDF | 2 pagina's | 109 kB)
Besluit: 2022-11-02 bodem Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over stilleggen fabrieken in verband met hoge energieprijzen

[Gepubliceerd: 2022-11-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over stilleggen fabrieken in verband met hoge energieprijzen (PDF | 1 pagina | 96 kB)
Besluit: 2022-11-02 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief steunmaatregelen hoge energieprijzen bedrijfsleven andere EU-lidstaten

[Gepubliceerd: 2022-11-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief steunmaatregelen hoge energieprijzen bedrijfsleven andere EU-lidstaten (PDF | 1 pagina | 83 kB)
Besluit: 2022-11-02 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Energieleveranciers laten bewoners met betaalproblemen massaal stikken: Schuldhulpverleners luiden noodklok'

[Gepubliceerd: 2022-11-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Energieleveranciers laten bewoners met betaalproblemen massaal stikken: Schuldhulpverleners luiden noodklok' (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)
Besluit: 2022-11-01 sociale zekerheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij verslag Energieraad 25 oktober 2022

[Gepubliceerd: 2022-11-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij verslag Energieraad 25 oktober 2022 (PDF | 2 pagina's | 558 kB)
Besluit: 2022-11-01 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over Gazprom Germania en dochterondernemingen

[Gepubliceerd: 2022-11-01] Besluit op een verzoek om informatie over Gazprom Germania en haar dochterondernemingen Gazprom Marketing & Trading Reten en Gazprom Energy, vanaf begin april 2022 hernoemd tot de SEFE (Securing Energy for Europe) Group. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-01 Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek communicatie over booractiviteiten Nedmag

[Gepubliceerd: 2022-11-01] Besluit op een verzoek om communicatie over booractiviteiten van Nedmag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-11-01 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over vervolging NAM voor overtreden vergunningen

[Gepubliceerd: 2022-11-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over vervolging NAM voor overtreden vergunningen (PDF | 2 pagina's | 71 kB)
Besluit: 2022-10-31 bodem Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanwijzingsbevoegdheid IMG

[Gepubliceerd: 2022-11-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over aanwijzingsbevoegdheid IMG (PDF | 4 pagina's | 125 kB)
Besluit: 2022-10-31 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over artikel 'Energieplafond drijft prijzen en subsidies verder op'

[Gepubliceerd: 2022-11-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over artikel 'Energieplafond drijft prijzen en subsidies verder op' (PDF | 2 pagina's | 135 kB)
Besluit: 2022-10-31 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief aankondiging Nota van wijziging 9e ISB EZK 2022 over tijdelijk prijsplafond energie voor kleinverbruikers

[Gepubliceerd: 2022-11-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief aankondiging Nota van wijziging 9e ISB EZK 2022 over tijdelijk prijsplafond energie voor kleinverbruikers (PDF | 1 pagina | 93 kB)
Besluit: 2022-10-31 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met appreciatie resultaten gedragsscan beleidsprogramma Klimaat

[Gepubliceerd: 2022-11-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-30 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over recente aardbevingen in Groningen, schadeherstel en versterking

[Gepubliceerd: 2022-11-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over recente aardbevingen in Groningen, schadeherstel en versterking (PDF | 2 pagina's | 113 kB)
Besluit: 2022-10-30 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen bij de 8ste ISB van het ministerie van EZK

[Gepubliceerd: 2022-12-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen bij de 8ste ISB van het ministerie van EZK (PDF | 1 pagina | 737 kB)
Besluit: 2022-10-30 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) in 2023

[Gepubliceerd: 2022-10-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) in 2023 (PDF | 2 pagina's | 94 kB)
Besluit: 2022-10-30 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over 45.000 Brabantse huishoudens die buiten prijsplafond vallen

[Gepubliceerd: 2022-11-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over 45.000 Brabantse huishoudens die buiten prijsplafond vallen (PDF | 1 pagina | 72 kB)
Besluit: 2022-10-30 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingbrief peer review onderzoeken naar effecten diepe bodemdaling- en stijging

[Gepubliceerd: 2022-11-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingbrief peer review onderzoeken naar effecten diepe bodemdaling- en stijging (PDF | 2 pagina's | 82 kB)
Besluit: 2022-10-30 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over uitvoering motie-Grinwis-Stoffer over onderzoek naar opbrengst energiedammen in zee

[Gepubliceerd: 2022-11-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over uitvoering motie-Grinwis-Stoffer over onderzoek naar opbrengst energiedammen in zee (PDF | 2 pagina's | 221 kB)
Besluit: 2022-10-30 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met oordeel kabinet over energiepakket Europese Commissie

[Gepubliceerd: 2022-11-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met oordeel kabinet over energiepakket Europese Commissie (PDF | 3 pagina's | 1,6 MB)
Besluit: 2022-10-27 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over regels voor beginnen energiebedrijf en toezicht ACM op kleine energiebedrijven

[Gepubliceerd: 2022-11-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-26 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bericht 'Energy union or deindustrialisation'

[Gepubliceerd: 2022-11-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over bericht 'Energy union or deindustrialisation' (PDF | 1 pagina | 101 kB)
Besluit: 2022-10-26 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over afwijzing Tegemoetkoming Vaste Lasten aan startende ondernemers

[Gepubliceerd: 2022-12-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over afwijzing Tegemoetkoming Vaste Lasten aan startende ondernemers (PDF | 2 pagina's | 109 kB)
Besluit: 2022-10-26 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over regels voor starten energiebedrijf en toezicht ACM op kleine energiebedrijven

[Gepubliceerd: 2022-11-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over regels voor starten energiebedrijf en toezicht ACM op kleine energiebedrijven (PDF | 2 pagina's | 188 kB)
Besluit: 2022-10-26 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over het bericht 'Agressieve verkoper van energiecontracten start eigen energiemaatschappij'

[Gepubliceerd: 2022-11-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-26 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over Zomerbrief Maatwerk

[Gepubliceerd: 2022-11-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over Zomerbrief Maatwerk (PDF | 2 pagina's | 204 kB)
Besluit: 2022-10-26 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het prijsplafond voor energie en verwarming met propaan

[Gepubliceerd: 2022-11-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het prijsplafond voor energie en verwarming met propaan (PDF | 1 pagina | 105 kB)
Besluit: 2022-10-25 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op brief over uitvoering TVL-regeling

[Gepubliceerd: 2022-11-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief reactie op brief over uitvoering TVL-regeling (PDF | 2 pagina's | 163 kB)
Besluit: 2022-10-25 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op commissiebrief over problematiek referentieperiode TVL

[Gepubliceerd: 2022-11-15] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op commissiebrief over problematiek referentieperiode TVL (PDF | 2 pagina's | 107 kB)
Besluit: 2022-10-25 gezondheidsrisico's Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief verslag Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid 1-2 september 2022

[Gepubliceerd: 2022-10-31] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief verslag Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid 1-2 september 2022 (PDF | 1 pagina | 109 kB)
Besluit: 2022-10-24 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Vergunningverlening windenergie op zee IJmuiden Ver (4 GW)

[Gepubliceerd: 2022-11-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief Vergunningverlening windenergie op zee IJmuiden Ver (4 GW) (PDF | 4 pagina's | 137 kB)
Besluit: 2022-10-24 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief met antwoorden op vragen over en uitwerking van prijsplafond

[Gepubliceerd: 2022-11-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met antwoorden op vragen over en uitwerking van prijsplafond (PDF | 3 pagina's | 196 kB)
Besluit: 2022-10-23 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over 9e Incidentele Suppletoire Begroting (ISB) EZK

[Gepubliceerd: 2022-11-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over 9e Incidentele Suppletoire Begroting (ISB) EZK (PDF | 3 pagina's | 197 kB)
Besluit: 2022-10-23 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over afgesloten worden van energie

[Gepubliceerd: 2022-10-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over afgesloten worden van energie (PDF | 4 pagina's | 603 kB)
Besluit: 2022-10-23 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over hoge energietarieven voor nieuwe klanten

[Gepubliceerd: 2022-10-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over hoge energietarieven voor nieuwe klanten (PDF | 2 pagina's | 321 kB)
Besluit: 2022-10-23 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over EU-voorstel voor een dataverordening

[Gepubliceerd: 2022-11-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over EU-voorstel voor een dataverordening (PDF | 2 pagina's | 106 kB)
Besluit: 2022-10-23 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over versterken positie consument voor de groene transitie

[Gepubliceerd: 2022-10-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over versterken positie consument voor de groene transitie (PDF | 2 pagina's | 96 kB)
Besluit: 2022-10-20 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief appreciatie moderniseringsvoorstellen Energy Charter Treaty

[Gepubliceerd: 2022-11-02] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief appreciatie moderniseringsvoorstellen Energy Charter Treaty (PDF | 3 pagina's | 220 kB)
Besluit: 2022-10-20 internationale betrekkingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief non-paper CRA en position paper AIA

[Gepubliceerd: 2022-10-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-20 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Nederlandse non-paper CRA en position paper AI act

[Gepubliceerd: 2022-10-21] Bestand: beslisnota-bij-kamerbrief-nederlandse-non-paper-cra-en-position-paper-ai-act.pdf
Besluit: 2022-10-20 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over kosten internet in Nederland

[Gepubliceerd: 2022-11-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over kosten internet in Nederland (PDF | 1 pagina | 122 kB)
Besluit: 2022-10-20 dienstensector Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over energie-intensieve bedrijven mkb onder TEK-regeling

[Gepubliceerd: 2022-10-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over energie-intensieve bedrijven mkb onder TEK-regeling (PDF | 1 pagina's | 101 kB)
Besluit: 2022-10-19 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging ontheffingen contracten SEFE Energy Ltd

[Gepubliceerd: 2022-10-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging ontheffingen contracten SEFE Energy Ltd (PDF |1 pagina | 109 kB)
Besluit: 2022-10-18 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief aangepast toetsingskader risicoregelingen groen luik BMKB

[Gepubliceerd: 2022-11-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief aangepast toetsingskader risicoregelingen groen luik BMKB (PDF | 3 pagina's | 117 kB)
Besluit: 2022-10-18 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Kamerbrief over Early Warning Europe Richtlijn

[Gepubliceerd: 2022-10-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota Kamerbrief over Early Warning Europe Richtlijn (PDF | 2 pagina's | 111 kB)
Besluit: 2022-10-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over gasrantsoenering en energiebesparing

[Gepubliceerd: 2022-11-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over gasrantsoenering en energiebesparing (PDF | 1 pagina | 758 kB)
Besluit: 2022-10-17 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie rapport 'Beter beslissen over datacentra' van Rathenau Instituut datacenters

[Gepubliceerd: 2022-11-08] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie rapport 'Beter beslissen over datacentra' van Rathenau Instituut datacenters (PDF | 2 pagina's | 109 kB)
Besluit: 2022-10-17 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over begroting EZK 2023

[Gepubliceerd: 2022-11-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over begroting EZK 2023 (PDF | 1 pagina | 102 kB)
Besluit: 2022-10-17 overheidsfinanciŽn Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over begroting Nationaal Groeifonds 2023

[Gepubliceerd: 2022-11-11] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over begroting Nationaal Groeifonds 2023 (PDF | 1 pagina | 102 kB)
Besluit: 2022-10-17 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verduurzaming Tata Steel

[Gepubliceerd: 2022-10-17] Besluit op een verzoek om alle documenten en correspondentie over de verduurzaming van Tata Steel Nederland uit de periode 4 juni 2020 tot en met 1 november 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-17 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek faillissement Welkom Energie

[Gepubliceerd: 2022-10-17] Besluit op een verzoek om informatie over het faillissement van Welkom Energie en de overname van klanten door Eneco. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-17 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over besluit over 6 projecten uit het Nationaal Groeifonds

[Gepubliceerd: 2022-10-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over besluit over 6 projecten uit het Nationaal Groeifonds (PDF | 3 pagina's | 217 kB)
Besluit: 2022-10-16 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanvullende seismische DRA gasjaar 2022-2023

[Gepubliceerd: 2022-10-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over aanvullende seismische DRA gasjaar 2022-2023 (PDF | 1 pagina | 108 kB)
Besluit: 2022-10-16 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording Kamervragen over het bericht dat Eneco snoeit in de vergoeding voor teruglevering van stroom

[Gepubliceerd: 2022-10-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Beantwoording Kamervragen over het bericht dat Eneco snoeit in de vergoeding voor teruglevering van stroom (PDF | 2 pagina's | 108 kB)
Besluit: 2022-10-16 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over terugleververgoeding zonnestroom

[Gepubliceerd: 2022-10-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
Besluit: 2022-10-16 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording Kamervragen over de terugleververgoeding voor zonnestroom

[Gepubliceerd: 2022-10-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Beantwoording Kamervragen over de terugleververgoeding voor zonnestroom (PDF | 2 pagina's | 108 kB)
Besluit: 2022-10-16 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Hernieuwde beslissing op bezwaar Wob-verzoek Shell-papers

[Gepubliceerd: 2022-10-14] Hernieuwde beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de invloed van Shell op het Nederlandse openbaar bestuur, ook wel bekend als de 'Shell-papers'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-10-14 onbekend thema Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Hernieuwde beslissing op bezwaar Wob-verzoek Shell-papers II

[Gepubliceerd: 2022-10-14] Hernieuwde beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de invloed van Shell op het Nederlandse openbaar bestuur, ook wel bekend als de 'Shell-papers'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Besluit: 2022-10-14 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgangsrapportage steunpakket coronacrisis (NOW, TVL en fiscale steun)

[Gepubliceerd: 2022-10-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief voortgangsrapportage steunpakket coronacrisis (NOW, TVL en fiscale steun) (PDF | 2 pagina's | 213 kB)
Besluit: 2022-10-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor energie intensieve mkb-bedrijven_Geredigeerd

[Gepubliceerd: 2022-10-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor energie intensieve mkb-bedrijven_Geredigeerd (PDF | 4 pagina's | 157 kB)
Besluit: 2022-10-13 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief geannoteerde agenda Energieraad 25 oktober

[Gepubliceerd: 2022-10-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief geannoteerde agenda Energieraad 25 oktober (PDF | 2 pagina's | 163 kB)
Besluit: 2022-10-13 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over Strategische agenda voor het ondernemingsklimaat in Nederland

[Gepubliceerd: 2022-10-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over Strategische agenda voor het ondernemingsklimaat in Nederland (PDF | 4 pagina's | 291 kB)
Besluit: 2022-10-13 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over landbouwvrijstelling in de inkomsten en vennootschapsbelasting

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Besluit op een verzoek om informatie over landbouwvrijstelling in de inkomsten en vennootschapsbelasting. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-13 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek verslagen Regiegroep Aardbevingen

[Gepubliceerd: 2022-10-13] Besluit op een verzoek om de verslagen van de Regiegroep Aardbevingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-10-13 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken vergunningen commerciŽle radio

[Gepubliceerd: 2022-10-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken vergunningen commerciŽle radio (PDF | 2 pagina's | 111 kB)
Besluit: 2022-10-12 media Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding ontwerp-Besluit vanwege actualisatie energiebesparingsplicht voor milieubelastende activiteiten

[Gepubliceerd: 2022-10-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding ontwerp-Besluit vanwege actualisatie energiebesparingsplicht voor milieubelastende activiteiten (PDF | 2 pagina's | 142 kB)
Besluit: 2022-10-12 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief matching financiering regelingen Rijksmonumenten aardbevingsgebied Groningen

[Gepubliceerd: 2022-10-19] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief matching financiering regelingen Rijksmonumenten aardbevingsgebied Groningen (PDF| 2 pagina's | 207 kB)
Besluit: 2022-10-12 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over bericht dat EU waterstofbank in het het leven wil roepen

[Gepubliceerd: 2022-10-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over bericht dat EU waterstofbank in het het leven wil roepen (PDF | 2 pagina's | 138 kB)
Besluit: 2022-10-11 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toepassing van de Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie

[Gepubliceerd: 2022-11-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over toepassing van de Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (PDF | 2 pagina's | 196 kB)
Besluit: 2022-10-11 dienstensector Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

2e beslisnota bij Kamerbrief over wijziging waardevermeerderingsregeling na 1 december 2022

[Gepubliceerd: 2022-10-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. 2e beslisnota bij Kamerbrief over wijziging waardevermeerderingsregeling na 1 december 2022 (PDF | 1 pagina | 116 kB)
Besluit: 2022-10-11 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding Klimaatnota en Klimaat- en Energieverkenning

[Gepubliceerd: 2022-11-01] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding Klimaatnota en Klimaat- en Energieverkenning (PDF | 2 pagina's | 78 kB)
Besluit: 2022-10-11 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief verantwoord omgaan met veiligheid en gezondheid in de energietransitie

[Gepubliceerd: 2022-11-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief verantwoord omgaan met veiligheid en gezondheid in de energietransitie (PDF | 2 pagina's | 187 kB)
Besluit: 2022-10-11 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over contouren programma werklocaties

[Gepubliceerd: 2022-10-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken voor de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over contouren programma werklocaties (PDF | 3 pagina's | 116 kB)
Besluit: 2022-10-11 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over voortgang Wet collectieve warmtevoorziening

[Gepubliceerd: 2022-10-24] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over voortgang Wet collectieve warmtevoorziening (PDF | 2 pagina's | 350 kB)
Besluit: 2022-10-10 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding ontwerp-Instellingsbesluit tijdelijk ATR

[Gepubliceerd: 2022-10-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding ontwerp-Instellingsbesluit tijdelijk ATR (PDF | 1 pagina | 95 kB)
Besluit: 2022-10-09 inrichting van de overheid Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over resultaten invoeringstoets wijziging Telecommunicatiewet

[Gepubliceerd: 2022-11-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over resultaten invoeringstoets wijziging Telecommunicatiewet (PDF | 2 pagina's | 244 kB)
Besluit: 2022-10-09 dienstensector Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief ruimtevaartbeleid 2022

[Gepubliceerd: 2022-10-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief ruimtevaartbeleid 2022 (PDF | 3 pagina's | 147 kB)
Besluit: 2022-10-09 kenniseconomie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij verslag Raad voor Concurrentievermogen 29 september 2022

[Gepubliceerd: 2022-10-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij verslag Raad voor Concurrentievermogen 29 september 2022 (PDF | 1 pagina | 83 kB)
Besluit: 2022-10-06 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over doorwerking groothandelsprijzen gas en energie

[Gepubliceerd: 2022-10-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over doorwerking groothandelsprijzen gas en energie (PDF | 2 pagina's | 186 kB)
Besluit: 2022-10-06 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op moties tijdelijk prijsplafond energie

[Gepubliceerd: 2022-10-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief reactie op moties tijdelijk prijsplafond energie (PDF | 2 pagina's | 163 kB)
Besluit: 2022-10-06 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken Fit for 55-pakket

[Gepubliceerd: 2022-10-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken Fit for 55-pakket (PDF | 2 pagina's | 182 kB)
Besluit: 2022-10-06 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over toelichting stand van zaken voor bewoners die een lagere vergoeding voor waardedalingsschade ontvingen

[Gepubliceerd: 2022-10-13] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over toelichting stand van zaken voor bewoners die een lagere vergoeding voor waardedalingsschade ontvingen (PDF | 2 pagina's | 91 kB)
Besluit: 2022-10-06 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over toepassen RijkscoŲrdinatieregeling voor Deltacorridor

[Gepubliceerd: 2022-11-09] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over toepassen RijkscoŲrdinatieregeling voor Deltacorridor (PDF | 2 pagina's | 195 kB)
Besluit: 2022-10-05 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoord Kamervragen over zorgen om het afsluiten van 1 miljoen huishoudens omdat ze hun energierekening niet meer kunnen betalen

[Gepubliceerd: 2022-10-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoord Kamervragen over zorgen om het afsluiten van 1 miljoen huishoudens omdat ze hun energierekening niet meer kunnen betalen (PDF | 2 pagina's | 95 kB)
Besluit: 2022-10-05 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen

[Gepubliceerd: 2022-11-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen (PDF | 2 pagina's | 135 kB)
Besluit: 2022-10-05 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoord op Kamervragen over het verhogen van de tarieven door energiemaatschappijen

[Gepubliceerd: 2022-10-06] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoord op Kamervragen over het verhogen van de tarieven door energiemaatschappijen (PDF | 1 pagina | 101 kB)
Besluit: 2022-10-05 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over versnelling geothermie

[Gepubliceerd: 2022-11-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over versnelling geothermie (PDF | 2 pagina's | 80 kB)
Besluit: 2022-10-05 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief afhandeling omzetschade wateroverlast Limburg en Noord-Brabant juli 2021

[Gepubliceerd: 2022-10-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief afhandeling omzetschade wateroverlast Limburg en Noord-Brabant juli 2021 (PDF | 2 pagina's | 168 kB)
Besluit: 2022-10-05 water Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over laat aangekondigde prijsverhogingen energiebedrijven

[Gepubliceerd: 2022-10-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over laat aangekondigde prijsverhogingen energiebedrijven (PDF | 1 pagina | 102 kB)
Besluit: 2022-10-04 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen bij zevende incidentele suppletoire begroting inzake IPCEI waterstof golf 2 en 3

[Gepubliceerd: 2022-10-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij beantwoording Kamervragen bij zevende incidentele suppletoire begroting inzake IPCEI waterstof golf 2 en 3 (PDF | 1 pagina | 72 kB)
Besluit: 2022-10-04 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief aankondiging negende incidentele suppletoire begroting (ISB) EZK 2022 inzake tijdelijk prijsplafond energie voor kleinverbruikers

[Gepubliceerd: 2022-10-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief aankondiging negende incidentele suppletoire begroting (ISB) EZK 2022 inzake tijdelijk prijsplafond energie voor kleinverbruikers (PDF | 2 pagina's | 1,0 MB)
Besluit: 2022-10-04 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over prijsplafond energie

[Gepubliceerd: 2022-10-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over prijsplafond energie (PDF | 1 pagina | 103 kB)
Besluit: 2022-10-04 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over marktordening van Carbon Capture and Storage (CCS)

[Gepubliceerd: 2022-11-17] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over marktordening van Carbon Capture and Storage (CCS) (PDF | 2 pagina's | 326 kB)
Besluit: 2022-10-03 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over contracten GasTerra

[Gepubliceerd: 2022-10-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over contracten GasTerra (PDF | 2 pagina's | 226 kB)
Besluit: 2022-10-03 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief verslag Energieraad 30 september 2022

[Gepubliceerd: 2022-10-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief verslag Energieraad 30 september 2022 (PDF | 2 pagina's | 118 kB)
Besluit: 2022-10-03 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over informele Energieraad 11-12 oktober 2022

[Gepubliceerd: 2022-10-05] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over informele Energieraad 11-12 oktober 2022 (PDF | 2 pagina's | 121 kB)
Besluit: 2022-10-03 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Programma Aansluiting Wind Op Zee - Eemshaven

[Gepubliceerd: 2022-11-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Programma Aansluiting Wind Op Zee - Eemshaven (PDF | 2 pagina's | 74 kB)
Besluit: 2022-10-02 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota Antwoorden op feitelijke vragen over CPB-raming

[Gepubliceerd: 2022-10-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota Antwoorden op feitelijke vragen over CPB-raming (PDF | 1 pagina | 89 kB)
Besluit: 2022-10-02 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

1e beslisnota bij Kamerbrief over wijziging waardevermeerderingsregeling na 1 december 2022

[Gepubliceerd: 2022-10-14] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. 1e beslisnota bij Kamerbrief over wijziging waardevermeerderingsregeling na 1 december 2022 (PDF | 4 pagina's | 222 kB)
Besluit: 2022-10-02 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over nadere uitwerking tijdelijk prijsplafond energie

[Gepubliceerd: 2022-10-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over nadere uitwerking tijdelijk prijsplafond energie (PDF | 7 pagina's | 155 kB)
Besluit: 2022-10-02 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over bericht 'Essent maakt stroom en gas flink duurder'

[Gepubliceerd: 2022-10-07] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over bericht 'Essent maakt stroom en gas flink duurder' (PDF | 1 pagina | 81 kB)
Besluit: 2022-10-02 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Extra Energieraad 30 september 2022

[Gepubliceerd: 2022-09-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Extra Energieraad 30 september 2022 (PDF | 2 pagina's | 147 kB)
Besluit: 2022-09-29 Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kabinetsreactie WRR-rapport 'Opgave AI: de nieuwe systeemtechnologie'

[Gepubliceerd: 2022-10-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kabinetsreactie WRR-rapport 'Opgave AI: de nieuwe systeemtechnologie' (PDF | 2 pagina's | 133 kB)
Besluit: 2022-09-29 informatievoorziening en ict Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoord Kamervragen over het bericht Klanten van Budget Energie geschokt door prijsverhoging van honderden euros per maand

[Gepubliceerd: 2022-09-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoord Kamervragen over het bericht Klanten van Budget Energie geschokt door prijsverhoging van honderden euros per maand (PDF | 2 pagina's | 555 kB)
Besluit: 2022-09-29 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek behandeling Wob-verzoek over dividendbelasting

[Gepubliceerd: 2022-09-29] Besluit op een verzoek om informatie over de behandeling van een op 16 november 2017 bij het ministerie van FinanciŽn ingediend Wob-verzoek over de dividendbelasting en de daarover gevoerde gerechtelijke procedures. Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-29 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrieven over toestemming technische briefings Klimaatwet en COP27

[Gepubliceerd: 2022-09-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over toestemming technische briefings Klimaatwet door ambtenaren (PDF | 1 pagina | 83 kB)
Besluit: 2022-09-28 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Aanbiedingsbrief beslisnota over verlenging subsidiemodules GO

[Gepubliceerd: 2022-09-29] Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de beslisnota die hoort bij de brief van 23 september 2022 over de verlenging van de subsidiemodules Garantie Ondernemingsfinanciering en Garantstelling gericht op bankgaranties (subsidiemodules GO). Aanbiedingsbrief beslisnota over verlenging subsidiemodules GO (PDF | 1 pagina | 69 kB)
Besluit: 2022-09-28 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over komst energiebedrijf Gunvor naar Nederland

[Gepubliceerd: 2022-10-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over komst energiebedrijf Gunvor naar Nederland (PDF | 3 pagina's | 166 kB)
Besluit: 2022-09-28 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek afbouw gaswinning Groningen 2018 (Deelbesluit 2)

[Gepubliceerd: 2022-09-28] Vervolgbesluit op een verzoek om documenten over het versneld afbouwen van de Groningse gaswinning, de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie uit de periode 1 november 2017 tot 1 augustus 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-28 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek verbod faciliteren uitzendingen RT en Sputnik

[Gepubliceerd: 2022-09-28] Besluit op een verzoek om documenten over de Europese verordening die dienstverleners verbiedt om uitzendingen van RT en Sputnik te faciliteren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-28 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Toetsingskader risicoregelingen introductie groen luik BMKB

[Gepubliceerd: 2022-10-10] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief Toetsingskader risicoregelingen introductie groen luik BMKB (PDF | 2 pagina's | 226 kB)
Besluit: 2022-09-27 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over verkoop NAM

[Gepubliceerd: 2022-09-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over verkoop NAM (PDF | 2 pagina's | 69 kB)
Besluit: 2022-09-27 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang verduurzaming energie in Caribisch Nederland

[Gepubliceerd: 2022-09-28] Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang verduurzaming energie in Caribisch Nederland. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief voortgang verduurzaming energie in Caribisch Nederland (PDF | 3 pagina's | 144 kB)
Besluit: 2022-09-27 koninkrijksrelaties Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over Wob-/Woo-verzoeken langer dan 6 maanden in behandeling

[Gepubliceerd: 2022-09-27] Besluit op een verzoek om informatie over Wob- en Woo-verzoeken die langer dan 6 maanden in behandeling zijn. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is per 1 mei 2022 vervallen, en opgevolgd door de Wet open overheid (Woo). Dit besluit gaat over een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-27 Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota's actieve openbaarmaking nota van wijziging wetsvoorstel Belastingplan 2023

[Gepubliceerd: 2022-10-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's actieve openbaarmaking nota van wijziging wetsvoorstel Belastingplan 2023 (PDF | 16 pagina's | 9,9 MB)
Besluit: 2022-09-26 begroting Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij 'Met minder complexiteit naar meer impact - Stand van RVO'

[Gepubliceerd: 2022-10-18] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij 'Met minder complexiteit naar meer impact - Stand van RVO' (PDF | 3 pagina's | 191 kB)
Besluit: 2022-09-26 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief herijking voorzorgbeleid magneetvelden elektriciteitsvoorzieningen

[Gepubliceerd: 2022-11-16] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief herijking voorzorgbeleid magneetvelden elektriciteitsvoorzieningen (PDF | 4 pagina's | 128 kB)
Besluit: 2022-09-26 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over gevolgen sanctie SEFE Energy Ltd. voor aanbestedende diensten

[Gepubliceerd: 2022-11-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over gevolgen sanctie SEFE Energy Ltd. voor aanbestedende diensten (PDF | 2 pagina's | 179 kB)
Besluit: 2022-09-26 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over aanvraag en verlenging vergunningen landelijke commerciŽle radio-omroep in de FM-band

[Gepubliceerd: 2022-09-26] Besluit op een verzoek om informatie over aanvraagformulieren en onderliggende stukken over aanvraag en verlenging vergunningen landelijke commerciŽle radio-omroep in de FM-band. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-26 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over weigeren Van Roost om voor parlementaire enquÍtecommissie te verschijnen

[Gepubliceerd: 2022-09-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over weigeren Van Roost om voor parlementaire enquÍtecommissie te verschijnen (PDF | 1 pagina | 79 kB)
Besluit: 2022-09-25 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief Verslag Energieraad 9 september 2022

[Gepubliceerd: 2022-09-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief Verslag Energieraad 9 september 2022 (PDF | 2 pagina's | 120 kB)
Besluit: 2022-09-25 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verschillen in schadeafhandeling en versterking gaswinning Groningen

[Gepubliceerd: 2022-09-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over verschillen in schadeafhandeling en versterking gaswinning Groningen (PDF | 4 pagina's | 475 kB)
Besluit: 2022-09-25 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over aanpak bovengrondse gevolgen van aardbevingen Groningen

[Gepubliceerd: 2022-09-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over aanpak bovengrondse gevolgen van aardbevingen Groningen (PDF | 1 pagina | 96 kB)
Besluit: 2022-09-25 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief agenda informele Energieraad 11-12 oktober 2022

[Gepubliceerd: 2022-09-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief agenda informele Energieraad 11-12 oktober 2022 (PDF | 2 pagina's | 143 kB)
Besluit: 2022-09-25 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over gaswinning Groningenveld gasjaar 2022-2023

[Gepubliceerd: 2022-09-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over gaswinning Groningenveld gasjaar 2022-2023 (PDF | 3 pagina's | 228 kB)
Besluit: 2022-09-25 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over ISDE-regeling

[Gepubliceerd: 2022-09-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over ISDE-regeling (PDF | 1 pagina | 70 kB)
Besluit: 2022-09-25 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over overstap topambtenaar naar belangenorganisatie

[Gepubliceerd: 2022-11-03] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over overstap topambtenaar naar belangenorganisatie (PDF | 2 pagina's | 1 MB)
Besluit: 2022-09-25 overheidspersoneel Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamervragen over laatste ontwikkeling op energiemarkt

[Gepubliceerd: 2022-12-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over laatste ontwikkeling op energiemarkt (PDF | 1 pagina | 78 kB)
Besluit: 2022-09-25 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief besluit infrastructuur collectieve warmtevoorziening in publieke handen

[Gepubliceerd: 2022-10-21] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief besluit infrastructuur collectieve warmtevoorziening in publieke handen (PDF | 7 pagina's | 253 kB)
Besluit: 2022-09-25 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij kamerbrief Gasopslagen

[Gepubliceerd: 2022-09-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij kamerbrief Gasopslagen (PDF | 2 pagina's | 219 kB)
Besluit: 2022-09-25 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer en enkele besluiten Omgevingswet rondom jurisprudentie over windparken

[Gepubliceerd: 2022-09-23] Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie rondom het besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en enkele besluiten op grond van de Omgevingswet in verband met jurisprudentie over windparken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-23 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over aangescherpte vereisten voor regelvermogen en effecten daarvan op energierekening

[Gepubliceerd: 2022-09-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij beslisvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over aangescherpte vereisten voor regelvermogen en effecten daarvan op energierekening (PDF | 2 pagina's | 94 kB)
Besluit: 2022-09-22 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over congestie op elektriciteitsnet Limburg en Noord-Brabant

[Gepubliceerd: 2022-09-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvormingvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over congestie op elektriciteitsnet Limburg en Noord-Brabant (PDF | 2 pagina's | 163 kB)
Besluit: 2022-09-22 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over correctiebedragen Wind op Zee

[Gepubliceerd: 2022-09-22] Besluit op een verzoek om informatie over correctiebedragen Wind op Zee. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over krediet voor verbetering voorzieningen proefdieren

[Gepubliceerd: 2022-09-22] Besluit op een verzoek om informatie over het renteloze krediet dat Erasmus MC ontvangen heeft uit het Toekomstfonds om de voorzieningen voor proefdieren te verbeteren. Het gaat om het Toekomstfondskrediet Onderzoeks Faciliteiten (TOF) aan het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam, om de voorzieningen voor proefdieren en dierproeven te verbeteren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-22 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek afdrachten winningsvergunning Veendam

[Gepubliceerd: 2022-09-22] Besluit op een verzoek om informatie over de afdrachten die Nedmag verschuldigd is over de zoutwinning van de winningsvergunning Veendam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-22 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek over integratie van s Rijks volmachtregisters in het Handelsregister

[Gepubliceerd: 2022-09-21] Besluit op een verzoek om informatie over de follow-up van de toezegging uit 2007 van staatssecretaris Van Gennip (EZ) tot integratie van s Rijks volmachtregisters in het Handelsregister. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-21 Documenten: 2
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording Kamervragen over de stijgende energierekening en het functioneren van de energiemarkt

[Gepubliceerd: 2022-09-30] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Beantwoording Kamervragen over de stijgende energierekening en het functioneren van de energiemarkt (PDF | 2 pagina's | 192 kB)
Besluit: 2022-09-20 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek geluidsnormen windturbines

[Gepubliceerd: 2022-09-20] Besluit op een verzoek om informatie uit de periode 2004-2011 over de totstandkoming van de geluidsnormen voor windturbines, die in 2010 zijn vastgesteld in de 'wijziging milieuregels windturbines'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-20 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken uitgifte 3,5 GHz-band

[Gepubliceerd: 2022-09-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken uitgifte 3,5 GHz-band (PDF | 2 pagina's | 102 kB)
Besluit: 2022-09-19 dienstensector Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over proeve van begroting Klimaatfonds

[Gepubliceerd: 2022-09-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over proeve van begroting Klimaatfonds (PDF | 4 pagina's | 138 kB)
Besluit: 2022-09-19 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over rapport FinanciŽle eisen energieleveranciers & positie consument bij faillissement van een energieleverancier

[Gepubliceerd: 2022-09-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over rapport FinanciŽle eisen energieleveranciers & positie consument bij faillissement van een energieleverancier (PDF | 3 pagina's | 203 kB)
Besluit: 2022-09-19 markttoezicht Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief rapporten over kernenergie

[Gepubliceerd: 2022-09-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief rapporten over kernenergie (PDF | 4 pagina's | 150 kB)
Besluit: 2022-09-19 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op vragen over Nederlandse gasprijs als hoogste in Europa

[Gepubliceerd: 2022-09-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op vragen over Nederlandse gasprijs als hoogste in Europa (PDF | 2 pagina's | 182 kB)
Besluit: 2022-09-19 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording Kamervragen over de energieprijzen, over de plannen voor leveringszekerheid en betaalbaarheid van energie en over het afsluitbeleid van kleinverbruikers

[Gepubliceerd: 2022-09-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Beantwoording Kamervragen over de energieprijzen, over de plannen voor leveringszekerheid en betaalbaarheid van energie en over het afsluitbeleid van kleinverbruikers (PDF | 1 pagina | 79 kB)
Besluit: 2022-09-19 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over subsidieregeling Indirecte kostencompensatie ETS

[Gepubliceerd: 2022-09-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over subsidieregeling Indirecte kostencompensatie ETS (PDF | 1 pagina | 73 kB)
Besluit: 2022-09-18 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief over eindrapport Evaluatie Tijdelijke wet Groningen

[Gepubliceerd: 2022-09-21] Beslisnota bij aanbiedingsbrief over het eindrapport Evaluatie Tijdelijke wet Groningen. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief over eindrapport Evaluatie Tijdelijke wet Groningen (PDF | 1 pagina | 50 kB)
Besluit: 2022-09-18 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Beantwoording vragen over de vergoedingen die netbeheerders betalen voor duurzaam opgewekte stroom

[Gepubliceerd: 2022-09-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Beantwoording vragen over de vergoedingen die netbeheerders betalen voor duurzaam opgewekte stroom (PDF | 1 pagina | 98 kB)
Besluit: 2022-09-18 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief en antwoorden over het rapport 'What is a fair emissions budget for The Netherlands'

[Gepubliceerd: 2022-10-04] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief en antwoorden over het rapport 'What is a fair emissions budget for The Netherlands' (PDF | 1 pagina | 124 kB)
Besluit: 2022-09-18 klimaatverandering Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief beantwoording Kamervragen over salderingsregeling

[Gepubliceerd: 2022-09-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij de Kamerbrief over de salderingsregeling in antwoord op vragen hierover van het Tweede Kamerlid Bontenbal (CDA). Beslisnota bij Kamerbrief beantwoording Kamervragen over salderingsregeling (PDF | 3 pagina's | 196 kB)
Besluit: 2022-09-15 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij 2e nota van wijziging wetsvoorstel afbouw salderingsregeling kleinverbruikers

[Gepubliceerd: 2022-09-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij 2e nota van wijziging wetsvoorstel afbouw salderingsregeling kleinverbruikers (PDF | 3 pagina's | 118 kB)
Besluit: 2022-09-15 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over ontwikkelingen kernenergie

[Gepubliceerd: 2022-09-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over ontwikkelingen kernenergie (PDF | 2 pagina's | 374 kB)
Besluit: 2022-09-15 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op voorstel Holland Solar over afbouw salderingsregeling

[Gepubliceerd: 2022-09-26] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief reactie op voorstel Holland Solar over afbouw salderingsregeling (PDF | 3 pagina's | 118 kB)
Besluit: 2022-09-15 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over gaswinning in Nederland

[Gepubliceerd: 2022-09-20] Beslisnota bij Kamerbrief over gaswinning in Nederland. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over gaswinning in Nederland (PDF | 2 pagina's | 183 kB)
Besluit: 2022-09-14 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging subsidiemodules Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en Garantstelling gericht op bankgaranties

[Gepubliceerd: 2022-09-29] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging subsidiemodules Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en Garantstelling gericht op bankgaranties (PDF | 2 pagina's | 1 MB)
Besluit: 2022-09-13 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota's bij Kamerbrief over langetermijnaanpak COVID-19

[Gepubliceerd: 2022-09-16] In beslisnota's staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over (een) Kamerstuk(ken). Beslisnota's bij Kamerbrief over langetermijnaanpak COVID-19 (PDF | 58 pagina's | 6,7 MB)
Besluit: 2022-09-13 ziekten en behandelingen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de hoge gasprijs in Nederland in vergelijking tot de rest van de Europese Unie

[Gepubliceerd: 2022-09-20] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de hoge gasprijs in Nederland in vergelijking tot de rest van de Europese Unie (PDF | 2 pagina's | 182 kB)
Besluit: 2022-09-13 ondernemen Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over ontbreken vaste contracten in Nederlandse energiemarkt

[Gepubliceerd: 2022-09-30] In een beslisnota staat achtergrondnformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over ontbreken vaste contracten in Nederlandse energiemarkt (PDF | 2 pagina's | 123 kB)
Besluit: 2022-09-13 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek Gazprom en Gasopslag Bergermeer

[Gepubliceerd: 2022-09-13] Besluit op een verzoek om informatie over het minder vullen van Gasopslag Bergermeer door Gazprom in vergelijking tot voorgaande jaren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over de Oostvaardersplassen, het Oostvaardersveld en etalagegebied langs A6 NP Nieuwland

[Gepubliceerd: 2022-09-13] Besluit op een verzoek om informatie over de Oostvaardersplassen, het Oostvaardersveld en etalagegebied langs A6 NP Nieuwland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-13 Documenten: 5
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Woo-verzoek contacten EZK en VNO-NCW over IMVO

[Gepubliceerd: 2022-09-13] Besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en VNO-NCW over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-13 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Wob-verzoek over beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals BV

[Gepubliceerd: 2022-09-13] Besluit op een verzoek om informatie over beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-13 Documenten: 4
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij aanbiedingsbrief wetsvoorstel wijziging Tijdelijke wet Groningen

[Gepubliceerd: 2022-09-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbiedingsbrief wetsvoorstel wijziging Tijdelijke wet Groningen (PDF | 3 pagina's | 104 kB)
Besluit: 2022-09-12 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief ontwerp-Besluit wijziging Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten

[Gepubliceerd: 2022-09-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief ontwerp-Besluit wijziging Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten (PDF | 2 pagina's | 74 kB)
Besluit: 2022-09-12 europese zaken Documenten: 1
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit op Woo-verzoek over uitfaseren kolencentrales in Nederland en Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

[Gepubliceerd: 2022-09-12] Besluit op een verzoek om informatie over uitfaseren van kolencentrales in Nederland en de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-12 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Besluit Wob-verzoek afbouw gaswinning Groningen 2018

[Gepubliceerd: 2022-09-12] Besluit op een verzoek om documenten over het versneld afbouwen van de Groningse gaswinning, de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie uit de periode 1 november 2017 tot 1 augustus 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-12 Documenten: 2
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over doelstelling Nationaal Groeifonds

[Gepubliceerd: 2022-09-23] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerbrief. Beslisnota bij Kamerbrief over doelstelling Nationaal Groeifonds (PDF | 2 pagina's | 121 kB)
Besluit: 2022-09-11 energie Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld tot 1 december 2022

[Gepubliceerd: 2022-09-16] Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld tot 1 december 2022. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld tot 1 december 2022 (PDF | 2 pagina's | 767 kB)
Besluit: 2022-09-11 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief uitkomst evaluatie universele postdienst

[Gepubliceerd: 2022-10-12] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief uitkomst evaluatie universele postdienst (PDF | 2 pagina's | 123 kB)
Besluit: 2022-09-08 dienstensector Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Beslisnota bij Kamerbrief juridische consequenties verkoop NAM

[Gepubliceerd: 2022-09-28] In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief juridische consequenties verkoop NAM (PDF | 2 pagina's | 69 kB)
Besluit: 2022-09-08 natuur en milieu Documenten: 1
Downloads: 📄 Volledig dossier

Besluit EZK op Wob-verzoek over controle op declaraties door externe commissies

[Gepubliceerd: 2022-09-08] Besluit op een verzoek om informatie over de controle op de declaratie van kosten door leden van externe commissies. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).
Besluit: 2022-09-08 Documenten: 3
Downloads: 📄 Besluit 📄 Volledig dossier

4e beslisnota bij Kamerbrief over beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen